Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-35/bbb-2008-35.htm"

Transkript

1 Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 22 oktober 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett snabbväxande elbolag. Det andra är ett nygammalt företag som bytt verksamhetsinriktning till att fokusera på RFID-lösningar. Det tredje är ett investmentbolag som vill dra växlar på en rysk byggboom. I detta nummer Elverket RFIG Sweden Varyag Resources I dagens nummer kan Du läsa om Elverket, RFIG Sweden och Varyag Resources. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Finansiella kontrakt viktiga för Elverkets lönsamhet» Under det kalla och mörka vinterhalvåret ökar elförbrukningen i de svenska hemmen. bequoted har pratat med Elverkets vd Jonas Borgardt om vad som påverkar elpriset och vad bolaget gör för att ligga rätt i sin elprissättning. RFIG Sweden satsar på RFID-lösningar» Office Provider har genomgått en stor strukturell förändring. Styrelsen är utbytt och endast Säkerhetsbolaget är kvar av den gamla verksamheten. Bolaget har bytt namn till RFIG Sweden och fokuserar numera på RFIDlösningar. bequoted har pratat vd Olle Kilberg om det nygamla bolaget. Varyag Resources satsar på rysk skog» Investmentbolaget Varyag Resources vill dra växlar på en rysk byggboom och siktar in sig på onoterade bolag i den ryska råvarusektorn. Drygt hälften av investeringarna är inom skog men i portföljen finns också inslag av grus och kol. bequoted har tittat närmare på en pressad aktie som kan ha framtiden för sig. Elverket RFIG Sweden Varyag Resources Tidigare från bequoted Confidence halverar omsättningsmålet SRAB Shipping fortsätter renodlingen Vikande nybilsregistrering möjlighet för Micro Holding Kinesisk mjölkskandal aktualiserar Miris teknik Annehem planerar byggstart för Point Hyllie inom ett halvår AllTele lovar vinst andra halvåret Vironova identifierar och analyserar virus Enjoy Groups butikshyllor klara för försäljning Empire laddar för hösten Catering Please satsar på flygplansmat ValueTree värt att teckna Sök i bequoteds arkiv

2 Sida 2 av 9 bequoted nyhetsbrev 22 oktober 2008 Finansiella kontrakt viktiga för Elverkets lönsamhet - Stora möjligheter om man sköter sina kort rätt, vd Jonas Borgardt Marknadsplats AktieTorget Under det kalla och mörka vinterhalvåret ökar elförbrukningen i de svenska hemmen. bequoted har pratat med Elverkets vd Jonas Borgardt om vad som påverkar elpriset och vad bolaget gör för att ligga rätt i sin elprissättning. Extra elkontrakt inte alltid tillräckligt Under den kalla vintern 2006 fick Elverket göra tilläggsköp av el till höga spotpriser för att förse sina fastpriskunder. Det påverkade resultatet negativ. Enligt vd Jonas Borgardt är det svängningar man får räkna med: - Vi ser till att säkra el för kunder när det gäller en normalåtgång. För att vara på den säkra sidan köper vi extra kontrakt på el om det skulle bli kallt. Att det skulle bli så kallt den vintern hade vi inte räknat med. Vi blev tagna på sängen, precis som alla andra. Fler faktorer som påverkar elpriset Det är inte bara vädret som påverkar elpriserna. Jonas Borgardt nämner faktorer som olje- och kolpriset, hur valutor rör sig, då främst euron kontra dollarn. Även utsläppsrätter påverkar elpriserna med 20 öre per kwh. - Vi försöker hela tiden ha koll på dessa faktorer när vi sätter våra elpriser. Men vi kan tjäna pengar på både prisuppgångar och prisnedgångar. Det beror på hur vi säkrar elkontrakten. - Att priserna går upp gynnar försäljningen i kronor, men det behöver inte nödvändigtvis gynna vår lönsamhet. Ytterligare en prisdrivande faktor är den ökade konsumtionen och hushållens växande park av elektroniska produkter. Finansiella kontrakt En viktig del av Elverkets verksamhet är att köpa och sälja finansiella kontrakt. De finansiella kontrakten är optioner, det vill säga en rättighet att köpa en viss vara eller tjänst till ett visst pris, vid en viss tidpunkt. I det här fallet elkontrakt. Jonas Borgardt VD Elverket Vallentuna Svenskproducerad el kommer från kärnkraft och vattenkraft. Vid extrem efterfrågan kan el komma att importeras från fossilbränsleeldade kraftverk på kontinenten. Ökade priser på olja, gas och kol gör el från fossilbränslekraftverk dyrare. Här använder sig bolaget av partners som prognostiserar elpriserna kvartalsvis. Bolaget har även en riskcontroller som ser till att Elverket ligger rätt i sin riskpolicy. - För den finansiella prissäkringen jobbar vi både med långa och korta kontrakt. Det gör vi för att försäkra oss om att kunna leverera el till kunder när de binder sig för några år framåt, säger Jonas Borgardt. Kontrakten är inte bara viktiga för att förse kunderna med el utan också för att Elverket ska ligga rätt i sin prissättning och säkra en god marginalnivå. - En stor del av vinsten i bolaget kan komma från hur vi förhåller oss till finansiella kontrakt. Med andra ord finns det stora möjligheter att tjäna pengar på de finansiella kontrakten om man sköter sina kort rätt, fortsätter Jonas Borgardt. Första halvåret 2008 Differensen mellan SYS- och STO-priset låg på en historisk hög nivå under maj månad. Produktionsproblem i den svenska kärnkraften och problem i kraftöverföringen mellan Sverige och Norge låg bakom de höga priserna. Nordpool förser elmarknaden med relevant information om bland annat priser, produktion och förbrukning. SYS-priset är referenspriset för Norden, det pris bolaget säkrar sin volym till. STO-priset är det pris som kraftleveranserna sker till.

3 Sida 3 av 9 Enligt bolaget ska detta ha belastat resultatet negativt med 4 miljoner kronor. Pressade försäljningsmarginaler inom Elhandel och volatila inköpspriser bidrog till det svagare resultatet. För första halvåret blev siffrorna följande: Omsättning: 169,6 Mkr (145,3) Resultat efter finansnetto: 3,6 Mkr (13,3) Vinst per aktie: 0,40 kr (1,48) Omsättningsökningen på 17 procent hänförs till god kundtillströmning inom Elhandel och högre prisnivåer. Kapabla att parera riskfaktorer Trasiga kablar och snabba väderomställningar påverkar Elverket lika mycket som något annat bolag i Elverkets position. Den långsiktiga intjäningsförmågan påverkas inte av dessa händelser, även om det är en typ av risk som ska beaktas vid beslut av investering i aktien. - Vi har en kassako i nätverksamheten. Även om den är investeringstung utgör nätverksamheten en stabil plattform. Det gör att vi är bättre rustade för svängningar i elpriset, säger Jonas Borgardt. Den globala finansoron sätter sina spår även på elmarknaden. Jonas Borgardt tror att efterfrågan på el kommer att minska, vilket kan påverka elpriset. De rörliga spottpriserna på el har backat och nu har även priserna på terminsmarknaden gått ned. I morgon presenterar Elverket rapporten för det tredje kvartalet. Då får vi siffror på om en eventuell nedgång i elpriserna påverkat resultatet eller om bolaget parerat prisutvecklingen genom de finansiella kontrakten. Elverket äger elnätet i Vallentuna kommun. Den delen av verksamheten är inte konkurrensutsatt, till skillnad från elhandelmarknaden som är avreglerad. - Vi har en kassako i nätverksamheten. Även om den är investeringstung utgör den en stabil plattform. ADI KRILIC Tidigare publicerade artiklar om Elverket:» Elverket blickar framåt» E.ON:s bud fick Elverket att stanna upp tillfälligt» Därför säger Elverket nej till uppköpsbud från E.ON» Elverkets fokus på elhandel kan bli framgångsrikt» Elverket fick nya kunder första kvartalet» Stark avslutning på året för Elverket» Ny vd för Elverket vill fortsätta ta marknadsandelar» Varm vinter en utmaning för Elverket» Dagens Industri utser Elverket till Gasellföretag Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

4 Sida 4 av 9 bequoted nyhetsbrev 21 oktober 2008 RFIG Sweden satsar på RFID-lösningar - Lämnar kontorsverksamheten och byter namn Office Provider har genomgått en stor strukturell förändring. Styrelsen är utbytt och endast Säkerhetsbolaget är kvar av den gamla verksamheten. Bolaget har bytt namn till RFIG Sweden och fokuserar numera på RFID-lösningar. bequoted har pratat vd Olle Kilberg om det nygamla bolaget. Marknadsplats AktieTorget Namnändring ger nytt bolag Office Provider noterades på AktieTorget i slutet av Företaget fokuserade främst på säkerhet, kommunikation och kontorsrelaterade produkter samt kontorsmateriel. Säkerhetsdelen i Office Provider bestod av det helägda dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB, som förvärvades under Det var även via detta förvärv som Olle Kilberg kom in i verksamheten. Olle Kilberg är grundare till Säkerhetsbolaget. Han är även aktiv i ett antal styrelser, bland annat i First North-listade 360 Holding. I april 2008 skedde en helomvändning i samband med att ett antal RFID-lösningar förvärvades av bolaget RFIG AB. Office Provider gjorde stora strukturella ändringar och ändrade affärsinriktning, styrelse och ledning, med undantag av Olle Kilberg som fick fortsatt förtroende. Bolaget bytte namn till RFIG Sweden AB och avvecklade tidigare affärsområden förutom Säkerhetsbolaget. Tre affärsområden RFIG Sweden har valt att fokusera på de tre affärsområdena säkerhet, industri och logistik. Säkerhetsdelen består bland annat av ovan nämnda Säkerhetsbolaget. Bolaget sysslar med traditionella säkerhetsprodukter såsom larm, säkerhetsdörrar och övervakningssystem. Vissa RFID-lösningar ingår också, till exempel den säkerhetsväska som förvärvades som ett utvecklingsprojekt. Industri och logistik består främst av färdiga RFID-lösningar och skräddarsydda speciallösningar. Fokuserar på RFID-lösningar RFIG Sweden kan skräddarsy lösningar till specifika kunder. De har även ett par standardprodukter som är mer eller mindre färdigutvecklade: Artsafe, en produkt för övervakning av konst. Produkten består av en "RFID-tagg" som fästs vid konstföremålet, och larmar om någon rör vid tavlan, varpå kameraövervakning eller liknande övervakningsutrustning startar. Flytvästövervakning för flygplan som används för att kontrollera att ingen flytväst fattas eller blivit flyttad i flygplanet. En "RFID-tagg" sätts på sigillet till flytvästen och larmar om flytvästen saknas eller blivit flyttad. Produkten används idag av ett flygbolag i England. Säkerhetsväska, tänkt att användas för värdehantering. Väskan kommer bland annat kunna spåras via GPS / GPRS vid en eventuell stöld. Produkten är inte helt färdigutvecklad ännu, men är i slutfasen och beräknas vara fullvärdig produkt under det fjärde kvartalet. Olle Kilberg VD RFIG Sweden Olle Kilberg som byggt upp Svenska Säkerhetsprodukter sitter på vd-posten i RFIG Sweden. RFIG Sweden har tre affärsområden: Säkerhet Industri Logistik Andra kvartalet 2008 har omsättningen gått tillbaka något, som en följd av renodlingen av verksamheten. En testorder har beställts av Boliden Mineral, vilken innbär att RFIG Sweden ska installera RFID-utrustning i en av Bolidens gruvor. Har fått flera order I slutet av september tecknade bolaget ett leveransavtal med Scandinavian Safe. Avtalet innebär att RFIG Sweden kommer att leverera en RFID-lösning för övervakning och spårning för säkerhetsoch nyckelskåp.

5 Sida 5 av 9 Under sommaren har ytterligare två order erhållits, den första av Boliden Mineral. Testordern innebär att RFIG Sweden installerar RFIDutrustning i en av Bolidens gruvor. Syftet är att identifiera och lokalisera sprängmassa vid sprängningar. Den andra ordern kommer från TUIfly Nordic, vilka flyger för Fritidsresor. Ordervärdet uppgår till cirka kronor. RFIG Sweden ska tillsammans med Confidence leverera en RFID-lösning för att underlätta inventering och spårning av verktyg vid flygplansservice. - Detta system installeras i flygplanshangaren där flygplanen servas. Alla verktyg i hela hangaren övervakas via ett avancerat system med kameror och RFID-läsare. Detta underlättar för personalen, som tidigare varit tvungna att manuellt räkna alla verktyg, säger Olle Kilberg och fortsätter: - Tidigare har det även förekommit att något verktyg har missats, vilket inneburit att flygplanet tvingats vända från startbanan och åka tillbaka för att personalen ska hämta verktyget. Referensvärdet i denna order är betydande och när installationen är klar, kommer ett antal större flygbolag komma och kolla på systemet. - Det är vi som står för all installation och RFID-delarna, Confidence är vår partner vid denna order, och bidrar bland annat med kamerautrustningen, förklarar Olle Kilberg. Har knutit spetskompetens till bolaget Bolaget har lyckats att förstärka ledningsgruppen med Lucas Åhlström. Han är en av grundarna till Confidence och MobiTrace AB. Åhlström har varit aktiv i RFID-branschen i flera år, och har därmed ett stort kontaktnät som bolaget ämnar att nyttja. Installation pågår i TUIflys hangar på Arlanda. Ett RFIGsystem för övervakning av verktyg är under installation. RFIG Swedens mål är att bli en av de tre största aktörerna i RFID-branschen inom en treårsperiod. Säkerhetsbolaget är ett helägt dotterbolag till RFIG Sweden som omsatte 10,7 miljoner kronor under verksamhetsåret Lucas har lång erfarenhet av flygplansindustrin, då han jobbat tio år inom Luftfartsverket med kvalitetskontroll av system. Han har även jobbat med flygindustrin via Confidence som arbetade mycket mot just flygindustrin, säger Olle Kilberg. Höga ambitioner Enligt bolaget är de främsta konkurrenterna inom RFID bland andra TagMaster, Scirocco, Aqualiv och TracTechnology. - Marknaden är ännu i ett utvecklingsskede så i princip alla våra svenska konkurrenter är att betrakta som utvecklingsbolag. Behovet av RFIDprodukter ökar hela tiden. - Om vi jämför Europa mot USA så ligger vi i Europa långt efter. Vårt mål är att med Lucas Åhlströms kunskap och kontaktnät, utvecklas till att bli bland de tre största aktörerna inom RFID-området under en treårsperiod., säger Olle Kilberg och fortsätter: - Vi kommer inte att klara detta mål organiskt utan kommer växa via förvärv. Vi tittar då främst på bolag med en inriktning som konsultbolag, det kan vara IT-konsulter där kunden redan finns och vi kan med vår RFID kompetens utveckla kunden tillsammans. Vi tittar även på andra bolag verksamma inom RFID-området. Oviss framtid RFIG Sweden får betraktas som ett utvecklingsbolag som ännu inte har betydande intäkter. Bolaget är därför beroende av utomstående finansiering och de likvida medlen var drygt 1 miljon kronor vid utgången av andra kvartalet. Vid en börskurs på 0,08 kronor värderas RFIG Sweden till drygt 7 miljoner kronor. bequoted anser att det är för tidigt att sia om någon försäljningsprognos. Men med bolagets mål att bli bland de tre största på den svenska RFID-marknaden till 2011 kan det finnas anledning att hålla ett öga på aktien. PATRIK BLOMSTRÖM Som G4S-partner ansvarar Säkerhetsbolaget för försäljning, installation, samt service och underhåll av samtliga G4S-larm inom Stockholm, Västerås och Örebro. RFIG Swedens styrelse består av följande personer: Bo Hammarström (ordf.) Eva Forsén Ingers Olle Kilberg (vd) Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info

6 Sida 6 av 9 Läs mer på bequoted Hemsida

7 Sida 7 av 9 bequoted nyhetsbrev 16 oktober 2008 Varyag Resources satsar på rysk skog - Vi är nästan uppe i samma storlek som Holmen, vd Torbjörn Gunnarsson Investmentbolaget Varyag Resources vill dra växlar på en rysk byggboom och siktar in sig på onoterade bolag i den ryska råvarusektorn. Drygt hälften av investeringarna är inom skog men i portföljen finns också inslag av grus och kol. bequoted har tittat närmare på en pressad aktie som kan ha framtiden för sig. Marknadsplats First North Stora satsningar på rysk skog Tillsammans med Vostok Nafta äger Varyag företagsgruppen RusForest. I slutet av juli köptes det ryska skogsbolaget Bamlesstroi för RusForests räkning. Prislappen landade på 80 miljoner kronor. Köpet tillförde RusForest avverkningsrättigheter på kubikmeter på en yta över hektar. Varyags vd Torbjörn Gunnarsson säger att förvärvet sannolikt markerar en slutpunkt på investeringar för RusForest räkning: - Bolaget har nått en betydande storlek där vi nu har en tillgångsmassa på runt 1 miljon hektar skog och avverkningsrättigheter på 1,8 miljoner kubikmeter per år. Vi är nästan uppe i samma storlek som Holmen nu. Torbjörn Gunnarsson VD Varyag Resources Ryssland exporterar stora mängder rundtimmer. Men de ryska myndigheterna har signalerat en önskan om att behålla och processa en större del av timret i landet. Därför höjs exporttullarna på rundtimmer från 25 till 80 procent vid årsskiftet. - Vår strategi har från början varit att fokusera på sågade trävaror. I och med att stora volymer rundtimmer nu försvinner från den globala marknaden kommer vi sannolikt få en positiv effekt av höjningarna genom att priserna på sågade trävaror går upp, säger Torbjörn Gunnarsson. I början av oktober driftsattes sågverket i Bogouchan och RusForest har ytterligare ett sågverk under uppbyggnad. Det beräknas stå klart i slutet av året. Sammantaget kommer RusForests produktionskapacitet nå närmare kubikmeter inom det närmaste året. Förväntningarna ökar med krossverksamheten Varyag har även intressen inom grus och kross. Investeringarna i sektorn uppgår till 112 miljoner kronor, motsvarande nästan 20 procent av portföljen. Bolaget har bland annat köpt en majoritetspost i Russian Gravel Company, ett bolag med licenser på tillgångar av hårda bergarter. Idag äger Varyag 51 procent av bolaget. Efter konvertering av konvertibellån till aktier är motsvarande ägarandel 81 procent. Varyagägda RusForest har en tillgångsmassa på en miljon hektar med tillhörande avverkningsrättigheter på 1,8 miljoner kubikmeter per år. - Investeringarna som har gjorts kommer att möjliggöra en årlig försäljning på 1,7 miljoner ton kross per år. Verksamheten väntas kunna gå i drift under innevarande kvartal. Vi räknar med att nå full produktion innan utgången av 2008, säger Torbjörn Gunnarsson. Med den byggboom som pågår i Ryssland idag ökar behovet av kross då cement utgörs till 80 procent av kross. Sverige konsumerar 90 miljoner ton kross per år, Ryssland 150 miljoner ton. - Vi har redan i ett tidigt stadium blivit kontaktade av parter som vill köpa krossverksamheten. Det är ingen överraskning. Vi förväntar oss en rörelsemarginal på omkring 9 dollar per kubikmeter. Vi skulle i praktiken kunna tjäna in hela projektet på 1,5 år, fortsätter Torbjörn Gunnarsson. Kolverksamheten har problem Medan Varyags intressen inom skog och sten utvecklats positivt går det Ryssland har exporttullar på rundtimmer. Vid årsskiftet höjs dessa från 25 till 80 procent. De ryska myndigheterna

8 Sida 8 av 9 trögare för kolverksamheten. För ett år sedan köpte Varyag och partnern Nafta Metal rättigheterna till gruvan Unal. Men sedan köpet har Varyag dragits in i en tvist med en tredje part som hävdar att den köpte de fasta tillgångarna så tidigt som Enligt Torbjörn Gunnarsson är tålamodet snart slut för Varyags del. Kommer inte parterna till en gemensam lösning inom kort avyttras hela projektet. Utöver Unal-projektet finns ytterligare ett samprojekt med Nafta Metal. Bolagen har gått in med 16 miljoner kronor vardera i ett kolprospekteringsprojekt gällande ett område om 28 kvadratkilometer i Kartagonski. - Området ligger angränsande till andra fält där kol bryts idag. Enligt Nafta Metals geologer bedöms det finnas en signifikant potential att kolet sträcker sig in över vårt prospekteringsområde. Vi väntar preliminära resultat i slutet av året, berättar Torbjörn Gunnarsson. har signalerat en önskan om att behålla och processa en större del av timret i landet. - Vår strategi har från början varit att fokusera på sågade trävaror. - I och med att stora volymer rundtimmer försvinner från den globala marknaden kommer vi sannolikt få en positiv effekt av höjningarna genom att priserna på sågade trävaror går upp. Första halvåret 2008 Skogen väger tungt i Varyags portfölj. Investeringarna uppgår till drygt 316 miljoner kronor och motsvarar 55 procent av det egna kapitalet. Bolagets exponering mot krossektorn är mindre och motsvarar 20 procent av eget kapital. Kolverksamheten utgör endast 7 procent. Siffrorna för det första halvåret gav följande: Omsättning: 498 Tkr (423) Resultat efter finansnetto: -14,7 Mkr (-7,8) Vinst per aktie: -1,10 kr (-0,88) Antalet aktier uppgår till stycken, vilket ger ett börsvärde på drygt 260 miljoner kronor vid en börskurs på 20 kronor. Eget kapital per aktie uppgår till 44 kronor. Soliditeten låg vid periodens utgång på 99 procent och de likvida medlen uppgick till 210 miljoner kronor. En pressad aktie med framtiden för sig? Sammantaget anser bequoted att Varyag är ett spännande men något svårgreppbart bolag. En anledning till detta är att bolagets tillgångar är onoterade, en annan är tillgångarnas lokalisering. Driften i skog och kross kan komma igång innan årets slut. Samtidigt ser kolverksamheten ut att förbli ett frågetecken till dess att nya testresultat om Kartagonski-området presenteras. Lägg till relativt höga förvaltningskostnader och en fortsatt svag lönsamhet på minussidan. Men dagens värdering av Varyag speglar kanske i första hand marknadens skepsis mot lokaliseringen. Aktiekursen uppgår i dagsläget till knappt hälften av eget kapital per aktie och aktiekursen har dalat sedan årsskiftet. Bolagets ordförande Sven Hirdman, Sveriges tidigare ambassadör i Ryssland, menar emellertid att landet förblir attraktivt för investeringar i infrastruktur. Och trots konflikter och ekonomisk turbulens ser vi ett land med stora naturtillgångar, en växande medelklass och en infrastruktur i behov av förnyelse. Därför menar bequoted att det finns en hel del som talar för att Varyags exponering mot ryska råvaruföretag kan visa sig vara ett vinnande koncept på sikt. Stenkross används bland annat vid framställning av cement och vid väganläggningar. Varyag räknar med att kunna nå full produktionskapacitet på sin krossverksamhet innan utgången av Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida JOHAN FALK

9 Sida 9 av 9 Om bequoted bequoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. bequoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. bequoted AB Sveavägen Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Thomas Lindgren Prenumeration Om du vill prenumerera på bequoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

bequoted söker journalister» bequoted växer och behöver fler engagerade journalister och analytiker.

bequoted söker journalister» bequoted växer och behöver fler engagerade journalister och analytiker. Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 2 april 2007 Hej, Över 40 procent av alla golfslag utgörs av puttar. Detta har träningsföretaget Esoteric Golf Technology tagit fasta på. Bland delägarna finns Annika Sörenstams

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-37/bbb-2008-37.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-37/bbb-2008-37.htm Sida 1 av 12 bequoted nyhetsbrev 13 november 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat fyra företag. Det första är ett detaljhandelsföretag som är storsäljare av kända hushållsprodukter. Det andra är

Läs mer

Bättre marginaler i Enaco

Bättre marginaler i Enaco Sida 1 av 7 Hej, Enaco börjar få ordning på marginalerna. Kombinerat med goda utsikter att växa med 15-20 procent borde bolaget äntligen kunna lyfta resultatet. I detta nummer bequoted Enaco Nordic Mines

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

bequoted nyhetsbrev nr 33 2006 http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-33/bbb-2006-33.htm bequoted nyhetsbrev - special 6 december 2006 Hej,

bequoted nyhetsbrev nr 33 2006 http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-33/bbb-2006-33.htm bequoted nyhetsbrev - special 6 december 2006 Hej, Sida 1 av 5 bequoted nyhetsbrev - special 6 december 2006 Hej, Vi fortsätter att slå ett slag för bolag inom hälsa och välbefinnande, eftersom det blir allt viktigare hur folk mår. I detta nummer Scandinavian

Läs mer

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008.

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008. Göteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 9 februari 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra levererar en produkt som underlättar

Läs mer

https://secure.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-40/bbb-2007-40.htm

https://secure.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-40/bbb-2007-40.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 18 oktober 2007 Hej, Vi har analyserat tre företag, det första är specialiserat på teknologier för trådlös överföring, det andra är ett omskrivet fastighetsföretag i Skåne,

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-09/bbb-2009-09.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-09/bbb-2009-09.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 5 maj 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör som avvisar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

Varyag Resources AB (publ)

Varyag Resources AB (publ) Stockholm den 5 maj 2009 Varyag Resources AB (publ) Varyag blir ett skogsbolag och förvärvar 50 % av RusForest från Vostok Nafta Förvärvet betalas genom en apportemission till ett av Vostok Nafta helägt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ)

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning för tiden januari - september 2008 uppgår

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

RFIG Sweden: Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2008

RFIG Sweden: Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2008 Fredagen den 29 augusti 2008 RFIG Sweden: Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2008 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4,8 Mkr (9,5 Mkr). Andra kvartalet stod för 2,3 Mkr (6 Mkr).

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fokusering gav positivt resultat

Fokusering gav positivt resultat Fokusering gav positivt resultat Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet Knowledge and Performance Solution (KPS) till tyska datango AG. Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-07/bbb-2008-07.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-07/bbb-2008-07.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 10 mars 2008 Hej, Vi har analyserat tre företag. Det första är ett prospekteringsföretag som utökat sin guldfyndighet. Det andra är ett elbolag som återgår till sin ursprungliga

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké för RFIG Sweden Räkenskapsåret 2008

Bokslutskommuniké för RFIG Sweden Räkenskapsåret 2008 Fredagen den 27 februari 2009 Bokslutskommuniké för RFIG Sweden Räkenskapsåret 2008 FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen minskade med 2 % jämfört med Q3 till 2,3 Mkr. Resultat före avskrivningar (EBITDA

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 Försäljningen av produktionsbolaget STS-Service genomförd Extra bolagsstämma beslutar att anta ny affärsplan innebärande bland annat att Malka Oil AB (publ)

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-11/bbb-2009-11.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-11/bbb-2009-11.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 26 maj 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. De första två har mycket gemensamt. Båda är verksamma i hälsokostbranschen och båda börjar återhämta sig

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 2012-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009

Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009 Pressmeddelande 2009-03-19 Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009 Nettoomsättning för perioden ökade till 146,9 (101,3) MSEK Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (5,2)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-19/bbb-2009-19.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-19/bbb-2009-19.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 17 september 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör som

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer