2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret."

Transkript

1 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin, A. W. Hj. W. Kamrerare: Silfwerling, C. A. 1:e pustor: Carlman, C. A. R. 2:e pastor: Ehrnberg, K. H. Läkare: jurberg. V. Assistenter: Wiik, L. F. L:son; Broström H. F.; Pehmström, M. H. C. [2476] Stratfängelsl\t i Stockholm. (Östermalmsg. 65.) irektör: Reuterswärd, C. G. L. Assistent: Kastengren. E. B. Predikant: Uddin, K. J. R. Läkare: Gibson, O. Skollärarinna: Bratt, S. N. M. Stockholms stads rannsakningsfängelse, se [1691]. 3. Försvaret. [2481] Generalstaben. kapten; Salander, G. L. M., kapton; Fryden, P. E. J., löjtnant; de Laval, J. H., Chef: Bildt, K. G., generallöjtnant.,!fverstar: Melander, E.; Sundin, C. E. löjtnant; Brehmer, N. E.., löjtnant. Öfverstelöjtnanter: Byström, A. H.; Budenschöid, C. T. G., grefve; Nyström, T. G.; styckjunkare. Kommenderad underofficer: Palm, C. A., Werner, A. E.; Marks von Wiirtemberg, R. O., f~ih.; Torpadie, R C. H. Fortifikationens stab, se [2501]. Majorer: Åkerman, G. R J.; Nauckhoff, J. [2484] nspektör för militärläroverken: G.; Sjögreen, C. A. P. A.j Hedengren, G.; Leth, Fr. J., generallöjtnant. Ameen, J. G. G.; Söderhielm, K. E. W. j Militärläroverken, se [ ]. Hegardt 1 P. r., Ståhl).,G. H. E.; de Champs, H. L.; Sjögreen, A. i. A. nspektör för artilleriet: Kaptener: Leijonhufvud, A. G. A.; Carlberg. Leth, Fr. J., generallöjtnant; r. t P.; Stålhane, H.; Ankarcrona, A. H. E.; Lagerhjelm, P. U.; Falkenberg, H. O. nspektör för kavalleriet: M., grefvej Laaerheim, T. O. E.; Broms, H. K. H. Hertigen af Västergötland. J..; Gyllenstierna, G., frih.; Falkman, P. L. T.: Hul~, G. C.W.; Klingenstierna, [2485] V. Armefördelningen. K: A.; Hazelius, G. J.; Loven, L. T. F.j (Svealifgarde, Göta lifgarde, Lifregementetsgrena- Lindencrona, K. A. F.; Tersmeden. C. A.; djärer, Södermanlands reg:te, Vaxholmsgrenadjär- ''hörnell, O. G.; Lundberg, G. T. A.; Wijk. reg., Lifgardet till häst, Svea ~.rtillerire!i:te,posit " M F. fl llzr J A' Bur' B F C tionsarttnerireg.tet, Svea ingenjörkår, Falttelegraf-..S. lom,. ". a. o en, ", tj,... kåren och Svea trängkår.) Löjtnanter: Vl.rgm. E.; von der Lancken, Armefördelningschef Jungstedt, C. A. H. C. E. R.; Laftman, H. R. j. Warberg, C. Stabschef: Söderhielm, K. E. W. G.; af Edholm, E. G.; Holmquist, C, A. F. 1.; Generalstabsofficer: Testrup, E. M. Hj. G:~on. Testrup, E_ M. H. G.; von Arblll, A. G.; Förste adjutant: Cederschiöld, H. W..~al~J;>e:g, E. E.. H. Andre adjutant: Hamilton, G. H. A., grefve. Civilmilitära: Rosen, K.. P., professor; Fortifikationsbefälhafvare: Rabe G. J. Petrelli,. T.~.,~rigsar~ivarie;ngeström, Fördeluingslåkare: Ekeroth, C. 'Ch. J. A. o S. F., blbllotek~ne; Kellerman.!!'. Fördelningsintendent : Wallg,en, C. A. F. A.; Pahlman, A.; Afzelius, M...R., aktuarie; Adjutant vid fördeln-ntendenturen: Vakant. Lagercrantz,.J. E. T., redogörare. --~ [2487] V. Armefördelningen. (Upiands inf.-, al-, Västmanlands och Värmlands [ 2482] Artilleristaben. reg:ten, Lifreg:tets dragoner, Skånskahusarreg:tets detaschement i Upsala, Upl.ands artillerireg. och Chef: Hammarskiöld, P. A. L. R, major. Västmanlandsträngkår.) å.rtllleristabsofflcerare: Osterman,. O. F., Armefördelningschef: Malm, O. B., general. kapten; Ekelöf, N. E., kapten; Hessle, N. B., major. kapten; Sylwan, E. H., kapten; Swartz, C. Stabschef: Leijonhufvud, A. G. A., frih., kap- E., kapten; Stjernstedt, E. C. M. W., frih.,!ell vi~ ge_n_e_r_a_ls_t_a_be_n._. _ Brand- och liff"drsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

2 3. Försvaret. Generalstabsofficer: Falkenberg H. O. M., grcfve, kapten vid generalstaben. l. Adjutant: Tham, H. A. H., kapten vid Västmanlands reg.te, 2. Adjutant: Bille, E. A., löjtnant vid Uplands lnf.-reg.te. Fortifikationsofficer: af Petersens, L. A. S., kapten vid fortifikationen. Fördelningsläkare : Netzler, F. A. G. Fördelningsintendent: Sandberg, A. C. Adjutant hos fördeln.-intendenten: fvarsson, J. N., intendent.. Skrifbiträde: Stolpe, S. F., fanjunkare i Uplands inf. reg:tets reserv. Biträde åt fortifikationsofficeren: Larsson, K, sergeant vid fortifikationen. [2489J Öfverkommendantsexpeditionen.. för Stockholms garnison. Ofverkommendant: Jungstedt, C. A. H., generalmajor. Kommendant: Ankarcrona, C. W. E.,öfverste. Adjutanter: Conradi, G., kapten; Hagman, Hj. G. W., major. [2491J K. Svea lifgarde. Staben. ~ekundchef: Hult, H. E., öfverste. Ofverstelöjtnant: Taube, C. E., grefve. Majorer: Weidenhielm, E. G., öfverstelöjtu. i armen; Bouveng, G. Regementskvartermästare: Rålamb, O. S., frih., kapten. l. Begementsadjutant. Tornerhielm, G., löjtnant. 2. Regementsadjutant: Cederschiöld, H. M., löjtnant. 3. Regementsadjutant: Cederström, S. G., frih. löjtnant. Vapenofficer : Cederström, S. G., frih., löjtnant. Regementspastor. Afzelius, H. N. C. A.u'aitörer: Böös, E. N.; Hasselgren, K L. L., auditör i reg. Regementsläkare: Flensburg, C. Bataljonsläkare: Fristedt, B. C., reg. läk. i fältläkarkåren ; Lindström, K. G. A. Regementsintendent: Kellin, N. A. Reg.-int. biträde: Malmcrantz, K. A. L., fanj. Bataljonsadjutanter: Melin, B., fanj.; Ohls son, O., fanj.: Jonasson, A. H., serg. Regemeutsväbel: Karlsson, K. A., fanj. Sjukvårdsunderofficer : Mårtenson, M., serg. Musikfanjunk.: Hessler, G. E., musikdirektörs n. h. o. v. Regementstrumslagare: Lindström, F. E. M., fanjunk. i reg.t. Gevärshandtverkare: Larsson, G. E. Stockmakare: Markman. H. Förvaltare: Lundberg, J. L., fanj. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget [ J Ko m p a n is t at e n. Kaptener af 1. klass: Lagerbielke, C. A. frih.; Steueh, A. H.; v. Plomgren, J. P. C. P.; rake, C. G.; Sandströmer, G.; Breitholtz, C. H.; Toll, J. E.; af Klercker, J. T. A. Kaptener af 2. klass: Uggla, C. G.; af Wir sen, C. E. T.; Silfverstolpe, C. O. E.; Leijonhufvud, C. A. A. frih, (öfver stat); Buren, B. F. C. (öfver stat); Reuterskiöld, H. A. F. Löjtnanter: af Edholm, E. G. (öfver stat); Skjöldebrand, H. O. (öfver stat); Thott, H. A. W., frih.; v. Horn, L. R.; v. Rosen, N. P. G., grefve : Nordensvan. A. G.; Thott, A. Th., frih.; v.holst,j.h.; Wattrang, N.A.; Löwenhielm, G.; Björnstjerna, R. K. G. M.; Pantzerhielm, H. E.; Virgin, O. H.; de Laval, C. P. U.; Rosenblad, G. N. O; Lilliehöök, M. O. G.; Klingspor, C. C. M.; Gyllenkrok, A. W. C., frih. Underlöjtnanter: Gyllenram, C. H.R.; Bildt, N. G. K.; von Heijne, N. A..; Rappe, M. T., frih. (öfver stat); Lagerheim, F. 'l'. J., frih.: Uggla, B. G.; Stjernspctz, G. E.; Adlercreutz, A. F. C.; Adelborg, C. H. Fanjunkare: Liljeholm, C. J. A.; Jansson, E. F.; Höglund, N. P.; Brohlen, A. Th.; Reinholdsson, B. A.; Fogberg, O. A.; Malmsten, C. A.; Brandt, K. 1:'.; Stjärne, P. A. K.; Lindh, N.; Malmborg, J. B.; Linder, P. H.; Thoren, O. W. P. Sergea nter: Nerström, C.; Sahlberg, E. L.; Hääger, M. S.; Nordfeldt, N. H. L.; Sahlberg, B. A.; Lindfeldt, 'r. G. J.; Persson, R. W. E.; Persson, G. A.; Engström, G. W.; Peterson, C. A.; Nilsson, G.; Johnzon, F.; Jonsson, J. G.; urgö, E.; Johansson, A. O.; Bergman, G. V.; Karlsson, K. V.; Holmström, A.; Wirfeldt, C. E.. Ekholm, A. F. E.; Bäckman, G. W. Musikunderoff.: Östman. F. O., fanjnnk, reg:tet; Landström. C. E.. W., fanjunk. reg.tet, Clresson, C. M.; Östman, O. W.: Gezelius, A. E.; Alm, K A.; Eriksson, G. A. G.; Henriksson. N. S. T.; Schuman, E. T.; Olsson, J.; Qvarnström, G. O.; ahlskog, E. [2493J K. Göta lifgarde. Staben. Öfverste och sekundchef: Fallenius, C. M. H. Öfverstelöjtnant: Lagercrantz, A. E. L. _ Majorer: L. r. Thorel, A. G.; Silfverswärd, E. Regementskv.-mästare: entzen, C. B. l. Regementsadjutant: Helling, E. P. H. 2. dito: Schartau, F. A. V. 3. dito: Högfeldt, O. Th...Vapenofficer: Besxow, A. B. G. SVEA. 13 rottninggatan.

3 [! ) C. Öfriga allmänna inrättningar. Regementspastor: Rogberg, O. E. C. G.; Wetterstrand, G. K. L.; Ekström, C. Regementsauditör: Rudbeck, J. R. G., frih. S.; Weström, J. V. E.; Malm, A. G.; Carls- Auditör i regementet: Breitholtz, C. G. E. son, G. E.; Malm, E. G. Regementsläkare: Klefberg, F. A. Bataljonsläkare: J. A. Odqvist, K. A.; rougge, [2495J K. Lifgardet till häst. Hegementsintendent: Musikunderlöjtnant Clareus, : Trobäck, C. B. O. P., musik- Öfverste och St a b en. sekundchef: Oxenstierna, E. direktör. C. G., grefve. Regementstrumslagare:Jonassen,N.A.T.F. Ofverstelöjtnant: von Rosen, R. G. E. M., Bataljonsadjutanter :.Lundberg, berg, J. O.; Nyqvist, E. C. A.; Rehn- grefve. Regementskvartermästare: Wrede, F. C. F. Regementsväbel: Johanson, J. E. A. F:son, ryttmästare i reg:tet, grefve, Köksföreståndare: Lilliefelt, C. H. Regementsadjutant: Bonde, N. G., löjtnant, Vapenunderofficer: Grann, O. N. grefve. Sjukvårdssergeant: t. f. Nohrling, G. H. Regementspastor: Elmqvist, H. F. A. Förrådsförvaltare: Ljungvall, K. A. Auditör: Afzelius, A. C. A. Gevärshandtverkare: Björkqvist, C. A. vice Auditör: reg:tet. Hernblom, A. G., auditör i Kompanistaten. Regementsläkare: Sjögren, Tage A. U. Kaptener: von Stedingk, H. L., grefve, Regementsintendent: Nordberg, L. H. E. (i regementet); Adlerstråhle, A. E. T.; Regementsveterinär: Morell, E. O. E. Löwenhielm, H. A.; sberg, C. E.; Bataljonsveterinär: Håkansson, P. L ager berg, A. O.; Norman, K. A.; Falken- Förrådsförvaltare:., Andersson,.. C. G.. berg, M. H. F., frih.; Landegren. C. H. V.; Mu.~~kfanJunkare: Moller, T. O., musikunder- Creutz, E. J. G., frih.; Glimstedt, P. G.; JOJtnant. Edholm, E. G.; Wiman, S. J.; Lind af Plstolsme~: Andersson, E. T. Hageby,E. J. L. (förste adjut. i V. arme- Skvadronstaten. förd. stab.), Krook, K. Ryttmästare: Boltenstern, G. A., major i Löjtnanter: Kroplien, J.L. T.; Herslow, C. N.; reg:tet, chef för ridskolan åströmsholm; Holmquist, C. A.. F. L (i reg:tet, vid gene- von Essen, H. H., frih.; Leuhusen, C. G., ralstaben); v. Bahr, N. H.; Berlin, N. H. Z.; frih.; Linder, E.; von Rosen, R. C. C., Broms, C. H.; Hahr, G. A. M. M.; Trana, grefve; A.dlercreutz, N. A..; Hamilton, G. A.; Holmquist, H. E. O.; Tham, A. V. V.; G.. G. J. W., grefve. Moberg, A.; Fick, H. E. W.; Algren, C. H.M.; Löjtnanter: A.minoff, G. C. G., ryttmästare i revel, A. F.; Nauckhoff, S. G. G:son; Kil- reg:tet; von Essen, C. M., frih., ryttmästare lander, E. V. ireg:tet;von Horn.C.H.;Hamilton,J.G.P., Underlöjtnanter: Winro~h, K. G.; von Sche- grefve; von Essen. F. W., frih., Hamilton, wen, S. J. H. F.; Pfelff, H. G. V.; Enell, G. H. A., grefve; Lewenhaupt, C. G. S:son, K. H. A.; af Klercker, G. F. A.; Ekström, grefve; Cronstedt, A. W. J., grefve; Cron- E. M.; Qvennerstedt, S. C.; yrssen, W. O. hielm, C. A. P., grefve; Bonde, F. G., G. P.; Heeffner, A. V.; Segerstråle, G. T. M.; grefve. Fleetwood, F., frih.; Köhler, N. O. Underlöjtnanter : Hamilton, H. A. K., grefve; Fanjunkare: Malm, J. G.; Öhlin, S. A.; Thu- Wachtmeister, A. H. E. A:son, grefve; lin, P. T.; Hellstrand. C. O.; Peterson, A. F.; König, C. H. M.; Björnstjerna, O. G. M.; Nilsson, A. A.; Svedberg, O. V.; Franzon, Hamilton, H.. F., frih.; von Rosen, H. R., C. O. F.; Forsell, J. A. A.; Blomqvist, J. E. grefve. Sergeanter: Carlsson, C. A.; Josefsson, F.; Fanjunkare: Murbeck, C. A.; Hård, H. Th.; Bergström, G. J.; Antonsson, C. A.; Modd, Sjödin, S. G.; Gustafson, A. G.; Lind, A.; C. F. O.; Gustafsson, A.; Nyqvist, E.; Fager, Ekegren, N. J. J. H.; Almen, K. G. S.; Svensson, C. A.; Sergeanter: Nyström, J. F., fanj. i reg:tet; Sandborg, E. M.; Erlandsson, J.; Bodin, Peterson, O. E.; Strufve, J. A. G.: Malm C. E. V.: Oredsson, P.; Hellmin, C. B.; borg, H. N.; Ekander, N. N.; Wallin, J. O.; Lindahl, A. E. C.; Andersson, C. G.; o Strömberg, H. F., sergeant i reg.tet. wen, C. A.; Johansson, K. H.; Ruus, E. F.; Möller, Otto; Skjöld, C.; Löfstedt, A. V.; Nilsson, N. O. E. Ekdahl, A. E., i reg:tet; När1und, A. H., Musiksergeanter: Höglund, K. A., fan- i reg:tet. junk.; Jonsson, C. E., fanjunk.; Lundgren, Musikfanjunkare: Möller, 'rh. O., musikunder- C. E., fanj.; Rosendahl, S. Ch. W., fanj.; löjtnant. Fäldt, K. E.; Johansson, J. E. N.; Jansson, Musiksergeanter: Pettersson, E. G., fanj. i Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottni,nggatan.

4 3. Försvaret. [ ] reg:tet; Ericsen, J. E., anj, i reg.tet; F. G.E.; Sjörin, R. J; Olsson, E. F.; Ståhl, Lindström, G. O., fanj. i reg:tet; Aker K.A.N.;Usson,E.J.O.H.;Sjöbring,A.L.; berg,e.m. V.: Falkenstedt, N. A., i reg:tet; Wollgarth, A. H. P.; Thor, J. E.; Olofsson, Lindelöf T., i reg:tet. J. E.; Hallin, A.; Hellbo!g, E.; Nyande~, -- A. E.; Stolt, J. B. N.; Sjödal, S. F.; V' [2497] K. Svea artilleriregemente. berg, C. P.; Eriksson F. G. ~egementschef: Torön, G. A., öfverste. För~ådsförv:altare: Ridderström, H.. Öfverstelöjtnant: Theoander,.F. O. P. Musikstyckjunkare. Jako.bss.on, A. S.,..~ reg.: Majorer: Bolin, A.j Hamrnarskiöld.P. A. L. R; Hasselgren, J. C. W., reg.,: Fröjd, g. Karsten, P. V. C.. reg.; Edholm, F. W., reg.: SJo- Kaptener: Fick, E. F.; Sabelfelt, G. H.j gr.en, F. O., i re&"... Björnström, G.; Posse. G. E. H., grefve : Musiksergeanter. Liljeborg, V.; Soderberg, Lundeberg, G. A.; Lilliehöök, n, Tarras- U. C. O.; Lundberg, C. O. B.; Eklund, E.j Wahlberg, B. A.; Lyström, A. 1.; Way, Widön, E. A.; Uppström, G. W. S. T. M.! Falkenberg, C. A., frih.: Ca!.l. regementets reserv: berg, P., reg., Vid generalst~ben; Ekelof, Öfverstelöjtnanter: von der Burg, J. J., N. E.; Schurer von Waldhelm, S. W. L.; öfverste i armen' Janse, A. F.. Wachtmeister, F. G. H., &,refve; ":er- Major: Elson, G. ' ner, G.;.Stjernstedt, J. C., frih.; Hazelius, Kaptener: Frumerie, G.; Tholerus, J!l. H., G. J., reg.. Vid generalstaben; Chnst~r. major i armen; Bergmanson, K.; Gibson, son, E. G. H.; Lagerfelt, G. A. E., frih. O ' Frestadius E. J. Löjtnanter: Osterman, O. 1., i regrtet ; Gadd, Löjtnal;ter: Abeniu~, A., kapten i arme.n; S. H.; Uggla, G. G.; von Krusenstjerna, L. Schlirer von Waldheim, P. W. F.j Hamll- E. F.; Hamilton, C. G. " grefve; Virgin, ton, A. L. K., grefve; Nisser, W. P.j G; O. E.; Lewenhaupt, C. A. S:son, gr~!ve; Lindblom, G. T., reservlöjtn..; Carlson, Wernstedt, L.; de Laval, P. G. F.j LelJon- 0.1.' Thufvesson, A. O.; ElmqUlst, H. S. O. h~fvud, K. S. S:on, frih.: Rappe, A. O., Underl5jtnanter: Hammarström, H.G.;~~?rnfnh.; Hernlund, C. G. J.j Kleen, C. W.; ström-steffanson, H. M., rcservunderlöjtn.: Montgomery, R P.; Lilliehöök, G. l\.; Liljewalch, E. K. F.; Golje, T...~.; Wide- yrssen. N:. P. G.; Francke, K. R; Rosen, gren, G. S. N., reservunderlojtn.; von N. 1.; Wersall, E. G. o Rosen, C. N. G., grefve; Beskow, E. J.; Underlöjtnanter: Malmsten. R. J. H.; Aker- Cederschiöld P. S. R. R.; Hreger, G. E.j hielm, S. L., frih.; Liljewalch, O., i rez.tet; Högman, S. Å.; Barnekow, F. C. E., frih. j Florman, G. F. C.; de Laval, E. P.H.j Mont- Bergendal, T. A. T.; Centerwall, F. G. S.; gomery, G. R.. Rosenius N. G.; Bernström, S. F. j von Rege~entspas~or: Bergö, e. J ".konstltuera~. Schwerin', G. B., grefve; Wenström, K. W.; BataJonspredl~anter: Blomquist, O. R.; V- Arfwedson, H. G.; Lindberg, E. O.; Saleander, J., reg.. monson e. A.' Martin, S. R.; Fahlcrantz, A~ditör: ~~~dencrona, G. C. A., konstituerad. H. J. 'M.; L~ndberg, S. E.; Lindahl, S. Vice auditör: Forssell, H. O. G. W.; Enhörning, 1. A. F. Regementsläkare: Nordlund, J. B... Musikdirektör: Lundgren, A. F. W. Ba.ta~Jon~läka!e: Otterström, A. H., reg.:lak. Styckjunkare: Moberg, C. E., ~.nderlöjtnant faltlak.-karen. i armen; Granfe1t, F. L.j ZelJser, e. A. J.; Regementsintendent: Appelberg, E. Thyrstedt, P. A. G. G.; Lundberg, O. P.; Regementsveterinär: Ringdahl, H. E. Rubin, G. F. J.; Westermark, P. G. A.; Bataljonsveterinär: Regner, L. G. L., reg.- Wahlbom F. W. J.' Tufvesson, M. vet. i fältvet.-kåren. Sergeanter: 'Sandberg, 'A. M. J.; Rosenqvist, Musikdirektör: Arnoldsson, J. R. N. P.' Karlsson K. G.; Borg, O. F.; Alzen, Styckjunkare: Ny,J.A.; Edh~an, C. W..:W~s- C. A. 'e.j Eriks~on, C. A.; Sjöberg,K. W. P. terlund, G. A.; Axelson, e. A. A.; Lmden, Musiksergeant. Lagergren, e. A. A. O. L.; Ljungquist, A. H.; Berggren, A. --- G.; Sköld, e. E. L.; Green, G. yj. C.; [2499] K. Positi~nsarti1lerir~~ef!lentet. Palm, e. A. P.; Palm, K. G. O.; Oberg, (Regementet ar under upp sättrrlng.). C. A.; Lagerholm, C. H. C.; Nilsson, e. O.; Reg~~entspastor: Rehn, e. A., tjänstförr. Nord, J. A. A. A~ldltor: ~:amb~rg, J. Ser eanter: Sahlberg, O. G. O.; Johansson, J. Vice auditör: Ljungman. e. J.... V~; Lundgren, K. E.; Nilsson, H. A.; Nyblad, ~egement~chef: Bergmm,l, O. W., ofverste. K. G.; Johansson, C. A.; Ek, J. E. L.; Sund- Ofv:erstelöJtnant: Fallemus, e. e. H. berg, A. R. W.; Wetterdahl, O. F. s; Majorer: Vennerholm, H. M.; afwetterstedt, Westerlund, A. E.; Malmberg, A.; Theorin, e. G. Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggataa.

5 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Kaptener: Kuylenstierna, O. F.; Ekström, H., Öfverstelöjtnanter: Odelstierna, A., afdelregementskvartermästare: Ehrensvärd, N. ningschef vid fästningsbyggnadsafdeln. å G., frih.; vonotter, C.G., frih.; Jegerhjelm, hufvudstationen; Lundquist, C. L, afdel- K. E. G. A.; Wennerström, T. C. A.; Syl- ningschef vid kasernbyggnadsafd. å hufwan, E. H.; Von Schwerin, H. V. R, vudstationen. grefve; Hesselman. C. A.; Sellman, J. C. Majorer: Erikson, E. C., fortif.-befälh. vid W. G. E. kommendantskapet i Boden; Nyström, C. Löjtnanter; Hessie, E. W.; Claesson, K. O. F.; A. V., afdelniugschef vid truppafd. å huf- Stjernstedt, S. W. J., frih.; Elliot, C. W.; vudstationen; af Petersens, L. A. S., fortif.- Rubenson, A.; Wendelin, K. G. R; Wibom, officer vid V. armefördis stab; Norinder, T. H., regementsadjutant; Thamsten, G. H.; A. G., fortif.-befälh. å Karlskrona fäst- Tolleus, N. A. ning. Underlöjtnanter: Hebbe, P. M.; Carlson, E. Kaptener; Smitt, R E., fortif.-bef. å Vax- F. V.; Kjellgren. R J.; Hedenstierna, S.; holms O. Oskar-Fredr.-borgs fästning; Erics- Nilsson, E. R.; Stiernspetz,. son, E. A., fortif.-officer vid. arrneförd:s Regemcntspastor: Rehn, C. A., tjänstf6rr. stab; Gartz, C. G. W., fortif.-off. vid. ar- Auditör: Breitholtz, C. G. E., tjänstförr. mef.s stab; Carlquist, C. A. R, fortif.-be- Vice auditör: Ljungman, C. J.. fälh. å Karlsborgs fästning; Olson, C. G. L., Regementsläkare; Gibson, O. W. fortif.-off. vid Hl, armefis stab; Lind, O. E., Bataljonsläkare: Hammar, J. fortif.-befäh. å Alfsborgs fästning; Rabe, Regementsintendent: von Otter, C.F.S.,frih. G. J., fortif.-off. vid V. armefis stab; Bataljonsveterinär: Kruse, H. E. Amundson, K. A. B., militärattache vid Musikunderlöjtnant. Monthan, C. E. W. K. Maj;ts beskickning i Paris; Bergen- Styckjunkare: Lindberg, C. A. G.; reifaldt, stråhle, F. G. R.: Bjuggren, S. E.; Ny- F. O.; Westergård~ O. M.; ahlberg. J.; ström, C. O. A.; Eneström, E. G. H., adj, Loven, N.; Kallander, F. E.; Kasse1l, O. vid armeförv:s fortif.s-dep.ts militärhyrå, F. W.; Holmberg, C.; Sjögren, P. A.; ihlström, P. A., fortif-off vid V. ar- Lindgren, K. E.; Kaunitz, C. G.; Stiern- mef.s stab; Gyllenkrook, K. S. G., fortif.- feldt, J. E. befälh. vid Gottlands fortif.-omr.; Ericsson, Sergeanter: Scherrnan, N. W.; Ahman, A. R.; J. S.; Frumerie, E., arbetschef å Bodens Lavett,O. E.; Lindva1l, J. E.; Cedritz, O. J.; fästning; Svinhufvud, P. A. S., adjutant Björklund, O. N.; Kronor, K. A.; Alm- vid fortif., arkivarie och bibliotekarie; qvist, A.P.: Hellström, E. A.; Siegers, C. Fock, C. A. G., frih.. P. E.; Gullberg, J. L.; Scherberg, K. T.; Löjtnanter; v. Heijne. A. H.; v. Heijne, R. olk, J. W.; Pettersson,. E.; Petters- A. L.; Tyden, 1::>. E.; Haglund, A. G.; v. son, J. F.; Olsson, K. A.; Stråhle, K. H.; Post, J. O. A. Stenberg, C. A. E.; Larsson, E. A.; Hed Fanjunkare: Ahiström, G. A.; Melin, A. B.; lund, J. A.; Nygren,F. B.; Wiklund, P. A.R. Carly, C. V. E.; Samuelson,C. J.; Rosen- Förrådsförvaltare: Ljungman. G. gren, G. A.; Werner, G. W. C.; Kinel!, A. Musiksergeanter: orf, K. O.; Eriksson, G. W.; G.; Sundgren, K. E.; Englund, A. G.; Ahl- ''horen, F. A. J:son. berg, K. K.; Nyrander, P. 'J. Jison: Ohls- Reserven: son, J.; Herrström. G. M.; Rtiden, C. A. C.; Löjtnanter: Nissen, T. A.; Svedelius, E. T. Östergren, O. A. V.; Andersson,' R. K; N.; Gustafsson, J. H.; Palm, N. H. Adolfson, C. E. Underlöjtnanter: ''onden, A.; Krumlinde, H. Sergeanter: Lindström, C. G. O.; Pettersson, W.; Gustafson, K. R; Kilander, K. K:son; C. A.; Quist, K,T.; Magnusson, K. F.; Eliasson, 1.; Rheborg, N. G.; Leffler, H.; Grudd, L. A:son; Ringdahl, O.; ahlström, Lagerholm. G.: Allard, B. H.; Angman, A. A. E. S.; Larsson, K; Gripensköid, G. F.; J.; Schröder, K A.; Zachrisson, K. E. A.; Rosenqvist, A. R Odelstierna, E. E:son; von Segebaden, E. Fortifikationskassör och redogörare: Geete, S..; Park, C. W.; ahllöf, S. 1.; Linden, H. F. W. A.; jögren, R; Leander, S. O.; Hirsch, Fortifikationskassörer och förrådsförvaltare: H. V.; Carlsson, S. C. G. Karlsson, K. P.; Granind, C. G. R.; Jä- Reservauditör: Beskow, G. W. derlund. L. G.; Jarl, F. A.; Pettersson, E. G.; Lagerlöf, E. F.; Svensson, S. A. [2501] K. Fortifikationen. Chef: Munthe, C.. L. W. W:son, general- o major. [2503] K. Svea ingenjörkar. S ta b e n. t'lfversteöjtnant och chef: Thorssell, A. F. 6fverste: Juhlin-annfelt, G. F. H. J. Major: Mnrray, C. A. A. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

6 3. Försvaret. [ J Kaptener: Ljungberg, C. R., tygofficer; Lö- Sander, A. N.; Sundmark, C. G.; Kellanwenhielm, C. C. V., chef för 2. komp.; der-lange, V. A.; Wahlgren, G. G. L. Wiborgh, G. A.,.chef för 4. komp.!. Liberg, Sergeanter: Pehrson, P.; Lionel, O.; Löf L. O. A., chef for 5. komp.: Kaijser, Go, gren, G.; Holmeii:A. E. H.; Forsberg, B. O.; chef för 1. komp.; AHn, S. E.; Lallar- Kronlund, G..; Thorsson, S.; Nordvall, stedt, B. K, chef för 3 komp. o V. H. O.; Nilsson, N. V.; Hansson, H. M.; Löjtnanterr Brunskog, C. J.; Erici, E. Go; Norgren. KoH. V.; Linden, J. E. J.; Thor, Gylling, A. O.; Westerling, S. G.; Fev!,ell, N. O.; Aronsson, E.; Mohme, G. A.; Sund- E. F. T; Schserströrn, C. W.; Reuterskiöld, berg, B. G. M. L. C.; Björnbom, C.; Hain, G. H. W.; Musikfanjunkare: Lundvall, G. A.. Ström, G. E.; Enger, H. P.; Gyllencreutz, Musiksergeanter: Linde~erg, S..; Gustafs- B. J. W. son, J. E. L.; Henrikson, H. G.; Berg, Underlöjtnanter: Frick, P. A. E.; Mannström, K. M. S. B. K. A.; Lönegren, S. G.; Blomqvist, Regementsläkare: Nyqvist, A. J. H. T. H.; Palm, A. B. Regementsintendent: Blomstedt, C. J. O. Fanjunkare: Selmander, C. H.; Westerling, Bataljonsveterinär: Moren, A. T. E. C.; Peterson, G. H.; Nilsson, A.; warsson, Fortiflkationskassör och förrådsförvaltare: C. L. t; Sandh, J..; Ribe, P. R. P.; Stjerna, J. A. Ståhl, A. J. A:son. Förvaltare: Liining, C. H. M.; Rosen, J. E. Sergeanter: Englund, C. V.; Eriksson, E.; Kilander, F. A.; Ternbom, A. E.; Pettersson, J. E.; Björkman, A. G.; Ohlsson, O.; ''rouin, E. O. H.; Holmer. K. E.; Nord ström, A. V.; Ericsson, E.; Johansson, C. H. M.; Crona, J. O. W.; Andersson. Jo; Heij, C. J. Musiksergeanter: Brandes, T. R. J.; Ring. dahl, J. K; Widqvist, V. M.; Rydberg,S.H. Regementspastor: Lodin, F. A. Auditörer: von Hedenberg, A. R. A.; Juhlin; annfelt, C. G., vice auditör; af Klintberg, B. H. A., vice auditör. Regementsläkare: Johnson, G. H. Bataljonsläkare: vakant. Regementsintendent: Björkman, G. Bataljonsveterinär. Arenander, E. E. Fortifikationskassör och förrådsförvaltare: Bergschöld, F. O. J. Musikdirektör: Willners, E. E. N. Förvaltare: Sandgren, C. H.; Grönberg, A. [2505] [2507J K. Fälttelegrafkåren. Öfverste och chef: Leijonhufvud, B. S. A:son, frih. Kaptener: Norinder, C. G., chefför 1 komp.; Naucler, C. E., tygofficer; Hamilton, H.., grefve, chef för 2. komp. Löjtnanter: Werner, V. G.; Schenström, E. G.; Granfelt, F. S.; )Vallman, S. E. R,; Jacobson, B. V. L.; Asbrink, S. S. K; Virgin, H. F. W.; Jungner, E. A. Underlöjtnant: Högman. G. W. Fanjunkare: ahlberg, A. B. C.; Björnström. G. A.; Johansson, K Sergeanter: Persson, J.; Ljungquist, O. W.; Borgström, C. H.; Carlsson, J. A.; Karlsson, K E.; Briinteson, A. E.; Johanson, J. V.; Haglund,.; Andersson, A. E. Musikfanjunkare: Söderberg, G. J. Bataljonsläkare: Wahlstedt, A. J. G. Regementsintendent: von Essen,G. A. Regementspastor, auditör och bataljonsvete- K. Göta ingenjörkår. rinär gemensamma med Svea ingenjörkår. (Adr, Karlsborg.) Fortifika tioriskassör och förrådsförvaltare: Öfverstelöjn, och chef: Enblom, G...~a;lsso.n, G. ~'.. Major: Norrman, J. r. Forradsforvaltare. Ekstrand, A. W. Kaptener: Gussing, P. A. N. H., chef för 5. komp.; Broberg. E., tygofficer; Loven.Si t., [2508J K. Bodens ingenjörkår. chef för 4. komp.; Strömman, S., chef för Major och chef: Kullberg, O. l. komp.; v. öbeln, K. H. V., chef för Kaptener: Berglund, G. H. F.; Tydön, C...~. komp.; No.~ström, T... A., chef för 1. komp.: Thimgren, C. Go,chef Löjtnanter: Frus, T., chef for 2. kornp.; för 3. kornp.; Sylvan, O. C., chef för 4 komp. Jungstedt, G. H. A. H.; :Axell, 1.; Lewen- Löjtnanter: Fogman, E. J., tygoffieer; Rosenhaupt, G. A. A., grefve; von Porat C. G.; svärd, A., chef för 2. komp.: v. Gedde, W.; Orrling, S. F.; Rahmqvist, C. A. S.; Blom- Carlson, A. F.W.; Beer, G.; Kantzow, N. G.; berg, L: A.; Graumann, A. W.; Grön- Westrin, G. F. H.; Hedrsn, E..; Nordenhagen, A. E. stam, K. S. A. Underlöjtnanter: Engström, A. R.; Koch, Underlöjtnant: Linder, C. 'B. P. F. Ko; ~yhrström, J. B. E. Fanjunkare: Kilander, C. V.; Gilen, J. A. Fanjunkare: Öberg, E.; Almquist, K. A.; J:son. Brand- 8ch Lilf"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 rottninggatan.

7 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. Sergeanter: Widen, C. A. A:son; Wolke, A. ArtlJlerlmusenm. N.; Löfström, S. A. W.; Blomgren, J. O.; Föreståndare: Kuylenstierna, O. F, kapten Kall, C. O. V.; Karlsson, N. O.; Ohlsson, (se ofvan). J.A.; Frantz, G. W. J. G.; Johnson,C.G.; Biträde hos föreståndaren: Haiemdahl, M., Svensson, J. G.; Böös, T. H. A. tygunderoficer (se ofvan). Musiksergeanter: Bergström, K. A. j Gudmundsson, C. A. Bataljonsläkare: vakant. Regementsintendent: Bergh, G. A. E. Fortifikationskassör: Svensson, S. A. Förvaltare: Hällen, L. J. [2511J Stockholms tygstation. Tygmästare: Wennerholm, Hugo Malcolm, major. Tygmästarens expedition. Tygunderofficer: Haiemdahl, M. Tygskrifvare: Melin, O. C. Kassakontoret. Kassakontrollant: Kuylenstierna, O. F., kapten. Kassaförvaltare: Borg, N.' Ammunitionsförrådet. Tygofficer: Kuylenstierna, O. F., kapten. Tygförvaltare : Hultgren, E. Tygskrifvare: Nilsson, A. Gevärsförrådet. Tygofficer: Reuterskiöld... H. A. F., kapten. Tygförvaltare: Ahlbom, Edv, Tygskrifvare: Berggren,. Tygförrådet. Tygofficer: Kuylenstierna, O. F., kapten. Tygförvaltare: Ahlbom, Edv. Tygskrifvare: Nilsson, N. Tyghandtverkare: Julin, J.. Ammunltlonsf'örrådets laboratorium. Tygunderofficer: Skoglund, C. A. Tillsyningsmästare: Ljnngvall, L. E. Gevärsreparatlo nsverkstad en. Tygofficer: Reuterskiöld, H. A. F., kapten. Besiktningsrustmästare : Henning, A. U. Tillsyningsmästare: Blomqvist, A. A. Tyghandtverkare: Thelander, L. G.; Lindmark, J. A.j Svensson, J. A.; Streijffert, A.; Flodin, G. F.; Nyström, C. F. Smeds. och maskin-, sadelmakare- samt snickareverkstaden. Tygingenjör: Alland, C. E. W. A:son, civilingenjör. Tygverkmästare: Ramsten, J. Tillsyningsmästare: Sundgren, C. A.; Åkerlind, C. E. Tyghandtverkare: Linder, F. O.; Holmberg, N. A.j Henning, J. H. L:son; Ahlqvist, A. P. E.; Scharin, A. r., Fredriksson, J. O.; Fagerström, O. J.; Forsberg, W.j Johansson, A. F. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget [2513J Ammunitionsfabriken, Marieberg, Stockholm. Styresman: Engström, C. L., kapten. Besiktningsofficer : Berglund, K. A., kapten. Arbetsofficer: Wennerström, E. J. T., kapt. Fabriksingenjör: Korseman, H. J:son, civilingenjör. Fabriksförvaltare : Seedoff, A. M. A. J:son. Verkmästare: Sundström, C. G. F. Fabriksskrifvare: Moberg, A. Fabriksunderofficerare : Gustafson, Hj. L., styckjunkare; Petersson, A. W., styckjunkare. [2515J Armemi intendenturförråd i stockholm. Chef: Fries, C. J. G, fältintendent af l:a graden. ntendent: Bredberg. E., intendent. Adjutant: Hamilton, A. W. H., grefve, intendent. Verkmästare: Hemberg, H. A. (sadelmakeriverkstaden); Tenger, G. C. E. (kronobageriet). Förrådsförvaltare: Andersson, J. E.; Bergendahl, J.; Linder, K. n, Mellqvist, N. G. [25 16J Civilanställningskommissionen. Ordförande: Chefen för V armefördelningen. Ledamöter: Chef (sekundchef) eller annan regementsofficer från hvarje af V armefördelningens i Stockholm garnisonerade truppförband. Sekreterare: Majoren m. m. H. G. W. Hagman (af K. Maj:t förordnad). [2521] Stockholms station af K. Flottan. Officerskåren. Konteramiraler: yrssen. W., inspektör af flottans öfningar till sjöss; Ehrensvärd, C. A., grefve, stationsbefälhafvare; yrssen, G., chef för marinförvaltningen. Kommendörer: ahlgren, P. J., chef för k. sjökarteverket; Anckers, N. E., varfschef; Ankarcrona, S. J. T. C'o chef för marinstaben; Ekström, A., chef för underoff.- o. sjömanskårarna. Juel, A. B., chef för marinförvaltningens artilleriafdelning.hamilton, H. W., grefve, chef för k. sjökrigshögskolan. Kommendörkaptener af första graden: Rosensvärd, C. A. F. P:n, chef för marinförvalt- SVEA. 13 rottninggatan.

8 3. Försvaret. [2521J ningens nautiska afdelning; Larsson, A. chef för underofficers- o. sjömanskårerna; W., tjänstg. i sjökarteverket; Munthe, C. Bolinder, J. M.; \Vahlberg, E. E.; Cron- L. A.; Ulff, C. E.; Lannerstierna, J. V.; stedt, R, grefve, tjänstg. i marinförvaltnin- Ekelund, J. G., chef för marinförva1tn:s gen; Ekelund, G., kasernbefälhafvare; Frötorpedafdelning ; Helin, J. A., chef for ding, A. R, chef för 4. skeppsgossekomp. i marinförvaltningens marinafdelning; v. Marstrand; Carell, A. G., lärare i sjökrigs- Krusenstierna, H. W. M., stabschef i insp. skolan; Holmberg, C. E., tjänste:. i marinaf flottans öfn. till sjöss; af Ugglas, G. staben; de Broen, G. S. N., tjänstgör i O. M., frih., chef för mobiliseringsafdeln. marinförvaltningen; Reinius, G. P., tjänst i marinstaben; Gyllenkrok, A. T. C., frih., gör i sjökarteverket; Noren, K., tjänstgör afdelningschef för organisationsafdeln. i i marinförvaltningen; Lindsström. C. O.; marinstaben; Lidbeck. G. H., ordförande Hägg, A., adjutant i k. sjöförsvarsdepartei förvaltningsdirektionen ; Hamilton, L. P.; mentets kommandoexpedition; Selander, Engström, C. C.; Wachtmeister. C. A., N. E. F., tjänstgör i marinstaben; Hafgrefve, chef för k. sjökrigsskolan. ström, C. O., adjutant hos inspektören af Kommendörkaptener af andra graden: Lind- flottans öfningar till sjöss; Elliot, H. O., ström, C.F. J., chef för ekipagedepartemen- tjänstgörimarinstaben; Poppius.Ej Tyden, tet: Thurdin, R. A., adjut. hos stationsbefäl- A. E., tjänstgöri marinstaben; Blom,A. T., hafvaren; Feychting, S. E.; Liepe, R G., informationsofficer i underofficerskolan ; chef för marinstabens utrikesafdelning; Braunerhielm, C. A. G., befälhafvare för Sparre, U. C. K., chef för ejöförsvarsde- gniststation; Brodin, G. L., tjänstgör i partementets kommandoexpedition; Rosen- marinförvaltningen; Gustafsson, C. R A., svärd, K H. A. P:son, chef för torped- chef för 5. skeppsgossekomp. (Mardepartementet; Ankarcrona, N. S. ''., chef strand); Svinhufvud, J. S., adjutant hos för skeppsgossekåren i Marstrand; Posse, chefen för underofficers- och sjömanskå- K. A., grefve, chef för marinstabens kom- rerna; Tamm, C. F., adj. i sjöförsvaradeparmunikationsafd.; N orselius, C. G., tjänst- tementets kommmandoexpedition i Berggör i marinstaben; Schneidler, J. C.; de mark, E. H., informationsofficer l under- Brun, G.; Ericson, H. H. K, assistent å officersskolan; Christerson. H. J.,; Sylvanmarinförvaltningens artilleriafdelning, lä- der, C. G. A., adjutant hos chefen for rare i sjökrigshögskolan och sjökrigssko- marinstaben; Jahnke, L. G. O.,tjänstgör lan. i sjökarteverket ; Åkerblom, N. L., tjänst- Kaptener : Hamilton, H. R, grefve, komm.- gör i marinförvaltningen ; von Fieandt, kapt. af 2:dra gr. i k. flottan; Palme, H. B. G., informationsofficer i underbefäls- A., chef för uppfordrade båtsmanskompa skolan; Jacobi, E. A. H., tjänstgör i marinnier: Gyllenstierna. C., frih., tjänstgör j förvaltningen; Söderhaum, J. H., kadettk. sjökarteverket; Odelberg, A., chef för officer vid sjökrigsskolan; Tiselius,. H., bevärinzskompaniet: Kraft,. A.; Riben, kadettofficer i sjökrigsskolan; Simonsson, C. F. W., tjänstgör i marinförvaltningen, H. V.; Örnberg, A.; Fevrell, F. T. E.; lärare i sjökrigsskolan; Gisiko, A. H., Erikson,C.B.;Krook,G. N. H.. tjänstgöri k. tjänstgör i marinstaben; Arnelius, L. E.; sjökarteverket. Meister, A., äldste instruktionsofficer i Löjtnanter; Frendin, G.. R.; Giron, A. E. O.; exercisskolan ; Norman, L P. B., chef för Mörner. A. G., grefve, adjutant hos stamindeparternentet ; Liljencrantz, C. E. L., tionsbefälhafvaren; Wrangel, E. W. H.; chef för 10. matros ek. komp.; Prytz, tjänstgör i marinstaben; Palm, K T., A., chef för 6. matro komp.; Starck, G. R. tjänstgör i marinförvaltn.; Ehrensvärd, tjänstgör i marinstaben, marinattache i G. C. A., grefve, tjänstgör i marinstaben; Sit Petersburg; Grafström, J., tjänstgör Fries, H., torpedofficer; Cassel, L A., äldste i mari nförvaltningen: Lagercrantz, A. officer vid sjöinstr.- o. sjökarteförrådet; B. C. J., chef för 2. eldar- O. 2. handtv, Rosensvärd, O. H.; Cassel, C. F: A; Cleve, komp.; Peyron, E. W., tjänstgör i marin- N. M.; Zander, B. J.; Wachtmeister, G. G. staben, marinattaohö i London; Posse, C. G., grefve; Wijkmark,N.; Arnberger, N. J.; A., grefve, tj.g. i marinförv.; V. Sydow, Ullen, J. O., tjänstgör vid skeppsgosse- R. R., chef filr 4. matroskomp.; v. Horn, kåren i Marstrand; Modin, W. O. H., ka- A. G.; Lybeck, O. E., tjänstgör i marin- dettofficer vid sjökrigsskolan; von Heldenstaben ; Hägg, E., adj. i inspektörens af stam, R. M.. adjutant i sjöförsvarsdepal'teflottans öfn. till sjöss stab; Unger, G., mentets kommandoexpedition; Brannertjänstgör i marinstaben, marinattaeho i hielm, G. E. R; Ekebohm. O. F.; ahl- -Paris; de Champs, C. L., marinattache i beck, C. O., tjänstgör i marinstaben; Bur- ~Tokio och Peking; ahl, S. J., adj. o. man, P., tjänstgör i marinstaben; Olsson, Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. ia rottninggatan.

9 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. A.j Blomberg, J.; Håkansson, S. Y. O.; Karl son, T. M.; Lindberg, C. C.; Hafström, G. A.; Låftman, A. K. E.; Schiissler, J. K. o., Werner, N. R.; Lilliehöök, W. E. K.j Söderberg, K. O. L.; Schollin, N. H.; Fåhreeus, O. B.; Soot Tisell, N. A.j Bergman, A. O. A.; Nerman, F. A.j Akerhielm, K.; Johnson, Th. A:sonj Rudberg, C. G.j Sundblad, E. W.j Giron, M. E.; v. Bahr, A. H.j Wahlström, C. G.; Krokstedt, C. G.; Ekeroth, N. F.; Bouveng, E.; Ottosson, A.; v. Krusenstierna, E. A. F.; Egerström, C. Å. F:son; Ellsen., A.; Svenonius, K. T.; Hummel, T. A. j Aberg, N. E. O. V.; Rosen, H. E. L.; Stephenson-Möller, N. G.; Numa, H. P:son; Frick, N.; Wallin, S. A.; Rudberg, S.; Grönberg, J.; Warfvinge, O. F. O., tjänstgör i Marstrand; yrssen, K. G. P., tjänstgör i Marstrand; West man, H. j Flory, S. A.; Ekstrand, S. Y.; Öberg, E. A.; Wetter, S. E. Pison. Underlöjtnanter: Uggla, E. A. G:son; Granström, G. E.; Hallström, N. K.; oa. qvist, G. B.; Lindgren, B.; Muhl, K. J. H.j Hamilton, K. G., grefve: Laurell, K. A; Afzelius, E.; Ternberg. E. o., Wallenberg, R O.; Neumuller, F. M.; Beckman, S. A. O.j Graaf', K. S. T.; von der Burg, G. J. T.; Mörner, A. H. V., grefve, Martin, S. G. Rj Wachtmeister, A., grefve; Weinberg, S. G.; v. Schoultz, G. O. R A.j Broms, N. A.; Johnsson, E.j Lindberg.. A.; Eckerström, C. E. W; Färnström, E. W. [2523 J U nderofficerskåren, Flaggunderofficerare: Eklund, P.J.A.; Wahlgren, E. H.; Lagerhamn, P. E.; Pettersson, S. J.; Johansson, C. Emil; Haglund, J. L.; Forsberg, E. O.; Littke, A. E. P.; J onasson, J.; Olsson, S. A.; Jonsson, J. L.; Svan ström, K. G.j Andersson, A. R; Korp, K. A.; Karlsson, A. J. F.; Widholm, A. O.; Johansson, P.j Persson, O. F.; Blom berg, K. E. V.j Loman, C. V.; Jonasson, S. P.; ~yman, E. E. M.; Andersson, O. E. A.; Österberg, J...A. R.; Kassell, A. E. N.; Pettersson, V.; Ostensson, A. C.; Fri dell, A. E. L.; Holmgren, M. H. O.; Mattsson, R. E.; Rydbeck, E. L. F.; Boman, C. E.; Martinsson, G. n, Pettersson, J. A.; ickman.i J. J. F.; Andersson, J. E. A.; Widerström, J. E.; Johansson, F. O.; Munkhammar, J. S.; Carlsson, J. T.; Olsson, C. E.; Särnblad, A. G.; Olsson, A. A.; Nord, M. L.; Svensson, C. L.; Nilsson, N. A.; Möller, S. A. M.; Schultz, V. T.; Lundström, A. t, Johansson, P. J.; Lundqvist, C. J. L.; Persson, C. J.; Axelsson, C. A.; Lindell.. C. P.; Johansson, J.; Nilsson, P. A. V.; Öhrström, C. O.j Bohm, J. L; Stenman, 9. A.; Englund, C. L.; Andersson, C. J.; Oberg, C. A.; Nilsson, A.; Peterson, Ax. B.; Persson, P.; Borg, C. A.; Johansson, J. s; Söderberg, A. L.; Sundberg, A. R; reifaldt, C. O. E.; Pettersson, A. B.; Strömberg, J. W.j Nilsson, C. V.; Jansson, C. å.; Klingström, P. E.; Engström, F. G. T.; Lindgren, J. E.; Lihne, C. B.; Elmen, H. L.; Myren, C. A.; Holmberg, A. P.; Sandberg, V. E.; Nordin, N. A.j Magnusson, F. A.; Andersson, C. B.; Forssberg, F. A.; Abrink, E. A.; Eklund, J. E.; Hägerlund. C. E.; Lindman, C. E. Ö/ver stat: Blomqvist, C. A.; Melander, L. J. V. Underofficerare af 2:a graden: Törngren, F. W.; Klint, C. A.j Klingborg, B. W. E.; Roth, J. E.;. Svensson, G.A.; Ehrnborg, K.; Mattsson, E. V.; Kullberg, E.; Nilsson, C. T.; Hansson, P. J.; Carlsson, C. O.; Sellin, A. M.; Tallberg, K. O.; Söderström, G. n., Carlsson, A. F.; Jonasson, C. A.; Blomqvist, C. P.; Frisk, A. W.; Persson,C.A.j Meijer, A.R.;Lindbom,C.M.; Olsson, J. S.j Korn, V. A.; Carlsson, J. J.; Lantz, S. A. R.; Melin, G. V.; Ericsson, K. A. a, Falck, C. A. c, Forsberg, G. A. n., Pettersson, A.j Wallin, C. V. J.; Zettervall, A. V.; ahlin, O. H.; Morberg, F. O.; Örn, C. G.; Arvidsson. C.j Hansson, H. O.; Rystedt, L. J.; Fastrup, A. r, Persson, F. W.; Emanuelsson, C. J.; Lindgren, E. E.; Lindqvist, J. F.; Andersson, A. F.j Pettersson, F.. O.j Ericsson, Andreas: Johansson, E. F.; Ackerberg, A. E.j Sjöberg, R L.; Strandlund, G.; Spartan, C. T. s, Pettersson, C. E.; Andersson, E. A. B.; Andersson, C. J.; Tobiason, S. E.; Fredriksson, J. E. Pettersson, P. G. J.; ''örnqvist, C. A.; Olin, L_ A.; Malmberg, F. G. V.; Kjellgren, J. R. V.j Gälman, J. E.; Hansson, H. O.; Sturk, K. R; Regnell, E. A.; Viberg, C. G. A.; Bergman, R.; Pettersson, J. G.; Ericsson, G. E.;.Löök, E. H.; Hallberg, E. V.; Zetterholm, K. v., Persson, P. v., Skoglund, C. S.; Hiller ström, E. V.; Lindst.röm, G. E.; Lilja, A. F.; Carlsson, C. A.; Martensson, N.; Andersson, G. E; Hasselqvist, J. E.; Asplund, E. E.; Carlson, C. V.; Blomqvist, A. F.j Jansson, J'. G; Andersson, A. N.; Sandström, C. A.j Sjöberg, J. M.j Sundberg, J. G.; Carlström, J. E. G.; anielsson, K. O.; Ericsson, K. J.; Larsson, A. E.; Holm ström, J. A.; Bengtsson, A. F.; Hägg, G. L; Nilsson, N. V.; Lindström, G. H.; Widoff, C. G. A.; Ericsson, E. E. P.; Holmqvist, G. H.; Hafström, J. C.; Holmberg, J. J. B.; Pettersson, S.; Eriksson, E. L.; Larsson, A. V.; Birath, J. E.j Faleoner. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

10 3. Försvaret. [ ] N. A.; Wintzell, C. W.; Boustedt, J. P. Marinöfverdirektörsassistent: Pauli, S. B.; Hagberg, A.; Göransson, C..; Pet- Marining-enjörer: Nystedt, T. G.; Nilsson. tersson, C. F.; Wandel, A. 1'.; Anders- H. J.; Richson, C. E. (marindirektör af 2 son, C. V.; Sundberg, P. O. A.; Lif- gr. i flottan); Knös, F. G.; Åkermark, H.; berg, G. R. N.; Lindevall, G. A.; Sjö- Lindbeek, J.; Peterson, P. V.; Lindgren, berg, J. W.; Ryssberg, P. M.; Lindell,J. A. W.; Schoerner, Y.1'.; Risberg, L. G. C.; H.; Trosell, J. B. T.; ahlström, J. E.; Herlin, C. T. Norell, K. G.; Alm, G. E.; Andersson, B. Stationsingenjör: Sparre, P. S. C:son, frih. E.; Carlsson, G. A. O.; Lundin, F. L.; Torpedingenjörer: Arsenius, J. A. F.; Lind- Widholm, C. A. O.; Grönqvist, F. O.; mark, J. G. Ericssbn, Axel; Johansson, K. G.; Jonsson, Miningenjörer : Arfelt, L. E.; Hök, r. J. F. E.; Lexander, C. J.; Eklund, G. B. W.; Elektroingenjörer: Cronvall, E. G.; Ren- Bäckman. O. B.; West in, O.; Jansson, S. dahl, R. H. A.; Aström, N. E.; Svanström, K. G. L.; Gårdman, A.:E.; Wijnbladh, H. A.;.~spgrcn, [2527J Marinintendenturkåren. L. S.; Åström, E. S. A.; Holmström, A. F. M r' öfv rint d t L' dberg H F E.; Nilsson, O. L.; Johansson, C. O. E.;.~ mo e l.~n en. m '." Elm. C V. E YqV'stC A H. H' t- Forste marinintendent och chefsmtendent:.. gren,.., ng,..., jer idring, G. E. ström, J. A.; Berggren, C..o.; Wallne,r, Marinintendenter 1:a gr.: Nothberg, R. Th.; r B.; Andersso~, k-. W.; Gabnels~oll, C. v, Sandahl, H. G. H.; Söderstedt, E. V.; rhorsell, C. E., Carlsson, C. V., We.tter J" d. E A' Ulft' C G F' Pegelberg berg, J. A.; Hammarstrand, S. M. Öfv er a eren,...,.'.". ", stat: Pettersson, E. W.; Malmqvist, S. G.R. A: f H.; Lagerholm, S. F.;..Lindqvist, J. L. Marinintendenter 2:a gr.: N asman, R. C. T.; Månadslönarestaten. Browall, A. G. A.; Strandberg, C. R. E., Verkmästare: Löfgren,.; Engberg, A. J.; marinin~~ndenter af ~:a gr. i k. flottan; Johnsson, G.; Hesselius, J. J.; Sjöberg, Lundström, K. F.; Lmdgren~ E. F.; Ham- C. G. H.; Westerberg, E. E.; Hallingström, marberl;'~ K. G. E.; Lunden, G.; ahlgren, K. O. E.; Andersson, E. L., Eriksson, A. T.; H: J.; Rapsell, B. E.. ahlgren, C. E.; Jonsson, E. F.; Lager- Marmundenntepdenter: Favre, K..G.; Ehl1, qvist, E. A. S. G. S. W.; Laf~n:an. K. J. T.; Ofverb~rg, Mästare: Andersson, A. E., snickarmästare; E. W. Z., marinintendenter af 2. gr. l k. Mansnerus, O. H.; Pehrsson, S.; Bohman; fl~.ttan; Aurell, F. E;; Rheborg, O. S.; F. A.; Lithner, J. R.; Eklöf, A. G.; Synner- Hogberg, K. G.; Sylven, K. W. G.; Lanholm, C. E.; Pettersson, A. 1'.; Carlsson, der, R. 'r. O:son; Collberg, A. A.; Zetter- C. A., skräddaremästare; Sandberg, J.A. P.; be.r~> C. E. ~.; von Malmborg, O. Andersson-Jirlow, O. M.; Frisk, O.F.; The. A.~(htor: M~rtl1, E.. W. gerström. A. F.; Johansson, O. A.; Lind- Vabel: anielsson, O. A. blom, C.H.; Lind, H. F.; Andersson, K. A.; Andersson, F. W.; Almen, P. A. J.; Gustafsson, A.; Andersson, S. V.; Lindahl, Marinintendentskolan. (Kornhamnstorg 6.) B. G.; Montan, N. M.; Abrahamsson, F.; Ericsson, E. R. Chef: idring, G. E., chefsintendent. Flottans poliskår. Kommissarie: anielsson, O. A. (väbel); [2529] Ecklesiastikstaten. öfverkonstaplar : Möller, F. W.; Lindqvist, Regementspastor: Gemzell, E. E., kyrkob. E. M. L.; konstaplar: Sjödahl, E. A.; Blom, i Skeppsholms förs., ordinarie hofpred. C. W.; anielsson, S.; Frid, C. J.; Gustafs- Bataljonspredikant: ehlgren, A. 'rh. son, C. J.; Nyman, A. E.; Elfving, L. L.; Rosen,. A.; Ekstrand, J.. M.; Lundin, J. [2531J Marinläkarekåren. M.; Ericsson, C. H.; Lundm, F. W.; Sand- M inöf n R db K L ström, A.; Jansson,.; Friberg, K. A. V.; F ~:ltno ver..a {l~rke:. u K ell l bg,.. C J A Flink P O' Stag J O OS e mann a are. Je erg,...,..,,.. Marinläkare af 1:a gr.: Widstrand, K. A. Hult, O. A. [2525J Mariningenjörkåren. Marinläkare af 2:a gr.: Larson, A.; Haglund Marinöfverdirektör o. chef: Möruer. E. H. P.; Edholm, E.; Asplund, E. G.; Bo strörn A., grefve. C. G.; Korren, G.; Liljenroth, G.; Boivie Marindirektörer: Engström, L A.; Rundgren, E. V. A.; Kallin, H.; Hulting, C. G. K. E.; Pauli, S. Evander, A. L.; Frick, E. F.; Hultgren, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottlliftgptaa.

11 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. H. B.; Schrödl, L L.; Norberg, B. S. Verkställande utskottet: Rothman, N. G.; Wallin, H. M.; Olsson, Ordf.: Murray, A. A:son, major. F. E.; Elander, G. H. v. Ordf.: Almquist, E. O., öfverstelöjtn. Sekreterare : Wahlquist, V., apotekare, adr. Rådmansg. 74 n. b.; r. t. 1447; tel. Vasa [2533] Besiktningsman Kassaförv, o. redogörare: Hellsten, F. W., Wilcke, J. E., kommendörkapten af 2. gr. kommissarie. k. flottan. Ledamöter: Edholm, C. F., konsul, Västervik; Landen, G., v. häradshöfding, Växjö;. [2539] K. Kustartilleriet (tjänstgörande i Stockholm). Officerskåren, Generalmajor: Wrangel, H. G. W., chef for kustartilleriet. Öfverstelöjtnant: Wrangel, H. G. M., friherre, stabschef i chefens for kustartilleriet stab lärare vid sjökrigshögskolan. Kaptener: Edström, J. A., adjutant i che- [2545] K. Svea fens för-kustartilleriet stab; Rönblom. K.Z., tjänstgör i marinstaben, lärare vid sjökrigshögskolan; Svensson, S. E., tjänstgör i marinf6rvaltningen; Wahlman, T. C. N.. tjänstgör i marinförvaltningen, lärare vid sjökrigsskolan och sjökrigshögskolan. Löjtnanter: Broman, K. O. J., adjutant i chefens för kustartilleriet stab; Nyström, J. F., tjänstgör i marinförvaltningen; Balle, A. A. S., kadettofficer vid sjökrigsskolan; Beckman, P. E. O., tjänstgör i marinstaben; Götherströrn, R. L.; von Malmborg, N.. A.j Be~ts0!1' B.., m~nof!icer, befälh. Lindedal, H. A., kassör, Yänersborg: Nordin, R., bankdir., Gefle; Swahn, O. G., kamrer, Stockholm; Söderholm, A., redaktör, Sala; af Kgl. Maj:t förordn.: Lemchen, C., generalmajor; Melin, O., öfverstelöjtn.; Murray, A. Aison, major; Sjögreen, O., kapten. för kustartlllej'1e~~. afdelning istockbolrn, [2547] Sto kh k tteförbund. Skeppsholmen; SJOkVst, A.; Ohngren, H.. c o ms s y G.; Weibull, E. H. W.; Wulff, S. H.; Rich- (Valling. 19j a. t , r. t. Norrmalm ter, F. v, Brusewitz, H. A. 117.) Underlöjtnant: Lindbohm, H. E. Förbundet omfattar Stockholms stad med U d '/"'ji k'. följ. skytteföreningar: Stockholms stads. nero.!. cers aren... frivilliga skarpskytteförening, Stockholms Underofficera:~ af..1.. grad~n:. ahl~trom, amatörförening. Stockholms Centralskytte- P. O. T., tjänstgör l marm!o:valtnmg~nj förening, Skolungdomens, Södermalms och S,tenmark, q:. G.,..va;fsma~k1;?-lst; Cumlin. Liljeholmens, Katarina, Svea lifgardes C. A. W., tjanstg~r l n,t.arm.forv~ltmngen; officerares, Svea lifgardes underofficerares, Rosen, C. A., tjänstgör Vid mindeparte- Göta lifgardes officerares, Göta lifgardes mentet... underofficerares, Göta lifgardes 4:de, Lif- Un~.~roffi.~er!1reaf 2. gr.:: Sandstr?m, 9 O. H., gardets till häst, Svea ingenjörkårs, Kungstjänstgör l chefens f~! k~startlllel"1.~t sta b; holms skytte!!"ille, Osten;nal~s, ~jökrigs- Fa~th,~. G., tjänstgör l chefens for.~ust- skolans, Sveriges kontoristföreninga, Jua~tln~net.stab; Andersson, K. M., tjänst- risternas, Positionsart.reg.tets o. Svea art. gor Vid mmdepartementet. reg.tes skytteförening. [2543] Skytteförbundens öfverstyrelse. (Epedition: Hamng ; rikstel, 5247; allm, tel ; kl hvard.) et frivilliga skytteväsendets beskyddare: H. M. Konungen. Hedersordförande: H. K. H. Kronprinsen. Styrels.ens ordf.: Uggla, G., generallöjtnant. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget ingenjörkårs skytte förening. Styrelse: ''horsell, A., öfv.löjtnant, ordf; Ljungberg, C., kapten, v. ordf.; Lallerstedt, B., kapten, sekr.; 'Sandgren, Hj., förvaltare, kassaförv. och v. sekreterare; Petterson, J., serg.; Peterson, G., dist.korpr.: Hallborg,., dist.korpr. Föreningens instruktör: Ternbom, E., sergeant. Föreningens skjutbana är belägen vid Karlberg. (Nytt val i Febr.; se Supplem..) Styrelsens ordförande: Harald, Sohlman, redaktör. Verkställande utskottet: Sohlman, Harald. redaktör, ordf.; Juhlin- annfelt, G., öfverste, y. ordf.; Fagrell, F., banktj:man, sekr.: Ostberg, G.,.kap ten, kas saförvalt.; Wahlstedt, A., bataljons SVEA. 13 rottninggatan.

12 3. Försvaret. [2547-~561] läkare; Arvidsson, P. O., departements- E.; 3. dito Bergman, A. A.; 4. dito Wallentin, C. J.; 5. dito Norgren, K.; 6. dito skrifv. Som Kungl. Maj:ts ombud i styrelsen är Örtegren, R.; 7. dito Strid, C. O.; 8. dito förordnad kapten Tage af Klercker, amm, v. T. nstruktör vid skjutbanan: Johansson, M. Föreningens skjutbana är belägen vid Stora [2549] Skolungdomens i Stockholm Skuggan å K. jurgården. Elektriskt bantåg från Engelbrektsgatan till skytteförening. Experimen- Expedition: r. t StyrelsMs verkställande utskott: Svedelius, C., rektor, ordf., Edelsvärd, P, W., notarie, kassaf.; Pfeiff, H., löjtnant, instruktör; Erlandzon, J., sergeant; }Vahlquist, V., apotekare, sekreterare; Aman, W., major. [2551] Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening. (Grundad år 1860.) Styrelse: Förste hedersledamöter: f. öfverståthållaren frih, C. G. A. Tamm och f. öfverståthållaren Robert ickson; stadsfullmäktiges ordfil. dr. S. v. Friesen och generalmajor H Gyllenram. a) Ständiga ledamöter: Ko m p a nic h ef e r- n a, hvilka för närvarande äro: 1. komp. talfältets station. Banorna hållas öppna under april och oktober: sön- och helgdagar samt under maj -september: fredagar fr. kl. 3 e. m., lördagar från kl. 2 e m. samt sön- och helgdagar. Anmälning om inträde i föreningen kan ske hos kompanicheferna eller vid skjutbanorna. (Nytt val i Febr., se Supplement J.) Lindewald, E.; 2. dito Granath, C.; 3. dito [2557J Stockholms fältskytte kår. Ekman, J.; 4. dito Karlsson, S.; 5. dito (Expedition: R. Stare, Surbrunnsg. 52. 'l'elef. Barthel, Chr.; 6. dito Lagerlöf, L.; 7 dito Allm. Vasa 3873.) Jonasson, F. E.; 8 dito Björkgren, G. Styrelse' b) en ledamot utsedd af hvarje kompani,..' d. näml, af: 1. komp. Östergren, J. R.; 2. Ordf.: Franzon, ~:; v. or f.: Holm?,r, G.; Huch, L.; 3. Carlström, G.; 4. Wallen- sekret. och kas.~or: Stare, R:.; ty~m~stare: tin, C. J.; 5. Andersson, L.; 6. Örte- Sund, C. J.; ofnga ledamot er. Jonsson, gren, R.; 8. Åsbrink, John R.; samt H: T.; Joha~sson, C. H.; Gustafsson, E.j c) sex ledamöter, valda af Föreningens re. Lindblom. HJ. (Nytt val l Aprl.) presentanter vid årsmötet 1911: Sohlman, H.; Modigh, Hj.; grefve Posse, G.; Gyller, H.; Uggla, E. Alb:son; Larsson, Aug. Ordförande: grefve Posse, G. Vice ordförande: Lindewald, E. Sekreterare: Gren, G. W. Skattmästare: Modigh, Hj. Vice skattmästare: Gyller, H. Vice sekreterare: Gyller, H. Skjutbanedirektör : Ander.sson, L. Vice skjutbanedirektör: Ortegren, R. [2555] Skytteförbundet i stockholm. Styrelse: Ordf.: Ekman, J. E.; v. ordf.: Lindewald, E. W.; skattmäst.: Johansson, J. N.; sekret.: Kåhre, Fr.; v. skattm.: Eriksson, Gust.; v. sekret.: Kaiser, A. Förbundet anställer sina täfiingsskjutuingar å skarpskyttarnes skjutbana vid Stora Skuggan. [2559] Kungsholms skyttegille. Styrelse: Alin, S. E., kapt., ordf.; Almström, Knut, disponent, v. ordf.; Folke, G., afläsare, sekr.; Wenstrand,J., mekanikus.kassaförv.; Hultberg, C. F., järnarb., skjutchef; Eriksson, E., sergeant, instruktör. Gillets postadress: Kungl. Svea ngenjörkår. Gillets skjutbana är belägen i Karlbergs. djurgård. Tel. Karlberg 34. (Arsmöte o. styrelseval hvarje år i Febr.) Kassakontrollant: Carlström, G. L. [2561] Östermalms skytteförening. Läkare: Wahlstedt, A. Ordf.: Andersson, L. E., byggmäst., v. ordf.: Styrelsens verkställande utskott: Persson, P. A., snickare; kassör: Ehn, K. Ordförande: Lindewald, E.; öfriga ledamö- H.; öfril;"a ledamöter: Nordin, A., snict U l E lb Ek E kare; Jansson, K. A., snickare; sekrete- -.!Jr: gg a,. A.son ; man, J. '.j rare och instruktör: sergeanten vid K. Ortegren, R.; Granath, C. Svea lifgarde Th. Lindfeldt. Sekreterare: Gren, G. W. Vice Kompanichefer: Föreningens skjutbana är belägen vid l k Ö J R d'. J Kaknäs. (Nytt val i Febr.). omp. stergren,..; 2. ito Wallm, '. Brand- cb Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatall

13 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. [2563] Södermalms och Liljeholmens Postadr.: Pilsenerbryggeriet, Ringvägen 98. skytteförening. Telef. till skjutbanan: Nacka 61. Wahlstedt, A., ordf., adr, Handtverkareg. 31 B.; Nordenström. A. O., v. ordf.;... Segerblom, Axel, sekret., adr, Brännkyrka- [2567J S~ytteforenmgen..J. ~. gatan 54 A; Blomqvist, Emil; Blomqvist, (Juristernas skytteforenmg.) Erik; Holmen, A. E.; Hellberg, E. Styrelse: Ordf.: kanslerssekreteraren Otto Föreningens skjutbana o är belägen vid Arsta Croneborg; v. ordf.: v. häradshöfd. Elias gård, Liljeholmen; tel, Liljeh. 37. Lagercrantz; sekr.: notarien Ammie1 Lund- (Nya val i Mars, se Suppl.) quist; tjf. sekr. jur. kand. J. Lillieros; ma- (2565] Katarina skytteförening. terialförvalt.: ridda~:hussek~et~l'aren frih. Styrel se.. Or df... Östber, g G., k apt e, n Ring- O. 01 Leuhusen; s kassaforvalt.: JUr. kand. Axel vägen 98; v. ordf.:.~a~lin, E., hand1., TJär- nstr~k~ör: hofsg. 3; sekr.: W~.lJmtz, Carl, bokh., Finn- feldt, Th. sergeanten vid Svea lifg. Lind boda, v. ~~kr.: Tomer, E., bokb., Hor.nsg. Föreningens skarpskjutningar försiggå t. Y. 62; kassaförv.: Zetterlund, K. J., musiker, 'd K k "s Skåneg. 67; v. kassaförv.: Bussler, Eug., V a na. Götg. 61. Öfrlga styreiseledamöter: Pettersson, Oscar, murare; Stenquist, Carl; Ekström, J. A., folkskolelärare; Andersson, G, W., polisman; Nylander, Oskar, handlande. [2571J A. B. Skytteföreningarnas Vapenaffär. Ordf.: Bexelius, Anton, grosshandl.; Ekman, J oh. E1., verkst. dir.; Carlström. G. L., grosshandl. 4. Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif. (Härunder upptagas äfven några föreningar, hvilkas verksamhet afser hela landet och ej är begränsad till vissa yrken, samt Stookholms skeppslista.) Handel och sjöfart. nspektör för Stockholm: Gardsten. Karl,. r. t. 9746; a. t Kommerskollegium, se [1564L _ Tjänstemän: Lirrdeberg, S.; Lindbergh, Stockholms handels- och sjofartsnamnd, Edw. Z.; Wanselius, Karl. se [1820]. J uridiskt ombud: Tjerneld, J., a. t. 1040, Stockholms fondbörs, se [1821]. r. t Börskommitterade, se [1820]. Fondbörskommitterade, se [1821]. Stads- och fondmäklare, se [1822J. Järn- och spannmålsmäklare, [se 1822J. [2607J Stockholms Handelskammare (Börshuset ingång från Trångsund; r. t , a. t , exped.-tid: hvard. kl. 11 f. m.-4. e. m., omfattar för särskilda affärsgren ar (2603] Stockholms borsforemng. nedanstående fullmäktige och inom ( ) angifna Stgrelse«: suppleanter: - a) för Stockholms Köpmanna- Konsul Knut Bohman; herr Aug. Sund- förening: Järnexport. J. Svedberg (G. Hornström; konsul F. Graf. gren); ''rävaror : J. Funch (Arvid Lundquist); Styr~lses1fppleanter: Träexport: vakant (Rob. Francke); Kolonial- Herr G. Tempelman ; herr Fritz Moll. varor: M. Gumpert (O. ahlström); Rederi: Axel A:son Johnson (P. G. Thulin); Befrakt- (2606] Stockholms köpmannaförening. ningsrörelse: J,_ W. Braman (J. O. Wal- Styrelse: Lamm, H., grossh., ordförande; lenberg); Ban~rorelse: K. A. Wallenber~, Bäckström, John; Gumpert. M.; Victorin, ortlf'., Fr. Gronvall (O. Rydbeck).; Fo~~ro- Henr.; Loven, Eric; Höglund, Carl; Alm- relse:.. Georg Strandberg:?pannmal, mjöl o. ström Knut en vakant. foderamnen: Gust, Akerhndh (Gustaf u,, Rietz): Sömnadsindustri: John Josephson Köpmannaföreningens centralbyrå. (O. Nylen): Bomullsväfnader: J. Nachman- Ackords- och konknrsafdelning. son (Josef Wetterlind); Yl1eväfnader: H. Vic- (Börshuset; r. t. 5353, 6592 o ; a. t. torin (J. A. Collijn); Manufakturvaror: A. r o. 2526; exped.-tid 9-5.) Ohlin (Harry Friedländer); Korta varor: irektör: Hansen, Hans Fr., r. t Hans F. Hansen (Nils Wahlberg); Läder- o. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

14 4. Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif. [ J skovaror samt galoscher: G. Pott (E. Äqvist); A.-B. Sveriges allmänna revisionsbyrå, se Tobak: John Bäckström (Walter Bäckström); [4283l. Maskiner, verktyg o. maskinförnödenheter: Sam. Graham (B. A. ~jorth); Järn- o. Järn- [2615 J Stockholms grosshandelssocietets manufa~tur: Olo~ ~. Soderberg, v. ordf: (V. och skeppsrederiernas deputerade. Leda- RundqUlst?; MeJen o. andtbruksmaskiner: möter: Höglund, O. M.; Bohman, K.; Setter- Anders Fscher (O. Hansson); Metaller: O. wall, J.; Ramstedt. R. V.; Lundström, K. HRak (Gustaf Svensson); Viner o. spirituosa: B.; Bäckström, J. W.; Broman, J. W.; Lo- H. Schuldheis (Joh. Hagström); Boktrycke- ven, E. A.; Sundström. H. A.; Rosengren, C. rirörelse. Helmer.Key (~rik Oldenburg); O. L.; Graf, F.; Lundberg, K. L. Sekret.: Papper o. pappersmdustn: C. K Grubbens Lindeberg G.' kamrerare: Peyron Carl. (Karl Granberg); Möbelindustri: J. Sachs " ' (C. K. Jon~~on j.or); Petroleum? oljor: [2616J Skeppsdockorna "å Beckholmen. Karl Lmdstrom (C. G. Blanck); Kemsk-tekn... " produkter: C. A. Grumme (O. S. S. Balle);. (A.gaSaf GrOssh:SOCleteten., S.toc~olm:) " Bränslematerial: K. B. Lundström; Byggnads-!ektlOn: Bohman, K., ord.; Stationsbefälh, materiel: C. A. Wahlin (E. Loven); Landt- a K.)lottan; Brornan, J. W.; on vakant. mannaprodukter o. viktualier; C. Höglund (C. Ameln); - b) för Stockholms Fabribförening: John Bernström (J. G. Linderoth; - c) för Manufakturhandlariföreningen i Stockholm: Oscar Schroff (Axel Hinderson); - d) för Stookholsn«Köpmansldubb: E. Ohman (P. Söderberg). Sekr: dr Holger Rosman (träffas kl. 1-3 e. m.). Nytt val sker i ec. K. lotsstyrelsen, se [1537]. [2618J lotskaptensexpeditionen. (St.; Nyg. 46.) Lotskapten: Smith, E. A. Lotslöjtnant. Jacobson, P. A. H. Biträden: Zethelius, A. V.; Nyman, H. Stockholms lotskontor. [2610J Sveriges allmänna handelaför- Öfverlots: Åkerström, C. G. E. ening. Bildad 1884 för att b~frä~ja..han- Mälarens lotskontor delsverksamheten genom praktiska atgarder L f" H" och genom framställningar till regeringen. ots orman: agg, A.. Utger sedan 1895 egen månads skrift. Medlemmarna, svenska köpmän och industriid- Hamnlotsar,~m.~m., se [1823bJ. kare erlägga 5 kr. årl, Ordf.: Ramstedt, V.; v. ordf.: Almström, H.; styrelseledamöter: Axelson, H.; Balle, O. S. S.; Fischer, A.; Fredberg, C.; Hinderson. A.; Ohlsson, J oh. E.; Sundström, Aug.; Moberg, Ad., alla i Stockbolm, samt 15 ledamöter i landsorten. Förvaltningsutskott: Ordf.: Ramstedt, V.; v. ordf.: Almström, H.; kassa direktör : Hinderson, A.; ledamöter i öfrigt: Balle, O. S. S.; Fredberg. C.; Holmblad,.; Lithandel', E.; Sundström, A.; Moberg, Ad. Suppl.: ahlgren, C.; Broman, J. W.; Åström, T. Föreningens exp.: Regeringsg.42, öppen kl R. t. 1378, a. t [2620J Sjömanshuset. (Skeppsbron, Gaffelgränd 1.) irektion: Broman, J. W., ordf.; ''ernström, S. E.; Willborg-, W. R.; Blomberg, Hj.; Wicander, Hj.; Edlind, W. R. Ombudsman: Nylön, O. E. Sekreterarer Funch, F. W. Notarie: Brunströrn, var A. Bokförare: Ullen, J. A. [2622J Sveriges allmänna sjöfartsförenin!1' Bildad 1902 i Göteborg för allsidigt främjande af svenska sjöfartens utveckling och intressen. Omfattar redare, fartyg-stek. [2612J Sveriges allmänna köpmanna- nici, sjöassuradörer, befälhafvare, maskinisförening. Bildad under Verksamheten ter och sjöfolk. Styreluledamöter: Wall, är både merkantil och juridisk och omfattar C. J. A, ordförande; Broström, an., v. ordf.; hela riket. lnträdesafg. 10 kr., årsafg. 20 Andersson, Harald; Blomberg, Hj.; Corfitzon, kr. Hufvudkontor: Storkyrkobr. 5. Styrelse: N. C.; Gummesson, O~; Hedborg, O. F.; Hök, R. W. Lindhö (verkst, dir.); N. P. Krook; W.; sakson, A.; Johnson, Axel A:son; Johns- Chr. Gedde; A.. Hanner; Jobn W. Hertz- son, Emil; Lillienau, Aug.; Lundgren, W. man. Styrelsesuppleanter: Hj. Olsson; J. H. R.; Nyvalson, C. W.; Ohlson, John E.; Ro- Wikander; Karl J. J. Kliut. berg, Ernst; Rönnow, A)!.g.;Sternhagen, Fritz; ~ ''huresson, Th. R.; Odman, C. J.;. elcr.: Svenska revisorsamfundet, se [4281]. Hultgren, Carl; bitr.. ekr.: Miltopreus, Edv.; elegerade: Wall, C. J. A., ördf.; Hedberg, Brand- ooh Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninll1l8tu. Adre"Kalendern

15 t ] C. Öfriga allmänna inrättningar. O. F.; Blomberg,Hj. Styrelsens byrå: Skepps- ström, R. G.. L.; ahlström, K. T.; bron 36; r. t Schwartz, G. B.; Jansson, Biträdande kammarskrifvare: K. T. E. von Schoultz, [2624] Sveriges allmänna export J. R.; Sivard, S. M. förening. Beskyddare: H. M. Konungen. [2633] Uppbördskontoret. Hedersordf.: H. K. H. Kronprinsen. Tullförvaltare: Bergman, E. A. Styrelseledamöter utsedda Uppbördskassör: Eneman, A. H. M. af Sveriges allmänna exportförening: Kammarskrifvare: Helander E. A.' Hjerner ordförande: Bonde, C. C:son, frih.; v. ordförande: Lagercrantz, Herman; Almström K. E. A. ", Harald; Berg, P. T.; Gripenstedt, C.; Ham: mar, Hugo; Broström, an; Folin, V.; v. Hei- [2635] Konflskations- och kassörsdenst~m, O. G.; Holmberg, E.; Johansson, kontoret. Henmng; Johnson, Axel; Kullberg. Aug.; Tullförvaltare: Ulfsberg, F. J. A. Schwartz, af Järnkontoret: V.; Thiel, A.; Kinander Vennersten E. ' Axel. Kammarskrifvare: Schenholm, P. L. R. Tullväsendet. K. Generaltullstyrelsen, se [1565]. [2630] Tullflskal : Eksandh, T. G. E. [2631] Tullkammaren. ''nllförvaltare: Röing, E. J. Öfverkontrollör: Carlson, C. F. Förste kontrollör: Odin, N. R. Andre kontrollör: Lindh, E. G. M. Kontrollörer : Hadd~rs, C. G. A.; Gyllensv.ard, A. F.; Klmekowström, K. M. B. frih.; Törnblom, C. J. Kammarskrifvare : Ablborn. K. E.; Hinricsson, G. H. A.; Silfverswärd, C. G.; Berg, P. af Järnverksföreningen: 'Hult, Krist- [2637] p khusl kti offer. _ ac uslspe lonen. af Sveriges Verkstadsförening: Ed- gfverinspektor: Kock, E. str öm, J. S. OfverkontroUör: rangel, C. O. E. R. af Sveriges Snickeriexp..förening: Förste kontrollörer; saessen. A. W.: Lilje- Cöster A. dal, J. F. C.; KJellberg, J. E. G. afsvenskacellulosaföreningen: Tham, Kontrollörer: Pettersson, E. A.; Wallgren, Volrath. H. F.; von Schmalensåe, O. A.; Ellberg, af Svenska Trämasseförenil1gen: J. ~.; Th u l1bergl,. G. T. J.; Ruus, A' K.; Bennich, Gustaf. Elvm, P. J. N.; Hansson, H. T.; Tåhlin, af Svenska pappersbruksföreningen' C. J. A.; Kastrup, P.; Höjer, J.; Alsen, Stenholm, C.. N. ''.: Nordlander, O. E.; Janze, J. O.; Verkst. dir.: Hammar, John.. N~rdström, F. J.; Gagner, C.; L. A. M.; Arbetsutskottets ledamöter: frih. Bonde, tya vaka:nta. C.. O:son, ordf.; Lagercrantz, H., v. ordf.; Kammarskrifvare: Mal~b~rg, L. O.; S~hy- Folln, V.; Hammar,J.;Holmberg,E.; Thiel,A. la~der, C. F. A.; BJ~rllllg, J. E.; Rmg- Suppleanter: Almström. H.; Johansson H qvist, C. H.; Nordstrom, N. M.; Fock, K. Erportfören, utgifver tidskriften l>sv~nsk H.; Svensson, A. V.; Cervin-EUqvist, C. Export (hvar 14:dedag), tidskriftför Svensk. A.; Frost, O.; Bergman, G. O.; TyneU, ndustri o. Export. Redaktör o. ansvarig N. U. F.; Sandlund, P..; Sellden, B. utgifv.: irektör John Hammar. A. S'h' Bandel, W. H.; Rubarth, K. H. F.; Sc ylander, C. C.; ppgren, O.; Karlsson, K. E.; Löthgren, V. E.; Lindbom. N. E.; We~terlund, K. G.; Frostell, F. E. E.; Welhn, M. G. H.; Anch6r, K. M. J.; Wrang, C. W.; Westöö, L. O. E.' Sjöbeck, K. G. S.; Fransen, J. A.; Ruus' T.; Miltopreus E. F. H.; Åberg, C. N.; Rengman, A. G.; Nylander, A, F.; Söderqvist, J. E.; Wilander, N. E. M.; von Schoultz, M. C. A'i Swan, B. E. A.; Sjögren, q.. O. V.; Khnckowström, N. O. L., frih.; Osterman, K. J.; en vakant. Bitrådande kammarskrifvare: Schröder, S.; Åkerberg. K. V.; tre vakanta... Tul~afdeln. vid Stookholms Centralbangård. Forestandare och förste kontrollör: Kjellberg, J. E. G. O.; A~lbaum, K. R.; camström, C. A. F.; [2639] Nederlagskontoret. Wretlmd, G. A.: Petersson, H. F.; sberg, Tullförvaltare: Björnbom. Hj. F. K.. A.. ~.; von PJ~ten, A. C. A..; Hall~n, Förste kontrollör: Harling, C. E. J., Grahs, C. E. F., Berggren, E. V.; LeJd- Kontrollör: Lidman, C. P. A. Brand- och L1frdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottnlnggatu.

16 4. Handel och sjöfart, tull, Kammarskrifvare: Blomquist, E. H.; Pettersson, J. R. A.; Brunström, K. E. L.; Bergensköld, E. J.; Åhgren, C. A. J.; Forsgren, P. J. Ofveruppsyningsman: Öl und, O. F. [2641J Tullbevakningsinspektionen. Öfverinspektor: Nordquist, N. G. Bevakningskontrollörer: Kolmodin, C. O. B.; Palin, N. O. Kammarskrifvare: Norrman.. J. E. Biträdande kammarskrifvare: Holmin, C. J. A. [2643J SkeppsmätningskontrollÖi': Anderson, J. A. Skeppsmätare: lsakson, C..J. A. nu-, skeppsmätare: Nilsson, N. G. handtverk och näringslif. [ J nettskammarherren B. Hay; kabinettskammarherren Aug. Herlenius: direktör H. Holm; doktor.1<'.kempe; direktören O. Lamm; fabrikör E. Matton; disponenten C. Sahlin ; konsuln A. Schrnitz; direktören V. Schwartz; kapten C. Stenholm; direktören A. Stålberg : direktören C. Tranchell; v. häradshöfdingen E. F. Wehtje; disponenten A. Wennersten; öfversten H. R. Wijkander.. Arb eteut skott : disponenten fil. dr E. J. Ljungberg, ordförande; vice häradsh. M. Wallenberg, vice ordförande; direktör J. S. Edström; doktorf. Kempe; direktören O. Lamm; disponenten C. Sahlin; direktören C. Tranchell; och disponen ten A. Wennersten. Verket; dire!dör: kapten E. Nordlund. Byrå: Birgerjarlsgatan 22. [2660J Svenska Arbetsgifvareföreningen. Stiftad 1902, omfattar alla viktigare industrigrupper, med cirka 160,000 arbetare, Garantifonder cirka 17 milj. kr. Till före- Näringslifvet. ningen äro följande yrkes- eller ortsförbund [2650J Kontrollstyreisen. anslutna: Järnbruksförbundet, SverigesTex- (Norra Blasieholmshamnen 5 B.) tilindustriförbund, Sågverksförbundet, Allmänna Arbetsgifvareföreningen, Sveriges Öfverdirektör och chef: Lindeberg. K. M. Pappersbruksförbund, Västra Sveriges Gatåfvering'enjörer: Ekstrand, A. G.; Arnell, stensindustriidkareförbund, Sveriges Träin- K. E. dustriförbund, Svenska Väg- och Vatten- Sekreserare: Lagergren, G. B. byggarnas Arbetsgifvareförbund, Järn- och Metallindustriförbundet, Svenska Grossister- [2652J Stämpelpappersförsäljnings- nas Herrkonfektionsförbund, Sveriges Kakontoret...(Bi.,:,g~r..Ta~18 tor~ 16, öppet söokeudagar 9~3) kelfabrikantförening, Sveriges idkares Arbetsgifvareforbund, Bokbinderi- Stockholms Försäljningsman: Rystedt, M. Handelsarbetsgifvareförbund, Pappersmasse- K. Patent- o registreringsverket. se [1566J förbundet, Sveriges Butelj~lasbruksförbund, '. Västra Sveriges Storstensindustr'iidkareför- [2656J Yrkesinspektionen distrikt. i Stockholms bund, Svenska Cigarrfabrikantföreningen, Norrlands S~ufvareförbund, Sveriges F~~s- (istriktet omfattar Stockholms stad samt Stockholms, Upsala och Gotlands län.) terglasbruksforbund, Svenska Garfvernd- kareföreningen, Sveriges Småglasbruksför- Yrkesinspektör: Furst, T. bund, Svenska Byggnadsämnesindustriför- Yrkesinspektions-assistent tjänstgörande i bundet, Bryggeriarbetsgifvareförbundet, Sö- K. Kommerskollegium: Rosengren A. H. dra Sveriges Stufvareförbund, Svenska Sko-. ndustriella anlaggnmgars utlottade. obhgafabrikantföreningen, Svenska etaljisternas Herrkonfektionsförbund Sveriges Kvarntioners inlösen, se [27 55]. yrkesförbund. Västra Sveriges Grufvirkesindustriförbund. [2659] Sveriges ndustriförbund Styrelse: Ordf.: häradshöfding Hj. von bildadt Februari 1910 till bevakande at Sydow, Sthlm; v. ordf.: direktör Oscar Carlindustriens gemensamma intressen. son, Sthlm; direktör G. Falkenström, Sthlm; StYl'elKe: isponenten fil. dr E. J. Ljungberg, f. justitierådet J. Hellner, Sthlm; disponent ordförande; v. häradshöfdingen M. Wal- L Swartling, Norrköping; direktör V. lenberg. vice ordförande; bruksägaren Schwartz, Billesholms grufva; direktör C. friherre Th. Adelswärd; disponenten E. Tranchell, Sthlm; disponent L. Yngström, BOSa'lUS;direktören G. anielson; direk- Falun; disponent A. Sjögren, Forsbacka, tören J. S. Edström; generalmajoren S. G. S1tppleanter: ingenjör H. Almström, Rör- A. Geijer; direktör H. G. Hammar; kabi- strand; disponent A. Wahl berg, Fagersta; Brand- och Liff'örsäkrings-!,ktiebolaget SVEA. 13 rottninggataa.

17 ( M] C. äfriga allmänna inrättningar. disponent T. Magnuson, Sandviken; direktör E. Jagenburg, Borås; disponent. Engelke, Norrköping; ing. C. F. Tranchell, Stockholm; ingenjör E. Lundin, Sthlm; direktör V. Kullgren, Uddevalla; doktor G. Ekman, Göteborg. irektörer: Verkst. direkt.: v. häradshöfding Hj. von Sydow; andre direkt.: G. Falkenström. Erik; ahl, Frithiof; Bergström, S.; Göranson, J. F.; Fallgren, Ax., hvarjämte ordfö randen är själfskrifven ledamot. Revisorer: Jacobsson, Nils; Edblom, J. R. Kassakontrollant : Ek, Ernst, Sthlm. Ombudsman: Fallgren, Ax., Stockholm. Sekreterare: Welin der, N. J., Stockholm. (Nytt val i Febr.). Byrå: direktörsassistent: ingenjör var O. [2664J Sveriges Verkstadsförening. Larsen; sekreterare: jur. utr. kand. Bengt Byrå: Rosenbad 2 ll kl. 9-5; a. t. 6696, Heyman; assistent å sekreterareexpeditio- r. t Ombudsmannens bonen : Birger Gillberg; kamrer: R. Noren; stad: a. t. Storängen 85, r. t. Storängen 76. kassör: G. Böös. Föreningen är indelad i fem kretsar med Adre.~s: rottninggatan 31; expeditions- hvar sin kretsstyrelse och omfattar 180 artid: kl betsgifvare inom den mekaniska verkstadsindustrien med sammanlagdt c:a 30,000 ar- [2662] Centrala arbetsgifvareförbundet. betare. Svenska Elektriska arbetsgifvareföre- Kontor: Kungsg. 7, kl. 9-4; a. t. 4375, ningen, bestående af 17 installationsfirmor 1'. t och deras filialer med sammanlagdt 1,100 Förbundet är indeladt i 3 distrikt, omfattande yrkes- arbetare, är ansluten till Verkstadsföreoch lokalföreningar inom byggnads- och handtverks- ningen. industrien och därmed jämrörttge fack samt dessas.. levr,rantbrer. Ofverstyrelsens funktionärer: Ordförande: di- Ofverstyrelse: Magnusson. A. E., Stock- rektör K. von Schmalensee, Stockholm; sekreholm, ordf.: Hjorth, Erik, d:o, v. ordf.; ahl, terare: advokat John Tjerneld, Stockholm; Prith., d:o; Stenrnarck, N. J., Malmö; Anders- ombudsman: direktör Ernst F. Wållgren, son., Nils, Hä.lsing-borg; Westerberg, O. G';Storängen; ombudsmannens assistent: ingeu- Steen, Rudolf, Göteborg. jör T. Sundgren, 'l'ullinge, kamrer: Karl verkst. Utskottet äro invalda: Hjorth, Winroth, Stockholm. Brand- eeh Ufrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatl~.1l

18 1. Handel och sjöfart m. m.: Stockholms Skeppslista, [2690] [2690] Stockholms Skeppslista Förkortningar: Å = Ångfartyg. S = Segelfartyg. M F = Motorfartyg. Hufvudredare l Fartygsnamn Slag Ton Häst- krafter Befälhafvarens namn ~- ~ - Ancher, K. M. 100ga S Ancher, A. W. Andersson, B. Vala 26 - Andersson, B. Andersson, Hj. (för Lidingöl Lidingöfärjan 1 Å Tjusberg, 1;', Trafik A.-B~). Lidingöfarjan Hultgren, F. O. Appelqvist, J. A. (för Stock- Anthrax holms Transport- och Bog- Hero Wahlgren, H. E. serings A.-B.) Tomte-Matts Barbro MF 38 8 Olsson, P. - Stig Å Framåt l\'agnusson, K. M. - Sandhamn Westerberg, A. P. E. - Thor Ljungström, K. B. - Pius öström, J. - Surahammar Lmdgren, G. - Maria!)7 60 Sjödin, P. V. - Prins Carl Malmgren, C. - Vestmanland Johansson, A. - Viken Harmnar-l uud, T. - Othilia Bergström, C. G. _. Gripen Englund, E. - Strömåkaren MF Hero Å Söderberg, E. K. Backert, C. H. (för Ångf. A.- Ekholmen Pettersson, C. B. B. rottningholm-c- Fittja) Tessin Arfvidson, J. A. - Siren Lundberg, A. F. --'- Sjöfröken Engl und, L. F. - Cessar Andersson, C. O. - Ekerö Holtz, C. J. - Oden Carlson, ]\ G. - Ran Viking Holt" K. J. Banck, C. J. (för Rederi A. B. Ebba Jngvarsson, E. Banco) Margaretha Rahnboy, H. Augusta Halling, C. F. - Johanna Svensson, A. Bayard; C. G. (föl' Ängfar- Urnan Ohlsson, C. J. tygs A.-B. Urnan) Bror Oscar Lewander, Y. Georg Johansson, K. 1. H. - Albert Edward ~ Olander, E. S. Beijer, G. V. (för Rederi- Nord Sandberg, A. E. A.-B. Rex) Tord Malm, V. Blomberg, A. H. (för Stock- A. Wicander 681 1~0 Håkansson, J. V. holms Rederi A.-B. Svea) leons af Klinteberg, S. - Amsterdam Smedman, G. Hj. - Artemis Hallengren, G. A. - Ask Hammarströin, C. A. - Bergsund Hallborg, O. - Birger Jarl Brandt, O. G. Bore 976 l.50 Svedberg, A. F. - Brage Bergqvist. - ania Åkerson, P. H. - rottn. Sofia 55;") 125 Wiberg, T. H.. ux Melinder, J. O. - Ellida Söderlund, F. E. - Embla Toll, N. M. G. - Freja Thunell, A. F. - Frey Gauthiod Rosengren, H. E. - Gothia Svanström. C. R. Gustaf Vasa ellgren, H. l' L. Hernösand Pira, E. - Hyperion Söderbergh, H. A. - rene Sjölander, J. A. Ko1ga Nilsson, B. Konung Oscar Ohlsson, A. G. - Lily Norin, E. F. - Ludvig Peyron Näsholm, O. A. - Luleå österberg, C. A. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

19 , [2691] C. Orriga allmänna inrättningar. Hufvudredare Fartygsnamn Blomberg, A. H. (för Stock- Luna holms Rederi A. B. Svea) Motala - Nautilus - Niord - Norra Sverige - Norrbotten - Odin - Piteå - Presto - Rex - Rhea - Rurik - Samuel Gustaf Hermelin Sigvard Skandia Svea Svecia. Svithiod Södra Sverige Tellus Titania Tor Urania Vale Vesta Ångermanland Östersjön Bolinder, J. Q. C. G., mak. v. A. B. (Erik Aug. Bolinder) Venus Böckman, L. Ami Carlsson, K. F. Orion Carlsson, O. F. (för Sthlms Superfosfat Fabriks A.-B.) Gäddviken Cavalli-Holmgren, A. F. (för Konung Gustaf Ångf. A. B. Stockholms Vasa omgifningar) Margaretha ahlström, K. P. (för Stockholms Ångslups A. B.) 2 jurgården Strömfärjan Saga Ragnar Nornan angantyr Björn afne elti.n Ejdern Flora Frigg ris Lärkan Valkyrian ngeborg Frithiof Kung Ring Bore Hebe :f.ylgia Agir Hildur Sigrid Tärnan elin, G. (för Rederi A. B. Vind) Arthur rakenberg, J. (för Berg'l Belos nings- och ykeri A. B. Hermes Neptun) Helios Slag 1 MF S MF Å Ton ~ Häst- krafter Befälhafvarens namn LndM, H. G. Gustafsson, G. A. Hultgren, N. G. Th. Eriksson, "r. Wahlström, C. F. F. Malmgren, J. O. yberg, O. J. Sjöblom,~P. G. Lindton, E. R. Öhrwall, A. Marin, B. A. Gräslund, N. Samsioe, C. R. C. Flygare, G. Lengqvist, E. Th. Sonessen. L. H. Falk, H. E. Borg, J. Z. Friberg, A. F. Ericsson, J. 'V. iurlin, G. Åkermark, E. A. Landergren, N. A. Aminoff, K. A. Svensson, G. W. Abrahamsen. J. L. Mathson, E. A. Bergström, J. Böckman, L. Eneroth, C. G. Borg, V. F. Carlsson, A. W. Fröding, O. E. Nilsson, L. E. Höggren, K. E. S. Grönberger, P. O. Rundquist, F. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

20 4. ~andel och sjöfart m. m.: Stockholms Skeppdista. [2692] =_ Hufvu~r~:~.~,,-.~_~ ~ L~~:ygs~a~ Slag rakenberg, J. (för Berg-\ Neptun Å ings- och ykeri A.-B. Poseidon Neptun) Argo Eol Arne Mercur itj a Ajax Herakles Enequ iat, J. Oscarshamn Engelbrecht, H. (för s A.- B. sbjörnen) sbjörnen MF Engström, C. S. (för Kvarn- A.-B. Tre Kronor) Eriksson, C. G. Förselius, G. (själf och för A.-B. Hilleviken ) Gyllenkrook, A. v. Hallwyl, W. Hedin, C. Hedlund, ly.(för Järnvägs- A.-B. Stockholm-Saltsjön) Hjort, E. (för Stockholms Sand A.-B.) Holmer,. Tre Kronor Victor Jumbo Bib Vester-Norrland Nya Hållsviken Trosa Norrfjäll Saltsjöbaden Saltsjöbaden U Saltsj öbaden UT Björn Johan Johanna Julius Höglund, K. Höglund, O. M, (för Stockholms stad) sbrytaren Jteger, H. (för Svenska Gra- Gylsboda nit ndustri A.-B.) Sigrid Jansson, Joel Brita Johnson, A. A:son (för Re- Kronprinsessan deri A. B. Nordstjernan) Viktoria Pr-insessan ngeborg Annie Johnson Annie Therese Axel Johnson Reserv Karlsson, C. E. Kindberg, H. (för Stockholms stad) o Klinteberg, S. af (för Angf. A.-B. Lidingö-Brevik) Lagercrantz, H. (för A.-B. sfjorden -Belsund) Lagerstedt, O. N. Laven, G. (för Rederi A. B. Nord m. fl. bolag) Liljewalch, Edv. Lindegren, G. J. (för Ångf. A.-B. Bylgia m. fl. bolag) Lindqvist, P. F. Loven & C:o Lundqvist, G. E. Lundström, B. E" & Ca. Löf, N. W. (för Reder-l-Av-B. Union) Löwenstam, A. Malmqvist, C. G. Nyström, A. V. (för Ångf. A.-B. Sthlms skärgård) rottn. Sophia Oscar U Kronpr. Gustaf Oscar Fredrik Nordstjernan Linnea Vigor Brevik Brevik U Elfvik Viking Favoriten Ovidia Hild Bard Olof Sjöalf Bylgia Star Maria ris Selma Sylvia Bur Pan Ros Tip Sundet Svea Prinsessan geborg n- i MF Å Ton S 43 A MF 69 S 56 A S Å S A- S.~ S Å ME' S A Befälhafvarens namn Cedergren, J. O. N. Richter, C. A. M. Edman, J. H. G. Edensvärd, S. A. G. Håkansson, H. E. Strandlund, K. O. Bergman, L. P. Grundelius, C. A. Eriksson, M. M. Göransson, '1'.,Y. Holmström, O. E. Norberg, A. Edlund, C. J Lundblom, A. F. Gyllenkrook, A. Pettersson, S. Holmström, O. Andersson, J. G. Sjöö, K. A. Malmqvist, J. Lindström, J. Westerund, J. Carlsson, A. Sjögren, J. Ternström, J. Ardahl, G. Harms, L. A. Jansson, J. 510 Meyer, '1'. H Liljeqvist,. Ekström, J. E. O. Evelius, S. Camp, V. Andersson, J. A. Hägvall, J. Grundberg, F. Lindh, B. E. L. Lewenhagen, E. C. Herlitz, C. A. Karlsson, C. E. Matsson, J. Söderman, K. J. K Blomqvist, J. B. Wedholm, C. Österberg, R. Pettersson, L. P. V. Nordin, V. Sjöqvist, F. O. W. Svensson, N. Olsson, E. Pauls son, B. E. Gahne, G. V. Lindqvist, Settervall, P. F. S. E. 'l'. ':. Lundqvist, O. F. Modig, A. Nordgren, S. P. Nordgren, J. Johansson, A. G. Skjödebrand, K. G. Vakant. Malmqvist, C. G. Brand. och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan. 80

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Gotgatan...::.Hagagatan.

Gotgatan...::.Hagagatan. å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: 1203 56 l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru)

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt.

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt. Val. l [. r. Val af ledamöter i centralstyre 1 sen i stället för dem, som vid å~:ts slut skola af gå, företages inom h varje In-els vid med densamma utlyst _mote. Föreningsmedlem, som så önskar, är berättigad

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer