GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank. www.conclean."

Transkript

1 GRAF MINIRENINGSVERK Installati ons och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank Tel

2 Installation Installations and assembly och monteringsanvisningar instruction for för Graf systemet Klaro Easy Professional Graf Easy system Professional in a i Carat S septitank S septic tank System pack Klaro Easy Professional Avser tankar i storlek: for E system l 4 Inhab l 8 Inhab l 10 Inhab l 14 Inhab. Order No Order No Order No Order No The points described in these instructions must be observed Följ alltid dessa anvisningar. under all circumstances. All Vid försummelse upphör garantierna warranty att gälla. I förpackningen rights are medföljer invalidated in separata the event anvisningar of nonobservance. för tillbehör som Separate köpts från GRAF. installation instructions are enclosed in the transportation Kontakta oss omedelbart packaging om det for all additional saknas några anvisningar. articles purchased from GRAF. Kontrollera alltid att det inte finns några Missing skador på tanken instructions innan den sänks must ner i be requested schaktet. from us immediately. The Du kan tank ladda must ned anvisningar be checked från for any damage prior eller beställa to insertion dem into från GRAF. the trench under all circumstances. Drift och underhållsanvisningar ingår inte i denna handbok. Missing instructions can be downloaded on or can be requested from GRAF. Separate instructions are provided for the operation and maintenance of the system. Table of contents Innehåll Sid 1. INSTALLATION CONDITIONS SEPTIC TANK 1. Installationsvillkor för septitank INSTALLATION Installation och montering AND ASSEMBLY DIMENSIONS Mått ASSEMBLY Montering av OF utrustningen MACHINERY Assembly Placering för of nödavledning the emergency och utloppsrör overflow Position Montera utlopp of emergency overflow and outlet pipe Final Montering assembly av kopplingsskåp of the ventilation apparatus Assembly of the drain Kopplingsskåp av metall för inomhusmontering Assembly of the kit Sugläns ASSEMBLY Montera externt OF kopplingsskåp THE SWITCH CABINET EPP switch cabinet for indoor installation Ansluta luftslangar Metal cabinet for indoor mounting 8 6. Felindikeringar och åtgärder Assembly of the external switch cabinet Felindikeringar på displayen 5.4 Connecting the air hoses Ovanliga vattennivåer årgärder COMMISSIONING THE SYSTEM 6.3 Eventuella fel på magnetventiler Driftanvisningar 15 8 Egenkontroll och slamtömning 18 9 Underhållsprotokoll för GRAF minireningsverk Driftsättning av system 24 2/24 1 / 11

3 1. Installation 1. Installationsvillkor conditions septic tank Teleskopbetäckning Mini Mini telescopic dome shaft Teleskopbetäckning Maxi telescopic Maxi dome shaft + + Teleskopbetäckning telescopic med with gjutjärnslock cast iron lid Coverage heights with telescopic dome shaft in Täckningsdjup med teleskopbetäckning i green areas grönområden Maximum coverage heights with intermediate Maximalt täckningsdjup med mellansektion och teleskopbetäckning (endast i grönområden, utan grund section and telescopic dome shaft vatten (in green och vatten areas i jordlagren) only, without groundwater and stratum water) Coverage heights with cast telescopic dome Täckningsdjup med teleskopbetäckning av gjutjärn shaft (class B) in areas used by passenger cars (klass B) i områden som trafikeras av personbilar (without (utan grundvatten groundwater och vatten and stratum i jordlagren) water) The Carat S series tanks must not be Tankar i Carat Sserien får inte installeras under områden installed below areas used by vehicles which som trafikeras av fordon som är tyngre än personbilar. are heavier than passenger cars Coverage heights on installation in groundwater Täckningsdjup the hatched vid area installation specifies i grundvatten the permissible det immersion skuggade området depth for anger the det Carat tillåtna S tanks nedsänkningsdjupet för Carat Stankar (ej i områden som trafikeras (not av personbilar under areas eller lastbilar) used by passenger cars or trucks) The outlet pipe has to extend into the tank up to Utloppsröret a defined distance ska nå in in i tanken front of upp the till angivet dividing avstånd wall! framför skiljeväggen (se punkt 4.2) (see point 4.2) 3/24

4 2. Installation 2. and Installation assembly and assembly tallation of The the installation tank must of follow the tank the directions must follow in 2. the Installation enclosed directions och installation the montering enclosed instructions. installation instructions. nstructions These also instructions contain further also information contain further on the information installation on conditions the installation for the conditions tanks and for how the to tanks and how to t up the infeed Följ connect medföljande up overflow the installationsanvisningar infeed lines. and overflow vid lines. installation av tanken. ergency overflow I The dessa emergency anvisningar should be overflow kan fitted även during should finnas ytterligare assembly be fitted information during of the dividing assembly om installationsförhållanden wall, of the see dividing section wall, 4.1. för tanken see section samt anslutnings 4.1. anvisningar för inlopps och avledningsledningar. Anslut nödavledning samtidigt som skiljeväggen monteras (se avsnitt 4.1). 3. Dimensions 3. Dimensions 3. Mått Hs Hp E H E* HWges E Hs Hp Pretreatment/ Schlammspeicher/ Sludge Puffer storage (AS) Förbehandling/ A B H BB,min H BB,max SBR Pretreatmentreactor SBR Schlamm slamförvaring Reaktor speicher/ Sludge Puffer storage (AS) SBR SBR reactor Reaktor SBRreaktor A H BB,min H BB,max B L L Tank L L L L L L L ants Antal Inhabitants personer 5 Inhab hushåll Inhab hushåll Inhab hushåll Inhab. 14 Inhab. lume Sammanlagd Total volume volym L L L L L L L Length Längd L 2080 mm L mm 2280 mm mm 2390 mm Height Höjd B 1565 mm B mm mm mm 2190 mm Vikt Weight H 2010 mm/ mm/ mm/ mm/ 2710 mm/ H 1680** mm 1680** 1870** mm 1870** 2100** mm 2100** 2380** mm 2380** mm ter level Min. SBR vattennivå Water level H BB,min SBR SBR 850 mm H BB,min mm mm mm mm 1310 mm ater level Max. vattennivå Water level H BB,max 1010 H mm BB,max mm mm mm 1600 mm Water level Max. vattennivå for Water för level första for HW treatment primary behandling HW treatment ges 1100 mm ges mm mm mm 1750 mm uffer storage Height Höjd för buffer lagringskapacitet storage H P 350 mm H P mm mm mm 600 mm ludge storage Height Höjd för sludge slamförvaring storage H S 750 mm H S mm mm mm mm 1150 mm Inflow Inflöde E 520 mm/ 520 mm/ 520 mm/ 520 mm/ 520 mm/ E 200** mm 200** mm 200** mm 200** mm 200** mm Inflow Inflöde* * E* 790 mm/ 790 mm/ 790 mm/ 790 mm/ 790 mm/ E* 460** mm 460** mm 460** mm 460** mm 460** mm Outflow Utflöde A 800 mm/ 800 mm/ 800 mm/ 800 mm/ 800 mm/ A 470** mm 470** mm 470** mm 470** mm 470** mm ive inflow height **inflödeshöjden alternative is possible inflow kan ändras height is possible NI telescopic **med dome with teleskopbetäckning MINI shaft telescopic MINI dome shaft ing upon Depending local conditions, upon local the inflow conditions, can be either inflow on can the tank be either dome on or the on tank the tank dome at or the on front. the tank at the front. 3 / 11 4/24 3 / 11 Inflödet kan placeras på stigarröret eller på tankens framsida beroende på lokala förhållanden.

5 Montering Assembly av utrustningen of machinery Placering Position för of utloppsrör emergency overflow and outlet pipe Utloppsrörets The position placering and location varierar of beroende the outlet på skvalpskottets pipe depends position. on the Avståndet position mellan of the skvalpskott baffle. The och distance det raka between utloppsrörets the baffle and början the är beginning 430 mm. Mät of the från straight skvalpskottets outlet utvändiga pipe is 430 yta på mm. den The mittre baffle slitsen. spot För på is the nödavledningen outer surface of cirka the top 60 mm central på utloppsröret. lying rip. At the installation the emergency overflow has to be pushed about 60 mm onto the outlet pipe. 430 A 430 KG outlet Ablaufrohr pipe Utloppsrör (KGrör) Förbehandling/ Pretreatment/ Schlammspeicher/ Sludge slamförvaring Puffer storage (AS) SBRreactor SBR SBRreaktor Reaktor Baffle Skvalpskott Trennwand Nödavledning Emergency overflow Notüberlauf 4. Assembly of machinery 4.3 Final assembly of the ventilation apparatus Montera Assembly utloppof the drain Placera medföljande nödavlopp på avloppsröret. Om Remove The supplied the Klaro emergency Easy installation drain is kit to from be olycka uppstår förhindrar nödavloppet att slam spolas the positioned packaging on the and discharge screw the pipe. short In stainless the event ut från systemet. steel of an incident, tube (length this prevents 350 mm) sludge on from to being the stainless flushed out steel of the 90 system. Avled avloppet från provningen elbow on ovanför the down nödavloppet pipe. (avloppsröret The discharge kan behöva from kortas). the sampling is to be directed from above into the emergency drain. Then It may carefully be necessary screw the to shorten disc aerator the discharge into the thread pipe. provided until handtight. Please note that all threads must be wrapped with Teflon tape, see illustration. down pipe Seal all therads with Teflon tape! Disc diffuser Tighten plastic thread until handtight Montage disc aerator 4.5 Assembly of the kit The premounted Klaro Easy kit is placed on the middle partition wall. The ventilation must extend to the 5/24 container bottom. It should be ensured that the plate ventilator is located in the middle of the chamber. It may be necessary to readjust the plate accordingly by turning the horizontal pipe.

6 4. Montering av utrustningen 4. Assembly of machinery Luftningsenheten är monterad på satsen. Fäst det rostfria avloppsröret mellan hållarna på den blå sifonen och fäst det med monteringsfästet. The ventilation apparatus is mounted on the kit. The stainless steel downpipe is also attached between the holders on the blue siphon and fixed with the mounting bracket. For purposes of individually adjusting the hose connection of the ventilation pipe, the delivery package Förpackningen innehåller en 90 böj som används för att ansluta slangmunstycket horisontellt (på så sätt kan includes a 90 bend that makes it possible to attach the hose nozzle horizontally. ventilationsrörets slanganslutning justeras individuellt). 6/24 6 / 11

7 5. Montering av kopplingsskåp 5. Assembly of the switch cabinet GRAF använder moderna kopplingsskåp med automatiska styrenheter med lagrade program. Vi rekommenderar att GRAF kopplingsskåpet uses modern monteras switch på den cabinets inre väggen. with fully Anslut automatic kopplingsskåpet storedprogram till 230 Vuttag controls. (uppsäkrat The med switch 10 A). cabinet is Systemets suitable styrenhet for mounting är förprogrammerad on an interior och wall. levereras The switch färdig för cabinet användning. box requires a 16 amp fused 230 V electrical supply outlet. The system control is preprogrammed and delivered ready to plug in. Alt. 1 Placering inomhus Alt. 2 Placering utomhus EPP switch cabinet (380 x 580 x 300 mm) Kopplingsskåp av metall Metal cabinet (500 x 500 x 300 mm) (500 x 500 x 300 mm) 5.1 EPP switch cabinet for indoor installation The machine cabinet of EPP with the dimensions 380 x 580 x 300 mm (BxHxT) is fastened to a wall using 5.1 the Kopplingsskåp hanger bolts av supplied. metall för The inomhusmontering hanger bolts must be screwed into the wall with the dowels with a Kopplingsskåpet horizontal spacing (mått: of x 500 mm. x The 300 cabinet mm B x is H then x D) är attached förberett to för the väggmontage. bolts and secured Fäst de medföljande with the wing nuts. vägghållarna The hose connections på baksidan av are skåpet located och montera the underside därefter skåpet of the på väggen. cabinet; this must be taken into consideration when selecting the installation location. På höger sida av skåpet finns matarkabel, huvudbrytare samt ett ventilationsgaller. På vänster sida av skåpet finns 5.2 slanganslutningar Metal cabinet och for ett indoor ventilationsgaller. mounting The switch cabinet with the dimensions 500 x 500 x 300 mm (BxHxT) is prepared for wall mounting. For this purpose the wall holders, which are included in the delivery, have to be fixed on the back of the cabinet. At the righthand side there is the feeder with a main switch and an aeration grid. At the lefthand side the hose connections and an aeration grid as well are mounted. 5.2 Suglans Suglans för kemikalie (Pax) Monteras i kemikaliedunken. (Kemikalie ej med vid leverans av verket.) 7/24

8 5. Montering av kopplingsskåp Kopplingsskåp utomhus 5. Assembly of the switch cabinet Installation Max. depth max. installations 639 mm djup: 639 mm Kopplingsskåp Switch cabinet för for utomhusinstallation outdoor use 210 Inh. Switch Kopplingsskåp cabinet för for utomhusinstallation outdoor use 1218 Inh. 5.3 Montera Assembly externt of kopplingsskåp the external switch utomhus cabinet Vid utomhusinstallation ska det externa kopplingsskåpet i plast installeras i marken (se nivåmarkering på pelaren) och For setting up outside, there is the plastic external switch cabinet that must be set into the ground to the level monteras of the mot marking styrboxens on framsida. the column Gräv ett and tillräckligt is attached djupt hål to för the att front plastskåpet side of ska the kunna control installeras box. For på korrekt this purpose djup there (se bilden). must Välj be en a installationsplats hole excavated där kopplingsskåpet of sufficient depth inte utsätts (see för image). direkt solljus The (kopplingsskåpet position of the kan switch överhettas cabinet assembly om det utsätts should för direkt be chosen solljus på so sommaren). that it is not in continuous direct sunlight as this may cause overheating in summer. Lägg skyddsröret så att de fyra luftslangarna och matarkabeln kan ledas rakt upp i pelaren. The empty conduit for the four air hoses and the underground electricity supply cable is to be laid so that the Fyll slutligen hoses and det grävda cable hålet can be så att led pelaren from directly står stadigt below och up vertikalt. into the column. Finally, the excavated hole is to be refilled according to good professional practice and so that the column sits firmly and vertically in the ground. X/XX 8/24

9 5.4 Connecting the air hoses 5. Assembly of the switch cabinet 5. Assembly 5. Montering of av the kopplingsskåp switch cabinet The ventilation device and the three air lift pumps must be connected in the control box on the solenoid 5.4 Ansluta Connecting luftslangar valve side. the air hoses Anslut ventilationsanordningen och de tre luftdrivna lyftpumparna till styrboxen på den sida där magnetventilen är The ventilation device and the three air lift pumps must be connected in the control box on the solenoid installerad. The hoses valve side. Slangarna for the till air de lift luftdrivna pump must pumparna have ska a 13 ha invändig mm inside diameter diameter på 13 and mm the slangen hose till for ventilationen the ventilation ska must ha have invändig a 19 diameter mm inside på 19 diameter. mm. Var uppmärksam When connecting på att slangarna the hoses ansluts it is till important korrekt koppling. to be sure that they are joined to The the hoses correct for connections. the air lift pump must have a 13 mm inside diameter and the hose for the ventilation must För To have att prevent undvika a 19 mm mistaking sammanblandning inside diameter. the connections, av anslutningarna When connecting the air är lift lyftpumparna, pumps the hoses and ventilationens it the is important downpipe utlopp to of till be the tanken sure ventilation samt that they de into fyra are the joined tank kopplingarna as to the well correct as the på connections. styrboxen four connection färgkodade: points on the control box are colour coded as follows: To prevent mistaking the connections, the air lift pumps and the downpipe of the ventilation into the tank as well as the four connection points on the control box are colour coded as follows: Lyftpump Feed lift pump för matning (red) (röd) röd red (röd (red slang) hose) Ventilation Feed lift pump (rostfritt (stainless (red) stål) steel) blå red blue (genomskinlig (red (transparent hose) slang, horse, mm) mm) Lyftpump Ventilation Drainage för lift avlopp (stainless pump (black) (svart) steel) svart black blue (svart (transparent (black slang) hose) horse, 19 mm) Lyftpump Drainage Excess sludge för lift restslam pump lift pump (black) (grå)(grey) vit black white (vit slang) (black (white hose) Excess sludge lift pump (grey) white (white hose) The connections must be joined according to their correct colours and then secured with hose clamps. Anslut Hoses kopplingarna are also available till anslutning their med appropriate motsvarande colours. färg och förankra dem med slangklämma. Slangarna levereras med korrekt färg. The After connections the hoses have must been be joined installed according and connected, to their correct the colours empty conduit and then ends secured must with be closed hose clamps. off to Hoses are also available in their appropriate colours. När prevent du har an installerat exchange och anslutit of gasses slangarna between försluter the du waste skyddsrörets water facility ändar så and att inga the gaser environment kan läcka of ut the från After control avloppsvattenanläggningen the box hoses due have to dampness, been installed till offensive styrboxen and odours connected, (styrboxen and kan explosive the ta empty skada gasses. conduit av fukt, frätande ends must vätskor be closed eller gaser). off to Here prevent we recommend an exchange PU of foam. gasses between the waste water facility and the environment of the Vi control rekommenderar box due att to du dampness, använder polyuretanskum offensive odours för att täta and skyddsröret. explosive gasses. Here we recommend PU foam. Rengör The hose slangarnas surfaces utsida and och conduit skyddsrörets walls insida should med be vatten cleaned och fukta with dem water med and vatten made innan damp du fyller with skyddsröret water before med filling skum. with foam. The It is hose important surfaces to ensure and conduit that each walls hose should is enclosed be cleaned in foam with water from all and sides. made To damp make with sure water of a before good Kontrollera filling covering, with att the foam. alla slangar blir helt inneslutna i skum. För slangarna fram och tillbaka när du skumfyller skyddsröret hoses should be moved backwards and forwards during the foam application. (på så sätt säkerställer du att skummet täcker slangarna helt och hållet). It is important to ensure that each hose is enclosed in foam from all sides. To make sure of a good covering, the hoses should be moved backwards and forwards during the foam application. Slangar färger: röd, blå, grå, svart 4 st (5 st) slangar för att förflytta vatten mellan facken. 4 st som kopplas mellanskåp och tank. Färgkodat för enkel installation. Sätt fast rätt slang på rätt nippel med slangklämma. 1 st slang för kemikalier. Alla slangar monteras/dras igenom en skyddsslang typ: DVR kabelslang, för att kunna byta om det skulle Open internal switch cabinet with hose clips behövas = service vänligt. Open internal switch cabinet with hose clips 9/24 10 / 11 Open external switch cabinet Öppet externt kopplingsskåp Open external switch cabinet

10 6. Felindikeringar och åtgärder 6. Felindikeringar och åtgärder Tekniska fel i anläggningsdriften (fel hos ett aggregat) indikeras optiskt och akustiskt. Den akustiska felsignalen från styrenheten kan stängas av genom att trycka på. Den optiska felindikeringen kvitteras med ytterligare en tryckning på. I händelse av strömavbrott ger en integrerad detektor med egen matning ett larm som alternerar med en visuell signal. Detta larm kan inte kvitteras. 6.1 Felindikering på displayen Felindikering som text på LCDdisplayen Driftindikeringslampan är röd. LCDdisplayindikering: KLplus Tänkbar orsak Åtgärd Ingen displayindikering Den elektriska matningen bruten Kontrollera den elektriska matningen till anläggningen och till styrenheten Kontrollera säkring F1 i inkommande matning Kontrollera läget hos huvudbrytaren (läge 1) Om buffertbassängen är tom indikeras ett matningsavbrott varken akustiskt eller optiskt. Ingen displayindikering Det finns inget batteri i styrenhetens batterifack. Stäng av reningsanläggningen och starta om den efter 10 sekunder Ställ klockan Datum och tid har inte ställts in i systemklockan Ställ in datum och tid via menyn Kompressorfel Kompressorn fungerar inte/saknar matning Kontrollera huvudsäkringen F1 Kontrollera kompressorn genom manuell manövrering manual operation Ventil 1 fel Ventil 1 ur funktion Kontrollera ventil 1 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 Ventil 2 fel Ventil 2 ur funktion Kontrollera ventil 2 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 10/24

11 6. Felindikeringar och åtgärder LCDdisplayindikering: KLplus Möjlig orsak Åtgärd Ventil 3 fel Ventil 3 ur funktion Kontrollera ventil 3 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 Ventil 4 fel Ventil 4 ur funktion Kontrollera ventil 4 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 Ffällning fel Doseringspumpen ur funktion Kontrollera doseringspumpen genom manuell manövrering Kontrollera om doseringsslangen har kinkar etc. UV fel UVljus ur funktion Kontrollera UVlampan och dess återstående livslängd Min. niva Warning oversatu Tryckluftsledningen otät mellan styrenheten och fyllningslyftaren t.ex. på grund av en lös slangkoppling. Vattennivån i kammare 1 för hög Tryckluftsledningen blockerad, t.ex. på grund av kink på slangen Kontrollera om det finns läckor längs slangen Kontrollera om slangen har kinkar Temperatur max Skåpventilationen ur funktion Filtren i skåpet och i kompressorn är förorenade. Direkt solljus på skåpet Temperaturnivån för start av kylfläkten är för högt ställd och för hög maximal temperatur har ställts in på servicemenyn Luftkompressor defekt Kontrollera funktionen hos skåpventilationen Kontrollera luftfiltret i skåpet Se till att skåpet skuggas Se till att sval luft når skåpet Kontrollera luftfiltret i luftkompressorn Kontrollera luftkompressorn genom manuell manövrering Låt ett underhållsföretag kontrollera inställd temperatur. 11/24

12 6. Felindikeringar och åtgärder LCDdisplayindikering: KLplus Möjlig orsak Åtgärd Tempsensor Temperatursensor saknas Temperatursensor felaktigt monterad Temperatursensor defekt Säkerställ korrekt anslutning mellan styrenheten och temperatursensorn. Stäng av styrenheten (gör den spänningslös) och sätt på den igen efter 10 sekunder. Kontrollera om felmeddelandet temperature sensor fortfarande visas på displayen Nätbortfall Matningsbortfall Systemet avstängt med huvudströmbrytaren Ingen inkommande matning till elskåpet Jordfelsbrytaren har löst ut Vänta på matningsavbrott Sätt på systemet igen med huvudströmbrytaren Kontrollera matningskabeln till elskåpet Lokalisera och åtgärda orsaken till utlösning av jordfelsbrytaren (möjlig orsak: defekt magnetventil). Modemfel Batterierna i modulen är ännu inte fullständigt laddade Modemet får ingen nätspänning Inget SIMkort i modemet SIMkortet är inte inloggat på nätverket Vänta fem minuter tills batterierna har laddats Anslut modemet till elnätet Sätt i SIMkortet i modemet Vänta tills kortet har loggat in sig. Vid problem, flytta antennen så att mottagningen förbättras. 12/24

13 6. Felindikeringar och åtgärder 6.2 Observerade störningar åtgärder Observerad störning Möjlig orsak Åtgärd Vattennivån i förbehandlingsbassängen är ovanligt hög, men i aktiveringsbassängen är vattennivån normal. Lyftaren till ventil 1 är inte aktiverad. För kort pumptid inställd för lyftare 1. Fyllningslyftaren är överbelastad. Luftledningen till fyllningslyftaren är otät. Aktivera ventil 1 manuellt och kontrollera funktionen hos lyftaren Låt serviceföretaget öka drifttiden för ventil 1 Töm förbehandlingbassängen och rengör lyftaren Töm förbehandlingsbassängen och täta slanganslutningarna Vattennivån i förbehandlings och aktiveringsbassängerna är ovanligt hög. Anläggningen körs i semesterdrift. Styrinställningarna är felaktiga. Fyllningslyftaren är överbelastad. Luftslangen till fyllningslyftaren är otät. Styrenheten är defekt. Avbryt semesterdrift (se punkt 5.3) Låt en underhållsexpert kontrollera inställningarna Töm SBRreaktorn och rengör lyftaren Töm SBRreaktorn och täta slanganslutningarna Kontakta ett underhållsföretag Anläggningen luktar illa, det renade avloppsvattnet är grumligt eller missfärgat. Otillräcklig mängd luft kommer in i anläggningen. Ojämn luftning på grund av defekt membranenhet. Kontrollera synliga intryck av luftning, kontakta underhållsföretag Luftningen förefaller vara ojämn och stora luftbubblor uppstår på vissa ställen Membranenheten är defekt. Luftningsbalkens tätning läcker. Kontakta ett underhållsföretag Kontakta ett underhållsföretag Magnetventilerna låter ovanligt mycket när de slår om. Ventilsätet i magnetventilen är förorenat. Demontera och rengör magnetventilen 13/24

14 6. Felindikeringar och åtgärder 6.3 Eventuella fel på magnetventiler Observation Ankaret gör inte kontakt. Möjlig orsak Ansluten spänning bryts eller är otillräcklig Elektromagnet defekt Ankaret blockerat i förorenat rör. Om ankaret inte når slagets ändläge när ACspolen spänningssätts kommer detta snart att leda till spolhaveri (på grund av termisk överbelastning). Märkspänningen avviker från spolspänningen Ventilen stängs inte. Ventilen öppnas inte. Ankaret blockerat Märkspänning kvarstår Märkspänning saknas Elektromagnet defekt Märkspänningen avviker från spolspänningen 14/24

15 7. Driftanvisningar 7. Driftanvisningar Endast ämnen med egenskaper som motsvarar hushållsavloppsvatten är avsedda att behandlas i anläggningen. Biocider, giftiga eller biologiskt inkompatibla eller ickenedbrytbara ämnen får inte ledas till anläggningen eftersom de orsakar problem i de biologiska processerna. Specifikt får följande ämnen inte nå anläggningen: Regnvatten från tak eller innergårdar Blandat vatten (t.ex. dagvatten) Fasta och flytande rester från djurhållning Kommersiellt eller jordbruksrelaterat avloppsvatten om det inte är jämförbart med hushållsavloppsvatten Kemikalier, läkemedel, mineraloljor, lösningsmedel Kylvatten Råämnen som matrester, plast och sanitetsprodukter, kaffefilter, kapsyler och andra hushållsartiklar Mjölk och mejeriprodukter Avloppsvatten från simbassänger Större mängder blod Om större mängder fett eller vegetabiliska oljor ansamlas rekommenderas att avloppsvatten som innehåller fett renas i en fettavskiljare uppströms avloppsreningsverket (Obs: inga fekalier får nå fettavskiljaren!). 15/24

16 7. Driftanvisningar Följande tabell visar de enskilda ämnen som inte får nå avloppsreningsverket: Fasta eller flytande ämnen som inte är avsedda att tömmas i diskhon eller toaletten: Deras verkan: Hur de ska hanteras: Aska Ej nedbrytbart Soptunna Avfall som innehåller olja Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Bindor Orsakar igensättningar, ickenedbrytbar plastfolie förorenar vattendrag Soptunna Blöjor Sätter igen rören Soptunna Bomullstoppar Sätter igen anläggningen Soptunna Cementvatten Orsakar sedimentering, bildar betongskikt leder till igensättningar Elimineras via specialistföretag Cigarettfimpar Orsakar sedimentering i anläggningen Soptunna Desinfektionsmedel Dödar bakterier Använd dem inte Fotokemikalier Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Frityrolja Fågelsand, kattsand Orsakar sedimentering i rör och leder till igensättningar Orsakar sedimentering och igensättning av rörledningar Soptunna Soptunna Färg Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Förtunnare Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Insektsmedel Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Kattsand Sätter igen rör Soptunna Kemiska produkter Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Kondomer Igensättningar Soptunna Korkar Orsakar sedimentering i anläggningen Soptunna Lacker Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Matolja Orsakar sedimentering och igensättning av rörledningar Återvinningsstation 16/24

17 7. Driftanvisningar Fasta eller flytande ämnen som inte är avsedda att tömmas i diskhon eller toaletten: Deras verkan: Hur de ska hanteras: Matrester Orsakar igensättningar, attraherar råttor Soptunna Mediciner Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation, apotek Motorolja Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Penselrengöringsmedel Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Pesticider Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Plåster Sätter igen rör Soptunna Rakblad Rengöringsmedel utom sådana som är klorfria (miljövänliga) Rörrengöring Snus Risk för personskador på personal i avloppssystem och reningsverk Förorenar avloppsvatten, korroderar rör och tätningar Korroderar rör och tätningar, förorenar avloppsvatten Orsakar igensättningar och skadar processen Soptunna Återvinningsstation Återvinningsstation Soptunna Tapetklister Orsakar igensättningar Återvinningsstation Textilier (t.ex. nylonstrumpor, städtrasor, näsdukar etc.) Sätter igen rör, kan stoppa en pumpstation Återvinningsstation Toalettluktborttagningsmedel Förorenar avloppsvatten Använd dem inte Thank you for your confidence. Otto Graf GmbH, Teningen (Germany). Status 07/2012 Technical changes reserved. 17/24

18 8. Formulär för kvartalsvisa kontroller 8. Bilaga I: Formulär för kvartalsvisa egenkontroller Kontrollpunkter Intervall Kommentar Säkerställ att inga främande föremål flyter i tanken. Främmande föremål kan skada processen och pumpar. Säkerställ att utloppsrör inte frusit igen Kvartalsvis Vid behov Bindor, trasor, portionssnus,tops, blöjor, plastföremål, trasor, mm Kontrollera processtankens funktion. Vattnet ska vara brunt och ej vara illaluktande. Kvartalsvis Om vattnet ändrat färg till svart och en illaluktande doft uppstår så har processen dött ut, oftast pga lösningsmedel har kommit till avloppet. Kontrollera luftning/kompressor. Vid kontinuerlig luftning så ska det bubbla och röra om i process tanken. Kvartalsvis Syresättningen är en av de viktigaste delarna till att vattnet renas och håller processen vid liv. Hur mycket flockningsmedel har använts Kvartalsvis Sätt markering på plastdunken och kontrollera vid nästa tillfälle. Anteckna åtgång av flockningsmedel i rutan! Kontrollera om åtgången av flockningsmedel är rimlig? Utför Sedimenteringstest Kvartalsvis Görs enklast med ett liter mått som tas upp när vätskan står i luftningsläge. Avvakta i 30 minuter och se hur slam delar sig från vattnet. Om det misslyckas kontakta omgående Conclean för service. Visuell kontroll Kvartalsvis Kontrollera att allt ser ut som det ska. Luftningsrör, är på plats och inga främmande föremål i tanken. Exempel på föremål som inte skall spolas ner i avloppet Lösningsmedel Tobaksrester Bindor Tops Tandpetare Blöjor Plastföremål Gummiföremål Bommulskuddar Tamponger Kondomer Hushållspapper 18/24

19 Skriv in datum i rutan för utförd kontroll Vid driftstörningar kontakta alltid din installatör. För beställning av service eller kemikalier, kontakta Conclean AB, 19/24

20 8. Slamtömning av minireningsverk Modell 1 hushåll 2 hushåll 3 hushåll 4 hushåll 5 hushåll 6 hushåll Tankvolym 3750 L 4800 L 6500 L 2x 3750 L 2 x 4800 L 2 x 6500 L Fyllning volym 1055 L 1448 L 1830 L 2110 L 2598 L 3660 L Fyllnadshöjd vid installation Från botten av tank Fyllnadshöjd vid uppstart/test Från botten av tank 850 mm 1000 mm 1050 mm 830 mm 950 mm 1150 mm 1140 mm 1350 mm 1650 mm 1140 mm 1350 mm 1650 mm OBS! Efter tömning skall tankens fack 1 fyllas enligt tabell. Slamtömning Minireningsverk Tömning görs bara i inkommande kammare vid service sätts ett klistermärke på plats inunder locket på rätt ställe som talar om vilket fack som ska tömmas, minst 1 tömning per år. Slamtömningsintervall Tömning av slam ska normalt ske en till två gånger per år. Vid en slamvolym på 50% (efter mätning av slamnivån) måste förbehandlingskammaren tömmas. Komplett tömning av förbehandlingskammaren Slamtömningen ska dokumenteras i serviceboken Efter tömningen måste förbehandlingskammaren omgående fyllas med vatten För återfyllnad efter tömning, se tabell ovan. 20/24

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noggrant igenom instruktionsmanualen innan du tar värmepumpen i bruk och spara manualen för framtida bruk. INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3 Bruksanvisning, art no OP3-074/3 2010-02-09 0413 Varning Felaktig användning av patientvärmeutrustning kan orsaka patientskador. Läs därför denna bruksanvisning noga. Tillverkad av:

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Cardio Care 827 E. Manual English/Svensk. Monark 827 E

Cardio Care 827 E. Manual English/Svensk. Monark 827 E Cardio Care 827 E Manual English/Svensk Monark 827 E Contents Contents 3 Monark Exercise AB 4 Product Information 5 Operating Instruction 6 Workload device 6 Cycle adjustments 6 Computer specifications

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. Technology in action http://www.sagem.com Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 64 ITD 62 ITD 60 BRUKSANVISNING

Läs mer