4 Ta hjälp av Byanätsforum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Ta hjälp av Byanätsforum"

Transkript

1 2/ vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN

2 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE UTREDNINGAR FÖR BYARÖRELSEN 5. NYHETER TA HJÄLP AV BYANÄTSFORUM 6. FRÅN HELA SVERIGE TURISM I SVERIGE 7. NYHETER I KORTHET VÅR STYRELSE FRÅN NORR TILL SÖDER VECKANS GRUPP: BISSJÖN lokala grupper som skapar hållbara och företagsamma bygder i hela Sverige. Hela Sverige ska leva Stortorget 7, 2 tr Stockholm helasverige.se Du hittar oss även på Facebook Twitter Ansvarig utgivare: Staffan Bond Redaktör: Karin Wenström Telefon: Nu utmanar vi våra politiker Vi befinner oss ganska exakt mitt emellan två landsbygdsriksdagar de evenemang som formulerar vår politik, visar oss hur vindarna blåser på landsbygden och som ger oss energi och inspiration. På senaste landsbygdsriksdagen, som hölls i Gävleborgs län i maj förra året, arbetades ett underlag fram som användes för att göra ett landsbygdspolitiskt program. Vi lanserade programmet i Almedalen i juli, och har spridit det till politiker på alla nivåer. I år i Almedalen ska vi följa upp det med våra politiker och fråga dem: Vilka förslag ställer de sig bakom? Hur vill de förverkliga dem? Och varför stödjer de inte vissa förslag? Med det landsbygdspolitiska programmet i ryggen har vi flitigt uppvaktat våra politiker. Vi har haft ett personligt möte med landsbygdsministern och pratat bredband, service och skog. Vi satt med i referensgruppen till den serviceutredning som nyss blivit klar, och vi sitter med i referensgruppen för utredningen av de jämställdhetspolitiska målen. Ett nytt landsbygdspolitiskt nätverk har bildats i riksdagen, och vi har haft möte med dem och skapat kontakter för att kunna förankra vår politik. Förutom vårt direkt politiska arbete finns vi även i andra sammanhang där våra frågor är i fokus. Integrationen är ett område som blir allt viktigare, och landsbygden har en betydelsefull roll att spela när det gäller till exempel ett konstruktivt mottagande av flyktingar. Vi har deltagit på ett flertal konferenser kring detta och arbetar aktivt i Överenskommelsen inom integrationsområdet. Bredband har varit ett hett ämne även i media den senaste tiden, och vi har hjälpt till med information och kontakter för att de ska kunna göra bra rapporter och analyser. Och visst är vi stolta över att ha bildat Byanätsforum tillsammans med PTS, för att göra bredbandsutbyggnaden på landsbygden smidigare och enklare! Om ett år igen har vi vår nästa landsbygdsriksdag, på Gotland. Vi kommer att fortsätta arbeta gentemot våra politiker och i de nätverk och projekt som stödjer landsbygdens utveckling. Nu vill vi ge en utmaning till våra politiker, som vi kommer att följa upp i årets Almedalen: Vad kommer NI att göra fram till nästa landsbygdsriksdag? Skribenter: Linn Hjort, Claes Becklin, Ida Överland, Ulrik Strömberg och Karin Wenström Layout: Linjalen Tre.Noll Omslagsbild: Birgitta Elfving från Länsbygderådet i Uppsala län samlar in röster på Hela Sverige ska levas årsmöte den 17 april. Tryckeri: AlltryckPlus, Lysekil Vårt papper, Galeri Art Silk, är PEFC-märkt och klimatkompenserat. Tre årsmöten på två månader för Terese Det är naturligtvis viktigt för vår nya verksamhetschef, Terese Bengard, att lära känna byarörelsen så fort som möjligt. Och det gör hon med besked. Terese har jobbat två månader och hittills hunnit med Hela Sverige ska levas årsmöte i Örebro, Jämtlands länsbygderåds årsmöte (hemlänet) och ett årsmöte för samarbetsorganisationen för Västra Götalands fyra länsbygderåd: Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg. Det är fantastiskt roligt att träffa alla engagerade människor. Mitt intryck är att det är en oerhört välkomnande och öppen organisation fylld av människor som verkligen brinner för samma frågor som jag, säger Terese. 2 Hela Sverige ska leva!

3 Vi lanserar #jämställtmöte En av Hela Sverige ska levas ambitioner är att bli bäst på jämställdhet. Därför har vi genom åren arbetat med olika projekt kring jämställdhet, och vi har antagit en jämställdhetsstrategi för vår organisation. För att få något slags mått på jämställdheten började vi använda en app som heter GenderTimer på våra styrelsemöten och på länsbygderådens ordförandemöte som hölls i mars. GenderTimer mäter talartid för män och kvinnor, den visar hur många gånger män och kvinnor tar ordet, och hur många män och kvinnor som deltar i mötet. Resultatet var nedslående. Männen talade väldigt mycket mer än kvinnorna: på styrelsemötet den 9 mars visade det sig att kvinnorna, som var 55 procent av deltagarna, talade 37 procent av tiden. På ordförandemötet var det lika många män och kvinnor, men männen tog ordet 48 gånger och kvinnor 14 gånger. Isabella Vilhelmsson, till höger, hade koll på hela årsmötet med sin Gendertimer som mätte hur män respektive kvinnor kom till tals. Foto: Linn Hjort Nu ska vi ändra på det! Vi lanserar kampanjen #jämställtmöte. Målet är att talartiden ska delas upp på minst Varje riksmöte och styrelsemöte fram till höstmötet i november/ december ska mätas med gendertimern. Vi ska lägga upp resultaten på vår hemsida och uppmuntra andra organisationer att följa vårt exempel. Deltagarna i våra möten ska få diskutera hur de kan bli mer jämställda, och vi ska utbilda oss i mötestekniker. Ni kan göra samma sak på era möten! Börja med att göra mätningar, och diskutera resultatet. Ni kan hitta tips och material kring vårt jämställdhetsarbete på hemsidan helasverige.se under fliken Om oss / #jämställtmöte. Varje gång ni håller ett jämställt möte: använd hashtagen #jämställtmöte i era sociala medier. Ge oss era bästa tips mejla Inga Rundström: helasverige.se GenderTimer kan ni ladda ner på: gendertimer.com Jämställda skrifter Det är viktigt för oss att vi inkluderar alla och tänker på hur vi uttrycker oss. Det gäller självklart också i våra skrifter. Därför lät vi genusvetaren Eva Lindholm läsa några av våra viktigaste dokument ur ett genusperspektiv och ge oss tips på hur vi kan bli bättre även här. Hennes intressanta rapport kan ni ladda ner på hemsidan: helasverige.se under fliken #jämställtmöte. Den går utmärkt att använda som guide och idébank även för andra texter och kanske som underlag för diskussioner och workshops. Män: svara på frågor om jämställdhet! Förra året delade vi ut en enkät om jämställdhet till alla landsbygdsbor som definierar sig som kvinnor. I år har turen kommit till alla er som bor på landsbygden och som definierar er som män. Svara på frågorna om hur ni tycker att jämställdheten ser ut i era bygder innan 1 juli. Ni kan hitta enkäten på helasverige.se under fliken #jämställtmöte. Eller hör av er till Inga, så skickar hon den till er: telefon: Hela Sverige ska leva! 3

4 Tre utredningar som angår byarörelsen Just nu pågår två utredningar som är speciellt intressanta för byarörelsen. En tredje har precis överlämnats till landsbygdsministern för att så småningom gå på remiss. De två som pågår är dels Dan Ericssons utredning om hur civilsamhället kan stärkas och dels demokratiutredningen som leds av Olle Wästberg. Olle Wästberg berättar om utredningen. Foto: Linn Hjort Kommundelsråd ett förslag På Hela Sverige ska levas länsbygderådsmöte i början av mars deltog Olle Wästberg som ansvarar för demokratiutredningen. Olle pratade bland annat om vikten av att den kommunala demokratin stärks. Och nämnde Svågadalsnämnden som gott exempel. I Svågadalen finns sedan 1990-talet en partipolitiskt obunden kommundelsnämnd till Hudiksvalls kommun, där ledamöterna kommer från Svågadalen och väljs på personligt förtroende. I Hela Sverige-bladet nr 4/2014 finns information om både Svågadalen och andra typer av nämnder. Olle tror på möjligheten med kommundelsnämnder av Svågadalens typ. Om vi direkt i kommunallagen öppnade upp för direktvalda kommundelsråd tror jag att det skulle kunna stimulera. Det krävs både ett intresse från kommunfullmäktige och från de människor som berörs. Men det intresset finns på många håll, säger han. Kommundelsnämnder eller råd är bara en av flera möjligheter. Jag är övertygad om att man skulle kunna göra rätt mycket. Förstärka medborgarinitiativen, kanske införa det finska systemet med folkmotioner, det vill säga att om tillräckligt många kommuninvånare skriver under (går bra på nätet), så väcks en motion i kommunfullmäktige som ska behandlas som alla andra motioner. Detta är en förkortad version av artikeln den går att läsa i sin helhet på vår hemsida. Syftet med 2014 års demokratiutredning är att komma med förslag till hur man ökar och breddar det demokratiska engagemanget och hur människors möjligheter till delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen stärks. Dialog löser många problem Dan Ericsson utreder hur Sverige ska få ett stärkt och mer självständigt civilsamhälle. Utredningen ska vara klar 29 februari 2016 och Dan och hans sekretariat befinner sig i slutfasen av insamlingsarbetet. Bakom sig har han ett par Dan Ericsson hundra möten med organisationer och föreningar av alla typer, liksom ett tjugotal myndigheter. Dialog är ett ord som Dan återkommer till under intervjun. Överenskommelsen inom det sociala området är ett bra redskap och de goda exempel Dan nämner har det gemensamt att de använder regionalt och lokalt anpassade överenskommelser för att utveckla samarbetet. I Region Skåne, exempelvis, är regionen och de civila organisationerna jämbördiga parter, berättar Dan. De har fört ner Överenskommelsen på regional nivå och byggt en bra struktur mellan politisk ledning, förvaltning och regionens ideella organisationer. Här finns också överenskommelser där ideella organisationer får ett uppdrag och ersättning för att utföra det, så kallat Idéburet offentligt partnerskap, IOP. På kommunnivå nämner Dan Sigtuna som han tycker har rätt ansats att de idéburna organisationerna och vad de erbjuder ska tas tillvara. Sigtuna arbetar just nu med en överenskommelse och med möjliga IOP, samt vill ta fram ett program för utveckling av civilsamhället. Flera andra regioner och kommuner har redan fått till överenskommelser och IOP. När den politiska ledningen ser värdet av alla resurserna i kommunen och bestämmer sig för att ta vara på dem, så kan verkligen saker börja hända. Att idéburna organisationer kan tillföra ett mervärde som det offentliga inte alltid förmår. Exempelvis har utsatta kvinnor många gånger lättare att ta kontakt med en ideell kvinnojour istället för med kommunen som kan upplevas mer som en myndighet, säger Dan. Serviceutredning överlämnad Nu är utredningen Service i glesbygd överlämnad till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredaren Catharina Håkansson Boman föreslår två olika typer av långsiktigt stöd som ska kunna ges till försäljningsställen för dagligvaror. Hela Sverige har varit delaktig i arbetet genom vår ordförande Åse Classon som suttit i en expertgrupp knuten till utredningen. Läs utredningen i sin helhet på regeringen.se Klicka på publikationer och sök på utredningens namn. 4 Hela Sverige ska leva!

5 Många inom den offentliga sektorn ser inte den ideella sektorn. Jag tror det beror på flera saker. Exempelvis så räknar vi i vårt välfärdssamhälle inte lika mycket med det ideella arbetet. Den offentliga sektorn har heller inte alltid tillit till den ideella sektorn och i vissa fall vice versa. Man ser bara det offentliga eller marknaden medan civilsamhället med sina särarter är en egen sektor med sina förutsättningar. Mycket beror också på okunskap. Jag ser det som en av utredningens viktiga uppgifter att för myndigheter, kommuner och landsting/regioner tydliggöra att man alltid ska tänka in på vad sätt kan det ideella engagemang som finns bidra till att vi bygger ett bättre samhälle. Dan ser överenskommelsearbetet som ett bra sätt att skapa tillit och ett jämbördigt samarbete. Att arbeta med den innebär att alla parter sätter sig ner och för en dialog. Då kan många missförstånd undanröjas. Det viktiga är själva processen, att politisk ledning och förvaltningschefer deltar i arbetet tillsammans med de idéburna organisationerna. Har man träffats, fört en jämbördig dialog och kommit överens om hur man kan samverka, då är det också lättare att implementera samverkan i verkligheten. Detta är en förkortad artikel, som du kan läsa i sin helhet på vår hemsida. Byanätsforum ett stöd för byanäten De flesta byalag som bygger bredband har ingen tidigare erfarenhet av det och ställs inför ett antal problem som är mer eller mindre gemensamma för alla som gräver. Har man ingen att rådfråga är risken stor att man gör exakt samma misstag som andra gjort. Det gäller allt från standarder för utbyggnad till regler för överlåtelser. Sveriges strategi för bredbandsutbyggnad på landsbygden bygger på engagemang från de boende och då måste de få bra hjälp. Både Bredbandsforum och Hela Sverige ska leva har länge varit medvetna om problemen och diskuterat möjligheten till en nationell helpdesk. Nu har Bredbandsforum och ett antal samarbetspartners (inklusive Hela Sverige ska leva) startat Byanätsforum på nätet ett viktigt steg på vägen mot den nationella helpdesk som Hela Sverige ska leva förespråkar. På Byanätsforum finns information om byanät och här kan diskussioner föras mellan byalag, offentliga aktörer och marknaden för att underlätta för planering, utbyggnad och förvaltning av bredbandsnät på landsbygden. Målet är att göra det enklare för lokala grupper att bygga och driva nät av hög kvalitet och att frågor av juridisk, teknisk eller ekonomisk karaktär snabbt kan lösas. Läs mer på byanätsforum.se Rapport från Örebro läns omställningsarbete Missa inte rapporten Omställningsrörelsens bidrag till en hållbar framtid i Örebro län. Den innehåller en genomgång av hur omställningsarbetet i Örebro län utvecklats under åren En viktig erfarenhetsspridning. Grunden för arbetet har varit det återkommande evenemanget Framtidsveckan med sitt smörgåsbord av aktiviteter. Den har varit en viktig träffpunkt för människor med liknande intressen. Här har kontakter skapats som lett till utveckling av olika slag exempelvis att flera omställningsgrupper har bildats bildades Regional Vi är dom vi väntat på och vi väntar inte längre omställning i samverkan, Ros, på initiativ av länsbygderådet i Örebro Ung omställare län för att skapa en stödjande struktur för ett hållbart Örebro län och samordna omställningsaktiviteterna i regionen. Arbetet har gett resultat. Nu finns strukturen och det strategiska tänket på plats. Det finns ett etablerat nätverk och en regelbundenhet i mötena, berättar Lasse Carlsson, Länsbygderådet i Örebro län. Molnet på himlen är som oftast bristen på pengar. Visste du att: I nuläget finns cirka tusen byalag som initierat eller färdigställt bredbandsnät. Totalt uppskattas dessa lokalt byggda och ägda nät täcka in anslutningar. Byanätsmodellen har skapat en folkrörelse som gjort avtryck och gör skillnad. Kom till tals på europeisk nivå ge förslag till kaskaden Nu kraftsamlar vi inom Hela Sverige ska leva för att ta reda på hur Sveriges landsbygder vill forma en framtida landsbygdspolitik på europeisk nivå. Vi vill få in förslag från lokala utvecklingsgrupper, länsbygderåd, medlemsorganisationer och även från enskilda personer. Förslagen ska behandlas under den Europeiska landsbygdsriksdagen i november. Efter den sammanställs förslagen till ett europeiskt manifest som lämnas över till EU:s politiker och myndigheter. Varför inte ägna lite tid åt diskussion och insamling under ett möte i vår? På helasverige.se finns en länk till Europeiska landsbygdsriksdagen. Där hittar ni formulär som kan fyllas i direkt på nätet eller skrivas ut i pappersform. Förslagen lämnas senast den 1 juni. Hela Sverige ska leva! 5

6 Från Hela SVERIGE Kraft att förändra tillsammans med medlemsorganisationer Tillsammans med tre av våra medlemsorganisationer inom folkbildningen, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet har Hela Sverige ska leva startat en folkbildningskampanj för våra lokala utvecklingsgrupper. Kampanjen inleds nu under våren i tre län: Norrbotten, Värmland och Örebro. Den innebär ett nytt och tätare samarbete än tidigare, där länsbygderåden och studieförbunden på regional nivå tillsammans skapar sina olika strategier för hur grupperna ska erbjudas utbildning/engageras. Kampanjen är ett försök som pågår under Därefter ska den utvärderas och spridas i hela landet. Kampanjen handlar om hur vi på ett bra sätt kan erbjuda kompetensutveckling till våra lokala utvecklingsgrupper. Utmaningarna på landsbygden varierar och för att kunna hantera dem så behövs hela tiden ny kunskap. Nu använder vi våra gemensamma resurser både nationellt och regionalt så att utbudet ska bli så rikt och varierat som möjligt. Att samarbeta så här konkret med medlemsorganisationer känns helt rätt, säger Claes Becklin, projekthandläggare på Hela Sverige ska leva. Han tror att man kommer att arbeta på lite olika sätt i de tre länen beroende på deras speciella förutsättningar. Målet är att hitta de bästa sätten för att nå ut till grupperna i varenda buske. Genom att utvärdera kampanjen i de tre pilotlänen under hösten hoppas vi kunna få fram bra modeller så att vi sedan kan fortsätta att erbjuda ny färsk kompetens i resten av landet. Grunden är Kraft att förändra en handbok i lokal utveckling från Hela Sverige ska leva. En digital version av skriften finns att ladda ner från startsidan på helasverige.se Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Maria Kjellström både utmanade och inspirerade under träffen. Foto: Håkan Lindholm Turism i Sverige Under två dagar i april träffades 18 representanter från Hela Sverige ska levas länsavdelningar/länsbygderåd, lokala grupper och turistentreprenörer för att se vad organisationen kan göra för att stödja den viktiga turismen på landsbygden. Initiativet kommer från Landsbygdsriksdagen i Gävleborg där turism var ett hett ämne under gruppdiskussionerna på lördagen. Håkan Lindholm, Hela Sverige ska leva Uppsala län, som var initiativtagare till träffen hade engagerat Maria Kjellström, turistentreprenör från Jämtland, som både inspirerade och utmanade gruppen. Hon beskrev den potential som finns inom turismen för landsbygdens utveckling och uppmanade oss i Hela Sverige ska leva att göra mer. En handlingsplan togs fram och en grupp bildades som åtog sig att bära frågan vidare samt även undersöka om det finns finansiering för eventuella projektidéer. Kontaktperson är Håkan Lindholm: På gång Lokalt förankrat fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling. Så heter den nationella fiskekonferens som äger rum i Ronneby den maj. Bakom konferensen står bland andra Blekinge länsbygderåd, Hela Sverige ska leva, länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län och Skärgårdarnas riksförbund. Under dagarna varvas föreläsningar med diskussioner och ni kommer att träffa både beslutsfattare och branschpersoner på konferensen. Läs mer på helasverige.se/blekinge Lite fakta turism i Sverige Antalet övernattningar på svenska boendeanläggningar har ökat med 36 procent sedan år Turismens totala omsättning har under motsvarande period ökat med drygt 89 procent och utländska besökares konsumtion i Sverige har ökat med 160 procent. Under 2013 tog Sverige emot 18,8 miljoner utländska besök. Under 2013 var medeltalet sysselsatta med turism , en ökning med 32 procent sedan Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat med nio procent. Turismens exportvärde uppgick till 105,7 miljarder kronor under Medan Sveriges totala export ökat med 57 procent sedan år 2000 har turismens exportvärde under motsvarande period ökat med 160 procent. Källa: Tillväxtverket 6 Hela Sverige ska leva!

7 Från Hela SVERIGE Vår styrelse 2015 Hela Sverige ska leva höll årsmöte i Örebro den 17 april. Våra två ordförande återvaldes, liksom stora delar av styrelsen. Vi hälsar följande nya styrelsemedlemmar välkomna: Holger Andersson, Göteborgsregionens länsbygderåd, Anna Maris, Studiefrämjandet och Erik Östergren, Länsbygderådet Västerbotten. Vi vill samtidigt tacka de avgående styrelsemedlemmarna för all den kunskap och engagemang som de ställt till Hela Sverige ska levas förfogande under sina år i Hela Sverige ska levas styrelse: Stig Hansson, Ingegerd Petersson och Kenneth Nyberg. Hela Sverige ska levas styrelse år 2015, från vänster till höger: Jan Runfors, Peter Zetterman, Gunnel Cassel-Söderbäck, Wanja Wallemyr, Pia Tingvall, Anna Frestadius-Offerdal, Asha Ismail, Stella Maris och Staffan Nilsson. Sittande: Erik Östergren och Åse Claesson. Saknas: Anna Haraldson Jensen, Holger Andersson och Bengt Grönblad. Hela Norden till Färöarna Hela Norden ska leva höll vårmöte i Torshavn, Färöarna den 24 april. Mötet beslutade att se över förutsättningarna för att dra igång ett projekt i de nordiska länderna där den lokala servicen kartläggs och vad den betyder för landsbygden i de nordiska länderna. Mötesdeltagarna gjorde även en rundresa i det storslagna färöiska landskapet och besökte bland annat en grupp kreativa kvinnor i Eysturoyar med cirka hundra invånare som ligger i Runaviks kommun. Kommunen bistår med medel till olika projekt och arbetar med ett underifrånperspektiv som kvinnorna är mycket nöjda med. På Färöarna bor det cirka personer och landet består av 18 öar. Närmast väntar ett möte med Nordiska ministerrådet under våren. Nyheter i korthet Tema Lokal förvaltning Nästa nummer av vårt nyhetsblad har temat Lokal förvaltning. Materialet hämtar vi från det seminarium om Lokal förvaltning av naturresurser som vi tillsammans med ett antal andra organisationer arrangerar i riksdagen den 20 maj. Frågan som ställs på seminariet är Vad har hänt och hur går vi vidare? Vi åker till Almedalen Förra året presenterade vi vårt politiska handlingsprogram i Almedalen. I år är vi i Ideella trädgården den 30 juni där vi arrangerar en politikerdebatt utifrån programmet. Vad har åstadkommits av det vi tycker är viktigt och vad väntar framöver? Samma dag debatterar vi kontanthanteringen med bland annat Björn Eriksson som startade kontantupproret. #ungapålandsbygden bjuder in till mingel på temat storstadsnormen. #ungapålandsbygden är ett samarbetsinitiativ av Hela Sverige ska leva och ungdomsorganisationerna 4H, U-Land och Vi unga. Vi debatterar Hela Sverige ska leva har varit flitig med debattartiklarna. Under perioden januari till april har vi skrivit hela nio debattartiklar i så vitt olika ämnen som att inte skuldbelägga de kommuner som krymper till att integrationens förutsättningar har ändrats. Har de inte publicerats i en tidning du läser? Läs dem på vår hemsida. Mikrofonden har hemsida Nu har Mikrofonden Sverige öppnat en hemsida: mikrofonden.se Här finns information om både Mikrofonden Sverige och de sex regionala fonderna som är igång, liksom kontaktuppgifter. Vi träffar riksdagsnätverket Nätverket för landsbygdspolitiskt intresserade riksdagsledamöter är igång igen efter valet i höstas. Vi träffar nätverket regelbundet för att informera och diskutera angelägna frågor. I början av maj träffade Hela Sverige ska leva nätverket för att diskutera hållbar kommunikation, alltså bredband och telefoni. Svensk-finsk landsbygdsriksdag Vår ordförande Staffan Nilsson har deltagit i den Svenskfinska landsbygdsriksdagen i österbottniska Pedersöre. En verkligt bra landsbygdsriksdag med tydligt underifrånperspektiv, rapporterar Staffan som passade på att göra reklam för den konferens om lokalt förankrat fiske som Blekinge länsbygderåd arrangerar den maj. Åse Classon, andra från höger, tillsammans med kvinnorna från Eysturoyar. Foto: Ulrik Strömberg Hela Sverige ska leva! 7

8 Avsändare: Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7, 2 tr, Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Foto: Bissjöns Byaförening. Midsommarfirande. Från och med nu kommer vi regelbundet att intervjua en lokal grupp och lägga ut intervjun på vår hemsida under rubriken Veckans grupp. Alla är välkomna att höra av sig för att bli veckans grupp, det enda krav vi har är att ni är med i Bygdebanken. Mejla Veckans grupp: Bissjön Bissjöns Byaförening i Skellefteå kommun är första Veckans grupp. Föreningen bildades 2001 och har varit aktiva sedan dess. Vi ringde upp kontaktpersonen Jan-Erik Pettersson för att ta pulsen. Vad är viktigast att arbeta med i er bygd? Det är en liten by, 20 hushåll, så det viktigaste är att vi trivs ihop. Vi ordnar träffar under året, som exempelvis valborgsfirande, midsommarfirande (då vi badar nere vid sjön på morgonen och har frukostfika), surströmmingsfest, pizzaaftnar och julfest. Vi har även haft byaluncher tre till fyra gånger i samband med föreningens möten och så. Vi ordnar också en arbetsdag på sommaren då vi underhåller vandringslederna. Har ni någon utformad lokal plan som ni följer? Nej det har vi inte. Men en sak som vi gjorde för bygdens utveckling var att vi byggde bredband tillsammans med grannbyarna för tio år sedan. Så vi har ett fungerande bredband idag vilket har varit bra för bygden. Har ni något samarbete med kommunen? Hur ser det ut? Ja det har vi. Vi har fått finansiering av kommunen i två olika projekt: när vi byggde vårt fågelskådartorn och när vi ordnade vår kulturvandringsled. Vad är ni mest stolta över att ha åstadkommit? Alla är nog stolta över att vi regelbundet upprätthåller badplatsen och kulturvandringsleden. Byastugan är också i bra skick och det möjliggör att vi kan fortsätta med föreningens arbete. Från norr Folkomröstning i Kinda? I Kinda kommun har invånarna närmast gått man ur huse för att protestera mot kommunpolitikernas förslag om nedläggning av hela fyra landsbygdsskolor. Kinda-Posten berättar att namninsamling pågår och får invånarna som de vill blir det folkomröstning om saken. För att fullmäktige ska ta upp frågan om folkomröstning krävs namn. Hittills har över kommuninvånare skrivit på kravet. Vittinge fixar cykelbanan I femton år har invånarna i Vittinge och Morgongåva väntat på en cykelbana mellan orterna. Men trots att ärendet varit prioriterat har ännu ingenting hänt, skriver Sala Allehanda. Mats Carlsson, ordförande i Vittinge byalag säger till tidningen att det rör sig om en sträcka på meter och att de verkligen vill ha en cykelbana. Nu planerar byalaget att lösa frågan själv, och ordna en provisorisk cykelväg så att folk slipper cykla på riksvägen. Resele lanthandel vinner på närproducerat Årets Reselebo blev Moa Berglund som för två år sedan tog över lanthandeln i Resele trots att kurvorna pekade neråt. Vi har satsat jättemycket på lokalproducerat, från både byns egna gårdar och övriga länet. Det har gått väldigt bra, bondens frys med kött har varit väldigt uppskattad. Engagemanget här i byn är otroligt, det är så många som värnar om Resele, säger Moa till Allehanda. Under 2014 har omsättningen ökat med 15 procent och Moas affär är numera också en servicepunkt med bland annat dator och fikahörna. Attraktiva Berg en succé I Bergs kommun har kommunen anslagit kronor till projektet Attraktiva Berg. Och många är de föreningar och byalag i kommunen som vill attraktivisera sin bygd. Hela 18 föreningar/byalag har lämnat in förslag till åtgärdsplaner, och de gäller allt från slyröjning till färdigställande av badplatser, skriver Östersunds-Posten. Sammanlagt motsvarar förslagen ett stöd på närmare kronor, vilket är dubbelt så mycket som budgeten. Tyvärr betyder det att vissa byalag kan vänta sig prutning och kanske direkta avslag. till söder 8 Hela Sverige ska leva!

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva!

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva! 1/2013 KOMMUNBYGDERÅD 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. Tema KOMMUNBYGDERÅD Oskarshamn

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013 4/2013 LOKAL FINANSIERING 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll 2. Ledaren 3. Tema LOKAL FINANSIERING Regionala

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Open Space under Landsbygdsriksdagen 2014

Open Space under Landsbygdsriksdagen 2014 Open Space under Landsbygdsriksdagen 2014 KONFERENSDOKUMENTATION Arrangör: Processledning och dokumentation: Hela Sverige Ska Leva Thomas Herrmann Open Space Consulting AB www.openspaceconsulting.com Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer