Nu börjar vi i Ullene/ nedre Vilske-Kleva!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu börjar vi i Ullene/ nedre Vilske-Kleva!"

Transkript

1 Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening för ett fiberrikare liv Nu börjar vi i Ullene/ nedre Vilske-Kleva! Vi vill med denna informationsbroschyr berätta vad som nu kommer att ske och vart du kan vända dig med frågor och annat. Läget Nu är det klart att börja bygga. Projektering, tillstånd från bl.a. Länsstyrelsen, löfte om 50 % bidrag för kanalisation vid max 285 anslutningar är klart. Vi är idag 264 medlemmar så det finns fortfarande plats för fler. Men det är naturligtvis bråttom. Gör en insats värva fler, och hjälp samtidigt till att sänka priset per anslutning. Sedan hösten 2010 har styrelsen bland annat ägnat sig åt medlemsvärvning, stadge- och avtalsskrivningar, bidragsansökan nätprojektering, medlemsinformation, kontakt med markägare, kommun, länsstyrelse och bank, kostnadsberäkningar, offertförfrågan, entreprenadupphandling, medlemsmöten och ett otal styrelsemöten. I ett halvår har styrelsen försökt bli momsregistrerad hos Skatteverket för att kunna dra av momsen vid nätbyggandet. Men i början av maj verkar det problemet vara ur världen. Så nu kör vi! Styrelsen hoppas att i det fortsatta arbetet få god hjälp av övriga medlemmar, bl.a.inom ramen för de fem arbetsdagar, som slås fast i anslutningsavtalet. Kontakta din nätverkare så snart som möjligt! Tomas Hansson för området utmed Trevattnavägen (skåp FSU002). Kent Svensson området Ullene kyrka (skåp FSU001). Henrik Linnarsson området kring Ullene telestation. Stig Fahlqvist området längs vägen Malmeneslätt samt Finnestorp (skåp FSU007). Bengt Sonnbring området Tokatorp/Spånbacken m.m. (skåp FSU003 och FSU004), Harald Enocksson området Petängen/Ryd (skåp FSU005 och FSU006) samt Rolf Ingemarsson området Björstorp/Örbytorp (skåp FSU008 och FSU009). Dessutom finns också Christer Persson huvudansvarig för området. Slang och märkband kommer att finnas att hämta hos Tomas Hansson, Ullene. Tomas Hansson Kent Svensson Henrik Linnarsson Stig Fahlqvist Bengt Sonnbring Harald Enocksson Rolf Ingemarsson Christer Persson SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SPARA DETTA DOKUMENT! Far och son Wikstrand skrev avtal om offert med vår ordförande Torbjörn Gunberg i slutet av april.

2 Utbyggnaden bestäms av fyra kopplingsstationer, noder: 1. Odensberg, som betjänar Gökhem exklusive Skår, Gökhem-Björstorp samt Odensberg inklusive västra Sörby norr om järnvägen. 2. Trevattna, som skall användas av Trevattna och Ullene Åsaka. 3. Ullene, som skall betjäna Ullene (exklusive Ullene-Åsaka) samt nedre Vilske Kleva 4. Anfastorp, som skall användas av övre Kleva samt Skår. Vi kan utnyttja nedlagd slang i Trevattna och delvis samförlägga vår slang med den som skall nedläggas till de kommande noderna där och i Ullene. Eftersom endast Odensbergsnoden är klar, kommer vi att börja kanalisationen (grävning/plöjning och nedläggning av slang) i Gökhem. Framdragning av vatten och avlopp i övre Vilske Kleva gör att måste vi ta det området sist. Styrelsen fr.o.m Torbjörn Gunberg, G, ordf Jan-Olof Falk, G, medl.reg, proj,entr Rolf Karlén, U, kassör Lennart Rundqvist, G, sekr Christer Persson, U Camilla Svensson, V-K Rune Torstenson, T Rune Henriksson, V-K Victor Svensson, V-K Christer Palmenäs, T Berit Pettersson, V-K På webbsidan kan du läsa mera Debiteringen av anslutningsavgiften sker enligt följande: kr då man tecknar medlemskap i föreningen (delbetalning 1, redan betald av de flesta) kr då man tecknar anslutningsavtalet (delbetalning 2, också redan betald av de flesta) kr då projektet startas 30 dagars betalning (delbetalning 3, fakturering startar i maj). 4. Resterande i den takt styrelsen bestämmer allt eftersom projektet fortlöper, 30 dagars betalning (delbetalning 3 ev. 4). Styrelsen har inte avtalat något om tjänsteleveranser än. Telia kan t.ex. erbjuda två olika lösningar. Det ena är en öppen lösning där var och en själv tecknar sina tjänster med en operatör. Idag har de 8 avtalade operatörer som säljer olika tjänster i det öppna nätet. Det andra alternativet är ett exklusivt nät med en tjänsteleverantör i taget. Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening Nu börjar vi - Ullene och nedre Vilske-Kleva Sida 2

3 Entreprenör: Wikstrands i Götene Som entreprenör för byggnationen har antagits Wikstrands Maskin AB i Götene. De kommer att gräva och blåsa i fiber samt svetsa och kontrollmäta fibern. Vi kommer att arbeta i etapper, indelningen av dessa ses nedan. Kontakter med Wikstrands sker genom de etappansvariga, se listan ovan. Entreprenören har ansvarsförsäkring. Tidplan Entreprenören beräknar att plöja/gräva cirka 800 meter om dagen, vilket innebär över 100 arbetsdagar. Sedan skall kopplingsskåp placeras ut, fiber blåsas och svetsas. Start planeras till i slutet av maj i Gökhem. Etappindelning Etapp 1 Gökhem. Start grävning i slutet av maj, cirka 40 arbetsdagar. Etapp 2 Trevattna. Start grävning cirka mitten av september, cirka 20 arbetsdagar. Etapp 3 Ullene/Nedre Kleva. Start grävning i början av november, cirka 25 arbetsdagar. Etapp 4 Vilske Kleva. Start grävning kring årsskiftet, ev. senare, cirka 30 arbetsdagar. Information angående grävning på din tomt Normalt gräver du själv eller anlitar någon för att göra det. Mikael Klingstedt kan hjälpa till med grävning och håltagning Märk ut egna elledningar, telekablar, vatten/avloppsledningar, dräneringar, jordvärmeledningar m.m. på din tomt. Materialet (slang och märkband) får du av föreningen. Kontakta nätverkare i ditt område. Du svarar själv också för återställning efter grävningen d.v.s. allt från gräsfrön till asfalt. OBS! Tala med din nätverkare se ovan och red ut var slangen skall anslutas in på din tomt från bredbandsnätet! Det vore synd om du grävde och bredbandet kom från andra sidan tomten Om det inte är grävt på din tomt, försenas naturligtvis nätbyggandet och vår entreprenör kommer att gräva och debitera dig 32 kr + moms per meter. Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening Nu börjar vi - Ullene och nedre Vilske-Kleva Sida 3

4 Checklista före grävningen på tomtmark Tänk efter var du önskar att fibern skall komma in i huset. Tag reda på ledningar på tomten (elledningar, vatten, avlopp, jordvärme etc.) Övriga installationer på tomten Märk ut ledningarna Gör fullständigt klart om du vill låta entreprenören gräva på tomten på din bekostnad! Så här skall slangen förläggas Återställning Du står själv för återställningen. d.v.s. allt från gräsfrön till asfalt. Om föreningen/entreprenören gräver så återfylls schaktet med befintliga schaktmassor. Skador på icke utmärkta ledningar och dylikt bekostas av dig själv. Grävning på tomt görs i allmänhet med en mindre maskin eller med spade! Borra genom vägg Då du borrar genom ytterväggen för dragning av slang fram till anslutningsdosan, kom ihåg att borra i en lutning, helst 45. I och med att slangen är ganska styv kan borrhål med mindre lutning medföra allt för skarpa böjar på slangen och det i sin tur kan skapa svårigheter då fibern skall dras in i fastigheten. Om ingången till fastigheten sker under mark, exempelvis in i källare, kan du borra med en mycket liten lutning in i fastigheten, så att vatten inte kan rinna in i fastigheten. Var noga med att kontrollera så att du inte borrar i ledningar i väggen! Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening Nu börjar vi - Ullene och nedre Vilske-Kleva Sida 4

5 Tillträde till huset behövs vid tre tillfällen. (Borrar hål i huset och drar in slangen gör du själv) 1 Dra in fiber (entreprenören gör detta) 2 Svetsa och kontrollmäta fibern (entreprenören gör detta) 3 Montera utrustningen (entreprenören gör detta) Placering av utrustning inomhus Kundelektroniken behöver ett 230 V eluttag för att fungera. Utrustningen skall placeras i ett uppvärmt utrymme. Tänk på att följa de mått som anges. Detta underlättar installationen och samt ger bättre funktion. Anslutningsdosa Denna skall monteras i anslutning till där slangen med fibern kommer in genom väggen. Fibern monteras och avslutas i dosan. I dosan finns sedan en kontakt till vilken man ansluter en fiberpatch (fiberkabel med tillhörande kontakter) som sedan kopplas till kundelektroniken. Som standard levereras en fiberpatch på 1 m. Längre patcher finns att köpa. Kundelektronik Ett exempel på elektronikbox visas på bilden intill. Den monteras normalt vid anslutningsdosan och kopplas sedan ihop med ovan nämnd fiberpatch. Elektroniken har uttag som du kopplar till dina datorer samt till dina TV apparater. I närheten av denna kundelektronik skall det finnas ett strömuttag. Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening Nu börjar vi - Ullene och nedre Vilske-Kleva Sida 5

6 Kopplingsskåp Så här kan ett kopplingsskåp se ut inuti. Här kommer fiberkabeln upp ur marken och två fibrer kopplas vanligtvis vidare till varje ansluten fastighet. Information till markägare Stakning av grävsträckor Fiberföreningen kommer att staka ut de tänkta grävsträckorna och var kopplingsskåp skall placeras. Vi vill att du som markägare är delaktig i detta så att grävningen skall störa och förstöra så lite som möjligt. När pinnarna sitter på plats vill vi ha kontakt med dig för eventuella förflyttningar och tips var det kan vara bättre att gräva, till exempel var det finns täckdikningar eller andra hinder att undvika. Utsättning av ledningar När vi (du som markägare och föreningen) är överens om grävlinjerna så beställer föreningen utsättning av tele-, eloch vattenledningar. Kartor Efter att projektet är slutfört får du en karta över de inmätta sträckorna på din mark. Vårt arbete kanske även kommer att inspirera den allra yngsta generationen dem som vi arbetar för! Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening Nu börjar vi - Ullene och nedre Vilske-Kleva Sida 6

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 Energi Fibernät Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande?

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING ÖSTRA RYD MOGATA STEGEBORG SANKT ANNA TYRISLÖT Nr 3, februari 2013 Jörgen Filipsson, projektledare

Läs mer

Mieninfo. Kalle i Gäddeviksås. e-post: info@bjk.g.se webbsida: www.miengruppen.se

Mieninfo. Kalle i Gäddeviksås. e-post: info@bjk.g.se webbsida: www.miengruppen.se Mieninfo Nr 3 / 2012 september, oktober, november Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 / Björn Jäderås 0459-851 43 Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd e-post: info@bjk.g.se webbsida:

Läs mer

När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu!

När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu! 2012-12-19 1 (8) Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev felaktigheter. Det åligger läsaren att själv kontrollera bl.a. sakuppgifter. Se även information på www.bynet.se

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Information från om grävning, håltagning och inkoppling av fiber.

Information från om grävning, håltagning och inkoppling av fiber. Information från om grävning, håltagning och inkoppling av fiber. 5 okt 2011 / af_installations-information.odt 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Övergripande beskrivning...4 Del 1 - Dragning av fiber

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer