Det ska vara lätt att göra rätt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ska vara lätt att göra rätt!"

Transkript

1 TILL ENTREPRENÖRER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN

2 En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar sina sopor. Men alldeles för många förpackningar och tidningar hamnar fortfarande i hushållsavfallet i stället för att få nytt liv. Därför behöver insamlingssystemet utvecklas. Alltfler får genom sin fastighetsägare eller via kommunen, möjlighet att lämna sina tomma mjölkkartonger och schampoflaskor i nära anslutning till den egna bostaden istället för att behöva svänga förbi en återvinningsstation. Den här guiden är för er som har samma intresse som oss på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, att det ska vara enkelt att erbjuda fastighetsnära insamling för förpackningar och tidningar. Som entreprenör kan du vara med och påverka utvecklingen så att gemene man får fler möjligheter till återvinning. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING VAD MENAS? Fastighetsnära insamling, eller som en del kallar det, FNI, är detsamma som insamling på hemmaplan. De boende har alltså tillgång till återvinning antingen i eller alldeles i närheten av själva fastigheten. I flerbostadshus är fastighetsnära insamling oftast detsamma som ett miljörum eller miljöhus. För villahushåll innebär det oftast återvinning på den egna tomten med hjälp av flerfackskärl. Genom etablerade samarbeten mellan er entreprenörer och oss på FTI garanterar vi att förpackningarna och tidningarna tas om hand och återvinns till nya produkter på samma sätt som om de hade lämnats på en återvinningsstation. SÅ HÄR HITTAR FASTIGHETSÄGARNA DIG Visste du att fastighetsägare och andra intresserade kan kontakta dig via FTI:s hemsida? På finns ett digitalt stöd för att lämna en intresseanmälan och för att komma i kontakt med de entreprenörer som samarbetar med oss på FTI. En kontakt som kan leda till affär. Finns du inte med bland våra samarbetspartners ännu? Hör av dig till oss för mer information. Förfrågningarna från vår webb kan handla om att vara behjälplig i planering, inspektera tilltänkta miljörum och att informera fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om era tjänster. 2 Det ska vara lätt att göra rätt! 2015

3 Det ska vara lätt att göra rätt ÅTERVINNINGSSTATIONERNA LIKA VIKTIGA Men en utbyggnad av insamling på hemmaplan betyder inte att de återvinningsstationerna kommer att få mindre uppmärksamhet än hittills. Tvärtom. Dagens system behöver såväl optimeras som kompletteras för att de nya tuffa återvinningsmålen från såväl EU som regering ska var möjliga att uppnå. Och marknadslogiken är glasklar. I slutändan är det den enskilde konsumenten som får betala för insamlingen och återvinningen genom att kostnaden läggs på priset på produkten. Det är en självklarhet för oss att handskas varsamt med konsumenternas pengar, säger Kent Carlsson. Därför måste vi ta vårt ansvar tillsammans med övriga intressenter för att stimulera till nya innovativa lösningar som underlättar och driver på en fortsatt utbyggnad. Vart tredje hushåll har idag tillgång till fastighetsnära insamling. Inom en nära framtid kommer det att vara betydligt fler. Ett måste för att möta nya tuffa återvinningsmål. FTI:s vd Kent Carlsson I slutet av 2012 lanserade FTI sitt fempunktsprogram med utökad fastighetsnära insamling som en av de viktiga punkterna. Konsumenterna ska uppleva återvinningen av förpackningar och tidningar som enkel, ren, lättillgänglig, och miljöeffektiv, säger Kent Carlsson. Tillgång till insamling av förpackningar och tidningar i, eller i anslutning till huset där de bor är ett sätt att möta omvärldens allt högre ställda krav. Vad har då FTI gjort hittills för att förbättra möjligheterna för att flera hushåll ska få tillgång till fastighetsnära insamling? Vårt mål är att på olika sätt underlätta för såväl fastighetsägare som kommuner och insamlingsentreprenörer. För att underlätta utbyggnaden, har vi i tre olika guider sammanställt den erfarenhet och kunskap som vi fått oss till del. Våra guider är ett sätt att höja kunskapsnivån, ett digitalt stöd på vår hemsida där fastighetsägare kan anmäla sitt intresse hos de entreprenörer som är anslutna till oss, är ett annat, säger Kent Carlsson. FTI har dessutom kartlagt och segmenterat marknaden för fastighetsnära insamling i syfte att underlätta för fler affärer. Men viktigast av allt, vi har idag ett betydligt större fokus på fastighetsnära insamling jämfört med för ett par år sedan, säger Kent Carlsson. Det ska vara lätt att göra rätt, svårare än så är det inte. Det ska vara lätt att göra rätt!

4 FTI möjliggör för fler affärer Drygt 4,6 miljoner hushåll i Sverige är dina potentiella kunder. Det är 15 år sedan den fastighetsnära insamlingen började byggas ut, men det är fortfarande betydligt fler hushåll som saknar insamling på hemmaplan än som har tillgång till denna service. I takt med att efterfrågan ökat har olika tilläggstjänster växt fram. Det finns idag en hel del erfarenhet att dra nytta av. EN FLORA AV TJÄNSTER Fastighetsnära insamling är mycket mer än insamling av förpackningar och tidningar och kan innehålla allt från kartläggningar och utbildningar till utbyggnad av miljörum och statistiktjänster. Det betyder att varje avtal med en fastighetsägare eller bostadsrättsförening är unikt. Det är sällan geografin som styr utan sådant som typ av fastighet, ägarbild och behov. En viss tjänst kan därför fungera bra för likartade fastigheter i flera olika kommuner. Här kan intresserade fastighetsägare och bostadsrättsföreningar söka efter entreprenörer för offertförfrågningar och liknande. Dessutom har vi kartlagt marknaden för att underlätta för er att bearbeta det eller de segment som passar ert erbjudande bäst. KONTINUERLIG DIALOG Detta är bara början på vägen mot det högt uppsatta målet om rejält utbyggd fastighetsnära insamling i Sverige. Det kommer att krävas fler insatser och FTI för en kontinuerlig dialog med alla intressenter för att stimulera till nya innovativa lösningar för fortsatt utbyggnad. Tveka därför inte att höra av dig till oss med idéer och synpunkter så att vi tillsammans kan bearbeta marknaden på ett ännu mer effektivt sätt. VAD GÖR FTI? Vad kan då FTI hjälpa till med? Förutom den här och andra guider, finns numera ett digitalt stöd på VILLOR OCH VILLASAMFÄLLIGHETER BOSTADSRÄTTSKOOPERATIV OCH PRIVATA FASTIGHETSÄGARE (MED CENTRALA FUNKTIONER). ALLMÄNNYTTAN OCH I STUDENTBOSTÄDER MINDRE PRIVATA FASTIGHETSÄGARE OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR HUSHÅLLENS FÖRDELNINGEN MELLAN DE OLIKA SEGMENTEN. ANTALET VILLAHUSHÅLL ÄR FLEST OCH HÄR FINNS OCKSÅ STÖRST POTENTIAL FÖR UTBYGGNAD AV FASTIGHETSNÄRA INSAMLING. 4 Det ska vara lätt att göra rätt! 2015

5 Marknaden ligger öppen Om några år kommer kartan för fastighetsnära insamling ritats om. Då ska betydligt fler hushåll än idag ha tillgång till återvinning på hemmaplan. Andelen ska öka från 30 till 50 procent. En stor ökning och därmed också en möjlighet till fler affärer. För att förenkla arbetet för fler affärer har FTI kartlagt marknaden och delat in den i fyra segment. VILLOR OCH VILLASAMFÄLLIGHETER Totalt antal hushåll: 2,0 miljoner Kvar att bygga ut januari 2015: 95 procent Det är respektive kommun som beslutar om att införa fastighetsnära insamling i villafastigheter och lagen om offentlig upphandling, LOU, gäller. Vissa kommuner har egna avfallsbolag men långt ifrån alla och det är inte ovanligt att delar av tjänsten läggs ut på entreprenad. Enligt våra prognoser beräknas hushåll tillkomma under de närmaste åren. Ett flertal system för villainsamling finns på marknaden, vanligast är fyrfacks-kärl. BOSTADSRÄTTSKOOPERATIV OCH PRIVATA ALLMÄNNYTTAN OCH I STUDENTBOSTÄDER Totalt antal hushåll: Kvar att bygga ut januari 2015: 40 procent Kommunalt drivna fastighetsbolag, även kallat allmännyttan, finns i ett stort antal av Sveriges kommuner. Fastighetsägaren tar egna beslut om införande av fastighetsnära insamling, men kommunen kan ha ett visst inflytande över processen. Här gäller lagen om offentlig upphandling, LOU, ofta med mål att etablera fastighetsnära insamling i hela bostadsbeståndet när beslut väl är fattat. I samband med detta finns möjlighet att visa intresse via offert när anbudsförfrågan offentliggörs. Avtalen löper över olika lång tid och här finns potential via omförhandlingar, nybyggnation och ett allt större krav från de boende då det gäller service. MINDRE PRIVATA FASTIGHETSÄGARE OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Totalt antal hushåll: Kvar att bygga ut januari 2015: 70 procent Potentialen är stor inom detta segment, sett på lite sikt lär efterfrågan öka av miljöskäl, inte minst genom att de boende kommer att kräva praktiska lösningar för insamling och återvinning. Varje fastighet måste bearbetas var för sig. FASTIGHETSÄGARE (MED CENTRALA FUNKTIONER) Totalt antal hushåll: Kvar att bygga ut januari 2015: 45 procent Inom detta segment finns bostadsrättskooperativ samt privata fastighetsägare med ett större antal fastigheter, ofta i flera kommuner. Här sker besluten om utbyggnad av fastighetsnära insamling på central nivå, vilket kan underlätta och ge större möjlighet att på ett mer effektivt sätt erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på marknaden. Det ska vara lätt att göra rätt!

6 BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGEN ANKDAMMEN I SOLNA HOS BRF ANKDAMMEN I SOLNA ANVÄNDS MILJÖRUMMET FLITIGT. MEN DET KRÄVDES NÅGRA ÅR AV MEDVETNA SATSNINGAR INNAN DET FUNGERADE SÅ BRA ATT MAN FICK TA EMOT SOLNA STADS MILJÖPRIS, BERÄTTAR PETER SCHULTZ, ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN. Miljörummet blev ett lyckokast Det är drygt tio år sedan som de boende på Ankdammsgatan i Solna köpte sina lägenheter från AP-fastigheter. I fastigheten fanns då en större lokal som användes för kommersiell verksamheten. Några år efter ombildningen beslutade vi oss för att säga upp hyresgästen och omvandla ytan till lägenheter, säger Peter Schultz ordförande i föreningen. CHANS TILL MILJÖRUM Uppdraget gick till ett lokalt byggbolag som ansvarade för ombyggnationen och sedan sålde lägenheterna. När ritningarna togs fram lämnades viss yta för gemensamhetslokaler och vi fick chansen att skaffa ett miljörum, säger Peter Schultz. Sopnedkasten hade redan plomberats, en entreprenör hämtade tidningar och grovsopor och en annan restavfallet. Men nu togs nya offerter in. Tre bolag tillfrågades om att räkna på samtliga materialslag för förpackningar, det vill säga plast, papper, metall och glas samt tidningar. Vi ville också få med batterier och småelektronik, säger Peter Schultz. Grovsoprummet fick vara kvar. OBLIGATORISK NÄRVARO Entreprenören som fick uppdraget, bjöds in till informationsmöten med obligatorisk närvaro för alla boende. Vi i styrelsen knackade dörr och frågade samtliga vid vilket datum de tänkte komma, säger Peter Schultz som menar att informationen är väsentlig för att den fastighetsnära insamlingen ska bli en framgång. Men även utformningen av rummet är viktig. Det ska vara rent, fräscht och upplyst, gärna ett fönster. Minst en gång om året behöver man skura ur kärlen och grovstäda och det gäller att hela tiden hålla ordning, då minimeras slarvet. För slarvet inte bara urholkar moralen utan kan kosta i form av extra debiteringar från entreprenören. Men sett över tiden är Ankdammens totala kostnader för hämtning av alla sopor, ungefär desamma jämfört med innan man skaffade fastighetsnära insamling. Bland annat beroende på att restavfallet minskat med 50 procent. En ansträngning som numera också är prisbelönt. Häromåret fick vi Solna stads miljöpris, ett fint bevis på att fastighetsnära insamling är en vinst för miljön, säger Peter Schultz. 6 Det ska vara lätt att göra rätt! 2015

7 Information är a och o! En relevant och frekvent information är kanske det som är allra viktigast för att den fastighetsnära insamlingen ska bli framgångsrik. Erbjud dig gärna att komma till ett informationsmöte hos de fastighetsägare som lämnat intresseanmälan. Erfarenhet visa att miljöargumenten är avgörande för motivationen. Lyft därför fram tydliga exempel som alla kan relatera till. Ert avtal styr givetvis i vilken omfattning ni ska bistå med information, men försök att stötta fastighetsägaren så mycket det går. Kanske är en kontaktperson utsedd, då blir dialogen enklare. KAN MAN FÅ HJÄLP MED INFORMATIONS- MATERIAL? JA, DET FINNS EN HEL DEL INFORMATION PÅ FTI:S HEMSIDA SOM KAN ANVÄNDAS FRITT. BLAND ANNAT TEXTER OM HUR INSAMLING GÅR TILL, SORTERINGSGUIDER MED MERA. Nyckeln till miljövinst GLASFLASKOR OCH GLASBURKAR Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig i olika behållare. PLASTFÖRPACKNINGAR Alla plastförpackningar, hårda som mjuka sorteras tillsammans. PAPPERSFÖRPACKNINGAR Papperspåsar, pappkartonger och wellpapplådor sorteras tillsammans. Vik ihop och platta till kartongerna. METALLFÖRPACKNINGAR Stål-, plåt- och aluminiumförpackningar sorteras tillsammans. Det är viktigt att avfall hålls sorterat även i ett miljörum. Sorteringen är själva grunden till att avfallet ska komma till nytta igen och igen. Allt avfall ska ha sina egna behållare och/eller platser. Bara för förpackningar och tidningar behövs minst sex olika behållare. TIDNINGAR Dags- och veckotidningar sorteras tillsammans med trycksaker, papper från hemmakontoret, pocketböcker och kollegieblock. Det ska vara lätt att göra rätt!

8 VARFÖR SKA VI BRY OSS OM FASTIGHETSNÄRA INSAMLING? ATTRAKTIV PÅ MARKNADEN Med en ökad efterfrågan stiger kraven, på såväl oss på FTI, som på dig som entreprenör och inte minst på dem som upphandlar tjänsterna, från en mindre bostadsrättsförening till en större kommun. Vi har ett stort fokus på fastighetsnära insamling, arbetar mer aktivt med stöd till landets kommuner och vi erbjuder ett digitalt stöd för alla fastighetsägare som vill komma i kontakt med entreprenörer. Kännedom, kompetens, och efterfrågan kommer successivt att öka. Den entreprenör som kan erbjuda tjänster som möter de behov och krav som finns, kan därmed höja sin attraktivitet.dessutom omfattar fastighetsnära insamling betydligt fler tjänster än hämtning av förpackningar och tidningar. EN ÖKAD EFTERFRÅGAN Fler och fler fastighetsägare men även kommuner väljer att satsa på fastighetsnära insamling, ett antal är på gång att gå in i upphandling de närmaste åren. Bland såväl större som mindre fastighetsägare finns ett stigande intresse att erbjuda en väl fungerande fastighetsnära insamling som en del i att öka sin attraktivitet. Marknaden för fastighetsnära insamling i Sverige kommer att växa under de närmaste åren och därför finns goda möjligheter att höja sina marknadsandelar. EN VINST FÖR MILJÖN ATT VARA DEL AV KRETSLOPPET Med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ökar materialåtervinningen vilket sin tur innebär att vi tär mindre på jordens resurser. Minskad energiåtgång, mindre belastning på miljö och klimat och inga sopberg är bara några av fördelarna med att inte låta naturens råvaror falla ur kretsloppet. Dessutom är det ett sparande på sikt. Tydliga mål FTI ska vid varje tillfälle uppnå och överträffa de mål för återvinning som staten slår fast. FTI ska verka för att sprida kunskap om och öka intresset för fastighetsnära insamling. FTI ska förenkla och underlätta för insamlingsentreprenörer, kommuner och fastighetsägare så att antalet hushåll med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar blir allt fler. FTI ska stimulera innovativa lösningar för fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling. FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN BOX STOCKHOLM BESÖKSADRESS: MAGNUS LADULÅSGATAN 63 A, 5 TR TEL: FAX: E-POST: INTERNET: TELEFON KUNDTJÄNST:

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo 2014-08-07 Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo Naturskyddsförening har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför arbetet med

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

Fastighetsnära. insamling av förpackningar och tidningar

Fastighetsnära. insamling av förpackningar och tidningar Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar Litteraturstudie 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 11 1.1 Bakgrund och syfte... 11 1.2 Metod... 11 1.3

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet Miljö VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM SOPSORTERING Vi reder ut missförstånden SOLCELLER Skapa egenproducerad el information som bidrar till en enklare vardag från västervik miljö

Läs mer

Ökat boinflytande. Boinflytande påverka ditt boende. Lär känna dina grannar

Ökat boinflytande. Boinflytande påverka ditt boende. Lär känna dina grannar BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 1 2012 www.ludvikahem.se Det blir bättre och bättre Jag tycker att det är extra roligt att vi i detta nummer av BoNytt kan presentera en rad

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Nu pilottestar vi fiberbredband

Nu pilottestar vi fiberbredband OKTOBER NOVEMBER 05 MED BOSTADS AB POSEIDON Nu jobbar vi vidare för att bli ännu bättre ÄR DU EN av dem som fyllde i vår årliga hyresgästenkät i våras? Stort tack för hjälpen i så fall! Undersökningen,

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer