!"#$"%&'(#)()*+,-.+/0&()"&&+1)#+2.3,"&&(3)1$+43%")

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$"%&'(#)()*+,-.+/0&()"&&+1)#+2.3,"&&(3)1$+43%")"

Transkript

1 !"#$"%&'(#)()*+,-.+/0&()"&&+1)#+2.3,"&&(3)1$+43%") Nr 4/2009 Deckardrottningen besökte Strängnäs!"#$%#&""'()$*+,-./#/$0*&-"+)$1#./2$ /234#&,#(#(5 Stort genomslag i Luleå för Årets Ykreskvinna Linda Olsson, rektor och delägare av Hälsoplanetens förskola i Luleå, har under flera år arbetat med friskvård och hälsa genom att instruera vuxna och barn i olika friskvårdsaktiviteter. Utmärkelsen till Årets Yrkeskvinna gav genklang i lokala medier. sid 5 Kvinnligt nätverk är mest givande Ann-Sofie Malmgren, 31, blev medlem i BPW Helsingborg i början av Nu är hon ordförande och dessutom ansvarig för BPW Young i Helsingborg. - Det är en utmaning att både hitta nya medlemmar och att behålla de gamla. sid 3 Åsa Larsson fick gå igenom samma nålsöga som många andra författare innan hon kunde ge ut sin första deckare, Solstorm Nu har hon skrivit fyra framgångsrika böcker. sid 8 612("47'&+2($-$8-9# Konferens med historisk knorr Alla utom tre klubbar samlades till ordförandekonferensen i oktober. Konferensen hölls ombord på Tallinkfärjan Romantika. Beslut togs i en rad frågor. Väl i hamn vidtog stadsrundvandring och höjdpunkten var förstås Kruttornet och Svenskporten, ett minne från Sveriges stormaktstid. Riga var svenskstyrt sid 2

2 Goda Förebilder och tolerans! Nyligen har jag deltagit i firandet av 150-års-jubiléet för tidningen Hertha och att det var 125 år sedan som Fredrika Bremer förbundet bildades. De kvinnor som startade den första kvinnliga tidskriften och kallade den Tidskrift för Hemmet gjorde det med mod och handlingskraft. Sedermera utvecklades den till tidskriften Hertha. Det var under en tid när kvinnan i Sverige varken hade rösträtt eller rätt till utbildning eller rätt att ställa krav på jämställdhet i äktenskapet eller i samhällets alla institutioner. En av grundarna var Sophie Adlersparre och hon kämpade oförtrutet och med mod för tesen att kvinnan hade rätt att både vara kvinna och människa. En annan tes som drevs var att kvinnor skulle kunna försörja sig själva på eget arbete. En förlängning av detta ledde till bildandet av Handarbetets Vänner. Efter 25 års strävan med dessa frågor och tidningsutgivningen, stod det klart för grundarna, att det behövdes en supportergrupp som bakgrund och bas. I syfte att uppnå detta bildades Fredrika Bremer Förbundet. Eldsjälen i detta var Fredrika Bremer själv och därför antog föreningen hennes eget namn. Vi alla andra kvinnoföreningar, som stöder samma idéer som dessa pionjärer kan bara GRATULERA, buga i beundran och lova att föra kampen vidare! Med tidningen Hertha som förebild satsar BPW Sweden denna gång på ett extra stort nummer av BPW Forum och detta för att ge en bild av den stora verksamhet som försiggår ute i de olika klubbarna. Detta kunde jag själv se och höra när jag besökte klubbarna i Helsingborg och Luleå. Det var en skön känsla när jag tidigt på morgonen i mörker och hällande regn satte mig på planet i Luleå och började läsa Norrbotten Kuriren och fann en halv sida om BPW Luleå och utnämningen av Årets Yrkeskvinna där. Samma dag kom också ett inslag på de lokala TV-nyheterna. Imponerande arbetat av klubben. Vi behöver alla lära av dem så vi kommer fram i medierna! Nu närmar vi oss julen och alla helger med nära och kära. Låt oss även sträcka vår omtanke vidare till dem som inte är lika lyckligt lottade som vi. God Jul och Ett Gott Nytt År Solveig Staffas Förbundsordförande Ordförandekonferensen oktober i Riga Ordföranden från nästan alla klubbar deltog på ordförandekonferensen i oktober. Konferensen hölls på Tallinkfärjan Romantika och färden gick till Riga. Förbundsordförande Solveig Staffas hälsade alla välkomna och därefter började konferensen. Solveig lämnade en utförlig rapport från Europakongressen i München. Solveig har även deltagit i EU:s jämställdhetskonferens i Stockholm och lämnade en rapport därifrån. Konferensen ställde sig positiv till att göra någon aktivitet i sina klubbar, eventuellt tillsammans med andra kvinnliga nätverk på Equal Pay Day den 15 april Syftet är att uppmärksamma löneskillnader mellan män och kvinnor. Equal Pay Day har haft stor uppmärksamhet i bland annat Tyskland och dess aktiviteter där har även fått uppmärksamhet i svenska Rapport. Vi diskuterade hur vi ska få så många som möjligt från Sverige att åka till världskongressen i Helsingfors En arbetsgrupp bestående av Solveig Staffas, Annika Collén, Sara Brodén, Amelie Hjelmstedt och Heidi Forbes- Öste bildades. Anna-Lena Falk från Webforum, som administrerar våra hemsidor, informerade om hur vi på bästa sätt kan använda oss av hemsidan för information och marknadsföring. Många bra tips utdelades. Priserna i rekryteringstävlingen om flest nya medlemmar delades ut. Stockholm fick första pris, Sundsvall andra och Luleå tredje. GRATTIS! Minnesanteckningarna gjorda av förbundssekreterare Birgitta Lanz, BPW Kristianstad.!

3 Jag har haft mest nytta av mina kvinnliga nätverk - Kvinnor måste öva sig på att nätverka som männen alltid gjort. Och jag tror att det är lättare att ta vara på sina kontakter i ett kvinnligt nätverk. Ann-Sofie Malmgren, 31, blev medlem i BPW Helsingborg i början av Nu är hon ordförande och dessutom ansvarig för BPW Young i Helsingborg. - Det är en utmaning att både hitta nya medlemmar och att behålla de gamla. Hotell och turism Ann-Sofie är utbildad kock och har alltid arbetat inom konditori, hotell och restaurang. Först var det bara kök som gällde men sedan gick hon en 1-årig turismutbildning och halkade in på hotellspåret. Parallellt med arbetet på olika hotell läste hon fyra år på Magisterprogrammet Service Management på Lunds Universitet Campus Helsingborg var Ann-Sofie färdig civilekonom. Sin magisteruppsats skrev hon om intäktsoptimering inom hotellbranschen och belönades med ett stipendium från SHR. Efter avslutad examen drev Ann-Sofie ett hotell med restaurang en kort period i Värnamo innan hon åter i Helsingborg började som Sales Executive på Elite Hotels i Helsingborg. Det låter som en otroligt snabb karriär före 30! - Vissa perioder i arbetslivet är tuffa. Det kan man inte förneka. Det är därför det är så viktigt med nätverk, framför allt kvinnliga nätverk. Trivs bland entreprenörer Ann-Sofie hittade BPW Helsingborg, kom genast in i gänget och fick fin feedback. Strax blev hon också invald i styrelsen. I början av 2008 började Ann-Sofie på sitt nuvarande arbete, ScandChoco AB, ett litet entreprenörsföretag. På ScandChoco arbetar hon med allt - inköp, marknadsföring, web, ekonomi, försäljning, administration. - Att arbeta i ett litet företag är extremt givande och utvecklande. Förutom sitt jobb som tar mycket tid, är hon engagerad i BPW och i en rad andra nätverk av olika slag samt Service Managments Alumniförening. Snart väntar en ännu större utmaning Ann-Sofie och hennes man väntar sitt första barn i mars. Vissa perioder i arbetslivet är tuffa. Det kan man inte förneka. Det är därför det är så viktigt med nätverk, framför allt kvinnliga nätverk.!

4 ni har lärt er något. Man måste öppna sina sinnen och vara nyfiken, konstaterade Solveig och åberopade sitt eget motto: Utan spaning - ingen aning. Vidare betonade hon att vi kvinnor måste inspirera och uppmuntra varandra. Har man problem ska man kunna komma till nätverket och få stöd. Kvinnor har samma problem Solveig talade mycket inspirerande om sina internationella möten som till exempel vid BPW:s internationella konferens i München. - Det man lär sig av att träffa kvinnor från hela världen är att det är mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Alla kvinnor har samma problem oberoende var i världen man bor. - Lika lön för lika arbete. - Vem tar hand om mitt barn när jag arbetar? - Våld mot kvinnor. '3;$>12($;#A+$2++$IJF0',,$-$%'(/'(5$K*"+$;2<4'<<2($+-..$612&-92$"=4+2$;'($*77$BCD$7E$(>+2+$'3;$ 1-..2$'<2/2.,#&+$4'<<#$<2/5 Utan spaning ingen aning - Novemberkvällen var regnig och mörk, men det kändes som om vi hade fått en stor inspirationsinjektion innanför västen när vi gick hem i rusket. BPWs förbundsordförande Solveig Staffas hade förmågan att entusiasmera när hon kom till Helsingborgs klubbkväll på restaurang Chateau Foret. Under kvällen serverades också en fantastiskt god rotfruktssoppa med hembakat bröd, som gjorde deltagarna ännu gladare till sinnes. Solveig berättade både om det nationella och internationella arbetet i BPW. - Efter varje klubbmöte ska ni känna att Därför rekommenderade Solveig oss att delta i BPW:s internationella kongress i Helsingfors i juni 2011 för att få uppleva att vi är en del av ett internationellt nätverk för kvinnor, som finns i över ett hundra länder. - Passa på nu när kongressen kommer att äger rum så nära oss!! Karin Persson Skåneklubbarna nätverkar BPW Malmö, som startade under våren 2009, har redan hunnit med en rad lyckade evenemang. Dessutom har man utbyte med Helsingborgsklubben. På en av höstens träffar höll BPW Malmö-medlemmen Liselotte Molander, en mycket intressant workshop. Den behandlade hur man som individ tjänar vad man förtjänar och hon inspirerade deltagarna till ökat medvetande om olika kassaflöden och dess betydelse. Klubben har, på ett styrelsemöte, haft besök av Kristianstad-vänner med Birgitta Lantz i spetsen. Två medlemmar från BPW Malmö passade även på att besöka Helsingborgs-träffen i november när förbundsordföranden Solveig Staffas berättade om sina erfarenheter. - Skåneklubbarna nätverkar med varandra!! %-"2.'++2$H'.#(/2&$/&-12&$2++$A=&2+#9$"'<$;2+2&$ B'*(/.2""$B&-..-#(32$?B$/>&$;'($>&$%2#/2&";-7$ L$B*"-(2""$6+&#+29-"+5

5 Vald till Årets Yrkeskvinna för satsningar på friskvård Linda Olsson, rektor och delägare av Hälsoplanetens förskola i Luleå, fick utmärkelsen Årets Yrkeskvinna 2009 av BPW Luleå. Linda har under flera år arbetat med friskvård och hälsa genom att instruera vuxna och barn i olika friskvårdsaktiviteter. Detta har lett till att Linda mer och mer engagerat sig i barns hälsa i tidig ålder. Att barnens kost i skolan är rätt sammansatt, är extra viktigt i dagens snabbmatssamhälle. - Idén till att starta en hälsoförskola uppstod då jag började fundera på hur jag skulle kunna kombinera min kompetens som förskollärare och hälsovägledare, säger Linda. 1 augusti 2007 öppnade hon portarna till Hälsoplanetens förskola i Luleå. En unik förskola som idag har 19 barn och 5 anställda. Utnämningen fick stor uppmärksamhet i media med en halv sida i Norrbotten Kuriren och med inslag i lokala TV 24. Linda Olsson utnämns till Årets Yrkeskvinna i Luleå 2009, dels för att hon visar prov på stor företagsamhet, kombinerat med framåtanda, dels för fokus på barns matvanor och hälsa i!&2+"$m&42"41-((#$-$%*.2e)$%-(/#$:.""'()$#("2&$#++$<#($<e"+2$2(9#92&#$"-9$-$,#&("$;>."#$-$+-/-9$e./2&5 tidig ålder. Linda har på kort tid byggt upp en unik modell av förskola som är till gagn för barn och ett föredöme inom kommunen.! Eva startade första klubben år 1947 i Boden Höjdpunkten när ett 40-tal personer i Luleåklubben samlades inför hösten var att få träffa Eva Holm, 97 år från Boden. Eva berättade om sin levnadsbana. Hur hon vid unga år fick ta hand om sin mors frisersalong. Hon blev så småningom en framgångsrik frisörska som utbildade sig i Stockholm, men även en tid i Berlin var Eva med och startade yrkesverksamma kvinnors klubb i Boden som då hade åtta medlemmar. Man ordnade frisyrvisningar, mannekänguppvisningar med mera. Eva avslutade med att sjunga en sång. Vi fascinerades av denna stilfulla kvinna, vilket liv, vilket minne. Och vilken sångröst!! P&42"41-((#5$

6 Jämställt företagande brist på pengar, affärsidé eller något annat? BPW Stockholms träff i oktober fokuserade på kvinnligt företagande. Gäster var Anna-Carin Månsson, en av grundarna till affärsängelfonden Theia. Och Anna Bråkenhielm, en av Sveriges mest kända och framgångsrika kvinnliga entreprenörer. Anna-Carin Månsson, affärsängel, berättade om sina erfarenheter som entreprenör och företagare. Theia kring vilken hon samlat 45 privata investerare, varav 37 kvinnor satsar pengar i företag med verksamheter som är begripliga och där de själva kan tillföra kompetens. Hon ser en potential i kvinnliga företagare eftersom männens dominans på riskkapitalmarknaden framförallt leder till satsningar på typiskt manliga investeringar. Anna-Carin berättade även om sina erfarenheter som entreprenör och hur hon startade och drev ett av Sveriges allra första callcenter. Hon poängterade att man inte ska ha för bråttom det tar tid att bygga företag, samt exemplifierade hur ensamt entreprenörsskapet kan vara. Vikten av stöd, förebilder och tillgång till nätverk var något som betonades i den efterföljande diskussionen. B-./+2Q+RRR Kvinnor måste lära sig sälj Anna Bråkenhielm, en av Sveriges mest kända och framgångsrika kvinnliga entreprenörer, gästade BPW Stockholm en kväll i november. Anna är kvinnan som gav oss Expedition Robinson och hon har sedan dess byggt upp och sålt teveproduktionsbolaget Talpa Productions. Just nu jobbar Anna med B-./+2Q+RRR teveproduktionsbolaget Silverback samtidigt som hon startat och driver affärsmagasinet för kvinnor Passion for Business. Anna delade med sig av sina erfarenheter och inledde med att berätta om sin uppväxt i Småland och hur hon tidigt såg förebilder i sin mamma och mormor, två driftiga och företagsamma kvinnor. Förebilderna har påverkat Anna och på frågan hur hon har blivit så framgångsrik svarar hon jag är lat, bra på att delegera och detaljstyr inte mina medarbetare. Till kvinnor som vill göra karriär ger hon följande råd; välj rätt chef och jobba med siffror som visar resultat, gärna försäljning! Hon reflekterade även över skillnader mellan män och kvinnor inom arbetslivet, något hon önskar att hon visste när hon startade sin karriär och exemplifierade detta med att kvinnor i regel är mycket mer förberedda och ber om mindre pengar när de söker finansiering till investeringar. Det finns en potential i kvinnliga företagare eftersom männens dominans på riskkapitalmarknaden framförallt leder till satsningar på typiskt manliga investeringar. (Anna-Carin) Jag är lat, bra på att delegera och detaljstyr inte mina medarbetare. Till kvinnor som vill göra karriär ger hon följande råd; välj rätt chef och jobba med siffror som visar resultat, gärna försäljning! Vid ett trevligt och välbesökt middagsevenemang i Paulirummet på Dramaten fick Margareta van den Bosch ta emot BPWs hedersutmärkelse Årets Yrkeskvinna Margareta var H&Ms chefsdesigner i 20 år och arbetar fortfarande med H&Ms samarbeten med världsberömda designers.

7 H#&-#$:.""'($'3;$?((2$D-9&2($9-34$A&E($4'<<*(0',,$+-..$292+$A=&2+#9$"'<$;2+2&$8-4$?""-+#("5 Anne och Maria tog ett modigt beslut Anne Wigren och Maria Olsson är två modiga tjejer som framgångsrikt driver sitt eget företag i Härnösand. Anne och Maria berättade om hur de bestämde sig för att bli egna företagare. De sade upp sina fasta tjänster som enhetschefer i kommunen och startade sin egen firma i januari All personal från kommunens assistansgrupp följde med och det innebär att företaget idag har ca 130 personer anställda. De har 20 kunder som de besöker allt efter kundens individuella behov. Förutom assistans finns möjlighet att köpa fotvård i hemmet samt olika hushållsnära tjänster. Vi var tolv BPWare som träffade dem i Rik Assistans lokaler. Rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik? Ecatem. Itatur, sundi deliti odi res quation cust, tem debist omnitis a et dest, ut autem explis sin core in parum estio ma viducimpe corem nobita corporum +-..$"7>((#(/2$<=+25 vollabo ritaspedi nobit apiti disit odi beratquas quassit atibus eationsecus essed ulparum estrum repero ommos eos de voluptatios re non remodis aut as aliquia venis ma dolupti cus magni corepe incture riberiorum quos eaquae rem quamet odis mo omnihic tem rectiost, qui que por si consero vitam, ipsa sintiori cusam faccumquam id unto molut ut es aut reperum exceritatur, cum, num non re nesci soloria escitatemo voluptas comnietur, tem aut fugiaturia nihillaborem aciatur? Orporitatem ipicto voluptati Kuriosa År 1908 publicerade Elin Wägner den första svenska romanen om självförsörjande yrkeskvinnor, Norrtullsligan. Det var också hennes första roman. Själva ordet yrkeskvinna använde hon först två år senare, i romanen Pennskaftet. -(A'&<#+-'($+-..$9&*772($"'<$-(+&2""2&#+$A=.0/2$ %2(#"$A=&2/&#9$'<$;*&$<#($,.-&$<#($AE&$<2&$ -("-4+$-$'3;$4#($7.#(2&#$"-($24'('<-5

8 Avsändare: BPW Sweden Drottninggatan Stockholm Posttidning B Porto betalt Giraffspråket Var kommer namnet giraffspråket ifrån? Det anknyter till giraffens stora hjärta och till det faktum att den har en lång hals. Med den långa halsen kan den ha överblick, se bra och ta ett större perspektiv på diskussioner och konflikter. Motsatsen kallas vargspråket, vilket är aggressivt och fyllt med dömanden och anklaganden. Teorin är ett hjälpmedel både för personlig utveckling liksom för hantering av konflikter som ursprungligen skapades av Marshall Rosenberg. UV$WA#("W$"#<.#/2"$A=&$#++$.P""(#$+-..$!"#$%#&""'($5$I.-"#,2+;$X'.42$:.""'($ +#34#&$A=&$*+<>&4+$A=&2/&#95 Åsa Larsson, deckarförfattare Boken kom till mig Åsa Larsson arbetade som jurist. Men lusten att skriva blev starkare och starkare. I hemlighet samlade Åsa anteckningar på post-it lappar i ett litet hemmakontor på vinden. Hon samlade för sig själv bara för att orden som satt i huvudet måste ut. Plötsligt kom boken till henne. Så beskriver Åsa hur den första av hennes fyra böcker kom till. Året var 2003 och boken heter Solstorm. Många förlag refuserade manuset, men Bonniers ville ge ut boken. Sen har skrivandet fortsatt och idag försörjer sig Åsa på sina böcker. Att Åsa dessutom är en ypperlig föreläsare som fångar sin publik till 110 procent fick klubben erfara vid en välbesökt träff i Strängnäs i november. Elisabeth Folke Olsson BPW Strängnäs Medlemstidning för Business and Professional Women BPW Sweden, Drottninggatan 59, Stockholm tel Hemsidor: Redaktör: Gunilla Carlberg, Produktion:

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

Nr 3-4/2008. Ordföranden har ordet, sid 2. Ordförandekonferensen, sid 3. Arkivfynd, sid 3. BPW Kongressen i Mexico, sid 4-5

Nr 3-4/2008. Ordföranden har ordet, sid 2. Ordförandekonferensen, sid 3. Arkivfynd, sid 3. BPW Kongressen i Mexico, sid 4-5 Nr 3-4/2008 Ordföranden har ordet, sid 2 Ordförandekonferensen, sid 3 Arkivfynd, sid 3 BPW Kongressen i Mexico, sid 4-5 Nytt från klubbarna, sid 6-7 Notiser, sid 8 www.bpw-sweden.org BPW Internationals

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Birgitta har ordet. När kvinnor tar sig in på ett nytt område, tidigare bemannat med män mest, brukar makten försvinna i takt med att kvinnorna

Birgitta har ordet. När kvinnor tar sig in på ett nytt område, tidigare bemannat med män mest, brukar makten försvinna i takt med att kvinnorna NR 2 2 0 08 I N F O R M AT I O N F R Å N F R E D R I K A - B R E M E R - F Ö R B U N D E T Birgitta Wistrand är ny ordförande för FBF! Hon är både stolt och glad över att igen få leda förbundet (tidigare

Läs mer

Regeringens handlingsplan för jämställda löner visar att klass går före kön, igen

Regeringens handlingsplan för jämställda löner visar att klass går före kön, igen NR 2 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖRBUNDET Regeringens handlingsplan för jämställda löner visar att klass går före kön, igen Gissa vad det är som går och går och aldrig ger resultat? Ja, regeringens

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! Nyhetsbrevfrån För ett jämställt Skåne Nr 1 2013 Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! I mars var det dags för ett Cross Border möte och konferens i Växjö inom projektet Going Abroad. Dagen började

Läs mer

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw Nr 3-4 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw i Postekon: Carin Kindom Ny VD för Svenska Mässan Psykopaten på arbetsplatsen

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Hemligheter kända av många -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Av : Ve r o n i c a S v e n s k C o p y r i g h t F ö r b u n d e t U n g a R ö r e l s e h i n d r a d e F i n a n

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE INNEHÅLL VD ANN IREBO HAR ORDET _ BRA AFFÄRER OCH GLADA SKRATT; SÅ VAR VÅRT 2011 JANUARI _ THERESE GÖR SKILLNAD; PRECIS SOM HSB SKÅNE FEBRUARI _ HSB SKÅNES EXPERTER GER FÖRENINGEN

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer