Unified Messaging övertygar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unified Messaging övertygar"

Transkript

1 Ändringar i Unified Communications gör UM till det rätta valet för de flesta företag. Marty Parker Huvudansvarig på UniComm Consulting, LLC Uppdaterad i augusti 2009

2 Inledning: Unified Messaging är för närvarande den bästa lösningen för telefonsamtalssvar i de flesta företag. Användningen av röstbrevlåda har minskat i betydelse under det senaste årtiondet på grund av bättre alternativ för kommunikation, till exempel närvaroinformation, snabbmeddelanden, e-post, konferenser och gemensamma arbetsytor. För de flesta företag är det enda återstående värdet för röstbrevlådan att svara i telefonen för det fåtalet personer som ringer och som inte har några andra alternativ. Förbättrad produktivitet för användarna och minskade kostnader kan därför åstadkommas om företag kombinerar den återstående röstbrevlådeanvändningen med e-post (som i Microsoft Exchange Server 2007). Samtidigt fortsätter affärs- och regleringsprocesser att utvecklas, vilket även ändrar kraven på röstmeddelandesystemen. I den aktuella miljön är en UM-lösning (Unified Messaging) som besvarar telefonsamtal och sedan sparar röstinspelningarna i användarnas inkorgar för e-post det bästa alternativet för de flesta företag och det ger förbättrat affärsresultat. I det här dokumentet redogörs för den tekniska utvecklingen och de stora värdevinster som kan uppnås med de nya UM-lösningarna. Genom att implementera UM kan verksamheter inte bara förbättra produktiviteten för slutanvändare och affärsresultatet utan även minska kostnaderna i förhållande till traditionella röstmeddelandesystem. Dokumentet innehåller även vissa kriterier som bör ligga till grund för att fatta beslut om byte till en UM-lösning. Microsofts UM-lösning, Unified Messaging i Exchange Server 2007, diskuteras i ljuset av kriterierna för beslutsfattande och visar att den är en effektiv lösning som ger affärsvärde för de flesta företag. Analysen av totalkostnaden för ägande visar att totalkostnaden för ägande av Microsoft UM kan ligga så mycket som 40 % lägre än både den traditionella röstbrevlådan och de UM-lösningar som omfattar två olika leverantörer och som är vanliga på marknaden i dag. ii

3 Innehåll Inledning:... ii Unified Messaging översikt... 1 Unified Messaging: en bättre lösning... 1 Röstbrevlådans utveckling minskad användning driver fram migrering till UM... 2 Affärsvärde med Unified Messaging... 4 Förbättrade affärsresultat... 4 Minska kostnaderna för verksamhetsdrift och regelefterlevnad... 6 Välja den rätta Unified Messaging-lösningen för ditt företag... 8 Användning av röstmeddelanden i ditt företag... 8 Beslutsgrundande kriterier för Unified Messaging... 9 Totalkostnad för ägande faktorer och exempel för UM Unified Messaging i Exchange Server Unified Messaging i Exchange Server 2007 är ett UM-val Kundunderlag Slutsats Bilaga: Om författaren iii

4 1 Unified Messaging översikt Unified Messaging: en bättre lösning Unified Messaging (UM) är en lösning där funktionerna för röstbrevlåda och e-post går in i varandra. Inkommande men obesvarade telefonsamtal dirigeras om till UM-systemet som registrerar meddelandet från den som ringer upp och sparar det i ett e-postmeddelande så att den avsedda mottagaren sedan kan hämta det. UM är ett betydande framsteg i förhållande till de röstmeddelandesystem som det ersätter, eftersom UM kan erbjuda bättre: Lagring av meddelanden: De mest fullständiga och effektiva UM-systemen använder e-postplattformen (till exempel Microsoft Exchange Server 2007) för att spara alla röstmeddelanden, vilket innebär att det inte längre finns något behov av separata röstmeddelandesystem för röstbrevlåda och meddelandelagring och dessa behöver följaktligen inte heller underhållas. Detta ger affärsvärde genom minskade kostnader. Användargränssnitt: De mest produktiva UM-systemen använder programvaran för e-postklienten (till exempel Microsoft Outlook) för att leverera meddelanden till användarna via både deras skrivbordsdatorer och deras mobila enheter (trådlösa bärbara datorer eller smartphones, till exempel Windows Mobile- och BlackBerryenheter). På så sätt får användarna all information på ett och samma ställe, vilket gör att de inte behöver ringa några telefonsamtal för att kontrollera meddelanden och kan reagera snabbare i förhållande till kunder och affärstransaktioner. Detta ger affärsvärde genom att tid sparas och slutanvändares produktivitet förbättras. Röst- och talåtkomst: UM-systemen kan även erbjuda användarna röståtkomst til sina meddelanden, kalendrar och uppgifter som kan vara svåra att nå i mobila situationer med handsfree eller när det inte finns några datalänkar. De bästa UMsystemen kan erbjuda ett stabilt talkommandogränssnitt så att användaren inte behöver hantera den mobila enheten för att vara produktiv. Detta förbättrar slutanvändarnas mobila åtkomst till information och den totala produktiviteten. Flera andra användningsområden för UM finns på marknaden, i enlighet med vad som beskrivs senare i det här dokumentet, men den optimala lösningen för de flesta företagen är att UM används som den enda lagringsplatsen för meddelanden enligt ovan. För dagens beslutsfattare i de flesta företag är UM den lösning som föredras för telefonsamtalssvar och röstmeddelanden. Nedan följer en beskrivning av hur den här utvecklingen gick till.

5 2 Röstbrevlådans utveckling minskad användning driver fram migrering till UM Röstbrevlådan lanserades på marknaden under 1980-talet, innan stationära och bärbara datorer, mobiltelefoner och smartphones var standard och innan lokala och trådlösa nätverk var vanligt förekommande. I den här miljön var röstbrevlådan ett väldigt användbart hjälpmedel. Med röstmeddelandesystem kunde företag erbjuda sina användare fyra huvudtjänster, till lägre kostnad än med meddelandejournaler 1 : Samtalssvar: spelar in meddelanden åt användare när samtalen inte besvaras. Informationstjänst: till den som ringer: ger information till den som ringer för att spara operatörstid. Röstmeddelanden: gör att användare kan skicka ett röstmeddelande till flera brevlådor. Avisering: meddelar användaren när han/hon har fått ett meddelande med en lampa, en signal eller ett samtal. Röstbrevlådan var både användbar och ekonomisk, särskilt eftersom det innebar att det inte längre behövdes någon personal för att besvara telefonerna. Verksamheten kunde bedrivas snabbare och effektivare än vad som var möjligt med meddelandejournaler. På 1990-talet använde nästan alla företag röstmeddelandesystem. Femton år senare har emellertid ny och bättre teknik dramatiskt förändrat röstmeddelandekraven och minskat användningen av röstbrevlådan. Mer specifikt kunde aktiva röstbrevlådeanvändare i kundmottagarroller eller i samarbetsgrupper under 1993 få mellan 15 och 24 röstmeddelanden och samtalssvarsmeddelanden per arbetsdag. Användare med mindre kommunikationsintensiva roller kunde få i genomsnitt 4 samtalssvarsmeddelanden per arbetsdag 2. Under de senaste åren har uppgifter från kunder med väldigt få undantag visat att genomsnittsanvändaren får ungefär 1 (ett) samtalssvarsmeddelande per arbetsdag i högteknologi-, industri-, transport-, service-, försäkrings- och universitetsbranschen och att röstmeddelandena (se ovanstående definitionen) uppgår till 0,1 meddelanden per arbetsdag 3. Så länge användare har telefoner kommer företagen naturligtvis att fortsätta behöva någon form av samtalssvarssystem (röstbrevlåda), men användningsmönstren och de kraven de innebär skiljer sig avsevärt. 1 The Practical Guide to Voice Mail av Martin F. Parker, Osborne McGraw-Hill, Intern användning på ett större tillverkningsföretag under år Baserat på faktiska uppgifter från kunder, som presenterades av författaren på VoiceCon Orlando 2008.

6 3 Skälen till den här dramatiska minskningen är den nya och bättre tekniken, till exempel: E-post är en bättre lösning än röstmeddelanden för de flesta användare. E-post kan erbjuda skriftlig information och är ett bättre alternativ för transaktioner, eftersom nödvändiga fakta och siffror lagras. Eftersom e-post kan innehålla bifogade filer är det ett bättre alternativ för informationsdelning (ett fax var det bästa ett röstmeddelandesystem kunde åstadkomma). E-post fungerar även mellan företag globalt, medan röstmeddelanden vanligtvis är begränsade till ett PBX-baserat system eller till ett internt nätverk av röstmeddelandesystem i ett företag. Förutom allt detta är e-post nu helt mobilt via BlackBerry, Windows Mobile och andra alternativ på de flesta mobiltelefoner. Eftersom användaren kan läsa nya e-postmeddelanden direkt och snabbt är e-post den uppenbara vinnaren, vilket återspeglas i ovanstående statistik. Webbplatser på Internet är en bättre lösning än uppringningstjänsterna för nästan alla affärsprogram. Stationära och bärbara datorer är det kommunikationsmedel som väljs, så de som tidigare ringde och lämnade röstmeddelanden vänder sig i stället till webbplatser. Informationstjänsterna är mycket mer effektiva på webben, med kartor för vägbeskrivningar, visuella menyer i stället för ljudmenyer och formulär för jobbansökningar. De uppringare som inte har någon dator erbjuds vanligtvis ett talaktiverat interaktivt svarssystem (interactive response system, IVR), till exempel Speech Server i Microsoft Office Communications Server Exempel på den här trenden finns på nästan alla företagswebbplatser som erbjuder kartor, information och lediga jobb, och kunder som vill komma i kontakt kan välja e-post och chatt. Rapporter från många av kundernas röstmeddelandesystem visar att ungefär 90 % av de automatiskt dirigerade brevlådorna inte hade någon trafik under rapportperioden som pågick i flera veckor. Närvaroinformation och snabbmeddelanden är en bättre lösning än interna telefonsamtal för att lösa interna problem 4. Med vanliga telefonsamtal har den som ringer ingen aning om den avsedda mottagaren kan ta samtalet innan han/hon ringer upp. Med närvaroinformation och snabbmeddelanden kan användaren snabbt se vem som är tillgänglig för diskussion, söka efter de bästa resurserna och tagga personen för ett snabbmeddelande när han/hon blir tillgänglig. Även om den andra parten visar sig som upptagen kan ett snabbmeddelande ibland frambringa ett snabbt svar via text eller åtminstone kan en tid bestämmas för när röstsamtalet ska äga rum. Det finns således inte längre något behov av att ringa en annan person för att lämna ett röstmeddelande. Resultatet återspeglas i de uppgifter om röstbrevlåda som tidigare nämndes. Rapporter om PBX skulle sannolikt visa liknande minskningar i samtalsvolym. Resultatet visar att röstmeddelanden för de flesta företag numera har en obetydlig användningsfrekvens men fortfarande krävs separat installation, hantering och underhåll. Eftersom UM är ett tillägg till det befintliga e-postsystemet förenklas driften och kostnaderna minskas jämfört med röstbrevlåda. Samtidigt är UM ett kraftfullt verktyg för att förbättra affärsresultatet och produktiviteten. Affärsvärdet med UM är sålunda övertygande både när det gäller att minska kostnaderna och att förbättra affärsresultatet. 4 Se Global Crossing-exemplet i dokumentet UC ROI for Microsoft OCS 2007.

7 4 Affärsvärde med Unified Messaging Förbättrade affärsresultat Företag kan förbättra affärsprocesser och resultatet med Unified Messaging (UM). Nedan följer några exempel på de viktigaste användningsområdena och förtjänsterna med UM: Förbättrad produktivitet för slutanvändare: Ökad bekvämlighet, effektivitet och produktivitet för personal som arbetar med kunskap och information, men även för ledningen. Eftersom röstmeddelanden nu är i exakt samma meddelandelagring och klientmiljö som användarens e-postmeddelanden kan UM-metoden alltid ge den högsta produktiviteten för användarna. När användarna befinner sig vid sina skrivbord visas deras röst- och faxmeddelanden i samma inkorg som e-posten, med exakt samma teknik för mappar, regler, grupplistor och meddelandehantering. Användare kan enkelt söka igenom meddelanderubriker för att avgöra vad som behöver åtgärdas eller besvaras, och i vilken ordning. Det är även enkelt för användare att behandla röstmeddelanden som e-postmeddelanden när de vidarebefordrar dem eller besvarar dem, eller skickar dem till en mötesinbjudan eller till en gemensam arbetsyta (till exempel SharePoint). När användare inte befinner sig på sin plats har de tillgång till det bästa av två världar text och tal. Med Windows Mobile eller liknande enheter kan användarna omedelbart se nya röstmeddelanden och vidta åtgärder för att ta hand om kunderna mycket snabbare och mer ansvarsfullt. När användare behöver ha händerna fria eller befinner sig utanför datanätverkets täckningsområde kan ett talgränssnitt ge dem ljudåtkomst till alla meddelanden röstmeddelanden, e-post och fax och åtkomst till kontakter, kalendrar och uppgifter. Oavsett om enheten är i text- eller talläge har användarna samtliga funktionsalternativ vidarebefordra, svara, ringa o.s.v. Eftersom många röstmeddelanden kommer från kunder eller affärspartner som behöver support eller efterfrågar en viss handling från kundansvariga eller en kundtjänst kan reaktionsförmågan i förhållande till kunden förbättras med UM. Kund- eller partnerproblem kan också lösas snabbare och bättre, eftersom kundens eller partnerns ursprungliga meddelande finns med i e-poststrängen eller lagringen av den gemensamma arbetsytan, vilket underlättar för en snabb och lämplig lösning. Alla branscher kan tjäna på detta, eftersom alla har anställda vars produktivitet är viktig, med störst förtjänst inom områden där kunder möts, till exempel sälj och service (ökad reaktionsförmåga), finansiella tjänster (kundsupportåtgärder) och logistik (påskynda transaktioner, öka kapaciteten). Detta leder till förbättrade affärsresultat genom snabbare tillgång till information och bättre hantering av informationen.

8 5 Förbättrad produktivitet och samarbete för teamet: Förbättrad hastighet och effektivitet för personal som arbetar i team. Även om behovet av telefonsamtal för personer som arbetar i team minskar genom närvaroinformation, snabbmeddelanden och e-post finns det fortfarande tillfällen då ett röstmeddelande kan vara värdefullt eller en förutsättning för att ett projekt ska kunna fortskrida eller en gemensam satsning ska kunna fullföljas. En teammedlem kan till exempel tycka att det går mycket snabbare och är mer effektivt att spela in resultatet av en kundintervju eller ett platsbesök som ett röstmeddelande och skicka det till den gemensamma arbetsytan. På samma sätt kan kunders röstmeddelande med feedback direkt till teamet eller kanske till en avdelnings brevlåda, support eller liknande ställe enkelt sparas på teamets gemensamma plats. Integrationen av röstmeddelanden i en diskussionstråd kan också förbättra både hastigheten (genom att ge användare möjlighet att bidra även om de inte är på plats eller online) och kvaliteten (genom att ge ett mer uttrycksfullt eller empatiskt uttryck) i resultatet. UM ger dessa team möjlighet att förbättra produktiviteten och samarbetet genom att hantera röstmeddelanden som en del av den integrerade kontorsmiljön. Alla möjliga typer av branscher, från tillverkning (kortare försäljningscykler, snabbare produktutveckling, förenklad hantering av leverantörskedjan) till myndigheter (förbättrad fältpersonalrapportering, ökat samarbetet inom enheten och mellan enheter), kan ta del av dessa förtjänster i verksamheten. Varje röstmeddelande är i själva verket ett dokument som kan arkiveras, vidarebefordras eller skickas till lämplig affärsprocess för att påskynda resultatet av gemensamma uppgifter. Optimerade affärsprocesser: Bättre arbetsflöde för affärsprogram. Vissa företag behöver använda särskilda affärsprocesser för röst- och faxmeddelanden från kunder, partner och anställda. Vissa företag använder även sitt e-postsystem som ett huvudelement i affärsprocesser. Med UM tillgodoses båda dessa behov bättre. Alla de processer som används för e-post kan nu användas för meddelanden i röstbrevlådan, eftersom röstmeddelandena finns i samma meddelandesystem. Företag som kräver lagring av meddelanden kan nu konsolidera affärsprocessen från två sätt (röstbrevlåda och e-post) till bara ett sätt (UM). Detta krävs framför allt på juristbyråer och försäkringsbyråer och används inom vården, hos många myndigheter, på inköpsavdelningar, inom HR med mera. Förut betalade vissa av dessa byråer för manuell transkribering av röstmeddelanden för att kunna arkivera dem i kundregistret, men detta kan uppenbart undvikas (eller åtminstone skjutas upp) om meddelandet ligger i UM-brevlådan, -mappen och -arkivsystemet. Ett annat exempel på användningsområde för UM-lösningen är att det även kan vara praktiskt att använda personligt inspelade röstmeddelanden för kommunikation inom företaget (till exempel ordförandens meddelande) eller utanför företaget (till exempel säljarens svar till en viktig kund där röstens tonfall kan vara viktig). Med den förbättrade mobila åtkomsten till UM-meddelanden, via text och tal, kan affärsprocesserna fortskrida snabbare och mer effektivt eftersom åtkomstförseningar kan undvikas. UM kan erbjuda affärsvärde för många branscher i enlighet med ovan. Det förbättrade affärsresultatet ackumuleras genom mindre försening, undvikande av transkriberingssteget och enkel åtkomst överallt till informationen av deltagarna i processerna. Sammanfattningsvis finns det många möjligheter till förbättrat affärsresultat med Unified Messaging, och många fallstudier för att illustrera realiseringen av detta affärsvärde.

9 6 Minska kostnaderna för verksamhetsdrift och regelefterlevnad UM kan erbjuda många fördelar för IT- och telekomdriften, men även beträffande regelefterlevnad. De största vinsterna visas här. Information om ekonomin beskrivs i kommande avsnitt om totalkostnad för ägande. En infrastruktur. Genom att använda en UM-meddelandelagring finns det bara ett meddelandesystem för både röstbrevlåda och e-post. Detta eliminerar det dubbelarbete det innebär att administrera två separata brevlådor för varje anställd, att tillhandahålla två uppsättningar kundtjänstsupport, att administrera två uppsättningar programservrar och att tillhandahålla två fullständiga uppsättningar med administrativa åtgärder. Det finns även en potentiell förbättring i systemhanteringen och säkerheten, till exempel enhetlig inloggningskontroll av lösenordets komplexitet och åldrande, administrativ åtkomst och AAA-support (autentisering, auktorisering och ansvar) och kryptering och hantering av digitala rättigheter i de nyare e-postsystemen (till exempel Exchange Server 2007). Det kommer även fortsättningsvis att finnas en uppsättning röstservrar som en ingående del i lösningen, men de bästa lösningarna tillhandahåller dessa röstservrar som integrerade komponenter eller serverroller i e-postsystemmiljön. Förenklad hantering av katalog och meddelandelagring. Med den här metoden finns det bara en katalog att konfigurera och hantera. Även om vissa fristående röstmeddelandesystem kan replikera från företagets huvudkatalog för användaretablering finns det fortfarande en separat katalog som innehåller användarprofiler med möjlighet för användare att lägga till sina egna kontaktposter, grupplistor, inställningar, inspelade hälsningar med mera. Alla dessa tillägg måste hanteras för säkerhetskopiering och återställning och måste kanske integreras tillbaka i huvudkatalogen för affärsprocessändamål, vilket skapar sannolikhet för schemautökning och andra komplikationer för supportmodellen. Ett enda system ger även möjlighet att fördela ekonomin på sådana kostnadsminskningsaspekter som datalagring med hög kapacitet (metoderna SAN, NAS och DAS), i stället för den höga kostnaden för separat lagring i fristående röstmeddelandesystem. En plan för affärskontinuitet och katastrofåterställning. Med konsolideringsmetoden för meddelandelagring kan allt fokus läggas på att skapa den bästa lösningen för affärskontinuitet och katastrofåterställning för ett enda meddelandesystem i stället för att sprida ut satsningarna eller göra samma arbete två gånger i två olika system. Där riktlinjerna för affärskontinuitet påkallar redundanta system på två geografiskt skilda platser med aktiv växling vid fel mellan platserna, kräver UM-lösningen endast två undersystem för lagring, i stället för fyra system som stöder röstbrevlåda och e-post separat.

10 7 Förbättrad administration och efterlevnad. Alla ansvarstagande företag har administrationsrutiner för lagring, arkivering och hantering av dokument och meddelanden. Några exempel är meddelandeåldrande, arkiveringskriterier, rutiner för indexering och hämtning och andra processer som hänför sig till skydd av företagsinformation, kundsekretess och aktievärde. UM möjliggör implementering av dessa administrationskriterier i en enda konsoliderad metod för e-post och röstbrevlåda, i stället för att göra samma arbete två gånger och kanske inte på ett enhetligt sätt. Regelefterlevnaden kan också förbättras med UM. Till exempel kan hanteringen av sekretessbestämmelser som HIPAA och FERPA implementeras i en enhetlig policy för både röst- och e-postmeddelanden där sådana avancerade e-postfunktioner som hantering av digitala rättigheter (DRM) används. Och det räcker med en enhetlig uppsättning rutiner och verktyg vid krav på juridisk spårning, i stället för två separata metoder för röst och e-post. Det kan vara värt att poängtera att högsta domstolen i USA år 2006 uttalade sig beträffande framläggande av elektroniska uppgifter 5 och konstaterade att även när det gäller uppgifter (till exempel röstmeddelanden) som inte är rimligt tillgängliga kan domstolen ändå begära att de företes på grund av tillräckliga skäl samt att käranden kan kräva att få ta del av svarandens uppgifter även om svaranden gör gällande att uppgifterna inte är rimligt tillgängliga. Då företag tidigare har förlitat sig på föreställningen om att röstbrevlådan inte var rimligt tillgänglig innebär det faktum att moderna röstmeddelandesystem faktiskt lagrar meddelanden i format som kan hämtas, kombinerat med möjligheten för käranden att begära åtkomst för egen spårning, att alla röstmeddelanden görs till föremål för åtkomst och granskning. Många företag byter därför till en mer föregripande metod genom att hantera röstmeddelanden på samma sätt som e-post. Det är tydligt att UM-lösningen med en enda meddelandelagring är det bästa alternativet för det ändamålet även om en del fortfarande föredrar separata röstmeddelandesystem. Sammanfattningsvis har UM potential att minska kostnaderna i de flesta företag. Den främsta anledningen till detta är att driften förenklas genom att dubbelarbete och onödiga insatser kan undanröjas samt genom sammanslagning av lösningshanteringen till en integrerad miljö. Minskade kostnader kan dessutom åstadkommas för företagsadministration och regelefterlevnad både genom användningen av en enhetlig meddelandemiljö och genom förbättrad informationshantering. I kommande avsnitt om totalkostnad för ägande beskrivs de huvudsakliga kategorierna för dessa kostnadsminskningar, som en vägledning för planering, analys och realisering av besparingarna. En omfattande artikel i det här ämnet publicerades i Business Communications Review i februari Se och artikeln på 6 Se

11 8 Välja den rätta Unified Messaging-lösningen för ditt företag Om affärsvärdet i UM är ett grundläggande krav i ditt företag vill du säkert förvissa dig om att välja den bästa lösningen för verksamheten. I det här avsnittet anges metoder och kriterier som kan ligga till grund för ditt val. Användning av röstmeddelanden i ditt företag Ett viktigt steg är att förstå omfattningen av röstmeddelandeanvändningen i företaget. I de flesta falla är utnyttjandegraden mycket lägre än de installerade röstmeddelandesystemens kapacitet, eftersom telefonsvararen har ersatts av bättre alternativ: närvaro, snabbmeddelanden, e-post, interaktiva svarssystem o.s.v. Det går att köra flera rapporter i de befintliga röstmeddelandesystemen för att bedöma aktuell utnyttjandegrad och användarmönster som information inför valet, konfigurationen och distributionen av det nya UM-systemet. Användningsrapport för röstbrevlåda: Den här rapporten visar hur många meddelanden av varje typ (samtalssvar eller röstmeddelanden) som har mottagits i varje användares röstbrevlåda under en viss tidsperiod, till exempel en vecka eller månad. I de allra flesta fall (mer än 80 %) tar användarna emot i genomsnitt ungefär ett samtalssvarsmeddelande per dag, vilket är en indikation på att röstbrevlådan har begränsad användning och att inga röstmeddelanden skapas och skickas. För övriga 20 % visar rapporten vilka personer, roller och avdelningar som använder samtalssvar eller röstmeddelanden, vilket kan användas som underlag till UM-planerna. Rapport om uppringningstjänsterna eller särskild postlåda: Den här rapporten visar användningen av dessa IVR-liknande uppringningstjänsters postlådor. Det är viktigt att planera för överföringen av dessa tjänster till det nya UM-systemet eller till en IVR-/Speech Server-lösning, eller för att avsluta de uppringningstjänstbrevlådor som inte längre behövs. Rapport om systemtrafik: Den här rapporten visar total anslutningstid och, för vissa system, anslutningstid per port för det befintliga röstmeddelandesystemet. Detta indikerar hur mycket av kapaciteten som för närvarande används och vilken kapacitet som kan krävas för ett ersättningssystem. I de flesta fall används mindre än 50 % av den aktuella kapaciteten. Den här rapporten bör även indikera användningen (som ofta är minimal eller Nil) av röstmeddelandenätverk mellan system, om den funktionen har distribuerats. Den här användningsinformationen kan ge ledning när du väljer den bästa och korrekt konfigurerade UM-lösningen.

12 9 Beslutsgrundande kriterier för Unified Messaging Utöver storleken på ett nytt UM-system är ett antal lösningsfunktioner viktiga för att ge ledning vid inköp och implementering av Unified Messaging-systemet. De frågor som för närvarande är mest påtagliga på marknaden är: Användargränssnitt. Då röstmeddelande är ett ljudgränssnitt med tillgång till tonval tycker användarna ofta att det är svårt att byta till ett nytt system, eftersom de förlitar sig på inlärda beteenden och muskelminne för att få tillgång till det befintliga röstmeddelandesystemet. Många av röstmeddelande- och UM-leverantörerna försöker skapa exakta kopior av användarnas befintliga systemgränssnitt, både för sina egna och för andras äldre systemtyper. Flera leverantörer har kopierat de vanligaste kommandona från systemen som de försöker ersätta, men inget företag har helt lyckats kopiera de gamla systemen till de nya. I nästan samtliga fall kommer säkerligen vissa användare att hitta de saknade funktionerna eller andra funktioner och ta upp det med telekom- eller IT-avdelningen eller den verkställande ledningen, med det förutsägbara resultatet att störningar uppstår. Vår rekommendation till kunder är att fokusera på de nya funktionerna i UM-systemet och att framhäva förändringarna, inklusive investeringen på utbildning som görs (och som kan motiveras genom avkastning på investeringen). De flesta anställda och deltagare kommer att medverka till och ta emot en ändamålsenlig förändring. En enda leverantör. De flesta företag använder inte gärna flera olika leverantörer om det inte är nödvändigt. Tidigare löste man detta genom att behandla PBX-leverantören som den enda leverantören för röstmeddelanden. I och med skiftet till närvaroinformation, snabbmeddelanden, e-post och webbplatser för affärskommunikation som motiverar UM är den mer logiska enda leverantören numera leverantören av e-post och/eller Unified Communications (UC). Och många företag har valt ett e-postsystem som sitt standardalternativ men har fortfarande många PBX-typer installerade, vilket ger ytterligare stöd för e-postleverantören som det optimala och enda leverantörsvalet för UM. Migreringsalternativ. Många företag har stora och komplicerade röstmeddelandeinstallationer som har byggts upp under mer än två årtionden. Användningsmönstret må ha förändrats dramatiskt (se Användning av röstmeddelanden i ditt företag ovan), men både IT/telekom och den verkställande ledningen förväntar sig en gradvis överföring till ett nytt system. Vid sidan av användargränssnitt (enligt ovan) är det ytterst viktigt att kunna lägga till nya system och samtidigt underhålla befintliga system. De viktigaste faktorerna utgörs bland annat av PBX-integrering, så att samtalstäckning och lampor för meddelande väntar fortsätter att fungera som de ska, och meddelandenätverk om den funktionen används (se Användning av röstmeddelanden enligt ovan). I vissa fall utgör även konverteringen eller återskapandet av program för uppringningstjänster en utmaning på grund av undermålig dokumentation av äldre lösningar. Nya system med en bra uppsättning verktyg och talaktivering är viktiga förutsättningar för att anta denna utmaning.

13 10 I många fall är det, enligt användningsanalyser, tydligt att migreringsplanen kan vara lika enkel som att installera det nya UM-systemet och sedan flytta över användare till det i logiska organisations- eller funktionsgrupper samtidigt som användarna utbildas i UM-systemet. Migrering kan följaktligen vara ett minimikriterium. Användningsanalyser kan ge ledning på detta område. Arkitektur och strategi. De viktigaste frågorna när det gäller arkitekturen är robusthet (tillförlitlighet och låg känslighet för avbrott, en enda felpunkt o.s.v.), skalbarhet, säkerhet, hantering, samverkan (typer av gränssnitt, antal beprövade samverkanspartner), flexibilitet (antal och typer av funktioner och variationen av beprövade programexempel) och utökningsbarhet (typer av API och programverktyg som ingår). De strategiska övervägandena omfattar både leverantörens påstådda investeringsplaner, leverantörens tidigare förmåga att leverera dessa förbättringar med kvalitet och tillräckligt snabbt samt leverantörens finansiella ställning och utsikter under produktens förväntade livslängd. Nya lösningar, affärsprogram och avkastning på investeringen. Detta är kanske den mest intrikata frågan i hela problematiken. Många företag har gjort så få ändringar i sina röstmeddelandelösningar under de senaste 10 åren att efterfrågan på nya program är liten. Affärsvärdena som beskrivs i det här dokumentet visar emellertid att UM och de bredare förändringarna som tillhandahålls genom UC kan ge stora möjligheter att förbättra affärsresultatet och minska kostnaderna. Ett välplanerat och välskrivet program för hantering av inkommande kontakter och som kontrollerar uppringarens identitet och använder avancerat taligenkänningsskript, närvaroinformation och snabbmeddelanden skulle innebära en avsevärd förbättring i alla röstmeddelandesystem. Alla företag skulle vara betjänta av att ta en strategisk titt på de program och det affärsvärde som UM erbjuder för att få en uppfattning om möjlig avkastning på investeringen. En värdeinriktad investering är mycket bättre än bara ett lika-för-lika-utbyte av röstbrevlådan. Verksamhetsdrift, administration och efterlevnad. Nästan alla företag tar hänsyn till frågor som avser verksamhetsdrift, administration och efterlevnad när de ska fatta beslut om UM. Det finns avsevärda möjligheter att förbättra verksamhetsdriften, affärskontinuiteten och katastrofåterställningen. Många faktorer för systemadministration kan också förbättras avsevärt i enlighet med vad som har angetts tidigare. Det finns en tendens inom administration och efterlevnad att inte reta upp folk genom att göra onödiga förändringar, men återigen, det finns stora möjligheter till förbättringar inom dessa områden i synnerhet om hänsyn tas till aktuella trender och nya regleringsteman. Totalkostnad för ägande (TCO): Totalkostnaden för ägande kommer inte ensamt att föra UM-beslutsprocessen i hamn, men den kan utgöra en viktig faktor. Mer detaljerad information anges i nästa avsnitt, men i korthet kan sägas att en UM-lösning med en leverantör ha en totalkostnad för ägande som ligger 40 % eller mer lägre än totalkostnaden för ägande med två leverantörer eller alternativ med två system. Kostnader för underhåll och leverantörsstabilitet är faktorer som också måste tas med i beräkningen vid analys av totalkostnaden för ägande.

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Hur Unified Communications kan erbjuda föregripande åtgärder i kärva ekonomiska tider och hur Microsofts UC lösningar kan förverkliga dessa

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

DK:s kommunikation, informations- och dokumenthantering med hjälp av Microsofts produkter

DK:s kommunikation, informations- och dokumenthantering med hjälp av Microsofts produkter DK:s kommunikation, informations- och dokumenthantering med hjälp av Microsofts produkter Alexandra Holstensson Filiz Kurtulus EXAMENSARBETE 2007 DATATEKNIK DK s communication, information- and document

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Tidrapportering i TimeLog

Tidrapportering i TimeLog Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Kvalitativ nytta av samarbetsfunktionerna i Microsoft Office Sharepoint Server 2007

Kvalitativ nytta av samarbetsfunktionerna i Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Kvalitativ nytta av samarbetsfunktionerna i Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: januari, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Timea Ilros Jesper Olsson Erik Wallin Agneta

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer