För mer information kontakta huvudansvarig lärare. Individuella val. Kurskod: FE1501 Platser: 16. Individuella val. Kurskod: OMV1201 Platser: 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För mer information kontakta huvudansvarig lärare. Individuella val. Kurskod: FE1501 Platser: 16. Individuella val. Kurskod: OMV1201 Platser: 30"

Transkript

1 Namn på kurs: Aktiekunskap Antal poäng: 50 Kurskod: FE1501 Platser: 16 Sk, Thomas Sköld (rum F509) Hur fungerar kapitalmarknaden och hur fungerar aktiemarknaden Vi placerar och förvaltar en summa under kursens gång. Vi orienterar oss i Aktier och derivat. Namn på kurs: Alternativ medicin Antal poäng: 50 Kurskod: OMV1201 Platser: 30 Ni, Ingrid Nordgren OP-programmet Lagar som styr den alternativa medicinen Eleven fördjupar sig i något inom alternativ medicin som intresserar eleven Några alternativa behandlingsmetoder gemensamt i gruppen

2 Namn på kurs: Fysik Breddning Antal poäng: 50 Kurskod: FY1203 Platser: 20 Ab, Torbjörn Andersson (rum P805) Allmänna kunskaper i astronomi, t ex om planeter, kometer, stjärnor, stjärnbilder, världsbilden förr och nu Lektioner blandas med observationer av stjärnhimlen, grupparbeten och diskussioner. Namn på kurs: Bild Antal poäng: 100, i varje kurs Kurskod: BF1501, BF1502, BF1503 Platser: 16 Kms Marie-Louise Källenius Kursen är avsedd att ge elever möjlighet att konkurrera om utbildningsplatser inom det estetiska området där Bild, Form, Foto, Film och Design ingår Från Södertornskolan och nuvarande Oscarsgymnasiet har ett antal elever framgångsrikt tävlat om dessa platser. Kursen är också riktad till Dig själv som privatperson

3 Namn på kurs: Biologi A Antal poäng: 100 Kurskod: BI1201 Platser: 30 NV-programmet Kl, Lennart Karlsson (rum O708) Kursen omfattar moment från många intressanta områden: Organismvärldens viktigaste grupper; Hur olika ekosystem är uppbyggda och fungerar; Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling; Olika organismers beteenden; DNA-uppbyggnad och betydelse för individens egenskaper; Genteknik - metoder, möjligheter och risker; Ett laborativt och undersökande arbetssätt, där teoriavsnitt varvas med experiment och exkursioner. Namn på kurs: Biologi och Kemi i vardagslivet Antal poäng: 50 Kurskod: NK1501 Platser: 16 Du, Ulla-Carin Digréus, Pl, Jane Pilblad (rum O709) En kurs som varvar teori och laborationer för att ge djupare förståelse för hur allt hänger ihop. "Hur gör man tvål? Vad finns i godiset? Kan vi ha nytta av bakterierna?" är frågor vi försöker hitta svar på.

4 Namn på kurs: Bordsdekorationer Antal poäng: 50 Kurskod: SERK1204 Platser: 16 HR har företräde Bn, Gunilla Brorson, Se, Eva Sandin-Sjöberg HR-programmet Göra enklare blomsterarrangemang och dekorationer Göra arrangemang efter givna teman Planera inköp och göra prisberäkningar Namn på kurs: Dans- och Gestaltning A Antal poäng: 100 Kurskod: DNS1201 Platser: 15 Rjd, Johanna Rönnlund Kursens syfte: Träna motorik, koordination och taktkänsla Få en ökad motion / uthållighet / kondition Ensembleträning (samtidighet som grupp i kombinationer) Träna kroppen tekniskt för att få ett så uttrycksfullt instrument som möjligt. (Smidighetsträning, snabbhet, uttryck) Ev. föreställning vid kursslut.

5 Namn på kurs: Databashantering Antal poäng: 100 Kurskod: DTR1211 Platser: 16 TE, datorinriktning Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Ls, Curt Larsson (rum I203) Här får Du lära Dig att skapa registerprogram (databasprogram) där man kan lägga in ny information, ta bort information, söka efter information mm. Ett exempel på en databas är bilregistret där man t ex kan söka efter ägaren till ett visst bilnummer. Du får huvudsakligen arbeta i Access För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida Namn på kurs: Dietik och dietmatlagning Antal poäng: 100 Kurskod: NÄR1201 Platser: 16 Bn, Gunilla Brorson, Se, Eva Sandin-Sjöberg, Sm, Mona Svensson HR-programmet Vegetarisk, gluten- och laktosfri matlagning Livsmedelshygien Komponera matsedlar, räkna ut pris och näringsvärde Ha kännedom om övriga specialkoster

6 Namn på kurs: Digitalt skapande Antal poäng: 100 Kurskod: EOS1201 Platser: 16 Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Attila Garcza M Kursen skall ge kunskaper i att gestalta och utveckla tankar och idéer genom användning av digitala verktyg för bild-, ljud- och musikskapande. Kursen skall också ge kunskaper om programvarans och den tekniska utrustningens uppbyggnad, funktion, begränsningar och möjligheter. För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida. Namn på kurs: Engelska B Antal poäng: 100 Kurskod: EN1202 Platser: SP, NV och ES Goda kunskaper (resultat) i Engelska A St, Torgil Sandberg (rum R903) Fördjupning av Engelska A vad gäller Reading, Writing, Listening och Speaking; Grundligare grammatiska studier och litteraturstudier; Studier av Kultur- och samhällsliv i engelsktalande länder.

7 Namn på kurs: Engelska C Antal poäng: 100 Kurskod: EN1203 Platser: 15 Mycket goda resultat (betyg) i Engelska B St, Torgil Sandberg (rum R903) 1:a hälften av kursen ägnas åt fördjupning i Reading, Writing och Listening 2:a hälften av kursen ägnas helt åt Speaking: Röstvård, Retorikens 5 grundpelare; talövningar av olika slag; simultantolkning, etc. Vissa moment videofilmas; Kursen avslutas med elevens "Final Speech" vilket videofilmas. Namn på kurs: Etik- och Livsfrågor Antal poäng: 100 Kurskod: SOMS1201 Platser: 30 OP Lt, Tommy Larsson (rum G417) I kursen står människan och hennes syn på tillvaron i centrum. Här behandlas livsåskådningsfrågor av olika slag. En stor del av kursen ägnas åt etiska begrepp och olika resonemangsmodeller vi kan hålla oss till i skilda etiska situationer. Kursen behandlar också stora livsfrågor som sjukdom och hälsa; liv och död.

8 Namn på kurs: Filmkunskap Antal poäng: 50 Kurskod: KUHI1201 Platser: 20 Filmintresse! Fh, Helena Flohr (rum G416) Fs, Sabine Flisberg (rum R913) Vi ser filmer, diskuterar och analyserar Eleverna presenterar och grupparbetar kring gemensamt valda filmer Vi tar också upp Filmhistoria, filmens teknik, dess påverkan på samhället och dokumentärfilmens speciella egenskaper Slutuppgift: en egen längre analys Namn på kurs: Filosofi A Antal poäng: 50 Kurskod: FS1201 Platser: 30 SP Be, Anders Berg (rum R915) Filosofi A ger Dig: Ökade möjligheter till kritiskt tänkande Stimulans till självständigt tänkande Utvecklar Din förmåga att tänka logiskt Ger Dig redskap att analysera logiska resonemang Hjälper Dig att få grepp om argumentationer Ger Dig en djupare förståelse för språket som uttrycksmedel Lär Dig undvika onödiga missförstånd Lär Dig hantera situationer där Du har avvikande mening Ger Dig viss orientering om hur andra försökt lösa "de stora livsfrågorna"

9 Namn på kurs: Filosofi B Antal poäng: 50 Kurskod: FS1202 Platser: 30 (Filosofi A) ej nödvändigt Be, Anders Berg (rum R915) Filosofi B ger Dig: Fördjupad övning i att analysera logiska resonemang Grundläggande kännedom om etiska teorier Möjlighet att, genom annalys av etiska teorier, bilda egna, medvetna uppfattningar i etiska frågor Grundläggande kunskap om teorier rörande vad kunskap är, hur den förvärvas och hur den kan bekräftas Viss orientering om traditionella teorier om verkligheten, dvs. vad som faktiskt existerar oavsett Du själv finns Viss orientering om grundläggande resonemang inom modern vetenskapsteori Namn på kurs: Folkhälsokunskap Antal poäng: 50 Kurskod: OMV1203 Platser: 30 OP-programmet Co, Gunnel Collin, Hr, Agneta Harrysson, Ni, Ingrid Nordgren OP-programmet Kursen skall ge kunskap om faktorer på global och nationell nivå som påverkar hälsan för olika grupper Kunskap om vanligt förekommande folksjukdomar Insatser som kan stärka folkhälsan Lagar och konventioner som styr folkhälsoarbetet nationellt och internationellt

10 Namn på kurs: Franska steg 1 Antal poäng: 100 Kurskod: FR1301 Platser: 25 Lk, Katarina Larsson (rum H312) Steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär Dig de första grunderna i språket och börjar lära känna de kulturer där språket talas. Du börjar lära Dig förstå och använda språket för kommunikation. Detta gör Du genom att börja bygga upp vokabulär, fraseologi, uttal, stavning och grammatik på en grundläggande nivå för användning i vardagliga, enkla situationer. Målet är att Du ska kunna läsa mycket enkla texter och förstå långsam, talad franska samt själv kunna producera tal och skrift i mycket enkel form. Ansvar, samarbetsförmåga och medvetenhet om hur just Du lär Dig språk ingår också som delar av kursen. Namn på kurs: Franska steg 2 Antal poäng: 100 Kurskod: FR1302 Platser: 25 Franska steg 1 Lk, Katarina Larsson (rum H312) Steg 2 bygger vidare på steg 1. Du fortsätter att arbeta den språkfärdighet som byggts upp under de första 100 poängen. Du anses fortfarande som nybörjare men under steg 2 får Du möjlighet att utveckla Dina kunskaper, Din kommunikationsförmåga och Din kännedom om de länder där franska talas. Ett av målen är också att befästa de kunskaper Du redan har. Du fortsätter att arbeta med ord, fraser, uttal, stavning och grammatik men på en något mer komplicerad nivå. Målet är att Du ska kunna hantera ett större antal vardagssituationer, men också ska Du kunna klara av språkligt mer komplexa situationer, exempelvis producera olika tidsformer.

11 Namn på kurs: Franska steg 3 Antal poäng: 100 Kurskod: FR1303 Platser: 25 Franska steg 2 Lk, Katarina Larsson (rum H312) Steg 3 bygger vidare på steg 2. På den här nivån ska Du lära Dig att använda språket på ett alltmer varierat sätt och utöka Din kännedom om fransktalande länder. Du får träna Dig i att lyssna, läsa, samtala och skriva för olika syften och olika situationer. För att hantera de ökande antalet språkliga situationer måste Din förmåga att behärska språkets form, dvs ord, fraser, uttal, stavning och grammatik ytterligare öka. Att kunna behärska strategier som t.ex. omformuleringar synonymer, frågor och kroppsspråk blir en viktig del i den ökande språkfärdigheten. Målet är att Du ska kunna förstå muntliga instruktioner, berättelser och beskrivningar inom bekanta områden. För mer information hänvisas till skolverkets hemsida Namn på kurs: Franska steg 4 Antal poäng: 100 Kurskod: FR1304 Platser: 25 Franska steg 3 Lk, Katarina Larsson (rum H312) Steg 4 bygger vidare på steg 3. På den här nivån fortsätter Du att använda språket på ett varierat sätt för att bli en alltmer självständig språkanvändare samtidigt som kunskapen om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i fransktalande länder ökas på Träningen i att lyssna, läsa, samtala och skriva för olika syften och i olika situationer fortsätter. Eftersom Du ska kunna behärska ett allt större antal språkliga situationer och använda språket för alltfler syften fortsätter också arbetet med ord, fraser, uttal, stavning och grammatik på en alltmer komplex nivå. För mer information hänvisas till skolverkets hemsida

12 Namn på kurs: Fysisk träning Antal poäng: 100 Kurskod: IDH1503 Platser: 20 Et, Yvonne Ekroth (Idrotten) Att med olika träningsmodeller träna upp sin styrka och kondition för att uppnå en hälsosam livsstil. Teoretiskt och praktiskt genomföra olika konditions- och styrketräningsmodeller. Inhämta teoretiska kunskaper för att få en ökad förståelse för en hälsosam livsstil. Att på egen hand träna kondition och styrka samt planera, genomföra och utvärdera sin egen styrke- och konditionsträning. Att förstå sambandet mellan hälsa och livsstil. Namn på kurs: Förarbevis, båt Antal poäng: 50 Kurskod: FTT1501 Platser: 20 (helst 11) Lu, Ulf Ljunggren (rum P805) Kursen kommer att avslutas med möjligheter att ta förarbevis. Kursen innehåller sjövägsregler, inomskärsnavigering, utmärkning (prickar) insjöar, sjöräddning, sjömansskap, miljö, väder, sjukvård m.m. Under kursen erbjuder vi också båtpraktik, där vi får komma ut på böljan den blå.

13 Namn på kurs: Historia A Antal poäng: 100 Kurskod: HI1201 Platser: 30 SP, NV och ES Br, Christer Brorson (rum G418) Svensk och Internationell historia från tidig medeltid till nutid. Handlar naturligtvis mest om historiens huvudlinjer, men det finns också inslag av konst- arkitektur- och musikhistoria Namn på kurs: Kemi A Antal poäng: 100 Kurskod: KE1201 Platser: 16 NV-, TE-programmen Pl, Jane Pilblad (rum O709) Grundkurs i kemi (Behörighetsgivande) Experiment spelar en huvudroll.

14 Namn på kurs: Kemiprocess A Antal poäng: 50 Kurskod: KIP1201 Platser: 12 Lr, Åke Larsson (EN-programmet), Du, Ulla-Carin Digréus (rum O709) Grundkurs i kemi med inriktning mot hur kemin tillämpas praktiskt i processindustrin. Inriktning mot cellulosa-industrin eller livsmedelsindustrin Namn på kurs: Lagbollspel Antal poäng: 100 Kurskod: IDH1500 Platser: 30 Et Yvonne Ekroth (idrotten) Att pröva olika lagbollspel. Ge en etisk och moraliska värdering av de normer som styr idrotten. Öka förståelsen för ledarens roll inom idrotten. Tekniskt och taktiskt prova på olika lagbollspel Ledarskapsuppgifter Teoretiska kunskaper som ökar förståelse för det sociala samspelet inom lagidrotter. Teoretiska kunskaper i livsstil och hälsa.

15 Namn på kurs: Ljudteknik A Antal poäng: 50 Kurskod: MUPR1203 Platser: 12 Ga, Attila Gracza, Hm, Magnus Hasselgren ES-programmet Handlar i huvudsak om inspelning av musik i skolans inspelningsstudio. Hur man placerar mickar, hanterar mixerbordet, spelar in och sedan mixar musiken. Något om grundläggande ljudlära och akustik Namn på kurs: Matematik B Antal poäng: 50 Kurskod: MA1202 Platser: 30 NV, TE, ES och SP Matematik A Fd, Nils-Erik Fröjd (rum O707) Sannolikhetslära och statistik Funktioner och linjära modeller Algebra och icke-linjära modeller (Bl.a. andragrads-funktioner, andragrads-ekvationer, likheter och olikheter.) Geometri (Bl.a. Vinklar, likformighet, Pythagoras sats och koordinatgeometri)

16 Namn på kurs: Matlagning Antal poäng: 100 Kurskod: MAKU1501 Platser: 16 HR-programmet Bn, Gunilla Brorson HR-programmet) Grunderna i matlagning och bakning Man skall smaka på allt! Hygien, närings- och livsmedelskunskap Göra menyer, duka och servera Namn på kurs: Medicinsk grundkurs Antal poäng: 100 Kurskod: OMV1209 Platser: 30 OP-programmet Co, Gunnel Collin, Hr, Agneta Harrysson, Ni, Ingrid Nordgren OP-programmet Kursen skall ge kunskap om människokroppens byggnad och funktion. Den ger också kunskap om mikroorganismer och hygien. Vanliga sjukdomstillstånd och läkemedel får man kunskap om samt om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser vid katastrofer och krig.

17 Namn på kurs: Miljökunskap Antal poäng: 100 Kurskod: MKU1202 Platser: 30 NV-programmet (Elever som läser Miljökunskap som valbar kurs) Önskvärt: Naturkunskap A Kl, Lennart Karlsson (rum O708) Kursen inleds med studier om geologi, atmosfären, vatten, ekologi och naturresurser. Därefter studeras olika miljöproblem med ex. på lösningar. Olika arbetssätt tillämpas t. ex. teoristudier varvade med laborationer, studiebesök, eget arbete- praktiskt och teoretiskt - där man själv väljer ut sin miljöfråga. Kursen är helt tvärvetenskaplig med moment från många ämnen. Namn på kurs: Miljöpolitik Antal poäng: 50 Kurskod: MKU1204 Platser: 30 Önskvärt: Naturkunskap A Kl, Lennart Karlsson (rum O708) Hur vårt samhälle arbetar för en hållbar utveckling i natur- och miljöfrågor. En historisk bakgrund ges. De stora miljöfrågorna presenteras, liksom ex. på lösningar med hjälp av ekonomi, teknik och lagar. Miljöarbete i FN, EU, Sveriges riksdag, lokalt i län, kommuner, företag och organisationer studeras. Olika tvärvetenskapliga arbetssätt tillämpas.

18 Namn på kurs: Multimedia A Antal poäng: 100 Kurskod: MUM1201 Platser: 16 TE, datorinriktning (de som valt multimedia som valbar kurs) Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Ls, Curt Larsson (rum I203) Här får Du lära Dig att skapa multimediapresentationer, d v s blanda text, bilder, ljud och rörliga bilder till en presentation. Resultatet kan ibland bli en Power-Point-presentation i andra fall en FLASH- och/eller DIRECTORY-presentation sparat på CD. Du får också lära Dig om etiska och rättsliga regler inom området. För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida Namn på kurs: Människan socialt och kulturellt Antal poäng: 100 Kurskod: SOMS1202 Platser: 30 OP-programmet Co, Gunnel Collin, Hr, Agneta Harrysson, Ni, Ingrid Nordgren OP-programmet Kursen skall ge kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapa förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet.

19 Namn på kurs: Natur- och Friluftsliv A Antal poäng: 50 Kurskod: LPL1206 Platser: 20 Wl, Lennart Wetterholm (rum K112) Kursen skall belysa olika synsätt på naturen ur ett kulturellt, historiskt, ekologiskt och globalt perspektiv. Kursen skall även ge tillfällen till naturupplevelser och skapa försåelse för naturen som inspirationskälla och därigenom nödvändigheten att värna om den. Ledarskapsträning Namn på kurs: Organisation och ledarskap Antal poäng: 50 Kurskod: FE1205 Platser: 30 SP ekonomi Sk, Thomas Sköld (rum F509) Kursen leder till större förståelse i hur organisationer fungerar. Vi tittar också på vad ett bra ledarskap är. Hur fungerar vi som individer och i grupp. Hur skall vi organisera oss på bästa sätt.

20 Namn på kurs: Programmering A Antal poäng: 50 Kurskod: DTR1207 Platser: 16 TE datainriktning, samt NV datainriktning Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Ls, Curt Larsson (rum I203) Kursen är lämplig för Dig som är intresserad av att skapa egna program och som har visst logiskt tänkande. Här får Du lära Dig grunderna i C++. C++ används rätt mycket på högskolor och inom industrin. Java och JavaScript för webbsidor är också mycket besläktade med C++. För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida Namn på kurs: Psykologi A Antal poäng: 50 Kurskod: PS1201 Platser: 30 SP-programmet Lt, Tommy Larsson (rum G417) I kursen behandlas olika förklaringar till mänskligt beteende. Vi studerar människans behovsliv, t.ex. sömn och drömmar. Olika typer av psykiska försvar tas upp, inte minst människans kriser studeras. Vidare läser vi om psykiska störningar, t.ex. fobier, tvång, schizofreni m.fl. Kursen tar också upp hur vi uppfattar och tolkar vår omvärld.

21 Namn på kurs: Psykologi B Antal poäng: 50 Kurskod: PS1202 Platser: 30 Lt, Tommy Larsson (rum G417) Kursen behandlar människans utveckling sett ur olika perspektiv. Här tas då upp frågor kring arv- och miljö, manligt kontra kvinnligt. I kursen får man också kännedom om olika typer av tester. Man får också göra ett efter fördjupningsarbete, som berör något av psykologisk karaktär. Namn på kurs: Racketspel Antal poäng: 100 Kurskod: IDH1501 Platser: 20 Et Yvonne Ekroth (idrotten) Att pröva olika racketspel. Ge en etisk och moraliska värdering av de normer som styr idrotten. uppnå en stilpå banan som visar gott sportmannaskap. Tekniskt och taktiskt prova på olika racketspel Inhämta teoretiska kunskaper i regler och förstå tacketspelets speciella sportmanskap Förvärva praktiska och teoretiska kunskaper för att få en ökad förståelse för en hälsosamm livsstil. Ledarskapsuppgifter

22 Namn på kurs: Ryska steg 1 Antal poäng: 100 Kurskod: RY1301 Platser: 25 Be, Anders Berg (rum R915) Du lär Dig: Behärska det ryska alfabetet Aktivt C:a 300 ryska ord av det mest centrala ordförrådet Ett korrekt ryskt uttal Läsa och förstå lättare texter med korta meningar Hantera elementära sociala fraser Läsa vanliga skyltar och informationstexter Grundläggande fakta om Ryssland och Östeuropas geografi och historia Du får: Intensiv undervisning i små grupper Namn på kurs: Ryska steg 2 Antal poäng: 100 Kurskod: RY1302 Platser: 25 Ryska steg 1 Be, Anders Berg (rum R915) Du lär Dig: Ytterligare ord Hantera de mest elementära böjningsformerna av substantiv, adjektiv och verb Hantera längre fraser, muntligt och skriftligt Läsa och förstå längre, men preparerade texter Våga använda Ditt ryska ordförråd av ord och fraser i dialogövningar Mera om Rysslands och Östeuropas historia, geografi och levnadsförhållanden Något om den klassiska ryska litteraturen (i översättning)

23 Namn på kurs: Räddningstjänst Antal poäng: 50 Kurskod: ARL1501 Platser: 20 Asd, Sven-Olof Alserud Brandkåren Introduktion, kläder Räddningstjänstens organisation och lagstiftning Utrustning i släckfordon Bärbara stegar och maskinstegen Hydraulik vattentransport Pumpar och motorsprutor Slangdragning Brand i kläder, handbrandsläckare Säkerhet och trygghet i kommunen Rökdykning teori Rökdykning praktik Brandkunskap / förlopp LABC sjukvård Organisation och rutiner vid trafikolycka Skum och skumutrustning Insatsövning Farligt gods Förebyggande brandskydd Namn på kurs: Rättskunskap Antal poäng: 50 Kurskod: RK1203 Platser: 30 HP handel och service, SP ekonomi Js, Lennart Johnson (rum F509) Kursen behandlar olika juridiska frågor som kan uppstå i det vardagliga livet. (Ex; Regler som gäller köp av en vara såväl kontant som på kredit, dvs. relationer mellan en konsument/privatperson och en näringsidkare/ett företag) Vi läser om regler för lån och vad som händer om en person inte betalar sina skulder. Vidare behandlas boende framför allt hyresrätt och bostadsrätt. Vi tar upp regler om giftermål, samboförhållande och arv. Dessutom studerar vi hur en rättegång går till. Varje kapitel avslutas med intressanta fall.

24 Namn på kurs: Rörelse till musik Antal poäng: 100 Kurskod: IDH1502 Platser: 20 Et, Yvonne Ekroth (idrotten) Att kunna leda, analysera och komponera ett träningsprogram till musik Pröva olika träningsmodeller upplagda efter musik. Teoretiska kunskaper i ledarskap, träningslära, kost och musikanalys Praktiskt ha prövat på olika träningsprogram till musik som ledare eller deltagare. Kunna komponera ett eget träningsprogram till musik Förstå samband mellan livsstil och hälsa Namn på kurs: Skapande verksamhet Antal poäng: 100 Kurskod: EOS1204 Platser: 24 BF-programmet Wl, Lennart Wetterholm (rum K112) Kursen skall ge kunskaper om hur personlighetsutveckling, kommunikation och inlärning kan stärkas och utvecklas genom skapande dramatik, bild eller musik. Kursen skall ge möjlighet att utveckla tillit genom eget skapande och skapande tillsammans med andra människor.

25 Namn på kurs: Småföretagande A Antal poäng: 50 Kurskod: FE1207 Platser: 30 HP, TE teknik och företagande Js, Lennart Johnson (rum F509) Kursen har ett matnyttigt innehåll som täcker det mesta från affärsidé och kalkylering till marknadsföring och försäljning, samt bokföring och lönsamhetsbedömning. Den visar småföretagandets villkor samt ger många praktiska tips och inblickar och exempel i att starta och driva företag. Helt enkelt en praktisk handbok i företagande. Namn på kurs: Småviltjakt Antal poäng: 50 Kurskod: NAM1501 Platser: 16 Ssn, Sven Sturesson (rum S1013) Ger grundläggande kunskap i ekologi, viltvård, viltskydd och viltsjukdomar samt artkännedom däggdjur och fåglar. Ger grundläggande kunskaper om jaktvapen, ballistik och ammunition Förstå skottets verkan, ha kunskap om vapenvett, konsten att skjuta och jakt/etik Olika jaktmetoder, viltforskning, fångst och fällor Förstå vapenlag och jaktlagstiftning. Organisera eftersök Få kunskaper för teoretiskt grundprov jägarexamen

26 Namn på kurs: Spanska steg 1 Antal poäng: 100 Kurskod: SP1301 Platser: Jl, Marisa Ordónez-Johansson (rum R903) Grammatik: Introduktion: Hälsningar, fraser Siffror, Artiklarna. Dem, pronomen, Genitiv och Adjektiv Presens, Futurum, Perfekt Tempus Gerundium Realia om Spanien Lätt konversation Prata, lyssna, skriva och läsa Vokabulär (ca ord) Namn på kurs: Spanska steg 2 Antal poäng: 100 Kurskod: SP1302 Platser: Spanska steg 1 Jl, Marisa Ordónez-Johansson (rum R903) Grammatik: Imperfektum och Preteritum Ackusativ och Dativ pronomen Reflexiva pronomen Adjektivets komparation Kultur Aktiviteter Konversation Lexikon Ger eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper, sin kommunikationsförmåga och sin kultur i länder där språket talas

27 Namn på kurs: Spanska steg 3 Antal poäng: 100 Kurskod: SP1303 Platser: Spanska steg 2 Jl, Marisa Ordónez-Johansson (rum R903) Grammatik: Imperativ Introduktion av Presens konjunktiv Alla moment "SER-ESTAR" "Ren" Futurum Kultur Aktiviteter Utbytesskolor eleven använder språket på ett alltmer varierat sätt. De lyssnar, läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Namn på kurs: Spanska steg 4 Antal poäng: 100 Kurskod: SP1304 Platser: 15-dec Bra kunskaper i Spanska steg 3 Jl, Marisa Ordónez-Johansson (rum R903) Grammatik: Fördjupa i Presensw konjunktiv Introduktion av Imperfekt konjunktiv Alla oregelbundna verb Kultur i latinamerika Aktiviteter Utbytesskolor Redovisningar Artiklar i olika tidningar breddar språkförmågan. Eleven läser och tillgodogör sig enkel skönlitteratur och utvecklar sin förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt

28 Namn på kurs: Stresshantering Antal poäng: 50 Kurskod: OMV15? Platser: 30 Helen Hasselgren Stress och stressreaktioner - vad kan upplevas som stress Positiv och negativ stress - hur reagerar man Hur reagerar jag i stressituationer Vilka effekter och konsekvenser blir det av stress Fysiska och psykiska reaktioner hos mig Olika metoder och teknik för att hantera stress. Handlingsplan för hur jag ska hantera min stress för att må bra Namn på kurs: Svetskurser Antal poäng: 50/100 Kurskod: SVST1599 Platser: 32 Ln, Janne Loman, Tb, Bo Tellander IP-programmet Eleven väljer mellan följande kurser Svetsmetoder grundkurs SVST poäng Lödning och skärning A SVST poäng Plåtbearbetning A PLÅ poäng Elever som deltagit i ovanstående kurser som obligatoriska ämnen på IP har möjlighet att välja annan Svetskurs

29 Namn på kurs: Trafikantutbildning Grundteori Antal poäng: 50 Kurskod: FOK150? Platser: 20 Körkortstillstånd Ra, Anders Ringberg (SAFT) Genomgång av körkortsboken med speciell inriktning på; Fordonskännedom, Trafikregler, Trafikens förrädiska situationer, Människans begränsade förmåga, Kompletteringar och tillämpning av vissa bestämmelser. Allt för att skapa sådana attityder, kunskaper och färdigheter som krävs för att uppfylla samhällets krav på ett riktigt trafikuppträdande. Namn på kurs: Vattenvård A Antal poäng: 50 Kurskod: NAM1212 Platser: 12 Lr, Åke Larsson EN-programmet Kursen ger kunskap om insjövatten och kustvatten, samt hur de påverkas av föroreningar. Kursen innehåller bl. a vattenprovtagningar i sjöar och vattendrag.

30 Namn på kurs: Webbdesign Antal poäng: 100 Kurskod: DTR1210 Platser: 16 TE datorteknik och design Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Ls, Curt Larsson (rum I203) Här får Du lära Dig att skapa hemsidor från grunden (HTML) men att även utnyttja programvaror (t ex FrontPage) Länkar, formulär, inbäddning av bild och ljud mm är viktiga bitar i kursen. Hemsidornas estetiska utseende samt vad som får göras och inte göras är också viktigt i kursen. För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 2006-12-15 SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 DATA OCH TEKNIKKURSER...5 Webbdesign 100 poäng... 5 CAD-teknik A 50 poäng...

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer