Lanseringsplan När alla kunder får styra. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lanseringsplan 2015. När alla kunder får styra. Innehåll"

Transkript

1 Lanseringsplan 215 När alla kunder får styra Innehåll Till sist blev framtid till nutid. Sortimentsmodellen som vi har arbetat med i tre år kom på plats i september 213 och nu börjar vi se resultatet. En stor förändring för oss på Systembolaget, för dig som är leverantör och framför allt för alla våra kunder. Det har kommit ut mycket nytt på hyllorna. Vi lanserade under året närmare 3 artiklar i fast sortiment genom offertförfrågan, men vi fick också 426 artiklar som gick från beställningssortimentet in i det fasta sortimentet. Den största förändringen är kanske ändå att över 5 artiklar genom lokal efterfrågan tagit plats på åtminstone någon butik. Det innebär att även artiklar som inte tar plats i en sortimentsmix men har efterfrågan på en eller flera butiker kan beredas plats i butiken. Det är det som är själva poängen med modellen och vår lanseringsplan. Vi strävar efter ett sortiment där alla kan låta sig inspireras, bygga upp sin kunskap och ges möjlighet att visa omtanke om sin omgivning. Lanseringsplan Omvärld och trender 3 Våra kunder 6 Uppföljning 9 Systembolaget för hållbarhet 11 Sortimentsmodell 14 Sortimentsbyggande 19 Kategorier och segment 22 Kvalitetssäkring 24 Alkoholförsäljningen i Sverige 26 Kontaktuppgifter 38 Vår vision: Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Vårt samhällsuppdrag: Är att sälja alkohol med god service och att informera om alkoholens risker. Vår affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa.

2 NÄR ALLA KUNDER FÅR STYRA Lanseringsplan 215 Sortimentsarbetet har blivit mer kundvänligt, men också mer komplext under året. Med 16 segment och fem sortimentmixar blir det 8 planer som ska göras fyra gånger per år av kategori cheferna. Detta kräver mycket mer analyser än tidigare, men ger också möjlighet att i ännu större utsträckning erbjuda kunderna ett sortiment som är anpassat till deras behov. Våra undersökningar av Nöjd Kund Index är samstämmiga med kommentarer från butikerna: kunderna är utan tvekan mer nöjda med sortimentet nu. Men det finns ingen anledning att stanna där. Kraven från kunderna ökar hela tiden och vi kommer att fördjupa våra analyser av sortimentet och se hur vi bäst får balans mellan det sortiment vi styr med mixplaner och det sortiment som kunderna själva styr lokalt med sina köp. Att bevara bredd är oerhört viktigt, framförallt i våra små butiker där utrymmet är begränsat, och vårt främsta verktyg för att uppnå våra mål är de segment som vi delat upp sortimentet i. Med en bra segmentsindelning är det lättare att säkerställa att vi bevarar en mångfald som inte bara gör den stora majoriteten kunder nöjda, utan också tillåter lite smalare produkter. Vi ser därför över vår segmentindelning och vi kommer att genomföra en del mindre förändringar framöver. En förändring som genomförs redan i och med den här lanseringsplanen är att samtliga nyheter kommer att lanseras i de största butikerna med de mest nyhetsintresserade kunderna butikerna i Premium DE. Det har visat sig att kunderna i dessa butiker även är intresserade av de nyheter som har en tydlig standardprofil. Det totala antalet lanseringar blir dock detsamma 215 som 214. Hållbarhet präglar starkt vårt arbete inom Systembolaget idag. Vi märker ett stadigt växande antal frågor kring hållbarhet från våra kunder. Under 214 satsar vi särskilt på utbildning av butiks personalen i hållbarhet så att kunderna lätt ska kunna få svar på frågor kring nyttan med att välja ekologiskt, etiskt certifierat, miljövänligare förpackningar och drycker med lägre alkoholhalt. I årets plan kommer ni att märka att hållbarhet finns med i många olika skepnader. Men vi vill inte bara vara omtänksamma i vårt sortimentsarbete. Genom våra lanseringar har vi också chansen att visa hur kunniga och inspirerande vi och våra leverantörer kan vara. Därför har vi som vanligt en mängd spännande nylanseringar av många olika drycker från världens alla hörn. En del kommer att möta en mindre publik och tacka för sig efter en kortare tid i sortimentet. Andra kommer att hitta en fast plats i sortimentet och stå för en långsiktig förändring som gör sortimentet levande och spännande. Så som det blir när alla kunder får styra. Kategoricheferna genom Ulf Sjödin MW 2 (39)

3 OMVÄRLD OCH TRENDER Omvärld och trender Systembolaget arbetar kontinuerligt med omvärlds bevakning för att sortimentet ska kunna anpassas efter rådande trender och förändringar i kundernas efterfrågan. Vi följer både förändrade konsumtionsbeteenden och utvecklingen i detaljhandeln, och mer övergripande trender och de drivkrafter som ligger bakom dessa. Makrotrenderna finns förstås som utgångspunkt, det vill säga de övergripande förändringar som sker i samhället inom olika områden, till exempel demografi, geografi, teknologi och ekonomi. De påverkar trenderna, som i sin tur skapar förändringar av konsumenternas beteenden. Flera av de trender vi ser går in i och får draghjälp av varandra och bör ses som en helhet snarare än som enskilda företeelser. Liksom förra året kan vi konstatera att flera av årets trender är en förlängning av tidigare trender och att ett par av dem vuxit sig starkare medan andra tappat fart. Vi har liksom tidigare ett fokus på drivkrafter och trender som rör Sverige och den svenska befolkningen, även om flera av dem också rör andra delar av världen. Makrotrender Demografi Vi fortsätter att se en successiv förändring av befolkningsstrukturen: Sveriges befolkning blir äldre. 1,9 miljoner är över 65 år, vilket betyder att i höstens val kommer var fjärde väljare vara 65 år eller äldre. 2,1 miljoner personer är under 2 år. 37,7 procent av hushållen är ensamstående utan barn. Singelhushållen är Sveriges vanligaste hushållstyp, vilket är en klart högre andel i de flesta andra länder. Geografi Vi lever i en värld där information, kapital, varor, tjänster och människor rör sig allt lättare mellan länder. Det innebär att vi snabbare nås av det som sker utanför rikets gränser, oavsett om det handlar om konjunktur, nyheter eller konkurrens. Parallellt med detta sker en förflyttning av människor från landsbygd till stad, vilket i Sverige sker relativt snabbt. Enligt en långsiktig prognos från HUI förväntas cirka 8 procent av framtidens inkomster och konsumtion att finnas i landets tio största regioner och knappt 7 procent i de tre största regionerna. Teknologi Idag har över 91 procent av befolkningen i åldern år tillgång till dator och internet i hemmet och två tredjedelar har tillgång till en smart mobil. Den snabba mobila utvecklingen har påverkat många människors köpvanor. Oavsett var man befinner sig kan man förbereda ett köp eller faktiskt köpa något. Det har i sin tur ökat förväntningarna på att företagen erbjuder enkelhet och bra bemötande, oavsett vilken köpkanal kunden valt. Mobiltelefonen har, inte minst för de unga, blivit en mycket personlig ägodel som utgör navet i kommunikationen med omvärlden. Bruttotiden för svenskarnas medieanvändning är drygt sex timmar per dag och nu lägger vi mer tid på internet än TV, samtidigt som dagstidningarna tappar. Detta har bidragit till reklaminvesteringarna flyttas allt snabbare från tryckta till digitala media. Ekonomi Konjunkturen är på väg att förbättras och flera indikatorer pekar på att optimismen stiger hos både företag och hushåll i Sverige. Detta syns tydligast genom att det ekonomiska förtroendet stärkts, sysselsättningen ökar och bostadsräntorna sänks. Vidare har skattesänkningar, låga räntor och låg inflation bidragit till att förstärka den svenska köpkraften. Den svenska e-handeln fortsätter att utvecklas starkt, vilket delvis hänger samman med att allt fler konsumenter känner sig trygga med att handla varor på nätet, men också att företag erbjuder flexiblare betallösningar och större valmöjligheter avseende leverans. Undersökning visar att 85 procent av internetanvändarna har e-handlat. Fortfarande är dock e-handelsandelen för livsmedel mycket blygsam. 3 (39)

4 OMVÄRLD OCH TRENDER Omtanke Hälsa och Välbefinnande Bättre och Bekvämare vardag Makrotrender Inspiration Miljö och Etik Individ och Image Kunskap trenden uppger en av fyra att de inte alls motionerar. Befolkning blir allt tyngre och en allt större grupp konsumerar alkohol på ett sätt som gör att de hamnar i riskzonen för missbruk. Njutning Njutningstrenden håller fortsatt i sig och många människor vill unna sig något som skapar en känsla av välmående. Det kan handla om egen tid med en bok, en upplevelse i form av ett teaterbesök eller njutning genom mat och dryck. Vi tittar på kockar som lagar läckra maträtter, köper färgglada kokböcker och tillväxten för landets caféer var närmare tio procent i fjol. Allt fler söker något nära, exotiskt, exklusivt, nytt eller omtalat som kan bidra till en känsla av någonting extra. Bättre och bekvämare vardag Bekvämlighet Många upplever tidspress och ett ständigt pusslande för att få ihop vardagen. Det gör att allt fler söker sådant som kan förenkla livet. De som kan är villiga att betala för produkter och tjänster som spar tid och underlättar vardagen. Det handlar om allt från e-handel, hemleverans och RUTfinansierade hushållstjänster till one-stop-shop, streamad tv och take away. Tillgänglighet Den ökade användningen av digital teknik skapar nya möjligheter att nå fram till människor. Allt fler aktörer satsar på att möta sina kunder genom en kombination av fysiska och digitala ytor. De skapar olika typer av personliga erbjudanden och belöningssystem med full integration mellan kanalerna och tillgänglighet dygnet runt. Detta ökar också förväntningarna på övriga aktörer både avseende tillgänglighet och bemötande. Hälsa och välbefinnande Hälsa Majoriteten av befolkningen är intresserad av hälsa. Nästan varannan svensk i åldern år uppger att de tränar ett par gånger i veckan, de tävlingar som ingår i en svensk klassiker slår nya rekord varje år och dietböcker toppar försäljningslistorna. Försäljningen av alkoholfritt fortsätter öka kraftigt. Parallellt med den rådande hälso- Miljö och etik Nära och trygga Oron för miljön hamnar högst i SOM-institutets årliga undersökning om samhällsoro. Det naturliga upplevs fortfarande som mer hälsosamt, vi återvinner allt mer och försäljningen av ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln ökar igen med tvåsiffrigt. I en mer komplex tillvaro, där vi dagligen utsätts för en stor mängd valmöjligheter är det allt fler som söker det nära, som upplevs mer äkta. Det genuina med lokal förankring, produkter som signalerar var och hur de är producerade. Ökat utbud av lokalproducerad mat och dryck är exempel på detta. Transparens Användningen av ny teknik och nya kanaler har inneburit att nyheter får snabbare spridning med sociala medier som resonansbotten. Företag blir hårdare granskade och den ökade transparensen ger konsumenter större möjligheter att påverka med sin plånbok. Detta gör det allt viktigare för företag att ta ansvar så att det inte förekommer oegentligheter internt och för att man agerar för en bättre, mer hållbar värld. 4 (39)

5 OMVÄRLD OCH TRENDER Individ och image Guidning Med större utbud, fler dagliga val och mer komplexa erbjudanden blir förväntan på service och kunskap tydligare. Det personliga mötet, både fysiskt och digitalt, blir allt viktigare när kundens behov av att känna sig förstådd och utvald ökar. Man vill inte känna sig som en i mängden, utan vill bli personligt bemött och snabbt kunna få vägledning när det behövs. Vinnare blir företag som vågar vara personliga på det sätt som deras kunder önskar. Jag, vi och dem Många vill genom sin konsumtion och sitt konsumtionsbeteende skapa eller stärka en identitet och en tillhörighet. Man vill visa vem man är genom det man omger sig med. Mat- och dryckesvanor är ett vanligt sätt att markera sin tillhörighet, exempelvis om man är nyfiken och utforskande, mer traditionell, aktiv och hälsomedveten, livsnjutare eller söker exklusivitet. Vilka är de starkaste trenderna du ser idag? Vad innebär då trenderna för vårt sortiment? De innebär bland annat att vi ska erbjuda produkter i alla prisklasser för att möta alla kundtyper, då våra kunder både efterfrågar prisvärda basvaror så väl som exklusiva drycker.... produkter med lägre alkoholhalt och alkoholfria produkter, för att möta efterfrågan hos den som vill välja något hälsosammare eller vara en god värd för hela sällskapet.... ekologiska och etiskt certifierade produkter, för att möta det växande behovet av att kunna välja något som känns bra, gör gott och gynnar många.... lokalt producerade och småskaliga produkter för att möta behovet av det nära och äkta.... mindre förpackningar, för att möta behoven hos en del av landets många singelhushåll.... förpackningar såsom PET, pappförpackningar och lättviktsglas, för att minska påverkan på miljö, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.... nya produkttyper, ursprung och stilar, för att svara upp mot behovet av alltmer unika upplevelser. Individ och image är en riktigt stark trend, speciellt bland unga vuxna. De gör medvetna val för att förstärka sin stil. För cider och blanddrycker ser vi ökat intresse för olika smaker och förpackningar. Miljö och välbefinnande är andra starkt växande trender, där ekologiskt efterfrågas allt mer. Vi försöker att möta det i sortimentet, särskilt vad det gäller specialöl, där vi börjar se en ökad efterfrågan hos kunderna. Avslutningsvis vill jag säga att jag uppskattar mötet med dryckesleverantörerna. Det är många som är skickliga på att fånga upp trender och har erfarenhet av att möta nya trender på andra marknader. Märta Kuylenstierna arbetar som kategorichef för Öl, Cider och blanddrycker, Alkoholfritt samt Presentartiklar 5 (39)

6 VÅRA KUNDER Våra kunder Förutom att följa drivkrafter och trender behöver vi förstå våra kunder för att säkerställa att vi lanserar rätt produkter. Under hösten 212, med kompletterande undersökningar 213, genomförde Systembolaget därför en ny kvantitativ kund segmentering. Denna segmentering hjälper bland annat till att vässa våra sortimentstrategier och att utveckla vårt erbjudande på ett sätt som motsvarar de behov och de förväntningar som våra kunder har. Vår kundsegmentering består av sju olika kundgrupper samt en grupp som inte alls dricker alkohol och utgör drygt tio procent av den vuxna befolkningen. Sedan förra årets publikation Lanseringsplan 214 har namnen på våra kundsegment förändrats och även om innehållet är snarlikt, finns det skillnader, varför vi inte refererar till tidigare namn. Det första talet inom parentesen efter respektive kundsegment anger segmentets andel av befolkningen 212 och det andra andelen av våra kundbesök 213. Kunnige Karlbergs (13 procent, 21 procent av våra kundbesök) För två procent av våra kunder är vin ett av deras största intressen. Ytterligare åtta procent instämmer i att de är mycket intresserade av vin. Dessa kunder återfinns i segmentet Kunnige Karlbergs. Karlbergs är ute efter smakupplevelser inom både mat och dryck. De mest vinkunniga kunderna finns i det här segmentet, även om kunskapsnivån varierar inom segmentet som omfattar 13 procent av befolkningen. Kunnige Karlbergs är känsliga för dryckestrender och tillsammans med det ölintresserade segmentet Grabbige Gustav är det de av våra kunder som är mest öppna för att prova något nytt. När de köper vin är det inte nödvändigtvis för omedelbar konsumtion, utan det kan likväl handla om att lagra för framtida bruk. Segmentet består av både män och kvinnor, ofta par, varav en majoritet är över 6 år. Många är högskole- eller universitetsutbildade, har en inkomst över snittet och bor i och kring våra största städer. De är relativt digitala och har i klart högre utsträckning än de flesta laddat ner Systembolaget app Sök & hitta, besökt Systembolagets webbplats från sin smarta mobil och beställt varor ur beställningssortimentet online. Förutom vin, mat och middagar med vänner, är de också intresserade av golf, segling, att resa, läsa böcker och samhällsfrågor, men är ute på lokal i mindre utsträckning än snittet av våra kunder. Grabbige Gustav (11 procent, drygt 17 procent av våra kundbesök) De verkligt ölintresserade kunderna finns nästan uteslutande i segmentet Grabbige Gustav, vilket var det segment som växte snabbast sett till andelen kundbesök 213. Nio procent av våra kunder instämmer med att de är mycket intresserade av öl, varav två procent säger att det är en av deras största hobbies. Gustavs intresse och konsumtion handlar naturligtvis om smak, men det starkaste skälet till ölintresset är socialt. Öl ses som ett sätt att träffas, umgås och stärka gemenskapen. Kunskapsnivån sträcker sig från de som är kunniga på djupet till de som mest är intresserade av att hitta något nytt och trendigt som de även kan prata lite om. Tillsammans med de vinintresserade Karlbergs hör Gustav till de som är mest intresserade av att prova något nytt. I Gustavs fall kan det även handla om spritdrycker, vilka de också dricker mer av än genomsnittet av våra kunder. När de handlar är en del för relativt omgående konsumtion, medan annat är för framtida bruk. Gustav är det kundsegment som konsumerar mest alkohol och är även de som oftast konsumerar öl och sprit ute på lokal. Segmentet består främst av män, de flesta unga eller medelålders och bosatta i Stockholm och i mellanstora städer runt om i landet. Förutom intresset för öl och sprit och att umgås med vänner och bekanta är även musik, sport, mat, resor samt jakt och fiske stora intresseområden. Gustav är den mest digitala gruppen efter det unga kundsegmentet och använder både webb och app. De är också den grupp, efter Karlbergs, som i högst utsträckning beställer varor från Systembolaget. 6 (39)

7 VÅRA KUNDER Party-Pia/Fest-Filip (13 procent, nästan 2 procent av våra kundbesök) Partysegmentet består av män och kvinnor i alla åldrar, men de flesta är under 3 år. Skälet till deras konsumtion av alkohol är social eller ännu mer specifikt: -Det är fest! De dricker för att bli berusade, bli uppsluppna, komma i stämning och för att fly vardagen ett tag. De konsumerar mer än genomsnittet av alla varugrupper, men dricker främst öl och cider eller blanddrycker. När de köper alkohol handlar det oftast om omgående konsumtion och för fler än hälften är det som de köpt inför helgen slut på måndagen. De har det starkaste vanebeteendet av våra kundsegment, vilket innebär att när de hittat något de tycker om vilket kan bero på smak, pris eller image så fortsätter de köpa sin favorit. När Filip och Pia köper nyheter är det för att vänner rekommenderat det, för att testa något nytt eller för att utseendet på flaskan eller etiketten tilltalar dem. Då gruppen till stor del består av digitalt infödda, är det också den mest digitala av våra kundsegment, vilket innebär en högre användning av internet och en högre närvaro på sociala nätverk. Förutom att festa och umgås med vänner, ligger musik, att läsa, resor och tv/dataspel högt upp bland deras intressen. Traditionella Törnbloms (16 procent, 8 procent av våra kundbesök) Traditionella Törnbloms består både av män och kvinnor, oftast par, och är jämnt fördelade över alla åldrar även om de är något fler över 5 år. De tycker att det dricks för mycket alkohol i Sverige. De har i allmänhet inte alkohol hemma och tycker inte att det är speciellt spännande att testa något nytt inom dryckesområdet. När de konsumerar alkohol är det oftast kopplat till bestämda traditionella tillfällen. Tradition är därför det som styr vad och när de dricker mousserande till nyår och bemärkelsedagar, snaps till midsommar och kräftor och vin till en finare middag för att fira något. I övrigt är det drycker utan alkohol som gäller, varför Törnbloms är det av våra kundsegment som dricker minst alkohol. Istället ägnar de sig åt familjen, böcker, korsord, sudoku, handarbete eller en kvällskurs. Folkliga Folkessons (1 procent, 9 procent av våra kundbesök) Folkliga Folkessons består av män och kvinnor, ofta par, och de flesta är över 5 år. De är inte speciellt intresserade av vin eller öl utan tycker det är lite väl mycket snobberi kring vin. De dricker mer än genomsnittet, speciellt under ledigheten som spenderas i stugan, båten eller på semesterresa. De har oftast vin, sprit eller någon annan alkoholdryck hemma, och tycker att det är trevligt med ett glas eller två gärna till maten eller för att koppla av. Folkessons köper väldigt sällan nyheter, men om det sker är det för att de har fått en rekommendation av en vän eller fått prova hos bekanta. Deras största intressen är att titta på sport, lösa korsord, läsa böcker och syssla med handarbete. Självständiga Sjödells (13 procent, 15 procent av våra kundbesök) Självständiga Sjödells njuter av vin till en god måltid, och många av dem tar gärna det första glaset redan vid grytorna i köket. Till skillnad mot Karlbergs, som också söker smakupplevelser, har Sjödells inte något dryckesintresse som gör att de söker kunskap på samma sätt som Karlbergs gör. Sjödells har därför ett större behov av rådgivning inför köpet. Den söker de på flera olika sätt, inte minst i butik, där de kan få svar på vad som passar till det som ska avnjutas. För de dricker inte vad som helst, utan ställer krav på att få rätt vin. Sjödells består av män och kvinnor, ofta par, främst över 5 år och sällan under 3 år. De bor ofta i större städer som Göteborg, Malmö och Uppsala. De har generellt sett en mer självständig syn på samhället och på alkoholkonsumtion. Många är tveksamma till en vit månad, och en femtedel av kundgruppen tror att alkohol kan vara bra för hälsan och för att hålla sig frisk. När det kommer till intressen är de i mångt och mycket som Sveriges befolkning i allmänhet, vilket innebär bland annat ett intresse för resor, musik och böcker. 7 (39)

8 VÅRA KUNDER Ambitiösa Anna (15 procent, 1 procent av våra kundbesök) Segmentet Ambitiösa Anna består av människor som av olika anledningar ofta väljer bort alkohol, eftersom konsumtion upplevs kunna bli ett hinder för dem någonting som gör att de inte skulle hinna med eller uppnå något som de har tänkt. Det kan handla om hälsa, utseende, att få ihop vardagspusslet eller om karriären. Kundsegmentet Ambitiösa Anna består främst av kvinnor, de flesta under 4 år som bor relativt jämnt utspritt över landet. Förutom att resa, lyssna på musik och läsa böcker är de intresserade av träning, hålla sig i form, mode och inredning. Eftersom alkoholhaltiga drycker inte hör till deras intressen är kunskapen heller inte så stor. När de hittar en produkt de tycker om fortsätter de ofta att köpa den. Samtidigt är de intresserade av nyheter och kan exempelvis välja en ny dryck efter dess flaskdesign eller etikett. De konsumerar inte alkohol särskilt ofta men när de väl gör det är det för att lyxa till det lite eller för att festa med vänner. Oftare än för genomsnittet är det ute på lokal. Vin är den populäraste drycken, men de dricker även cider och blanddryck. 8 (39)

9 UPPFÖLJNING Uppföljning Nöjd Kund Index (NKI) Sedan 21 har vi undersökt hur nöjda våra kunder är. Denna undersökning utgör nyckel talet NKI (Nöjd Kund Index). Datainsamlingen för NKI sker i samtliga våra butiker fyra gånger per år och 213 genomfördes drygt 3 intervjuer. Kunderna rekryteras slumpmässigt i butik och enkäten täcker frågor inom kvalitetsområden som exempelvis sortiment och utbud, butiken, synen på Systembolaget samt personalens bemötande och kompetens. Sammanfattning av NKI 213 Systembolagets kunder har aldrig varit nöjdare och NKI ökade med en enhet till en ny toppnivå (81,6). De tre områden som har störst påverkan på NKI-utvecklingen ökade samtliga under 213. Dessa är Sortiment och utbud, som ökar med en enhet (77), Samhällsansvar, som ökar med två enheter (75) och Medarbetarna i butik, som också ökar med en enhet och når en ny toppnivå (88). Mätningen visar också att Sortiment och utbud är ett av de områden som har högst potential att stärka NKI ytterligare. Sortiment och utbud NKI för Sortiment och utbud har under flera år pendlat mellan 75 och 76, men tog under 213 ett kliv framåt till index 77. Samtliga stora kategorier ökar med en enhet till nya toppnivåer: Sprit (8), Rött vin (79). Vitt vin (79), Cider och blanddrycker (77) och Öl (76). Även upplevelsen av det alkoholfria sortimentet ökade till en ny toppnivå (8), medan sortimentet av Övrigt vin ligger kvar på sin tidigare nivå (77). Upplevelsen av hur väl vårt sortiment motsvarar kundernas behov när det gäller ekologiska (74) och etiska produkter (71), ligger ännu så länge på en klart lägre nivå än det övriga sortimentet. I takt med att kundernas intresse och kunskap ökar, för våra drycker, ökar även deras förväntningar på Systembolaget. En växande andel av dagens konsumenter förväntar sig att sortimentet ska spegla just deras behov och att deras varor ska finnas tillgängliga när och var de väljer att handla. I de butiker där den nya sortimentsmodellen testades under hela 213 utvecklades NKI mer positivt än i jämförbara butiker. I september 213 infördes den nya sortimentsmodellen i alla butiker. Den mätning som gjordes det fjärde kvartalet 213 visade på positiv utveckling för NKI för sortimentet, men det är ännu för tidigt att säga säkert vilken effekt den nya sortimentsmodellen har fått. Historiskt sett har Systembolaget haft minst framgång med att nå fram till kunderna med nyheter. Under 213 infördes ett nytt sätt att lansera nyheter, vilket kan ha bidragit till att NKI för nyheter ökade med en enhet till 74. Ett annat utvecklingsarbete som pågår gäller de digitala kanalerna. Allt fler kunder förbereder sina köp digitalt, inte minst via mobila enheter. Under 213 ökade våra digitala kundmöten med 21 procent och via mobila enheter handlade det om en ökning med 59 procent jämfört med 212. Prisvärde Index för området Prisvärde som är ett av de områden som har lägst påverkan på NKI steg 213 med en enhet (72), medan uppfattningen om den allmänna prisnivån steg med två enheter (65). Kundernas uppfattning om kvaliteten i förhållande till priset har stärkts med en enhet för vin (78) och sprit (7), medan öl ligger kvar på sin tidigare nivå (73). 9 (39)

10 UPPFÖLJNING Kvalitetsleverantörsindex nyckeltal för ökad kundnytta Sedan mars 212 får alla Systembolagets leverantörer information om hur de presterar utifrån ett antal nyckeltal som direkt eller indirekt påverkar kundnyttan. Exempel på nyckeltal som mäts är leveranstidsprecision, produkttillgänglighet och kvalitetsreklamationer. Via ett styrkort i Leverantörsportalen kan varje leverantör följa sina nyckeltal och de faktorer som ligger bakom varje enskilt nyckeltal. På så sätt ges möjlighet och incitament att förbättra både processerna internt hos er som leverantör, men även för oss på Systembolaget när det gäller att hitta smartare lösningar i de gemensamma gränssnitten allt med syftet att skapa större kundnytta. Varje leverantör får även ett viktat totalt nyckeltal som sammanfattar de ingående delarna. Under hösten 212 beslutade Systembolaget om ett nytt strategiskt nyckeltal Kvalitetsleverantörsindex (KLI). Detta utgör snittet av de viktade totala nyckeltalen hos de 1 leverantörer med störst försäljning på Systembolaget. De 1 största leverantörerna stod under 213 för 98,6 procent av Systembolagets totala försäljning. Snittet av deras viktade totala nyckeltal var i december 92,8 vilket alltså utgör KLI för 213. Genom att göra KLI till ett strategiskt nyckeltal som kontinuerligt följs upp har Systembolaget ambitionen att tillsammans med leverantörerna skapa bättre förutsättningar för ökad kundnytta. 1 (39)

11 SYSTEMBOLAGET FÖR HÅLLBARHET Systembolaget för hållbarhet Regering och riksdag ställer höga krav på de statliga bolagen och förväntar sig att de agerar som förebilder i sitt hållbarhetsarbete. Systembolaget har sedan februari 214 en ny hållbarhetsstrategi som sträcker sig till 22. Strategin omfattar vårt uppdrag, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och likabehandling. En hållbarhetsstrategi i tre delar Systembolaget finns till för att bidra till att minska alkoholens skadeverkningar, men vi bryr oss inte bara om våra kunders och deras närståendes hälsa vi vill dessutom ta ansvar för, och bidra till schyssta förhållanden för både människor och miljö i hela kedjan. Vår hållbarhetsstrategi utgår ifrån uppdraget, att minska alkoholens skadeverkningar, och omfattar tre områden: Hållbara val för kunden Skapa kundinsikt om alkoholens risker samt erbjuda kunskap, information och inspiration som ger kunderna möjlighet att göra medvetna val som bidrar till den egna hälsan, miljön och schyssta arbetsvillkor. Hållbar leverantörskedja Våra produkter liksom material och tjänster som används i vår verksamhet, ska vara tillverkade under goda förhållanden för både människa och miljö. Hållbar verksamhet Vi driver en resurssmart verksamhet där det är utvecklande att arbeta och där alla behandlas lika när det gäller utvecklingsmöjligheter i arbetet såväl som anställnings- och andra arbetsvillkor. Hållbar leverantörskedja Ensam är inte stark Sedan 29 samarbetar Systembolaget med alkoholmonopolen i Finland, Norge, Island och Färöarna för att säkra en socialt, miljömässigt och etiskt hållbar leverantörskedja. Stommen i arbetet är BSCIs (Business for Social Compliance Initiatives) uppförandekod som sedan 212 finns med som en tydlig och viktig del i System bolagets och de nordiska monopolens inköpsavtal. Det innebär att samtliga leverantörer i Systembolagets dryckesleverantörskedja har ansvar för att säkerställa att man själv och eventuella underleverantörer uppfyller kraven i uppförandekoden. Systembolaget stöttar både leverantörer och producenter i arbetet med uppförandekoden genom utbildningar, själv skattnings formulär och intressentdialoger. Därutöver anordnar vi kompletterande tredjepartsrevisioner hos producenter. Fjorton genomförda producentrevisioner samtliga med anmärkningar Under 213 genomförde Systembolaget fjorton tredjepartsrevisioner i Sydafrika, Chile och Bulgarien. Samtliga revisioner skedde hos producenter av vin som ingår i Systembolagets sortiment och vid alla revisioner framkom avvikelser som krävde åtgärder från producentens sida under det kommande året. Vanligast förekommande var brister i hälsa och säkerhet, övertid och övertids - ersättning. Under 214 genomför Systembolaget omrevisioner för att säkra att de identifierade anmärkningarna är åtgärdade. Dessutom genomför vi nya revisioner i Chile och Argentina. Från och med 215 utökar vi våra revisioner till att omfatta hela leverantörskedjan, från odling av råvaran. Vi har kunnat konstatera att problemen är som störst längst ner i kedjan. 11 (39)

12 SYSTEMBOLAGET FÖR HÅLLBARHET Pilotprojekt att lära genom att göra Från och med 215 planerar Systembolaget och de nordiska monopolen även att initiera olika pilotprojekt där syftet är att i liten skala prova olika förbättringsåtgärder inom framförallt arbetsvillkor och miljö. I pilotprojekten välkomnar vi ett nära samarbete med er leverantörer och även andra intressenter. Tillsammans med de andra nordiska monopolen arbetar vi för att på ett tydligare sätt än i dag följa upp miljöprestanda i leverantörsledet. Som ett första steg kartlägger vi vilken typ av miljökrav som är möjliga att ställa. Dessa kommer vi sedan testa i mindre skala och utvärdera. Uppförandekoden ett levande dokument Under 212 och 213 genomförde BSCI ett omfattande arbete med att via bland annat olika intressentdialoger uppdatera sin uppförandekod så att den motsvarar omvärldens förändringar och förväntningar. Koden innehåller som tidigare grundläggande krav, exempelvis rätten till skälig ersättning, organisationsfrihet och förbud mot diskriminering och slavarbete. Den största nyheten i den omarbetade uppförandekoden är att den på ett tydligare sätt än tidigare visar att alla aktörer i leverantörskedjan har ett eget ansvar för att identifiera och komma till rätta med de hållbarhetsutmaningar som finns. I linje med detta innehåller den reviderade koden krav på att aktörer strävar efter att identifiera och åtgärda de eventuella hållbarhetsbrister som finns i den egna eller affärspartners verksamhet. En annan nyhet i den reviderade koden är bestämmelserna om att inrätta klagomålsmekanismer på operationell nivå. Den uppdaterade uppförandekoden utgår precis som tidigare från olika internationella konventioner och deklarationer så som International Labour Organisations konventioner, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Global Compacts principer avseende barns rättigheter och ansvarsfullt företagande. Nytt är att koden även bygger på FN:s Guiding Principles for Human Rights. Principerna har antagits enhälligt av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Systembolaget och BSCI anordnar under 214 flera utbildningstillfällen i den reviderade uppförandekoden. Från och med 1 januari 215 inkorporeras den uppdaterade uppförandekoden i System bolagets allmänna inköpsvillkor för alkoholdrycker. Ökat fokus på ekologiska och etiskt märkta produkter Under 213 ökade andelen ekologiskt märkta produkter markant i dagligvaruhandeln. Systembolaget har en tydlig målsättning att öka andelen ekologiskt också i vår försäljningsvolym. Genom att öka andelen ekologiska produkter bidrar vi till minskad påverkan på den biologiska mångfalden och förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar på fältet. När det gäller etisk certifiering fortsätter vi fråga efter produkter märkta med Fairtrade eller IMO Fair for Life. Dessutom kommer vi under 215 att utöka antalet förfrågningar från producenter certifierade med olika landspecifika initiativ. Ett par exempel är offertförfrågningar för Sydafrika där producentackreditering från WIETA: Agricultural Ethical Trade Initiative Level 3, är ett krav samt offertförfrågningar för Chile med den chilenska producentmärkningen Certified Sustainable Wine of Chile. Dessa initiativ driver en positiv utveckling av arbetsmiljö och arbetsvillkor för vinindustrins produktionskedja i respektive land. Den chilenska märkningen ställer också krav på minskad miljöpåverkan genom begränsning av bekämpningsmedel samt effektivare utnyttjande av vatten i vinframställningen. 12 (39)

13 SYSTEMBOLAGET FÖR HÅLLBARHET Tips på hur du som leverantör ska arbeta: Kontrollera hur väl dina producenter lever upp till kraven i uppförandekoden, använd gärna de frågeformulär, SAQ:er, som finns på Leverantörsportalen. Diskutera lönenivåer för arbetare, vilka möjligheter det finns för arbetare att framföra klagomål och vilken dialog som finns mellan arbetare och arbetsgivare med dina producenter. Besök för senaste nytt. Besök för information om utbildningar och för att registrera dina producenter. Förmedla gärna dina synpunkter till oss. Lättviktsglas Företag har en viktig roll i arbetet att minska global klimatpåverkan. Kunskap om olika förpackningars miljöpåverkan har vi bland annat från den livscykelanalys som genomfördes 21 på Systembolagets initiativ. Studien visade att boxar, påsar och vätskekartonger generellt ger en lägre miljöbelastning än glasflaskor av engångstyp. PET-flaskan placerar sig mellan glasflaskan och de andra förpackningarna. För samtliga förpackningar är det tillverkningen som ger den största påverkan på miljön. För glasflaska finns en enorm potential att minska miljöbelastningen genom att minska flaskvikten. Därför har Systembolaget för avsikt att ställa ett generellt krav på lättviktsglas för allt stilla vin. Med lättviktsglas menar vi en flaskvikt på maximalt 42 gram för en 75-centilitersflaska. Krav kommer att kommuniceras minst 18 månader innan det införs. Allt stilla vin omfattas, inklusive beställningssortimentet. Det finns producenter som av olika skäl inte kan eller vill byta sin förpackning. Dessa ges möjlighet att i stället betala en avgift som är proportionell med den överstigande vikten. Förslag till avgiftsmodell Avgift per flaska (kr)=,5x(aktuell vikt i gram-42) Konsekvens Vikt Försäljning (antal Avgift per Total (gram) flaskor) flaska (kr) avgift 479,5 2, , 2, , 2 1, Avgiften kommer att gå till någon typ av hållbarhetsprojekt för att kompensera för de tyngre flaskornas större miljöpåverkan. 13 (39)

14 SORTIMENTSMODELLEN Sortimentsmodell För att Systembolaget ska leva upp till kraven på ett kundanpassat, brett, kostnadseffektivt och märkesneutralt sortiment används en sortimentsmodell. Sortimentsmodellen utgår från kundefterfrågan och medför att butiker med likartad kundefterfrågan får samma sortiment. Sortimentet Systembolagets sortiment delas in i tre olika delar där varje del har olika villkor och förutsättningar: fast sortiment, beställningssortiment och tillfälligt sortiment. Fast sortiment Det fasta sortimentet ska tillgodose efterfrågan hos majoriteten av Systembolagets kunder och utgör merparten av Systembolagets försäljning. Det finns en trygghet, kontinuitet och långsiktighet i sortimentets sammansättning som även säkerställer bredd och djup. Tilldelningen av sortiment till varje enskild butik sker på ett märkesneutralt sätt och baseras på kundernas efterfrågan. Genom sex olika sortimentmixar säkrar Systembolaget att kundernas efterfrågan tas om hand i varje enskild butik. Det fasta sortimentet förnyas fyra gånger per år i mars, juni, september och december. Beställningssortiment I beställningssortimentet finns artiklar som kan beställas från dryckesleverantörens lager. Artiklarna går att beställa i våra butiker, hos ombuden samt på systembolaget.se. Artiklar i beställningssortimentet med stor kundefterfrågan kan efter utvärdering komma in i en enskild butiks lokalt efterfrågade sortiment eller övergå till det fasta sortimentet. Offerering till beställningssortimentet sker löpande och nyheter släpps varje månad. Om inget annat angivits av leverantören ingår artiklar i beställningssortimentet i rankingen utvärderingen av vilka produkter som ska finnas på butikernas hyllor. Vill kunden ha hjälp att beställa en vara som inte är listad i något av Systembolagets sortiment finns tjänsten privatimport. Tillfälligt sortiment Tillfälligt sortiment exklusivt Artiklarna i tillfälligt sortiment exklusivt är exklusiva i sin karaktär och målgruppen är den mycket nyhetsintresserade kunden. Lanseringarna sker i utvalda butiker då volymerna är små, och kommuniceras till kunderna främst på systembolaget.se. Tillfälligt sortiment säsong Artiklarna i tillfälligt sortiment säsong finns tillgängliga under en begränsad tidsperiod då dessa produkter är kopplade till en högtid eller en tradition. De finns så länge säsongen varar och om kundefterfrågan är hög kan artiklarna komma tillbaka nästa år. Exempel på produkter i sortimentet är påsköl, oktoberöl, julöl och glögg. Distribution av sortimentet Systembolaget har ett rikstäckande försäljningsnät med drygt 42 butiker och mer än 5 ombud. Dessutom kan hela sortimentet beställas på systembolaget.se för leverans till butik och i vissa områden med hemleverans. Butiksgrupper och sortimentmixar För att säkerställa att rätt vara når rätt kund utgår vi från kundefterfrågan i den enskilda butiken. Vi har identifierat sex olika butiksgrupper som har liknande kundefterfrågan. Varje butiksgrupp får en sortimentmix anpassad efter kundefterfrågan i just dessa butiker, oavsett hur stor butiken är eller var den ligger. 14 (39)

15 SORTIMENTSMODELLEN Sortimentmixarna skiljer sig åt vad gäller samman sättningen av volym-, profil- och spetsprodukter, samt andel artiklar av kategorierna vin, sprit och öl. Inom varje butiksgrupp finns olika stora butiker, den mindre butiken får färre artiklar än den större, men sortimentmixen är densamma. Butiksstorlek Antal artiklar A ca 5 B ca 94 C ca 1 48 D ca 1 93 E ca 2 13 Vinkällarbutik ca 32 men har en tyngdpunkt på öl och sortimentsrollen volym. Cirka 13 butiker får sortimentmix 1 och de står för 16 procent av försäljningen. Butikerna är till största delen små eller medelstora och återfinns i mindre tätorter över hela landet. Några förorter till Stockholm och Göteborg finns också representerade. Ett flertal butiker vid gränsen till Norge återfinns i den här butiksgruppen liksom butiker i Vimmerby, Bromölla, Orsa, Arvidsjaur och Söderhamn. Butiksgrupper med standardbehov Sortimentmix 1 Sortimentmix 1 I butiksgrupp 1 efterfrågar kunderna mer öl än genomsnittet, främst ljus lager på burk. Vin säljs framför allt i box och tetra och vit sprit dominerar spritförsäljningen. Sortimentmixen består av alla varugrupper och av alla sortimentroller, Sortimentmix 2 Sortimentmix 2 Butiksgrupp 2 har en genomsnittlig kundefterfrågan på vin, sprit och öl. Det finns dock en något högre efterfrågan på whisky, vin i box och tetra, cider och blanddrycker. De cirka 16 butiker som har den här sortimentmixen står för 43 procent av försäljningen. Butikerna är fördelade på små och medelstora tätorter samt förorter till Stockholm och Göteborg. Majoriteten av butikerna återfinns i södra och mellersta delen av landet. Exempel på butiker är Jakobsberg, Köping, A6 i Jönköping, Ronneby, Örnsköldsvik, Eslöv och Hudiksvall. Antalet artiklar anpassas efter hur stor butiken är. Mindre butik = färre artiklar. Den minsta butiken kallar vi A och den största för E 15 (39)

16 SORTIMENTSMODELLEN Sortimentmix 3 Sortimentmix 3 Kunderna i butiksgrupp 3 köper vin i högre utsträckning än kunden i genomsnittsbutiken. Främst är det vin i box, i tetra och vin på flaska upp till 79 kronor som efterfrågas. Drygt 4 butiker har den här sortimentmixen och de står för 12 procent av försäljningen. Butikerna ligger i Skåne, utmed västkusten och i områden nära Stockholm. Exempel på butiker är Vallentuna, Trosa, Landskrona, Varberg, Jägersro och Ystad. Butiksgrupper med premiumbehov Sortimentmix 5 Sortimentmix 5 Kunderna i butiksgrupp 5 efterfrågar vin i högre utsträckning än i genomsnittsbutiken. Efterfrågan på varor ur segment i sortimentsrollerna profil och spets är hög. Kunderna handlar mer än genomsnittet av champagne, annat mousserande vin och vin i flaska med pris över 8 kr. Efterfrågan på öl är lägre än genomsnittet men högre på specialöl och ljus lager i flaska. Den här sortimentmixen tillfredsställer en kundefterfrågan på dyrare och mer exklusiva varor och fokus ligger på vin. Sortimentmixen finns i knappt 7 butiker som står för 22 procent av försäljningen. Butikerna ligger i och runt Stockholm, Malmö och Göteborg men även i mindre städer i södra Sverige. Exempel på butiker är Regeringsgatan, Brommaplan och Lidingö i Stockholm, Nova i Lund, Hansacompagniet i Malmö, Båstad och Grebbestad. Sortimentmix 4 Sortimentmix 4 Sortimentmixen innehåller en genomsnittlig fördelning av öl, vin och sprit med en tonvikt på artiklar i profil- och spetsrollerna. Kunderna i dessa butiker köper dyrare och mer exklusiva artiklar. Här efterfrågar kunderna i högre grad specialöl, champagne, annat mousserande vin och vin i flaska oavsett prisklass. Efterfrågan på varugruppen sprit är något lägre än genomsnittet men högre på avec, maltwhisky och drinkar och cocktails. Knappt 2 butiker har sortimentmix 4 och de står för 7 procent av försäljningen. Butikerna återfinns främst i större städer samt i några medelstora städer. Exempel på butiker är Globen och Rotebro i Stockholm, Karl Johansgatan i Göteborg, Wasagallerian i Umeå och Åre. Sortimentmix 6 Sortimentmix 6 Våra två saluhallar i Stockholm har sortimentmix 6 och deras kunder köper framför allt vin. Då butikerna finns i en miljö där mat säljs är bredden viktig för att kunna erbjuda drycker till all typ av mat. De speciella förutsättningar som finns i mycket små butiker med överdiskförsäljning påverkar också sortimentets sammansättning. Den sprit som säljs är till stor del exklusiv. 16 (39)

17 SORTIMENTSMODELLEN Butikernas lokalt efterfrågade sortiment Utöver det sortiment som styrs via sortimentmixarna har varje butik ett lokalt sortiment. Syftet är att dessa artiklar ska komplettera och bredda butikens sortiment med hänsyn till den lokala kundefterfrågan. Utvärdering av sortimentet Butikernas sortiment skiftas fyra gånger under ett år: 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Till grund för det nya sortimentet ligger en utvärdering av försäljningen under tre månader. I utvärderingen ingår alla artiklar i fast sortiment samt beställningssortimentet. Utvärderingen baseras på hur mycket artiklarna säljer och Systembolagets handelsmarginal. Alla artiklar får också en volymkorrigering och en viktningsfaktor för marknadstäckning som sammantaget ger artikelns poäng. Därefter skapas en rankinglista per segment där artiklar i samma segment jämförs med varandra. Den artikel som uppnått högst poäng får störst distribution. Antalet artiklar som får distribution samt distributionens storlek bestäms av sortimentmixplanerna. Utvärderingen sker separat för sortimentmix 1 3 och sortimentmix 4 6 vilket resulterar i två rankinglistor per segment. Uppdelningen gör att vi bättre möter skilda kundbehov inom de olika butiksgrupperna. I samband med varje sortimentsskifte lanseras också nyheter. Nyheterna finns tillgängliga under minst sex månader. Den första försäljningsmånaden räknas inte med i utvärderingen för nyheter, utan utvärderingsperioden är månad två till och med fyra. Via Leverantörsportalen får dryckesleverantörer en veckovis preliminär ranking där de kan följa sina artiklars prestation jämfört med andra i samma segment. Syftet är att underlätta prognostisering av framtida volymer, både på kortare och längre sikt. 17 (39)

18 SORTIMENTSMODELLEN Exklusivt sortiment Exklusivt sortiment består av produkter med mycket begränsad tillgänglighet och som ligger på en relativt hög prisnivå. Artiklarna köps in på stående offertförfrågningar utan blindprovning efter överenskommelse med respektive inköpare. Det finns oändligt många fler exklusiva produkter i världen än vad Systembolaget har möjlighet att köpa in och lansera. Urvalet sker av inköparna utifrån behov i sortimentet, kundefterfrågan och produktens renommé. Intresset för exklusiv öl har exploderat de senaste åren. Öl står för den största procentuella ökningen och ligger också bakom den stora totala volymökningen. Totalt ökade det exklusiva sortimentet 13,5 procent i värde och 34,7 procent i liter helåret 213 jämfört med 212. Samtliga kategorier utom Sprit har tillväxt i både värde och volym. Försäljningsutveckling Exklusivt sortiment Förändring värde % helår Förändring värde % helår TSE 213 Värde (försäljning miljoner SEK inkl moms) Volym (1 liter) Rött vin 134,6 4,2 396,8 1,2 Vitt vin 37,3 14, 143,9 21,8 Övrigt vin 32,4 12,7 12,6 31,7 Sprit 58,5-4,8 52,3-8,4 Öl 68,3 72,8 669,8 67, Totalt 331, 13,5 1365,4 34,6 Butikerna som för exklusivt sortiment är valda utifrån kundefterfrågan inom respektive kategori. Det gör att det finns butiker som enbart tilldelas öl, andra som enbart har sprit och ytterligare andra som bara har vin. I butikerna känner kunderna igen exklusivt sortiment som Små partier. Artiklar som lanseras i Steg I lagerförs inte på någon butik, utan är bara tillgängliga för bokning på systembolaget.se, så kallade webblanseringar. Detta steg används för de allra mest exklusiva produkterna, där den inköpta volymen är mycket begränsad och/eller den förväntade kundefterfrågan är extremt hög. Intresset för att beställa exklusiva produkter via systembolaget.se är mycket stort och växer. Andelen kunder som vid säljstart enbart beställer via systembolaget.se istället för att besöka butiken närmar sig 5 procent. Distributionsmodell Det exklusiva sortimentet distribueras via distributionsstegen I VI. Distributionssteg Antal butiker I Webblansering II 1 III 3 IV 8 V 25 VI 4 18 (39)

19 SORTIMENTSBYGGANDE Sortimentsbyggande Systembolaget ska för alla i Sverige utveckla och leverera ett hållbart erbjudande som inspirerar till ett hälsosamt avnjutande av våra produkter. Att kunna erbjuda ett kundanpassat sortiment och ett erbjudande av hög kvalitet är viktiga framgångsfaktorer. Till varje kundsegment ska vi välja rätt vara, till rätt pris och kvalitet, och distribuera det i rätt mängd till rätt kanal i rätt tid. Det ska också göras på ett både hållbart och ansvarsfullt sätt. Sortimentsstrategin Systembolagets sortimentsstrategi är ett internt styrdokument. I sortimentsstrategin, som revideras en gång per år, definieras riktlinjer, mål och aktiviteter för hela sortimentet. Sortimentet ska vara märkesneutralt, kvalitetssäkrat och lönsamt och genomsyras av våra värdeord omtänksam, kunnig och inspirerande. Systembolagets sortimentsstrategi ska i första hand bidra till att vår vision uppnås: Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Sortimentet och sortimentsbyggandet ska anpassas efter förändringar i omvärlden och utvecklas på ett sätt som gör att vi allt bättre kan möta våra kunder och deras förväntningar. Som kund ska man alltid känna sig välkommen till oss och uppleva att vi delar med oss av vår kunskap om sortimentet. Med utgångspunkt i kundnyttan ska vi agera transparent och tillsammans med leverantörerna skapa förutsättningar för gemensam framgång. Systembolaget arbetar ansvarsfullt med sortimentet både med hänsyn till alkoholens skadeverkningar och hållbarhet för människa och miljö. I egenskap av monopol vill vi också tillfredsställa de önskemål som minoriteter kan ha utifrån exempelvis religion (så som kosher) eller viss kosthållning (till exempel glutenfri öl). Viktiga hörnstenar i vårt sortimentsarbete Erbjuda ett brett och djupt sortiment som upplevs som modernt och nyskapande. Erbjuda ett sortiment som förhöjer matoch dryckesupplevelsen. Erbjuda varor i mindre förpackningar. Erbjuda produkter med lägre eller ingen alkoholhalt. Driva utvecklingen mot en mer hållbar dryckesproduktion. Erbjuda ekologiska alternativ. Erbjuda klimatsmarta förpackningar. Erbjuda produkter som uppfyller riktlinjerna för etisk produktion. Uppfylla krav på lönsamhet och effektiv hantering i logistikkedjan och i butik. Innovationer Vi strävar efter att driva utvecklingen inom vårt område och testar innovationer som kan bidra till att förbättra kunderbjudandet. Ambitionen är att vara bland de första i världen att saluföra nya innovationer. Alla innovationer provas utifrån kvalitet och ska uppfylla Systembolagets grundkrav, samt gärna stödja sortimentsstrategin och Systembolagets uppdrag och verksamhetsmål. 19 (39)

20 SORTIMENTSBYGGANDE Sortimentets roller För att säkerställa att Systembolaget möter kundernas olika behov har vi delat in sortimentet i sortimentsroller. Varor från samtliga sortimentsroller finns i alla våra butiker men har olika fördelning beroende på butikens sortimentmix och storlek. Genom att analysera försäljningen för respektive roll med hänsyn tagen till butikernas behov och storlek, får vi ett bra verktyg för att fördela sortimentet. Rollerna vi arbetar med är Profil, Spets, Volym, Service och Säsong. Strategier för produktkategorierna i allmänhet kompletteras med olika strategier för respektive roll, till exempel anpassas sortimentetsstruktur, lanseringsgrad och varuplacering utifrån roll. Sortimentsroll Volym Sortimentsrollen Volym representerar den största delen av Systembolagets försäljning, i både volym (antal liter) och värde. De flesta kunderna handlar från volymsortimentet, och kvalitet i förhållande till pris är den viktigaste parametern. Systembolaget vill därför ha ett brett volymsortiment som upplevs prisvärt. Sortimentsroll Profil Sortimentsrollen Profil ska stå för både bredd och djup här strävar vi efter att vara bäst i världen. Sortimentet ska vara inspirerande och ansvarsfullt, och bidra till att kunderna vill lära sig mer om våra produkter. Här visar vi olika tillverkningsmetoder, råvaror och ursprungets betydelse för dryckernas smakprofil. Sortimentsroll Spets För att kunna tillfredsställa de mest initierade kunderna erbjuder vi ett spetssortiment. Detta sortiment ska skapa djup och i första hand representera klassiska och erkända ursprung och varutyper. I rollen Spets ligger även det exklusiva sortimentet av öl, sprit och vin som förnyas kontinuerligt genom frekventa lanseringar av små, begränsade partier på Systembolagets webbplats och i utvalda butiker. Den stora merparten av våra lanseringar sker inom Spetsrollen. Sortimentsroll Service Sortimentsrollen Service säkerställer att Systembolagets kunder får ett bra erbjudande av produkter som har en relativt liten efterfrågan. Det innebär att utbudet i de flesta fall är smalt och grunt. Sortimentsroll Säsong Säsongsrollen anpassar sortimentet efter säsong och ger kunderna ett aktuellt erbjudande utifrån stundande högtider eller andra säsongsbundna dryckestraditioner. Sortimentet ska vara brett och inspirerande. Våra kategorier Systembolagets sortiment är indelat i tre kategorigrupper: Vin, Sprit och Öl, Cider och blanddrycker. Dessa är i sin tur indelade i subkategorier och segment. Indelningen görs med kundernas köpbeslut inom respektive kategori som grund. Artiklar som kunderna i hög grad ser som utbytbara ska finnas i samma segment. Segmentsindelningen görs därför utifrån exempelvis varutyp, förpackningstyp och pris. I dag delas Systembolagets sortiment in i cirka 15 segment. Kategorihandlingsplan Kundernas behov och sortimentsstrategins riktlinjer och mål ligger till grund för kategorihandlingsplanerna, som är kategorichefernas främsta verktyg i kategoriarbetet. Där beskrivs i detalj hur kategorin ska drivas under det kommande året för att möta kundernas behov och nå sortimentsmålen. Inköparnas analyser av sina ansvarsområden och leverantörernas information om produkter och omvärld är också viktiga parametrar vid utformandet av kategorihandlingsplanerna. Sortimentmixplan Sortimentmixplanen beskriver vilken sortimentmix en butik ska tillhandahålla, det vill säga hur många artiklar inom varje segment som ska finnas i en viss butiksstorlek i en viss butiksgrupp. Utifrån kundernas efterfrågan, Systembolagets sortimentsstrategi och kategorihandlingsplanerna justerar kategoricheferna sortimentmixplanerna fyra gånger per år. Planerna är styrande vid utvärderingen av sortimentet. 2 (39)

Lanseringsplan 2016. Ett sortiment i förvandling. Innehåll

Lanseringsplan 2016. Ett sortiment i förvandling. Innehåll Lanseringsplan 216 Ett sortiment i förvandling Innehåll Man ska inte titta i backspegeln om man vill köra framåt är ett synsätt som kan stämma när man vill utvecklas. Men ibland kan det vara bra att titta

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker - Rapport till Europeiska kommissionen december 2014 Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker Rapport till Europeiska kommissionen

Läs mer

Vinets väg från druva till glas. En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Rapport #67

Vinets väg från druva till glas. En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Rapport #67 Vinets väg från druva till glas En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete Rapport #67 Denna rapport har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida, som dock ej medverkat vid utformningen och ej

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

DOGMANS VÄRLD. Välkommen in i. Få en inblick i det dagliga arbetet på Dogman.

DOGMANS VÄRLD. Välkommen in i. Få en inblick i det dagliga arbetet på Dogman. Välkommen in i DOGMANS VÄRLD Få en inblick i det dagliga arbetet på Dogman. Andrea Kosmelova, inköpschef och ansvarig för kategoriorganisationen, med sin hund Chilla. HÅLLBAR UTVECKLING Miljövänliga material

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer