KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT"

Transkript

1 KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT Kontorsbyggnad Teleberget Pakastovägen Korpo

2 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder Sammandrag av det granskade objektet De väsentligaste bristerna samt riskerna 6 6. Reparation av skador & riskerna för outförda reparationer Förekomst av asbest samt mikrobskador Om undersökningsförfarandet 7 9. Bilagor.. 8

3 3 1. Grunduppgifter Byggnadsår Åtgärd Byggt på 70-talet. Konditionsgranskning för försäljning av objektet. Granskningsdatum Granskare På plats Granskningsförhållande Handlingar till påseende Använda mätdon Måns Henriksson, byggnadstekniker Magnus Lundström ( serviceman ) i början av granskningen. Soligt, ca C. Inneluft: Rh 43% T 23 C. En del byggnadsritningar. Undersökningen utfördes med hjälp av ytfuktmätaren Gann Hydromette Compact B. Mätaren visar fuktpåfrestningen i konstruktionen, men ej konstruktionens skick. Dessutom användes relativa fukthaltmätaren Vaisala HMI41 / HMP42. Begränsningar vid objektet Våtutrymmena har ej använts kontinuerligt på flera år, varvid den sk normala fuktpåfrestningen av konstruktionerna ej fås fram. Annat

4 4 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter ( Grundar sig på uppgifter från ritningar samt andra handlingar, ägaren eller användaren ). Byggnadssätt Grundläggningssätt Undre bjälklag Ytterväggskonstruktion Fasadmaterial Mellanväggar Övre bjälklag Takform / -material Värmesystem Värmetillförsel Ventilationssystem Kommunalteknik Utförda reparationer Brister och skador som ägaren upptäckt Uppförd på plats. Betongsockel / -pelare direkt på berg. Sk dubbel betongplatta. Sk dubbel tegelvägg Tegel. Tegel. Betong. Plant tak / takfilt. Väggradiatorer. Egen elvärmepanna. Maskinell ventilation. Ej kopplad till kommunalt vatten- eller avloppsnätverk. 2008: Största delen av eldragningarna förnyade, fönstren förnyade, ventilationen monterad, socialutrymmena förnyade / byggda. Några betydande brister eller skador har ej uppdagats.

5 5 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder Sockeln och undre bjälklaget: Sockeln är av betong, obehandlad och visuellt granskat i rätt gott skick. Betongarmeringen är ställvis blottad, och denna vore bra att skydda mot korrosion. Några betydande skador kunde dock ej upptäckas. Undre bjälklaget är sk dubbel platta, med ett bärande betongbjälklag på betongbalkar, värmeisolering samt en ytbetongplatta. Golvens rakhet mättes ej i det här sammanhanget, men de var visuellt granskat rätt raka. Stomme: Byggnadens stomme är av tegel, med minerallull som isolering. Fasaden är främst av ren murad tegel. Fogarna var ställvis öppna, och dessa borde fogas. Vid huvudingången finns en mindre mängd stående panel. Ytan på panelen är rätt sliten, och borde underhållas. Vattentak: Vattentaket är veterligen ursprunglig takfilt, och den såg intakt ut. Taket är granskat 2008 och hade då enligt uppgift varit i gott skick. Takfiltens tekniska livslängd är ändå snart slut, och dess skick bör efterföljas med några års mellanrum. Ett förnyande av denna bör planeras på sikt. Alternativt kunde man lägga på ett skikt membran enligt skild granskning. Inifrån fanns ej dock tecken på läckage för tillfället. Ventilationen av vattentaket sker via takventiler. Regnvattnet rinner enligt uppgift rätt bra till regnvattenbrunnarna. Uppvärmning: Huset uppvärms med en elvärmepanna via väggradiatorer. Pannan på 50 kw är från -09 och varmvattencisternen 800 l. Värmeledningssystemet är veterligen ursprungligt, och dess livslängd är ca år. Vissa radiatorer är äldre, vissa förnyade. Bruksvattenrör: Rören är av koppar och till största delen förnyade -08. Vissa rör verkar dock vara äldre, antagligen ursprungliga. Deras tekniska livstid är ca år, så förnyande av dessa bör planeras inom en snar framtid för den delen. Bruksvattnet fås från en egen 3 m 3 :s tank, som fylls enligt behov. Avloppssystem: Avloppsrören är av plast och golvbrunnarna av plast samt gjutjärn. Gjutjärnsbrunnarnas ( tvättrummet, wc / H ) tekniska livstid är ca år, så deras skick bör efterföljas, och förnyas eller saneras vid behov. Avloppsvattnet leds enligt uppgift till en sluten tank på 9 m 3. Ventilation: Byggnaden har maskinell ventilation med avkylning. Elinstallationer: Eldragningarna är i stort sätt förnyade 2008 och dessa granskades ej skilt nu. Eldstäder: Det finns ej eldstäder i byggnaden. Fönster och ytterdörrar: Fönstren är i stort 3-glas trä- / aluminiumfönster ( -08 ) och de är rätt underhållsfria. Huvuddörren är av järn / armerad glas oh i bruksskick. Den dubbla sidodörrens paneler är rätt slut och kräver i praktiken förnyande inom kort.

6 Torra utrymmena: 6 - Konstruktionerna i kafferummet konstaterades torra med ytindikator. Det finns ej sk översvämningsskydd under diskmaskinen, och ett sådant borde monteras, så att mindre droppläckage kunde upptäckas snabbare. Socialutrymmena: - Konstruktionerna i tvättrummet konstaterades torra. Väggkaklen samt plastmattan på golvet satt bra fast i underlaget, och silikonfogarna var intakta. - Konstruktionerna i herrarnas wc konstaterades torra. Plastmattan på golvet satt bra fast i underlaget. Kopplingen till varma bruksvattnet droppläcker under lavoaren, och kopplingen borde förnyas. - Konstruktionerna i inva-wc:n konstaterades torra. Plastmattan på golvet satt bra fast i underlaget. - Konstruktionerna i inva-wc:n konstaterades torra. Plastmattan på golvet satt bra fast i underlaget. - Konstruktionerna i städskrubben samt i omkl.rum / wc:n konstaterades torra. Plastmattan på golven satt bra fast i underlaget. Dessa utrymmen är enligt iakttagelserna äldre, men i bruksskick. Dränering: Det fanns inte noggrannare uppgifter om möjliga dräneringsrör, men enligt uppgift samt iakttagelserna finns det ej sådana. Enligt byggnadens läge är det uppenbart ej heller nödvändigt med sådana. Marklutning: Marklutningarna runt huset är mestadels litet sluttande bort från huset. I alla fall blir det enligt uppgift ej större mängder ytvatten runt huset. 4. Sammandrag av det granskade objektet Byggnaden, ett 1 -plans hus, är uppförd på platsen. Byggnaden befinner sig uppe på ett berg. Det upptäcktes ej fuktskador eller några betydligt försvagade konstruktioner förutom några brister samt förbättringsbehov. Iom granskningen kan man ej utesluta möjligheten till möjliga gömda fel inne i konstruktionen. I punkt 5 finns det samlat de väsentligaste behoven för tilläggsutredningar, service, reparation eller förnyanden. Smärre åtgärder angående objektets användning samt underhåll är nämnt i punkt De väsentligaste bristerna samt riskerna - Några betydande brister eller risker påträffades ej.

7 7 6. Reparation av skador samt riskerna för outförda reparationer Konstruktionerna bör utföras och repareras sakligt så att de uppfyller användningskraven ( så att tex fukt ej kan tränga in i konstruktionerna ) genom att använda ändamålsenliga material. Preventiva underhållsåtgärder och reparation av redan upptäckta skador minimerar kostnaderna samt upprätthåller husets värde. Ifall skador eller brister har konstaterats i granskningen, men ej åtgärdas, stiger ofta reparationskostnaderna. En oåtgärdad skada kan medföra en hälsorisk i boendet. 7. Förekomst av asbest samt mikrobskador Byggnaden är uppförd under en tid då det använts asbest i byggnadsmaterialen. Efter granskningen kan det konstateras, att det ej upptäcktes asbest i konstruktionerna. En egentlig asbestkartering är dock på fastighetsägarens ansvar. Det fanns ej synlig mikrobväxtlighet. 8. Om undersökningsförfarandet Undersökningen baserar sig på iakttagelser av objektet, av handlingar, av uppgifter från ägaren samt tagna fotografier. Rapportens läsare bör alltid förutom rapporten bekanta sig med Kuntotarkastus kauppaa varten, beställarens anvisningar ( LVI , KH ). Konditionsgranskningen är huvudsakligen utförd visuellt samt utan att öppna konstruktionerna enligt Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, utförningsanvisningar (LVI , KH ). I den ytliga undersökningen har poängterats väsentliga brister, skador och risker som kan inverka på konstruktionshållfastheten, säkerheten samt boendedugligheten. I en undersökning som denna kan ej gömda fel upptäckas, såvitt de ej påträffas med ytindikator eller synligt på ytan. Utan att öppna konstruktionerna rejält kan man ej få en heltäckande bild av konstruktionernas skick. Pga detta bör man i oklara fall utföra tilläggsundersökningar samt - konditionsgranskningar. Genom ytliga granskningar kan man ej alltid säkerställa dräneringsrörens eller vattentrycksisoleringens befintlighet eller underhållsbehov. Det är konditionsgranskarens rättighet samt skyldighet att rätta fel som möjligt uppkommit under undersökningen. Alla fel som uppdagats bör reklameras till konditionsgranskaren inom rimlig tid ( 3 månader från undersökningsdatum ). Beställaren bör vara medveten om, att konditionsgranskningen endast berör situationen under undersökningstillfället. Situationen i objektet kan ändra rätt mycket på en kort tid efter undersökningen.

8 8 BILAGA 1 Bild 1-2. Allmänna bilder av kafferummet. samt tvättrummet. Bild 3-4. Tr. Allmänna bilder av duschknuten. samt golvbrunnen.

9 9 Bild 5-6. Wc / H: Allmän bild. Rinnmärken på golvet från den läckande kopplingen på varma bruksvattenröret. Bild 7-8. Allmänna bilder av städskrubben. samt inva-wc:n.

10 10 Bild Allmänna bilder från värmecentralen, varmvattencisternen samt cirkulationspumparna. Bild Ventilationsaggregatet. samt vattencisternen.

11 11 Bild 13. Det fanns mindre sprickor i syd-östra hörnet. Bild 14. Sidodörrens paneler är rätt slut. Bild Allmänna bilder av taket på den lägre delen. Bild Allmänna bilder av taket på den högre delen.

12 12 Bild 19. Fästet av husstegen är lös. Bild 20. En del fogar är öppna. Bild Undre bjälklagets betongarmering är ställvis blottad. Bild Allmänna bilder nedanom undre bjälklaget.

13 13 Bild Husets västra sida. Bild Husets norra sida. Bild Husets södra sida.

14 14 Bild Husets östra sida. INSINÖÖRITOIMISTO KIINTEISTÖASIANTUNTIJAT OY Åbo Måns Henriksson, byggnadstekniker, konditionsgranskare tel

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR Bilder: Miljöförvaltnings bildarchive/pentti Hokkanen KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR En guide för bedömning av fastigheters skick och säkrare köp för säljare och köpare A. Inledning Bild: Miljöförvaltnings

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2524 Torpa-Kärra 6 142 Kärra bygata 12 Kärradal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Torpa-Kärra 6:142 Namn: Harriet Lidzén Gatuadress: Kärra bygata 12

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2684 Borret 8 Frejagatan 16a Mölndal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Borret 8 Namn: Ali Riad Gatuadress: Frejagatan 16a Postadress: Frejagatan 16a

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 U10921 Rörby 8 99 Målstavägen 5 B Bälinge Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rörby 8:99 Namn: Helén Umberg Gatuadress: Målstavägen 5 B Postadress: Målstavägen

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄSBYPARK 12:2 Fastighetens adress: ASKRIKEVÄGEN 9 183 51 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Smeden 5 Ripvägen 5, 394 70 Kalmar Kalmar 2015-07-27 Roger Klaesén Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 072-32 22 846 Säte Kalmar E-post

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande Fastighetsbeteckning Kalmar del av Vadstena 1:3 Gatuadress Överlåtelsebesiktning Uppdragsgivare Thomas Aheim Postadress Turenäs 917 Postnr Ort Postnr Ort 380 30 Rockneby Telefon E post Sida 1 av 12 Fastighetsägare

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Odonet 11 Namn: Margareta Boman & Lars Persson Gatuadress:

Läs mer

ATT IDENTIFIERA OCH UNDERSÖKA EN RISKKONSTRUKTION

ATT IDENTIFIERA OCH UNDERSÖKA EN RISKKONSTRUKTION ATT IDENTIFIERA OCH UNDERSÖKA EN RISKKONSTRUKTION UTBILDNINGSMATERIAL Riskkonstruktioner i småhus Innehållsförteckning Förord... Mellanvägg av trä på en oisolerad bottenplatta... Blindsockel... Blindsockel,

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red. Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.) Serie S: Studerandes arbeten, 2/2010 Inneklimat och brandsäkerhet

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer