4 Ta hjälp av Byanätsforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Ta hjälp av Byanätsforum"

Transkript

1 2/ vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN

2 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE UTREDNINGAR FÖR BYARÖRELSEN 5. NYHETER TA HJÄLP AV BYANÄTSFORUM 6. FRÅN HELA SVERIGE TURISM I SVERIGE 7. NYHETER I KORTHET VÅR STYRELSE FRÅN NORR TILL SÖDER VECKANS GRUPP: BISSJÖN lokala grupper som skapar hållbara och företagsamma bygder i hela Sverige. Hela Sverige ska leva Stortorget 7, 2 tr Stockholm helasverige.se Du hittar oss även på Facebook Twitter Ansvarig utgivare: Staffan Bond Redaktör: Karin Wenström Telefon: Nu utmanar vi våra politiker Vi befinner oss ganska exakt mitt emellan två landsbygdsriksdagar de evenemang som formulerar vår politik, visar oss hur vindarna blåser på landsbygden och som ger oss energi och inspiration. På senaste landsbygdsriksdagen, som hölls i Gävleborgs län i maj förra året, arbetades ett underlag fram som användes för att göra ett landsbygdspolitiskt program. Vi lanserade programmet i Almedalen i juli, och har spridit det till politiker på alla nivåer. I år i Almedalen ska vi följa upp det med våra politiker och fråga dem: Vilka förslag ställer de sig bakom? Hur vill de förverkliga dem? Och varför stödjer de inte vissa förslag? Med det landsbygdspolitiska programmet i ryggen har vi flitigt uppvaktat våra politiker. Vi har haft ett personligt möte med landsbygdsministern och pratat bredband, service och skog. Vi satt med i referensgruppen till den serviceutredning som nyss blivit klar, och vi sitter med i referensgruppen för utredningen av de jämställdhetspolitiska målen. Ett nytt landsbygdspolitiskt nätverk har bildats i riksdagen, och vi har haft möte med dem och skapat kontakter för att kunna förankra vår politik. Förutom vårt direkt politiska arbete finns vi även i andra sammanhang där våra frågor är i fokus. Integrationen är ett område som blir allt viktigare, och landsbygden har en betydelsefull roll att spela när det gäller till exempel ett konstruktivt mottagande av flyktingar. Vi har deltagit på ett flertal konferenser kring detta och arbetar aktivt i Överenskommelsen inom integrationsområdet. Bredband har varit ett hett ämne även i media den senaste tiden, och vi har hjälpt till med information och kontakter för att de ska kunna göra bra rapporter och analyser. Och visst är vi stolta över att ha bildat Byanätsforum tillsammans med PTS, för att göra bredbandsutbyggnaden på landsbygden smidigare och enklare! Om ett år igen har vi vår nästa landsbygdsriksdag, på Gotland. Vi kommer att fortsätta arbeta gentemot våra politiker och i de nätverk och projekt som stödjer landsbygdens utveckling. Nu vill vi ge en utmaning till våra politiker, som vi kommer att följa upp i årets Almedalen: Vad kommer NI att göra fram till nästa landsbygdsriksdag? Skribenter: Linn Hjort, Claes Becklin, Ida Överland, Ulrik Strömberg och Karin Wenström Layout: Linjalen Tre.Noll Omslagsbild: Birgitta Elfving från Länsbygderådet i Uppsala län samlar in röster på Hela Sverige ska levas årsmöte den 17 april. Tryckeri: AlltryckPlus, Lysekil Vårt papper, Galeri Art Silk, är PEFC-märkt och klimatkompenserat. Tre årsmöten på två månader för Terese Det är naturligtvis viktigt för vår nya verksamhetschef, Terese Bengard, att lära känna byarörelsen så fort som möjligt. Och det gör hon med besked. Terese har jobbat två månader och hittills hunnit med Hela Sverige ska levas årsmöte i Örebro, Jämtlands länsbygderåds årsmöte (hemlänet) och ett årsmöte för samarbetsorganisationen för Västra Götalands fyra länsbygderåd: Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg. Det är fantastiskt roligt att träffa alla engagerade människor. Mitt intryck är att det är en oerhört välkomnande och öppen organisation fylld av människor som verkligen brinner för samma frågor som jag, säger Terese. 2 Hela Sverige ska leva!

3 Vi lanserar #jämställtmöte En av Hela Sverige ska levas ambitioner är att bli bäst på jämställdhet. Därför har vi genom åren arbetat med olika projekt kring jämställdhet, och vi har antagit en jämställdhetsstrategi för vår organisation. För att få något slags mått på jämställdheten började vi använda en app som heter GenderTimer på våra styrelsemöten och på länsbygderådens ordförandemöte som hölls i mars. GenderTimer mäter talartid för män och kvinnor, den visar hur många gånger män och kvinnor tar ordet, och hur många män och kvinnor som deltar i mötet. Resultatet var nedslående. Männen talade väldigt mycket mer än kvinnorna: på styrelsemötet den 9 mars visade det sig att kvinnorna, som var 55 procent av deltagarna, talade 37 procent av tiden. På ordförandemötet var det lika många män och kvinnor, men männen tog ordet 48 gånger och kvinnor 14 gånger. Isabella Vilhelmsson, till höger, hade koll på hela årsmötet med sin Gendertimer som mätte hur män respektive kvinnor kom till tals. Foto: Linn Hjort Nu ska vi ändra på det! Vi lanserar kampanjen #jämställtmöte. Målet är att talartiden ska delas upp på minst Varje riksmöte och styrelsemöte fram till höstmötet i november/ december ska mätas med gendertimern. Vi ska lägga upp resultaten på vår hemsida och uppmuntra andra organisationer att följa vårt exempel. Deltagarna i våra möten ska få diskutera hur de kan bli mer jämställda, och vi ska utbilda oss i mötestekniker. Ni kan göra samma sak på era möten! Börja med att göra mätningar, och diskutera resultatet. Ni kan hitta tips och material kring vårt jämställdhetsarbete på hemsidan helasverige.se under fliken Om oss / #jämställtmöte. Varje gång ni håller ett jämställt möte: använd hashtagen #jämställtmöte i era sociala medier. Ge oss era bästa tips mejla Inga Rundström: helasverige.se GenderTimer kan ni ladda ner på: gendertimer.com Jämställda skrifter Det är viktigt för oss att vi inkluderar alla och tänker på hur vi uttrycker oss. Det gäller självklart också i våra skrifter. Därför lät vi genusvetaren Eva Lindholm läsa några av våra viktigaste dokument ur ett genusperspektiv och ge oss tips på hur vi kan bli bättre även här. Hennes intressanta rapport kan ni ladda ner på hemsidan: helasverige.se under fliken #jämställtmöte. Den går utmärkt att använda som guide och idébank även för andra texter och kanske som underlag för diskussioner och workshops. Män: svara på frågor om jämställdhet! Förra året delade vi ut en enkät om jämställdhet till alla landsbygdsbor som definierar sig som kvinnor. I år har turen kommit till alla er som bor på landsbygden och som definierar er som män. Svara på frågorna om hur ni tycker att jämställdheten ser ut i era bygder innan 1 juli. Ni kan hitta enkäten på helasverige.se under fliken #jämställtmöte. Eller hör av er till Inga, så skickar hon den till er: telefon: Hela Sverige ska leva! 3

4 Tre utredningar som angår byarörelsen Just nu pågår två utredningar som är speciellt intressanta för byarörelsen. En tredje har precis överlämnats till landsbygdsministern för att så småningom gå på remiss. De två som pågår är dels Dan Ericssons utredning om hur civilsamhället kan stärkas och dels demokratiutredningen som leds av Olle Wästberg. Olle Wästberg berättar om utredningen. Foto: Linn Hjort Kommundelsråd ett förslag På Hela Sverige ska levas länsbygderådsmöte i början av mars deltog Olle Wästberg som ansvarar för demokratiutredningen. Olle pratade bland annat om vikten av att den kommunala demokratin stärks. Och nämnde Svågadalsnämnden som gott exempel. I Svågadalen finns sedan 1990-talet en partipolitiskt obunden kommundelsnämnd till Hudiksvalls kommun, där ledamöterna kommer från Svågadalen och väljs på personligt förtroende. I Hela Sverige-bladet nr 4/2014 finns information om både Svågadalen och andra typer av nämnder. Olle tror på möjligheten med kommundelsnämnder av Svågadalens typ. Om vi direkt i kommunallagen öppnade upp för direktvalda kommundelsråd tror jag att det skulle kunna stimulera. Det krävs både ett intresse från kommunfullmäktige och från de människor som berörs. Men det intresset finns på många håll, säger han. Kommundelsnämnder eller råd är bara en av flera möjligheter. Jag är övertygad om att man skulle kunna göra rätt mycket. Förstärka medborgarinitiativen, kanske införa det finska systemet med folkmotioner, det vill säga att om tillräckligt många kommuninvånare skriver under (går bra på nätet), så väcks en motion i kommunfullmäktige som ska behandlas som alla andra motioner. Detta är en förkortad version av artikeln den går att läsa i sin helhet på vår hemsida. Syftet med 2014 års demokratiutredning är att komma med förslag till hur man ökar och breddar det demokratiska engagemanget och hur människors möjligheter till delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen stärks. Dialog löser många problem Dan Ericsson utreder hur Sverige ska få ett stärkt och mer självständigt civilsamhälle. Utredningen ska vara klar 29 februari 2016 och Dan och hans sekretariat befinner sig i slutfasen av insamlingsarbetet. Bakom sig har han ett par Dan Ericsson hundra möten med organisationer och föreningar av alla typer, liksom ett tjugotal myndigheter. Dialog är ett ord som Dan återkommer till under intervjun. Överenskommelsen inom det sociala området är ett bra redskap och de goda exempel Dan nämner har det gemensamt att de använder regionalt och lokalt anpassade överenskommelser för att utveckla samarbetet. I Region Skåne, exempelvis, är regionen och de civila organisationerna jämbördiga parter, berättar Dan. De har fört ner Överenskommelsen på regional nivå och byggt en bra struktur mellan politisk ledning, förvaltning och regionens ideella organisationer. Här finns också överenskommelser där ideella organisationer får ett uppdrag och ersättning för att utföra det, så kallat Idéburet offentligt partnerskap, IOP. På kommunnivå nämner Dan Sigtuna som han tycker har rätt ansats att de idéburna organisationerna och vad de erbjuder ska tas tillvara. Sigtuna arbetar just nu med en överenskommelse och med möjliga IOP, samt vill ta fram ett program för utveckling av civilsamhället. Flera andra regioner och kommuner har redan fått till överenskommelser och IOP. När den politiska ledningen ser värdet av alla resurserna i kommunen och bestämmer sig för att ta vara på dem, så kan verkligen saker börja hända. Att idéburna organisationer kan tillföra ett mervärde som det offentliga inte alltid förmår. Exempelvis har utsatta kvinnor många gånger lättare att ta kontakt med en ideell kvinnojour istället för med kommunen som kan upplevas mer som en myndighet, säger Dan. Serviceutredning överlämnad Nu är utredningen Service i glesbygd överlämnad till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredaren Catharina Håkansson Boman föreslår två olika typer av långsiktigt stöd som ska kunna ges till försäljningsställen för dagligvaror. Hela Sverige har varit delaktig i arbetet genom vår ordförande Åse Classon som suttit i en expertgrupp knuten till utredningen. Läs utredningen i sin helhet på regeringen.se Klicka på publikationer och sök på utredningens namn. 4 Hela Sverige ska leva!

5 Många inom den offentliga sektorn ser inte den ideella sektorn. Jag tror det beror på flera saker. Exempelvis så räknar vi i vårt välfärdssamhälle inte lika mycket med det ideella arbetet. Den offentliga sektorn har heller inte alltid tillit till den ideella sektorn och i vissa fall vice versa. Man ser bara det offentliga eller marknaden medan civilsamhället med sina särarter är en egen sektor med sina förutsättningar. Mycket beror också på okunskap. Jag ser det som en av utredningens viktiga uppgifter att för myndigheter, kommuner och landsting/regioner tydliggöra att man alltid ska tänka in på vad sätt kan det ideella engagemang som finns bidra till att vi bygger ett bättre samhälle. Dan ser överenskommelsearbetet som ett bra sätt att skapa tillit och ett jämbördigt samarbete. Att arbeta med den innebär att alla parter sätter sig ner och för en dialog. Då kan många missförstånd undanröjas. Det viktiga är själva processen, att politisk ledning och förvaltningschefer deltar i arbetet tillsammans med de idéburna organisationerna. Har man träffats, fört en jämbördig dialog och kommit överens om hur man kan samverka, då är det också lättare att implementera samverkan i verkligheten. Detta är en förkortad artikel, som du kan läsa i sin helhet på vår hemsida. Byanätsforum ett stöd för byanäten De flesta byalag som bygger bredband har ingen tidigare erfarenhet av det och ställs inför ett antal problem som är mer eller mindre gemensamma för alla som gräver. Har man ingen att rådfråga är risken stor att man gör exakt samma misstag som andra gjort. Det gäller allt från standarder för utbyggnad till regler för överlåtelser. Sveriges strategi för bredbandsutbyggnad på landsbygden bygger på engagemang från de boende och då måste de få bra hjälp. Både Bredbandsforum och Hela Sverige ska leva har länge varit medvetna om problemen och diskuterat möjligheten till en nationell helpdesk. Nu har Bredbandsforum och ett antal samarbetspartners (inklusive Hela Sverige ska leva) startat Byanätsforum på nätet ett viktigt steg på vägen mot den nationella helpdesk som Hela Sverige ska leva förespråkar. På Byanätsforum finns information om byanät och här kan diskussioner föras mellan byalag, offentliga aktörer och marknaden för att underlätta för planering, utbyggnad och förvaltning av bredbandsnät på landsbygden. Målet är att göra det enklare för lokala grupper att bygga och driva nät av hög kvalitet och att frågor av juridisk, teknisk eller ekonomisk karaktär snabbt kan lösas. Läs mer på byanätsforum.se Rapport från Örebro läns omställningsarbete Missa inte rapporten Omställningsrörelsens bidrag till en hållbar framtid i Örebro län. Den innehåller en genomgång av hur omställningsarbetet i Örebro län utvecklats under åren En viktig erfarenhetsspridning. Grunden för arbetet har varit det återkommande evenemanget Framtidsveckan med sitt smörgåsbord av aktiviteter. Den har varit en viktig träffpunkt för människor med liknande intressen. Här har kontakter skapats som lett till utveckling av olika slag exempelvis att flera omställningsgrupper har bildats bildades Regional Vi är dom vi väntat på och vi väntar inte längre omställning i samverkan, Ros, på initiativ av länsbygderådet i Örebro Ung omställare län för att skapa en stödjande struktur för ett hållbart Örebro län och samordna omställningsaktiviteterna i regionen. Arbetet har gett resultat. Nu finns strukturen och det strategiska tänket på plats. Det finns ett etablerat nätverk och en regelbundenhet i mötena, berättar Lasse Carlsson, Länsbygderådet i Örebro län. Molnet på himlen är som oftast bristen på pengar. Visste du att: I nuläget finns cirka tusen byalag som initierat eller färdigställt bredbandsnät. Totalt uppskattas dessa lokalt byggda och ägda nät täcka in anslutningar. Byanätsmodellen har skapat en folkrörelse som gjort avtryck och gör skillnad. Kom till tals på europeisk nivå ge förslag till kaskaden Nu kraftsamlar vi inom Hela Sverige ska leva för att ta reda på hur Sveriges landsbygder vill forma en framtida landsbygdspolitik på europeisk nivå. Vi vill få in förslag från lokala utvecklingsgrupper, länsbygderåd, medlemsorganisationer och även från enskilda personer. Förslagen ska behandlas under den Europeiska landsbygdsriksdagen i november. Efter den sammanställs förslagen till ett europeiskt manifest som lämnas över till EU:s politiker och myndigheter. Varför inte ägna lite tid åt diskussion och insamling under ett möte i vår? På helasverige.se finns en länk till Europeiska landsbygdsriksdagen. Där hittar ni formulär som kan fyllas i direkt på nätet eller skrivas ut i pappersform. Förslagen lämnas senast den 1 juni. Hela Sverige ska leva! 5

6 Från Hela SVERIGE Kraft att förändra tillsammans med medlemsorganisationer Tillsammans med tre av våra medlemsorganisationer inom folkbildningen, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet har Hela Sverige ska leva startat en folkbildningskampanj för våra lokala utvecklingsgrupper. Kampanjen inleds nu under våren i tre län: Norrbotten, Värmland och Örebro. Den innebär ett nytt och tätare samarbete än tidigare, där länsbygderåden och studieförbunden på regional nivå tillsammans skapar sina olika strategier för hur grupperna ska erbjudas utbildning/engageras. Kampanjen är ett försök som pågår under Därefter ska den utvärderas och spridas i hela landet. Kampanjen handlar om hur vi på ett bra sätt kan erbjuda kompetensutveckling till våra lokala utvecklingsgrupper. Utmaningarna på landsbygden varierar och för att kunna hantera dem så behövs hela tiden ny kunskap. Nu använder vi våra gemensamma resurser både nationellt och regionalt så att utbudet ska bli så rikt och varierat som möjligt. Att samarbeta så här konkret med medlemsorganisationer känns helt rätt, säger Claes Becklin, projekthandläggare på Hela Sverige ska leva. Han tror att man kommer att arbeta på lite olika sätt i de tre länen beroende på deras speciella förutsättningar. Målet är att hitta de bästa sätten för att nå ut till grupperna i varenda buske. Genom att utvärdera kampanjen i de tre pilotlänen under hösten hoppas vi kunna få fram bra modeller så att vi sedan kan fortsätta att erbjuda ny färsk kompetens i resten av landet. Grunden är Kraft att förändra en handbok i lokal utveckling från Hela Sverige ska leva. En digital version av skriften finns att ladda ner från startsidan på helasverige.se Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Maria Kjellström både utmanade och inspirerade under träffen. Foto: Håkan Lindholm Turism i Sverige Under två dagar i april träffades 18 representanter från Hela Sverige ska levas länsavdelningar/länsbygderåd, lokala grupper och turistentreprenörer för att se vad organisationen kan göra för att stödja den viktiga turismen på landsbygden. Initiativet kommer från Landsbygdsriksdagen i Gävleborg där turism var ett hett ämne under gruppdiskussionerna på lördagen. Håkan Lindholm, Hela Sverige ska leva Uppsala län, som var initiativtagare till träffen hade engagerat Maria Kjellström, turistentreprenör från Jämtland, som både inspirerade och utmanade gruppen. Hon beskrev den potential som finns inom turismen för landsbygdens utveckling och uppmanade oss i Hela Sverige ska leva att göra mer. En handlingsplan togs fram och en grupp bildades som åtog sig att bära frågan vidare samt även undersöka om det finns finansiering för eventuella projektidéer. Kontaktperson är Håkan Lindholm: På gång Lokalt förankrat fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling. Så heter den nationella fiskekonferens som äger rum i Ronneby den maj. Bakom konferensen står bland andra Blekinge länsbygderåd, Hela Sverige ska leva, länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län och Skärgårdarnas riksförbund. Under dagarna varvas föreläsningar med diskussioner och ni kommer att träffa både beslutsfattare och branschpersoner på konferensen. Läs mer på helasverige.se/blekinge Lite fakta turism i Sverige Antalet övernattningar på svenska boendeanläggningar har ökat med 36 procent sedan år Turismens totala omsättning har under motsvarande period ökat med drygt 89 procent och utländska besökares konsumtion i Sverige har ökat med 160 procent. Under 2013 tog Sverige emot 18,8 miljoner utländska besök. Under 2013 var medeltalet sysselsatta med turism , en ökning med 32 procent sedan Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat med nio procent. Turismens exportvärde uppgick till 105,7 miljarder kronor under Medan Sveriges totala export ökat med 57 procent sedan år 2000 har turismens exportvärde under motsvarande period ökat med 160 procent. Källa: Tillväxtverket 6 Hela Sverige ska leva!

7 Från Hela SVERIGE Vår styrelse 2015 Hela Sverige ska leva höll årsmöte i Örebro den 17 april. Våra två ordförande återvaldes, liksom stora delar av styrelsen. Vi hälsar följande nya styrelsemedlemmar välkomna: Holger Andersson, Göteborgsregionens länsbygderåd, Anna Maris, Studiefrämjandet och Erik Östergren, Länsbygderådet Västerbotten. Vi vill samtidigt tacka de avgående styrelsemedlemmarna för all den kunskap och engagemang som de ställt till Hela Sverige ska levas förfogande under sina år i Hela Sverige ska levas styrelse: Stig Hansson, Ingegerd Petersson och Kenneth Nyberg. Hela Sverige ska levas styrelse år 2015, från vänster till höger: Jan Runfors, Peter Zetterman, Gunnel Cassel-Söderbäck, Wanja Wallemyr, Pia Tingvall, Anna Frestadius-Offerdal, Asha Ismail, Stella Maris och Staffan Nilsson. Sittande: Erik Östergren och Åse Claesson. Saknas: Anna Haraldson Jensen, Holger Andersson och Bengt Grönblad. Hela Norden till Färöarna Hela Norden ska leva höll vårmöte i Torshavn, Färöarna den 24 april. Mötet beslutade att se över förutsättningarna för att dra igång ett projekt i de nordiska länderna där den lokala servicen kartläggs och vad den betyder för landsbygden i de nordiska länderna. Mötesdeltagarna gjorde även en rundresa i det storslagna färöiska landskapet och besökte bland annat en grupp kreativa kvinnor i Eysturoyar med cirka hundra invånare som ligger i Runaviks kommun. Kommunen bistår med medel till olika projekt och arbetar med ett underifrånperspektiv som kvinnorna är mycket nöjda med. På Färöarna bor det cirka personer och landet består av 18 öar. Närmast väntar ett möte med Nordiska ministerrådet under våren. Nyheter i korthet Tema Lokal förvaltning Nästa nummer av vårt nyhetsblad har temat Lokal förvaltning. Materialet hämtar vi från det seminarium om Lokal förvaltning av naturresurser som vi tillsammans med ett antal andra organisationer arrangerar i riksdagen den 20 maj. Frågan som ställs på seminariet är Vad har hänt och hur går vi vidare? Vi åker till Almedalen Förra året presenterade vi vårt politiska handlingsprogram i Almedalen. I år är vi i Ideella trädgården den 30 juni där vi arrangerar en politikerdebatt utifrån programmet. Vad har åstadkommits av det vi tycker är viktigt och vad väntar framöver? Samma dag debatterar vi kontanthanteringen med bland annat Björn Eriksson som startade kontantupproret. #ungapålandsbygden bjuder in till mingel på temat storstadsnormen. #ungapålandsbygden är ett samarbetsinitiativ av Hela Sverige ska leva och ungdomsorganisationerna 4H, U-Land och Vi unga. Vi debatterar Hela Sverige ska leva har varit flitig med debattartiklarna. Under perioden januari till april har vi skrivit hela nio debattartiklar i så vitt olika ämnen som att inte skuldbelägga de kommuner som krymper till att integrationens förutsättningar har ändrats. Har de inte publicerats i en tidning du läser? Läs dem på vår hemsida. Mikrofonden har hemsida Nu har Mikrofonden Sverige öppnat en hemsida: mikrofonden.se Här finns information om både Mikrofonden Sverige och de sex regionala fonderna som är igång, liksom kontaktuppgifter. Vi träffar riksdagsnätverket Nätverket för landsbygdspolitiskt intresserade riksdagsledamöter är igång igen efter valet i höstas. Vi träffar nätverket regelbundet för att informera och diskutera angelägna frågor. I början av maj träffade Hela Sverige ska leva nätverket för att diskutera hållbar kommunikation, alltså bredband och telefoni. Svensk-finsk landsbygdsriksdag Vår ordförande Staffan Nilsson har deltagit i den Svenskfinska landsbygdsriksdagen i österbottniska Pedersöre. En verkligt bra landsbygdsriksdag med tydligt underifrånperspektiv, rapporterar Staffan som passade på att göra reklam för den konferens om lokalt förankrat fiske som Blekinge länsbygderåd arrangerar den maj. Åse Classon, andra från höger, tillsammans med kvinnorna från Eysturoyar. Foto: Ulrik Strömberg Hela Sverige ska leva! 7

8 Avsändare: Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7, 2 tr, Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Foto: Bissjöns Byaförening. Midsommarfirande. Från och med nu kommer vi regelbundet att intervjua en lokal grupp och lägga ut intervjun på vår hemsida under rubriken Veckans grupp. Alla är välkomna att höra av sig för att bli veckans grupp, det enda krav vi har är att ni är med i Bygdebanken. Mejla Veckans grupp: Bissjön Bissjöns Byaförening i Skellefteå kommun är första Veckans grupp. Föreningen bildades 2001 och har varit aktiva sedan dess. Vi ringde upp kontaktpersonen Jan-Erik Pettersson för att ta pulsen. Vad är viktigast att arbeta med i er bygd? Det är en liten by, 20 hushåll, så det viktigaste är att vi trivs ihop. Vi ordnar träffar under året, som exempelvis valborgsfirande, midsommarfirande (då vi badar nere vid sjön på morgonen och har frukostfika), surströmmingsfest, pizzaaftnar och julfest. Vi har även haft byaluncher tre till fyra gånger i samband med föreningens möten och så. Vi ordnar också en arbetsdag på sommaren då vi underhåller vandringslederna. Har ni någon utformad lokal plan som ni följer? Nej det har vi inte. Men en sak som vi gjorde för bygdens utveckling var att vi byggde bredband tillsammans med grannbyarna för tio år sedan. Så vi har ett fungerande bredband idag vilket har varit bra för bygden. Har ni något samarbete med kommunen? Hur ser det ut? Ja det har vi. Vi har fått finansiering av kommunen i två olika projekt: när vi byggde vårt fågelskådartorn och när vi ordnade vår kulturvandringsled. Vad är ni mest stolta över att ha åstadkommit? Alla är nog stolta över att vi regelbundet upprätthåller badplatsen och kulturvandringsleden. Byastugan är också i bra skick och det möjliggör att vi kan fortsätta med föreningens arbete. Från norr Folkomröstning i Kinda? I Kinda kommun har invånarna närmast gått man ur huse för att protestera mot kommunpolitikernas förslag om nedläggning av hela fyra landsbygdsskolor. Kinda-Posten berättar att namninsamling pågår och får invånarna som de vill blir det folkomröstning om saken. För att fullmäktige ska ta upp frågan om folkomröstning krävs namn. Hittills har över kommuninvånare skrivit på kravet. Vittinge fixar cykelbanan I femton år har invånarna i Vittinge och Morgongåva väntat på en cykelbana mellan orterna. Men trots att ärendet varit prioriterat har ännu ingenting hänt, skriver Sala Allehanda. Mats Carlsson, ordförande i Vittinge byalag säger till tidningen att det rör sig om en sträcka på meter och att de verkligen vill ha en cykelbana. Nu planerar byalaget att lösa frågan själv, och ordna en provisorisk cykelväg så att folk slipper cykla på riksvägen. Resele lanthandel vinner på närproducerat Årets Reselebo blev Moa Berglund som för två år sedan tog över lanthandeln i Resele trots att kurvorna pekade neråt. Vi har satsat jättemycket på lokalproducerat, från både byns egna gårdar och övriga länet. Det har gått väldigt bra, bondens frys med kött har varit väldigt uppskattad. Engagemanget här i byn är otroligt, det är så många som värnar om Resele, säger Moa till Allehanda. Under 2014 har omsättningen ökat med 15 procent och Moas affär är numera också en servicepunkt med bland annat dator och fikahörna. Attraktiva Berg en succé I Bergs kommun har kommunen anslagit kronor till projektet Attraktiva Berg. Och många är de föreningar och byalag i kommunen som vill attraktivisera sin bygd. Hela 18 föreningar/byalag har lämnat in förslag till åtgärdsplaner, och de gäller allt från slyröjning till färdigställande av badplatser, skriver Östersunds-Posten. Sammanlagt motsvarar förslagen ett stöd på närmare kronor, vilket är dubbelt så mycket som budgeten. Tyvärr betyder det att vissa byalag kan vänta sig prutning och kanske direkta avslag. till söder 8 Hela Sverige ska leva!

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva 50 Medlemsorganisationer 5000 Lokala utvecklingsgrupper 100 Kommunbygderåd 24 Länsbygderåd Landsbygdsriksdag vart annat år Hållbara Bygder sedan 2003 Omställning Sverige start 2009

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015 Valberedningen har bestått av i den ordning ni ser oss på bilden ovan från vänster till höger: Sven-Olov Berggren Hjördis Clarberg Sivert Gustafsson Anders Karlsson

Läs mer

I huvudet på en ny verksamhetschef för

I huvudet på en ny verksamhetschef för I huvudet på en ny verksamhetschef för Familj Vänner Kärlek Barnen 1 Huset Städa Handla Laga mat Motion Avkoppling Sova Planera Resa Packa 2 3 4 5 6 Organsationen Verksamheten Personal Planering Organsationen

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2009-08-03 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 17:30 20:30 Beslutande: Jan Vinkvist Sassi Wemmer Claes Bergqvist Utses att justera: Paragraferna: 20 41 Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer

Läs mer

Inspiration. Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se

Inspiration. Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se Inspiration Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se Hämta material Materialet i den här beställningslistan går att ladda ner från vår hemsida

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap IOP Idéburet Offentligt Partnerskap och andra lokala partnerskapslösningar Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning SKL:s Kongress november 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Inspiration Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se

Inspiration Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se Inspiration Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. 2016 06 20 helasverige.se Hämta material Materialet i den här beställningslistan går att ladda ner

Läs mer

Mellanlandakonferensen 17/18 mars 2017

Mellanlandakonferensen 17/18 mars 2017 Mellanlandakonferensen 17/18 mars 2017 Två Skyttlar i Örby är platsen för årets landsbygdskonferens Tema för Mellanlanda 2017 är LevaBo Konferencier: Marie Arturén Vad är Mellanlanda? Konferensen arrangeras

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete. Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24 Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.se Kommunstyrelsepolitiker Deltagit i SKL:s arbete med Civilsamhället

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Info-brev VÅRen 2015

Info-brev VÅRen 2015 Info-brev VÅRen 2015 Vårutsikt från kansliet i Stavby. ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vi har nu haft vårt årsmöte i år var vi i Karlholm, mycket trevligt deras idé och utvecklings grupp fick möjlighet att presentera

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 PM 2016:116 RI (Dnr 110-658/2016) Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

En livskraftig landsbygd i Blekinge

En livskraftig landsbygd i Blekinge En livskraftig landsbygd i Blekinge Hur gör vi den möjlig? Open Space workshop den 16 november 2013 Arrangör:Hela Sverige ska leva Blekinge Processledning och dokumentation: Gunnel Cassel-Söderbäck Innehållsförteckning

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans

Läs mer

Omställning för utveckling

Omställning för utveckling Välkomna! Omställning för utveckling Dagens program Tid 09:00 Välkomna! Introduktion Dagens program 09:30 Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 10:00 Workshop: Vilka utmaningar står

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Bakgrund En väl fungerande allmän vardagsservice är viktig för landsbygden Hela Sverige ska leva driver just nu ett projekt där femton orter arbetar

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2016

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2016 Valberedningen har bestått av i den ordning ni ser oss på bilden ovan från vänster till höger: Gun Rehnman Sven-Olov Berggren Tina Yngvesson Sivert Gustafsson

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Till alla ideella föreningar i kommunen, studieförbund samt kommunens samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Detta är ett förslag på hur föreningslivet och kommunen i Västervik

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer