Härryda Harry Bogren Kungälv. Lysekil. Mölndal Mabel Strivall Orust Christer Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härryda Harry Bogren 0301 407 37 Kungälv. Lysekil. Mölndal Mabel Strivall 031 20 21 68. Orust Christer Andersson 0304 223 35"

Transkript

1 INNEHÅLL Ordf. har ordet: 350 år efter Roskildefreden Varvsforum i Uddevalla maj 5 Datanoviser lärde sig bygga hemsidor 6 7 Flytande kulturarv riskerar gå i kvav 8 10 Loppmarknadsfynd förbryllar Partille hbf 10 Nya böcker: Uddevalla Natur- och Kulturguide 11 Tiotusentals barn på kollo i Bohuslän Välkommen till stämma i Dingle 19 maj Märklig borg i Partille får sin förklaring 16 Aktuellt från förbundsordförandeträff Nu ska Bohusläns stenvalvsbroar dokumenteras 19 Kulturhusens dag 9 september 20 Eldorado för kulturmiljöintresserade 21 Användardag på Kulturvårdscentrum 22 Tips om bidrag 23 Aktuella konferenser och temadagar 24 Kretsträffar i Mölndal och Sotenäs BHFs kretsombud 27 Främre omslag: Borgen i Partille. Foto Kristina Holmström, BHF Bakre omslag: Stenvalvsbro över Sollumsån i Hjärtum. Foto Jan Sjöberg, BHF Okänt föremål hos Partille hbf. Foto Kristina Holmström, BHF Bohusarvet blev som Du säkert noterat det nya namnet på Brev till föreningarna. Vi utlyste ju före jul en tävling och fick ett 10-tal namnförslag. Vinnaren får sitt pris vid BHFs årsstämma i Dingle 19 maj. Bohusarvet ges ut av Bohusläns Hembygdsförbund 4-5 ggr/år Ansvarig utgivare: Ulla Swedberg Redaktör: kulturarvskonsulent Marika Russberg Tel Epost: Layout och redigering: Ulla Swedberg Tryckt hos Märlan, Uddevalla ISSN Kommun Kretsombud Telefon Göteborg Ove Drejenstam Härryda Harry Bogren Kungälv Kent Andersson Verna Rydén Lilla Edet Jan Sjöberg Lysekil Gun Jarnedal Stephan Larsson Munkedal Arne Hagberg Mölndal Mabel Strivall Orust Christer Andersson Partille Mabel Strivall Sotenäs Marianne Stensson Stenungsund Nils Andersson Strömstad Bengt Eriksson Torsten Torstensson Tanum Ulla Tisell Tjörn Solveig Persson Uddevalla Öckerö BHFS KRETSOMBUD Lars-Olof Hansson Bengt Johansson Vakant Bohusläns Hembygdsförbund, Box 403, Uddevalla Kulturarvskonsulent: Marika Russberg, tel Epost: BHFs kansli: Unni Andersson tel Epost: Postgiro

2 Sotenäskretsen prövar utökat programsamarbete till hösten 350 ÅR EFTER ROSKILDEFREDEN är försvenskningen inte fullt genomförd? Närmast i bild representanter från Ulebergshamn Då & Nu, Hunnebostrands Bildarkiv och Bovallstrands hembygdsförening. Den 15 januari träffades Sotenäskretsens föreningar i Galleri Litorina, Ulebergshamn, till skenet av levande ljus och med kaffe kokat på vedspis. Anledningen var att samhället hade strömavbrott med anledning av stormen Per som härjat dagarna före mötet. Representanter från Bovallstrands, Kungshamns och Smögens hembygdsföreningar, Hunnebostrands Bildarkiv, Sotenäsgillet och Ulebergshamn Då & Nu deltog i mötet. Frågor som diskuterades var bl.a. BHFs nyhetsbrev och stipendietävling, anslutning till Sveriges Hembygdsförbund och information om Utgångspunkten, den kommande utställningen på Bohusläns museum. Föreningarna berättade om sina byggnader och om sin verksamhet och man enades om att i möjligaste mån samordna sina program och aktiveter så att dessa inte förläggs till samma datum. På mindre orter är det ofta samma publik som deltar på föreläsningar och andra evenemang och då är det olyckligt om publiken måste välja mellan två intressanta program förlagda till samma dag. Ett förslag var att planera ett gemensamt program för hösten Detta skulle innebära gemensam marknadsföring, medlemsinsatser och även möjlighet att anlita t. ex. föredragshållare med högre arvoden än vad en förening själv har möjlighet till. Ett lyckat samarbete finns sedan ett par år tillbaka, Hembygdsmuseernas dag på Sotenäset som arrangeras i september. Föreningarna har öppet hus med många olika aktiviteter. En god idé att ta efter även på andra håll! Text och foto: Marika Russberg Ibland undrar jag över en sak. Nästa år firas åtminstone i Sverige, tveksamt i Danmark-Norge 350-årsminnet av Roskildefreden. Försvenskningen i de erövrade landskapen borde väl vara genomförd vid det här laget? Är den väl. Fast i ett avseende är det tveksamt om den är det. I varje fall inte i Skåne och Bohuslän. Min tanke kretsar kring en egentligen banal företeelse. Men visst kan det vara intressant att spekulera kring historiska händelser och deras följder. De två nämnda landskapen är de enda i Karl X Gustavs nyskapade Sverige som idag står utanför en obligatorisk anslutning till landets kulturarvs- och hembygdsrörelse. Samtidigt vill jag understryka att de flesta av BHFs föreningar är anslutna, och att allt fler blr det årligen. För att få veta mer om anledningen till varför samtliga föreningar inte är med i SHF skrev jag till ordförandena i de BHF-föreningar som inte är anslutna och ställde en del frågor. Jag är tacksam mot de 22% som besvarade mitt brev. De svar jag fick gör mig väl inte klokare, eftersom de var ganska olika. En förening hade inte tagit upp frågan om anslutning med sina medlemmar, en annan kände inte till SHFs arbete för kulturarvet och föreningarna och en tredje kände inte någon samhörighet med övriga Kultursverige. Ett par föreningar visste inte något om fördelarna med en anslutning till SHF. Kanske inte heller den skräddarsydda försäkring som varje SHF-förening kläds i. Men de flesta angav att de inte ville betala vad en anslutning till SHF kostar, alltså åtta kronor om året för varje medlem, eller 2,2 öre om dagen om man så vill. Hälften av föreningarna som besvarade min enkät hade inte haft anslutningsfrågan uppe på något årsmöte. En JAN SJÖBERG del tyckte att årsavgiften skall vara lika för alla oavsett om föreningen är ansluten till riksförbundet eller inte. På frågan om man ansåg att BHFs årsstämma borde besluta att våra föreningar skall vara obligatoriskt anslutna var uppfattningen splittrad. Vissa var positiva till detta, medan andra var negativa. Dessutom svarade några att de inte hade någon uppfattning i frågan. 26 3

3 De fåtaliga svaren ger naturligtvis ingen helhetsbild av inställningen till anslutning till SHF hos de föreningar som nu står utanför. Men jag har hört flera förtroendevalda som uttalat en bestämd uppfattning om detta. De tror att varje enskild medlem gärna skulle betala åtta kronor mer i årsavgift till föreningarna för att dessa inte skulle stå utanför hembygdsrörelsen i landet, utan vara delaktiga i den och samtidigt åtnjuta fördelarna inom SHF. Samtidigt tror de att ekonomiskt ansvarsfulla kassörer ser förbundsavgifter som något som inte skall lämna den egna föreningens kassa, utan stanna där i säkert förvar. Sedan argumenterar kassörerna framgångsrikt för sin uppfattning. Det är möjligt att det är på detta sätt. Och man skall respektera kassörerna; de är en av grundpelarna i föreningarnas verksamhet och utför med stor redobogenhet ett ansvarsfullt arbete. 4 Om vi lämnar solidaritetstanken därhän kan vi ändå konstatera att föreningarna oftast, sannolikt alltid, gör en ekonomisk premievinst genom den hembygdsförsäkring de får tillgång till. Jag är medveten om att vi har en del föreningar som inte är just hembygdsföreningar och därför inte anser sig höra hemma i Sveriges Hembygdsförbund. Inom förbundet ingår dock inte bara hembygdsföreningar utan även andra kulturarvsföreningar. För att detta skulle återspegla sig i förbundets namn, motionerade vi i BHF på SHFs riksstämma för ett par år sedan, att förbundet borde byta eller ändra sitt namn så att just ordet kulturarv ingick. Men detta föll inte i god jord. Kronobergs län gick på vår linje, men ju högre upp i landet vi kom dess mer negativ var inställningen till namnbyte. Och vid en träff med ordförandena i förbunden i Götaland nyligen informerade SHFs presidium att diskussionen om namnbyte nu var avslutad. Har Du besökt vår nya hemsida? Du har väl sett att BHF har ny hemsida?! Kika in på Där fi nns bl a senaste nytt och direktlänkar till dem av våra föreningar som har hemsidor. I Kalendariet berättar vi om de närmaste månadernas kurser, temadagar och föreläsningar - så glöm inte att meddela webbansvariga Marika Russberg när Din förening har något större evenemang på gång! Sidan är fortfarande under uppbyggnad och kommer successivt att fyllas på med mer information. Kretsträff i Mölndal med livlig diskussion om skolkontakter Samlade i Kvarnbygården, fr v: Gunilla Wanner Mölndals hbf, Barbro och Helge Aspström Partille hbf, Mabel Strivall Jonsereds hbf, Dennis Funke och Lars Gahrn Mölndals hbf samt Bengt Toresson Jonsereds hbf. En ruggig höstkväll i slutet av november samlades representanter från Mölndal och Partillekretsen i mysiga Kvarnbygården, hos Mölndals hembygdsförening. Efter en delikat räksmörgås ventilerades frågorna på BHFs lista för kretsträffar. En fråga som diskuterades livligt var samarbete med skolan. Sammanfattningsvis kan sägas att Partille hbf enbart har positiva erfarenheter av skolbesök och kontakt med skolor. Mölndals hbf menar att det är svårt att nå ut med information till skolorna; så omfattar också Mölndals kommun 25 grundskolor och det är näst intill omöjligt att besöka dem alla. Just de personliga kontakterna är viktiga och ger resultat. Många förskoleklasser hittar dock till föreningens Från norr till söder 25 museer. Jonsereds hbf har samarbetat med skolan kring ett modellbygge och erfarenheten är att alla elever i en klass skall få delta i projektet, inte bara några från varje klass så som det tidigare varit och som skolan själv har beslutat. Undertecknad berättade om accessprojektet, och alla närvarande föreningar var intresserade av att få hjälp inom projektet. När höstkvällen började bli sen, vinden ven och regnet piskade mot fönstren avslutades mötet med att föreningarna berättade om kommande program och idéer. Mölndals hbf har arbetat med att producera ett bildspel om Mölndal då och nu. En idé Mölndals hbf gärna delade med sig av var att styrelsen träffas under en heldag varje vår och höst för att spåna om programidéer och projekt under sådana dagar kommer det fram många bra idéer. Forts. nästa sida

4 Lärorikt om Du har tid Industrihistoriska visioner Industrihistoria i framtiden visioner och verklighet är temat för en konferens onsdag 11 april kl som Göteborgs stadsmuseum inbjuder till samman med Föreningen Industrihistoria i Väst. Eftermiddagen inleds med en visning av stadsmuseets industriella utställning, Industristaden - hemliv och arbete som följer: Intendent Marie Nyberg: Visioner kring industrihistoria på museum Bitr. museichef Mats Sjölin: Hushållsarbete - en industriell verksamhet? Katrin Bjerrome, ordf. i Föreningen Göteborgs remfabrik: Remfabriken, en kvinnlig arbetsplats Tarmo Ahonen: En finsk invandrare till svensk industri berättar Förre 1:e intendenten vid Göteborgs landsarkiv Per Clemensson: Göteborgs- Immigranten, en databas Peter Nordby, avd.chef Enskilda arkiv, Landsarkivet: Industriarkiv på arkiv Arkeologidag Söndag 22 april kl ca i Herrljunga. Tema: Fornlämningar i vår omgivning synliga och dolda. Arrangemanget vänder sig till den intresserade allmänheten. I föredrag och diskussioner behandlas bl.a: Hur förändras landskapet? Vad menas med fornlämning? Hur och varför är fornlämningar lagskyddade? Deltagaravgift; 100 kr/person inkl kaffe och enkel förtäring. Anmälan senast 29 mars till Västergötlands Hembygdsförbunds kansli, Box 15, Vara, tfn: , e-post: Postgiro: Ange Arkeologidag på talongen. Arrangörer: Västergötlands Hembygdsförbund och projektet Kulturarv i Herrljunga i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Hembygdsförbund. Hembygd för alla Temadag lördag 28 april kl 9.00 ca i Herrljunga. Tema: Om hur alla nyinflyttade på en ort kan få chans att uppleva allt det som hembygdsföreningarna har att erbjuda. Arrangemanget är en rikskonferens, men vänder sig främst till hembygdsföreningar i Västergötland. Exempel från olika delar av landet och tillfällen till diskussioner. För mer information och detaljprogram, se Deltagaravgift: 100 kr/person inkl kaffe och lunch. Anmälan senast 29 mars till Sveriges Hembygdsförbund, Box 6167, Stockholm, tfn: , e-post: Postgiro: Ange Mångkultur på avin. Arrangörer: Sveriges Hembygdsförbund och projekt Kulturarv i Herrljunga i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 24 Uddevallavarvet i blickpunkten på Varvsforum 2007 För femte gången kallar nätverket Svenska Varv till ett Varvsforum, i år huvudsakligen förlagt till Bohusläns museum maj. Svenska varv vill stötta och inspirera ideella och lokala projekt. Man verkar också för att initiera dokumentationer, forskning och utställningar som belyser varvens särart och betydelse i industrisamhället. I nätverket ingår förutom ideella varvshistoriska föreningar, riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer och IF-Metall (tidigare Svenska metallindustriarbetareförbundet). Varvsforums målgrupp är föreningar, enskilda och institutioner som arbetar för att bevara och bruka minnen från de svenska varvens storhetstid maj bjuder man på ett intressant och digert program, som startar med registrering och kaffe lördag kl Här några av lördagspunkterna (det fullständiga programmet finns att ladda ner från Uddevallavarvet film från Uddevallavarvets historia kommunantikvarie Carl Casimir Varvsdokumentation byggnadsantikvarie Katarina Andersson och etnolog Lisa Jonsson, BM Vambola Kallaste om en pågående bokproduktion med minnen från varvet Minnet av ett varv Varvshistoriska föreningen i Sölvesborg visar en ny film om stadens varv och berättar om sin verksamhet Besök på Sjömanshusmuseet, alt. konsert på BM ca m/s Byfjorden tar föranmälda och hugade deltagare med på en skaldjurskryssning Söndagen inleds med morgonguidning i Kasenområdet (Uddevallavarvets område som kommunen sålt till Kynningsrud Prefab) Deltagande varvshistoriska föreningar presenterar sina pågående & planerade verksamheter. Diskusson om möjliga samarbetsprojekt Presentation av och diskussion kring den strategiplan som tagits fram för kommande års nätverksarbete. 5

5 Stjärnpedagog lärde snabbt datanoviser bygga hemsidor för sina föreningar Att bygga en egen hemsida, det låter svårt det. Ändå var det ett tjugotal personer från våra SHF-anslutna föreningar som hörsammat inbjudan till en kurs i detta svåra ämne. Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Götalands region hade ställt sin datasal i Uddevalla till vårt förfogande, och Sveriges Hembygdsförbund hade skickat sin ansvariga för SHF:s portal Pernilla Söderquist som ledare för kursen. Med dessa förutsättningar kunde inte utbildningen misslyckas. Tvärtom. Pernilla visade sig vara den stjärnpedagog som vilken skola som helst skulle vara lycklig över att ha i sitt kollegium! Med distinkt klarhet gjorde hon det som kunde anses svårt till något mycket enkelt. Men det är inte fritt fram att skicka ut en hemsida i webbrymden. Det finns juridiska klurigheter att ta hänsyn till. Därför inledde Pernilla med att först undervisa om upphovsrätten.* Denna anger ju förutsättningarna för att få använda bilder, som någon annan har framställt. Det är viktigt att vi tänker på att en bild bara får användas i det sammanhang som har överenskommits med upphovsmannen. Dennes rätt till sin bild eller text gäller dessutom 70 år efter dödsåret. Personuppgiftslagen kanske mera känd som PUL måste vi också ta hänsyn till. Den är omfattande och bitvis svåröverskådlig. PUL gäller samtliga uppgifter om nu levande personer, inte bara det som kommer att stå på hemsidorna. Även uppgifter om en avliden person, vilka kan relateras till en nu levande person, berörs av lagen. Eftersom det kan vara svårt att urskilja var gränsen går från fall till fall, rekommenderas att granska vad som står på webbsidan Här hittar vi exempel på hur olika fall har bedömts. Efter denna juridiska genomgång var det dags att bygga hemsidan. Genom att dela in kursen i tolv moment ledde Pernilla oss successivt framåt. Först en Andra kursdagen deltog representanter från De seglade för Tjörn, Föreningen Sjöstjärnan, Bokenäs-, Hjärtums-, Partilleoch Svenneby hembygdsföreningar. Foto: Ralf Olsson, KVC. 6 Tips för föreningar som i Bohuslän vårdar fasta fornlämningar Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond lämnar anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar. I enlighet med donatorns anvisningar är stiftelsen i första hand inriktad på undersökning, beskrivning och vård av fasta fornlämningar såsom boplatser, bautastenar, hällristningar och dylikt. Anslag kan sökas av enskilda forskare, hembygdsföreningar och liknande sammanslutningar, museer och vetenskapliga institutioner m.fl. Information om ansökningsförfarande och ansökningstider finns på stiftelsens hemsida För behandling vid fondens vårsammanträde ska ansökningar ha kommit in senast 31 mars till Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond, c/o Bohusbanken Kapitalförvaltning Box 11055, Göteborg. Tfn och tips om bidrag till energieffektivisering Hembygdsföreningar kan ansöka hos länsstyrelsen om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet. Genom riksdagsbeslut har stödet till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet förlängts till år 2008 ut. Det är många krav som ska vara uppfyllda. Du hittar aktuell information och ansökningsblanketter hos Boverket (www.boverket.se), men du ansöker hos Länsstyrelsen. Ansökan kan ske fortlöpande under året, men du kan inte ansöka för redan avslutade projekt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länskod: 14, Göteborg Tfn: Fax: E-post: Sprid information om sommaraktiviteter via Utgångspunkten! Bohusläns museums nya basutställning Utgångspunkten invigs 2 juni och BHF förfogar över en del av utställningen. Här kommer BHFs föreningar att presenteras via en karta i A2-format med bilder från alla föreningar och ett informationsblad/kalendarium där föreningarna kort berättar om sommar- och höstaktiviteter. Så skicka in Din förenings sommar- och ev. höstprogram till kansliet så att de kommer med i sommarens programblad! 23

6 Användardag på Kulturvårdscentrum Tretton personer från sex föreningar hade hörsammat kallelsen att delta i BHFs årligt återkommande användardag på KVC om registreringsprogrammet SOFIE. Den här gången informerade vi om uppgradering från tidigare versioner av SOFIE till SOFIE Reflex, d.v.s version 7. Bohusläns museum, som nu arbetar i version 5, kommer under våren att uppgradera till 7:an. Detta gör att de föreningar som från museet vill få del av föremåls- eller fotoblanketter med tillhörande bilder också måste uppgradera sina versioner. Vi informerade också om den accesstjänst som Kristina Holmström har hos BHF och som innebär att hon åker runt och utbildar föreningarna i registrering och användning av SOFIE. En fråga som togs upp var möjligheterna att söka i programmet. Vi visade hur man med sökeditorn kan söka på vad som helst i hela programmet - många kände inte till detta. En annan fråga var om man direkt från SOFIE kan göra ett bildspel på utvalda bilder i programmet. Det går att göra i version 7 eftersom man där kan utforma egna blanketter och då i bildspelet tar med enbart de uppgifter man själv vill ha med. Ett önskemål som kom upp var att man vid föremålsregistrering kunde få ett program som man kan söka med på sakord och direkt få reda på klassifikation 1 och 2. Det skulle vara ett bra komplement till lathunden Funktionsbeskrivning som redan finns i Excelformat. Vi lovade att se över möjligheten att ordna detta. Nästa SOFIE-användardag hoppas jag på större anslutning när vi nu har över 30 föreningar som har köpt SOFIE. Gunnar Malm Verksamhetsledare KVC Expertråd om plastföremål: Förvara dem mörkt, torrt och svalt Under tre år pågår ett utvecklingsprojekt på Riksantikvarieämbetet med syfte att utarbeta rekommendationer för hur plastföremål skall bevaras och förvaras. Sammansättningen i plast är ofta komplex och beständigheten dålig. Ofta är det mjukgöraren i plasten som försvinner och plasten blir hård och spricker. Syre, ljus och värme bidrar till åldrandet. De tips som ges idag är att förvara plastföremål mörkt, torrt och svalt med en jämn temperatur på ca 10 C. Förvaringsmiljön skall också ha god ventilation, vara dammfri och skild från andra föremålstyper. Barbro Asptröm, Partille hbf, praktiserar nyvunna kunskaper förmedlade av Pernilla Söderqvist från SHF. Foto: Jonny Elfving, KVC. Varje förening som är ansluten till SHF förfogar kostnadsfritt över ett utrymme på 10 Mb, vilket gott räcker för en normal hemsida. Vill en förening disponera ett större utrymme på förbundets server, är detta möjligt mot en viss avgift. Mer information finns på Utan att vi var medvetna om det, tror jag att det var en historisk händelse vi hade förmånen att delta i. Att föreningarna med datorns hjälp når ut i världen med allt vad de vill berätta om, är väl en lika stor händelse som när skrivmaskinen introducerades och ersatte skrivpennan? Jag är också övertygad om att varje förening inom överskådlig tid har sin egen hemsida. Det gängse argumentet mot datoranvändning, att man är för gammal för att bruka denna nymodighet, kom på skam, då man gör ett överslag över kursdeltagarnas ålder. Inte för att vi var lastgamla, men visst hade vi lämnat tonåren för en tid sedan! På kursen deltog även Kulturvårdscentrum genom Jonny Elfving och Ralf Olsson. Därmed har BHF möjlighet att med deras hjälp arrangera egna kurser i Att bygga en hemsida. De föreningar som är intresserade av detta är välkomna att ta kontakt med vår kulturarvskonsulent Marika Russberg. Jan Sjöberg * För dem som vill fördjupa sig i föreskrifterna om upphovsrätten hänvisas till webbsidorna: och skickligt genomförd muntlig genomgång, som följdes av praktiska övningar. Till vår hjälp hade vi då en vägledande manual, som kommer till god nytta vid repetitioner på hemmaplan och byggandet av föreningens egen hemsida. För visst kan alla vi deltagare nu åstadkomma en intressant och informativ hemsida för vår förening. Vi kan dessutom sprida våra nyvunna kunskaper till andra i föreningen och låta många bli delaktiga i produktionen. Men innan vi startar skall vi ha en överenskommelse med Sveriges Hembygdsförbund, om vi vill använda oss av dess webbplats.

7 Träfiskebåtskonferens utan fokus på kärnproblemet flytande kulturarv riskerar gå i kvav För drygt 10 år sedan fanns det nästan 150 träfiskebåtar i Sverige. Idag är antalet reducerat till 65 båtar som är i bruk i det yrkesmässiga fisket. Dessutom finns det ett mindre antal som är ombyggda till fritidsbåtar. I höstas hölls på Bohusläns museum en konferens för att belysa den förändring som sker i våra kustsamhällen när dessa fiskebåtar som under lång tid varit livsnerven i många kustsamhällen och gett samhällena deras karaktär håller på att försvinna. Nya "hot" mot de få kvarvarande träfiskebåtarna. - Artikel i Bohusläningen, februari Många av fiskefartygen som tas ur drift huggs upp trots att de är i gott skick och hade kunnat tjäna ytterligare många år. Orsaken till utrangeringen är de kondemneringsbidrag (kondemnering = skrotning) som betalas ut från EU i syfte att minska den svenska fiskeflottan. Även vår fiskepolitik och omläggningen av fiskenäringen under senare år har medfört att färre fiskebåtar av trä används inom fiskenäringen. Konferensen arrangerades av Föreningen för Dokumentation av Träfiskebåtar och Varven, Bohusläns museum och Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs Universitet och samlade drygt 150 deltagare med både talare och åhörare från Norge och Island. Frågeställningar som bevarande av den traditionella träfiskebåten och regional utveckling av kustområdena och ett nordiskt samarbete runt dessa frågor var huvudämnen under dagen. Vi fick ta del av hur man på olika sätt i Norden arbetar för att bevara det maritima arvet. Ett mycket inspirerande föredrag hölls av museichef Örlygur Kristfinnsson från Sillhistoriska museet i Siglurfjördur på Island. En annan verksamhet som presenterades var den norska stiftelsen Listesköyta, där Stein Nordhaug och Tore B. Johansen redogjorde för organisationens arbete med dokumentation och museiverksamhet samt nybygge av träbåtar. Eldorado för kulturmiljöintresserade Riksantikvarieämbetet öppnar sökvänliga kulturmiljödatabaser Nu är det redan julafton för alla kulturmiljöintresserade sedan Riksantikvarieämbetet på förhållandevis kort tid lanserat flera förnämliga söktjänster till sina egna databaser. Kulturmiljösök är en tidsbesparande samsökstjänst, dvs den söker i flera källor samtidigt och ger sen ett samlat svar från källorna som genomsökts. Det kan röra sig om fornlämningar, byggnader, bilder, kartor, böcker och publikationer. I bilddatabasen Kulturmiljöbild finns ca digitaliserade och sökbara fotografier från RAÄs fotoverksamhet som startade redan i slutet av 1800-talet. Motiven är inte bara fornlämningar, arkeologiska utgrävningar och kyrkor utan databasen innehåller också många foton från städers arkitektur och kulturmiljöer. Arbetet med att lägga in mer information pågår kontinuerligt i alla databaser. Det här är bara början, lovar projektledaren David Haskiya. En glad överraskning är också att man som privatperson och för eget bruk till mycket humana priser kan få sig tillsänt bildfiler på CD, som e-post eller färglaserutskrifter i A4- eller A3-format. I Bebyggelseregistret kan man söka information om vårt byggda kulturarv. Men för att kunna söka i registret måste man logga in, dvs först per epost anmäla sitt intresse och får då ett lösenord som dock bara är giltigt i sex månader (men naturligtvis är det möjligt att sen söka på nytt). Som inloggad kan man välja att söka på en specifik byggnad, en stadsdel eller en kyrkomiljö. Registret omfattar alltså både landsbygd och stadsbebyggelse och sträcker sig från medeltida kyrkor fram till moderna storstadsområden. Även här pågår ett kontinuerligt arbete med fortsatt dokumentering och inläggning av information. Riksantikvarieämbetet har också startat en tjänst på nätet med möjlighet att söka efter fornlämningar. FMIS heter tjänsten och står för Fornminnesinformationssystem. I FMIS Fornsök finns över 1,5 miljoner fornlämningar från stenåldern till 1900-talet, från monumentala gravar och befästningar till hällristningar, gruvor och torp. Även här fylls systemet kontinuerligt på med information om nya fornlämningar. 8 21

8 K-märkta byggnader årets tema för Kulturhusens Dag På initiativ av Europarådet ordnas sedan 1980-talet Kulturhusens dag i nästan alla europeiska länder. I år arrangeras dagen den 9 september med tema K-märkt. Vad är egentligen K-märkt? Varför är en viss byggnad eller miljö k-märkt och en annan inte? En vanlig uppfattning är att det är det Bland Sveriges över 9500 byggnadsminnen vackra som skyddas och en del blir finns bl a Mårtagårdens dass för tjänstefolk därför upprörda när "fula" miljöer i Kungsbacka. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ. k-märks. K-märkt är ett begrepp som används för bebyggelse och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde. De kan ha olika typer av lagskydd* och ofta innebär det att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. På Kulturhusens dag uppmärksammas varje år en speciell kulturmiljö, dit allmänheten är välkommen på gratis besök och guidning. Med årets tema K-märkt kan allt från bostadshus och slott till industrier och trädgårdar komma att visas. Byggnader och miljöer som berättar om hur dagens samhälle vuxit fram står i fokus. Dessa gör historien tillgänglig och angelägen för oss i vår egen samtid. Det handlar inte om fult eller fint utan det gemensamma för k-märkta byggnader och miljöer är att de berättar en historia om tidigare förhållanden och om hur samhället växt fram, säger projektledaren Pia Hedentedt. Och hennes chef, riksantikvarie Inger Lillieqvist tillägger: Utmaningen för kulturmiljövården är hur vi ska värdera och välja. Vi kan inte bevara allt utan måste göra strategiska urval. Nu söker Riksantikvarieämbetet, RAÄ, lokala arrangörer som vill vara med och visa K-märkta byggnader och miljöer den 9 september. RAÄ samordnar och marknadsför evenemanget med bl.a. affischer och annonser. Sista anmälningsdag 21 maj. Mer info på * Byggnadsminne - kulturminneslagens 3 kap. skyddar särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller miljö. Alla kan komma med förslag till länsstyrelsen som tar beslut. q-märkning och områdesbestämmelser kan kommuner besluta om enligt plan- och bygglagen för att skydda byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt startade J(ohan) W(iktor) Bergs Varv & Mek. Verkstad byggnation på Hälsö av träfiskebåtar och blev snabbt ett av de största svenska träfiskebåtsvarven. Sin mest expansiva period hade varvet mellan och 1950-talen då man sliptog båtar per år. Varvsrörelsen upphörde Foto: Walter Berg. När det gäller konferensens huvudfråga, bevarandet av den nordiska träfiskebåten, var det i huvudsak Christer Oscarsson från Hällevikstrands Varv som närmade sig frågan. Han gav en beskrivning av varvets verksamhet och redogjorde för dess arbete med att bevara kunskapen om reparationsarbeten på gamla träbåtar. Genom ett EU-projekt har varvet dokumenterat sina kunskaper och erfarenheter av reparationsarbeten så att kunskapen som levt i arv mellan generationer på varvet inte skall gå förlorad för eftervärlden. Annars var det få av talarna som berörde huvudfrågan för dagen. Annette Johansson från Länsstyrelsen i Blekinge berörde den till viss del i sitt anförande Skrotning av svenska fiskefartyg flytande kulturarv som försvinner, men hon kom aldrig till frågans kärnpunkt och någon fortsättning på temat av andra talare blev det inte heller. Vid den avslutande diskussionen och sammanfattningen av konferensen föll i princip frågan om hur den nordiska träfiskebåten skall kunna bevaras helt bort. Orsaken var inte att frågan är ointressant utan snarare att konferensens huvudtema överskuggades av alla andra intressanta teman som dagens talare hade tagit upp. Forts. nästa sida

9 Mig personligen gav informationen om den norska organisationen Kysten (wwww.kysten.no) stor behållning. För frågor som berör kustbor och bevarande av deras traditioner och särpräglade kultur, har organisationen lyckats erhålla resurser från både norska staten och andra samfälligheter så att de klarar av att driva väsentliga frågor framåt. Någon motsvarighet har vi ännu inte i Sverige, vilket gör att dessa frågor inte lyfts fram. Annars ser jag fram mot en uppföljning av konferensen, men skulle då med glädje se en bättre fokusering på kärnfrågan: hur ska vi kunna bevara de nordiska träfiskebåtarna och då kanske inte främst som en museal företeelse utan i bruk hos yrkesverksamma fiskare. Mats Ekberg Ursprungligen var det även meningen att Föreningen för Dokumentation av Träfiskebåtar och Varven under dagen skulle ha presenterat andra delen av Fiskebåtarna och varven - Skeppsbyggarna, där man ger en historisk återblick på samtliga svenska fiskebåtsvarv. Boken har dock blivit något försenad. Första delen, Fiskebåtarna och varven - Fartygen, publicerades 2002 och rönte då stor uppmärksamhet. Varvsforum i Uddevalla maj. Läs om programmet på sid. 5! Loppmarknadsfynd vållar bryderi hos Partille hembygdsförening Partille hembygdsförening har fått in ett föremål (se också bild på omslagets baksida!) som man trots efterforskningar inte lyckats komma fram till vad det är och vad det använts till. Det lämnades in till föreningen av en man som själv köpt det på en loppmarknad. Föremålet är ca 15 cm högt och till övervägande del av mässing. Det ser ut som en tratt men har en öppningsbar lucka i pipen. Inuti finns inga mått utsatta men däremot står det handskrivet 1347 på föremålet. Eftersom föremålet är märkt är det inte alls osannolikt att någon stulit och sedan sålt det. Om någon vet vad föremålet har använts till skulle det vara väldigt uppskattat om ni hörde av er med några rader till Och skulle föremålet och märkningen kännas igen av någon person eller förening återlämnar Partille hembygdsförening gärna föremålet till dess rättmätige ägare. Många stenvalvsbroar finns det - och nu ska ska de dokumenteras Vi är två frilansjournalister som planerar att i vår börja arbetet med en bok om stenvalvsbroar i Västra Götaland. Nu behöver vi hjälp med att hitta de broar som kan vara aktuella för vår bok. Vi hoppas kunna dokumentera broarna under sommarhalvåret 2007, med sikte på en färdig bok inom cirka två år. Tanken är att vi i boken ska presentera ett urval av länets broar med bilder och lite längre text. Broarnas historia, anekdoter kring broarna från förr eller nutid och berättelser om hur broarna sköts idag, till exempel om de är viktiga för en bygds identitet och är något att samverka och mötas kring. Ambitionen är också att vi i boken ska lista så många broar som möjligt. Eftersom det finns väldigt många stenvalvsbroar, skulle vi i arbetet med att hitta dem alla behöva assistans av länets hembygdsföreningar. Finns det en stenvalvsbro i din hembygd som du tycker bör vara med i boken? Det kan vara en stenvalvsbro som är vacker och välbevarad. Eller så finns det kanske en rolig eller spännande berättelse från brons historia? Kanske är det något annat som utmärker bron? Alla intressanta uppslag är till god hjälp, så känner du till någon stenvalvsbro som kan vara intressant i en sådan här bok, tveka inte att kontakta oss! Om ni vill veta mer om vad vi sysslar med annars, kan ni gå in på vår hemsida: Florence Oppenheim och Daniel Svensson Tfn: , e-post: Carl von Linné ingen trist perukstock står det att läsa på den regionala webben för Linnéjubileet, Linné kan inte ha varit särskilt trist med tanke på att han än idag inspirerar och engagerar. 28 jan. gick startskottet för firandet i regionen på Gunnebo slott och nu väntar ett helt år med aktiviteter på tema Linné: utställningar, trädgårdsprojekt, resor, skolprogram, vandringar, föreläsningar, musikevenemang, studiecirklar, kulinariska äventyr m.m. Mer information finns på och på Peruk? Ja, men ingen perukstock! Ta chansen att vara med och fira Linné! Delta i BHFs stipendietävling som i år har tema Hipp, hipp, hurra för vår Blomsterkung, anordna blomster- och naturvandringar i Linnés anda, musikafton med 1700-tals musik,, visa föreningens 1700-tals byggnader eller föremål osv. Lägg in information om föreningens aktiviteter med anledning av jubileet i kalendariet på

10 vill till inom hembygdsrörelsen, för att kunna genomföra allt som krävs för att värna kulturarvet och arrangera sociala aktiviteter. Skåne ämnar direktansluta nya föreningar till SHF Det finns en stark önskan hos övervägande delen av föreningarna i Skåne att vara anslutna till Sveriges Hembygdsförbund. Men fortfarande är en ev. anslutning frivillig. Dock ämnar förbundet ändra stadgarna, så att varje ny förening blir direktansluten. Övriga föreningar får en övergångsperiod, innan anslutningen blir obligatorisk. Dessutom väljs inga ledamöter till förbundets styrelse utan att de tillhör en ansluten förening. Inom Sveriges Hembygdsförbund pågår en organisationsutredning. En av frågorna som ska tas ställning till är huruvida riksstämman ska hållas, som nu, varje år eller ändras till vartannat år. Att arrangera en stämma är ett omfattande arbete för både SHFs kansli och arrangerande förbund. Glesare stämmor skulle ge bättre kvalité på innehåll och bearbetning av motioner. Regionala stämmor skulle kunna läggas in och ersätta riksstämman vartannat år. Detta skulle ge större möjlighet för fler kulturarvsvänner att träffas och mer närstående frågor skulle kunna behandlas. I Lund gick dock åsikterna isär, och någon enighet uppnåddes inte. Själv förordar jag riksstämma vartannat år och regionala stämmor däremellan. Andra ämnen där synpunkterna gick isär var medlemsavgiften till SHF och hur andra föreningar än hembygdsföreningar skall definieras, vilket har betydelse för avgiften till riksförbundet. Jag har flera gånger tagit upp dessa saker, men vill inte påstå att jag har mötts av applåder från rikshåll. Det har snarare varit tystnaden som talat! Men nu hade alltså SHF fört upp dessa frågor på agendan. Avgiften till SHF är åtta kronor per medlem och år. Förutom att stödja kulturarbetet får föreningarna som väl är bekant en hel del materiella förmåner. Men för mycket stora hembygdsföreningar med kanske långt över tusen medlemmar blir årsavgiften betydande. Jag har ansett att SHF skall granska nuvarande system och presentera ett annat, som inte slår så hårt för mycket stora föreningar. Men, som någon frågade sig, har inte de mycket stora föreningarna egentligen gott ställt i motsats till många av de mindre? Stiftelser som är anslutna till SHF har hittills betalat 500 kronor. Denna avgift höjs till kronor från i år. Men det finns även andra föreningar som betraktas som andra föreningar än hembygdsföreningar och betalar denna avgift. Vilka som avses med detta har jag velat att SHF skall förtydliga. Organisationsutredningen kommer nu att behandla även denna fråga. Jan Sjöberg Uddevalla Natur- och Kulturguide NYA BÖCKER Skalbärgen räknas med rätta ibland et af de största Bohus Läns under så skriver Carl von Linné 1746 om Skalbankarna i Sanneröd när han just anlänt till Uddevalla. Och visst finns det många små underverk att upptäcka och uppleva med boken i handen. Boken inleds med ett betraktande av Uddevalla kommun från ovan. Jan Uddén, biolog på Bohusläns museum, beskriver sin hembygd från passagerarplatsen på ett Cessnaplan. Han ser oändliga barrskogar med vattenspeglar, spåren av inlandsisen och av människors möda i torvtäkter och sjösänkningar, fjordar med mörka bankar av blåmusslor och gröna områden med ålgräsängar, kyrkor och klosterruiner, motorvägar och broar, hästar, kor och får Väl på marken igen konstaterar Jan Uddén, liksom Viktor Rydberg; Traktens skönhet överträffar mina djärvaste förväntningar. Boken beskriver drygt 100 natur- och kulturmiljöer som grottor, fjäll och vikar, torp, kvarnar och hembygdsgårdar, badplatser, vandringsleder och fiskevatten, hällristningar, gravfält och kyrkor Texterna om besöksmålen lockar till besök och illustreras med en mängd bilder. Som läsare längtar man efter våren och utflykter i det gröna. Natur- och Kulturguiden säljs bl.a. på Bohusläns museum för 60 kr inkl karta. Marika Russberg Handbok i fornminnesvård Denna bok är tänkt att fungera som ett stöd för dig som arbetar med fornlämningar och kulturlandskap. Det är också en bok för dig som vill få en inblick i hur kulturmiljövården fungerar i praktiken. Boken spänner över ett brett fält, från konkreta råd om skötsel och informationsinsatser till lagstiftning, styrdokument och specialtillämpningar. Boken säljs bl.a. på Riksantikvarieämbetets bokhandel på nätet, för 190 kr.

11 Överraskande upptäckt för BMs forskare: Tiotusentals barn har varit på kollo i Bohuslän sedan 1902 Många anläggningar uppfördes särskilt för barnkoloniverksamhet. Här Barnens by i Stora Höga, Stenungsunds kommun. Bohusläns museums bildarkiv. VAD TÄNKER du på när du hör orden barnkoloni eller kollo? Sommar, sol, bad, skrattande barn och utomhuslek? Det har förstås varit en stor del av livet på kollo. Många är de människor som har minnen från kollo. Verksamheten har sträckt sig över hela 1900-talet och än idag ser vi liknande former för barns sommarvistelser. Bohusläns museum har med stöd av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Västra Götaland genomfört en inventering av platser inom f.d. Göteborgs- och Bohus län (exkl. Göteborgs kommun) där barnkoloniverksamhet har förekommit. Undersökningen visar att barnkoloniverksamheten har varit omfattande då vi har funnit 110 platser i vårt område. Grangärde först med koloni i Strömstad 1902 Den tidigaste kolonin i kartläggningen är Grangärdes koloni på Öddö i Strömstads kommun dit barn från Dalarna blev skickade så tidigt som Vi har funnit ett antal platser som hade verksamhet sommaren 2006 som bl.a. Majblommans koloni Galtarö i Stenungsunds kommun och Popkollot på Hönö i Öckerö kommun. Barnkoloniverksamheten har varit så omfattande att vi tror att tiotusentals barn har varit på kollo i vårt område. 12 Bland frågorna på Förbundsordförandeträff i Skåne: Kan riksstämmor vartannat år ersättas av regionala stämmor? De olika hembygdsförbunden i Sverige har varje år en viss, kontinuerlig kontakt. Vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma träffas alla, liksom när Förtroenderådet dras samman. I detta ingår förbundens ordföranden och ytterligare någon styrelseledamot. Dessutom finns det ännu ett tillfälle då erfarenheter kan utbytas, och SHF:s kansli kan testa olika frågor och förslag med en mindre grupp förbund. Detta sker när SHFs presidium träffar de regionala förbundens ordföranden i Götaland respektive Svealand och Norrland var för sig. Årets ordförandeträff hölls på anrika Akademiska föreningen i Lund. Att referera allt som behandlades skulle här leda för långt, men jag tar upp några frågor och synpunkter. Som värd för träffen inledde Skånes ordförande Per Stenmarck och berättade om aktualiteter inom sitt förbund där man bl.a. genomfört en SWOT-analys, d.v.s. granskat svårigheter, svagheter, möjligheter och hot. Bland styrkorna i Skåne noterades hög kompetens hos personal och styrelse samt många samarbetspartners. En annan styrka var att 75% av föreningarna är anslutna till SHF, men samtidigt påpekades svagheten i att 25% stod utanför riksförbundet. Ekonomin och svårigheter att finansiera underhåll av hembygdsgårdar var andra 17 Per Stenmarck, ordf. i Skånes Hembygdsförbund. svagheter. Att förbättra samarbetet med såväl kommuner och näringsliv som byalag och sockenföreningar sågs som en möjlighet att utveckla verksamheten. I analysen uppgavs inte så många hot mot hembygdsrörelsen, men ett av dem var farhågorna för ett sviktande intresse för ideellt arbete och att folk inte vill binda sig för någon längre tid. Som alltid i sådana här sammanhang sågs ålderspyramiden som ett hot. Men här har jag en annan åsikt. Det är först efter pensioneringen som man kan åta sig det tidskrävande arbete som det vanligtvis

12 Kristina får förklaring till märklig "borg" i Partille Under höst- och vintermånaderna har jag huserat hos Ucklums hembygdsförening, Uddevalla hembygdsförening, Jonsereds hembygdsförening samt Partille hembygdsförening. Arbetsuppgifterna har också varierat. Allt ifrån att hjälpa till och lära ut föremålsregistrering och tematisering av samlingar till fotoregistrering och skanning av bilder i Photoshop. I Partille, där jag i skrivande stund befinner mig, är det i första hand fotoregistrering som gäller. Här finns, som i de allra flesta hembygdsföreningar, en fantastisk samling bilder, föremål och berättelser. Men något som alltid fångat mitt intresse är borgen, som jag alltid kallat den när jag åkt E20 förbi med bilen. Jag var tvungen att passa på att fråga om denna borg, som faktiskt ligger precis ovanför Partille hembygdsförenings lokaler, och fick en hel berättelse. Utkikstorn för att lindra hemlängtan Det visade sig att borgen var nästan 100 år gammal och det var fabrikör Ernst Harbeck sr som lät uppföra den. Borgen var inte heller en borg utan ett utkikstorn i tappning av en rhenländsk riddarborg. Familjen var av tysk härkomst och för att lindra sin hustrus hemlängtan byggde Ernst utkikstornet till henne. På så vis kunde det påminna henne om hemlandet. Från tornet har man en fullkomligt häpnadsväckande utsikt och för hundra år sen var utsikten säkert ännu vackrare över den gröna Sävedalen. Familjen Harbecks hus och trädgård låg precis nedanför utkikstornet och på vägen upp till tornet finns även en grotta kvar att beskåda som samme man lät spränga in i berget. Grottan skulle både vara förskönande efter dåtidens vildvuxna, pittoreska engelska trädgårdsideal, men hade också en rent praktisk funktion genom att skydda mot flygbomber. På kvällarna är utkikstornet numera belyst och är säkerligen lika fantasieggande för dagens ungar som den var för mig, och fortfarande är. Och nu, när jag känner till hela historien bakom, är den knappast mindre romantisk. KRISTINA HOLMSTRÖM Accessanställd BHF DE TIDIGA kolonisterna var ofta friska barn från tuberkulösa hem. Kolonivistelse har främst erbjudits och erbjuds fortfarande barn från ekonomiskt utsatta familjer och miljöer samt barn med funktionshinder. Barnen kommer ofta från städer men även landsbygdens barn har kunnat fara på kollo. En kolonivistelse har oftast inletts och avslutats med en längre resa, den mellan hemstaden och kolonin. Barn från Skara, Lidköping, Södertälje, Estland, Karlstad, Finland, Ludvika och många andra platser har varit på koloni i vårt område. Koloniverksamheten startades av ideella krafter med skolläkare, lärare, präster, engagerade kvinnor m.fl. som arrangörer. Många föreningar, församlingar, företag, fackföreningar, kommuner och privatpersoner har som arrangörer bidragit till den omfattande kolloverksamheten. DE FÖRSTA kolonierna hyrde in sig på landsbygden, ofta i bondgårdar. Det var en grupp barn, föreståndare, kokerska och ett par biträden. Allt eftersom verksamheten växte ökade kraven på hur miljön på kolonierna skulle vara. Det fick till följd att man började bygga anläggningar särskilt anpassade för just barnkoloniverksamhet. Vi har funnit ca 25 sådana anläggningar byggda för kolloverksamhet. Den lantliga miljön har alltjämt varit viktig, liksom möjligheter för barnen att bada i hav eller sjöar. Stort tack till hembygdsrörelsen för all information! Aldrig hade vi kunnat föreställa oss omfattningen av koloniverksamheten i vårt område innan vi satte igång. Och inte heller det engagemang som vi har mött när vi kontaktat personer och föreningar under arbetets gång. Ett stort tack till er i hembygdsrörelsen för all information ni givit oss! Vi kommer under det här året att i någon form fortsätta arbetet med barnkolonierna. I skrivande stund väntar vi besked om ekonomiskt stöd till nästa etapp. Katarina Andersson Lisa Jonsson Byggnadsantikvarie Etnolog/projektledare En av alla kolonier som var knutna till företag, Götaverkens bankoloni i Bokenäs. Bohusläns museums bildarkiv

13 Välkommen 19 maj till Stämma i Dingle! I år står BHFs föreningar i Munkedals kommun som värdar för årsstämman som kommer att hållas 19 maj på Naturbruksgymnasiet i Dingle. På programmet står självfallet BHFs årsmöte och de traditionsenliga utflykterna till intressanta besöksmål i närheten. De tre utflykter som erbjuds är: Munkedals eget Stonehenge Stenehed, Svarteborgs kyrka med sina tre klockor samt kaffe och kaka på Svarteborgs hembygdsgård. Järnåldersgravfältet Stenehed (bilden nedan) med högar, en domarring och en konstruktion av resta stenar på rad som anses kunna vara en form av astronomisk kalender är en fantasieggande plats. Svarteborgs kyrka har medeltida ursprung men byggdes om väsentligt i början av 1700-talet och ett torn uppfördes 30 år senare. En medeltida dopfunt finns bevarad i kyrkan liksom takmålningar av Christian von Schönfeldt. I tornet finns inte mindre än tre klockor; lillklockan, mellanklockan och storklockan. I Fiskebo gamla skola som idag är Svarteborgs hembygdsgård bjuder hembygdsföreningen på kaffe och kaka. BILDER Munkedals Kommun: Stenehed Hans-Olof Hansson: Fibendalsstugan, Dingle Tomas Brandt, Bohusläns museum: Bärfendals kyrka Fibendalsstugan, Mor Stinas stuga och andra spännande och intressanta byggnader på Naturburksgymnasiet Dingle. Hör historien om skolan som invigdes 1922 och som består av ett 30-tal byggnader från 1700-talets ryggåsstuga från Fibendal (bilden ovan) och Mor Stinas stuga till tjugohundratalets moderna stall, växthus och ladugård. På skolan ryms, förutom alla elever och lärare, många djur som kor, suggor och hästar, men också ödlor och ormar, här finns gårdsbutik, motorsågsmuseum och ekologiskt jordbruk. Bärfendals kyrka från 1000-talet, Kaserna och gamla bruket. En resa i tid och rum från medeltid till industrialiseringen. Bärfendals kyrka (bilden t.h.) är troligen den äldsta kyrkan i Bohuslän som fortfarande är i bruk och kyrkan rymmer många spännande föremål som ett timglas och en fattigstock från 1700-talet. Utanför kyrkan står en bautasten som kan indikera att platsen var en begravningsplats även under förkristen tid. Munkedals hembygdsförening bjuder på kaffe och kaka på hembygdsgården Kaserna. I närheten finns en intressant milstenssamling och en vacker stenvalvsbro. Vid gamla bruket berättas historien om småindustriernas födelse och liv. Varmt välkommen till Munkedal! Dingleskolans Elevförbunds Fornminnesförening, Berfendals hembygdsförening, Föreningen Sverredagar på Sörbo, Hede Fornminnes- och Hembygdsförening, Munkedals Hembygdsförening, Svarteborgs Hembygdsförening Prel. Hålltider Samling, registrering, kaffe med fralla Svarteborgs Spelmanslag Välkomsthälsningar Jan Sjöberg, BHFs ordförande Göran Holmberg, Naturbruksgymnasiets rektor Alf Sifversson, kommunalråd, Munkedal Årsstämma med diplom- och plakettutdelning LUNCH ca Utflykter (se vidstående artikel) Eftermiddagskaffe Kallelse och ytterligare information skickas inom kort till föreningarna.

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka.

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Bohusarvet Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Sidan 26 1 Främre omslag: Slaget vid Prestebakke. Foto: Ulf Hansson,

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Hela denna bilaga är en annons från Jordbruksverket Svensk landsbygd Kreativitet & framtidstro Möt entreprenören Marcus Eldh sidan 14 Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Matlandet Sverige är fantastiskt

Läs mer

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren omabm 2 omabm 1 En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer redaktörer: Märta Molin Bengt Wittgren 4 ABM Resurs Redaktörer: Märta Molin och Bengt Wittgren Form: Pia Nykvist och Märta Molin

Läs mer

Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan

Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan Redovisning av enkätundersökning bland arbetslivsmuseer i Västra Götaland 2006-11 11-15 15 Innovatum Kunskapens Hus AB i samarbete med Föreningen Bevara Repslagarbanan Innehåll Inledning...3 Urval och

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE INNEHÅLL VD ANN IREBO HAR ORDET _ BRA AFFÄRER OCH GLADA SKRATT; SÅ VAR VÅRT 2011 JANUARI _ THERESE GÖR SKILLNAD; PRECIS SOM HSB SKÅNE FEBRUARI _ HSB SKÅNES EXPERTER GER FÖRENINGEN

Läs mer

Bohusläns museum rapport 2006:62 Västkustsommar om barns och ungdomars upplevelser och sommarlandskap på västkusten

Bohusläns museum rapport 2006:62 Västkustsommar om barns och ungdomars upplevelser och sommarlandskap på västkusten Västkustsommar Om barns och ungdomars upplevelser och sommarlandskap på västkusten BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2006:62 Katarina Andersson & Lisa Jonsson Bohusläns museum rapport 2006:62 Västkustsommar om

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar En tidning för och om familjevård Årgång 31 Nr 3 oktober 2013 Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 3 2013 De placerade

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010 Riksföreningen Sverigekontakt Årsmöte 2010 i Göteborg Riksföreningen Sverigekontakt hälsar sina medlemmar välkomna till årsmöte i

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

KALKLINBANAN FORSBY - KÖPING

KALKLINBANAN FORSBY - KÖPING KALKLINBANAN FORSBY - KÖPING Ett industrihistoriskt kulturarv och landmärke, en förenande länk Sörmland - Västmanland, ett projekt för entreprenörskap och turism SLUTRAPPORT AV KALKLINBANEPROJEKTET 2002-2004

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv!

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! En månadstidning 2013 Nr 6-7 Gratisnummer Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! Hot eller möjlighet? Det sägs ibland: Jag ser inte problem utan lösningar. Hellre formulerar jag:

Läs mer

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt Vi skärgårdsbor Nr 1 april 2013 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt SKÄRGÅRDARNAS

Läs mer

Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP. 26-27 oktober 2010, Mariestad

Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP. 26-27 oktober 2010, Mariestad Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP 26-27 oktober 2010, Mariestad Titel: Dokumentation av konferensen Praktiskt arbete i historiskt landskap, 26-27 oktober 2010. Trädgårdens

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/2. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/2. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/2 Samdok 1 Innehåll Från Samdoksekretariatet 3 Eva Fägerborg Konsten att samla med sans och måtta 5 Håkan Liby Nätnärvaro en spaning på offentliga

Läs mer

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn ARKEOLOGIE4 projektrapport för informationsinsatserna Ylva Fontell & Katja Jahn INNEHÅLL 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 2:1 E4-bygget 3 2:2 Arkeologi E4 3 2:3 Att informera allmänheten 4 3. Projektbeskrivning

Läs mer