2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret."

Transkript

1 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin, A. W. Hj. W. Kamrerare: Silfwerling, C. A. 1:e pustor: Carlman, C. A. R. 2:e pastor: Ehrnberg, K. H. Läkare: jurberg. V. Assistenter: Wiik, L. F. L:son; Broström H. F.; Pehmström, M. H. C. [2476] Stratfängelsl\t i Stockholm. (Östermalmsg. 65.) irektör: Reuterswärd, C. G. L. Assistent: Kastengren. E. B. Predikant: Uddin, K. J. R. Läkare: Gibson, O. Skollärarinna: Bratt, S. N. M. Stockholms stads rannsakningsfängelse, se [1691]. 3. Försvaret. [2481] Generalstaben. kapten; Salander, G. L. M., kapton; Fryden, P. E. J., löjtnant; de Laval, J. H., Chef: Bildt, K. G., generallöjtnant.,!fverstar: Melander, E.; Sundin, C. E. löjtnant; Brehmer, N. E.., löjtnant. Öfverstelöjtnanter: Byström, A. H.; Budenschöid, C. T. G., grefve; Nyström, T. G.; styckjunkare. Kommenderad underofficer: Palm, C. A., Werner, A. E.; Marks von Wiirtemberg, R. O., f~ih.; Torpadie, R C. H. Fortifikationens stab, se [2501]. Majorer: Åkerman, G. R J.; Nauckhoff, J. [2484] nspektör för militärläroverken: G.; Sjögreen, C. A. P. A.j Hedengren, G.; Leth, Fr. J., generallöjtnant. Ameen, J. G. G.; Söderhielm, K. E. W. j Militärläroverken, se [ ]. Hegardt 1 P. r., Ståhl).,G. H. E.; de Champs, H. L.; Sjögreen, A. i. A. nspektör för artilleriet: Kaptener: Leijonhufvud, A. G. A.; Carlberg. Leth, Fr. J., generallöjtnant; r. t P.; Stålhane, H.; Ankarcrona, A. H. E.; Lagerhjelm, P. U.; Falkenberg, H. O. nspektör för kavalleriet: M., grefvej Laaerheim, T. O. E.; Broms, H. K. H. Hertigen af Västergötland. J..; Gyllenstierna, G., frih.; Falkman, P. L. T.: Hul~, G. C.W.; Klingenstierna, [2485] V. Armefördelningen. K: A.; Hazelius, G. J.; Loven, L. T. F.j (Svealifgarde, Göta lifgarde, Lifregementetsgrena- Lindencrona, K. A. F.; Tersmeden. C. A.; djärer, Södermanlands reg:te, Vaxholmsgrenadjär- ''hörnell, O. G.; Lundberg, G. T. A.; Wijk. reg., Lifgardet till häst, Svea ~.rtillerire!i:te,posit " M F. fl llzr J A' Bur' B F C tionsarttnerireg.tet, Svea ingenjörkår, Falttelegraf-..S. lom,. ". a. o en, ", tj,... kåren och Svea trängkår.) Löjtnanter: Vl.rgm. E.; von der Lancken, Armefördelningschef Jungstedt, C. A. H. C. E. R.; Laftman, H. R. j. Warberg, C. Stabschef: Söderhielm, K. E. W. G.; af Edholm, E. G.; Holmquist, C, A. F. 1.; Generalstabsofficer: Testrup, E. M. Hj. G:~on. Testrup, E_ M. H. G.; von Arblll, A. G.; Förste adjutant: Cederschiöld, H. W..~al~J;>e:g, E. E.. H. Andre adjutant: Hamilton, G. H. A., grefve. Civilmilitära: Rosen, K.. P., professor; Fortifikationsbefälhafvare: Rabe G. J. Petrelli,. T.~.,~rigsar~ivarie;ngeström, Fördeluingslåkare: Ekeroth, C. 'Ch. J. A. o S. F., blbllotek~ne; Kellerman.!!'. Fördelningsintendent : Wallg,en, C. A. F. A.; Pahlman, A.; Afzelius, M...R., aktuarie; Adjutant vid fördeln-ntendenturen: Vakant. Lagercrantz,.J. E. T., redogörare. --~ [2487] V. Armefördelningen. (Upiands inf.-, al-, Västmanlands och Värmlands [ 2482] Artilleristaben. reg:ten, Lifreg:tets dragoner, Skånskahusarreg:tets detaschement i Upsala, Upl.ands artillerireg. och Chef: Hammarskiöld, P. A. L. R, major. Västmanlandsträngkår.) å.rtllleristabsofflcerare: Osterman,. O. F., Armefördelningschef: Malm, O. B., general. kapten; Ekelöf, N. E., kapten; Hessle, N. B., major. kapten; Sylwan, E. H., kapten; Swartz, C. Stabschef: Leijonhufvud, A. G. A., frih., kap- E., kapten; Stjernstedt, E. C. M. W., frih.,!ell vi~ ge_n_e_r_a_ls_t_a_be_n._. _ Brand- och liff"drsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

2 3. Försvaret. Generalstabsofficer: Falkenberg H. O. M., grcfve, kapten vid generalstaben. l. Adjutant: Tham, H. A. H., kapten vid Västmanlands reg.te, 2. Adjutant: Bille, E. A., löjtnant vid Uplands lnf.-reg.te. Fortifikationsofficer: af Petersens, L. A. S., kapten vid fortifikationen. Fördelningsläkare : Netzler, F. A. G. Fördelningsintendent: Sandberg, A. C. Adjutant hos fördeln.-intendenten: fvarsson, J. N., intendent.. Skrifbiträde: Stolpe, S. F., fanjunkare i Uplands inf. reg:tets reserv. Biträde åt fortifikationsofficeren: Larsson, K, sergeant vid fortifikationen. [2489J Öfverkommendantsexpeditionen.. för Stockholms garnison. Ofverkommendant: Jungstedt, C. A. H., generalmajor. Kommendant: Ankarcrona, C. W. E.,öfverste. Adjutanter: Conradi, G., kapten; Hagman, Hj. G. W., major. [2491J K. Svea lifgarde. Staben. ~ekundchef: Hult, H. E., öfverste. Ofverstelöjtnant: Taube, C. E., grefve. Majorer: Weidenhielm, E. G., öfverstelöjtu. i armen; Bouveng, G. Regementskvartermästare: Rålamb, O. S., frih., kapten. l. Begementsadjutant. Tornerhielm, G., löjtnant. 2. Regementsadjutant: Cederschiöld, H. M., löjtnant. 3. Regementsadjutant: Cederström, S. G., frih. löjtnant. Vapenofficer : Cederström, S. G., frih., löjtnant. Regementspastor. Afzelius, H. N. C. A.u'aitörer: Böös, E. N.; Hasselgren, K L. L., auditör i reg. Regementsläkare: Flensburg, C. Bataljonsläkare: Fristedt, B. C., reg. läk. i fältläkarkåren ; Lindström, K. G. A. Regementsintendent: Kellin, N. A. Reg.-int. biträde: Malmcrantz, K. A. L., fanj. Bataljonsadjutanter: Melin, B., fanj.; Ohls son, O., fanj.: Jonasson, A. H., serg. Regemeutsväbel: Karlsson, K. A., fanj. Sjukvårdsunderofficer : Mårtenson, M., serg. Musikfanjunk.: Hessler, G. E., musikdirektörs n. h. o. v. Regementstrumslagare: Lindström, F. E. M., fanjunk. i reg.t. Gevärshandtverkare: Larsson, G. E. Stockmakare: Markman. H. Förvaltare: Lundberg, J. L., fanj. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget [ J Ko m p a n is t at e n. Kaptener af 1. klass: Lagerbielke, C. A. frih.; Steueh, A. H.; v. Plomgren, J. P. C. P.; rake, C. G.; Sandströmer, G.; Breitholtz, C. H.; Toll, J. E.; af Klercker, J. T. A. Kaptener af 2. klass: Uggla, C. G.; af Wir sen, C. E. T.; Silfverstolpe, C. O. E.; Leijonhufvud, C. A. A. frih, (öfver stat); Buren, B. F. C. (öfver stat); Reuterskiöld, H. A. F. Löjtnanter: af Edholm, E. G. (öfver stat); Skjöldebrand, H. O. (öfver stat); Thott, H. A. W., frih.; v. Horn, L. R.; v. Rosen, N. P. G., grefve : Nordensvan. A. G.; Thott, A. Th., frih.; v.holst,j.h.; Wattrang, N.A.; Löwenhielm, G.; Björnstjerna, R. K. G. M.; Pantzerhielm, H. E.; Virgin, O. H.; de Laval, C. P. U.; Rosenblad, G. N. O; Lilliehöök, M. O. G.; Klingspor, C. C. M.; Gyllenkrok, A. W. C., frih. Underlöjtnanter: Gyllenram, C. H.R.; Bildt, N. G. K.; von Heijne, N. A..; Rappe, M. T., frih. (öfver stat); Lagerheim, F. 'l'. J., frih.: Uggla, B. G.; Stjernspctz, G. E.; Adlercreutz, A. F. C.; Adelborg, C. H. Fanjunkare: Liljeholm, C. J. A.; Jansson, E. F.; Höglund, N. P.; Brohlen, A. Th.; Reinholdsson, B. A.; Fogberg, O. A.; Malmsten, C. A.; Brandt, K. 1:'.; Stjärne, P. A. K.; Lindh, N.; Malmborg, J. B.; Linder, P. H.; Thoren, O. W. P. Sergea nter: Nerström, C.; Sahlberg, E. L.; Hääger, M. S.; Nordfeldt, N. H. L.; Sahlberg, B. A.; Lindfeldt, 'r. G. J.; Persson, R. W. E.; Persson, G. A.; Engström, G. W.; Peterson, C. A.; Nilsson, G.; Johnzon, F.; Jonsson, J. G.; urgö, E.; Johansson, A. O.; Bergman, G. V.; Karlsson, K. V.; Holmström, A.; Wirfeldt, C. E.. Ekholm, A. F. E.; Bäckman, G. W. Musikunderoff.: Östman. F. O., fanjnnk, reg:tet; Landström. C. E.. W., fanjunk. reg.tet, Clresson, C. M.; Östman, O. W.: Gezelius, A. E.; Alm, K A.; Eriksson, G. A. G.; Henriksson. N. S. T.; Schuman, E. T.; Olsson, J.; Qvarnström, G. O.; ahlskog, E. [2493J K. Göta lifgarde. Staben. Öfverste och sekundchef: Fallenius, C. M. H. Öfverstelöjtnant: Lagercrantz, A. E. L. _ Majorer: L. r. Thorel, A. G.; Silfverswärd, E. Regementskv.-mästare: entzen, C. B. l. Regementsadjutant: Helling, E. P. H. 2. dito: Schartau, F. A. V. 3. dito: Högfeldt, O. Th...Vapenofficer: Besxow, A. B. G. SVEA. 13 rottninggatan.

3 [! ) C. Öfriga allmänna inrättningar. Regementspastor: Rogberg, O. E. C. G.; Wetterstrand, G. K. L.; Ekström, C. Regementsauditör: Rudbeck, J. R. G., frih. S.; Weström, J. V. E.; Malm, A. G.; Carls- Auditör i regementet: Breitholtz, C. G. E. son, G. E.; Malm, E. G. Regementsläkare: Klefberg, F. A. Bataljonsläkare: J. A. Odqvist, K. A.; rougge, [2495J K. Lifgardet till häst. Hegementsintendent: Musikunderlöjtnant Clareus, : Trobäck, C. B. O. P., musik- Öfverste och St a b en. sekundchef: Oxenstierna, E. direktör. C. G., grefve. Regementstrumslagare:Jonassen,N.A.T.F. Ofverstelöjtnant: von Rosen, R. G. E. M., Bataljonsadjutanter :.Lundberg, berg, J. O.; Nyqvist, E. C. A.; Rehn- grefve. Regementskvartermästare: Wrede, F. C. F. Regementsväbel: Johanson, J. E. A. F:son, ryttmästare i reg:tet, grefve, Köksföreståndare: Lilliefelt, C. H. Regementsadjutant: Bonde, N. G., löjtnant, Vapenunderofficer: Grann, O. N. grefve. Sjukvårdssergeant: t. f. Nohrling, G. H. Regementspastor: Elmqvist, H. F. A. Förrådsförvaltare: Ljungvall, K. A. Auditör: Afzelius, A. C. A. Gevärshandtverkare: Björkqvist, C. A. vice Auditör: reg:tet. Hernblom, A. G., auditör i Kompanistaten. Regementsläkare: Sjögren, Tage A. U. Kaptener: von Stedingk, H. L., grefve, Regementsintendent: Nordberg, L. H. E. (i regementet); Adlerstråhle, A. E. T.; Regementsveterinär: Morell, E. O. E. Löwenhielm, H. A.; sberg, C. E.; Bataljonsveterinär: Håkansson, P. L ager berg, A. O.; Norman, K. A.; Falken- Förrådsförvaltare:., Andersson,.. C. G.. berg, M. H. F., frih.; Landegren. C. H. V.; Mu.~~kfanJunkare: Moller, T. O., musikunder- Creutz, E. J. G., frih.; Glimstedt, P. G.; JOJtnant. Edholm, E. G.; Wiman, S. J.; Lind af Plstolsme~: Andersson, E. T. Hageby,E. J. L. (förste adjut. i V. arme- Skvadronstaten. förd. stab.), Krook, K. Ryttmästare: Boltenstern, G. A., major i Löjtnanter: Kroplien, J.L. T.; Herslow, C. N.; reg:tet, chef för ridskolan åströmsholm; Holmquist, C. A.. F. L (i reg:tet, vid gene- von Essen, H. H., frih.; Leuhusen, C. G., ralstaben); v. Bahr, N. H.; Berlin, N. H. Z.; frih.; Linder, E.; von Rosen, R. C. C., Broms, C. H.; Hahr, G. A. M. M.; Trana, grefve; A.dlercreutz, N. A..; Hamilton, G. A.; Holmquist, H. E. O.; Tham, A. V. V.; G.. G. J. W., grefve. Moberg, A.; Fick, H. E. W.; Algren, C. H.M.; Löjtnanter: A.minoff, G. C. G., ryttmästare i revel, A. F.; Nauckhoff, S. G. G:son; Kil- reg:tet; von Essen, C. M., frih., ryttmästare lander, E. V. ireg:tet;von Horn.C.H.;Hamilton,J.G.P., Underlöjtnanter: Winro~h, K. G.; von Sche- grefve; von Essen. F. W., frih., Hamilton, wen, S. J. H. F.; Pfelff, H. G. V.; Enell, G. H. A., grefve; Lewenhaupt, C. G. S:son, K. H. A.; af Klercker, G. F. A.; Ekström, grefve; Cronstedt, A. W. J., grefve; Cron- E. M.; Qvennerstedt, S. C.; yrssen, W. O. hielm, C. A. P., grefve; Bonde, F. G., G. P.; Heeffner, A. V.; Segerstråle, G. T. M.; grefve. Fleetwood, F., frih.; Köhler, N. O. Underlöjtnanter : Hamilton, H. A. K., grefve; Fanjunkare: Malm, J. G.; Öhlin, S. A.; Thu- Wachtmeister, A. H. E. A:son, grefve; lin, P. T.; Hellstrand. C. O.; Peterson, A. F.; König, C. H. M.; Björnstjerna, O. G. M.; Nilsson, A. A.; Svedberg, O. V.; Franzon, Hamilton, H.. F., frih.; von Rosen, H. R., C. O. F.; Forsell, J. A. A.; Blomqvist, J. E. grefve. Sergeanter: Carlsson, C. A.; Josefsson, F.; Fanjunkare: Murbeck, C. A.; Hård, H. Th.; Bergström, G. J.; Antonsson, C. A.; Modd, Sjödin, S. G.; Gustafson, A. G.; Lind, A.; C. F. O.; Gustafsson, A.; Nyqvist, E.; Fager, Ekegren, N. J. J. H.; Almen, K. G. S.; Svensson, C. A.; Sergeanter: Nyström, J. F., fanj. i reg:tet; Sandborg, E. M.; Erlandsson, J.; Bodin, Peterson, O. E.; Strufve, J. A. G.: Malm C. E. V.: Oredsson, P.; Hellmin, C. B.; borg, H. N.; Ekander, N. N.; Wallin, J. O.; Lindahl, A. E. C.; Andersson, C. G.; o Strömberg, H. F., sergeant i reg.tet. wen, C. A.; Johansson, K. H.; Ruus, E. F.; Möller, Otto; Skjöld, C.; Löfstedt, A. V.; Nilsson, N. O. E. Ekdahl, A. E., i reg:tet; När1und, A. H., Musiksergeanter: Höglund, K. A., fan- i reg:tet. junk.; Jonsson, C. E., fanjunk.; Lundgren, Musikfanjunkare: Möller, 'rh. O., musikunder- C. E., fanj.; Rosendahl, S. Ch. W., fanj.; löjtnant. Fäldt, K. E.; Johansson, J. E. N.; Jansson, Musiksergeanter: Pettersson, E. G., fanj. i Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottni,nggatan.

4 3. Försvaret. [ ] reg:tet; Ericsen, J. E., anj, i reg.tet; F. G.E.; Sjörin, R. J; Olsson, E. F.; Ståhl, Lindström, G. O., fanj. i reg:tet; Aker K.A.N.;Usson,E.J.O.H.;Sjöbring,A.L.; berg,e.m. V.: Falkenstedt, N. A., i reg:tet; Wollgarth, A. H. P.; Thor, J. E.; Olofsson, Lindelöf T., i reg:tet. J. E.; Hallin, A.; Hellbo!g, E.; Nyande~, -- A. E.; Stolt, J. B. N.; Sjödal, S. F.; V' [2497] K. Svea artilleriregemente. berg, C. P.; Eriksson F. G. ~egementschef: Torön, G. A., öfverste. För~ådsförv:altare: Ridderström, H.. Öfverstelöjtnant: Theoander,.F. O. P. Musikstyckjunkare. Jako.bss.on, A. S.,..~ reg.: Majorer: Bolin, A.j Hamrnarskiöld.P. A. L. R; Hasselgren, J. C. W., reg.,: Fröjd, g. Karsten, P. V. C.. reg.; Edholm, F. W., reg.: SJo- Kaptener: Fick, E. F.; Sabelfelt, G. H.j gr.en, F. O., i re&"... Björnström, G.; Posse. G. E. H., grefve : Musiksergeanter. Liljeborg, V.; Soderberg, Lundeberg, G. A.; Lilliehöök, n, Tarras- U. C. O.; Lundberg, C. O. B.; Eklund, E.j Wahlberg, B. A.; Lyström, A. 1.; Way, Widön, E. A.; Uppström, G. W. S. T. M.! Falkenberg, C. A., frih.: Ca!.l. regementets reserv: berg, P., reg., Vid generalst~ben; Ekelof, Öfverstelöjtnanter: von der Burg, J. J., N. E.; Schurer von Waldhelm, S. W. L.; öfverste i armen' Janse, A. F.. Wachtmeister, F. G. H., &,refve; ":er- Major: Elson, G. ' ner, G.;.Stjernstedt, J. C., frih.; Hazelius, Kaptener: Frumerie, G.; Tholerus, J!l. H., G. J., reg.. Vid generalstaben; Chnst~r. major i armen; Bergmanson, K.; Gibson, son, E. G. H.; Lagerfelt, G. A. E., frih. O ' Frestadius E. J. Löjtnanter: Osterman, O. 1., i regrtet ; Gadd, Löjtnal;ter: Abeniu~, A., kapten i arme.n; S. H.; Uggla, G. G.; von Krusenstjerna, L. Schlirer von Waldheim, P. W. F.j Hamll- E. F.; Hamilton, C. G. " grefve; Virgin, ton, A. L. K., grefve; Nisser, W. P.j G; O. E.; Lewenhaupt, C. A. S:son, gr~!ve; Lindblom, G. T., reservlöjtn..; Carlson, Wernstedt, L.; de Laval, P. G. F.j LelJon- 0.1.' Thufvesson, A. O.; ElmqUlst, H. S. O. h~fvud, K. S. S:on, frih.: Rappe, A. O., Underl5jtnanter: Hammarström, H.G.;~~?rnfnh.; Hernlund, C. G. J.j Kleen, C. W.; ström-steffanson, H. M., rcservunderlöjtn.: Montgomery, R P.; Lilliehöök, G. l\.; Liljewalch, E. K. F.; Golje, T...~.; Wide- yrssen. N:. P. G.; Francke, K. R; Rosen, gren, G. S. N., reservunderlojtn.; von N. 1.; Wersall, E. G. o Rosen, C. N. G., grefve; Beskow, E. J.; Underlöjtnanter: Malmsten. R. J. H.; Aker- Cederschiöld P. S. R. R.; Hreger, G. E.j hielm, S. L., frih.; Liljewalch, O., i rez.tet; Högman, S. Å.; Barnekow, F. C. E., frih. j Florman, G. F. C.; de Laval, E. P.H.j Mont- Bergendal, T. A. T.; Centerwall, F. G. S.; gomery, G. R.. Rosenius N. G.; Bernström, S. F. j von Rege~entspas~or: Bergö, e. J ".konstltuera~. Schwerin', G. B., grefve; Wenström, K. W.; BataJonspredl~anter: Blomquist, O. R.; V- Arfwedson, H. G.; Lindberg, E. O.; Saleander, J., reg.. monson e. A.' Martin, S. R.; Fahlcrantz, A~ditör: ~~~dencrona, G. C. A., konstituerad. H. J. 'M.; L~ndberg, S. E.; Lindahl, S. Vice auditör: Forssell, H. O. G. W.; Enhörning, 1. A. F. Regementsläkare: Nordlund, J. B... Musikdirektör: Lundgren, A. F. W. Ba.ta~Jon~läka!e: Otterström, A. H., reg.:lak. Styckjunkare: Moberg, C. E., ~.nderlöjtnant faltlak.-karen. i armen; Granfe1t, F. L.j ZelJser, e. A. J.; Regementsintendent: Appelberg, E. Thyrstedt, P. A. G. G.; Lundberg, O. P.; Regementsveterinär: Ringdahl, H. E. Rubin, G. F. J.; Westermark, P. G. A.; Bataljonsveterinär: Regner, L. G. L., reg.- Wahlbom F. W. J.' Tufvesson, M. vet. i fältvet.-kåren. Sergeanter: 'Sandberg, 'A. M. J.; Rosenqvist, Musikdirektör: Arnoldsson, J. R. N. P.' Karlsson K. G.; Borg, O. F.; Alzen, Styckjunkare: Ny,J.A.; Edh~an, C. W..:W~s- C. A. 'e.j Eriks~on, C. A.; Sjöberg,K. W. P. terlund, G. A.; Axelson, e. A. A.; Lmden, Musiksergeant. Lagergren, e. A. A. O. L.; Ljungquist, A. H.; Berggren, A. --- G.; Sköld, e. E. L.; Green, G. yj. C.; [2499] K. Positi~nsarti1lerir~~ef!lentet. Palm, e. A. P.; Palm, K. G. O.; Oberg, (Regementet ar under upp sättrrlng.). C. A.; Lagerholm, C. H. C.; Nilsson, e. O.; Reg~~entspastor: Rehn, e. A., tjänstförr. Nord, J. A. A. A~ldltor: ~:amb~rg, J. Ser eanter: Sahlberg, O. G. O.; Johansson, J. Vice auditör: Ljungman. e. J.... V~; Lundgren, K. E.; Nilsson, H. A.; Nyblad, ~egement~chef: Bergmm,l, O. W., ofverste. K. G.; Johansson, C. A.; Ek, J. E. L.; Sund- Ofv:erstelöJtnant: Fallemus, e. e. H. berg, A. R. W.; Wetterdahl, O. F. s; Majorer: Vennerholm, H. M.; afwetterstedt, Westerlund, A. E.; Malmberg, A.; Theorin, e. G. Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggataa.

5 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Kaptener: Kuylenstierna, O. F.; Ekström, H., Öfverstelöjtnanter: Odelstierna, A., afdelregementskvartermästare: Ehrensvärd, N. ningschef vid fästningsbyggnadsafdeln. å G., frih.; vonotter, C.G., frih.; Jegerhjelm, hufvudstationen; Lundquist, C. L, afdel- K. E. G. A.; Wennerström, T. C. A.; Syl- ningschef vid kasernbyggnadsafd. å hufwan, E. H.; Von Schwerin, H. V. R, vudstationen. grefve; Hesselman. C. A.; Sellman, J. C. Majorer: Erikson, E. C., fortif.-befälh. vid W. G. E. kommendantskapet i Boden; Nyström, C. Löjtnanter; Hessie, E. W.; Claesson, K. O. F.; A. V., afdelniugschef vid truppafd. å huf- Stjernstedt, S. W. J., frih.; Elliot, C. W.; vudstationen; af Petersens, L. A. S., fortif.- Rubenson, A.; Wendelin, K. G. R; Wibom, officer vid V. armefördis stab; Norinder, T. H., regementsadjutant; Thamsten, G. H.; A. G., fortif.-befälh. å Karlskrona fäst- Tolleus, N. A. ning. Underlöjtnanter: Hebbe, P. M.; Carlson, E. Kaptener; Smitt, R E., fortif.-bef. å Vax- F. V.; Kjellgren. R J.; Hedenstierna, S.; holms O. Oskar-Fredr.-borgs fästning; Erics- Nilsson, E. R.; Stiernspetz,. son, E. A., fortif.-officer vid. arrneförd:s Regemcntspastor: Rehn, C. A., tjänstf6rr. stab; Gartz, C. G. W., fortif.-off. vid. ar- Auditör: Breitholtz, C. G. E., tjänstförr. mef.s stab; Carlquist, C. A. R, fortif.-be- Vice auditör: Ljungman, C. J.. fälh. å Karlsborgs fästning; Olson, C. G. L., Regementsläkare; Gibson, O. W. fortif.-off. vid Hl, armefis stab; Lind, O. E., Bataljonsläkare: Hammar, J. fortif.-befäh. å Alfsborgs fästning; Rabe, Regementsintendent: von Otter, C.F.S.,frih. G. J., fortif.-off. vid V. armefis stab; Bataljonsveterinär: Kruse, H. E. Amundson, K. A. B., militärattache vid Musikunderlöjtnant. Monthan, C. E. W. K. Maj;ts beskickning i Paris; Bergen- Styckjunkare: Lindberg, C. A. G.; reifaldt, stråhle, F. G. R.: Bjuggren, S. E.; Ny- F. O.; Westergård~ O. M.; ahlberg. J.; ström, C. O. A.; Eneström, E. G. H., adj, Loven, N.; Kallander, F. E.; Kasse1l, O. vid armeförv:s fortif.s-dep.ts militärhyrå, F. W.; Holmberg, C.; Sjögren, P. A.; ihlström, P. A., fortif-off vid V. ar- Lindgren, K. E.; Kaunitz, C. G.; Stiern- mef.s stab; Gyllenkrook, K. S. G., fortif.- feldt, J. E. befälh. vid Gottlands fortif.-omr.; Ericsson, Sergeanter: Scherrnan, N. W.; Ahman, A. R.; J. S.; Frumerie, E., arbetschef å Bodens Lavett,O. E.; Lindva1l, J. E.; Cedritz, O. J.; fästning; Svinhufvud, P. A. S., adjutant Björklund, O. N.; Kronor, K. A.; Alm- vid fortif., arkivarie och bibliotekarie; qvist, A.P.: Hellström, E. A.; Siegers, C. Fock, C. A. G., frih.. P. E.; Gullberg, J. L.; Scherberg, K. T.; Löjtnanter; v. Heijne. A. H.; v. Heijne, R. olk, J. W.; Pettersson,. E.; Petters- A. L.; Tyden, 1::>. E.; Haglund, A. G.; v. son, J. F.; Olsson, K. A.; Stråhle, K. H.; Post, J. O. A. Stenberg, C. A. E.; Larsson, E. A.; Hed Fanjunkare: Ahiström, G. A.; Melin, A. B.; lund, J. A.; Nygren,F. B.; Wiklund, P. A.R. Carly, C. V. E.; Samuelson,C. J.; Rosen- Förrådsförvaltare: Ljungman. G. gren, G. A.; Werner, G. W. C.; Kinel!, A. Musiksergeanter: orf, K. O.; Eriksson, G. W.; G.; Sundgren, K. E.; Englund, A. G.; Ahl- ''horen, F. A. J:son. berg, K. K.; Nyrander, P. 'J. Jison: Ohls- Reserven: son, J.; Herrström. G. M.; Rtiden, C. A. C.; Löjtnanter: Nissen, T. A.; Svedelius, E. T. Östergren, O. A. V.; Andersson,' R. K; N.; Gustafsson, J. H.; Palm, N. H. Adolfson, C. E. Underlöjtnanter: ''onden, A.; Krumlinde, H. Sergeanter: Lindström, C. G. O.; Pettersson, W.; Gustafson, K. R; Kilander, K. K:son; C. A.; Quist, K,T.; Magnusson, K. F.; Eliasson, 1.; Rheborg, N. G.; Leffler, H.; Grudd, L. A:son; Ringdahl, O.; ahlström, Lagerholm. G.: Allard, B. H.; Angman, A. A. E. S.; Larsson, K; Gripensköid, G. F.; J.; Schröder, K A.; Zachrisson, K. E. A.; Rosenqvist, A. R Odelstierna, E. E:son; von Segebaden, E. Fortifikationskassör och redogörare: Geete, S..; Park, C. W.; ahllöf, S. 1.; Linden, H. F. W. A.; jögren, R; Leander, S. O.; Hirsch, Fortifikationskassörer och förrådsförvaltare: H. V.; Carlsson, S. C. G. Karlsson, K. P.; Granind, C. G. R.; Jä- Reservauditör: Beskow, G. W. derlund. L. G.; Jarl, F. A.; Pettersson, E. G.; Lagerlöf, E. F.; Svensson, S. A. [2501] K. Fortifikationen. Chef: Munthe, C.. L. W. W:son, general- o major. [2503] K. Svea ingenjörkar. S ta b e n. t'lfversteöjtnant och chef: Thorssell, A. F. 6fverste: Juhlin-annfelt, G. F. H. J. Major: Mnrray, C. A. A. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

6 3. Försvaret. [ J Kaptener: Ljungberg, C. R., tygofficer; Lö- Sander, A. N.; Sundmark, C. G.; Kellanwenhielm, C. C. V., chef för 2. komp.; der-lange, V. A.; Wahlgren, G. G. L. Wiborgh, G. A.,.chef för 4. komp.!. Liberg, Sergeanter: Pehrson, P.; Lionel, O.; Löf L. O. A., chef for 5. komp.: Kaijser, Go, gren, G.; Holmeii:A. E. H.; Forsberg, B. O.; chef för 1. komp.; AHn, S. E.; Lallar- Kronlund, G..; Thorsson, S.; Nordvall, stedt, B. K, chef för 3 komp. o V. H. O.; Nilsson, N. V.; Hansson, H. M.; Löjtnanterr Brunskog, C. J.; Erici, E. Go; Norgren. KoH. V.; Linden, J. E. J.; Thor, Gylling, A. O.; Westerling, S. G.; Fev!,ell, N. O.; Aronsson, E.; Mohme, G. A.; Sund- E. F. T; Schserströrn, C. W.; Reuterskiöld, berg, B. G. M. L. C.; Björnbom, C.; Hain, G. H. W.; Musikfanjunkare: Lundvall, G. A.. Ström, G. E.; Enger, H. P.; Gyllencreutz, Musiksergeanter: Linde~erg, S..; Gustafs- B. J. W. son, J. E. L.; Henrikson, H. G.; Berg, Underlöjtnanter: Frick, P. A. E.; Mannström, K. M. S. B. K. A.; Lönegren, S. G.; Blomqvist, Regementsläkare: Nyqvist, A. J. H. T. H.; Palm, A. B. Regementsintendent: Blomstedt, C. J. O. Fanjunkare: Selmander, C. H.; Westerling, Bataljonsveterinär: Moren, A. T. E. C.; Peterson, G. H.; Nilsson, A.; warsson, Fortiflkationskassör och förrådsförvaltare: C. L. t; Sandh, J..; Ribe, P. R. P.; Stjerna, J. A. Ståhl, A. J. A:son. Förvaltare: Liining, C. H. M.; Rosen, J. E. Sergeanter: Englund, C. V.; Eriksson, E.; Kilander, F. A.; Ternbom, A. E.; Pettersson, J. E.; Björkman, A. G.; Ohlsson, O.; ''rouin, E. O. H.; Holmer. K. E.; Nord ström, A. V.; Ericsson, E.; Johansson, C. H. M.; Crona, J. O. W.; Andersson. Jo; Heij, C. J. Musiksergeanter: Brandes, T. R. J.; Ring. dahl, J. K; Widqvist, V. M.; Rydberg,S.H. Regementspastor: Lodin, F. A. Auditörer: von Hedenberg, A. R. A.; Juhlin; annfelt, C. G., vice auditör; af Klintberg, B. H. A., vice auditör. Regementsläkare: Johnson, G. H. Bataljonsläkare: vakant. Regementsintendent: Björkman, G. Bataljonsveterinär. Arenander, E. E. Fortifikationskassör och förrådsförvaltare: Bergschöld, F. O. J. Musikdirektör: Willners, E. E. N. Förvaltare: Sandgren, C. H.; Grönberg, A. [2505] [2507J K. Fälttelegrafkåren. Öfverste och chef: Leijonhufvud, B. S. A:son, frih. Kaptener: Norinder, C. G., chefför 1 komp.; Naucler, C. E., tygofficer; Hamilton, H.., grefve, chef för 2. komp. Löjtnanter: Werner, V. G.; Schenström, E. G.; Granfelt, F. S.; )Vallman, S. E. R,; Jacobson, B. V. L.; Asbrink, S. S. K; Virgin, H. F. W.; Jungner, E. A. Underlöjtnant: Högman. G. W. Fanjunkare: ahlberg, A. B. C.; Björnström. G. A.; Johansson, K Sergeanter: Persson, J.; Ljungquist, O. W.; Borgström, C. H.; Carlsson, J. A.; Karlsson, K E.; Briinteson, A. E.; Johanson, J. V.; Haglund,.; Andersson, A. E. Musikfanjunkare: Söderberg, G. J. Bataljonsläkare: Wahlstedt, A. J. G. Regementsintendent: von Essen,G. A. Regementspastor, auditör och bataljonsvete- K. Göta ingenjörkår. rinär gemensamma med Svea ingenjörkår. (Adr, Karlsborg.) Fortifika tioriskassör och förrådsförvaltare: Öfverstelöjn, och chef: Enblom, G...~a;lsso.n, G. ~'.. Major: Norrman, J. r. Forradsforvaltare. Ekstrand, A. W. Kaptener: Gussing, P. A. N. H., chef för 5. komp.; Broberg. E., tygofficer; Loven.Si t., [2508J K. Bodens ingenjörkår. chef för 4. komp.; Strömman, S., chef för Major och chef: Kullberg, O. l. komp.; v. öbeln, K. H. V., chef för Kaptener: Berglund, G. H. F.; Tydön, C...~. komp.; No.~ström, T... A., chef för 1. komp.: Thimgren, C. Go,chef Löjtnanter: Frus, T., chef for 2. kornp.; för 3. kornp.; Sylvan, O. C., chef för 4 komp. Jungstedt, G. H. A. H.; :Axell, 1.; Lewen- Löjtnanter: Fogman, E. J., tygoffieer; Rosenhaupt, G. A. A., grefve; von Porat C. G.; svärd, A., chef för 2. komp.: v. Gedde, W.; Orrling, S. F.; Rahmqvist, C. A. S.; Blom- Carlson, A. F.W.; Beer, G.; Kantzow, N. G.; berg, L: A.; Graumann, A. W.; Grön- Westrin, G. F. H.; Hedrsn, E..; Nordenhagen, A. E. stam, K. S. A. Underlöjtnanter: Engström, A. R.; Koch, Underlöjtnant: Linder, C. 'B. P. F. Ko; ~yhrström, J. B. E. Fanjunkare: Kilander, C. V.; Gilen, J. A. Fanjunkare: Öberg, E.; Almquist, K. A.; J:son. Brand- 8ch Lilf"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 rottninggatan.

7 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. Sergeanter: Widen, C. A. A:son; Wolke, A. ArtlJlerlmusenm. N.; Löfström, S. A. W.; Blomgren, J. O.; Föreståndare: Kuylenstierna, O. F, kapten Kall, C. O. V.; Karlsson, N. O.; Ohlsson, (se ofvan). J.A.; Frantz, G. W. J. G.; Johnson,C.G.; Biträde hos föreståndaren: Haiemdahl, M., Svensson, J. G.; Böös, T. H. A. tygunderoficer (se ofvan). Musiksergeanter: Bergström, K. A. j Gudmundsson, C. A. Bataljonsläkare: vakant. Regementsintendent: Bergh, G. A. E. Fortifikationskassör: Svensson, S. A. Förvaltare: Hällen, L. J. [2511J Stockholms tygstation. Tygmästare: Wennerholm, Hugo Malcolm, major. Tygmästarens expedition. Tygunderofficer: Haiemdahl, M. Tygskrifvare: Melin, O. C. Kassakontoret. Kassakontrollant: Kuylenstierna, O. F., kapten. Kassaförvaltare: Borg, N.' Ammunitionsförrådet. Tygofficer: Kuylenstierna, O. F., kapten. Tygförvaltare : Hultgren, E. Tygskrifvare: Nilsson, A. Gevärsförrådet. Tygofficer: Reuterskiöld... H. A. F., kapten. Tygförvaltare: Ahlbom, Edv, Tygskrifvare: Berggren,. Tygförrådet. Tygofficer: Kuylenstierna, O. F., kapten. Tygförvaltare: Ahlbom, Edv. Tygskrifvare: Nilsson, N. Tyghandtverkare: Julin, J.. Ammunltlonsf'örrådets laboratorium. Tygunderofficer: Skoglund, C. A. Tillsyningsmästare: Ljnngvall, L. E. Gevärsreparatlo nsverkstad en. Tygofficer: Reuterskiöld, H. A. F., kapten. Besiktningsrustmästare : Henning, A. U. Tillsyningsmästare: Blomqvist, A. A. Tyghandtverkare: Thelander, L. G.; Lindmark, J. A.j Svensson, J. A.; Streijffert, A.; Flodin, G. F.; Nyström, C. F. Smeds. och maskin-, sadelmakare- samt snickareverkstaden. Tygingenjör: Alland, C. E. W. A:son, civilingenjör. Tygverkmästare: Ramsten, J. Tillsyningsmästare: Sundgren, C. A.; Åkerlind, C. E. Tyghandtverkare: Linder, F. O.; Holmberg, N. A.j Henning, J. H. L:son; Ahlqvist, A. P. E.; Scharin, A. r., Fredriksson, J. O.; Fagerström, O. J.; Forsberg, W.j Johansson, A. F. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget [2513J Ammunitionsfabriken, Marieberg, Stockholm. Styresman: Engström, C. L., kapten. Besiktningsofficer : Berglund, K. A., kapten. Arbetsofficer: Wennerström, E. J. T., kapt. Fabriksingenjör: Korseman, H. J:son, civilingenjör. Fabriksförvaltare : Seedoff, A. M. A. J:son. Verkmästare: Sundström, C. G. F. Fabriksskrifvare: Moberg, A. Fabriksunderofficerare : Gustafson, Hj. L., styckjunkare; Petersson, A. W., styckjunkare. [2515J Armemi intendenturförråd i stockholm. Chef: Fries, C. J. G, fältintendent af l:a graden. ntendent: Bredberg. E., intendent. Adjutant: Hamilton, A. W. H., grefve, intendent. Verkmästare: Hemberg, H. A. (sadelmakeriverkstaden); Tenger, G. C. E. (kronobageriet). Förrådsförvaltare: Andersson, J. E.; Bergendahl, J.; Linder, K. n, Mellqvist, N. G. [25 16J Civilanställningskommissionen. Ordförande: Chefen för V armefördelningen. Ledamöter: Chef (sekundchef) eller annan regementsofficer från hvarje af V armefördelningens i Stockholm garnisonerade truppförband. Sekreterare: Majoren m. m. H. G. W. Hagman (af K. Maj:t förordnad). [2521] Stockholms station af K. Flottan. Officerskåren. Konteramiraler: yrssen. W., inspektör af flottans öfningar till sjöss; Ehrensvärd, C. A., grefve, stationsbefälhafvare; yrssen, G., chef för marinförvaltningen. Kommendörer: ahlgren, P. J., chef för k. sjökarteverket; Anckers, N. E., varfschef; Ankarcrona, S. J. T. C'o chef för marinstaben; Ekström, A., chef för underoff.- o. sjömanskårarna. Juel, A. B., chef för marinförvaltningens artilleriafdelning.hamilton, H. W., grefve, chef för k. sjökrigshögskolan. Kommendörkaptener af första graden: Rosensvärd, C. A. F. P:n, chef för marinförvalt- SVEA. 13 rottninggatan.

8 3. Försvaret. [2521J ningens nautiska afdelning; Larsson, A. chef för underofficers- o. sjömanskårerna; W., tjänstg. i sjökarteverket; Munthe, C. Bolinder, J. M.; \Vahlberg, E. E.; Cron- L. A.; Ulff, C. E.; Lannerstierna, J. V.; stedt, R, grefve, tjänstg. i marinförvaltnin- Ekelund, J. G., chef för marinförva1tn:s gen; Ekelund, G., kasernbefälhafvare; Frötorpedafdelning ; Helin, J. A., chef for ding, A. R, chef för 4. skeppsgossekomp. i marinförvaltningens marinafdelning; v. Marstrand; Carell, A. G., lärare i sjökrigs- Krusenstierna, H. W. M., stabschef i insp. skolan; Holmberg, C. E., tjänste:. i marinaf flottans öfn. till sjöss; af Ugglas, G. staben; de Broen, G. S. N., tjänstgör i O. M., frih., chef för mobiliseringsafdeln. marinförvaltningen; Reinius, G. P., tjänst i marinstaben; Gyllenkrok, A. T. C., frih., gör i sjökarteverket; Noren, K., tjänstgör afdelningschef för organisationsafdeln. i i marinförvaltningen; Lindsström. C. O.; marinstaben; Lidbeck. G. H., ordförande Hägg, A., adjutant i k. sjöförsvarsdepartei förvaltningsdirektionen ; Hamilton, L. P.; mentets kommandoexpedition; Selander, Engström, C. C.; Wachtmeister. C. A., N. E. F., tjänstgör i marinstaben; Hafgrefve, chef för k. sjökrigsskolan. ström, C. O., adjutant hos inspektören af Kommendörkaptener af andra graden: Lind- flottans öfningar till sjöss; Elliot, H. O., ström, C.F. J., chef för ekipagedepartemen- tjänstgörimarinstaben; Poppius.Ej Tyden, tet: Thurdin, R. A., adjut. hos stationsbefäl- A. E., tjänstgöri marinstaben; Blom,A. T., hafvaren; Feychting, S. E.; Liepe, R G., informationsofficer i underofficerskolan ; chef för marinstabens utrikesafdelning; Braunerhielm, C. A. G., befälhafvare för Sparre, U. C. K., chef för ejöförsvarsde- gniststation; Brodin, G. L., tjänstgör i partementets kommandoexpedition; Rosen- marinförvaltningen; Gustafsson, C. R A., svärd, K H. A. P:son, chef för torped- chef för 5. skeppsgossekomp. (Mardepartementet; Ankarcrona, N. S. ''., chef strand); Svinhufvud, J. S., adjutant hos för skeppsgossekåren i Marstrand; Posse, chefen för underofficers- och sjömanskå- K. A., grefve, chef för marinstabens kom- rerna; Tamm, C. F., adj. i sjöförsvaradeparmunikationsafd.; N orselius, C. G., tjänst- tementets kommmandoexpedition i Berggör i marinstaben; Schneidler, J. C.; de mark, E. H., informationsofficer l under- Brun, G.; Ericson, H. H. K, assistent å officersskolan; Christerson. H. J.,; Sylvanmarinförvaltningens artilleriafdelning, lä- der, C. G. A., adjutant hos chefen for rare i sjökrigshögskolan och sjökrigssko- marinstaben; Jahnke, L. G. O.,tjänstgör lan. i sjökarteverket ; Åkerblom, N. L., tjänst- Kaptener : Hamilton, H. R, grefve, komm.- gör i marinförvaltningen ; von Fieandt, kapt. af 2:dra gr. i k. flottan; Palme, H. B. G., informationsofficer i underbefäls- A., chef för uppfordrade båtsmanskompa skolan; Jacobi, E. A. H., tjänstgör i marinnier: Gyllenstierna. C., frih., tjänstgör j förvaltningen; Söderhaum, J. H., kadettk. sjökarteverket; Odelberg, A., chef för officer vid sjökrigsskolan; Tiselius,. H., bevärinzskompaniet: Kraft,. A.; Riben, kadettofficer i sjökrigsskolan; Simonsson, C. F. W., tjänstgör i marinförvaltningen, H. V.; Örnberg, A.; Fevrell, F. T. E.; lärare i sjökrigsskolan; Gisiko, A. H., Erikson,C.B.;Krook,G. N. H.. tjänstgöri k. tjänstgör i marinstaben; Arnelius, L. E.; sjökarteverket. Meister, A., äldste instruktionsofficer i Löjtnanter; Frendin, G.. R.; Giron, A. E. O.; exercisskolan ; Norman, L P. B., chef för Mörner. A. G., grefve, adjutant hos stamindeparternentet ; Liljencrantz, C. E. L., tionsbefälhafvaren; Wrangel, E. W. H.; chef för 10. matros ek. komp.; Prytz, tjänstgör i marinstaben; Palm, K T., A., chef för 6. matro komp.; Starck, G. R. tjänstgör i marinförvaltn.; Ehrensvärd, tjänstgör i marinstaben, marinattache i G. C. A., grefve, tjänstgör i marinstaben; Sit Petersburg; Grafström, J., tjänstgör Fries, H., torpedofficer; Cassel, L A., äldste i mari nförvaltningen: Lagercrantz, A. officer vid sjöinstr.- o. sjökarteförrådet; B. C. J., chef för 2. eldar- O. 2. handtv, Rosensvärd, O. H.; Cassel, C. F: A; Cleve, komp.; Peyron, E. W., tjänstgör i marin- N. M.; Zander, B. J.; Wachtmeister, G. G. staben, marinattaohö i London; Posse, C. G., grefve; Wijkmark,N.; Arnberger, N. J.; A., grefve, tj.g. i marinförv.; V. Sydow, Ullen, J. O., tjänstgör vid skeppsgosse- R. R., chef filr 4. matroskomp.; v. Horn, kåren i Marstrand; Modin, W. O. H., ka- A. G.; Lybeck, O. E., tjänstgör i marin- dettofficer vid sjökrigsskolan; von Heldenstaben ; Hägg, E., adj. i inspektörens af stam, R. M.. adjutant i sjöförsvarsdepal'teflottans öfn. till sjöss stab; Unger, G., mentets kommandoexpedition; Brannertjänstgör i marinstaben, marinattaeho i hielm, G. E. R; Ekebohm. O. F.; ahl- -Paris; de Champs, C. L., marinattache i beck, C. O., tjänstgör i marinstaben; Bur- ~Tokio och Peking; ahl, S. J., adj. o. man, P., tjänstgör i marinstaben; Olsson, Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. ia rottninggatan.

9 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. A.j Blomberg, J.; Håkansson, S. Y. O.; Karl son, T. M.; Lindberg, C. C.; Hafström, G. A.; Låftman, A. K. E.; Schiissler, J. K. o., Werner, N. R.; Lilliehöök, W. E. K.j Söderberg, K. O. L.; Schollin, N. H.; Fåhreeus, O. B.; Soot Tisell, N. A.j Bergman, A. O. A.; Nerman, F. A.j Akerhielm, K.; Johnson, Th. A:sonj Rudberg, C. G.j Sundblad, E. W.j Giron, M. E.; v. Bahr, A. H.j Wahlström, C. G.; Krokstedt, C. G.; Ekeroth, N. F.; Bouveng, E.; Ottosson, A.; v. Krusenstierna, E. A. F.; Egerström, C. Å. F:son; Ellsen., A.; Svenonius, K. T.; Hummel, T. A. j Aberg, N. E. O. V.; Rosen, H. E. L.; Stephenson-Möller, N. G.; Numa, H. P:son; Frick, N.; Wallin, S. A.; Rudberg, S.; Grönberg, J.; Warfvinge, O. F. O., tjänstgör i Marstrand; yrssen, K. G. P., tjänstgör i Marstrand; West man, H. j Flory, S. A.; Ekstrand, S. Y.; Öberg, E. A.; Wetter, S. E. Pison. Underlöjtnanter: Uggla, E. A. G:son; Granström, G. E.; Hallström, N. K.; oa. qvist, G. B.; Lindgren, B.; Muhl, K. J. H.j Hamilton, K. G., grefve: Laurell, K. A; Afzelius, E.; Ternberg. E. o., Wallenberg, R O.; Neumuller, F. M.; Beckman, S. A. O.j Graaf', K. S. T.; von der Burg, G. J. T.; Mörner, A. H. V., grefve, Martin, S. G. Rj Wachtmeister, A., grefve; Weinberg, S. G.; v. Schoultz, G. O. R A.j Broms, N. A.; Johnsson, E.j Lindberg.. A.; Eckerström, C. E. W; Färnström, E. W. [2523 J U nderofficerskåren, Flaggunderofficerare: Eklund, P.J.A.; Wahlgren, E. H.; Lagerhamn, P. E.; Pettersson, S. J.; Johansson, C. Emil; Haglund, J. L.; Forsberg, E. O.; Littke, A. E. P.; J onasson, J.; Olsson, S. A.; Jonsson, J. L.; Svan ström, K. G.j Andersson, A. R; Korp, K. A.; Karlsson, A. J. F.; Widholm, A. O.; Johansson, P.j Persson, O. F.; Blom berg, K. E. V.j Loman, C. V.; Jonasson, S. P.; ~yman, E. E. M.; Andersson, O. E. A.; Österberg, J...A. R.; Kassell, A. E. N.; Pettersson, V.; Ostensson, A. C.; Fri dell, A. E. L.; Holmgren, M. H. O.; Mattsson, R. E.; Rydbeck, E. L. F.; Boman, C. E.; Martinsson, G. n, Pettersson, J. A.; ickman.i J. J. F.; Andersson, J. E. A.; Widerström, J. E.; Johansson, F. O.; Munkhammar, J. S.; Carlsson, J. T.; Olsson, C. E.; Särnblad, A. G.; Olsson, A. A.; Nord, M. L.; Svensson, C. L.; Nilsson, N. A.; Möller, S. A. M.; Schultz, V. T.; Lundström, A. t, Johansson, P. J.; Lundqvist, C. J. L.; Persson, C. J.; Axelsson, C. A.; Lindell.. C. P.; Johansson, J.; Nilsson, P. A. V.; Öhrström, C. O.j Bohm, J. L; Stenman, 9. A.; Englund, C. L.; Andersson, C. J.; Oberg, C. A.; Nilsson, A.; Peterson, Ax. B.; Persson, P.; Borg, C. A.; Johansson, J. s; Söderberg, A. L.; Sundberg, A. R; reifaldt, C. O. E.; Pettersson, A. B.; Strömberg, J. W.j Nilsson, C. V.; Jansson, C. å.; Klingström, P. E.; Engström, F. G. T.; Lindgren, J. E.; Lihne, C. B.; Elmen, H. L.; Myren, C. A.; Holmberg, A. P.; Sandberg, V. E.; Nordin, N. A.j Magnusson, F. A.; Andersson, C. B.; Forssberg, F. A.; Abrink, E. A.; Eklund, J. E.; Hägerlund. C. E.; Lindman, C. E. Ö/ver stat: Blomqvist, C. A.; Melander, L. J. V. Underofficerare af 2:a graden: Törngren, F. W.; Klint, C. A.j Klingborg, B. W. E.; Roth, J. E.;. Svensson, G.A.; Ehrnborg, K.; Mattsson, E. V.; Kullberg, E.; Nilsson, C. T.; Hansson, P. J.; Carlsson, C. O.; Sellin, A. M.; Tallberg, K. O.; Söderström, G. n., Carlsson, A. F.; Jonasson, C. A.; Blomqvist, C. P.; Frisk, A. W.; Persson,C.A.j Meijer, A.R.;Lindbom,C.M.; Olsson, J. S.j Korn, V. A.; Carlsson, J. J.; Lantz, S. A. R.; Melin, G. V.; Ericsson, K. A. a, Falck, C. A. c, Forsberg, G. A. n., Pettersson, A.j Wallin, C. V. J.; Zettervall, A. V.; ahlin, O. H.; Morberg, F. O.; Örn, C. G.; Arvidsson. C.j Hansson, H. O.; Rystedt, L. J.; Fastrup, A. r, Persson, F. W.; Emanuelsson, C. J.; Lindgren, E. E.; Lindqvist, J. F.; Andersson, A. F.j Pettersson, F.. O.j Ericsson, Andreas: Johansson, E. F.; Ackerberg, A. E.j Sjöberg, R L.; Strandlund, G.; Spartan, C. T. s, Pettersson, C. E.; Andersson, E. A. B.; Andersson, C. J.; Tobiason, S. E.; Fredriksson, J. E. Pettersson, P. G. J.; ''örnqvist, C. A.; Olin, L_ A.; Malmberg, F. G. V.; Kjellgren, J. R. V.j Gälman, J. E.; Hansson, H. O.; Sturk, K. R; Regnell, E. A.; Viberg, C. G. A.; Bergman, R.; Pettersson, J. G.; Ericsson, G. E.;.Löök, E. H.; Hallberg, E. V.; Zetterholm, K. v., Persson, P. v., Skoglund, C. S.; Hiller ström, E. V.; Lindst.röm, G. E.; Lilja, A. F.; Carlsson, C. A.; Martensson, N.; Andersson, G. E; Hasselqvist, J. E.; Asplund, E. E.; Carlson, C. V.; Blomqvist, A. F.j Jansson, J'. G; Andersson, A. N.; Sandström, C. A.j Sjöberg, J. M.j Sundberg, J. G.; Carlström, J. E. G.; anielsson, K. O.; Ericsson, K. J.; Larsson, A. E.; Holm ström, J. A.; Bengtsson, A. F.; Hägg, G. L; Nilsson, N. V.; Lindström, G. H.; Widoff, C. G. A.; Ericsson, E. E. P.; Holmqvist, G. H.; Hafström, J. C.; Holmberg, J. J. B.; Pettersson, S.; Eriksson, E. L.; Larsson, A. V.; Birath, J. E.j Faleoner. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

10 3. Försvaret. [ ] N. A.; Wintzell, C. W.; Boustedt, J. P. Marinöfverdirektörsassistent: Pauli, S. B.; Hagberg, A.; Göransson, C..; Pet- Marining-enjörer: Nystedt, T. G.; Nilsson. tersson, C. F.; Wandel, A. 1'.; Anders- H. J.; Richson, C. E. (marindirektör af 2 son, C. V.; Sundberg, P. O. A.; Lif- gr. i flottan); Knös, F. G.; Åkermark, H.; berg, G. R. N.; Lindevall, G. A.; Sjö- Lindbeek, J.; Peterson, P. V.; Lindgren, berg, J. W.; Ryssberg, P. M.; Lindell,J. A. W.; Schoerner, Y.1'.; Risberg, L. G. C.; H.; Trosell, J. B. T.; ahlström, J. E.; Herlin, C. T. Norell, K. G.; Alm, G. E.; Andersson, B. Stationsingenjör: Sparre, P. S. C:son, frih. E.; Carlsson, G. A. O.; Lundin, F. L.; Torpedingenjörer: Arsenius, J. A. F.; Lind- Widholm, C. A. O.; Grönqvist, F. O.; mark, J. G. Ericssbn, Axel; Johansson, K. G.; Jonsson, Miningenjörer : Arfelt, L. E.; Hök, r. J. F. E.; Lexander, C. J.; Eklund, G. B. W.; Elektroingenjörer: Cronvall, E. G.; Ren- Bäckman. O. B.; West in, O.; Jansson, S. dahl, R. H. A.; Aström, N. E.; Svanström, K. G. L.; Gårdman, A.:E.; Wijnbladh, H. A.;.~spgrcn, [2527J Marinintendenturkåren. L. S.; Åström, E. S. A.; Holmström, A. F. M r' öfv rint d t L' dberg H F E.; Nilsson, O. L.; Johansson, C. O. E.;.~ mo e l.~n en. m '." Elm. C V. E YqV'stC A H. H' t- Forste marinintendent och chefsmtendent:.. gren,.., ng,..., jer idring, G. E. ström, J. A.; Berggren, C..o.; Wallne,r, Marinintendenter 1:a gr.: Nothberg, R. Th.; r B.; Andersso~, k-. W.; Gabnels~oll, C. v, Sandahl, H. G. H.; Söderstedt, E. V.; rhorsell, C. E., Carlsson, C. V., We.tter J" d. E A' Ulft' C G F' Pegelberg berg, J. A.; Hammarstrand, S. M. Öfv er a eren,...,.'.". ", stat: Pettersson, E. W.; Malmqvist, S. G.R. A: f H.; Lagerholm, S. F.;..Lindqvist, J. L. Marinintendenter 2:a gr.: N asman, R. C. T.; Månadslönarestaten. Browall, A. G. A.; Strandberg, C. R. E., Verkmästare: Löfgren,.; Engberg, A. J.; marinin~~ndenter af ~:a gr. i k. flottan; Johnsson, G.; Hesselius, J. J.; Sjöberg, Lundström, K. F.; Lmdgren~ E. F.; Ham- C. G. H.; Westerberg, E. E.; Hallingström, marberl;'~ K. G. E.; Lunden, G.; ahlgren, K. O. E.; Andersson, E. L., Eriksson, A. T.; H: J.; Rapsell, B. E.. ahlgren, C. E.; Jonsson, E. F.; Lager- Marmundenntepdenter: Favre, K..G.; Ehl1, qvist, E. A. S. G. S. W.; Laf~n:an. K. J. T.; Ofverb~rg, Mästare: Andersson, A. E., snickarmästare; E. W. Z., marinintendenter af 2. gr. l k. Mansnerus, O. H.; Pehrsson, S.; Bohman; fl~.ttan; Aurell, F. E;; Rheborg, O. S.; F. A.; Lithner, J. R.; Eklöf, A. G.; Synner- Hogberg, K. G.; Sylven, K. W. G.; Lanholm, C. E.; Pettersson, A. 1'.; Carlsson, der, R. 'r. O:son; Collberg, A. A.; Zetter- C. A., skräddaremästare; Sandberg, J.A. P.; be.r~> C. E. ~.; von Malmborg, O. Andersson-Jirlow, O. M.; Frisk, O.F.; The. A.~(htor: M~rtl1, E.. W. gerström. A. F.; Johansson, O. A.; Lind- Vabel: anielsson, O. A. blom, C.H.; Lind, H. F.; Andersson, K. A.; Andersson, F. W.; Almen, P. A. J.; Gustafsson, A.; Andersson, S. V.; Lindahl, Marinintendentskolan. (Kornhamnstorg 6.) B. G.; Montan, N. M.; Abrahamsson, F.; Ericsson, E. R. Chef: idring, G. E., chefsintendent. Flottans poliskår. Kommissarie: anielsson, O. A. (väbel); [2529] Ecklesiastikstaten. öfverkonstaplar : Möller, F. W.; Lindqvist, Regementspastor: Gemzell, E. E., kyrkob. E. M. L.; konstaplar: Sjödahl, E. A.; Blom, i Skeppsholms förs., ordinarie hofpred. C. W.; anielsson, S.; Frid, C. J.; Gustafs- Bataljonspredikant: ehlgren, A. 'rh. son, C. J.; Nyman, A. E.; Elfving, L. L.; Rosen,. A.; Ekstrand, J.. M.; Lundin, J. [2531J Marinläkarekåren. M.; Ericsson, C. H.; Lundm, F. W.; Sand- M inöf n R db K L ström, A.; Jansson,.; Friberg, K. A. V.; F ~:ltno ver..a {l~rke:. u K ell l bg,.. C J A Flink P O' Stag J O OS e mann a are. Je erg,...,..,,.. Marinläkare af 1:a gr.: Widstrand, K. A. Hult, O. A. [2525J Mariningenjörkåren. Marinläkare af 2:a gr.: Larson, A.; Haglund Marinöfverdirektör o. chef: Möruer. E. H. P.; Edholm, E.; Asplund, E. G.; Bo strörn A., grefve. C. G.; Korren, G.; Liljenroth, G.; Boivie Marindirektörer: Engström, L A.; Rundgren, E. V. A.; Kallin, H.; Hulting, C. G. K. E.; Pauli, S. Evander, A. L.; Frick, E. F.; Hultgren, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottlliftgptaa.

11 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. H. B.; Schrödl, L L.; Norberg, B. S. Verkställande utskottet: Rothman, N. G.; Wallin, H. M.; Olsson, Ordf.: Murray, A. A:son, major. F. E.; Elander, G. H. v. Ordf.: Almquist, E. O., öfverstelöjtn. Sekreterare : Wahlquist, V., apotekare, adr. Rådmansg. 74 n. b.; r. t. 1447; tel. Vasa [2533] Besiktningsman Kassaförv, o. redogörare: Hellsten, F. W., Wilcke, J. E., kommendörkapten af 2. gr. kommissarie. k. flottan. Ledamöter: Edholm, C. F., konsul, Västervik; Landen, G., v. häradshöfding, Växjö;. [2539] K. Kustartilleriet (tjänstgörande i Stockholm). Officerskåren, Generalmajor: Wrangel, H. G. W., chef for kustartilleriet. Öfverstelöjtnant: Wrangel, H. G. M., friherre, stabschef i chefens for kustartilleriet stab lärare vid sjökrigshögskolan. Kaptener: Edström, J. A., adjutant i che- [2545] K. Svea fens för-kustartilleriet stab; Rönblom. K.Z., tjänstgör i marinstaben, lärare vid sjökrigshögskolan; Svensson, S. E., tjänstgör i marinf6rvaltningen; Wahlman, T. C. N.. tjänstgör i marinförvaltningen, lärare vid sjökrigsskolan och sjökrigshögskolan. Löjtnanter: Broman, K. O. J., adjutant i chefens för kustartilleriet stab; Nyström, J. F., tjänstgör i marinförvaltningen; Balle, A. A. S., kadettofficer vid sjökrigsskolan; Beckman, P. E. O., tjänstgör i marinstaben; Götherströrn, R. L.; von Malmborg, N.. A.j Be~ts0!1' B.., m~nof!icer, befälh. Lindedal, H. A., kassör, Yänersborg: Nordin, R., bankdir., Gefle; Swahn, O. G., kamrer, Stockholm; Söderholm, A., redaktör, Sala; af Kgl. Maj:t förordn.: Lemchen, C., generalmajor; Melin, O., öfverstelöjtn.; Murray, A. Aison, major; Sjögreen, O., kapten. för kustartlllej'1e~~. afdelning istockbolrn, [2547] Sto kh k tteförbund. Skeppsholmen; SJOkVst, A.; Ohngren, H.. c o ms s y G.; Weibull, E. H. W.; Wulff, S. H.; Rich- (Valling. 19j a. t , r. t. Norrmalm ter, F. v, Brusewitz, H. A. 117.) Underlöjtnant: Lindbohm, H. E. Förbundet omfattar Stockholms stad med U d '/"'ji k'. följ. skytteföreningar: Stockholms stads. nero.!. cers aren... frivilliga skarpskytteförening, Stockholms Underofficera:~ af..1.. grad~n:. ahl~trom, amatörförening. Stockholms Centralskytte- P. O. T., tjänstgör l marm!o:valtnmg~nj förening, Skolungdomens, Södermalms och S,tenmark, q:. G.,..va;fsma~k1;?-lst; Cumlin. Liljeholmens, Katarina, Svea lifgardes C. A. W., tjanstg~r l n,t.arm.forv~ltmngen; officerares, Svea lifgardes underofficerares, Rosen, C. A., tjänstgör Vid mindeparte- Göta lifgardes officerares, Göta lifgardes mentet... underofficerares, Göta lifgardes 4:de, Lif- Un~.~roffi.~er!1reaf 2. gr.:: Sandstr?m, 9 O. H., gardets till häst, Svea ingenjörkårs, Kungstjänstgör l chefens f~! k~startlllel"1.~t sta b; holms skytte!!"ille, Osten;nal~s, ~jökrigs- Fa~th,~. G., tjänstgör l chefens for.~ust- skolans, Sveriges kontoristföreninga, Jua~tln~net.stab; Andersson, K. M., tjänst- risternas, Positionsart.reg.tets o. Svea art. gor Vid mmdepartementet. reg.tes skytteförening. [2543] Skytteförbundens öfverstyrelse. (Epedition: Hamng ; rikstel, 5247; allm, tel ; kl hvard.) et frivilliga skytteväsendets beskyddare: H. M. Konungen. Hedersordförande: H. K. H. Kronprinsen. Styrels.ens ordf.: Uggla, G., generallöjtnant. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget ingenjörkårs skytte förening. Styrelse: ''horsell, A., öfv.löjtnant, ordf; Ljungberg, C., kapten, v. ordf.; Lallerstedt, B., kapten, sekr.; 'Sandgren, Hj., förvaltare, kassaförv. och v. sekreterare; Petterson, J., serg.; Peterson, G., dist.korpr.: Hallborg,., dist.korpr. Föreningens instruktör: Ternbom, E., sergeant. Föreningens skjutbana är belägen vid Karlberg. (Nytt val i Febr.; se Supplem..) Styrelsens ordförande: Harald, Sohlman, redaktör. Verkställande utskottet: Sohlman, Harald. redaktör, ordf.; Juhlin- annfelt, G., öfverste, y. ordf.; Fagrell, F., banktj:man, sekr.: Ostberg, G.,.kap ten, kas saförvalt.; Wahlstedt, A., bataljons SVEA. 13 rottninggatan.

12 3. Försvaret. [2547-~561] läkare; Arvidsson, P. O., departements- E.; 3. dito Bergman, A. A.; 4. dito Wallentin, C. J.; 5. dito Norgren, K.; 6. dito skrifv. Som Kungl. Maj:ts ombud i styrelsen är Örtegren, R.; 7. dito Strid, C. O.; 8. dito förordnad kapten Tage af Klercker, amm, v. T. nstruktör vid skjutbanan: Johansson, M. Föreningens skjutbana är belägen vid Stora [2549] Skolungdomens i Stockholm Skuggan å K. jurgården. Elektriskt bantåg från Engelbrektsgatan till skytteförening. Experimen- Expedition: r. t StyrelsMs verkställande utskott: Svedelius, C., rektor, ordf., Edelsvärd, P, W., notarie, kassaf.; Pfeiff, H., löjtnant, instruktör; Erlandzon, J., sergeant; }Vahlquist, V., apotekare, sekreterare; Aman, W., major. [2551] Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening. (Grundad år 1860.) Styrelse: Förste hedersledamöter: f. öfverståthållaren frih, C. G. A. Tamm och f. öfverståthållaren Robert ickson; stadsfullmäktiges ordfil. dr. S. v. Friesen och generalmajor H Gyllenram. a) Ständiga ledamöter: Ko m p a nic h ef e r- n a, hvilka för närvarande äro: 1. komp. talfältets station. Banorna hållas öppna under april och oktober: sön- och helgdagar samt under maj -september: fredagar fr. kl. 3 e. m., lördagar från kl. 2 e m. samt sön- och helgdagar. Anmälning om inträde i föreningen kan ske hos kompanicheferna eller vid skjutbanorna. (Nytt val i Febr., se Supplement J.) Lindewald, E.; 2. dito Granath, C.; 3. dito [2557J Stockholms fältskytte kår. Ekman, J.; 4. dito Karlsson, S.; 5. dito (Expedition: R. Stare, Surbrunnsg. 52. 'l'elef. Barthel, Chr.; 6. dito Lagerlöf, L.; 7 dito Allm. Vasa 3873.) Jonasson, F. E.; 8 dito Björkgren, G. Styrelse' b) en ledamot utsedd af hvarje kompani,..' d. näml, af: 1. komp. Östergren, J. R.; 2. Ordf.: Franzon, ~:; v. or f.: Holm?,r, G.; Huch, L.; 3. Carlström, G.; 4. Wallen- sekret. och kas.~or: Stare, R:.; ty~m~stare: tin, C. J.; 5. Andersson, L.; 6. Örte- Sund, C. J.; ofnga ledamot er. Jonsson, gren, R.; 8. Åsbrink, John R.; samt H: T.; Joha~sson, C. H.; Gustafsson, E.j c) sex ledamöter, valda af Föreningens re. Lindblom. HJ. (Nytt val l Aprl.) presentanter vid årsmötet 1911: Sohlman, H.; Modigh, Hj.; grefve Posse, G.; Gyller, H.; Uggla, E. Alb:son; Larsson, Aug. Ordförande: grefve Posse, G. Vice ordförande: Lindewald, E. Sekreterare: Gren, G. W. Skattmästare: Modigh, Hj. Vice skattmästare: Gyller, H. Vice sekreterare: Gyller, H. Skjutbanedirektör : Ander.sson, L. Vice skjutbanedirektör: Ortegren, R. [2555] Skytteförbundet i stockholm. Styrelse: Ordf.: Ekman, J. E.; v. ordf.: Lindewald, E. W.; skattmäst.: Johansson, J. N.; sekret.: Kåhre, Fr.; v. skattm.: Eriksson, Gust.; v. sekret.: Kaiser, A. Förbundet anställer sina täfiingsskjutuingar å skarpskyttarnes skjutbana vid Stora Skuggan. [2559] Kungsholms skyttegille. Styrelse: Alin, S. E., kapt., ordf.; Almström, Knut, disponent, v. ordf.; Folke, G., afläsare, sekr.; Wenstrand,J., mekanikus.kassaförv.; Hultberg, C. F., järnarb., skjutchef; Eriksson, E., sergeant, instruktör. Gillets postadress: Kungl. Svea ngenjörkår. Gillets skjutbana är belägen i Karlbergs. djurgård. Tel. Karlberg 34. (Arsmöte o. styrelseval hvarje år i Febr.) Kassakontrollant: Carlström, G. L. [2561] Östermalms skytteförening. Läkare: Wahlstedt, A. Ordf.: Andersson, L. E., byggmäst., v. ordf.: Styrelsens verkställande utskott: Persson, P. A., snickare; kassör: Ehn, K. Ordförande: Lindewald, E.; öfriga ledamö- H.; öfril;"a ledamöter: Nordin, A., snict U l E lb Ek E kare; Jansson, K. A., snickare; sekrete- -.!Jr: gg a,. A.son ; man, J. '.j rare och instruktör: sergeanten vid K. Ortegren, R.; Granath, C. Svea lifgarde Th. Lindfeldt. Sekreterare: Gren, G. W. Vice Kompanichefer: Föreningens skjutbana är belägen vid l k Ö J R d'. J Kaknäs. (Nytt val i Febr.). omp. stergren,..; 2. ito Wallm, '. Brand- cb Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatall

13 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. [2563] Södermalms och Liljeholmens Postadr.: Pilsenerbryggeriet, Ringvägen 98. skytteförening. Telef. till skjutbanan: Nacka 61. Wahlstedt, A., ordf., adr, Handtverkareg. 31 B.; Nordenström. A. O., v. ordf.;... Segerblom, Axel, sekret., adr, Brännkyrka- [2567J S~ytteforenmgen..J. ~. gatan 54 A; Blomqvist, Emil; Blomqvist, (Juristernas skytteforenmg.) Erik; Holmen, A. E.; Hellberg, E. Styrelse: Ordf.: kanslerssekreteraren Otto Föreningens skjutbana o är belägen vid Arsta Croneborg; v. ordf.: v. häradshöfd. Elias gård, Liljeholmen; tel, Liljeh. 37. Lagercrantz; sekr.: notarien Ammie1 Lund- (Nya val i Mars, se Suppl.) quist; tjf. sekr. jur. kand. J. Lillieros; ma- (2565] Katarina skytteförening. terialförvalt.: ridda~:hussek~et~l'aren frih. Styrel se.. Or df... Östber, g G., k apt e, n Ring- O. 01 Leuhusen; s kassaforvalt.: JUr. kand. Axel vägen 98; v. ordf.:.~a~lin, E., hand1., TJär- nstr~k~ör: hofsg. 3; sekr.: W~.lJmtz, Carl, bokh., Finn- feldt, Th. sergeanten vid Svea lifg. Lind boda, v. ~~kr.: Tomer, E., bokb., Hor.nsg. Föreningens skarpskjutningar försiggå t. Y. 62; kassaförv.: Zetterlund, K. J., musiker, 'd K k "s Skåneg. 67; v. kassaförv.: Bussler, Eug., V a na. Götg. 61. Öfrlga styreiseledamöter: Pettersson, Oscar, murare; Stenquist, Carl; Ekström, J. A., folkskolelärare; Andersson, G, W., polisman; Nylander, Oskar, handlande. [2571J A. B. Skytteföreningarnas Vapenaffär. Ordf.: Bexelius, Anton, grosshandl.; Ekman, J oh. E1., verkst. dir.; Carlström. G. L., grosshandl. 4. Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif. (Härunder upptagas äfven några föreningar, hvilkas verksamhet afser hela landet och ej är begränsad till vissa yrken, samt Stookholms skeppslista.) Handel och sjöfart. nspektör för Stockholm: Gardsten. Karl,. r. t. 9746; a. t Kommerskollegium, se [1564L _ Tjänstemän: Lirrdeberg, S.; Lindbergh, Stockholms handels- och sjofartsnamnd, Edw. Z.; Wanselius, Karl. se [1820]. J uridiskt ombud: Tjerneld, J., a. t. 1040, Stockholms fondbörs, se [1821]. r. t Börskommitterade, se [1820]. Fondbörskommitterade, se [1821]. Stads- och fondmäklare, se [1822J. Järn- och spannmålsmäklare, [se 1822J. [2607J Stockholms Handelskammare (Börshuset ingång från Trångsund; r. t , a. t , exped.-tid: hvard. kl. 11 f. m.-4. e. m., omfattar för särskilda affärsgren ar (2603] Stockholms borsforemng. nedanstående fullmäktige och inom ( ) angifna Stgrelse«: suppleanter: - a) för Stockholms Köpmanna- Konsul Knut Bohman; herr Aug. Sund- förening: Järnexport. J. Svedberg (G. Hornström; konsul F. Graf. gren); ''rävaror : J. Funch (Arvid Lundquist); Styr~lses1fppleanter: Träexport: vakant (Rob. Francke); Kolonial- Herr G. Tempelman ; herr Fritz Moll. varor: M. Gumpert (O. ahlström); Rederi: Axel A:son Johnson (P. G. Thulin); Befrakt- (2606] Stockholms köpmannaförening. ningsrörelse: J,_ W. Braman (J. O. Wal- Styrelse: Lamm, H., grossh., ordförande; lenberg); Ban~rorelse: K. A. Wallenber~, Bäckström, John; Gumpert. M.; Victorin, ortlf'., Fr. Gronvall (O. Rydbeck).; Fo~~ro- Henr.; Loven, Eric; Höglund, Carl; Alm- relse:.. Georg Strandberg:?pannmal, mjöl o. ström Knut en vakant. foderamnen: Gust, Akerhndh (Gustaf u,, Rietz): Sömnadsindustri: John Josephson Köpmannaföreningens centralbyrå. (O. Nylen): Bomullsväfnader: J. Nachman- Ackords- och konknrsafdelning. son (Josef Wetterlind); Yl1eväfnader: H. Vic- (Börshuset; r. t. 5353, 6592 o ; a. t. torin (J. A. Collijn); Manufakturvaror: A. r o. 2526; exped.-tid 9-5.) Ohlin (Harry Friedländer); Korta varor: irektör: Hansen, Hans Fr., r. t Hans F. Hansen (Nils Wahlberg); Läder- o. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

14 4. Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif. [ J skovaror samt galoscher: G. Pott (E. Äqvist); A.-B. Sveriges allmänna revisionsbyrå, se Tobak: John Bäckström (Walter Bäckström); [4283l. Maskiner, verktyg o. maskinförnödenheter: Sam. Graham (B. A. ~jorth); Järn- o. Järn- [2615 J Stockholms grosshandelssocietets manufa~tur: Olo~ ~. Soderberg, v. ordf: (V. och skeppsrederiernas deputerade. Leda- RundqUlst?; MeJen o. andtbruksmaskiner: möter: Höglund, O. M.; Bohman, K.; Setter- Anders Fscher (O. Hansson); Metaller: O. wall, J.; Ramstedt. R. V.; Lundström, K. HRak (Gustaf Svensson); Viner o. spirituosa: B.; Bäckström, J. W.; Broman, J. W.; Lo- H. Schuldheis (Joh. Hagström); Boktrycke- ven, E. A.; Sundström. H. A.; Rosengren, C. rirörelse. Helmer.Key (~rik Oldenburg); O. L.; Graf, F.; Lundberg, K. L. Sekret.: Papper o. pappersmdustn: C. K Grubbens Lindeberg G.' kamrerare: Peyron Carl. (Karl Granberg); Möbelindustri: J. Sachs " ' (C. K. Jon~~on j.or); Petroleum? oljor: [2616J Skeppsdockorna "å Beckholmen. Karl Lmdstrom (C. G. Blanck); Kemsk-tekn... " produkter: C. A. Grumme (O. S. S. Balle);. (A.gaSaf GrOssh:SOCleteten., S.toc~olm:) " Bränslematerial: K. B. Lundström; Byggnads-!ektlOn: Bohman, K., ord.; Stationsbefälh, materiel: C. A. Wahlin (E. Loven); Landt- a K.)lottan; Brornan, J. W.; on vakant. mannaprodukter o. viktualier; C. Höglund (C. Ameln); - b) för Stockholms Fabribförening: John Bernström (J. G. Linderoth; - c) för Manufakturhandlariföreningen i Stockholm: Oscar Schroff (Axel Hinderson); - d) för Stookholsn«Köpmansldubb: E. Ohman (P. Söderberg). Sekr: dr Holger Rosman (träffas kl. 1-3 e. m.). Nytt val sker i ec. K. lotsstyrelsen, se [1537]. [2618J lotskaptensexpeditionen. (St.; Nyg. 46.) Lotskapten: Smith, E. A. Lotslöjtnant. Jacobson, P. A. H. Biträden: Zethelius, A. V.; Nyman, H. Stockholms lotskontor. [2610J Sveriges allmänna handelaför- Öfverlots: Åkerström, C. G. E. ening. Bildad 1884 för att b~frä~ja..han- Mälarens lotskontor delsverksamheten genom praktiska atgarder L f" H" och genom framställningar till regeringen. ots orman: agg, A.. Utger sedan 1895 egen månads skrift. Medlemmarna, svenska köpmän och industriid- Hamnlotsar,~m.~m., se [1823bJ. kare erlägga 5 kr. årl, Ordf.: Ramstedt, V.; v. ordf.: Almström, H.; styrelseledamöter: Axelson, H.; Balle, O. S. S.; Fischer, A.; Fredberg, C.; Hinderson. A.; Ohlsson, J oh. E.; Sundström, Aug.; Moberg, Ad., alla i Stockbolm, samt 15 ledamöter i landsorten. Förvaltningsutskott: Ordf.: Ramstedt, V.; v. ordf.: Almström, H.; kassa direktör : Hinderson, A.; ledamöter i öfrigt: Balle, O. S. S.; Fredberg. C.; Holmblad,.; Lithandel', E.; Sundström, A.; Moberg, Ad. Suppl.: ahlgren, C.; Broman, J. W.; Åström, T. Föreningens exp.: Regeringsg.42, öppen kl R. t. 1378, a. t [2620J Sjömanshuset. (Skeppsbron, Gaffelgränd 1.) irektion: Broman, J. W., ordf.; ''ernström, S. E.; Willborg-, W. R.; Blomberg, Hj.; Wicander, Hj.; Edlind, W. R. Ombudsman: Nylön, O. E. Sekreterarer Funch, F. W. Notarie: Brunströrn, var A. Bokförare: Ullen, J. A. [2622J Sveriges allmänna sjöfartsförenin!1' Bildad 1902 i Göteborg för allsidigt främjande af svenska sjöfartens utveckling och intressen. Omfattar redare, fartyg-stek. [2612J Sveriges allmänna köpmanna- nici, sjöassuradörer, befälhafvare, maskinisförening. Bildad under Verksamheten ter och sjöfolk. Styreluledamöter: Wall, är både merkantil och juridisk och omfattar C. J. A, ordförande; Broström, an., v. ordf.; hela riket. lnträdesafg. 10 kr., årsafg. 20 Andersson, Harald; Blomberg, Hj.; Corfitzon, kr. Hufvudkontor: Storkyrkobr. 5. Styrelse: N. C.; Gummesson, O~; Hedborg, O. F.; Hök, R. W. Lindhö (verkst, dir.); N. P. Krook; W.; sakson, A.; Johnson, Axel A:son; Johns- Chr. Gedde; A.. Hanner; Jobn W. Hertz- son, Emil; Lillienau, Aug.; Lundgren, W. man. Styrelsesuppleanter: Hj. Olsson; J. H. R.; Nyvalson, C. W.; Ohlson, John E.; Ro- Wikander; Karl J. J. Kliut. berg, Ernst; Rönnow, A)!.g.;Sternhagen, Fritz; ~ ''huresson, Th. R.; Odman, C. J.;. elcr.: Svenska revisorsamfundet, se [4281]. Hultgren, Carl; bitr.. ekr.: Miltopreus, Edv.; elegerade: Wall, C. J. A., ördf.; Hedberg, Brand- ooh Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninll1l8tu. Adre"Kalendern

15 t ] C. Öfriga allmänna inrättningar. O. F.; Blomberg,Hj. Styrelsens byrå: Skepps- ström, R. G.. L.; ahlström, K. T.; bron 36; r. t Schwartz, G. B.; Jansson, Biträdande kammarskrifvare: K. T. E. von Schoultz, [2624] Sveriges allmänna export J. R.; Sivard, S. M. förening. Beskyddare: H. M. Konungen. [2633] Uppbördskontoret. Hedersordf.: H. K. H. Kronprinsen. Tullförvaltare: Bergman, E. A. Styrelseledamöter utsedda Uppbördskassör: Eneman, A. H. M. af Sveriges allmänna exportförening: Kammarskrifvare: Helander E. A.' Hjerner ordförande: Bonde, C. C:son, frih.; v. ordförande: Lagercrantz, Herman; Almström K. E. A. ", Harald; Berg, P. T.; Gripenstedt, C.; Ham: mar, Hugo; Broström, an; Folin, V.; v. Hei- [2635] Konflskations- och kassörsdenst~m, O. G.; Holmberg, E.; Johansson, kontoret. Henmng; Johnson, Axel; Kullberg. Aug.; Tullförvaltare: Ulfsberg, F. J. A. Schwartz, af Järnkontoret: V.; Thiel, A.; Kinander Vennersten E. ' Axel. Kammarskrifvare: Schenholm, P. L. R. Tullväsendet. K. Generaltullstyrelsen, se [1565]. [2630] Tullflskal : Eksandh, T. G. E. [2631] Tullkammaren. ''nllförvaltare: Röing, E. J. Öfverkontrollör: Carlson, C. F. Förste kontrollör: Odin, N. R. Andre kontrollör: Lindh, E. G. M. Kontrollörer : Hadd~rs, C. G. A.; Gyllensv.ard, A. F.; Klmekowström, K. M. B. frih.; Törnblom, C. J. Kammarskrifvare : Ablborn. K. E.; Hinricsson, G. H. A.; Silfverswärd, C. G.; Berg, P. af Järnverksföreningen: 'Hult, Krist- [2637] p khusl kti offer. _ ac uslspe lonen. af Sveriges Verkstadsförening: Ed- gfverinspektor: Kock, E. str öm, J. S. OfverkontroUör: rangel, C. O. E. R. af Sveriges Snickeriexp..förening: Förste kontrollörer; saessen. A. W.: Lilje- Cöster A. dal, J. F. C.; KJellberg, J. E. G. afsvenskacellulosaföreningen: Tham, Kontrollörer: Pettersson, E. A.; Wallgren, Volrath. H. F.; von Schmalensåe, O. A.; Ellberg, af Svenska Trämasseförenil1gen: J. ~.; Th u l1bergl,. G. T. J.; Ruus, A' K.; Bennich, Gustaf. Elvm, P. J. N.; Hansson, H. T.; Tåhlin, af Svenska pappersbruksföreningen' C. J. A.; Kastrup, P.; Höjer, J.; Alsen, Stenholm, C.. N. ''.: Nordlander, O. E.; Janze, J. O.; Verkst. dir.: Hammar, John.. N~rdström, F. J.; Gagner, C.; L. A. M.; Arbetsutskottets ledamöter: frih. Bonde, tya vaka:nta. C.. O:son, ordf.; Lagercrantz, H., v. ordf.; Kammarskrifvare: Mal~b~rg, L. O.; S~hy- Folln, V.; Hammar,J.;Holmberg,E.; Thiel,A. la~der, C. F. A.; BJ~rllllg, J. E.; Rmg- Suppleanter: Almström. H.; Johansson H qvist, C. H.; Nordstrom, N. M.; Fock, K. Erportfören, utgifver tidskriften l>sv~nsk H.; Svensson, A. V.; Cervin-EUqvist, C. Export (hvar 14:dedag), tidskriftför Svensk. A.; Frost, O.; Bergman, G. O.; TyneU, ndustri o. Export. Redaktör o. ansvarig N. U. F.; Sandlund, P..; Sellden, B. utgifv.: irektör John Hammar. A. S'h' Bandel, W. H.; Rubarth, K. H. F.; Sc ylander, C. C.; ppgren, O.; Karlsson, K. E.; Löthgren, V. E.; Lindbom. N. E.; We~terlund, K. G.; Frostell, F. E. E.; Welhn, M. G. H.; Anch6r, K. M. J.; Wrang, C. W.; Westöö, L. O. E.' Sjöbeck, K. G. S.; Fransen, J. A.; Ruus' T.; Miltopreus E. F. H.; Åberg, C. N.; Rengman, A. G.; Nylander, A, F.; Söderqvist, J. E.; Wilander, N. E. M.; von Schoultz, M. C. A'i Swan, B. E. A.; Sjögren, q.. O. V.; Khnckowström, N. O. L., frih.; Osterman, K. J.; en vakant. Bitrådande kammarskrifvare: Schröder, S.; Åkerberg. K. V.; tre vakanta... Tul~afdeln. vid Stookholms Centralbangård. Forestandare och förste kontrollör: Kjellberg, J. E. G. O.; A~lbaum, K. R.; camström, C. A. F.; [2639] Nederlagskontoret. Wretlmd, G. A.: Petersson, H. F.; sberg, Tullförvaltare: Björnbom. Hj. F. K.. A.. ~.; von PJ~ten, A. C. A..; Hall~n, Förste kontrollör: Harling, C. E. J., Grahs, C. E. F., Berggren, E. V.; LeJd- Kontrollör: Lidman, C. P. A. Brand- och L1frdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottnlnggatu.

16 4. Handel och sjöfart, tull, Kammarskrifvare: Blomquist, E. H.; Pettersson, J. R. A.; Brunström, K. E. L.; Bergensköld, E. J.; Åhgren, C. A. J.; Forsgren, P. J. Ofveruppsyningsman: Öl und, O. F. [2641J Tullbevakningsinspektionen. Öfverinspektor: Nordquist, N. G. Bevakningskontrollörer: Kolmodin, C. O. B.; Palin, N. O. Kammarskrifvare: Norrman.. J. E. Biträdande kammarskrifvare: Holmin, C. J. A. [2643J SkeppsmätningskontrollÖi': Anderson, J. A. Skeppsmätare: lsakson, C..J. A. nu-, skeppsmätare: Nilsson, N. G. handtverk och näringslif. [ J nettskammarherren B. Hay; kabinettskammarherren Aug. Herlenius: direktör H. Holm; doktor.1<'.kempe; direktören O. Lamm; fabrikör E. Matton; disponenten C. Sahlin ; konsuln A. Schrnitz; direktören V. Schwartz; kapten C. Stenholm; direktören A. Stålberg : direktören C. Tranchell; v. häradshöfdingen E. F. Wehtje; disponenten A. Wennersten; öfversten H. R. Wijkander.. Arb eteut skott : disponenten fil. dr E. J. Ljungberg, ordförande; vice häradsh. M. Wallenberg, vice ordförande; direktör J. S. Edström; doktorf. Kempe; direktören O. Lamm; disponenten C. Sahlin; direktören C. Tranchell; och disponen ten A. Wennersten. Verket; dire!dör: kapten E. Nordlund. Byrå: Birgerjarlsgatan 22. [2660J Svenska Arbetsgifvareföreningen. Stiftad 1902, omfattar alla viktigare industrigrupper, med cirka 160,000 arbetare, Garantifonder cirka 17 milj. kr. Till före- Näringslifvet. ningen äro följande yrkes- eller ortsförbund [2650J Kontrollstyreisen. anslutna: Järnbruksförbundet, SverigesTex- (Norra Blasieholmshamnen 5 B.) tilindustriförbund, Sågverksförbundet, Allmänna Arbetsgifvareföreningen, Sveriges Öfverdirektör och chef: Lindeberg. K. M. Pappersbruksförbund, Västra Sveriges Gatåfvering'enjörer: Ekstrand, A. G.; Arnell, stensindustriidkareförbund, Sveriges Träin- K. E. dustriförbund, Svenska Väg- och Vatten- Sekreserare: Lagergren, G. B. byggarnas Arbetsgifvareförbund, Järn- och Metallindustriförbundet, Svenska Grossister- [2652J Stämpelpappersförsäljnings- nas Herrkonfektionsförbund, Sveriges Kakontoret...(Bi.,:,g~r..Ta~18 tor~ 16, öppet söokeudagar 9~3) kelfabrikantförening, Sveriges idkares Arbetsgifvareforbund, Bokbinderi- Stockholms Försäljningsman: Rystedt, M. Handelsarbetsgifvareförbund, Pappersmasse- K. Patent- o registreringsverket. se [1566J förbundet, Sveriges Butelj~lasbruksförbund, '. Västra Sveriges Storstensindustr'iidkareför- [2656J Yrkesinspektionen distrikt. i Stockholms bund, Svenska Cigarrfabrikantföreningen, Norrlands S~ufvareförbund, Sveriges F~~s- (istriktet omfattar Stockholms stad samt Stockholms, Upsala och Gotlands län.) terglasbruksforbund, Svenska Garfvernd- kareföreningen, Sveriges Småglasbruksför- Yrkesinspektör: Furst, T. bund, Svenska Byggnadsämnesindustriför- Yrkesinspektions-assistent tjänstgörande i bundet, Bryggeriarbetsgifvareförbundet, Sö- K. Kommerskollegium: Rosengren A. H. dra Sveriges Stufvareförbund, Svenska Sko-. ndustriella anlaggnmgars utlottade. obhgafabrikantföreningen, Svenska etaljisternas Herrkonfektionsförbund Sveriges Kvarntioners inlösen, se [27 55]. yrkesförbund. Västra Sveriges Grufvirkesindustriförbund. [2659] Sveriges ndustriförbund Styrelse: Ordf.: häradshöfding Hj. von bildadt Februari 1910 till bevakande at Sydow, Sthlm; v. ordf.: direktör Oscar Carlindustriens gemensamma intressen. son, Sthlm; direktör G. Falkenström, Sthlm; StYl'elKe: isponenten fil. dr E. J. Ljungberg, f. justitierådet J. Hellner, Sthlm; disponent ordförande; v. häradshöfdingen M. Wal- L Swartling, Norrköping; direktör V. lenberg. vice ordförande; bruksägaren Schwartz, Billesholms grufva; direktör C. friherre Th. Adelswärd; disponenten E. Tranchell, Sthlm; disponent L. Yngström, BOSa'lUS;direktören G. anielson; direk- Falun; disponent A. Sjögren, Forsbacka, tören J. S. Edström; generalmajoren S. G. S1tppleanter: ingenjör H. Almström, Rör- A. Geijer; direktör H. G. Hammar; kabi- strand; disponent A. Wahl berg, Fagersta; Brand- och Liff'örsäkrings-!,ktiebolaget SVEA. 13 rottninggataa.

17 ( M] C. äfriga allmänna inrättningar. disponent T. Magnuson, Sandviken; direktör E. Jagenburg, Borås; disponent. Engelke, Norrköping; ing. C. F. Tranchell, Stockholm; ingenjör E. Lundin, Sthlm; direktör V. Kullgren, Uddevalla; doktor G. Ekman, Göteborg. irektörer: Verkst. direkt.: v. häradshöfding Hj. von Sydow; andre direkt.: G. Falkenström. Erik; ahl, Frithiof; Bergström, S.; Göranson, J. F.; Fallgren, Ax., hvarjämte ordfö randen är själfskrifven ledamot. Revisorer: Jacobsson, Nils; Edblom, J. R. Kassakontrollant : Ek, Ernst, Sthlm. Ombudsman: Fallgren, Ax., Stockholm. Sekreterare: Welin der, N. J., Stockholm. (Nytt val i Febr.). Byrå: direktörsassistent: ingenjör var O. [2664J Sveriges Verkstadsförening. Larsen; sekreterare: jur. utr. kand. Bengt Byrå: Rosenbad 2 ll kl. 9-5; a. t. 6696, Heyman; assistent å sekreterareexpeditio- r. t Ombudsmannens bonen : Birger Gillberg; kamrer: R. Noren; stad: a. t. Storängen 85, r. t. Storängen 76. kassör: G. Böös. Föreningen är indelad i fem kretsar med Adre.~s: rottninggatan 31; expeditions- hvar sin kretsstyrelse och omfattar 180 artid: kl betsgifvare inom den mekaniska verkstadsindustrien med sammanlagdt c:a 30,000 ar- [2662] Centrala arbetsgifvareförbundet. betare. Svenska Elektriska arbetsgifvareföre- Kontor: Kungsg. 7, kl. 9-4; a. t. 4375, ningen, bestående af 17 installationsfirmor 1'. t och deras filialer med sammanlagdt 1,100 Förbundet är indeladt i 3 distrikt, omfattande yrkes- arbetare, är ansluten till Verkstadsföreoch lokalföreningar inom byggnads- och handtverks- ningen. industrien och därmed jämrörttge fack samt dessas.. levr,rantbrer. Ofverstyrelsens funktionärer: Ordförande: di- Ofverstyrelse: Magnusson. A. E., Stock- rektör K. von Schmalensee, Stockholm; sekreholm, ordf.: Hjorth, Erik, d:o, v. ordf.; ahl, terare: advokat John Tjerneld, Stockholm; Prith., d:o; Stenrnarck, N. J., Malmö; Anders- ombudsman: direktör Ernst F. Wållgren, son., Nils, Hä.lsing-borg; Westerberg, O. G';Storängen; ombudsmannens assistent: ingeu- Steen, Rudolf, Göteborg. jör T. Sundgren, 'l'ullinge, kamrer: Karl verkst. Utskottet äro invalda: Hjorth, Winroth, Stockholm. Brand- eeh Ufrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatl~.1l

18 1. Handel och sjöfart m. m.: Stockholms Skeppslista, [2690] [2690] Stockholms Skeppslista Förkortningar: Å = Ångfartyg. S = Segelfartyg. M F = Motorfartyg. Hufvudredare l Fartygsnamn Slag Ton Häst- krafter Befälhafvarens namn ~- ~ - Ancher, K. M. 100ga S Ancher, A. W. Andersson, B. Vala 26 - Andersson, B. Andersson, Hj. (för Lidingöl Lidingöfärjan 1 Å Tjusberg, 1;', Trafik A.-B~). Lidingöfarjan Hultgren, F. O. Appelqvist, J. A. (för Stock- Anthrax holms Transport- och Bog- Hero Wahlgren, H. E. serings A.-B.) Tomte-Matts Barbro MF 38 8 Olsson, P. - Stig Å Framåt l\'agnusson, K. M. - Sandhamn Westerberg, A. P. E. - Thor Ljungström, K. B. - Pius öström, J. - Surahammar Lmdgren, G. - Maria!)7 60 Sjödin, P. V. - Prins Carl Malmgren, C. - Vestmanland Johansson, A. - Viken Harmnar-l uud, T. - Othilia Bergström, C. G. _. Gripen Englund, E. - Strömåkaren MF Hero Å Söderberg, E. K. Backert, C. H. (för Ångf. A.- Ekholmen Pettersson, C. B. B. rottningholm-c- Fittja) Tessin Arfvidson, J. A. - Siren Lundberg, A. F. --'- Sjöfröken Engl und, L. F. - Cessar Andersson, C. O. - Ekerö Holtz, C. J. - Oden Carlson, ]\ G. - Ran Viking Holt" K. J. Banck, C. J. (för Rederi A. B. Ebba Jngvarsson, E. Banco) Margaretha Rahnboy, H. Augusta Halling, C. F. - Johanna Svensson, A. Bayard; C. G. (föl' Ängfar- Urnan Ohlsson, C. J. tygs A.-B. Urnan) Bror Oscar Lewander, Y. Georg Johansson, K. 1. H. - Albert Edward ~ Olander, E. S. Beijer, G. V. (för Rederi- Nord Sandberg, A. E. A.-B. Rex) Tord Malm, V. Blomberg, A. H. (för Stock- A. Wicander 681 1~0 Håkansson, J. V. holms Rederi A.-B. Svea) leons af Klinteberg, S. - Amsterdam Smedman, G. Hj. - Artemis Hallengren, G. A. - Ask Hammarströin, C. A. - Bergsund Hallborg, O. - Birger Jarl Brandt, O. G. Bore 976 l.50 Svedberg, A. F. - Brage Bergqvist. - ania Åkerson, P. H. - rottn. Sofia 55;") 125 Wiberg, T. H.. ux Melinder, J. O. - Ellida Söderlund, F. E. - Embla Toll, N. M. G. - Freja Thunell, A. F. - Frey Gauthiod Rosengren, H. E. - Gothia Svanström. C. R. Gustaf Vasa ellgren, H. l' L. Hernösand Pira, E. - Hyperion Söderbergh, H. A. - rene Sjölander, J. A. Ko1ga Nilsson, B. Konung Oscar Ohlsson, A. G. - Lily Norin, E. F. - Ludvig Peyron Näsholm, O. A. - Luleå österberg, C. A. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

19 , [2691] C. Orriga allmänna inrättningar. Hufvudredare Fartygsnamn Blomberg, A. H. (för Stock- Luna holms Rederi A. B. Svea) Motala - Nautilus - Niord - Norra Sverige - Norrbotten - Odin - Piteå - Presto - Rex - Rhea - Rurik - Samuel Gustaf Hermelin Sigvard Skandia Svea Svecia. Svithiod Södra Sverige Tellus Titania Tor Urania Vale Vesta Ångermanland Östersjön Bolinder, J. Q. C. G., mak. v. A. B. (Erik Aug. Bolinder) Venus Böckman, L. Ami Carlsson, K. F. Orion Carlsson, O. F. (för Sthlms Superfosfat Fabriks A.-B.) Gäddviken Cavalli-Holmgren, A. F. (för Konung Gustaf Ångf. A. B. Stockholms Vasa omgifningar) Margaretha ahlström, K. P. (för Stockholms Ångslups A. B.) 2 jurgården Strömfärjan Saga Ragnar Nornan angantyr Björn afne elti.n Ejdern Flora Frigg ris Lärkan Valkyrian ngeborg Frithiof Kung Ring Bore Hebe :f.ylgia Agir Hildur Sigrid Tärnan elin, G. (för Rederi A. B. Vind) Arthur rakenberg, J. (för Berg'l Belos nings- och ykeri A. B. Hermes Neptun) Helios Slag 1 MF S MF Å Ton ~ Häst- krafter Befälhafvarens namn LndM, H. G. Gustafsson, G. A. Hultgren, N. G. Th. Eriksson, "r. Wahlström, C. F. F. Malmgren, J. O. yberg, O. J. Sjöblom,~P. G. Lindton, E. R. Öhrwall, A. Marin, B. A. Gräslund, N. Samsioe, C. R. C. Flygare, G. Lengqvist, E. Th. Sonessen. L. H. Falk, H. E. Borg, J. Z. Friberg, A. F. Ericsson, J. 'V. iurlin, G. Åkermark, E. A. Landergren, N. A. Aminoff, K. A. Svensson, G. W. Abrahamsen. J. L. Mathson, E. A. Bergström, J. Böckman, L. Eneroth, C. G. Borg, V. F. Carlsson, A. W. Fröding, O. E. Nilsson, L. E. Höggren, K. E. S. Grönberger, P. O. Rundquist, F. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

20 4. ~andel och sjöfart m. m.: Stockholms Skeppdista. [2692] =_ Hufvu~r~:~.~,,-.~_~ ~ L~~:ygs~a~ Slag rakenberg, J. (för Berg-\ Neptun Å ings- och ykeri A.-B. Poseidon Neptun) Argo Eol Arne Mercur itj a Ajax Herakles Enequ iat, J. Oscarshamn Engelbrecht, H. (för s A.- B. sbjörnen) sbjörnen MF Engström, C. S. (för Kvarn- A.-B. Tre Kronor) Eriksson, C. G. Förselius, G. (själf och för A.-B. Hilleviken ) Gyllenkrook, A. v. Hallwyl, W. Hedin, C. Hedlund, ly.(för Järnvägs- A.-B. Stockholm-Saltsjön) Hjort, E. (för Stockholms Sand A.-B.) Holmer,. Tre Kronor Victor Jumbo Bib Vester-Norrland Nya Hållsviken Trosa Norrfjäll Saltsjöbaden Saltsjöbaden U Saltsj öbaden UT Björn Johan Johanna Julius Höglund, K. Höglund, O. M, (för Stockholms stad) sbrytaren Jteger, H. (för Svenska Gra- Gylsboda nit ndustri A.-B.) Sigrid Jansson, Joel Brita Johnson, A. A:son (för Re- Kronprinsessan deri A. B. Nordstjernan) Viktoria Pr-insessan ngeborg Annie Johnson Annie Therese Axel Johnson Reserv Karlsson, C. E. Kindberg, H. (för Stockholms stad) o Klinteberg, S. af (för Angf. A.-B. Lidingö-Brevik) Lagercrantz, H. (för A.-B. sfjorden -Belsund) Lagerstedt, O. N. Laven, G. (för Rederi A. B. Nord m. fl. bolag) Liljewalch, Edv. Lindegren, G. J. (för Ångf. A.-B. Bylgia m. fl. bolag) Lindqvist, P. F. Loven & C:o Lundqvist, G. E. Lundström, B. E" & Ca. Löf, N. W. (för Reder-l-Av-B. Union) Löwenstam, A. Malmqvist, C. G. Nyström, A. V. (för Ångf. A.-B. Sthlms skärgård) rottn. Sophia Oscar U Kronpr. Gustaf Oscar Fredrik Nordstjernan Linnea Vigor Brevik Brevik U Elfvik Viking Favoriten Ovidia Hild Bard Olof Sjöalf Bylgia Star Maria ris Selma Sylvia Bur Pan Ros Tip Sundet Svea Prinsessan geborg n- i MF Å Ton S 43 A MF 69 S 56 A S Å S A- S.~ S Å ME' S A Befälhafvarens namn Cedergren, J. O. N. Richter, C. A. M. Edman, J. H. G. Edensvärd, S. A. G. Håkansson, H. E. Strandlund, K. O. Bergman, L. P. Grundelius, C. A. Eriksson, M. M. Göransson, '1'.,Y. Holmström, O. E. Norberg, A. Edlund, C. J Lundblom, A. F. Gyllenkrook, A. Pettersson, S. Holmström, O. Andersson, J. G. Sjöö, K. A. Malmqvist, J. Lindström, J. Westerund, J. Carlsson, A. Sjögren, J. Ternström, J. Ardahl, G. Harms, L. A. Jansson, J. 510 Meyer, '1'. H Liljeqvist,. Ekström, J. E. O. Evelius, S. Camp, V. Andersson, J. A. Hägvall, J. Grundberg, F. Lindh, B. E. L. Lewenhagen, E. C. Herlitz, C. A. Karlsson, C. E. Matsson, J. Söderman, K. J. K Blomqvist, J. B. Wedholm, C. Österberg, R. Pettersson, L. P. V. Nordin, V. Sjöqvist, F. O. W. Svensson, N. Olsson, E. Pauls son, B. E. Gahne, G. V. Lindqvist, Settervall, P. F. S. E. 'l'. ':. Lundqvist, O. F. Modig, A. Nordgren, S. P. Nordgren, J. Johansson, A. G. Skjödebrand, K. G. Vakant. Malmqvist, C. G. Brand. och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan. 80

3. Försvaret. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

3. Försvaret. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 2. Fångvården. - 3. Försvaret. [2474-2487J [2474J Kronohäktet å långholmen. [24 76J tol?kholms länsfängelse. (Osterrnalmsg. 65.) Tillsyningsman: Direktören vid Centralfän- Direktör: Pant, Fridolf. gelset

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

2. Fångvården. 3: Försvaret.

2. Fångvården. 3: Försvaret. ~. Fångvården. 3. Försvaret. [2451-24182]' L~yon,nl.arck; J:.L., kanslisekreterare: L?-' Kunfl.sholmen: Lindberg, J..; Ullman, B. ven, H., fru; Sorensen, S.,E., fru, f. fri- Marta: Lagerkrans, J.; Nlsson,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya 12:00 1 - Blomberg / Färlin 59 BLOMBERG, Jonas Barsebäck Golf & Country Club 59 FÄRLIN, Michael Barsebäck Golf & Country Club - Gustafsson / Strandvi 59 GUSTAFSSON, Fredrik Bokskogens Golfklubb 59 STRANDVI,

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Resultatlista. Rexroth Cup 2005-10-21/22

Resultatlista. Rexroth Cup 2005-10-21/22 Resultatlista Rexroth Cup 2005-10-21/22 Final Sitt Anton Nielsen Växjö 10,8 10,6 10,5 10,8 10,2 10,4 10,5 10,5 10,5 10,4 10,7 10,6 10,4 4 Martin Lönn Dädesjö 10,4 10,5 10,6 10,6 10,5 10,5 10,9 10,7 10,2

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Attestförteckning 1000 Kommundirektör 13040 Borgerliga förrättningar Anders Andersson/ Bengt Bengtsson Helen Hansson/Ivar Ingvarsson Zack Zachrisson 92100

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Startlista, par/lag: Volvo World Golf Challenge 2014

Startlista, par/lag: Volvo World Golf Challenge 2014 Startlista, par/lag Volvo World Golf Challenge Datum -0-0, 000 Bana Skedhult 000 00 0 030 00 K Bergendahl/A Södermyr H X Kristian Bergendahl, Gul Anders Södermyr 3, Gul 2 A Storme/L Bergström 3 H X Lars

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2013

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2013 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2013 Datum: 2013-02-02, 13.00- cirka 15.00 Plats: Kirsebo Närvarande: Staffan Gadd Anja Wadén Peter Kornevi Alexander Ebbinghaus Fredrik Holmkvist Kasper

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

o. E. H.; Nilsson, N. G.; Herdin, O. 'f.

o. E. H.; Nilsson, N. G.; Herdin, O. 'f. [1415-1432] K. Kommerskollegium m. m. - Fångvårdsstaten. - Jernvägsstaten. Kassör och sjöpassnotarie: von der Burg, sekreterare; Wistrand, P., sekreteterare. G. E. tillf. öfveringeniör, tjenstförr.; Kuylen-

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer