!"#$"%&'(#)()*+,-.+/0&()"&&+1)#+2.3,"&&(3)1$+43%")

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$"%&'(#)()*+,-.+/0&()"&&+1)#+2.3,"&&(3)1$+43%")"

Transkript

1 !"#$"%&'(#)()*+,-.+/0&()"&&+1)#+2.3,"&&(3)1$+43%") Nr 4/2009 Deckardrottningen besökte Strängnäs!"#$%#&""'()$*+,-./#/$0*&-"+)$1#./2$ /234#&,#(#(5 Stort genomslag i Luleå för Årets Ykreskvinna Linda Olsson, rektor och delägare av Hälsoplanetens förskola i Luleå, har under flera år arbetat med friskvård och hälsa genom att instruera vuxna och barn i olika friskvårdsaktiviteter. Utmärkelsen till Årets Yrkeskvinna gav genklang i lokala medier. sid 5 Kvinnligt nätverk är mest givande Ann-Sofie Malmgren, 31, blev medlem i BPW Helsingborg i början av Nu är hon ordförande och dessutom ansvarig för BPW Young i Helsingborg. - Det är en utmaning att både hitta nya medlemmar och att behålla de gamla. sid 3 Åsa Larsson fick gå igenom samma nålsöga som många andra författare innan hon kunde ge ut sin första deckare, Solstorm Nu har hon skrivit fyra framgångsrika böcker. sid 8 612("47'&+2($-$8-9# Konferens med historisk knorr Alla utom tre klubbar samlades till ordförandekonferensen i oktober. Konferensen hölls ombord på Tallinkfärjan Romantika. Beslut togs i en rad frågor. Väl i hamn vidtog stadsrundvandring och höjdpunkten var förstås Kruttornet och Svenskporten, ett minne från Sveriges stormaktstid. Riga var svenskstyrt sid 2

2 Goda Förebilder och tolerans! Nyligen har jag deltagit i firandet av 150-års-jubiléet för tidningen Hertha och att det var 125 år sedan som Fredrika Bremer förbundet bildades. De kvinnor som startade den första kvinnliga tidskriften och kallade den Tidskrift för Hemmet gjorde det med mod och handlingskraft. Sedermera utvecklades den till tidskriften Hertha. Det var under en tid när kvinnan i Sverige varken hade rösträtt eller rätt till utbildning eller rätt att ställa krav på jämställdhet i äktenskapet eller i samhällets alla institutioner. En av grundarna var Sophie Adlersparre och hon kämpade oförtrutet och med mod för tesen att kvinnan hade rätt att både vara kvinna och människa. En annan tes som drevs var att kvinnor skulle kunna försörja sig själva på eget arbete. En förlängning av detta ledde till bildandet av Handarbetets Vänner. Efter 25 års strävan med dessa frågor och tidningsutgivningen, stod det klart för grundarna, att det behövdes en supportergrupp som bakgrund och bas. I syfte att uppnå detta bildades Fredrika Bremer Förbundet. Eldsjälen i detta var Fredrika Bremer själv och därför antog föreningen hennes eget namn. Vi alla andra kvinnoföreningar, som stöder samma idéer som dessa pionjärer kan bara GRATULERA, buga i beundran och lova att föra kampen vidare! Med tidningen Hertha som förebild satsar BPW Sweden denna gång på ett extra stort nummer av BPW Forum och detta för att ge en bild av den stora verksamhet som försiggår ute i de olika klubbarna. Detta kunde jag själv se och höra när jag besökte klubbarna i Helsingborg och Luleå. Det var en skön känsla när jag tidigt på morgonen i mörker och hällande regn satte mig på planet i Luleå och började läsa Norrbotten Kuriren och fann en halv sida om BPW Luleå och utnämningen av Årets Yrkeskvinna där. Samma dag kom också ett inslag på de lokala TV-nyheterna. Imponerande arbetat av klubben. Vi behöver alla lära av dem så vi kommer fram i medierna! Nu närmar vi oss julen och alla helger med nära och kära. Låt oss även sträcka vår omtanke vidare till dem som inte är lika lyckligt lottade som vi. God Jul och Ett Gott Nytt År Solveig Staffas Förbundsordförande Ordförandekonferensen oktober i Riga Ordföranden från nästan alla klubbar deltog på ordförandekonferensen i oktober. Konferensen hölls på Tallinkfärjan Romantika och färden gick till Riga. Förbundsordförande Solveig Staffas hälsade alla välkomna och därefter började konferensen. Solveig lämnade en utförlig rapport från Europakongressen i München. Solveig har även deltagit i EU:s jämställdhetskonferens i Stockholm och lämnade en rapport därifrån. Konferensen ställde sig positiv till att göra någon aktivitet i sina klubbar, eventuellt tillsammans med andra kvinnliga nätverk på Equal Pay Day den 15 april Syftet är att uppmärksamma löneskillnader mellan män och kvinnor. Equal Pay Day har haft stor uppmärksamhet i bland annat Tyskland och dess aktiviteter där har även fått uppmärksamhet i svenska Rapport. Vi diskuterade hur vi ska få så många som möjligt från Sverige att åka till världskongressen i Helsingfors En arbetsgrupp bestående av Solveig Staffas, Annika Collén, Sara Brodén, Amelie Hjelmstedt och Heidi Forbes- Öste bildades. Anna-Lena Falk från Webforum, som administrerar våra hemsidor, informerade om hur vi på bästa sätt kan använda oss av hemsidan för information och marknadsföring. Många bra tips utdelades. Priserna i rekryteringstävlingen om flest nya medlemmar delades ut. Stockholm fick första pris, Sundsvall andra och Luleå tredje. GRATTIS! Minnesanteckningarna gjorda av förbundssekreterare Birgitta Lanz, BPW Kristianstad.!

3 Jag har haft mest nytta av mina kvinnliga nätverk - Kvinnor måste öva sig på att nätverka som männen alltid gjort. Och jag tror att det är lättare att ta vara på sina kontakter i ett kvinnligt nätverk. Ann-Sofie Malmgren, 31, blev medlem i BPW Helsingborg i början av Nu är hon ordförande och dessutom ansvarig för BPW Young i Helsingborg. - Det är en utmaning att både hitta nya medlemmar och att behålla de gamla. Hotell och turism Ann-Sofie är utbildad kock och har alltid arbetat inom konditori, hotell och restaurang. Först var det bara kök som gällde men sedan gick hon en 1-årig turismutbildning och halkade in på hotellspåret. Parallellt med arbetet på olika hotell läste hon fyra år på Magisterprogrammet Service Management på Lunds Universitet Campus Helsingborg var Ann-Sofie färdig civilekonom. Sin magisteruppsats skrev hon om intäktsoptimering inom hotellbranschen och belönades med ett stipendium från SHR. Efter avslutad examen drev Ann-Sofie ett hotell med restaurang en kort period i Värnamo innan hon åter i Helsingborg började som Sales Executive på Elite Hotels i Helsingborg. Det låter som en otroligt snabb karriär före 30! - Vissa perioder i arbetslivet är tuffa. Det kan man inte förneka. Det är därför det är så viktigt med nätverk, framför allt kvinnliga nätverk. Trivs bland entreprenörer Ann-Sofie hittade BPW Helsingborg, kom genast in i gänget och fick fin feedback. Strax blev hon också invald i styrelsen. I början av 2008 började Ann-Sofie på sitt nuvarande arbete, ScandChoco AB, ett litet entreprenörsföretag. På ScandChoco arbetar hon med allt - inköp, marknadsföring, web, ekonomi, försäljning, administration. - Att arbeta i ett litet företag är extremt givande och utvecklande. Förutom sitt jobb som tar mycket tid, är hon engagerad i BPW och i en rad andra nätverk av olika slag samt Service Managments Alumniförening. Snart väntar en ännu större utmaning Ann-Sofie och hennes man väntar sitt första barn i mars. Vissa perioder i arbetslivet är tuffa. Det kan man inte förneka. Det är därför det är så viktigt med nätverk, framför allt kvinnliga nätverk.!

4 ni har lärt er något. Man måste öppna sina sinnen och vara nyfiken, konstaterade Solveig och åberopade sitt eget motto: Utan spaning - ingen aning. Vidare betonade hon att vi kvinnor måste inspirera och uppmuntra varandra. Har man problem ska man kunna komma till nätverket och få stöd. Kvinnor har samma problem Solveig talade mycket inspirerande om sina internationella möten som till exempel vid BPW:s internationella konferens i München. - Det man lär sig av att träffa kvinnor från hela världen är att det är mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Alla kvinnor har samma problem oberoende var i världen man bor. - Lika lön för lika arbete. - Vem tar hand om mitt barn när jag arbetar? - Våld mot kvinnor. '3;$>12($;#A+$2++$IJF0',,$-$%'(/'(5$K*"+$;2<4'<<2($+-..$612&-92$"=4+2$;'($*77$BCD$7E$(>+2+$'3;$ 1-..2$'<2/2.,#&+$4'<<#$<2/5 Utan spaning ingen aning - Novemberkvällen var regnig och mörk, men det kändes som om vi hade fått en stor inspirationsinjektion innanför västen när vi gick hem i rusket. BPWs förbundsordförande Solveig Staffas hade förmågan att entusiasmera när hon kom till Helsingborgs klubbkväll på restaurang Chateau Foret. Under kvällen serverades också en fantastiskt god rotfruktssoppa med hembakat bröd, som gjorde deltagarna ännu gladare till sinnes. Solveig berättade både om det nationella och internationella arbetet i BPW. - Efter varje klubbmöte ska ni känna att Därför rekommenderade Solveig oss att delta i BPW:s internationella kongress i Helsingfors i juni 2011 för att få uppleva att vi är en del av ett internationellt nätverk för kvinnor, som finns i över ett hundra länder. - Passa på nu när kongressen kommer att äger rum så nära oss!! Karin Persson Skåneklubbarna nätverkar BPW Malmö, som startade under våren 2009, har redan hunnit med en rad lyckade evenemang. Dessutom har man utbyte med Helsingborgsklubben. På en av höstens träffar höll BPW Malmö-medlemmen Liselotte Molander, en mycket intressant workshop. Den behandlade hur man som individ tjänar vad man förtjänar och hon inspirerade deltagarna till ökat medvetande om olika kassaflöden och dess betydelse. Klubben har, på ett styrelsemöte, haft besök av Kristianstad-vänner med Birgitta Lantz i spetsen. Två medlemmar från BPW Malmö passade även på att besöka Helsingborgs-träffen i november när förbundsordföranden Solveig Staffas berättade om sina erfarenheter. - Skåneklubbarna nätverkar med varandra!! %-"2.'++2$H'.#(/2&$/&-12&$2++$A=&2+#9$"'<$;2+2&$ B'*(/.2""$B&-..-#(32$?B$/>&$;'($>&$%2#/2&";-7$ L$B*"-(2""$6+&#+29-"+5

5 Vald till Årets Yrkeskvinna för satsningar på friskvård Linda Olsson, rektor och delägare av Hälsoplanetens förskola i Luleå, fick utmärkelsen Årets Yrkeskvinna 2009 av BPW Luleå. Linda har under flera år arbetat med friskvård och hälsa genom att instruera vuxna och barn i olika friskvårdsaktiviteter. Detta har lett till att Linda mer och mer engagerat sig i barns hälsa i tidig ålder. Att barnens kost i skolan är rätt sammansatt, är extra viktigt i dagens snabbmatssamhälle. - Idén till att starta en hälsoförskola uppstod då jag började fundera på hur jag skulle kunna kombinera min kompetens som förskollärare och hälsovägledare, säger Linda. 1 augusti 2007 öppnade hon portarna till Hälsoplanetens förskola i Luleå. En unik förskola som idag har 19 barn och 5 anställda. Utnämningen fick stor uppmärksamhet i media med en halv sida i Norrbotten Kuriren och med inslag i lokala TV 24. Linda Olsson utnämns till Årets Yrkeskvinna i Luleå 2009, dels för att hon visar prov på stor företagsamhet, kombinerat med framåtanda, dels för fokus på barns matvanor och hälsa i!&2+"$m&42"41-((#$-$%*.2e)$%-(/#$:.""'()$#("2&$#++$<#($<e"+2$2(9#92&#$"-9$-$,#&("$;>."#$-$+-/-9$e./2&5 tidig ålder. Linda har på kort tid byggt upp en unik modell av förskola som är till gagn för barn och ett föredöme inom kommunen.! Eva startade första klubben år 1947 i Boden Höjdpunkten när ett 40-tal personer i Luleåklubben samlades inför hösten var att få träffa Eva Holm, 97 år från Boden. Eva berättade om sin levnadsbana. Hur hon vid unga år fick ta hand om sin mors frisersalong. Hon blev så småningom en framgångsrik frisörska som utbildade sig i Stockholm, men även en tid i Berlin var Eva med och startade yrkesverksamma kvinnors klubb i Boden som då hade åtta medlemmar. Man ordnade frisyrvisningar, mannekänguppvisningar med mera. Eva avslutade med att sjunga en sång. Vi fascinerades av denna stilfulla kvinna, vilket liv, vilket minne. Och vilken sångröst!! P&42"41-((#5$

6 Jämställt företagande brist på pengar, affärsidé eller något annat? BPW Stockholms träff i oktober fokuserade på kvinnligt företagande. Gäster var Anna-Carin Månsson, en av grundarna till affärsängelfonden Theia. Och Anna Bråkenhielm, en av Sveriges mest kända och framgångsrika kvinnliga entreprenörer. Anna-Carin Månsson, affärsängel, berättade om sina erfarenheter som entreprenör och företagare. Theia kring vilken hon samlat 45 privata investerare, varav 37 kvinnor satsar pengar i företag med verksamheter som är begripliga och där de själva kan tillföra kompetens. Hon ser en potential i kvinnliga företagare eftersom männens dominans på riskkapitalmarknaden framförallt leder till satsningar på typiskt manliga investeringar. Anna-Carin berättade även om sina erfarenheter som entreprenör och hur hon startade och drev ett av Sveriges allra första callcenter. Hon poängterade att man inte ska ha för bråttom det tar tid att bygga företag, samt exemplifierade hur ensamt entreprenörsskapet kan vara. Vikten av stöd, förebilder och tillgång till nätverk var något som betonades i den efterföljande diskussionen. B-./+2Q+RRR Kvinnor måste lära sig sälj Anna Bråkenhielm, en av Sveriges mest kända och framgångsrika kvinnliga entreprenörer, gästade BPW Stockholm en kväll i november. Anna är kvinnan som gav oss Expedition Robinson och hon har sedan dess byggt upp och sålt teveproduktionsbolaget Talpa Productions. Just nu jobbar Anna med B-./+2Q+RRR teveproduktionsbolaget Silverback samtidigt som hon startat och driver affärsmagasinet för kvinnor Passion for Business. Anna delade med sig av sina erfarenheter och inledde med att berätta om sin uppväxt i Småland och hur hon tidigt såg förebilder i sin mamma och mormor, två driftiga och företagsamma kvinnor. Förebilderna har påverkat Anna och på frågan hur hon har blivit så framgångsrik svarar hon jag är lat, bra på att delegera och detaljstyr inte mina medarbetare. Till kvinnor som vill göra karriär ger hon följande råd; välj rätt chef och jobba med siffror som visar resultat, gärna försäljning! Hon reflekterade även över skillnader mellan män och kvinnor inom arbetslivet, något hon önskar att hon visste när hon startade sin karriär och exemplifierade detta med att kvinnor i regel är mycket mer förberedda och ber om mindre pengar när de söker finansiering till investeringar. Det finns en potential i kvinnliga företagare eftersom männens dominans på riskkapitalmarknaden framförallt leder till satsningar på typiskt manliga investeringar. (Anna-Carin) Jag är lat, bra på att delegera och detaljstyr inte mina medarbetare. Till kvinnor som vill göra karriär ger hon följande råd; välj rätt chef och jobba med siffror som visar resultat, gärna försäljning! Vid ett trevligt och välbesökt middagsevenemang i Paulirummet på Dramaten fick Margareta van den Bosch ta emot BPWs hedersutmärkelse Årets Yrkeskvinna Margareta var H&Ms chefsdesigner i 20 år och arbetar fortfarande med H&Ms samarbeten med världsberömda designers.

7 H#&-#$:.""'($'3;$?((2$D-9&2($9-34$A&E($4'<<*(0',,$+-..$292+$A=&2+#9$"'<$;2+2&$8-4$?""-+#("5 Anne och Maria tog ett modigt beslut Anne Wigren och Maria Olsson är två modiga tjejer som framgångsrikt driver sitt eget företag i Härnösand. Anne och Maria berättade om hur de bestämde sig för att bli egna företagare. De sade upp sina fasta tjänster som enhetschefer i kommunen och startade sin egen firma i januari All personal från kommunens assistansgrupp följde med och det innebär att företaget idag har ca 130 personer anställda. De har 20 kunder som de besöker allt efter kundens individuella behov. Förutom assistans finns möjlighet att köpa fotvård i hemmet samt olika hushållsnära tjänster. Vi var tolv BPWare som träffade dem i Rik Assistans lokaler. Rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik? Ecatem. Itatur, sundi deliti odi res quation cust, tem debist omnitis a et dest, ut autem explis sin core in parum estio ma viducimpe corem nobita corporum +-..$"7>((#(/2$<=+25 vollabo ritaspedi nobit apiti disit odi beratquas quassit atibus eationsecus essed ulparum estrum repero ommos eos de voluptatios re non remodis aut as aliquia venis ma dolupti cus magni corepe incture riberiorum quos eaquae rem quamet odis mo omnihic tem rectiost, qui que por si consero vitam, ipsa sintiori cusam faccumquam id unto molut ut es aut reperum exceritatur, cum, num non re nesci soloria escitatemo voluptas comnietur, tem aut fugiaturia nihillaborem aciatur? Orporitatem ipicto voluptati Kuriosa År 1908 publicerade Elin Wägner den första svenska romanen om självförsörjande yrkeskvinnor, Norrtullsligan. Det var också hennes första roman. Själva ordet yrkeskvinna använde hon först två år senare, i romanen Pennskaftet. -(A'&<#+-'($+-..$9&*772($"'<$-(+&2""2&#+$A=.0/2$ %2(#"$A=&2/&#9$'<$;*&$<#($,.-&$<#($AE&$<2&$ -("-4+$-$'3;$4#($7.#(2&#$"-($24'('<-5

8 Avsändare: BPW Sweden Drottninggatan Stockholm Posttidning B Porto betalt Giraffspråket Var kommer namnet giraffspråket ifrån? Det anknyter till giraffens stora hjärta och till det faktum att den har en lång hals. Med den långa halsen kan den ha överblick, se bra och ta ett större perspektiv på diskussioner och konflikter. Motsatsen kallas vargspråket, vilket är aggressivt och fyllt med dömanden och anklaganden. Teorin är ett hjälpmedel både för personlig utveckling liksom för hantering av konflikter som ursprungligen skapades av Marshall Rosenberg. UV$WA#("W$"#<.#/2"$A=&$#++$.P""(#$+-..$!"#$%#&""'($5$I.-"#,2+;$X'.42$:.""'($ +#34#&$A=&$*+<>&4+$A=&2/&#95 Åsa Larsson, deckarförfattare Boken kom till mig Åsa Larsson arbetade som jurist. Men lusten att skriva blev starkare och starkare. I hemlighet samlade Åsa anteckningar på post-it lappar i ett litet hemmakontor på vinden. Hon samlade för sig själv bara för att orden som satt i huvudet måste ut. Plötsligt kom boken till henne. Så beskriver Åsa hur den första av hennes fyra böcker kom till. Året var 2003 och boken heter Solstorm. Många förlag refuserade manuset, men Bonniers ville ge ut boken. Sen har skrivandet fortsatt och idag försörjer sig Åsa på sina böcker. Att Åsa dessutom är en ypperlig föreläsare som fångar sin publik till 110 procent fick klubben erfara vid en välbesökt träff i Strängnäs i november. Elisabeth Folke Olsson BPW Strängnäs Medlemstidning för Business and Professional Women BPW Sweden, Drottninggatan 59, Stockholm tel Hemsidor: Redaktör: Gunilla Carlberg, Produktion:

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Feedback - 5 sidor med inspiration Maj 2015. Jag garanterar att du säger JA!!" Mycket bra! Mycket inspirerande! Kul med live coaching!

Feedback - 5 sidor med inspiration Maj 2015. Jag garanterar att du säger JA!! Mycket bra! Mycket inspirerande! Kul med live coaching! Pia Webb har börjat inspirera i Sverige! Pia Webb är en föreläsare som verkligen vet hur man inspirerar och motiverar människor! Hittills har hennes föreläsningar bidragit med att många omgående har fått

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Målmedveten, kreativ och professionell

Målmedveten, kreativ och professionell Joacim Petersson 070-865 72 23 Joacim Petersson Erikdahlbergs väg 8 39235 Kalmar Privat 070-865 72 23 Arbete 070-234 26 70 info@joacimpetersson.se The best from all! Här hittar du mig på webben: www.joacimpetersson.se

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. We hate cancer. Porslinsfabriken. Köksfabriken. Trollfabriken

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. We hate cancer. Porslinsfabriken. Köksfabriken. Trollfabriken 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING We hate cancer Porslinsfabriken Köksfabriken Trollfabriken 3 4 8 16 HELP US FIGHT IT... Livet far förbi. Vi människor jäktar och stannar sällan upp och utvärderar och omvärderar

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Nu börjar vi... I restaurangen på Scandic Star Hotell i Lund samlades 16 deltagare, en kursledare, två medhälpare och personliga assistenter för att äta en god trerätters

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Club 100-träff i Stockholm 111218

Club 100-träff i Stockholm 111218 Club 100-träff i Stockholm 111218 Ovanstående datum hölls Club100s näst största möte någonsin efter årsmötet i Rättvik 2010. Hela 30 medlemmar, aspiranter och andra resglada dök upp (i Rättvik var vi 34).

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun MittÖs minnesanteckningar Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun Tid: Fredag 4 april 2008 Plats: Campus Östersund, G3358 Närvarande:

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer