Kabel- och rörledningssökare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kabel- och rörledningssökare"

Transkript

1 Kabel- och rörledningssökare

2 Ergonomisk design Låg vikt, och LCD skärm med hög kontrast som ger tydlig information under alla ljusförhållanden. Förbättrar noggrannheten och ger upprepade mätningar med enastående återkopplingar i fält. Kontroll av er RD7000 mot ursprungliga fabriksinställningar, via egen PC. Maxvisande pilar Leder snabbt användaren till ledningens centrum med hjälp av proportionerliga pilar samt ljud. Levererar snabbt, noggrant, pålitlig och repeterbar lokaliseringsinformation för alla typer av ledningssystem. Lokalisering av specifika rörledningar och kablar i stora nätverk under marken blir mer och mer komplicerat. Påverkan från olika markförhållanden, och närheten till andra ledare, gör lokaliseringsarbetet svårare och mer tidsödande. Den viktigaste egenskapen för en lokalisator under dessa omständigheter är enkelheten med handhavandet, noggrannheten och tillförlitligheten. RD7000 uppfyller dessa krav med nya egenskaper som levererar noggranna och repeterbara mätningar. Den nya serien av RD7000 instrument är kraftfulla ersättare till den tidigare RD4000 familjen. Speciellt kan dess exceptionellt goda egenskaper i områden med kraftiga interferenser framhållas. Ergonomi: RD7000 är ergonomiskt konstruerad för att leverera en överlägset fungerande lokalisator till låg vikt, energieffektiv och exceptionellt välbalanserad. RD7000 är 28% lättare än tidigare RD4000. Trots formen och den låga vikten är utrustningen miljömässigt robust och tålig vilket motsvarar klassningen IP54, som betyder att man kan använda utrustningen i nästan vilket väder som helst. Mottagaren och sändaren har en stor, kontrastrik, bakbelyst LCD skärm som ger användaren tydlig information under alla tänkbara ljusförhållanden. Den intuitiva och snabba reaktionen är konstruerad så att användaren med lätthet kan komma åt den egenskap som önskas. Tryckknapparna på bildskärmen är självförklarande ikoner som är likadana för både sändare och mottagare. : Radiodetection har under 30 år revolutionerat konstruktion och design av kabelsökare med över 50 mjukvaruoch hårdvarupatent. Detta forsknings- och utvecklingsarbete har formats till en enhet kallad Centros. Centros kombinerar nya och innovativa algoritmer med etablerad mjukvara på en högpresterande processorbas. Centros förbättrar noggrannheten och repeterbarheten av mätvärden och levererar enastående gensvar i fält. Centros levererar en kraftfull signalfiltrering och analys och ger möjlighet att arbeta i de mest störande omgivningar. Centros ger våra kunder den kraftfullaste mätningsmotorn av alla kabel- och rörledningssökare. : är en nymodig teknik från Radiodetection som gör det möjligt för användaren själv att validera den ursprungliga RD7000 kalibreringen från fabriken. Detta betyder att användaren kan känna sig trygg att instrumentet fortfarande uppfyller fabrikskalibreringen. ecal kan utfärda och skriva ut ett valideringscertifikat utan att instrumentet behöver skickas till ett servicecenter. Maxvisande pilar: är ett intuitivt verktyg som vägleder användaren till centrum av kabeln eller rörledningen genom att visa en dynamisk vänster- och högerpil tillsammans med differentierat hörbara toner. Ju längre pil, desto större avstånd till målledningen. Radiodetection introducerar också en ny serie med sändare. Tre modeller, ger 1, 3 och 10 Watt uteffekt, med en patenterad systemarkitektur och förstärkare i ett robust hölje. De har programmerbara direktkontakt- och induktionsfrekvenser upp till 200 khz. Varje sändare levererar en konstant utström genom hela frekvensområdet och har ett högspänningsläge för omständigheter med hög impedans. Ytterligare egenskaper Elkabel alt. Radio, passiva söklägen 50Hz till 200kHz frekvensområde Min. (beroende på modell) Reellt ljud TruDepth StrikeAlert Djup i elkabelläge (beroende på modell) Felsökning (beroende på modell) Dynamiskt överbelastningsskydd (beroende på modell) Autoförstärkning med manuell kontroll Valbart 50/60Hz Valbart meter/tum Valbart språk Valbar batterityp Valbar frekvens och funktionssätt Alla inställningar sparas vid avstängning Kompatibel med alla RD4000 tillbehör

3 LCD med hög kontrast och automatisk bakgrundsbelysning. Fungerar från -20 till + 60 C. Stänkskyddad tryckknappsats Intuitiva skärmmenyer gör det enkelt att ställa in med lätt åtkomst till avancerade egenskaper Valbart NiMH eller alkaliska LR20 batterier (D-cell) Tillbehörsanslutningar Hörtelefonuttag Reflexpilar med hög synlighet Ergonomiskt och robust ABS hölje LCD med hög kontrast och automatisk bakgrundsbelysning. Fungerar från -20 till + 60 C. Stänkskyddad tryckknappsats Ergonomiskt och robust ABS hölje Bottenlåda för tillbehör

4 Specifika användningsområden SL, DL, TL och PL för anläggare, gas, vatten, avlopp, telekom och elkraftindustrin. Lokalisering av sonder Kan lokalisera rörledningar på djup ner till 18 meter. TruDepth Visar djupet endast när lokalisatorn är korrekt positionerad över ledningen för noggrannaste mätning. Varnar användaren för grunt liggande elkablar. Anläggningsindustrin Ett stort urval av aktiva standardfrekvenser och en robust konstruktion gör RD7000 till en pålitlig och allsidig lokalisator. Instegsmodellen i RD7000 serien är riktad mot tekniker som önskar en noggrann lokalisator som är enkel att använda. RD7000 har fyra aktiva och två passiva frekvenser som täcker de flesta situationer i lokaliseringsarbetet. Användaren kan snabbt och noggrant lokalisera en rörledning eller en kabel genom att använda de maxvisande pilarna tillsammans med det dynamiska ljudet som indikerar användarens relativa position i förhållande till kabeln. Med en mottagare med låg vikt, låg strömförbrukning och ett robust hölje med kontrastrik display, kan teknikern använda RD7000SL hela dagen i alla väderlekar och ljusförhållanden. RD7000SL Modell Nr. Passiva frekvenser: Elkabel Radio Aktiva frekvenser: 65kHz 83kHz Funktioner: TruDepth Max. läge Max/Min läge RD7000SL VA industrin För entreprenörer inom VA industrin, petrokemisk industri, inspektion och kommuners VA verk mm. RD7000DL är konstruerad speciellt för att ta emot aktiva och passiva frekvenser, men även tre olika sondsignaler. Detta gör RD7000DL till en perfekt utrustning för rör- och kabelsökning samt bästa lösning för att lokalisera VA- och avloppsledningar där rörmaterialet kräver att sonder används. De olika sondfrekvenserna möjliggör för RD7000DL att lokalisera rörledningar av varierande typ av material inkluderande: gjutjärn, plast (PVC), lera, fiber, betong och tegel. För detaljer om andra sonder, se RD7000DL Modell Nr. Passiva frekvenser: Power Radio CPS Aktiva frekvenser: 512Hz 640Hz 65kHz Sondfrekvenser: 512Hz 640Hz Funktioner: TruDepth Max. läge Max/Min läge RD7000DL

5 Lokalisering med hög frekvens Noggrann lokalisering av ledningar med hög impedans. Djupmätning i Elkabelläge Djupmätning kan göras utan bruk av sändare. 8K Felsökning Lokaliserar kabelfel till jord inom 1 meter med felsökningsbåge. Dynamiskt överbelastningsskydd Gör det möjligt att använda lokalisatorn i områden med mycket kraftiga signaler. Elindustrin RD7000PL identifierar den sökta kabeln med stor säkerhet, även i områden med storskaliga ledningssystem i komplexa elektriska nätverk. En av de största utmaningarna för personer som arbetar i elbranschen är att lokalisera rörledningar och kablar nära högspänningsledningar, transformatorstationer mm där kraftiga störsignaler överlagrar de flesta önskade signaler som man vill skall mottas av den egna lokalisatorn. RD7000PL är utvecklad för att användas i områden med kraftiga magnetfält som genereras av högspänningsutrustning och som kan hindra en noggrann lokalisering. Ett dynamisk överbelastningsskydd reducerar denna effekt och gör det möjligt att få en entydig lokalisering och noggrannhet. I tillägg kan RD7000PL mäta djup i Elkabelläget. Detta är extra användbart när en direktkontakt av sändaren till en elkabel är farlig eller omöjlig. För att ytterligare hjälpa användaren att lokalisera mantelfel finns funktionen 8KFF, som är en patenterad teknik att lokalisera kabelfel genom användning av en sökbåge ansluten till lokalisatorn. Pilar på displayen assisterar och visar riktningen mot felet samt hjälper användaren att lokalisera felet med en meters noggrannhet. Telekomindustrin Knippen med ett stort antal kablar kräver specialiserad lokaliseringsutrustning. Eftersom telekomindustrin fortsätter att placera ut högisolerade koppar eller fiberkabel, kommer lokaliseringen av dessa att bli svårare. RD7000TL har ytterligare ett antal höga frekvenser för att göra det lättare att lösa dessa problem. De flesta inhemska telekablar är inte jordade, men har skärm. Genom att använda en hög frekvens kan man spåra dessa utan jordanslutning. När väl den rätta rörledningen eller kabeln är lokaliserad, kan användaren noggrant lokalisera ett kabelfel till jord inom en meter genom att använda funktionen 8KFF tillsammans med en felsökningsbåge. Dessutom finns två sondfrekvenser som ger fler möjligheter till sondsökning. RD7000PL Modell Nr. Passiva frekvenser: Elkabel Radio Aktiva frekvenser: 512Hz 640Hz 65kHz Sondfrekvenser: Funktioner: TruDepth Max. läge Min. läge Max/Min läge Djup i Elkabelläge 8KFF Dynamiskt överbelastningsskydd RD7000TL Model No. Passiva frekvenser: Elkabel Radio Aktiva frekvenser: 512Hz 640Hz 65kHz 131kHz 200kHz Sondfrekvenser: 512/640Hz Funktioner: TruDepth Max. läge Min. läge Max/Min läge 8KFF RD7000PL RD7000TL

6 Helt digital plattform Patenterad Trebandsteknik Σ ger ojämförbar flexibilitet av effekt, frekvens och kontroll. Flera sändare Sändare med 1, 3 eller 10 W uteffekt ger flexibla egenskaper för ett stort antal tillämpningar. Robust Konstant strömförsörjning från 200Hz till 200kHz motsvarar högsta krav på tillförlitlighet och prestanda. Upp till 10 Watts uteffekt För lokalisering av djupa och långa kabel-och rörledningar. Baserat på en helt digital plattform, stödjer den nya familjens sändare alla RD7000- och RD8000-mottagare. Tx-1 är en lågeffektssändare. Tx-3 har en högre ström och induktionskapacitet samt även Felsökning. Tx-10 har den högsta strömkapaciteteten i både Felsöknings- och CD funktionsläge som standard. Alla modeller har egenskaper som patenterad tre-stegs faskänslig förstärkare som kompenserar markimpedansen, ger konstant ström över hela bandbreddsområdet både i direktkoppling, med tångtrafo och i induktionsläge. Sändarna förbrukar mindre ström och är ergonomiskt utvecklade för att ge topprestanda i ett nytt välbalanserat lättviktshölje. Sändarna är 10% lättare än tidigare RD4000-sändare. Trots detta är den IP54 klassad för att motstå krävande omgivningsmiljö. Varje modell har en löstagbar tillbehörslåda och ett väderskyddat batterifack. En stor kontrastrik LCD skärm ger användaren detaljerad och tydlig information, och det är lätt att ändra sändarens egenskaper. SideStepauto : gör att sändaren kan beräkna den optimala frekvensen baserat på de rådande markförhållandena. Sändaren använder denna information för att optimera den aktiva frekvensen. SideStepauto hjälper till att förbättra lokaliseringsnoggrannheten och utökar batteriets drifttid. Alla sändare är kompatibla med alla RD7000 och RD8000 mottagare i både induktivt och direktkopplingsläge. Sändarna använder 8 st D-cell batterier och kan även försörjas från ett 12 volts fordonsbatteri via en speciell kabel. En speciell Radiodetection isolationstransformator rekommenderas. Som en ytterligare egenskap, har varje modell en multimeterfunktion som ger mätvärden på linjespänning, ström och resistans. Sändarna kan användas med antingen alkaliska eller NiMH-batterier. Sändaregenskaper Tre effektvarianter; 1, 3 och 10 W 8KFF - lokaliserar mantelfel upp till 2MΩ CDFF - för felsökning på långa avstånd 4 CD parade lågfrekvenser Ström som levereras vid 30V eller högspänningsläge (90V för högimpediv funktion) Sändarna har 200Hz till 200kHz aktiv frekvens 8 induktiva frekvenser SideStepauto Kortslutningsskyddade Multimeterfunktion 8 D-cells batterikassett Tillbehörslåda (med jordspett, direktkopplingskablar och jordlina) Kompatibla med RD4000- tillbehör Extern 12V DC funktion Stänkskyddad sluten tryckknappsats Högkontrast LCD skärm Larm för markimpedans Standardegenskaper: Order Effekt CD 8KFF Induktion Induktion Direkt- Tillbehörs- NiMH & Alkaliska Extern Multi- Överspän- LCD- Nr. (Watt) frekvenser fältstyrka kopplings- låda standard- 12V- meter ningsskydd skärm frekvenser batterier adapter 10/RDTX /RDTX /RDTX

7 En RD7000 för problemlösning inom Olja Vatten & Avlopp Kraft Gas Järnväg Telekom/CATV TEKNISK specifikation för sändare och mottagare Känslighet Dynamiskt område Selektivitet Mätnoggrannhet, djup Maximalt djup* Felsökning Batterier Livslängd, batterier Garanti 6E -15 Tesla, 5µA vid 1 meter () 140dB rms / Hz 120dB/Hz Ledare: ± 2.5% tolerans 0.1 m till 3 m Sond: ± 2.5% tolerans 0.1 m till 7 m Ledare 6 m, Sond 15 m Hittar mantelfel upp till 2MΩ med felsökningsbåge Rx: 2 x D-celler (LR20) Tx: 8 x D-celler (LR20) Rx: 30 timmar intermittent Tx: beroende på siganlförhållande normalt ca. 15 timmar 12 månader Dynamiskt överbelastningsskydd 30dB (automatiskt) Standarder Typgodkännande Vikt Skyddsklass FCC, RSS 310 RoHS, WEEE CE Tx: = 2.84 kg (inkl. batterer) 4.2 kg (inkl. tillbehör) Rx: =1.87kg (inkl. batterier) IP54 *RD7000 kan lokalisera på större djup, men med reducerad noggrannhet. Tillbehör: Stor Stetoskopantenn CD/Lågfrekvens Sändartång Liten Stetoskopantenn Stetoskopantenn med hög förstärkning Stickkontaktkabel 5 cm eller 10 cm Mottagartång Patents, Trademarks and Notices. The following patents are owned by Radiodetection; Patents: US 4,896,117 US 5,260,659 US 5,210,497 US 6,642,796 US 5,576,973 US 6,268,731 US 7,184,951 US 6,777,923 US 6,977,508 US 6,968,296 US 7,235,980 US 6,717,392 GB 2,363,010 GB 2,382,735 US 6,836,231 EP 1,474,734 GB GB GB GB GB GB GB The following trademarks are owned by Radiodetection; iloc, TruDepth, SideStep, SideStepauto, SurveyCERT, RD7000, RD8000,. The Design of the RD7000, RD8000 and transmitters has been registered. The Design of the 4 chevrons has been registered and trademarked. Radiodetection products are under continuous development and are subject to change. Radiodetection reserves the right to alter or amend any published specification without notice. Copyright 2008 Radiodetection Limited, all rights reserved. Radiodetection is a subsidiary of SPX Corporation. Sökbåge (endast TL och PL) 5 cm eller 10 cm Sändartång Undervattensantenn DD Hörtelefoner

8 Sortiment Support och leverans Service och garanti Utbildning XT ledande produkter från globala tillverkare för din trygghet om olyckan skulle vara framme för er produktivitet Xi instrument AB har ett brett instrumentprogram som täcker de flesta behov för att kunna lokalisera, dokumentera, inspektera och felsöka på ledningssystem under marken. Våra huvudprodukter är kabeloch ledningssökare, metallsökare, pulsekometrar för kabelfelsökning, mantelfelsökare, kabelidentifierare, sonder för sökning av järn, plastoch betongledningar, läcksökningsinstrument för VA-nät samt markradar för att lokalisera optiska fiberkablar. De flesta modeller finns normalt på vårt lager i Halmstad. Leverans sker ofta samma dag som varan beställs. Under normal arbetstid erbjuder vi fri telefonsupport med råd och anvisningar till användare av våra olika utrustningar. Med egen verkstad och ett omfattande reservdelslager håller vi servicetider till ett minimum. Vår standardgaranti är 12 månader. I stort sett alla instrument levereras med utförliga handböcker på svenska. Vi kan även erbjuda både teoretisk och praktisk utbildning i handhavande av våra instrument. Utbildningen sker i egna lokaler i Halmstad eller på plats hos kund. Svensk generalagent: Box 387 // Halmstad Tel: // Fax: E-post: // Web: To see the full range of products and services provided by Radiodetection visit: Radiodetection products are under continuous development and are subject to change, we reserve the right to alter or amend any published specification without notice. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Radiodetection Ltd is under licence. RD7000 is a Trademark owned by Radiodetection. Copyright 2008 Radiodetection Ltd. - SPX Corporation. All rights reserved. Radiodetection Ltd. is a subsidiary of SPX Corporation. RD7000/SE/REV1

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning Diagnos, inspektion och lokalisering RIDGID diagnossystem erbjuder produkter som sätter standarden vad gäller robusthet och hållbarhet samt den teknik som krävs för att slutföra en arbetsuppgift. Dessa

Läs mer

EXFO som är världens största och mest innovativa producent av utrustning för test av fiber, har nu valt Elma

EXFO som är världens största och mest innovativa producent av utrustning för test av fiber, har nu valt Elma EXFO HAR VALT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTÖR I NORDEN NUMMER 2, 10:e ÅRGÅNGEN APRIL 2015 INSTRUMENT NEWS EXFO som är världens största och mest innovativa producent av utrustning för test av fiber, har

Läs mer

TOPPMOTIVERADE INSTRUMENT NEWS MINITÅNGAMPEREMETER 1.435;- HELT NYA TERMOKAMEROR FRÅN FLIR MED DE SKARPASTE TERMOGRAMMEN NÅGONSIN.

TOPPMOTIVERADE INSTRUMENT NEWS MINITÅNGAMPEREMETER 1.435;- HELT NYA TERMOKAMEROR FRÅN FLIR MED DE SKARPASTE TERMOGRAMMEN NÅGONSIN. EASYFAIRS ELMÄSSA ÖRESUND 5-6 FEBRUARI DELTAR VI PÅ ELMÄSSAN I MALMÖ monter E27 Elma Instruments AB ställer ut i år på Easyfairs elmässa med en innehållsrik monter. På mässan visar vi ett stort urval av

Läs mer

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSÖKNING EASYFAIRS - ELMÄSSAN 2014

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSÖKNING EASYFAIRS - ELMÄSSAN 2014 KABELSÖKNING nyhet! NUMMER 3, 9:e ÅRGÅNGEN SEPTEMBER 2014 INSTRUMENT NEWS Elma instruments presenterar en helt ny serie av kabelsökare som täcker varje behov. Från enkel kabeldetektering av strömförande

Läs mer

INSTRUMENT NEWS VOLT STICK

INSTRUMENT NEWS VOLT STICK FLIR VÄLJER ELMA... IGEN! INSTRUMENT NEWS VOLT STICK NU VÄXER PHASEN FAMILJEN Läs mer på sida 2 Det är nu precis 30 år sedan som Sagab Electronic ab uppfann Volt Stick Phasen och härmed för första gången

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

Välkommen! PRO ADVANCED BASE. LäTTARE ATT HANDLA RäTT HOS MäTfORUM! Tel: 08-82 25 50. MAILA TILL INfO@MAETfORUM.SE LEVERANSBESTäMMELSER SE SID 51.

Välkommen! PRO ADVANCED BASE. LäTTARE ATT HANDLA RäTT HOS MäTfORUM! Tel: 08-82 25 50. MAILA TILL INfO@MAETfORUM.SE LEVERANSBESTäMMELSER SE SID 51. Mätforum.se NR 3 2013 HELIOSGATAN 1 120 30 STOCKHOLM TEL: 08-82 25 50 MAIL: INFO@MAETFORUM.SE WWW.MÄTFORUM.SE NYHETER! Hösten 2013 MÄTINSTRUMENT FÖR BYGG, VVS & FASTIGHET MF katalog sept skickad tryck.indd

Läs mer

Mätforum.se. 2015 Heliosgatan 1 120 30 Stockholm Tel: 08-82 25 50 MAIL: info@maetforum.se www.mätforum.se MÄTINSTRUMENT FÖR BYGG, VVS & FASTIGHET

Mätforum.se. 2015 Heliosgatan 1 120 30 Stockholm Tel: 08-82 25 50 MAIL: info@maetforum.se www.mätforum.se MÄTINSTRUMENT FÖR BYGG, VVS & FASTIGHET Mätforum.se 2015 Heliosgatan 1 120 30 Stockholm Tel: 08-82 25 50 MAIL: info@maetforum.se www.mätforum.se MÄTINSTRUMENT FÖR BYGG, VVS & FASTIGHET NÄR VARJE MILLIMETER RÄKNAS Välkommen! Årets nya katalog

Läs mer

TM1800 Brytaranalysatorsystem

TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 Brytaranalysatorsystem A Megger Group Company TM1 800 TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer.

Läs mer

Nytt distributionssätt för TV

Nytt distributionssätt för TV Ring oss for kampanjepriser og mere info på Tlf: 32 22 99 90 Kampanjepriser frem til 20.12. 2012 Nytt distributionssätt för TV Televés H-60 Storebror till Televes H-45 7 Catline har blivit en succé och

Läs mer

Testinstrumentkatalog

Testinstrumentkatalog Testinstrumentkatalog 2012 2013 Digitala multimetrar Strömtänger Eltestare Isolationsprovare Jordtestare Installationsprovare Bärbara apparatprovare Digitala termometrar Värmekameror Laseravståndsmätare

Läs mer

Ansvarig utgivare: Gert Maulin, Marknadsansvarig Tidning Bäst i klassen Nr: 1, 2013 130601. Q-BOSS, LTE-adapter Gör din antenn intelligent

Ansvarig utgivare: Gert Maulin, Marknadsansvarig Tidning Bäst i klassen Nr: 1, 2013 130601. Q-BOSS, LTE-adapter Gör din antenn intelligent SOMMAR 2013 Ansvarig utgivare: Gert Maulin, Marknadsansvarig Tidning DAT-45HD BOSS-790 Nytt med Q-BOSS är förmågan att först aktivt filtrera bort LTE-störningar och därefter via en lågbrusförstärkare höja

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser. Fixturlaser XA

EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser. Fixturlaser XA EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser Fixturlaser XA Uppriktningssystemen från Fixturlaser har en mängd tekniska funktioner som standard, som exempelvis CCD-teknik, linjelaser, stora detektorytor (30 mm)

Läs mer

NYHETER & ERBJUDANDEN FRÅN ELMA INSTRUMENTS

NYHETER & ERBJUDANDEN FRÅN ELMA INSTRUMENTS #3 instrument news 10:E ÅRGÅNGEN SEPTEMBER 2015 NYHETER & ERBJUDANDEN FRÅN ELMA INSTRUMENTS 2015 TH 14-15 oktober deltar vi på Elmässan i Stockholm där vi finns i monter BO3 Elma Instruments AB ställer

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 SV Användarhandbok Innehåll 1. Viktigt...3 2. Inledning...4 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 5. Förklaring av de medföljande produkterna...7 6. Så fungerar

Läs mer

Mobil markradarutrustning Förstudie

Mobil markradarutrustning Förstudie Rapport SGC 125 Mobil markradarutrustning Förstudie Svenskt Gastekniskt Center - December 2001 Peter Wilén (editor) SwedPower AB Rapport SGC 125 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R-125-SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Elkvalitetsinstrument

Elkvalitetsinstrument Elkvalitetsinstrument för industriella och kommersiella tillämpningar. Elkvalitetsmätare Felsökningsverktyg Loggningsutrustning Elkvalitetsöversikt Vad är elkvalitet? Hur tillförlitligt hanterar dina system

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM 2011-10-27 Dagens tema: IC-7600 aktuell nu den mörka årstiden, även LED IC-7600, nu är det höst och HF Accesory-kontakten på ICOM riggarna Att få en lysdiod att

Läs mer

Produktnyheter från ELFA Nummer 2/2003. Unik display. Ger din laptop vingar. Sol-el. Ny ScopeMeter. Breddat Sanyo-sortiment

Produktnyheter från ELFA Nummer 2/2003. Unik display. Ger din laptop vingar. Sol-el. Ny ScopeMeter. Breddat Sanyo-sortiment Produktnyheter från ELFA Nummer 2/2003 Unik display Ger din laptop vingar Sol-el Ny ScopeMeter Breddat Sanyo-sortiment Samtliga priser ex moms Datablad via Internet: www.elfa.se ELFA-info utges av ELFA

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

Clavister DoS och DDos skydd

Clavister DoS och DDos skydd clavister WhitePaper Clavister DoS och DDoS skydd Hur man skyddar sig mot DoS och DDoS attacker med hjälp av Clavister Översikt Denial of Service (DoS) attack är, precis som namnet antyder, en form av

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning

BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning Konstruktioner som är markerade med fet text är de aktuella, vi rekommenderar dessa före de andra i respektive grupp. Dock håller vi ett begränsat lager med de

Läs mer