Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp"

Transkript

1 Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp HSB Brf Skärsätra

2 Agenda Bakgrund Målsättning Nuläge varför behöver vi göra något? Olika alternativ Styrelsens beslut och beslut som ska tas vid föreningsstämma Beskrivning av vad som ska göras i lägenheterna Kostnader Vad händer nu Frågor och diskussion

3 Bakgrund Pyrolaområdet 50 år Tryggt boende innebär bl.a. att minimera risker för vattenskador och hälsoproblem Styrelsen har prövat olika alternativ under många år, bl.a. försök med så kallad relining I september 2011 uppdrag till HSB-konsult att bistå styrelsen att kartlägga nuläget och utreda olika alternativ Utredningsresultat pekar på att nu måste åtgärder genomföras det handlar inte bara om avloppstammarna

4 Utgångspunkter Funktionssäkerhet. Badrummen i bostadsrättsföreningen ska uppfylla branschens regler för Säker vatteninstallation. God boendemiljö. Hälsorisker ska minimeras, möjligheter till energibesparingar tas till vara. Tillgängligheten ska förbättras. Fastigheterna ska utvecklas, och värdet på fastigheterna inte holkas ur. Låg kostnad över fastighetens livslängd. Valfrihet, kunna påverka standarden i sitt badrum, toalett och kök. Minsta möjliga störningar under byggtiden. Ingrepp i lägenheterna ska begränsas Kvarboende ska underlättas

5 Valmöjligheter God kvalitet och bra standard utan lyx där alla skall kunna skapa sitt badrum efter eget önskemål inom ramen för beslutad systemlösning De flesta skall vara tillfreds med grundutbudet och inte behöva välja från eller till. Det ska finnas bra valmöjligheter för till-och frånval

6 Deltagare i projektet Styrelsen Arbetsgrupp Konsult Ingemar Mathisen Hans Norberg Henrik Tottras Tommie Furugård Göran Sjölund Mikael Enström Sylvia Persson Lars-Erik Pettersson Andra Malin Olsson Moa Darabi Roland Gröndal, Sven Erik Wånell, Christer Ramstedt Livscykelkostnader El-konsult VVS-konsult Inventering Bygg Inventering lägenheter Finansiering Medlemsfrågor Åtgärdsprogram och projektledare Underlag för vattenskador, ritningar mm

7 Nuvarande skick Del Nuvarandeutförande Återstående livslängd Avloppsrör Gjutjärn 0 år Kallvattenrör Galvaniserade järnrör 0 år Varmvattenrör Koppar Cirkulation saknas i låghus medförande långa väntetider och hälsorisker 5-10 år Brunnar Gjutjärn 0 år Tätskikt Asfaltrykningbakom badkar 0 år vid duschning

8 Inget onormalt! Vattenledningar Koppar och galvaniserade stål Avloppsrör Gjutjärn Golvbrunn Gjutjärn, före 1991 byts i samband m renov. Tätskikt under klinker Tjärstrykning Utförande, materialval och användande Källa: Renoveringshandboken 2009

9 Rör bakom badkar

10 Rör i duschplatsen

11 Höjdskillnad mellan rum och badrum

12

13 Rostigt avloppsrör i källare

14 Rostig golvbrunn

15 Plastmatt a uppvikt mot kakel

16

17 Enkät med svarsfrekvens 72 % Väntetid på varmvatten över 10 sekunder i låghus 55 % Golvbrunnen svämmar över 25 % Golvbrunnen är utbytt efter % Mitt badrum är huvudsakligen i ursprungligt utförande. 50 % Mitt badrum är ombyggt de senaste fem åren 18 % Jag vill bygga om mitt badrum nu eller inom närmaste åren 25 % Jag vill inte bygga om mitt badrum inom närmaste åren 50 %

18 Inventeringav 60 lägenheter Andel med nyare golvbrunnar 11 st 21 % Förhöjda fuktvärden 7 st 13 % Skador på relinad brunn 1 st

19 Vattenskador Lägenheter drabbade av vattenskador st Tätskikt 45 % Vattenledningar 20 % Avlopp 25 % Värmesystem 10 % Vattenskador 2011 orsakar kostnader för Lägenheter drabbadeav vattenskador 2012 t.o.m. idag Lägenheter med pågående vattenskador kr 12 st 19 st

20 Olika alternativ finns Undersökta huvudspår 1. Föreningen åtgärdar rör och våtrum nu 2. Föreningen renoverar rör nu, medlemmarna renoverar successivt sina våtrum Kostnader samt för- och nackdelar har bedömts

21 Alternativen har vägts mot varann Stambyte och badrumsrenovering vid etttillfälle ger den för medlemmarna säkraste lösningen, och är dessutom ekonomiskt förmånligare än alternativet med relining. Alla lägenheter får en standard som uppfyller branschens regler för Säker vatteninstallation Riskerna för vattenskador minimeras, och försiktighetsprincipen tillämpas vad gäller vattenledningar. Låghusen får varmvattencirkulation. Alla våtrum saneras från asbest.

22 Alternativen har vägts mot varann Successivt åtgärdande ger större olägenheter Omöjliggör vattenskadesäkert byggande för lång tid. Osäkerheter med asbesthantering. Svårhanterlig process för många enskilda att renovera våtrum Innebär ett ekonomiskt risktagande.

23 Motiv för styrelsens beslut, byta vattenledningar nu Om byte av vattenledningar senareläggs kan badrummen inte byggas om och uppfylla kraven på Säker vatteninstallation Problemen med att vatten går genom en lägenhet till nästa kvarstår, riskerna med att det inte finns varmvattencirkulation kvarstår. Hälsorisker med stillastående vatten

24 Motiv för styrelsens beslut, byta avloppsstammar nu Nya rörstammar och nya badrum minimerar riskerna för vattenskador Med relinaderörstammar kan det vara svårt att ansluta vid golvbrunn när badrum ska renoveras längre fram Vid utbyte av golvbrunn finns risk för genombrott i bjälklag och att lägenheten under drabbas

25 Motiv för styrelsens beslut, ekonomi och störningar Lägsta årskostnad under brukstiden Störningarna blir under en kortare period som är bestämd. Om medlemmarna själva ska genomföra badrumsrenoveringar sker de utspritt över tid, och påverkar grannar under längre tid. Risken för vattenskador kvarstår, pga. badrum som inte åtgärdas eller åtgärdas felaktigt.

26 Vem bestämmer? Löpande förvaltning beslutar styrelsen om. Förändring kräver samtycke av samtliga medlemmar alternativt en 2/3 majoritet på föreningsstämma samt beslut i Hyresnämnd. Medlems underhållsansvar kan övergå till föreningen om en enkel majoritet godkänner det på föreningsstämma. (9 kap 15 i BrLoch 29 2 st)

27 Styrelsens beslut Beslut Att byta ledningar för vatten-och avlopp i källare och gemensamma ledningar (stammar) och avlopp inom våtrum Styrelsens förslag Att medlems underhållsansvarövergår till föreningen under ombyggnadstiden för de åtgärder som följer av renovering av badrum och toaletter Att förändringar i lägenheterna godkänns

28 Livscykelkostnad 1. Olika åtgärdsprogram har studerats 2. Reparationskostnader och driftkostnader för åren 0-45 har bedömts 3. Resultat nuvärdesberäknas och redovisas som månadskostnad som funktion av brukstiden

29 Alternativa färdvägar AVåtrumsrenovering och stambyte nu och om 45 år igen B Relining av alla vertikalaavlopp nu. Renovering av badrum och byte av alla avloppsrör i våtrumsgolv successivt. Nya rör för tappvatten om 10 år. Stambyte och badrumsrenovering om 45 år C, D Relining av allaavlopp nu. Renovering av badrum och byte av golvbrunnsuccessivt. Nya rör för tappvatten om 10 år. Stambyte och badrumsrenovering om 45 år eller om 10 år

30 LCC-kostnadersom månadskostnad Samma årskostnad om livslängden är densamma Avgörande för månadskostnaden är brukstiden!

31 Samma årskostnad OM relining håller i 40 år och OM 150 lägenheter inte behöver renoveras

32 Alternativa åtgärder i låghus Py och höghus Py 20 Husen har relinatsi avlopp resp. avlopp och vattenledningar Det ger högre årskostnader att använda befintlig relining i samband med badrumsombyggnad pga kortare brukstid Dessa hus kommer därför, för att få en likvärdig standard, ingå i stam-och badrumsrenoveringen

33 Styrelsens grundförslag till åtgärder i lägenheterna DÄRUTÖVER Frånval Tillval Fria val Enklare utförande med reducerad kostnad för medlem Bekostas av medlem Val utan merkostnad

34 Utförande i badrum Vägghängd wc-stol (i de badrum som har wc) Tvättställ med ettgreppsblandare Badrumsskåp med belysning och eluttag Ny takbelysning, plafond Förberedelse för tvättmaskin Badkar eller duschvägg Kakel på vägg 20*20 cm i vitt utförande Klinker på golv 10*10 cm i fyra valfria kulörer

35 Utförande i badrum Nytt undertak ca 18 cm under befintligt tak Befintlig golvnivå sänks där så är möjligt Nytt värmeelement Ny handdukskrok, klädkrok och pappershållare Snickerier och tak målas Möjlighet att förse badrum med vägghängd wc-stol som tillval

36 Utförande i separat toalett Vägghängd wc-stol Tvättställ med ettgreppsblandare Spegel Eluttag Belysningsglob på vägg Kakel på vägg 20*20 cm i vitt utförande över tvättställ och på vägg bakom wc-stol Klinker på golv 10*10 cm i fyra valfria kulörer Befintligt tak målas Ny handdukskrok och pappershållare i borstad aluminium Snickerier, tak och väggar målas

37 Utförande i kök Avloppsrör från diskbänk, placerat i bakkant Diskbänksskåpsbotten Nytt kakel över diskbänk om så erfordras

38 Utförande i hall Proppskåp (gruppcentral) med jordfelsbrytare och automatsäkringar Elledningar i befintliga rör till våtrum

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Under ombyggnadstiden Byggstart runt årsskifte, byggtid 3-4 år Ombyggnadstid cirka 6-8 veckor i lägenhet Vatten och avlopp i tillfälliga anordningar i källare eller i byggnad utanför entréer Tappvatten uppdraget i trapphus Portabla toaletter tillhandahålls Medlemskonsulent stöttar behövande Information, Information och information Dialog med projektledning och medlemsfunktion (konsulent)

52 Medlemsstöd under ombyggnaden Stöder medlemmar inför och under ombyggnadstiden Känslig information hanteras med integritet Samverkar med kommunens handläggare Hembesök Råd inför byggstart; wc och andra lämpliga tillval

53 Finansiering Föreningen upptar nya lån och använder gemensamma avsatta medel Alternativt i kombination med att Entreprenör fakturerar medlem Kapitaltillskott från medlemmar sker

54 Kostnader Investering Produktionskostnad bedöms till ca 170 miljoner kronor Finansiering Nya lån 170 miljoner kronor Inga tillskott från medlemmar Ökade månadskostnader för snittlägenhet (72 kvm) 4 % ränta alternativ om räntan skulle stiga till 6 % kr Kr kr kr kr kr kr kr Summa 1070 kr 1550 kr

55 Vad händer nu? Medlemsmöte nr ett och två Skriftlig information Extra föreningsstämma 3:e maj Information och beslut Inhämtande av individuella samtycken i kombination med informationsmöten Projektering Entreprenadupphandling Trapphusvisa informationsmöten Hembesök

56 Frågor styrelsen fått 1. Jag har nyligen renoverat mitt badrum, kan jag få ersättning för det? 2. Hur länge blir jag utan vatten och avlopp? 3. Är det bilningar i betong hela dagarna? 4. Kan jag bo kvar under renoveringstiden? 5. Hur hanteras asbest? 6. Hur kommer värdet på lägenheten påverkas? 7. Vad händer med månadsavgiften? 8. Är det inte billigare och bättre att relina avloppsrören? 9. Hur kommer det sig att så många brfrelinari stället för att byta rören?

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 Beslutsunderlag stambyte mm Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 1 På programmet - i kväll Bakgrund stambyte Styrelsen förslag till åtgärder inom lägenhet Hur stambytet går till Boendefrågor under

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck Nummer 1 Jan-Feb 06 I N F O R M A T I O N & F A K T A För 17:on Extra! Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt.

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt. Stambyte BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION För dig som bor med bostadsrätt.!1 Dags för stambyte Nu är det dags för stambyte i er fastighet och det kommer att medföra vissa olägenheter under projektets

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

Förord. Strategi för boendetrygghet

Förord. Strategi för boendetrygghet Boendekostnader och stambyte Stambytesrapporten En utredning från NHB, Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet med stöd från Konsumentverket Stockholm maj 2006 Förord Den här rapporten sammanfattar

Läs mer

Reliningrapport 2011

Reliningrapport 2011 KTH Byggvetenskap Reliningrapport 2011 av Tord af Klintberg, Stefanie Römhild, Christofer Lewald, Folke Björk, Gunnar Bergman Page1 Styrgruppen Styrgruppen har bestått av följande deltagare Yogesh Kumar

Läs mer