2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret."

Transkript

1 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin, A. W. Hj. W. Kamrerare: Silfwerling, C. A. 1:e pustor: Carlman, C. A. R. 2:e pastor: Ehrnberg, K. H. Läkare: jurberg. V. Assistenter: Wiik, L. F. L:son; Broström H. F.; Pehmström, M. H. C. [2476] Stratfängelsl\t i Stockholm. (Östermalmsg. 65.) irektör: Reuterswärd, C. G. L. Assistent: Kastengren. E. B. Predikant: Uddin, K. J. R. Läkare: Gibson, O. Skollärarinna: Bratt, S. N. M. Stockholms stads rannsakningsfängelse, se [1691]. 3. Försvaret. [2481] Generalstaben. kapten; Salander, G. L. M., kapton; Fryden, P. E. J., löjtnant; de Laval, J. H., Chef: Bildt, K. G., generallöjtnant.,!fverstar: Melander, E.; Sundin, C. E. löjtnant; Brehmer, N. E.., löjtnant. Öfverstelöjtnanter: Byström, A. H.; Budenschöid, C. T. G., grefve; Nyström, T. G.; styckjunkare. Kommenderad underofficer: Palm, C. A., Werner, A. E.; Marks von Wiirtemberg, R. O., f~ih.; Torpadie, R C. H. Fortifikationens stab, se [2501]. Majorer: Åkerman, G. R J.; Nauckhoff, J. [2484] nspektör för militärläroverken: G.; Sjögreen, C. A. P. A.j Hedengren, G.; Leth, Fr. J., generallöjtnant. Ameen, J. G. G.; Söderhielm, K. E. W. j Militärläroverken, se [ ]. Hegardt 1 P. r., Ståhl).,G. H. E.; de Champs, H. L.; Sjögreen, A. i. A. nspektör för artilleriet: Kaptener: Leijonhufvud, A. G. A.; Carlberg. Leth, Fr. J., generallöjtnant; r. t P.; Stålhane, H.; Ankarcrona, A. H. E.; Lagerhjelm, P. U.; Falkenberg, H. O. nspektör för kavalleriet: M., grefvej Laaerheim, T. O. E.; Broms, H. K. H. Hertigen af Västergötland. J..; Gyllenstierna, G., frih.; Falkman, P. L. T.: Hul~, G. C.W.; Klingenstierna, [2485] V. Armefördelningen. K: A.; Hazelius, G. J.; Loven, L. T. F.j (Svealifgarde, Göta lifgarde, Lifregementetsgrena- Lindencrona, K. A. F.; Tersmeden. C. A.; djärer, Södermanlands reg:te, Vaxholmsgrenadjär- ''hörnell, O. G.; Lundberg, G. T. A.; Wijk. reg., Lifgardet till häst, Svea ~.rtillerire!i:te,posit " M F. fl llzr J A' Bur' B F C tionsarttnerireg.tet, Svea ingenjörkår, Falttelegraf-..S. lom,. ". a. o en, ", tj,... kåren och Svea trängkår.) Löjtnanter: Vl.rgm. E.; von der Lancken, Armefördelningschef Jungstedt, C. A. H. C. E. R.; Laftman, H. R. j. Warberg, C. Stabschef: Söderhielm, K. E. W. G.; af Edholm, E. G.; Holmquist, C, A. F. 1.; Generalstabsofficer: Testrup, E. M. Hj. G:~on. Testrup, E_ M. H. G.; von Arblll, A. G.; Förste adjutant: Cederschiöld, H. W..~al~J;>e:g, E. E.. H. Andre adjutant: Hamilton, G. H. A., grefve. Civilmilitära: Rosen, K.. P., professor; Fortifikationsbefälhafvare: Rabe G. J. Petrelli,. T.~.,~rigsar~ivarie;ngeström, Fördeluingslåkare: Ekeroth, C. 'Ch. J. A. o S. F., blbllotek~ne; Kellerman.!!'. Fördelningsintendent : Wallg,en, C. A. F. A.; Pahlman, A.; Afzelius, M...R., aktuarie; Adjutant vid fördeln-ntendenturen: Vakant. Lagercrantz,.J. E. T., redogörare. --~ [2487] V. Armefördelningen. (Upiands inf.-, al-, Västmanlands och Värmlands [ 2482] Artilleristaben. reg:ten, Lifreg:tets dragoner, Skånskahusarreg:tets detaschement i Upsala, Upl.ands artillerireg. och Chef: Hammarskiöld, P. A. L. R, major. Västmanlandsträngkår.) å.rtllleristabsofflcerare: Osterman,. O. F., Armefördelningschef: Malm, O. B., general. kapten; Ekelöf, N. E., kapten; Hessle, N. B., major. kapten; Sylwan, E. H., kapten; Swartz, C. Stabschef: Leijonhufvud, A. G. A., frih., kap- E., kapten; Stjernstedt, E. C. M. W., frih.,!ell vi~ ge_n_e_r_a_ls_t_a_be_n._. _ Brand- och liff"drsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

2 3. Försvaret. Generalstabsofficer: Falkenberg H. O. M., grcfve, kapten vid generalstaben. l. Adjutant: Tham, H. A. H., kapten vid Västmanlands reg.te, 2. Adjutant: Bille, E. A., löjtnant vid Uplands lnf.-reg.te. Fortifikationsofficer: af Petersens, L. A. S., kapten vid fortifikationen. Fördelningsläkare : Netzler, F. A. G. Fördelningsintendent: Sandberg, A. C. Adjutant hos fördeln.-intendenten: fvarsson, J. N., intendent.. Skrifbiträde: Stolpe, S. F., fanjunkare i Uplands inf. reg:tets reserv. Biträde åt fortifikationsofficeren: Larsson, K, sergeant vid fortifikationen. [2489J Öfverkommendantsexpeditionen.. för Stockholms garnison. Ofverkommendant: Jungstedt, C. A. H., generalmajor. Kommendant: Ankarcrona, C. W. E.,öfverste. Adjutanter: Conradi, G., kapten; Hagman, Hj. G. W., major. [2491J K. Svea lifgarde. Staben. ~ekundchef: Hult, H. E., öfverste. Ofverstelöjtnant: Taube, C. E., grefve. Majorer: Weidenhielm, E. G., öfverstelöjtu. i armen; Bouveng, G. Regementskvartermästare: Rålamb, O. S., frih., kapten. l. Begementsadjutant. Tornerhielm, G., löjtnant. 2. Regementsadjutant: Cederschiöld, H. M., löjtnant. 3. Regementsadjutant: Cederström, S. G., frih. löjtnant. Vapenofficer : Cederström, S. G., frih., löjtnant. Regementspastor. Afzelius, H. N. C. A.u'aitörer: Böös, E. N.; Hasselgren, K L. L., auditör i reg. Regementsläkare: Flensburg, C. Bataljonsläkare: Fristedt, B. C., reg. läk. i fältläkarkåren ; Lindström, K. G. A. Regementsintendent: Kellin, N. A. Reg.-int. biträde: Malmcrantz, K. A. L., fanj. Bataljonsadjutanter: Melin, B., fanj.; Ohls son, O., fanj.: Jonasson, A. H., serg. Regemeutsväbel: Karlsson, K. A., fanj. Sjukvårdsunderofficer : Mårtenson, M., serg. Musikfanjunk.: Hessler, G. E., musikdirektörs n. h. o. v. Regementstrumslagare: Lindström, F. E. M., fanjunk. i reg.t. Gevärshandtverkare: Larsson, G. E. Stockmakare: Markman. H. Förvaltare: Lundberg, J. L., fanj. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget [ J Ko m p a n is t at e n. Kaptener af 1. klass: Lagerbielke, C. A. frih.; Steueh, A. H.; v. Plomgren, J. P. C. P.; rake, C. G.; Sandströmer, G.; Breitholtz, C. H.; Toll, J. E.; af Klercker, J. T. A. Kaptener af 2. klass: Uggla, C. G.; af Wir sen, C. E. T.; Silfverstolpe, C. O. E.; Leijonhufvud, C. A. A. frih, (öfver stat); Buren, B. F. C. (öfver stat); Reuterskiöld, H. A. F. Löjtnanter: af Edholm, E. G. (öfver stat); Skjöldebrand, H. O. (öfver stat); Thott, H. A. W., frih.; v. Horn, L. R.; v. Rosen, N. P. G., grefve : Nordensvan. A. G.; Thott, A. Th., frih.; v.holst,j.h.; Wattrang, N.A.; Löwenhielm, G.; Björnstjerna, R. K. G. M.; Pantzerhielm, H. E.; Virgin, O. H.; de Laval, C. P. U.; Rosenblad, G. N. O; Lilliehöök, M. O. G.; Klingspor, C. C. M.; Gyllenkrok, A. W. C., frih. Underlöjtnanter: Gyllenram, C. H.R.; Bildt, N. G. K.; von Heijne, N. A..; Rappe, M. T., frih. (öfver stat); Lagerheim, F. 'l'. J., frih.: Uggla, B. G.; Stjernspctz, G. E.; Adlercreutz, A. F. C.; Adelborg, C. H. Fanjunkare: Liljeholm, C. J. A.; Jansson, E. F.; Höglund, N. P.; Brohlen, A. Th.; Reinholdsson, B. A.; Fogberg, O. A.; Malmsten, C. A.; Brandt, K. 1:'.; Stjärne, P. A. K.; Lindh, N.; Malmborg, J. B.; Linder, P. H.; Thoren, O. W. P. Sergea nter: Nerström, C.; Sahlberg, E. L.; Hääger, M. S.; Nordfeldt, N. H. L.; Sahlberg, B. A.; Lindfeldt, 'r. G. J.; Persson, R. W. E.; Persson, G. A.; Engström, G. W.; Peterson, C. A.; Nilsson, G.; Johnzon, F.; Jonsson, J. G.; urgö, E.; Johansson, A. O.; Bergman, G. V.; Karlsson, K. V.; Holmström, A.; Wirfeldt, C. E.. Ekholm, A. F. E.; Bäckman, G. W. Musikunderoff.: Östman. F. O., fanjnnk, reg:tet; Landström. C. E.. W., fanjunk. reg.tet, Clresson, C. M.; Östman, O. W.: Gezelius, A. E.; Alm, K A.; Eriksson, G. A. G.; Henriksson. N. S. T.; Schuman, E. T.; Olsson, J.; Qvarnström, G. O.; ahlskog, E. [2493J K. Göta lifgarde. Staben. Öfverste och sekundchef: Fallenius, C. M. H. Öfverstelöjtnant: Lagercrantz, A. E. L. _ Majorer: L. r. Thorel, A. G.; Silfverswärd, E. Regementskv.-mästare: entzen, C. B. l. Regementsadjutant: Helling, E. P. H. 2. dito: Schartau, F. A. V. 3. dito: Högfeldt, O. Th...Vapenofficer: Besxow, A. B. G. SVEA. 13 rottninggatan.

3 [! ) C. Öfriga allmänna inrättningar. Regementspastor: Rogberg, O. E. C. G.; Wetterstrand, G. K. L.; Ekström, C. Regementsauditör: Rudbeck, J. R. G., frih. S.; Weström, J. V. E.; Malm, A. G.; Carls- Auditör i regementet: Breitholtz, C. G. E. son, G. E.; Malm, E. G. Regementsläkare: Klefberg, F. A. Bataljonsläkare: J. A. Odqvist, K. A.; rougge, [2495J K. Lifgardet till häst. Hegementsintendent: Musikunderlöjtnant Clareus, : Trobäck, C. B. O. P., musik- Öfverste och St a b en. sekundchef: Oxenstierna, E. direktör. C. G., grefve. Regementstrumslagare:Jonassen,N.A.T.F. Ofverstelöjtnant: von Rosen, R. G. E. M., Bataljonsadjutanter :.Lundberg, berg, J. O.; Nyqvist, E. C. A.; Rehn- grefve. Regementskvartermästare: Wrede, F. C. F. Regementsväbel: Johanson, J. E. A. F:son, ryttmästare i reg:tet, grefve, Köksföreståndare: Lilliefelt, C. H. Regementsadjutant: Bonde, N. G., löjtnant, Vapenunderofficer: Grann, O. N. grefve. Sjukvårdssergeant: t. f. Nohrling, G. H. Regementspastor: Elmqvist, H. F. A. Förrådsförvaltare: Ljungvall, K. A. Auditör: Afzelius, A. C. A. Gevärshandtverkare: Björkqvist, C. A. vice Auditör: reg:tet. Hernblom, A. G., auditör i Kompanistaten. Regementsläkare: Sjögren, Tage A. U. Kaptener: von Stedingk, H. L., grefve, Regementsintendent: Nordberg, L. H. E. (i regementet); Adlerstråhle, A. E. T.; Regementsveterinär: Morell, E. O. E. Löwenhielm, H. A.; sberg, C. E.; Bataljonsveterinär: Håkansson, P. L ager berg, A. O.; Norman, K. A.; Falken- Förrådsförvaltare:., Andersson,.. C. G.. berg, M. H. F., frih.; Landegren. C. H. V.; Mu.~~kfanJunkare: Moller, T. O., musikunder- Creutz, E. J. G., frih.; Glimstedt, P. G.; JOJtnant. Edholm, E. G.; Wiman, S. J.; Lind af Plstolsme~: Andersson, E. T. Hageby,E. J. L. (förste adjut. i V. arme- Skvadronstaten. förd. stab.), Krook, K. Ryttmästare: Boltenstern, G. A., major i Löjtnanter: Kroplien, J.L. T.; Herslow, C. N.; reg:tet, chef för ridskolan åströmsholm; Holmquist, C. A.. F. L (i reg:tet, vid gene- von Essen, H. H., frih.; Leuhusen, C. G., ralstaben); v. Bahr, N. H.; Berlin, N. H. Z.; frih.; Linder, E.; von Rosen, R. C. C., Broms, C. H.; Hahr, G. A. M. M.; Trana, grefve; A.dlercreutz, N. A..; Hamilton, G. A.; Holmquist, H. E. O.; Tham, A. V. V.; G.. G. J. W., grefve. Moberg, A.; Fick, H. E. W.; Algren, C. H.M.; Löjtnanter: A.minoff, G. C. G., ryttmästare i revel, A. F.; Nauckhoff, S. G. G:son; Kil- reg:tet; von Essen, C. M., frih., ryttmästare lander, E. V. ireg:tet;von Horn.C.H.;Hamilton,J.G.P., Underlöjtnanter: Winro~h, K. G.; von Sche- grefve; von Essen. F. W., frih., Hamilton, wen, S. J. H. F.; Pfelff, H. G. V.; Enell, G. H. A., grefve; Lewenhaupt, C. G. S:son, K. H. A.; af Klercker, G. F. A.; Ekström, grefve; Cronstedt, A. W. J., grefve; Cron- E. M.; Qvennerstedt, S. C.; yrssen, W. O. hielm, C. A. P., grefve; Bonde, F. G., G. P.; Heeffner, A. V.; Segerstråle, G. T. M.; grefve. Fleetwood, F., frih.; Köhler, N. O. Underlöjtnanter : Hamilton, H. A. K., grefve; Fanjunkare: Malm, J. G.; Öhlin, S. A.; Thu- Wachtmeister, A. H. E. A:son, grefve; lin, P. T.; Hellstrand. C. O.; Peterson, A. F.; König, C. H. M.; Björnstjerna, O. G. M.; Nilsson, A. A.; Svedberg, O. V.; Franzon, Hamilton, H.. F., frih.; von Rosen, H. R., C. O. F.; Forsell, J. A. A.; Blomqvist, J. E. grefve. Sergeanter: Carlsson, C. A.; Josefsson, F.; Fanjunkare: Murbeck, C. A.; Hård, H. Th.; Bergström, G. J.; Antonsson, C. A.; Modd, Sjödin, S. G.; Gustafson, A. G.; Lind, A.; C. F. O.; Gustafsson, A.; Nyqvist, E.; Fager, Ekegren, N. J. J. H.; Almen, K. G. S.; Svensson, C. A.; Sergeanter: Nyström, J. F., fanj. i reg:tet; Sandborg, E. M.; Erlandsson, J.; Bodin, Peterson, O. E.; Strufve, J. A. G.: Malm C. E. V.: Oredsson, P.; Hellmin, C. B.; borg, H. N.; Ekander, N. N.; Wallin, J. O.; Lindahl, A. E. C.; Andersson, C. G.; o Strömberg, H. F., sergeant i reg.tet. wen, C. A.; Johansson, K. H.; Ruus, E. F.; Möller, Otto; Skjöld, C.; Löfstedt, A. V.; Nilsson, N. O. E. Ekdahl, A. E., i reg:tet; När1und, A. H., Musiksergeanter: Höglund, K. A., fan- i reg:tet. junk.; Jonsson, C. E., fanjunk.; Lundgren, Musikfanjunkare: Möller, 'rh. O., musikunder- C. E., fanj.; Rosendahl, S. Ch. W., fanj.; löjtnant. Fäldt, K. E.; Johansson, J. E. N.; Jansson, Musiksergeanter: Pettersson, E. G., fanj. i Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottni,nggatan.

4 3. Försvaret. [ ] reg:tet; Ericsen, J. E., anj, i reg.tet; F. G.E.; Sjörin, R. J; Olsson, E. F.; Ståhl, Lindström, G. O., fanj. i reg:tet; Aker K.A.N.;Usson,E.J.O.H.;Sjöbring,A.L.; berg,e.m. V.: Falkenstedt, N. A., i reg:tet; Wollgarth, A. H. P.; Thor, J. E.; Olofsson, Lindelöf T., i reg:tet. J. E.; Hallin, A.; Hellbo!g, E.; Nyande~, -- A. E.; Stolt, J. B. N.; Sjödal, S. F.; V' [2497] K. Svea artilleriregemente. berg, C. P.; Eriksson F. G. ~egementschef: Torön, G. A., öfverste. För~ådsförv:altare: Ridderström, H.. Öfverstelöjtnant: Theoander,.F. O. P. Musikstyckjunkare. Jako.bss.on, A. S.,..~ reg.: Majorer: Bolin, A.j Hamrnarskiöld.P. A. L. R; Hasselgren, J. C. W., reg.,: Fröjd, g. Karsten, P. V. C.. reg.; Edholm, F. W., reg.: SJo- Kaptener: Fick, E. F.; Sabelfelt, G. H.j gr.en, F. O., i re&"... Björnström, G.; Posse. G. E. H., grefve : Musiksergeanter. Liljeborg, V.; Soderberg, Lundeberg, G. A.; Lilliehöök, n, Tarras- U. C. O.; Lundberg, C. O. B.; Eklund, E.j Wahlberg, B. A.; Lyström, A. 1.; Way, Widön, E. A.; Uppström, G. W. S. T. M.! Falkenberg, C. A., frih.: Ca!.l. regementets reserv: berg, P., reg., Vid generalst~ben; Ekelof, Öfverstelöjtnanter: von der Burg, J. J., N. E.; Schurer von Waldhelm, S. W. L.; öfverste i armen' Janse, A. F.. Wachtmeister, F. G. H., &,refve; ":er- Major: Elson, G. ' ner, G.;.Stjernstedt, J. C., frih.; Hazelius, Kaptener: Frumerie, G.; Tholerus, J!l. H., G. J., reg.. Vid generalstaben; Chnst~r. major i armen; Bergmanson, K.; Gibson, son, E. G. H.; Lagerfelt, G. A. E., frih. O ' Frestadius E. J. Löjtnanter: Osterman, O. 1., i regrtet ; Gadd, Löjtnal;ter: Abeniu~, A., kapten i arme.n; S. H.; Uggla, G. G.; von Krusenstjerna, L. Schlirer von Waldheim, P. W. F.j Hamll- E. F.; Hamilton, C. G. " grefve; Virgin, ton, A. L. K., grefve; Nisser, W. P.j G; O. E.; Lewenhaupt, C. A. S:son, gr~!ve; Lindblom, G. T., reservlöjtn..; Carlson, Wernstedt, L.; de Laval, P. G. F.j LelJon- 0.1.' Thufvesson, A. O.; ElmqUlst, H. S. O. h~fvud, K. S. S:on, frih.: Rappe, A. O., Underl5jtnanter: Hammarström, H.G.;~~?rnfnh.; Hernlund, C. G. J.j Kleen, C. W.; ström-steffanson, H. M., rcservunderlöjtn.: Montgomery, R P.; Lilliehöök, G. l\.; Liljewalch, E. K. F.; Golje, T...~.; Wide- yrssen. N:. P. G.; Francke, K. R; Rosen, gren, G. S. N., reservunderlojtn.; von N. 1.; Wersall, E. G. o Rosen, C. N. G., grefve; Beskow, E. J.; Underlöjtnanter: Malmsten. R. J. H.; Aker- Cederschiöld P. S. R. R.; Hreger, G. E.j hielm, S. L., frih.; Liljewalch, O., i rez.tet; Högman, S. Å.; Barnekow, F. C. E., frih. j Florman, G. F. C.; de Laval, E. P.H.j Mont- Bergendal, T. A. T.; Centerwall, F. G. S.; gomery, G. R.. Rosenius N. G.; Bernström, S. F. j von Rege~entspas~or: Bergö, e. J ".konstltuera~. Schwerin', G. B., grefve; Wenström, K. W.; BataJonspredl~anter: Blomquist, O. R.; V- Arfwedson, H. G.; Lindberg, E. O.; Saleander, J., reg.. monson e. A.' Martin, S. R.; Fahlcrantz, A~ditör: ~~~dencrona, G. C. A., konstituerad. H. J. 'M.; L~ndberg, S. E.; Lindahl, S. Vice auditör: Forssell, H. O. G. W.; Enhörning, 1. A. F. Regementsläkare: Nordlund, J. B... Musikdirektör: Lundgren, A. F. W. Ba.ta~Jon~läka!e: Otterström, A. H., reg.:lak. Styckjunkare: Moberg, C. E., ~.nderlöjtnant faltlak.-karen. i armen; Granfe1t, F. L.j ZelJser, e. A. J.; Regementsintendent: Appelberg, E. Thyrstedt, P. A. G. G.; Lundberg, O. P.; Regementsveterinär: Ringdahl, H. E. Rubin, G. F. J.; Westermark, P. G. A.; Bataljonsveterinär: Regner, L. G. L., reg.- Wahlbom F. W. J.' Tufvesson, M. vet. i fältvet.-kåren. Sergeanter: 'Sandberg, 'A. M. J.; Rosenqvist, Musikdirektör: Arnoldsson, J. R. N. P.' Karlsson K. G.; Borg, O. F.; Alzen, Styckjunkare: Ny,J.A.; Edh~an, C. W..:W~s- C. A. 'e.j Eriks~on, C. A.; Sjöberg,K. W. P. terlund, G. A.; Axelson, e. A. A.; Lmden, Musiksergeant. Lagergren, e. A. A. O. L.; Ljungquist, A. H.; Berggren, A. --- G.; Sköld, e. E. L.; Green, G. yj. C.; [2499] K. Positi~nsarti1lerir~~ef!lentet. Palm, e. A. P.; Palm, K. G. O.; Oberg, (Regementet ar under upp sättrrlng.). C. A.; Lagerholm, C. H. C.; Nilsson, e. O.; Reg~~entspastor: Rehn, e. A., tjänstförr. Nord, J. A. A. A~ldltor: ~:amb~rg, J. Ser eanter: Sahlberg, O. G. O.; Johansson, J. Vice auditör: Ljungman. e. J.... V~; Lundgren, K. E.; Nilsson, H. A.; Nyblad, ~egement~chef: Bergmm,l, O. W., ofverste. K. G.; Johansson, C. A.; Ek, J. E. L.; Sund- Ofv:erstelöJtnant: Fallemus, e. e. H. berg, A. R. W.; Wetterdahl, O. F. s; Majorer: Vennerholm, H. M.; afwetterstedt, Westerlund, A. E.; Malmberg, A.; Theorin, e. G. Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggataa.

5 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Kaptener: Kuylenstierna, O. F.; Ekström, H., Öfverstelöjtnanter: Odelstierna, A., afdelregementskvartermästare: Ehrensvärd, N. ningschef vid fästningsbyggnadsafdeln. å G., frih.; vonotter, C.G., frih.; Jegerhjelm, hufvudstationen; Lundquist, C. L, afdel- K. E. G. A.; Wennerström, T. C. A.; Syl- ningschef vid kasernbyggnadsafd. å hufwan, E. H.; Von Schwerin, H. V. R, vudstationen. grefve; Hesselman. C. A.; Sellman, J. C. Majorer: Erikson, E. C., fortif.-befälh. vid W. G. E. kommendantskapet i Boden; Nyström, C. Löjtnanter; Hessie, E. W.; Claesson, K. O. F.; A. V., afdelniugschef vid truppafd. å huf- Stjernstedt, S. W. J., frih.; Elliot, C. W.; vudstationen; af Petersens, L. A. S., fortif.- Rubenson, A.; Wendelin, K. G. R; Wibom, officer vid V. armefördis stab; Norinder, T. H., regementsadjutant; Thamsten, G. H.; A. G., fortif.-befälh. å Karlskrona fäst- Tolleus, N. A. ning. Underlöjtnanter: Hebbe, P. M.; Carlson, E. Kaptener; Smitt, R E., fortif.-bef. å Vax- F. V.; Kjellgren. R J.; Hedenstierna, S.; holms O. Oskar-Fredr.-borgs fästning; Erics- Nilsson, E. R.; Stiernspetz,. son, E. A., fortif.-officer vid. arrneförd:s Regemcntspastor: Rehn, C. A., tjänstf6rr. stab; Gartz, C. G. W., fortif.-off. vid. ar- Auditör: Breitholtz, C. G. E., tjänstförr. mef.s stab; Carlquist, C. A. R, fortif.-be- Vice auditör: Ljungman, C. J.. fälh. å Karlsborgs fästning; Olson, C. G. L., Regementsläkare; Gibson, O. W. fortif.-off. vid Hl, armefis stab; Lind, O. E., Bataljonsläkare: Hammar, J. fortif.-befäh. å Alfsborgs fästning; Rabe, Regementsintendent: von Otter, C.F.S.,frih. G. J., fortif.-off. vid V. armefis stab; Bataljonsveterinär: Kruse, H. E. Amundson, K. A. B., militärattache vid Musikunderlöjtnant. Monthan, C. E. W. K. Maj;ts beskickning i Paris; Bergen- Styckjunkare: Lindberg, C. A. G.; reifaldt, stråhle, F. G. R.: Bjuggren, S. E.; Ny- F. O.; Westergård~ O. M.; ahlberg. J.; ström, C. O. A.; Eneström, E. G. H., adj, Loven, N.; Kallander, F. E.; Kasse1l, O. vid armeförv:s fortif.s-dep.ts militärhyrå, F. W.; Holmberg, C.; Sjögren, P. A.; ihlström, P. A., fortif-off vid V. ar- Lindgren, K. E.; Kaunitz, C. G.; Stiern- mef.s stab; Gyllenkrook, K. S. G., fortif.- feldt, J. E. befälh. vid Gottlands fortif.-omr.; Ericsson, Sergeanter: Scherrnan, N. W.; Ahman, A. R.; J. S.; Frumerie, E., arbetschef å Bodens Lavett,O. E.; Lindva1l, J. E.; Cedritz, O. J.; fästning; Svinhufvud, P. A. S., adjutant Björklund, O. N.; Kronor, K. A.; Alm- vid fortif., arkivarie och bibliotekarie; qvist, A.P.: Hellström, E. A.; Siegers, C. Fock, C. A. G., frih.. P. E.; Gullberg, J. L.; Scherberg, K. T.; Löjtnanter; v. Heijne. A. H.; v. Heijne, R. olk, J. W.; Pettersson,. E.; Petters- A. L.; Tyden, 1::>. E.; Haglund, A. G.; v. son, J. F.; Olsson, K. A.; Stråhle, K. H.; Post, J. O. A. Stenberg, C. A. E.; Larsson, E. A.; Hed Fanjunkare: Ahiström, G. A.; Melin, A. B.; lund, J. A.; Nygren,F. B.; Wiklund, P. A.R. Carly, C. V. E.; Samuelson,C. J.; Rosen- Förrådsförvaltare: Ljungman. G. gren, G. A.; Werner, G. W. C.; Kinel!, A. Musiksergeanter: orf, K. O.; Eriksson, G. W.; G.; Sundgren, K. E.; Englund, A. G.; Ahl- ''horen, F. A. J:son. berg, K. K.; Nyrander, P. 'J. Jison: Ohls- Reserven: son, J.; Herrström. G. M.; Rtiden, C. A. C.; Löjtnanter: Nissen, T. A.; Svedelius, E. T. Östergren, O. A. V.; Andersson,' R. K; N.; Gustafsson, J. H.; Palm, N. H. Adolfson, C. E. Underlöjtnanter: ''onden, A.; Krumlinde, H. Sergeanter: Lindström, C. G. O.; Pettersson, W.; Gustafson, K. R; Kilander, K. K:son; C. A.; Quist, K,T.; Magnusson, K. F.; Eliasson, 1.; Rheborg, N. G.; Leffler, H.; Grudd, L. A:son; Ringdahl, O.; ahlström, Lagerholm. G.: Allard, B. H.; Angman, A. A. E. S.; Larsson, K; Gripensköid, G. F.; J.; Schröder, K A.; Zachrisson, K. E. A.; Rosenqvist, A. R Odelstierna, E. E:son; von Segebaden, E. Fortifikationskassör och redogörare: Geete, S..; Park, C. W.; ahllöf, S. 1.; Linden, H. F. W. A.; jögren, R; Leander, S. O.; Hirsch, Fortifikationskassörer och förrådsförvaltare: H. V.; Carlsson, S. C. G. Karlsson, K. P.; Granind, C. G. R.; Jä- Reservauditör: Beskow, G. W. derlund. L. G.; Jarl, F. A.; Pettersson, E. G.; Lagerlöf, E. F.; Svensson, S. A. [2501] K. Fortifikationen. Chef: Munthe, C.. L. W. W:son, general- o major. [2503] K. Svea ingenjörkar. S ta b e n. t'lfversteöjtnant och chef: Thorssell, A. F. 6fverste: Juhlin-annfelt, G. F. H. J. Major: Mnrray, C. A. A. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

6 3. Försvaret. [ J Kaptener: Ljungberg, C. R., tygofficer; Lö- Sander, A. N.; Sundmark, C. G.; Kellanwenhielm, C. C. V., chef för 2. komp.; der-lange, V. A.; Wahlgren, G. G. L. Wiborgh, G. A.,.chef för 4. komp.!. Liberg, Sergeanter: Pehrson, P.; Lionel, O.; Löf L. O. A., chef for 5. komp.: Kaijser, Go, gren, G.; Holmeii:A. E. H.; Forsberg, B. O.; chef för 1. komp.; AHn, S. E.; Lallar- Kronlund, G..; Thorsson, S.; Nordvall, stedt, B. K, chef för 3 komp. o V. H. O.; Nilsson, N. V.; Hansson, H. M.; Löjtnanterr Brunskog, C. J.; Erici, E. Go; Norgren. KoH. V.; Linden, J. E. J.; Thor, Gylling, A. O.; Westerling, S. G.; Fev!,ell, N. O.; Aronsson, E.; Mohme, G. A.; Sund- E. F. T; Schserströrn, C. W.; Reuterskiöld, berg, B. G. M. L. C.; Björnbom, C.; Hain, G. H. W.; Musikfanjunkare: Lundvall, G. A.. Ström, G. E.; Enger, H. P.; Gyllencreutz, Musiksergeanter: Linde~erg, S..; Gustafs- B. J. W. son, J. E. L.; Henrikson, H. G.; Berg, Underlöjtnanter: Frick, P. A. E.; Mannström, K. M. S. B. K. A.; Lönegren, S. G.; Blomqvist, Regementsläkare: Nyqvist, A. J. H. T. H.; Palm, A. B. Regementsintendent: Blomstedt, C. J. O. Fanjunkare: Selmander, C. H.; Westerling, Bataljonsveterinär: Moren, A. T. E. C.; Peterson, G. H.; Nilsson, A.; warsson, Fortiflkationskassör och förrådsförvaltare: C. L. t; Sandh, J..; Ribe, P. R. P.; Stjerna, J. A. Ståhl, A. J. A:son. Förvaltare: Liining, C. H. M.; Rosen, J. E. Sergeanter: Englund, C. V.; Eriksson, E.; Kilander, F. A.; Ternbom, A. E.; Pettersson, J. E.; Björkman, A. G.; Ohlsson, O.; ''rouin, E. O. H.; Holmer. K. E.; Nord ström, A. V.; Ericsson, E.; Johansson, C. H. M.; Crona, J. O. W.; Andersson. Jo; Heij, C. J. Musiksergeanter: Brandes, T. R. J.; Ring. dahl, J. K; Widqvist, V. M.; Rydberg,S.H. Regementspastor: Lodin, F. A. Auditörer: von Hedenberg, A. R. A.; Juhlin; annfelt, C. G., vice auditör; af Klintberg, B. H. A., vice auditör. Regementsläkare: Johnson, G. H. Bataljonsläkare: vakant. Regementsintendent: Björkman, G. Bataljonsveterinär. Arenander, E. E. Fortifikationskassör och förrådsförvaltare: Bergschöld, F. O. J. Musikdirektör: Willners, E. E. N. Förvaltare: Sandgren, C. H.; Grönberg, A. [2505] [2507J K. Fälttelegrafkåren. Öfverste och chef: Leijonhufvud, B. S. A:son, frih. Kaptener: Norinder, C. G., chefför 1 komp.; Naucler, C. E., tygofficer; Hamilton, H.., grefve, chef för 2. komp. Löjtnanter: Werner, V. G.; Schenström, E. G.; Granfelt, F. S.; )Vallman, S. E. R,; Jacobson, B. V. L.; Asbrink, S. S. K; Virgin, H. F. W.; Jungner, E. A. Underlöjtnant: Högman. G. W. Fanjunkare: ahlberg, A. B. C.; Björnström. G. A.; Johansson, K Sergeanter: Persson, J.; Ljungquist, O. W.; Borgström, C. H.; Carlsson, J. A.; Karlsson, K E.; Briinteson, A. E.; Johanson, J. V.; Haglund,.; Andersson, A. E. Musikfanjunkare: Söderberg, G. J. Bataljonsläkare: Wahlstedt, A. J. G. Regementsintendent: von Essen,G. A. Regementspastor, auditör och bataljonsvete- K. Göta ingenjörkår. rinär gemensamma med Svea ingenjörkår. (Adr, Karlsborg.) Fortifika tioriskassör och förrådsförvaltare: Öfverstelöjn, och chef: Enblom, G...~a;lsso.n, G. ~'.. Major: Norrman, J. r. Forradsforvaltare. Ekstrand, A. W. Kaptener: Gussing, P. A. N. H., chef för 5. komp.; Broberg. E., tygofficer; Loven.Si t., [2508J K. Bodens ingenjörkår. chef för 4. komp.; Strömman, S., chef för Major och chef: Kullberg, O. l. komp.; v. öbeln, K. H. V., chef för Kaptener: Berglund, G. H. F.; Tydön, C...~. komp.; No.~ström, T... A., chef för 1. komp.: Thimgren, C. Go,chef Löjtnanter: Frus, T., chef for 2. kornp.; för 3. kornp.; Sylvan, O. C., chef för 4 komp. Jungstedt, G. H. A. H.; :Axell, 1.; Lewen- Löjtnanter: Fogman, E. J., tygoffieer; Rosenhaupt, G. A. A., grefve; von Porat C. G.; svärd, A., chef för 2. komp.: v. Gedde, W.; Orrling, S. F.; Rahmqvist, C. A. S.; Blom- Carlson, A. F.W.; Beer, G.; Kantzow, N. G.; berg, L: A.; Graumann, A. W.; Grön- Westrin, G. F. H.; Hedrsn, E..; Nordenhagen, A. E. stam, K. S. A. Underlöjtnanter: Engström, A. R.; Koch, Underlöjtnant: Linder, C. 'B. P. F. Ko; ~yhrström, J. B. E. Fanjunkare: Kilander, C. V.; Gilen, J. A. Fanjunkare: Öberg, E.; Almquist, K. A.; J:son. Brand- 8ch Lilf"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 rottninggatan.

7 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. Sergeanter: Widen, C. A. A:son; Wolke, A. ArtlJlerlmusenm. N.; Löfström, S. A. W.; Blomgren, J. O.; Föreståndare: Kuylenstierna, O. F, kapten Kall, C. O. V.; Karlsson, N. O.; Ohlsson, (se ofvan). J.A.; Frantz, G. W. J. G.; Johnson,C.G.; Biträde hos föreståndaren: Haiemdahl, M., Svensson, J. G.; Böös, T. H. A. tygunderoficer (se ofvan). Musiksergeanter: Bergström, K. A. j Gudmundsson, C. A. Bataljonsläkare: vakant. Regementsintendent: Bergh, G. A. E. Fortifikationskassör: Svensson, S. A. Förvaltare: Hällen, L. J. [2511J Stockholms tygstation. Tygmästare: Wennerholm, Hugo Malcolm, major. Tygmästarens expedition. Tygunderofficer: Haiemdahl, M. Tygskrifvare: Melin, O. C. Kassakontoret. Kassakontrollant: Kuylenstierna, O. F., kapten. Kassaförvaltare: Borg, N.' Ammunitionsförrådet. Tygofficer: Kuylenstierna, O. F., kapten. Tygförvaltare : Hultgren, E. Tygskrifvare: Nilsson, A. Gevärsförrådet. Tygofficer: Reuterskiöld... H. A. F., kapten. Tygförvaltare: Ahlbom, Edv, Tygskrifvare: Berggren,. Tygförrådet. Tygofficer: Kuylenstierna, O. F., kapten. Tygförvaltare: Ahlbom, Edv. Tygskrifvare: Nilsson, N. Tyghandtverkare: Julin, J.. Ammunltlonsf'örrådets laboratorium. Tygunderofficer: Skoglund, C. A. Tillsyningsmästare: Ljnngvall, L. E. Gevärsreparatlo nsverkstad en. Tygofficer: Reuterskiöld, H. A. F., kapten. Besiktningsrustmästare : Henning, A. U. Tillsyningsmästare: Blomqvist, A. A. Tyghandtverkare: Thelander, L. G.; Lindmark, J. A.j Svensson, J. A.; Streijffert, A.; Flodin, G. F.; Nyström, C. F. Smeds. och maskin-, sadelmakare- samt snickareverkstaden. Tygingenjör: Alland, C. E. W. A:son, civilingenjör. Tygverkmästare: Ramsten, J. Tillsyningsmästare: Sundgren, C. A.; Åkerlind, C. E. Tyghandtverkare: Linder, F. O.; Holmberg, N. A.j Henning, J. H. L:son; Ahlqvist, A. P. E.; Scharin, A. r., Fredriksson, J. O.; Fagerström, O. J.; Forsberg, W.j Johansson, A. F. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget [2513J Ammunitionsfabriken, Marieberg, Stockholm. Styresman: Engström, C. L., kapten. Besiktningsofficer : Berglund, K. A., kapten. Arbetsofficer: Wennerström, E. J. T., kapt. Fabriksingenjör: Korseman, H. J:son, civilingenjör. Fabriksförvaltare : Seedoff, A. M. A. J:son. Verkmästare: Sundström, C. G. F. Fabriksskrifvare: Moberg, A. Fabriksunderofficerare : Gustafson, Hj. L., styckjunkare; Petersson, A. W., styckjunkare. [2515J Armemi intendenturförråd i stockholm. Chef: Fries, C. J. G, fältintendent af l:a graden. ntendent: Bredberg. E., intendent. Adjutant: Hamilton, A. W. H., grefve, intendent. Verkmästare: Hemberg, H. A. (sadelmakeriverkstaden); Tenger, G. C. E. (kronobageriet). Förrådsförvaltare: Andersson, J. E.; Bergendahl, J.; Linder, K. n, Mellqvist, N. G. [25 16J Civilanställningskommissionen. Ordförande: Chefen för V armefördelningen. Ledamöter: Chef (sekundchef) eller annan regementsofficer från hvarje af V armefördelningens i Stockholm garnisonerade truppförband. Sekreterare: Majoren m. m. H. G. W. Hagman (af K. Maj:t förordnad). [2521] Stockholms station af K. Flottan. Officerskåren. Konteramiraler: yrssen. W., inspektör af flottans öfningar till sjöss; Ehrensvärd, C. A., grefve, stationsbefälhafvare; yrssen, G., chef för marinförvaltningen. Kommendörer: ahlgren, P. J., chef för k. sjökarteverket; Anckers, N. E., varfschef; Ankarcrona, S. J. T. C'o chef för marinstaben; Ekström, A., chef för underoff.- o. sjömanskårarna. Juel, A. B., chef för marinförvaltningens artilleriafdelning.hamilton, H. W., grefve, chef för k. sjökrigshögskolan. Kommendörkaptener af första graden: Rosensvärd, C. A. F. P:n, chef för marinförvalt- SVEA. 13 rottninggatan.

8 3. Försvaret. [2521J ningens nautiska afdelning; Larsson, A. chef för underofficers- o. sjömanskårerna; W., tjänstg. i sjökarteverket; Munthe, C. Bolinder, J. M.; \Vahlberg, E. E.; Cron- L. A.; Ulff, C. E.; Lannerstierna, J. V.; stedt, R, grefve, tjänstg. i marinförvaltnin- Ekelund, J. G., chef för marinförva1tn:s gen; Ekelund, G., kasernbefälhafvare; Frötorpedafdelning ; Helin, J. A., chef for ding, A. R, chef för 4. skeppsgossekomp. i marinförvaltningens marinafdelning; v. Marstrand; Carell, A. G., lärare i sjökrigs- Krusenstierna, H. W. M., stabschef i insp. skolan; Holmberg, C. E., tjänste:. i marinaf flottans öfn. till sjöss; af Ugglas, G. staben; de Broen, G. S. N., tjänstgör i O. M., frih., chef för mobiliseringsafdeln. marinförvaltningen; Reinius, G. P., tjänst i marinstaben; Gyllenkrok, A. T. C., frih., gör i sjökarteverket; Noren, K., tjänstgör afdelningschef för organisationsafdeln. i i marinförvaltningen; Lindsström. C. O.; marinstaben; Lidbeck. G. H., ordförande Hägg, A., adjutant i k. sjöförsvarsdepartei förvaltningsdirektionen ; Hamilton, L. P.; mentets kommandoexpedition; Selander, Engström, C. C.; Wachtmeister. C. A., N. E. F., tjänstgör i marinstaben; Hafgrefve, chef för k. sjökrigsskolan. ström, C. O., adjutant hos inspektören af Kommendörkaptener af andra graden: Lind- flottans öfningar till sjöss; Elliot, H. O., ström, C.F. J., chef för ekipagedepartemen- tjänstgörimarinstaben; Poppius.Ej Tyden, tet: Thurdin, R. A., adjut. hos stationsbefäl- A. E., tjänstgöri marinstaben; Blom,A. T., hafvaren; Feychting, S. E.; Liepe, R G., informationsofficer i underofficerskolan ; chef för marinstabens utrikesafdelning; Braunerhielm, C. A. G., befälhafvare för Sparre, U. C. K., chef för ejöförsvarsde- gniststation; Brodin, G. L., tjänstgör i partementets kommandoexpedition; Rosen- marinförvaltningen; Gustafsson, C. R A., svärd, K H. A. P:son, chef för torped- chef för 5. skeppsgossekomp. (Mardepartementet; Ankarcrona, N. S. ''., chef strand); Svinhufvud, J. S., adjutant hos för skeppsgossekåren i Marstrand; Posse, chefen för underofficers- och sjömanskå- K. A., grefve, chef för marinstabens kom- rerna; Tamm, C. F., adj. i sjöförsvaradeparmunikationsafd.; N orselius, C. G., tjänst- tementets kommmandoexpedition i Berggör i marinstaben; Schneidler, J. C.; de mark, E. H., informationsofficer l under- Brun, G.; Ericson, H. H. K, assistent å officersskolan; Christerson. H. J.,; Sylvanmarinförvaltningens artilleriafdelning, lä- der, C. G. A., adjutant hos chefen for rare i sjökrigshögskolan och sjökrigssko- marinstaben; Jahnke, L. G. O.,tjänstgör lan. i sjökarteverket ; Åkerblom, N. L., tjänst- Kaptener : Hamilton, H. R, grefve, komm.- gör i marinförvaltningen ; von Fieandt, kapt. af 2:dra gr. i k. flottan; Palme, H. B. G., informationsofficer i underbefäls- A., chef för uppfordrade båtsmanskompa skolan; Jacobi, E. A. H., tjänstgör i marinnier: Gyllenstierna. C., frih., tjänstgör j förvaltningen; Söderhaum, J. H., kadettk. sjökarteverket; Odelberg, A., chef för officer vid sjökrigsskolan; Tiselius,. H., bevärinzskompaniet: Kraft,. A.; Riben, kadettofficer i sjökrigsskolan; Simonsson, C. F. W., tjänstgör i marinförvaltningen, H. V.; Örnberg, A.; Fevrell, F. T. E.; lärare i sjökrigsskolan; Gisiko, A. H., Erikson,C.B.;Krook,G. N. H.. tjänstgöri k. tjänstgör i marinstaben; Arnelius, L. E.; sjökarteverket. Meister, A., äldste instruktionsofficer i Löjtnanter; Frendin, G.. R.; Giron, A. E. O.; exercisskolan ; Norman, L P. B., chef för Mörner. A. G., grefve, adjutant hos stamindeparternentet ; Liljencrantz, C. E. L., tionsbefälhafvaren; Wrangel, E. W. H.; chef för 10. matros ek. komp.; Prytz, tjänstgör i marinstaben; Palm, K T., A., chef för 6. matro komp.; Starck, G. R. tjänstgör i marinförvaltn.; Ehrensvärd, tjänstgör i marinstaben, marinattache i G. C. A., grefve, tjänstgör i marinstaben; Sit Petersburg; Grafström, J., tjänstgör Fries, H., torpedofficer; Cassel, L A., äldste i mari nförvaltningen: Lagercrantz, A. officer vid sjöinstr.- o. sjökarteförrådet; B. C. J., chef för 2. eldar- O. 2. handtv, Rosensvärd, O. H.; Cassel, C. F: A; Cleve, komp.; Peyron, E. W., tjänstgör i marin- N. M.; Zander, B. J.; Wachtmeister, G. G. staben, marinattaohö i London; Posse, C. G., grefve; Wijkmark,N.; Arnberger, N. J.; A., grefve, tj.g. i marinförv.; V. Sydow, Ullen, J. O., tjänstgör vid skeppsgosse- R. R., chef filr 4. matroskomp.; v. Horn, kåren i Marstrand; Modin, W. O. H., ka- A. G.; Lybeck, O. E., tjänstgör i marin- dettofficer vid sjökrigsskolan; von Heldenstaben ; Hägg, E., adj. i inspektörens af stam, R. M.. adjutant i sjöförsvarsdepal'teflottans öfn. till sjöss stab; Unger, G., mentets kommandoexpedition; Brannertjänstgör i marinstaben, marinattaeho i hielm, G. E. R; Ekebohm. O. F.; ahl- -Paris; de Champs, C. L., marinattache i beck, C. O., tjänstgör i marinstaben; Bur- ~Tokio och Peking; ahl, S. J., adj. o. man, P., tjänstgör i marinstaben; Olsson, Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. ia rottninggatan.

9 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. A.j Blomberg, J.; Håkansson, S. Y. O.; Karl son, T. M.; Lindberg, C. C.; Hafström, G. A.; Låftman, A. K. E.; Schiissler, J. K. o., Werner, N. R.; Lilliehöök, W. E. K.j Söderberg, K. O. L.; Schollin, N. H.; Fåhreeus, O. B.; Soot Tisell, N. A.j Bergman, A. O. A.; Nerman, F. A.j Akerhielm, K.; Johnson, Th. A:sonj Rudberg, C. G.j Sundblad, E. W.j Giron, M. E.; v. Bahr, A. H.j Wahlström, C. G.; Krokstedt, C. G.; Ekeroth, N. F.; Bouveng, E.; Ottosson, A.; v. Krusenstierna, E. A. F.; Egerström, C. Å. F:son; Ellsen., A.; Svenonius, K. T.; Hummel, T. A. j Aberg, N. E. O. V.; Rosen, H. E. L.; Stephenson-Möller, N. G.; Numa, H. P:son; Frick, N.; Wallin, S. A.; Rudberg, S.; Grönberg, J.; Warfvinge, O. F. O., tjänstgör i Marstrand; yrssen, K. G. P., tjänstgör i Marstrand; West man, H. j Flory, S. A.; Ekstrand, S. Y.; Öberg, E. A.; Wetter, S. E. Pison. Underlöjtnanter: Uggla, E. A. G:son; Granström, G. E.; Hallström, N. K.; oa. qvist, G. B.; Lindgren, B.; Muhl, K. J. H.j Hamilton, K. G., grefve: Laurell, K. A; Afzelius, E.; Ternberg. E. o., Wallenberg, R O.; Neumuller, F. M.; Beckman, S. A. O.j Graaf', K. S. T.; von der Burg, G. J. T.; Mörner, A. H. V., grefve, Martin, S. G. Rj Wachtmeister, A., grefve; Weinberg, S. G.; v. Schoultz, G. O. R A.j Broms, N. A.; Johnsson, E.j Lindberg.. A.; Eckerström, C. E. W; Färnström, E. W. [2523 J U nderofficerskåren, Flaggunderofficerare: Eklund, P.J.A.; Wahlgren, E. H.; Lagerhamn, P. E.; Pettersson, S. J.; Johansson, C. Emil; Haglund, J. L.; Forsberg, E. O.; Littke, A. E. P.; J onasson, J.; Olsson, S. A.; Jonsson, J. L.; Svan ström, K. G.j Andersson, A. R; Korp, K. A.; Karlsson, A. J. F.; Widholm, A. O.; Johansson, P.j Persson, O. F.; Blom berg, K. E. V.j Loman, C. V.; Jonasson, S. P.; ~yman, E. E. M.; Andersson, O. E. A.; Österberg, J...A. R.; Kassell, A. E. N.; Pettersson, V.; Ostensson, A. C.; Fri dell, A. E. L.; Holmgren, M. H. O.; Mattsson, R. E.; Rydbeck, E. L. F.; Boman, C. E.; Martinsson, G. n, Pettersson, J. A.; ickman.i J. J. F.; Andersson, J. E. A.; Widerström, J. E.; Johansson, F. O.; Munkhammar, J. S.; Carlsson, J. T.; Olsson, C. E.; Särnblad, A. G.; Olsson, A. A.; Nord, M. L.; Svensson, C. L.; Nilsson, N. A.; Möller, S. A. M.; Schultz, V. T.; Lundström, A. t, Johansson, P. J.; Lundqvist, C. J. L.; Persson, C. J.; Axelsson, C. A.; Lindell.. C. P.; Johansson, J.; Nilsson, P. A. V.; Öhrström, C. O.j Bohm, J. L; Stenman, 9. A.; Englund, C. L.; Andersson, C. J.; Oberg, C. A.; Nilsson, A.; Peterson, Ax. B.; Persson, P.; Borg, C. A.; Johansson, J. s; Söderberg, A. L.; Sundberg, A. R; reifaldt, C. O. E.; Pettersson, A. B.; Strömberg, J. W.j Nilsson, C. V.; Jansson, C. å.; Klingström, P. E.; Engström, F. G. T.; Lindgren, J. E.; Lihne, C. B.; Elmen, H. L.; Myren, C. A.; Holmberg, A. P.; Sandberg, V. E.; Nordin, N. A.j Magnusson, F. A.; Andersson, C. B.; Forssberg, F. A.; Abrink, E. A.; Eklund, J. E.; Hägerlund. C. E.; Lindman, C. E. Ö/ver stat: Blomqvist, C. A.; Melander, L. J. V. Underofficerare af 2:a graden: Törngren, F. W.; Klint, C. A.j Klingborg, B. W. E.; Roth, J. E.;. Svensson, G.A.; Ehrnborg, K.; Mattsson, E. V.; Kullberg, E.; Nilsson, C. T.; Hansson, P. J.; Carlsson, C. O.; Sellin, A. M.; Tallberg, K. O.; Söderström, G. n., Carlsson, A. F.; Jonasson, C. A.; Blomqvist, C. P.; Frisk, A. W.; Persson,C.A.j Meijer, A.R.;Lindbom,C.M.; Olsson, J. S.j Korn, V. A.; Carlsson, J. J.; Lantz, S. A. R.; Melin, G. V.; Ericsson, K. A. a, Falck, C. A. c, Forsberg, G. A. n., Pettersson, A.j Wallin, C. V. J.; Zettervall, A. V.; ahlin, O. H.; Morberg, F. O.; Örn, C. G.; Arvidsson. C.j Hansson, H. O.; Rystedt, L. J.; Fastrup, A. r, Persson, F. W.; Emanuelsson, C. J.; Lindgren, E. E.; Lindqvist, J. F.; Andersson, A. F.j Pettersson, F.. O.j Ericsson, Andreas: Johansson, E. F.; Ackerberg, A. E.j Sjöberg, R L.; Strandlund, G.; Spartan, C. T. s, Pettersson, C. E.; Andersson, E. A. B.; Andersson, C. J.; Tobiason, S. E.; Fredriksson, J. E. Pettersson, P. G. J.; ''örnqvist, C. A.; Olin, L_ A.; Malmberg, F. G. V.; Kjellgren, J. R. V.j Gälman, J. E.; Hansson, H. O.; Sturk, K. R; Regnell, E. A.; Viberg, C. G. A.; Bergman, R.; Pettersson, J. G.; Ericsson, G. E.;.Löök, E. H.; Hallberg, E. V.; Zetterholm, K. v., Persson, P. v., Skoglund, C. S.; Hiller ström, E. V.; Lindst.röm, G. E.; Lilja, A. F.; Carlsson, C. A.; Martensson, N.; Andersson, G. E; Hasselqvist, J. E.; Asplund, E. E.; Carlson, C. V.; Blomqvist, A. F.j Jansson, J'. G; Andersson, A. N.; Sandström, C. A.j Sjöberg, J. M.j Sundberg, J. G.; Carlström, J. E. G.; anielsson, K. O.; Ericsson, K. J.; Larsson, A. E.; Holm ström, J. A.; Bengtsson, A. F.; Hägg, G. L; Nilsson, N. V.; Lindström, G. H.; Widoff, C. G. A.; Ericsson, E. E. P.; Holmqvist, G. H.; Hafström, J. C.; Holmberg, J. J. B.; Pettersson, S.; Eriksson, E. L.; Larsson, A. V.; Birath, J. E.j Faleoner. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

10 3. Försvaret. [ ] N. A.; Wintzell, C. W.; Boustedt, J. P. Marinöfverdirektörsassistent: Pauli, S. B.; Hagberg, A.; Göransson, C..; Pet- Marining-enjörer: Nystedt, T. G.; Nilsson. tersson, C. F.; Wandel, A. 1'.; Anders- H. J.; Richson, C. E. (marindirektör af 2 son, C. V.; Sundberg, P. O. A.; Lif- gr. i flottan); Knös, F. G.; Åkermark, H.; berg, G. R. N.; Lindevall, G. A.; Sjö- Lindbeek, J.; Peterson, P. V.; Lindgren, berg, J. W.; Ryssberg, P. M.; Lindell,J. A. W.; Schoerner, Y.1'.; Risberg, L. G. C.; H.; Trosell, J. B. T.; ahlström, J. E.; Herlin, C. T. Norell, K. G.; Alm, G. E.; Andersson, B. Stationsingenjör: Sparre, P. S. C:son, frih. E.; Carlsson, G. A. O.; Lundin, F. L.; Torpedingenjörer: Arsenius, J. A. F.; Lind- Widholm, C. A. O.; Grönqvist, F. O.; mark, J. G. Ericssbn, Axel; Johansson, K. G.; Jonsson, Miningenjörer : Arfelt, L. E.; Hök, r. J. F. E.; Lexander, C. J.; Eklund, G. B. W.; Elektroingenjörer: Cronvall, E. G.; Ren- Bäckman. O. B.; West in, O.; Jansson, S. dahl, R. H. A.; Aström, N. E.; Svanström, K. G. L.; Gårdman, A.:E.; Wijnbladh, H. A.;.~spgrcn, [2527J Marinintendenturkåren. L. S.; Åström, E. S. A.; Holmström, A. F. M r' öfv rint d t L' dberg H F E.; Nilsson, O. L.; Johansson, C. O. E.;.~ mo e l.~n en. m '." Elm. C V. E YqV'stC A H. H' t- Forste marinintendent och chefsmtendent:.. gren,.., ng,..., jer idring, G. E. ström, J. A.; Berggren, C..o.; Wallne,r, Marinintendenter 1:a gr.: Nothberg, R. Th.; r B.; Andersso~, k-. W.; Gabnels~oll, C. v, Sandahl, H. G. H.; Söderstedt, E. V.; rhorsell, C. E., Carlsson, C. V., We.tter J" d. E A' Ulft' C G F' Pegelberg berg, J. A.; Hammarstrand, S. M. Öfv er a eren,...,.'.". ", stat: Pettersson, E. W.; Malmqvist, S. G.R. A: f H.; Lagerholm, S. F.;..Lindqvist, J. L. Marinintendenter 2:a gr.: N asman, R. C. T.; Månadslönarestaten. Browall, A. G. A.; Strandberg, C. R. E., Verkmästare: Löfgren,.; Engberg, A. J.; marinin~~ndenter af ~:a gr. i k. flottan; Johnsson, G.; Hesselius, J. J.; Sjöberg, Lundström, K. F.; Lmdgren~ E. F.; Ham- C. G. H.; Westerberg, E. E.; Hallingström, marberl;'~ K. G. E.; Lunden, G.; ahlgren, K. O. E.; Andersson, E. L., Eriksson, A. T.; H: J.; Rapsell, B. E.. ahlgren, C. E.; Jonsson, E. F.; Lager- Marmundenntepdenter: Favre, K..G.; Ehl1, qvist, E. A. S. G. S. W.; Laf~n:an. K. J. T.; Ofverb~rg, Mästare: Andersson, A. E., snickarmästare; E. W. Z., marinintendenter af 2. gr. l k. Mansnerus, O. H.; Pehrsson, S.; Bohman; fl~.ttan; Aurell, F. E;; Rheborg, O. S.; F. A.; Lithner, J. R.; Eklöf, A. G.; Synner- Hogberg, K. G.; Sylven, K. W. G.; Lanholm, C. E.; Pettersson, A. 1'.; Carlsson, der, R. 'r. O:son; Collberg, A. A.; Zetter- C. A., skräddaremästare; Sandberg, J.A. P.; be.r~> C. E. ~.; von Malmborg, O. Andersson-Jirlow, O. M.; Frisk, O.F.; The. A.~(htor: M~rtl1, E.. W. gerström. A. F.; Johansson, O. A.; Lind- Vabel: anielsson, O. A. blom, C.H.; Lind, H. F.; Andersson, K. A.; Andersson, F. W.; Almen, P. A. J.; Gustafsson, A.; Andersson, S. V.; Lindahl, Marinintendentskolan. (Kornhamnstorg 6.) B. G.; Montan, N. M.; Abrahamsson, F.; Ericsson, E. R. Chef: idring, G. E., chefsintendent. Flottans poliskår. Kommissarie: anielsson, O. A. (väbel); [2529] Ecklesiastikstaten. öfverkonstaplar : Möller, F. W.; Lindqvist, Regementspastor: Gemzell, E. E., kyrkob. E. M. L.; konstaplar: Sjödahl, E. A.; Blom, i Skeppsholms förs., ordinarie hofpred. C. W.; anielsson, S.; Frid, C. J.; Gustafs- Bataljonspredikant: ehlgren, A. 'rh. son, C. J.; Nyman, A. E.; Elfving, L. L.; Rosen,. A.; Ekstrand, J.. M.; Lundin, J. [2531J Marinläkarekåren. M.; Ericsson, C. H.; Lundm, F. W.; Sand- M inöf n R db K L ström, A.; Jansson,.; Friberg, K. A. V.; F ~:ltno ver..a {l~rke:. u K ell l bg,.. C J A Flink P O' Stag J O OS e mann a are. Je erg,...,..,,.. Marinläkare af 1:a gr.: Widstrand, K. A. Hult, O. A. [2525J Mariningenjörkåren. Marinläkare af 2:a gr.: Larson, A.; Haglund Marinöfverdirektör o. chef: Möruer. E. H. P.; Edholm, E.; Asplund, E. G.; Bo strörn A., grefve. C. G.; Korren, G.; Liljenroth, G.; Boivie Marindirektörer: Engström, L A.; Rundgren, E. V. A.; Kallin, H.; Hulting, C. G. K. E.; Pauli, S. Evander, A. L.; Frick, E. F.; Hultgren, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottlliftgptaa.

11 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. H. B.; Schrödl, L L.; Norberg, B. S. Verkställande utskottet: Rothman, N. G.; Wallin, H. M.; Olsson, Ordf.: Murray, A. A:son, major. F. E.; Elander, G. H. v. Ordf.: Almquist, E. O., öfverstelöjtn. Sekreterare : Wahlquist, V., apotekare, adr. Rådmansg. 74 n. b.; r. t. 1447; tel. Vasa [2533] Besiktningsman Kassaförv, o. redogörare: Hellsten, F. W., Wilcke, J. E., kommendörkapten af 2. gr. kommissarie. k. flottan. Ledamöter: Edholm, C. F., konsul, Västervik; Landen, G., v. häradshöfding, Växjö;. [2539] K. Kustartilleriet (tjänstgörande i Stockholm). Officerskåren, Generalmajor: Wrangel, H. G. W., chef for kustartilleriet. Öfverstelöjtnant: Wrangel, H. G. M., friherre, stabschef i chefens for kustartilleriet stab lärare vid sjökrigshögskolan. Kaptener: Edström, J. A., adjutant i che- [2545] K. Svea fens för-kustartilleriet stab; Rönblom. K.Z., tjänstgör i marinstaben, lärare vid sjökrigshögskolan; Svensson, S. E., tjänstgör i marinf6rvaltningen; Wahlman, T. C. N.. tjänstgör i marinförvaltningen, lärare vid sjökrigsskolan och sjökrigshögskolan. Löjtnanter: Broman, K. O. J., adjutant i chefens för kustartilleriet stab; Nyström, J. F., tjänstgör i marinförvaltningen; Balle, A. A. S., kadettofficer vid sjökrigsskolan; Beckman, P. E. O., tjänstgör i marinstaben; Götherströrn, R. L.; von Malmborg, N.. A.j Be~ts0!1' B.., m~nof!icer, befälh. Lindedal, H. A., kassör, Yänersborg: Nordin, R., bankdir., Gefle; Swahn, O. G., kamrer, Stockholm; Söderholm, A., redaktör, Sala; af Kgl. Maj:t förordn.: Lemchen, C., generalmajor; Melin, O., öfverstelöjtn.; Murray, A. Aison, major; Sjögreen, O., kapten. för kustartlllej'1e~~. afdelning istockbolrn, [2547] Sto kh k tteförbund. Skeppsholmen; SJOkVst, A.; Ohngren, H.. c o ms s y G.; Weibull, E. H. W.; Wulff, S. H.; Rich- (Valling. 19j a. t , r. t. Norrmalm ter, F. v, Brusewitz, H. A. 117.) Underlöjtnant: Lindbohm, H. E. Förbundet omfattar Stockholms stad med U d '/"'ji k'. följ. skytteföreningar: Stockholms stads. nero.!. cers aren... frivilliga skarpskytteförening, Stockholms Underofficera:~ af..1.. grad~n:. ahl~trom, amatörförening. Stockholms Centralskytte- P. O. T., tjänstgör l marm!o:valtnmg~nj förening, Skolungdomens, Södermalms och S,tenmark, q:. G.,..va;fsma~k1;?-lst; Cumlin. Liljeholmens, Katarina, Svea lifgardes C. A. W., tjanstg~r l n,t.arm.forv~ltmngen; officerares, Svea lifgardes underofficerares, Rosen, C. A., tjänstgör Vid mindeparte- Göta lifgardes officerares, Göta lifgardes mentet... underofficerares, Göta lifgardes 4:de, Lif- Un~.~roffi.~er!1reaf 2. gr.:: Sandstr?m, 9 O. H., gardets till häst, Svea ingenjörkårs, Kungstjänstgör l chefens f~! k~startlllel"1.~t sta b; holms skytte!!"ille, Osten;nal~s, ~jökrigs- Fa~th,~. G., tjänstgör l chefens for.~ust- skolans, Sveriges kontoristföreninga, Jua~tln~net.stab; Andersson, K. M., tjänst- risternas, Positionsart.reg.tets o. Svea art. gor Vid mmdepartementet. reg.tes skytteförening. [2543] Skytteförbundens öfverstyrelse. (Epedition: Hamng ; rikstel, 5247; allm, tel ; kl hvard.) et frivilliga skytteväsendets beskyddare: H. M. Konungen. Hedersordförande: H. K. H. Kronprinsen. Styrels.ens ordf.: Uggla, G., generallöjtnant. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget ingenjörkårs skytte förening. Styrelse: ''horsell, A., öfv.löjtnant, ordf; Ljungberg, C., kapten, v. ordf.; Lallerstedt, B., kapten, sekr.; 'Sandgren, Hj., förvaltare, kassaförv. och v. sekreterare; Petterson, J., serg.; Peterson, G., dist.korpr.: Hallborg,., dist.korpr. Föreningens instruktör: Ternbom, E., sergeant. Föreningens skjutbana är belägen vid Karlberg. (Nytt val i Febr.; se Supplem..) Styrelsens ordförande: Harald, Sohlman, redaktör. Verkställande utskottet: Sohlman, Harald. redaktör, ordf.; Juhlin- annfelt, G., öfverste, y. ordf.; Fagrell, F., banktj:man, sekr.: Ostberg, G.,.kap ten, kas saförvalt.; Wahlstedt, A., bataljons SVEA. 13 rottninggatan.

12 3. Försvaret. [2547-~561] läkare; Arvidsson, P. O., departements- E.; 3. dito Bergman, A. A.; 4. dito Wallentin, C. J.; 5. dito Norgren, K.; 6. dito skrifv. Som Kungl. Maj:ts ombud i styrelsen är Örtegren, R.; 7. dito Strid, C. O.; 8. dito förordnad kapten Tage af Klercker, amm, v. T. nstruktör vid skjutbanan: Johansson, M. Föreningens skjutbana är belägen vid Stora [2549] Skolungdomens i Stockholm Skuggan å K. jurgården. Elektriskt bantåg från Engelbrektsgatan till skytteförening. Experimen- Expedition: r. t StyrelsMs verkställande utskott: Svedelius, C., rektor, ordf., Edelsvärd, P, W., notarie, kassaf.; Pfeiff, H., löjtnant, instruktör; Erlandzon, J., sergeant; }Vahlquist, V., apotekare, sekreterare; Aman, W., major. [2551] Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening. (Grundad år 1860.) Styrelse: Förste hedersledamöter: f. öfverståthållaren frih, C. G. A. Tamm och f. öfverståthållaren Robert ickson; stadsfullmäktiges ordfil. dr. S. v. Friesen och generalmajor H Gyllenram. a) Ständiga ledamöter: Ko m p a nic h ef e r- n a, hvilka för närvarande äro: 1. komp. talfältets station. Banorna hållas öppna under april och oktober: sön- och helgdagar samt under maj -september: fredagar fr. kl. 3 e. m., lördagar från kl. 2 e m. samt sön- och helgdagar. Anmälning om inträde i föreningen kan ske hos kompanicheferna eller vid skjutbanorna. (Nytt val i Febr., se Supplement J.) Lindewald, E.; 2. dito Granath, C.; 3. dito [2557J Stockholms fältskytte kår. Ekman, J.; 4. dito Karlsson, S.; 5. dito (Expedition: R. Stare, Surbrunnsg. 52. 'l'elef. Barthel, Chr.; 6. dito Lagerlöf, L.; 7 dito Allm. Vasa 3873.) Jonasson, F. E.; 8 dito Björkgren, G. Styrelse' b) en ledamot utsedd af hvarje kompani,..' d. näml, af: 1. komp. Östergren, J. R.; 2. Ordf.: Franzon, ~:; v. or f.: Holm?,r, G.; Huch, L.; 3. Carlström, G.; 4. Wallen- sekret. och kas.~or: Stare, R:.; ty~m~stare: tin, C. J.; 5. Andersson, L.; 6. Örte- Sund, C. J.; ofnga ledamot er. Jonsson, gren, R.; 8. Åsbrink, John R.; samt H: T.; Joha~sson, C. H.; Gustafsson, E.j c) sex ledamöter, valda af Föreningens re. Lindblom. HJ. (Nytt val l Aprl.) presentanter vid årsmötet 1911: Sohlman, H.; Modigh, Hj.; grefve Posse, G.; Gyller, H.; Uggla, E. Alb:son; Larsson, Aug. Ordförande: grefve Posse, G. Vice ordförande: Lindewald, E. Sekreterare: Gren, G. W. Skattmästare: Modigh, Hj. Vice skattmästare: Gyller, H. Vice sekreterare: Gyller, H. Skjutbanedirektör : Ander.sson, L. Vice skjutbanedirektör: Ortegren, R. [2555] Skytteförbundet i stockholm. Styrelse: Ordf.: Ekman, J. E.; v. ordf.: Lindewald, E. W.; skattmäst.: Johansson, J. N.; sekret.: Kåhre, Fr.; v. skattm.: Eriksson, Gust.; v. sekret.: Kaiser, A. Förbundet anställer sina täfiingsskjutuingar å skarpskyttarnes skjutbana vid Stora Skuggan. [2559] Kungsholms skyttegille. Styrelse: Alin, S. E., kapt., ordf.; Almström, Knut, disponent, v. ordf.; Folke, G., afläsare, sekr.; Wenstrand,J., mekanikus.kassaförv.; Hultberg, C. F., järnarb., skjutchef; Eriksson, E., sergeant, instruktör. Gillets postadress: Kungl. Svea ngenjörkår. Gillets skjutbana är belägen i Karlbergs. djurgård. Tel. Karlberg 34. (Arsmöte o. styrelseval hvarje år i Febr.) Kassakontrollant: Carlström, G. L. [2561] Östermalms skytteförening. Läkare: Wahlstedt, A. Ordf.: Andersson, L. E., byggmäst., v. ordf.: Styrelsens verkställande utskott: Persson, P. A., snickare; kassör: Ehn, K. Ordförande: Lindewald, E.; öfriga ledamö- H.; öfril;"a ledamöter: Nordin, A., snict U l E lb Ek E kare; Jansson, K. A., snickare; sekrete- -.!Jr: gg a,. A.son ; man, J. '.j rare och instruktör: sergeanten vid K. Ortegren, R.; Granath, C. Svea lifgarde Th. Lindfeldt. Sekreterare: Gren, G. W. Vice Kompanichefer: Föreningens skjutbana är belägen vid l k Ö J R d'. J Kaknäs. (Nytt val i Febr.). omp. stergren,..; 2. ito Wallm, '. Brand- cb Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatall

13 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. [2563] Södermalms och Liljeholmens Postadr.: Pilsenerbryggeriet, Ringvägen 98. skytteförening. Telef. till skjutbanan: Nacka 61. Wahlstedt, A., ordf., adr, Handtverkareg. 31 B.; Nordenström. A. O., v. ordf.;... Segerblom, Axel, sekret., adr, Brännkyrka- [2567J S~ytteforenmgen..J. ~. gatan 54 A; Blomqvist, Emil; Blomqvist, (Juristernas skytteforenmg.) Erik; Holmen, A. E.; Hellberg, E. Styrelse: Ordf.: kanslerssekreteraren Otto Föreningens skjutbana o är belägen vid Arsta Croneborg; v. ordf.: v. häradshöfd. Elias gård, Liljeholmen; tel, Liljeh. 37. Lagercrantz; sekr.: notarien Ammie1 Lund- (Nya val i Mars, se Suppl.) quist; tjf. sekr. jur. kand. J. Lillieros; ma- (2565] Katarina skytteförening. terialförvalt.: ridda~:hussek~et~l'aren frih. Styrel se.. Or df... Östber, g G., k apt e, n Ring- O. 01 Leuhusen; s kassaforvalt.: JUr. kand. Axel vägen 98; v. ordf.:.~a~lin, E., hand1., TJär- nstr~k~ör: hofsg. 3; sekr.: W~.lJmtz, Carl, bokh., Finn- feldt, Th. sergeanten vid Svea lifg. Lind boda, v. ~~kr.: Tomer, E., bokb., Hor.nsg. Föreningens skarpskjutningar försiggå t. Y. 62; kassaförv.: Zetterlund, K. J., musiker, 'd K k "s Skåneg. 67; v. kassaförv.: Bussler, Eug., V a na. Götg. 61. Öfrlga styreiseledamöter: Pettersson, Oscar, murare; Stenquist, Carl; Ekström, J. A., folkskolelärare; Andersson, G, W., polisman; Nylander, Oskar, handlande. [2571J A. B. Skytteföreningarnas Vapenaffär. Ordf.: Bexelius, Anton, grosshandl.; Ekman, J oh. E1., verkst. dir.; Carlström. G. L., grosshandl. 4. Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif. (Härunder upptagas äfven några föreningar, hvilkas verksamhet afser hela landet och ej är begränsad till vissa yrken, samt Stookholms skeppslista.) Handel och sjöfart. nspektör för Stockholm: Gardsten. Karl,. r. t. 9746; a. t Kommerskollegium, se [1564L _ Tjänstemän: Lirrdeberg, S.; Lindbergh, Stockholms handels- och sjofartsnamnd, Edw. Z.; Wanselius, Karl. se [1820]. J uridiskt ombud: Tjerneld, J., a. t. 1040, Stockholms fondbörs, se [1821]. r. t Börskommitterade, se [1820]. Fondbörskommitterade, se [1821]. Stads- och fondmäklare, se [1822J. Järn- och spannmålsmäklare, [se 1822J. [2607J Stockholms Handelskammare (Börshuset ingång från Trångsund; r. t , a. t , exped.-tid: hvard. kl. 11 f. m.-4. e. m., omfattar för särskilda affärsgren ar (2603] Stockholms borsforemng. nedanstående fullmäktige och inom ( ) angifna Stgrelse«: suppleanter: - a) för Stockholms Köpmanna- Konsul Knut Bohman; herr Aug. Sund- förening: Järnexport. J. Svedberg (G. Hornström; konsul F. Graf. gren); ''rävaror : J. Funch (Arvid Lundquist); Styr~lses1fppleanter: Träexport: vakant (Rob. Francke); Kolonial- Herr G. Tempelman ; herr Fritz Moll. varor: M. Gumpert (O. ahlström); Rederi: Axel A:son Johnson (P. G. Thulin); Befrakt- (2606] Stockholms köpmannaförening. ningsrörelse: J,_ W. Braman (J. O. Wal- Styrelse: Lamm, H., grossh., ordförande; lenberg); Ban~rorelse: K. A. Wallenber~, Bäckström, John; Gumpert. M.; Victorin, ortlf'., Fr. Gronvall (O. Rydbeck).; Fo~~ro- Henr.; Loven, Eric; Höglund, Carl; Alm- relse:.. Georg Strandberg:?pannmal, mjöl o. ström Knut en vakant. foderamnen: Gust, Akerhndh (Gustaf u,, Rietz): Sömnadsindustri: John Josephson Köpmannaföreningens centralbyrå. (O. Nylen): Bomullsväfnader: J. Nachman- Ackords- och konknrsafdelning. son (Josef Wetterlind); Yl1eväfnader: H. Vic- (Börshuset; r. t. 5353, 6592 o ; a. t. torin (J. A. Collijn); Manufakturvaror: A. r o. 2526; exped.-tid 9-5.) Ohlin (Harry Friedländer); Korta varor: irektör: Hansen, Hans Fr., r. t Hans F. Hansen (Nils Wahlberg); Läder- o. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

14 4. Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif. [ J skovaror samt galoscher: G. Pott (E. Äqvist); A.-B. Sveriges allmänna revisionsbyrå, se Tobak: John Bäckström (Walter Bäckström); [4283l. Maskiner, verktyg o. maskinförnödenheter: Sam. Graham (B. A. ~jorth); Järn- o. Järn- [2615 J Stockholms grosshandelssocietets manufa~tur: Olo~ ~. Soderberg, v. ordf: (V. och skeppsrederiernas deputerade. Leda- RundqUlst?; MeJen o. andtbruksmaskiner: möter: Höglund, O. M.; Bohman, K.; Setter- Anders Fscher (O. Hansson); Metaller: O. wall, J.; Ramstedt. R. V.; Lundström, K. HRak (Gustaf Svensson); Viner o. spirituosa: B.; Bäckström, J. W.; Broman, J. W.; Lo- H. Schuldheis (Joh. Hagström); Boktrycke- ven, E. A.; Sundström. H. A.; Rosengren, C. rirörelse. Helmer.Key (~rik Oldenburg); O. L.; Graf, F.; Lundberg, K. L. Sekret.: Papper o. pappersmdustn: C. K Grubbens Lindeberg G.' kamrerare: Peyron Carl. (Karl Granberg); Möbelindustri: J. Sachs " ' (C. K. Jon~~on j.or); Petroleum? oljor: [2616J Skeppsdockorna "å Beckholmen. Karl Lmdstrom (C. G. Blanck); Kemsk-tekn... " produkter: C. A. Grumme (O. S. S. Balle);. (A.gaSaf GrOssh:SOCleteten., S.toc~olm:) " Bränslematerial: K. B. Lundström; Byggnads-!ektlOn: Bohman, K., ord.; Stationsbefälh, materiel: C. A. Wahlin (E. Loven); Landt- a K.)lottan; Brornan, J. W.; on vakant. mannaprodukter o. viktualier; C. Höglund (C. Ameln); - b) för Stockholms Fabribförening: John Bernström (J. G. Linderoth; - c) för Manufakturhandlariföreningen i Stockholm: Oscar Schroff (Axel Hinderson); - d) för Stookholsn«Köpmansldubb: E. Ohman (P. Söderberg). Sekr: dr Holger Rosman (träffas kl. 1-3 e. m.). Nytt val sker i ec. K. lotsstyrelsen, se [1537]. [2618J lotskaptensexpeditionen. (St.; Nyg. 46.) Lotskapten: Smith, E. A. Lotslöjtnant. Jacobson, P. A. H. Biträden: Zethelius, A. V.; Nyman, H. Stockholms lotskontor. [2610J Sveriges allmänna handelaför- Öfverlots: Åkerström, C. G. E. ening. Bildad 1884 för att b~frä~ja..han- Mälarens lotskontor delsverksamheten genom praktiska atgarder L f" H" och genom framställningar till regeringen. ots orman: agg, A.. Utger sedan 1895 egen månads skrift. Medlemmarna, svenska köpmän och industriid- Hamnlotsar,~m.~m., se [1823bJ. kare erlägga 5 kr. årl, Ordf.: Ramstedt, V.; v. ordf.: Almström, H.; styrelseledamöter: Axelson, H.; Balle, O. S. S.; Fischer, A.; Fredberg, C.; Hinderson. A.; Ohlsson, J oh. E.; Sundström, Aug.; Moberg, Ad., alla i Stockbolm, samt 15 ledamöter i landsorten. Förvaltningsutskott: Ordf.: Ramstedt, V.; v. ordf.: Almström, H.; kassa direktör : Hinderson, A.; ledamöter i öfrigt: Balle, O. S. S.; Fredberg. C.; Holmblad,.; Lithandel', E.; Sundström, A.; Moberg, Ad. Suppl.: ahlgren, C.; Broman, J. W.; Åström, T. Föreningens exp.: Regeringsg.42, öppen kl R. t. 1378, a. t [2620J Sjömanshuset. (Skeppsbron, Gaffelgränd 1.) irektion: Broman, J. W., ordf.; ''ernström, S. E.; Willborg-, W. R.; Blomberg, Hj.; Wicander, Hj.; Edlind, W. R. Ombudsman: Nylön, O. E. Sekreterarer Funch, F. W. Notarie: Brunströrn, var A. Bokförare: Ullen, J. A. [2622J Sveriges allmänna sjöfartsförenin!1' Bildad 1902 i Göteborg för allsidigt främjande af svenska sjöfartens utveckling och intressen. Omfattar redare, fartyg-stek. [2612J Sveriges allmänna köpmanna- nici, sjöassuradörer, befälhafvare, maskinisförening. Bildad under Verksamheten ter och sjöfolk. Styreluledamöter: Wall, är både merkantil och juridisk och omfattar C. J. A, ordförande; Broström, an., v. ordf.; hela riket. lnträdesafg. 10 kr., årsafg. 20 Andersson, Harald; Blomberg, Hj.; Corfitzon, kr. Hufvudkontor: Storkyrkobr. 5. Styrelse: N. C.; Gummesson, O~; Hedborg, O. F.; Hök, R. W. Lindhö (verkst, dir.); N. P. Krook; W.; sakson, A.; Johnson, Axel A:son; Johns- Chr. Gedde; A.. Hanner; Jobn W. Hertz- son, Emil; Lillienau, Aug.; Lundgren, W. man. Styrelsesuppleanter: Hj. Olsson; J. H. R.; Nyvalson, C. W.; Ohlson, John E.; Ro- Wikander; Karl J. J. Kliut. berg, Ernst; Rönnow, A)!.g.;Sternhagen, Fritz; ~ ''huresson, Th. R.; Odman, C. J.;. elcr.: Svenska revisorsamfundet, se [4281]. Hultgren, Carl; bitr.. ekr.: Miltopreus, Edv.; elegerade: Wall, C. J. A., ördf.; Hedberg, Brand- ooh Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninll1l8tu. Adre"Kalendern

15 t ] C. Öfriga allmänna inrättningar. O. F.; Blomberg,Hj. Styrelsens byrå: Skepps- ström, R. G.. L.; ahlström, K. T.; bron 36; r. t Schwartz, G. B.; Jansson, Biträdande kammarskrifvare: K. T. E. von Schoultz, [2624] Sveriges allmänna export J. R.; Sivard, S. M. förening. Beskyddare: H. M. Konungen. [2633] Uppbördskontoret. Hedersordf.: H. K. H. Kronprinsen. Tullförvaltare: Bergman, E. A. Styrelseledamöter utsedda Uppbördskassör: Eneman, A. H. M. af Sveriges allmänna exportförening: Kammarskrifvare: Helander E. A.' Hjerner ordförande: Bonde, C. C:son, frih.; v. ordförande: Lagercrantz, Herman; Almström K. E. A. ", Harald; Berg, P. T.; Gripenstedt, C.; Ham: mar, Hugo; Broström, an; Folin, V.; v. Hei- [2635] Konflskations- och kassörsdenst~m, O. G.; Holmberg, E.; Johansson, kontoret. Henmng; Johnson, Axel; Kullberg. Aug.; Tullförvaltare: Ulfsberg, F. J. A. Schwartz, af Järnkontoret: V.; Thiel, A.; Kinander Vennersten E. ' Axel. Kammarskrifvare: Schenholm, P. L. R. Tullväsendet. K. Generaltullstyrelsen, se [1565]. [2630] Tullflskal : Eksandh, T. G. E. [2631] Tullkammaren. ''nllförvaltare: Röing, E. J. Öfverkontrollör: Carlson, C. F. Förste kontrollör: Odin, N. R. Andre kontrollör: Lindh, E. G. M. Kontrollörer : Hadd~rs, C. G. A.; Gyllensv.ard, A. F.; Klmekowström, K. M. B. frih.; Törnblom, C. J. Kammarskrifvare : Ablborn. K. E.; Hinricsson, G. H. A.; Silfverswärd, C. G.; Berg, P. af Järnverksföreningen: 'Hult, Krist- [2637] p khusl kti offer. _ ac uslspe lonen. af Sveriges Verkstadsförening: Ed- gfverinspektor: Kock, E. str öm, J. S. OfverkontroUör: rangel, C. O. E. R. af Sveriges Snickeriexp..förening: Förste kontrollörer; saessen. A. W.: Lilje- Cöster A. dal, J. F. C.; KJellberg, J. E. G. afsvenskacellulosaföreningen: Tham, Kontrollörer: Pettersson, E. A.; Wallgren, Volrath. H. F.; von Schmalensåe, O. A.; Ellberg, af Svenska Trämasseförenil1gen: J. ~.; Th u l1bergl,. G. T. J.; Ruus, A' K.; Bennich, Gustaf. Elvm, P. J. N.; Hansson, H. T.; Tåhlin, af Svenska pappersbruksföreningen' C. J. A.; Kastrup, P.; Höjer, J.; Alsen, Stenholm, C.. N. ''.: Nordlander, O. E.; Janze, J. O.; Verkst. dir.: Hammar, John.. N~rdström, F. J.; Gagner, C.; L. A. M.; Arbetsutskottets ledamöter: frih. Bonde, tya vaka:nta. C.. O:son, ordf.; Lagercrantz, H., v. ordf.; Kammarskrifvare: Mal~b~rg, L. O.; S~hy- Folln, V.; Hammar,J.;Holmberg,E.; Thiel,A. la~der, C. F. A.; BJ~rllllg, J. E.; Rmg- Suppleanter: Almström. H.; Johansson H qvist, C. H.; Nordstrom, N. M.; Fock, K. Erportfören, utgifver tidskriften l>sv~nsk H.; Svensson, A. V.; Cervin-EUqvist, C. Export (hvar 14:dedag), tidskriftför Svensk. A.; Frost, O.; Bergman, G. O.; TyneU, ndustri o. Export. Redaktör o. ansvarig N. U. F.; Sandlund, P..; Sellden, B. utgifv.: irektör John Hammar. A. S'h' Bandel, W. H.; Rubarth, K. H. F.; Sc ylander, C. C.; ppgren, O.; Karlsson, K. E.; Löthgren, V. E.; Lindbom. N. E.; We~terlund, K. G.; Frostell, F. E. E.; Welhn, M. G. H.; Anch6r, K. M. J.; Wrang, C. W.; Westöö, L. O. E.' Sjöbeck, K. G. S.; Fransen, J. A.; Ruus' T.; Miltopreus E. F. H.; Åberg, C. N.; Rengman, A. G.; Nylander, A, F.; Söderqvist, J. E.; Wilander, N. E. M.; von Schoultz, M. C. A'i Swan, B. E. A.; Sjögren, q.. O. V.; Khnckowström, N. O. L., frih.; Osterman, K. J.; en vakant. Bitrådande kammarskrifvare: Schröder, S.; Åkerberg. K. V.; tre vakanta... Tul~afdeln. vid Stookholms Centralbangård. Forestandare och förste kontrollör: Kjellberg, J. E. G. O.; A~lbaum, K. R.; camström, C. A. F.; [2639] Nederlagskontoret. Wretlmd, G. A.: Petersson, H. F.; sberg, Tullförvaltare: Björnbom. Hj. F. K.. A.. ~.; von PJ~ten, A. C. A..; Hall~n, Förste kontrollör: Harling, C. E. J., Grahs, C. E. F., Berggren, E. V.; LeJd- Kontrollör: Lidman, C. P. A. Brand- och L1frdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottnlnggatu.

16 4. Handel och sjöfart, tull, Kammarskrifvare: Blomquist, E. H.; Pettersson, J. R. A.; Brunström, K. E. L.; Bergensköld, E. J.; Åhgren, C. A. J.; Forsgren, P. J. Ofveruppsyningsman: Öl und, O. F. [2641J Tullbevakningsinspektionen. Öfverinspektor: Nordquist, N. G. Bevakningskontrollörer: Kolmodin, C. O. B.; Palin, N. O. Kammarskrifvare: Norrman.. J. E. Biträdande kammarskrifvare: Holmin, C. J. A. [2643J SkeppsmätningskontrollÖi': Anderson, J. A. Skeppsmätare: lsakson, C..J. A. nu-, skeppsmätare: Nilsson, N. G. handtverk och näringslif. [ J nettskammarherren B. Hay; kabinettskammarherren Aug. Herlenius: direktör H. Holm; doktor.1<'.kempe; direktören O. Lamm; fabrikör E. Matton; disponenten C. Sahlin ; konsuln A. Schrnitz; direktören V. Schwartz; kapten C. Stenholm; direktören A. Stålberg : direktören C. Tranchell; v. häradshöfdingen E. F. Wehtje; disponenten A. Wennersten; öfversten H. R. Wijkander.. Arb eteut skott : disponenten fil. dr E. J. Ljungberg, ordförande; vice häradsh. M. Wallenberg, vice ordförande; direktör J. S. Edström; doktorf. Kempe; direktören O. Lamm; disponenten C. Sahlin; direktören C. Tranchell; och disponen ten A. Wennersten. Verket; dire!dör: kapten E. Nordlund. Byrå: Birgerjarlsgatan 22. [2660J Svenska Arbetsgifvareföreningen. Stiftad 1902, omfattar alla viktigare industrigrupper, med cirka 160,000 arbetare, Garantifonder cirka 17 milj. kr. Till före- Näringslifvet. ningen äro följande yrkes- eller ortsförbund [2650J Kontrollstyreisen. anslutna: Järnbruksförbundet, SverigesTex- (Norra Blasieholmshamnen 5 B.) tilindustriförbund, Sågverksförbundet, Allmänna Arbetsgifvareföreningen, Sveriges Öfverdirektör och chef: Lindeberg. K. M. Pappersbruksförbund, Västra Sveriges Gatåfvering'enjörer: Ekstrand, A. G.; Arnell, stensindustriidkareförbund, Sveriges Träin- K. E. dustriförbund, Svenska Väg- och Vatten- Sekreserare: Lagergren, G. B. byggarnas Arbetsgifvareförbund, Järn- och Metallindustriförbundet, Svenska Grossister- [2652J Stämpelpappersförsäljnings- nas Herrkonfektionsförbund, Sveriges Kakontoret...(Bi.,:,g~r..Ta~18 tor~ 16, öppet söokeudagar 9~3) kelfabrikantförening, Sveriges idkares Arbetsgifvareforbund, Bokbinderi- Stockholms Försäljningsman: Rystedt, M. Handelsarbetsgifvareförbund, Pappersmasse- K. Patent- o registreringsverket. se [1566J förbundet, Sveriges Butelj~lasbruksförbund, '. Västra Sveriges Storstensindustr'iidkareför- [2656J Yrkesinspektionen distrikt. i Stockholms bund, Svenska Cigarrfabrikantföreningen, Norrlands S~ufvareförbund, Sveriges F~~s- (istriktet omfattar Stockholms stad samt Stockholms, Upsala och Gotlands län.) terglasbruksforbund, Svenska Garfvernd- kareföreningen, Sveriges Småglasbruksför- Yrkesinspektör: Furst, T. bund, Svenska Byggnadsämnesindustriför- Yrkesinspektions-assistent tjänstgörande i bundet, Bryggeriarbetsgifvareförbundet, Sö- K. Kommerskollegium: Rosengren A. H. dra Sveriges Stufvareförbund, Svenska Sko-. ndustriella anlaggnmgars utlottade. obhgafabrikantföreningen, Svenska etaljisternas Herrkonfektionsförbund Sveriges Kvarntioners inlösen, se [27 55]. yrkesförbund. Västra Sveriges Grufvirkesindustriförbund. [2659] Sveriges ndustriförbund Styrelse: Ordf.: häradshöfding Hj. von bildadt Februari 1910 till bevakande at Sydow, Sthlm; v. ordf.: direktör Oscar Carlindustriens gemensamma intressen. son, Sthlm; direktör G. Falkenström, Sthlm; StYl'elKe: isponenten fil. dr E. J. Ljungberg, f. justitierådet J. Hellner, Sthlm; disponent ordförande; v. häradshöfdingen M. Wal- L Swartling, Norrköping; direktör V. lenberg. vice ordförande; bruksägaren Schwartz, Billesholms grufva; direktör C. friherre Th. Adelswärd; disponenten E. Tranchell, Sthlm; disponent L. Yngström, BOSa'lUS;direktören G. anielson; direk- Falun; disponent A. Sjögren, Forsbacka, tören J. S. Edström; generalmajoren S. G. S1tppleanter: ingenjör H. Almström, Rör- A. Geijer; direktör H. G. Hammar; kabi- strand; disponent A. Wahl berg, Fagersta; Brand- och Liff'örsäkrings-!,ktiebolaget SVEA. 13 rottninggataa.

17 ( M] C. äfriga allmänna inrättningar. disponent T. Magnuson, Sandviken; direktör E. Jagenburg, Borås; disponent. Engelke, Norrköping; ing. C. F. Tranchell, Stockholm; ingenjör E. Lundin, Sthlm; direktör V. Kullgren, Uddevalla; doktor G. Ekman, Göteborg. irektörer: Verkst. direkt.: v. häradshöfding Hj. von Sydow; andre direkt.: G. Falkenström. Erik; ahl, Frithiof; Bergström, S.; Göranson, J. F.; Fallgren, Ax., hvarjämte ordfö randen är själfskrifven ledamot. Revisorer: Jacobsson, Nils; Edblom, J. R. Kassakontrollant : Ek, Ernst, Sthlm. Ombudsman: Fallgren, Ax., Stockholm. Sekreterare: Welin der, N. J., Stockholm. (Nytt val i Febr.). Byrå: direktörsassistent: ingenjör var O. [2664J Sveriges Verkstadsförening. Larsen; sekreterare: jur. utr. kand. Bengt Byrå: Rosenbad 2 ll kl. 9-5; a. t. 6696, Heyman; assistent å sekreterareexpeditio- r. t Ombudsmannens bonen : Birger Gillberg; kamrer: R. Noren; stad: a. t. Storängen 85, r. t. Storängen 76. kassör: G. Böös. Föreningen är indelad i fem kretsar med Adre.~s: rottninggatan 31; expeditions- hvar sin kretsstyrelse och omfattar 180 artid: kl betsgifvare inom den mekaniska verkstadsindustrien med sammanlagdt c:a 30,000 ar- [2662] Centrala arbetsgifvareförbundet. betare. Svenska Elektriska arbetsgifvareföre- Kontor: Kungsg. 7, kl. 9-4; a. t. 4375, ningen, bestående af 17 installationsfirmor 1'. t och deras filialer med sammanlagdt 1,100 Förbundet är indeladt i 3 distrikt, omfattande yrkes- arbetare, är ansluten till Verkstadsföreoch lokalföreningar inom byggnads- och handtverks- ningen. industrien och därmed jämrörttge fack samt dessas.. levr,rantbrer. Ofverstyrelsens funktionärer: Ordförande: di- Ofverstyrelse: Magnusson. A. E., Stock- rektör K. von Schmalensee, Stockholm; sekreholm, ordf.: Hjorth, Erik, d:o, v. ordf.; ahl, terare: advokat John Tjerneld, Stockholm; Prith., d:o; Stenrnarck, N. J., Malmö; Anders- ombudsman: direktör Ernst F. Wållgren, son., Nils, Hä.lsing-borg; Westerberg, O. G';Storängen; ombudsmannens assistent: ingeu- Steen, Rudolf, Göteborg. jör T. Sundgren, 'l'ullinge, kamrer: Karl verkst. Utskottet äro invalda: Hjorth, Winroth, Stockholm. Brand- eeh Ufrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatl~.1l

18 1. Handel och sjöfart m. m.: Stockholms Skeppslista, [2690] [2690] Stockholms Skeppslista Förkortningar: Å = Ångfartyg. S = Segelfartyg. M F = Motorfartyg. Hufvudredare l Fartygsnamn Slag Ton Häst- krafter Befälhafvarens namn ~- ~ - Ancher, K. M. 100ga S Ancher, A. W. Andersson, B. Vala 26 - Andersson, B. Andersson, Hj. (för Lidingöl Lidingöfärjan 1 Å Tjusberg, 1;', Trafik A.-B~). Lidingöfarjan Hultgren, F. O. Appelqvist, J. A. (för Stock- Anthrax holms Transport- och Bog- Hero Wahlgren, H. E. serings A.-B.) Tomte-Matts Barbro MF 38 8 Olsson, P. - Stig Å Framåt l\'agnusson, K. M. - Sandhamn Westerberg, A. P. E. - Thor Ljungström, K. B. - Pius öström, J. - Surahammar Lmdgren, G. - Maria!)7 60 Sjödin, P. V. - Prins Carl Malmgren, C. - Vestmanland Johansson, A. - Viken Harmnar-l uud, T. - Othilia Bergström, C. G. _. Gripen Englund, E. - Strömåkaren MF Hero Å Söderberg, E. K. Backert, C. H. (för Ångf. A.- Ekholmen Pettersson, C. B. B. rottningholm-c- Fittja) Tessin Arfvidson, J. A. - Siren Lundberg, A. F. --'- Sjöfröken Engl und, L. F. - Cessar Andersson, C. O. - Ekerö Holtz, C. J. - Oden Carlson, ]\ G. - Ran Viking Holt" K. J. Banck, C. J. (för Rederi A. B. Ebba Jngvarsson, E. Banco) Margaretha Rahnboy, H. Augusta Halling, C. F. - Johanna Svensson, A. Bayard; C. G. (föl' Ängfar- Urnan Ohlsson, C. J. tygs A.-B. Urnan) Bror Oscar Lewander, Y. Georg Johansson, K. 1. H. - Albert Edward ~ Olander, E. S. Beijer, G. V. (för Rederi- Nord Sandberg, A. E. A.-B. Rex) Tord Malm, V. Blomberg, A. H. (för Stock- A. Wicander 681 1~0 Håkansson, J. V. holms Rederi A.-B. Svea) leons af Klinteberg, S. - Amsterdam Smedman, G. Hj. - Artemis Hallengren, G. A. - Ask Hammarströin, C. A. - Bergsund Hallborg, O. - Birger Jarl Brandt, O. G. Bore 976 l.50 Svedberg, A. F. - Brage Bergqvist. - ania Åkerson, P. H. - rottn. Sofia 55;") 125 Wiberg, T. H.. ux Melinder, J. O. - Ellida Söderlund, F. E. - Embla Toll, N. M. G. - Freja Thunell, A. F. - Frey Gauthiod Rosengren, H. E. - Gothia Svanström. C. R. Gustaf Vasa ellgren, H. l' L. Hernösand Pira, E. - Hyperion Söderbergh, H. A. - rene Sjölander, J. A. Ko1ga Nilsson, B. Konung Oscar Ohlsson, A. G. - Lily Norin, E. F. - Ludvig Peyron Näsholm, O. A. - Luleå österberg, C. A. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

19 , [2691] C. Orriga allmänna inrättningar. Hufvudredare Fartygsnamn Blomberg, A. H. (för Stock- Luna holms Rederi A. B. Svea) Motala - Nautilus - Niord - Norra Sverige - Norrbotten - Odin - Piteå - Presto - Rex - Rhea - Rurik - Samuel Gustaf Hermelin Sigvard Skandia Svea Svecia. Svithiod Södra Sverige Tellus Titania Tor Urania Vale Vesta Ångermanland Östersjön Bolinder, J. Q. C. G., mak. v. A. B. (Erik Aug. Bolinder) Venus Böckman, L. Ami Carlsson, K. F. Orion Carlsson, O. F. (för Sthlms Superfosfat Fabriks A.-B.) Gäddviken Cavalli-Holmgren, A. F. (för Konung Gustaf Ångf. A. B. Stockholms Vasa omgifningar) Margaretha ahlström, K. P. (för Stockholms Ångslups A. B.) 2 jurgården Strömfärjan Saga Ragnar Nornan angantyr Björn afne elti.n Ejdern Flora Frigg ris Lärkan Valkyrian ngeborg Frithiof Kung Ring Bore Hebe :f.ylgia Agir Hildur Sigrid Tärnan elin, G. (för Rederi A. B. Vind) Arthur rakenberg, J. (för Berg'l Belos nings- och ykeri A. B. Hermes Neptun) Helios Slag 1 MF S MF Å Ton ~ Häst- krafter Befälhafvarens namn LndM, H. G. Gustafsson, G. A. Hultgren, N. G. Th. Eriksson, "r. Wahlström, C. F. F. Malmgren, J. O. yberg, O. J. Sjöblom,~P. G. Lindton, E. R. Öhrwall, A. Marin, B. A. Gräslund, N. Samsioe, C. R. C. Flygare, G. Lengqvist, E. Th. Sonessen. L. H. Falk, H. E. Borg, J. Z. Friberg, A. F. Ericsson, J. 'V. iurlin, G. Åkermark, E. A. Landergren, N. A. Aminoff, K. A. Svensson, G. W. Abrahamsen. J. L. Mathson, E. A. Bergström, J. Böckman, L. Eneroth, C. G. Borg, V. F. Carlsson, A. W. Fröding, O. E. Nilsson, L. E. Höggren, K. E. S. Grönberger, P. O. Rundquist, F. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan.

20 4. ~andel och sjöfart m. m.: Stockholms Skeppdista. [2692] =_ Hufvu~r~:~.~,,-.~_~ ~ L~~:ygs~a~ Slag rakenberg, J. (för Berg-\ Neptun Å ings- och ykeri A.-B. Poseidon Neptun) Argo Eol Arne Mercur itj a Ajax Herakles Enequ iat, J. Oscarshamn Engelbrecht, H. (för s A.- B. sbjörnen) sbjörnen MF Engström, C. S. (för Kvarn- A.-B. Tre Kronor) Eriksson, C. G. Förselius, G. (själf och för A.-B. Hilleviken ) Gyllenkrook, A. v. Hallwyl, W. Hedin, C. Hedlund, ly.(för Järnvägs- A.-B. Stockholm-Saltsjön) Hjort, E. (för Stockholms Sand A.-B.) Holmer,. Tre Kronor Victor Jumbo Bib Vester-Norrland Nya Hållsviken Trosa Norrfjäll Saltsjöbaden Saltsjöbaden U Saltsj öbaden UT Björn Johan Johanna Julius Höglund, K. Höglund, O. M, (för Stockholms stad) sbrytaren Jteger, H. (för Svenska Gra- Gylsboda nit ndustri A.-B.) Sigrid Jansson, Joel Brita Johnson, A. A:son (för Re- Kronprinsessan deri A. B. Nordstjernan) Viktoria Pr-insessan ngeborg Annie Johnson Annie Therese Axel Johnson Reserv Karlsson, C. E. Kindberg, H. (för Stockholms stad) o Klinteberg, S. af (för Angf. A.-B. Lidingö-Brevik) Lagercrantz, H. (för A.-B. sfjorden -Belsund) Lagerstedt, O. N. Laven, G. (för Rederi A. B. Nord m. fl. bolag) Liljewalch, Edv. Lindegren, G. J. (för Ångf. A.-B. Bylgia m. fl. bolag) Lindqvist, P. F. Loven & C:o Lundqvist, G. E. Lundström, B. E" & Ca. Löf, N. W. (för Reder-l-Av-B. Union) Löwenstam, A. Malmqvist, C. G. Nyström, A. V. (för Ångf. A.-B. Sthlms skärgård) rottn. Sophia Oscar U Kronpr. Gustaf Oscar Fredrik Nordstjernan Linnea Vigor Brevik Brevik U Elfvik Viking Favoriten Ovidia Hild Bard Olof Sjöalf Bylgia Star Maria ris Selma Sylvia Bur Pan Ros Tip Sundet Svea Prinsessan geborg n- i MF Å Ton S 43 A MF 69 S 56 A S Å S A- S.~ S Å ME' S A Befälhafvarens namn Cedergren, J. O. N. Richter, C. A. M. Edman, J. H. G. Edensvärd, S. A. G. Håkansson, H. E. Strandlund, K. O. Bergman, L. P. Grundelius, C. A. Eriksson, M. M. Göransson, '1'.,Y. Holmström, O. E. Norberg, A. Edlund, C. J Lundblom, A. F. Gyllenkrook, A. Pettersson, S. Holmström, O. Andersson, J. G. Sjöö, K. A. Malmqvist, J. Lindström, J. Westerund, J. Carlsson, A. Sjögren, J. Ternström, J. Ardahl, G. Harms, L. A. Jansson, J. 510 Meyer, '1'. H Liljeqvist,. Ekström, J. E. O. Evelius, S. Camp, V. Andersson, J. A. Hägvall, J. Grundberg, F. Lindh, B. E. L. Lewenhagen, E. C. Herlitz, C. A. Karlsson, C. E. Matsson, J. Söderman, K. J. K Blomqvist, J. B. Wedholm, C. Österberg, R. Pettersson, L. P. V. Nordin, V. Sjöqvist, F. O. W. Svensson, N. Olsson, E. Pauls son, B. E. Gahne, G. V. Lindqvist, Settervall, P. F. S. E. 'l'. ':. Lundqvist, O. F. Modig, A. Nordgren, S. P. Nordgren, J. Johansson, A. G. Skjödebrand, K. G. Vakant. Malmqvist, C. G. Brand. och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 rottninggatan. 80

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

3. Försvaret. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

3. Försvaret. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 2. Fångvården. - 3. Försvaret. [2474-2487J [2474J Kronohäktet å långholmen. [24 76J tol?kholms länsfängelse. (Osterrnalmsg. 65.) Tillsyningsman: Direktören vid Centralfän- Direktör: Pant, Fridolf. gelset

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

2. Fångvården. 3: Försvaret.

2. Fångvården. 3: Försvaret. ~. Fångvården. 3. Försvaret. [2451-24182]' L~yon,nl.arck; J:.L., kanslisekreterare: L?-' Kunfl.sholmen: Lindberg, J..; Ullman, B. ven, H., fru; Sorensen, S.,E., fru, f. fri- Marta: Lagerkrans, J.; Nlsson,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Swe Cup 4 Sprint OFFICIELL STARTLISTA

Swe Cup 4 Sprint OFFICIELL STARTLISTA D 16-17 Skidskytte sprint 6 km 1 12:00:00 2 12:00:30 3 BRÄNNSTRÖM Julia I 19 Idrottsförening 2000 12:01:00 4 JOHANSSON Julia Anundsjö Skytteförening 2001 12:01:30 5 MELÉN OLSSON Lisa Häverödals Sportklubb

Läs mer

Swe Cup 3 Distans OFFICIELL STARTLISTA

Swe Cup 3 Distans OFFICIELL STARTLISTA H 16-17 Skidskytte distans 10 km 1 12:00:00 2 STEFANSSON Malte Mora Biathlonklubb 1900 12:00:30 3 HORCIC Milton Älvdalens SKG Skidskyttefö 2001 12:01:00 4 STRÖMQVIST Love 2000 12:01:30 5 ERIKSSON Alfred

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Sala Open

Sala Open Sala Open 2015-02-14-15 Resultat L 9 Prispeng 1 Evelina Neuman Fagersta skf (VM) 50 50 50 50 50 49 50 50 399;35 200 2 Markus Svensson Bogsta Skg (SÖ) 50 50 49 50 49 50 48 48 394;29 175 3 Ingrid Björklund

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Swe Cup 3 Distans OFFICIELLA RESULTAT

Swe Cup 3 Distans OFFICIELLA RESULTAT H 16-17 Skidskytte distans 10 km 1 14 WESTBERG Emanuel Tullus Skyttegille 2001 33:51.4 0 2 1 2 5 37:36.4 0.0 2 4 STRÖMQVIST Love Tullus Skyttegille 2000 33:31.4 1 4 0 1 6 38:01.4 25.0 3 5 ERIKSSON Alfred

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Resultatsammanställning MTB Täby Ungdomscup 27/8 P10-12

Resultatsammanställning MTB Täby Ungdomscup 27/8 P10-12 Resultatsammanställning MTB Täby Ungdomscup 27/8 P10-12 Bib no Namn Club Totalt 1 109 Gabriel Narkiniemi Norbergs CK 1 100 1 100 1 100 3 300 2 101 Casper Casserstedt CK Nate n 2 88 2 88 3 80 7 256 3 104

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Lions Cup

Lions Cup Lions Cup 2010-03-27 Final Lions Cup Stå 8 Emma Arvidsson Alvesta 10,3 10,2 10,5 9,9 10,2 10,1 10,2 10,6 8,7 2 Susanna Olsson Ringamåla 10,2 10,4 9,7 9,9 9,5 10,1 9,3 10,6 9,3 10,2 9,9 9,7 10,3 10,2 7,9

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Resultat NORDEA-spelen

Resultat NORDEA-spelen Resultat NORDEA-spelen 19.3 2016 P13 60 M 1 Alexander Nyström -03 Bollnäs FIK 8,30 2 Malte Edwardsson -03 Bollnäs FIK 8,30 3 Pontus Nilsson -03 Timrå AIF 8,84 4 Teodor Waltersson -03 Bollnäs FIK 8,95 5

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

Cluster based curves : H40K. Post

Cluster based curves : H40K. Post Cluster based curves : HK.5 5 6 7 8 9 5 6.5.5.5.5.5.5 Mattias Allberg Ulf Karlsson Johan Ahlström Claes Turesson 5 Ilpo Viippola 6 Stefan Sandahl 7 Fredrik Nordström 8 Anders Håkansson 9 Henrik Lindblad

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

Gotlands Idrottsförbunds styrelser

Gotlands Idrottsförbunds styrelser Gotlands Idrottsförbunds styrelser 1/3 1937 28/2 1938 Ordförande: Ivar Sellergren, Visby Övriga ledamöter: O. H. Jacobsson, Visby, vice ordf. Bernh. Gellbom, Visborgs-sl., sekr. Allan Sandström, Visby,

Läs mer

Pågen Nybörjartävling mar 2010

Pågen Nybörjartävling mar 2010 6-7 mar 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT 2014-03-29 Boden Mini-tour Masstart H 9-10 Masstart fri stil 1500m 1 31 MARJETA Albert Kalix SK 5:49 0 2 38 LINDQVIST Jesper Bodens SK 5:56 7 3 34 ANTONSEN Linus Sävast Ski Team IF 5:59 10 4 41 SÄFSTRÖM-NIEMI

Läs mer

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år.

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år. Knatte, pojkar och flickor Startnr Vakant NOTEAM Startnr Vakant NOTEAM Niklas Edlund Maja Stenmark Samuel Adolfsson Viktor Strömberg Elin Widestedt Maja Hedström Jenny Adelsson Tvärålunds IF Hugo Andersson

Läs mer

Gamla Grabbar Sydväst Hook Resultatredovisning

Gamla Grabbar Sydväst Hook Resultatredovisning Gamla Grabbar Sydväst Hook 2016-10 10-0303 Resultatredovisning Resultat omg 1 Gamla Grabbar Sydväst 2016 - omg 1 Pl. 1 2 3 4 5 Lag Hooks GK Götaströms GK Isaberg GK Jönköpings GK Värnamo GK Pl. 1 Hook

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Gustaf: Edmund Sparmann en mästarflygares vedermödor,

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Nordeamästerskapen Region Svealand sept F13 4x80m Försök

Nordeamästerskapen Region Svealand sept F13 4x80m Försök Nordeamästerskapen Region Svealand 17-18 sept. 2011 F13 4x80m Försök Heat 1 1 Stockholm lag 2 Stockholm 42.43 q Amanda Bjersér 1998 Helena Kolte 1998 Tove Olsson 1998 Ylva Jacobsson 1998 2 Närke lag 1

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS Pristagare den 17/5 Tee Antal startande: 111 Poängbogey Norra Banan 1 Nilsson, Mauritz 13 R 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Johansson, Christer 011 17 R 38 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Johansson, Sven-Arne

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass C-Klass Plac Förnamn Efternamn Klubbnamn Slutresultat 1 Markus Arespång Bodens Golfklubb 160 2 Walter Hansson Bodens Golfklubb 137 3 William Öhman Bodens Golfklubb 88 4 Liam Flintberg Piteå Golfklubb 85

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Ulricehamnsjakten dag 1 OFFICIELL STARTLISTA

Ulricehamnsjakten dag 1 OFFICIELL STARTLISTA 2013-02-16 Ulricehamnsjakten dag 1 H 9-10 Jaktstart med uppehåll 1,5 km 1 HENDÉN Melker 2 PETERSON Eskil Borås GIF 3 HÖGMAN Edvin 4 ANGELSIÖÖ Elliot Storvreta IK 5 MUSSLINDER David Falköpings AIK SK 6

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer