GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank. www.conclean."

Transkript

1 GRAF MINIRENINGSVERK Installati ons och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank Tel

2 Installation Installations and assembly och monteringsanvisningar instruction for för Graf systemet Klaro Easy Professional Graf Easy system Professional in a i Carat S septitank S septic tank System pack Klaro Easy Professional Avser tankar i storlek: for E system l 4 Inhab l 8 Inhab l 10 Inhab l 14 Inhab. Order No Order No Order No Order No The points described in these instructions must be observed Följ alltid dessa anvisningar. under all circumstances. All Vid försummelse upphör garantierna warranty att gälla. I förpackningen rights are medföljer invalidated in separata the event anvisningar of nonobservance. för tillbehör som Separate köpts från GRAF. installation instructions are enclosed in the transportation Kontakta oss omedelbart packaging om det for all additional saknas några anvisningar. articles purchased from GRAF. Kontrollera alltid att det inte finns några Missing skador på tanken instructions innan den sänks must ner i be requested schaktet. from us immediately. The Du kan tank ladda must ned anvisningar be checked från for any damage prior eller beställa to insertion dem into från GRAF. the trench under all circumstances. Drift och underhållsanvisningar ingår inte i denna handbok. Missing instructions can be downloaded on or can be requested from GRAF. Separate instructions are provided for the operation and maintenance of the system. Table of contents Innehåll Sid 1. INSTALLATION CONDITIONS SEPTIC TANK 1. Installationsvillkor för septitank INSTALLATION Installation och montering AND ASSEMBLY DIMENSIONS Mått ASSEMBLY Montering av OF utrustningen MACHINERY Assembly Placering för of nödavledning the emergency och utloppsrör overflow Position Montera utlopp of emergency overflow and outlet pipe Final Montering assembly av kopplingsskåp of the ventilation apparatus Assembly of the drain Kopplingsskåp av metall för inomhusmontering Assembly of the kit Sugläns ASSEMBLY Montera externt OF kopplingsskåp THE SWITCH CABINET EPP switch cabinet for indoor installation Ansluta luftslangar Metal cabinet for indoor mounting 8 6. Felindikeringar och åtgärder Assembly of the external switch cabinet Felindikeringar på displayen 5.4 Connecting the air hoses Ovanliga vattennivåer årgärder COMMISSIONING THE SYSTEM 6.3 Eventuella fel på magnetventiler Driftanvisningar 15 8 Egenkontroll och slamtömning 18 9 Underhållsprotokoll för GRAF minireningsverk Driftsättning av system 24 2/24 1 / 11

3 1. Installation 1. Installationsvillkor conditions septic tank Teleskopbetäckning Mini Mini telescopic dome shaft Teleskopbetäckning Maxi telescopic Maxi dome shaft + + Teleskopbetäckning telescopic med with gjutjärnslock cast iron lid Coverage heights with telescopic dome shaft in Täckningsdjup med teleskopbetäckning i green areas grönområden Maximum coverage heights with intermediate Maximalt täckningsdjup med mellansektion och teleskopbetäckning (endast i grönområden, utan grund section and telescopic dome shaft vatten (in green och vatten areas i jordlagren) only, without groundwater and stratum water) Coverage heights with cast telescopic dome Täckningsdjup med teleskopbetäckning av gjutjärn shaft (class B) in areas used by passenger cars (klass B) i områden som trafikeras av personbilar (without (utan grundvatten groundwater och vatten and stratum i jordlagren) water) The Carat S series tanks must not be Tankar i Carat Sserien får inte installeras under områden installed below areas used by vehicles which som trafikeras av fordon som är tyngre än personbilar. are heavier than passenger cars Coverage heights on installation in groundwater Täckningsdjup the hatched vid area installation specifies i grundvatten the permissible det immersion skuggade området depth for anger the det Carat tillåtna S tanks nedsänkningsdjupet för Carat Stankar (ej i områden som trafikeras (not av personbilar under areas eller lastbilar) used by passenger cars or trucks) The outlet pipe has to extend into the tank up to Utloppsröret a defined distance ska nå in in i tanken front of upp the till angivet dividing avstånd wall! framför skiljeväggen (se punkt 4.2) (see point 4.2) 3/24

4 2. Installation 2. and Installation assembly and assembly tallation of The the installation tank must of follow the tank the directions must follow in 2. the Installation enclosed directions och installation the montering enclosed instructions. installation instructions. nstructions These also instructions contain further also information contain further on the information installation on conditions the installation for the conditions tanks and for how the to tanks and how to t up the infeed Följ connect medföljande up overflow the installationsanvisningar infeed lines. and overflow vid lines. installation av tanken. ergency overflow I The dessa emergency anvisningar should be overflow kan fitted även during should finnas ytterligare assembly be fitted information during of the dividing assembly om installationsförhållanden wall, of the see dividing section wall, 4.1. för tanken see section samt anslutnings 4.1. anvisningar för inlopps och avledningsledningar. Anslut nödavledning samtidigt som skiljeväggen monteras (se avsnitt 4.1). 3. Dimensions 3. Dimensions 3. Mått Hs Hp E H E* HWges E Hs Hp Pretreatment/ Schlammspeicher/ Sludge Puffer storage (AS) Förbehandling/ A B H BB,min H BB,max SBR Pretreatmentreactor SBR Schlamm slamförvaring Reaktor speicher/ Sludge Puffer storage (AS) SBR SBR reactor Reaktor SBRreaktor A H BB,min H BB,max B L L Tank L L L L L L L ants Antal Inhabitants personer 5 Inhab hushåll Inhab hushåll Inhab hushåll Inhab. 14 Inhab. lume Sammanlagd Total volume volym L L L L L L L Length Längd L 2080 mm L mm 2280 mm mm 2390 mm Height Höjd B 1565 mm B mm mm mm 2190 mm Vikt Weight H 2010 mm/ mm/ mm/ mm/ 2710 mm/ H 1680** mm 1680** 1870** mm 1870** 2100** mm 2100** 2380** mm 2380** mm ter level Min. SBR vattennivå Water level H BB,min SBR SBR 850 mm H BB,min mm mm mm mm 1310 mm ater level Max. vattennivå Water level H BB,max 1010 H mm BB,max mm mm mm 1600 mm Water level Max. vattennivå for Water för level första for HW treatment primary behandling HW treatment ges 1100 mm ges mm mm mm 1750 mm uffer storage Height Höjd för buffer lagringskapacitet storage H P 350 mm H P mm mm mm 600 mm ludge storage Height Höjd för sludge slamförvaring storage H S 750 mm H S mm mm mm mm 1150 mm Inflow Inflöde E 520 mm/ 520 mm/ 520 mm/ 520 mm/ 520 mm/ E 200** mm 200** mm 200** mm 200** mm 200** mm Inflow Inflöde* * E* 790 mm/ 790 mm/ 790 mm/ 790 mm/ 790 mm/ E* 460** mm 460** mm 460** mm 460** mm 460** mm Outflow Utflöde A 800 mm/ 800 mm/ 800 mm/ 800 mm/ 800 mm/ A 470** mm 470** mm 470** mm 470** mm 470** mm ive inflow height **inflödeshöjden alternative is possible inflow kan ändras height is possible NI telescopic **med dome with teleskopbetäckning MINI shaft telescopic MINI dome shaft ing upon Depending local conditions, upon local the inflow conditions, can be either inflow on can the tank be either dome on or the on tank the tank dome at or the on front. the tank at the front. 3 / 11 4/24 3 / 11 Inflödet kan placeras på stigarröret eller på tankens framsida beroende på lokala förhållanden.

5 Montering Assembly av utrustningen of machinery Placering Position för of utloppsrör emergency overflow and outlet pipe Utloppsrörets The position placering and location varierar of beroende the outlet på skvalpskottets pipe depends position. on the Avståndet position mellan of the skvalpskott baffle. The och distance det raka between utloppsrörets the baffle and början the är beginning 430 mm. Mät of the från straight skvalpskottets outlet utvändiga pipe is 430 yta på mm. den The mittre baffle slitsen. spot För på is the nödavledningen outer surface of cirka the top 60 mm central på utloppsröret. lying rip. At the installation the emergency overflow has to be pushed about 60 mm onto the outlet pipe. 430 A 430 KG outlet Ablaufrohr pipe Utloppsrör (KGrör) Förbehandling/ Pretreatment/ Schlammspeicher/ Sludge slamförvaring Puffer storage (AS) SBRreactor SBR SBRreaktor Reaktor Baffle Skvalpskott Trennwand Nödavledning Emergency overflow Notüberlauf 4. Assembly of machinery 4.3 Final assembly of the ventilation apparatus Montera Assembly utloppof the drain Placera medföljande nödavlopp på avloppsröret. Om Remove The supplied the Klaro emergency Easy installation drain is kit to from be olycka uppstår förhindrar nödavloppet att slam spolas the positioned packaging on the and discharge screw the pipe. short In stainless the event ut från systemet. steel of an incident, tube (length this prevents 350 mm) sludge on from to being the stainless flushed out steel of the 90 system. Avled avloppet från provningen elbow on ovanför the down nödavloppet pipe. (avloppsröret The discharge kan behöva from kortas). the sampling is to be directed from above into the emergency drain. Then It may carefully be necessary screw the to shorten disc aerator the discharge into the thread pipe. provided until handtight. Please note that all threads must be wrapped with Teflon tape, see illustration. down pipe Seal all therads with Teflon tape! Disc diffuser Tighten plastic thread until handtight Montage disc aerator 4.5 Assembly of the kit The premounted Klaro Easy kit is placed on the middle partition wall. The ventilation must extend to the 5/24 container bottom. It should be ensured that the plate ventilator is located in the middle of the chamber. It may be necessary to readjust the plate accordingly by turning the horizontal pipe.

6 4. Montering av utrustningen 4. Assembly of machinery Luftningsenheten är monterad på satsen. Fäst det rostfria avloppsröret mellan hållarna på den blå sifonen och fäst det med monteringsfästet. The ventilation apparatus is mounted on the kit. The stainless steel downpipe is also attached between the holders on the blue siphon and fixed with the mounting bracket. For purposes of individually adjusting the hose connection of the ventilation pipe, the delivery package Förpackningen innehåller en 90 böj som används för att ansluta slangmunstycket horisontellt (på så sätt kan includes a 90 bend that makes it possible to attach the hose nozzle horizontally. ventilationsrörets slanganslutning justeras individuellt). 6/24 6 / 11

7 5. Montering av kopplingsskåp 5. Assembly of the switch cabinet GRAF använder moderna kopplingsskåp med automatiska styrenheter med lagrade program. Vi rekommenderar att GRAF kopplingsskåpet uses modern monteras switch på den cabinets inre väggen. with fully Anslut automatic kopplingsskåpet storedprogram till 230 Vuttag controls. (uppsäkrat The med switch 10 A). cabinet is Systemets suitable styrenhet for mounting är förprogrammerad on an interior och wall. levereras The switch färdig för cabinet användning. box requires a 16 amp fused 230 V electrical supply outlet. The system control is preprogrammed and delivered ready to plug in. Alt. 1 Placering inomhus Alt. 2 Placering utomhus EPP switch cabinet (380 x 580 x 300 mm) Kopplingsskåp av metall Metal cabinet (500 x 500 x 300 mm) (500 x 500 x 300 mm) 5.1 EPP switch cabinet for indoor installation The machine cabinet of EPP with the dimensions 380 x 580 x 300 mm (BxHxT) is fastened to a wall using 5.1 the Kopplingsskåp hanger bolts av supplied. metall för The inomhusmontering hanger bolts must be screwed into the wall with the dowels with a Kopplingsskåpet horizontal spacing (mått: of x 500 mm. x The 300 cabinet mm B x is H then x D) är attached förberett to för the väggmontage. bolts and secured Fäst de medföljande with the wing nuts. vägghållarna The hose connections på baksidan av are skåpet located och montera the underside därefter skåpet of the på väggen. cabinet; this must be taken into consideration when selecting the installation location. På höger sida av skåpet finns matarkabel, huvudbrytare samt ett ventilationsgaller. På vänster sida av skåpet finns 5.2 slanganslutningar Metal cabinet och for ett indoor ventilationsgaller. mounting The switch cabinet with the dimensions 500 x 500 x 300 mm (BxHxT) is prepared for wall mounting. For this purpose the wall holders, which are included in the delivery, have to be fixed on the back of the cabinet. At the righthand side there is the feeder with a main switch and an aeration grid. At the lefthand side the hose connections and an aeration grid as well are mounted. 5.2 Suglans Suglans för kemikalie (Pax) Monteras i kemikaliedunken. (Kemikalie ej med vid leverans av verket.) 7/24

8 5. Montering av kopplingsskåp Kopplingsskåp utomhus 5. Assembly of the switch cabinet Installation Max. depth max. installations 639 mm djup: 639 mm Kopplingsskåp Switch cabinet för for utomhusinstallation outdoor use 210 Inh. Switch Kopplingsskåp cabinet för for utomhusinstallation outdoor use 1218 Inh. 5.3 Montera Assembly externt of kopplingsskåp the external switch utomhus cabinet Vid utomhusinstallation ska det externa kopplingsskåpet i plast installeras i marken (se nivåmarkering på pelaren) och For setting up outside, there is the plastic external switch cabinet that must be set into the ground to the level monteras of the mot marking styrboxens on framsida. the column Gräv ett and tillräckligt is attached djupt hål to för the att front plastskåpet side of ska the kunna control installeras box. For på korrekt this purpose djup there (se bilden). must Välj be en a installationsplats hole excavated där kopplingsskåpet of sufficient depth inte utsätts (see för image). direkt solljus The (kopplingsskåpet position of the kan switch överhettas cabinet assembly om det utsätts should för direkt be chosen solljus på so sommaren). that it is not in continuous direct sunlight as this may cause overheating in summer. Lägg skyddsröret så att de fyra luftslangarna och matarkabeln kan ledas rakt upp i pelaren. The empty conduit for the four air hoses and the underground electricity supply cable is to be laid so that the Fyll slutligen hoses and det grävda cable hålet can be så att led pelaren from directly står stadigt below och up vertikalt. into the column. Finally, the excavated hole is to be refilled according to good professional practice and so that the column sits firmly and vertically in the ground. X/XX 8/24

9 5.4 Connecting the air hoses 5. Assembly of the switch cabinet 5. Assembly 5. Montering of av the kopplingsskåp switch cabinet The ventilation device and the three air lift pumps must be connected in the control box on the solenoid 5.4 Ansluta Connecting luftslangar valve side. the air hoses Anslut ventilationsanordningen och de tre luftdrivna lyftpumparna till styrboxen på den sida där magnetventilen är The ventilation device and the three air lift pumps must be connected in the control box on the solenoid installerad. The hoses valve side. Slangarna for the till air de lift luftdrivna pump must pumparna have ska a 13 ha invändig mm inside diameter diameter på 13 and mm the slangen hose till for ventilationen the ventilation ska must ha have invändig a 19 diameter mm inside på 19 diameter. mm. Var uppmärksam When connecting på att slangarna the hoses ansluts it is till important korrekt koppling. to be sure that they are joined to The the hoses correct for connections. the air lift pump must have a 13 mm inside diameter and the hose for the ventilation must För To have att prevent undvika a 19 mm mistaking sammanblandning inside diameter. the connections, av anslutningarna When connecting the air är lift lyftpumparna, pumps the hoses and ventilationens it the is important downpipe utlopp to of till be the tanken sure ventilation samt that they de into fyra are the joined tank kopplingarna as to the well correct as the på connections. styrboxen four connection färgkodade: points on the control box are colour coded as follows: To prevent mistaking the connections, the air lift pumps and the downpipe of the ventilation into the tank as well as the four connection points on the control box are colour coded as follows: Lyftpump Feed lift pump för matning (red) (röd) röd red (röd (red slang) hose) Ventilation Feed lift pump (rostfritt (stainless (red) stål) steel) blå red blue (genomskinlig (red (transparent hose) slang, horse, mm) mm) Lyftpump Ventilation Drainage för lift avlopp (stainless pump (black) (svart) steel) svart black blue (svart (transparent (black slang) hose) horse, 19 mm) Lyftpump Drainage Excess sludge för lift restslam pump lift pump (black) (grå)(grey) vit black white (vit slang) (black (white hose) Excess sludge lift pump (grey) white (white hose) The connections must be joined according to their correct colours and then secured with hose clamps. Anslut Hoses kopplingarna are also available till anslutning their med appropriate motsvarande colours. färg och förankra dem med slangklämma. Slangarna levereras med korrekt färg. The After connections the hoses have must been be joined installed according and connected, to their correct the colours empty conduit and then ends secured must with be closed hose clamps. off to Hoses are also available in their appropriate colours. När prevent du har an installerat exchange och anslutit of gasses slangarna between försluter the du waste skyddsrörets water facility ändar så and att inga the gaser environment kan läcka of ut the från After control avloppsvattenanläggningen the box hoses due have to dampness, been installed till offensive styrboxen and odours connected, (styrboxen and kan explosive the ta empty skada gasses. conduit av fukt, frätande ends must vätskor be closed eller gaser). off to Here prevent we recommend an exchange PU of foam. gasses between the waste water facility and the environment of the Vi control rekommenderar box due att to du dampness, använder polyuretanskum offensive odours för att täta and skyddsröret. explosive gasses. Here we recommend PU foam. Rengör The hose slangarnas surfaces utsida and och conduit skyddsrörets walls insida should med be vatten cleaned och fukta with dem water med and vatten made innan damp du fyller with skyddsröret water before med filling skum. with foam. The It is hose important surfaces to ensure and conduit that each walls hose should is enclosed be cleaned in foam with water from all and sides. made To damp make with sure water of a before good Kontrollera filling covering, with att the foam. alla slangar blir helt inneslutna i skum. För slangarna fram och tillbaka när du skumfyller skyddsröret hoses should be moved backwards and forwards during the foam application. (på så sätt säkerställer du att skummet täcker slangarna helt och hållet). It is important to ensure that each hose is enclosed in foam from all sides. To make sure of a good covering, the hoses should be moved backwards and forwards during the foam application. Slangar färger: röd, blå, grå, svart 4 st (5 st) slangar för att förflytta vatten mellan facken. 4 st som kopplas mellanskåp och tank. Färgkodat för enkel installation. Sätt fast rätt slang på rätt nippel med slangklämma. 1 st slang för kemikalier. Alla slangar monteras/dras igenom en skyddsslang typ: DVR kabelslang, för att kunna byta om det skulle Open internal switch cabinet with hose clips behövas = service vänligt. Open internal switch cabinet with hose clips 9/24 10 / 11 Open external switch cabinet Öppet externt kopplingsskåp Open external switch cabinet

10 6. Felindikeringar och åtgärder 6. Felindikeringar och åtgärder Tekniska fel i anläggningsdriften (fel hos ett aggregat) indikeras optiskt och akustiskt. Den akustiska felsignalen från styrenheten kan stängas av genom att trycka på. Den optiska felindikeringen kvitteras med ytterligare en tryckning på. I händelse av strömavbrott ger en integrerad detektor med egen matning ett larm som alternerar med en visuell signal. Detta larm kan inte kvitteras. 6.1 Felindikering på displayen Felindikering som text på LCDdisplayen Driftindikeringslampan är röd. LCDdisplayindikering: KLplus Tänkbar orsak Åtgärd Ingen displayindikering Den elektriska matningen bruten Kontrollera den elektriska matningen till anläggningen och till styrenheten Kontrollera säkring F1 i inkommande matning Kontrollera läget hos huvudbrytaren (läge 1) Om buffertbassängen är tom indikeras ett matningsavbrott varken akustiskt eller optiskt. Ingen displayindikering Det finns inget batteri i styrenhetens batterifack. Stäng av reningsanläggningen och starta om den efter 10 sekunder Ställ klockan Datum och tid har inte ställts in i systemklockan Ställ in datum och tid via menyn Kompressorfel Kompressorn fungerar inte/saknar matning Kontrollera huvudsäkringen F1 Kontrollera kompressorn genom manuell manövrering manual operation Ventil 1 fel Ventil 1 ur funktion Kontrollera ventil 1 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 Ventil 2 fel Ventil 2 ur funktion Kontrollera ventil 2 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 10/24

11 6. Felindikeringar och åtgärder LCDdisplayindikering: KLplus Möjlig orsak Åtgärd Ventil 3 fel Ventil 3 ur funktion Kontrollera ventil 3 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 Ventil 4 fel Ventil 4 ur funktion Kontrollera ventil 4 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 Ffällning fel Doseringspumpen ur funktion Kontrollera doseringspumpen genom manuell manövrering Kontrollera om doseringsslangen har kinkar etc. UV fel UVljus ur funktion Kontrollera UVlampan och dess återstående livslängd Min. niva Warning oversatu Tryckluftsledningen otät mellan styrenheten och fyllningslyftaren t.ex. på grund av en lös slangkoppling. Vattennivån i kammare 1 för hög Tryckluftsledningen blockerad, t.ex. på grund av kink på slangen Kontrollera om det finns läckor längs slangen Kontrollera om slangen har kinkar Temperatur max Skåpventilationen ur funktion Filtren i skåpet och i kompressorn är förorenade. Direkt solljus på skåpet Temperaturnivån för start av kylfläkten är för högt ställd och för hög maximal temperatur har ställts in på servicemenyn Luftkompressor defekt Kontrollera funktionen hos skåpventilationen Kontrollera luftfiltret i skåpet Se till att skåpet skuggas Se till att sval luft når skåpet Kontrollera luftfiltret i luftkompressorn Kontrollera luftkompressorn genom manuell manövrering Låt ett underhållsföretag kontrollera inställd temperatur. 11/24

12 6. Felindikeringar och åtgärder LCDdisplayindikering: KLplus Möjlig orsak Åtgärd Tempsensor Temperatursensor saknas Temperatursensor felaktigt monterad Temperatursensor defekt Säkerställ korrekt anslutning mellan styrenheten och temperatursensorn. Stäng av styrenheten (gör den spänningslös) och sätt på den igen efter 10 sekunder. Kontrollera om felmeddelandet temperature sensor fortfarande visas på displayen Nätbortfall Matningsbortfall Systemet avstängt med huvudströmbrytaren Ingen inkommande matning till elskåpet Jordfelsbrytaren har löst ut Vänta på matningsavbrott Sätt på systemet igen med huvudströmbrytaren Kontrollera matningskabeln till elskåpet Lokalisera och åtgärda orsaken till utlösning av jordfelsbrytaren (möjlig orsak: defekt magnetventil). Modemfel Batterierna i modulen är ännu inte fullständigt laddade Modemet får ingen nätspänning Inget SIMkort i modemet SIMkortet är inte inloggat på nätverket Vänta fem minuter tills batterierna har laddats Anslut modemet till elnätet Sätt i SIMkortet i modemet Vänta tills kortet har loggat in sig. Vid problem, flytta antennen så att mottagningen förbättras. 12/24

13 6. Felindikeringar och åtgärder 6.2 Observerade störningar åtgärder Observerad störning Möjlig orsak Åtgärd Vattennivån i förbehandlingsbassängen är ovanligt hög, men i aktiveringsbassängen är vattennivån normal. Lyftaren till ventil 1 är inte aktiverad. För kort pumptid inställd för lyftare 1. Fyllningslyftaren är överbelastad. Luftledningen till fyllningslyftaren är otät. Aktivera ventil 1 manuellt och kontrollera funktionen hos lyftaren Låt serviceföretaget öka drifttiden för ventil 1 Töm förbehandlingbassängen och rengör lyftaren Töm förbehandlingsbassängen och täta slanganslutningarna Vattennivån i förbehandlings och aktiveringsbassängerna är ovanligt hög. Anläggningen körs i semesterdrift. Styrinställningarna är felaktiga. Fyllningslyftaren är överbelastad. Luftslangen till fyllningslyftaren är otät. Styrenheten är defekt. Avbryt semesterdrift (se punkt 5.3) Låt en underhållsexpert kontrollera inställningarna Töm SBRreaktorn och rengör lyftaren Töm SBRreaktorn och täta slanganslutningarna Kontakta ett underhållsföretag Anläggningen luktar illa, det renade avloppsvattnet är grumligt eller missfärgat. Otillräcklig mängd luft kommer in i anläggningen. Ojämn luftning på grund av defekt membranenhet. Kontrollera synliga intryck av luftning, kontakta underhållsföretag Luftningen förefaller vara ojämn och stora luftbubblor uppstår på vissa ställen Membranenheten är defekt. Luftningsbalkens tätning läcker. Kontakta ett underhållsföretag Kontakta ett underhållsföretag Magnetventilerna låter ovanligt mycket när de slår om. Ventilsätet i magnetventilen är förorenat. Demontera och rengör magnetventilen 13/24

14 6. Felindikeringar och åtgärder 6.3 Eventuella fel på magnetventiler Observation Ankaret gör inte kontakt. Möjlig orsak Ansluten spänning bryts eller är otillräcklig Elektromagnet defekt Ankaret blockerat i förorenat rör. Om ankaret inte når slagets ändläge när ACspolen spänningssätts kommer detta snart att leda till spolhaveri (på grund av termisk överbelastning). Märkspänningen avviker från spolspänningen Ventilen stängs inte. Ventilen öppnas inte. Ankaret blockerat Märkspänning kvarstår Märkspänning saknas Elektromagnet defekt Märkspänningen avviker från spolspänningen 14/24

15 7. Driftanvisningar 7. Driftanvisningar Endast ämnen med egenskaper som motsvarar hushållsavloppsvatten är avsedda att behandlas i anläggningen. Biocider, giftiga eller biologiskt inkompatibla eller ickenedbrytbara ämnen får inte ledas till anläggningen eftersom de orsakar problem i de biologiska processerna. Specifikt får följande ämnen inte nå anläggningen: Regnvatten från tak eller innergårdar Blandat vatten (t.ex. dagvatten) Fasta och flytande rester från djurhållning Kommersiellt eller jordbruksrelaterat avloppsvatten om det inte är jämförbart med hushållsavloppsvatten Kemikalier, läkemedel, mineraloljor, lösningsmedel Kylvatten Råämnen som matrester, plast och sanitetsprodukter, kaffefilter, kapsyler och andra hushållsartiklar Mjölk och mejeriprodukter Avloppsvatten från simbassänger Större mängder blod Om större mängder fett eller vegetabiliska oljor ansamlas rekommenderas att avloppsvatten som innehåller fett renas i en fettavskiljare uppströms avloppsreningsverket (Obs: inga fekalier får nå fettavskiljaren!). 15/24

16 7. Driftanvisningar Följande tabell visar de enskilda ämnen som inte får nå avloppsreningsverket: Fasta eller flytande ämnen som inte är avsedda att tömmas i diskhon eller toaletten: Deras verkan: Hur de ska hanteras: Aska Ej nedbrytbart Soptunna Avfall som innehåller olja Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Bindor Orsakar igensättningar, ickenedbrytbar plastfolie förorenar vattendrag Soptunna Blöjor Sätter igen rören Soptunna Bomullstoppar Sätter igen anläggningen Soptunna Cementvatten Orsakar sedimentering, bildar betongskikt leder till igensättningar Elimineras via specialistföretag Cigarettfimpar Orsakar sedimentering i anläggningen Soptunna Desinfektionsmedel Dödar bakterier Använd dem inte Fotokemikalier Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Frityrolja Fågelsand, kattsand Orsakar sedimentering i rör och leder till igensättningar Orsakar sedimentering och igensättning av rörledningar Soptunna Soptunna Färg Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Förtunnare Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Insektsmedel Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Kattsand Sätter igen rör Soptunna Kemiska produkter Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Kondomer Igensättningar Soptunna Korkar Orsakar sedimentering i anläggningen Soptunna Lacker Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Matolja Orsakar sedimentering och igensättning av rörledningar Återvinningsstation 16/24

17 7. Driftanvisningar Fasta eller flytande ämnen som inte är avsedda att tömmas i diskhon eller toaletten: Deras verkan: Hur de ska hanteras: Matrester Orsakar igensättningar, attraherar råttor Soptunna Mediciner Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation, apotek Motorolja Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Penselrengöringsmedel Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Pesticider Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Plåster Sätter igen rör Soptunna Rakblad Rengöringsmedel utom sådana som är klorfria (miljövänliga) Rörrengöring Snus Risk för personskador på personal i avloppssystem och reningsverk Förorenar avloppsvatten, korroderar rör och tätningar Korroderar rör och tätningar, förorenar avloppsvatten Orsakar igensättningar och skadar processen Soptunna Återvinningsstation Återvinningsstation Soptunna Tapetklister Orsakar igensättningar Återvinningsstation Textilier (t.ex. nylonstrumpor, städtrasor, näsdukar etc.) Sätter igen rör, kan stoppa en pumpstation Återvinningsstation Toalettluktborttagningsmedel Förorenar avloppsvatten Använd dem inte Thank you for your confidence. Otto Graf GmbH, Teningen (Germany). Status 07/2012 Technical changes reserved. 17/24

18 8. Formulär för kvartalsvisa kontroller 8. Bilaga I: Formulär för kvartalsvisa egenkontroller Kontrollpunkter Intervall Kommentar Säkerställ att inga främande föremål flyter i tanken. Främmande föremål kan skada processen och pumpar. Säkerställ att utloppsrör inte frusit igen Kvartalsvis Vid behov Bindor, trasor, portionssnus,tops, blöjor, plastföremål, trasor, mm Kontrollera processtankens funktion. Vattnet ska vara brunt och ej vara illaluktande. Kvartalsvis Om vattnet ändrat färg till svart och en illaluktande doft uppstår så har processen dött ut, oftast pga lösningsmedel har kommit till avloppet. Kontrollera luftning/kompressor. Vid kontinuerlig luftning så ska det bubbla och röra om i process tanken. Kvartalsvis Syresättningen är en av de viktigaste delarna till att vattnet renas och håller processen vid liv. Hur mycket flockningsmedel har använts Kvartalsvis Sätt markering på plastdunken och kontrollera vid nästa tillfälle. Anteckna åtgång av flockningsmedel i rutan! Kontrollera om åtgången av flockningsmedel är rimlig? Utför Sedimenteringstest Kvartalsvis Görs enklast med ett liter mått som tas upp när vätskan står i luftningsläge. Avvakta i 30 minuter och se hur slam delar sig från vattnet. Om det misslyckas kontakta omgående Conclean för service. Visuell kontroll Kvartalsvis Kontrollera att allt ser ut som det ska. Luftningsrör, är på plats och inga främmande föremål i tanken. Exempel på föremål som inte skall spolas ner i avloppet Lösningsmedel Tobaksrester Bindor Tops Tandpetare Blöjor Plastföremål Gummiföremål Bommulskuddar Tamponger Kondomer Hushållspapper 18/24

19 Skriv in datum i rutan för utförd kontroll Vid driftstörningar kontakta alltid din installatör. För beställning av service eller kemikalier, kontakta Conclean AB, 19/24

20 8. Slamtömning av minireningsverk Modell 1 hushåll 2 hushåll 3 hushåll 4 hushåll 5 hushåll 6 hushåll Tankvolym 3750 L 4800 L 6500 L 2x 3750 L 2 x 4800 L 2 x 6500 L Fyllning volym 1055 L 1448 L 1830 L 2110 L 2598 L 3660 L Fyllnadshöjd vid installation Från botten av tank Fyllnadshöjd vid uppstart/test Från botten av tank 850 mm 1000 mm 1050 mm 830 mm 950 mm 1150 mm 1140 mm 1350 mm 1650 mm 1140 mm 1350 mm 1650 mm OBS! Efter tömning skall tankens fack 1 fyllas enligt tabell. Slamtömning Minireningsverk Tömning görs bara i inkommande kammare vid service sätts ett klistermärke på plats inunder locket på rätt ställe som talar om vilket fack som ska tömmas, minst 1 tömning per år. Slamtömningsintervall Tömning av slam ska normalt ske en till två gånger per år. Vid en slamvolym på 50% (efter mätning av slamnivån) måste förbehandlingskammaren tömmas. Komplett tömning av förbehandlingskammaren Slamtömningen ska dokumenteras i serviceboken Efter tömningen måste förbehandlingskammaren omgående fyllas med vatten För återfyllnad efter tömning, se tabell ovan. 20/24

Terana GRAF Minireningsverk

Terana GRAF Minireningsverk 6. 6. Commissioning Driftsättning av system system The instruction manual is to be read and observed prior to commissioning. Läs handboken innan driftsättning och följ anvisningarna i handboken vid driftsättning.

Läs mer

Terana GRAF Minireningsverk

Terana GRAF Minireningsverk 6. 10. Commissioning Driftsättning av system system The instruction manual is to be read and observed prior to commissioning. Läs handboken innan driftsättning och följ anvisningarna i handboken vid driftsättning.

Läs mer

Installationsmanual för entreprenörer

Installationsmanual för entreprenörer Manual 2016-11-21 Installationsmanual för entreprenörer GRAF reningsverk, 4 hushåll 1. Installationsvillkor Vid försummelse upphör garantierna att gälla. I förpackningen medföljer eventuella separata anvisningar

Läs mer

Driftsmanual Klaro reningsverk

Driftsmanual Klaro reningsverk Driftsmanual Klaro reningsverk Denna manual skall finnas enkelt tillgänglig för ägaren. 1 Funktion Rening sker biologiskt och kemiskt. Anläggningen är robust då reningsverket saknar rörliga delar och allt

Läs mer

Installationsmanual för entreprenörer

Installationsmanual för entreprenörer Manual 2016-06-01 Installationsmanual för entreprenörer GRAF reningsverk, 4 hushåll 1. Installationsvillkor Vid försummelse upphör garantierna att gälla. I förpackningen medföljer separata anvisningar

Läs mer

Installationsmanual för entreprenörer

Installationsmanual för entreprenörer Manual 2016-06-01 Installationsmanual för entreprenörer GRAF reningsverk, 1 3 hushåll 1. Installationsvillkor Vid försummelse upphör garantierna att gälla. I förpackningen medföljer separata anvisningar

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2 SE/G.ELSD002E.502 GOLD SD 00, eff.var./cap.var. 2 Med styrenhet/ With control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Z-LYFTEN PRODUKTION AB 55523 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Monteringssats/ Mounting kit 53650 Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar 2007-12-21 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen

Läs mer

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen AirCare - Bakteriekontroll Ohygiensk toalett ger negativa kunder Bakterier finns överallt i vår omgivning och i våra kroppar. I skolor och på andra platser där det finns mycket människor trivs de extra

Läs mer

Ifö Public Steel. Rostfri WC-Modul Stainless steel toilet module. Rostfri halvpelare för tvättställ Stainless steel half pillar for handbasin

Ifö Public Steel. Rostfri WC-Modul Stainless steel toilet module. Rostfri halvpelare för tvättställ Stainless steel half pillar for handbasin 0-03 Ifö Public Steel SE DK NO Monteringsanvisning Monteringsvejledning GB Mounting Instruction Rostfri WC-skål för inbyggnadscistern Stainless steel toilet bowl for built-in cistern Rostfri WC-Modul Stainless

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

GOLD SD eff.var./cap.var.120-1

GOLD SD eff.var./cap.var.120-1 SE/G.ELSD20E.608 GOLD SD eff.var./cap.var.20- Med styrenhet/ With control unit IQnavigator Säkerhetsbrytare/ huvudströmbrytare/ Safety switch/ main switch Eftervärme/ Reheater N L Temperaturgivare, tilluft/

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2 SE/G.ELSD002E.608 GOLD SD 00, eff.var./cap.var. 2 Med styrenhet/ With control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

SE/GB.ELSD5060E

SE/GB.ELSD5060E SE/G.ELSD5060E.608 GOLD SD 50-60 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

GOLD SD Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Tools: 2pcs of spanner 13 and 17mm or 2pcs of adjustable spanner, cross slotted screwdriver PZ 2 Warning: Plates can be sharp in the edges and corners,

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

7!34% 7!34% 50-51 7!34% 52-53,/7 54-55

7!34% 7!34% 50-51 7!34% 52-53,/7 54-55 50-5 5-53 54-55 waste oil is evacuated directly from the engine to the waste oil storage tank. Both personal contact with the waste oil and mobile units are avoided. tas spilloljan direkt från motorn till

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

Shower cabins / Steam cabins

Shower cabins / Steam cabins Installation manual for Shower cabins / Steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Models: 6030 6130 2 3 (SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. 4 (SE) På karets undersida,

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

GOLD SD Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS802E.608 GOL S 80-2 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

VASSVIK ROCKING STAND

VASSVIK ROCKING STAND VASSVIK ROCKING STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

Minireningsverk Sluten tank Slamavskiljare

Minireningsverk Sluten tank Slamavskiljare GRAF Tankar för: Minireningsverk Sluten tank Slamavskiljare www.conclean.se Tel 019-500 03 00 info@conclean.se Installation and maintenance instructions for GRAF rainwater Installations- och serviceanvisningar

Läs mer

Monteringsanvisning Installation instructions

Monteringsanvisning Installation instructions Monteringsanvisning Installation instructions TAKGENOMFÖRING med överbeslag TGÖ/THÖ och underbeslag TGU ROOF CURB with mounting plate TGÖ/THÖ and bottom fixing plate TGU Denna bruksanvisning omfattar följande

Läs mer

GOLD SD 04-08. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter

GOLD SD 04-08. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter GOLD SD 04-08 Med styrenhet/with control unit DIL-omkopplare/ DIP switches Bus-kontakter/ Bus connections Eftervärme/ Reheater L N L (0) N (02) Säkerhetsbrytare/ huvudströmbrytare/ Safety switch/ main

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter Monteringsanvisning komplett brandposttrumma BPT. Sid 3-8. Monteringsanvisning komplett spolposttrumma SPT. Sid 9-11. Assembly instructions for complete

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions/Основные размеры A min 300 180 125 min 50 125 B 185 min 200 Typ/Type/Модель A [mm] B [mm]

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION FEB. 1997 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12224, 12138 NEW HOLLAND TX62-68 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

57-58 59-60 6 6 AF Transfer Pump AF Transfer Pump : Stainless Steel Pump : Stainless Steel Pump AF Överföringspump AF Överföringspump : Rostfri pump : Rostfri pump 050-00 (Viton seals) 050-300 (EPDM seals)

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

AmpliCall 10. Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering. Bruksanvisning. AmpliCall 10, art nr 273002

AmpliCall 10. Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering. Bruksanvisning. AmpliCall 10, art nr 273002 AmpliCall 10 Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering Bruksanvisning AmpliCall 10, art nr 273002 1 Innehåll Inledning...2 Översikt...3 Framsida...3 Baksida...3 Installation...4 Placering...5

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

SCdefault. 9-5 Installation instructions

SCdefault. 9-5 Installation instructions SCdefault 9-5 Installation instructions SITdefault Tuning Kit MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

Droppställning / IV stand

Droppställning / IV stand MONTERINGSANVISNING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS Droppställning / IV stand Fellow Classic Art. nr. / Art. no: 08814 1 SVENSKA Produktbeskrivning Droppställningen består av följande delar: - Klamma, 3 st - Bottenstöd

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk ENG SE NO Item. No 6210 1155 0101 59 0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model 1 INSTALLATION (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins Model 6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026 6030 6036 6106 6116 6126 6130 Arrow Skandinavien AB www.arrowshower.com Tel.

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Active Speaker System X-Line 50 AW

Active Speaker System X-Line 50 AW Active Speaker System X-Line 50 AW Important Safety Information: Read all documentation before operating your equipment. Retain all documentation for future reference. Save the carton and packing material

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Purso Oy ansvarar för att detaljerna i denna produktmapp fungerar, men för övriga tillämpningar endast

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer