Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-35/bbb-2008-35.htm"

Transkript

1 Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 22 oktober 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett snabbväxande elbolag. Det andra är ett nygammalt företag som bytt verksamhetsinriktning till att fokusera på RFID-lösningar. Det tredje är ett investmentbolag som vill dra växlar på en rysk byggboom. I detta nummer Elverket RFIG Sweden Varyag Resources I dagens nummer kan Du läsa om Elverket, RFIG Sweden och Varyag Resources. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Finansiella kontrakt viktiga för Elverkets lönsamhet» Under det kalla och mörka vinterhalvåret ökar elförbrukningen i de svenska hemmen. bequoted har pratat med Elverkets vd Jonas Borgardt om vad som påverkar elpriset och vad bolaget gör för att ligga rätt i sin elprissättning. RFIG Sweden satsar på RFID-lösningar» Office Provider har genomgått en stor strukturell förändring. Styrelsen är utbytt och endast Säkerhetsbolaget är kvar av den gamla verksamheten. Bolaget har bytt namn till RFIG Sweden och fokuserar numera på RFIDlösningar. bequoted har pratat vd Olle Kilberg om det nygamla bolaget. Varyag Resources satsar på rysk skog» Investmentbolaget Varyag Resources vill dra växlar på en rysk byggboom och siktar in sig på onoterade bolag i den ryska råvarusektorn. Drygt hälften av investeringarna är inom skog men i portföljen finns också inslag av grus och kol. bequoted har tittat närmare på en pressad aktie som kan ha framtiden för sig. Elverket RFIG Sweden Varyag Resources Tidigare från bequoted Confidence halverar omsättningsmålet SRAB Shipping fortsätter renodlingen Vikande nybilsregistrering möjlighet för Micro Holding Kinesisk mjölkskandal aktualiserar Miris teknik Annehem planerar byggstart för Point Hyllie inom ett halvår AllTele lovar vinst andra halvåret Vironova identifierar och analyserar virus Enjoy Groups butikshyllor klara för försäljning Empire laddar för hösten Catering Please satsar på flygplansmat ValueTree värt att teckna Sök i bequoteds arkiv

2 Sida 2 av 9 bequoted nyhetsbrev 22 oktober 2008 Finansiella kontrakt viktiga för Elverkets lönsamhet - Stora möjligheter om man sköter sina kort rätt, vd Jonas Borgardt Marknadsplats AktieTorget Under det kalla och mörka vinterhalvåret ökar elförbrukningen i de svenska hemmen. bequoted har pratat med Elverkets vd Jonas Borgardt om vad som påverkar elpriset och vad bolaget gör för att ligga rätt i sin elprissättning. Extra elkontrakt inte alltid tillräckligt Under den kalla vintern 2006 fick Elverket göra tilläggsköp av el till höga spotpriser för att förse sina fastpriskunder. Det påverkade resultatet negativ. Enligt vd Jonas Borgardt är det svängningar man får räkna med: - Vi ser till att säkra el för kunder när det gäller en normalåtgång. För att vara på den säkra sidan köper vi extra kontrakt på el om det skulle bli kallt. Att det skulle bli så kallt den vintern hade vi inte räknat med. Vi blev tagna på sängen, precis som alla andra. Fler faktorer som påverkar elpriset Det är inte bara vädret som påverkar elpriserna. Jonas Borgardt nämner faktorer som olje- och kolpriset, hur valutor rör sig, då främst euron kontra dollarn. Även utsläppsrätter påverkar elpriserna med 20 öre per kwh. - Vi försöker hela tiden ha koll på dessa faktorer när vi sätter våra elpriser. Men vi kan tjäna pengar på både prisuppgångar och prisnedgångar. Det beror på hur vi säkrar elkontrakten. - Att priserna går upp gynnar försäljningen i kronor, men det behöver inte nödvändigtvis gynna vår lönsamhet. Ytterligare en prisdrivande faktor är den ökade konsumtionen och hushållens växande park av elektroniska produkter. Finansiella kontrakt En viktig del av Elverkets verksamhet är att köpa och sälja finansiella kontrakt. De finansiella kontrakten är optioner, det vill säga en rättighet att köpa en viss vara eller tjänst till ett visst pris, vid en viss tidpunkt. I det här fallet elkontrakt. Jonas Borgardt VD Elverket Vallentuna Svenskproducerad el kommer från kärnkraft och vattenkraft. Vid extrem efterfrågan kan el komma att importeras från fossilbränsleeldade kraftverk på kontinenten. Ökade priser på olja, gas och kol gör el från fossilbränslekraftverk dyrare. Här använder sig bolaget av partners som prognostiserar elpriserna kvartalsvis. Bolaget har även en riskcontroller som ser till att Elverket ligger rätt i sin riskpolicy. - För den finansiella prissäkringen jobbar vi både med långa och korta kontrakt. Det gör vi för att försäkra oss om att kunna leverera el till kunder när de binder sig för några år framåt, säger Jonas Borgardt. Kontrakten är inte bara viktiga för att förse kunderna med el utan också för att Elverket ska ligga rätt i sin prissättning och säkra en god marginalnivå. - En stor del av vinsten i bolaget kan komma från hur vi förhåller oss till finansiella kontrakt. Med andra ord finns det stora möjligheter att tjäna pengar på de finansiella kontrakten om man sköter sina kort rätt, fortsätter Jonas Borgardt. Första halvåret 2008 Differensen mellan SYS- och STO-priset låg på en historisk hög nivå under maj månad. Produktionsproblem i den svenska kärnkraften och problem i kraftöverföringen mellan Sverige och Norge låg bakom de höga priserna. Nordpool förser elmarknaden med relevant information om bland annat priser, produktion och förbrukning. SYS-priset är referenspriset för Norden, det pris bolaget säkrar sin volym till. STO-priset är det pris som kraftleveranserna sker till.

3 Sida 3 av 9 Enligt bolaget ska detta ha belastat resultatet negativt med 4 miljoner kronor. Pressade försäljningsmarginaler inom Elhandel och volatila inköpspriser bidrog till det svagare resultatet. För första halvåret blev siffrorna följande: Omsättning: 169,6 Mkr (145,3) Resultat efter finansnetto: 3,6 Mkr (13,3) Vinst per aktie: 0,40 kr (1,48) Omsättningsökningen på 17 procent hänförs till god kundtillströmning inom Elhandel och högre prisnivåer. Kapabla att parera riskfaktorer Trasiga kablar och snabba väderomställningar påverkar Elverket lika mycket som något annat bolag i Elverkets position. Den långsiktiga intjäningsförmågan påverkas inte av dessa händelser, även om det är en typ av risk som ska beaktas vid beslut av investering i aktien. - Vi har en kassako i nätverksamheten. Även om den är investeringstung utgör nätverksamheten en stabil plattform. Det gör att vi är bättre rustade för svängningar i elpriset, säger Jonas Borgardt. Den globala finansoron sätter sina spår även på elmarknaden. Jonas Borgardt tror att efterfrågan på el kommer att minska, vilket kan påverka elpriset. De rörliga spottpriserna på el har backat och nu har även priserna på terminsmarknaden gått ned. I morgon presenterar Elverket rapporten för det tredje kvartalet. Då får vi siffror på om en eventuell nedgång i elpriserna påverkat resultatet eller om bolaget parerat prisutvecklingen genom de finansiella kontrakten. Elverket äger elnätet i Vallentuna kommun. Den delen av verksamheten är inte konkurrensutsatt, till skillnad från elhandelmarknaden som är avreglerad. - Vi har en kassako i nätverksamheten. Även om den är investeringstung utgör den en stabil plattform. ADI KRILIC Tidigare publicerade artiklar om Elverket:» Elverket blickar framåt» E.ON:s bud fick Elverket att stanna upp tillfälligt» Därför säger Elverket nej till uppköpsbud från E.ON» Elverkets fokus på elhandel kan bli framgångsrikt» Elverket fick nya kunder första kvartalet» Stark avslutning på året för Elverket» Ny vd för Elverket vill fortsätta ta marknadsandelar» Varm vinter en utmaning för Elverket» Dagens Industri utser Elverket till Gasellföretag Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

4 Sida 4 av 9 bequoted nyhetsbrev 21 oktober 2008 RFIG Sweden satsar på RFID-lösningar - Lämnar kontorsverksamheten och byter namn Office Provider har genomgått en stor strukturell förändring. Styrelsen är utbytt och endast Säkerhetsbolaget är kvar av den gamla verksamheten. Bolaget har bytt namn till RFIG Sweden och fokuserar numera på RFID-lösningar. bequoted har pratat vd Olle Kilberg om det nygamla bolaget. Marknadsplats AktieTorget Namnändring ger nytt bolag Office Provider noterades på AktieTorget i slutet av Företaget fokuserade främst på säkerhet, kommunikation och kontorsrelaterade produkter samt kontorsmateriel. Säkerhetsdelen i Office Provider bestod av det helägda dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB, som förvärvades under Det var även via detta förvärv som Olle Kilberg kom in i verksamheten. Olle Kilberg är grundare till Säkerhetsbolaget. Han är även aktiv i ett antal styrelser, bland annat i First North-listade 360 Holding. I april 2008 skedde en helomvändning i samband med att ett antal RFID-lösningar förvärvades av bolaget RFIG AB. Office Provider gjorde stora strukturella ändringar och ändrade affärsinriktning, styrelse och ledning, med undantag av Olle Kilberg som fick fortsatt förtroende. Bolaget bytte namn till RFIG Sweden AB och avvecklade tidigare affärsområden förutom Säkerhetsbolaget. Tre affärsområden RFIG Sweden har valt att fokusera på de tre affärsområdena säkerhet, industri och logistik. Säkerhetsdelen består bland annat av ovan nämnda Säkerhetsbolaget. Bolaget sysslar med traditionella säkerhetsprodukter såsom larm, säkerhetsdörrar och övervakningssystem. Vissa RFID-lösningar ingår också, till exempel den säkerhetsväska som förvärvades som ett utvecklingsprojekt. Industri och logistik består främst av färdiga RFID-lösningar och skräddarsydda speciallösningar. Fokuserar på RFID-lösningar RFIG Sweden kan skräddarsy lösningar till specifika kunder. De har även ett par standardprodukter som är mer eller mindre färdigutvecklade: Artsafe, en produkt för övervakning av konst. Produkten består av en "RFID-tagg" som fästs vid konstföremålet, och larmar om någon rör vid tavlan, varpå kameraövervakning eller liknande övervakningsutrustning startar. Flytvästövervakning för flygplan som används för att kontrollera att ingen flytväst fattas eller blivit flyttad i flygplanet. En "RFID-tagg" sätts på sigillet till flytvästen och larmar om flytvästen saknas eller blivit flyttad. Produkten används idag av ett flygbolag i England. Säkerhetsväska, tänkt att användas för värdehantering. Väskan kommer bland annat kunna spåras via GPS / GPRS vid en eventuell stöld. Produkten är inte helt färdigutvecklad ännu, men är i slutfasen och beräknas vara fullvärdig produkt under det fjärde kvartalet. Olle Kilberg VD RFIG Sweden Olle Kilberg som byggt upp Svenska Säkerhetsprodukter sitter på vd-posten i RFIG Sweden. RFIG Sweden har tre affärsområden: Säkerhet Industri Logistik Andra kvartalet 2008 har omsättningen gått tillbaka något, som en följd av renodlingen av verksamheten. En testorder har beställts av Boliden Mineral, vilken innbär att RFIG Sweden ska installera RFID-utrustning i en av Bolidens gruvor. Har fått flera order I slutet av september tecknade bolaget ett leveransavtal med Scandinavian Safe. Avtalet innebär att RFIG Sweden kommer att leverera en RFID-lösning för övervakning och spårning för säkerhetsoch nyckelskåp.

5 Sida 5 av 9 Under sommaren har ytterligare två order erhållits, den första av Boliden Mineral. Testordern innebär att RFIG Sweden installerar RFIDutrustning i en av Bolidens gruvor. Syftet är att identifiera och lokalisera sprängmassa vid sprängningar. Den andra ordern kommer från TUIfly Nordic, vilka flyger för Fritidsresor. Ordervärdet uppgår till cirka kronor. RFIG Sweden ska tillsammans med Confidence leverera en RFID-lösning för att underlätta inventering och spårning av verktyg vid flygplansservice. - Detta system installeras i flygplanshangaren där flygplanen servas. Alla verktyg i hela hangaren övervakas via ett avancerat system med kameror och RFID-läsare. Detta underlättar för personalen, som tidigare varit tvungna att manuellt räkna alla verktyg, säger Olle Kilberg och fortsätter: - Tidigare har det även förekommit att något verktyg har missats, vilket inneburit att flygplanet tvingats vända från startbanan och åka tillbaka för att personalen ska hämta verktyget. Referensvärdet i denna order är betydande och när installationen är klar, kommer ett antal större flygbolag komma och kolla på systemet. - Det är vi som står för all installation och RFID-delarna, Confidence är vår partner vid denna order, och bidrar bland annat med kamerautrustningen, förklarar Olle Kilberg. Har knutit spetskompetens till bolaget Bolaget har lyckats att förstärka ledningsgruppen med Lucas Åhlström. Han är en av grundarna till Confidence och MobiTrace AB. Åhlström har varit aktiv i RFID-branschen i flera år, och har därmed ett stort kontaktnät som bolaget ämnar att nyttja. Installation pågår i TUIflys hangar på Arlanda. Ett RFIGsystem för övervakning av verktyg är under installation. RFIG Swedens mål är att bli en av de tre största aktörerna i RFID-branschen inom en treårsperiod. Säkerhetsbolaget är ett helägt dotterbolag till RFIG Sweden som omsatte 10,7 miljoner kronor under verksamhetsåret Lucas har lång erfarenhet av flygplansindustrin, då han jobbat tio år inom Luftfartsverket med kvalitetskontroll av system. Han har även jobbat med flygindustrin via Confidence som arbetade mycket mot just flygindustrin, säger Olle Kilberg. Höga ambitioner Enligt bolaget är de främsta konkurrenterna inom RFID bland andra TagMaster, Scirocco, Aqualiv och TracTechnology. - Marknaden är ännu i ett utvecklingsskede så i princip alla våra svenska konkurrenter är att betrakta som utvecklingsbolag. Behovet av RFIDprodukter ökar hela tiden. - Om vi jämför Europa mot USA så ligger vi i Europa långt efter. Vårt mål är att med Lucas Åhlströms kunskap och kontaktnät, utvecklas till att bli bland de tre största aktörerna inom RFID-området under en treårsperiod., säger Olle Kilberg och fortsätter: - Vi kommer inte att klara detta mål organiskt utan kommer växa via förvärv. Vi tittar då främst på bolag med en inriktning som konsultbolag, det kan vara IT-konsulter där kunden redan finns och vi kan med vår RFID kompetens utveckla kunden tillsammans. Vi tittar även på andra bolag verksamma inom RFID-området. Oviss framtid RFIG Sweden får betraktas som ett utvecklingsbolag som ännu inte har betydande intäkter. Bolaget är därför beroende av utomstående finansiering och de likvida medlen var drygt 1 miljon kronor vid utgången av andra kvartalet. Vid en börskurs på 0,08 kronor värderas RFIG Sweden till drygt 7 miljoner kronor. bequoted anser att det är för tidigt att sia om någon försäljningsprognos. Men med bolagets mål att bli bland de tre största på den svenska RFID-marknaden till 2011 kan det finnas anledning att hålla ett öga på aktien. PATRIK BLOMSTRÖM Som G4S-partner ansvarar Säkerhetsbolaget för försäljning, installation, samt service och underhåll av samtliga G4S-larm inom Stockholm, Västerås och Örebro. RFIG Swedens styrelse består av följande personer: Bo Hammarström (ordf.) Eva Forsén Ingers Olle Kilberg (vd) Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info

6 Sida 6 av 9 Läs mer på bequoted Hemsida

7 Sida 7 av 9 bequoted nyhetsbrev 16 oktober 2008 Varyag Resources satsar på rysk skog - Vi är nästan uppe i samma storlek som Holmen, vd Torbjörn Gunnarsson Investmentbolaget Varyag Resources vill dra växlar på en rysk byggboom och siktar in sig på onoterade bolag i den ryska råvarusektorn. Drygt hälften av investeringarna är inom skog men i portföljen finns också inslag av grus och kol. bequoted har tittat närmare på en pressad aktie som kan ha framtiden för sig. Marknadsplats First North Stora satsningar på rysk skog Tillsammans med Vostok Nafta äger Varyag företagsgruppen RusForest. I slutet av juli köptes det ryska skogsbolaget Bamlesstroi för RusForests räkning. Prislappen landade på 80 miljoner kronor. Köpet tillförde RusForest avverkningsrättigheter på kubikmeter på en yta över hektar. Varyags vd Torbjörn Gunnarsson säger att förvärvet sannolikt markerar en slutpunkt på investeringar för RusForest räkning: - Bolaget har nått en betydande storlek där vi nu har en tillgångsmassa på runt 1 miljon hektar skog och avverkningsrättigheter på 1,8 miljoner kubikmeter per år. Vi är nästan uppe i samma storlek som Holmen nu. Torbjörn Gunnarsson VD Varyag Resources Ryssland exporterar stora mängder rundtimmer. Men de ryska myndigheterna har signalerat en önskan om att behålla och processa en större del av timret i landet. Därför höjs exporttullarna på rundtimmer från 25 till 80 procent vid årsskiftet. - Vår strategi har från början varit att fokusera på sågade trävaror. I och med att stora volymer rundtimmer nu försvinner från den globala marknaden kommer vi sannolikt få en positiv effekt av höjningarna genom att priserna på sågade trävaror går upp, säger Torbjörn Gunnarsson. I början av oktober driftsattes sågverket i Bogouchan och RusForest har ytterligare ett sågverk under uppbyggnad. Det beräknas stå klart i slutet av året. Sammantaget kommer RusForests produktionskapacitet nå närmare kubikmeter inom det närmaste året. Förväntningarna ökar med krossverksamheten Varyag har även intressen inom grus och kross. Investeringarna i sektorn uppgår till 112 miljoner kronor, motsvarande nästan 20 procent av portföljen. Bolaget har bland annat köpt en majoritetspost i Russian Gravel Company, ett bolag med licenser på tillgångar av hårda bergarter. Idag äger Varyag 51 procent av bolaget. Efter konvertering av konvertibellån till aktier är motsvarande ägarandel 81 procent. Varyagägda RusForest har en tillgångsmassa på en miljon hektar med tillhörande avverkningsrättigheter på 1,8 miljoner kubikmeter per år. - Investeringarna som har gjorts kommer att möjliggöra en årlig försäljning på 1,7 miljoner ton kross per år. Verksamheten väntas kunna gå i drift under innevarande kvartal. Vi räknar med att nå full produktion innan utgången av 2008, säger Torbjörn Gunnarsson. Med den byggboom som pågår i Ryssland idag ökar behovet av kross då cement utgörs till 80 procent av kross. Sverige konsumerar 90 miljoner ton kross per år, Ryssland 150 miljoner ton. - Vi har redan i ett tidigt stadium blivit kontaktade av parter som vill köpa krossverksamheten. Det är ingen överraskning. Vi förväntar oss en rörelsemarginal på omkring 9 dollar per kubikmeter. Vi skulle i praktiken kunna tjäna in hela projektet på 1,5 år, fortsätter Torbjörn Gunnarsson. Kolverksamheten har problem Medan Varyags intressen inom skog och sten utvecklats positivt går det Ryssland har exporttullar på rundtimmer. Vid årsskiftet höjs dessa från 25 till 80 procent. De ryska myndigheterna

8 Sida 8 av 9 trögare för kolverksamheten. För ett år sedan köpte Varyag och partnern Nafta Metal rättigheterna till gruvan Unal. Men sedan köpet har Varyag dragits in i en tvist med en tredje part som hävdar att den köpte de fasta tillgångarna så tidigt som Enligt Torbjörn Gunnarsson är tålamodet snart slut för Varyags del. Kommer inte parterna till en gemensam lösning inom kort avyttras hela projektet. Utöver Unal-projektet finns ytterligare ett samprojekt med Nafta Metal. Bolagen har gått in med 16 miljoner kronor vardera i ett kolprospekteringsprojekt gällande ett område om 28 kvadratkilometer i Kartagonski. - Området ligger angränsande till andra fält där kol bryts idag. Enligt Nafta Metals geologer bedöms det finnas en signifikant potential att kolet sträcker sig in över vårt prospekteringsområde. Vi väntar preliminära resultat i slutet av året, berättar Torbjörn Gunnarsson. har signalerat en önskan om att behålla och processa en större del av timret i landet. - Vår strategi har från början varit att fokusera på sågade trävaror. - I och med att stora volymer rundtimmer försvinner från den globala marknaden kommer vi sannolikt få en positiv effekt av höjningarna genom att priserna på sågade trävaror går upp. Första halvåret 2008 Skogen väger tungt i Varyags portfölj. Investeringarna uppgår till drygt 316 miljoner kronor och motsvarar 55 procent av det egna kapitalet. Bolagets exponering mot krossektorn är mindre och motsvarar 20 procent av eget kapital. Kolverksamheten utgör endast 7 procent. Siffrorna för det första halvåret gav följande: Omsättning: 498 Tkr (423) Resultat efter finansnetto: -14,7 Mkr (-7,8) Vinst per aktie: -1,10 kr (-0,88) Antalet aktier uppgår till stycken, vilket ger ett börsvärde på drygt 260 miljoner kronor vid en börskurs på 20 kronor. Eget kapital per aktie uppgår till 44 kronor. Soliditeten låg vid periodens utgång på 99 procent och de likvida medlen uppgick till 210 miljoner kronor. En pressad aktie med framtiden för sig? Sammantaget anser bequoted att Varyag är ett spännande men något svårgreppbart bolag. En anledning till detta är att bolagets tillgångar är onoterade, en annan är tillgångarnas lokalisering. Driften i skog och kross kan komma igång innan årets slut. Samtidigt ser kolverksamheten ut att förbli ett frågetecken till dess att nya testresultat om Kartagonski-området presenteras. Lägg till relativt höga förvaltningskostnader och en fortsatt svag lönsamhet på minussidan. Men dagens värdering av Varyag speglar kanske i första hand marknadens skepsis mot lokaliseringen. Aktiekursen uppgår i dagsläget till knappt hälften av eget kapital per aktie och aktiekursen har dalat sedan årsskiftet. Bolagets ordförande Sven Hirdman, Sveriges tidigare ambassadör i Ryssland, menar emellertid att landet förblir attraktivt för investeringar i infrastruktur. Och trots konflikter och ekonomisk turbulens ser vi ett land med stora naturtillgångar, en växande medelklass och en infrastruktur i behov av förnyelse. Därför menar bequoted att det finns en hel del som talar för att Varyags exponering mot ryska råvaruföretag kan visa sig vara ett vinnande koncept på sikt. Stenkross används bland annat vid framställning av cement och vid väganläggningar. Varyag räknar med att kunna nå full produktionskapacitet på sin krossverksamhet innan utgången av Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida JOHAN FALK

9 Sida 9 av 9 Om bequoted bequoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. bequoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. bequoted AB Sveavägen Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Thomas Lindgren Prenumeration Om du vill prenumerera på bequoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-37/bbb-2008-37.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-37/bbb-2008-37.htm Sida 1 av 12 bequoted nyhetsbrev 13 november 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat fyra företag. Det första är ett detaljhandelsföretag som är storsäljare av kända hushållsprodukter. Det andra är

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 9 februari 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra levererar en produkt som underlättar

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-09/bbb-2009-09.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-09/bbb-2009-09.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 5 maj 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör som avvisar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ)

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning för tiden januari - september 2008 uppgår

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

RFIG Sweden: Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2008

RFIG Sweden: Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2008 Fredagen den 29 augusti 2008 RFIG Sweden: Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2008 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4,8 Mkr (9,5 Mkr). Andra kvartalet stod för 2,3 Mkr (6 Mkr).

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-19/bbb-2009-19.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-19/bbb-2009-19.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 17 september 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör som

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-07/bbb-2008-07.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-07/bbb-2008-07.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 10 mars 2008 Hej, Vi har analyserat tre företag. Det första är ett prospekteringsföretag som utökat sin guldfyndighet. Det andra är ett elbolag som återgår till sin ursprungliga

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-08/bbb-2010-08.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-08/bbb-2010-08.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 24 mars 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är ett prospekteringsföretag som nyligen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari mars 2009 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-07/bbb-2009-07.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-07/bbb-2009-07.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 23 mars 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett emissionsaktuellt företag som arbetar med vibrationsdämpande teknik. Det andra är ett

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Elhandel Plan Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Handläggare: Lennart Karlsson 1 Innehållsförteckning 1. Användning och uppdatering av strategidokumentet...

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer