Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen"

Transkript

1 Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen FÖRSTUDIEN Inledning Denna förstudie är gjord på uppdrag av turistchef Tove Elvelid/turistrådet i syfte att ta fram underlag till projektstart för en ny webbplats för och med besöksnäringen. I förstudien är inga beslut fattade. Här finns underlag inför projektstart. Här belyses ett antal faktorer som bör tas hänsyn till innan webbprojektet startar. Förstudien är neutral med utgångspunkt ur Gävles turismstrategi. Besöksnäringen är världens största och snabbast växande näring. Idag står 5 % av jordens befolkning för 95 % av allt resande. Enligt alla prognoser kommer antalet att fördubblas under det kommande decenniet. Enligt World Tourism Organisation (WTO) kommer den årliga tillväxttakten att vara 4 8 %. I Gävle omsätter turismen 967 miljoner kronor, vilket är en ökning med 100 miljoner från Besöksnäringen sysselsätter cirka 800 helårsanställda, men det är egentligen fler då många är säsongsanställda. Turismen bidrar med 86 miljoner i skatt till kommunen och 42 miljoner till Landstinget. 1 Bakgrund Gävles turismstrategi Ett viktigt strategiskt dokument för denna förstudie är Gävles turismstrategi. Gävles turistiska vision lyder: Genom ständig utveckling av upplevelser, ett stort engagemang och en vilja att tillsammans bara bli bättre, är Gävle en destination som alla pratar om! I turismstrategin finns ett antal strategiska utvecklingsområden för Gävle. Ett par av dem är viktiga för den här förstudien och de handlar om imagemarknadsföring och tillgänglighet. Imagemarknadsföring: Gävles viktigaste kanal för imagemarknadsföring och målgruppsinriktad produkt-marknadsföring blir en gemensam webbportal. Webbportalen ska fungera som inspirationskälla och beskriva Gävles mångfald av upplevelser och evenemang. Tillgänglighet: Vidareutveckla Citybreak och ständigt utveckla vår bokningsplattform och säljkanal. Gemensamma webbportalen visitgavle.se med koppling till Region Gävleborgs portal, Visit Sweden och andra viktiga portaler/sajter. Kontakta Gästrikland.com Åren fanns webbplatsen vars syfte var att marknadsföra området och tillhandahålla uppdaterad och intressant information som fanns inom Gästrikland Turism. Webbplatsen skulle bidra till fler gästnätter/bokningar och förfrågningar. 1 Källa: Gästbok Gävle, 2011

2 Gästrikland Turisms uppdrag att marknadsföra Gästrikland avslutades 2009 och kommunerna valde att marknadsföra besöksmålen på sina respektive hemsidor. Därför hämtade man även hem Gävle och Gävle kommuns turistinformation för att integrera den i den kommunala webbplatsen Webbplatsen låg i webbsystemet Exerica och administrerades av personer på dåvarande Gästrikland Turism. I dagsläget finns ingen webbplats för besöksnäringen i Gävle med omnejd. Gavle.se Den kommunala webbplatsen är i dagsläget den primära marknadsföringskanalen för turistisk verksamhet i Gävle med omnejd. Viktiga underlag Basen i förstudien utgörs av ett antal strategiska dokument samt ett antal analyser gjorda tillsammans med olika intressenter. Turismstrategin Strategins syfte är att vara ett styrdokument för hur Gävles attraktionskraft som destination, ska stärkas. Beslut taget i KF i december Ett av de strategiska utvecklingsområdena för Gävle är att marknadsföra och utveckla det Välkomnande Gävle och gör gävleborna delaktiga i att sprida detta budskap. Den regionala turismstrategin Ett av de strategiska utvecklingsområden man har identifierat i den regionala turismstrategin är att regionens turistiska verksamhet ska vara tillgänglig på webben innan, under och efter resan. Hela regionen ska vara digitalt tillgänglig och bokningsbar. Varumärket Vi vill att fler ska verka, bo, flytta hit och besöka Gävle i olika syften. Gävles varumärke ska genomsyra all verksamhet som möter omvärlden 2. Intervjuer och workshops Intressentanalys 3 Idéworkshop 4 Intervju med visitstockholm 5 Syfte och mål Det finns ett antal olika syften med förstudien. Dels ska den minska riskerna i projektet och öka sannolikheten att projektet når uppsatta mål. Dels ska den analysera förutsättningarna för att genomföra projektet. I den turistiska visionen för Gävle finns ett antal målsättningar för hur Gävle ska utvecklas som destination. Denna förstudie syftar till att redogöra för hur arbetet ska gå till genom vår digitala identitet, för att öka destinationskraften för Gävle. Detta tillsammans med målsättningar i Gävles turismstrategi samt målsättningar som finns i den nationella turismstrategin ska vara en del av den digitala närvaron. 2 Gästbok Gävle 2011, sid 14 3 Bilaga X 4 Bilaga X 5 Bilaga X

3 Förstudiens mål är att den ska fungera som underlag till projektplanen, när webbprojektet väl ska realiseras. Organisation Under förstudiens arbete har det funnits en styrgrupp bestående av Tove Elvelid, turistchef Gävle kommun. Maria Nässert, marknadsansvarig, Gävle kommun. Erika Rydstrand, marknadsansvarig, Furuviksparken. Sven Engwall, marknadsansvarig, Brynäs IF. Veronica Bångfeldt, marknadsförare, Gävle kommun har varit ansvarig för förstudien och arbetet runt omkring den. Målgrupp Förstudiens målgrupp är beslutsfattare med mandat för att sätta igång webbprojektet. Samt den projektledare som ska använda förstudien som underlag för projektplanen. Det kan också vara aktörer i besöksnäringen, kommunledning, kommunikatörer och politiker. WEBBPROJEKTET Inledning och bakgrund Det är viktigt att betänka att det krävs olika organisation, budget och resurser för olika faser i webbprojektet. Därför bör också en plan skrivas fram för hur webbplatsen ska förvaltas och utvecklas i framtiden. Det räcker inte med att skriva en projektplan eftersom webbplatsen även lever kvar när själva projektet är avslutat. Nuläge Det finns, i dagsläget, ingen särskild webbplats för besöksnäringen i Gävle med omnejd. Vi har idag en kommunal webbplats vars syfte är att fokusera på målgruppen medborgare. Det är svårt för målgruppen turister/besökare att hitta i den kommunala webbplatsen eftersom informationen ligger ett steg längre ned i strukturen. Det är då också svårt att få med aktörer från näringslivet, i samarbetet att ingå i en gemensam webbportal, när de tycker att de inte syns. I dagsläget använder vi oss av bokningssystemet Citybreak. Systemet används i dag via den kommunala webbplatsen gavle.se. Vi har avtal med de flesta hotellen i Gävle med omnejd samt ett antal övriga aktörer. Syftet med systemet är att på ett samlat sätt sälja Gävles utbud av boenden, aktiviteter och paket. Många besöksaktörer (kommunala bolag, regioner etc) i Sverige arbetar i denna plattform. Det är ett etablerat system. Målgrupper Webbplatsen riktar sig främst till besöksnäringen. Det kan innebära turister, anhöriga, familjer, människor som är här i tjänsten, kommunmedborgare som vill hitta på något i Gävle med omnejd, osv. Dessa kan delas upp i olika situationer (vilket kräver olika marknadsföringsstrategier): De som vet att de vill hit De som redan är här

4 De som inte än vet var de vill åka I turismstrategin har man definierat följande geografiska marknader och målgrupper: Nationellt Prioriterade geografiska marknader 2,5 timmars restid till Gävle med fokus på större städer Stockholm/Mälardalen Mellersta norrland Prioriterade målgupper par med utflugna barn (+55) (WHOPS) barnfamiljer (Active familys) möten, konferenser och kongresser Internationellt Prioriterade marknader och målgrupper Norra Tyskland Whops och Active family (primärt sommar) Holland Whops och Active family (hela året) Danmark Whops och Active family (hela året) Norge Active family och Whops (sommar) Finland Active family (primärt vinter) Fokus ligger på större städer där restiden är under tre timmar, alternativt med direktförbindelse till Arlanda. Det behöver inte innebära att alla dessa målgrupper ska vara samma målgrupper för webben. Därför är det viktigt att man gör klart vilka målgrupper man vill prioritera på webbplatsen. När man väl bestämt sig för vilka målgrupper som ska prioriteras bör man också avgöra hur viktigt det är med olika språköversättningar. Det går alltid att använda Google Translate som fungerar relativt bra på många språk men för att hålla hög kvalitet i sajten bör den finnas åtminstone på engelska men även tyska. Syfte med den nya webbplatsen Att effektivisera och samla ett antal webbplatser i en och samma (Gävle conventionbureau, Sommarkväll i Gävle, Mer Jul i Gävle). Samfinansiering (Besöksnäringens aktörer finansierar webbplatsen tillsammans med kommunen) Marknadsföring av Gävle Stödja varumärket Effekt och projektmål Gävles viktigaste kanal för imagemarknadsföring och målgruppsinriktad produktmarknadsföring blir en gemensam webbportal. Webbportalen ska fungera som inspirationskälla och beskriva Gävles mångfald av upplevelser och evenemang. Vad vill vi uppnå? Fler bokningar, stärka varumärket, få fler att resa till Gävle, bättre upplevelse på webben, fler får veta mer om Gävles utbud. Fler och bättre affärer.

5 Mål utifrån Region Gävleborg: Hela regionen ska vara digitalt tillgänglig och bokningsbar. Statistik från webbplatsen: Antalet unika besökare per vecka/månad/år, Varifrån besökarna kommer (land, stad, region), Vilka sökord besökarna använder när det hittar oss (och när de inte hittar oss), Vilka sidor de hittar först, Vilka sidor de läser sist (utgångssidor), Det vanligaste sättet att söka efter oss. Statistik från bokningar/citybreak: Antal genomförda bokningar (konverteringar), antal icke genomförda bokningar, Mål för Gävle: Öka turismen, bli en exportmogen destination, bli en destination alla pratar om, stärka Gävles attraktionskraft som destination, fler gäster att stanna längre och komma tillbaka, lyfta fram profilbärare och reseanledningar genom paketering och målgruppsanpassade budskap, Lockande erbjudanden året runt för såväl privatresande som affärs- och konferensgäster, uppfattas som en stark evenemangsstad för invånare, gäster och arrangörer, Aktörer i Citybreak/CBIS: Alla dragare, samtliga boenden, hela utbudet. Antal paket: Det ska finnas X antal paket inom en viss tidsram. Viktigt: Bilder (professionella) på samtliga dragare utifrån säsong, bilder till alla paket, efter en viss tidpunkt ska det finnas bilder på samtliga objekt utifrån samtliga säsonger. Gävles styrkor (utifrån Gästbok Gävle) ska vara webbplatsens mål. Gävles styrkor ska lyftas och genomsyra webbplatsen. Visitgavle ska bidra till att stärka varumärket, förstärka och förändra bilden av Gävle Processen ska vara förankrad hos medborgare, gäster, näringsliv och internt i kommunen genom referensgrupper och arbetsgrupper. Skaffa nya kunder Öka antalet bokningar Omfattningar och avgränsningar För att webbplatsen ska kunna användas för att effektivisera, marknadsföra och sälja bör den innehålla evenemang, bokningsbara aktiviteter, kongressinformation osv. Den ska också innehålla bokningssystemet Citybreak samt att systemet CBIS bör implementeras för att vi ska kunna marknadsföra icke bokningsbara och icke kommersiella verksamheter på ett effektivt sätt. För effektivisering av personella resurser och teknikanvändning bör gavlecvb.se, merjuligavle.se samt sommarkvall.se m.fl. integreras i den nya webbplatsen. Webbplatsen bör naturligtvis vara tillgänglig och följa teknikstandarder enligt konstens alla regler (Funka, 24-timmarswebben, W3C, för funktionshindrade osv) till den grad att den fortfarande fungerar för målgruppen. Språket är en viktig del i webbplatsen. Svenska är självklart sedan kan ju engelska tyckas självklart och därefter måste man bestämma sig för vilket språk i den internationella målgruppen vi bör prioritera. Det är viktigt att inte design får företräde före funktion. En besökare i webbplatsen ska i första hand hitta det den söker, kunna enkelt lösa det problem eller den fundering den hade när den

6 kom. Den ska inte bli hindrad av flashiga filmer och teknik som gör att den bli irriterad och söker sig därifrån. Webbplatsen måste alltid stämmas av så att den uppfyller mål och har relevant information för sin målgrupp. Den befintliga webbplatsen är riktad mot medborgaren och fokuserar på att innehålla kommunal information. Den webbplatsen har också ett uttalat mål som är Sveriges bästa kommunala webbplats med medborgaren som prioriterad målgrupp. En webbplats för besöksnäringen har ett annat fokus. Den skulle kunna vara den digitala porten utåt, för hela Gävle stad med omnejd. Därför är det viktigt att separera vad som är kommunal information och vad som är turistiskt väsentligt. Turismstrategin Nätverken näringens aktörer är med på banan. Under året har ett antal nätvek byggts upp där man talar för att samverka i en gemensam digital portal för Gävle. Hittills har de allra flesta aktörer ställts sig positiv till detta. Förväntningarna är stora på att det blir en ny webbplats. Regionen Ett av de strategiska utvecklingsområden man har identifierat i den regionala turismstrategin är att regionens turistiska verksamhet ska vara tillgänglig på webben innan, under och efter resan. Hela regionen ska vara digitalt tillgänglig och bokningsbar. Argument för en ny webbplats Säljkanal (Webbplatsen ska fungera som en själkanal för alla lämpliga aktörer, samt att samverka genom för att göra Gävle med omnejd till ett attraktivt område. Vilket gynnar alla parter.) Riktad marknadsföring (Webbplatsen gör det möjligt att marknadsföra sig direkt till målgruppen samt att det är ett starkt argument för att knyta avtal med fler aktörer fr besöksnäringen.) Tydligare för målgruppen (Den som besöker webbplatsen vet att den kommit rätt) Effektivisering (GCVB, SK, MJiG flera av de befintliga webbplatserna försvinner och innebär därmed effektivisering av system, ekonomi och personresurser ) Finansiering En finansieringsmodell där det framgår vilken som står för vilka kostnader, för webbplatsen, är nödvändigt. Gävle kommun går in med en del i projektet och aktörer bidrar tillsammans med en del. Dessutom finns redan idag en finansieringsmodell för bokningssystemet Citybreak, vad aktörer betalar för att finnas med. Inom snar framtid är det önskvärt att även systemet CBIS köps in eftersom det kompletterar Citybreak med de icke bokningsbara aktiviteterna. Vad det gäller finansieringen av CBIS är Region Gävleborg intresserade av ett samarbete och någon form av samfinansiering. En offertförfrågan är gjord till Visit om kostnader för CBIS. Det som återstår är ett beslut om hur finansieringen ska gå till. De kostnader som ska finansieras i projektet är: Webbprojektet (leverantörer) Drift (IT-avdelningens kostnader) Ev licencer (Epi-server, Citybreak, CBIS) Språköversättningar

7 Personer som ska sköta webbplatsen (En säljare, en intern webbresurs + support/callcenter) Organisation projektet För att webbprojektet ska uppnå satta mål krävs en genomtänkt organisation. Dessutom kräver drift och utveckling av webbplatsen sin organisation. Det är viktigt för webbplatsens existens att tydliggöra vem som gör vad i vilken situation. Följande organisation bör eftersträvas: Beställare Den person som fattar beslut om att starta projektet Styrgrupp projektets styrelse bör bestå av max fem personer. Styrgruppen ansvarar för att besluta om förändringar i projektmålen, värdera projektets resultat, arbetar aktivt med att förankra projektet. I styrgruppen bör personer med mandat om budget och personella resurser sitta. Arbetsgrupp/er De ska samverka för att nå de uppsatta målen. Lämpliga funktioner är: Sälj en person som säljer in och skriver avtal med aktörer för att finnas med i Citybreak Support en person som supportar och utbildar aktörerna i Citybreak. Denna person bör också vara den som håller koll på sidor och informationens korrekthet i hela webbplatsen. Projektledare Ansvarar för att leda projektet mot dess mål. Utgör navet i projektorganisationen. Kvalitetssäkrare grafisk formgivare, turismansvarig, IT-rådgivare, marknadsansvarig Referensgrupper är viktiga att arbeta med, eftersom de används för att inhämta kunskap och kompetens från. Medlemmarna i referensgruppen arbetar inte aktivt i projektet och har ingen formell beslutanderätt. Kan vara olika vid olika tillfällen/i olika situationer. I detta projekt bör följande befattningar/aktörer/organisationer finnas med i någon referensgrupp: Personer som representerar regionens reseanledningar (ex Furuvik, Länsmuseet, Järnvägsmuseet m.fl.) Gävle Conventionbureau (kongress/konferens-perspektivet) Evenemangsansvarig, Gävle kommun (alltid nåt på G) Tekniska kontoret, Gävle kommun (cykelvägar, parkeringar, toaletter, husbilsparkering, båtplatser, koordinater, limöbåten, ställplatser, bojar, iläggningsramper) Bygg och miljö, Gävle kommun (GIS, kartor, koordinater, kulturplatser) Personer som representerar föreningslivet (BIF, GIF, ridsporten) Region Gävleborg (marknadsperspektivet nationellt och internationellt) Webbansvarig för den kommunala webbplatsen Kommunikationsansvariga på förvaltningar och bolag (för samordning och relevans, för att inget ska falla mellan stolarna) Fokusgrupper bör finnas med under projektets gång samt när projektet övergår till driftsfasen. En fokusgrupps roll kan exempelvis vara att ställas inför scenarion att testa webbplatsen, dess struktur eller funktioner. Den kan också svara på frågor ställda utifrån

8 Organisation drift och utveckling I samband med att webbplatsen lanseras är det oerhört viktigt att tydliggöra fortsatta roller och mandat för att webbplatsen ska upprätthålla kvaliteten. Funktioner/roller som behövs till drift och utveckling av den nya webbplatsen är exempelvis: Marknadsråd (årsplanerar, fattar strategiska beslut, består av besöksnäringen tillsammans med kommunen) Webbråd (planerar utveckling, ser till att riktlinjer efterlevs och håller koll på trender) Turistbyrån (fungerar som callcenter/support för gäster och aktörer som använder Citybreak) Intern webbresurs (uppdaterar och håller webbplatsen aktuell med text och bilder som är säsongsaktuella osv) Arbetsgrupper, referensgrupper, fokusgrupper Det är också viktigt att skriva fram en plan för hur webbplatsen ska skötas och utvecklas framöver. Innehållet i webbplatsen (se även bilaga fr. workshop ) Innehållet ska naturligtvis rikta sig till besöksnäringen (turister, anhöriga, familjer, medborgare som vill hitta på något i Gävle med omnejd, människor som är här i tjänsten osv). Förutom att texter och bilder ska vara relevanta och aktuella så bör den också innehålla kartfunktioner, vara mobilanpassad, framkalla en känsla om att den är i framkant. Ett stort fokus bör också vara det sociala. Den ska vara social och vårda och bygga relationer, tipsa om annat, visa vad andra har gjort eller rekommenderat, taggning bör användas för att skapa god interaktion för trovärdighet. Sajten skulle kunna fungera som en portal där man själv bestämmer innehållet/sina genvägar. Drag and drop funktionalitet är en idé. Någon form av Mina sidor skulle kunna vara en lösning. Är man återkommande besökare till sajten så kan man ha sitt eget login där man blir välkomnad med personliga meddelanden och erbjudanden utifrån vad man sökt eller gjort tidigare. Många idéer lyftes fram under en workshop i Gävle den 7 december Övriga idéer och förslag till innehåll Turistbyrån tipsar, forum för tips och idéer, bilder, positioneringstävlingar, fototävlingar, kommentera, gilla, facebookfunktioner, facebookgrupp, rekommendera, tipsa, filmer, visitgavle-app, blogg, Vanliga CMS (content management system) EPi-Server Detta publiceringsverktyg använder Gävle kommun redan idag. Främst för att administrera kommunens officiella webbplats Exempel på andra aktörer som använder EPi-Server är Saab, Skistar, Rädda barnen, Scandic hotels, flera kommuner och många andra. Wordpress Är ett s.k. open source-system som är kostnadsfritt. Detta publiceringsverktyg förekommer redan idag inom Gävle kommun, om än i begränsad omfattning. För och nackdelar med Epi-server

9 Fördelar Systemet finns redan i kommunen. Vi har licenser som vi kan nyttja. Många personer inom kommunkoncernen kan systemet både när det gäller teknik och content. Vi har en (it-) miljö som kan drifta systemet. Nackdelar Det är yxigt och tungrott system Licenserna är dyra Det finns svårigheter i att flytta över informationen till ett nytt system i fall det en dag skulle bli aktuellt. Fördelar och nackdelar med Wordpress Fördelar Gratis Open Source (man kan utveckla och bygga ut hur mycket man vill när man vill) Nackdelar Få personer inom kommunkoncernen kan systemet tillräckligt bra. Vi kommer förmodligen vara beroende av andra att administrera systemet. Andra system som är relativt vanliga Drupal Joomla Risker med en ny webbplats Tekniska Det finns naturligtvis många för- och nackdelar med olika system och tekniker för webbplatser. Det man bör tänka på och väga in i beslutet man fattar är främst vilken organisation som ska administrera webbplatsen. Citybreak, bokningssystemet, som vi använder idag är inte väl utvecklat när det gäller mobilanpassning. Organisatoriska Om webbplatsen alltid ska kunna hållas up to date med bilder, texter, någonting oväntat, vara ledande, inspirerande och välkomnande så krävs det att det finns personella resurser. Dessa resurser måste också ha tydliga roller. Ekonomiska En långsiktig plan för hur webbplatsen ska finansieras bör tas fram i och med att projektet startar. Ekonomiska aspekter att ta i beaktande: Projektet som helhet (leverantörer, tid, personer) Drift (It) Underhåll (redaktörer, It, utveckling av system) Drift (personer, teknik) Risker i projektet Det finns en rad olika faktorer som skulle kunna göra att projektet inte når uppsatta mål

10 Pengar risken är att vi inte har tillräckligt med pengar till projektet vi inte har pengar att förvalta och utveckla vilket i sin tur innebär att webbplatsen förfaller ganska snabbt. Resurser och organisation risken är att vi inte har tillräckligt med resurser att driva, arbeta med, förvalta och utveckla webbplatsen vi inte kommer överens om vem som ska göra vad otydlighet sinkar projektet. Interna krafter risken är att vi inte kan enas om vad som är relevant och viktigt gällande innehåll, färg och form vi inte kan enas om vilka resurser som ska användas till vad vi inte har förankrat projektet tillräckligt väl Teknik överväg noga Vilket/vilka system som ska användas Vem som ska drifta och utveckla vad (kommunens it-avdelning, någon konsult, en leverantör osv) Vilka som ska jobba med webbplatsen och dess CMS (administrationssystem) SWOT för en ny webbplats Styrkor stärka varumärket, visa på det rika utbudet, kompetensen, Svagheter informationsförsörjning, Möjligheter att bli bäst, ledande, använda sociala medier Hot brist på resurser och förankring Tidsplan En önskvärd tidsplan vore att starta projektet i januari 2012 för att sedan lansera den nya webbplatsen under Webbprojektets olika faser 1. Förstudie 2. Projektplan 3. Upphandling 4. Projektstart 5. Implementering (prototyp, lansering) 6. Marknadsföring 7. Projektslut 8. Utvärdering (når vi uppsatta mål, gick projektet som det skulle) 9. Drift 10. Utveckling 11. Utvärdering Sammanfattningsvis Planera in tid, pengar och resurser för fortsatt drift och utveckling som håller världsklass! Tänk på framtiden vad händer sen? Vem ska äga webbplatsen?

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014 DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Sammanfattning Gotland som resmål har lägre andel internationella besökare

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Gästbok Gävle. Läs om hur Gävle ska bli en av Sveriges exportmogna destinationer!

Gästbok Gävle. Läs om hur Gävle ska bli en av Sveriges exportmogna destinationer! Gästbok Gävle Läs om hur Gävle ska bli en av Sveriges exportmogna destinationer! Innehåll VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN... 3 DU ÄR VIKTIG...4 NULÄGE & SAMMANFATTNING...6 Gävle sätter segel - Vision 2025 6 GÄVLES

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Nordic Travel Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Privatägt aktiebolag Omsättning på 61 miljoner Ca 25 medarbetare +sommarsäsongsarbetare Medlemmar i Svenska

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Citybreak konferens Småland 14-15 oktober

Citybreak konferens Småland 14-15 oktober Citybreak konferens Småland 14-15 oktober Nordic Travel Nordic Travel är e= helägt do=erbolag @ll Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Medlemmar i Svenska Resebyrå/Arrangörsföreningen Lagstadgade garan@er

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020 BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI För Gävleborg 2009-2020 1 2 Vill du också ta del av en positiv utveckling? Tio procent av jordens befolkning står idag för hälften av allt resande. Men enligt alla prognoser kommer

Läs mer

Projektbeskrivning Webbplats

Projektbeskrivning Webbplats Projektbeskrivning Webbplats Tack, för att du laddat ner Fru Forsbergs Projektbeskrivning. Den kommer att hjälpa oss med att kartlägga vad du vill ha ut av ditt webbplatsprojekt. Dina svar och kommentarer

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET Örebro l äns landsting Inledning Detta dokument anger riktlinjer för Örebro läns landstings webbplats och har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation,

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Support - hur går det till?

Support - hur går det till? Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av IT-Plattform

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer