För mer information kontakta huvudansvarig lärare. Individuella val. Kurskod: FE1501 Platser: 16. Individuella val. Kurskod: OMV1201 Platser: 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För mer information kontakta huvudansvarig lärare. Individuella val. Kurskod: FE1501 Platser: 16. Individuella val. Kurskod: OMV1201 Platser: 30"

Transkript

1 Namn på kurs: Aktiekunskap Antal poäng: 50 Kurskod: FE1501 Platser: 16 Sk, Thomas Sköld (rum F509) Hur fungerar kapitalmarknaden och hur fungerar aktiemarknaden Vi placerar och förvaltar en summa under kursens gång. Vi orienterar oss i Aktier och derivat. Namn på kurs: Alternativ medicin Antal poäng: 50 Kurskod: OMV1201 Platser: 30 Ni, Ingrid Nordgren OP-programmet Lagar som styr den alternativa medicinen Eleven fördjupar sig i något inom alternativ medicin som intresserar eleven Några alternativa behandlingsmetoder gemensamt i gruppen

2 Namn på kurs: Fysik Breddning Antal poäng: 50 Kurskod: FY1203 Platser: 20 Ab, Torbjörn Andersson (rum P805) Allmänna kunskaper i astronomi, t ex om planeter, kometer, stjärnor, stjärnbilder, världsbilden förr och nu Lektioner blandas med observationer av stjärnhimlen, grupparbeten och diskussioner. Namn på kurs: Bild Antal poäng: 100, i varje kurs Kurskod: BF1501, BF1502, BF1503 Platser: 16 Kms Marie-Louise Källenius Kursen är avsedd att ge elever möjlighet att konkurrera om utbildningsplatser inom det estetiska området där Bild, Form, Foto, Film och Design ingår Från Södertornskolan och nuvarande Oscarsgymnasiet har ett antal elever framgångsrikt tävlat om dessa platser. Kursen är också riktad till Dig själv som privatperson

3 Namn på kurs: Biologi A Antal poäng: 100 Kurskod: BI1201 Platser: 30 NV-programmet Kl, Lennart Karlsson (rum O708) Kursen omfattar moment från många intressanta områden: Organismvärldens viktigaste grupper; Hur olika ekosystem är uppbyggda och fungerar; Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling; Olika organismers beteenden; DNA-uppbyggnad och betydelse för individens egenskaper; Genteknik - metoder, möjligheter och risker; Ett laborativt och undersökande arbetssätt, där teoriavsnitt varvas med experiment och exkursioner. Namn på kurs: Biologi och Kemi i vardagslivet Antal poäng: 50 Kurskod: NK1501 Platser: 16 Du, Ulla-Carin Digréus, Pl, Jane Pilblad (rum O709) En kurs som varvar teori och laborationer för att ge djupare förståelse för hur allt hänger ihop. "Hur gör man tvål? Vad finns i godiset? Kan vi ha nytta av bakterierna?" är frågor vi försöker hitta svar på.

4 Namn på kurs: Bordsdekorationer Antal poäng: 50 Kurskod: SERK1204 Platser: 16 HR har företräde Bn, Gunilla Brorson, Se, Eva Sandin-Sjöberg HR-programmet Göra enklare blomsterarrangemang och dekorationer Göra arrangemang efter givna teman Planera inköp och göra prisberäkningar Namn på kurs: Dans- och Gestaltning A Antal poäng: 100 Kurskod: DNS1201 Platser: 15 Rjd, Johanna Rönnlund Kursens syfte: Träna motorik, koordination och taktkänsla Få en ökad motion / uthållighet / kondition Ensembleträning (samtidighet som grupp i kombinationer) Träna kroppen tekniskt för att få ett så uttrycksfullt instrument som möjligt. (Smidighetsträning, snabbhet, uttryck) Ev. föreställning vid kursslut.

5 Namn på kurs: Databashantering Antal poäng: 100 Kurskod: DTR1211 Platser: 16 TE, datorinriktning Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Ls, Curt Larsson (rum I203) Här får Du lära Dig att skapa registerprogram (databasprogram) där man kan lägga in ny information, ta bort information, söka efter information mm. Ett exempel på en databas är bilregistret där man t ex kan söka efter ägaren till ett visst bilnummer. Du får huvudsakligen arbeta i Access För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida Namn på kurs: Dietik och dietmatlagning Antal poäng: 100 Kurskod: NÄR1201 Platser: 16 Bn, Gunilla Brorson, Se, Eva Sandin-Sjöberg, Sm, Mona Svensson HR-programmet Vegetarisk, gluten- och laktosfri matlagning Livsmedelshygien Komponera matsedlar, räkna ut pris och näringsvärde Ha kännedom om övriga specialkoster

6 Namn på kurs: Digitalt skapande Antal poäng: 100 Kurskod: EOS1201 Platser: 16 Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Attila Garcza M Kursen skall ge kunskaper i att gestalta och utveckla tankar och idéer genom användning av digitala verktyg för bild-, ljud- och musikskapande. Kursen skall också ge kunskaper om programvarans och den tekniska utrustningens uppbyggnad, funktion, begränsningar och möjligheter. För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida. Namn på kurs: Engelska B Antal poäng: 100 Kurskod: EN1202 Platser: SP, NV och ES Goda kunskaper (resultat) i Engelska A St, Torgil Sandberg (rum R903) Fördjupning av Engelska A vad gäller Reading, Writing, Listening och Speaking; Grundligare grammatiska studier och litteraturstudier; Studier av Kultur- och samhällsliv i engelsktalande länder.

7 Namn på kurs: Engelska C Antal poäng: 100 Kurskod: EN1203 Platser: 15 Mycket goda resultat (betyg) i Engelska B St, Torgil Sandberg (rum R903) 1:a hälften av kursen ägnas åt fördjupning i Reading, Writing och Listening 2:a hälften av kursen ägnas helt åt Speaking: Röstvård, Retorikens 5 grundpelare; talövningar av olika slag; simultantolkning, etc. Vissa moment videofilmas; Kursen avslutas med elevens "Final Speech" vilket videofilmas. Namn på kurs: Etik- och Livsfrågor Antal poäng: 100 Kurskod: SOMS1201 Platser: 30 OP Lt, Tommy Larsson (rum G417) I kursen står människan och hennes syn på tillvaron i centrum. Här behandlas livsåskådningsfrågor av olika slag. En stor del av kursen ägnas åt etiska begrepp och olika resonemangsmodeller vi kan hålla oss till i skilda etiska situationer. Kursen behandlar också stora livsfrågor som sjukdom och hälsa; liv och död.

8 Namn på kurs: Filmkunskap Antal poäng: 50 Kurskod: KUHI1201 Platser: 20 Filmintresse! Fh, Helena Flohr (rum G416) Fs, Sabine Flisberg (rum R913) Vi ser filmer, diskuterar och analyserar Eleverna presenterar och grupparbetar kring gemensamt valda filmer Vi tar också upp Filmhistoria, filmens teknik, dess påverkan på samhället och dokumentärfilmens speciella egenskaper Slutuppgift: en egen längre analys Namn på kurs: Filosofi A Antal poäng: 50 Kurskod: FS1201 Platser: 30 SP Be, Anders Berg (rum R915) Filosofi A ger Dig: Ökade möjligheter till kritiskt tänkande Stimulans till självständigt tänkande Utvecklar Din förmåga att tänka logiskt Ger Dig redskap att analysera logiska resonemang Hjälper Dig att få grepp om argumentationer Ger Dig en djupare förståelse för språket som uttrycksmedel Lär Dig undvika onödiga missförstånd Lär Dig hantera situationer där Du har avvikande mening Ger Dig viss orientering om hur andra försökt lösa "de stora livsfrågorna"

9 Namn på kurs: Filosofi B Antal poäng: 50 Kurskod: FS1202 Platser: 30 (Filosofi A) ej nödvändigt Be, Anders Berg (rum R915) Filosofi B ger Dig: Fördjupad övning i att analysera logiska resonemang Grundläggande kännedom om etiska teorier Möjlighet att, genom annalys av etiska teorier, bilda egna, medvetna uppfattningar i etiska frågor Grundläggande kunskap om teorier rörande vad kunskap är, hur den förvärvas och hur den kan bekräftas Viss orientering om traditionella teorier om verkligheten, dvs. vad som faktiskt existerar oavsett Du själv finns Viss orientering om grundläggande resonemang inom modern vetenskapsteori Namn på kurs: Folkhälsokunskap Antal poäng: 50 Kurskod: OMV1203 Platser: 30 OP-programmet Co, Gunnel Collin, Hr, Agneta Harrysson, Ni, Ingrid Nordgren OP-programmet Kursen skall ge kunskap om faktorer på global och nationell nivå som påverkar hälsan för olika grupper Kunskap om vanligt förekommande folksjukdomar Insatser som kan stärka folkhälsan Lagar och konventioner som styr folkhälsoarbetet nationellt och internationellt

10 Namn på kurs: Franska steg 1 Antal poäng: 100 Kurskod: FR1301 Platser: 25 Lk, Katarina Larsson (rum H312) Steg 1 är en nybörjarkurs. Du lär Dig de första grunderna i språket och börjar lära känna de kulturer där språket talas. Du börjar lära Dig förstå och använda språket för kommunikation. Detta gör Du genom att börja bygga upp vokabulär, fraseologi, uttal, stavning och grammatik på en grundläggande nivå för användning i vardagliga, enkla situationer. Målet är att Du ska kunna läsa mycket enkla texter och förstå långsam, talad franska samt själv kunna producera tal och skrift i mycket enkel form. Ansvar, samarbetsförmåga och medvetenhet om hur just Du lär Dig språk ingår också som delar av kursen. Namn på kurs: Franska steg 2 Antal poäng: 100 Kurskod: FR1302 Platser: 25 Franska steg 1 Lk, Katarina Larsson (rum H312) Steg 2 bygger vidare på steg 1. Du fortsätter att arbeta den språkfärdighet som byggts upp under de första 100 poängen. Du anses fortfarande som nybörjare men under steg 2 får Du möjlighet att utveckla Dina kunskaper, Din kommunikationsförmåga och Din kännedom om de länder där franska talas. Ett av målen är också att befästa de kunskaper Du redan har. Du fortsätter att arbeta med ord, fraser, uttal, stavning och grammatik men på en något mer komplicerad nivå. Målet är att Du ska kunna hantera ett större antal vardagssituationer, men också ska Du kunna klara av språkligt mer komplexa situationer, exempelvis producera olika tidsformer.

11 Namn på kurs: Franska steg 3 Antal poäng: 100 Kurskod: FR1303 Platser: 25 Franska steg 2 Lk, Katarina Larsson (rum H312) Steg 3 bygger vidare på steg 2. På den här nivån ska Du lära Dig att använda språket på ett alltmer varierat sätt och utöka Din kännedom om fransktalande länder. Du får träna Dig i att lyssna, läsa, samtala och skriva för olika syften och olika situationer. För att hantera de ökande antalet språkliga situationer måste Din förmåga att behärska språkets form, dvs ord, fraser, uttal, stavning och grammatik ytterligare öka. Att kunna behärska strategier som t.ex. omformuleringar synonymer, frågor och kroppsspråk blir en viktig del i den ökande språkfärdigheten. Målet är att Du ska kunna förstå muntliga instruktioner, berättelser och beskrivningar inom bekanta områden. För mer information hänvisas till skolverkets hemsida Namn på kurs: Franska steg 4 Antal poäng: 100 Kurskod: FR1304 Platser: 25 Franska steg 3 Lk, Katarina Larsson (rum H312) Steg 4 bygger vidare på steg 3. På den här nivån fortsätter Du att använda språket på ett varierat sätt för att bli en alltmer självständig språkanvändare samtidigt som kunskapen om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i fransktalande länder ökas på Träningen i att lyssna, läsa, samtala och skriva för olika syften och i olika situationer fortsätter. Eftersom Du ska kunna behärska ett allt större antal språkliga situationer och använda språket för alltfler syften fortsätter också arbetet med ord, fraser, uttal, stavning och grammatik på en alltmer komplex nivå. För mer information hänvisas till skolverkets hemsida

12 Namn på kurs: Fysisk träning Antal poäng: 100 Kurskod: IDH1503 Platser: 20 Et, Yvonne Ekroth (Idrotten) Att med olika träningsmodeller träna upp sin styrka och kondition för att uppnå en hälsosam livsstil. Teoretiskt och praktiskt genomföra olika konditions- och styrketräningsmodeller. Inhämta teoretiska kunskaper för att få en ökad förståelse för en hälsosam livsstil. Att på egen hand träna kondition och styrka samt planera, genomföra och utvärdera sin egen styrke- och konditionsträning. Att förstå sambandet mellan hälsa och livsstil. Namn på kurs: Förarbevis, båt Antal poäng: 50 Kurskod: FTT1501 Platser: 20 (helst 11) Lu, Ulf Ljunggren (rum P805) Kursen kommer att avslutas med möjligheter att ta förarbevis. Kursen innehåller sjövägsregler, inomskärsnavigering, utmärkning (prickar) insjöar, sjöräddning, sjömansskap, miljö, väder, sjukvård m.m. Under kursen erbjuder vi också båtpraktik, där vi får komma ut på böljan den blå.

13 Namn på kurs: Historia A Antal poäng: 100 Kurskod: HI1201 Platser: 30 SP, NV och ES Br, Christer Brorson (rum G418) Svensk och Internationell historia från tidig medeltid till nutid. Handlar naturligtvis mest om historiens huvudlinjer, men det finns också inslag av konst- arkitektur- och musikhistoria Namn på kurs: Kemi A Antal poäng: 100 Kurskod: KE1201 Platser: 16 NV-, TE-programmen Pl, Jane Pilblad (rum O709) Grundkurs i kemi (Behörighetsgivande) Experiment spelar en huvudroll.

14 Namn på kurs: Kemiprocess A Antal poäng: 50 Kurskod: KIP1201 Platser: 12 Lr, Åke Larsson (EN-programmet), Du, Ulla-Carin Digréus (rum O709) Grundkurs i kemi med inriktning mot hur kemin tillämpas praktiskt i processindustrin. Inriktning mot cellulosa-industrin eller livsmedelsindustrin Namn på kurs: Lagbollspel Antal poäng: 100 Kurskod: IDH1500 Platser: 30 Et Yvonne Ekroth (idrotten) Att pröva olika lagbollspel. Ge en etisk och moraliska värdering av de normer som styr idrotten. Öka förståelsen för ledarens roll inom idrotten. Tekniskt och taktiskt prova på olika lagbollspel Ledarskapsuppgifter Teoretiska kunskaper som ökar förståelse för det sociala samspelet inom lagidrotter. Teoretiska kunskaper i livsstil och hälsa.

15 Namn på kurs: Ljudteknik A Antal poäng: 50 Kurskod: MUPR1203 Platser: 12 Ga, Attila Gracza, Hm, Magnus Hasselgren ES-programmet Handlar i huvudsak om inspelning av musik i skolans inspelningsstudio. Hur man placerar mickar, hanterar mixerbordet, spelar in och sedan mixar musiken. Något om grundläggande ljudlära och akustik Namn på kurs: Matematik B Antal poäng: 50 Kurskod: MA1202 Platser: 30 NV, TE, ES och SP Matematik A Fd, Nils-Erik Fröjd (rum O707) Sannolikhetslära och statistik Funktioner och linjära modeller Algebra och icke-linjära modeller (Bl.a. andragrads-funktioner, andragrads-ekvationer, likheter och olikheter.) Geometri (Bl.a. Vinklar, likformighet, Pythagoras sats och koordinatgeometri)

16 Namn på kurs: Matlagning Antal poäng: 100 Kurskod: MAKU1501 Platser: 16 HR-programmet Bn, Gunilla Brorson HR-programmet) Grunderna i matlagning och bakning Man skall smaka på allt! Hygien, närings- och livsmedelskunskap Göra menyer, duka och servera Namn på kurs: Medicinsk grundkurs Antal poäng: 100 Kurskod: OMV1209 Platser: 30 OP-programmet Co, Gunnel Collin, Hr, Agneta Harrysson, Ni, Ingrid Nordgren OP-programmet Kursen skall ge kunskap om människokroppens byggnad och funktion. Den ger också kunskap om mikroorganismer och hygien. Vanliga sjukdomstillstånd och läkemedel får man kunskap om samt om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser vid katastrofer och krig.

17 Namn på kurs: Miljökunskap Antal poäng: 100 Kurskod: MKU1202 Platser: 30 NV-programmet (Elever som läser Miljökunskap som valbar kurs) Önskvärt: Naturkunskap A Kl, Lennart Karlsson (rum O708) Kursen inleds med studier om geologi, atmosfären, vatten, ekologi och naturresurser. Därefter studeras olika miljöproblem med ex. på lösningar. Olika arbetssätt tillämpas t. ex. teoristudier varvade med laborationer, studiebesök, eget arbete- praktiskt och teoretiskt - där man själv väljer ut sin miljöfråga. Kursen är helt tvärvetenskaplig med moment från många ämnen. Namn på kurs: Miljöpolitik Antal poäng: 50 Kurskod: MKU1204 Platser: 30 Önskvärt: Naturkunskap A Kl, Lennart Karlsson (rum O708) Hur vårt samhälle arbetar för en hållbar utveckling i natur- och miljöfrågor. En historisk bakgrund ges. De stora miljöfrågorna presenteras, liksom ex. på lösningar med hjälp av ekonomi, teknik och lagar. Miljöarbete i FN, EU, Sveriges riksdag, lokalt i län, kommuner, företag och organisationer studeras. Olika tvärvetenskapliga arbetssätt tillämpas.

18 Namn på kurs: Multimedia A Antal poäng: 100 Kurskod: MUM1201 Platser: 16 TE, datorinriktning (de som valt multimedia som valbar kurs) Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Ls, Curt Larsson (rum I203) Här får Du lära Dig att skapa multimediapresentationer, d v s blanda text, bilder, ljud och rörliga bilder till en presentation. Resultatet kan ibland bli en Power-Point-presentation i andra fall en FLASH- och/eller DIRECTORY-presentation sparat på CD. Du får också lära Dig om etiska och rättsliga regler inom området. För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida Namn på kurs: Människan socialt och kulturellt Antal poäng: 100 Kurskod: SOMS1202 Platser: 30 OP-programmet Co, Gunnel Collin, Hr, Agneta Harrysson, Ni, Ingrid Nordgren OP-programmet Kursen skall ge kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapa förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet.

19 Namn på kurs: Natur- och Friluftsliv A Antal poäng: 50 Kurskod: LPL1206 Platser: 20 Wl, Lennart Wetterholm (rum K112) Kursen skall belysa olika synsätt på naturen ur ett kulturellt, historiskt, ekologiskt och globalt perspektiv. Kursen skall även ge tillfällen till naturupplevelser och skapa försåelse för naturen som inspirationskälla och därigenom nödvändigheten att värna om den. Ledarskapsträning Namn på kurs: Organisation och ledarskap Antal poäng: 50 Kurskod: FE1205 Platser: 30 SP ekonomi Sk, Thomas Sköld (rum F509) Kursen leder till större förståelse i hur organisationer fungerar. Vi tittar också på vad ett bra ledarskap är. Hur fungerar vi som individer och i grupp. Hur skall vi organisera oss på bästa sätt.

20 Namn på kurs: Programmering A Antal poäng: 50 Kurskod: DTR1207 Platser: 16 TE datainriktning, samt NV datainriktning Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Ls, Curt Larsson (rum I203) Kursen är lämplig för Dig som är intresserad av att skapa egna program och som har visst logiskt tänkande. Här får Du lära Dig grunderna i C++. C++ används rätt mycket på högskolor och inom industrin. Java och JavaScript för webbsidor är också mycket besläktade med C++. För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida Namn på kurs: Psykologi A Antal poäng: 50 Kurskod: PS1201 Platser: 30 SP-programmet Lt, Tommy Larsson (rum G417) I kursen behandlas olika förklaringar till mänskligt beteende. Vi studerar människans behovsliv, t.ex. sömn och drömmar. Olika typer av psykiska försvar tas upp, inte minst människans kriser studeras. Vidare läser vi om psykiska störningar, t.ex. fobier, tvång, schizofreni m.fl. Kursen tar också upp hur vi uppfattar och tolkar vår omvärld.

21 Namn på kurs: Psykologi B Antal poäng: 50 Kurskod: PS1202 Platser: 30 Lt, Tommy Larsson (rum G417) Kursen behandlar människans utveckling sett ur olika perspektiv. Här tas då upp frågor kring arv- och miljö, manligt kontra kvinnligt. I kursen får man också kännedom om olika typer av tester. Man får också göra ett efter fördjupningsarbete, som berör något av psykologisk karaktär. Namn på kurs: Racketspel Antal poäng: 100 Kurskod: IDH1501 Platser: 20 Et Yvonne Ekroth (idrotten) Att pröva olika racketspel. Ge en etisk och moraliska värdering av de normer som styr idrotten. uppnå en stilpå banan som visar gott sportmannaskap. Tekniskt och taktiskt prova på olika racketspel Inhämta teoretiska kunskaper i regler och förstå tacketspelets speciella sportmanskap Förvärva praktiska och teoretiska kunskaper för att få en ökad förståelse för en hälsosamm livsstil. Ledarskapsuppgifter

22 Namn på kurs: Ryska steg 1 Antal poäng: 100 Kurskod: RY1301 Platser: 25 Be, Anders Berg (rum R915) Du lär Dig: Behärska det ryska alfabetet Aktivt C:a 300 ryska ord av det mest centrala ordförrådet Ett korrekt ryskt uttal Läsa och förstå lättare texter med korta meningar Hantera elementära sociala fraser Läsa vanliga skyltar och informationstexter Grundläggande fakta om Ryssland och Östeuropas geografi och historia Du får: Intensiv undervisning i små grupper Namn på kurs: Ryska steg 2 Antal poäng: 100 Kurskod: RY1302 Platser: 25 Ryska steg 1 Be, Anders Berg (rum R915) Du lär Dig: Ytterligare ord Hantera de mest elementära böjningsformerna av substantiv, adjektiv och verb Hantera längre fraser, muntligt och skriftligt Läsa och förstå längre, men preparerade texter Våga använda Ditt ryska ordförråd av ord och fraser i dialogövningar Mera om Rysslands och Östeuropas historia, geografi och levnadsförhållanden Något om den klassiska ryska litteraturen (i översättning)

23 Namn på kurs: Räddningstjänst Antal poäng: 50 Kurskod: ARL1501 Platser: 20 Asd, Sven-Olof Alserud Brandkåren Introduktion, kläder Räddningstjänstens organisation och lagstiftning Utrustning i släckfordon Bärbara stegar och maskinstegen Hydraulik vattentransport Pumpar och motorsprutor Slangdragning Brand i kläder, handbrandsläckare Säkerhet och trygghet i kommunen Rökdykning teori Rökdykning praktik Brandkunskap / förlopp LABC sjukvård Organisation och rutiner vid trafikolycka Skum och skumutrustning Insatsövning Farligt gods Förebyggande brandskydd Namn på kurs: Rättskunskap Antal poäng: 50 Kurskod: RK1203 Platser: 30 HP handel och service, SP ekonomi Js, Lennart Johnson (rum F509) Kursen behandlar olika juridiska frågor som kan uppstå i det vardagliga livet. (Ex; Regler som gäller köp av en vara såväl kontant som på kredit, dvs. relationer mellan en konsument/privatperson och en näringsidkare/ett företag) Vi läser om regler för lån och vad som händer om en person inte betalar sina skulder. Vidare behandlas boende framför allt hyresrätt och bostadsrätt. Vi tar upp regler om giftermål, samboförhållande och arv. Dessutom studerar vi hur en rättegång går till. Varje kapitel avslutas med intressanta fall.

24 Namn på kurs: Rörelse till musik Antal poäng: 100 Kurskod: IDH1502 Platser: 20 Et, Yvonne Ekroth (idrotten) Att kunna leda, analysera och komponera ett träningsprogram till musik Pröva olika träningsmodeller upplagda efter musik. Teoretiska kunskaper i ledarskap, träningslära, kost och musikanalys Praktiskt ha prövat på olika träningsprogram till musik som ledare eller deltagare. Kunna komponera ett eget träningsprogram till musik Förstå samband mellan livsstil och hälsa Namn på kurs: Skapande verksamhet Antal poäng: 100 Kurskod: EOS1204 Platser: 24 BF-programmet Wl, Lennart Wetterholm (rum K112) Kursen skall ge kunskaper om hur personlighetsutveckling, kommunikation och inlärning kan stärkas och utvecklas genom skapande dramatik, bild eller musik. Kursen skall ge möjlighet att utveckla tillit genom eget skapande och skapande tillsammans med andra människor.

25 Namn på kurs: Småföretagande A Antal poäng: 50 Kurskod: FE1207 Platser: 30 HP, TE teknik och företagande Js, Lennart Johnson (rum F509) Kursen har ett matnyttigt innehåll som täcker det mesta från affärsidé och kalkylering till marknadsföring och försäljning, samt bokföring och lönsamhetsbedömning. Den visar småföretagandets villkor samt ger många praktiska tips och inblickar och exempel i att starta och driva företag. Helt enkelt en praktisk handbok i företagande. Namn på kurs: Småviltjakt Antal poäng: 50 Kurskod: NAM1501 Platser: 16 Ssn, Sven Sturesson (rum S1013) Ger grundläggande kunskap i ekologi, viltvård, viltskydd och viltsjukdomar samt artkännedom däggdjur och fåglar. Ger grundläggande kunskaper om jaktvapen, ballistik och ammunition Förstå skottets verkan, ha kunskap om vapenvett, konsten att skjuta och jakt/etik Olika jaktmetoder, viltforskning, fångst och fällor Förstå vapenlag och jaktlagstiftning. Organisera eftersök Få kunskaper för teoretiskt grundprov jägarexamen

26 Namn på kurs: Spanska steg 1 Antal poäng: 100 Kurskod: SP1301 Platser: Jl, Marisa Ordónez-Johansson (rum R903) Grammatik: Introduktion: Hälsningar, fraser Siffror, Artiklarna. Dem, pronomen, Genitiv och Adjektiv Presens, Futurum, Perfekt Tempus Gerundium Realia om Spanien Lätt konversation Prata, lyssna, skriva och läsa Vokabulär (ca ord) Namn på kurs: Spanska steg 2 Antal poäng: 100 Kurskod: SP1302 Platser: Spanska steg 1 Jl, Marisa Ordónez-Johansson (rum R903) Grammatik: Imperfektum och Preteritum Ackusativ och Dativ pronomen Reflexiva pronomen Adjektivets komparation Kultur Aktiviteter Konversation Lexikon Ger eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper, sin kommunikationsförmåga och sin kultur i länder där språket talas

27 Namn på kurs: Spanska steg 3 Antal poäng: 100 Kurskod: SP1303 Platser: Spanska steg 2 Jl, Marisa Ordónez-Johansson (rum R903) Grammatik: Imperativ Introduktion av Presens konjunktiv Alla moment "SER-ESTAR" "Ren" Futurum Kultur Aktiviteter Utbytesskolor eleven använder språket på ett alltmer varierat sätt. De lyssnar, läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Namn på kurs: Spanska steg 4 Antal poäng: 100 Kurskod: SP1304 Platser: 15-dec Bra kunskaper i Spanska steg 3 Jl, Marisa Ordónez-Johansson (rum R903) Grammatik: Fördjupa i Presensw konjunktiv Introduktion av Imperfekt konjunktiv Alla oregelbundna verb Kultur i latinamerika Aktiviteter Utbytesskolor Redovisningar Artiklar i olika tidningar breddar språkförmågan. Eleven läser och tillgodogör sig enkel skönlitteratur och utvecklar sin förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt

28 Namn på kurs: Stresshantering Antal poäng: 50 Kurskod: OMV15? Platser: 30 Helen Hasselgren Stress och stressreaktioner - vad kan upplevas som stress Positiv och negativ stress - hur reagerar man Hur reagerar jag i stressituationer Vilka effekter och konsekvenser blir det av stress Fysiska och psykiska reaktioner hos mig Olika metoder och teknik för att hantera stress. Handlingsplan för hur jag ska hantera min stress för att må bra Namn på kurs: Svetskurser Antal poäng: 50/100 Kurskod: SVST1599 Platser: 32 Ln, Janne Loman, Tb, Bo Tellander IP-programmet Eleven väljer mellan följande kurser Svetsmetoder grundkurs SVST poäng Lödning och skärning A SVST poäng Plåtbearbetning A PLÅ poäng Elever som deltagit i ovanstående kurser som obligatoriska ämnen på IP har möjlighet att välja annan Svetskurs

29 Namn på kurs: Trafikantutbildning Grundteori Antal poäng: 50 Kurskod: FOK150? Platser: 20 Körkortstillstånd Ra, Anders Ringberg (SAFT) Genomgång av körkortsboken med speciell inriktning på; Fordonskännedom, Trafikregler, Trafikens förrädiska situationer, Människans begränsade förmåga, Kompletteringar och tillämpning av vissa bestämmelser. Allt för att skapa sådana attityder, kunskaper och färdigheter som krävs för att uppfylla samhällets krav på ett riktigt trafikuppträdande. Namn på kurs: Vattenvård A Antal poäng: 50 Kurskod: NAM1212 Platser: 12 Lr, Åke Larsson EN-programmet Kursen ger kunskap om insjövatten och kustvatten, samt hur de påverkas av föroreningar. Kursen innehåller bl. a vattenprovtagningar i sjöar och vattendrag.

30 Namn på kurs: Webbdesign Antal poäng: 100 Kurskod: DTR1210 Platser: 16 TE datorteknik och design Motsvarande datorkunskap, d v s behärska grundläggande filhantering, Word och Excel Ls, Curt Larsson (rum I203) Här får Du lära Dig att skapa hemsidor från grunden (HTML) men att även utnyttja programvaror (t ex FrontPage) Länkar, formulär, inbäddning av bild och ljud mm är viktiga bitar i kursen. Hemsidornas estetiska utseende samt vad som får göras och inte göras är också viktigt i kursen. För kursplanen och betygskriterierna hänvisas till skolverkets hemsida

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Kalix Kommun KURSKATALOG SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Vi har kurserna på Träningsskolenivå Grundsärskolenivå Gymnasiesärskolenivå För personer med förvärvad hjärnskada Utbildning för dig som fyllt

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

LUNDS KOMMUN Katedralskolan

LUNDS KOMMUN Katedralskolan Ljus och mörker i HI 1510 Lokal kurs nutidshistorien Förkunskaper: Under kursen studerar du det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia- 1900-talet, en epok som inneburit folkmord, etnisk rensning,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Kursplan i engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering

Lokal Pedagogisk planering Lokal Pedagogisk planering Europas grönaste stad Ämne: biologi- kroppen Årskurs/termin: åk 5 vt 2016 Undervisande lärare: Martina Malmgren Inledning syfte Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida- Skola & Förskola-Mål och kvalitete- Styrdokument.

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida- Skola & Förskola-Mål och kvalitete- Styrdokument. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 1-3 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna LUST ATT LÄRA MER Särskild utbildning för vuxna SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA - SÄRVUX Våra kurser vänder sig till dig som - har fyllt 20 år - har en kognitiv funktionsnedsättning, eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6 Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret 10-11 Sverigetema v. 45 v. 6 När vi planerat arbetet har vi utgått från: Mål att sträva mot i läroplanen Skolan skall sträva efter att eleven: utveckla

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Biologi Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna igen och kunna namnge några vanliga svenska växter känna igen och kunna namnge några

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7 SVENSKA För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Delkurser 1-5 Kurskod: SGRSVE7 Samtala och lyssna Läsa och förstå Skriva ord och texter Träna stavning och ordkunskap Kurs 1-4

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

B2-FRANSKA B2-TYSKA B2-ENGELSKA B2-RYSKA B2-SPANSKA INFORMATIONSTEKNIK MUSIK BILDKONST IDROTT HUSLIG EKONOMI TEXTILSLÖJD TEKNISK SLÖJD HANDBOLL

B2-FRANSKA B2-TYSKA B2-ENGELSKA B2-RYSKA B2-SPANSKA INFORMATIONSTEKNIK MUSIK BILDKONST IDROTT HUSLIG EKONOMI TEXTILSLÖJD TEKNISK SLÖJD HANDBOLL B2-FRANSKA B2-TYSKA B2-ENGELSKA B2-RYSKA B2-SPANSKA INFORMATIONSTEKNIK MUSIK BILDKONST IDROTT HUSLIG EKONOMI TEXTILSLÖJD TEKNISK SLÖJD HANDBOLL HISTORIA MEDIA OCH FÖRETAGANDE NATURVETENSKAPER TILLVALEN

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 1, 2 och 3. Om du redan har läst

Läs mer

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87 Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

Individuellt val 2011/2012

Individuellt val 2011/2012 1 Individuellt val 2011/2012 Du ska välja 100 poäng: I block A väljer Du en kurs på 100 poäng. I block B och C väljer Du en 50 poängskurs i vardera. Du ska även göra val i 2:a och 3:e hand som reservalternativ.

Läs mer

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 INNEHÅLL: 1. Nationella mål 2. Lokala mål 3. Nationella strävansmål 4. Kursplan 5. Betygskriterier 1. Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Innehållsförteckning Förord sidan 2 BILD. 3 ENGELSKA 4 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP 5 IDROTT OCH HÄLSA

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2009/10 Barn och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer