Roterande filar 202 I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roterande filar 202 I"

Transkript

1 Roteande fila I 1

2 Roteande fila Innehållsföteckning Maskin Innehåll Sida Allmänna infomatione 3 Den snabba vägen till det optimala vektyget 4-5 Maskin Innehåll Sida HSS oteande fila (HSS = snabbstål) HSS oteande fila mm HM oteande fila (HM = hådmetall) Hådmetallfila mm 6 mm 8 mm HSS oteande fila Specialfome 6 mm Hådmetallfila set 3 mm 17 6 mm 18 HSS gavyfila 51 6 mm Hådmetallfila med långa skaft 3 mm, Skaft 75 mm 6 mm, Skaftläng50 mm Fölängninga 23 fö spindla HSS filset 6 mm 52 3 mm 54 Små oteande fila i HSS 3 mm Hådmetallfila HICOAT beläggninga Stegbo HSS, Hålsåga HSS, Hådmetallkänboa HSS stegbo 55 HICOAT Hådmetallfila fö tuff användning HSS hålsåga Set och tillbehö Hådmetallfila fö ALU/icke-jänmetalle HM känboa och tillbehö Hådmetallfila fö GFK och CFK Hådmetallfila mikofila X Rak slipmaskin Bomaskin Böjlig ael Pelabomaskin 2 I

3 Roteande fila Allmänna infomatione PFERD ebjude ett omfattande pogam vektyg fö spånavskiljning med enastående toppkvalitet. Den höga kvaliteten och bedden på våt pogam bida till, att Ni fö vaje användning finne den passande vektygslösningen och att Ni dämed kan lösa E beabetninguppgift optimalt och ekonomiskt. Den mycket goda avvekningen öve vektygets hela livs medfö utmäkta abetsesultat på kotaste tid. Tillvekningstekniken fö PFERD-vektyg ä cetifiead enligt EN ISO Teknisk kundådgivning Våa säljae stå gäna till tjänst även på plats hos E vid alla fågo om optimeing av avvekningen. PFERD utabeta tillsammans med E användningstekniska lösninga vid beabetning av vaieande mateial. Kontakta oss. Vi finns epesenteade i hela välden, se Specialtillvekninga Skulle våt omfattande katalogpogam inte äcka till fö att lösa Ea abetsuppgifte, kan vi på föfågan speciellt fö E beabetning tillveka oteande fila i PFERD-kvalitet med hög pestanda. Vi ta hänsyn till Ea föutsättninga och önskemål, itningsanvisninga fö tandninga, skaftdiameta, speciale, specialfome och beläggninga. Vänd E till E PFERD-säljae! PFERD specialistteam fö tillvekningstekniska specialvektyg ådgö gäna med E! Omslipning Hådmetallfila ä i pincip omslipningsbaa (omslipning av hådmetallfila skaft-ø 3 mm ä inte lönsamt och ekommendeas däfö inte)! Beoende på slitaget skilje vi på: 1. Hådmetallfila, som vid nomal användning blivit tubbiga. 2. Hådmetallfila, som ä etemt nötta och som t e uppvisa tandbott elle skaftskado. Våa tillvekningsspecialiste avgö i enstaka fall om omslipning löna sig elle ä tekniskt genomföba. Rådgö med våa säljae. Säkehetsekommendatione = Använd skyddsglasögon! = Använd höselskydd! Beakta ekommendeade vavtal, = speciellt vid oteande fila med långa skaft! PFERD-föpackning Alla oteande fila leveeas enstycksföpackade i ett obust, säket plastfodal. Föpackningen skydda tandningen optimalt. Föpackningsenheten (FE) åtefinns i podukttabellena. Föpackningens etikett innehålle tekniska infomatione, beställnings-beteckning, EAN-kod och atikelnumme samt Lot-numet (tillvekningsinfomation). Beställningsanvisninga Vid beställning anges EAN-numme elle beställningsbeteckning, tandning och skaftdiamete. Saknas uppgift leveeas tandning 3 PLUS och skaft-ø 6 mm. Vid hådmetallfila med skaft-ø 3 mm leveeas tandning 5. Beställningsempel: Hådmetallfila ZYAS Z3 PLUS ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ RBF Z3 PLUS ➊ ➌ ➍ ➎ en betyde ➊ Fom ➋ Vid cylindisk fom med ändskä ➌ huvud ➍ ➎ Stegbo STB HSS 04-20/8 HC-FE ➊ ➋ ➌ ➍ Robotanvändning Hådmetallfila fån PFERD kan användas på obota. Beoende på användningsvillkoen måste i enskilda fall bestämmas, vilken oteande fil som ä optimal fö E beabetning. Kontakta E PFERD-säljae. PFERD TOOL-CENTER Alla oteande fila kan pesenteas utmäkt med PFERD TOOL-CENTER elle anda säljhjälpmedel. Dessutom ebjude PFERD en låsba display som attaktivt säljstöd. Skulle Ni någon gång vilja pesentea en speciell poduktgupp fö en speciell målgupp på ett helt annat sätt elle planea Ni en säljkampanj? Våa säljae hjälpe E gäna och ta tillsammans med E fam ett kampanjkoncept och ett passande vektygsuval. en betyde ➊ Stegbo ➋ Minsta - stösta bosteg ➌ ➍ Beläggning I 3

4 Roteande fila Den snabba vägen till det optimala vektyget Om man utgå fån ➊ typ av beabetning, ➋ mateialguppe, ➌ användningsvaiante - standadanvändning - pofessionell användning - högpoduktiv användning - poblemlösning visa vå övesikt lämpliga oteande fila, hålsåga, känboa och stegbo u PFERD s pogam och undelätta Et val av det optimala vektyget. ➌ Standad användning ➊ Typ av beabetning Användningseempel ➋ Mateialguppe Sida Stål, Stålgjutgods, Rostfitt stål (INOX), Gjutjän HSS snabbstålfila Gadning, Ufäsning fö pepaeing av påsvetsninga, Beabetning av svetsfoga, Beabetning av kontue, Fasning, fombeabetning, Gjutgodsputsning Icke-jänmetalle, Mässing, Koppa, Bons, Titan Höghållfasta mateial, Nickelbaslegeinga, Koboltbaslegeinga HSS snabbstålfila Aluminium i avvekningsguppena MJUK, HÅLLFAST, HÅRD Utföliga infomatione åtefinns i pospektet PRAXIS PFERD-Vektyg fö beabetning av aluminium. HSS snabbstålfila Kantfäsning, Kontufäsning, Skapa genomgånga Fibeameade plaste (GFK/CFK) HSS snabbstålfila Finbeabetning, stationä invändig undfäsning Stål, Stålgjutgods, Rostfitt stål (INOX), Gjutjän Utföliga infomatione och beställningsuppgifte fö slipstift åtefinns i katalog 203. Skapa unda genomgånga Stål, Stålgjutgods, Rostfitt stål (INOX), Gjutjän, Icke-jänmetalle, Aluminium i avvekningsguppena MJUK, HÅLLFAST, HÅRD, Fibeameade plaste (GFK/CFK) HSS stegbo HICOAT 55 HSS hålsåga I

5 Diamant- und CBN-Wekzeuge 205 Utföliga Roteande fila Den snabba vägen till det optimala vektyget ➌ Pofessionell användning ➌ Högpoduktiv användning ➌ Poblemlösning Svååtkomliga ställen Tandbott Sida Sida Sida Sida Hådmetallfila med långa skaft Hådmetallfila 6-18 Hådmetallfila HICOAT Hådmetallfila fö tuff användning Kombination oteande fila med fölängninga 23 Hådmetallfila Hådmetallfila med långa skaft Hådmetallfila Hådmetallfila fö tuff användning Hådmetallfila HICOAT Kombination oteande fila med fölängninga 23 Hådmetallfila 6-18 Hådmetallfila med långa skaft Hådmetallfila 6-18 Hådmetallfila fö tuff användning Hådmetallfila HICOAT Kombination oteande fila med fölängninga 23 Hådmetallfila Hådmetallfila HICOAT Kombination oteande fila med fölängninga 23 Hådmetallfila fö GFK/CFK Hådmetallfila fö GFK/CFK Hådmetallfila Hådmetallfila HICOAT Kombination oteande fila med fölängninga 23 infomatione och beställningsuppgifte fö Kombination oteande fila HM mikofila X diamant- och CBNvektyg åtefinns i med fölängninga 23 katalog 205. HSS stegbo HICOAT 55 Vid beabetning med kaftig slagbelastning och isk fö tandbott ebjude PFERD individuell och effektiv ådgivning. Kontakta E PFERD säljae. HSS hålsåga HM känboa Kombination HSS hålsåga med skaftfölängning 61 HM känboa I 5

6 Hådmetallfila PFERD-tandninga och hu de används 1 (enligt DIN C) Fö gov avvekning av lättmetalle, plaste, icke-jänmetalle, stål och gjutjän. ALU PLUS Fö gov avvekning av håda aluminiumlegeinga med en Si-halt > 12% och icke-jänmetalle. Hög avvekning genom speciell tandgeometi. 3 (enligt DIN MY) Fö avvekning med hög mateialavvekning och ba ytfinhet av gjutjän, stål < 60 HRC, ostfitt stål (INOX), nickelbas- och titanlegeinga. FVK Fö kant- och kontufäsning av fibeameade plaste GFK och CFK, hådgummi och temoplaste. Den höga undgångsnoggannheten gö att filen kan användas i vektygsmaskin och manuellt. Kombineade bo- och filningsopeatione ä möjliga med oteande fila tillvekade med boskä. 3 PLUS (enligt DIN MX) Lika tandning 3, men kysstandad. Fö avvekning med hög mateialavvekning av gjutjän, stål < 60 HRC, ostfitt stål (INOX), nickelbas- och titanlegeinga. FVKS Lika tandning FVK. Det speciella tandutföandet gö filen lämplig fö användning i maskine och obota med höga matninga, lugn filning. Kombineade bo- och filningsopeatione ä möjliga med oteande fila tillvekade med boskä. 4 (enligt DIN MX) Fö avvekning med hög mateialavvekning. Bilda kota tubbiga spåno och god ytfinhet på ostfitt stål (INOX), stål < 60 HRC, höghållfasta mateial som t e nickelbas-, koboltbaslegeinga. 3R Den etema okänsligheten fö slag gö att filen kan användas även vid sto omslutningsvinkel > 1/3 och unde slagbelastning. Fö filning med sto mateialavvekning av gjutjän, stål < 55 HRC, ostfitt stål (INOX), nickelbas- och titanlegeinga. 5 (enligt DIN F) ALU Fö fin gadning av ostfitt stål (INOX), höghållfasta mateial som t e nickelbas-, koboltbaslegeinga. Fö gov avvekning med hög mateialavvekning av aluminium och aluminiumlegeinga, lättmetalle, icke-jänmetalle och plaste. 3RS Lika tandning 3R, men med lugn filning, bilda kotae spåno. Den etema okänsligheten fö slag gö att filen kan användas även vid sto omslutningsvinkel > 1/3 och unde slagbelasting. Fö filning med sto mateialavvekning av gjutjän, stål < 55 HRC, ostfitt stål (INOX), nickelbas- och titanlegeinga. MZ Fö finbeabetning av hål till 12 mm ø och fö mycket fin avvekning med hög ytkvalitet av mateialhådhete < 60 HRC. 6 I

7 Hådmetallfila Användningseempel och användningsekommendatione Med PFERD hådmetallfila beabetas både håda och mjuka mateial. Detta ä möjligt tack vae den optimala kombinationen av hådmetall, geometi och eventuellt beläggning. Användningsekommendatione Optimalt vavtal och effekt på maskinen (tyckluft, elektisk, böjlig ael) ä föutsättninga fö lönsam användning av hådmetallfila. Födela Den eakta undgången skona människans hälsa unde abetsföloppet, minska slitaget på maskinen, möjliggö slagfi beabetning, föhinda s k skakmäken, öka livsen och avvekningen. Användningseempel Gadning. Beabetning av kontue. Ufäsning fö pepaeing av hådsvetsning. Utjämning av svetsfoga. Beabetning av små vinkla. Beabetning av invändiga kontue, dvs aiell och adiell beabetning. Vi ekommendea däfö: Använd så höga vavtal som möjligt. Följ våa vavtals-/skähastighetsekommendatione. Vid stationä användning elle vid sänkabeten dä filen ä omsluten med 360 kan man i undantagsfall abeta med vavtal unde /min. Använd endast fastspänningssystem/maskine utan spelum; kast och vibatione på vektygen medfö en fö tidig utslitning. Välj inte fö liten fastspännings fö den oteande filen. Regel: Minsta fastspännings 2/3 av skaften. Fö lönsam användning av oteande fila fån skaftt-ø 6 mm efodas i det öve vavtals-/skähastighetsomådet en maskineffekt på Watt. Vid användning av oteande fila med gov tandning (t e tandning ALU) ä ännu höge maskineffekte på Watt av födel. Vid läge avvekning (gadning, fasning, lätt ytbeabetning) kan vavtalet ökas betydligt. Fome och tandninga fö hådmetall- och snabbstålsfila Enligt DIN ha hådmetallfila egna fökotninga fö fom (DIN 8032) och tandning (DIN 8033). I tabellena jämfös fökotningana fö fome och tandninga fö PFERD med DIN-fökotningana. Vid mateial som lede väme dåligt som ostfitt stål (INOX), titanlegeinga etc. ekommendea vi att sänka vavtalet kaftigt fö att undvika skado på vektyget. Undvik blåanlöpning av skaft och vektyg. Lödskaven mellan filhuvud och skaft föloa i hållfasthet vid fö hög vämepåvekan. Risk fö huvudbott föeligge. Filens kontaktyta mot abetsstycket skall vid beabetning inte uppgå till me än en tedjedel av omketsen. En fö sto omslutningsvinkel > 1/3 medfö ojämn filning. Följden bli tandbott. Gå det inte att undvika en omslutningsvinkel > 1/3, ekommendea vi tandningana 3R och 3RS. Vid kaftigt kletande mateial ä det lämpligt att använda skäolja, fett, fotogen, kita e.dyl., fö att undvika igensättning av tandningen. Fom PFERD-fome DIN-fome PFERD-tandninga DIN-tandninga ZYA ZYA 1 C ZYAS ZYA S 2 (HSS med spånbytae) - B - 3 (HSS med spånbytae) - KUD KUD 3 MY WRC WRC 3 PLUS MX SPG SPG 4 MX SKM SKM 5 F RBF RBF ALU - KEL KEL ALU PLUS - TRE TRE FVK - WKN WKN FVKS - WKNS WKN S 3R - KSJ KSJ 3RS - KSK KSK MZ - R - - Specialtandning - V - N - I 7

8 Hådmetallfila Hådmetallfila 1 (enligt DIN C) 3 (enligt DIN MY) 3 PLUS (enligt DIN MX) 4 (enligt DIN MX) 5 (enligt DIN F) Rekommendeat vavtalsomåde [/min] Fö att bestämma det ekommendeade skähastighetsomådet [m/min], gå man tillväga på följande sätt: ➊ Välj den mateialgupp som skall beabetas. ➋ Lägg till beabetningen. ➌ Bestäm tandning. ➍ Ta eda på skähastighetsomådet. Fö att bestämma det ekommendeade vavtalsomådet [/min], gå man tillväga på följande sätt: ➎ Välj önskad diamete på den oteande filen. ➏ Skähastighetsomåde och den oteande filens diamete ge det ekommendeade vavtalet. ➊ Mateialguppe ➋ Beabetning ➌ ➍ Skähastighet m/min Ohädade, ej seghädade stålkvalite- hög mateialavvekning m/min Gov avvekning = Konstuktionsstål, kolstål, vektygsstål, 3 olegeade stålkvalitete, sätthädningsstål, stålgjutgods te til200 N/mm² 3 PLUS (< 38 HRC) Stål, Stålgjutgods Rostfitt stål (INOX) Icke-jänmetalle Gjutjän Hädade, seghädade stålkvalitete öve 1200 N/mm² (> 38 HRC) Rost- och syafasta stålkvalitete Mjuka icke-jänmetalle, mjukmetalle Håda ickejänmetalle Höghållfasta mateial Gått gjutjän, vitt gjutjän Vektygsstål, seghädade stålkvalitete, legeade stålkvalitete, stålgjutgods Austenitiska och feitiska ostfia stålkvalitete Alu-legeinga, mässing, koppa, zink Bons, titan/titanlegeinga, håda Alu-legeinga (hög Si-andel) Nickelbas- och koboltbaslegeinga (flygmoto- och tubintillvekning) Gjutjän med lamellgafit EN-GJL (GG), med kulgafit/segjän EN-GJS (GGG), vitt aducegods EN-GJMW (GTW), svat aducegods EN-GJMB (GTS) Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning m/min 3 3 PLUS m/min m/min m/min 3 3 PLUS m/min m/min m/min m/min m/min 3 PLUS m/min m/min m/min m/min 3 PLUS m/min Eempel: Hådmetallfil, tandning 3 PLUS, ø 12 mm. Gov avvekning av ohädade, ej seghädade stålkvalitete. Skähastighet: m/min Vavtalsomåde: /min ➎ ø ➏ Skähastighete [m/min] Vavtal [/min] I

9 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Cylindisk fil enligt DIN 8032 med peifeitandning enligt DIN Cylindisk fom ZYA ZYA 0413/6 Z3 PLUS l1 a PLUS mm ZYA 0210/ ZYA 0313/ ZYA 0607/ ZYA 0613/ mm ZYA 0413/ ZYA 0616/ ZYA 0820/ ZYA 1013/ ZYA 1020/ ZYA 1025/ ZYA 1225/ ZYA 1625/ mm ZYA 1225/ ZYA 1625/ Cylindisk fil enligt DIN 8032 med peifeitandning och ändskä enligt DIN Cylindisk fom med ändskä ZYAS ZYAS 0413/6 Z3 PLUS l1 a 3 3 PLUS mm med ändskä ZYAS 0210/ ZYAS 0313/ ZYAS 0607/ ZYAS 0613/ mm med ändskä ZYAS 0413/ ZYAS 0616/ Fotsättning se nästa sida. I 9

10 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Cylindisk fom med ändskä ZYAS Cylindisk fil enligt DIN 8032 med peifeitandning och ändskä enligt DIN ZYAS 0413/6 Z3 PLUS l1 Fotsättning fån föegående sida. a 3 3 PLUS mm med ändskä ZYAS 0820/ ZYAS 1013/ ZYAS 1020/ ZYAS 1025/ ZYAS 1225/ ZYAS 1625/ mm med ändskä ZYAS 1225/ Kulfom KUD Kulfomad fil enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN KUD 0403/6 Z3 PLUS a PLUS mm KUD 0302/ KUD 0403/ KUD 0605/ mm KUD 0403/ KUD 0605/ KUD 0807/ KUD 1009/ KUD 1210/ KUD 1614/ KUD 2018/ mm KUD 1210/ KUD 1614/ KUD 2018/ I

11 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Univesellt användba fom, kombination av cylindisk och kulfomig geometisk fom. Cylindisk fom med undad topp WRC Cylindisk fom med undad topp enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN WRC 0413/6 Z3 PLUS a PLUS mm WRC 0210/ WRC 0313/ WRC 0613/ mm WRC 0413/ WRC 0616/ WRC 0820/ WRC 1020/ WRC 1025/ WRC 1225/ WRC 1625/ mm WRC 1020/ WRC 1225/ WRC 1625/ Flamfomad fil enligt ISO 7755/8 med tandning enligt DIN B 0820/6 Z3 PLUS Flamfom B a 3 3 PLUS 5 Radie 3 mm B 0307/ ,8 1 4 B 0613/ , mm B 0820/ , B 1230/ , B 1635/ , I 11

12 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Spetsad fom SPG planad spets Spetsfomad fil enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN 8033, planad spets SPG 0618/6 Z3 PLUS V.g.ange önskad tandning. a PLUS mm SPG 0307/ SPG 0313/ SPG 0613/ mm SPG 0618/ SPG 1020/ SPG 1225/ SPG 1230/ SPG 1630/ mm SPG 1020/ SPG 1225/ SPG 1630/ Konisk fom med undad topp KEL Konisk fil med undad topp enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN α KEL 1020/6 Z3 PLUS V.g.ange önskad tadning. a PLUS 4 5 Vinkel a Radie 6 mm KEL 1020/ , KEL 1225/ , KEL 1230/ , KEL 1630/ , mm KEL 1225/ , KEL 1230/ , I

13 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Konisk fil enligt DIN 8032 och tandning enligt DIN 8033, planad spets SKM 0618/6 Z3 PLUS Konisk fom SKM planad spets α a PLUS 4 5 Vinkel a 3 mm SKM 0307/ SKM 0311/ SKM 0613/ mm SKM 0618/ SKM 1020/ SKM 1225/ mm SKM 1225/ Spetsfomad fil med undad topp enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN Spetsad fom undad topp RBF RBF 0618/6 Z3 PLUS a PLUS 4 5 Radie 3 mm RBF 0307/ , RBF 0613/ , mm RBF 0618/ , RBF 0820/ , RBF 1020/ , RBF 1225/ , RBF 1630/ , mm RBF 1225/ , RBF 1630/ , I 13

14 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Oval fom TRE Ovalt fomad fil enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN TRE 0610/6 Z3 PLUS a PLUS 4 5 Radie 3 mm TRE 0307/ ,2 1 4 TRE 0610/ , mm TRE 0610/ , TRE 0813/ , TRE 1016/ , TRE 1220/ , TRE 1625/ , mm TRE 1220/ , TRE 1625/ , Skivfom N Lämplig fö att skapa och beabeta pismafomade spå. Skivfomad fil, tandning på peifein 90 symmetisk, spetsig avslutning N 2503/8 Z3 α l1 3 Vinkel a 8 mm N 2503/ N 2506/ I

15 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Konisk fom KSK (dubbeländad) Lämplig fö fösänkning och fasning med definiead fasvinkel. Konisk fom KSK α Konisk fil enligt DIN 8032 och tandning enligt DIN 8033 med vinkel (90 ). Utföande KSK 0603/6 (dubbeländad) ha tandning och kan användas i båda ända, se bild. planad spets KSK 1608/6 Z3 α a 3 5 Vinkel a 6 mm KSK 0603/ KSK 1005/ KSK 1608/ Konisk fom KSJ (dubbeländad) Lämplig fö fösänkning och fasning med definiead fasvinkel. Konisk fom KSJ α Konisk fil enligt DIN 8032 och tandning enligt DIN 8033 med liten vinkel (60 ). Utföandet KSJ 0605/6 (dubbeländat) ha tandning och kan användas på båda sido, se bild KSJ 0605/6 Z3 planad spets α a 3 5 Vinkel a 6 mm KSJ 0605/ KSJ 1008/ KSJ 1613/ I 15

16 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Radiefom R R0615/6 R0830/8 R1618/8 Fö att skapa och beabeta ytteadie och unda kante. Radiefil med konkav fom och specialtandning, leveeas i två utföanden: Cylindisk med tedubbel, konkav kontu Med konkav fom avsmalnande mot skaftet Radiefila ä inte omslipningsbaa. Användningsekommendatione: Fö adiefila med specialtandning gälle vavtalsekommendationena fö hådmetallfila tandning R 0615/6 Specialtandning Radiefom R R0615/6 d R0830/8 1 R1618/8 specialtandning 6 mm R 0615/ , mm R 0830/ , R 1618/ , Radie Radiefom V V1015/6 Fö att skapa och beabeta ytteadie och unda kante. Radiefomad fil med fontsidig konkav fom, tandning enligt DIN Radiefom V V1015/6 d 3 V1215/6 Radiefomade fila ä inte omslipningsbaa V 1015/6 Z3 V1215/6 d 3 l1 l1 V1315/6 V1315/6 d 3 1 l1 3 ø d 3 Radie Radie 1 6 mm V 1015/ V 1215/ V 1315/ , I

17 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Fö beabetning på baksidan av svååtkomliga kante. Koniskt fomad fil enligt DIN 8032, avsmalnande mot skaftet med tandning enligt DIN Fom WKNS med ändskä WKN 1013/6 Z3 Omvänd konisk fom WKN Omvänd konisk fom med ändskä WKNS α 3 3 PLUS 5 Vinkel a 3 mm utan ändskä WKN 0307/ WKN 0607/ mm med ändskä WKNS 0307/ WKNS 0607/ mm utan ändskä WKN 1013/ WKN 1213/ WKN 1613/ Hådmetallfila set Innehålle de vanligaste fomena och dimensionena fö allmänna användningsomåden och kav. Innehålle: 15 hådmetallfila skaft-ø 3 mm, tandning 5 1 stycke av vaje: ZYA 0210/3 Z5 SPG 0307/3 Z5 ZYA 0313/3 Z5 SKM 0613/3 Z5 ZYA 0607/3 Z5 RBF 0307/3 Z5 ZYA 0613/3 Z5 RBF 0613/3 Z5 B 0307/3 Z5 TRE 0307/3 Z5 KUD 0403/3 Z5 TRE 0610/3 Z5 WRC 0210/3 Z5 WKN 0307/3 Z5 WRC 0313/3 Z5 5 Set 1501 HM 3 mm 1501 HM I 17

18 Hådmetallfila Hådmetallfila set Set 1500 HM Innehålle de vanligaste fomena och dimensionena fö allmänna användningsomåden och kav. Innehålle: 22 hådmetallfila 1 stycke av vaje: 5, skaft-ø 3 mm: ZYAS 0210/3 Z5 SPG 0307/3 Z5 ZYAS 0313/3 Z5 RBF 0307/3 Z5 WRC 0210/3 Z5 TRE 0307/3 Z5 WRC 0313/3 Z5 WKN 0307/3 Z5 3 PLUS, 5 1 stycke av vaje: 3 PLUS, skaft-ø 6 mm: ZYAS 0616/6 Z3 PLUS WRC 0616/6 Z3 PLUS ZYAS 1013/6 Z3 PLUS WRC 1225/6 Z3 PLUS ZYAS 1225/6 Z3 PLUS SPG 0618/6 Z3 PLUS KUD 0605/6 Z3 PLUS SPG 1020/6 Z3 PLUS KUD 0807/6 Z3 PLUS SPG 1225/6 Z3 PLUS KUD 1210/6 Z3 PLUS SKM 0618/6 Z3 PLUS KUD 1614/6 Z3 PLUS SKM 1020/6 Z3 PLUS 3 och 6 mm 1500 HM Set 1506 HM Innehålle de fem vanligaste fomena med fil-ø 6 mm och den univesellt användbaa tandningen 3 PLUS. Passa de flesta kav och användningsomåden inom vekstadssekton. Den hållfasta plastkassetten skydda vektygen mot skado. Filana fövaas säket i kassetten tack vae att de ä fieade i skaftet. Ytteligae fem tomma platse kan användas fö egen bestyckning. Innehålle: 5 hådmetallfila, skaft-ø 6 mm: 1 stycke av vaje: ZYA 0616/6 Z3 PLUS KUD 0605/6 Z3 PLUS WRC 0616/6 Z3 PLUS SPG 0618/6 Z3 PLUS RBF 0618/6 Z3 PLUS 3 PLUS 6 mm 1506 HM Set 1512 HM Innehålle de fem vanligaste fomena med fil-ø 12 mm och den univesellt användbaa tandningen 3 PLUS. Passa de flesta kav och användningsomåden inom vekstadssekton. Den hållfasta plastkassetten skydda vektygen mot skado. Vektygen fövaas säket i kassetten tack vae att filana ä fieade i skaftet. Ytteligae fem tomma platse i kassetten kan användas fö egen bestyckning. Innehålle: 5 hådmetallfila, skaft-ø 6 mm: 1 stycke av vaje: ZYA 1225/6 Z3 PLUS KUD 1210/6 Z3 PLUS WRC 1225/6 Z3 PLUS SPG 1225/6 Z3 PLUS RBF 1225/6 Z3 PLUS 3 PLUS 6 mm 1512 HM I

19 Hådmetallfila Hådmetallfila med långa skaft Hådmetallfila med långt skaft (75 och 150 mm) Små hådmetallfila med långa skaft (75 mm) kan användas utmäkt fö beabetning av små, svååtkomliga konstuktionsdetalje. Hådmetallfila med långa skaft (150 mm) passa yppeligt ba fö lönsam beabetning på djupt liggande, svååtkomliga ställen. Hådmetallfila med med långt skaft av stål (beteckning SL 75 mm elle SL 150 mm) kan användaen själv kota, om detta kävs fö beabetningen. Hådmetallfila med beteckningen GL 75 mm tillvekas av homogen hådmetall och kan däfö endast kotas med diamantvektyg. GL = (homogen hådmetall) SL = Skaft (långt stålskaft) Säkehetsanvisning Ej avsedda fö obot- elle stationä användning. Risk fö att filen byts av.. Använd endast spännsystem/maskine utan spel. = V.g. beakta de ekommendeade vavtalen! 3 PLUS (enligt DIN MX) 5 (enligt DIN F) Säkehetsanvisning Rekommendeat vavtalsomåde [/min] Vid abete med stoa skafte ä det nödvändigt, att vektyget få kontakt med abetsstycket esp att det sätts in i abetsstycket (hål, spå), innan maskinen kopplas på. Kontakt med abetsstycket nä maskinen ä igång måste av pincip vaa säkeställd. Om detta inte beaktas finns det isk att filen byts av samtidigt som isken fö olycksfall öka. Ä den ständiga kontakten mellan vektyg och abetsstycke vid användning inte säkeställd, få de i tabellen angivna ➏ tomgångsvavtalen inte öveskidas. Vavtalen ➎ med abetsstyckekontakt ä i jämföelse med de ekommendeade vavtalen fö hådmetallfila med standadskafte av säkehetsskäl educeade till de i tabellen angivna vavtalen. Gå tillväga på följande sätt: ➊ Välj mateialgupp som skall beabetas. ➋ Lägg till beabetning. ➌ Välj tandning. ➍ Välj önskad diamete på den oteande filen. ➎ Det ekommendeade educeade vavtalet [/min] med abetsstyckekontakt finne man på höge sida i vavtalstabellen. ➊ Mateialguppe ➋ Beabetning ➌ Stål, Stålgjutgods Rostfitt stål (INOX) Icke-jänmetalle Gjutjän Ohädade, ej seghädade stålkvalitete til200 N/mm² (< 38 HRC) Hädade, seghädade stålkvalitete öve 1200 N/mm² (> 38 HRC) Rost- och syafasta stålkvalitete Höghållfasta mateial Gått gjutjän, vitt gjutjän Konstuktionsstål, kolstål, vektygsstål, olegeade stålkvalitete, sätthädningsstål, stålgjutgods Vektygsstål, seghädade stålkvalitete, legeade stålkvalitete, stålgjutgods Austenitiska och feitiska ostfia stålkvalitete Nickelbas- och koboltbaslegeinga (flygmoto- och tubintillvekning) Gjutjän med lamellgafit EN-GJL (GG), med kulgafit/segjän EN-GJS (GGG), vitt aducegods EN-GJMW (GTW), svat aducegods EN-GJMB (GTS) Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning 3 PLUS 5 3 PLUS 5 3 PLUS 5 3 PLUS 5 3 PLUS 5 Eempel Hådmetallfil, SL 150, tandning 3 PLUS, diamete 12 mm. Gov avvekning av ohädade och ej seghädade stålkvalitete. Rekommendeat educeat vavtal med abetsstyckekontakt: /min ➏ Maimalt tomgångsvavtal [/min] utan kontakt med abetsstycket ➎ Rekommendeat educeat abetsvavtal [/min] med kontakt med abetsstycket ➍ Skaft ø I 19

20 Hådmetallfila Hådmetallfila med långa skaft Cylindisk fom ZYA Cylindisk fom med ändskä ZYAS Cylindisk fil enligt DIN 8032 med peifeitandning och ändskä enligt DIN GL = (homogen hådmetall) SL = Skaft (långt stålskaftl) ZYA 0820/6 Z3 PLUS SL PLUS 5 Skaft 3 mm utan ändskä ZYA 0313/3 GL ZYA 0613/3 SL mm med ändskä ZYAS 0313/3 GL mm utan ändskä ZYA 0820/6 SL ZYA 1225/6 SL Kulfom KUD Kulfomad fil enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN GL = (homogen hådmetall) SL = Skaft (långt stålskaft) l l KUD 0807/6 Z3 PLUS SL PLUS 5 Skaft 3 mm KUD 0302/3 GL KUD 0605/3 SL mm KUD 0807/6 SL KUD 1210/6 SL I

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM RAUPIANO Plus TEKNISK INFORMATION 312612 SV Gälle fån januai 13 Tekniska ändinga föbehålles www.ehau.se Bygg Automotive Industi Den hä tekniska infomationen ä skiven fö dig

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium

PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium Verktyg för bearbetning av aluminium Innehållsförteckning PFERD erbjuder ett omfattande verktygsprogram, med verktyg som uppfyller de mest skilda krav på bearbetning

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Magnetborrstativ. Nya kärnborr med 75 mm koppdjup med 3 /4 fäste, upp till Ø 50 mm, är anpassade med sikta på den nya WA- 5000.

Magnetborrstativ. Nya kärnborr med 75 mm koppdjup med 3 /4 fäste, upp till Ø 50 mm, är anpassade med sikta på den nya WA- 5000. Magnetborrstativ Automatiska magnetborrstativer WA-3500 & WA-5000 Ni t to magnetborrstativerne är de enda som har helautomatiska maskiner med ett perfekt resultat i många år. Nu har de lyckats med att

Läs mer

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ 2007 lanserade Seco Duratomic -teknologin. För den här revolutionerande beläggningstekniken använder sig Seco av de banbrytande

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

BULTENS TEKNIKHANDBOK. 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson

BULTENS TEKNIKHANDBOK. 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson Ordning ur kaos BULTENS TEKNIKHANDBOK 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson PRODUKTION IDÉ bild 3 4 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING 1. Förord..............................................

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

www.logosol.se Från stock till färdigt byggprojekt

www.logosol.se Från stock till färdigt byggprojekt 2014 Från stock till färdigt byggprojekt Välkommen till ett växande familjeföretag! Du lyfter ditt byggprojekt med rätt utrustning! Du kan tryggt välja Logosol när du ska arbeta med trä. Vi har sålt över

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Fyr- och femkuttriga hyvlar

Fyr- och femkuttriga hyvlar Fyr- och femkuttriga hyvlar Lönsam förädling från första stund! Du kan tryggt välja Logosol när du ska arbeta med trä. Vi har över 25 års erfarenhet som marknadsledande inom småskalig träförädling. För

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter. Hörselskydd

3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter. Hörselskydd 3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter Hörselskydd Introduktion Ta personligt ansvar för din säkerhet 3M, världsledande inom säkerhets- och skyddsutrustning, är stolta över att nu även kunna

Läs mer

Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys

Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö,

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer