ATT BYGGA HÅLLBART. ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Lund och Malmö. Goda exempel från Lund och Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT BYGGA HÅLLBART. ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Lund och Malmö. Goda exempel från Lund och Malmö"

Transkript

1 ATT BYGGA HÅLLBART Goda exempel från Lund och Malmö För att vårt samhälle ska kunna bli mer hållbart behöver vi planera annorlunda och använda mer miljövänliga tekniker och material när vi bygger. Miljöbyggprogram SYD är ett initiativ från Malmö stad och Lunds kommun som tagits fram i samverkan med Lunds Universitet. Programmet ger riktlinjer, stöd och incitament för ekologiskt hållbar utveckling inom nybyggnation i Malmö-Lund regionen. I denna skrift, som ingår i programmet, presenterar vi 37 goda exempel med fokus på hållbart byggande. Syftet med skriften är att ge inspiration till fortsatt hållbart byggande och att återanvända och vidareutveckla den kunskap vi fått från färdigställda projekt. ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Malmö och Lund ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Lund och Malmö

2 innehållsförteckning Förord sid 4 Inledning, Redaktion, FOTO & BILD sid 5 Stadsarkitekterna har ordet sid 6 Bostäder Villa Wiberg sid 8-9 Villa Kiss sid Steglitsen sid Spoletorp sid Kvarteret Jöns Ols sid Wihlborgs Kajpromenaden sid Skanskas Trähus sid Urbana Villor sid HSB Brf Flagghusen sid Byggvesta/Flagghusen sid Uniqhus sid Bo 100 sid Områden Solbyn sid Toarps Ekoby sid Ekostaden Augustenborg sid Västra Hamnen/Bo01 sid Västra Hamnen/Flagghusen sid Kontor SYSAV:s huvudkontor sid NCC:s regionkontor sid Word Trade Center sid Sony Ericssons kontor sid Skolbyggnader Östratornskolan sid Gunnesboskolan sid Ängslätts- och Sundsbroskolan sid Förskola Annestad sid St Hansgården sid Rosengårds Herrgård sid Uppgradering av befintlig bebyggelse Ekologihuset sid Kockum Fritid sid Teknikens och Sjöfartens hus sid Stadsförnyelse Sege Park sid Norra Sorgenfri sid Lindängen sid Kommande projekt Lund NE/Brunnshög sid 74 Hyllie sid 74 Fullriggaren sid 75 Några röster om hållbart byggande sid Miljöbyggprogram SYD och framtiden sid Referenser & Teknisk information sid

3 FÖRORD Det är viktigt att arbeta med miljöfrågorna i alla delar av stadsplaneringen. Som det framgår av denna exempelsamling har det arbetats med frågan tidigare, men nu tar Miljöbyggprogrammet frågan tydligare in i husen och hanterar byggprocessen på ett helt nytt sätt. De projekt som uppmärksammas i exempelsamlingen är alla enskilda objekt, många tillkomna på privat initiativ. Intressanta exempel från Lund är Villa Wiberg i Professorsstaden, Solbyn i Dalby och LKF:s hus i kvartert Jöns Ols. Projekt med uttalad miljöprofil har framtill nu inte varit många och de som lyfts fram har analyserats som forskningsprojekt. Det är dags att ta in miljöfrågan på ett mer självklart sätt i byggprocessen, nu när kunskapen och de tekniska möjligheterna har ökat. Vi tar nu ett bredare grepp och samarbetar med såväl forskningsvärlden som andra myndigheter och byggherrarna i syfte att nå längre med ett miljöanpassat byggande. Marknaden har visat ett stort intresse för detta. Hela processen både före, under och efter bygget är viktig. Miljöbyggprogrammet ger möjlighet att fokusera på och premiera projekt som lyckas väl i sina miljöambitioner. Tanken är att byggherrarna ska sporras av varandras projekt i miljöanpassad riktning. Förhoppningen är att denna exempelsamling ska uppmuntra till goda initiativ och inspirera till omfattande miljöanpassat byggande i Miljöbyggprogrammets anda. INLEDNING Byggande och boende har en stor påverkan på vår miljö, både under själva byggprocessen och i många år framöver. För att bygga ett mer hållbart samhälle behöver vi planera annorlunda, i många fall använda nya tekniker och välja andra material. Miljöbyggprogram SYD är ett initiativ från Malmö stad och Lunds kommun som tagits fram i samverkan med Lunds Universitet. Det utgör en plattform för konstruktivt och strategiskt samarbete mellan kommuner och byggföretag. Programmet ger riktlinjer, stöd och incitament för att ekologiskt hållbar utveckling inom nybyggnation i Malmö-Lund regionen. I denna skrift, som ingår i programmet, presenterar vi 37 goda exempel med fokus på hållbart byggande. Syftet med skriften är att ge inspiration till fortsatt hållbart byggande och att återanvända och vidareutveckla den kunskap vi fått från färdigställda projekt. Exemplen i skriften är byggda innan Miljöbyggprogram SYD antogs. Miljöbyggprogram SYD vänder sig främst till byggföretag som vill bygga på kommunal mark. I programmet föreslås olika konkreta åtgärder för ett hållbart byggande. Kommunerna erbjuder byggföretagen feedback och stöd för att driva ett hållbart byggande i regionen. Information och dialog ges på en hemsida. Byggföretagen bjuds även in till seminarier som anordnas i samarbete med Lunds Universitet. REDAKTION Amelie Stjernhav Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Embla Winge Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun Stefan Thörnkvist Miljöförvaltningen Malmö stad Tor Fossum Miljöförvaltningen, Malmö stad TEXT Catarina Rolfsdotter-Jansson Damanco Community GRAFISK FORM Johannes Dahlskog Damanco AB FOTO & BILD Sid 3, Foto: Karin Oddner, Damanco Community Sid 8, Foto: Bosse H Eriksson Sid 23, Foto: Urbana Villor Sid 28, Foto: Uniqhus Sid 32, Foto: Lars Mogensen Sid 39, Foto: Karin Oddner, Damanco Community Sid 41, Foto: Karin Oddner, Damanco Community Sid 48, Foto: Wingårdh Arkitektkontor AB Sid 59, Foto: Samuel Girhammar Sid 63, Foto: Anders Ekström Sid 70, 73 och 75 Hyllie, Bilder: David Wiberg Sid 77, Foto: Karin Oddner, Damanco Community Sid 79, Foto: Bosse H Eriksson Sid 84, Foto: Wingårdh Arkitektkontor AB Övriga foton: Malmö stad Inga Hallén Stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad Vi önskar er trevlig och inspirerande läsning. TRYCKERI Holmbergs - ett Svanenmärkt tryckeri 4 5

4 STADSARKITEKTERNA HAR ORDET Läget är allvarligt Bengt Aronsson, stadsarkitekt i Lund, har ett långt perspektiv på hållbart byggande. Redan på 70-talet arbetade han med lösningar för så kallade passiva hus. Han är oroad inför klimatförändringarna och menar att fler borde se Al Gores film och leva mer klimatsmart. Läget är allvarligt och vi måste alla bidra till att göra en långsiktigt hållbar utveckling möjlig. Den vilar på tre ben, och den sociala, ekologiska och ekonomiskt hållbara utvecklingen kan inte komma till stånd utan att alla tre samverkar. Där spelar stadsplaneringen med Miljöbyggprogrammet SYD en viktig roll. Numera finns hållbarhetsperspektivet med redan från start. Bengt Aronsson berättar att politikerna visar ett stort intresse och att denna aspekt ständigt diskuteras. Jag tycker att det är mycket bra med en samordning av frågan i regionen. Det händer mycket här och när det gäller näringslivet i Öresundsregionen och behovet av mark och byggnader är det i princip samma stora aktörer som är involverade. De flesta stora byggare har egna, bra miljöpolicies. Men eftersom det i sista hand är byggnadsnämnderna som avgör är det bra om samma förhållningssätt gäller i hela regionen. - För 20 sedan upptäcktes skolornas bristande ventilation. Man började sanera och skriften Sunda skolan togs fram. Den utvecklades sedan till Sunda huset och även till Sunda planen. Sunda planen låg till grund för miljöarbetetet på Gunnesboskolan. Genom den här skriften kan nu de goda erfarenheterna från Gunnesboskolan spridas vidare. Bengt Aronssons vision inför framtiden är att så många som möjligt ska kunna leva ett så trevligt liv som möjligt, med ett arbete att gå till, god hälsa och bra boende. I den visionen är stadsplaneringen och det hållbara byggandet viktiga faktorer att räkna med. Vi vill verka för den blandade staden Miljöbyggprogram SYD är ett viktigt program som visar att vi arbetar på bred front med alla de tre aspekterna av hållbar utveckling i Malmö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har vi numera som huvudområden i alla dokument som till exempel översiktsplaner och planprogram. Vi har även indikatorer som mäter hur vi lyckas uppnå målen inom dessa områden, berättar Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt i Malmö. Malmö arbetar för att bli en mer förtätad blandstad, där verksamheter, service och bostäder integreras bättre och där goda kommunikationer minskar bilberoendet. I trafikplaneringen arbetar Malmö medvetet för bättre kollektivtrafik och för att kanske kunna införa spårbunden trafik i framtiden. Citytunneln och förtätningen runt stationslägena är andra exempel på hur vi arbetar medvetet med hållbarhetsfrågorna när staden växer, säger Ingemar Gråhamn. Västra Hamnen med Bo01 är ett nationellt exempel på hållbart byggande. De höga krav som ställdes där, som till exempel grönytefaktorer och krav på ekologiskt byggande, utvecklas nu i Miljöbyggprogram SYD, där man inledningsvis fokuserar på fem av nio teman. Vi vill verka för den blandade staden där stadsplaneringen kan tillföra sociala värden genom att göra det enklare för mänsklig, social interaktion. Inom den ekonomiska hållbarheten handlar det främst om driftsekonomi och livslängd på byggnader, men också att en byggnad kan användas för olika ändamål under sin brukstid. Som ett exempel på hur ett samlat grepp med information kan ge resultat lyfter Bengt Aronsson fram Gunnesboskolan. Bengt Aronsson Utöver den ekologiska hållbarheten har Malmö ett starkt fokus på den sociala och ekonomiska hållbarheten. Ingemar Gråhamn 6 7

5 Bostäder Bostäder Villa Wiberg Villa Wiberg byggdes 1993 efter ekologiska principer som arkitekt Krister Wiberg menar håller även idag, 17 år senare. Om jag hade byggt det idag är det väldigt lite jag hade gjort annorlunda, som att använda puts på fasaden istället för äggoljetempera, säger Krister Wiberg som själv bor i huset. Villa Wiberg har en tung stomme av sten och kakel som lagrar värmen och avger den tillbaka under natten. Ytterväggen är en kanalmur av 150 mm mm lättbetong med 250 mm mellanliggande cellulosaisolering. Ingen fuktspärr blockerar luften från att vandra ut och in. Bjälklaget är av 160 mm lättbetong, yttertaket har 600 mm cellulosaisolering. Luftbytet sker med modifierat självdrag via ventiler av bimetall för att kontrollera luftintaget. Det finns även en fläkt som kan förstärka ventilationen. Statens provningsanstalt har varit här för att mäta fukt och gaser, och värdena var ok. Jag har medvetet valt material utan avgasningar. Det finns så mycket gifter i plaster, färger och lim som orsakar ohälsosam inomhusmiljö, säger Krister Wiberg. Uppvärmning sker med vattenburen golvvärme. Värmen kommer från 5 m² solfångare, vedeldad vattenmantlad kakelugn och gas. Solfångarna ger mig i stort sett gratis varmvatten från mars-april, och de håller fortfarande bra, säger Krister Wiberg som föreläser om hållbart byggande och även fungerar som rådgivare i ett flertal projekt. Han önskar att kunskapen fördes ut bredare än till arkitektstuderande och nådde kommuner och byggföretag i större utsträckning så att fokus på hållbar utveckling förstärks. Projekt: Enfamiljshus Adress: Lund Färdigställt: 1993 Byggherre/arkitekt/kontaktperson: Krister Wiberg, tel

6 Bostäder Villa Kiss Flerfaldigt prisbelönta Villa Kiss är ritad av Zoltan Kiss, som själv bor i huset. Det är ett hus i huset, som består av dels en bodel i två plan av betong, dels ett yttre skal av trä med två ytterväggar med ett mellanrum emellan. Det är bara den inre stommen av murade lättbetongväggar med platsgjutna betongbjälklag som värms. Det yttre skalet består av träregelväggar, zinkplåtsbeklätt tak och stora fönsterytor. Luft som värmts upp av solen vandrar från mellanrummet uppemot taket och ventileras ner i den isolerade kärnan, och fångar den passiva solvärmen. Inne i husets kärna är golvvärme installerad. Byggkostnaden var år ,8 miljoner för 220 m² boyta. Zoltan Kiss bor själv i huset. Sedan hans dotter flyttade har energiåtgången ökat, tvärtemot vad som är brukligt. Jag tolkar det som att det passiva systemet ger effekt. Ju fler vi är som alstrar energi, desto mindre energi behöver vi tillföra. Zoltan Kiss har följt husets energiförbrukning via elräkningen, enligt rekommendation från miljöförvaltningen. Det visar att huset förbrukar kwh/m²/år, vilket är cirka 50 % mindre än en vanlig villa. Jag kunde ha gjort huset ännu tätare, men min ambition var att testa sunt-förnuft-baserade lösningar. Därför ville jag undvika mera avancerade tekniska ventilationslösningar som då hade krävts och valde självdrag. Jag ville ha det så enkelt som möjligt. Mellanrummet fungerar både som värmebuffert och isolering. På sommaren öppnar familjen upp och använder utrymmet, men Zoltan använder en del av det året runt, en vindsvåning där han har sitt hemmakontor. Där har jag noga mätt temperaturen, som skiftar från grader under vintern till under de varmaste sommardagarna. Då kan jag reglera värmen genom att öppna ett fönster. Zoltan Kiss har flera projekt med hus i huset på gång, varav ett är ett flerbostadshus i Hyllie. Han vill gärna utveckla sina teorier vidare. När energipriserna stiger stadigt är det lättare att övertala kunderna om att detta är ett bra sätt att bygga. Projekt: Enfamiljshus Adress: Solbacken, Malmö Färdigställt: 2000 Byggherre: Zoltan Kiss/Urban Vision AB Arkitekt: Zoltan Kiss Byggare: Löddeköpinge bygg AB Kontaktperson: Zoltan Kiss/Urban Vision AB, tel

7 Bostäder Bostäder Steglitsen LB-Hus har byggt ett av Sveriges mest energisnåla hus, Steglitsen, på Bo01 i Malmö. Initiativtagare till projektet var Energimyndigheten. Målet var att skapa ett spännande, funktionellt och modernt boende som dessutom var energisnålt. Huset är ett prefab-trähus som numera ingår i LB-Hus utbud och kan beställas. Det har en energianvändning på 80 kw/m²/år inklusive hushållsel, cirka 65 exklusive hushållsel. LB-Hus var det enda husföretaget på Bo01 som klarade denna låga energianvändning efter korrigering av brukarens användning. Den låga energianvändningen åstadkoms genom en hög täthet i huset och genom att det har radiatorer, inte golvvärme. Steglitsen har ett mycket lågt ofrivilligt läckage, 0.1 l/sekund/m², berättar Lars Bergman på LB-hus. Tätheten uppnåddes genom utökad isolering i väggar, bjälklag och tak. Fönstren har ett UP-värde på 1.0 inklusive båge och karm. Ventilationssystemet består av ett traditionellt frånluftssystem. Tilluften tas från en ventil som mynnar bakom en utvändig panel, vilket ger ett energitillskott på 4 kwh/m²/år, säger Lars Bergman, som tar med sig erfarenheterna från Steglitsen in i företagets ordinarie produktion. Två uppsatser har skrivits om huset och utifrån de slutsatserna fortsätter LB-hus sitt utvecklingsarbete. När Steglitsen byggdes användes delvis återvunnet material. - Bokgolvet, som slipades och oljades är från 1930-talet och kom från en dansk skola. Vi använde även 100 år gammalt fasadtegel som vi sågade till och behandlade med specialvax. Vi ville genom detta visa möjligheterna med att använda återvunnet material, säger Lars Bergman. Projekt: Enfamiljshus Adress: Steglitsen, Bo01, Malmö Färdigställt: 2001 Byggherre: LB-Hus AB Arkitekt: Jan-Christer Ahlbäck Miljökonsult: Lars B Bergman Byggare: LB-Hus AB Kontaktperson: Lars B Bergman, tel Hemsida:

8 Bostäder Bostäder Spoletorp 1994 tog Internationella Miljöinstitutet fram ett programunderlag för att bygga ett miljöanpassat hus för studenter i Lund. Huset, beläget nära järnvägsstationen, skulle ha miljöanpassade lösningar för avfallshantering, byggnadsmaterial, innemiljö samt hälsa och säkerhet. Fyra miljögrupper tog fram underlag för att arbeta med energi, material, el och belysning och vatten, berättar Håkan Ekelund på LKF. Helhetsgreppet har i vissa avseenden gjort det svårt att hålla nere energiåtgången. Det är komplext att uppfylla många olika typer av miljökrav, svårt att prioritera. Huset är byggt med tung stomme av betong i ytterväggar och i bjälklag och lätta innerväggar för framtida flexibilitet. Det har extra isolering och fönster med lågt U-värde. Materialen som använts är alla miljöbedömda material. Huset är utvändigt klätt med lärk och plåt av aluminium, fönsterytterbågar och entréer är av ek. Uppvärmning sker med fjärrvärmenätets returvatten som sällan understiger 50 C. Varmvattnet värms med fjärrvärmenätets hetvatten. Värmen i frånluften utnyttjas för uppvärmning av garagen. Behovet av köpt energi för uppvärmning är cirka 140 kwh/m² bostadsyta. Systemet med de urinseparerande toaletterna fungerade inte, så de har fått bytas ut. Det finns en förberedelse för solfångare, men denna har inte utnyttjats på grund av det faktum att fjärrvärmen är billigare under sommarmånaderna när solfångarna är i drift, säger Håkan Ekelund. Andra åtgärder är närvarogivare för belysning i trapphus och garage, energisnål utrustning, kompostering i källaren och avfallssortering i åtta fraktioner samt komposteringsanläggning. Huset har också utformats med ljusschakt med mera för att minska eljusberoendet. Projekt: Flerbostadshus för studenter Adress: Kvarteret Spoletorp, Lund Färdigställt: 1998 Byggherre: LKF Arkitekt: Ulf Kadefors, FOJAB Arkitekter i Lund AB Kontaktperson: Håkan Ekelund, LKF, tel Hemsida:

9 Bostäder Bostäder Kvarteret Jöns Ols Kvarteret Jöns Ols, färdigställt 2000, är ett energisnålt och lönsamt flerfamiljshus byggt med konventionell teknik. Huset byggdes, ägs och förvaltas av Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF. Behovet av köpt energi är hälften jämfört med bostadsbolagets övriga hus. Byggnaden har fyra våningar om totalt m² BRA fördelat på 34 hyreslägenheter. Byggtekniken är konventionell med stomme av betong med välisolerade utfackningsväggar. Vi har speciellt fokuserat på att eliminera köldbryggor, vilket ofta missas i hörnor, vid balkongplattor och runt fönster, berättar Håkan Ekelund på LKF. Ventilation sker med ett frånluftssystem med luftintag bakom radiatorerna. Det finns forceringsmöjlighet i kök och badrum. Värmen till det vattenburna radiatorsystemet kommer i första hand från en frånlufts/uteluftsvärmepump som kompletteras med fjärrvärme. Temperaturen styrs centralt i varje lägenhet. Värme- och varmvattenanvändningen mäts och debiteras individuellt. Värme i avloppsvattnet återvinns med en spillvattenvärmeväxlare som förvärmer tappvarmvattnet. Tappvarmvattnet värms av en solfångaranläggning som kompletteras med fjärrvärme. Solfångaranläggningen fungerar bra, även om lönsamheten blir låg när man har fjärrvärme med sommartaxa, menar Håkan Ekelund, som är mycket nöjd med att husets energibehov blivit så lågt. Köpt energi låg vid mätning 2002 på 84 kwh/bra inklusive hushållsel. Utvärderingar av projektet gjorda på Lunds Tekniska Högskola visar att man med god projektering, konventionella byggmetoder och byggnads- och installationstekniska system kan bygga energisnåla hus med bra inomhusklimat. Projekt: Flerbostadshus Adress: Kvarteret Jöns Ols, Lund Färdigställt: 2000 Byggherre: Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF Arkitekt: Thomas Posselius, Trekantens arkitektkontor Kontaktperson: Håkan Ekelund, LKF, tel Hemsida:

10 Bostäder Bostäder Kajpromenaden Kajpromenaden har belönats med Den Gröna lansen som är en utmärkelse för det mest hållbara projektet på Bo01. Det är en sparsmakad byggnad med gedigna material som tegel och trä. Fastigheten rymmer både två butikslokaler, lägenheter och tre radhus om totalt nio hushåll. Vi uppfyllde alla de kvalitets- och miljökrav som ställdes inför Bomässan, och har nu tagit med oss speciellt hur man arbetar med miljö- och energifrågor till andra projekt, berättar Mats Hallberg, som var projektledare för bygget av Kajpromenaden. Huset är byggt av prefab-betong med platsgjuten källarvåning. Källaren är platsgjuten på grund av att metoden uppfyllde de tekniska kraven och att det var praktiskt eftersom bygget låg långt in på området och det var trångt om utrymme. Det har murade ytterväggar i en skalkonstruktion, medan stommen i låghuset och översta våningen är i trä. Fönstren har låg värmegenomgångskoefficient och ventilationen är behovsstyrd. Taket är grönt tack vare olika typer av växtlighet. Vi är speciellt nöjda med gården, där vi jobbade med betong i markbeläggning, trappor och dammar. Betong är egentligen inte ett exklusivt material, men gav ett trevligt intryck tillsammans med pergolan i ek och växtligheten, menar Mats Hallberg. I ett hörn av gräsmattan är en avenbok planterad. Inomhus är stilen sparsmakad med material som ek, fur och gran. Wihlborgs ambition var att skapa en god inomhusmiljö. Resultatet blev ett boende med god akustik, ett behagligt termiskt klimat och en vacker estetik inomhus. Dessutom har man använt sig av hållbara material med mycket låga emissioner. Lägenheterna är genomgående och har balkonger på båda hållen. De är flexibla i och med att det inte finns några bärande innerväggar. Rummen i alla lägenheter i Kajpromenaden är försedda med möjligheten att ställa in värme och ventilation. Dessutom mäts användningen av el, vatten och värme individuellt för varje lägenhet. De boende kan via internet styra värme och belysning i lägenheterna på distans när de till exempel är bortresta. Projekt: Flerbostadshus Adress: Wihlborgs Kajpromenaden, Bo01, Malmö Färdigställt: 2001 Byggherre: Wihlborgs Fastigheter AB Arkitekt: Johan Nyrén, Nyréns Arkitektkontor AB Byggare: NCC Entreprenad AB Kontaktperson: Mats Hallberg, tel Hemsida:

11 Bostäder Skanskas Trähus Skanskas Trähus 2001 är ett av de första exemplen i Sverige på ett stadskvarter helt byggt i trä i modern tid. Kvarteret erbjuder många olika boendetyper och husformer och ger möjlighet till individuella anpassningar i lägenheterna. Kvarteret Trähus 2001 består av två flerbostadshus i tre respektive fyra våningar samt radhus och punkthus. Stommen med bärande träregelväggar är prefabricerad och väggarna var fönsterlösa innan de stod på plats och hålen för fönstren togs upp. I tak och väggar finns extra värmeisolering för att minska värmeläckaget. Vitvarorna i kök och badrum är energisnåla och blandare och toaletter snålspolande. El- och värmeanvändningen är individuell för varje lägenhet. Mätningar visar att Trähus 2001 använder cirka 115 kwh/m²/år. Trähus 2001 är anslutet till Bo01-områdets sopsugssystem för organiskt avfall och restavfall. Under diskbänkarna i lägenheterna finns det även källsorteringssystem för alla avfallsfraktioner. På gården är äppleträd planterade, där finns en gräsmatta och små betongplattor med breda fogar för vegetation. Mitt på gården finns en rund trappa med en rönn i mitten. Trappan leder ner till den underliggande parkeringen. Projekt: Flerbostadshus Adress: Rodergatan 18-22, Malmö Färdigställt: 2002 Byggherre: Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö Arkitekt: Kim Dalgaard, Tue Traerup Madsen Byggare: Skanska Sverige AB Kontaktperson: Susanne Persson, Skanska Nya Hem, tel Hemsida:

12 Bostäder Bostäder URBANA VILLOR Urbana Villor är en bostadsrättsförening som byggt fem lägenheter och två radhus med fokus på maximal grönyta och minimal energiåtgång. Föreningen själv står som arkitekt och byggherre. Urbana Villor fick det prestigefyllda Kaspar Sahlin-priset Arkitekterna Pontus Åqvist och Cord Siegel är drivande i föreningen tillsammans med landskapsarkitekt Karin Larsson och ekonom Kim Freimann. De har fått inspiration för modellen från Cord Siegels hemland Tyskland, där det är ganska vanligt att privatpersoner går samman och själva finansierar och driver byggen. På så sätt bygger man det som de som ska flytta in vill ha. Det blir specifikt och inte så slätstruket, säger Pontus Åqvist. I Klimatinvesteringsprogrammet 2006 fick Malmö totalt 4,2 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att minska utsläppen av växthusgaser. I detta sammanhang fick Urbana Villor speciell uppmärksamhet och tilldelades en guldklimp. Lägenheterna och radhusen är alla på 140 m², förutom en lägenhet som är på 90 m². Alla har minst 40 m² privat uteplats och taken utnyttjas som grönytor med planteringar som till exempel en strandäng. Radhusen har kolonilott med växthus på taken. Vi vänder oss till människor som är intresserade av att bo i en stad, men som värdesätter tillgång till grönytor. Vi kallar projektet Urbana Villor för att lägenheterna egentligen är villor med trädgårdar staplade på varandra, säger Pontus Åqvist. Huset är byggt med bärande stålstomme och bjälklag av betong med utfackningsväggar med isolering och stålreglar. Fönsterna är av FSC-märkt furu, fasaden putsad med traditionell tjockputs. Vi har strävat efter att minimera antalet material och har till exempel betongbjälklaget som golv med diabas som ballast. Invändigt har vi målat med ekologisk väggfärg. Energianvändningen inklusive hushållsel beräknas hamna på 90 kwh/m²/år. Projekt: Flerbostadshus Adress: Västra Hamnen, Flagghusen, Malmö Färdigställt: 2008 byggherre: Brf. UrbanaVillor genom Kim Freimann Arkitekter: Cord Siegel & Pontus Åqvist, medv. Ulrika Connheim Landskapsarkitekt: Karin Larsson medv. Niels de Bruin, Ola Nielsen, Magnus Svensson Kontaktperson: Pontus Åqvist, tel Hemsida:

13 Bostäder HSB Flaggskepparen HSB brf Flaggskepparen byggdes som en del av Malmö stads satsning inom Det Goda Samtalet. I detta arbete fanns en överenskommelse mellan Malmö stad och byggherrarna angående energieffektivisering, materialval, fuktsäkring samt biologisk kvalitet. För att uppnå resultat har HSB Malmö inte bara arbetat med dokumentation, utan även med uppföljning. De har engagerat de deltagande i projektet i samtliga frågor. Detta har visat sig vara den mest värdefulla insatsen och en lärdom som HSB Malmö kommer ta med sig vidare i framtida projekt. Flerfamiljshuset HSB brf Flaggskepparen med gatuhus och gårdshus, hamnar enligt energiberäkningarna strax under en energianvändning på 120 kwh/m²/år inkl. hushållsel. Exempel på energiförbättrande åtgärder som vidtagits under planeringen av bostadsrättsföreningen är att den totala fönsterarean minskats och värmeisoleringen i väggar förbättrats. Detta har gjorts med energiberäkningarna som arbetsverktyg. Genom att simulera effekten av bland annat fönsterarean har slutprodukten justerats. För att tidigt upptäcka eventuella brister i utförandet använde sig HSB Malmö av täthetsprovning och termografering. HSB brf Flaggskepparen har individuell mätning av el, värme, kall- och varmvatten. Detta har visat sig vara ett mycket bra sätt att minska de boendes användning. Inom projektet finns individuella FTXaggregat i varje lägenhet. Under byggnationen har HSB Malmö använt sig av BASTA-systemet som stöd för att göra miljöriktiga val av material och produkter. Tyvärr var BASTA-systemet inte fullt utvecklat vid tiden för projektet och endast % av de material och produkter som användes var registrerade i BASTA. Därför skickade HSB Malmö ut en uppmaning om registrering i BASTA till alla leverantörer. Som komplement till BASTA använde HSB Malmö miljödatabasen MILAB som stöd i miljöarbetet. En fuktkonsult anlitades för upprättandet av en fuktskyddsbeskrivning. Denna har använts av entreprenörerna och fukthetsmätning av virke och betong har skett kontinuerligt. I samråd med Malmö stads områdesekolog och projektets landskapsarkitekt valdes biotopen klippbiotop. Biotopen anlades i mindre enheter längs husen på innergården. Fladdermusholkar och specialfågelholkar placerades ut. Bland annat har bok, buxbom, körsbärsträd och murgröna planterats på gården. Projekt: Flerbostadshus Adress: Västra Hamnen, Flagghusen, Malmö Färdigställt: 2008 Byggherre: HSB Brf Flaggskepparen Arkitekt: Helene Sandgren, Tema Arkitekter i Malmö Energisamordnare: Annika Nilsson, HSB Malmö Byggare, entreprenörer: HSB Malmö Kontaktperson: Maria Strandh, HSB Malmö, tel Hemsida:

14 Bostäder ByggVesta / Flagghusen ByggVesta har uppfört 110 hyreslägenheter med ytsnåla planlösningar och annorlunda övergångar mellan ute och inne via inglasade loggior i Kvarteret Flaggskepparen. Ett av de sju av husen som byggts är ett hus med mycket låg värmetillförsel. Vi har byggt så tätt som möjligt och har ett radiatorlöst till- och frånluftssystem, berättar Svante Jernberg på ByggVesta. Huset med låg värmetillförsel är ett experiment där vi vill testa utfallet för kommande produktion. Vår prognos är att vi ska hamna på 70 kwh/m²/år inklusive hushållsel. Kommendörkaptenen präglas av öppna planlösningar med höga fönster, låga bröstningar och med en takhöjd på 2.60 meter. Samtliga lägenheter har ljus från mer än ett väderstreck och är antingen genomgående eller hörnlägenheter. Några av lägenheterna på övre plan har terrasser på taken. Cirka 75 % av lägenheterna har havsutsikt. Vi har försökt att prioritera grönytor på vår gårdsmark, men eftersom den är rätt liten och vi har garage under så kan vi inte plantera stora träd. Vi har istället satsat på gröna tak, säger Svante Jernberg. De 101 lägenheterna delar på två sopsorterings- rum med fraktioner för papper och tidningar, well och kartong, metall, färgat glas, ofärgat glas och hushållsbatterier. Varje trapphus har tillgång till cykelrum och egen tvättstuga. Kommendörkaptenen 1 och 10 har deltagit i projektet Det Goda Samtalet och ByggVesta har använt sig av BASTA vid materialval. Projekt: Flerbostadshus Adress: Västra Hamnen, Flagghusen, Malmö Färdigställt: 2008 Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Bengt Winell och John Kirsh, White Arkitekter Ulf Jansson, Arkitekthuset i Jönköping Energikonsult: Jasenka Hot, WSP Byggare: Hökerum Bygg Kontaktperson: Svante Jernberg, ByggVesta, tel Hemsida:

15 Bostäder Uniqhus Sveriges första Svanenmärkta hus byggdes av Uniqhus på Bellevue i Malmö Mona Sahlin var med och murade den första stenen. Sedan dess har många Svanenmärkta hus uppförts i Malmö/Lund-regionen. Uniqhus har totalt byggt ett hundratal Svanenmärkta hus i södra Skåne, från Domsten till Trelleborg. För att miljöcertifieras med Svanen ska huset efter granskning godkännas av SIS Miljömärkning. Förutom miljövänliga material och produktionssätt ska huset även kunna uppvisa en låg livscykelkostnad med låg förbrukning av exempelvis energi. Skanska fick licens för Svanenmärkning 2005 och den gäller alla Uniqhus. Uniqhus erbjuder en totalentreprenad för ett hållbart boende, vilket innebär att de boende får hjälp att göra mer miljövänliga val genom hela byggprocessen. Uniqhus har byggt elva Svanenmärkta enfamiljshus på Linero i Lund. Märkningen ställer höga krav på byggprocess, material och energibehov, från råvaror till färdigt hus. Tre av de elva husen på Linero är tvåplanshus om 155 m², resten enplanshus i vinkel om 153 m². Det karakteristiska för Uniqhus är att de har en luftig planlösning, är helt byggda i tegel och har gedigna material som till exempel Junckers skeppsgolv, berättar Mattias Pålsmark på Skanska. Stommen är byggd helt i tegel. Utvändiga väggar består av två 1/2-stens tegelväggar med 150 mm isolering. Alla innerväggar är av 1/2-stens tegel. Fasaden består av tegel som tunnputsats och målats med silikatfärg. Fönstren är invändigt vitlackerade i trä med utvändig beklädnad av polyesterpulverlackerad aluminium. Hängrännor och stuprör består av massiv zink. Taket är belagt med tvåkupiga betongpannor. Materialen är valda för att skapa ett minimalt underhåll av huset. Invändiga väggar består av tegel som tunnputsats och skurats ned med vatten tills konturerna av tegelstenarna blir synliga. Väggarna är målade med vit silikatfärg. Innertaket är vitpigmenterad finsågad granpanel. Golven i sovrummen samt utrymmen på plan två består av Junckers massiva trägolv. Uniqhus har nu utvecklat energilösningarna i sina Svanenmärkta hus vidare och har byggt sex enplansvillor på Sjötorps ängar i Tygelsjö. I projektet Sjötorps ängar är beräknad energiåtgång endast 42 kwh/m²/ år utan hushållsel. Husen är på 129 respektive 145 m² och har en ackumulatortank på 500 liter vatten i respektive garage. Till tanken är det kopplat solfångare och luftvärmepump. Huset är även utrustat med ett FTX system. FTX är ett från- och tilluftsystem där den kalla tilluften värms upp av den varma frånluften. En central styr- och övervakningsenhet gör det enkelt att följa upp förbrukningen. Projekt: Enfamiljshus Adress: Linero, Lund, Sjötorps ängar, Tygelsjö Färdigställt: Byggherre: Skanska Arkitekt: Tord Olofsson Byggare, entreprenörer: Skanska Kontaktperson: Mattias Pålsmark, tel Hemsida:

16 Bostäder Bostäder BO 100 Bo 100-husets uppseendeväckande skepnad är resultatet av ett unikt samarbete mellan arkitekt och brukare. De 39 hyresgästerna var delaktiga i hela projekteringsprocessen, från skiss till färdigt hus. Olika individuella önskemål fogades samman till en helhet präglad av individualitet och uttrycksfullhet. Bo 100 var ett pilotprojekt och ett försök från Malmö Kommunala Bostadsföretag, MKB, att använda utökat boendeinflytande i projekteringen av ett nytt bostadshus. Namnet kom av att någon tyckte att idén var hundra : Förslaget om ett hus med hundra hyresgästplanerade lägenheter. Tvåhundra anmälda i bostadsförmedlingens kölista nappade på förfrågan, varav 60 kom till det första mötet. En förening bildades och en Boskola startades där deltagarna först fick lära sig läsa ritningar och modeller av huset togs fram. 39 lägenheter skulle byggas. Processen från idé till inflyttning tog cirka fyra år och arbetet organiserades i olika grupper, som trapphusgruppen och trädgårdsgruppen. Huset fick även gemensamma utrymmen som ett allrum på bottenplanet, gästlägenhet, bastu och solaltan. Den tid det tagit att bygga Bo 100 är väl satsad för alla parter. Insatsen av tid och arbete kommer att ge återbäring. Om man menar att tidsåtgången gjort huset dyrare så är det snarare sättet att räkna och finansiera som är fel. Hus består av olika långlivade element. Bo 100 skulle ge en helt annan kapitalbild om man tittar på det över en längre tid. Jag pratar då om såväl byggnadsmaterial som boendetid, trivsel och inbyggt ansvar för hus och lägenheter, säger Ivo Waldhör i MKB:s Boken om Bo 100. Arkitekten berättar i boken att han avsiktligt höll sig undan i vissa skeden för att inte processen och dialogen mellan de blivande hyresgästerna skulle avstanna för att han var där och förväntades fatta beslut. Waldhörs lärdomar från projektet är att människor har resurser att klara av en sådan här komplicerad process och att boendet har större förutsättningar att bli trivsamt om man väljer material och form som passar ihop med människornas föreställningar. Projekt: Flerbostadshus Adress: Monbijougatan 4 i Malmö Färdigställt: 1991 Byggherre: MKB Fastighets AB Arkitekt: Ivo Waldhör Byggare, entreprenörer: HNB, Harald Nilsson Bygg AB Kontaktperson: Ivo Waldhör tel , Sten Svensson tel , Hemsida:

17 Områden Solbyn Den ekologiska byn Solbyn i Dalby var ett pilotprojekt för ekologiskt byggande när den uppfördes för 20 år sedan. Solbyn är Sveriges näst äldsta ekoby och består av tio radhus med sammanlagt 50 lägenheter. Området har gott om gemensamma lokaler, odlingslotter och växthus. Initiativtagare till ekobyn var ett vegetariskt matlag i Lund och de främsta motiven var ekologisk odling, gemenskap och miljövänliga hus. Efter flera års diskussioner byggdes området med HSB som byggherre. Solbyn var föregångare med flera frågor som idag är praxis i de flesta bostadsområden, till exempel sopsortering. - Genom åren har området haft tusentals studiebesök, berättar Lars Mogensen som bor i Solbyn. Jag tycker att det bästa med att bo här är närheten till naturen och den sociala gemenskapen. Boendet här bygger på gemenskap, här finns ingen vaktmästare utan ett 20-tal olika arbetsgrupper har hand om till exempel komposter, ordnar fester och pubkvällar, ansvarar för områdets skönhet. Gemenskapen fungerar väl, som till exempel inköpsföreningen för ekologiska livsmedel. Lund ligger inom cykelavstånd, många cyklar året om. Hela Skrylleskogen ligger inpå knutarna. Barnen som går på Solbyns förskola, som drivs av ett föräldrakooperativ, får gott om naturupplevelser. Solbyn firade 20 årsjubileum i maj Då hölls en ekologisk bomässa med bland annat utställningar. Personer som bott i Solbyn tidigare bjöds in. Cirka tiotalet familjer har bott här sedan det byggdes. Husen är byggda med tung stomme med extra isolering och växthus mot söder. Fönstren mot norr är små och ljusinsläppet mot söder större. Uppvärmning sker med direktel, värmeväxlare och solfångare för varmvatten. Många hushåll har installerat braskaminer. I området finns jordkällare, odlingslotter, förrådshus, bastu, gästrum, kooperativt dagis och ett gemensamhetshus. Ett rikt bestånd av träd och buskar, som framförallt ger frukt och bär, planterades. Tanken var att så mycket som möjligt av växtligheten ska gå att äta. När området byggdes installerades både mulltoalett och vattentoaletter i alla lägenheter. Men eftersom de boende upplevt problem med dålig lukt och nedbrytning, används inte cirka hälften av mulltoaletterna längre. Projekt: Ekoby Adress: Dalby Färdigställt: 1988 Byggherre: HSB Arkitekt: Krister Wiberg Kontaktperson: Lars Mogensen, tel Hemsida:

18 Områden Områden Toarps ekoby Toarps ekoby, färdigbyggd 1992, består av tjugosju bostadshus som ligger vackert längs en slingrande bygata där bilar inte är välkomna. De parkeras i utkanten av byn. Ekobyn byggdes med målsättningen att orsaka så lite miljöpåverkan som möjligt. Malmös kommunalpolitiker väckte 1987 tanken på ett ekologiskt boende och HSB Malmö tog fasta på detta. Resultatet blev en ekoby, belägen vid gamla Toarps by mellan Oxie och nya Toarp. Husen är av skånsk och dansk karaktär, byggda med högresta lertegeltak och putsade fasader i rött eller gulockra. Tunga material i konstruktionen fungerar som passivt värmelager. Värme från solfångare och vedeldad köksspis lagras i ackumulatortank. Mekanisk ventilation med värmeåtervinning ser till att kvaliteten på inneluften är god. Lägenheterna är på två, tre eller fyra rum. Ovanvåningen går att inreda med ytterligare två eller tre rum. Till varje lägenhet finns vedförråd, plats i jordkällare och tillgång till odlingslott på 100 m². De boende sköter vaktmästaruppdrag och har gemensamhetsdagar för att bland annat ta hand om utemiljön. Det sociala livet är rikt i Toarps ekoby. Många umgås regelbundet och äter till exempel kvällsmat tillsammans. Diskussioner pågår ständigt om hur området kan utvecklas, som att bygga hönshus och lekplats. Byn har även en bygård och ett ekodagis, Myran. I bygården finns tvättstuga, bastu, gästrum, samlings-/festlokal och verkstad. På byns bollplan spelar både barn och vuxna olika bollsporter och blir det kallt på vintern fungerar den som skridskobana. Projekt: Ekoby Adress: Oxie Färdigställt: 1992 Byggherre: HSB, Brf Myrstacken Arkitekt: Krister Wiberg Byggare: PEAB Kontaktperson: Camilla Eriksson, tel Hemsida:

19 Områden Ekostaden Augustenborg Ekostaden Augustenborg är en stadsdel som kan uppvisa resultat av en mängd miljöprojekt. Besökare från hela världen drar lärdomar av bland annat den unika dagvattenhanteringen, de gröna taken och den genomtänkta utemiljön. Området har förändrats i ständig dialog med de boende. Ekostaden Augustenborg är ett av de mest långtgående projekten för ekologisk utveckling i Europa. Målet har varit att förvandla Augustenborg till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. Projektet startade 1998 med statligt stöd av LIP, Lokala Investeringsprogrammet och genomfördes i samarbete mellan MKB och Malmö stad. Ett av de viktigaste insatsområdena var att förbättra dagvattenhanteringen. Tidigare var översvämmade källare och garage mer eller mindre vardag. Problemet var att det kombinerade avloppsnätet och dräneringen av dagvattnet var underdimensionerat. Det löstes genom att hårda ytor ersattes av grönytor. Drygt m² grönska pryder nu taken i området och Augustenborgs Botaniska takträdgårdar är ett populärt besöksmål. Dagvattnet leds i storskaliga, öppna system i kanaler och dammar. Systemet bidrar till ökad biologisk mångfald och höjer områdets skönhetsvärde. Källsorteringen är väl utbyggd i speciella återvinningshus på gårdarna. De boende har ofta varit involverade i omställningen till en ekostadsdel och när det gäller avfallshantering var 60 hushåll delaktiga i att följa sopornas väg och komma med förslag på hur återvinningen skulle lösas. Matavfallet samlas in för att producera biogas i ett pilotprojekt. Utemiljön har förbättrats väsentligt, inte minst på den lokala skolan. Nya lekplatser har byggts och gårdarna har mer grönska än tidigare. På energiområdet har skolbyggnaden utrustats med solfångare. Nya ventilationssystem, tilläggsisolering, rörelsedetektorer och lågenergilampor är andra förbättringar som gjorts. I området finns även en bilpool och 450 m² solfångare som producerar varmvatten. Projekt: Ekostaden Augustenborg är en omfattande satsning för att göra Augustenborg till ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. Adress: Augustenborg, Malmö Färdigställt: Ursprungligen Ekostaden 1998 och framåt Byggherre: MKB Arkitekt: Svenska Riksbyggens Arkitekter (1947), Stockholm, med flera Byggare, entreprenörer: ISS Landscaping, Sweco, Svenska Landskap, Kommunteknik, Watreco, Mellanrum AB Kontaktperson: Hampus Trellid, MKB Fastighets AB, tel Hemsida:

20 Områden Västra Hamnen/Bo 01 Västra Hamnen har förvandlats från ett hamn-, varvs- och industriområde till en hållbar stadsdel. Den första etappen, Bo01-området, färdigställdes till den europeiska bomässan 2001 under mottot Framtidsstaden. Nu växer stadsdelen bit för bit ihop med resten av Malmö. Västra Hamnen visar upp en mångfald av lösningar i en spännande stadsmiljö, som förnybar energiförsörjning och satsningar på biologisk mångfald. Målsättningen att Västra Hamnen skulle bli ett internationellt ledande exempel på en hållbar framtidsstadsdel har uppfyllts med råge. Området framhålls som ett av världens främsta exempel och lockar besökare från hela världen. Kontrasterna är viktiga i Bo01-området. De högre husen i ytterkanten bildar en vindskyddande mur kring ett småskaligt och grönt inre. Kvarteren är många, små och sinsemellan olika. 26 olika arkitektkontor har ritat husen, vilket gör att mångfald präglar området. Många av husen i Bo01-området är utrustade med avancerad teknik som minskar energibehovet. En del hus har solfångare på taken. Alla hus är uppförda efter de krav som anges i kvalitetsprogrammet som Bo01, byggherrarna och Malmö stad gemensamt tog fram. Kvalitetsprogrammet gav riktlinjer bland annat för arkitektoniska kvaliteter, val av material, energianvändning i fastigheterna, de gröna frågorna och teknisk infrastruktur. Ett viktigt inslag i Bo01-området är det öppna dagvattensystemet där regnvattnet fördröjs på gröna tak, i dammar och på torg och sedan leds ut via öppna kanaler till havet. Det synliga vattnet i kombination med växtlighet tillför skönhet utöver ökad biologisk mångfald. Minst tio Gröna Punkter har genomförts på varje bostadsgård. Exempel på Gröna Punkter är fladdermusholkar, vilda svenska örter och allmogeträdgård. Kretsloppssystemen i Bo01-området har byggts med målsättningen att skapa ett system som minimerar avfallsmängderna, möjliggör återvinning och återbruk samt skapar möjligheter för energiutnyttjande från avfall och avlopp. De boende har ett källsorteringsrum antingen i sin egen fastighet eller i grannfastigheten. Sopsug för matavfall och avfallskvarnar har testats parallellt. Matavfallet går vidare till rötning för biogastillverkning. E.ON har arbetat fram ett unikt koncept baserat på 100 % lokalt förnybar energi till Bo01 som bygger på att lokala förutsättningar utnyttjas för energiförsörjningen. Det innebär solenergi, vindkraft, en värmepump som tar värme ur havet samt en akvifer. Akviferen är ett naturligt vattenmagasin i berggrunden som möjliggör säsongslagring av värme respektive kyla. Kravet på energianvändningen i stadsdelens byggnader sattes i kvalitetsprogrammet till 105 kwh/m²/år, inklusive hushållsel, vilket inte alla byggnader uppnått. Bilars framkomlighet på området är kraftigt begränsad och de boende uppmuntras att välja miljöanpassade transportmedel. Boende, företag och andra verksamheter har fått information och rådgivning om miljöanpassade transporter. Inte mindre än tio universitet och högskolor har varit involverade i utvärderingsarbetet. En viktig roll i utvärderingen är att studera hur infrastrukturen och de tekniska systemen fungerar, till exempel avfallshantering och energitillförsel. Omfattande satsningar har även gjorts på information till de boende, bland annat på hemsidan Bo01 fick 290 miljoner i stöd till miljörelaterade investeringar genom det Lokala Investerings-programmet, LIP. Färdigt utbyggd beräknas Västra Hamnen innehålla bostäder för boende, och hysa arbetande och studerande. Projekt: Hållbar framtidsstadsdel Adress: Västra Hamnen/Bo01, Malmö Färdigställt: 2001 och framåt Detaljplanen: Klas Tham i samarbete med Malmö stadsbyggnadskontor Kontaktperson: Tor Fossum, tel Hemsida:

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Framtidens hållbara städer Sveriges Energiting 2011

Framtidens hållbara städer Sveriges Energiting 2011 Framtidens hållbara städer Sveriges Energiting 2011 Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen Malmö Tor Fossum Miljöforvaltningen Malmö stad Fakta om Malmö Malmö är regionens tillväxtcentrum 300 000 invånare

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter Kvarteret Gräslöken i Genarp Åtta parhuslägenheter Bostadsområdet Gräslöken i Genarp Allmänt Bostadsområdet Gräslöken är en del av området Kryddvången vid norra infarten till Genarp. LKF har sedan tidigare

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Byggherredialog i Fullriggaren

Byggherredialog i Fullriggaren Byggherredialog i Fullriggaren Pernilla Andersson Projektledare Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen Fullriggaren 19 fastigheter, 83 036 m² BTA 636 lägenheter: 544 hr, 37 br, 34 ägarlägenheter

Läs mer

ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER. 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING

ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER. 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING Ett preliminärt förslag utvecklat av: Zoltan Kiss arkitekt SAR/MSA I samarbete

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Stadsradhus brf Radiomasten

Stadsradhus brf Radiomasten Stadsradhus brf Radiomasten Tre våningar med många alternativ på inredning och material Modernt bekvämt boende med hög kvalitet ETAPP 2 Stadsradhus för dig som vill bo med lite mer frihet. Bo modernt och

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Välkommen till Portvakten Söder

Välkommen till Portvakten Söder Bo i Europas klimatsmartaste hus! Välkommen till Portvakten Söder Framtidens boende i ett hållbart samhälle Portvakten Söder Vi erbjuder 64 lägenheter i två punkthus med vardera åtta våningar. Inflyttning

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Malmö staden som samverkansarena Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Ja. och kanske lite mer.. Den stora

Läs mer

EkoVision Torsvik. Ett hållbart boende. Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld.

EkoVision Torsvik. Ett hållbart boende. Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld. EkoVision Torsvik Ett hållbart boende Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld. Utställningen är producerad av Technichus Härnösand EkoVision Torsvik Idéerna

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012!

Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012! Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012! Skåne Solar Award är en årlig utmärkelse som belönar de verk i regionen som genom sitt koncept och sin gestaltning särskilt bidragit till att öka intresset

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N BOFAKTA Krämaren är en förtätning inom fastigheten Krämaren 1 på Fäladstorget. Krämaren utgörs av ett flerbostadshus med 7 våningar fördelat på 24 lägenheter

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

VästRA HAMNEN Kv Sk onaren HYREsRättER

VästRA HAMNEN Kv Sk onaren HYREsRättER VÄSTRA HAMNEN Kv Skonaren HYREsrätter Välkommen till Västra Hamnen Västra Hamnen i Malmö är en ny stadsdel som har blivit en attraktiv plats att bo och leva i men också en internationell symbol för hållbar

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage CBI Betonginstitutet GRÖNA TAK Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage Vinnova UDI Steg 2 Samverkansprojekt inom Hållbara Attraktiva Städer

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge 10 750 kvm 11 748 kvm Park och lekplats Mot Gislövs läge och havet 1 1 2 8 9 915 kvm 6 915 kvm 3 913 kvm 913 kvm 808 kvm 810

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år Verifiering av nybyggeri i Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år och Miljöbyggprogram g SYD Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret Malmö Krav om verifiering Lag om energideklaration av

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

KVARTERET DRIVBÄNKEN

KVARTERET DRIVBÄNKEN DRIVBÄNKEN KVARTERET DRIVBÄNKEN På gamla Möllevägsskolan bygger FaBo ett nytt kvarter med moderna passivhus, kontorslokaler och parkeringshus. Kvarteret Drivbänken är FaBos nya och attraktiva område.

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN 72 BOSTAD STOCKHOLM Jurymotivering: Med noggranhet detaljskärpa, trygga och gedigna materialval och med innovationer som Bokaler har Familjebostäder med White arkitekter skapat attraktiva och ekologiskat

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172,

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, SE-115 27, Stockholm 2 PAVILION LIVING erbjuder dig ett

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala.

ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala. B ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala. Bostadshus från 2004 i ett plan med källare under en del. Ca 161 m 2 i markplan och ca 82 m 2 i källarplan. Trevlig, ljus tomt om 2280 m 2 ca 6 km från

Läs mer

LINCOPIA HUS & BYGG AB

LINCOPIA HUS & BYGG AB arkitektritade energisnåla stenhus LINCOPIA HUS & BYGG AB Vi bygger gedigna, miljövänliga lågenergi samt passivhus i sten. INNEHÅLL 02 Om Lincopia 04 Varför stenhus? 06 Villa Solaris 08 Villa Atrium 10

Läs mer

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad Copenhage n Västra Hamnen Western Harbour MALMÖ Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad då 1 Malmö nu och nu towards sustainable living 2 Grönytefaktorn i Malmö Stad Varför grönytor även på kvartersmark?

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Miljöprofilerat byggande för Stockholm. Allan Leveau, Nybyggnadschef Telefon 076-123 71 50 allan.leveau@svenskabostader.se

Miljöprofilerat byggande för Stockholm. Allan Leveau, Nybyggnadschef Telefon 076-123 71 50 allan.leveau@svenskabostader.se Miljöprofilerat byggande för Stockholm Allan Leveau, Nybyggnadschef Telefon 076-123 71 50 Perspektiv 2 Mål i EU- direktivet Energineutrala nya byggnader från Mål för Svenska Bostäder och med 2019 Energieffektiviseringar

Läs mer

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang.

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang. Datum 2013-06-13 1 (8) Vår kontaktperson Ludmilla Larsson Direkttelefon 08-617 61 14 Epost Ludmilla Larsson@brunnbergoforshed.se Mottagare BILD 1 Hej! Jag heter Ludmilla Larsson och är arkitekt på Brunnberg

Läs mer