Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-35/bbb-2008-35.htm"

Transkript

1 Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 22 oktober 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett snabbväxande elbolag. Det andra är ett nygammalt företag som bytt verksamhetsinriktning till att fokusera på RFID-lösningar. Det tredje är ett investmentbolag som vill dra växlar på en rysk byggboom. I detta nummer Elverket RFIG Sweden Varyag Resources I dagens nummer kan Du läsa om Elverket, RFIG Sweden och Varyag Resources. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Finansiella kontrakt viktiga för Elverkets lönsamhet» Under det kalla och mörka vinterhalvåret ökar elförbrukningen i de svenska hemmen. bequoted har pratat med Elverkets vd Jonas Borgardt om vad som påverkar elpriset och vad bolaget gör för att ligga rätt i sin elprissättning. RFIG Sweden satsar på RFID-lösningar» Office Provider har genomgått en stor strukturell förändring. Styrelsen är utbytt och endast Säkerhetsbolaget är kvar av den gamla verksamheten. Bolaget har bytt namn till RFIG Sweden och fokuserar numera på RFIDlösningar. bequoted har pratat vd Olle Kilberg om det nygamla bolaget. Varyag Resources satsar på rysk skog» Investmentbolaget Varyag Resources vill dra växlar på en rysk byggboom och siktar in sig på onoterade bolag i den ryska råvarusektorn. Drygt hälften av investeringarna är inom skog men i portföljen finns också inslag av grus och kol. bequoted har tittat närmare på en pressad aktie som kan ha framtiden för sig. Elverket RFIG Sweden Varyag Resources Tidigare från bequoted Confidence halverar omsättningsmålet SRAB Shipping fortsätter renodlingen Vikande nybilsregistrering möjlighet för Micro Holding Kinesisk mjölkskandal aktualiserar Miris teknik Annehem planerar byggstart för Point Hyllie inom ett halvår AllTele lovar vinst andra halvåret Vironova identifierar och analyserar virus Enjoy Groups butikshyllor klara för försäljning Empire laddar för hösten Catering Please satsar på flygplansmat ValueTree värt att teckna Sök i bequoteds arkiv

2 Sida 2 av 9 bequoted nyhetsbrev 22 oktober 2008 Finansiella kontrakt viktiga för Elverkets lönsamhet - Stora möjligheter om man sköter sina kort rätt, vd Jonas Borgardt Marknadsplats AktieTorget Under det kalla och mörka vinterhalvåret ökar elförbrukningen i de svenska hemmen. bequoted har pratat med Elverkets vd Jonas Borgardt om vad som påverkar elpriset och vad bolaget gör för att ligga rätt i sin elprissättning. Extra elkontrakt inte alltid tillräckligt Under den kalla vintern 2006 fick Elverket göra tilläggsköp av el till höga spotpriser för att förse sina fastpriskunder. Det påverkade resultatet negativ. Enligt vd Jonas Borgardt är det svängningar man får räkna med: - Vi ser till att säkra el för kunder när det gäller en normalåtgång. För att vara på den säkra sidan köper vi extra kontrakt på el om det skulle bli kallt. Att det skulle bli så kallt den vintern hade vi inte räknat med. Vi blev tagna på sängen, precis som alla andra. Fler faktorer som påverkar elpriset Det är inte bara vädret som påverkar elpriserna. Jonas Borgardt nämner faktorer som olje- och kolpriset, hur valutor rör sig, då främst euron kontra dollarn. Även utsläppsrätter påverkar elpriserna med 20 öre per kwh. - Vi försöker hela tiden ha koll på dessa faktorer när vi sätter våra elpriser. Men vi kan tjäna pengar på både prisuppgångar och prisnedgångar. Det beror på hur vi säkrar elkontrakten. - Att priserna går upp gynnar försäljningen i kronor, men det behöver inte nödvändigtvis gynna vår lönsamhet. Ytterligare en prisdrivande faktor är den ökade konsumtionen och hushållens växande park av elektroniska produkter. Finansiella kontrakt En viktig del av Elverkets verksamhet är att köpa och sälja finansiella kontrakt. De finansiella kontrakten är optioner, det vill säga en rättighet att köpa en viss vara eller tjänst till ett visst pris, vid en viss tidpunkt. I det här fallet elkontrakt. Jonas Borgardt VD Elverket Vallentuna Svenskproducerad el kommer från kärnkraft och vattenkraft. Vid extrem efterfrågan kan el komma att importeras från fossilbränsleeldade kraftverk på kontinenten. Ökade priser på olja, gas och kol gör el från fossilbränslekraftverk dyrare. Här använder sig bolaget av partners som prognostiserar elpriserna kvartalsvis. Bolaget har även en riskcontroller som ser till att Elverket ligger rätt i sin riskpolicy. - För den finansiella prissäkringen jobbar vi både med långa och korta kontrakt. Det gör vi för att försäkra oss om att kunna leverera el till kunder när de binder sig för några år framåt, säger Jonas Borgardt. Kontrakten är inte bara viktiga för att förse kunderna med el utan också för att Elverket ska ligga rätt i sin prissättning och säkra en god marginalnivå. - En stor del av vinsten i bolaget kan komma från hur vi förhåller oss till finansiella kontrakt. Med andra ord finns det stora möjligheter att tjäna pengar på de finansiella kontrakten om man sköter sina kort rätt, fortsätter Jonas Borgardt. Första halvåret 2008 Differensen mellan SYS- och STO-priset låg på en historisk hög nivå under maj månad. Produktionsproblem i den svenska kärnkraften och problem i kraftöverföringen mellan Sverige och Norge låg bakom de höga priserna. Nordpool förser elmarknaden med relevant information om bland annat priser, produktion och förbrukning. SYS-priset är referenspriset för Norden, det pris bolaget säkrar sin volym till. STO-priset är det pris som kraftleveranserna sker till.

3 Sida 3 av 9 Enligt bolaget ska detta ha belastat resultatet negativt med 4 miljoner kronor. Pressade försäljningsmarginaler inom Elhandel och volatila inköpspriser bidrog till det svagare resultatet. För första halvåret blev siffrorna följande: Omsättning: 169,6 Mkr (145,3) Resultat efter finansnetto: 3,6 Mkr (13,3) Vinst per aktie: 0,40 kr (1,48) Omsättningsökningen på 17 procent hänförs till god kundtillströmning inom Elhandel och högre prisnivåer. Kapabla att parera riskfaktorer Trasiga kablar och snabba väderomställningar påverkar Elverket lika mycket som något annat bolag i Elverkets position. Den långsiktiga intjäningsförmågan påverkas inte av dessa händelser, även om det är en typ av risk som ska beaktas vid beslut av investering i aktien. - Vi har en kassako i nätverksamheten. Även om den är investeringstung utgör nätverksamheten en stabil plattform. Det gör att vi är bättre rustade för svängningar i elpriset, säger Jonas Borgardt. Den globala finansoron sätter sina spår även på elmarknaden. Jonas Borgardt tror att efterfrågan på el kommer att minska, vilket kan påverka elpriset. De rörliga spottpriserna på el har backat och nu har även priserna på terminsmarknaden gått ned. I morgon presenterar Elverket rapporten för det tredje kvartalet. Då får vi siffror på om en eventuell nedgång i elpriserna påverkat resultatet eller om bolaget parerat prisutvecklingen genom de finansiella kontrakten. Elverket äger elnätet i Vallentuna kommun. Den delen av verksamheten är inte konkurrensutsatt, till skillnad från elhandelmarknaden som är avreglerad. - Vi har en kassako i nätverksamheten. Även om den är investeringstung utgör den en stabil plattform. ADI KRILIC Tidigare publicerade artiklar om Elverket:» Elverket blickar framåt» E.ON:s bud fick Elverket att stanna upp tillfälligt» Därför säger Elverket nej till uppköpsbud från E.ON» Elverkets fokus på elhandel kan bli framgångsrikt» Elverket fick nya kunder första kvartalet» Stark avslutning på året för Elverket» Ny vd för Elverket vill fortsätta ta marknadsandelar» Varm vinter en utmaning för Elverket» Dagens Industri utser Elverket till Gasellföretag Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

4 Sida 4 av 9 bequoted nyhetsbrev 21 oktober 2008 RFIG Sweden satsar på RFID-lösningar - Lämnar kontorsverksamheten och byter namn Office Provider har genomgått en stor strukturell förändring. Styrelsen är utbytt och endast Säkerhetsbolaget är kvar av den gamla verksamheten. Bolaget har bytt namn till RFIG Sweden och fokuserar numera på RFID-lösningar. bequoted har pratat vd Olle Kilberg om det nygamla bolaget. Marknadsplats AktieTorget Namnändring ger nytt bolag Office Provider noterades på AktieTorget i slutet av Företaget fokuserade främst på säkerhet, kommunikation och kontorsrelaterade produkter samt kontorsmateriel. Säkerhetsdelen i Office Provider bestod av det helägda dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB, som förvärvades under Det var även via detta förvärv som Olle Kilberg kom in i verksamheten. Olle Kilberg är grundare till Säkerhetsbolaget. Han är även aktiv i ett antal styrelser, bland annat i First North-listade 360 Holding. I april 2008 skedde en helomvändning i samband med att ett antal RFID-lösningar förvärvades av bolaget RFIG AB. Office Provider gjorde stora strukturella ändringar och ändrade affärsinriktning, styrelse och ledning, med undantag av Olle Kilberg som fick fortsatt förtroende. Bolaget bytte namn till RFIG Sweden AB och avvecklade tidigare affärsområden förutom Säkerhetsbolaget. Tre affärsområden RFIG Sweden har valt att fokusera på de tre affärsområdena säkerhet, industri och logistik. Säkerhetsdelen består bland annat av ovan nämnda Säkerhetsbolaget. Bolaget sysslar med traditionella säkerhetsprodukter såsom larm, säkerhetsdörrar och övervakningssystem. Vissa RFID-lösningar ingår också, till exempel den säkerhetsväska som förvärvades som ett utvecklingsprojekt. Industri och logistik består främst av färdiga RFID-lösningar och skräddarsydda speciallösningar. Fokuserar på RFID-lösningar RFIG Sweden kan skräddarsy lösningar till specifika kunder. De har även ett par standardprodukter som är mer eller mindre färdigutvecklade: Artsafe, en produkt för övervakning av konst. Produkten består av en "RFID-tagg" som fästs vid konstföremålet, och larmar om någon rör vid tavlan, varpå kameraövervakning eller liknande övervakningsutrustning startar. Flytvästövervakning för flygplan som används för att kontrollera att ingen flytväst fattas eller blivit flyttad i flygplanet. En "RFID-tagg" sätts på sigillet till flytvästen och larmar om flytvästen saknas eller blivit flyttad. Produkten används idag av ett flygbolag i England. Säkerhetsväska, tänkt att användas för värdehantering. Väskan kommer bland annat kunna spåras via GPS / GPRS vid en eventuell stöld. Produkten är inte helt färdigutvecklad ännu, men är i slutfasen och beräknas vara fullvärdig produkt under det fjärde kvartalet. Olle Kilberg VD RFIG Sweden Olle Kilberg som byggt upp Svenska Säkerhetsprodukter sitter på vd-posten i RFIG Sweden. RFIG Sweden har tre affärsområden: Säkerhet Industri Logistik Andra kvartalet 2008 har omsättningen gått tillbaka något, som en följd av renodlingen av verksamheten. En testorder har beställts av Boliden Mineral, vilken innbär att RFIG Sweden ska installera RFID-utrustning i en av Bolidens gruvor. Har fått flera order I slutet av september tecknade bolaget ett leveransavtal med Scandinavian Safe. Avtalet innebär att RFIG Sweden kommer att leverera en RFID-lösning för övervakning och spårning för säkerhetsoch nyckelskåp.

5 Sida 5 av 9 Under sommaren har ytterligare två order erhållits, den första av Boliden Mineral. Testordern innebär att RFIG Sweden installerar RFIDutrustning i en av Bolidens gruvor. Syftet är att identifiera och lokalisera sprängmassa vid sprängningar. Den andra ordern kommer från TUIfly Nordic, vilka flyger för Fritidsresor. Ordervärdet uppgår till cirka kronor. RFIG Sweden ska tillsammans med Confidence leverera en RFID-lösning för att underlätta inventering och spårning av verktyg vid flygplansservice. - Detta system installeras i flygplanshangaren där flygplanen servas. Alla verktyg i hela hangaren övervakas via ett avancerat system med kameror och RFID-läsare. Detta underlättar för personalen, som tidigare varit tvungna att manuellt räkna alla verktyg, säger Olle Kilberg och fortsätter: - Tidigare har det även förekommit att något verktyg har missats, vilket inneburit att flygplanet tvingats vända från startbanan och åka tillbaka för att personalen ska hämta verktyget. Referensvärdet i denna order är betydande och när installationen är klar, kommer ett antal större flygbolag komma och kolla på systemet. - Det är vi som står för all installation och RFID-delarna, Confidence är vår partner vid denna order, och bidrar bland annat med kamerautrustningen, förklarar Olle Kilberg. Har knutit spetskompetens till bolaget Bolaget har lyckats att förstärka ledningsgruppen med Lucas Åhlström. Han är en av grundarna till Confidence och MobiTrace AB. Åhlström har varit aktiv i RFID-branschen i flera år, och har därmed ett stort kontaktnät som bolaget ämnar att nyttja. Installation pågår i TUIflys hangar på Arlanda. Ett RFIGsystem för övervakning av verktyg är under installation. RFIG Swedens mål är att bli en av de tre största aktörerna i RFID-branschen inom en treårsperiod. Säkerhetsbolaget är ett helägt dotterbolag till RFIG Sweden som omsatte 10,7 miljoner kronor under verksamhetsåret Lucas har lång erfarenhet av flygplansindustrin, då han jobbat tio år inom Luftfartsverket med kvalitetskontroll av system. Han har även jobbat med flygindustrin via Confidence som arbetade mycket mot just flygindustrin, säger Olle Kilberg. Höga ambitioner Enligt bolaget är de främsta konkurrenterna inom RFID bland andra TagMaster, Scirocco, Aqualiv och TracTechnology. - Marknaden är ännu i ett utvecklingsskede så i princip alla våra svenska konkurrenter är att betrakta som utvecklingsbolag. Behovet av RFIDprodukter ökar hela tiden. - Om vi jämför Europa mot USA så ligger vi i Europa långt efter. Vårt mål är att med Lucas Åhlströms kunskap och kontaktnät, utvecklas till att bli bland de tre största aktörerna inom RFID-området under en treårsperiod., säger Olle Kilberg och fortsätter: - Vi kommer inte att klara detta mål organiskt utan kommer växa via förvärv. Vi tittar då främst på bolag med en inriktning som konsultbolag, det kan vara IT-konsulter där kunden redan finns och vi kan med vår RFID kompetens utveckla kunden tillsammans. Vi tittar även på andra bolag verksamma inom RFID-området. Oviss framtid RFIG Sweden får betraktas som ett utvecklingsbolag som ännu inte har betydande intäkter. Bolaget är därför beroende av utomstående finansiering och de likvida medlen var drygt 1 miljon kronor vid utgången av andra kvartalet. Vid en börskurs på 0,08 kronor värderas RFIG Sweden till drygt 7 miljoner kronor. bequoted anser att det är för tidigt att sia om någon försäljningsprognos. Men med bolagets mål att bli bland de tre största på den svenska RFID-marknaden till 2011 kan det finnas anledning att hålla ett öga på aktien. PATRIK BLOMSTRÖM Som G4S-partner ansvarar Säkerhetsbolaget för försäljning, installation, samt service och underhåll av samtliga G4S-larm inom Stockholm, Västerås och Örebro. RFIG Swedens styrelse består av följande personer: Bo Hammarström (ordf.) Eva Forsén Ingers Olle Kilberg (vd) Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info

6 Sida 6 av 9 Läs mer på bequoted Hemsida

7 Sida 7 av 9 bequoted nyhetsbrev 16 oktober 2008 Varyag Resources satsar på rysk skog - Vi är nästan uppe i samma storlek som Holmen, vd Torbjörn Gunnarsson Investmentbolaget Varyag Resources vill dra växlar på en rysk byggboom och siktar in sig på onoterade bolag i den ryska råvarusektorn. Drygt hälften av investeringarna är inom skog men i portföljen finns också inslag av grus och kol. bequoted har tittat närmare på en pressad aktie som kan ha framtiden för sig. Marknadsplats First North Stora satsningar på rysk skog Tillsammans med Vostok Nafta äger Varyag företagsgruppen RusForest. I slutet av juli köptes det ryska skogsbolaget Bamlesstroi för RusForests räkning. Prislappen landade på 80 miljoner kronor. Köpet tillförde RusForest avverkningsrättigheter på kubikmeter på en yta över hektar. Varyags vd Torbjörn Gunnarsson säger att förvärvet sannolikt markerar en slutpunkt på investeringar för RusForest räkning: - Bolaget har nått en betydande storlek där vi nu har en tillgångsmassa på runt 1 miljon hektar skog och avverkningsrättigheter på 1,8 miljoner kubikmeter per år. Vi är nästan uppe i samma storlek som Holmen nu. Torbjörn Gunnarsson VD Varyag Resources Ryssland exporterar stora mängder rundtimmer. Men de ryska myndigheterna har signalerat en önskan om att behålla och processa en större del av timret i landet. Därför höjs exporttullarna på rundtimmer från 25 till 80 procent vid årsskiftet. - Vår strategi har från början varit att fokusera på sågade trävaror. I och med att stora volymer rundtimmer nu försvinner från den globala marknaden kommer vi sannolikt få en positiv effekt av höjningarna genom att priserna på sågade trävaror går upp, säger Torbjörn Gunnarsson. I början av oktober driftsattes sågverket i Bogouchan och RusForest har ytterligare ett sågverk under uppbyggnad. Det beräknas stå klart i slutet av året. Sammantaget kommer RusForests produktionskapacitet nå närmare kubikmeter inom det närmaste året. Förväntningarna ökar med krossverksamheten Varyag har även intressen inom grus och kross. Investeringarna i sektorn uppgår till 112 miljoner kronor, motsvarande nästan 20 procent av portföljen. Bolaget har bland annat köpt en majoritetspost i Russian Gravel Company, ett bolag med licenser på tillgångar av hårda bergarter. Idag äger Varyag 51 procent av bolaget. Efter konvertering av konvertibellån till aktier är motsvarande ägarandel 81 procent. Varyagägda RusForest har en tillgångsmassa på en miljon hektar med tillhörande avverkningsrättigheter på 1,8 miljoner kubikmeter per år. - Investeringarna som har gjorts kommer att möjliggöra en årlig försäljning på 1,7 miljoner ton kross per år. Verksamheten väntas kunna gå i drift under innevarande kvartal. Vi räknar med att nå full produktion innan utgången av 2008, säger Torbjörn Gunnarsson. Med den byggboom som pågår i Ryssland idag ökar behovet av kross då cement utgörs till 80 procent av kross. Sverige konsumerar 90 miljoner ton kross per år, Ryssland 150 miljoner ton. - Vi har redan i ett tidigt stadium blivit kontaktade av parter som vill köpa krossverksamheten. Det är ingen överraskning. Vi förväntar oss en rörelsemarginal på omkring 9 dollar per kubikmeter. Vi skulle i praktiken kunna tjäna in hela projektet på 1,5 år, fortsätter Torbjörn Gunnarsson. Kolverksamheten har problem Medan Varyags intressen inom skog och sten utvecklats positivt går det Ryssland har exporttullar på rundtimmer. Vid årsskiftet höjs dessa från 25 till 80 procent. De ryska myndigheterna

8 Sida 8 av 9 trögare för kolverksamheten. För ett år sedan köpte Varyag och partnern Nafta Metal rättigheterna till gruvan Unal. Men sedan köpet har Varyag dragits in i en tvist med en tredje part som hävdar att den köpte de fasta tillgångarna så tidigt som Enligt Torbjörn Gunnarsson är tålamodet snart slut för Varyags del. Kommer inte parterna till en gemensam lösning inom kort avyttras hela projektet. Utöver Unal-projektet finns ytterligare ett samprojekt med Nafta Metal. Bolagen har gått in med 16 miljoner kronor vardera i ett kolprospekteringsprojekt gällande ett område om 28 kvadratkilometer i Kartagonski. - Området ligger angränsande till andra fält där kol bryts idag. Enligt Nafta Metals geologer bedöms det finnas en signifikant potential att kolet sträcker sig in över vårt prospekteringsområde. Vi väntar preliminära resultat i slutet av året, berättar Torbjörn Gunnarsson. har signalerat en önskan om att behålla och processa en större del av timret i landet. - Vår strategi har från början varit att fokusera på sågade trävaror. - I och med att stora volymer rundtimmer försvinner från den globala marknaden kommer vi sannolikt få en positiv effekt av höjningarna genom att priserna på sågade trävaror går upp. Första halvåret 2008 Skogen väger tungt i Varyags portfölj. Investeringarna uppgår till drygt 316 miljoner kronor och motsvarar 55 procent av det egna kapitalet. Bolagets exponering mot krossektorn är mindre och motsvarar 20 procent av eget kapital. Kolverksamheten utgör endast 7 procent. Siffrorna för det första halvåret gav följande: Omsättning: 498 Tkr (423) Resultat efter finansnetto: -14,7 Mkr (-7,8) Vinst per aktie: -1,10 kr (-0,88) Antalet aktier uppgår till stycken, vilket ger ett börsvärde på drygt 260 miljoner kronor vid en börskurs på 20 kronor. Eget kapital per aktie uppgår till 44 kronor. Soliditeten låg vid periodens utgång på 99 procent och de likvida medlen uppgick till 210 miljoner kronor. En pressad aktie med framtiden för sig? Sammantaget anser bequoted att Varyag är ett spännande men något svårgreppbart bolag. En anledning till detta är att bolagets tillgångar är onoterade, en annan är tillgångarnas lokalisering. Driften i skog och kross kan komma igång innan årets slut. Samtidigt ser kolverksamheten ut att förbli ett frågetecken till dess att nya testresultat om Kartagonski-området presenteras. Lägg till relativt höga förvaltningskostnader och en fortsatt svag lönsamhet på minussidan. Men dagens värdering av Varyag speglar kanske i första hand marknadens skepsis mot lokaliseringen. Aktiekursen uppgår i dagsläget till knappt hälften av eget kapital per aktie och aktiekursen har dalat sedan årsskiftet. Bolagets ordförande Sven Hirdman, Sveriges tidigare ambassadör i Ryssland, menar emellertid att landet förblir attraktivt för investeringar i infrastruktur. Och trots konflikter och ekonomisk turbulens ser vi ett land med stora naturtillgångar, en växande medelklass och en infrastruktur i behov av förnyelse. Därför menar bequoted att det finns en hel del som talar för att Varyags exponering mot ryska råvaruföretag kan visa sig vara ett vinnande koncept på sikt. Stenkross används bland annat vid framställning av cement och vid väganläggningar. Varyag räknar med att kunna nå full produktionskapacitet på sin krossverksamhet innan utgången av Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida JOHAN FALK

9 Sida 9 av 9 Om bequoted bequoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. bequoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. bequoted AB Sveavägen Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Thomas Lindgren Prenumeration Om du vill prenumerera på bequoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-09/bbb-2009-09.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-09/bbb-2009-09.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 5 maj 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör som avvisar

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 9 februari 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra levererar en produkt som underlättar

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-08/bbb-2010-08.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-08/bbb-2010-08.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 24 mars 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är ett prospekteringsföretag som nyligen

Läs mer

Detaljhandeln draglok för The Empire. Riksdagsvalet kan lyfta HomeMaid. bequoted nyhetsbrev nr 22 2006

Detaljhandeln draglok för The Empire. Riksdagsvalet kan lyfta HomeMaid. bequoted nyhetsbrev nr 22 2006 Sida 1 av 11 bequoted nyhetsbrev 31 augusti 2006 Hej, Detaljhandeln går mycket bra. The Empire har ökat försäljningen av SodaStream med uppemot 60 procent. Den varma sommaren och kommande julförsäljningen

Läs mer

file://c:\users\public\documents\bqd\nyhetsbrev 20\bbb-2008-20_kandidat.htm

file://c:\users\public\documents\bqd\nyhetsbrev 20\bbb-2008-20_kandidat.htm Sida 1 av 12 bequoted nyhetsbrev 11 juni 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett rederi som nyligen återtagit ett fartyg till följd av ett avtalsbrott. Bolaget utvärderar

Läs mer

Sälj i fokus hos Confidence

Sälj i fokus hos Confidence Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 26 april 2007 Hej, Vi intervjuar Fredrik Hiort af Ornäs som är ny vd för Confidence. För bequoteds läsare berättar han hur säkerhetsföretaget ska dubblera omsättningen och

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-02/bbb-2008-02.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-02/bbb-2008-02.htm Sida 1 av 11 bequoted nyhetsbrev 31 januari 2008 Hej, Vi har analyserat tre företag. Det första driver ett 50-tal restauranger och tog nyligen steget in på Stockholmsbörsen. Det andra satsar på användardrivna

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / INNEHÅLL / Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Detta är Rabbalshede Kraft 6 Historik 9 Så arbetar Rabbalshede Kraft

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013 Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 Eolus VIND 2012/2013 och femårsöversikt Eolus 2012/2013 Nettoomsättningen uppgick till 1 204,9 (1 887,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Inbjudan till Årsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma tis dagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 på Mathias

Läs mer

Grön doldis. ... med aggressivt förvärv. Sök-bettet. Lite roligare. Semcon är tillbaka. Fem snabba reflektioner

Grön doldis. ... med aggressivt förvärv. Sök-bettet. Lite roligare. Semcon är tillbaka. Fem snabba reflektioner Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES +0,5% +2,5% +1,3% Nummer 19 maj 2008 Grön doldis... med aggressivt förvärv Borevind, ett grönt investmentbolag, har gjort ett intressant förvärv i form av 65 procent

Läs mer

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget 2011-01-05 Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget Sammanfattning Kopparberg Mineral grundades 2006 som ett prospekteringsbolag i Sverige med fokus på basmetallerna zink, koppar och bly samt ädelmetallerna

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services www.axier.se 08-12-05 Uppdragsanalys Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services Mobispine tecknar avtal

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid.

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid. Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons A KTIET ORGET OM AKTIEHANDELSPLATSEN AKTIETORGET DECEMBER 2004 Så går en introduktion till En introduktion på AktieTorget

Läs mer