Roterande filar 202 I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roterande filar 202 I"

Transkript

1 Roteande fila I 1

2 Roteande fila Innehållsföteckning Maskin Innehåll Sida Allmänna infomatione 3 Den snabba vägen till det optimala vektyget 4-5 Maskin Innehåll Sida HSS oteande fila (HSS = snabbstål) HSS oteande fila mm HM oteande fila (HM = hådmetall) Hådmetallfila mm 6 mm 8 mm HSS oteande fila Specialfome 6 mm Hådmetallfila set 3 mm 17 6 mm 18 HSS gavyfila 51 6 mm Hådmetallfila med långa skaft 3 mm, Skaft 75 mm 6 mm, Skaftläng50 mm Fölängninga 23 fö spindla HSS filset 6 mm 52 3 mm 54 Små oteande fila i HSS 3 mm Hådmetallfila HICOAT beläggninga Stegbo HSS, Hålsåga HSS, Hådmetallkänboa HSS stegbo 55 HICOAT Hådmetallfila fö tuff användning HSS hålsåga Set och tillbehö Hådmetallfila fö ALU/icke-jänmetalle HM känboa och tillbehö Hådmetallfila fö GFK och CFK Hådmetallfila mikofila X Rak slipmaskin Bomaskin Böjlig ael Pelabomaskin 2 I

3 Roteande fila Allmänna infomatione PFERD ebjude ett omfattande pogam vektyg fö spånavskiljning med enastående toppkvalitet. Den höga kvaliteten och bedden på våt pogam bida till, att Ni fö vaje användning finne den passande vektygslösningen och att Ni dämed kan lösa E beabetninguppgift optimalt och ekonomiskt. Den mycket goda avvekningen öve vektygets hela livs medfö utmäkta abetsesultat på kotaste tid. Tillvekningstekniken fö PFERD-vektyg ä cetifiead enligt EN ISO Teknisk kundådgivning Våa säljae stå gäna till tjänst även på plats hos E vid alla fågo om optimeing av avvekningen. PFERD utabeta tillsammans med E användningstekniska lösninga vid beabetning av vaieande mateial. Kontakta oss. Vi finns epesenteade i hela välden, se Specialtillvekninga Skulle våt omfattande katalogpogam inte äcka till fö att lösa Ea abetsuppgifte, kan vi på föfågan speciellt fö E beabetning tillveka oteande fila i PFERD-kvalitet med hög pestanda. Vi ta hänsyn till Ea föutsättninga och önskemål, itningsanvisninga fö tandninga, skaftdiameta, speciale, specialfome och beläggninga. Vänd E till E PFERD-säljae! PFERD specialistteam fö tillvekningstekniska specialvektyg ådgö gäna med E! Omslipning Hådmetallfila ä i pincip omslipningsbaa (omslipning av hådmetallfila skaft-ø 3 mm ä inte lönsamt och ekommendeas däfö inte)! Beoende på slitaget skilje vi på: 1. Hådmetallfila, som vid nomal användning blivit tubbiga. 2. Hådmetallfila, som ä etemt nötta och som t e uppvisa tandbott elle skaftskado. Våa tillvekningsspecialiste avgö i enstaka fall om omslipning löna sig elle ä tekniskt genomföba. Rådgö med våa säljae. Säkehetsekommendatione = Använd skyddsglasögon! = Använd höselskydd! Beakta ekommendeade vavtal, = speciellt vid oteande fila med långa skaft! PFERD-föpackning Alla oteande fila leveeas enstycksföpackade i ett obust, säket plastfodal. Föpackningen skydda tandningen optimalt. Föpackningsenheten (FE) åtefinns i podukttabellena. Föpackningens etikett innehålle tekniska infomatione, beställnings-beteckning, EAN-kod och atikelnumme samt Lot-numet (tillvekningsinfomation). Beställningsanvisninga Vid beställning anges EAN-numme elle beställningsbeteckning, tandning och skaftdiamete. Saknas uppgift leveeas tandning 3 PLUS och skaft-ø 6 mm. Vid hådmetallfila med skaft-ø 3 mm leveeas tandning 5. Beställningsempel: Hådmetallfila ZYAS Z3 PLUS ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ RBF Z3 PLUS ➊ ➌ ➍ ➎ en betyde ➊ Fom ➋ Vid cylindisk fom med ändskä ➌ huvud ➍ ➎ Stegbo STB HSS 04-20/8 HC-FE ➊ ➋ ➌ ➍ Robotanvändning Hådmetallfila fån PFERD kan användas på obota. Beoende på användningsvillkoen måste i enskilda fall bestämmas, vilken oteande fil som ä optimal fö E beabetning. Kontakta E PFERD-säljae. PFERD TOOL-CENTER Alla oteande fila kan pesenteas utmäkt med PFERD TOOL-CENTER elle anda säljhjälpmedel. Dessutom ebjude PFERD en låsba display som attaktivt säljstöd. Skulle Ni någon gång vilja pesentea en speciell poduktgupp fö en speciell målgupp på ett helt annat sätt elle planea Ni en säljkampanj? Våa säljae hjälpe E gäna och ta tillsammans med E fam ett kampanjkoncept och ett passande vektygsuval. en betyde ➊ Stegbo ➋ Minsta - stösta bosteg ➌ ➍ Beläggning I 3

4 Roteande fila Den snabba vägen till det optimala vektyget Om man utgå fån ➊ typ av beabetning, ➋ mateialguppe, ➌ användningsvaiante - standadanvändning - pofessionell användning - högpoduktiv användning - poblemlösning visa vå övesikt lämpliga oteande fila, hålsåga, känboa och stegbo u PFERD s pogam och undelätta Et val av det optimala vektyget. ➌ Standad användning ➊ Typ av beabetning Användningseempel ➋ Mateialguppe Sida Stål, Stålgjutgods, Rostfitt stål (INOX), Gjutjän HSS snabbstålfila Gadning, Ufäsning fö pepaeing av påsvetsninga, Beabetning av svetsfoga, Beabetning av kontue, Fasning, fombeabetning, Gjutgodsputsning Icke-jänmetalle, Mässing, Koppa, Bons, Titan Höghållfasta mateial, Nickelbaslegeinga, Koboltbaslegeinga HSS snabbstålfila Aluminium i avvekningsguppena MJUK, HÅLLFAST, HÅRD Utföliga infomatione åtefinns i pospektet PRAXIS PFERD-Vektyg fö beabetning av aluminium. HSS snabbstålfila Kantfäsning, Kontufäsning, Skapa genomgånga Fibeameade plaste (GFK/CFK) HSS snabbstålfila Finbeabetning, stationä invändig undfäsning Stål, Stålgjutgods, Rostfitt stål (INOX), Gjutjän Utföliga infomatione och beställningsuppgifte fö slipstift åtefinns i katalog 203. Skapa unda genomgånga Stål, Stålgjutgods, Rostfitt stål (INOX), Gjutjän, Icke-jänmetalle, Aluminium i avvekningsguppena MJUK, HÅLLFAST, HÅRD, Fibeameade plaste (GFK/CFK) HSS stegbo HICOAT 55 HSS hålsåga I

5 Diamant- und CBN-Wekzeuge 205 Utföliga Roteande fila Den snabba vägen till det optimala vektyget ➌ Pofessionell användning ➌ Högpoduktiv användning ➌ Poblemlösning Svååtkomliga ställen Tandbott Sida Sida Sida Sida Hådmetallfila med långa skaft Hådmetallfila 6-18 Hådmetallfila HICOAT Hådmetallfila fö tuff användning Kombination oteande fila med fölängninga 23 Hådmetallfila Hådmetallfila med långa skaft Hådmetallfila Hådmetallfila fö tuff användning Hådmetallfila HICOAT Kombination oteande fila med fölängninga 23 Hådmetallfila 6-18 Hådmetallfila med långa skaft Hådmetallfila 6-18 Hådmetallfila fö tuff användning Hådmetallfila HICOAT Kombination oteande fila med fölängninga 23 Hådmetallfila Hådmetallfila HICOAT Kombination oteande fila med fölängninga 23 Hådmetallfila fö GFK/CFK Hådmetallfila fö GFK/CFK Hådmetallfila Hådmetallfila HICOAT Kombination oteande fila med fölängninga 23 infomatione och beställningsuppgifte fö Kombination oteande fila HM mikofila X diamant- och CBNvektyg åtefinns i med fölängninga 23 katalog 205. HSS stegbo HICOAT 55 Vid beabetning med kaftig slagbelastning och isk fö tandbott ebjude PFERD individuell och effektiv ådgivning. Kontakta E PFERD säljae. HSS hålsåga HM känboa Kombination HSS hålsåga med skaftfölängning 61 HM känboa I 5

6 Hådmetallfila PFERD-tandninga och hu de används 1 (enligt DIN C) Fö gov avvekning av lättmetalle, plaste, icke-jänmetalle, stål och gjutjän. ALU PLUS Fö gov avvekning av håda aluminiumlegeinga med en Si-halt > 12% och icke-jänmetalle. Hög avvekning genom speciell tandgeometi. 3 (enligt DIN MY) Fö avvekning med hög mateialavvekning och ba ytfinhet av gjutjän, stål < 60 HRC, ostfitt stål (INOX), nickelbas- och titanlegeinga. FVK Fö kant- och kontufäsning av fibeameade plaste GFK och CFK, hådgummi och temoplaste. Den höga undgångsnoggannheten gö att filen kan användas i vektygsmaskin och manuellt. Kombineade bo- och filningsopeatione ä möjliga med oteande fila tillvekade med boskä. 3 PLUS (enligt DIN MX) Lika tandning 3, men kysstandad. Fö avvekning med hög mateialavvekning av gjutjän, stål < 60 HRC, ostfitt stål (INOX), nickelbas- och titanlegeinga. FVKS Lika tandning FVK. Det speciella tandutföandet gö filen lämplig fö användning i maskine och obota med höga matninga, lugn filning. Kombineade bo- och filningsopeatione ä möjliga med oteande fila tillvekade med boskä. 4 (enligt DIN MX) Fö avvekning med hög mateialavvekning. Bilda kota tubbiga spåno och god ytfinhet på ostfitt stål (INOX), stål < 60 HRC, höghållfasta mateial som t e nickelbas-, koboltbaslegeinga. 3R Den etema okänsligheten fö slag gö att filen kan användas även vid sto omslutningsvinkel > 1/3 och unde slagbelastning. Fö filning med sto mateialavvekning av gjutjän, stål < 55 HRC, ostfitt stål (INOX), nickelbas- och titanlegeinga. 5 (enligt DIN F) ALU Fö fin gadning av ostfitt stål (INOX), höghållfasta mateial som t e nickelbas-, koboltbaslegeinga. Fö gov avvekning med hög mateialavvekning av aluminium och aluminiumlegeinga, lättmetalle, icke-jänmetalle och plaste. 3RS Lika tandning 3R, men med lugn filning, bilda kotae spåno. Den etema okänsligheten fö slag gö att filen kan användas även vid sto omslutningsvinkel > 1/3 och unde slagbelasting. Fö filning med sto mateialavvekning av gjutjän, stål < 55 HRC, ostfitt stål (INOX), nickelbas- och titanlegeinga. MZ Fö finbeabetning av hål till 12 mm ø och fö mycket fin avvekning med hög ytkvalitet av mateialhådhete < 60 HRC. 6 I

7 Hådmetallfila Användningseempel och användningsekommendatione Med PFERD hådmetallfila beabetas både håda och mjuka mateial. Detta ä möjligt tack vae den optimala kombinationen av hådmetall, geometi och eventuellt beläggning. Användningsekommendatione Optimalt vavtal och effekt på maskinen (tyckluft, elektisk, böjlig ael) ä föutsättninga fö lönsam användning av hådmetallfila. Födela Den eakta undgången skona människans hälsa unde abetsföloppet, minska slitaget på maskinen, möjliggö slagfi beabetning, föhinda s k skakmäken, öka livsen och avvekningen. Användningseempel Gadning. Beabetning av kontue. Ufäsning fö pepaeing av hådsvetsning. Utjämning av svetsfoga. Beabetning av små vinkla. Beabetning av invändiga kontue, dvs aiell och adiell beabetning. Vi ekommendea däfö: Använd så höga vavtal som möjligt. Följ våa vavtals-/skähastighetsekommendatione. Vid stationä användning elle vid sänkabeten dä filen ä omsluten med 360 kan man i undantagsfall abeta med vavtal unde /min. Använd endast fastspänningssystem/maskine utan spelum; kast och vibatione på vektygen medfö en fö tidig utslitning. Välj inte fö liten fastspännings fö den oteande filen. Regel: Minsta fastspännings 2/3 av skaften. Fö lönsam användning av oteande fila fån skaftt-ø 6 mm efodas i det öve vavtals-/skähastighetsomådet en maskineffekt på Watt. Vid användning av oteande fila med gov tandning (t e tandning ALU) ä ännu höge maskineffekte på Watt av födel. Vid läge avvekning (gadning, fasning, lätt ytbeabetning) kan vavtalet ökas betydligt. Fome och tandninga fö hådmetall- och snabbstålsfila Enligt DIN ha hådmetallfila egna fökotninga fö fom (DIN 8032) och tandning (DIN 8033). I tabellena jämfös fökotningana fö fome och tandninga fö PFERD med DIN-fökotningana. Vid mateial som lede väme dåligt som ostfitt stål (INOX), titanlegeinga etc. ekommendea vi att sänka vavtalet kaftigt fö att undvika skado på vektyget. Undvik blåanlöpning av skaft och vektyg. Lödskaven mellan filhuvud och skaft föloa i hållfasthet vid fö hög vämepåvekan. Risk fö huvudbott föeligge. Filens kontaktyta mot abetsstycket skall vid beabetning inte uppgå till me än en tedjedel av omketsen. En fö sto omslutningsvinkel > 1/3 medfö ojämn filning. Följden bli tandbott. Gå det inte att undvika en omslutningsvinkel > 1/3, ekommendea vi tandningana 3R och 3RS. Vid kaftigt kletande mateial ä det lämpligt att använda skäolja, fett, fotogen, kita e.dyl., fö att undvika igensättning av tandningen. Fom PFERD-fome DIN-fome PFERD-tandninga DIN-tandninga ZYA ZYA 1 C ZYAS ZYA S 2 (HSS med spånbytae) - B - 3 (HSS med spånbytae) - KUD KUD 3 MY WRC WRC 3 PLUS MX SPG SPG 4 MX SKM SKM 5 F RBF RBF ALU - KEL KEL ALU PLUS - TRE TRE FVK - WKN WKN FVKS - WKNS WKN S 3R - KSJ KSJ 3RS - KSK KSK MZ - R - - Specialtandning - V - N - I 7

8 Hådmetallfila Hådmetallfila 1 (enligt DIN C) 3 (enligt DIN MY) 3 PLUS (enligt DIN MX) 4 (enligt DIN MX) 5 (enligt DIN F) Rekommendeat vavtalsomåde [/min] Fö att bestämma det ekommendeade skähastighetsomådet [m/min], gå man tillväga på följande sätt: ➊ Välj den mateialgupp som skall beabetas. ➋ Lägg till beabetningen. ➌ Bestäm tandning. ➍ Ta eda på skähastighetsomådet. Fö att bestämma det ekommendeade vavtalsomådet [/min], gå man tillväga på följande sätt: ➎ Välj önskad diamete på den oteande filen. ➏ Skähastighetsomåde och den oteande filens diamete ge det ekommendeade vavtalet. ➊ Mateialguppe ➋ Beabetning ➌ ➍ Skähastighet m/min Ohädade, ej seghädade stålkvalite- hög mateialavvekning m/min Gov avvekning = Konstuktionsstål, kolstål, vektygsstål, 3 olegeade stålkvalitete, sätthädningsstål, stålgjutgods te til200 N/mm² 3 PLUS (< 38 HRC) Stål, Stålgjutgods Rostfitt stål (INOX) Icke-jänmetalle Gjutjän Hädade, seghädade stålkvalitete öve 1200 N/mm² (> 38 HRC) Rost- och syafasta stålkvalitete Mjuka icke-jänmetalle, mjukmetalle Håda ickejänmetalle Höghållfasta mateial Gått gjutjän, vitt gjutjän Vektygsstål, seghädade stålkvalitete, legeade stålkvalitete, stålgjutgods Austenitiska och feitiska ostfia stålkvalitete Alu-legeinga, mässing, koppa, zink Bons, titan/titanlegeinga, håda Alu-legeinga (hög Si-andel) Nickelbas- och koboltbaslegeinga (flygmoto- och tubintillvekning) Gjutjän med lamellgafit EN-GJL (GG), med kulgafit/segjän EN-GJS (GGG), vitt aducegods EN-GJMW (GTW), svat aducegods EN-GJMB (GTS) Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning m/min 3 3 PLUS m/min m/min m/min 3 3 PLUS m/min m/min m/min m/min m/min 3 PLUS m/min m/min m/min m/min 3 PLUS m/min Eempel: Hådmetallfil, tandning 3 PLUS, ø 12 mm. Gov avvekning av ohädade, ej seghädade stålkvalitete. Skähastighet: m/min Vavtalsomåde: /min ➎ ø ➏ Skähastighete [m/min] Vavtal [/min] I

9 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Cylindisk fil enligt DIN 8032 med peifeitandning enligt DIN Cylindisk fom ZYA ZYA 0413/6 Z3 PLUS l1 a PLUS mm ZYA 0210/ ZYA 0313/ ZYA 0607/ ZYA 0613/ mm ZYA 0413/ ZYA 0616/ ZYA 0820/ ZYA 1013/ ZYA 1020/ ZYA 1025/ ZYA 1225/ ZYA 1625/ mm ZYA 1225/ ZYA 1625/ Cylindisk fil enligt DIN 8032 med peifeitandning och ändskä enligt DIN Cylindisk fom med ändskä ZYAS ZYAS 0413/6 Z3 PLUS l1 a 3 3 PLUS mm med ändskä ZYAS 0210/ ZYAS 0313/ ZYAS 0607/ ZYAS 0613/ mm med ändskä ZYAS 0413/ ZYAS 0616/ Fotsättning se nästa sida. I 9

10 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Cylindisk fom med ändskä ZYAS Cylindisk fil enligt DIN 8032 med peifeitandning och ändskä enligt DIN ZYAS 0413/6 Z3 PLUS l1 Fotsättning fån föegående sida. a 3 3 PLUS mm med ändskä ZYAS 0820/ ZYAS 1013/ ZYAS 1020/ ZYAS 1025/ ZYAS 1225/ ZYAS 1625/ mm med ändskä ZYAS 1225/ Kulfom KUD Kulfomad fil enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN KUD 0403/6 Z3 PLUS a PLUS mm KUD 0302/ KUD 0403/ KUD 0605/ mm KUD 0403/ KUD 0605/ KUD 0807/ KUD 1009/ KUD 1210/ KUD 1614/ KUD 2018/ mm KUD 1210/ KUD 1614/ KUD 2018/ I

11 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Univesellt användba fom, kombination av cylindisk och kulfomig geometisk fom. Cylindisk fom med undad topp WRC Cylindisk fom med undad topp enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN WRC 0413/6 Z3 PLUS a PLUS mm WRC 0210/ WRC 0313/ WRC 0613/ mm WRC 0413/ WRC 0616/ WRC 0820/ WRC 1020/ WRC 1025/ WRC 1225/ WRC 1625/ mm WRC 1020/ WRC 1225/ WRC 1625/ Flamfomad fil enligt ISO 7755/8 med tandning enligt DIN B 0820/6 Z3 PLUS Flamfom B a 3 3 PLUS 5 Radie 3 mm B 0307/ ,8 1 4 B 0613/ , mm B 0820/ , B 1230/ , B 1635/ , I 11

12 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Spetsad fom SPG planad spets Spetsfomad fil enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN 8033, planad spets SPG 0618/6 Z3 PLUS V.g.ange önskad tandning. a PLUS mm SPG 0307/ SPG 0313/ SPG 0613/ mm SPG 0618/ SPG 1020/ SPG 1225/ SPG 1230/ SPG 1630/ mm SPG 1020/ SPG 1225/ SPG 1630/ Konisk fom med undad topp KEL Konisk fil med undad topp enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN α KEL 1020/6 Z3 PLUS V.g.ange önskad tadning. a PLUS 4 5 Vinkel a Radie 6 mm KEL 1020/ , KEL 1225/ , KEL 1230/ , KEL 1630/ , mm KEL 1225/ , KEL 1230/ , I

13 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Konisk fil enligt DIN 8032 och tandning enligt DIN 8033, planad spets SKM 0618/6 Z3 PLUS Konisk fom SKM planad spets α a PLUS 4 5 Vinkel a 3 mm SKM 0307/ SKM 0311/ SKM 0613/ mm SKM 0618/ SKM 1020/ SKM 1225/ mm SKM 1225/ Spetsfomad fil med undad topp enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN Spetsad fom undad topp RBF RBF 0618/6 Z3 PLUS a PLUS 4 5 Radie 3 mm RBF 0307/ , RBF 0613/ , mm RBF 0618/ , RBF 0820/ , RBF 1020/ , RBF 1225/ , RBF 1630/ , mm RBF 1225/ , RBF 1630/ , I 13

14 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Oval fom TRE Ovalt fomad fil enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN TRE 0610/6 Z3 PLUS a PLUS 4 5 Radie 3 mm TRE 0307/ ,2 1 4 TRE 0610/ , mm TRE 0610/ , TRE 0813/ , TRE 1016/ , TRE 1220/ , TRE 1625/ , mm TRE 1220/ , TRE 1625/ , Skivfom N Lämplig fö att skapa och beabeta pismafomade spå. Skivfomad fil, tandning på peifein 90 symmetisk, spetsig avslutning N 2503/8 Z3 α l1 3 Vinkel a 8 mm N 2503/ N 2506/ I

15 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Konisk fom KSK (dubbeländad) Lämplig fö fösänkning och fasning med definiead fasvinkel. Konisk fom KSK α Konisk fil enligt DIN 8032 och tandning enligt DIN 8033 med vinkel (90 ). Utföande KSK 0603/6 (dubbeländad) ha tandning och kan användas i båda ända, se bild. planad spets KSK 1608/6 Z3 α a 3 5 Vinkel a 6 mm KSK 0603/ KSK 1005/ KSK 1608/ Konisk fom KSJ (dubbeländad) Lämplig fö fösänkning och fasning med definiead fasvinkel. Konisk fom KSJ α Konisk fil enligt DIN 8032 och tandning enligt DIN 8033 med liten vinkel (60 ). Utföandet KSJ 0605/6 (dubbeländat) ha tandning och kan användas på båda sido, se bild KSJ 0605/6 Z3 planad spets α a 3 5 Vinkel a 6 mm KSJ 0605/ KSJ 1008/ KSJ 1613/ I 15

16 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Radiefom R R0615/6 R0830/8 R1618/8 Fö att skapa och beabeta ytteadie och unda kante. Radiefil med konkav fom och specialtandning, leveeas i två utföanden: Cylindisk med tedubbel, konkav kontu Med konkav fom avsmalnande mot skaftet Radiefila ä inte omslipningsbaa. Användningsekommendatione: Fö adiefila med specialtandning gälle vavtalsekommendationena fö hådmetallfila tandning R 0615/6 Specialtandning Radiefom R R0615/6 d R0830/8 1 R1618/8 specialtandning 6 mm R 0615/ , mm R 0830/ , R 1618/ , Radie Radiefom V V1015/6 Fö att skapa och beabeta ytteadie och unda kante. Radiefomad fil med fontsidig konkav fom, tandning enligt DIN Radiefom V V1015/6 d 3 V1215/6 Radiefomade fila ä inte omslipningsbaa V 1015/6 Z3 V1215/6 d 3 l1 l1 V1315/6 V1315/6 d 3 1 l1 3 ø d 3 Radie Radie 1 6 mm V 1015/ V 1215/ V 1315/ , I

17 Hådmetallfila Hådmetallfila skaft-ø 3, 6 och 8 mm Fö beabetning på baksidan av svååtkomliga kante. Koniskt fomad fil enligt DIN 8032, avsmalnande mot skaftet med tandning enligt DIN Fom WKNS med ändskä WKN 1013/6 Z3 Omvänd konisk fom WKN Omvänd konisk fom med ändskä WKNS α 3 3 PLUS 5 Vinkel a 3 mm utan ändskä WKN 0307/ WKN 0607/ mm med ändskä WKNS 0307/ WKNS 0607/ mm utan ändskä WKN 1013/ WKN 1213/ WKN 1613/ Hådmetallfila set Innehålle de vanligaste fomena och dimensionena fö allmänna användningsomåden och kav. Innehålle: 15 hådmetallfila skaft-ø 3 mm, tandning 5 1 stycke av vaje: ZYA 0210/3 Z5 SPG 0307/3 Z5 ZYA 0313/3 Z5 SKM 0613/3 Z5 ZYA 0607/3 Z5 RBF 0307/3 Z5 ZYA 0613/3 Z5 RBF 0613/3 Z5 B 0307/3 Z5 TRE 0307/3 Z5 KUD 0403/3 Z5 TRE 0610/3 Z5 WRC 0210/3 Z5 WKN 0307/3 Z5 WRC 0313/3 Z5 5 Set 1501 HM 3 mm 1501 HM I 17

18 Hådmetallfila Hådmetallfila set Set 1500 HM Innehålle de vanligaste fomena och dimensionena fö allmänna användningsomåden och kav. Innehålle: 22 hådmetallfila 1 stycke av vaje: 5, skaft-ø 3 mm: ZYAS 0210/3 Z5 SPG 0307/3 Z5 ZYAS 0313/3 Z5 RBF 0307/3 Z5 WRC 0210/3 Z5 TRE 0307/3 Z5 WRC 0313/3 Z5 WKN 0307/3 Z5 3 PLUS, 5 1 stycke av vaje: 3 PLUS, skaft-ø 6 mm: ZYAS 0616/6 Z3 PLUS WRC 0616/6 Z3 PLUS ZYAS 1013/6 Z3 PLUS WRC 1225/6 Z3 PLUS ZYAS 1225/6 Z3 PLUS SPG 0618/6 Z3 PLUS KUD 0605/6 Z3 PLUS SPG 1020/6 Z3 PLUS KUD 0807/6 Z3 PLUS SPG 1225/6 Z3 PLUS KUD 1210/6 Z3 PLUS SKM 0618/6 Z3 PLUS KUD 1614/6 Z3 PLUS SKM 1020/6 Z3 PLUS 3 och 6 mm 1500 HM Set 1506 HM Innehålle de fem vanligaste fomena med fil-ø 6 mm och den univesellt användbaa tandningen 3 PLUS. Passa de flesta kav och användningsomåden inom vekstadssekton. Den hållfasta plastkassetten skydda vektygen mot skado. Filana fövaas säket i kassetten tack vae att de ä fieade i skaftet. Ytteligae fem tomma platse kan användas fö egen bestyckning. Innehålle: 5 hådmetallfila, skaft-ø 6 mm: 1 stycke av vaje: ZYA 0616/6 Z3 PLUS KUD 0605/6 Z3 PLUS WRC 0616/6 Z3 PLUS SPG 0618/6 Z3 PLUS RBF 0618/6 Z3 PLUS 3 PLUS 6 mm 1506 HM Set 1512 HM Innehålle de fem vanligaste fomena med fil-ø 12 mm och den univesellt användbaa tandningen 3 PLUS. Passa de flesta kav och användningsomåden inom vekstadssekton. Den hållfasta plastkassetten skydda vektygen mot skado. Vektygen fövaas säket i kassetten tack vae att filana ä fieade i skaftet. Ytteligae fem tomma platse i kassetten kan användas fö egen bestyckning. Innehålle: 5 hådmetallfila, skaft-ø 6 mm: 1 stycke av vaje: ZYA 1225/6 Z3 PLUS KUD 1210/6 Z3 PLUS WRC 1225/6 Z3 PLUS SPG 1225/6 Z3 PLUS RBF 1225/6 Z3 PLUS 3 PLUS 6 mm 1512 HM I

19 Hådmetallfila Hådmetallfila med långa skaft Hådmetallfila med långt skaft (75 och 150 mm) Små hådmetallfila med långa skaft (75 mm) kan användas utmäkt fö beabetning av små, svååtkomliga konstuktionsdetalje. Hådmetallfila med långa skaft (150 mm) passa yppeligt ba fö lönsam beabetning på djupt liggande, svååtkomliga ställen. Hådmetallfila med med långt skaft av stål (beteckning SL 75 mm elle SL 150 mm) kan användaen själv kota, om detta kävs fö beabetningen. Hådmetallfila med beteckningen GL 75 mm tillvekas av homogen hådmetall och kan däfö endast kotas med diamantvektyg. GL = (homogen hådmetall) SL = Skaft (långt stålskaft) Säkehetsanvisning Ej avsedda fö obot- elle stationä användning. Risk fö att filen byts av.. Använd endast spännsystem/maskine utan spel. = V.g. beakta de ekommendeade vavtalen! 3 PLUS (enligt DIN MX) 5 (enligt DIN F) Säkehetsanvisning Rekommendeat vavtalsomåde [/min] Vid abete med stoa skafte ä det nödvändigt, att vektyget få kontakt med abetsstycket esp att det sätts in i abetsstycket (hål, spå), innan maskinen kopplas på. Kontakt med abetsstycket nä maskinen ä igång måste av pincip vaa säkeställd. Om detta inte beaktas finns det isk att filen byts av samtidigt som isken fö olycksfall öka. Ä den ständiga kontakten mellan vektyg och abetsstycke vid användning inte säkeställd, få de i tabellen angivna ➏ tomgångsvavtalen inte öveskidas. Vavtalen ➎ med abetsstyckekontakt ä i jämföelse med de ekommendeade vavtalen fö hådmetallfila med standadskafte av säkehetsskäl educeade till de i tabellen angivna vavtalen. Gå tillväga på följande sätt: ➊ Välj mateialgupp som skall beabetas. ➋ Lägg till beabetning. ➌ Välj tandning. ➍ Välj önskad diamete på den oteande filen. ➎ Det ekommendeade educeade vavtalet [/min] med abetsstyckekontakt finne man på höge sida i vavtalstabellen. ➊ Mateialguppe ➋ Beabetning ➌ Stål, Stålgjutgods Rostfitt stål (INOX) Icke-jänmetalle Gjutjän Ohädade, ej seghädade stålkvalitete til200 N/mm² (< 38 HRC) Hädade, seghädade stålkvalitete öve 1200 N/mm² (> 38 HRC) Rost- och syafasta stålkvalitete Höghållfasta mateial Gått gjutjän, vitt gjutjän Konstuktionsstål, kolstål, vektygsstål, olegeade stålkvalitete, sätthädningsstål, stålgjutgods Vektygsstål, seghädade stålkvalitete, legeade stålkvalitete, stålgjutgods Austenitiska och feitiska ostfia stålkvalitete Nickelbas- och koboltbaslegeinga (flygmoto- och tubintillvekning) Gjutjän med lamellgafit EN-GJL (GG), med kulgafit/segjän EN-GJS (GGG), vitt aducegods EN-GJMW (GTW), svat aducegods EN-GJMB (GTS) Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning Gov avvekning = hög mateialavvekning Fin avvekning = liten mateialavvekning 3 PLUS 5 3 PLUS 5 3 PLUS 5 3 PLUS 5 3 PLUS 5 Eempel Hådmetallfil, SL 150, tandning 3 PLUS, diamete 12 mm. Gov avvekning av ohädade och ej seghädade stålkvalitete. Rekommendeat educeat vavtal med abetsstyckekontakt: /min ➏ Maimalt tomgångsvavtal [/min] utan kontakt med abetsstycket ➎ Rekommendeat educeat abetsvavtal [/min] med kontakt med abetsstycket ➍ Skaft ø I 19

20 Hådmetallfila Hådmetallfila med långa skaft Cylindisk fom ZYA Cylindisk fom med ändskä ZYAS Cylindisk fil enligt DIN 8032 med peifeitandning och ändskä enligt DIN GL = (homogen hådmetall) SL = Skaft (långt stålskaftl) ZYA 0820/6 Z3 PLUS SL PLUS 5 Skaft 3 mm utan ändskä ZYA 0313/3 GL ZYA 0613/3 SL mm med ändskä ZYAS 0313/3 GL mm utan ändskä ZYA 0820/6 SL ZYA 1225/6 SL Kulfom KUD Kulfomad fil enligt DIN 8032 med tandning enligt DIN GL = (homogen hådmetall) SL = Skaft (långt stålskaft) l l KUD 0807/6 Z3 PLUS SL PLUS 5 Skaft 3 mm KUD 0302/3 GL KUD 0605/3 SL mm KUD 0807/6 SL KUD 1210/6 SL I

Roterande filar 202 202 202

Roterande filar 202 202 202 Roteande fila 1 Roteande fila Innehållsföteckning Innehåll Sida Allmän infomation 3 Den snabba vägen till det optimala vektyget 4 Maskin Innehåll Sida HM oteande fila fö univesell användning (HM = hådmetall)

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

ERIX Bakplaningsverktyg

ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg 89 Rationalisera produktionen med svensktillverkade ERIX-verktyg och utför: Bakplaning Bakfasning Fram- och bakplaning Fram- och bakfasning ERIX Teknisk

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS Index Z Art. Nr Sida HSC Info WEX 6.2 Stål hårdhet Stål Rostfritt Gjutjärn Alu. Plast Grafit Inconel Titan För Stål, Rostfritt, Gjutjärn, Aliminium, Inconel, Titan Inv. kylning Fräskroppar med Nettopriser

Läs mer

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL V ERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 1 Följande skärdatarekommendationer gäller för Uddeholms pulvermetallurgiskt framställda

Läs mer

Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! Multi Purpose Bimetall Classic World s smartest hole saw system! Diamond Dry 06/ 2013

Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! Multi Purpose Bimetall Classic World s smartest hole saw system! Diamond Dry 06/ 2013 Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! 06/ 2013 Multi Purpose Bimetall Classic Diamond Dry Alla användare av denna produkt ökar sin profit! HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong,

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

BAS. Skärande verktyg. Fräsar Borrar Gängtappar

BAS. Skärande verktyg. Fräsar Borrar Gängtappar BAS 2014 Skärande verktyg Fräsar Borrar Gängtappar 1 Innehållsförteckning Sid Beskrivning 1 Omslag 2 Inehållsförteckning & Förord 3 Teckenförklaring & Försäljningsvillkor 4 Dijet ISO svarv skär HM 5 Dijet

Läs mer

Nytt i PFERD-programmet New in the PFERD Product Line

Nytt i PFERD-programmet New in the PFERD Product Line Nytt i PFERD-programmet New in the PFERD Product Line Nya PFERD-produkter och kompletteringar av programmet 2006 2008 New PFERD products an006 2008 additions to the tool range Innehållsförteckning Detta

Läs mer

TOTAL TOOLING=KVALITET x SERVICE 2

TOTAL TOOLING=KVALITET x SERVICE 2 New Augusti 2015 Nya produkter för skärteknikern HM fräsar typ Med en skräddarsydd geometri för icke-järn metaller och med speciellt avstämda beläggningar TOTAL TOOLING=VALITET x SERVICE 2 NT Scandinavia

Läs mer

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel.

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel. Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR a 9 Base och koodinate i D-ummet BASER CH KRDINATER Vektoe i ett plan Vektoe i ummet BASER CH KRDINATER FÖR VEKTRER SM LIGGER PÅ EN RÄT LINJE Vi betakta ektoe som ligge på

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert!

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert! Pisena ange pis utan moms och fakt. Vid skolstaten ha vi skolstatspise på de flesta av äknana. Begä offet! TI 106 TI 106 ä en mycket vanlig äknae i hela gundskolan. Den ha plasttangente och löstagbat skyddslock.

Läs mer

===================================================

=================================================== min Halilovic: EXTR ÖVNINGR 1 av 8 vstånsbeäkning VSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERT KOORDINTSYSTEM ) vstånet mellan två punkte Låt = ( x1, och B = ( x, y, z) vaa två punkte i ummet

Läs mer

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1,

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1, Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Räta linje och plan RÄTA LINJER OCH PLAN Räta linje: Låt L vaa den äta linjen genom punkten P = x, y, som ä paallell med vekton v = v, v, v ) 0. 2 3 P v Räta linjens ekvation

Läs mer

Information om lägenhetsnummer Lägenheterna har fått lägenhetsnummer enligt nedan i det lägenhetsregister som Lantmäteriverket just nu bygger upp.

Information om lägenhetsnummer Lägenheterna har fått lägenhetsnummer enligt nedan i det lägenhetsregister som Lantmäteriverket just nu bygger upp. RBF GÖTEBORGSHUS 34 01 0092, ORKESTERG 1 0902 RBF GÖTEBORGSHUS 34 01 0093, ORKESTERG 1 0901 RBF GÖTEBORGSHUS 34 01 0094, ORKESTERG 1 1003 RBF GÖTEBORGSHUS 34 01 0095, ORKESTERG 1 1002 RBF GÖTEBORGSHUS

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Material i sågbladen. Infästning på sticksågbladen. Saknar du någon produkt? Fler artiklar hittar du i MPS katalogen.

Material i sågbladen. Infästning på sticksågbladen. Saknar du någon produkt? Fler artiklar hittar du i MPS katalogen. MPS sticksågblad tillverkas av Pott & Hönscheid GmbH Sägenfabrik som är beläget i den vackra Moseldalen i södra Tyskland. I detta område har tillverkning av sågar pågått sedan sågens begynnelse. Pott &

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Fasta slipverktyg. Diamantverktyg. Flexibla slipverktyg. Polerverktyg. Roterande filar SLIPMATERIAL

Fasta slipverktyg. Diamantverktyg. Flexibla slipverktyg. Polerverktyg. Roterande filar SLIPMATERIAL Fasta slipverktyg Diamantverktyg Flexibla slipverktyg Polerverktyg Roterande filar SLIPMATERIAL Välkommen till Toolus Toolus AB grundades 1993 med affärsidén att tillgodose professionella användare med

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM RAUPIANO Plus TEKNISK INFORMATION 312612 SV Gälle fån januai 13 Tekniska ändinga föbehålles www.ehau.se Bygg Automotive Industi Den hä tekniska infomationen ä skiven fö dig

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

Mätur 0-10 mm m/tol-pilar Vit skiva. Bygelmikrometer DIN 863, mattförkromad skala, finläppade hårdmetall mätytor, inkl.

Mätur 0-10 mm m/tol-pilar Vit skiva. Bygelmikrometer DIN 863, mattförkromad skala, finläppade hårdmetall mätytor, inkl. Toolhits Mätur 0-10 m/tol-pilar Vit skiva. sek 175,- 10 331 955 (0-10 x 0,01 ) Digital radie mätur Meters radie från insidan och utsidan kurvor. Levereras tillsaans med 5 olika mät broar (10, 20, 30, 60

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Nettoprislista Nr 2-2015

Nettoprislista Nr 2-2015 Nettoprislista Nr 2-2015 erna gäller t.o.m. 2015-06-26 kan ej kombineras med andra rabatter, kampanjer mm. samt är exkl. moms och frakt. Med reservation för feltryck. Gängtappar stål & rostfritt verktygsstål

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Utgåva 2. Gesswein. Grad och polerutrustning SKÄRPVERKTYG AB

Utgåva 2. Gesswein. Grad och polerutrustning SKÄRPVERKTYG AB Utgåva 2 Gesswein Grad och polerutrustning SKÄRPVERKTYG AB Kontrollbox Kontrollboxen har två utgångar för alla 30 volts motorer. Hastigheten justeras med steglös reglering för hand eller med fotpedal.

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

styrningen 2 Styrbara ett av fordonets aktiva säkerhetselement www.eurecar.org Introduktion bakaxlar 10 Tekniska anmärkningar 14

styrningen 2 Styrbara ett av fordonets aktiva säkerhetselement www.eurecar.org Introduktion bakaxlar 10 Tekniska anmärkningar 14 4 Den modena teknika inynen i nya innovatione Numme 4 / JUNI 2015 tyningen ett av fodonet aktiva äkehetelement i detta numme Intoduktion 2 Stybaa bakaxla 10 Hydaulik evotyning 3 Elektik evotyning 5 Vanliga

Läs mer

Gängning görs nu snabbare...

Gängning görs nu snabbare... Gängning görs nu snabbare... SWEDISH Synchroserien är särskilt utformad för moderna maskiner, där spindelns varvtal (A-axel) och matningsrörelsen (Z-axel) styrs synkront. Sutton Tools har optimerat utformningen

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

MÄTKAMPANJ. Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker

MÄTKAMPANJ. Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker MÄTKAMPANJ Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker Om IDF Du kan lita på IDF från minska skjutmått till de största mätverktygen IDF är ett företag inom den Italienska LINK

Läs mer

TILLBEHÖR FÖR MULTIVERKTYG CV 18DBL / CV 350V

TILLBEHÖR FÖR MULTIVERKTYG CV 18DBL / CV 350V TILLBEHÖR FÖR MULTIVERKTYG CV 18DBL / CV 350V Många verktyg i en maskin Har du ett Hitachi multiverktyg har du också alltid ett bra verktyg för att såga, skrapa, kapa, slipa, raspa, putsa och polera. Där

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

The Roman Empire-serien består av hemtextilier och väskor vars kvalitet överträffar det bästa.

The Roman Empire-serien består av hemtextilier och väskor vars kvalitet överträffar det bästa. 18 The Roman Empire-serien består av hemtextilier och väskor vars kvalitet överträffar det bästa. Med inspiration hämtad från antikens Rom har varumärket skapat ett exklusivt och modernt uttryck av det

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment Högkvalitativa material och effektiv design Svetspistolalternativ Den bästa kombinationen av vikt och balans gör att skickliga svetsare utan besvär kan demonstrera sitt kunnande i svets efter svets. Välj

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

LITE OM LÖD OCH VÄRME BRÄNNARE Detta är ett litet urval av handtag och brännare, är det något du inte hittar så tveka inte att kontakta oss.

LITE OM LÖD OCH VÄRME BRÄNNARE Detta är ett litet urval av handtag och brännare, är det något du inte hittar så tveka inte att kontakta oss. 1 LITE OM LÖD OCH VÄRME BRÄNNARE Detta är ett litet urval av handtag och brännare, är det något du inte hittar så tveka inte att kontakta oss. Alla värden i gram/timme baserar sig på ett gasoltryck på

Läs mer

som gäller När det är noggrannhet Nya Compact-generationen Alltid helt exakt - Compact generationen från Bosch De nya sticksågarna från Bosch

som gäller När det är noggrannhet Nya Compact-generationen Alltid helt exakt - Compact generationen från Bosch De nya sticksågarna från Bosch Alltid helt exakt - Compact generationen från Bosch När det är noggrannhet som gäller Expert De nya sticksågarna från Bosch Easy Universal Nya Compact-generationen Easy Universal Expert NYHET! Compact-generationen

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa ANKARASSA CA200 BETONG ANVÄNDNING För infästning med hög belastning i sten, betong, porös betong och lättbetong. BRUKSANVISNING Betong Lämpligt för fästpunkter nära kanter, då förankringen är fri från

Läs mer

Sveriges bredaste sortiment

Sveriges bredaste sortiment 1 LITE OM LÖD OCH VÄRME BRÄNNARE Detta är ett litet urval av handtag och brännare, är det något du inte hittar så tveka inte att kontakta oss. Alla värden i gram/timme baserar sig på ett gasoltryck på

Läs mer

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. Metallarbete 1 Innehållsförteckning. Olika Metaller.! 4 Järn.! 4 Koppar.! 4 Mässing.! 4 Silver.! 4 Aluminium.! 4 Lödning! 5 Verktygskunskap! 6 Planering! 8 1. Skissa! 8 2. Design och formgivning.! 8 3.materialval!

Läs mer

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set!

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! BYGG Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! Två maskiner, ett set: Det nya proffssystemet från FEIN, för mer flexibelt arbete.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar.

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar. Rörkapning 170mm Exact 170 System Pris 7380:- Sågviddsområde: 15 170 mm Max rörväggtjocklek: 6 mm för stål eller 14 mm för plast Spänning 230V Effekt 1010W Vikt 5,7 kg Var och när kan sågen användas Exact

Läs mer

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Fler produkter i f ler färger än någon annan Väggupphäng Borstar Golv- & Vägg Borstar

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Bultcirkel Navhål Inpr.

Bultcirkel Navhål Inpr. LASTVAGNSFÄLGAR FÖR TUNGA FORDON Slanglösa fälgar för lastbilar och bussar....... 166 Slanglösa fälgar för släpvagnar............. 167 Alcoa fälgar........................... 168 Alcoa tillbehör.........................

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer