GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank. www.conclean."

Transkript

1 GRAF MINIRENINGSVERK Installati ons och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank Tel

2 Installation Installations and assembly och monteringsanvisningar instruction for för Graf systemet Klaro Easy Professional Graf Easy system Professional in a i Carat S septitank S septic tank System pack Klaro Easy Professional Avser tankar i storlek: for E system l 4 Inhab l 8 Inhab l 10 Inhab l 14 Inhab. Order No Order No Order No Order No The points described in these instructions must be observed Följ alltid dessa anvisningar. under all circumstances. All Vid försummelse upphör garantierna warranty att gälla. I förpackningen rights are medföljer invalidated in separata the event anvisningar of nonobservance. för tillbehör som Separate köpts från GRAF. installation instructions are enclosed in the transportation Kontakta oss omedelbart packaging om det for all additional saknas några anvisningar. articles purchased from GRAF. Kontrollera alltid att det inte finns några Missing skador på tanken instructions innan den sänks must ner i be requested schaktet. from us immediately. The Du kan tank ladda must ned anvisningar be checked från for any damage prior eller beställa to insertion dem into från GRAF. the trench under all circumstances. Drift och underhållsanvisningar ingår inte i denna handbok. Missing instructions can be downloaded on or can be requested from GRAF. Separate instructions are provided for the operation and maintenance of the system. Table of contents Innehåll Sid 1. INSTALLATION CONDITIONS SEPTIC TANK 1. Installationsvillkor för septitank INSTALLATION Installation och montering AND ASSEMBLY DIMENSIONS Mått ASSEMBLY Montering av OF utrustningen MACHINERY Assembly Placering för of nödavledning the emergency och utloppsrör overflow Position Montera utlopp of emergency overflow and outlet pipe Final Montering assembly av kopplingsskåp of the ventilation apparatus Assembly of the drain Kopplingsskåp av metall för inomhusmontering Assembly of the kit Sugläns ASSEMBLY Montera externt OF kopplingsskåp THE SWITCH CABINET EPP switch cabinet for indoor installation Ansluta luftslangar Metal cabinet for indoor mounting 8 6. Felindikeringar och åtgärder Assembly of the external switch cabinet Felindikeringar på displayen 5.4 Connecting the air hoses Ovanliga vattennivåer årgärder COMMISSIONING THE SYSTEM 6.3 Eventuella fel på magnetventiler Driftanvisningar 15 8 Egenkontroll och slamtömning 18 9 Underhållsprotokoll för GRAF minireningsverk Driftsättning av system 24 2/24 1 / 11

3 1. Installation 1. Installationsvillkor conditions septic tank Teleskopbetäckning Mini Mini telescopic dome shaft Teleskopbetäckning Maxi telescopic Maxi dome shaft + + Teleskopbetäckning telescopic med with gjutjärnslock cast iron lid Coverage heights with telescopic dome shaft in Täckningsdjup med teleskopbetäckning i green areas grönområden Maximum coverage heights with intermediate Maximalt täckningsdjup med mellansektion och teleskopbetäckning (endast i grönområden, utan grund section and telescopic dome shaft vatten (in green och vatten areas i jordlagren) only, without groundwater and stratum water) Coverage heights with cast telescopic dome Täckningsdjup med teleskopbetäckning av gjutjärn shaft (class B) in areas used by passenger cars (klass B) i områden som trafikeras av personbilar (without (utan grundvatten groundwater och vatten and stratum i jordlagren) water) The Carat S series tanks must not be Tankar i Carat Sserien får inte installeras under områden installed below areas used by vehicles which som trafikeras av fordon som är tyngre än personbilar. are heavier than passenger cars Coverage heights on installation in groundwater Täckningsdjup the hatched vid area installation specifies i grundvatten the permissible det immersion skuggade området depth for anger the det Carat tillåtna S tanks nedsänkningsdjupet för Carat Stankar (ej i områden som trafikeras (not av personbilar under areas eller lastbilar) used by passenger cars or trucks) The outlet pipe has to extend into the tank up to Utloppsröret a defined distance ska nå in in i tanken front of upp the till angivet dividing avstånd wall! framför skiljeväggen (se punkt 4.2) (see point 4.2) 3/24

4 2. Installation 2. and Installation assembly and assembly tallation of The the installation tank must of follow the tank the directions must follow in 2. the Installation enclosed directions och installation the montering enclosed instructions. installation instructions. nstructions These also instructions contain further also information contain further on the information installation on conditions the installation for the conditions tanks and for how the to tanks and how to t up the infeed Följ connect medföljande up overflow the installationsanvisningar infeed lines. and overflow vid lines. installation av tanken. ergency overflow I The dessa emergency anvisningar should be overflow kan fitted även during should finnas ytterligare assembly be fitted information during of the dividing assembly om installationsförhållanden wall, of the see dividing section wall, 4.1. för tanken see section samt anslutnings 4.1. anvisningar för inlopps och avledningsledningar. Anslut nödavledning samtidigt som skiljeväggen monteras (se avsnitt 4.1). 3. Dimensions 3. Dimensions 3. Mått Hs Hp E H E* HWges E Hs Hp Pretreatment/ Schlammspeicher/ Sludge Puffer storage (AS) Förbehandling/ A B H BB,min H BB,max SBR Pretreatmentreactor SBR Schlamm slamförvaring Reaktor speicher/ Sludge Puffer storage (AS) SBR SBR reactor Reaktor SBRreaktor A H BB,min H BB,max B L L Tank L L L L L L L ants Antal Inhabitants personer 5 Inhab hushåll Inhab hushåll Inhab hushåll Inhab. 14 Inhab. lume Sammanlagd Total volume volym L L L L L L L Length Längd L 2080 mm L mm 2280 mm mm 2390 mm Height Höjd B 1565 mm B mm mm mm 2190 mm Vikt Weight H 2010 mm/ mm/ mm/ mm/ 2710 mm/ H 1680** mm 1680** 1870** mm 1870** 2100** mm 2100** 2380** mm 2380** mm ter level Min. SBR vattennivå Water level H BB,min SBR SBR 850 mm H BB,min mm mm mm mm 1310 mm ater level Max. vattennivå Water level H BB,max 1010 H mm BB,max mm mm mm 1600 mm Water level Max. vattennivå for Water för level första for HW treatment primary behandling HW treatment ges 1100 mm ges mm mm mm 1750 mm uffer storage Height Höjd för buffer lagringskapacitet storage H P 350 mm H P mm mm mm 600 mm ludge storage Height Höjd för sludge slamförvaring storage H S 750 mm H S mm mm mm mm 1150 mm Inflow Inflöde E 520 mm/ 520 mm/ 520 mm/ 520 mm/ 520 mm/ E 200** mm 200** mm 200** mm 200** mm 200** mm Inflow Inflöde* * E* 790 mm/ 790 mm/ 790 mm/ 790 mm/ 790 mm/ E* 460** mm 460** mm 460** mm 460** mm 460** mm Outflow Utflöde A 800 mm/ 800 mm/ 800 mm/ 800 mm/ 800 mm/ A 470** mm 470** mm 470** mm 470** mm 470** mm ive inflow height **inflödeshöjden alternative is possible inflow kan ändras height is possible NI telescopic **med dome with teleskopbetäckning MINI shaft telescopic MINI dome shaft ing upon Depending local conditions, upon local the inflow conditions, can be either inflow on can the tank be either dome on or the on tank the tank dome at or the on front. the tank at the front. 3 / 11 4/24 3 / 11 Inflödet kan placeras på stigarröret eller på tankens framsida beroende på lokala förhållanden.

5 Montering Assembly av utrustningen of machinery Placering Position för of utloppsrör emergency overflow and outlet pipe Utloppsrörets The position placering and location varierar of beroende the outlet på skvalpskottets pipe depends position. on the Avståndet position mellan of the skvalpskott baffle. The och distance det raka between utloppsrörets the baffle and början the är beginning 430 mm. Mät of the från straight skvalpskottets outlet utvändiga pipe is 430 yta på mm. den The mittre baffle slitsen. spot För på is the nödavledningen outer surface of cirka the top 60 mm central på utloppsröret. lying rip. At the installation the emergency overflow has to be pushed about 60 mm onto the outlet pipe. 430 A 430 KG outlet Ablaufrohr pipe Utloppsrör (KGrör) Förbehandling/ Pretreatment/ Schlammspeicher/ Sludge slamförvaring Puffer storage (AS) SBRreactor SBR SBRreaktor Reaktor Baffle Skvalpskott Trennwand Nödavledning Emergency overflow Notüberlauf 4. Assembly of machinery 4.3 Final assembly of the ventilation apparatus Montera Assembly utloppof the drain Placera medföljande nödavlopp på avloppsröret. Om Remove The supplied the Klaro emergency Easy installation drain is kit to from be olycka uppstår förhindrar nödavloppet att slam spolas the positioned packaging on the and discharge screw the pipe. short In stainless the event ut från systemet. steel of an incident, tube (length this prevents 350 mm) sludge on from to being the stainless flushed out steel of the 90 system. Avled avloppet från provningen elbow on ovanför the down nödavloppet pipe. (avloppsröret The discharge kan behöva from kortas). the sampling is to be directed from above into the emergency drain. Then It may carefully be necessary screw the to shorten disc aerator the discharge into the thread pipe. provided until handtight. Please note that all threads must be wrapped with Teflon tape, see illustration. down pipe Seal all therads with Teflon tape! Disc diffuser Tighten plastic thread until handtight Montage disc aerator 4.5 Assembly of the kit The premounted Klaro Easy kit is placed on the middle partition wall. The ventilation must extend to the 5/24 container bottom. It should be ensured that the plate ventilator is located in the middle of the chamber. It may be necessary to readjust the plate accordingly by turning the horizontal pipe.

6 4. Montering av utrustningen 4. Assembly of machinery Luftningsenheten är monterad på satsen. Fäst det rostfria avloppsröret mellan hållarna på den blå sifonen och fäst det med monteringsfästet. The ventilation apparatus is mounted on the kit. The stainless steel downpipe is also attached between the holders on the blue siphon and fixed with the mounting bracket. For purposes of individually adjusting the hose connection of the ventilation pipe, the delivery package Förpackningen innehåller en 90 böj som används för att ansluta slangmunstycket horisontellt (på så sätt kan includes a 90 bend that makes it possible to attach the hose nozzle horizontally. ventilationsrörets slanganslutning justeras individuellt). 6/24 6 / 11

7 5. Montering av kopplingsskåp 5. Assembly of the switch cabinet GRAF använder moderna kopplingsskåp med automatiska styrenheter med lagrade program. Vi rekommenderar att GRAF kopplingsskåpet uses modern monteras switch på den cabinets inre väggen. with fully Anslut automatic kopplingsskåpet storedprogram till 230 Vuttag controls. (uppsäkrat The med switch 10 A). cabinet is Systemets suitable styrenhet for mounting är förprogrammerad on an interior och wall. levereras The switch färdig för cabinet användning. box requires a 16 amp fused 230 V electrical supply outlet. The system control is preprogrammed and delivered ready to plug in. Alt. 1 Placering inomhus Alt. 2 Placering utomhus EPP switch cabinet (380 x 580 x 300 mm) Kopplingsskåp av metall Metal cabinet (500 x 500 x 300 mm) (500 x 500 x 300 mm) 5.1 EPP switch cabinet for indoor installation The machine cabinet of EPP with the dimensions 380 x 580 x 300 mm (BxHxT) is fastened to a wall using 5.1 the Kopplingsskåp hanger bolts av supplied. metall för The inomhusmontering hanger bolts must be screwed into the wall with the dowels with a Kopplingsskåpet horizontal spacing (mått: of x 500 mm. x The 300 cabinet mm B x is H then x D) är attached förberett to för the väggmontage. bolts and secured Fäst de medföljande with the wing nuts. vägghållarna The hose connections på baksidan av are skåpet located och montera the underside därefter skåpet of the på väggen. cabinet; this must be taken into consideration when selecting the installation location. På höger sida av skåpet finns matarkabel, huvudbrytare samt ett ventilationsgaller. På vänster sida av skåpet finns 5.2 slanganslutningar Metal cabinet och for ett indoor ventilationsgaller. mounting The switch cabinet with the dimensions 500 x 500 x 300 mm (BxHxT) is prepared for wall mounting. For this purpose the wall holders, which are included in the delivery, have to be fixed on the back of the cabinet. At the righthand side there is the feeder with a main switch and an aeration grid. At the lefthand side the hose connections and an aeration grid as well are mounted. 5.2 Suglans Suglans för kemikalie (Pax) Monteras i kemikaliedunken. (Kemikalie ej med vid leverans av verket.) 7/24

8 5. Montering av kopplingsskåp Kopplingsskåp utomhus 5. Assembly of the switch cabinet Installation Max. depth max. installations 639 mm djup: 639 mm Kopplingsskåp Switch cabinet för for utomhusinstallation outdoor use 210 Inh. Switch Kopplingsskåp cabinet för for utomhusinstallation outdoor use 1218 Inh. 5.3 Montera Assembly externt of kopplingsskåp the external switch utomhus cabinet Vid utomhusinstallation ska det externa kopplingsskåpet i plast installeras i marken (se nivåmarkering på pelaren) och For setting up outside, there is the plastic external switch cabinet that must be set into the ground to the level monteras of the mot marking styrboxens on framsida. the column Gräv ett and tillräckligt is attached djupt hål to för the att front plastskåpet side of ska the kunna control installeras box. For på korrekt this purpose djup there (se bilden). must Välj be en a installationsplats hole excavated där kopplingsskåpet of sufficient depth inte utsätts (see för image). direkt solljus The (kopplingsskåpet position of the kan switch överhettas cabinet assembly om det utsätts should för direkt be chosen solljus på so sommaren). that it is not in continuous direct sunlight as this may cause overheating in summer. Lägg skyddsröret så att de fyra luftslangarna och matarkabeln kan ledas rakt upp i pelaren. The empty conduit for the four air hoses and the underground electricity supply cable is to be laid so that the Fyll slutligen hoses and det grävda cable hålet can be så att led pelaren from directly står stadigt below och up vertikalt. into the column. Finally, the excavated hole is to be refilled according to good professional practice and so that the column sits firmly and vertically in the ground. X/XX 8/24

9 5.4 Connecting the air hoses 5. Assembly of the switch cabinet 5. Assembly 5. Montering of av the kopplingsskåp switch cabinet The ventilation device and the three air lift pumps must be connected in the control box on the solenoid 5.4 Ansluta Connecting luftslangar valve side. the air hoses Anslut ventilationsanordningen och de tre luftdrivna lyftpumparna till styrboxen på den sida där magnetventilen är The ventilation device and the three air lift pumps must be connected in the control box on the solenoid installerad. The hoses valve side. Slangarna for the till air de lift luftdrivna pump must pumparna have ska a 13 ha invändig mm inside diameter diameter på 13 and mm the slangen hose till for ventilationen the ventilation ska must ha have invändig a 19 diameter mm inside på 19 diameter. mm. Var uppmärksam When connecting på att slangarna the hoses ansluts it is till important korrekt koppling. to be sure that they are joined to The the hoses correct for connections. the air lift pump must have a 13 mm inside diameter and the hose for the ventilation must För To have att prevent undvika a 19 mm mistaking sammanblandning inside diameter. the connections, av anslutningarna When connecting the air är lift lyftpumparna, pumps the hoses and ventilationens it the is important downpipe utlopp to of till be the tanken sure ventilation samt that they de into fyra are the joined tank kopplingarna as to the well correct as the på connections. styrboxen four connection färgkodade: points on the control box are colour coded as follows: To prevent mistaking the connections, the air lift pumps and the downpipe of the ventilation into the tank as well as the four connection points on the control box are colour coded as follows: Lyftpump Feed lift pump för matning (red) (röd) röd red (röd (red slang) hose) Ventilation Feed lift pump (rostfritt (stainless (red) stål) steel) blå red blue (genomskinlig (red (transparent hose) slang, horse, mm) mm) Lyftpump Ventilation Drainage för lift avlopp (stainless pump (black) (svart) steel) svart black blue (svart (transparent (black slang) hose) horse, 19 mm) Lyftpump Drainage Excess sludge för lift restslam pump lift pump (black) (grå)(grey) vit black white (vit slang) (black (white hose) Excess sludge lift pump (grey) white (white hose) The connections must be joined according to their correct colours and then secured with hose clamps. Anslut Hoses kopplingarna are also available till anslutning their med appropriate motsvarande colours. färg och förankra dem med slangklämma. Slangarna levereras med korrekt färg. The After connections the hoses have must been be joined installed according and connected, to their correct the colours empty conduit and then ends secured must with be closed hose clamps. off to Hoses are also available in their appropriate colours. När prevent du har an installerat exchange och anslutit of gasses slangarna between försluter the du waste skyddsrörets water facility ändar så and att inga the gaser environment kan läcka of ut the från After control avloppsvattenanläggningen the box hoses due have to dampness, been installed till offensive styrboxen and odours connected, (styrboxen and kan explosive the ta empty skada gasses. conduit av fukt, frätande ends must vätskor be closed eller gaser). off to Here prevent we recommend an exchange PU of foam. gasses between the waste water facility and the environment of the Vi control rekommenderar box due att to du dampness, använder polyuretanskum offensive odours för att täta and skyddsröret. explosive gasses. Here we recommend PU foam. Rengör The hose slangarnas surfaces utsida and och conduit skyddsrörets walls insida should med be vatten cleaned och fukta with dem water med and vatten made innan damp du fyller with skyddsröret water before med filling skum. with foam. The It is hose important surfaces to ensure and conduit that each walls hose should is enclosed be cleaned in foam with water from all and sides. made To damp make with sure water of a before good Kontrollera filling covering, with att the foam. alla slangar blir helt inneslutna i skum. För slangarna fram och tillbaka när du skumfyller skyddsröret hoses should be moved backwards and forwards during the foam application. (på så sätt säkerställer du att skummet täcker slangarna helt och hållet). It is important to ensure that each hose is enclosed in foam from all sides. To make sure of a good covering, the hoses should be moved backwards and forwards during the foam application. Slangar färger: röd, blå, grå, svart 4 st (5 st) slangar för att förflytta vatten mellan facken. 4 st som kopplas mellanskåp och tank. Färgkodat för enkel installation. Sätt fast rätt slang på rätt nippel med slangklämma. 1 st slang för kemikalier. Alla slangar monteras/dras igenom en skyddsslang typ: DVR kabelslang, för att kunna byta om det skulle Open internal switch cabinet with hose clips behövas = service vänligt. Open internal switch cabinet with hose clips 9/24 10 / 11 Open external switch cabinet Öppet externt kopplingsskåp Open external switch cabinet

10 6. Felindikeringar och åtgärder 6. Felindikeringar och åtgärder Tekniska fel i anläggningsdriften (fel hos ett aggregat) indikeras optiskt och akustiskt. Den akustiska felsignalen från styrenheten kan stängas av genom att trycka på. Den optiska felindikeringen kvitteras med ytterligare en tryckning på. I händelse av strömavbrott ger en integrerad detektor med egen matning ett larm som alternerar med en visuell signal. Detta larm kan inte kvitteras. 6.1 Felindikering på displayen Felindikering som text på LCDdisplayen Driftindikeringslampan är röd. LCDdisplayindikering: KLplus Tänkbar orsak Åtgärd Ingen displayindikering Den elektriska matningen bruten Kontrollera den elektriska matningen till anläggningen och till styrenheten Kontrollera säkring F1 i inkommande matning Kontrollera läget hos huvudbrytaren (läge 1) Om buffertbassängen är tom indikeras ett matningsavbrott varken akustiskt eller optiskt. Ingen displayindikering Det finns inget batteri i styrenhetens batterifack. Stäng av reningsanläggningen och starta om den efter 10 sekunder Ställ klockan Datum och tid har inte ställts in i systemklockan Ställ in datum och tid via menyn Kompressorfel Kompressorn fungerar inte/saknar matning Kontrollera huvudsäkringen F1 Kontrollera kompressorn genom manuell manövrering manual operation Ventil 1 fel Ventil 1 ur funktion Kontrollera ventil 1 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 Ventil 2 fel Ventil 2 ur funktion Kontrollera ventil 2 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 10/24

11 6. Felindikeringar och åtgärder LCDdisplayindikering: KLplus Möjlig orsak Åtgärd Ventil 3 fel Ventil 3 ur funktion Kontrollera ventil 3 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 Ventil 4 fel Ventil 4 ur funktion Kontrollera ventil 4 genom manuell manövrering Kontrollera förbrukarsäkringen F2 Ffällning fel Doseringspumpen ur funktion Kontrollera doseringspumpen genom manuell manövrering Kontrollera om doseringsslangen har kinkar etc. UV fel UVljus ur funktion Kontrollera UVlampan och dess återstående livslängd Min. niva Warning oversatu Tryckluftsledningen otät mellan styrenheten och fyllningslyftaren t.ex. på grund av en lös slangkoppling. Vattennivån i kammare 1 för hög Tryckluftsledningen blockerad, t.ex. på grund av kink på slangen Kontrollera om det finns läckor längs slangen Kontrollera om slangen har kinkar Temperatur max Skåpventilationen ur funktion Filtren i skåpet och i kompressorn är förorenade. Direkt solljus på skåpet Temperaturnivån för start av kylfläkten är för högt ställd och för hög maximal temperatur har ställts in på servicemenyn Luftkompressor defekt Kontrollera funktionen hos skåpventilationen Kontrollera luftfiltret i skåpet Se till att skåpet skuggas Se till att sval luft når skåpet Kontrollera luftfiltret i luftkompressorn Kontrollera luftkompressorn genom manuell manövrering Låt ett underhållsföretag kontrollera inställd temperatur. 11/24

12 6. Felindikeringar och åtgärder LCDdisplayindikering: KLplus Möjlig orsak Åtgärd Tempsensor Temperatursensor saknas Temperatursensor felaktigt monterad Temperatursensor defekt Säkerställ korrekt anslutning mellan styrenheten och temperatursensorn. Stäng av styrenheten (gör den spänningslös) och sätt på den igen efter 10 sekunder. Kontrollera om felmeddelandet temperature sensor fortfarande visas på displayen Nätbortfall Matningsbortfall Systemet avstängt med huvudströmbrytaren Ingen inkommande matning till elskåpet Jordfelsbrytaren har löst ut Vänta på matningsavbrott Sätt på systemet igen med huvudströmbrytaren Kontrollera matningskabeln till elskåpet Lokalisera och åtgärda orsaken till utlösning av jordfelsbrytaren (möjlig orsak: defekt magnetventil). Modemfel Batterierna i modulen är ännu inte fullständigt laddade Modemet får ingen nätspänning Inget SIMkort i modemet SIMkortet är inte inloggat på nätverket Vänta fem minuter tills batterierna har laddats Anslut modemet till elnätet Sätt i SIMkortet i modemet Vänta tills kortet har loggat in sig. Vid problem, flytta antennen så att mottagningen förbättras. 12/24

13 6. Felindikeringar och åtgärder 6.2 Observerade störningar åtgärder Observerad störning Möjlig orsak Åtgärd Vattennivån i förbehandlingsbassängen är ovanligt hög, men i aktiveringsbassängen är vattennivån normal. Lyftaren till ventil 1 är inte aktiverad. För kort pumptid inställd för lyftare 1. Fyllningslyftaren är överbelastad. Luftledningen till fyllningslyftaren är otät. Aktivera ventil 1 manuellt och kontrollera funktionen hos lyftaren Låt serviceföretaget öka drifttiden för ventil 1 Töm förbehandlingbassängen och rengör lyftaren Töm förbehandlingsbassängen och täta slanganslutningarna Vattennivån i förbehandlings och aktiveringsbassängerna är ovanligt hög. Anläggningen körs i semesterdrift. Styrinställningarna är felaktiga. Fyllningslyftaren är överbelastad. Luftslangen till fyllningslyftaren är otät. Styrenheten är defekt. Avbryt semesterdrift (se punkt 5.3) Låt en underhållsexpert kontrollera inställningarna Töm SBRreaktorn och rengör lyftaren Töm SBRreaktorn och täta slanganslutningarna Kontakta ett underhållsföretag Anläggningen luktar illa, det renade avloppsvattnet är grumligt eller missfärgat. Otillräcklig mängd luft kommer in i anläggningen. Ojämn luftning på grund av defekt membranenhet. Kontrollera synliga intryck av luftning, kontakta underhållsföretag Luftningen förefaller vara ojämn och stora luftbubblor uppstår på vissa ställen Membranenheten är defekt. Luftningsbalkens tätning läcker. Kontakta ett underhållsföretag Kontakta ett underhållsföretag Magnetventilerna låter ovanligt mycket när de slår om. Ventilsätet i magnetventilen är förorenat. Demontera och rengör magnetventilen 13/24

14 6. Felindikeringar och åtgärder 6.3 Eventuella fel på magnetventiler Observation Ankaret gör inte kontakt. Möjlig orsak Ansluten spänning bryts eller är otillräcklig Elektromagnet defekt Ankaret blockerat i förorenat rör. Om ankaret inte når slagets ändläge när ACspolen spänningssätts kommer detta snart att leda till spolhaveri (på grund av termisk överbelastning). Märkspänningen avviker från spolspänningen Ventilen stängs inte. Ventilen öppnas inte. Ankaret blockerat Märkspänning kvarstår Märkspänning saknas Elektromagnet defekt Märkspänningen avviker från spolspänningen 14/24

15 7. Driftanvisningar 7. Driftanvisningar Endast ämnen med egenskaper som motsvarar hushållsavloppsvatten är avsedda att behandlas i anläggningen. Biocider, giftiga eller biologiskt inkompatibla eller ickenedbrytbara ämnen får inte ledas till anläggningen eftersom de orsakar problem i de biologiska processerna. Specifikt får följande ämnen inte nå anläggningen: Regnvatten från tak eller innergårdar Blandat vatten (t.ex. dagvatten) Fasta och flytande rester från djurhållning Kommersiellt eller jordbruksrelaterat avloppsvatten om det inte är jämförbart med hushållsavloppsvatten Kemikalier, läkemedel, mineraloljor, lösningsmedel Kylvatten Råämnen som matrester, plast och sanitetsprodukter, kaffefilter, kapsyler och andra hushållsartiklar Mjölk och mejeriprodukter Avloppsvatten från simbassänger Större mängder blod Om större mängder fett eller vegetabiliska oljor ansamlas rekommenderas att avloppsvatten som innehåller fett renas i en fettavskiljare uppströms avloppsreningsverket (Obs: inga fekalier får nå fettavskiljaren!). 15/24

16 7. Driftanvisningar Följande tabell visar de enskilda ämnen som inte får nå avloppsreningsverket: Fasta eller flytande ämnen som inte är avsedda att tömmas i diskhon eller toaletten: Deras verkan: Hur de ska hanteras: Aska Ej nedbrytbart Soptunna Avfall som innehåller olja Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Bindor Orsakar igensättningar, ickenedbrytbar plastfolie förorenar vattendrag Soptunna Blöjor Sätter igen rören Soptunna Bomullstoppar Sätter igen anläggningen Soptunna Cementvatten Orsakar sedimentering, bildar betongskikt leder till igensättningar Elimineras via specialistföretag Cigarettfimpar Orsakar sedimentering i anläggningen Soptunna Desinfektionsmedel Dödar bakterier Använd dem inte Fotokemikalier Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Frityrolja Fågelsand, kattsand Orsakar sedimentering i rör och leder till igensättningar Orsakar sedimentering och igensättning av rörledningar Soptunna Soptunna Färg Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Förtunnare Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Insektsmedel Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Kattsand Sätter igen rör Soptunna Kemiska produkter Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Kondomer Igensättningar Soptunna Korkar Orsakar sedimentering i anläggningen Soptunna Lacker Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Matolja Orsakar sedimentering och igensättning av rörledningar Återvinningsstation 16/24

17 7. Driftanvisningar Fasta eller flytande ämnen som inte är avsedda att tömmas i diskhon eller toaletten: Deras verkan: Hur de ska hanteras: Matrester Orsakar igensättningar, attraherar råttor Soptunna Mediciner Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation, apotek Motorolja Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Penselrengöringsmedel Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Pesticider Förorenar avloppsvatten Återvinningsstation Plåster Sätter igen rör Soptunna Rakblad Rengöringsmedel utom sådana som är klorfria (miljövänliga) Rörrengöring Snus Risk för personskador på personal i avloppssystem och reningsverk Förorenar avloppsvatten, korroderar rör och tätningar Korroderar rör och tätningar, förorenar avloppsvatten Orsakar igensättningar och skadar processen Soptunna Återvinningsstation Återvinningsstation Soptunna Tapetklister Orsakar igensättningar Återvinningsstation Textilier (t.ex. nylonstrumpor, städtrasor, näsdukar etc.) Sätter igen rör, kan stoppa en pumpstation Återvinningsstation Toalettluktborttagningsmedel Förorenar avloppsvatten Använd dem inte Thank you for your confidence. Otto Graf GmbH, Teningen (Germany). Status 07/2012 Technical changes reserved. 17/24

18 8. Formulär för kvartalsvisa kontroller 8. Bilaga I: Formulär för kvartalsvisa egenkontroller Kontrollpunkter Intervall Kommentar Säkerställ att inga främande föremål flyter i tanken. Främmande föremål kan skada processen och pumpar. Säkerställ att utloppsrör inte frusit igen Kvartalsvis Vid behov Bindor, trasor, portionssnus,tops, blöjor, plastföremål, trasor, mm Kontrollera processtankens funktion. Vattnet ska vara brunt och ej vara illaluktande. Kvartalsvis Om vattnet ändrat färg till svart och en illaluktande doft uppstår så har processen dött ut, oftast pga lösningsmedel har kommit till avloppet. Kontrollera luftning/kompressor. Vid kontinuerlig luftning så ska det bubbla och röra om i process tanken. Kvartalsvis Syresättningen är en av de viktigaste delarna till att vattnet renas och håller processen vid liv. Hur mycket flockningsmedel har använts Kvartalsvis Sätt markering på plastdunken och kontrollera vid nästa tillfälle. Anteckna åtgång av flockningsmedel i rutan! Kontrollera om åtgången av flockningsmedel är rimlig? Utför Sedimenteringstest Kvartalsvis Görs enklast med ett liter mått som tas upp när vätskan står i luftningsläge. Avvakta i 30 minuter och se hur slam delar sig från vattnet. Om det misslyckas kontakta omgående Conclean för service. Visuell kontroll Kvartalsvis Kontrollera att allt ser ut som det ska. Luftningsrör, är på plats och inga främmande föremål i tanken. Exempel på föremål som inte skall spolas ner i avloppet Lösningsmedel Tobaksrester Bindor Tops Tandpetare Blöjor Plastföremål Gummiföremål Bommulskuddar Tamponger Kondomer Hushållspapper 18/24

19 Skriv in datum i rutan för utförd kontroll Vid driftstörningar kontakta alltid din installatör. För beställning av service eller kemikalier, kontakta Conclean AB, 19/24

20 8. Slamtömning av minireningsverk Modell 1 hushåll 2 hushåll 3 hushåll 4 hushåll 5 hushåll 6 hushåll Tankvolym 3750 L 4800 L 6500 L 2x 3750 L 2 x 4800 L 2 x 6500 L Fyllning volym 1055 L 1448 L 1830 L 2110 L 2598 L 3660 L Fyllnadshöjd vid installation Från botten av tank Fyllnadshöjd vid uppstart/test Från botten av tank 850 mm 1000 mm 1050 mm 830 mm 950 mm 1150 mm 1140 mm 1350 mm 1650 mm 1140 mm 1350 mm 1650 mm OBS! Efter tömning skall tankens fack 1 fyllas enligt tabell. Slamtömning Minireningsverk Tömning görs bara i inkommande kammare vid service sätts ett klistermärke på plats inunder locket på rätt ställe som talar om vilket fack som ska tömmas, minst 1 tömning per år. Slamtömningsintervall Tömning av slam ska normalt ske en till två gånger per år. Vid en slamvolym på 50% (efter mätning av slamnivån) måste förbehandlingskammaren tömmas. Komplett tömning av förbehandlingskammaren Slamtömningen ska dokumenteras i serviceboken Efter tömningen måste förbehandlingskammaren omgående fyllas med vatten För återfyllnad efter tömning, se tabell ovan. 20/24

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Bakgrund Västerängs tidigare avloppslösning bestod i två stycken 3kammar brunnar på 12m3 totalt. Ansluten till dem fanns

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Version 1.2 2011-08-18 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. Monteringen av EkoTreat fosforfällningsenhet ska utföras av

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning........ 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. 5 Tillbehör... 6 Inkopplingsanvisning badkar. 7 Garantivillkor

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825)

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 E-mail: wavin@wavin.se 04/11 EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) Installation, drift

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 INSTALLATIONSANVISNING KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 2000-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP Sid. Installationsanvisning 1 Placering 1 Väggmontage 1 Nätanslutning 1 Ventilströmanslutning 2 Pumpstart-

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

NoTap. Påsticksmetoden

NoTap. Påsticksmetoden NoTap Påsticksmetoden Snabb och enkel 10 starka skäl att använda NoTap 1. Ingen tömning av systemet. 2. Ingen påfyllning eller luftning av systemet efter arbetet. 3. Enklare installation eftersom inga

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18 medlem i Sveriges EXPOförbund, OSPI (Octanrom Service Partner International) och Stockholm Vistior Board Utomhusprodukter NÄR DU BEHÖVER KVALITET Dohrns har ett stort urval av utomhusprodukter, från flera

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 348 40, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 VID LEVERANS Kontrollera så att

Läs mer