ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud"

Transkript

1 ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud Rapport över uppdraget Tillgängliggöra Öresundsregionens bild- och formutbud Konstfrämjandet Skåne Anna Lönnquist

2 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...4 Samarbeten...4 Aktörer inom konst- och formområdet...4 Referensgrupp...4 Turism...5 Danmark...5 Kollektivtrafik...5 Universitet och högskolor...5 Grafisk formgivning...5 Innehåll...6 Huvudmenyer...6 Startsida...6 Utställningar...6 Utställningsplatser...6 Publika arrangemang...6 Barn och unga...6 Text och kritik...6 Undermenyer...6 Om Öresundskonst...6 Annonsering...7 Kontakt...7 Länkar...7 Övriga funktioner...7 Sökfunktion...7 Nyhetsbrev...7 Facebook...7 Twitter...7 Mobil hemsida...8 Mobil applikation...8 Tillgänglighet...8 Språk...8 Tillgänglighetsanpassning...8 Publicering...9 Tjänster...9 2

3 Informatör/Marknadsförare...9 Programmering/Webbutveckling/Support Utvecklingsmöjligheter Övrigt Bus-avtal Titel/Logotyp Statisk hemsida Budget Budget år Budget år Kommentarer till budget år Kommentarer till budget år

4 Bakgrund Under 2011 har Konstfrämjandet Skåne med stöd av Region Skånes kulturnämnd arbetat med att ta fram ett förslag för att mer effektivt tillgängliggöra Öresundsregionens bild- och formutbud. Förslaget har utformats som ett webbaserat kalendarium med information om utställningar, konferenser, workshops, text och kritik samt en avdelning för barn och unga. Då det redan finns ett flertal aktörer på den danska sidan av sundet ligger fokus på den skånska delen av Öresundsregionen. Ett samarbete med det danska konstkalendariet kopenhagen.dk har inletts för att inledningsvis utbyta erfarenheter och i ett senare skede kunna samverka kring aktuella konsthändelser i Skåne och Köpenhamn/Danmark. Vernissageguiden är en tryckt guide som Konstfrämjandet Skåne producerat under många år med information om utställningar och vernissager i Malmö och Lund. Den har varit uppskattat av många men på senare år har även önskan om en digital guide kommit fram. En webbaserad lösning för hela Skånes utbud skulle vara ett mer effektivt och inkluderande sätt att nå ut med information om vad som sker i regionens konstliv. Att avveckla arbetet med vernissageguiden och i stället arbeta med ett digitalt kalendarium är förenligt med tiden och det sätt Konstfrämjandet Skåne vill utveckla sin verksamhet. Vi ser gärna att föreningen tar in en kvalificerad informatör/kommunikatör för att arbeta med att utveckla webbplatsen och som även kan ta ett samlat grepp kring andra delar gällande Konstfrämjandet Skånes informationsarbete. Personer som arbetat med uppdraget är Anna Lönnquist, projektledare Konstfrämjandet Skåne, Caroline Lund, verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet Skåne, Ulla Qvartsenklint, webbansvarig Konstfrämjandet Skåne samt Sofia Österhus och Hanna Nilsson, grafiska formgivare på Byggstudio. Förslaget har givits arbetsnamnet Öresundskonst. Samarbeten Aktörer inom konst- och formområdet Inom ramen för Öresundskonst finns många möjligheter till samarbeten inom regionen. Ett kalendarium av denna sort är ett utmärkt sätt för aktörer inom bild- och formområdet i regionen att marknadsföra sig. Genom att erbjuda utställningsplatser utrymme på hemsidan kan Öresundskonst, om möjligt, få en länk på den aktuella utställarens hemsida. Det kan vara i form av en ikon som leder vidare till Öresundskonst. Detta blir som en gemensam form av marknadsföring. Referensgrupp I det inledande arbetet med Öresundskonst kan det finnas ett behov av att tillsammans med aktörer som kan komma att vilja delta med information på hemsidan arbeta fram en metod för hur överlämnandet av information med text och bilder ska fungera. Under framarbetandet av förslaget har följande personer bjudits in och accepterat inbjudan. Gisela Fleischer, 4

5 konstpedagog Moderna museet, Mattias Givell, Verksamhetschef och projektledare Wanås konst, Aaron Fleming Falk, verksamhetsledare Skånes konstförening, Ola Gustafsson, gallerist Elastic Gallery och Thomas Kjellgren, chef Kristianstad konsthall. Turism Hemsidan kan även användas i strategiarbete inom turistnäringen genom att tillsammans med turism i Skåne arbeta mot det gemensamma målet att få fler besökare till Skåne. Genom att visa på Skånes stora och attraktiva konst- och formutbud kan vi locka fler besökare till regionen. Danmark Att utveckla ett samarbete med Köpenhamn i första hand för att skapa en naturlig koppling mellan den skånska och danska sidans konstutbud är ytterligare ett intressant arbetsområde. Genom att samarbeta med ett danskt konstkalendarium som kopenhagen.dk finns det möjlighet att öka intresset för den danska konstpubliken att utforska konstutbudet i Skåne, och tvärtom. Kollektivtrafik Ytterligare ett samarbete kan vara Skånetrafiken, för att uppmana konstintresserade boende i regionen och även turister att använda sig av kollektivtrafik för att ta del av Skånes utbud av konstutställningar och andra händelser. Här finns också möjligheter till utvecklandet av en särskild konstbiljett eller busstur som tar besökare till annars svårtillgängliga platser. I första hand kan samarbetet innebära att det finns en direktlänk där det aktuella konstresmålet är sökbart och leder vidare till Skånetrafikens söktjänst. Universitet och högskolor Att på sikt starta ett samarbete med universitet och högskolor i regionen är en annan möjlighet. Det kan handla om att i utvecklingsarbetet med hemsidan erbjuda kvalificerade praktikplatser för studenter som kan arbeta med att ta fram nya funktioner, hitta nya samarbeten eller att hitta andra sätt att arbeta med sidan. Grafisk formgivning För att kunna ge en tydlig överblick i hur ett digitalt kalendarium av denna typ skulle kunna se ut har vi valt att, tillsammans med grafiska formgivare, arbeta fram ett förslag på en grafisk profil. Det är viktigt att sidan har en attraktiv design och är lättnavigerad för att få människor att använda den. Vi har valt att samarbeta med Byggstudio, en designbyrå som arbetar med konceptuell design och helhetslösningar med kommunikativa förtecken. För mer information om Byggstudio, se deras hemsida byggstudio.com. Byggstudios förslag till Öresundskonst presenteras som pdf och bifogas presentationen. 5

6 Innehåll Förslaget är uppbyggt som en hemsida med startsida och fem undermenyer/kategorier. Kategorierna är utställningar, utställningsplatser, publika arrangemang, barn och unga samt text och kritik. Detta är det tänkta innehållet för de olika delarna: Huvudmenyer Startsida På denna sida finns det utrymme för en avdelning för nyheter, där de senaste aktuella händelserna visas. Det går också att anmäla sig till ett nyhetsbrev, ladda ner en eventuell mobil applikation och söka efter artikel, plats eller annan information som ryms på sidan. Det är också möjligt att installera en RSS-läsare på olika områden på sidan. Med RSS kan man prenumerera på information från webbsidor vilket möjliggör för besökare att prenumerera på nyhetsflödet, texter, utställningar eller något annat på hemsidan. På startsidan kan det även finnas en direktlänk till kopenhagen.dk, så att det enkelt går att se vad som händer på den danska sidan av Öresundsregionen. Utställningar Under denna meny finns en lista över aktuella utställningar. Utställningen presenteras med platsens namn, utställningens titel, datum och en bild. Genom att klicka på utställningens titel går det att ta sig vidare till ytterligare information om utställningen. Utställningsplatser För att informationen ska bli så tydlig som möjligt har vi valt att göra en egen kategori för alla utställningsplatser, dvs. museer, konsthallar och gallerier. Det kan även röra sig om en utställning i det offentliga rummet eller i andra tillfälliga lokaler, därav namnet utställningsplatser. Här finner man namn och stad på utställningsplatsen. Klickar man på namnet kommer man vidare till en sida med information om platsen samt adress, öppettider och en klickbar länk som skickar besökaren vidare till den aktuella platsens egen hemsida. Publika arrangemang Denna kategori kan innehålla allt från offentliga visningar på institutioner, föreläsningar, till workshops riktat mot en vuxen publik. Barn och unga Här samlas information om aktiviteter och händelser som riktar sig till barn och unga. Text och kritik Under denna kategori finns aktuella recensioner och andra texter som skrivs inom bild- och formområdet. Undermenyer Om Öresundskonst I denna meny finns kort information om hemsidan. 6

7 Annonsering I framtiden kan det finnas behov av att tillåta annonser på hemsidan. Det viktigaste är att det endast gäller seriösa annonsörer som är verksamma inom bild- och formområdet. Här kan man lägga information om vad som gäller för annonser. Kontakt Här hittas kontaktuppgifter till personer som arbetar med hemsidan. Länkar Under denna meny kan man samla olika sorters länkar med information som kan vara intressant inom området, men som inte är i fokus på hemsidan. Det kan handla om digitala konstguider i andra delar av världen, konstskolor och annan information som kan vara relevant för sidans besökare. Övriga funktioner Sökfunktion På sidan finns två olika sökfunktioner. Den ena funktionen går efter allmänna sökkriterier så som utställning, plats, artikel eller liknande. Den andra är en sökning i kalendern för att få fram vad som visas på en särskild plats ett visst datum. Nyhetsbrev På hemsidan ska det finnas möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet författas och skickas ut en gång i veckan. Brevet kan innehålla information om veckans händelser, vernissager och utställningar som snart avslutas. Det finns ett flertal alternativ för programvara gällande nyhetsbrev. De flesta program har en årlig avgift men det finns även några varianter där programmet är kostnadsfritt upp till ett visst antal prenumeranter. För att hålla ner kostnaderna kan detta vara en möjlighet i början som sedan kan ändras och justeras i takt med att prenumeranterna ökar. Facebook Att använda sig av sociala medier är i detta fall ett bra sätt att kommunicera med sina användare. Det utgör möjlighet att få feedback från de som använder sidan och är också ett bra sätt att marknadsföra sig. Facebooksidan tillhörande Öresundskonst skulle då vara en förenklad version av huvudsidan exempelvis med inlägg med utställningstips, vernissager och annan löpande information. På huvudsidan ska det finnas möjligheter att direkt tipsa om en nyhet, en text eller liknande på Facebook genom en snabb knapptryckning. Denna funktion gör att fler personer får information om att huvudsidan finns och möjliggör en mer levande kontakt mellan hemsidans mottagare och sändare. Twitter På sociala nätverkstjänsten och microbloggen Twitter finns möjlighet att skriva korta och snabba meddelanden, så kallade tweets, som är begränsade till 140 tecken. Twitter kan i detta 7

8 sammanhang fungera som ett effektivt sätt att nå ut med information till sina mottagare. Det ger också möjlighet till så kallade re-tweets, en funktion där man kan sprida eller vidarebefordra någon annans tweet. Därmed ger Twitter möjlighet för kommunikation mellan sändaren Öresundskonst och sidans användare. Mobil hemsida Fler och fler använder idag internet i sina mobiltelefoner. Att anpassa Öresundskonst till ett format som passar mobiltelefoner är därför en viktig funktion att utveckla. Denna uppgift är lämplig att läggas på webbplatsutvecklaren som med hjälp av ett särskilt kodsystem kan göra att sidan känner av att det är en mobil enhet som besöker hemsidan. Mobil applikation Förutom att hemsidan ska vara anpassad till mobila enheter finns det även möjlighet att utveckla en mobil applikation kopplad till Öresundskonst. Detta arbete bör lämnas över till en byrå som arbetar inom detta område. En app till denna sida skulle exempelvis kunna innehålla en kartfunktion som gör att man enkelt kan använda appen till att se vilka aktuella utställningar som finns, oavsett var man befinner sig i Skåne. En påminnelse om helgens vernissager skulle kunna vara en annan användbar funktion. För att få en överblick gällande kostnader för en mobil applikation har offertförfrågningar getts till tre apputvecklare i Malmö; Appbyrån, Crunchfish och Do-Fi. Ett av förslagen bifogas till presentationen för att ge en bild av vad en applikation skulle innebära och ha för funktion på en hemsida som Öresundskonst. Tillgänglighet Språk För att kunna nå ut till så många som möjligt är det viktigt att hemsidan inte enbart finns på svenska. I första hand är engelska det andra språk som det bör finnas en översatt version av. Här finns alternativet att översätta utvalda delar av hemsida eller att från början ha en utarbetad strategi för språkanvändning och satsa på att all information även ska vara tillgänglig på engelska. Den stora fördelen med det senare alternativet är att det också blir en guide för tillfälliga besökare eller boende i regionen som inte har svenska som sitt förstaspråk. För att inte behöva överlåta översättningen till någon utomstående är det rimligt att tänka sig att personen som arbetar med hemsidan lägger upp information både på svenska och engelska. Då en stor del av information kommer att lämnas av utställningsplatserna som deltar bör de, om möjligt, även skicka in sin utställningsinformation på engelska, för att undvika dubbelt arbete. Tillgänglighetsanpassning Att alla människor ska kunna ta del av information på hemsidor är viktigt. Personer med funktionsnedsättning ska kunna ha möjlighet att uppfatta, navigera och interagera med information på Internet. Tillgänglighetsaspekten bör omfatta alla funktionsnedsättningar som 8

9 påverkar tillgång till webben. Det kan handla om neurologiska, visuella, fysiska, psykiska, kognitiva, hörsel- och talfunktionshinder. Det är därför önskvärt att förhålla sig till detta när sidan är under uppbyggnad och, i den mån det är möjligt, anpassa funktioner på hemsidan efter dessa förutsättningar. En stor del av ansvaret för detta område ligger på webbutvecklaren som i uppbyggnadsfasen av sidan kan använda sig av kodning som gör hemsidan tillgänglig. Det finns även program med en så kallad plugin-lösning som kan installeras av läsaren. Exempelvis är programmet Talande webb gratis för användare. Webbplatser som ansluter sig till systemet betalar en årlig avgift. Publicering När det gäller publicering av information på hemsidan har vi funnit det bästa alternativet vara att den är redaktionellt styrd. Detta innebär att ett fåtal personer ges rättigheter att lägga upp information på hemsidan. Aktörer som önskar delta på hemsidan skickar in information exempelvis månads- eller veckovis och gör det då via e-post eller ett webbformulär. Detta gör att redaktören har möjlighet att godkänna och korrekturläsa allt innan det publiceras. Här är det viktigt att arbeta mot en deadline och helt enkelt inte godkänna det material som sänds in för sent. Att synas på Öresundskonst bör erbjudas till en viss kostnad för de som önskar deltaga med sin information. För dem med kontinuerliga utställningar och arrangemang kan antingen en årsavgift eller en halvårsavgift vara ett rimligt betalningsalternativ medan det också bör finnas möjlighet för tillfälliga arrangörer att betala en engångsavgift. Tjänster Informatör/Marknadsförare För att driva Öresundskonst krävs en person som arbetar med två huvudområden. I inledningsskedet inför lansering handlar det om att få museer, gallerier och andra utställningsplatser till att vilja vara med på hemsidan. Det är ett omfattande och tidskrävande marknadsföringsarbete som kommer vara nödvändigt för att hitta rätt kontakter och ge alla Skånes aktörer möjlighet att delta på hemsidan. Detta arbete fortlöper efter att förarbetet har gjorts, då det kan ske förändringar i form av nya utställningsplatser eller platser som lägger ner sin verksamhet. Det gäller att ständigt vara uppdaterad kring vad som sker i Skånes konstliv. När sidan lanseras inleds informationsarbetet. I detta skede består arbetet av att lägga upp information på hemsidan och hålla den uppdaterad. Informatören utbildas av webbutvecklaren i det publiceringssystem som anses bäst lämpat för denna typ av hemsida. En gång i veckan författas nyhetsbrevet och skickas ut till alla medlemmar. Det bör regelbundet göras uppdateringar på Öresundskonst Twitter och Facebook-sidor. De dagar personen inte arbetar med att lägga upp information går det att tidsinställa inlägg, så att de publiceras automatiskt vid en viss tid/datum och tas bort när det är inaktuellt. Sidan kan aldrig vara inaktiv, så att ge 9

10 andra i personalen kunskaper i systemet är viktigt vid ett eventuellt bortfall p.g.a. sjukdom, semester eller liknande. Programmering/Webbutveckling/Support För att bygga upp hemsidan kommer en programmerare att behöva arbeta heltid under tre månader för att färdigställa allt material och utveckla webbplatsen. Arbetsgången innefattar följande områden; Kravspecifikation att gå igenom kravspecifikationen för sidan för att se vilja funktioner som ska finnas på webbplatsen. Val av CMS undersökning av vilket publiceringsverktyg, CMS, som har lämpliga moduler, plugins osv. i grundsystemet samt för nedladdning för att kunna bygga funktionerna enligt kravspecifikationen. Installation att installera samt konfigurera CMS:et med tillhörande databas på servern (webbhotellet) Tilläggsmoduler installera och konfigurera de moduler som behövs. Exempeldata fylla webbplatsen med exempeldata. Formmall Bygga en formmall (CSS) enligt layout från grafiska formgivare samt installera denna på webbplatsen. Grafik anpassning av grafik för webben. Innehåll/struktur skapa en innehållsstuktur; menyer, kategorier osv. Börja lägga in information på webbplatsen. Test/felsökning Testa moduler och funktioner. Utbildning utbilda redaktörer i systemet så att de själva kan uppdatera hemsidan. Detta är i grova drag arbetsgången för webbplatsutvecklingen. När detta moment är avklarat kommer webbutvecklaren att vid behov stå till tjänst med; Support att vara behjälplig vid eventuella problem Utveckling implementera nya funktioner Systemuppdatering att uppdatera systemet när nya säkerhetsutgåvor eller versioner kommer. Utvecklingsmöjligheter I grunden är Öresundskonst en hemsida med i första hand löpande information om utställningar och annan information kring Skånes bild- och formutbud. Självklart finns det många möjligheter att finna nya funktioner och att fylla sidan med ytterligare information. Exempelvis kan det utvecklas olika teman på förstasidan vid särskilda händelser så som den årliga konstrundan i Skåne, fotobiennalen Fotografi i fokus, Malmö konsthögskolas årsutställning, Malmö gallerinatt eller när ateljeföreningar håller öppet hus. Vidare kan sidan fyllas med fördjupad information om konstnärer som ställer ut i regionen som kan intervjuas vid utställningar för att sedan presenteras med text och bild på hemsidan. Exempelvis kan veckans konstnär vara ett återkommande tema, där en konstnär presenteras i samband med en aktuell utställning. Här kan livereportage vara ett annat intressant sätt att presentera en konstnär, som sedan läggs upp via en videolänk på hemsidan. 10

11 Övrigt Bus-avtal För att publicera bilder på hemsidan i enlighet med upphovsrätt gällande bildkonst bör ett avtal med BUS ingås för att säkra att dessa frågor tas till vara på ett korrekt sätt. Ett avtalsförslag har upprättats mellan Konstfrämjandet Skåne och BUS vid ett tidigare tillfälle. Detta avtal kommer även att gälla för Öresundskonst. Titel/Logotyp Att välja titel till webbplatsen är något som bör tänkas igenom ordentligt. Det måste vara ett namn som gör att alla platser i Skåne känner sig inkluderade och vill delta på hemsidan. När titeln är vald bör en logotyp för webbplatsen genomarbetas. Logon bör vara lättigenkännlig och attraktiv så att det direkt går att härleda till hemsidan. För dessa delar kan det vara lämpligt att tillfråga ett flertal personer för att få fram förslag. Här kan personer som kommer att använda sidan tänkas bli tillfrågade. Ett alternativ är att arrangera en tävling där bästa bidraget får någon form av pris, till exempel rabatterat pris för att delta på hemsidan. Statisk hemsida En statisk hemsida har programmerats av Konstfrämjandet Skånes webbansvarige Ulla Qvartsenklint. Detta för att ge ett konkret exempel på hur sidan med Byggstudios design skulle kunna se ut på Internet. Sidan har tillfälligt lagts upp som en undersida på Konstfrämjandet Skånes hemsida, med webbadress 11

12 Budget Budget år 1 Informatör 50 % i 12 månader Programmering/Webbutveckling/Support Övrig personal Apputveckling Webbhotell + Domän Programvara Teknik Grafisk formgivning Arvoden referensgrupp Möten Resor Administration Övrigt Kvar från förstudie Totalt Budget år 2 Informatör 50 % i 12 månader Support Övrig personal Webbhotell + Domän Programvara Möten Resor Administration Övrigt Totalt Kommentarer till budget år 1 Gällande tjänster är kostnaden för informatör grundad på en månadslön på Webbutvecklingen avser en månadslön på , eller fakturering av summan. Totalsumman inkluderar sociala avgifter, semester och pension. Övrig personal avser semestervikarier och inkluderar semester och sociala avgifter. 12

13 Posten programvara innefattar inköp av program som är nödvändiga för arbetet; nyhetsbrev och bildredigeringsprogram som Photoshop och Indesign. För att kunna arbeta med denna typ av verksamhet krävs inköp av diverse teknik och kontorsartiklar. Det handlar om datorer, bildskärmar, projektor och annat som i dagsläget inte finns på arbetsplatsen. Posten för grafisk formgivning innebär vidareutveckling av Byggstudios design eller arvode till andra grafiska formgivare om ett annat koncept önskas. Arvoden till referensgrupp är räknat på ett timarvode a 750: - där minsta arbetsinsats är två timmar. Resor och möten är kostnader som beräknas användas i arbetet med marknadsföring. Det bör finnas utrymme för informatören att göra vissa resor och hålla i möten, både på arbetsplatsen och på andra platser. Posten övrigt är avsatt för oförutsedda händelser och utgifter och beräknad på cirka fem procent av totala summan. Kommentarer till budget år 2 Under det första året då sidan ska lanseras hittas flera utgifter som är engångsavgifter. De rörliga kostnader som kvarstår är lön för informatör och webbutvecklare, webbhotell och viss programvara såsom nyhetsbrev. Arbetsinsatsen för informatören är densamma som år 1 medan webbutvecklaren i fortsättningen fungerar som support vid behov med en arbetsinsats på cirka tio timmar i månaden. Även i fortsättningen är det viktigt att ett det finns ett visst utrymme för resor och möten. 13

ECOonline AB - Social Media strategi

ECOonline AB - Social Media strategi ECOonline AB - Social Media strategi ECOonline är ett IT- och Programvaruföretag. ECOonline är idag inte närvarande på några sociala medier. Eftersom sociala medier vid en första anblick kan verka oöverskådliga

Läs mer

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 1 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 METOD... 6 AVGRÄNSNINGAR... 7 RESULTAT... 8 PROJEKTETS WEBBPLATS - SKL.SE/PSYNK... 8 PROJEKTPLATSEN.SE...

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier, Medieinstitutet Abstract Den här förstudien försöker konkret besvara frågan Hur kan H&M dra nytta av Sociala Medier för att ytterligare stärka sitt varumärke,

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB)

Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) 1 Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på uppdragskonsult som projektledare och ITarkitekt. Upphandlingen görs som ett

Läs mer

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg 2010 Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg Weine Sundell Länsbibliotek Sydost 2010 Innehåll Direktiv utredning om möjligheter till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Informationsenheten Umeå universitet 2012-08-31 Dnr 102-22-96-11 Informationsenheten Intranät - förstudie Slutrapport 2012-08-31 Dnr 102-2296-11 Sid 1 (79)

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Förstudierapport KARTLÄGGNING AV IT-KOMMUNIKATION FÖR REKO RINGARNA / EKONU!

Förstudierapport KARTLÄGGNING AV IT-KOMMUNIKATION FÖR REKO RINGARNA / EKONU! Förstudierapport KARTLÄGGNING AV IT-KOMMUNIKATION FÖR REKO RINGARNA / EKONU! Genomförd i februari 2015 på uppdrag av projektet EkoNu! WEBCORE SOLFVÄGEN 219, 65450 SOLF Förstudierapport Sida 1 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Här är vi idag. Se Bilaga 1 för exempel på hur sajter inom scoutrörelsen kan se ut idag.

Här är vi idag. Se Bilaga 1 för exempel på hur sajter inom scoutrörelsen kan se ut idag. http:/ //www.scouterna. se en offertförfrågan från Scouterna hej! Det är vi som är Scouterna. I höst lanserar vi vår nya webbplats, en multisajtlösning med drygt tusen sajter och flera tusen redaktörer,

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer