Integrerade säkerhetsfunktioner för ET 200S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrerade säkerhetsfunktioner för ET 200S"

Transkript

1 Nr 1/Mars 2001 Integrerade säkerhetsfunktioner för ET 200S Läs mer på sid 6 Siemens levererar turbinaggregat till Östersund sid 4 Besök på västkusten I detta nummer inleder vi en serie där medarbetarna på respektive region presenteras sid 15 7 trender inom PCbaserad styrning Professor Eberhardt Grötsch skriver om betydelsen av persondatorn som grund för automatiseringsuppgifter sid 8 Automation Lågspänning Energi Installation Drivteknik

2 Innehåll Siemens har den optimala mjukstartaren för varje effektområde. Upp till 1000 kw för alla tillämpningar och behov. Årets industrimässa i Hannover går av stapeln den 23:e april. Siemens finns på plats under temat IT-lösningar för industrin. Fältbussar används av många i anläggningar för att realisera strukturerade automationssystem med decentraliserad periferi. Automation 3 Ny chef för Simatic 8 7 trender inom PC-baserad styrning 12 Distribuerad intelligens Profinet 14 Profibus FastConnect nu även hos Selga 18 ShopTurn programvara för betjäning och programmering av svarvar Drivteknik 19 Energisparmotorer det lönsamma valet Installation 5 Svenska Elektrikerförbundet värnar om vår säkerhet Lågspänning 6 På den säkra sidan Safety Integrated 10 Sirius mjukstartare för varje effektområde Energi 4 Siemens levererar turbosats till Jämtkraft AB Övrigt 15 Presentation av Göteborgskontoret 18 Industrimässan i Hannover 20 Beställning av ny svensk ET 200-broschyr 20 På nya platser Ledare Think global act local Global representation är en av Siemens stora styrkor. Vi finns i över 190 länder, vilket innebär en oerhörd kraftfull källa att hämta inspiration och idéer från. 190 länder att utbyta tanker och erfarenheter med! Allt detta är ett resultat av den globala närvaron. Samtidigt måste varje land uppnå en lokal förankring i sitt agerande mot marknaden i sitt eget land. Varje land har sina egna specialiteter, traditioner och sätt att arbeta på och varje land känner själv bäst sin marknad. Nyanser och skiftningar i kundernas behov är svåra att känna av från vårt huvudkontor i Tyskland och därför är det viktigt att i det globala tänkandet ändå bibehålla sin nära kontakt med marknaden och agera lokalt. Detsamma gäller naturligtvis inom våra egna gränser, om vi drar ned perspektivet till att gälla Sverige. Siemens AB:s huvudkontor ligger i Upplands Väsby, men vi måste även finnas representerade i norra, södra, östra och västra delarna av Sverige, för att lättare känna av våra kunders önskemål. Förutsättningen för att kunna agera lokalt är våra regionkontor som finns spridda i Sverige. Vi inleder i detta nummer en artikelserie om regionkontoren, där vi först beger oss några kilometer söder om Göteborg, till Mölndal en mindre ort som sjuder av ett rikt företagsliv och en härlig västkustanda. I övrigt handlar det mycket om säkerhet i detta nummer. Nya standarder och krav betonar vikten av att skydda människa och maskin, du kan bl.a. läsa om integrerade säkerhetsfunktioner för ET 200. Även Svenska Elektrikerförbundet driver en kampanj för elsäkerhet, vilket du kan läsa mer om i tidningen. Ytterligare en trend är att intelligensen flyttas in datorerna, s.k. PC-baserad styrning, ett område där både vi och marknaden växer. Professor Eberhardt Grötsch skriver om sju trender inom detta område. En broschyr i praktiskt miniformat om energisparmotorer medföljer i tidningen. Ryck ur och stoppa i plånboken! Trevlig läsning! Ann-Louise Lindmark Ansvarig utgivare 2 AutomationsNytt, Nr 1/Mars 2001

3 Siemens har fått en ny chef för Simatic. Mannen som har som uppgift att driva utvecklingen ytterligare framåt för Siemens välkända automationssystem heter Mikael Kraft, tidigare produktchef för drivteknik inom Siemens. Ny chef för Denne 33-åring från Eskilstuna, numera bosatt i Hässelby med sin lediga tid ägnad åt familj, hus, båt och fiske, ser fram mot sitt nya uppdrag med stor tillförsikt. Att han har erfarenhet från ett annat produktområde ser han som en stor fördel. Styrsystemet är basen i de systemlösningar vi säljer. Med insikt från flera produktområden kan man lättare väva in det begrepp vi kallar Totally Integrated Automation. Vi tillhandahåller ju hela automationslösningar, forstätter Mikael, och det är här vår styrka ligger. Hur kommer du att arbeta framöver? Vi kommer att fortsätta att marknadsföra de starka automationssystem vi har under namnet Simatic och vi kommer dessutom att öka intensifieringen inom de områden där vi ser att marknaden växer. Både vi och marknaden växer snabbast inom områdena decentral periferi och PC-baserad styrning. Där har vi våra stora tillväxtområden och där kommer vi således att stärka våra insatser. Inom de båda produktområdena har vi många nyheter som vi kommer att presentera under våren. Det händer således mycket inom Simatic-området. Något som ytterligare kommer att inverka på processerna, inte bara inom Simatic, är satsningen på e-business. Detta är ett område som Mikael Kraft ser stora kundfördelar i. Vi jobbar nu för fullt med nästa steg i vår e-business-satsning. Idag kan kunderna följa orderstatus och leveransläge på Internet. Nästa steg blir bl.a. att vi publicerar vår elektroniska prislista CA01 via webben. Där kan kunden även se sina priser direkt, baserade på de rabattavtal man har med Siemens. Mikael betonar att det måste finnas ett mervärde för kunden enbart en elektronisk postorderkatalog ger inget mervärde för kunden. Vi vill erbjuda service till kunden, exempelvis möjlighet att själv kontrollera sina leveranser. Vi måste ta de rätta stegen i vårt e-business-arbete. För att åter knyta an till det område som Mikael Kraft numera är ansvarig för: hur ser han på framtiden för automationssystem? Vår främsta styrka är att vi kan erbjuda total integration. Det är det som är vår främsta framgångsfaktor och det är där vår framtid finns. Den intelligens som idag ligger i automationssystemens CPU:er, i klassiska PLC-system, kommer mer och mer att flyttas in i datorerna, så kallad PC-baserad styrning. Det är detta som är framtidens automationssystem. Alltmer kommer att styras från någon industridator. Det som då är viktigt är att kunna erbjuda intelligent programvara för PC:n, men även att kunna erbjuda bussystem som inte bara hanterar insamling av olika typer av I/O:s utan som även kan kommunicera med andra system och produkter. Detta är vår riktiga styrka, poängterar Mikael. Vi har redan idag kommit långt inom detta och det är just det här som vårt koncept Totally Integrated Automation bygger på. Total integration innebär inte bara att kunna koppla ihop olika produkter som kan kommunicera med varandra, utan det innebär också att man från en gemensam plattform ska kunna projektera, programmera och dokumentera en hel anläggning. Basen för hela automationssystemet bygger på programmeringsverktyget för Simatic S7, d.v.s. Step 7. SIMATIC Automation Det måste vara tacksamt att arbeta med ett såpass välkänt märke som Simatic. Hur kommer du att gå vidare? Vi måste hela tiden jobba med förbättringar för att hålla kvar vår position på marknaden. Det är viktigt att befästa vår position som marknadsledande inom automationssystem. Vi får aldrig bli nöjda och stanna upp, utan måste hela tiden tänka framåt, utveckla och befästa denna position. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra system i den takt vi gör idag och detta innebär stora möjligheter för våra kunder att följa med i utvecklingen och ta tillvara på de ständiga källor till förbättringar som vårt utvecklingsarbete leder till. Om vi istället för att prata framtid blickar bakåt en stund: vad har varit mest intressant under de år du hittills har varit på Siemens? Något som har fascinerat mig med Siemens är de möjligheter som finns inom företaget både som kund och som anställd. Det är få företag som har så många verksamhetsgrenar och som samtidigt har så stark ställning. Siemens är verksamma inom i stort sett allt från ljuskällor, vitvaror och sjukhusutrustning till telefoner, datorer och industrianläggningar. Inom industrisidan, där vi hör hemma, är det få leverantörer som kan mäta sig med Siemens bredd och kunnande. När det t.ex. gäller en maskinbyggare kan vi i stort sett tillgodose hela hans eller hennes elektrotekniska behov. Det är detta som gör det så fascinerande att arbeta på Siemens! Avslutningsvis, vad är det som gör att du passar på din nya tjänst? Jag tror att jag upplevs som en glad och positiv människa överlag och jag trivs med det jag gör, vilket jag hoppas syns i mitt sätt att arbeta. Jag har den motivation och drivkraft som är nödvändig för att kunna driva utvecklingen framåt. Med min erfarenhet från andra produktområden när det gäller automationssystem, hoppas jag kunna sätta mig in i kundens hela behov och inte bara vissa delar. Detta sammantaget gör att jag känner mig trygg i min nya roll men ser det samtidigt som en utmaning att kunna få vara med och driva utvecklingen framåt. Vår främsta styrka är att vi kan erbjuda total integration Nr 1/Mars 2001, AutomationsNytt 3

4 Energi TURBO P Siemens levererar turbosats Siemens har erhållit en order av Jämtkraft AB på ett turbinaggregat för produktion av el och fjärrvärme, en order som är värd ca 100 Mkr. Jämtkraft AB är Östersunds kommuns energibolag som har till uppgift att förse Östersunds kommun och kranskommunerna med el- och värmeenergi. Elenergi produceras i egna vattenkraftverk men köps även in av exempelvis Vattenfall. Värmeenergin har hittills producerats i åtta värmecentraler och en värmepump. Sedan har distributionen till förbrukarna skett över ett fjärrvärmenät. Fjärrvärmenätet har växt med ett allt ökande kundunderlag och värmebehov inom kommunen. Av miljöskäl har Jämtkraft ålagts av kommunen att övergå till bränslen som har producerats inom kommunen (flis, träavfall o.s.v.) samt minimera användningen av olja och bränslen som köpts utifrån. För att tillmötesgå kraven beslutades att ett nytt kraftvärmeverk för produktion av el och värme skulle byggas. Anläggningen skulle uppfylla följande krav: Bränslet ska utgöras av lokalt producerade biobränslen. Förbränningen i en högtrycksångpanna ska ske på ett effektivt och miljövänligt sätt. För att erhålla en hög totalverkningsgrad måste tryck och temperatur på ångan från pannan ha höga data, i detta fall 140 bar och 540 C. Anläggningens effekt ska vara cirka 45 MW el och cirka 80 MW värme. Då värmebehovet varierar starkt med yttertemperaturen måste anläggningens verkningsgrad vid olika dellaster vara hög. Högt ställda krav Siemens erhöll en förfrågan på turbosatsen (turbin och generator) och med de ovan nämnda kraven som grund offererades följande: en turbo- Högtrycksturbin Lågtrycksturbin Generator 4 AutomationsNytt, Nr 1/Mars 2001

5 WER till Jämtkraft AB Roland Arvidsson, Siemens AB, och Henrik Grill, VD Jämtkraft AB, är nöjda med affären. sats bestående av högtrycksturbin, lågtrycksturbin och generator kopplade i serie efter varandra på samma axel samt tillbehör såsom fjärrvärmekondensorer direkt anslutna till lågtrycksturbinen. Kunden hade ställt följande krav: Turbinen skulle vara utlagd för höga ingångsdata och ha hög verkningsgrad. Siemens högtrycksturbiner är konstruerade för höga ingångsdata, då detta motsvarar dagens krav på kretslopprocesser vad avser verkningsgraden. Vidare är Siemens-turbinerna reaktionsturbiner, vilket ger hög verkningsgrad vid dellast. Från högtrycksturbinen tas avtappningsånga till högtrycksförvärmare och matarvattentank. Siemens lågtrycksturbiner har mittinlopp för ångan och ångan strömmar i ett tudelat skovelsystem mot varsin axelände. Turbinens två avlopp är anslutna mot varsin fjärrvärmekondensor. Fjärrvärmekondensorerna är seriekopplade. På detta sätt, vilket är ett vanligt Siemensutförande, värms fjärrvärmevattnet upp optimalt i två steg. Tillståndet hos ångan från de två turbinavloppen kan väljas så att kretsprocessen i sin helhet blir optimal. Konkurrenskraftig el Anläggningens ekonomi är beroende av den producerade elenergin, då elenergi värderas dubbelt så högt som värmeenergi. Värmeenergi måste Jämtkraft producera för konsumenterna, vilka svårligen kan köpa denna energi på annat håll. Däremot har konsumenterna en större valfrihet på den avreglerade elenergimarknaden. Således måste Jämtkraft producera konkurrenskraftig el och som ytterligare en faktor måste kvoten mellan producerad elenergi och värmeenergi alltid ha ett högt värde. Vid utvärderingen visade det sig att Siemens turbosats uppfyllde kundens krav bäst. Återigen visade Siemens teknik sin höga klass, och erhöll därför ordern på turbosatsen. Svenska Elektrikerförbundet värnar om vår säkerhet Svenska Elektrikerförbundet genomförde i slutet av förra året en uppmärksammad kampanj för elsäkerhet med jordfelsbrytare. Under november månad fick samtliga riksdagsmän ta emot varsin portabel jordfelsbrytare från Svenska Elektrikerförbundet. Med den vill man göra Sveriges Riksdag uppmärksammad på att jordfelsbrytare är så viktiga för elsäkerheten att dessa från och med den 1 juli 2000 måste installeras vid nyuppförande av bostäder, grundskolor, fritidshem och daghem. Men de äldre lokalerna, d.v.s. merparten av t.ex. daghem, skolor och sjukhus, lämnas därhän. Jordfelsbrytare från Siemens Bland alla fabrikat av jordfelsbrytare valdes Eltecno i Vellinge att representera Svenska Elektrikerförbundet med sin robusta egentillverkade portabla jordfelsbrytare, där själva jordfelsbrytaren levereras av Siemens. På Svenska Elektrikerförbundets hemsida kan du läsa mer om jordfelsbrytare i foldern Ett kungarike för en jordfelsbrytare. Den portabla jordfelsbrytaren finns på Eltecno:s hemsida Av 43 personer som omkom i elolyckor med lågspänning mellan 1987 och 1996 skulle så många som 36 ha överlevt om det funnits jordfelsbrytare installerade i elanläggningen. Svenska Elektrikerförbundet Installation Nr 1/Mars 2001, AutomationsNytt 5

6 Lågspänning På den säkra sidan Integrerade säkerhetsfunktioner för ET 200S I och med införandet av det Europeiska Maskindirektivet 98/37/EC har höga standarder inrättats för elektrisk utrustning på industriella maskiner. Resultatet: med ökande grader av automation ökar även den relaterade kostnaden och utrustningen för att skydda människa och maskin. Det ökade kostnadstrycket kompenseras genom att använda innovativa koncept för att reducera konstruktions-, konfigurerings-, order- och produktionskostnader. Det distribuerade Simatic ET 200S-periferisystemet som ansluts via Profibus DP omfattar även detta område. I motsats till andra produkter på marknaden är motorstartaren och säkerhetsteknologin integrerade komponenter i ET 200S. De olika modulerna kan kombineras individuellt och därför anpassas maximalt till processen. Detta garanterar att endast de nödvändigaste periferianordningarna behöver köpas in. De tvåkanaliga digitala och analoga I/O-modulerna, liksom den nya fyrkanaliga, är generöst prissatta standardmoduler. De erbjuds också som högprestandamoduler för högre processhastigheter och med specialfunktioner. Motorstartaren kan utrustas med en felsäker insats (F-Kit) så att kategori 4 enligt EN uppnås. För övrigt kan standardkraftmodulen ET 200S bytas ut mot kraftmodulen ET 200S Siguard för att erhålla säkerhetsfunktionerna. En kopplingsmodul används för att komplettera en grupp av motostartare med säkerhetsfunktioner. Denna ansluts mycket enkelt och ingen förtrådning krävs. Motorstartarens funktion övervakas vid varje till- och frånslag när det gäller grupper som är monterade med motorstartarens F-Kit, kopplingsmodulen och kraftmodulen ET 200S Siguard. Defekter, som till exempel svetsade kontakter, upptäcks automatiskt och en återstart förhindras. För att uppnå kategori 3 eller 4 enligt EN ansluts en huvudkontaktor på kraftförsörjningen till noden och på så vis uppnås dubbla brytställen. Profibus-baserad diagnostik för snabb problemlösning Utöver dess funktion som säkerhetsrelä fungerar kraftmodul ET 200S Siguard även som en aktiv modul i ET 200S. Detta innebär att alla statussignaler kan förmedlas via Profibus DP. Fel såsom kortslutning i spänningsmatning till givarna eller ett fel i säkerhetsstyrningen utlöser automatiskt ett diagnostiklarm. Detta kan utvärderas i PLC:n och visas med hjälp av Simatic s operatörspaneler utan att invecklad programmering behövs. Servicepersonalen meddelas den nödvändigaste informationen för snabb problemlösning. Den här informationen inkluderar klara feloch systemmeddelanden med den faktiska stations- och moduladressen. Individuella säkerhetsfunktioner Säkerhetsfunktionerna hos Simatic ET 200S gäller den övervakade startfunktionen som används för nödstoppsapplikationer eller den automatiska startfunktionen för skyddsdörrbrytare. Basversionen har stoppkategori 0 (stopp där krafttillförseln omedelbart kopplas ur). Stoppkategori 1 uppnås med en kompletterande modul. I det här fallet matas kretsen med kraft tills processen har bromsats helt. Därefter kopplas krafttillförseln ur. Kaskadsäkerhetsgrupper kan också implementeras genom att konstruera systemet på ett säkert sätt. Dessa används för att distribuera busssignalerna och matningsspänningen till terminalmodulen. En väsentlig del i alla dessa lösningar är att såväl skydds- som själva motorstyrningen bara behöver anslutas eftersom tråddragningen är integrerad i modulerna. För anläggningar som använder sig av ET 200S innebär detta att montagekostnaderna i elskåpet reduceras till minsta möjliga. Konstruktion, testning och drifttagning blir anmärkningsvärt förenklat och tar mindre tid. Det är bara givare (t.ex. grindskyddsbrytare) och nödstoppsanordningar som behöver kopplas på konventionellt vis. Denna säkerhetsanslutning sker genom att två kanaler kopplas till terminalmodulen på kraftmodul ET 200S Siguard och denna är konstruerad så att den är kortslutningssäker. En elektronisk säkring utlöses när en kortslutning uppstår. Driften kan återupptas omedelbart efter det att felet har avlägsnats. Fördelar Simatic ET 200S Siguard Internt kopplade moduler, vilket reducerar konstruktions-, kabeldragnings-, testningsoch orderkostnader Moduluppbyggd Modulsystem för stoppkategori 0 och 1 samt kaskadsäkerhetskretsar Omfattande diagnostisk kapacitet via Profibus DP för snabb problemlösning 6 AutomationsNytt, Nr 1/Mars 2001

7 felsäker kommunikation med AS-Interface Lågspänning Optimal kombination: ET 200S och AS-Interface I framtiden kommer kostnaderna att reduceras anmärkningsvärt för kabeldragning samt för säkerhetskretsar med hjälp av nödstoppsanordningar, t.ex. nödstoppsknappar eller grindskyddsbrytare. Numera tillåter standarden att även fältbussystemen används för att överföra säkerhetsrelevanta signaler. AS-Interface kan användas optimalt på givarsidan. Genom att använda speciella tilläggskomponenter, så som säkra slavar och säkra övervakningsenheter, har AS- Interface auktoriserats till att överföra säkerhetsrelevanta signaler i dagens världsetablerade version. Genom att använda AS-Interface är det möjligt att koppla upp till 31 nödstoppsanordningar i kombination med till exempel standard-bero s (givare) eller motorstartare, och detta bara genom att använda ett tvåtrådssystem. Informationen från givarna, t.ex. ljusridå, nödstoppsknappar eller givarskyddsbrytare, är säkerhetsutvärderade i säkerhetsmonitorn. Denna kan placeras på vilken position som helst på AS-Interface-slingan. Parametrering för standardnödstoppsapplikationer sker automatiskt när systemet sätts igång. Stoppkategori, skyddsdörrbrytare eller ljusridå parametreras mjukvarumässigt och förs över via RS 232 till övervaknings- Fördelar AS-Interface Säkerhet på arbetsplatsen AS-Interface expanderas p.g.a. säkerhetsfunktionerna Nödstoppsanordningar kan kopplas direkt till AS-Interface Auktoriserat för kategori 4 enligt EN Kan kopplas till ET 200S Siguard med säkerhetsutgångar på säkerhetsmonitorn Ingen säkerhets-plc behövs enheten. Manövreringsorgan eller kontaktorer kan stängas av eller kopplas ur på ett säkert sätt med hjälp av övervakningsenhetens utgångar. De säkra utgångarna kan kopplas i serie i ET 200S givarkrets så att fördelarna av båda systemen AS-Interface på sensorsidan och ET 200S på manövreringssidan utnyttjas optimalt. Detta innebär att det helt enkelt är möjligt att uppfylla de höga krav som finns när det gäller att skydda människan och maskinen, samtidigt som man på ett effektivt sätt förhindrar ökande kostnader. Övrig information om Sirius Net och AS-Interface finns på Internet. Nr 1/Mars 2001, AutomationsNytt 7

8 Automation 7 TRENDER INOM PC -baserad styrning Förtroendestriderna som fortfarande fanns för några år sedan visade sig i titlar som PLC eller PC eller PC tränger ut PLC. Bakom detta fanns delvis kampen om marknadsandelar som med tiden blivit överflödig, eftersom de flesta PLCleverantörer även kan erbjuda PC-teknik och vice versa men också rädslan för något nytt. Under tiden växer betydelsen av persondatorn som grund för automatiseringsuppgifter. Vad har egentligen persondatorn för roll inom automatiseringen? Man kan inte jämföra den med en vanlig hemdator. Därför kallas den ofta IPC eller industridator. Skillnaderna framgår redan av kapslingen. Industridatorerna levereras i olika utföranden, kapslingsklasser och kapslingsstorlekar, t.ex. som 19-tumsinsatser. Ibland är centralapparaten och LCD-bildskärmen monterade i samma kapsling, med speciella tangentbord. Det kan finnas nödstoppsknapp, LCD-bildskärmen kan vara upphängd i en svängarm etc. På grund av de högre kapslingsklasserna saknas diskettenhet helt, eller också finns den bakom speciella luckor. I motsats till kontorsdatorn, där maskinvaror med samma beteckningar kan växla snabbt mellan olika leverantörer från hela världen, kan man för industridatorer förutsätta större enhetlighet. Över ett längre tidsperspektiv används samma komponenter, och de monteras ofta på en enda ort. Industridatorer har dessutom ofta integrerade gränssnitt till fältbussar. Programvaran i en industridator skiljer sig ofta ännu mer från den som finns i en kontorsdator. Tidigare såg det ut att finnas ett enda operativsystem, i dag kan vi välja mellan Windows NT, Windows CE, Linux med realtidsvarianter som VxWorks samt ytterligare några operativsystem. TREND 1 Allt fler persondatorer används inom automatiseringen. Det finns en rad orsaker till denna utveckling: Persondatorer blir allt mer kraftfulla och kostnadseffektiva. Skärpning av kraven enligt gällande lagar (produktansvar, livsmedelsföreskrifter inom EU, etc.) medför att typiska persondatoruppgifter som till exempel arkivering och dokumentation ökar. De hanteras även i PLCsystem av persondatorer. Den ökade utbredningen av persondatorer i hemmen gör att det blir lättare att införa dem i tillverkningssammanhang. Persondatortillväxten ska inte skiljas från framstegen inom fältbussar och intelligenta periferienheter. Fältbussar gör det möjligt att komma åt alla data på fältnivån genom att sätta in ett busskort i en styrande persondator. De intelligenta periferienheterna bearbetar processdata och övertar därmed en del av de klassiska PLC-uppgifterna. Således blir det ofta lättare att välja en persondator som styrutrustning. TREND 2 Det finns alltmer specialprogramvaror för persondatorer som kan användas för att programmera och använda datorer som om de vore PLC:er. Särskilt attraktiva är programmeringsmiljöer som kan användas för att framställa program för senare användning i en PLC eller en persondator (respektive en Slot-PLC eller en Slot-persondator). Ett exempel är WinAC, där man i Step 7 kan skriva program och även köra dem på en persondator (med fältbussanslutning). Foto: A. Kradisch Professor Eberhardt Grötsch är chef för Steinbels Transfercentrum i Würzburg Automation & Information Systems. Dessutom är Eberhard Grötsch professor i informatik och chef för laboratoriet för automatiseringsteknik på Würzburgs Tekniska Högskola. Han har även skrivit flera böcker om automatiseringsteknik. 8 AutomationsNytt, Nr 1/Mars 2001

9 TREND 3 Den systemprogramvara som står till förfogande och med vilken man kan utföra realtids- och styrapplikationer på en PC blir alltmer omfångsrik. På grund av det stora omfånget hos Windows NT och den ringa skalbarheten väckte informationen om kommande Windows CE stora förväntningar. Den krävande framställningsmiljön och det faktum att det finns flera varianter av CE har åtminstone dämpat den inledande euforin. Speciella realtidsoperativsystem, som VxWorks, är vitt spridda. Linux kommer tack vare sin stabilitet, flexibilitet och de låga kostnaderna att spela en allt viktigare roll även inom automatiseringen de närmaste åren. Hur mycket Java-världen (ungefär som Jini) slår igenom återstår ännu att se. TREND 4 De produktivitetsframgångar som uppnåtts inom klassisk persondatorprogrammering med hjälp av ny programmeringsteknik börjar även gälla den PC-baserade styrningen (ActiveX, OPC, objektorienterad programmering). Om man använder exempelvis OPC kan integrationen mellan apparater från olika tillverkare och med olika komplexitet ökas avsevärt. TREND 5 Det erbjuds allt fler standarder för PC-baserad styrning. Dit hör DIN IEC för programmeringsspråk eller IEC för funktionsblock. Ännu viktigare i praktiken är OPC (OLE for Process Control) Microsofts OLE-teknik för automatisering. Det har gjorts försök att använda OPC tillsammans med Linux. Om Open Control, där förutom Microsoft och IBM även mindre företag samarbetar, kan användas på samma sätt återstår att se. FACIT TREND 6 Internetteknik blir allt viktigare även inom automatisering. Fjärrdiagnos via Internet, fjärrövervakning av anläggningar som t.ex. kylhus, inblick i den aktuella produktionen, inte bara i ett centralt kontrollrum utan via alla persondatorer i anläggningen allt detta är argument för ännu fler persondatorer inom automatiseringen. TREND 7 Trenden mot distribuerade system ändrar automatiseringsarbetet. Detta illustreras bäst med ett exempel: Systemutvecklingen i relation till en given uppgift leder till en modulhierarki. Under utvecklingen är det öppet på vilken maskinvara vilken modul ska arbeta. De enskilda modulerna förfinas senare och implementeras och testas på en fungerande plattform med CASE-verktyg i IEC-språk. Detta omfattar också i enstaka fall en offlinesimulering. Vilken maskinvara en viss modul ska arbeta på kan avgöras vid en mycket senare tidpunkt i projektet. Moduler som styr kritiska områden placeras nära processen på en, om möjligt, liten PLC-enhet. En tidskritisk modul kan man kanske dela upp och placera ännu närmare processen på två intelligenta givare. Mindre kritiska moduler placeras i persondatorer. De enskilda apparaterna kommunicerar via en fältbuss. De använder OPC för anslutning av givarsignalerna för att man i förekommande fall ska kunna montera en givare av annat fabrikat utan större insatser. Det handlar inte om att ersätta en apparat (PLC) med en annan (IPC). Vi har en ny arkitektur och nya möjligheter, den heterogent distribuerade automatiseringen, som tillåter en ännu snabbare och mer ekonomisk lösning av automatiseringsproblem. Persondatorer spelar en viktig roll i denna arkitektur, även om små PLC-enheter liksom förut kan vara befogade för speciella uppgifter. Om man tänker tio år framåt kan den teknik som står till förfogande i dag vara en bas för att bygga anläggningar som konfigurerar sig själva i ett nätverk av persondatorer, PLC-enheter, aktivatorer och givare eller efter en störning rekonfigurerar sig själva. Av professor Eberhardt Grötsch Persondatorer i automatiseringen I vilka funktioner kan de användas? Persondator med standardprogramvara Egenskrivna program övertar styrningsuppgiften, t.ex. i C eller C++, ofta på realtidsoperativsystem som t.ex. VxWorks, delvis också under Windows NT, Linux eller som DOSapplikation. Persondatorn är ansluten till processen via fältbuss eller ett speciellt periferikort. Soft-PLC persondator med PLC-gränssnitt Tack vare en persondator med speciell PLC-programvara, som ersättning för en PLC, behöver inte PLC-användaren lära sig ett nytt programmeringsspråk, utan kan använda ett programmerings- och runtime-system från en tillverkare av Soft-PLC på persondatorn. Användaren uppfattar gränssnittet som om en PLC vore ansluten. På operativsystemsidan används här ofta Windows med eller utan komplettering för realtidsarbete. Slot-PLC PLC-CPU som instickskort i persondatorn En Slot-PLC är CPU:n från en PLC som är utförd som ett instickskort för en persondator, och som därmed kan utföra alla funktioner hos en PLC relativt oberoende av persondatorns processor. Till viss del utförs Slot-PLC även med egen strömförsörjning. Normalt ansluts de till processen via en fältbusskabel. Slot-PLC:n måste vara anpassad till en av de vanliga persondatorbussarna. Nr 1/Mars 2001, AutomationsNytt 9 Automation Fältbusskort Standardpersondator Fältbusskort Persondator med specialprogram som återskapar förhållandena i en PLC PLC-CPU Persondator med integrerad PLC-CPU

10 Lågspänning Start utan Sirius 3RW3 mjukstartare: endast fyra kompakta storlekar upp till 100 A. Mjukstartare förbättrar inte bara startegenskaperna hos rulltrappor, hissar, transportband och pumpar utan minskar även påfrestningarna på drivoch kraftutrustningen. Siemens har den optimala mjukstartaren för varje effektområde så att drivningen bäst kan anpassas till en viss tillämpning: upp till kw för alla tillämpningar och behov. Startströmmen för en trefas induktionsmotor är många gånger högre än motorns märkström och måste reduceras för att undvika överbelastning på nätet. När dessa motorer dessutom startas direktanslutna uppstår en vridmomentvåg som belastar motor, växellåda, banddrivning och kopplingar. Det är anledningen till att industrin i allt större utsträckning föreskriver åtgärder för att minska startström och startmoment för motorer med uteffekter större än 11 kw. Detta minskar förslitningen och förlänger underhållsintervallen, vilket i sin tur minskar kostnaderna. Den vanliga lösningen: stjärn-/triangelkoppling Hittills har startströmmen minskats med hjälp av en stjärn-/triangelkoppling med elektromekaniska komponenter. Motorn startas med stjärnkoppling, vilket minskar strömmen till en tredjedel. Efter en förutbestämd tid slår kopplingen över från stjärn- till triangelkoppling. Detta medför två oönskade effekter. Den ena är en strömspik som ökar belastningen på nätet, den andra en vridmomentspik, som bl.a. kan få föremålen på ett transportband att välta. Elektronisk omkoppling är bättre Mjukstartare elektroniska kopplingsapparater som minskar spänningen över motorns uttag genom att styra nätspänningen är ett användarvänligt steg framåt. Motorns startström minskas proportionellt med spänningen. Strömspikar, som belastar nätet, uppträder inte längre. Detta gör att kablar och kopplingsutrustning i matarkablarna kan få mindre dimensioner och blir därmed billigare. Motorns moment minskas också kontinuerligt och utan några skadliga spikar. Den mjuka uppstarten kan anpassas optimalt till systemet som ett resultat av den valfria startspänningen. Sirius 3RW3 den kompakta eleganta lösningen Den elektroniska mjukstartaren Sirius 3RW3 kombinerar fördelarna hos en mjukstartare med det som kännetecknar den välkända Sirius-familjens kopplingsapparater i övrigt, d.v.s. små dimensioner, enkel montering och snabb start. Effektserien upp till 55 kw vid 400 V har fyra storlekar: S00 max 4 kw, 45 mm bred S0 max 11 kw, 45 mm bred S2 max 22 kw, 55 mm bred S3 max 55 kw, 70 mm bred Upp till 13 enheter kan monteras på en 600 mm DIN-skena eftersom apparaterna kan monteras i rad utan mellanrum. Den kompakta konstruktionen för Sirius mjukstartare har uppnåtts genom att man konsekvent har optimerat kraftutrustningar genom användande av hybridteknik. Krafthalvledarna består av två antiparallellkopplade tyristorer per fas. De förbikopplas med hjälp av inbyggda kontakter sedan motorn har kommit upp i varv. Detta minskar effektförlusterna radikalt. Därmed behövs inte längre en extern kontaktor för förbikoppling, vilket sparar utrymme och dessutom minskar tid och kostnader. Alla säkringsfria startkopplare, som innehåller Sirius 3RV-brytare och Sirius 3RW-mjukstartare, utmärks av sin kompakta uppbyggnad. När de kombineras med ett termiskt eller elektroniskt överlastrelä kan säkringsfria startkopplare snabbt konfigureras. Sirius mjukstartare kan styras direkt från en PLC utan att använda några extra gränssnitt. Två reläutgångar signalerar de båda drifttillstånden powered up (ansluten till nät) och 10 AutomationsNytt, Nr 1/Mars 2001

11 bieffekter motor run up (motor uppe i varv). De elektroniska mjukstartarna är av toppklass. De har alla nödvändiga godkännanden (IEC, UL /CSA etc.) och kan användas i hela världen. Mjuk start upp till kw Sikostart 3RW34 består av en serie apparater för ett brett område från 57 till mer än A, vilka kompletterar programmet av mjukstartare. Vid 400 V märkspänning och en omgivningstemperatur på 40 C motsvarar detta område märkeffekter på motorerna från 30 till kw. En sofistikerad krets gör allt detta möjligt. Operatören kan välja en av två kretsversioner med hjälp av en DIP-omkopplare: Standard kopplingsutrustningarna för frånskiljning och skydd installeras i serie med mjukstartaren. Motorn ansluts som vanligt med tre kablar. Y/D-läge mjukstartaren ansluts precis som en stjärn-/triangelkopplare. Startarens faser kopplas i serie med de individuella motorlindningarna. Fördelen är att mjukstartaren endast behöver leda motorns fasström, d.v.s. endast 58% av motorns märkström. Mjukstartaren Sikostart är också ytterst lätt att montera och köra. Sikostart 3RW34 kan anpassas för varje driftfall med hjälp av endast tre potentiometrar. Utrustningen har alla viktiga funktioner. Dessa omfattar mjukstartare för start och fri utrullning samt tre extra utgångar som delvis kan parametreras. Det finns även en speciell funktion: AS-Interfacet kan göras kommunicerbart. Detta sker med hjälp av ett extra PC-kort, vilket helt enkelt sätts in och skruvas fast på huvudenheten. Utrustningen kan därefter styras med hjälp av fältbussen och de extra kontakterna kan också avfrågas och utvärderas via samma buss. Mjukstartare för höga effekter även för EEx Mjukstartarens spektrum rundas av i det höga effektområdet med Sikostart 3RW22 en enhet med en högfunktionell samling egenskaper för mycket höga krav och för märkspänningar upp till V. En elektronisk skyddsfunktion förhindrar kraftelektronik från att bli överhettad om t.ex. motorn överbelastas. Detta betyder att Sikostart 3RW22 har förutsättningar för upprepade starter samt för normala och tunga drifter. Utrustningen kan anslutas till PC eller notebook via RS 232-gränssnitt och seriell anslutningskabel. Den kan sedan enkelt parametreras, styras och mjukstartare för varje effektområde övervakas med hjälp av PC-programmet COM-Sikostart 3RW22. Man kan valfritt ställa in tre parametrar, vilket gör att det nästan inte finns några gränser för hur utrustningen kan användas. Där finns allt från Dahlander- eller polväxlingsmotorer och vinddrivna generatorsystem till seriella igångsättningsmotorer med olika parameterinställningar. Dessutom är det möjligt att styra motorer i en explosionsskyddad miljö. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) bekräftar att motorer med skyddsform d (explosionstäta höljen) kan användas tillsammans med utrustningen. Motorer med skyddsform e kan också köras utan problem så länge det inte gäller en tung start. Sikostart 3RW22 kan anpassas till olika tillämpningar med hjälp av ett särskilt parametreringsprogram. Programmet tar också hänsyn till komplicerade startparametrar såsom stora tröghetsmoment eller igångsättningspulser. Inställningarnas inverkan på en viss tillämpning kan enkelt simuleras. Jämfört med elektromekaniska lösningar för att begränsa startströmmen har mjukstartaren många fördelar. Mindre påfrestningar på systemet, lägre underhållskostnader, ökad livslängd och framför allt de besparingar man gör är övertygande argument för att använda Siemens mjukstartare. Oberoende av vilka krav som ställs har Siemens den rätta utrustningen. Fördelar Mjuk start och mjukt stopp Startström och startmoment minskas Ström- och momentspikar elimineras Belastning på elnät och drift minskas Service- och underhållskostnader minskas Livslängden ökas Lägre kabel- och monteringskostnader Mindre utrymmesbehov, tydlig layout i elskåpet Nr 1/Mars 2001, AutomationsNytt 11 Lågspänning

12 Automation PROFINet med distribuerad intelligens Att använda fältbuss i anläggningar, för att realisera strukturerade automationssystem med decentraliserad periferi, har under de senaste åren varit en självklarhet för många. Decentraliseringen av automatiseringsenheter var ursprungligen endast en metod avsedd att reducera kabeldragningsarbetet för in- och utgångar samt de kostnader som detta medför. Den konsekventa vidareutvecklingen av detta är ett automatiseringskoncept som tar steget fullt ut med distribuerad intelligens. Med decentral periferi och distribuerad intelligens kan modulärt strukturerade anläggningskoncept, där styrlogiken placeras direkt vid maskin- och anläggningsdelarna, förverkligas. Detta sparar inte bara plats och kabeldragning utan innebär också stora besparingsmöjligheter vid projektering, montering, drifttagning och utbyggnad av anläggningen. Innovativt koncept I augusti 2000 presenterade Profibus International den nya övergripande automatiserings-, kommunikationsoch konstruktionsmodellen Profinet. Profinet-modellen förväntas kunna ge ytterligare besparingar vid projektering och drift av maskiner och anläggningar. Totally Integrated Automation-konceptet (T.I.A.) använder Profinet som standard för realisering av komponentbaserad automatisering (CBA). Med hjälp av komponentbaserad automatisering förs fördelarna hos komponenttekniken och den distribuerade intelligensen samman i ett innovativt automationskoncept. Profinet Engineering Tool från Siemens kommer att spela en central roll eftersom det möjliggör projektering av automatiseringslösningar med T.I.A. och distribuerad intelligens på ett mycket tidsbesparande sätt. I stället för kostsam programmering, projekteras kommunikationen på ett enkelt sätt genom att man helt enkelt drar linjer grafiskt mellan de enheter som skall kommunicera med varandra. Modulära strukturer med Profinet och T.I.A. Fördelarna med den modulära anläggnings- och maskinkonstruktionen är uppenbara: flexibilitet inför kundens önskemål, snabb idrifttagning, förenklat underhåll och högre tillgänglighet med produktivitetsökning för maskin- och anläggningsbyggarna och således också för slutkunden. Fördelen med distribuerad intelligens är tydlig och erkänns redan fullt ut av användarna. Nya krav med distribuerad intelligens Det är betydligt mer omfattande att programmera datakommunikationen mellan intelligenta apparater än att ansluta in- och utgångar och enklare fältapparater till en central styrning. Detta gäller än mer när användare av distribuerade lösningar även måste realisera datakommunikation över tillverkargränser på fältnivå är det inte ovanligt med utrustning från olika tillverkare. För att användaren ska kunna dra full nytta av en automatiseringslösning med distribuerad intelligens måste dock tillverkaren av automatiseringssystem för det första se till att en tillverkarövergripande kommunikationsstandard definieras, och för det andra att programmeringen av kommunikationen till och mellan fältapparater blir så enkel som möjlig. Standard: Profinet Detta är precis vad medlemmarna i Profibus International har gjort. Resultatet är det nya Profinet-konceptet, där den ömsesidiga kommunikationen mellan Profibus och Ethernet realiseras och detta med hjälp av tillgängliga IT-standarder, alltså utan nya fältbussprotokoll. Därmed uppfylls de centrala kundkraven på offentlighet, horisontell och vertikal konsekvens (från kontorsvärlden till automatiseringsnivån) och sist men inte minst investeringsskydd. Profibus International tillhandahåller en Runtime-specifikation för Profinet-anpassade apparater för alla intressenter. Flera medlemmar har redan lovat att leverera motsvarande produkter under För att investeringarna för miljontals Profibusanvändare ska vara skyddade kan befintliga Profibus-segment infogas utan att ändra i Profinet-projektet via en så kallad brygga vid lösningar 12 AutomationsNytt, Nr 1/Mars 2001

13 Det nya projekteringsverktyget för Profinet möjliggör tillverkarövergripande projektering av hela anläggningen. Teknisk anläggningsvy Projekteringsverktyg för Profinet som är oberoende av tillverkare Programmering Leverantörsspecifikt Leverantörsspecifikt Leverantörsspecifik och konfigurering projekteringsverktyg programmeringsverktyg fältbusskonfigurering Apparater Automation Projektering, HMI Internet Befintliga Profibus-segment kan enkelt anslutas till Profinet-arkitekturen via en brygga (gateway). Ethernet Brygga (gateway) Profibus Automatise- Intelligenta Intelligent Automatise- Drifter Fältapparat ringsapparat drifter fältapparat ringsapparat med Totally Integrated Automation. Därmed kan alla Profibus-apparater återanvändas utan anpassning. Detsamma gäller för Profibus-protokollet. På detta sätt kan man även i Profinetstrukturer utnyttja fördelarna hos Profibus för rörelsestyrda applikationer (ProfiDrive) och säkerhetsinriktade applikationer (ProfiSafe). Med Profinet definierar Profibus International dock inte bara en tillverkarövergripande kommunikationsmodell, utan även en ny arkitekturmodell för distribuerade automatiseringslösningar med anläggningsomfattande teknisk programvara. Lösning: Komponentbaserad automatisering T.I.A. använder Profinet som standard för realisering av komponentbaserad automatisering. Vid komponentbaserad automation spelar komponenttekniken för programvara en avgörande roll. Den har redan hävdat sig väl inom IT-världen, t.ex. i Microsoft-applikationer, och används nu även inom automatiseringen. Detta förenklar programmeringen av kommunikation avsevärt och tillåter en kombination av applikationer från olika tillverkare enligt byggstensprincipen. Programvarukomponenterna är kapslade, återanvändningsbara programvaruenheter som motsvarar en teknisk princip, t.ex. i enkla fall ett lyftbord eller en rullbana vid transportteknik. För varje intelligent apparat finns en tillhörande programvarukomponent, som framställs användningsspecifikt av tillverkaren. Tillverkarövergripande projektering Det nya projekteringsverktyget Profinet Engineering Tool från T.I.A. tar hand om anläggningsomfattande och tillverkarövergripande sammanföring av fördelade applikationer. Det använder standardmekanismer som OPC, XML och ActiveX. Det gör det också möjligt att ansluta intelligenta apparater från andra tillverkare till T.I.A. med samma komfort som användaren i dag känner igen från Profibus. Maskin- och anläggningsmodulerna representeras grafiskt av sina programvarukomponenter med de tekniska gränssnitten. Användaren behöver nu bara ansluta komponenterna genom att dra linjer, och därmed är alla nödvändiga kommunikationsförhållanden klara. Med hjälp av de test- och diagnosfunktioner som finns i projekteringsverktyget kan anläggningen testas och tas i drift på ett enkelt sätt. Den klara åtskillnaden mellan tillverkarspecifik programmering av enskilda apparater och den anläggningsomfattande anslutningen till det överordnade projekteringsverktyget gör att inte bara produkter från skilda tillverkare kan anslutas. Även användarprogrammen kan återanvändas, och därigenom också den kunskap och know-how som såväl programmerare som service- och underhållspersonal besitter. Slutligen behöver tillverkare av fält- och automatiseringsapparater således bara lägga till en anslutning till det överordnade projekteringsverktyget i sina projekterings- och programmeringsverktyg. Stöd för vertikal integration Vertikal integration, d.v.s. åtkomst av processdata från styrnivån, blir mer och mer betydelsefullt. Profinet understöder vertikal integration, eftersom man genom att använda ITstandarder tillsammans med Profinet använder samma kommunikationsmekanismer inom automatiseringsvärlden som inom kontorsvärlden. På detta sätt kan man efter idrifttagning av en anläggning även komma åt data från Profinet-apparaterna från kontorsvärlden. Därmed erbjuder automatiseringsstrukturer med T.I.A. och Profinet en öppen bas för Manufacturing Execution Systems (MES). Ett exempel på en sådan bas är Framework från Siemens. Nr 1/Mars 2001, AutomationsNytt 13

14 Automation Umeå Sundsvall Installera din Profibus ännu snabbare! Simatic Net nätverk för industrin Nu är det möjligt att reducera montagetiden på Profibus-kontakter med 90%. Med hjälp av vår nya FastConnect har du monterat en Profibus-kontakt på några sekunder. Konceptet består av Siemens Profibus FastConnect-kabel och ett verktyg som snabbt och säkert skalar Profibus-kabeln med exakta mått och oskadda ledare. Stick sedan in ledarna enligt färgmarkering på den anpassade Profibus-kontakten och dra åt skruven för dragavlastning. Testa en gång och du vill inte använda något annat! Ett praktiskt tips: Busstestaren BT200 provar på några sekunder bussledningar, gränssnitt och nåbarheten av noderna. Du kan även koppla handenheten mot en PC för att spara och skriva ut resultaten. SELGA ger snabb leverans Siemens FastConnect Profibus-kabel finns nu även hos SELGA för snabb leverans på följande försäljningsställen: Malmö Helsingborg Göteborg Jönköping Karlstad Norrköping Spånga Sundsvall Umeå Karlstad Spånga Norrköping Göteborg Jönköping Helsingborg Malmö 14 AutomationsNytt, Nr 1/Mars 2001

15 E N P R E S E N T A T I O N A V G Ö T E B O R G S K O N T O R E T Vårt regionskontor på västkusten Övrigt Nyligen slogs den västra regionen för bredförsäljning ihop med den östra och bildade därigenom en ny storregion. Den nya regionen är ett naturligt område i och med att traditionella regiongränser suddas ut. Genom sammanslagningen kan den nya regionen tillgodogöra sig större resurser samt en bredare och större kompetens i form av både gammal och ny kunskap och erfarenhet. Vår bredförsäljning är därmed uppdelad på: Norra regionen med huvudsäte i Sundsvall Mellersta regionen med huvudsäte i Upplands Väsby Västra och östra regionen med säte i Göteborg och Jönköping Södra regionen med säte i Malmö Eftersom den nya storregionen väst/öst precis har bildats, inleder vi vår serie om våra regioner med att presentera den ena delen av denna nya region. Storregionen täcker upp Värmland, Dalsland, Bohuslän, Västergötland och Halland samt Småland och Östergötland. I detta nummer beger vi oss till västkusten. Västra delen av storregionen Väst/Öst Några kilometer söder om Göteborg, i Mölndal, ligger Siemens-kontoret där våra västra medarbetare befinner sig. I Balltorps industriområde mittemot Åby travbana med adressen Östergårdsgatan 2-4 för att ge en mer exakt beskrivning. Den Siemens-byggnad som finns där idag har funnits sedan 1991, men även dessförinnan fanns Siemens i Mölndal. Förutom Siemens AB finns i samma byggnad även Siemens Elema, Siemens Business Services samt Osram. Totalt finns 115 medarbetare i huset, varav ca 40 arbetar för Siemens AB. På nästa uppslag presenteras några av de medarbetare som arbetar på Siemens-kontoret i Mölndal. Nr 1/Mars 2001, AutomationsNytt 15

16 Övrigt E N P R E S E N T A T I O N A V G Ö T E B O R G S K O N T O R E T Stefan Krusell Regionchef för västra och östra regionen Stefan har arbetat på Siemens sedan 1996, då han började som försäljningsingenjör. Arbetet som regionchef innebär att samordna och koordinera säljresurser och få det dagliga arbetet att löpa smidigt. Det innebär också att fånga upp kundens röst och förankra den vidare och på så sätt kanalisera kundens önskemål. Stefan har erfarenhet från materialhantering och industriell reglering med tyngdpunkt på reglering inom processindustrin. Bor med familj på Klädesholmen, en liten ö i Bohuslän med 500 invånare. Ön är för övrigt känd för sin matjessill. Huset tar mycket tid, liksom segelbåten. Jag trivs bäst med att följa förändringsarbetet, att se att de mål som man sätter upp resulterar i något bra något som är bra både för oss och för kunden. Det är viktigt att alltid ha kundfokus, att utgå från hur kunden skulle vilja ha det. Våra interna processer måste fungera bra för kunden. Det som är allra mest intressant med mitt arbete är den sociala kontakten att få träffa och prata med kunderna. Det är ett positivt och öppet arbetsklimat här. Vi är ett gott gäng och vi jobbar bra ihop. Den sociala delen spelar en stor roll för arbetet. Det är också en bra blandning av yngre och äldre, erfarna medarbetare. Tillsammans bildar vi ett team som vill utveckla regionen och göra ett så bra arbete som möjligt. Mats Hagman Produktansvarig för högspänningsmotorer och frekvensomriktare för mellanspänning. Mats har arbetat på Siemens sedan 1993 och arbetade dessförinnan med automationsprojekt. Bor i Ytterby, utanför Kungälv. I mitt arbete fungerar jag som en länk mellan fabrikerna i Tyskland och kunderna i Sverige. Jag sysslar med försäljning men arbetssättet är mer som att driva och genomföra projekt, vilket tilltalar mig. Projektet är inte slut när man har sålt, utan det är då det börjar. De affärer som jag arbetar med är oftast relativt stora och omfattande, vilket passar mig bra. Det tar lång tid och det är mycket arbete som ligger bakom. Varje affär blir på det sättet som ett projekt, och därför innebär mitt arbete samtidigt ett projektledarjobb. Jag arbetar i hela Sverige och flyger till många kunder runtom i hela landet. Framförallt har jag många kunder inom pappersindustrin i norr men jag trivs ändå med att ha min utgångspunkt här på kontoret i Mölndal. Jag tycker om Bohuslän och havet. Båtar och segling är nämligen mitt stora intresseområde. Göteborg är en relativt stor stad där allt finns utom de trafikproblem som finns i större städer. Birgitta Alevåg Receptionist Arbetar i växel och reception samt med konferens. Birgitta har arbetat på Siemens i 34 år. Bor i Mölndal. Jag tycker om att ha med människor att göra. Det är ett mycket utåtriktat arbete och jag har dagligen mycket kontakt med människor. Det har också varit många aktiviteter utanför arbetet då man har umgåtts och haft roligt med personalen. Trivs bra i Göteborg som stad. Det är en bra mentalitet här och man har roligt när man arbetar. Människorna är oftast glada och positiva. Pär Danielsson Produktspecialist Arbetar med support på Simatic-produkter, utbildningar och säljstöd. Pär började på Siemens för drygt tre år sedan. Bor i radhus vid Åkered Näset. Cyklar och åker skidor på fritiden. Det mest intressanta med mitt jobb är att man är med när det gäller ny och spännande teknik. Gemenskapen och västkustandan gör det speciellt trevligt att bo och arbeta här. Jan-Erik Berg Kundtjänst Jan-Erik arbetar med ordermottagning och offertarbete, mest lågspänning och installation. Han började på Siemens för 33 år sedan slutar 1 maj Bor i Fiskebäck. Roligast med mitt arbete är att få prata med människor kundkontakten och kontakten med kollegorna. Bra med att arbeta i västra delen av Sverige är att det är lagom stort. Monica Eriksson Receptionist Arbetar i växel och reception samt med andra uppgifter såsom administration, inköp etc. Monica började arbeta på Siemens när hon var 15 år (hur många år det innebär vill hon inte avslöja, men det är längst av alla i huset). Bor i Lindome. Det är väldigt varierande arbetsuppgifter och man får göra allt möjligt. Tycker om att testa på olika saker. Jag har varit på många avdelningar inom Siemens så jag har fått inblick i alla områden. Trivs med att arbeta på hemmaplan. Micael Amandusson Promotor Micael är marknadsoch produktansvarig för både HMI- och Machine Vision-produkter (förutom OP och industri-pc). Det innebär att han är ute och visar produkter och diskuterar med kunder hur ett projekt bäst läggs upp. Workshops, roadshows och även en del support. Micael har arbetat på Siemens sedan augusti Bor i Göteborg, i Lindholmen på Hisingen. Det bästa här är närheten till havet och att allt är så lagom stort. Roligast med mitt arbete är att få träffa mycket folk, att få vara ute hos kunder. Jag har ett roligt minne från ett Roadshow-besök i Luleå. Jag och en annan promotor skulle bli avsläppta vid flygplatsen av en av våra säljare. Det gick inte så bra, det var så kallt ute (-40 grader) att dörrarna hade fryst fast och det gick inte att öppna dem. Vi fick klättra ut genom fönstren och även plocka ut demosystemen den vägen. En rolig upplevelse, speciellt för folket utanför! Pia Borgström Administratör Pia arbetar med administration samt fastigheten, detta även för Jönköpings-kontoret. Hon har arbetat på Siemens sedan 1970, bl.a. som ekonom. Bor i Mölndal, fritiden ägnas åt sommarhuset. Jag gör många olika saker så det blir aldrig enformigt. Jag trivs med att ha mycket att göra och att ha mycket runt omkring mig. Tycker också att det är roligt när Siemens är med på mässor, som Elfack, då man får träffa kunder. Just kundrelationer är viktigt. Vi som arbetar här har en väldigt god kontakt med varandra. Det är ett trevligt och käckt gäng. 16 AutomationsNytt, Nr 1/Mars 2001

17 E N P R E S E N T A T I O N A V G Ö T E B O R G S K O N T O R E T Mathias Eklund Säljare inom bredförsäljning Arbetsområdet omfattar Västergötland, förutom Skövde. Mathias bor i Partille och seglar, åker skidor samt umgås med familjen på fritiden. Jag tycker om att umgås med kunder på kundträffar och andra sociala tillställningar. Det kan vara seminarieträffar, gokart-tävlingar etc. Speciellt minns jag en tävling då alla krockade med varandra och min kollega Daniel Wrennfors närapå körde sönder de andra deltagarna... Skämt åsido så tycker jag om att träffa kunder och prata med dem för att höra deras synpunkter. Det bästa med att arbeta här är alla goa, glada kunder. Det är en go stämning vad gäller allt staden, jobbet etc. Omgivningen har ett lagom lugnt tempo. En annan fördel är närheten till havet. Hans Engberg Säljare Arbetar med försäljning och marknadsföring av produkter och anläggningar inom området Power transmission & distribution. Är anställd av Siemens Norge, som har fått ansvar för elnätbolagen i Sverige vad gäller transmission och distribution, T&D. För att betjäna den nordiska energiförsörjningsmarknaden optimalt har Siemens utvecklat ett Nordenkoncept, där huvudkontoret ligger i Oslo. Detta är en ny tjänst i Göteborg. Representanter finns sedan tidigare i Upplands Väsby och Sundsvall. Även innan han tillträdde denna nya tjänst i januari i år arbetade han med försäljning och projektledning inom elkraftsförsörjning. Har även arbetat på Siemens tidigare. Bor i södra skärgården i Göteborg. Intressantast är att få vara med och hjälpa kunderna att hitta bra lösningar med Siemens kunskap och ledande sortiment. Jag trivs både med mina arbetsuppgifter, med arbetskollegorna och med produkterna. Mitt område har tidigare inte funnits representerat här, men i och med min nya tjänst finns vi nära kunderna även inom detta område. Den geografiska närheten är viktig det är en fördel att vara nära kunden. För övrigt vill jag tillägga att jag har blivit mycket väl mottagen av mina arbetskollegor på kontoret. Jag trivs med den goda stämning som råder här. Hans Setterstig Säljare inom bredförsäljning Kundtjänst Arbetar till lika delar med bredförsäljning och kundtjänst. Som utesäljare mot kunder i Västra regionen. På kundtjänst med ordermottagning och offertarbete. Hasse började på Siemens för 21 år sedan. Bor i Landvetter, två mil öster om Göteborg. Kundkontakten är definitivt det roligaste med mitt arbete. Att finna lösningar som passar kunden! Vi har oerhört bra produktpalett och kan fixa en helhetslösning! Det är en lagom stor region med jättemånga trevliga och duktiga kunder. Hemskt roligt! Neil Arstad Säljare inom bredförsäljning Neil har tidigare erfarenhet från samma bransch. Började på Siemens i juni Han bor i centrala Göteborg och kommer ursprungligen från Wales men har bott i Sverige sedan han var fem år. Fritiden ägnar han åt sin son. Intressant med mitt arbete är ansvaret och befogenheterna. Man kan arbeta fritt, vilket passar mig bra. Jag tycker även om tempot; jag trivs när det är högt tempo. Dessutom strävar jag efter att ständigt utvecklas. Bra med att arbeta i västra delen av Sverige är att här finns en närhet till allt. Christian Fischer Säljare inom bredförsäljning Arbetar med grossister och deras kunder. Har tidigare erfarenhet från grossistsidan. Christian började på Siemens i december Bor i Bohus, två mil norr om Göteborg. Fritiden ägnas åt idrott, främst bandy och golf. Det är spännande med nya uppgifter och nya utmaningar. Målsättningen är att knyta bra kontakter och få ett djupare samarbete med grossisterna. Vi måste ha en bra kontakt med kunden och kundens kund, och grossisterna är en viktig kanal för oss. Det är ett glatt och trevligt gäng som du möter på Göteborgskontoret! Daniel Wrennfors Säljare inom bredförsäljning Daniel började arbeta på Siemens för ett och ett halvt år sedan. Han bor i Stora Höga, fyra mil norr om Göteborg. Fritiden ägnas åt hus och familj. Det bästa med jobbet är friheten och att jag får träffa mycket folk. Ett speciellt minne är när jag knäckte några revben på en kollega när vi körde gokart på kundträff. Han fick stopp framför mig och jag hann inte bromsa pang! Det bästa med att bo och arbeta här är närheten till havet. Lars Westerlin Säljare inom bredförsäljning Lars är specialiserad på lågspänningsapparater för motorstyrning och -fördelning. Han har arbetat på Siemens sedan 1993 hela tiden som säljare. Bor i Landvetter, fritiden ägnas åt barnbarnen. Jag arbetar inom ett brett område. Eftersom Siemens har ett brett utbud av produkter och många olika typer av system och lösningar blir det aldrig enformigt. Är född och uppvuxen här, vilket gör det naturligt att arbeta inom denna del av Sverige. Mina huvudområden är Skövde och Göteborg. Mats Radhammar Försäljningschef återförsäljare Mats arbetar huvudsakligen med bredförsäljning men också med exempelvis transformatorer, telefoner och UPS för Siemens AB. Mats har arbetat på Siemens i 15 år och bor i Kungsbacka. Roligast är att driva projekt och affärer på huvudkontorsnivå. Friheten kopplat mot resultatansvar. Här är lagom stort. Gemytlig atmosfär, öppenhet och lagom stressigt! Jobbar i hela landet. Bra med att arbeta här är att vi har två korta regelbundna träffar per dag det ger en behaglig stämning. Övrigt Nr 1/Mars 2001, AutomationsNytt 17

18 Automation JobShop paketet för mekanisk tillverkning görs komplett med ShopTurn När det handlar om fräsning, borrning eller svarvning är Siemens JobShopprodukter lämpliga att använda. De utgör ett programvarupaket med lösningar för enkel och snabb CNC-produktion. JobShop har nu gjorts komplett med ShopTurn, en programvara för betjäning och programmering av svarvar. Med ShopTurn kan maskiner ställas in och arbetsstycken mätas snabbt. Programvaran kännetecknas av en grafikstödd funktion för programmering och produktionsplanering. Funktionen underlättar tillverkning av ett arbetsstycke även utan kunskaper om DIN/ISO-programkommandon. En grafisk sammanställning av arbetsstyckena baserad på produktionsplanen kan tas fram med en knapptryckning. Med hjälp av grafik med brutna linjer kan man omedelbart upptäcka programmeringsfel och korrigera dem. Det är också möjligt att testa den skapade produktionsplanen med hjälp av simulering. Tillverkningstiden för den svarvade delen beräknas parallellt med den simulerade körningen. Det betyder att när en offertförfrågan kommer in kan arbetsstycket programmeras och simuleras baserat på ritningen på kortast möjliga tid med hjälp av ShopTurn. Därefter kan offerten beräknas genom att den beräknade tillverkningstiden används, vilket innebär en värdefull tidsbesparing för kunden. ShopTurns programmerings- och produktionsplaneringsfunktion har utvecklats enligt principen att övergången från konstruktionsritning till färdigt arbetsstycke ska vara så kort som möjligt. Mjukvaran är baserad på Look-and-Feel (titta och känn)- funktionen hos ShopMill, operatörsmjukvaran för fräsmaskiner. Detta koncept, tillsammans med inställningsfunktionerna, underlättar arbetet för den erfarne operatören och gör det samtidigt mer kostnadseffektivt, även vid tillverkning av enstaka enheter. ShopTurn används med enkelslide- CNC-svarvar. Tillsammans med Sinumerik 810D/840D digitala styrsystem utgör den en tillförlitlig NCstyrning för fabriksgolvet. Siemens åker till Industrimässan i Hannover Övrigt Varje år samlas branschkännare från hela världen på Hannovermässan, som har det mesta av det som industribranschen kan erbjuda. Här får du en unik möjlighet att bolla idéer tillsammans med specialister från hela branschen. På årets mässa kan du besöka utställare tillsammans med andra besökare. Siemens deltar på mässan under temat IT-lösningar för industrin. På 3000m 2 presenterar vi våra system, produkter och lösningar, där ITintegrationen sträcker sig från automatisering till managementnivå. Liksom tidigare år åker vi till Hannover med specialchartrat flyg. Årets resa avgår torsdagen den 26 april och vi landar åter i Sverige lördagen den 28 april. Det är trettonde året i rad som vi anordnar en resa till Hannover för våra kunder. För närmare information om priser, tider etc, hör av dig till din kontaktperson på Siemens. För mer information om Industrimässan i Hannover: Välkommen till en värld av integration! I vår kundresa till Hannover ingår en förmiddag med seminarier under det gemensamma temat Välkommen till en värld av integration!, där vi presenterar det senaste inom Totally Integrated Automation med nyheter inom områdena automation, drivteknik samt lågspänning. Med hjälp av bussystem som Profibus, AS-i och Instabus EIB kan två världar integreras: Totally Integrated Automation och Totally Integrated Power (energifördelning/infrastruktur). På seminarierna redogör vi för hur våra system, produkter och lösningar är integrerade i såväl automations- som infrastrukturvärlden. 18 AutomationsNytt, Nr 1/Mars 2001

19 Det lönsamma valet Siemens energisparmotorer ger dig alltid vinst, jämför......en Siemens EFF1 energisparmotor med en Siemens EFF2 motor. En energisparmotor med verkningsgradsklass EFF1 är alltid det mest lönsamma valet av motor för kontinuerliga drifter! Kostnaden för inköp, installation och underhåll är försvinnande liten jämfört med energikostnaden under en motors livstid. För en liten motor utgör energikostnaden under motorns livstid ungefär 96-97%. För större motorer är kostnadsdelen för energin ännu större. Att sluta elda för kråkorna är även när det gäller motorer det effektivaste sättet att öka lönsamheten, det kan vi lätt konstatera....en Siemens EFF1 energisparmotor med en motor som du vet prestandan på....ett helt system av flera olika Siemens EFF1 energisparmotorer med ett helt system av flera olika motorer som du vet prestandan på. Men hur lönsam blir då en investering i en EFF1-motor? På vår hemsida hittar du svaret! Siemens AB Upplands Väsby Tfn: Fax: Motorprislistan finns på Internet!

20 e? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee???????ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee????????? Siemens AB Upplands Väsby Sverige porto betalt B Vill du ha mer info? e? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??? PÅ NYA PLATSER Ja, tack! Jag vill beställa den nya broschyren om distribuerade I/O: SIMATIC ET 200 utvecklad för en öppen värld Patrik Moberg har anställts som produktansvarig för Profibus DP. Han har tidigare arbetat som serviceingenjör hos Adtranz. Patrik har även ett förflutet i flygvapnet som officer i teknisk tjänst. Jag vill ha information om: Lars H Larsson har anställts som lärare i Automationsskolan, främst för vårt processsystem Simatic PCS 7. Lars H började på Siemens redan 1987 men har under några år arbetat hos TR Electronic Sweden AB. På Siemens var han tidigare promotor för Profibus och leder fortfarande Profibus-föreningen i Sverige. Namn Företag Postadress Postnr & Ort Telefon Ann-Louise Lindmark har anställts som marknadschef för affärsområdet Automation & Energi. Innan hon kom till Siemens arbetade hon på marknadsavdelningen på "Upsala Nya Tidning". Ann-Louise har studerat till civilekonom med inriktning mot marknadsföring på Handelshögskolan i Göteborg. Dessutom har hon i sin utbildning fördjupat sig i beteendevetenskap samt tyska. Faxa kupongen till Besök vår hemsida! Letar du efter gamla artiklar ur Automationsnytt? På vår hemsida kan du hämta hem dem i PDF-format. Du kan även beställa gamla nummer av tidningen. Automationsnytt utges och distribueras av Siemens AB Upplands Väsby Tfn Fax e-post: siemens.se Internet: Ansvarig utgivare: Ann-Louise Lindmark Redaktör: Therése Fagerström Produktion: Gustafsson & Löthman AB, Upplands Väsby Tryck: Temotryck A Siemens AB STOCKHOLM GÖTEBORG JÖNKÖPING MALMÖ SUNDSVALL Box Box 1007 Box Box Upplands Väsby Göteborg Jönköping Malmö Sundsvall Tfn: Tfn: Tfn: Tfn: Tfn: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax:

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS. Säkerhetssystemet med plug & play. Komponenter för automation. Nordela

Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS. Säkerhetssystemet med plug & play. Komponenter för automation. Nordela Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS Säkerhetssystemet med plug & play Komponenter för automation Nordela TALOS - säkerhetssystemet TALOS - säkerhet för alla behov Hos mellanstora till stora maskiner och

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten Emotron FlowDrive Energibesparing upp till 30 % Kärnan i Emotron FlowDrive är den automatiska tanknivåregleringen. Emotron FlowDrive

Läs mer

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk Teknisk katalog PROFIL INDUSTRIER PRODUKTER APPLIKATIONER KOMPETENS PARTNER TJÄNSTER ABB komponentfrekvensomriktare ABB komponentfrekvensomriktare

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Tillförlitlig drift sk yddar din process Tillförlitlig drift Energibesparing Låg driftkostnad Ökad livslängd på utrustningen Vill du skydda din

Läs mer

TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR. TILLBEHÖR 164 KORT OM TILLBEHÖR KORT OM TILLBEHÖR VÅRT UTBUD Vi erbjuder en mängd tillbehör till elmotorer. Utöver de som nämns nedan, lagerför vi även reservdelar till våra motorer. Dessa hittar du under

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera P94543 P94541 Följ guiden Projekt Beskrivning Testa skillnaden! Här hittar du en kort sammanfattning av de olika utvecklingsfaserna i

Läs mer

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11 TEKNISK DATA A & PRISLISTA A 2004-11 MyLoc 100 Komplett datorsystem i kompakt utförande med 6,2 tum monochome skärm. HMI Bildskärm och (alfa-) numeriskt tangentbord för operatörskommunikation. Skärmen

Läs mer

Lönsamma flöden med maskinsäkerhet som naturlig del. Reportage Maskinbyggare med Flow Power

Lönsamma flöden med maskinsäkerhet som naturlig del. Reportage Maskinbyggare med Flow Power Reportage Maskinbyggare med Flow Power Lönsamma flöden med maskinsäkerhet som naturlig del Stora maskiner kräver stora lokaler. Hestra Automation flyttade till Gislaved för att få mer plats. Där byggde

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader Kontaktorer och reläer för bostäder och kommersiella byggnader Kompakt serie: Nya kontaktorer och reläer för både bostäder och kommersiella fastigheter Modern, kraftfull men ändå enkel att montera - det

Läs mer

Automation and Drives. Produktansvarig: Susanne Cederberg. SITOP och S Ny expansionsmodul till S Garanterad spänning!

Automation and Drives. Produktansvarig: Susanne Cederberg. SITOP och S Ny expansionsmodul till S Garanterad spänning! och Produktansvarig: Susanne Cederberg Ny expansionsmodul till Garanterad spänning! Strömförsörjning 2007-01-22 2 Automation and Drives Nätaggregat - Produktportfölj modular 5 A, 10 A, 20 A, 40 A Svaret

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

Här packas Billy snabbt och säkert

Här packas Billy snabbt och säkert Reportage Optimering i möbelfabriken Här packas Billy snabbt och säkert Snabbt ska det gå när man levererar till Ikea. På Gyllensvaans möbler kan tjugo Billybokhyllor packas och skickas ut till hela världen

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET Advanced Industrial Automation Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET för smidiga automationslösningar DeviceNet är ett innovativt nätverkssystem för industrin med ett stort urvalav enheter som

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

Optimerad för lågeffektapplikationer

Optimerad för lågeffektapplikationer Optimerad för lågeffektapplikationer Nyhet! Emotron VS10 / VS30 Optimerad i storlek och pris för lågeffektapplikationer Trots det lilla formatet är våra nya frekvensomriktare Emotron VS10 och VS30 utrustade

Läs mer

KURSPROGRAM. Automation

KURSPROGRAM. Automation Automation KURSINFORMATION Innehåll (s 1/2): KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 04» Kursansvarig: Josef Morva...

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Tre i en. Nya SIRIUS 3RA6 kompaktstartare. Enkelt, snabbt, smidigt och säkert

Tre i en. Nya SIRIUS 3RA6 kompaktstartare. Enkelt, snabbt, smidigt och säkert Tre i en Nya SIRIUS 3RA6 kompaktstartare Enkelt, snabbt, smidigt och säkert SIRIUS 3RA6 kompaktstartare sätter en helt ny standard: Den kombinerar funktionerna hos en effektbrytare, en kontaktor och ett

Läs mer

Special TIA Portal. Bra att man istället för ett antal verktyg jobbar i ett enda. Det hänger samman bättre. Bo Karlsson, McNeil, Helsingborg.

Special TIA Portal. Bra att man istället för ett antal verktyg jobbar i ett enda. Det hänger samman bättre. Bo Karlsson, McNeil, Helsingborg. Special TIA Portal Tidsbesparingen är den stora fördelen. Det är lätt att använda och enkelt för en ny användare att komma igång, samtidigt som den erfarne Siemensanvändaren känner igen sig. TIA Portal

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign Staffan Zakrisson PRIMAB Automation AB Orgnr: 556960-8531 +46 708 81 65 41 www.primab-automation.se staffan@primab-automation.se Sammanfattning Jag har lång erfarenhet inom flera delar av området automation,

Läs mer

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN ETT FLEXIBELT ÖVERVAKNINGSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar.

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Säker mellanspänningsdistribution

Säker mellanspänningsdistribution Säker mellanspänningsdistribution med AX1 Det intelligenta ställverket AX1 är ett modernt luftisolerat ställverk som verkligen ligger i frontlinjen när det gäller säkerhet. Såväl driftsäkerhet som personsäkerhet.

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

...rätt lösning på större projekt. är år. BioFire 500-1000. Fjärrvärme / Närvärme Hotellanläggningar Bostadsprojekt

...rätt lösning på större projekt. är år. BioFire 500-1000. Fjärrvärme / Närvärme Hotellanläggningar Bostadsprojekt ...rätt lösning på större projekt En pålitlig partner Mer är 110 år på marknaden BioFire 500-1000 Fjärrvärme / Närvärme Hotellanläggningar Bostadsprojekt 2 En pålitlig partner Fakta om Herz: 35 Företag

Läs mer

Nu tar vi aptering till en helt ny nivå!

Nu tar vi aptering till en helt ny nivå! Nu tar vi aptering till en helt ny nivå! Modern förarmiljö och förbättrad aptering ger högre produktivitet och större virkesvärde. Nu tar vi aptering till en helt ny nivå! Möt framtiden med Forester Dagens

Läs mer

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story Success story Case: Swegon Utmaning Storskalig plåtbearbetning med hjälp av traditionella maskiner bullrar och drar energi. Inför lanseringen av produktfamiljen Pacific ville Swegon effektivisera tillverkningen

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE Defence Nr. 1 inom Defence» Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. Bästa produktsortimentet inom Defence Bästa pris/prestandaförhållande Bästa

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

FREKVENSOMRIKTARE. PowerFlex 4M

FREKVENSOMRIKTARE. PowerFlex 4M FREKVENSOMRIKTARE Rockwell Automation med varumärket Allen Bradley är en av världens ledande tillverkare av frekvensomriktare. Deras PowerFlex-serie är en komplett serie frekvensomriktare. De finns i två

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

SAUTER ASV115 Komfort Kompakt VAV-regulator och ställdon för komfortstyrning

SAUTER ASV115 Komfort Kompakt VAV-regulator och ställdon för komfortstyrning SAUTER ASV115 Komfort Kompakt VAV-regulator och ställdon för komfortstyrning Kostnadseffektiva VAV-lösningar Kontor, skolor, sjukhus Med ASV115 Komfort Under många årtionden har SAUTER satt standarden

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Får man klippa stickproppen utan att garantin slutar gälla? Postad av Örjan Borgström - 23 jan :23

Får man klippa stickproppen utan att garantin slutar gälla? Postad av Örjan Borgström - 23 jan :23 Får man klippa stickproppen utan att garantin slutar gälla? Postad av Örjan Borgström - 23 jan 2012 19:23 Följande diskussion är en utbrytning ur tråden "Tillverka och sälja egna armaturer. Måste man CE-märka?"

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Kortare installationstid - hög tillgänglighet Seriekoppling och information från alla enheter med StatusBus

Kortare installationstid - hög tillgänglighet Seriekoppling och information från alla enheter med StatusBus Kortare installationstid - hög tillgänglighet Seriekoppling och information från alla enheter med StatusBus Kortare installationstid - hög tillgänglighet Seriekoppling och information från alla enheter

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer.

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. Användningsbroschyr Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. 0000002449.indd 1 18.11.2015 10:04:34 02 Löftet Wilo Pioneering for You.

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer