Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen"

Transkript

1 Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen FÖRSTUDIEN Inledning Denna förstudie är gjord på uppdrag av turistchef Tove Elvelid/turistrådet i syfte att ta fram underlag till projektstart för en ny webbplats för och med besöksnäringen. I förstudien är inga beslut fattade. Här finns underlag inför projektstart. Här belyses ett antal faktorer som bör tas hänsyn till innan webbprojektet startar. Förstudien är neutral med utgångspunkt ur Gävles turismstrategi. Besöksnäringen är världens största och snabbast växande näring. Idag står 5 % av jordens befolkning för 95 % av allt resande. Enligt alla prognoser kommer antalet att fördubblas under det kommande decenniet. Enligt World Tourism Organisation (WTO) kommer den årliga tillväxttakten att vara 4 8 %. I Gävle omsätter turismen 967 miljoner kronor, vilket är en ökning med 100 miljoner från Besöksnäringen sysselsätter cirka 800 helårsanställda, men det är egentligen fler då många är säsongsanställda. Turismen bidrar med 86 miljoner i skatt till kommunen och 42 miljoner till Landstinget. 1 Bakgrund Gävles turismstrategi Ett viktigt strategiskt dokument för denna förstudie är Gävles turismstrategi. Gävles turistiska vision lyder: Genom ständig utveckling av upplevelser, ett stort engagemang och en vilja att tillsammans bara bli bättre, är Gävle en destination som alla pratar om! I turismstrategin finns ett antal strategiska utvecklingsområden för Gävle. Ett par av dem är viktiga för den här förstudien och de handlar om imagemarknadsföring och tillgänglighet. Imagemarknadsföring: Gävles viktigaste kanal för imagemarknadsföring och målgruppsinriktad produkt-marknadsföring blir en gemensam webbportal. Webbportalen ska fungera som inspirationskälla och beskriva Gävles mångfald av upplevelser och evenemang. Tillgänglighet: Vidareutveckla Citybreak och ständigt utveckla vår bokningsplattform och säljkanal. Gemensamma webbportalen visitgavle.se med koppling till Region Gävleborgs portal, Visit Sweden och andra viktiga portaler/sajter. Kontakta Gästrikland.com Åren fanns webbplatsen vars syfte var att marknadsföra området och tillhandahålla uppdaterad och intressant information som fanns inom Gästrikland Turism. Webbplatsen skulle bidra till fler gästnätter/bokningar och förfrågningar. 1 Källa: Gästbok Gävle, 2011

2 Gästrikland Turisms uppdrag att marknadsföra Gästrikland avslutades 2009 och kommunerna valde att marknadsföra besöksmålen på sina respektive hemsidor. Därför hämtade man även hem Gävle och Gävle kommuns turistinformation för att integrera den i den kommunala webbplatsen Webbplatsen låg i webbsystemet Exerica och administrerades av personer på dåvarande Gästrikland Turism. I dagsläget finns ingen webbplats för besöksnäringen i Gävle med omnejd. Gavle.se Den kommunala webbplatsen är i dagsläget den primära marknadsföringskanalen för turistisk verksamhet i Gävle med omnejd. Viktiga underlag Basen i förstudien utgörs av ett antal strategiska dokument samt ett antal analyser gjorda tillsammans med olika intressenter. Turismstrategin Strategins syfte är att vara ett styrdokument för hur Gävles attraktionskraft som destination, ska stärkas. Beslut taget i KF i december Ett av de strategiska utvecklingsområdena för Gävle är att marknadsföra och utveckla det Välkomnande Gävle och gör gävleborna delaktiga i att sprida detta budskap. Den regionala turismstrategin Ett av de strategiska utvecklingsområden man har identifierat i den regionala turismstrategin är att regionens turistiska verksamhet ska vara tillgänglig på webben innan, under och efter resan. Hela regionen ska vara digitalt tillgänglig och bokningsbar. Varumärket Vi vill att fler ska verka, bo, flytta hit och besöka Gävle i olika syften. Gävles varumärke ska genomsyra all verksamhet som möter omvärlden 2. Intervjuer och workshops Intressentanalys 3 Idéworkshop 4 Intervju med visitstockholm 5 Syfte och mål Det finns ett antal olika syften med förstudien. Dels ska den minska riskerna i projektet och öka sannolikheten att projektet når uppsatta mål. Dels ska den analysera förutsättningarna för att genomföra projektet. I den turistiska visionen för Gävle finns ett antal målsättningar för hur Gävle ska utvecklas som destination. Denna förstudie syftar till att redogöra för hur arbetet ska gå till genom vår digitala identitet, för att öka destinationskraften för Gävle. Detta tillsammans med målsättningar i Gävles turismstrategi samt målsättningar som finns i den nationella turismstrategin ska vara en del av den digitala närvaron. 2 Gästbok Gävle 2011, sid 14 3 Bilaga X 4 Bilaga X 5 Bilaga X

3 Förstudiens mål är att den ska fungera som underlag till projektplanen, när webbprojektet väl ska realiseras. Organisation Under förstudiens arbete har det funnits en styrgrupp bestående av Tove Elvelid, turistchef Gävle kommun. Maria Nässert, marknadsansvarig, Gävle kommun. Erika Rydstrand, marknadsansvarig, Furuviksparken. Sven Engwall, marknadsansvarig, Brynäs IF. Veronica Bångfeldt, marknadsförare, Gävle kommun har varit ansvarig för förstudien och arbetet runt omkring den. Målgrupp Förstudiens målgrupp är beslutsfattare med mandat för att sätta igång webbprojektet. Samt den projektledare som ska använda förstudien som underlag för projektplanen. Det kan också vara aktörer i besöksnäringen, kommunledning, kommunikatörer och politiker. WEBBPROJEKTET Inledning och bakgrund Det är viktigt att betänka att det krävs olika organisation, budget och resurser för olika faser i webbprojektet. Därför bör också en plan skrivas fram för hur webbplatsen ska förvaltas och utvecklas i framtiden. Det räcker inte med att skriva en projektplan eftersom webbplatsen även lever kvar när själva projektet är avslutat. Nuläge Det finns, i dagsläget, ingen särskild webbplats för besöksnäringen i Gävle med omnejd. Vi har idag en kommunal webbplats vars syfte är att fokusera på målgruppen medborgare. Det är svårt för målgruppen turister/besökare att hitta i den kommunala webbplatsen eftersom informationen ligger ett steg längre ned i strukturen. Det är då också svårt att få med aktörer från näringslivet, i samarbetet att ingå i en gemensam webbportal, när de tycker att de inte syns. I dagsläget använder vi oss av bokningssystemet Citybreak. Systemet används i dag via den kommunala webbplatsen gavle.se. Vi har avtal med de flesta hotellen i Gävle med omnejd samt ett antal övriga aktörer. Syftet med systemet är att på ett samlat sätt sälja Gävles utbud av boenden, aktiviteter och paket. Många besöksaktörer (kommunala bolag, regioner etc) i Sverige arbetar i denna plattform. Det är ett etablerat system. Målgrupper Webbplatsen riktar sig främst till besöksnäringen. Det kan innebära turister, anhöriga, familjer, människor som är här i tjänsten, kommunmedborgare som vill hitta på något i Gävle med omnejd, osv. Dessa kan delas upp i olika situationer (vilket kräver olika marknadsföringsstrategier): De som vet att de vill hit De som redan är här

4 De som inte än vet var de vill åka I turismstrategin har man definierat följande geografiska marknader och målgrupper: Nationellt Prioriterade geografiska marknader 2,5 timmars restid till Gävle med fokus på större städer Stockholm/Mälardalen Mellersta norrland Prioriterade målgupper par med utflugna barn (+55) (WHOPS) barnfamiljer (Active familys) möten, konferenser och kongresser Internationellt Prioriterade marknader och målgrupper Norra Tyskland Whops och Active family (primärt sommar) Holland Whops och Active family (hela året) Danmark Whops och Active family (hela året) Norge Active family och Whops (sommar) Finland Active family (primärt vinter) Fokus ligger på större städer där restiden är under tre timmar, alternativt med direktförbindelse till Arlanda. Det behöver inte innebära att alla dessa målgrupper ska vara samma målgrupper för webben. Därför är det viktigt att man gör klart vilka målgrupper man vill prioritera på webbplatsen. När man väl bestämt sig för vilka målgrupper som ska prioriteras bör man också avgöra hur viktigt det är med olika språköversättningar. Det går alltid att använda Google Translate som fungerar relativt bra på många språk men för att hålla hög kvalitet i sajten bör den finnas åtminstone på engelska men även tyska. Syfte med den nya webbplatsen Att effektivisera och samla ett antal webbplatser i en och samma (Gävle conventionbureau, Sommarkväll i Gävle, Mer Jul i Gävle). Samfinansiering (Besöksnäringens aktörer finansierar webbplatsen tillsammans med kommunen) Marknadsföring av Gävle Stödja varumärket Effekt och projektmål Gävles viktigaste kanal för imagemarknadsföring och målgruppsinriktad produktmarknadsföring blir en gemensam webbportal. Webbportalen ska fungera som inspirationskälla och beskriva Gävles mångfald av upplevelser och evenemang. Vad vill vi uppnå? Fler bokningar, stärka varumärket, få fler att resa till Gävle, bättre upplevelse på webben, fler får veta mer om Gävles utbud. Fler och bättre affärer.

5 Mål utifrån Region Gävleborg: Hela regionen ska vara digitalt tillgänglig och bokningsbar. Statistik från webbplatsen: Antalet unika besökare per vecka/månad/år, Varifrån besökarna kommer (land, stad, region), Vilka sökord besökarna använder när det hittar oss (och när de inte hittar oss), Vilka sidor de hittar först, Vilka sidor de läser sist (utgångssidor), Det vanligaste sättet att söka efter oss. Statistik från bokningar/citybreak: Antal genomförda bokningar (konverteringar), antal icke genomförda bokningar, Mål för Gävle: Öka turismen, bli en exportmogen destination, bli en destination alla pratar om, stärka Gävles attraktionskraft som destination, fler gäster att stanna längre och komma tillbaka, lyfta fram profilbärare och reseanledningar genom paketering och målgruppsanpassade budskap, Lockande erbjudanden året runt för såväl privatresande som affärs- och konferensgäster, uppfattas som en stark evenemangsstad för invånare, gäster och arrangörer, Aktörer i Citybreak/CBIS: Alla dragare, samtliga boenden, hela utbudet. Antal paket: Det ska finnas X antal paket inom en viss tidsram. Viktigt: Bilder (professionella) på samtliga dragare utifrån säsong, bilder till alla paket, efter en viss tidpunkt ska det finnas bilder på samtliga objekt utifrån samtliga säsonger. Gävles styrkor (utifrån Gästbok Gävle) ska vara webbplatsens mål. Gävles styrkor ska lyftas och genomsyra webbplatsen. Visitgavle ska bidra till att stärka varumärket, förstärka och förändra bilden av Gävle Processen ska vara förankrad hos medborgare, gäster, näringsliv och internt i kommunen genom referensgrupper och arbetsgrupper. Skaffa nya kunder Öka antalet bokningar Omfattningar och avgränsningar För att webbplatsen ska kunna användas för att effektivisera, marknadsföra och sälja bör den innehålla evenemang, bokningsbara aktiviteter, kongressinformation osv. Den ska också innehålla bokningssystemet Citybreak samt att systemet CBIS bör implementeras för att vi ska kunna marknadsföra icke bokningsbara och icke kommersiella verksamheter på ett effektivt sätt. För effektivisering av personella resurser och teknikanvändning bör gavlecvb.se, merjuligavle.se samt sommarkvall.se m.fl. integreras i den nya webbplatsen. Webbplatsen bör naturligtvis vara tillgänglig och följa teknikstandarder enligt konstens alla regler (Funka, 24-timmarswebben, W3C, för funktionshindrade osv) till den grad att den fortfarande fungerar för målgruppen. Språket är en viktig del i webbplatsen. Svenska är självklart sedan kan ju engelska tyckas självklart och därefter måste man bestämma sig för vilket språk i den internationella målgruppen vi bör prioritera. Det är viktigt att inte design får företräde före funktion. En besökare i webbplatsen ska i första hand hitta det den söker, kunna enkelt lösa det problem eller den fundering den hade när den

6 kom. Den ska inte bli hindrad av flashiga filmer och teknik som gör att den bli irriterad och söker sig därifrån. Webbplatsen måste alltid stämmas av så att den uppfyller mål och har relevant information för sin målgrupp. Den befintliga webbplatsen är riktad mot medborgaren och fokuserar på att innehålla kommunal information. Den webbplatsen har också ett uttalat mål som är Sveriges bästa kommunala webbplats med medborgaren som prioriterad målgrupp. En webbplats för besöksnäringen har ett annat fokus. Den skulle kunna vara den digitala porten utåt, för hela Gävle stad med omnejd. Därför är det viktigt att separera vad som är kommunal information och vad som är turistiskt väsentligt. Turismstrategin Nätverken näringens aktörer är med på banan. Under året har ett antal nätvek byggts upp där man talar för att samverka i en gemensam digital portal för Gävle. Hittills har de allra flesta aktörer ställts sig positiv till detta. Förväntningarna är stora på att det blir en ny webbplats. Regionen Ett av de strategiska utvecklingsområden man har identifierat i den regionala turismstrategin är att regionens turistiska verksamhet ska vara tillgänglig på webben innan, under och efter resan. Hela regionen ska vara digitalt tillgänglig och bokningsbar. Argument för en ny webbplats Säljkanal (Webbplatsen ska fungera som en själkanal för alla lämpliga aktörer, samt att samverka genom för att göra Gävle med omnejd till ett attraktivt område. Vilket gynnar alla parter.) Riktad marknadsföring (Webbplatsen gör det möjligt att marknadsföra sig direkt till målgruppen samt att det är ett starkt argument för att knyta avtal med fler aktörer fr besöksnäringen.) Tydligare för målgruppen (Den som besöker webbplatsen vet att den kommit rätt) Effektivisering (GCVB, SK, MJiG flera av de befintliga webbplatserna försvinner och innebär därmed effektivisering av system, ekonomi och personresurser ) Finansiering En finansieringsmodell där det framgår vilken som står för vilka kostnader, för webbplatsen, är nödvändigt. Gävle kommun går in med en del i projektet och aktörer bidrar tillsammans med en del. Dessutom finns redan idag en finansieringsmodell för bokningssystemet Citybreak, vad aktörer betalar för att finnas med. Inom snar framtid är det önskvärt att även systemet CBIS köps in eftersom det kompletterar Citybreak med de icke bokningsbara aktiviteterna. Vad det gäller finansieringen av CBIS är Region Gävleborg intresserade av ett samarbete och någon form av samfinansiering. En offertförfrågan är gjord till Visit om kostnader för CBIS. Det som återstår är ett beslut om hur finansieringen ska gå till. De kostnader som ska finansieras i projektet är: Webbprojektet (leverantörer) Drift (IT-avdelningens kostnader) Ev licencer (Epi-server, Citybreak, CBIS) Språköversättningar

7 Personer som ska sköta webbplatsen (En säljare, en intern webbresurs + support/callcenter) Organisation projektet För att webbprojektet ska uppnå satta mål krävs en genomtänkt organisation. Dessutom kräver drift och utveckling av webbplatsen sin organisation. Det är viktigt för webbplatsens existens att tydliggöra vem som gör vad i vilken situation. Följande organisation bör eftersträvas: Beställare Den person som fattar beslut om att starta projektet Styrgrupp projektets styrelse bör bestå av max fem personer. Styrgruppen ansvarar för att besluta om förändringar i projektmålen, värdera projektets resultat, arbetar aktivt med att förankra projektet. I styrgruppen bör personer med mandat om budget och personella resurser sitta. Arbetsgrupp/er De ska samverka för att nå de uppsatta målen. Lämpliga funktioner är: Sälj en person som säljer in och skriver avtal med aktörer för att finnas med i Citybreak Support en person som supportar och utbildar aktörerna i Citybreak. Denna person bör också vara den som håller koll på sidor och informationens korrekthet i hela webbplatsen. Projektledare Ansvarar för att leda projektet mot dess mål. Utgör navet i projektorganisationen. Kvalitetssäkrare grafisk formgivare, turismansvarig, IT-rådgivare, marknadsansvarig Referensgrupper är viktiga att arbeta med, eftersom de används för att inhämta kunskap och kompetens från. Medlemmarna i referensgruppen arbetar inte aktivt i projektet och har ingen formell beslutanderätt. Kan vara olika vid olika tillfällen/i olika situationer. I detta projekt bör följande befattningar/aktörer/organisationer finnas med i någon referensgrupp: Personer som representerar regionens reseanledningar (ex Furuvik, Länsmuseet, Järnvägsmuseet m.fl.) Gävle Conventionbureau (kongress/konferens-perspektivet) Evenemangsansvarig, Gävle kommun (alltid nåt på G) Tekniska kontoret, Gävle kommun (cykelvägar, parkeringar, toaletter, husbilsparkering, båtplatser, koordinater, limöbåten, ställplatser, bojar, iläggningsramper) Bygg och miljö, Gävle kommun (GIS, kartor, koordinater, kulturplatser) Personer som representerar föreningslivet (BIF, GIF, ridsporten) Region Gävleborg (marknadsperspektivet nationellt och internationellt) Webbansvarig för den kommunala webbplatsen Kommunikationsansvariga på förvaltningar och bolag (för samordning och relevans, för att inget ska falla mellan stolarna) Fokusgrupper bör finnas med under projektets gång samt när projektet övergår till driftsfasen. En fokusgrupps roll kan exempelvis vara att ställas inför scenarion att testa webbplatsen, dess struktur eller funktioner. Den kan också svara på frågor ställda utifrån

8 Organisation drift och utveckling I samband med att webbplatsen lanseras är det oerhört viktigt att tydliggöra fortsatta roller och mandat för att webbplatsen ska upprätthålla kvaliteten. Funktioner/roller som behövs till drift och utveckling av den nya webbplatsen är exempelvis: Marknadsråd (årsplanerar, fattar strategiska beslut, består av besöksnäringen tillsammans med kommunen) Webbråd (planerar utveckling, ser till att riktlinjer efterlevs och håller koll på trender) Turistbyrån (fungerar som callcenter/support för gäster och aktörer som använder Citybreak) Intern webbresurs (uppdaterar och håller webbplatsen aktuell med text och bilder som är säsongsaktuella osv) Arbetsgrupper, referensgrupper, fokusgrupper Det är också viktigt att skriva fram en plan för hur webbplatsen ska skötas och utvecklas framöver. Innehållet i webbplatsen (se även bilaga fr. workshop ) Innehållet ska naturligtvis rikta sig till besöksnäringen (turister, anhöriga, familjer, medborgare som vill hitta på något i Gävle med omnejd, människor som är här i tjänsten osv). Förutom att texter och bilder ska vara relevanta och aktuella så bör den också innehålla kartfunktioner, vara mobilanpassad, framkalla en känsla om att den är i framkant. Ett stort fokus bör också vara det sociala. Den ska vara social och vårda och bygga relationer, tipsa om annat, visa vad andra har gjort eller rekommenderat, taggning bör användas för att skapa god interaktion för trovärdighet. Sajten skulle kunna fungera som en portal där man själv bestämmer innehållet/sina genvägar. Drag and drop funktionalitet är en idé. Någon form av Mina sidor skulle kunna vara en lösning. Är man återkommande besökare till sajten så kan man ha sitt eget login där man blir välkomnad med personliga meddelanden och erbjudanden utifrån vad man sökt eller gjort tidigare. Många idéer lyftes fram under en workshop i Gävle den 7 december Övriga idéer och förslag till innehåll Turistbyrån tipsar, forum för tips och idéer, bilder, positioneringstävlingar, fototävlingar, kommentera, gilla, facebookfunktioner, facebookgrupp, rekommendera, tipsa, filmer, visitgavle-app, blogg, Vanliga CMS (content management system) EPi-Server Detta publiceringsverktyg använder Gävle kommun redan idag. Främst för att administrera kommunens officiella webbplats Exempel på andra aktörer som använder EPi-Server är Saab, Skistar, Rädda barnen, Scandic hotels, flera kommuner och många andra. Wordpress Är ett s.k. open source-system som är kostnadsfritt. Detta publiceringsverktyg förekommer redan idag inom Gävle kommun, om än i begränsad omfattning. För och nackdelar med Epi-server

9 Fördelar Systemet finns redan i kommunen. Vi har licenser som vi kan nyttja. Många personer inom kommunkoncernen kan systemet både när det gäller teknik och content. Vi har en (it-) miljö som kan drifta systemet. Nackdelar Det är yxigt och tungrott system Licenserna är dyra Det finns svårigheter i att flytta över informationen till ett nytt system i fall det en dag skulle bli aktuellt. Fördelar och nackdelar med Wordpress Fördelar Gratis Open Source (man kan utveckla och bygga ut hur mycket man vill när man vill) Nackdelar Få personer inom kommunkoncernen kan systemet tillräckligt bra. Vi kommer förmodligen vara beroende av andra att administrera systemet. Andra system som är relativt vanliga Drupal Joomla Risker med en ny webbplats Tekniska Det finns naturligtvis många för- och nackdelar med olika system och tekniker för webbplatser. Det man bör tänka på och väga in i beslutet man fattar är främst vilken organisation som ska administrera webbplatsen. Citybreak, bokningssystemet, som vi använder idag är inte väl utvecklat när det gäller mobilanpassning. Organisatoriska Om webbplatsen alltid ska kunna hållas up to date med bilder, texter, någonting oväntat, vara ledande, inspirerande och välkomnande så krävs det att det finns personella resurser. Dessa resurser måste också ha tydliga roller. Ekonomiska En långsiktig plan för hur webbplatsen ska finansieras bör tas fram i och med att projektet startar. Ekonomiska aspekter att ta i beaktande: Projektet som helhet (leverantörer, tid, personer) Drift (It) Underhåll (redaktörer, It, utveckling av system) Drift (personer, teknik) Risker i projektet Det finns en rad olika faktorer som skulle kunna göra att projektet inte når uppsatta mål

10 Pengar risken är att vi inte har tillräckligt med pengar till projektet vi inte har pengar att förvalta och utveckla vilket i sin tur innebär att webbplatsen förfaller ganska snabbt. Resurser och organisation risken är att vi inte har tillräckligt med resurser att driva, arbeta med, förvalta och utveckla webbplatsen vi inte kommer överens om vem som ska göra vad otydlighet sinkar projektet. Interna krafter risken är att vi inte kan enas om vad som är relevant och viktigt gällande innehåll, färg och form vi inte kan enas om vilka resurser som ska användas till vad vi inte har förankrat projektet tillräckligt väl Teknik överväg noga Vilket/vilka system som ska användas Vem som ska drifta och utveckla vad (kommunens it-avdelning, någon konsult, en leverantör osv) Vilka som ska jobba med webbplatsen och dess CMS (administrationssystem) SWOT för en ny webbplats Styrkor stärka varumärket, visa på det rika utbudet, kompetensen, Svagheter informationsförsörjning, Möjligheter att bli bäst, ledande, använda sociala medier Hot brist på resurser och förankring Tidsplan En önskvärd tidsplan vore att starta projektet i januari 2012 för att sedan lansera den nya webbplatsen under Webbprojektets olika faser 1. Förstudie 2. Projektplan 3. Upphandling 4. Projektstart 5. Implementering (prototyp, lansering) 6. Marknadsföring 7. Projektslut 8. Utvärdering (når vi uppsatta mål, gick projektet som det skulle) 9. Drift 10. Utveckling 11. Utvärdering Sammanfattningsvis Planera in tid, pengar och resurser för fortsatt drift och utveckling som håller världsklass! Tänk på framtiden vad händer sen? Vem ska äga webbplatsen?

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Undersökning digital tillgänglighet i svensk besöksnäring idag AV VISIT SWEDEN

Undersökning digital tillgänglighet i svensk besöksnäring idag AV VISIT SWEDEN Undersökning digital tillgänglighet i svensk besöksnäring idag AV VISIT SWEDEN Undersökning Digital tillgänglighet inom svensk besöksnäring Digital närvaro Hjälp vad ska jag prioritera?! Josefine Schön,

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se DGH Föreningsstämma 13 april Arbetet 2012-2016 MUS Marknads- och utbudstrategi prioriterade marknader & målgrupper B2B Business to Business & B2C Business to consumer Aktiviteter och samarbeten: Mässor,

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Diarienr: 1(5) Upprättare: Lednings- och verksamhetsstöd Utveckling- och projektstöd LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Projektledare Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå.

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå. Sammanställning av auktorisationskrav och rekommendationer auktorisation 2015 1. MEDARBETARE 1.1 Utbildning Tillsvidareanställda (fast anställda) medarbetare på turistbyrån har en utbildning som minst

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt.

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt. WORKSHOP 1 Chalmers Fysik 17/5 2001 NÄRVARANDE: Kate Larsson - projektledare Ann-Britt Olsson Sektionssekreterare Stig-Arne Nordin Fysik Göteborg Peter Jönsson WWW/Info Fysik Jane Johansson - Fysikbiblioteket

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Östergötlands besöksnäringsstrategi

Östergötlands besöksnäringsstrategi Östergötlands besöksnäringsstrategi www.regionostergotland.se 1 Östergötlands besöksnäringsstrategi Besöksnäringen är speciell. Det finns få aktörer som ensamma står som anledning till besöket och själva

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010 Kryssarklubbens Webbprojekt Kryssarklubbsdagarna 2010 Insikter till grund för webbarbetet 1. Vi stärker lusten för långfärder till sjöss men inte på webben. 2. Vi har 6000 medlemmar under 25 år men har

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer