I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1"

Transkript

1 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

2 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite råd utifrån våra erfarenheter. Man kan ha olika tankar. Kanske ligger din fokus på vad som är strategiskt bäst inför framtiden. Kanske väljer du kurser med bra meritpoäng som tar dig in på drömutbildningen. Eller så väljer du kurser du tycker har ett intressant innehåll eller som gör dig till en gladare person. Vissa väljer att balansera upp akademiska kurser med kurser som kräver en mer fysisk insats och andra väljer en mer samhällsvetenskaplig inriktning trots att de kanske valt det estetiska programmet. Några väljer att helt fördjupa sig i olika språk. Vad du än väljer så ta dig tiden att fundera igenom ditt beslut, läs listan både en och två gånger, tänk inte kurs för kurs utan skapa dig en helhet. Med hjälp av kurskoderna kan du söka information på skolverkets hemsida, ex vad gäller kunskapskrav. Det kommer också att finnas elever som du kan fråga under Schiljedagarna den 28:e februari och den 6 mars. Mer information om detta kommer. Kristina Bergman Alme och Gunnel Falck Innehållsförteckning 2. Rekorsrådet 3. Valinformation 4. Att välja inriktning 5. Individuella val och programfördjupningar 6. Kursbeskrivningar 11. Treorna berättar om sina val 12. SYV tipsar 12. Kontaktinformation 2

3 Valinformation Hur du ska välja beror på vilket program/ inriktning du går. Här ser du hur just du ska välja. Alla val görs på hjärntorget om inget annat anges. Estetiska programmet inriktning Bild och form 100p Individuellt val 200p fördjupningskurser Estetiska programmet inriktning Dans 100p Individuellt val på hjärntorget 300p fördjupningkurser väljer du på blankett Estetiska programmet inriktning Teater och Estetik och Media 100p Individuellt val på hjärntorget 200p fördjupningskurser väljer du på blankett Samhällsvetenskapliga programmmet inriktning samhäll 100p Individuellt val 100p språk 200p fördjupningskurs Samhällsvetenskapliga programmmet inriktning beteende 100p Individuellt val 100p språk 100p fördjupningskurs Humanistiska programmet inriktning Kultur 100p Individuellt val 100p språk 100p fördjupningskurs Humanistiska programmet inriktning Språk 100p Individuellt val 200p språk 100p fördjupningskurs Vilken kurs som kan väljas som fördjupning och som individuellt val ser du av förteckningen på nästa sida. Du som ska välja på blankett får den samma dag du väljer, den finns också att hämta i receptionen när det är dags att välja. Lärarna i respektive ämne berättar gärna om innehållet i kurserna. Skolan gör vad som är möjligt för att tillgodose allas önskemål men vi måste ta hänsyn till de organisatoriska möjligheterna också. En kurs med för få sökande startar inte. Du loggar in på hjärntorget och vidare till Eval där gör du dina val. Valmodulen är öppen mellan den 25 februari och 7 mars efter det kan du INTE ändra dina val. Resultatet av valen presenteras på samma sida efter den 30/5. 3

4 Att välja inriktning Inriktningar på det humanistiska programmet - känn din historia, för att förstå din samtid. För Dig som väljer Kulturinriktning ger vi dig en fördjupning i kulturella och estetiska uttrycksformer som litteratur, kulturhistoria, bild och Film- och TV-kunskap. Du lär dig att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck. Människans skapande, och framförallt skapande av kultur, är en central del i programmet. Du får också studera hur människan påverkas av kultur. Genom studiebesök och kulturutflykter får du chans att i verkligheten befästa det du lärt dig i klassrummet. Vi lägger stor vikt vid dina egna konst- och kulturupplevelser och du förbereds för vidare studier genom utbyte med universitet och högskola. Inriktningen Språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. Inriktningar på samhällsvetenskapsprogrammet - genom teorier och modeller får du ökad förståelse för samhället omkring dig. Samhällsprogrammet, med de båda inriktningarna SamhällSamhäll och Beteende ger dig en bred allmänbildning som gör dig väl förberedd för fortsatta studier. Du som väljer Beteendeinriktning har särskild nytta av det i alla yrken där du har med människor att göra, t.ex. lärare, sjuksköterska, förskollärare, jurist, psykolog, socionom och personalvetare. Här lär du dig att förstå både dig själv och andra bättre. Du som väljer Samhällsinriktning har särskild nytta av det om du tänker fortsätta studera ämnen med internationell inriktning, t.ex. globala studier eller internationell politik. Den är också lämplig för dig som tänker studera juridik, statskunskap m.m. Här lär du dig att förstå din omvärld och politiska sammanhang bättre. Välj Fransk sektion! Viva la France! Var ett av slagorden som hördes för ca 200 år sedan. Frankrike och därmed franska språket har påverkat Europas kultur och språk på ett genomgripande sätt; litteratur, konst, mode, mat, diplomati och mycket mer kommuniceras på franska. Inom Franska sektionen får du en chans till att Parlez francais par excellence. Förutom kurserna franska steg 4, 5, 6 och 7 under två år, delvis med infödda franska lärare, så ingår en studieresa till Paris. Du ges även goda möjlligheter att få göra en eller flera egen utlandsresaresor för franskastudier på stipendier. Du kan välja fransk sektion om du läser det humanistiska- eller samhällsprogrammet. Tag chansen att bli en äkta frankofil välj fransk sektion! 4

5 Individuella val och programfördjupningar Kursnamn Poång Startår 1 Fördjup. ES Fördjup. HU Fördjup. SA Animation 100p 13/14 Ja Arkitektur - hus 100p 13/14 Ja Bild 100p Ja Ja Ja Bild och form, specialisering 100p Ja Biologi 1 100p Ja Dansorientering 100p Ja Design 1 100p Ja Engelska 7 100p 13/14 Ja Ja Ja Ensamble 1 100p Ja Entreprenörskap 100p Ja Ja Ja Filmproduktion 100p Ja Ja Filosofi 1 50p 13/14 Ja Filosofi 2 50p 13/14 Ja Ja Ja Formgivning 1 100p Ja Fotografisk bild 1 100p Ja Ja Fotografisk bild 2 100p Ja Ja Fotografisk bild 3 100p Ja Ja Företagsekonomi 1 100p 13/14 Geografi 1 100p Ja Ja Historia 3 100p 13/14 Ja Ja Ja Idrott och hälsa 2 100p Internationella relationer 100p 13/14 Ja Ja Kommunikation 100p Ja Ja Körsång 1 100p Ja Latin - språk och kultur 1 (Gemensamma gymnasiet) 100p Ja Latin - språk och kultur 2 (Gemensamma gymnasiet) 100p 13/14 Ja Ledarskap och organisation 100p 13/14 Ja Litteratur 100p 13/14 Ja Ja Ja Matematik 2b 100p Ja Ja Matematik 3b 100p 13/14 Ja Ja Ja Mediekommunikation - journalistik, reklam och information 1 100p Ja Ja Ja Mental träning 100p Ja Moderna språk/modersmål 100p Ja Ja Ja Naturkunskap 2 100p Ja Psykologi 1 50p Ja Ja Psykologi 2a 50p 13/14 Ja Ja Ja Religionskunskap 2 50p 13/14 Ja Ja Ja Retorik 100p 13/14 Ja Ja Ja Rätten och samhället 100p 13/14 Ja Ja Scenisk gestaltning 1 100p Ja Skrivande 100p Ja Ja Ja Webbdesign 1 100p Ja Ja 1 Startår 13/14 innebär att kursen inte startar till hösten utan börjar först år tre. 5

6 Animation, 100p (ANIANi01) Undervisningen i ämnet animation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om planering, genomförande och publicering av animationer med aktuell teknik. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i flera former av berättande och gestaltning, där tyngdpunkten ska ligga på färg, form och modellering. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att arbeta med att utveckla karaktärer. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om betydelsen av tempo, timing och rörelsemönster samt om betydelsen av relationen mellan karaktären och bakgrundsmiljön. Arkitektur hus, 100p (ARKARK0) Tittar du på hus och fascineras av dem och hur städer växt fram? Du lär dig förstå varför byggnader (el hus) ser olika ut under olika tider. Du lär dig se mönstret i städers utbyggnad och omvandling. Kursen ger dig kunskap som behövs för att ta hand om staden som ett ekonomiskt och kulturellt arv. I denna kurs får du lära dig om arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, lär dig om lagar och regler, rita, bygg modeller och använda CAD teknik. Bild, 100 p (BILBIL0) Går du ingenstans utan penna och brukar rita överallt? Vill du förbätrra din teknik och skapa bilder i flera dimen-sioner? Vill du bygga upp en portfolio med hjälp av använda bildspråkliga teorier och modeller. Oavsett om bild är din passion eller om du söker konstnärlig allmänbildning så är det här kursen för dig. Dansorientering, 100p (DASDAO0) Undervisningen i ämnet dansorientering ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i en eller flera dansformer och kunskaper om hur rörelser, rörelsekvaliteter, rum och musik används i dansformen eller dansformerna. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om musik genom träningen i dans. Design, 100p (DESDES01) Vad är detsom finns överallt och det sägs om den är god ska den inte märkas? Här lär du dig om designens roll i samhället, begrepp, stilar, målgruppers behov, presentation av projekt etc. Brinner du för gåtans svar (design så klart) så sätt krysset på en stilren kurs! Engelska 7, 100p (ENGENG07) Vill du ta din engelska till nya nivåer? Funderar du på att plugga i Skottland? Utmana dig bortom vardagsengelskan. Diskutera modern och äldre engelskspråkig litteratur, lär dig skillnader mellan olika dialekter och lär dig muntliga och skriftliga framställningar. Förkunskaper: Engelska 6 Ensemble 1, 100p (MUSENS01) Vill du och ditt instrument ta steget ut ur garagets ensamhet och upp på scen? Detta är kursen för dig som vill spela instrument i grupp, bli säker på scen och spela efter gehör och noter samt samarbeta med andra i ditt musicerande. Biologi 1, 100p (BIOBIO01) Om vi ärver jorden av våra förfäder, finns det någon jord kvar till våra barnbarnsbarn? Ska man få hjälp att få barn om man är kvinna och 57 år? Har Darwin eller Kreationisterna rätt? Är det frågeställningar som dessa som gör att du går igång, då är denna breda kurs något för dig. 6

7 Entreprenörskap, 100 p (ENTENTR0) Kläcker du ständigt idéer? Är det du som är den drivande i alla grupparbeten eller är du den med de bästa idéerna men som aldrig får nåt ur händerna? Entreprenörskap handlar om att utveckla sina idéer inom ramen för processer, dessutom lär du dig om hur man finansierar och säljer sina idéer. En nyttig kurs för alla som har idéer. Filmproduktion, 100 p (KOSFIL0) Så du ser på film varje ledig stund men vill du lära dig att känna igen de stilistiska dragen i olika filmer, kunna se skillnad på en filmatiserad bok och filmatiserad teater, lära dig vad som är typiskt för Chaplin, Hitchcok och Coppola? Dags att bli filmexpert välj kursen! Filosofi 1, 50p (FIOFIO01) Att vara eller icke vara det är frågan. Inte bara Hamlet ställer sig denna eviga fråga och andra. Genom denna grund-kurs lär du dig om olika vetenskaps-teorier och metoder och använder dem. Filosofi är en klassisk måttstock på bildning bli bildad du med! Filosofi 2, 50p (FIOFIO02) Vad är vetenskap? Vad är vetenskapsteori? Etiska ställningstaganden av olika slag. Borde djur ha samma rättigheter som människor? Vad betyder egentligen ord som rättvisa, frihet, makt och inflytande? Det är ett krav att du har läst Filosofi 1 för att läsa denna kurs. Förkunskaper: Filosofi 1 Formgivning 1 (FOMFOR01S) Vill du få en bred kunskap om formgivning? Är dina händer alltid ändå i rörelse och du vill göra något vettigt med dem? Här lär du dig hantverksmässigt arbete i flera olika spännande material, de olika materialens egenskaper, hur man använder sig av färger och mycket mer. Välj att utveckla din kunskap om det enastående du kan göra med dina händer välj formgivning! Fotografisk bild 1, 100p (FOTFOT01) Ser du motiv var du än vänder dig eller är du bara trött på att dina mobiluppladdningar är sämst av kompisarnas? Lär dig processen från motiv till publicering, komponera en bild, jobba med ljuset, vad betyder upphovsrätten när det gäller fotografering, hur får man en bild personlig?lär dig detta och mycket mer. Fotografisk bild 2, 100p (FOTFOT02) Nu när du kan ta foton (Fotografisk bild 1 är ett krav) gå på djupet; digital teknik, olika typer av foton (konst, porträtt, reklam), analysera bilder, fotografins historia. Förkunskaper: Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 3, 100p (FOTFOT03) Fördjupningen fortsätter med fokus på digitala bilder, projekt inom foto, fotots historia, vad fotografi kan användas till. Förkunskaper: Fotografisk bild 2 Företagsekonomi 1, 100p (FÖRFÖR01) Företagsekonomi = kvartalskapitalism, eller? Fel! Fastanställning för en kulturarbetare eller journalister = ovanligt. Så vill du stå på egna ben för att kunna nå dina drömmars mål? Lär dig marknads-föring, hur man sköter enskild firma och skriver en affärsplan. Välj kursen! Geografi 1, 100p (GEOGEO01) Snacka rättvisa att alla kineser ska få köpa bil, men till priset av att Maldiverna försvinner under vattenytan? Vilken är kopplingen mellan kol/oljeanvändning över tid och ekonomisk tillväxt? Hur många miljarder människor tål jorden? Designa kläder i Borås, tillverka dem i Seoul och sälj dem i NY 4 veckor senare är det globalisering? Dessa fält och många andra täcks i denna spännande kurs. 7

8 Historia 3, 100p (HISHIS03) Hur kan vinnaren skriva historia? Hur används källor? Är mormors minnen av sin barndom en bra källa? Fd kolonier kan både vara rika och fattiga men vad avgör? Historia är som ett smörgåsbord och denna kurs ger dig många möjligheter att smaka mycket. Förkunskaper: Historia 2 Idrott och hälsa 2, 100p (IDRIDR02) Är din livsstil att träna? Känner du att du mår bättre av motion eller vill du helt enkelt lära dig mer om hälsa? Vad är ett hälsosamt ideal egentligen? Vill du likt romarna leva efter devisen En sund själ i en sund kropp då är detta kursen för dig och på köpet får du förutsättningar för bättre betyg i akademiska ämnen enligt forskningen! Förkunskaper: Idrott och hälsa 1 Internationella relationer, 100p (SAMINR0) Varför är FN inte starkare än vad medlemsländerna låter det vara? På vilket sätt beror Sydkoreanernas bristande säkerhet på Kalla Kriget? USA Saddam Hussein = samarbete Hur hänger det ihop? Vill du förstå mer av vår omvärld och gestalta det genom att delta i FN rollspel då är detta kursen för dig! Kommunikation, 100p (PEDKOU0) Tala till bönder på bönders vis och med lärde på latin. Hur anpassar du budskapet till publiken, varför kan italienare anse att svenskar är som isglassar när de talar, hur kan det goda samtalet leda framåt, hur kan man bedöma olika källor. Lär dig använda din fulla förmåga för att kommunicera! Körsång 1, 100p (MUSENS01) Stämmer Thank you for the music för dig? Oavsett om det är din livsnerv att sjunga eller om du sjunger i hemlighet i duschen så är detta kursen där du lär dig sjunga tillsammans med andra med noter eller via gehör, lär dig olika stilar och hur man uppträder. Dessutom får du en garanterad plats vid avslutningarna och blir därmed en ryggrad för Schillerskaandan! Latin - språk och kultur 1, Gemensamma gymnasiet, 100p (LATLAT01) Veni, vidi, vici vadååå? Vergilius på originalspråk? Appendix, suffix, magna charta och allt annat inom medicin, juridik, samhällsvetenskap. Oavsett om det jurist, präst, kulturvetare eller bara beläst som du vill bli är latin spåket för dig! Latin språk och kultur 2, Gemensamma gymnasiet, 100p (LATLAT02) Lär dig den röda tråden mellan dåtid och nutid för den tråden heter latin! Här gräver du djupare i det latinska språket och romersk historia. Lär dig uttalsskillnader och att läsa och tolka texter och förmågan att analysera språket självt. Nu vet du att du kom, du såg och du segrade! Förkunskaper: Latin - språk och kultur 1 Ledarskap och organisation, 100p (LEDLED0) Varför finns det alltid någon som styr upp saker i ett grupparbete? Varför anses Nelson Mandela vara en bra ledare? Hur kan en organisation jobba mot ett gemensamt mål? Vad är situationsanpassat ledarskap? Vi finns alla i organisationer och genom denna kurs får du lättare grepp om din verklighet. Litteratur, 100p (SVELIT0) Svaghet ditt namn är kvinna! Varför är Shakespeare så central i litteraturen? Vad är det med manliga författare och kvinnor? För övrigt var är alla kvinnliga författare? Vad innebär Norénsk jul? Hur tolkar och analyserar man texter? Vad är kopplingen mellan skönlitteratur och samhället? Dessa och många fler frågor ställer du och får du svar på i denna spännande och allmänbildande kurs. Matematik 2b, 100p (MATMAT02b) 8

9 För dig som inte har förmånen att automatiskt läsa denna kurs är den en nyttig erfarenhet som inte bara tar dig in på de högskolekurser du vill utan också hjälper dig i vuxenlivet. Förkunskaper: Matematik 1 Matematik 3b, 100p (MATMAT03b) Nu talar vi högre matematik! Förena nytta med nöje få hjärngympa samtidigt som du får behörighet till ett antal utbildningar, se VHS lista. Lär dig hantera polynom, diskretra funktioner, derivata och integraler. Glöm inte att matematik är ett språk och du kan erövra det! Förkunskaper: Matematik 2 Mediekommunikation - journalistik, reklam och information 1, 100p (MEEJOU01) Vill du lära dig se igenom reklam eller vill du skapa säljande reklam? Hur har journalistiken ändrats med Twitter och sociala media? Vill du bli en expert att söka information? Vad får man egent-ligen publicera enligt etiska riktlinjer? Detta är kursen för dig som vill få en bra grund för din profil på nätet. Mental träning, 100p (HÄLMEN0) Vad har OS medaljörer och Nobelpristagare gemensamt? De är bra på mental träning. För ditt mer jordnära jag kan denna kurs lära dig att hålla koll på stressen i vardagen, avslappningsmetoder, motivation och målfokusering. Nå bortom den prestation du trodde du kunde nå och håll hälsan! Moderna språk/ modersmål, 100p (MSPR ) Är det kärlek till ett språk, kärlek till en person, kärlek för en kultur, viljan att ta vara på ditt etniska arv? Schillerska är platsen att lära sig språk på oavsett om det är franska steg 5 eller italienska steg 1. Se på listan och låt dig insupas i glädjen av att kommunicera med andra! Förkunskaper: Varierande Naturkunskap 2, 100p (NAKNAK02) Naturen och människan är fantastiska! Hur har vi egentligen utveckats till dem vi är idag och hur är universum uppbyggt? Vill du äta dig mätt, men är orolig för vad GMO innebär för miljön och för undernäringen? Kort sagt oavsett om du vill försåt den komplexa värld vi bor i eller om du vill vara mycket väl förberedd för en större bredd av högskoleutbildningar? Välj klokt, välj naturkunskap 2! Kursen är obligatorisk på samhäll beteende. Förkunskaper: Naturkunskap 1 Psykologi 1, 50 p (PSKPSY01) Människan är underbar!!! Men varför är vi som vi är? Varför är barndomen central enligt vissa? Hur förklarar man mänskliga beteenden? Är det miljön eller arvet som styr? Vad kan en skev självbild innebära? Hur påverkar stress psykisk ohälsa. Detta är kursen som ger dig fler frågor än du har svar. Låt nyfikenheten flöda! Psykologi 2a, 50p (PSKPSY02a) En möjlighet att gräva djupare hur är samspelet mellan arv och miljö genom livet, hur kan man beskriva en person utifrån egenskaper, hur påverkar medier, livsstilar och kultur det mänskliga beteendet? Så alla som vill förbättra sina möjligheter att förstå sig själva och sin omvärld väljer med fördel denna kurs! Förkunskaper: Psykologi 1 Religionskunskap 2, 100p (RELREL02) Att tro (på något) är centralt för människan, men vilken relation har New Age och privata tolkningar av religion till världsreligionerna? Vad betyder tro för identitet och tillhörighet? Hur etiskt är det med provrörsbarn eller djurförsök för att bota cancer? Detta är kursen som får dig att tänka djupare än vad du gjort innan. Förkunskaper: Religionskunskap 1 9

10 Retorik 100 p (SVERET0) Vill du lära dig övertyga massorna eller bara vinna någons hjärta med hjälp av ditt tal? Lär dig hur man lägger upp ett tal eller vinner i en debatt. Lär dig analysera andras tal och se igenom knepen. Rätten och samhället, 100p (JURRÄT0) Juridiken finns överallt omkring oss, oavsett om du demonstrerar för dina åsikter (mänskliga och fri- och rättigheter), åker till Norge för att jobba (Schengenavtalet & fri arbetsmarknad), snackar skit om en ovän (förtal) eller vill lämna tillbaka tröjan i fel färg (Konsumentköpslagen). Lär dig grundläggande juridik och få chansen att diskutera olika tolkningar. Scenisk gestaltning 1, 100p (TEASCE01) Livet är en scen, men vad händer egentligen på en teaterscen? Hur använder man kroppen och rösten? Hur tar man hjälp av smink och mask? Hur förmedlar man en känsla? Hur får man liv i ett manus? Lär dig hantverket bakom skådespeleri och på köpet - bli säkrare på att vara dig själv i din egen huvudroll i livet. Skrivande, 100 p (SVESKR0) Är pennan ditt vapen? Kan du inte leva utan skriva? Är du vår nästa författare eller journalist? Lär dig olika tekniker, pröva på att få konstruktiv kritik ifrån andra. Lär dig informer, utreda, övertyga och underhålla, men framförallt skriv, skriv, skriv skriv in dig på denna kurs! Webbdesign 1 (WEBWEU01) Kursen ger dig goda kunskaper att skapa hemsidor med länkar, grafik, formulär, film, ljud etc. Du arbetar med både HTML och CSS för att utforma webbsidors utseende. Vi lär oss Dreamweaver som hjälper dig att skapa hemsidor med multimediafunktioner. Vi tar också upp bilder för webben och upphovsrätt. Fullständiga beskrivningar för de olika kurserna hittar du på under kursplaner och betyg. 10

11 Treorna berättar om sina val 1. Varför valde du den inritkningen och de kurser du gjorde? 2. Vad är bra med ditt val? 3. Är dina val kopplade till vad du vill läsa senare? 4. Vad är ditt bästa tips till den som ska välja? Jonathan Larsson, Sp3A 1. Jag är intresserad av samhäll och tycker det är en bred och bra linje. Kurserna jag läst är de som intresserat mig. 2. Det finns alltid något för alla intressen! 3. Nä, jag har mer valt vad som jag är intresserad av. 4. Var dig själv och läs det du vill! Låt dig inte styras av vad andra tycker eller vad de ska läsa. Helén Toftered, Se3A 1. Jag är inte så händig och gillar inte Ma eller Nk jag vill läsa det jag tycker är kul! 2. Jag tycker att jag gjort bra val för att läsa vidare. 3. Ja, de kurser jag valt har gjort de tydligare vad jag vill göra senare. 4. Välj något du tycker är kul det går alltid att skola om sig sen. Daniel Hedlund, Sp3A 1. Samhäll är en bred linje - vet inte vad jag vill bli än. Jag har valt utifrån vad som passar mig personligen och dessutom ger bra valmöjligheter. 2. Jag har blivit bättre på språk och fått bra valmöjligheter. 3. Ja, flera av de program jag är intresserad av kräver MaC. 4. Välj något du känner att du behöver och som kan hjälpa dig i framtiden. 11

12 SYV tipsar Intresse - är du intresserad av kursen så du är beredd att lägga ner det arbete som krävs? Alla kurser är krävande på olika sätt och det hjälper till att vara motiverad och ha ett mål med att läsa kursen. Behörighet ger kurserna du valt den behöringhet du behöver för att läsa vidare? Olika utbildningar kräver olika behörigheter. Särskild behörighet kan exempelvis gälla att ha läst Matematik 2, 3 eller Naturkunskap 2. Kontrollera själv vad som gäller med det universitet eller den högskola du vill studera vid. Meritpoäng ger kurserna du valt extra meritpoäng som hjälper dig komma in på utbildningen som du vill läsa? Kontaktinformation Tf Rektor för estetiska programmet Gunnel Falck Rektor för humanistiska- och samhällsprogrammet Kristina Bergman Alme SYV Lena Tavér Lycka till med dina val! 12

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T 2015/16 SPYKEN AUG/ SEPT Välkommen Välkomstdagar med grillkväll på gården och teambuldingaktiviteter för de nya ettorna SEPT Ven-resa NA1orna NA1orna åker på exkursion till Ven OKT 24 FN-dagen SA-programmet

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! ÖPPET HUS 25 NOV 2014 OCH 21 JAN 2015 KL 18.00-20.00 VÄLKOMMEN! FOTO: BJÖRN HOLMBERG VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor TIBBLE STUDENT 2016 7 Program 15 inriktningar LEDAREN En skola för Din framtid! I juni 2016 tar Du studenten och får gymnasieexamen. Alla människor vill lyckas, det är vår övertygelse. Redan här och nu

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00 Öppet hus 4 dec & 3 feb kl 18.00 Student 2018 vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens vå r v ision Vår skola utmärks av öppenhet, respekt och förtroende Lärandet uppfattas som meningsfullt Kompetens,

Läs mer

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet.

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet. SYV-infO GYMNASIEVALET 2014 Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du sitter på en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer