Hälleforsnäs Allehanda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälleforsnäs Allehanda"

Transkript

1 Hälleforsnäs Allehanda Nr 57 (Årg 7) 30 jan 2007 Den lokala lokaltidningen Skolans framtid dominerar diskussionerna just nu. En viktig fråga för både ung och gammal och som kommer att påverka hela Hälleforsnäs utveckling. Därför är det i detta nummer två sidor beskrivning och kommentar till den utredning som gjorts om skolorna i framtiden. Landstinget har diariefört vårt öppna brev (6 december 2006) om folktandvård, barnavårdscentral och distriktssköterska. Men för övrigt har inget svar inkommit. Distriktssköterskan har nu fått upp ordentliga skyltar om öppettider och telefonnummer. Det tackar vi för! Däremot är inte landstingets hemsida uppdaterad. I landstingskatalogen, som kom nu, finns folktandvården i Hälleforsnäs med, adres, telefon och ansvarig. Nätupplagan av Hälleforsnäs Allehanda finns på Kalendarium På finns en kalender över olika evenemang i Hälleforsnäs. Bland annat för att i möjligaste mån undvika krockar mellan olika arrangörer. Satsningen på Hälleforsnäs Den tumme som blev över efter ett nej till Filmbruket har nu också försvunnit. Kommunfullmäktige beslutade ju att Hällefornäs skulle få hjälp med utveckling när det nu inte blev något Filmbruk. Nu har de ledande i kommunen kommit fram till att hela kommunen måste få hjälp. Så var det med det. Gå försiktigt! Nu är det riktigt halt! De som varit inne i Flen har säkert upptäckt hur dåligt plogat det är där. Tack för att vi inte har kullar och tvättbräden att ta oss över. Efterträdare sökes! Hälleforsnäs Allehanda är nu inne på sjunde året och det börjar bli dags att lämna över till någon fräsch redaktör eller en grupp. Allehanda är en populär produkt med många läsare och efterfrågad. Hör av er till Barbro. Nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda kommer sista veckan i februari Manus lämnas till Barbro i brevlådan på grannens staket eller per e-post senast 22 februari.

2 30 jan 2007 Nr 57 Skolstrukturutredningen hade i uppdrag att göra skolan kostnadseffektiv med sjunkande barnantal och innehåller tre scenarier om skolorna i Flens kommun: Scenario 1. Tre senareskolor, Flen, Malmköping, Hälleforsnäs. Medför inga större förändringar för Hälleforsnäs del. Scenario 2. Två senareskolor, Flen och Malmköping eller Hälleforsnäs. Scenario 3. En senareskola, Flen. Med senareskolor menas ibland det som vi tidigare kallat högstadiet, ibland årskurserna 7-9, ibland årskurserna 8-9. Både scenario 2 och 3 innebär att Stenhammarskolan i Flen blir för trång och att någon klass måste flytta ut till ett nybyggt skolhus i Flen till en investeringskostnad på 7-12 Mkr enligt utredningen. Lite siffror Vad gäller kostnaderna för barn i grundskolan visar utredningen tydligt att Flen på alla punkter har lägre kostnader än riksgenomsnittet. På lokaler ligger Flen på nästan samma nivå som genomsnittet. Om man istället jämför Flen med kommuner i samma storlek, invånare, blir bilden ännu tydligare. Flen är billigare. Kostnaderna för grundskolan är kr/ elev mot kr/elev i genomsnitt i sådana kommuner. Andelen kortutbildade invånare är något högre, skattekraften något lägre och kostnaderna för skola och vuxenutbildning lägre. Elevutveckling Antalet elever i Bruksskolan har varit ganska stabilt de senaste tio åren. Utredningen beräknar att antalet elever kommer att öka Ansvarig utgivare: Barbro Sköldebrand tel Styckgjutarv 3 C Hälleforsnäs e-post: eller 2 något åren för att sedan återgå till dagens nivå, d.v.s. 260 elever. I både Flen och Malmköping beräknas elevantalet minska. I prognoserna har utredningen tagit satsningar på ny bostadsområden i Flen och Malmköping men inte i Hälleforsnäs, som den tidigare översiktsplanen räknade med. Skolskjutsar Vad gäller skolskjutsar uppger både kommunens strukturutredning och skolverket siffran per elev, men man måste då observera att detta gäller i genomsnitt för samtliga elever vare sig de skjutsas eller ej. Den verkliga kostnaden för skolskjuts är kr/ skjutsad elev och år. År 2006 hade 60 elever i åk 6-9 skolskjuts. En flytt av högstadiet skulle betyda ytterligare 60 skjutsningar. Detta skulle med ett busskort à kr/elev som nu betyda en kostnadsökning med kr Lokaler Lokalerna vid Bruksskolan kostade år 2006 drygt 3,1 Mkr, i runda tal 1 Mkr per byggnad. Utredningen beräknar att en flytt av åk 7-9 kan ge en lokalbesparing på 1 Mkr. Det betyder att man lägger större delen av en byggnad i malpåse. Men som utredningen också säger så ligger besparingen hos Barnoch Utbildningsnämnden. Kostnaden för lokalerna hamnar hos någon annan nämnd. Lösningen att avyttra ett halvt skolhus är inte realistisk. Men en flytt av elever från Hälleforsnäs/ Malmköping betyder nybyggnation i Flen till en kostnad av 7-12 Mkr, enligt utredningen. Och vi vet sedan gammalt att byggnationskalkyler alltid överskrids med ca 25 %, vilket innebär en investering på snarare 15 Mkr. Detta är en investeringskostnad och till det ska läggas driftskostnader. Mål och visioner Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål för alla kommunala verksamheter. Högsta målet är nöjda kommuninnevånare! De övriga målen är Mångfald och kvalitet i boendet

3 Nr jan 2007 Bra kommunikationer Bra kommunal service God ekonomisk hushållning En nedläggning av högstadier strider mot flera av de beslutade målen. Den nyligen beslutade översiktsplanen har en vision om många fler innevånare och att skolan är en viktig faktor för kommunens attraktivitet. Det ska bl.a. vara hög tillgänglighet. Alltså har kommunens olika nämnder och förvaltningar olika övergripande mål, men det är de av fullmäktige beslutade målen som gäller även för Barn- och Utbildningsnämnden. En nedläggning av högstadier kan inte möta en ökande innevånarantal och tillgänglig-heten minskar. Till Hälleforsnäs flyttar ganska många barnfamiljer just för att skolan finns på plats. Många boende här arbetar på annan ort Flen, Eskilstuna, Katrineholm t.ex. Om också barnen ska pendla till skolan är det ganska meningslöst att bo här. En nedläggning av högstadiet betyder att Hälleforsnäs blir mindre attraktivt och utarmas. Detta utgör då också ett hot mot hela skolan. De som flyttar till Flens kommun har gjort ett val där miljön ingår. Det kan betyda att det är till småorterna och inte till staden Flen man söker sig. Utarmas småorterna finns mindre orsak att flytta till kommunen överhuvudtaget. (Lärarkostnaden och övriga kostnader påverkas inte.) Samhällskonsekvenser På längre sikt blir kostnaderna för samhället lägre ju bättre social kontroll man har och då bidrar den mindre skalan/skolan och de goda kontakterna. Miljö Att skjutsa så många barn till och från Flen påverkar miljön. Fler bussar, mer avgaser. Dessutom måste säkerhetsrisken lyftas fram. Ju fler barn ute i trafiken, desto större risker. Att skolmiljön med alla högstadier samlade i en byggnad inte blir bättre är lätt att förstå. 3 Politiskt självmord En nedläggning av högstadier i Hälleforsnäs/ Malmköping och en samtidig nybyggnation i tätorten Flen är politiskt självmord! Tagna beslut Barn- och Utbildningsnämnden behandlade utredningen 21 december 2006 och beslutade bl.a. - att antalet kommunala grundskolor hösten 2009 ska minska - att uppdra till förvaltningen att se över behovet av eventuell utökad rektorsresurs per område - att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten om ungdomarna från Hälleforsnäs kan skjutsas till Malmköping - att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra nybyggnation av skola i Flen tätort. Kommentar Det sista beslutet här har kommunstyrelsens arbetsutskott redan tagit och fortsättning följer på kommunstyrelsen 5 februari. Det är alltså hög tid att reagera igen! Och observera att det är bara skjutsning från Hälleforsnäs till Malmköping och inte tvärtom som ska utredas. Men man tog också ett positivt beslut att göra en barnkonsekvensutredning, som helt saknas i skolstrukturutredningen, men som är beslutad obligatorisk vid eventuella förändringar. Alltså, mer administrativ personal, flera skolbyggnader till allt färre barn! Nedläggning av högstadium i Hälleforsnäs innebär inte någon besparing rent krasst ekonomiskt, snarare tvärtom. Lokalkostnaderna ökar totalt sett liksom skolskjutskostnaden. Barbro

4 30 jan 2007 Nr 57 På gång Onsdag 21 feb kl PRO Årsmöte, Folkets Hus Lördag 24 feb kl Loppis Folkets Hus Måndag 26 feb kl 19 Hälleforsnäs Samarbetskommitté Årsmöte, Folkets Hus Tisdag 27 feb kl 19 S-föreningen Årsmöte, Folkets Hus Torsdag 8 mars kl 19 Bruksvävarna Årsmöte, Folkets Hus Friskvårds- och hälsomässa Hälleforsnäs Gymnastikförening anordnar en friskvårdsdag i sporthallen. Man får prova på lite olika behandlingar och landstinget informerar om rehabilitering. Söndag 4 februari Vilket bra initiativ! Det är roligt med Jarmos loppis. Att det händer något. Söndag 18 mars kl 14 Kolhusteatern Årsmöte, Bruket Onsdag 21 mars kl PRO möte, Folkets Hus Lördag 24 mars kl 13 Gjuterimuseum Årsmöte, Bruket Lördag 31 mars kl Loppis Folkets Hus 4

5 Nr jan

6 30 jan 2007 Nr 57 6

7 Nr jan

8 30 jan 2007 Nr 57 Ur Tidningen Folket 1 nov När det gäller folktandvården är beskedet att den som eventuellt vill driva verksamheten i egen regi är välkommen. I annat fall måste landstinget på sikt göra sig av med lokalerna, som står där fullt utrustade, till en kostnad av en halv miljon kr om året. Alternativet, resor till Malmköping eller Flen - borde vara överkomligt, anser man inom folktandvården. Föds för få barn - Det föds för få barn i Hälleforsnäs, det är skälet till att barnavården centraliserats till centralorten Flen, berättar Yvonne Lannergren, platschef vid vårdcentralen. Minst 25 nyfödda barn om året, det är kravet för att personalen ska kunna upprätthålla nödvändig kompetens. Att personal från Flen skulle kunna dela sin tid med Hälleforsnäs, det är en tanke som kanske kan vara värd diskutera, säger hon också. Distriktssköterskeverksamheten är inte nedlagd. - I stället har vi ändrat rutinerna och infört ett tidsbeställningsystem. Man beställer tid och behöver inte köa på mottagningen. Fördelarna är uppenbara för både patienter och personal som slipper den stress det innebär när det är fullt av folk i väntrummet. I själva verket handlar det om en kvalitetshöjning, menar Yvonne Lannergren. På en skylt vid Konsum uppmanas folk beställa tid per telefon, men det saknas telefonnummer. - Det är däremot en brist som vi genast ska rätta till, säger Yvonne Lannergren. Kommentar: Att folktandvården tycker att det är överkomligt att resa till Malmköping eller Flen betyder bara att de inte har en aning om hur våra kommunikationer ser ut. Det finns ju åtminstone 450 barn inom skolområdet som ju alla behöver tandvård då och då. Till Malmköping går det en buss om dagen kl 7.15 och en buss tillbaka kl 15.40! Även förbindelserna med Flen gör att ett tandläkarbesök skulle innebära minst två timmars frånvaro från skolan. Är detta rimligt? Låt oss bilda ett kooperativ som anställer en tandläkare och så fortsätter vi driva vårt lilla samhälle i egen regi på flera plan? Beträffande barnavårdscentralen är ju beskedet en smula mer positivt. Självklart kan väl Hälleforsnäs dela personal med Flen! Så märkligt att ingen tänkt på det förut. Barbro Hej alla. Man kan undra vad Flens kommun vill med Hälleforsnäs. Först får vi reda på att socialdemokraterna inte kommer att stödja Filmbruket utan satsa på skolan i första hand. Bara någon dag senare får vi reda på att detta med skolan inte gällde Hälleforsnäs och andra kommundelar utan bara Flens centralort. Övriga kommundelar skall förlora skolor för att de skall bygga en ny i Flens centralort.vem vill flytta till de övriga kommundelarna om det inte finns tillräckliga skolor? Sven 8

9 Nr jan 2007 Vägen till Tallsjöbadet stängd för biltrafik under vintern Under vintern kommer biltrafik inte att vara möjlig på vägen till Tallsjöbadet. Den som vill promenera där är välkommen och behöver inte riskera att störa någon tillfälligt boende i bil där. Stenarna kommer att tas bort före badsäsongen. Bruksallén 8 är såld av Bo Larsson till Kåhre Fastigheter, Jörgen och Madeleine Kåhre. Kåhre äger också fastigheter i Flen och Sköldinge och de bor i Skogås söder om Stockholm. Britt-Marie Parling Hälleforsnäs samarbetskommitté, SAK Julgransplundring Söndag 14 januari kl 14 Folkets Hus En fest som anordnas av många föreningar tillsammans Välkommen! Gul färg är det alltid på Hälleforsnäs Allehanda. Men som läsarna märker kan det vara lite olika nyanser även i samma tidning. Man tager vad man haver och vad pappersaffären har inne för tillfället. Huvudsaken är väl att tidningen går att läsa, eller hur. 9

10 30 jan 2007 Nr 57 Jag fortsätter så länge det går Jarmo Haapamäki berättar om It s Alive! och sitt skivbolag Hälleforsnäs Records. Jag tänkte berätta lite för Allehandas läsare hur det går med mitt företag Hälleforsnäs Records. Många har tydligen också undrat huruvida musik- och kulturföreningen It s Alive! fortfarande existerar och vad gör den i så fall. Ja, It s Alive! lever ännu. Föreningen är inte lika vital och aktiv som den var vid dess storhetstid på 1990-talet, men förenings-lokalen på Torsbovägen fylls fortfarande med musik. Vi fick hyra huset från Flens kommun 1994 och i början rymdes huset många olika aktivitetet, från sportdykarna till konstateljeér och karate-utövare. Med tiden har endast It s Alive! stannat kvar och stegvis har musiken och rockband tagit över i princip hela huset. Under hösten har två rockband slutat och flyttat ifrån huset så det finns ett par lediga lolaker, men normalt är huset fylld med olika musikgrupper och en inspelningsstudio, som från början ägdes av It s Alive! men när olika apparater i studion gick sönder eller behövde uppgraderas, fanns det inte längre pengar eller vilja från föreningens sida att stå för kostnaderna. Detta har resulterat att alla investeringarna till nya utrustningar har bekostats av mig själv och man kan nog säga att det är i praktiken jag själv som äger inspelningsstudion i Hälleforsnäs. It s Alive! anordnade massor med konserter i Hälleforsnäs Folkets hus och även i andra delar av kommunen, bland annat Amazon i Flen. De första Live & Jive rockabillyfesterna var också anordnade av It s Alive. Men det var länge sedan, nästan tio år sedan It s Alive! anordnade en konsert senast. Det saknas eld-själar, kanske även publik och även en lämplig konsertlokal för att det skulle kunna bli som förr. När vi anordnade konserter i Hälle-forsnäs Folkets hus fanns inte bilbliotek där utan vi använde B-salen (där bilbliotetek numera finns) till en krog, där de som var mindre intresserade av musiken i A-salen, kunde sitta och ungås och dricka öl. Genom att kunna erbjuda detta sålde vi alltid tillräckligt många biljetter för att kunna betala kostnaderna för de relativt kända och högklassiga artisterna vi hade bokat. Detta gick förlorat när länstyrelserna gav uppdraget att bevilja tillfälliga serveringstillstånd till kommunerna. Flens kommun var aldrig villig att bevilja oss ett sådan tillstånd. Konsertverksamheten var föreningens ryggrad och efter några misslyckade försök att försöka fortsätta konsertverksamheten utan alkoholservering gav vi upp. Vi hade inte råd att förlora mer pengar. Det var alltså länge sedan It s Alive! gjord mycket väsen av sig. Men jag själv har så småningom vaknat upp från dvalan och börjat göra något konstruktivt. Efter en lång planeringsfas beslutade jag i fjol starta ett eget skivbolag. Eftersom jag inte har några pengar att strö omkring mig, startade jag i en liten skala. Jag beslöt att börja med att ge ut min egen musik, sälja skivorna och så småningom och sedan kanske utöka verksamheten och börja ge ut andra artisters skivor också. Sagt och gjort, jag låste in mig i studion i våras och efter många svettdroppar och sömnlösa nätter var min första soloskiva Spoiled by Success äntligen färdig i våras. Jag gav ut den i somras, tillsammans med en annan fullängdare, skivan som jag hade spelat in tillsammans 10

11 Nr jan 2007 med Pasi Taskinen och Uffe Enokson och givit ut som en kassett Mono Sapiens 17 Frog Vomits heter skivan och bandet heter The Soul Preachers. Stilen på den skivan är drivig rock, kanske punkrock, medan min soloskiva innehåller mycket lugnare och mognare toner, tycker jag själv. Jag kan inte själv avgöra vilken av skivorna är bättre. De är så annorlunda och enligt min mening kompletterar varandra väl. Jag kan ju inte själv på ett trovärdigt sätt berätta för er huruvida min soloplatta är bra eller inte. Därför bad jag min före detta chef på Eskilstuna-Kuriren (jag jobbade som journalist under många år), Elisabeth Anderson, skriva några rader om min solodebutskiva. Så här skrev hon: Jarmo Haapamäkis musik var en ny och positiv bekantskap för mig när jag kom över hans skiva Spoiled by Success. Jag har inte följt Jarmo genom hans hårdrockartid - och om jag gjort det skulle jag troligen inte ha gillat det. Hårdrock är ingenting för mina öron och min smak. Det här är skillnad - en skiva han gjort absolut själv i allt. Han har till och med tagit bilden på sig själv och skapat konstverket som pryder skivans omslag. Men viktigast är givetvis själva låtarna och de slår an omedelbart. Det är ingenting för strölyssnande. Texterna är kluriga och oväntade. Djupa och bisarra. Och musiken understryker texterna helt. Texterna är mörka men inger ändå hopp till lyssnaren. Den låt jag fallit mest för är We sell Lies och förstås den enda riktigt ljusa låten, Spoiled by Success, den hoppingivande sista låten på skivan som blickar framåt. Det är kul att Hälleforsnäs har en så framträdande musiker som Jarmo Haapamäki på hemmaplan. Lyssna på honom och hans skiva. Det är både han och skivan värd. Elisabeth Anderson Under sommaren sålde jag en handfull skivor till mina kompisar, skickade skivor till höger och vänster för recension i tidningar och även till olika radiostationer och väntade på resultat. De kom aldrig. Så vitt jag vet den enda tidningen som någonsin recenserat mina skivor är Eskilstuna-Kuriren och förmodligen har inte skivan någonsin blivit spelad i radion. Jag är förmodligen lite känd i Hälleforsnäs och Flens kommun men i den stora världen är jag totalt okänd och skivorna som jag tryckt upp har i stora hela blivit osålda. 11 Jag spelade in en fyra låtars EP till höstens marknad i Hälleforsnäs och den har sålt ganska bra men försäljningssiffrorna som jag haft räcker inte till att försörja någon, inte ens lilla jag som äter väldigt lite och bor i en liten tvåa. Det finns några butiker i Flen och även i Stockholm, som har Hällefoforsnäs Records skivor i sitt sortiment, men det är svårt att synas och locka köparnas intresse. Jag säljer även skivor, och mina t-shirts via Internet och försöker nå ut till andra länder. Men det tar tid att etablera sig. För att få lite kontanter har jag har hyrt foajén på Hälleforsnäs Folkets hus lördagen den 9 december där jag säljer en hel prylar som jag kan leva utan men naturligtvis även mina skivor och t-shirtar jag har tryckt. Välkomna! Jag fick starta eget-bidrag för att kunna bygga upp verksamheten. Efter nyår får jag inte det stödet längre utan ska klara mig på egen hand. Inkomsterna lyser ännu med sin frånvaro men det betyder inte att jag ger upp. Jag skaffar mig deltidsjobb om det behövs, hyr ut mina ljudanläggningar till fester och konserter, bygger hemsidor och hyr ut inspelningsstudion till behövande, gör vad som behövs för att kunna betala hyran. Jag kommer dock att fortsätta med mitt skivbolag, så länge det går. Jarmo Haapamäki Hälleforsnäs Records hemsida:

12 30 jan 2007 Nr 57 Hälleforsnäs Allehanda önskar alla En Riktigt God Jul Ett Gott Slut på Det Gamla Året och Ett Gott Nytt År 12

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr« 98 jämställdhet »På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«de flesta associerar ordet skivbolag till fräscha kontor, guldskivor och stora studios genom vilka namnkunniga artister gör entré och

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT)

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) Antal tävlingar per år Per termin hålls tre till sex tävlingar. Tävlingarna är alltid på lördagar (utom SM som sträcker sig lördag och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten.

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten. Kandidat till klubbchef vt 2013 Sofie Mähler Jag heter Sofie Mähler och läser Civilingenjör Teknisk Fysik, andra året. Kommer ifrån Näsåker i Ångermanland och flyttade jag till Uppsala hösten 2011. Jag

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Välkommen till KTH nøllan!

Välkommen till KTH nøllan! nøllan har övelevt sin första dag på KTH! Dagen började med spänd förväntan och avslutades med skönt barhäng. Nu vankas äventyr! Välkommen till KTH nøllan! Välkommen till nøllenytt! Tjenamors nøllan! Minns

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. 2. Manus: Det finns många olika typer av kroppslig träning. Idag går många unga på gym för ren muskelstyrketräning. Andra kanske tränar någon

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02)

Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02) Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02) 1 Tisdag 1 februari Stressad av planering sover jag mycket lite, trött, trött måndag

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

bit för bit av maria soxbo foto: john scarisbrick idé: linda öhrström

bit för bit av maria soxbo foto: john scarisbrick idé: linda öhrström bit för bit Sveriges mest självständiga artist är inte så märklig som somliga tror. För ELLE berättar Robyn om urringningar, doftande krämer och hur skönt det är att inte behöva vara kreddig. av maria

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

ASL - Att skriva sig till läsning Ett språkutvecklande arbetssätt för elever på Kungsgårdens skola och på alla skolor i Sandvikens kommun

ASL - Att skriva sig till läsning Ett språkutvecklande arbetssätt för elever på Kungsgårdens skola och på alla skolor i Sandvikens kommun ASL - Att skriva sig till läsning Ett språkutvecklande arbetssätt för elever på Kungsgårdens skola och på alla skolor i Sandvikens kommun Mona Wiklander Sandvikens kommun Eleverna har var sin dator Uppkopplade

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Datum: 02-jan 03-jan 04-jan 05-jan 06-jan 07-jan 08-jan 09:00 10:00 Fria block - Lediga tider för självträning och lägg i den vita brevlådan! 12:00

Läs mer

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 juni 2014 med

Läs mer

aktiviteter på MMK 24 28 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 24 28 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 24 28 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bordshockey Pingisturnering Frågesport (Jonas) Biljardturnering Bak (Oscar) Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE

Läs mer

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT MARIA 12 16 december MiniNYTT DANS! Vernissage på tisdag 15.05 i Sal 3. Begränsat antal platser, Serieteckning anmäl dig till Jannike om du vill vara med! HÅLL UTKIK! aktiviteter PÅ MMK 12 16 december

Läs mer

Alla får ligga. strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan

Alla får ligga. strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan Alla får ligga strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan 001 FÖRSPEL IN 168 KAPITEL ETT N o 001 013 Rätt inställning KAPITEL TVÅ N o 014 022 Utsidan KAPITEL TRE N o 023 051

Läs mer

Efter många år på arenor, festivaler och andra events så har vi insett vad våra kunders behov är dvs vad som triggar dem att vilja ha hörselskydd.

Efter många år på arenor, festivaler och andra events så har vi insett vad våra kunders behov är dvs vad som triggar dem att vilja ha hörselskydd. SÄLJGUIDE Behovspyramiden. Efter många år på arenor, festivaler och andra events så har vi insett vad våra kunders behov är dvs vad som triggar dem att vilja ha hörselskydd. Det finns huvudsakligen 3 behov:

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 8 Fredag 12 mars 2010 NORRBOTTEN Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå Regeringen har sagt ja till att bygga 1 100 vind-kraftverk i Piteå kommun. -Det är ett av världens största

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Intervju med Kenneth, 63 år. Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 26 30 augusti. Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag!

MARIA KLUBBNYTT. 26 30 augusti. Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag! MARIA KLUBBNYTT 26 30 augusti Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag! aktiviteter på MFK 26 30 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 Ordförande har ordet Hösten har även i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för tågen i Sverige. Ett mycket intensivt fackligt år går nu mot sitt slut. Många frågor har

Läs mer

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 Yttranden 2014-10-20 2 17 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 2 Inledningsanförande Anförande nr 1 Ålderspresident B e r t h o l d G u s t a v s s o n (M): Ärade

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar Bjuvskalaset (Slutförda: Besökte Du Bjuvs kalaset? Svar Graf Procent Antal Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt 49 Vad tyckte du om följande? 1=inte nöjd 5=jätte nöjd Artistutbudet

Läs mer

Elevens Val 2015-2016. Breviksskolan

Elevens Val 2015-2016. Breviksskolan Elevens Val 2015-2016 Breviksskolan FOTO Vill du lära dig att bli en bättre fotograf? På elevens val foto får du lära dig mer om foto från grunden och utforska nya sätt att ta bilder på. Varje lektion

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 14-18 november. Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces. Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av!

MARIA KLUBBNYTT. 14-18 november. Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces. Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av! MARIA KLUBBNYTT Emma och Sannas häftiga bebis- OnePieces 14-18 november Full fart på Levande Tyger! Och nu eftersöker vi gamla jeans att göra bland annat häftiga väskor av! aktiviteter PÅ MFK 14 18 November

Läs mer

Ullared en mittpunkt!

Ullared en mittpunkt! Ullared en mittpunkt! Välkommen till Gekås Ullared! Gekås är Skandinaviens största utflyktsmål och förra året hade vi totalt 3,7 miljoner besökare här i Ullared. Över 170 000 gäster stannade dessutom på

Läs mer

3 företag som trappar upp under sommaren Senast uppdaterad

3 företag som trappar upp under sommaren Senast uppdaterad 3 företag som trappar upp under sommaren 2013-06-18 Senast uppdaterad 2013-06-18 Sommaren förknippas ofta med ledighet och vila men för många egenföretagare ser det annorlunda ut. Driftig.nu har varit

Läs mer

Litterära arrangemang en publikfriare?

Litterära arrangemang en publikfriare? Litterära arrangemang en publikfriare? Om synen på publik, andra arrangörer och framtiden hos litterära arrangörer i Göteborg. Susanna Martelin KV08 2010-05-19 1 Bakgrund och syfte Göteborg är en relativt

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I 1. 2. Manus: Det första bildspelet i serien på fyra handlar om kroppen, hur den växer och vad kroppen och hjärnan behöver för att du ska må bra. Manus:

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. ....

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. .... Vandrande Skolbuss Att gå till skolan tillsammans gör barnen piggare och friskare, minskar biltrafiken vid skolorna, sparar tid på morgonen, och ger bättre luft för alla! Vill du röra på dig tillsammans

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder B - Berättaren V - Vargen S - Snigeln Ä - Älgen G - Gitarrist T - Skatan Berättaren tar kontakt med barnen Hej vänner! Välkomna hit! Är ni sångsugna idag?!? Upp med händerna i luften och sjung med och

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan.

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan. VECKOBLAD v. 7 2013 Till elever Veckans ordspråk: Det är när man upptäcker musiken som många unga hjärtan också lär sig älska. Richard Strauss Hej! En vecka med massor av nationella prov har tagit sitt

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer