Vi EGA-bladet. Posttidning B Avsändare: Vegabladet clo Lennart Eriksson Trevebovägen Akersberga. Karlavägen 5 T"- 33 KUNGSÖR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi EGA-bladet. Posttidning B Avsändare: Vegabladet clo Lennart Eriksson Trevebovägen 42 184 32 Akersberga. Karlavägen 5 T"- 33 KUNGSÖR."

Transkript

1 Posttidning B Avsändare: Vegabladet clo Lennart Eriksson Trevebovägen Akersberga Ramqvist Karlavägen 5 T"- 33 KUNGSÖR Vi EGA-bladet De Nordiska VEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 4 årgång 2002

2 Innehåll Vega-bladet 4 Ordföranden har ordet Sverige 3 Regioner Sverige 4 Formand har ordet Danmark 5 Regionale kontakter Danmark 6 Formand har ordet Norge 7 Ordinarie generalforsamling 8 Ny motor i Litha 9 Lidt mereom Vega-regattaenIFR 12 Kallelse årsmöte Sverige 16 Vegaseglare på Orientexpressen 17 Rapporter regioner 18 Navigations kurs 18 Trötta vantspridare Eskader 2002 Västervik Ett motorbytes vedermödor 30 Sikkerhet ved havkryssning Donnerwetter noch einmal Bilder från IFR m.m. 39 Marknaden 44 Klubbprylar Klubbartiklar Vega evenemang 47 Vår adress är : Våra annonsörer HammaX International AB Svenska Sjö Fors Marin AB Bodings Segel AB ERLANDSONS BRYGGA AB Vega Marin AB Omslag bilder från fra kapsejlads under IFR Personerne i båden er fra venstre fra Dansk Vegaklub Finn Hallager (kasserer), Peder H0yer (ncestformand)samt Erik B. Simonsen (formand). Båden hedder Maja (V 1203)s~pperPederH0ye~ Vegabladet clo Lennart Eriksson Trevebovägen Akersberga Vegabladet utges i 1000 exemplar 4 gånger om året till medlemmar i de nordiska länderna. Ansvarig utgivare Bengt-Ake Fri. Annonsörer får en länk från Vegaklubbens hemsida. Annonspriser: 1 insida 600:-, % insida 400:- Rabatt vid avtal om minst 3 annonse~ Blad Nr 4,2002 utkommer under december månad. Press stop den 1 november. Trvck: Mariehamns Trvckeri. Vegaklubben Sverige Medlemskontakt Lennart Erksson Trevebovägen Åkersberga Tel Ansvarig utgivare Bengt-Åke Fri bengt-åke. Tel Ordförande Lars von Malmborg Tel Annonser Kjell Hverven kjell. Tel Teknik Per Wasberg Tel Segling Lars Lemby Te Media Ove Blomqvist Tel Information Jan Skoog Kassör Åke Sääf Medlemsavgift 200kr / år Postgironr Klassbevis, kurser Postgironr Klubbprylar se marknadssidorna Verksamhetsår 1/1-31/12 Hemsida: Mail: Båtförsåkring: Svenska Sjö. Ombud Lars von Malmborg, se ovan o~ Iuw tjn/d i rv~ ~ Nu ligger båten på land. Hon är täckt och varvet är städat för vintern. Nu skall det gå 6-7 månader innan man åter har vatten under kölen igen. Båtlivet är detta till trots ändå inte slut. Nu börjar en ny fas. Planeringen inför nästa säsong, förbättringsarbeten och ökning av aktiviteter den egna kompetensen. För att hjälpa till med detta ordnar Vegaklubben i olika delar av landet. Vilka de är kan du hitta på klubbens hems ida www. veqaklubben. iust.nu samt i denna tidning. I Stockholm - Mälarområdet sker följande. Själv kommer jag att medverka i minst en studiecirkel som syftar till förarintyg, med möjlighet att även skriva för kustskeppare och VHF certifikat. Lars Lemby svarar för en föreläsningskväll om seglingsteori och. Per Wasberg leder, under en kväll i februari, en motorträff. Lägg grunden för ännu en bra säsong år Det finns mycket man kan göra nu. Lars 3

3 Vegaklubbens regioner Stockholm Mälaren Jan Skoog Tel Sydost Jens Wikström Tel Växjö Jan Molin Tel Vänern-Vättern Roland Wäxby Tel Sten-Arne Pettersson Tel Västkusten Irene Hylen Te Nya medlemmar i Sverige Jan Lundmark VEGA 1600 Piteå Lars Dessel VEGA 2368 Bålsta Anders Olofsson VEGA 269 Bergkvara/ Anders Hansson VEGA 2292 Ingarö Sven Rudholm VEGA 736 Göteborg Marie Laukkanen Sjösten VEGA 580 Västerås Bengt Olsson VEGA 2627 Höganäs Jan Arpi VEGA 2348 Stockholm Thomas Hedman VEGA 1200 Oxelösund Håkan Hedman VEGA 3088 Huddinge Giani Celsi VEGA 2280 Stockkolm Dan Samuelsson VEGA 854 Aplared Örjan Nilsson VEGA 200 Hemse Karl Sondel! VEGA 1877 Karlshamn Vi önskar alla nya medlemmar välkomna till klubben MOTOR OCH REVERSERINGSKVÄLL ISTOCKHOLM VINTERN 2003 Vi har även i år ordnat en temakväll, onsdagen den 5:e februari, kl 18.00, Essinge Båtklubb,. Vi kommer att ha en 02l:a, en reversering och diverse delar att plocka med för att det skall bli extra åskådligt. Anmälan sker till mig per telefon, bost eller wasberg~xpress.se senast l:a februari Var noga med aulämna telefonnummer om något skulle inträffa som gör att vi i sista minuten måste ställa in. Anmäl er i god tid, vi kan vara max 30 st. I år blir vi tvungna att ta betalt 20:-/person för att täcka lokalhyran. Lättöl/vatten samt smörgås till självkostnadspris. Per Wasberg l I Dansk Vega Klubs bestyrelse Formand Erik B. Simonsen Tlf Ncestformand Turarrangementer, Sjaelland0st Peder H0yer peder Tlt Kasserer Regnskab,medlemskartotek. brugtsalg, hjemmeside Finn Hallager Tlf Sekretrer Jonna Clausen Tlt Bestyrelsesmedlem Tekniskservicehåndb0ger Instruktioner Leit Plaetner Vestre Hougvej Middeltart Tlt REDAKT0R Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte E.Simonsen~mai.ku.dk Tlt POSTADRESSE: DANSK VEGA KLUB, clo Erik B. Simonsen Hollegårdsvej Holte POSTGIRO: DANSKVEGA KLUB c/o Finn Hallager, Visbjerg Hegn 39, 8320 Mårslet HJEMMESIDE: Medlemslisten beskyttes af kodeord: ALBIN Password: VaDA (jfonnand Iuu onhl (jjlulmllfk Bestyrelsen er så småt ved at få vejret efter sommerens IFR arrangement i Egå, og i skrivende stund står vi lige for at holde bestyrelsesm0de. Her skal vi bia. evaluere IFR, men det tegner til at blive en let opgave. IFR forl0b på alle måder srerdeles tilftedsstillende også 0konomisk. Vi arbejder på en videofilm fta IFR, som viiligge frerdig medio november. Det er hensigten at udgive den på DVD og VHS under vores klubartikler sammen med andre nye salgsartikler til medlemmeme. Mere om det senere. Filmen vii dog også blive vist på vores medlemsffi0der i 10betafvinteren. Når dette lreses vii der vrere afholdt medlemsffi0der i både Ish0j og MiddeIfart. På vores hjemmeside ligger der nu digitale billeder fta IFR, som kan downioades uden problemer. Vi planlregger nye tiltag på hjemmesiden, bia vii vi Ireggede såkaidte Tekniske Tips ud som PDF-filer. Hvis nogle medlemmer har nye forbedringer, kan de optages som nye tekniske tips. Jonna Clausen, klubbens sekretrer, har besluttet at trrekke sig fra posten som dansk redakt0r af Vegabladet. Vi takker Jonna for den fine indsats hun har gjort for bladet siden primo år Jeg fortsretter selv som redakt0r, og jeg vii straks opfordre medlemmeme til at skrive indlreg til bladet om hvad som helst vedr. Vegaer og sejiads. Har du haft en god sommertur eller har du repareret noget interessant på din Vega, så lad os alle h0re om det og evt. få nogle gode råd. Vi modtager også geme fortsatte beretninger fta de både, som stadig sejler på flodeme i Europa. Har vi så fäet sejlet nok i år? Ja, det kan vel aldrig biive helt nok, men seiv er jeg da godt tiifreds. I forbindelse med IFR var jeg af sted i 3 uger, vi kom både gennem Lillebrelt og forbi Sydfyn, og vi havde spileren oppe to gange! Lregger man dertil alle de gode ture vi havde i 0resund i både danske og svenske havne, så var det alt i alt en pragtfuid sreson. Jeg håber, at I alle kan sige det samme. Erik B. Simonsen 4 5

4 I I,. ~ REGIONALEKONTAKTER Limfjorden Peter Olesen, Ålborg Tlf Lillebcelt Marianne Larsen, Middelfart Tlf Roskilde/Isefjord Bent Reimer, Frederikssund Tlf Genudstedelse duelighedsbeviser DK Har man et af duelighedsbevis, der er ~ldre end 1990, og er dette bortkommet, koster det Kr 1800 at få udstedt et nyt. Har man derimod taget en fotokopi af det oprindelige bevis, vii Sofartsstyrelsen dog fortsat genudstede et duelighedsbevis mod betaling af det normale gebyr på kr 40 (dog fra 1 januar 2003 kr 200). Y derligere oplysninger findes på Dansk Sejiunions hjemmeside. V767 Leif Plaetner i Nye medlem mer 2002 V2269 FORTUNA S0REN L0TH SKOVRIDERGÅRDSVEJ VIRUM HAVN: VEDBJEK V2258 STEEN BEEK-ANDERSEN MOSEAGER GRJESTED V1406 FREJA ORLA HANSEN HAVDRUPVEJ 36, 2. T.H BR0NSH0J V1214 AUGUSTA IAIN BROOKS FEJ0VEJ SLANGERUP HAVN: FREDERIKSSUND V3358 ATHENE KURT S0RENSEN HEJSAGERVEJ 34 B 6100 HADERSLEV HAVN: EGÅ V340 VOLTElS OLE CHRISTENSEN FYNSVEJ LYNGBY HAVN: KB KALVEBOD VEGA-klubbens styre Norge Formann Tom H Rasmussen Vassegate 16 G, N-0475 Oslo Tel. priv Tel. arb Kasserer Svein Straand Tel. priv Tel. arb Styremedlem Gunnar Bjelland Tel. priv V2888 MEDOC PETER FJELDBERG SVENDSVEJ8B 2960 RUNGSTED KYST Svein Otto Aanonsen V2049 PETER LANGE VINGETOFTEN 292 Tel. priv HERLEV Tel. mab V? KARL ERIK CHRISTENSEN RANUNKELVEJ 17 KLOKKERHOLM 9320 HJALLERUP V1635 JESPER NIELSEN VANGEDEVEJ S0BORG V2974 JOHNNY QUITZAU SKOVLUNDEVEJ KOLDING V2447 POUL ALBERT HEIN DYBVIGVEJ FEJ0 6 Jan V Indseth Tel. priv Finn T0nnesen Tel. priv Tel. arb Aksel Holmsen Tel. priv Vega-klubbens adresse: VEGA-klubben, Postboks 296, N-1326 LYSAKER Postgiro: Vega-klubbens hjernmeside: r;onnannen i ~ Iuw Mdd Jeg har et sp0rsmål til skipperne: "Kan mannskapet ditt redde deg hvis du faller overbord når dere seiler eller går for motor?" Som regel når jeg stiller dette sp0rsmålet, får jeg svar som viser at dette har man tenkt lite på. Dere har vellest om alene-seilere som har falt overbord når de ligger fort0yd for anker og som roper om hjelp fordi de ikke klarer å komme opp i båten igjen. Hei mannskap! Er du sikker på at skipperen kan redde deg hvis du skulle falle i vannet en dag det ikke er pent vcer? Mange historier viser at det er lett å få panikk i de situasjonene jeg har nevnt her så jeg skal ta opp dette emnet på Vegaklubbens vinterm0te i Oslo. Jeg håper jeg har gitt dere noe å tenke på og diskutere i vinter. Tom H. Rasmussen Redaktionen önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 7

5 Ny motor i Litha ORDINJER GENERALFORSAMLING 2003 Af Erik B. Simonsen Hermed indkaldes til Dansk Vega Klubs ordinxre generalforsamling: L0fdag den 8. matts 2003 k i Ishoj Sejlk1ub Dagsorden: 1.Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3.Fremlxggelse af regnskabet til godkendelse 4.Fastsxttelse af kontingent for det kommende år 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Leif Plaetner (er villig til genvalg) Erik B. Simons en (er villig til genvalg) 6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 7.Valg af 2 revisorer 8.Valg af 1 revisorsuppleant 9.Behandling af indkomne forslag 10. Eventuelt Forslag, der 0nskes behandiet under punkt 9, skal vxre formanden Erik B. Simonsen i hxnde senest 14 dage f0r generalforsamlingen (addresse: Holtegårdsvej 98,2840 Holte). I forbindelse med generalforsamlingen byder Dansk Vega Klub på sm0rrebmd. Vel m0dt! Bestyrelsen 8 Da vi kom på land i oktober 2001 havde jeg ikke planlagt at skifte motor på vores Vega Litha (1991). Min kone Anne og jeg havde dog ofte talt om, at vi på et tidspunkt kunne tcenke os at k0be en ny motor, men hvem kan ikke det, efterhånden som Vega-flådens motorer ncermer sig 30 år eller mere. Vi havde oplevet flere gange, at vi ikke helt stolede på den gamle Volvo Penta MD6A. F.eks. ville vi sejle over K0ge Bugt en dag isommeren 2001, hvor vinden forsvandt. Da startede vi ikke mataren og sejlede over 20 mil til R0dvig, men vendte istedet tilbage til Drag0r. Det stod imidlertid også klart for os begge, at med en ny motor havde vi sejlet til R0dvig. Båden blev k0bt i Nyk0bing Falster i Den blev valgt blandt flere Vegaer, fordi den var pcen nede om lce, og fordi den havde en dieselmotor, som virkede pålidelig. Mads, som vi k0bte båden af, var meget overbevisende, når samtalen faldt på matarens driftsikkerhed. Den var blevet renoveret i 1996 af en pensioneret maskinmester, og dens eneste skavank var, at den smed lidt olie ud under k0rsel. Litha sejlede derfor med ble, mens vi havde den gamle motor. Men derudover fungerede mataren upåklageligt, den startede altid med det samme, og den trak godt. I 10betaf efteråret lagde vi lån om i vores hus, og pludselig 0jnede vi en mulighed for at k0be en ny motor. Hvis vi skulle reparere problemet med 9 oliedrypning, skulle vi have en professionel til det. Den gamle motor burde også laves om til ferskvandsk0lning, så vi besluttede at investere i en ny motor istedet. Walther (vores VaDA prcesident) er kollega i Vedbcek havn og en af vores gode venner, så det var ikke svcertat beslutte, at vi skulle have en BETA diesel på 14 hk, idet Walther importerer disse motorer fra England. Motoren kom hjem inden jul og stod i Walthers kcelder. I januar spurgte Walther, om vi ikke skulle begynde at demontere den gamle Volvo, så vi k0bte hver en bamsedragt (min kone Anne kalder dem for legedragter) og tog en time til to ad gangen i nogle weekender. Vi vidste ikke rigtigt, hvor langt vi ville nå, for det var hele tiden en mulighed at overdrage resten af projektet til professionelle. Det Iykkedes dog at demontere mataren, men da båden stod inde i en klump af både, kunne vi ikke umiddelbart få 10ftetmataren ud med en kran. Vi afmonterede generator og dynastarter, men vi kunne ikke få svinghjulet (40 kg) af, det sad totalt fast. Vi vurderede, at det var urealistisk ved håndkraft at 10fteca 160 kg motor ud af båden, så vi placerede motoren på et stykke tceppeog skubbede den ind på d0rken i salonen. Vi lagde en hegnspceltvcers over nedgangen, og med en håndkran hcengende i pcelen kunne vi 10fte mataren. Den nye Beta motor vejer kun 80 kg, så den mente vi kunne 10ftesap i båden med 4-5 raske folk. Walther er tysk og engelsk lcererved Handelsh0jskolen i Helsing0r, men han mente ikke, at hans elever kunne lokkes til at give en hånd i Vedbcek, så det blev nogle af mine studenter og

6 kolleger fra Anatomisk Institut på K0benhavns Universitet, som stillede ap. Walthers f0rste kommentar, da vi ankom, var da også: "Nå, det er måske triceps og biceps, som kommer der." Vi fjernede s0gela:mderetog lagde nogle tcepper ud over siden. To mand stod oppe på båden med hver sit tov i mataren, tre mand tog fat på jorden og så var den sag klaret på få sekunder. Vi beh0vede ikke en gang håndkranen for at scenke mataren ned i motorrummet. Nu kom den svcerestedel af hele processen og vi var nu henne omkring 1. april. Den nye motor skulle scettes fast i det gamle fundament. Hertil fik vi fremstillet to jernplader med huller til bolte, som passede til det gamle fundament og huller med gevind til f0dderne på den nye motor. Jernpladerne blev malet med noget rustbeskyttelse, og vi vidste heldigvis fra andre installationer af Beta'er i Vegaer, at pladerne skulle vcere8 mm tykke. Et nyt stcevnr0rsleje (plast) blev monteret sammen med den nye aksel, og nu skulle mataren lines ap, så den stod rigtigt i forhold til skrueakslen. Det var rigtig svcert, og det tog lang tid, da den havde tendens til at flytte sig ud af alignment, hver gang vi strammede baltene til. Det er mit indtryk, at matarens f0dder med gummidcempere gjorde, at mataren i sin skrå stilling kunne hcenge lidt i gummiet, hvilket så cendrede sig, når man strammede det hele til. Det Iykkedes dog trods den lille tolerance og resten var a piece of cake. Vi monterede nyt gashåndtag, udst0dning og lydpatte (våd udst0dning) samt kontrolpanel. Det sidste klarede vi ved at montere Betaens medf01gendepanel på et stykke sort plastplade. Brcendstofslangerneblev fornyet men den gamle vandudskiller genbrugt. De gamle ledninger blev demonteret og nye blev trukket. Vi eksperimenterede lidt med skillerelceer mellem start- og forbrugsbatteri, idet det f0rste vi pr0vede trak lidt str0m hele tiden, men det ncesteduede. Propellen blev en foldepropel, og vi monterede en zinkanade på akslen lige foran propellen. Vi var nu klar til pr0vestart, og efter udluftning samt nogle spande vand (k0ievand) startede den fint. Det viste sig dog, at dieselolien 10btilbage i tanken (i k0isvinet), når mataren stod stille i nogle timer, derfor skulle den t0rne i nogle sekunder, f0r den startede. L0sningen på dette problem var at montere en lille dieselpumpe, som pumper brcendstof mens man forvarmer mataren i 5-10 sekunder. Herefter startede den 0jeblikkeligt hver gang. Da nu Walther scelger en del Betamotorer, havde han indset, at det ikke var god reklame at sejle rundt med en Nanny i egen båd. Da vi yderligere var kommet i god trcening mht motorskift, så skiftede vi også lige motor på Walthers vega VIWA II, således at han også fik en 14 hk Beta i. Det gik overordentlig nemt, iscerfordi Beta motoren ligner Nanny'en til forveksling bortset fra farven. Den gamle motor blev solgt til S0nderjylland eller Nannyland, som Walther kalder det. Da jeg kom i vandet med Litha, var det selvf01geligspcendende, om den ny motor nu startede, men det var ikke ncerså spcendende,som det var tidligere med den gamle Volvo. Det, 10 som er er virkelig sk0nt ved en ny motor, er helt klart, at man stoler på den. Vi havde dog et enkelt hcengeparti. Den gamle Volvo stod stadig inde i salonen. Vi sejlede derfor over til mastekranen i Vedbcek, hvor vi havde parkeret en trailer med en palle. Der sad en del mennesker på nogle bcenke og kiggede på, mens vi hejste Volvoen op af båden, satte den på land og herefter sejlede båden vcek igen for motor. Der var vist et par stykker, som ikke skulle nyde flere 01den dag!!!!! De to Betaer har fungeret upåklageligt hele scesonen 2002, og min gamle Volvo lever stadig, den er ved at blive monteret i en anden Vega, hvis Volvo havde mistet kompressionen. Det havde den heldigvis masser af, og da den nu bliver ferskvandsk01et,kan den sikkert k0re i rigtig mange år. Konklusion. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg selv skulle skifte motor på min båd, og jeg havde da heller aldrig kastet mig ud i det, hvis ikke jeg havde haft en god ven, som havde pr0vet det f0r. Jeg må imidlertid sige nu, at det ikke er ncerså kompliceret, som jeg troede på forhånd. Hertil kommer så, at jeg nu kender min motorinstallation 100%, hvilket er en stor tilfredsstillelse. Når to " kontorfolk", som Walther og jeg, kan skifte en motor, vii jeg trygt anbefale vores medlemmer at kaste sig ud i det uden frygt, det er faktisk en god oplevelse at g0re det selv. Prisen for det hele? Ja, med samtlige "dingenoter" holdt vi os fint under DKr Mataren set fra cockpittet Mataren set inde fra salonen. Lcegmcerketil de to sorte jernprofiler, som står mellem matarens f0dder og det gamle fundament. Lcegogså mcerketil, at man kan tappe olie af mataren fra bunden ved at skubbe et aftapningskar ind under. Slut med pumpe og "svineri".

7 Lidt mere om Vega-regattaen IFR i Egå 2002 Vi har haft Vega i 4 år, vreret medlem af klubben og deltaget i enkelte ml2lder. Vi kendte kun Ib (den tidligere danske formand) og hans kone Sonja. Så vi var lidt i tvivi, om vi skulle tilmelde os regattaen IFR. Vi trenkte, at alle kendte hinanden fra tidligere regattaer, så vi måske ville fl2lleos lidt alene. Men vi tilmeldte os, og drog mod Egå i starten af juli. På vej til Egå ankom vi til Ebeltoft. Der ml2ldtevi de fl2lrste både med Vegaflag, og straks var der kontakt. Vi blev budt på kaffe hos Jette og Leif fra Middelfart. Leif var bestyrelsesmedlem og havde heldigvis vegaflag med, som vi straks kl2lbteog hejste, så vi kunne anduve Egå med maner (vores gamle stander var blrest itu).viml2ldteogså Lars og Ingeborg fra Struer, som også skulle deltage for fl2lrste gang, og der blev vi budt på Det var fredag, og vi var i god tid, for regauaen skulle fl2lrstbegynde mandag, så vi tog en smuttur til Kall2lvig.Da vi ankom til Egå, blev vi modtaget med åbne arme af allerede kendte folk. I de nreste dl2lgnankom der hele tiden nye både, og 2 deltagere (Sue og Graham) kom med fly fra England for at deltage, og alle blev taget rigtig godt imod. Folk besl2lgtehinandens både for at se på smarte små forbedringer, og for at sludreover en 1211eller kapkaffe,og om aften sad vi og grillede sammen. Der 12 var en meget hyggelig stemning, og vores bekymring med at vrere "fl2lrste gangs deltagere" var fuldstrendig glemt. Hele modtagelsesfasen kulminerede mandag middag, da alle hollrenderne og tyskerne kom sejiende i samlet flak, og blev modtaget fra kajen med truuendetågehorn. Det var et flat syn og den officielle åbning kunne begynde. Vadaflaget kom sejiende og blev modtaget med hornmusik og der blev holdt en hl2ljtideligetaler af Walther og Erik. De nreste 6 dage blev en herlig oplevelse, der var mange gode arrangementer. Vi var over 200 mennesker, og selvfl2llgeligkan man ikke lrere alle at kende. Man holdt nok mest sammen i nationaliteter, men alle hilstepå hinanden og stemningen var meget rar. Det var vores indtryk, at alle havde det godt, og ingen f01tesig alene. Isrer de aftener, hvor vi alle var sammen til middage i det store telt, var sjove. Der blev sunget, danset og holdt taler, og der var forskellige sjove indslag fra alle deltageriandene. Kapsejladsen var også en sjov oplevelse. Vi var jo kun to ivores båd, og jeg havde aldrig sejlet kapsejlads f0r og kendte knapt reglerne. Men de deltagere, der var kommet uden båd, blev fordelt i andre både, og heldigvis fik vi Sue fra England med som gast. Efter lidt instruktion og udstyret med et lånt protestfiag, var jeg klar til at deltage. Skibberm0det blev et lidt rodet faretagende, og reglerne var noget uklare. Men vi var jo alle amat0rer og de 4 sejladser foregik i en god stemning, selvom der blev sejlet teet. Vejret var godt og der blev ofte grillet. Vi sad i store grupper, hvor der altid var plads til flere, man satte bare endnu et bord til reekken. Folk delte villigt ud af deres mad, og der blev introduceret nye sprendende opskrifter ved grillen. Jeg kendte f.eks. ikke den med: hel grillet banan med brun farin, fl0deskum og cognac. Uhm!! Der var også arrangeret ture til speendende steder i området. Fregatten Jylland og Mols bjerge. Vi deltog ikke, men hl2lrtefra dem, der deltog, at det havde vreret gode veltilrettelagte udflugter. Pludselig var ugen gået, den var neermest fl0jet af sted. Det havde virkelig veeret en positiv oplevelse. En super god regatta, hvor alt klappede. Det gjorde det selvfl2llgelig på grund af et keempe forberedelsesarbejde. Og i den uge regauaen varede havde bestyrelsen virkelig meget at se til. De havde travlt fra margen til aften, og alligevel var de smilende og glade, og havde et 0je på hver finger for at sikre at alle havde det godt. En stor tak til dem, det var et imponerende stykke arbejde de lavede. 13 Hjemturen blev også rigtig god, for nu kendte vi jo en masse rare mennesker, og vi fulgtes med dem der skulle samme vej og fortsatte med de hyggelige grillaftener. Det var også rart at have radiokontakt på kanal 72 de dage, hvor vindstyrken var over 10m/s, og vi krydsede Storebrelt. Vi kom godt hjem og er ikke i tvivl om, at vi vii deltage i IFR i Göeteborg i Vi gleeder os allerede, og håber vi kan komme sejiende i fiatiiie med en masse andre både. Til sidst vii vi igen sige et stort tak til alle dem, der knaklede for en god regatta, både bestyrelsen og alle deltagere der gjorde deres for et vellykket arrangement. Vi kendte kun Ib og Sonja, men nu kan vi også glrede os til at gense: Leif, Jette, Jonna, Knud, Karin, Sent, Pia, Erling, Kirsten, Michael, Ulla, Niels Erik, Walther, Erik, Mogens og svenskeren med den lange pind, nordmanden Tom, englrenderne Sue og Graham o.s.v. o.s.v.vi kunne blive ved og ved. Man lrerer en masse dejlige mennesker at kende, så vi kan varmt anbefale andre Vega medlem mer, der ikke har deltaget i IFR at springe ud i det. Mange hilsner fra Lisa og Torkil. Vega 2268

8 GENNAKERSEGLA MED VEGAN SÄKERT - BEKVÄMT - ROLIGT FÖR KRONOR (inkl. moms) får Du vårt gennakerpeke + specialfästen för Vega + omsyning av Din spinnaker till gennaker. Mer information finns på vår hemsida (där kommer inom kort även andra intressanta båtnyheter), eller kontakta oss för broschyr. HammaX ", "" "" " "'", INTERNATIONIAL AB el: Fax: Öppet dygnet runt!. Är d.. {fr$i;ikrfiu:l ~SY"mk.511 kclnchj- om,dinflr.lkrlng nlr å.,piiii$$ciii' dlgo Ou kon lii'öra8ndringar Kh Hllöggli din f(:!;f"sl:ikring 3OITIdu, vill. Det'lIIfldG"Gm behöv" Ir til,lgiiditillll'ltel"net.xii ett lihnord. GOD UL och O GOTTNYT AR önskar Drn kqi1k1ktmclr'i: ' " ~.1.:J.~....1<4,I ltt1" ' ~ '"o,, ", j o ', j;,,,- - FOirs MarinAS Tel:+46 Fax:+46 ~ ,14 arin.se

9 VI Svenska VEGA-klubben kallar till Årsmötet 2003 Mötet kommer att ske lördagen den 8:e mars kl på Carlsbergbryggeriet, (fd Pripps) Bryggerivägen i Stockholm. SE sid. 34 B1 telefonkatalogen gula sidorna. Efter årsmötet arrangeras en stunds fritt "Vegasnack" vid baren, ölskola samt en visning av bryggeriet. Därefter äter vi Krögarpytt och obegräsat med öl eller vatten. Kvällen avslutas ca De medlemmar som önskar deltaga i aktiviteterna efter årsmötet måste förhandsanmäla sitt intresse. Kostnaden för detta är 125: kr. (Du får mycket för pengarna) Betalas till kassören på plats. Anmälan senast den 5 mars 2003 till Lars v Malmborg , Sven Fors , Resväg med kommunala medel. T bana från T-centralen mot Hässelby avg Byte vid Alvik till buss 112, Stig av vid VoItavägen, framme 1640 Promenera i bussens fårdriktning över Huvudstavägen och en stor parkering. Gå in genom dörren vid Carlsbergs besökscenter. Väl mött. Styrelsen Möteshandlingar finns tillgängliga hos ordförande från 15/2. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31/ Vegaseglare på Orientexpressen. En ruggig oktoberkväll var jag och hustru Margareta inbjudna av Vegaklubbens styrelse till restaurant Orientexpressen. Vi var mycket undrande inför denna inbjudan och funderade på varför vi fått den. Med all vår fantasi kunde vi aldrig ana vad kvällen skulle innebära. På restauranten möttes vi av delar av styrelsen, som fick oss au känna oss som hedersgäster. Vi förstod att vi skulle få en trevlig kväll - men varför var vi här?? Vi fick svaret lite längre fram på kvällen när Per Wasberg tog till orda, hälsade från sommarens Vodamötet i Egå och överlämnade VaDA ACHIEVEMENT AWARD till mig. Detta var en fullständig överraskning för mig och när han sedan också överlämnade en present från den Danska sektionen blev jag stum, rörd och oerhört glad. Min tid som redaktör för Vegabladet har inneburit mycket arbete, många sena 17 nätter med problem som till exempel att få sidantal och artiklar att stämma, leta reda på vackra och intressanta bilder osv. Jag har å andra sidan lärt mig mycket inom ett område jag aldrig sysslat med och jag har framför allt haft intressanta kontakter med många trevliga Vega-ägare och andra, både i Sverige och i våra övriga Vega-länder. Det är en stor ära för mig att få detta pris och jag är glad över att mitt arbete har uppskattats. Med dessa rader vill jag tacka för förtroendet att ha fått redigera Vegabladet, för den fina utmärkelsen, det vackra glasfatet från de danska vännerna samt för den trevliga kvällen tillsammans med goda Vegavänner i Stockholm. Vega-bladet är viktigt för klubben och jag önskar den nya redaktionen all framgång i siuarbete. Laszl6 Szönyi på VEGA 2656.

10 Rapport från Västkusten Medlemsmötet i Göteborg den 7 november Det blev 29 intresserade personer, som samlades i klubbstugan vid Hinsholmskilens småbåtshamn torsdagen den 7 nov. Mötet skilde sig från tidigare möten, på så sätt, att alla närvarande skulle ha möjlighet att ställa frågor om sina problem, eller ha lösningar på problem och diskutera dessa med övriga mötesdeltagare. Vi hade således ingen specialist, som enbart "mässade" om sitt lilla område. Denna uppläggning hade framförts, som önskemål från flera Vegaägare, vid tidigare tillfällen. Bertil Persson hade åtagit sig rollen som ledare och höll ordning på oss, så att endast en talare lät upp sin stämma åt gången. Det var inga problem att komma igång. ~rågestunden började av sig själv. Flera frågor om skrov, rigg, segel, bottenfärg, motor, reversering och propeller kom upp. De flesta frågetecknen rätades ut, genom kunskap och erfarenhet bland medlemmarna. Efter ca 2,5 h., med en kort paus 5-10 min., tycktes deltagarna ha "sagt sitf'. Ett studiebesök i en motorverkstad i Fiskebäck, kommer att hållas vid 2 tillfällen i nov. Det var ett något annorlunda medlemsmöte, och att döma av den skriftliga utvärderingen uppskattades denna mötesform av samtliga deltagare. Irene Hylen, Västkusten. Navigationskunskaper Vegaseglare för Under förutsättning av tillräckligt underlag avser Vegaklubben att genomföra en studiecirkel syftande till förarintyg som också kan kompletteras med kustskepparintyg och eller VHF certifikat. Kursen genomförs i Stockholm (La Essingen) i slutet av januari Studiecirkeln genomförs en kväll i veckan (kl 19-21) vid 10 tillfållen. Anmälan senast 25 december 2002 till Lars von Malmborg tfn eller Sensommarmötet Fredagen den 23 augusti, kastade vi med vår Vega Wayword, loss från hemmahamnen i Lilleby vid tiden. Strålande sol och svag SV. Vind. Motorgång till Hönö-Kova framme vid 20 tiden, trodde att vi var först men där fick vi tji, 7 Vegor låg redan i hamn och besättningarna stod på bryggan och spanade. Vi kastade tampar och lade till och sedan var det kramkalas. Efter att vi fått lite mat i magen, blev vi inbjudna till Ingvar Haghs 18 Vega 671 på kaffe, bulle och en angörare. Lördag morgon vaknade vi till ännu en varm och solig dag, som lockade till många bad. Under dagen dök det upp inbjudna gäster som kom med fårjan och skulle sova över i Wayword, Elisabeth och Janne blivande båtägare. Tjejerna roade sig med att springa på Rea i affårerna kring hamnen och killarna umgicks i båtarna samt hämtade ut beställda skaldjur. Ännu en gäst dök upp på cykel och deltog på kvällens skaldjursfrossa. Vid tiden samlades alla på bryggan för att tillsammans promenera över bergen med full packning, mot fyren på Hönö- Klova. Vi saknade Göte Hylen och var lite oroliga för honom. Vi visste att han gått från Näset tidigt på morgonen ensam, med sin Vega nr 1825 och skulle vara framme hos oss vid lunchtid. Efter diverse telefonsamtal från honom, fick vi reda på att han fått motorproblem mitt ute på Rivöfjorden i total stiltje. Drygt halva fården var då avverkad. En lätt bris hade dock kommit och Göte hade då fått ta sig tillbaka till Bjölahamnen på Näset. Detta tig cirka 10 timmar. Så småningom dök dock Göte upp med sin bil istället, klockan var då 19 strax efter När han kom, förstod vi vad vi "Veganer" betyder för varandra. Vi hade en underbar kväll och alla var glad och pigga. Vi sjöng, åt skaldjur och berättade historier. Vilken fantastisk stämning tillsammans med en underbar solnedgång (se bild). När vi frampå kvällskröken promenerade tillbaka till våra båtar, vad tror Ni att vi får se? Jo, ännu en Vega på väg in i hamnen, så nu är vi 9 båtar. Hela gänget delade upp sig och gick ombord på 2 st Vegor. Pia och Bertil stod som värdar för ett gäng och Gunilla och Sven för det andra. Nu kom det fram kaffe, kakor och "gladvatten". Mycket sång och historier förgyllde kvällen och för att inte tala om allt "båtsnack", som är vårt stora intresse. Kvällen blev till natt och till sist innan vi sa god natt, så tackade vi alla, som gjorde dygnet den 24 augusti till vad det blev. Alla var mycket nöjda. Söndagen den 25 augusti var också varm och solig, därför väntade de flesta med hemfården, som gick i sakta mak, i svag SV vind, men vad gör det när solen skiner från en klarblå himmel. Gunilla i Vegan nr 2580.

fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 2 ÅRGÅNG2000

fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 2 ÅRGÅNG2000 VEGIJ.evenemane2000 Internationellt rj fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 2 ÅRGÅNG2000 17-21juli 13maj 10-12juni 11-12juni 16juli 17juli 17-18juni 26augusti 17juni 17juli JFRHollandi

Läs mer

fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNASMEDLEMSTIDNINGNR 4 ÅRGÅNG2000

fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNASMEDLEMSTIDNINGNR 4 ÅRGÅNG2000 6 december Januari Januari Februari Mars Mars VEGA-evenemang2000-2001 Stockholmsre~!ionen träff påvasamuseet Efterträfför deltagarnai sommarenseskadrar Enträffpå Musköbasen,max25deltagare,försttill kvarn

Läs mer

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service!

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service! Innehåll: Vegabladet 2008-1 Ordförande har ordet Sverige 3 Formanden har ordet Danmark 4 Alla sa att vi skulle dö 5 SY/Hunk around the world 6 R:eva storen 8 Följ Vegan Maja på sina äventyr runt jorden

Läs mer

e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång 20.0.6 \ . B iiiii ~ 1#",'$1 ~ ~ ~ :!"" 1Ii'i~ .;!ii ~ ",-" II I.

e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång 20.0.6 \ . B iiiii ~ 1#,'$1 ~ ~ ~ :! 1Ii'i~ .;!ii ~ ,- II I. :!"" ",-" - '" - - -",w.. ""'- - '" -a -"!y.. a e J pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR.AMEPL.EMSTPNNGNR 1 årgång 20.0.6 \ -=. ii 1i'i Ị j. B 1#",'$1 '" '" '" '"!.. if!! "" 'J @ "...;!ii Vegabladet 2006-1 T nnehåll:

Läs mer

.. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde

.. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde .. a e MEDLEMSTIDNING ;~' Jr NR 2 årgång 2005'" 'I IFR 2006 i Eckernförde i Innehåll: Vegabladet 2005-2 Ordförande har ordet Sverige Formanden har ordet Danmark Inbjudan IFR 2006 Lilleb~ltregionens vinterm0der

Läs mer

Vi hjälper Er från ide till färdig trycksak utan dyra mellanh~.."

Vi hjälper Er från ide till färdig trycksak utan dyra mellanh~.. Vi hjälper Er från ide till färdig trycksak utan dyra mellanh~.." Låt oss räkna fram en offert! Från visitkort till tidskrift i en till 4-färger 1) /. 1\. NR 3 ÄRGÄNG 1993 - Visitkort - Brevpapper - Fakturor

Läs mer

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 3 2009. Vegabladet Nr 3 2009 1

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 3 2009. Vegabladet Nr 3 2009 1 Vegabladet De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 3 2009 Vegabladet Nr 3 2009 1 Innehåll Vegabladet Nr 3 2009 Redaktören 2 Ordföranden Sverige har ordet 3 Formanden har ordet 4 Vi minns Lennart Eriksson

Läs mer

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1 Vegabladet De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010 Vegabladet Nr 2 2010 1 Innehåll Vegabladet Nr 2 2010 Redaktören 2 Ordföranden Sverige har ordet 3 Formanden har ordet 4 Per Wasberg avgår

Läs mer

Nr 3, nov 2009. Årgång 25 www.coronet.nu

Nr 3, nov 2009. Årgång 25 www.coronet.nu CORONET NEWS Ny motor eller renovering av den gamla, sid 4-7 Lasse Granath i Harstena, sid 8-9 Allt om mötet i Helsingör, sid 14-17 Oväntat besök, sid 18-19 Vinnaren av årets fototävling, sid 20-21 Fredriks

Läs mer

Roderbladet DYRT NÄR BRÄNSLEPUMPEN GICK SÖNDER. BÄTTRE SERVICE PÅ LÆSØ Sid 16. SÅ GÖR MAN EN KINESGIPP Sid 11. Nr 3 2002 Årgång 9

Roderbladet DYRT NÄR BRÄNSLEPUMPEN GICK SÖNDER. BÄTTRE SERVICE PÅ LÆSØ Sid 16. SÅ GÖR MAN EN KINESGIPP Sid 11. Nr 3 2002 Årgång 9 Roderbladet Nr 3 2002 Årgång 9 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA DYRT NÄR BRÄNSLEPUMPEN GICK SÖNDER På äventyr med S/Y Beata

Läs mer

CORONET NEWS. Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15

CORONET NEWS. Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15 Nr 1, febr 2012 Årgång 27 www.coronet.nu CORONET NEWS Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15 IMG_0564.JPG Långshyttans Brukshotell

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

NEWS. Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17

NEWS. Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17 CORONET Nr 1, febr 2011 Årgång 27 www.coronet.nu NEWS Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17 2 Coronetklubben åter i Vaxholm

Läs mer

Eskadersegling med Rödluvan Ny radarteknik Norska Vestlandet

Eskadersegling med Rödluvan Ny radarteknik Norska Vestlandet nr 4-2009 Eskadersegling med Rödluvan Ny radarteknik Norska Vestlandet Upp www.innovaform.se och ner! Nu kan du beställa uppläggning (och sjösättning till våren) av din båt direkt på nya www.grefab.se.

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009 Flerskrovsbladet Nr 2 Juni 2009 Nr 2 Juni 2009 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

International Meeting, Odder, Danmark

International Meeting, Odder, Danmark MOTORCYCLING ROTARIANS Medlemsbulletin för International Fellowship of Motorcycling Rotarians IFMR NORDEN International Meeting, Odder, Danmark Med Poul Buchholtz i centrum får vi Den gamle Bys historia

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Roderbladet SOLPANEL HÅLLER ÖLET KALLT. BARN OMBORD Sid 7. Sid 16. Nr 3 2004 Årgång 11

Roderbladet SOLPANEL HÅLLER ÖLET KALLT. BARN OMBORD Sid 7. Sid 16. Nr 3 2004 Årgång 11 Roderbladet Nr 3 2004 Årgång 11 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA För bättre miljö ALLT OM ALKYLAT Sid 8-9 BARN OMBORD Sid 7

Läs mer

Hänsyn? - Ja Tack! Att köpa båt utomlands Utbildning Hösten 2008

Hänsyn? - Ja Tack! Att köpa båt utomlands Utbildning Hösten 2008 nr 3-2008 Hänsyn? - Ja Tack! Att köpa båt utomlands Utbildning Hösten 2008 Grefab bygger vidare. Båtlivet utvecklas positivt. Många skaffar båt som behöver båtplats, vinterförvaring och mycket annat. De

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

Solvikingen. Vem firar femtio den 3 nov? Jo, det gör Solvikingarna och det med en hejdundrande fest. Läs detaljerna på inbjudan på sista sidan.

Solvikingen. Vem firar femtio den 3 nov? Jo, det gör Solvikingarna och det med en hejdundrande fest. Läs detaljerna på inbjudan på sista sidan. Solvikingen Nr 3, 2012, årg. 50 Martin Yttring och Björn-Erik Norman i mål som segrare i första upplagan av Öloppet. En annorlunda och tuff tävling mellan flera av öarna utanför Göteborg. Löpande världsresenärer

Läs mer

Segeljakten. Guld till Nynäshamn. Renovering OS-medaljörer Sveaborgsstopet. Medlemstidning för Sail Yacht Society Nr 2/2012 Pris 50 kr

Segeljakten. Guld till Nynäshamn. Renovering OS-medaljörer Sveaborgsstopet. Medlemstidning för Sail Yacht Society Nr 2/2012 Pris 50 kr Segeljakten Medlemstidning för Sail Yacht Society Nr 2/2012 Pris 50 kr Guld till Nynäshamn Renovering OS-medaljörer Sveaborgsstopet Räkna med oss! Grundskyddet är rätt så lika om man jämför alla SNABB

Läs mer

Roderbladet VATTEN ÖVER HUVUDET - ETT NÖJE I DET VÅTA HÖSTKALL SEGLING I TRÄBÅTEN. Nr 2 2006 Årgång 13. Sid 4-5. Sid 2

Roderbladet VATTEN ÖVER HUVUDET - ETT NÖJE I DET VÅTA HÖSTKALL SEGLING I TRÄBÅTEN. Nr 2 2006 Årgång 13. Sid 4-5. Sid 2 Roderbladet Nr 2 2006 Årgång 13 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA DEN LÅNGA RESAN I oktober lämnade Götheborg Göteborg för sin

Läs mer

Skonaren Ingos Vänner 2006

Skonaren Ingos Vänner 2006 Skonaren Ingos Vänner 2006 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundbyhamnen 123 417 54 Göteborg Telefon exp: 031 / 14 25 01 Telefax exp: 031 / 14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org Tel.fartyget:

Läs mer

Seglarskolan 50 år NR 4-2007

Seglarskolan 50 år NR 4-2007 Seglarskolan 50 år NR 4-2007 Lindholmen Lindholmen Medlemstidning för Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen ANSVARIG UTGIVARE Gunnar Hejde REDAKTÖR Kaj Modig KANSLI Annika Ahlmark, Lena Kjellgard och

Läs mer

VÄSTPRICKEN. Sommar. läsning SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014

VÄSTPRICKEN. Sommar. läsning SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014 VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014 Sommar läsning Vi Vet VAd som krävs. Vi ger varje kund rätt skydd, rätt hjälp och rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

Roderbladet HELIKOPTER SOM RÄDDAR LIV. EN SJÖMAN GÅR I LAND Sid 12 STOR, STÖRRE, STÖRST MED BÅTEN. Nr 4 2002 Årgång 9

Roderbladet HELIKOPTER SOM RÄDDAR LIV. EN SJÖMAN GÅR I LAND Sid 12 STOR, STÖRRE, STÖRST MED BÅTEN. Nr 4 2002 Årgång 9 Roderbladet Nr 4 2002 Årgång 9 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA HELIKOPTER SOM RÄDDAR LIV Följ räddningsaktionen från Koster

Läs mer