Kabel- och rörledningssökare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kabel- och rörledningssökare"

Transkript

1 Kabel- och rörledningssökare

2 Ergonomisk design Låg vikt, och LCD skärm med hög kontrast som ger tydlig information under alla ljusförhållanden. Förbättrar noggrannheten och ger upprepade mätningar med enastående återkopplingar i fält. Kontroll av er RD7000 mot ursprungliga fabriksinställningar, via egen PC. Maxvisande pilar Leder snabbt användaren till ledningens centrum med hjälp av proportionerliga pilar samt ljud. Levererar snabbt, noggrant, pålitlig och repeterbar lokaliseringsinformation för alla typer av ledningssystem. Lokalisering av specifika rörledningar och kablar i stora nätverk under marken blir mer och mer komplicerat. Påverkan från olika markförhållanden, och närheten till andra ledare, gör lokaliseringsarbetet svårare och mer tidsödande. Den viktigaste egenskapen för en lokalisator under dessa omständigheter är enkelheten med handhavandet, noggrannheten och tillförlitligheten. RD7000 uppfyller dessa krav med nya egenskaper som levererar noggranna och repeterbara mätningar. Den nya serien av RD7000 instrument är kraftfulla ersättare till den tidigare RD4000 familjen. Speciellt kan dess exceptionellt goda egenskaper i områden med kraftiga interferenser framhållas. Ergonomi: RD7000 är ergonomiskt konstruerad för att leverera en överlägset fungerande lokalisator till låg vikt, energieffektiv och exceptionellt välbalanserad. RD7000 är 28% lättare än tidigare RD4000. Trots formen och den låga vikten är utrustningen miljömässigt robust och tålig vilket motsvarar klassningen IP54, som betyder att man kan använda utrustningen i nästan vilket väder som helst. Mottagaren och sändaren har en stor, kontrastrik, bakbelyst LCD skärm som ger användaren tydlig information under alla tänkbara ljusförhållanden. Den intuitiva och snabba reaktionen är konstruerad så att användaren med lätthet kan komma åt den egenskap som önskas. Tryckknapparna på bildskärmen är självförklarande ikoner som är likadana för både sändare och mottagare. : Radiodetection har under 30 år revolutionerat konstruktion och design av kabelsökare med över 50 mjukvaruoch hårdvarupatent. Detta forsknings- och utvecklingsarbete har formats till en enhet kallad Centros. Centros kombinerar nya och innovativa algoritmer med etablerad mjukvara på en högpresterande processorbas. Centros förbättrar noggrannheten och repeterbarheten av mätvärden och levererar enastående gensvar i fält. Centros levererar en kraftfull signalfiltrering och analys och ger möjlighet att arbeta i de mest störande omgivningar. Centros ger våra kunder den kraftfullaste mätningsmotorn av alla kabel- och rörledningssökare. : är en nymodig teknik från Radiodetection som gör det möjligt för användaren själv att validera den ursprungliga RD7000 kalibreringen från fabriken. Detta betyder att användaren kan känna sig trygg att instrumentet fortfarande uppfyller fabrikskalibreringen. ecal kan utfärda och skriva ut ett valideringscertifikat utan att instrumentet behöver skickas till ett servicecenter. Maxvisande pilar: är ett intuitivt verktyg som vägleder användaren till centrum av kabeln eller rörledningen genom att visa en dynamisk vänster- och högerpil tillsammans med differentierat hörbara toner. Ju längre pil, desto större avstånd till målledningen. Radiodetection introducerar också en ny serie med sändare. Tre modeller, ger 1, 3 och 10 Watt uteffekt, med en patenterad systemarkitektur och förstärkare i ett robust hölje. De har programmerbara direktkontakt- och induktionsfrekvenser upp till 200 khz. Varje sändare levererar en konstant utström genom hela frekvensområdet och har ett högspänningsläge för omständigheter med hög impedans. Ytterligare egenskaper Elkabel alt. Radio, passiva söklägen 50Hz till 200kHz frekvensområde Min. (beroende på modell) Reellt ljud TruDepth StrikeAlert Djup i elkabelläge (beroende på modell) Felsökning (beroende på modell) Dynamiskt överbelastningsskydd (beroende på modell) Autoförstärkning med manuell kontroll Valbart 50/60Hz Valbart meter/tum Valbart språk Valbar batterityp Valbar frekvens och funktionssätt Alla inställningar sparas vid avstängning Kompatibel med alla RD4000 tillbehör

3 LCD med hög kontrast och automatisk bakgrundsbelysning. Fungerar från -20 till + 60 C. Stänkskyddad tryckknappsats Intuitiva skärmmenyer gör det enkelt att ställa in med lätt åtkomst till avancerade egenskaper Valbart NiMH eller alkaliska LR20 batterier (D-cell) Tillbehörsanslutningar Hörtelefonuttag Reflexpilar med hög synlighet Ergonomiskt och robust ABS hölje LCD med hög kontrast och automatisk bakgrundsbelysning. Fungerar från -20 till + 60 C. Stänkskyddad tryckknappsats Ergonomiskt och robust ABS hölje Bottenlåda för tillbehör

4 Specifika användningsområden SL, DL, TL och PL för anläggare, gas, vatten, avlopp, telekom och elkraftindustrin. Lokalisering av sonder Kan lokalisera rörledningar på djup ner till 18 meter. TruDepth Visar djupet endast när lokalisatorn är korrekt positionerad över ledningen för noggrannaste mätning. Varnar användaren för grunt liggande elkablar. Anläggningsindustrin Ett stort urval av aktiva standardfrekvenser och en robust konstruktion gör RD7000 till en pålitlig och allsidig lokalisator. Instegsmodellen i RD7000 serien är riktad mot tekniker som önskar en noggrann lokalisator som är enkel att använda. RD7000 har fyra aktiva och två passiva frekvenser som täcker de flesta situationer i lokaliseringsarbetet. Användaren kan snabbt och noggrant lokalisera en rörledning eller en kabel genom att använda de maxvisande pilarna tillsammans med det dynamiska ljudet som indikerar användarens relativa position i förhållande till kabeln. Med en mottagare med låg vikt, låg strömförbrukning och ett robust hölje med kontrastrik display, kan teknikern använda RD7000SL hela dagen i alla väderlekar och ljusförhållanden. RD7000SL Modell Nr. Passiva frekvenser: Elkabel Radio Aktiva frekvenser: 65kHz 83kHz Funktioner: TruDepth Max. läge Max/Min läge RD7000SL VA industrin För entreprenörer inom VA industrin, petrokemisk industri, inspektion och kommuners VA verk mm. RD7000DL är konstruerad speciellt för att ta emot aktiva och passiva frekvenser, men även tre olika sondsignaler. Detta gör RD7000DL till en perfekt utrustning för rör- och kabelsökning samt bästa lösning för att lokalisera VA- och avloppsledningar där rörmaterialet kräver att sonder används. De olika sondfrekvenserna möjliggör för RD7000DL att lokalisera rörledningar av varierande typ av material inkluderande: gjutjärn, plast (PVC), lera, fiber, betong och tegel. För detaljer om andra sonder, se RD7000DL Modell Nr. Passiva frekvenser: Power Radio CPS Aktiva frekvenser: 512Hz 640Hz 65kHz Sondfrekvenser: 512Hz 640Hz Funktioner: TruDepth Max. läge Max/Min läge RD7000DL

5 Lokalisering med hög frekvens Noggrann lokalisering av ledningar med hög impedans. Djupmätning i Elkabelläge Djupmätning kan göras utan bruk av sändare. 8K Felsökning Lokaliserar kabelfel till jord inom 1 meter med felsökningsbåge. Dynamiskt överbelastningsskydd Gör det möjligt att använda lokalisatorn i områden med mycket kraftiga signaler. Elindustrin RD7000PL identifierar den sökta kabeln med stor säkerhet, även i områden med storskaliga ledningssystem i komplexa elektriska nätverk. En av de största utmaningarna för personer som arbetar i elbranschen är att lokalisera rörledningar och kablar nära högspänningsledningar, transformatorstationer mm där kraftiga störsignaler överlagrar de flesta önskade signaler som man vill skall mottas av den egna lokalisatorn. RD7000PL är utvecklad för att användas i områden med kraftiga magnetfält som genereras av högspänningsutrustning och som kan hindra en noggrann lokalisering. Ett dynamisk överbelastningsskydd reducerar denna effekt och gör det möjligt att få en entydig lokalisering och noggrannhet. I tillägg kan RD7000PL mäta djup i Elkabelläget. Detta är extra användbart när en direktkontakt av sändaren till en elkabel är farlig eller omöjlig. För att ytterligare hjälpa användaren att lokalisera mantelfel finns funktionen 8KFF, som är en patenterad teknik att lokalisera kabelfel genom användning av en sökbåge ansluten till lokalisatorn. Pilar på displayen assisterar och visar riktningen mot felet samt hjälper användaren att lokalisera felet med en meters noggrannhet. Telekomindustrin Knippen med ett stort antal kablar kräver specialiserad lokaliseringsutrustning. Eftersom telekomindustrin fortsätter att placera ut högisolerade koppar eller fiberkabel, kommer lokaliseringen av dessa att bli svårare. RD7000TL har ytterligare ett antal höga frekvenser för att göra det lättare att lösa dessa problem. De flesta inhemska telekablar är inte jordade, men har skärm. Genom att använda en hög frekvens kan man spåra dessa utan jordanslutning. När väl den rätta rörledningen eller kabeln är lokaliserad, kan användaren noggrant lokalisera ett kabelfel till jord inom en meter genom att använda funktionen 8KFF tillsammans med en felsökningsbåge. Dessutom finns två sondfrekvenser som ger fler möjligheter till sondsökning. RD7000PL Modell Nr. Passiva frekvenser: Elkabel Radio Aktiva frekvenser: 512Hz 640Hz 65kHz Sondfrekvenser: Funktioner: TruDepth Max. läge Min. läge Max/Min läge Djup i Elkabelläge 8KFF Dynamiskt överbelastningsskydd RD7000TL Model No. Passiva frekvenser: Elkabel Radio Aktiva frekvenser: 512Hz 640Hz 65kHz 131kHz 200kHz Sondfrekvenser: 512/640Hz Funktioner: TruDepth Max. läge Min. läge Max/Min läge 8KFF RD7000PL RD7000TL

6 Helt digital plattform Patenterad Trebandsteknik Σ ger ojämförbar flexibilitet av effekt, frekvens och kontroll. Flera sändare Sändare med 1, 3 eller 10 W uteffekt ger flexibla egenskaper för ett stort antal tillämpningar. Robust Konstant strömförsörjning från 200Hz till 200kHz motsvarar högsta krav på tillförlitlighet och prestanda. Upp till 10 Watts uteffekt För lokalisering av djupa och långa kabel-och rörledningar. Baserat på en helt digital plattform, stödjer den nya familjens sändare alla RD7000- och RD8000-mottagare. Tx-1 är en lågeffektssändare. Tx-3 har en högre ström och induktionskapacitet samt även Felsökning. Tx-10 har den högsta strömkapaciteteten i både Felsöknings- och CD funktionsläge som standard. Alla modeller har egenskaper som patenterad tre-stegs faskänslig förstärkare som kompenserar markimpedansen, ger konstant ström över hela bandbreddsområdet både i direktkoppling, med tångtrafo och i induktionsläge. Sändarna förbrukar mindre ström och är ergonomiskt utvecklade för att ge topprestanda i ett nytt välbalanserat lättviktshölje. Sändarna är 10% lättare än tidigare RD4000-sändare. Trots detta är den IP54 klassad för att motstå krävande omgivningsmiljö. Varje modell har en löstagbar tillbehörslåda och ett väderskyddat batterifack. En stor kontrastrik LCD skärm ger användaren detaljerad och tydlig information, och det är lätt att ändra sändarens egenskaper. SideStepauto : gör att sändaren kan beräkna den optimala frekvensen baserat på de rådande markförhållandena. Sändaren använder denna information för att optimera den aktiva frekvensen. SideStepauto hjälper till att förbättra lokaliseringsnoggrannheten och utökar batteriets drifttid. Alla sändare är kompatibla med alla RD7000 och RD8000 mottagare i både induktivt och direktkopplingsläge. Sändarna använder 8 st D-cell batterier och kan även försörjas från ett 12 volts fordonsbatteri via en speciell kabel. En speciell Radiodetection isolationstransformator rekommenderas. Som en ytterligare egenskap, har varje modell en multimeterfunktion som ger mätvärden på linjespänning, ström och resistans. Sändarna kan användas med antingen alkaliska eller NiMH-batterier. Sändaregenskaper Tre effektvarianter; 1, 3 och 10 W 8KFF - lokaliserar mantelfel upp till 2MΩ CDFF - för felsökning på långa avstånd 4 CD parade lågfrekvenser Ström som levereras vid 30V eller högspänningsläge (90V för högimpediv funktion) Sändarna har 200Hz till 200kHz aktiv frekvens 8 induktiva frekvenser SideStepauto Kortslutningsskyddade Multimeterfunktion 8 D-cells batterikassett Tillbehörslåda (med jordspett, direktkopplingskablar och jordlina) Kompatibla med RD4000- tillbehör Extern 12V DC funktion Stänkskyddad sluten tryckknappsats Högkontrast LCD skärm Larm för markimpedans Standardegenskaper: Order Effekt CD 8KFF Induktion Induktion Direkt- Tillbehörs- NiMH & Alkaliska Extern Multi- Överspän- LCD- Nr. (Watt) frekvenser fältstyrka kopplings- låda standard- 12V- meter ningsskydd skärm frekvenser batterier adapter 10/RDTX /RDTX /RDTX

7 En RD7000 för problemlösning inom Olja Vatten & Avlopp Kraft Gas Järnväg Telekom/CATV TEKNISK specifikation för sändare och mottagare Känslighet Dynamiskt område Selektivitet Mätnoggrannhet, djup Maximalt djup* Felsökning Batterier Livslängd, batterier Garanti 6E -15 Tesla, 5µA vid 1 meter () 140dB rms / Hz 120dB/Hz Ledare: ± 2.5% tolerans 0.1 m till 3 m Sond: ± 2.5% tolerans 0.1 m till 7 m Ledare 6 m, Sond 15 m Hittar mantelfel upp till 2MΩ med felsökningsbåge Rx: 2 x D-celler (LR20) Tx: 8 x D-celler (LR20) Rx: 30 timmar intermittent Tx: beroende på siganlförhållande normalt ca. 15 timmar 12 månader Dynamiskt överbelastningsskydd 30dB (automatiskt) Standarder Typgodkännande Vikt Skyddsklass FCC, RSS 310 RoHS, WEEE CE Tx: = 2.84 kg (inkl. batterer) 4.2 kg (inkl. tillbehör) Rx: =1.87kg (inkl. batterier) IP54 *RD7000 kan lokalisera på större djup, men med reducerad noggrannhet. Tillbehör: Stor Stetoskopantenn CD/Lågfrekvens Sändartång Liten Stetoskopantenn Stetoskopantenn med hög förstärkning Stickkontaktkabel 5 cm eller 10 cm Mottagartång Patents, Trademarks and Notices. The following patents are owned by Radiodetection; Patents: US 4,896,117 US 5,260,659 US 5,210,497 US 6,642,796 US 5,576,973 US 6,268,731 US 7,184,951 US 6,777,923 US 6,977,508 US 6,968,296 US 7,235,980 US 6,717,392 GB 2,363,010 GB 2,382,735 US 6,836,231 EP 1,474,734 GB GB GB GB GB GB GB The following trademarks are owned by Radiodetection; iloc, TruDepth, SideStep, SideStepauto, SurveyCERT, RD7000, RD8000,. The Design of the RD7000, RD8000 and transmitters has been registered. The Design of the 4 chevrons has been registered and trademarked. Radiodetection products are under continuous development and are subject to change. Radiodetection reserves the right to alter or amend any published specification without notice. Copyright 2008 Radiodetection Limited, all rights reserved. Radiodetection is a subsidiary of SPX Corporation. Sökbåge (endast TL och PL) 5 cm eller 10 cm Sändartång Undervattensantenn DD Hörtelefoner

8 Sortiment Support och leverans Service och garanti Utbildning XT ledande produkter från globala tillverkare för din trygghet om olyckan skulle vara framme för er produktivitet Xi instrument AB har ett brett instrumentprogram som täcker de flesta behov för att kunna lokalisera, dokumentera, inspektera och felsöka på ledningssystem under marken. Våra huvudprodukter är kabeloch ledningssökare, metallsökare, pulsekometrar för kabelfelsökning, mantelfelsökare, kabelidentifierare, sonder för sökning av järn, plastoch betongledningar, läcksökningsinstrument för VA-nät samt markradar för att lokalisera optiska fiberkablar. De flesta modeller finns normalt på vårt lager i Halmstad. Leverans sker ofta samma dag som varan beställs. Under normal arbetstid erbjuder vi fri telefonsupport med råd och anvisningar till användare av våra olika utrustningar. Med egen verkstad och ett omfattande reservdelslager håller vi servicetider till ett minimum. Vår standardgaranti är 12 månader. I stort sett alla instrument levereras med utförliga handböcker på svenska. Vi kan även erbjuda både teoretisk och praktisk utbildning i handhavande av våra instrument. Utbildningen sker i egna lokaler i Halmstad eller på plats hos kund. Svensk generalagent: Box 387 // Halmstad Tel: // Fax: E-post: // Web: To see the full range of products and services provided by Radiodetection visit: Radiodetection products are under continuous development and are subject to change, we reserve the right to alter or amend any published specification without notice. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Radiodetection Ltd is under licence. RD7000 is a Trademark owned by Radiodetection. Copyright 2008 Radiodetection Ltd. - SPX Corporation. All rights reserved. Radiodetection Ltd. is a subsidiary of SPX Corporation. RD7000/SE/REV1

Universell kabel- och rörledningssökare

Universell kabel- och rörledningssökare Universell kabel- och rörledningssökare Ergonomisk design Låg vikt, och LCD skärm med hög kontrast som ger tydlig information under alla ljusförhållanden. Spar tid genom att mottagaren fjärrstyr sändaren

Läs mer

Kabelsökare C.A.T4 & Genny4

Kabelsökare C.A.T4 & Genny4 Kabelsökare C.A.T4 & Genny4 Detektera mera, snabbare, smartare,säkrare Nya C.A.T4 & GENNY4 är fjärde generationens kabelundvikande verktyg som bygger på över 30 års erfarenheter och erbjuder användaren

Läs mer

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare E-nr. 421 00 50 Elma AT3000 sida 2 Förord Amprobe AT-3000 är det professionella sökverktyget för lokalisering av kablar och rör. Den robusta konstruktionen

Läs mer

1420E ID Markörsökare

1420E ID Markörsökare 1420E ID Markörsökare En ny banbrytande teknologi för sökning av nedgrävda installationer 3M Dynatel 1420E är mikroprocessbaserad och omfattar avancerad digital processteknik för att snabbt och effektivt

Läs mer

vscan & vscanm vscan funktioner och tillval Rör & kabelsökare för lokalisering & undviknings verktyg

vscan & vscanm vscan funktioner och tillval Rör & kabelsökare för lokalisering & undviknings verktyg vscan & vscanm Rör & kabelsökare för lokalisering & undviknings verktyg vscan funktioner och tillval Kompass (riktnings indikering) Själv-test och kalibrerings kontroll Data logging och data hanterings

Läs mer

Sändarsonder. Petasond 6,4 mm 33 khz

Sändarsonder. Petasond 6,4 mm 33 khz Sändarsonder En sändarsond sätts fast i spetsen på en glasfiberstav och förs in i ledningen och lokaliseras från markytan med t.ex en RD7000 eller en CAT & Genny. Sonderna används för att finna läge och

Läs mer

Valfria tillbehör till kabelsökare

Valfria tillbehör till kabelsökare Valfria tillbehör till kabelsökare De valfria tillbehören ökar flera instruments användbarhet & möjlighet för olika tillämpningar Sändartång 50 mm Sändartång 100 mm Sändartång med innerdiameter av 50 mm.

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd Temperaturreglerenheten RAYSTAT-ECO-10 är avsedd för att reglera värmekablar i frostskyddsanläggningar.

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

vloc Series 2 Lokalisera säkert och noggrant

vloc Series 2 Lokalisera säkert och noggrant vloc Series 2 Mindre och lättare Mer än fyra gånger längre batteri drift tid Definiera, ställ in och lås funktioner individuellt Kund unik start skärm, logotyp eller dyl. Och mycket mer... Lokalisera säkert

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats.

living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats. living connect och Danfoss Link CC för total kontroll, komfort

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden!

11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden! F200 Serien F400 Serien F600 Serien 11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden! AC, DC och AC+DC TRMS multi funktionstänger F200 Serien F400 Serien 2000 A AC / 3000 A DC AC/DC 60

Läs mer

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Flukes trådlösa team Tekniska data Det nya trådlösa felsökningsteamet från Fluke låter dig se mätningar i realtid från flera fjärrmoduler samtidigt och på en enda skärm.

Läs mer

Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare

Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare HÖG KÄNSLIGHET, STORT DYNAMISKT OMFÅNG OCH KORT ÅTERHÄMTNINGSTID FÖR BÅDE SMÅ OCH STORA LÄCKOR Utmaningen är att säkra kvaliteten I produktionen är kvaliteten det viktigaste

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Gigabit PoE+-förlängare med 1 port at och 802.3af m

Gigabit PoE+-förlängare med 1 port at och 802.3af m Gigabit PoE+-förlängare med 1 port - 802.3at och 802.3af - 100 m Product ID: POEEXT1GAT Denna Gigabit PoE+-förlängare förlänger din Power over Ethernet-enhet (PoE) över större avstånd och låter dig dubblera

Läs mer

SeekTech SR-20-ledningssökare. Lokalisera nedgrävda ledningar snabbt, exakt och säkert. Hitta rätt. Snabbt! Vatten. Telefon. Kabel

SeekTech SR-20-ledningssökare. Lokalisera nedgrävda ledningar snabbt, exakt och säkert. Hitta rätt. Snabbt! Vatten. Telefon. Kabel SeekTech SR-20-ledningssökare Lokalisera nedgrävda ledningar snabbt, exakt och säkert. Hitta rätt. Snabbt! El Kabel Vatten Gas Datakom Telefon SeekTech SR-20-ledningssökare RIDGIDs sökare undanröjer tvivel

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning www.jabra.com 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i beskrivande

Läs mer

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series Trådlös enkelhet, musikalisk känsla ADDON T-Series Spela all din musik trådlöst Spela vad du vill från var du vill. Det spelar ingen roll om du använder ios, Android, Windows Phone eller Mac/PC. Addon

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

TX916 LOOP-a-LINE. Handbok. copyright Xi instrument AB Mars 2012

TX916 LOOP-a-LINE. Handbok. copyright Xi instrument AB Mars 2012 TX916 LOOP-a-LINE Handbok copyright Xi instrument AB Mars 2012 Innehåll 1. Introduktion 1 2. Hårdvara 2 3. Oscillator 5 3.1 Strömanslutning 5 3.2 Strömavslag 5 3.3 Detektering av kortslutning på kabel

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Industriell Ethernet-switch med 5-portar - DIN Rail-monterbar

Industriell Ethernet-switch med 5-portar - DIN Rail-monterbar Industriell Ethernet-switch med 5-portar - DIN Rail-monterbar Product ID: IES5102 Denna kompakta industriella Ethernet-switch med 5 portar är designad att ge snabb och pålitlig nätverksanslutning och nätverkshållbarhet

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Fluke 3000 FC testverktyg

Fluke 3000 FC testverktyg Fluke 3000 FC testverktyg Tekniska data Nu kompatibel med mobilappen Fluke Connect Skapa framtidens testverktygssystem redan idag med Fluke 3000 FC digital multimeter. Det nya Fluke Connect-testverktygssystemet

Läs mer

effektiv tillståndskontroll för alla branscher

effektiv tillståndskontroll för alla branscher effektiv tillståndskontroll för alla branscher pålitliga onlinesystem och portabla lösningar avancerad vibrationsanalys Kugg- och lagerövervakning your reliable partner SPM löser underhållsproblem, i hela

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz.

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2008 08-04-10 11.06 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Helt vattentät V iskningsläge 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2008 08-04-10

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N El-skåp Energimätare och multiinstrument Energimätare Energimätare digital, 3-fas med eller utan N Anslutning med strömtransformatorer Hög mätnoggrannhet Snabb och enkel navigering Expanderbar True RMS

Läs mer

Trådlös, tillgänglig fri!

Trådlös, tillgänglig fri! Trådlös, tillgänglig fri! Ny modern teknik ger dig frihet i ditt arbete! Behovet av snabb kommunikation ökar hela tiden. I takt med den tekniska utvecklingen ställer vi också högre krav på att alltid få

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0-4K 30 Hz

DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0-4K 30 Hz DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0-4K 30 Hz Product ID: SV231DPU2 Med denna mångsidiga USB KVM-switch kan du dela en DisplayPort-arbetsstation med två datorsystem för kontroll över en DP-skärm,

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155 MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida

Läs mer

JABRA stone3. Bruksanvisning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Bruksanvisning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Bruksanvisning.com/stone3 Innehåll 1. Välkommen... 3 2. headset ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det... 5 3.1 Byta eargels 4. hur du laddar batteriet... 6 4.1 Batteristatus 5. hur du ansluter det...

Läs mer

USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar upp till 100 m

USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar upp till 100 m USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar upp till 100 m Product ID: USB2G4LEXT2 USB2G4LEXT2 USB 2.0-förlängningssystem med 4 portar gör att du kan förlänga

Läs mer

Först i världen. Ett år i myren Hösten 2010 råkade P-A Tapper från Härjedalen tappa sin jaktradio i skogen.

Först i världen. Ett år i myren Hösten 2010 råkade P-A Tapper från Härjedalen tappa sin jaktradio i skogen. Först i världen Svenska Lafayette Radio bildades 1961, samma år som privatradiobandet på 27 MHz öppnades i Sverige. Lafayette Radio var tidiga med att utveckla denna typ av radio. Med attraktiva produkter

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängarpaket över ett-par-kabel - 10/100 Mbps - 1 km

1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängarpaket över ett-par-kabel - 10/100 Mbps - 1 km 1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängarpaket över ett-par-kabel - 10/100 Mbps - 1 km Product ID: 410VDSLEXT2 1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängningspaket låter dig ansluta upp till 4 fjärrnätverkssegment

Läs mer

NYHET! Wallscanner D-tect 150 SV Professional Lokaliserar material i alla byggmaterial, även fuktig betong

NYHET! Wallscanner D-tect 150 SV Professional Lokaliserar material i alla byggmaterial, även fuktig betong NYHET! Wallscanner D-tect 150 SV Lokaliserar material i alla byggmaterial, även fuktig betong Specialisten på lokalisering i tuffa miljöer med 3 mätlägen för betong. NYHET! Tillförlitlig objektlokalisering

Läs mer

Fluke 370 FC-seriens trådlösa AC/DC-strömtänger med sann RMS

Fluke 370 FC-seriens trådlösa AC/DC-strömtänger med sann RMS TEKNISKA DATA Fluke 370 FC-seriens trådlösa AC/DC-strömtänger med sann RMS Nya Fluke 370 FC-serien (376 FC, 375 FC 374 och 374 FC) erbjuder avancerad felsökning. Den flexibla en iflex möjliggör enkel anslutning

Läs mer

Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar

Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar Product ID: IES61002POE Den industriella PoE+-switchen IES61002POE med 6 portar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

VDSL2 Ethernet förlängarpaket över enkeltrådig kabel - 10/100 Mbps - 1,5 km

VDSL2 Ethernet förlängarpaket över enkeltrådig kabel - 10/100 Mbps - 1,5 km VDSL2 Ethernet förlängarpaket över enkeltrådig kabel - 10/100 Mbps - 1,5 km Product ID: 110VDSLEX2EU StarTech.coms VDSL2 Ethernet förlängarpaket gör att du kan ansluta ett fjärrnätverkssegment eller en

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

Slingresistanstänger för periodisk underhållskontroll

Slingresistanstänger för periodisk underhållskontroll Slingresistanstänger för periodisk underhållskontroll C.A 6416 C.A 6417 Ø 35 mm Snabb och säker jordtags mätning IP 40 600 V CAT IV OLED-display som syns från alla betraktningsvinklar samt i alla ljusförhållanden

Läs mer

HDMI-över-trådlös-förlängare p

HDMI-över-trådlös-förlängare p HDMI-över-trådlös-förlängare - 1080p Product ID: ST121WHD2 Denna HDMI -över-trådlös-förlängare låter dig sända din audio/video-signal från en HDMI-källa till en fjärrenhet som är placerad upp till 50 m

Läs mer

Electrical Multimeter

Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Instruktionsblad Säkerhetsinformation En Varning påpekar riskabla förhållanden och åtgärder som kan leda till kroppsliga skador och dödsfall. Texten vid Viktigt anger förhållanden

Läs mer

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0-4K 30 Hz

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0-4K 30 Hz DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0-4K 30 Hz Product ID: SV431DPU3A2 Med denna USB 3.0 DisplayPort KVM-switch med 4 portar kan du kontrollera fyra DisplayPort-datorer (DP) med en enda uppsättning

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17" skärm - UStangentbord

Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17 skärm - UStangentbord Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17" skärm - UStangentbord - 1080p Product ID: RKCOND17HDEU Denna 1U LCD-enhet är en platssparande lösning för att hantera och övervaka dina DVI- eller VGAservrar och KVM-switchar

Läs mer

Leica Roteo Mångsidig roterande lasers

Leica Roteo Mångsidig roterande lasers Leica Roteo Mångsidig roterande lasers Perfektion runt om Stark prestanda på alla nivåer Leica Roteo roterande lasers är verkligen ett instrument med många egenskaper. För tak eller väggar, stående på

Läs mer

MOM690 Mikroohmmeter

MOM690 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter En viktig del i underhållet av högspänningsbrytare och frånskiljare är resistansmätning. Sedan många år ingår instrument för resistansmätning av högströmskontakter

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

Kalibreringsinstrument

Kalibreringsinstrument Utförande Portabel processkalibrator för mycket noggrann kontroll och kalibrering av tryck. Handinstrument och tryckgivare med mätnoggrannhet kl.0,025%. Typ CPH 6000 Handinstrument Mätfunktioner Minnesfunktion

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

HDMI via IP-förlängare p

HDMI via IP-förlängare p HDMI via IP-förlängare - 1080p Product ID: IPUSB2HD3 Med denna HDMI över IP-förlängare kan du dela en HDMI-skärm eller -projektor med en trådlös eller trådad dator på ditt nätverk. Med intuitiva kontroller

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer

ENG - installation manual - Wired set-up

ENG - installation manual - Wired set-up R ENG - installation manual - Wired set-up DE - Bedienungsanleitung - Einrichtung mit Kabel FR - Manuel d utilisation - Configuration filaire ES - Manual del propietario - Configuración con cable SE -

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

MetalliFinder Pro. Användarmanual. LASERLINER Innovation in Tools METALLIFINDER PRO. Beskrivning. a. Mätområde, markering. b. Lampa: ström (AC) hittad

MetalliFinder Pro. Användarmanual. LASERLINER Innovation in Tools METALLIFINDER PRO. Beskrivning. a. Mätområde, markering. b. Lampa: ström (AC) hittad MetalliFinder Pro Användarmanual LASERLINER Innovation in Tools METALLIFINDER PRO Beskrivning a. Mätområde, markering b. Lampa: ström (AC) hittad c. Lampa: metall hittad d. Knapp för elektricitetssökning

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Bruksanvisning Easyloc RxTx Easyloc Basic Easyloc CAM

Bruksanvisning Easyloc RxTx Easyloc Basic Easyloc CAM Bruksanvisning Easyloc RxTx Easyloc Basic Easyloc CAM Mess- und Ortungstechnik Measuring and Locating Technologies Elektricitetsnät Power Networks Kommunikationsnät Communication Networks Rörledningsnät

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 SV Användarhandbok a c b d e f g SV 1 Viktigt! Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF) 1.

Läs mer

ASYC IV. METRIX revolution! Multimeterserie med grafisk färgdisplay. ... och ändå så enkla att använda!

ASYC IV. METRIX revolution! Multimeterserie med grafisk färgdisplay. ... och ändå så enkla att använda! ASYC IV Multimeterserie med grafisk färgdisplay METRIX revolution! XI X laboratoriet eller ute på fältet, detta är referensmultimetrarna XGrafisk X visning av trender samt en mängd parametrar XBandbredd

Läs mer

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K Product ID: USB32HD4K Vill du lägga till 4K Ultra HD-video till ditt datorsystem? Nu kan du njuta av

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation GDW-11 GSM/GPRS modem Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning GDW 11 GSM/GPRS modem...2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Tillbehör...2 Godkända standarder...2 Miljö...2 Kapsling...

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

QUBE HÖGTALARE GOLVHÖGTALARE SOM FYLLER HELA DITT RUM MED REFLEKTERAT LJUD

QUBE HÖGTALARE GOLVHÖGTALARE SOM FYLLER HELA DITT RUM MED REFLEKTERAT LJUD QUBE HÖGTALARE GOLVHÖGTALARE SOM FYLLER HELA DITT RUM MED REFLEKTERAT LJUD 2 Traditionella högtalare med högtalarmembranen riktade rakt framåt ger en koncentration av riktat ljud rakt framåt. Speciellt

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer