Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015"

Transkript

1 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015 Rädda Barnens mål är att främja förverkligandet av barnets rättigheter och förbättra barnets ställning både i hemlandet och ute i världen. I Finland tillhandahåller vi tjänster inom förebyggande barnskydd, öppenvård och vård utanför hemmet. Vi arbetar också med utveckling och påverkan inom barnskyddsverksamhet och när det gäller att främja barnets rättigheter. Rädda Barnens barnskyddstjänster erbjuder kommuner goda möjligheter att innehållsmässigt stärka sitt eget barnskyddsarbete genom mångsidiga former av service som förverkligas av erfarna yrkesmänniskor. Rädda Barnen är en riksomfattande barnskyddsorganisation, vars barnskyddsarbete genom utvecklingsprojekt, som drivs med stöd av penningautomatföreningen RAY eller med organisationens egna medel, ständigt utvecklas för att motsvara rådande behov. I vårt barnskyddsarbete utgår vi från förverkligandet av barnets bästa och barnets rättigheter. Vi stöder fungerande interaktion mellan barn och unga samt deras föräldrar, foster- och adoptivföräldrar. Vi stöder också de vuxna parterna i deras föräldraskap. Arbetet med barnens och familjernas nätverk är en viktig utgångspunkt för oss. Den höga kvaliteten på vår barnskyddsverksamhet grundar sig på välutbildade yrkesmänniskors arbete. Inom våra barnskyddstjänster på olika håll i Finland arbetar nästan 50 kompetenta socialarbetare samt 10 socialhandledare och övriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovård samt fostran. Barnhemmens ledare är antingen sjukskötare eller yrkeshögskoleutbildade socionomer. Vår personal har vidareutbildat sig mångsidigt, vissa medarbetare är bl.a. familjeterapeuter, arbetsledare och specialsocialarbetare inom barn- och ungdomssocialarbete. Våra medarbetare har fått fortbildning när det gäller observation av interaktion mellan föräldrar och barn. I varje barnhem finns utbildade Silta-handledare. Personalen får stöd av den riksomfattande organisationens experter, som t.ex. överläkare, jurist och utvecklingsenhetens medarbetare. Ytterligare information om vår verksamhet fås på

2 Adoptionsverksamhet Genom Rädda Barnen får årligen cirka 30 inhemska och 100 utländska adoptivbarn ett hem. Erfarenheterna av att placera barn i adoptivfamiljer, av adoptionsrådgivning samt av arbete med adoptivfamiljerna under barnens uppväxt ger värdefull kunskap och stärker organisationens kompetens när det gäller adoptioner. Rädda Barnen innehar specialkompetens när det gäller adoptionsverksamhet, och organisationen verkar som adoptionsbyrå med fullmakt av social- och hälsovårdsministeriet. Vi iakttar ministeriets instruktioner för adoptionsrådgivare (STM 2013). Adoptionslagen förpliktar till bl.a. kartläggning av stödbehov och stöd efter adoption till alla berörda parter. Information om tilläggsstöd för familjer finns i prislistan också under rubriken Specialuppgifter inom barnskydd och adoptionsverksamhet. Ett avgiftsbelagt telefonnummer rörande adoptionsärenden öppnas för myndigheter och professionella (pris 2,20 /min.). Konsultationssamtal till numret besvaras tisdagar och torsdagar kl Adoptionsrådgivning före adoption Adoptionsrådgivning till familjer som önskar sig ett barn, 4-7 möten ,00 extra möten per timme á 110 /h (förhandlas med kommunen) arbete i par timpris á 110 /h för arbetsparets del (förhandlas med kommunen) Adoptionsrådgivning till familj med adoptionstillstånd som flyttar från kommunen...á 110,00 /h Avgift för handlingar (hemland, Filippinerna)...335,00 Kompletterande utredning (utlåtande)...325,00 Omfattande kompletterande utredning eller uppdatering av hemutredning: (möten + utlåtande) á 355 /möte utlåtande Årligt möte för familjer som väntar ett inhemskt barn...355,00 Stöd och uppföljning av adoptionsplacering före fastställd adoption/rapport eller handlingar...541,00 Adoptionsrådgivning till förälder 1 som överväger att lämna sitt barn för adoption ,00 Adoptionsrådgivning till förälder 2 som överväger att lämna sitt barn för adoption ,00 Adoptionsrådgivning till barn och placering i adoptivfamilj...913,00 (när avgift för kortvarig familjevård inte uppbärs) Adoption vid familjevård eller adoption inom familjen/barn, 1-5 möten á avgift för handlingar Vid adoption inom familjen tilläggsavgift för syskon/barn (avgift för handlingar+ möte...445,00 Avbruten adoptionsrådgivning/möte...355,00 Övrig adoptionsrådgivning...á 110,00 /h Adoptionsrådgivning på andra språk än de inhemska (+20 %) Adoptionsrådgivning efter fastställd adoption Kartläggning och utredning av stöd och hjälpbehov...541,00 Stöd och uppföljning efter att adoptionen fastställts/rapport...541,00 Stödbesök efter adoption av barn (i det inledande skedet eller under barnets uppväxt)...355,00 Stödbesök, biologisk förälder...355,00 Beredning, upprättande och stöd av avtal om kontakt...á 110,00 /h Interaktionsstöd för adoptivbarn och familj (6 mötesmodell) ,00 Varar ca 8 månader/familj och omfattar samtal, praktiskt arbete, videoinspelning av interaktiva situationer med barn och förälder samt gemensam genomgång. Familjeterapeutiskt stöd till familjer eller konsultation till professionella/45 min 83,00 eller 60 min...110,00 Övrigt adoptionsarbete, exempelvis ytterligare rådgivning eller utlåtanden till övriga aktörer enligt överenskommelse...á 110,00 /h Senare stöd och råd av adoptionsrådgivare till adoptionens olika parter Kansliavgift... 75,00 Möte, förberedande arbete, korrespondens eller annan kontakt...á 110,00 /h Möte med myndighet...á 200,00 /h Förfrågningar utomlands sker genom den internationella adoptionstjänsten. Kostnader för förfrågningar och/eller arrangemang för resa till ursprungsland varierar från fall till fall, beroende på omfattningen av förfrågningsprocessen samt på det aktuella landet. 2 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

3 Kamratgrupper med ledare och övrigt adoptionsarbete Grupp för adopterade barn/barn...200,00 Grupp en gång i veckan (10 x 1,5h) eller daggrupp (5 x 4h). Omfattar inledande intervjuer och möte för uppföljning Grupp för adoptivfamiljer/person 16 h...228,00 Grupper Ihan iholla/person (6 möten)...196,00 Övriga smågrupper och kurser för adoptivfamiljer och andra aktörer inom adoption prissätts utgående från gruppen. Grupper för adoptivbarn och -familjer arrangeras delvis med donerade medel. För resor i samband med adoptionsverksamhetens hembesök debiteras skatteförvaltningens kilometerersättning. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

4 Familjevård Rädda Barnens familjevård omfattar cirka 200 barn och 150 fosterfamiljer. Familjevårdens klientarbete finansieras med serviceavgifter. När det gäller utvecklingen av familjevården ger penningautomatföreningen RAY viktigt stöd genom utvecklingsprojekt med anknytning till familjevård. Ett särskilt mål i utvecklingsarbetet är att skapa och stärka barns delaktighet samt hörandet av barn, arbetsmetoder som främjar interaktion, och ett mångsidigare stöd till de olika parterna inom familjevården. Utbildning och bedömning av familjevård samt barns placering Inom utbildningen används metoden PRIDE, som Rädda Barnen är med om att utveckla. Utbildningen genomförs antingen som en familje- eller gruppcentrerad process. Under placeringsprocessen bekantar sig socialskötarna i samarbete med socialtjänsten noggrant med barnets och familjens situation, bedömer och söker fram en lämplig fosterfamilj samt deltar i de möten som behövs under placeringsskedet. Ett barn kan behöva kortvarig familjevård i samband med barnskyddets öppenvårds placeringar, vid brådskande placeringar, under utvärderingsskedet när omhändertagande bedöms före en långsiktig fosterhems- eller annan placering, eller under betänketiden vid adoption. Placering i kortvarig familjevård ,00 Omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av situationen rörande barnets placering inklusive konsultationer och möten. För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. Utbildning av familjevårdare och placering av barn ,00 Omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av barnets situation inklusive konsultationer och möten. För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. Utbildning och bedömning av familjer i barnets närkrets och släkt ,00 Familjevårdens socialarbetare handhar utbildning och bedömning av fosterfamiljer när det handlar om placering inom barnets närmaste krets eller hos släktingar. Priset omfattar 16 timmar arbete i par, alternativt separat prissättning enligt uppdrag. Separata offertförfrågningar rörande utbildning eller placeringssituationer till regionkontoren. Familjevårdsstöd Rädda Barnens familjevårdsstöd grundar sig på stöd av interaktionen mellan barnet och de anhöriga samt förståelsen för hur barnets nära relationer inverkar på barnets beteende och sätt att kommunicera. Fosterfamiljer som omfattas av familjevårdsstödet blir en del av enheten och nätverket för Rädda Barnens barnskyddsarbete. Mer erfarna fosterföräldrar fungerar som familjevårdens mentorer i situationer som kräver specialstöd eller starkt stöd. Vid stöd av familjevård använder man sig av organisationens riksomfattande expertis. Socialarbetare och övriga professionella är bland annat utbildade PRI- DE-utbildare, och de har också utbildning för att kunna stöda placerade barn när det gäller interaktion och nära relationer. I regionkontoren finns också kompetens när det gäller bland annat theraplay-, DDP- och familjeterapi samt interaktionstest (MIM). Dessutom arrangerar regionkontoren regelbundet konsultationer med barnläkare och barnpsykiater, och arbetshandledning för personalen. Inom familjevårdsstödet tillämpas i regel antingen specialstöd eller starkt stöd. Grundstöd kan tillämpas i stabila skeden av stödperioden. Familjevård, grundstöd/barn ,00 /månad grundstödet är avsett för skeden när familjevården är stabil, då varken barnet eller fosterfamiljen har behov av specialstöd. Familjevård, specialstöd/barn ,00 /månad specialstöd tillämpas alltid när barnet har specialbehov, vid brytningsskeden inom familjen eller hos barnet, eller under barnets utvecklingsskeden som orsakar behov av specialstöd och särskilda möten. Starkt stödd familjevård/barn ,00 /månad starkt stödd familjevård tillämpas alltid då man bedömer att familjevården kräver starkt stöd på grund av antingen barnets specialbehov eller andra specialkrav i anknytning till familjevården, som gör att det behövs särskilt täta kontakter och möten samt särskilt arbete med barnet och fosterfamiljen. Stöd och uppföljning av kortvarig familjevård/barn ,00 /månad omfattar bedömning av barnets situation under placeringen, möten med de biologiska föräldrarna i detta ärende, vid behov konsultation med barnpsykiater samt olika förhandlingar om barnets situation. Vid begäran utlåtande om barnets situation samt stöd till fosterfamiljen och barnet under placeringen samt dess övergångsskeden. 4 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

5 Familjevårdsstödet omfattar (utan enskilda rese- eller övriga ersättningar) namngiven socialarbetare med ansvar för fosterfamiljen tillräckliga möten som avtalas individuellt utifrån barn och familj samt arbete med barn och fosterföräldrar med syfte att stöda interaktionen mellan barn och förälder handledning av fosterföräldrar i deras uppgift som fostrare och vårdare, utgående från organisationens expertis och kunnande när det gäller arbete med placerade barn vi gör hembesök samt arrangerar andra behövliga möten samt övrig kontakt med fosterfamiljen och barnet vi deltar i möten rörande klientplaner och i andra behövliga möten vi håller kontakt med socialarbetaren som ansvarar för ärenden rörande barnet, och sköter överenskommen rapportering och dokumentering i barnets och familjens fall vi håller kontakt med barnets föräldrar och andra anhöriga enligt överenskommelse Specialstöd och starkt stöd omfattar förutom ovan nämnda konsultation med namngiven läkare eller barnpsykiater vid behov, genom socialarbetaren i frågor rörande familjevårdsstödet tätare arbete med barn och fosterföräldrar än vid grundstöd, för att stöda barnets och förälderns interaktion, samt bygga upp barnets levnadshistoria, genom arbetsmetoder valda utifrån barnets och familjens individuella behov möjlighet att använda en mentor i familjevård (erfaren fosterförälder) telefonjour dygnet runt för fosterföräldrarna vid behov stöd utifrån en familjeterapeutisk referensram till barnet och familjen möjlighet till stöd i grupp för fosterföräldrarna. Stödet i grupp planeras utifrån varje enskild familj och förutsätter en tillräcklig mängd deltagare (fyra familjer/barn) den ansvariga socialarbetaren har möjlighet att använda sig av organisationens konsultationsstödgrupp arbete med vårdnadshavare och anhöriga för att möjliggöra upprätthållandet av kontakt Den starkt stödda familjevården omfattar förutom det ovannämnda tät kontakt som stöd för familjevården samt månatliga möten med fosterfamilj och barn vid behov observation och stöd rörande interaktion vid behov intensifierat och systematiskt arbete med vårdnadshavare och anhöriga som stöd för samarbetet. Vid alla stödformer dessutom mot separat avgift möjlighet för fosterföräldrar att delta i fortbildning, arbetshandledning och stödgrupper samarbete för att ordna ledighet för fosterförälder på separat överenskommet sätt. För ledighetsarrangemangens kostnader står den uppdragsgivande kommunen. Övriga familjevårdstjänster Rädda Barnens socialarbetare är specialiserade på ärenden rörande familjevård och adoption och kan bedöma och stöda familjer också i krävande situationer, både under korta och längre perioder. Regionkontorens socialarbetare sköter på uppdrag ärenden rörande placeringssituationer och placering utanför hemmet. Man arrangerar bland annat stöd och handledning för fosterföräldrar, arbetshandledning för professionella och för fosterföräldrar, konsultationer samt helhetsbedömningar inklusive rapporter. Stöd och handledning för fosterföräldrar i deras föräldrauppgift Vi ger fosterföräldrar stöd och handledning i samband med olika behov inom familjevårdsstödet. Behoven kan anknyta till exempelvis barnet, parrelationen, fosterföräldraskapet eller samarbetet med yrkesmänniskor eller barnets föräldrar. Bedömning av föräldraskap eller barnets livssituation Socialarbetarna arbetar i par när det inom barnskyddet gäller bedömning av föräldraskap eller barnets situation i krävande situationer. Socialarbetarna ger vid begäran ett utlåtande om situationen eller en rekommendation rörande fortsättning eller stödbehov. När det till exempel uppstår oro för ett barns situation i fosterfamiljen kan familjevårdens socialarbetare bedöma situationen och verka för att det ska vara möjligt att undvika att placeringen avbryts. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

6 Arbetshandledning eller konsultation för fosterföräldrar eller professionella Regionkontoren har socialarbetare med utbildning i arbetshandledning. De ger arbetshandledning till professionella och till fosterföräldrar. Konsultationer och bedömningar riktade till professionella kan gälla till exempel svåra placeringssituationer inom barnskyddet, som omhändertaganden eller hävningar av omhändertaganden, eller bedömning av en förändrad situation inom vården utanför hemmet. Arbete med biologiska föräldrar eller andra anhöriga som stöd för familjevården Omhändertaganden och placering av barn är alltid en kris både för föräldrar och anhöriga. Föräldrar och anhöriga behöver information och insikt i frågor rörande familjevården, såsom delat föräldraskap och frågor rörande kontakten till barnet. Regionbyråernas socialarbetare kan stöda föräldrar och anhöriga i denna process antingen individuellt eller med hjälp av stödgruppsverksamheten VOIKUKKIA. SILTA -harmonisering av barnets levnadshistoria Utifrån modellen som grundar sig på en familjeterapeutisk referensram stöder man harmoniseringen av omhändertagna barns levnadshistoria, i samverkan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där barnet har placerats. SIL- TA-arbetet förverkligas i barnhem och inom familjevården. Bedömning och handledning rörande placering hos närstående och släktingar I situationer som rör placering hos släktingar och närstående behövs ofta bedömning och handledning utifrån varje enskild situation. Detta sköts av socialarbetare enligt uppdrag. Servicehelheter utifrån uppdrag Individuella möten eller en socialarbetares arbete...110,00 /h Möten i grupp eller arbete i par...200,00 /h För restid debiteras 50 %. Resekostnader enligt skatteförvaltningens kilometerersättning. Arbetshandledning för professionella + moms 24 %. Kamratstöd Barngrupp/barn...200,00 Grupp en gång i veckan (10 x 1,5h) eller daggrupp (5 x 4h). Omfattar inledande intervjuer och möte för uppföljning Grupp för fosterföräldrar i samband med barngrupp/familj...117,00 Grupper Ihan iholla/person (6 möten)...196,00 Stödgrupperna finansieras delvis med donerade medel. 6 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

7 Specialuppgifter inom barnskydd och adoptionsverksamhet När det gäller familjevård, adoption och övrigt barnskydd tillhandahåller vi situationsbedömning i barnskyddsfrågor, stöd för föräldraskap, konsultationer och arbetshandledning. Rädda Barnens socialarbetare är specialutbildade bland annat när det gäller bedömning av och stöd för familjeterapi och interaktion. Socialarbetarna har i sina olika konsultationsuppgifter möjlighet att få stöd av Rädda Barnens konsultationsstödgrupp, som består av Rädda Barnens experter. Experterna representerar mångsidig sakkunskap i bl.a. barnpsykiatri, olika sektorer inom barnskyddet, familjeterapi, missbrukarvård, arbetshandledning och juridik. Man kan också arrangera videosammanträden. Barnskyddskonsultationer, arbetshandledning, interaktionsstöd samt föräldrastöd och handledning för professionella samt familjer 1. Stöd för familjer individuellt 45 min. 83,00, 60 min. 110,00, som par- och familjearbete 60 min. 200,00 Stöd och handledning i föräldraskap Familjeterapeutiskt stöd för familjer Stärkande av interaktion barn-förälder (även foster- och adoptivförälder) Stöd och handledning kan också ges genom videosammanträden Interaktionsstöd till barn och familj (6 mötesmodell) 2434,00. Varar ca 8 månader/familj. Omfattar samtal, praktiskt arbete, videoinspelning av interaktiva situationer mellan barn och förälder samt gemensam genomgång. 2. Stöd för professionella individuellt 45 min. 83,00 60 min. 110,00, grupper (max. 6 personer) 60 min. 200,00. Arbetshandledning för professionella + moms 24 %. Arbetshandledning Konsultation Familjeterapeutisk konsultation till professionella Videokonsultation eller -arbetshandledning Konsultation per e-post eller telefon/fall eller ämne 83,00 Situationsbedömning inom barnskydd och arbete i par Olika klientspecifika bedömningar i barnskyddssituationer (inkluderar skriftligt sammandrag, rekommendation eller utlåtande) kan beställas i regionkontoren. Bedömningarna görs i pararbete. Bedömningar görs av till exempel följande; barnets livssituation, olika stödbehov, interaktion, föräldraskap, situationer i samband med omhändertagande eller placering av barn, samt barns placering i närkretsen eller släktings fosterföräldraskap, då man förutom bedömning också kan ge handledning i situationen. Rädda Barnens socialarbetare kan arbeta i par med kommunala socialarbetare i olika situationer inom barnskyddet. Rädda Barnens socialarbetare som arbetspar/60 min...110,00 Bedömningsarbete av två av Rädda Barnens socialarbetare/60 min...200,00 Intressebevakning inom barnskydd Regionkontoren har personal som har genomgått utbildningen för intressebevakare inom barnskyddet. De kan verka som intressebevakare i enlighet med barnskyddslagens 22. De är insatta i barnskyddets arbetsprocess, arbete med barn och utredning av barns åsikter. En intressebevakare ska utses åt ett barn ifall vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intressen, och en intressebevakare måste förordnas för att ärendet skall bli utrett eller i övrigt för att barnets intressen skall tryggas. I ärenden som omfattas av intressebevakningens uppdrag ska intressebevakare inom barnskyddet föra barnets talan i vårdnadshavarens ställe. Intressebevakaren påvisar vad som ligger i barnets intresse och framför barnets åsikter i det aktuella ärendet. Rädda Barnens intressebevakare inom barnskyddet har i sitt uppdrag tillgång till juridiskt konsultstöd samt till Rädda Barnens konsultationsstödgrupp. Intressebevakare, barnskydd 60 min... 84,00 Möten med anhöriga Sammankallande till möten med anhöriga 60 min... 84,00 Vid alla specialuppdrag debiteras 50 % för restid, resekostnader enligt skatteförvaltningens kilometerersättning. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

8 Öppenvård inom barnskyddet Omkring 900 barn besöker årligen Rädda Barnens stödfamiljer. Stödfamiljsverksamhetens klientarbete finansieras med serviceavgifter. Penningautomatföreningen RAY utgör ett viktigt stöd i stödfamiljsverksamhetens utvecklingsprojekt. Öppenvårdens stödfamiljsverksamhet är avsedd för barn över ett år som är klienter hos barnskyddet. Barnet tillbringar vanligen ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen. Stödfamiljerna är frivilliga familjer som får utbildning för verksamheten samt stöd och handledning för sin uppgift. Det finns cirka 500 stödfamiljer. Stödfamiljsverksamheten inom barnskyddets öppenvård Inledning och förberedelse för stödfamiljsrelation/barn...811,00 Omfattar utbildning av stödfamiljen, socialarbetets stöd och bedömning av en stödfamilj som motsvarar barnets behov, samt möten, sammanträden och träffar där parterna bekantar sig med varandra i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen. Inlednings- och förberedelseavgift för samma stödfamilj/syskon...649,00 Stöd för stödfamiljsrelationen... 76,00 /dag Omfattar socialarbetets stöd i anknytning till stödrelationen mellan stödfamilj samt barnet och dess familj, fortbildning, rekreationstillfällen, årliga uppföljningsmöten, skriftlig stödfamiljsplan, eventuella utlåtanden och rapporter, försäkring för barnet, fakturering i enlighet med stödfamiljsavtal samt förmedling av kostnadsersättningar. Kostnadsersättningar till stödfamiljen Klass ,00 /dag Klass 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)... 29,30 /dag Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 /km Familjeläger (för stödfamiljer, barn som går hos stödfamilj och deras föräldrar) Veckoslut/barn...101,00 Veckoslut/vuxen...132,00 Regionkontoren utbildar stödfamiljer i grupp eller enskilt också för kommuner. Begär offert av regionkontoret. För barn och deras familjer samt för stödfamiljer arrangeras med donerade medel olika evenemang, med syfte att stöda de frivilliga stödfamiljerna i deras uppgift samt att utöka barnens och familjernas gemensamma aktiviteter. Specialstödsfamiljer Specialstödsfamiljerna är avsedda som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård för barn som är klienter hos barnskyddet och som behöver särskilt stöd också under veckoslut hos stödfamiljen. Familjerna har egen utbildning och starkt stöd under verksamheten. Dessutom har minst en av stödfamiljens föräldrar yrkesutbildning inom social- och hälsovården. Regionkontoren arrangerar specialstödsfamiljeverksamhet enligt möjlighet. Verksamheten kan också inledas i samarbete med kommuner. Inledning och förberedelse för specialstödfamiljsrelation/barn ,00 Omfattar utbildning av specialstödsfamiljen, socialarbetets stöd och bedömning av en stödfamilj som motsvarar barnets behov, samt möten, sammanträden och träffar där parterna bekantar sig med varandra i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen. Inlednings- och förberedelseavgift till samma stödfamilj/syskon ,00 Stöd för specialstödfamiljens relation ,00 /månad Omfattar socialarbetets stöd i anknytning till stödrelationen mellan stödfamilj samt barnet och dess familj, fortbildning, rekreationstillfällen, eventuella utlåtanden och rapporter, uppföljningsmöten två gånger per år, skriftlig stödfamiljsplan, försäkring för barnet, fakturering i enlighet med stödfamiljsavtal samt förmedling av arbets- och kostnadsersättningar. Arbetsersättningar som utbetalas till specialstödsfamiljer Arvode ,00 /pv Kostnadsersättning...30,00 /pv Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 /km 8 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

9 Feriehem Ungefär 400 barn tillbringar årligen en period i Rädda Barnens feriehem. Verksamheten är avsedd främst för barn över tre år. Tiden som barnet tillbringar i feriehemmet kan variera från några dagar till två veckor. Verksamheten passar bäst för barn som inte har behov av specialstöd. Feriehemmen är frivilliga familjer som får utbildning för verksamheten samt stöd och handledning för sin uppgift. Förberedelse och stöd för barnet inför feriehemsperioden...132,00 Förberedelse och stöd för samma feriehem/syskon...27,00 Kostnadsersättningar till feriehem Klass ,00 /dag Klass 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)...29,30 /dag Verksamhetsavgift...10,50 /dag Omfattar försäkring för barnet samt fakturering i anknytning till feriehemsverksamheten och förmedling av kostnadsersättningar. Stödpersonsverksamhet inom barnskyddet Inledning av och förberedelse inför stödpersonsrelation/barn...811,00 Omfattar utbildning av stödperson, socialarbetets stöd och bedömning om stödperson som motsvarar barnets behov, möten, sammanträden och träffar i inledningsskedet av stödpersonsrelationen. Inlednings- och förberedelseavgift för samma stödperson/syskon...649,00 Stöd för stödpersonsrelationen... 76,00 /månad Omfattar socialarbetets stöd i anknytning till stödrelationen mellan stödpersonen samt barnet och dess familj, fortbildning, rekreationstillfällen, årliga uppföljningsmöten, skriftlig stödpersonsplan, eventuella utlåtanden och rapporter, försäkring för barnet, fakturering i enlighet med stödpersonsavtal samt förmedling av kostnadsersättningar. Kostnadsersättning för stödpersoner Arvode (beskattningsbar inkomst)... 45,00 /månad Kostnader för verksamheten mot kvitton...enintään 40,00 /månad Kilometersersättning till stödpersonen enligt separat överenskommelse...0,35 /km Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

10 Förebyggande barnskyddsarbete Förebyggande feriehems- och stödfamiljsverksamhet Förebyggande stödfamiljs- och feriehemsarbete sker och utvecklas med stöd av penningautomatföreningen RAY och genom egen medelanskaffning. Kommuner betalar kostnadsersättningar som styrs till stödfamiljer och feriehem. Det förebyggande barnskyddet är avsett för barn som inte är klienter hos barnskyddet. Genom förebyggande stödfamiljs- och feriehemsverksamhet strävar man efter att främja barns och familjers välmåga. Familjer kan styras till den förebyggande verksamheten genom kommunernas grundläggande tjänster som rådgivning, dagvård eller skola. Familjer kan också själva söka sig till den. Kostnadsersättningar till stödfamiljer och feriehem Klass ,00 /pv Klass 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)... 29,30 /pv Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 /km Stödpersonsverksamhet för barnfamiljer Genom stödpersonsverksamheten för barnfamiljer bistår man familjer med små barn med hjälp av frivilliga stödpersoner. Stödpersonerna kan ha många olika uppgifter i familjerna; de lyssnar och diskuterar, hjälper till med barnavård och uppfostran, utövar en hobby med familjen eller en familjemedlem, de handleder, ger råd o.s.v. Familjer kan styras till stödpersonsverksamheten genom kommunernas grundläggande tjänster som rådgivning, dagvård eller skola. Familjer kan också själva söka sig till den. Förebyggande stödpersonsverksamhet genomförs och utvecklas med stöd av penningautomatföreningen RAY och genom egen medelanskaffning. Barnhemsverksamhet Barnhem Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu Modellen SILTA Med hjälp av SILTA-modellen stöder man harmoniseringen av omhändertagna barns levnadshistoria, i samverkan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där barnet har placerats. SILTA-arbetet förverkligas i barnhem och inom familjevården. Vi tillhandahåller professionell fortbildning för Rädda Barnens barnhem är hemlika barnhem med plats för sju barn med krävande vårdbehov. Barnhemmen samarbetar nära med socialarbetare inom barnskyddet i barnens hemkommuner, med barnens föräldrar samt med olika samarbetsparter. Barnhemmen är avsedda för barn i skolåldern, i sådana fall då barnet behöver en trygg och stabil miljö samt professionella vuxna som stöd i sin uppväxt. Barnhemsverksamheten har tilldelats ett kvalitetserkännande utifrån kriterierna i social- och hälsovårdstjänsternas kvalitetsprogram (SHQS). Barnhemsavgifterna är konkurrensutsatta och de bestäms huvudsakligen utifrån detta. Förfrågningar om platser och priser Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu i Åbo är avsedd för familjer som är barnskyddsklienter och som behöver en intensiv familjerehabiliteringsperiod. Målet är att stärka familjens handlingsstruktur och färdigheter så att samlevnaden i det egna hemmet blir möjlig och man kan undvika omhändertagande av barn, eller att det till exempel blir möjligt för barn att flytta hem igen efter en period av vård utanför hemmet. Platsförfrågningar SILTA-handledare (30 sp) och SILTA-verksamhet för barnhemmens personliga vårdare, personal inom familjevården samt övriga som arbetar med barn och familjer. Förfrågningar 10 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

11 Juridiska tjänster inom barnskyddet Rädda Barnen rf:s juridiska tjänst tillhandahåller för kommunernas socialtjänster och andra myndigheter i Finland som behandlar och beslutar i ärenden rörande barn juridiska konsultationstjänster i barn- och familjerättsliga ärenden, och framför allt i frågor rörande barnskydd och barntillsyn. Rädda Barnens jurist kan verka som kommunens representant vid Den juridiska tjänsten verkar riksomfattande och är belägen i centralbyrån. Avgiftsbelagt servicenummer (pris: 2,20 /min. + moms) Telefonen är vanligen bemannad vardagar kl Konsultationer per e-post samt mer omfattande uppdrag Pris: 140,00 /timme + moms (+ resekostnader och eventuella kostnader för inkvartering), restid debiteras inte. Ytterligare information om tjänsten: exempelvis förvaltningsdomstolens muntliga behandlingar samt vid begäran också delta i kommunala lagstadgade yrkesövergripande expertgrupper inom barnskyddet antingen som permanent medlem eller som vid behov inkallad sakkunnig. Den juridiska tjänsten arrangerar också utbildning för olika klientgrupper. Fortbildning Fortbildning i ämnen som barnets rättigheter, barnets delaktighet, hörande av barn, barnskyddsjuridik, adoption eller teman i anslutning till barnskyddsarbete arrangeras på beställning för professionella och familjer. Förfrågningar riktas till centralbyrån och regionkontoren. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

12 Kontakta oss! Centralbyrån Forsbyvägen Helsingfors tfn Södra Finlands regionkontor Forsbyvägen Helsingfors tfn Västra Finlands regionkontor Hämeenkatu 14 C Tammerfors tfn Norra Finlands regionkontor Storgatan Uleåborg tfn Mellersta Finlands regionkontor Väinönkatu 11 A Jyväskylä tfn Åboavdelningen Familjehuset Heideken Smedsgatan Åbo tfn Östra Finlands regionkontor Kauppakatu 25 C Joensuu tfn Insamlingskonton Telefoninsamling Insamling per sms Nordea IBAN FI OP IBAN FI (19,95,00 + lna) Sänd sms med texten LAPSELLE till numret (10,00 ) Insamlingstillstånd 2020/2013/2544

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014 Rädda Barnens mål är att främja realiseringen av barnets rättigheter och förbättra barnets ställning både i hemlandet och ute i världen. I Finland

Läs mer

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2016

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2016 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2016 Rädda Barnens barnskyddstjänster erbjuder kommuner en god möjlighet att innehållsmässigt stärka sitt eget barnskyddsarbete med våra mångsidiga tjänster,

Läs mer

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013 Rädda Barnens mål är att främja realiseringen av barnets rättigheter och förbättra barns ställning både i hemlandet och globalt. I Finland tillhandahåller

Läs mer

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2017

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2017 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2017 Rädda Barnen är en nationell barnskyddsorganisation. I vårt barnskyddsarbete utgår vi från barnets bästa, förverkligandet av barnets rättigheter samt

Läs mer

Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption

Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption 2 Den här handboken är avsedd för dig som överväger att lämna ditt barn för adoption. En adoption är ett stort beslut som påverkar alla berörda parter.

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Kontaktuppgifter till den tjänsteinnehavare som har gjort ansökan och det organ som denna företräder

Kontaktuppgifter till den tjänsteinnehavare som har gjort ansökan och det organ som denna företräder Ansökan till förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller omhändertagande av ett barn (43 2 mom. i barnskyddslagen) Kontaktuppgifter till den tjänsteinnehavare som har gjort ansökan och det organ som

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Datum Ärende 2016-11-09 LF 23/2015-2016 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

Läs mer

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Studiedag inom barnskyddsfrågor 14.5.2013 Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Antal ärenden vid förvaltningsdomstolen Inkomna ansökan

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

RUOTSI. Kom med i verksamheten!

RUOTSI. Kom med i verksamheten! RUOTSI Kom med i verksamheten! Mannerheims Barnskyddsförbund Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) är en medborgarorganisation som grundades år 1920 främjar välmåendet hos barn, unga och barnfamiljer har

Läs mer

Studiedag inom barnskyddsfrågor

Studiedag inom barnskyddsfrågor Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller ersättning av kostnader för barnskydd tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo Vasa förvaltningsdomstol Barnskyddslagen

Läs mer

RUOTSI. Kom med i verksamheten!

RUOTSI. Kom med i verksamheten! RUOTSI Kom med i verksamheten! Mannerheims Barnskyddsförbund Egentliga Finlands distrikt rf Familjehuset Heideken Smedsgatan 3 20700 Åbo tel. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi 2 Mannerheims Barnskyddsförbund

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET PERSON SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET En person som inte har rätt att vistas i landet enligt

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 31.1.2017 2/2017 Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland Med hjälp av denna rekommendation

Läs mer

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter.

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter. Resumé BARNSKYDDET I det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) för åren 2008-2011 uppställdes som målsättning, att antalet barn som placerats utom hemmet ska minska i relation

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Förändringar i barnskyddet 2016

Förändringar i barnskyddet 2016 Förändringar i barnskyddet 2016 36 Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård Utöver den socialservice som nämns i 3 kap. i socialvårdslagen, som hemservice, referensgruppsverksamhet, stödperson eller stödfamilj

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 28.10.2016 7/2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED 1.7.2016 Bakgrund I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering har

Läs mer

Beställningen på bättre samarbete nationella riktlinjer och praktiska erfarenheter. Socialarbetare Eivor Söderström

Beställningen på bättre samarbete nationella riktlinjer och praktiska erfarenheter. Socialarbetare Eivor Söderström Beställningen på bättre samarbete nationella riktlinjer och praktiska erfarenheter Socialarbetare Eivor Söderström 12.5.2014 Hbl, 4.4.14 Rapporter, utredningar Fungerande barnskydd: STM 2013:25 Kvalitetsrekommendation

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Vad är ett bra förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden?

Vad är ett bra förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden? Vad är ett bra förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden? 1. Ansökan om omhändertagande 2. Domstolens tillstånd till undersökning av barn Riitta Eskola Förvaltningsrättsdomare, Östra Finlands förvaltningsdomstol

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad Sektorbaserat servicesystem och människans vardag Sektor A Sektor B Sektor C Enhet A1 Enhet

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander I den här foldern hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland. Texten i foldern

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Studiedag 5.11.2014, Vasa ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo,Vasa förvaltningsdomstol Varför förvaltningsdomstolen? Barnskyddslag 683/1983 (gamla

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 263/2015 Familjevårdslag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

RP 66/2010 rd. den, bland dem Finland, Sverige och Island. Konventionen trädde i kraft internationellt

RP 66/2010 rd. den, bland dem Finland, Sverige och Island. Konventionen trädde i kraft internationellt RP 66/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av den europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen

Läs mer

Promemoria 20.12.2013

Promemoria 20.12.2013 Promemoria 20.12.2013 Aila Puustinen-Korhonen Placeringar inom barnskyddet hos personer som ingår i ett nätverk av släktingar och närstående och ordnande av boende genom vårdnadsarrangemang som alternativ

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BILAGA 1 (10) 5/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET KAPITEL 5.3 Elevvård I grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen

Läs mer

Revidering av adoptionslagstiftningen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 84/2010

Revidering av adoptionslagstiftningen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 84/2010 17.12.2010 Publikationens titel Revidering av adoptionslagstiftningen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för ny adoptionslag Ordförande: Tuomo Antila Sekreterare: Laura Määttänen

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Regeringen

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

Social- och hälsovårdsnämnden Regionförvaltningsverkets begäran om förklaring, barnskydd 2819/ /2016

Social- och hälsovårdsnämnden Regionförvaltningsverkets begäran om förklaring, barnskydd 2819/ /2016 Social- och hälsovårdsnämnden 38 14.04.2016 Regionförvaltningsverkets begäran om förklaring, barnskydd 2819/01.00.00.01/2016 Social- och hälsovårdsnämnden 14.04.2016 38 Beredare Social- och hälsovårdsdirektör

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer KYRKSLÄTTS PLAN FÖR BARNS OCH UNGAS VÄLFÄRD 2009-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Processarbetet för planen för barns och ungas välfärd 4 2. Kvalitativa kriterier som styr verksamheten 6 2.1

Läs mer

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 13.10.2016 6/2016 Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 Bakgrund Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

Barnet och familjen i centrum Förändringsprogrammet i Österbotten

Barnet och familjen i centrum Förändringsprogrammet i Österbotten Barnet och familjen i centrum Förändringsprogrammet i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) Några centrala

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER

OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. ISSN 1236:116XVirhe. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER 1999:4 Adoptionsrådgivning handbok för adoptionsrådgivare Helsingfors 1999 Si- Innehåll davirhe. Kirjanmerkkiä

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om barndagvård ändras. Ställningen

Läs mer

Barn till tals Samtal med föräldern om barnets vardag, för att stödja barnet och dess skolgång

Barn till tals Samtal med föräldern om barnets vardag, för att stödja barnet och dess skolgång Barn till tals Samtal med föräldern om barnets vardag, för att stödja barnet och dess skolgång Helsingfors Bitta Söderblom Prolog Skyddande faktorer för barn i skolåldern inom och utom hemmet Långvariga

Läs mer

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster Lämpligt stöd vid rätt tidpunkt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är ett av de 26 spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet

Läs mer

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook Barns och elevers rättigheter Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook 1 Barnens och elevens rättigheter Barnens rättigheter och barnens bästa Barnkonventionen grundläggande fri- och rättigheter

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN

FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN Praktiska anvisningar för strategisk planering av förebyggandet av våld

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Undervisnings- och kulturministeriet Ärende: Skriftligt utlåtande om förslagen som lagts fram av arbetsgruppen som bereder reformen av lagstiftningen

Läs mer

Helsingfors /2015. Ändringar i fråga om brådskande placering inom barnskyddet

Helsingfors /2015. Ändringar i fråga om brådskande placering inom barnskyddet HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 25.9.2015 8/2015 Ändringar i fråga om brådskande placering inom barnskyddet 1.1.2016 En del av de bestämmelser i barnskyddslagen som ändrades i samband med

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer