!"#$"%&'(#)()*+,-.+/0&()"&&+1)#+2.3,"&&(3)1$+43%")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$"%&'(#)()*+,-.+/0&()"&&+1)#+2.3,"&&(3)1$+43%")"

Transkript

1 !"#$"%&'(#)()*+,-.+/0&()"&&+1)#+2.3,"&&(3)1$+43%") Nr 4/2009 Deckardrottningen besökte Strängnäs!"#$%#&""'()$*+,-./#/$0*&-"+)$1#./2$ /234#&,#(#(5 Stort genomslag i Luleå för Årets Ykreskvinna Linda Olsson, rektor och delägare av Hälsoplanetens förskola i Luleå, har under flera år arbetat med friskvård och hälsa genom att instruera vuxna och barn i olika friskvårdsaktiviteter. Utmärkelsen till Årets Yrkeskvinna gav genklang i lokala medier. sid 5 Kvinnligt nätverk är mest givande Ann-Sofie Malmgren, 31, blev medlem i BPW Helsingborg i början av Nu är hon ordförande och dessutom ansvarig för BPW Young i Helsingborg. - Det är en utmaning att både hitta nya medlemmar och att behålla de gamla. sid 3 Åsa Larsson fick gå igenom samma nålsöga som många andra författare innan hon kunde ge ut sin första deckare, Solstorm Nu har hon skrivit fyra framgångsrika böcker. sid 8 612("47'&+2($-$8-9# Konferens med historisk knorr Alla utom tre klubbar samlades till ordförandekonferensen i oktober. Konferensen hölls ombord på Tallinkfärjan Romantika. Beslut togs i en rad frågor. Väl i hamn vidtog stadsrundvandring och höjdpunkten var förstås Kruttornet och Svenskporten, ett minne från Sveriges stormaktstid. Riga var svenskstyrt sid 2

2 Goda Förebilder och tolerans! Nyligen har jag deltagit i firandet av 150-års-jubiléet för tidningen Hertha och att det var 125 år sedan som Fredrika Bremer förbundet bildades. De kvinnor som startade den första kvinnliga tidskriften och kallade den Tidskrift för Hemmet gjorde det med mod och handlingskraft. Sedermera utvecklades den till tidskriften Hertha. Det var under en tid när kvinnan i Sverige varken hade rösträtt eller rätt till utbildning eller rätt att ställa krav på jämställdhet i äktenskapet eller i samhällets alla institutioner. En av grundarna var Sophie Adlersparre och hon kämpade oförtrutet och med mod för tesen att kvinnan hade rätt att både vara kvinna och människa. En annan tes som drevs var att kvinnor skulle kunna försörja sig själva på eget arbete. En förlängning av detta ledde till bildandet av Handarbetets Vänner. Efter 25 års strävan med dessa frågor och tidningsutgivningen, stod det klart för grundarna, att det behövdes en supportergrupp som bakgrund och bas. I syfte att uppnå detta bildades Fredrika Bremer Förbundet. Eldsjälen i detta var Fredrika Bremer själv och därför antog föreningen hennes eget namn. Vi alla andra kvinnoföreningar, som stöder samma idéer som dessa pionjärer kan bara GRATULERA, buga i beundran och lova att föra kampen vidare! Med tidningen Hertha som förebild satsar BPW Sweden denna gång på ett extra stort nummer av BPW Forum och detta för att ge en bild av den stora verksamhet som försiggår ute i de olika klubbarna. Detta kunde jag själv se och höra när jag besökte klubbarna i Helsingborg och Luleå. Det var en skön känsla när jag tidigt på morgonen i mörker och hällande regn satte mig på planet i Luleå och började läsa Norrbotten Kuriren och fann en halv sida om BPW Luleå och utnämningen av Årets Yrkeskvinna där. Samma dag kom också ett inslag på de lokala TV-nyheterna. Imponerande arbetat av klubben. Vi behöver alla lära av dem så vi kommer fram i medierna! Nu närmar vi oss julen och alla helger med nära och kära. Låt oss även sträcka vår omtanke vidare till dem som inte är lika lyckligt lottade som vi. God Jul och Ett Gott Nytt År Solveig Staffas Förbundsordförande Ordförandekonferensen oktober i Riga Ordföranden från nästan alla klubbar deltog på ordförandekonferensen i oktober. Konferensen hölls på Tallinkfärjan Romantika och färden gick till Riga. Förbundsordförande Solveig Staffas hälsade alla välkomna och därefter började konferensen. Solveig lämnade en utförlig rapport från Europakongressen i München. Solveig har även deltagit i EU:s jämställdhetskonferens i Stockholm och lämnade en rapport därifrån. Konferensen ställde sig positiv till att göra någon aktivitet i sina klubbar, eventuellt tillsammans med andra kvinnliga nätverk på Equal Pay Day den 15 april Syftet är att uppmärksamma löneskillnader mellan män och kvinnor. Equal Pay Day har haft stor uppmärksamhet i bland annat Tyskland och dess aktiviteter där har även fått uppmärksamhet i svenska Rapport. Vi diskuterade hur vi ska få så många som möjligt från Sverige att åka till världskongressen i Helsingfors En arbetsgrupp bestående av Solveig Staffas, Annika Collén, Sara Brodén, Amelie Hjelmstedt och Heidi Forbes- Öste bildades. Anna-Lena Falk från Webforum, som administrerar våra hemsidor, informerade om hur vi på bästa sätt kan använda oss av hemsidan för information och marknadsföring. Många bra tips utdelades. Priserna i rekryteringstävlingen om flest nya medlemmar delades ut. Stockholm fick första pris, Sundsvall andra och Luleå tredje. GRATTIS! Minnesanteckningarna gjorda av förbundssekreterare Birgitta Lanz, BPW Kristianstad.!

3 Jag har haft mest nytta av mina kvinnliga nätverk - Kvinnor måste öva sig på att nätverka som männen alltid gjort. Och jag tror att det är lättare att ta vara på sina kontakter i ett kvinnligt nätverk. Ann-Sofie Malmgren, 31, blev medlem i BPW Helsingborg i början av Nu är hon ordförande och dessutom ansvarig för BPW Young i Helsingborg. - Det är en utmaning att både hitta nya medlemmar och att behålla de gamla. Hotell och turism Ann-Sofie är utbildad kock och har alltid arbetat inom konditori, hotell och restaurang. Först var det bara kök som gällde men sedan gick hon en 1-årig turismutbildning och halkade in på hotellspåret. Parallellt med arbetet på olika hotell läste hon fyra år på Magisterprogrammet Service Management på Lunds Universitet Campus Helsingborg var Ann-Sofie färdig civilekonom. Sin magisteruppsats skrev hon om intäktsoptimering inom hotellbranschen och belönades med ett stipendium från SHR. Efter avslutad examen drev Ann-Sofie ett hotell med restaurang en kort period i Värnamo innan hon åter i Helsingborg började som Sales Executive på Elite Hotels i Helsingborg. Det låter som en otroligt snabb karriär före 30! - Vissa perioder i arbetslivet är tuffa. Det kan man inte förneka. Det är därför det är så viktigt med nätverk, framför allt kvinnliga nätverk. Trivs bland entreprenörer Ann-Sofie hittade BPW Helsingborg, kom genast in i gänget och fick fin feedback. Strax blev hon också invald i styrelsen. I början av 2008 började Ann-Sofie på sitt nuvarande arbete, ScandChoco AB, ett litet entreprenörsföretag. På ScandChoco arbetar hon med allt - inköp, marknadsföring, web, ekonomi, försäljning, administration. - Att arbeta i ett litet företag är extremt givande och utvecklande. Förutom sitt jobb som tar mycket tid, är hon engagerad i BPW och i en rad andra nätverk av olika slag samt Service Managments Alumniförening. Snart väntar en ännu större utmaning Ann-Sofie och hennes man väntar sitt första barn i mars. Vissa perioder i arbetslivet är tuffa. Det kan man inte förneka. Det är därför det är så viktigt med nätverk, framför allt kvinnliga nätverk.!

4 ni har lärt er något. Man måste öppna sina sinnen och vara nyfiken, konstaterade Solveig och åberopade sitt eget motto: Utan spaning - ingen aning. Vidare betonade hon att vi kvinnor måste inspirera och uppmuntra varandra. Har man problem ska man kunna komma till nätverket och få stöd. Kvinnor har samma problem Solveig talade mycket inspirerande om sina internationella möten som till exempel vid BPW:s internationella konferens i München. - Det man lär sig av att träffa kvinnor från hela världen är att det är mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Alla kvinnor har samma problem oberoende var i världen man bor. - Lika lön för lika arbete. - Vem tar hand om mitt barn när jag arbetar? - Våld mot kvinnor. '3;$>12($;#A+$2++$IJF0',,$-$%'(/'(5$K*"+$;2<4'<<2($+-..$612&-92$"=4+2$;'($*77$BCD$7E$(>+2+$'3;$ 1-..2$'<2/2.,#&+$4'<<#$<2/5 Utan spaning ingen aning - Novemberkvällen var regnig och mörk, men det kändes som om vi hade fått en stor inspirationsinjektion innanför västen när vi gick hem i rusket. BPWs förbundsordförande Solveig Staffas hade förmågan att entusiasmera när hon kom till Helsingborgs klubbkväll på restaurang Chateau Foret. Under kvällen serverades också en fantastiskt god rotfruktssoppa med hembakat bröd, som gjorde deltagarna ännu gladare till sinnes. Solveig berättade både om det nationella och internationella arbetet i BPW. - Efter varje klubbmöte ska ni känna att Därför rekommenderade Solveig oss att delta i BPW:s internationella kongress i Helsingfors i juni 2011 för att få uppleva att vi är en del av ett internationellt nätverk för kvinnor, som finns i över ett hundra länder. - Passa på nu när kongressen kommer att äger rum så nära oss!! Karin Persson Skåneklubbarna nätverkar BPW Malmö, som startade under våren 2009, har redan hunnit med en rad lyckade evenemang. Dessutom har man utbyte med Helsingborgsklubben. På en av höstens träffar höll BPW Malmö-medlemmen Liselotte Molander, en mycket intressant workshop. Den behandlade hur man som individ tjänar vad man förtjänar och hon inspirerade deltagarna till ökat medvetande om olika kassaflöden och dess betydelse. Klubben har, på ett styrelsemöte, haft besök av Kristianstad-vänner med Birgitta Lantz i spetsen. Två medlemmar från BPW Malmö passade även på att besöka Helsingborgs-träffen i november när förbundsordföranden Solveig Staffas berättade om sina erfarenheter. - Skåneklubbarna nätverkar med varandra!! %-"2.'++2$H'.#(/2&$/&-12&$2++$A=&2+#9$"'<$;2+2&$ B'*(/.2""$B&-..-#(32$?B$/>&$;'($>&$%2#/2&";-7$ L$B*"-(2""$6+&#+29-"+5

5 Vald till Årets Yrkeskvinna för satsningar på friskvård Linda Olsson, rektor och delägare av Hälsoplanetens förskola i Luleå, fick utmärkelsen Årets Yrkeskvinna 2009 av BPW Luleå. Linda har under flera år arbetat med friskvård och hälsa genom att instruera vuxna och barn i olika friskvårdsaktiviteter. Detta har lett till att Linda mer och mer engagerat sig i barns hälsa i tidig ålder. Att barnens kost i skolan är rätt sammansatt, är extra viktigt i dagens snabbmatssamhälle. - Idén till att starta en hälsoförskola uppstod då jag började fundera på hur jag skulle kunna kombinera min kompetens som förskollärare och hälsovägledare, säger Linda. 1 augusti 2007 öppnade hon portarna till Hälsoplanetens förskola i Luleå. En unik förskola som idag har 19 barn och 5 anställda. Utnämningen fick stor uppmärksamhet i media med en halv sida i Norrbotten Kuriren och med inslag i lokala TV 24. Linda Olsson utnämns till Årets Yrkeskvinna i Luleå 2009, dels för att hon visar prov på stor företagsamhet, kombinerat med framåtanda, dels för fokus på barns matvanor och hälsa i!&2+"$m&42"41-((#$-$%*.2e)$%-(/#$:.""'()$#("2&$#++$<#($<e"+2$2(9#92&#$"-9$-$,#&("$;>."#$-$+-/-9$e./2&5 tidig ålder. Linda har på kort tid byggt upp en unik modell av förskola som är till gagn för barn och ett föredöme inom kommunen.! Eva startade första klubben år 1947 i Boden Höjdpunkten när ett 40-tal personer i Luleåklubben samlades inför hösten var att få träffa Eva Holm, 97 år från Boden. Eva berättade om sin levnadsbana. Hur hon vid unga år fick ta hand om sin mors frisersalong. Hon blev så småningom en framgångsrik frisörska som utbildade sig i Stockholm, men även en tid i Berlin var Eva med och startade yrkesverksamma kvinnors klubb i Boden som då hade åtta medlemmar. Man ordnade frisyrvisningar, mannekänguppvisningar med mera. Eva avslutade med att sjunga en sång. Vi fascinerades av denna stilfulla kvinna, vilket liv, vilket minne. Och vilken sångröst!! P&42"41-((#5$

6 Jämställt företagande brist på pengar, affärsidé eller något annat? BPW Stockholms träff i oktober fokuserade på kvinnligt företagande. Gäster var Anna-Carin Månsson, en av grundarna till affärsängelfonden Theia. Och Anna Bråkenhielm, en av Sveriges mest kända och framgångsrika kvinnliga entreprenörer. Anna-Carin Månsson, affärsängel, berättade om sina erfarenheter som entreprenör och företagare. Theia kring vilken hon samlat 45 privata investerare, varav 37 kvinnor satsar pengar i företag med verksamheter som är begripliga och där de själva kan tillföra kompetens. Hon ser en potential i kvinnliga företagare eftersom männens dominans på riskkapitalmarknaden framförallt leder till satsningar på typiskt manliga investeringar. Anna-Carin berättade även om sina erfarenheter som entreprenör och hur hon startade och drev ett av Sveriges allra första callcenter. Hon poängterade att man inte ska ha för bråttom det tar tid att bygga företag, samt exemplifierade hur ensamt entreprenörsskapet kan vara. Vikten av stöd, förebilder och tillgång till nätverk var något som betonades i den efterföljande diskussionen. B-./+2Q+RRR Kvinnor måste lära sig sälj Anna Bråkenhielm, en av Sveriges mest kända och framgångsrika kvinnliga entreprenörer, gästade BPW Stockholm en kväll i november. Anna är kvinnan som gav oss Expedition Robinson och hon har sedan dess byggt upp och sålt teveproduktionsbolaget Talpa Productions. Just nu jobbar Anna med B-./+2Q+RRR teveproduktionsbolaget Silverback samtidigt som hon startat och driver affärsmagasinet för kvinnor Passion for Business. Anna delade med sig av sina erfarenheter och inledde med att berätta om sin uppväxt i Småland och hur hon tidigt såg förebilder i sin mamma och mormor, två driftiga och företagsamma kvinnor. Förebilderna har påverkat Anna och på frågan hur hon har blivit så framgångsrik svarar hon jag är lat, bra på att delegera och detaljstyr inte mina medarbetare. Till kvinnor som vill göra karriär ger hon följande råd; välj rätt chef och jobba med siffror som visar resultat, gärna försäljning! Hon reflekterade även över skillnader mellan män och kvinnor inom arbetslivet, något hon önskar att hon visste när hon startade sin karriär och exemplifierade detta med att kvinnor i regel är mycket mer förberedda och ber om mindre pengar när de söker finansiering till investeringar. Det finns en potential i kvinnliga företagare eftersom männens dominans på riskkapitalmarknaden framförallt leder till satsningar på typiskt manliga investeringar. (Anna-Carin) Jag är lat, bra på att delegera och detaljstyr inte mina medarbetare. Till kvinnor som vill göra karriär ger hon följande råd; välj rätt chef och jobba med siffror som visar resultat, gärna försäljning! Vid ett trevligt och välbesökt middagsevenemang i Paulirummet på Dramaten fick Margareta van den Bosch ta emot BPWs hedersutmärkelse Årets Yrkeskvinna Margareta var H&Ms chefsdesigner i 20 år och arbetar fortfarande med H&Ms samarbeten med världsberömda designers.

7 H#&-#$:.""'($'3;$?((2$D-9&2($9-34$A&E($4'<<*(0',,$+-..$292+$A=&2+#9$"'<$;2+2&$8-4$?""-+#("5 Anne och Maria tog ett modigt beslut Anne Wigren och Maria Olsson är två modiga tjejer som framgångsrikt driver sitt eget företag i Härnösand. Anne och Maria berättade om hur de bestämde sig för att bli egna företagare. De sade upp sina fasta tjänster som enhetschefer i kommunen och startade sin egen firma i januari All personal från kommunens assistansgrupp följde med och det innebär att företaget idag har ca 130 personer anställda. De har 20 kunder som de besöker allt efter kundens individuella behov. Förutom assistans finns möjlighet att köpa fotvård i hemmet samt olika hushållsnära tjänster. Vi var tolv BPWare som träffade dem i Rik Assistans lokaler. Rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik? Ecatem. Itatur, sundi deliti odi res quation cust, tem debist omnitis a et dest, ut autem explis sin core in parum estio ma viducimpe corem nobita corporum +-..$"7>((#(/2$<=+25 vollabo ritaspedi nobit apiti disit odi beratquas quassit atibus eationsecus essed ulparum estrum repero ommos eos de voluptatios re non remodis aut as aliquia venis ma dolupti cus magni corepe incture riberiorum quos eaquae rem quamet odis mo omnihic tem rectiost, qui que por si consero vitam, ipsa sintiori cusam faccumquam id unto molut ut es aut reperum exceritatur, cum, num non re nesci soloria escitatemo voluptas comnietur, tem aut fugiaturia nihillaborem aciatur? Orporitatem ipicto voluptati Kuriosa År 1908 publicerade Elin Wägner den första svenska romanen om självförsörjande yrkeskvinnor, Norrtullsligan. Det var också hennes första roman. Själva ordet yrkeskvinna använde hon först två år senare, i romanen Pennskaftet. -(A'&<#+-'($+-..$9&*772($"'<$-(+&2""2&#+$A=.0/2$ %2(#"$A=&2/&#9$'<$;*&$<#($,.-&$<#($AE&$<2&$ -("-4+$-$'3;$4#($7.#(2&#$"-($24'('<-5

8 Avsändare: BPW Sweden Drottninggatan Stockholm Posttidning B Porto betalt Giraffspråket Var kommer namnet giraffspråket ifrån? Det anknyter till giraffens stora hjärta och till det faktum att den har en lång hals. Med den långa halsen kan den ha överblick, se bra och ta ett större perspektiv på diskussioner och konflikter. Motsatsen kallas vargspråket, vilket är aggressivt och fyllt med dömanden och anklaganden. Teorin är ett hjälpmedel både för personlig utveckling liksom för hantering av konflikter som ursprungligen skapades av Marshall Rosenberg. UV$WA#("W$"#<.#/2"$A=&$#++$.P""(#$+-..$!"#$%#&""'($5$I.-"#,2+;$X'.42$:.""'($ +#34#&$A=&$*+<>&4+$A=&2/&#95 Åsa Larsson, deckarförfattare Boken kom till mig Åsa Larsson arbetade som jurist. Men lusten att skriva blev starkare och starkare. I hemlighet samlade Åsa anteckningar på post-it lappar i ett litet hemmakontor på vinden. Hon samlade för sig själv bara för att orden som satt i huvudet måste ut. Plötsligt kom boken till henne. Så beskriver Åsa hur den första av hennes fyra böcker kom till. Året var 2003 och boken heter Solstorm. Många förlag refuserade manuset, men Bonniers ville ge ut boken. Sen har skrivandet fortsatt och idag försörjer sig Åsa på sina böcker. Att Åsa dessutom är en ypperlig föreläsare som fångar sin publik till 110 procent fick klubben erfara vid en välbesökt träff i Strängnäs i november. Elisabeth Folke Olsson BPW Strängnäs Medlemstidning för Business and Professional Women BPW Sweden, Drottninggatan 59, Stockholm tel Hemsidor: Redaktör: Gunilla Carlberg, Produktion:

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR

VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR GUNNEL STENQVIST 2011 Gunnel Stenqvist har som ordförande i Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier engagerat arbetat för att göra Fredrika Bremers gärning och

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Med många järn i elden

Med många järn i elden Med många järn i elden - Therese Albrechtson är en framgångssaga Trots att superentreprenören Therese Albrechtson bara är 24 år gammal har hon hunnit med en lång och framgångsrik entreprenörskapskarriär.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

ALL WE NEED IS LOVE 2016

ALL WE NEED IS LOVE 2016 ALL WE NEED IS LOVE 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING We hate cancer Porslinsfabriken Köksfabriken Trollfabriken 3 4 8 16 HELP US FIGHT IT... Livet far förbi. Vi människor jäktar och stannar sällan upp och utvärderar

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Feedback - 5 sidor med inspiration Maj 2015. Jag garanterar att du säger JA!!" Mycket bra! Mycket inspirerande! Kul med live coaching!

Feedback - 5 sidor med inspiration Maj 2015. Jag garanterar att du säger JA!! Mycket bra! Mycket inspirerande! Kul med live coaching! Pia Webb har börjat inspirera i Sverige! Pia Webb är en föreläsare som verkligen vet hur man inspirerar och motiverar människor! Hittills har hennes föreläsningar bidragit med att många omgående har fått

Läs mer

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld.

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. Nio Nepalesiska kvinnor får chansen att utbilda sig i ett yrke, som hittills helt och hållet har varit förbehållet män. Kvinnor från hela världen ställer

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr 1 2011 I detta nummer: Föreningen Barn i Andernas årsmöte Kassarapport Styrelsen Reserapport från Salta av Sara Rogö För att se tidigare nummer, eller en elektronisk version

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Påverka ditt ledarskap

Påverka ditt ledarskap PåvilketsätttrorduledarskapsutbildningenDenGodaArbetsplatsenkommeratt. Påverkadittledarskap På ett konstruktivt sätt bättre kommunikation och mindre rädd för sanningen. Hanna Engström Jag kommer att vara

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

MEDLEMSINFO Västra Göinge Hembygdsförening December 2015/Januari 2016

MEDLEMSINFO Västra Göinge Hembygdsförening December 2015/Januari 2016 MEDLEMSINFO Västra Göinge Hembygdsförening December 2015/Januari 2016 Hänt sedan sist Ja det har hänt en del sedan sist. Det har varit en intensiv höst för styrelsen och inför den nya utställningen Leksaker

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare 8 Apr 2013 HufvudstadsbladetTua Ranninen Skoleleverna i Finland är världsmästare när det gäller kunskap, medan eleverna i Sverige är trygga,

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 2 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Marstrands Sjungande Trädgårdar

Marstrands Sjungande Trädgårdar Marstrands Sjungande Trädgårdar 21-23 aug 2015 Medverkande Claudia Thorn Boström Går avslutande året på Mimers Hus estetiska musikalprogram, där fokus läggs på sång, dans och teater. Marion Larsson Slöjdare

Läs mer

Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet.

Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet. Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet. Kajsa Sandén gick utbildningen Marknadsföring och Försäljning på YHiM åren 1998-2000. Efter avslutad utbildning

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer