ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud"

Transkript

1 ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud Rapport över uppdraget Tillgängliggöra Öresundsregionens bild- och formutbud Konstfrämjandet Skåne Anna Lönnquist

2 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...4 Samarbeten...4 Aktörer inom konst- och formområdet...4 Referensgrupp...4 Turism...5 Danmark...5 Kollektivtrafik...5 Universitet och högskolor...5 Grafisk formgivning...5 Innehåll...6 Huvudmenyer...6 Startsida...6 Utställningar...6 Utställningsplatser...6 Publika arrangemang...6 Barn och unga...6 Text och kritik...6 Undermenyer...6 Om Öresundskonst...6 Annonsering...7 Kontakt...7 Länkar...7 Övriga funktioner...7 Sökfunktion...7 Nyhetsbrev...7 Facebook...7 Twitter...7 Mobil hemsida...8 Mobil applikation...8 Tillgänglighet...8 Språk...8 Tillgänglighetsanpassning...8 Publicering...9 Tjänster...9 2

3 Informatör/Marknadsförare...9 Programmering/Webbutveckling/Support Utvecklingsmöjligheter Övrigt Bus-avtal Titel/Logotyp Statisk hemsida Budget Budget år Budget år Kommentarer till budget år Kommentarer till budget år

4 Bakgrund Under 2011 har Konstfrämjandet Skåne med stöd av Region Skånes kulturnämnd arbetat med att ta fram ett förslag för att mer effektivt tillgängliggöra Öresundsregionens bild- och formutbud. Förslaget har utformats som ett webbaserat kalendarium med information om utställningar, konferenser, workshops, text och kritik samt en avdelning för barn och unga. Då det redan finns ett flertal aktörer på den danska sidan av sundet ligger fokus på den skånska delen av Öresundsregionen. Ett samarbete med det danska konstkalendariet kopenhagen.dk har inletts för att inledningsvis utbyta erfarenheter och i ett senare skede kunna samverka kring aktuella konsthändelser i Skåne och Köpenhamn/Danmark. Vernissageguiden är en tryckt guide som Konstfrämjandet Skåne producerat under många år med information om utställningar och vernissager i Malmö och Lund. Den har varit uppskattat av många men på senare år har även önskan om en digital guide kommit fram. En webbaserad lösning för hela Skånes utbud skulle vara ett mer effektivt och inkluderande sätt att nå ut med information om vad som sker i regionens konstliv. Att avveckla arbetet med vernissageguiden och i stället arbeta med ett digitalt kalendarium är förenligt med tiden och det sätt Konstfrämjandet Skåne vill utveckla sin verksamhet. Vi ser gärna att föreningen tar in en kvalificerad informatör/kommunikatör för att arbeta med att utveckla webbplatsen och som även kan ta ett samlat grepp kring andra delar gällande Konstfrämjandet Skånes informationsarbete. Personer som arbetat med uppdraget är Anna Lönnquist, projektledare Konstfrämjandet Skåne, Caroline Lund, verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet Skåne, Ulla Qvartsenklint, webbansvarig Konstfrämjandet Skåne samt Sofia Österhus och Hanna Nilsson, grafiska formgivare på Byggstudio. Förslaget har givits arbetsnamnet Öresundskonst. Samarbeten Aktörer inom konst- och formområdet Inom ramen för Öresundskonst finns många möjligheter till samarbeten inom regionen. Ett kalendarium av denna sort är ett utmärkt sätt för aktörer inom bild- och formområdet i regionen att marknadsföra sig. Genom att erbjuda utställningsplatser utrymme på hemsidan kan Öresundskonst, om möjligt, få en länk på den aktuella utställarens hemsida. Det kan vara i form av en ikon som leder vidare till Öresundskonst. Detta blir som en gemensam form av marknadsföring. Referensgrupp I det inledande arbetet med Öresundskonst kan det finnas ett behov av att tillsammans med aktörer som kan komma att vilja delta med information på hemsidan arbeta fram en metod för hur överlämnandet av information med text och bilder ska fungera. Under framarbetandet av förslaget har följande personer bjudits in och accepterat inbjudan. Gisela Fleischer, 4

5 konstpedagog Moderna museet, Mattias Givell, Verksamhetschef och projektledare Wanås konst, Aaron Fleming Falk, verksamhetsledare Skånes konstförening, Ola Gustafsson, gallerist Elastic Gallery och Thomas Kjellgren, chef Kristianstad konsthall. Turism Hemsidan kan även användas i strategiarbete inom turistnäringen genom att tillsammans med turism i Skåne arbeta mot det gemensamma målet att få fler besökare till Skåne. Genom att visa på Skånes stora och attraktiva konst- och formutbud kan vi locka fler besökare till regionen. Danmark Att utveckla ett samarbete med Köpenhamn i första hand för att skapa en naturlig koppling mellan den skånska och danska sidans konstutbud är ytterligare ett intressant arbetsområde. Genom att samarbeta med ett danskt konstkalendarium som kopenhagen.dk finns det möjlighet att öka intresset för den danska konstpubliken att utforska konstutbudet i Skåne, och tvärtom. Kollektivtrafik Ytterligare ett samarbete kan vara Skånetrafiken, för att uppmana konstintresserade boende i regionen och även turister att använda sig av kollektivtrafik för att ta del av Skånes utbud av konstutställningar och andra händelser. Här finns också möjligheter till utvecklandet av en särskild konstbiljett eller busstur som tar besökare till annars svårtillgängliga platser. I första hand kan samarbetet innebära att det finns en direktlänk där det aktuella konstresmålet är sökbart och leder vidare till Skånetrafikens söktjänst. Universitet och högskolor Att på sikt starta ett samarbete med universitet och högskolor i regionen är en annan möjlighet. Det kan handla om att i utvecklingsarbetet med hemsidan erbjuda kvalificerade praktikplatser för studenter som kan arbeta med att ta fram nya funktioner, hitta nya samarbeten eller att hitta andra sätt att arbeta med sidan. Grafisk formgivning För att kunna ge en tydlig överblick i hur ett digitalt kalendarium av denna typ skulle kunna se ut har vi valt att, tillsammans med grafiska formgivare, arbeta fram ett förslag på en grafisk profil. Det är viktigt att sidan har en attraktiv design och är lättnavigerad för att få människor att använda den. Vi har valt att samarbeta med Byggstudio, en designbyrå som arbetar med konceptuell design och helhetslösningar med kommunikativa förtecken. För mer information om Byggstudio, se deras hemsida byggstudio.com. Byggstudios förslag till Öresundskonst presenteras som pdf och bifogas presentationen. 5

6 Innehåll Förslaget är uppbyggt som en hemsida med startsida och fem undermenyer/kategorier. Kategorierna är utställningar, utställningsplatser, publika arrangemang, barn och unga samt text och kritik. Detta är det tänkta innehållet för de olika delarna: Huvudmenyer Startsida På denna sida finns det utrymme för en avdelning för nyheter, där de senaste aktuella händelserna visas. Det går också att anmäla sig till ett nyhetsbrev, ladda ner en eventuell mobil applikation och söka efter artikel, plats eller annan information som ryms på sidan. Det är också möjligt att installera en RSS-läsare på olika områden på sidan. Med RSS kan man prenumerera på information från webbsidor vilket möjliggör för besökare att prenumerera på nyhetsflödet, texter, utställningar eller något annat på hemsidan. På startsidan kan det även finnas en direktlänk till kopenhagen.dk, så att det enkelt går att se vad som händer på den danska sidan av Öresundsregionen. Utställningar Under denna meny finns en lista över aktuella utställningar. Utställningen presenteras med platsens namn, utställningens titel, datum och en bild. Genom att klicka på utställningens titel går det att ta sig vidare till ytterligare information om utställningen. Utställningsplatser För att informationen ska bli så tydlig som möjligt har vi valt att göra en egen kategori för alla utställningsplatser, dvs. museer, konsthallar och gallerier. Det kan även röra sig om en utställning i det offentliga rummet eller i andra tillfälliga lokaler, därav namnet utställningsplatser. Här finner man namn och stad på utställningsplatsen. Klickar man på namnet kommer man vidare till en sida med information om platsen samt adress, öppettider och en klickbar länk som skickar besökaren vidare till den aktuella platsens egen hemsida. Publika arrangemang Denna kategori kan innehålla allt från offentliga visningar på institutioner, föreläsningar, till workshops riktat mot en vuxen publik. Barn och unga Här samlas information om aktiviteter och händelser som riktar sig till barn och unga. Text och kritik Under denna kategori finns aktuella recensioner och andra texter som skrivs inom bild- och formområdet. Undermenyer Om Öresundskonst I denna meny finns kort information om hemsidan. 6

7 Annonsering I framtiden kan det finnas behov av att tillåta annonser på hemsidan. Det viktigaste är att det endast gäller seriösa annonsörer som är verksamma inom bild- och formområdet. Här kan man lägga information om vad som gäller för annonser. Kontakt Här hittas kontaktuppgifter till personer som arbetar med hemsidan. Länkar Under denna meny kan man samla olika sorters länkar med information som kan vara intressant inom området, men som inte är i fokus på hemsidan. Det kan handla om digitala konstguider i andra delar av världen, konstskolor och annan information som kan vara relevant för sidans besökare. Övriga funktioner Sökfunktion På sidan finns två olika sökfunktioner. Den ena funktionen går efter allmänna sökkriterier så som utställning, plats, artikel eller liknande. Den andra är en sökning i kalendern för att få fram vad som visas på en särskild plats ett visst datum. Nyhetsbrev På hemsidan ska det finnas möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet författas och skickas ut en gång i veckan. Brevet kan innehålla information om veckans händelser, vernissager och utställningar som snart avslutas. Det finns ett flertal alternativ för programvara gällande nyhetsbrev. De flesta program har en årlig avgift men det finns även några varianter där programmet är kostnadsfritt upp till ett visst antal prenumeranter. För att hålla ner kostnaderna kan detta vara en möjlighet i början som sedan kan ändras och justeras i takt med att prenumeranterna ökar. Facebook Att använda sig av sociala medier är i detta fall ett bra sätt att kommunicera med sina användare. Det utgör möjlighet att få feedback från de som använder sidan och är också ett bra sätt att marknadsföra sig. Facebooksidan tillhörande Öresundskonst skulle då vara en förenklad version av huvudsidan exempelvis med inlägg med utställningstips, vernissager och annan löpande information. På huvudsidan ska det finnas möjligheter att direkt tipsa om en nyhet, en text eller liknande på Facebook genom en snabb knapptryckning. Denna funktion gör att fler personer får information om att huvudsidan finns och möjliggör en mer levande kontakt mellan hemsidans mottagare och sändare. Twitter På sociala nätverkstjänsten och microbloggen Twitter finns möjlighet att skriva korta och snabba meddelanden, så kallade tweets, som är begränsade till 140 tecken. Twitter kan i detta 7

8 sammanhang fungera som ett effektivt sätt att nå ut med information till sina mottagare. Det ger också möjlighet till så kallade re-tweets, en funktion där man kan sprida eller vidarebefordra någon annans tweet. Därmed ger Twitter möjlighet för kommunikation mellan sändaren Öresundskonst och sidans användare. Mobil hemsida Fler och fler använder idag internet i sina mobiltelefoner. Att anpassa Öresundskonst till ett format som passar mobiltelefoner är därför en viktig funktion att utveckla. Denna uppgift är lämplig att läggas på webbplatsutvecklaren som med hjälp av ett särskilt kodsystem kan göra att sidan känner av att det är en mobil enhet som besöker hemsidan. Mobil applikation Förutom att hemsidan ska vara anpassad till mobila enheter finns det även möjlighet att utveckla en mobil applikation kopplad till Öresundskonst. Detta arbete bör lämnas över till en byrå som arbetar inom detta område. En app till denna sida skulle exempelvis kunna innehålla en kartfunktion som gör att man enkelt kan använda appen till att se vilka aktuella utställningar som finns, oavsett var man befinner sig i Skåne. En påminnelse om helgens vernissager skulle kunna vara en annan användbar funktion. För att få en överblick gällande kostnader för en mobil applikation har offertförfrågningar getts till tre apputvecklare i Malmö; Appbyrån, Crunchfish och Do-Fi. Ett av förslagen bifogas till presentationen för att ge en bild av vad en applikation skulle innebära och ha för funktion på en hemsida som Öresundskonst. Tillgänglighet Språk För att kunna nå ut till så många som möjligt är det viktigt att hemsidan inte enbart finns på svenska. I första hand är engelska det andra språk som det bör finnas en översatt version av. Här finns alternativet att översätta utvalda delar av hemsida eller att från början ha en utarbetad strategi för språkanvändning och satsa på att all information även ska vara tillgänglig på engelska. Den stora fördelen med det senare alternativet är att det också blir en guide för tillfälliga besökare eller boende i regionen som inte har svenska som sitt förstaspråk. För att inte behöva överlåta översättningen till någon utomstående är det rimligt att tänka sig att personen som arbetar med hemsidan lägger upp information både på svenska och engelska. Då en stor del av information kommer att lämnas av utställningsplatserna som deltar bör de, om möjligt, även skicka in sin utställningsinformation på engelska, för att undvika dubbelt arbete. Tillgänglighetsanpassning Att alla människor ska kunna ta del av information på hemsidor är viktigt. Personer med funktionsnedsättning ska kunna ha möjlighet att uppfatta, navigera och interagera med information på Internet. Tillgänglighetsaspekten bör omfatta alla funktionsnedsättningar som 8

9 påverkar tillgång till webben. Det kan handla om neurologiska, visuella, fysiska, psykiska, kognitiva, hörsel- och talfunktionshinder. Det är därför önskvärt att förhålla sig till detta när sidan är under uppbyggnad och, i den mån det är möjligt, anpassa funktioner på hemsidan efter dessa förutsättningar. En stor del av ansvaret för detta område ligger på webbutvecklaren som i uppbyggnadsfasen av sidan kan använda sig av kodning som gör hemsidan tillgänglig. Det finns även program med en så kallad plugin-lösning som kan installeras av läsaren. Exempelvis är programmet Talande webb gratis för användare. Webbplatser som ansluter sig till systemet betalar en årlig avgift. Publicering När det gäller publicering av information på hemsidan har vi funnit det bästa alternativet vara att den är redaktionellt styrd. Detta innebär att ett fåtal personer ges rättigheter att lägga upp information på hemsidan. Aktörer som önskar delta på hemsidan skickar in information exempelvis månads- eller veckovis och gör det då via e-post eller ett webbformulär. Detta gör att redaktören har möjlighet att godkänna och korrekturläsa allt innan det publiceras. Här är det viktigt att arbeta mot en deadline och helt enkelt inte godkänna det material som sänds in för sent. Att synas på Öresundskonst bör erbjudas till en viss kostnad för de som önskar deltaga med sin information. För dem med kontinuerliga utställningar och arrangemang kan antingen en årsavgift eller en halvårsavgift vara ett rimligt betalningsalternativ medan det också bör finnas möjlighet för tillfälliga arrangörer att betala en engångsavgift. Tjänster Informatör/Marknadsförare För att driva Öresundskonst krävs en person som arbetar med två huvudområden. I inledningsskedet inför lansering handlar det om att få museer, gallerier och andra utställningsplatser till att vilja vara med på hemsidan. Det är ett omfattande och tidskrävande marknadsföringsarbete som kommer vara nödvändigt för att hitta rätt kontakter och ge alla Skånes aktörer möjlighet att delta på hemsidan. Detta arbete fortlöper efter att förarbetet har gjorts, då det kan ske förändringar i form av nya utställningsplatser eller platser som lägger ner sin verksamhet. Det gäller att ständigt vara uppdaterad kring vad som sker i Skånes konstliv. När sidan lanseras inleds informationsarbetet. I detta skede består arbetet av att lägga upp information på hemsidan och hålla den uppdaterad. Informatören utbildas av webbutvecklaren i det publiceringssystem som anses bäst lämpat för denna typ av hemsida. En gång i veckan författas nyhetsbrevet och skickas ut till alla medlemmar. Det bör regelbundet göras uppdateringar på Öresundskonst Twitter och Facebook-sidor. De dagar personen inte arbetar med att lägga upp information går det att tidsinställa inlägg, så att de publiceras automatiskt vid en viss tid/datum och tas bort när det är inaktuellt. Sidan kan aldrig vara inaktiv, så att ge 9

10 andra i personalen kunskaper i systemet är viktigt vid ett eventuellt bortfall p.g.a. sjukdom, semester eller liknande. Programmering/Webbutveckling/Support För att bygga upp hemsidan kommer en programmerare att behöva arbeta heltid under tre månader för att färdigställa allt material och utveckla webbplatsen. Arbetsgången innefattar följande områden; Kravspecifikation att gå igenom kravspecifikationen för sidan för att se vilja funktioner som ska finnas på webbplatsen. Val av CMS undersökning av vilket publiceringsverktyg, CMS, som har lämpliga moduler, plugins osv. i grundsystemet samt för nedladdning för att kunna bygga funktionerna enligt kravspecifikationen. Installation att installera samt konfigurera CMS:et med tillhörande databas på servern (webbhotellet) Tilläggsmoduler installera och konfigurera de moduler som behövs. Exempeldata fylla webbplatsen med exempeldata. Formmall Bygga en formmall (CSS) enligt layout från grafiska formgivare samt installera denna på webbplatsen. Grafik anpassning av grafik för webben. Innehåll/struktur skapa en innehållsstuktur; menyer, kategorier osv. Börja lägga in information på webbplatsen. Test/felsökning Testa moduler och funktioner. Utbildning utbilda redaktörer i systemet så att de själva kan uppdatera hemsidan. Detta är i grova drag arbetsgången för webbplatsutvecklingen. När detta moment är avklarat kommer webbutvecklaren att vid behov stå till tjänst med; Support att vara behjälplig vid eventuella problem Utveckling implementera nya funktioner Systemuppdatering att uppdatera systemet när nya säkerhetsutgåvor eller versioner kommer. Utvecklingsmöjligheter I grunden är Öresundskonst en hemsida med i första hand löpande information om utställningar och annan information kring Skånes bild- och formutbud. Självklart finns det många möjligheter att finna nya funktioner och att fylla sidan med ytterligare information. Exempelvis kan det utvecklas olika teman på förstasidan vid särskilda händelser så som den årliga konstrundan i Skåne, fotobiennalen Fotografi i fokus, Malmö konsthögskolas årsutställning, Malmö gallerinatt eller när ateljeföreningar håller öppet hus. Vidare kan sidan fyllas med fördjupad information om konstnärer som ställer ut i regionen som kan intervjuas vid utställningar för att sedan presenteras med text och bild på hemsidan. Exempelvis kan veckans konstnär vara ett återkommande tema, där en konstnär presenteras i samband med en aktuell utställning. Här kan livereportage vara ett annat intressant sätt att presentera en konstnär, som sedan läggs upp via en videolänk på hemsidan. 10

11 Övrigt Bus-avtal För att publicera bilder på hemsidan i enlighet med upphovsrätt gällande bildkonst bör ett avtal med BUS ingås för att säkra att dessa frågor tas till vara på ett korrekt sätt. Ett avtalsförslag har upprättats mellan Konstfrämjandet Skåne och BUS vid ett tidigare tillfälle. Detta avtal kommer även att gälla för Öresundskonst. Titel/Logotyp Att välja titel till webbplatsen är något som bör tänkas igenom ordentligt. Det måste vara ett namn som gör att alla platser i Skåne känner sig inkluderade och vill delta på hemsidan. När titeln är vald bör en logotyp för webbplatsen genomarbetas. Logon bör vara lättigenkännlig och attraktiv så att det direkt går att härleda till hemsidan. För dessa delar kan det vara lämpligt att tillfråga ett flertal personer för att få fram förslag. Här kan personer som kommer att använda sidan tänkas bli tillfrågade. Ett alternativ är att arrangera en tävling där bästa bidraget får någon form av pris, till exempel rabatterat pris för att delta på hemsidan. Statisk hemsida En statisk hemsida har programmerats av Konstfrämjandet Skånes webbansvarige Ulla Qvartsenklint. Detta för att ge ett konkret exempel på hur sidan med Byggstudios design skulle kunna se ut på Internet. Sidan har tillfälligt lagts upp som en undersida på Konstfrämjandet Skånes hemsida, med webbadress 11

12 Budget Budget år 1 Informatör 50 % i 12 månader Programmering/Webbutveckling/Support Övrig personal Apputveckling Webbhotell + Domän Programvara Teknik Grafisk formgivning Arvoden referensgrupp Möten Resor Administration Övrigt Kvar från förstudie Totalt Budget år 2 Informatör 50 % i 12 månader Support Övrig personal Webbhotell + Domän Programvara Möten Resor Administration Övrigt Totalt Kommentarer till budget år 1 Gällande tjänster är kostnaden för informatör grundad på en månadslön på Webbutvecklingen avser en månadslön på , eller fakturering av summan. Totalsumman inkluderar sociala avgifter, semester och pension. Övrig personal avser semestervikarier och inkluderar semester och sociala avgifter. 12

13 Posten programvara innefattar inköp av program som är nödvändiga för arbetet; nyhetsbrev och bildredigeringsprogram som Photoshop och Indesign. För att kunna arbeta med denna typ av verksamhet krävs inköp av diverse teknik och kontorsartiklar. Det handlar om datorer, bildskärmar, projektor och annat som i dagsläget inte finns på arbetsplatsen. Posten för grafisk formgivning innebär vidareutveckling av Byggstudios design eller arvode till andra grafiska formgivare om ett annat koncept önskas. Arvoden till referensgrupp är räknat på ett timarvode a 750: - där minsta arbetsinsats är två timmar. Resor och möten är kostnader som beräknas användas i arbetet med marknadsföring. Det bör finnas utrymme för informatören att göra vissa resor och hålla i möten, både på arbetsplatsen och på andra platser. Posten övrigt är avsatt för oförutsedda händelser och utgifter och beräknad på cirka fem procent av totala summan. Kommentarer till budget år 2 Under det första året då sidan ska lanseras hittas flera utgifter som är engångsavgifter. De rörliga kostnader som kvarstår är lön för informatör och webbutvecklare, webbhotell och viss programvara såsom nyhetsbrev. Arbetsinsatsen för informatören är densamma som år 1 medan webbutvecklaren i fortsättningen fungerar som support vid behov med en arbetsinsats på cirka tio timmar i månaden. Även i fortsättningen är det viktigt att ett det finns ett visst utrymme för resor och möten. 13

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud Rapport över uppdraget Tillgängliggöra Öresundsregionens bild- och formutbud Konstfrämjandet Skåne Anna Lönnquist 2012-01-16 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation för webbplats Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul! Johanna Uddén

Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul! Johanna Uddén Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul! Johanna Uddén Bakgrund Jag arbetade i tre år med det ideella projektet Konsthuset Uppsala konsthall. Det uppkom ur frustration över ett blekt och alltför dolt

Läs mer

SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11

SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11 SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11 Dagens tema: Socialal medier FaceBook Skype Twitter Instagram mm. SOCIALA MEDIER Vilka finns och till vad används dom? 2 1 Läs användarvillkoren! Innan du ansluter

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Först av allt så vill vi tacka er alla för ert engagemang och intresse

Läs mer

Utställare på Bokmässan Community

Utställare på Bokmässan Community Utställare på Bokmässan Community Den här guiden är tänkt att hjälpa dig som utställare på Bokmässan att börja använda vår nya Community som ett sätt att kommunicera med besökare och andra aktörer på Bokmässan.

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Störst på lagom stora systemlösningar Vad är Agera Affärsstöd Webb? Montania har med utgångspunkt från det egenutvecklade affärssystemet Agera Affärsstöd 9 tagit

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com 1 Innehåll Redesign.......................................................................3 Värvet........................................................................

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal 3.47. Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts.

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Manual till hemsidesförslag för:

Manual till hemsidesförslag för: Manual till hemsidesförslag för: Av: Jenny Andersson & Josephine Persson Skola: KY-Akademien Göteborg Utbildning: Webbutvecklare Datum: 2009-02-20 Startsidan På startsidan vill vi ha logotypen högst upp

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Montania WebbPublicering administrerar din hemsida

Montania WebbPublicering administrerar din hemsida S O F T W A R E & S O L U T I O N Montania WebbPublicering administrerar din hemsida Nu kan vi på Montania erbjuda dig ett enkelt webbverktyg för att underhålla din webbplats. Många webbsidor är idag svåra

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Produktionsprislista och materialspecifikationer

Produktionsprislista och materialspecifikationer SYDSVENSKAN WEBBYRÅ Produktionsprislista och materialspecifikationer 2013 www.sydsvenskan-webbyra.se Webbannons Pris: 2250:- En webbannons är en grafisk animation (bild och text) anpassad för webben. Vi

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. 1990 2003 2006 www.htu.se www.htu.se Högskolans webbutveckling 1995 1995 lanserades

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress WordPress är ett kraftfullt publiceringsverktyg för webben som trots sin flexibilitet och styrka är lätt att komma

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Foto: Marco Gustafsson. SiteVisiondagarna 2013-09-25

Foto: Marco Gustafsson. SiteVisiondagarna 2013-09-25 Foto: Marco Gustafsson SiteVisiondagarna 2013-09-25 Övergången till responsiv webb och SiteVision Cloud Conny Andersson Johan Hedberg Johan Albertsson det låter som ett omöjligt uppdrag. Två månader?!

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Wordpressguide - Palmstiernska Släktföreningen. Det här kan du göra:

Wordpressguide - Palmstiernska Släktföreningen. Det här kan du göra: Palmstierna Wordpressguide Hej! Vad kul att du vill hjälpa till med Palmstiernska Släktföreningens hemsida http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com. Det första du behöver göra är att bestämma

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka!

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Det har blivit dags för den åttonde upplagan av The Official Guide to Stockholm Design Week. Den uppskattade och oumbärliga nyckeln till allt

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg - exempel från hemsidorna: www.vestus.se och www.thingsbym.se Copyrightinformation: Detta dokument är fritt att använda, även kommersiellt, så länge

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

2013-04-02 Ver 3.0. Lathund WP-tema SAGA

2013-04-02 Ver 3.0. Lathund WP-tema SAGA 03-04-0 Ver 3.0 Lathund WP-tema SAGA Om SAGA för wordpress SAGA är ett Wordpresstema framtaget av Psynkprojektet inom SKL för att underlätta kommuner och landsting att presentera vart man ska vända sig

Läs mer