I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar"

Transkript

1 I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar Sid 1 kompensationsbidrag, sid 2-11 miljöersättningar, sid regionala prioriterade ersättningar, sid 19 ersättning för extra djuromsorg. Du kan bland annat se hur mycket pengar du kan få beroende på startår samt om du har valt 2010 eller Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden Stödområde Markanvändning Stödbelopp inom intervallen areal 0-90 ha >90 ha 1 och F Bete och slåttervall kr kr på åker samt 2-3 och 4a Bete och slåttervall kr kr på åker samt 4b Bete och slåttervall på åker samt kr 550 kr 5a 5b Bete och slåttervall på åker samt Bete och slåttervall på åker samt kr 750 kr 900 kr 450 kr 1-3 och F Spannmål kr 500 kr 4a Spannmål 500 kr 250 kr 1-3 och F Potatis kr 875 kr 1

2 2. Miljövänligt jordbruk Åtgärd Region tackar nej till 2012 med startår 2012 eller 2013 som Ersättning för vallodling Skötsel av, utom stödområde 9 Stödområde 9 Stödområde 1 3 Stödområde 4 Stödområde 5a, 5b Stödområde 5c, 5m 300 kr/ha 300 kr/ha Tilläggsersättning: kr/ha Tilläggsersättning: 700 kr/ha Tilläggsersättning: 250 kr/ha Tilläggsersättning: 400 kr/ha Allmänna värden: Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: kr/ha Särskilda värden, övriga: Allmänna värden: kr/ha Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: kr/ha Särskilda värden, övriga: kr/ha 500 kr/ha Tilläggsersättning kr/ha Tilläggsersättning 900 kr/ha Tilläggsersättning 450 kr/ha Tilläggsersättning 600 kr/ha Allmänna värden: kr/ha Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: kr/ha Särskilda värden, övriga: kr/ha 500 kr/ha Tilläggsersättning: kr/ha Tilläggsersättning: 900 kr/ha Tilläggsersättning: 450 kr/ha Tilläggsersättning: 600 kr/ha 300 kr/ha 500 kr/ha Tilläggsersättning kr/ha Tilläggsersättning 900 kr/ha Tilläggsersättning 450 kr/ha Tilläggsersättning 600 kr/ha Allmänna värden: kr/ha Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: kr/ha Särskilda värden, övriga: 2 2

3 Åtgärd Region Skötsel av slåtteräng Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst kr/ha Allmänna värden: Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: kr/ha Särskilda värden, övriga: kr/ha Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst kr/ha efterbete: 700 kr/ha lieslåtter: kr/ha tackar nej till 2012 Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst kr/ha Allmänna värden: Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: kr/ha Särskilda värden, övriga: kr/ha Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst kr/ha efterbete: 700 kr/ha lieslåtter: kr/ha Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst kr/ha Allmänna värden: Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: kr/ha Särskilda värden, övriga: kr/ha Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst kr/ha efterbete: 700 kr/ha lieslåtter: kr/ha med startår 2012 eller 2013 som Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst kr/ha Allmänna värden: Särskilda värden och uppfyller inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009: kr/ha Särskilda värden, övriga: kr/ha Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck dock högst kr/ha efterbete: 700 kr/ha lieslåtter: kr/ha 3

4 Åtgärd Region tackar nej till 2012 med startår 2012 eller 2013 som Fäbodbete och fäbod i bruk Fäbodbete: 700 kr/ha Fäbodbete: 700 kr/ha Fäbodbete: 900 kr/ha Fäbodbete: 900 kr/ha Fäbod i bruk: kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk Fäbod i bruk: kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk Fäbod i bruk: kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk Fäbod i bruk: kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk Alvarbete Öland och Gotland kr/ha kr/ha kr/ha kr/ha Skogsbete kr/ha Skötsel av våtmarker Betesmarker och övrig mark: kr/ha Åkermark: kr/ha Betesmarker och övrig mark: kr/ha Åkermark: kr/ha Betesmarker och övrig mark: kr/ha Åkermark: kr/ha Betesmarker och övrig mark: kr/ha Åkermark: kr/ha Inom stödområde 9 i Skåne, Blekinge och Hallands län Förhöjd ersättning: Åkermark: kr/ha Förhöjd ersättning: Åkermark: kr/ha Förhöjd ersättning: Åkermark: Förhöjd ersättning: Åkermark: kr/ha 4

5 Åtgärd Region Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet 100 kr/elementtyp Grupp 1 a: 6 kr/10 m 1 b: 26 kr/10 m 1 c: 58 kr/10 m 2 a: 60 kr/st 2 b: 180 kr/st 3: kr/ha tackar nej till 2012 med startår 2012 eller 2013 som Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet Renskötselområdet Renvallar: kr/ha Renstängsel: 20 kr/m Resor: 640 kr/element för avstånd till och med 75 km, kr/element för avstånd över 75 km, dock högst fem element per åtagande 5

6 Åtgärd Region Traditionell odling av bruna bönor Utrotningshotade husdjursraser Öland kr/ha Fast ersättning: 800 kr/djurslag och besättning tackar nej till 2012 med startår 2012 eller 2013 som Linderödssvin: kr/djurenhet Övriga raser: kr/djurenhet Minskat kväveläckage Stödområde 4b, 5c, 5m och 9 samt stödområde 5a och 5b i Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Hallands och Västra Götalands län Fånggröda: 800 kr/ha Vårbearbetning: 300 kr/ha Fånggröda: 900 kr/ha Vårbearbetning: 500 kr/ha Fånggröda: 900 kr/ha Vårbearbetning: 500 kr/ha Fånggröda: 900 kr/ha Vårbearbetning: 500 kr/ha Kombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark: kr/ha Kombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark: kr/ha Kombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark: kr/ha Kombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark: kr/ha 6

7 Åtgärd Region Skyddszoner Stödområde 4b, 5 och 9 Miljöskyddsåtgärd er Certifierad ekologisk produktion tackar nej till kr/ha kr/ha kr/ha Stödbelopp inom intervallen: 0 till 50 ha: 200 kr/ha 51 till 300 ha: 80 kr/ha >301 ha: 0 kr Vallgräs och vallbaljväxter: 0 kr/ha Spannmål: kr/ha Proteingrödor: kr/ha Spånadslin: kr/ha Foderbetor: kr/ha Oljeväxter: Oljelin: Bruna bönor: Stödbelopp inom intervallen: 0 till 50 ha: 250 kr/ha 51 till 300 ha: 100 kr/ha >301 ha: 50 kr/ha Vallgräs och vallbaljväxter: 350 kr/ha Spannmål: Proteingrödor: Spånadslin: Foderbetor: Oljeväxter: Oljelin: Bruna bönor: Stödbelopp inom intervallen: 0 till 50 ha: 250 kr/ha 51 till 300 ha: 100 kr/ha >301 ha: 50 kr/ha Vallgräs och vallbaljväxter: 350 kr/ha Spannmål: Proteingrödor: Spånadslin: Foderbetor: Oljeväxter: Oljelin: Bruna bönor: med startår 2012 eller 2013 som Vallgräs och vallbaljväxter: 350 kr/ha Spannmål: Proteingrödor: Spånadslin: Foderbetor: Oljeväxter: Oljelin: Bruna bönor: 7

8 Åtgärd Region Certifierad ekologisk produktion forts Konservärtor: Frövall: tackar nej till 2012 Konservärtor: Frövall: Konservärtor: Frövall: med startår 2012 eller 2013 som Konservärtor: Frövall: Potatis: Potatis: Potatis: Potatis: Sockerbetor: Grönsaker: Sockerbetor: Grönsaker: Sockerbetor: Grönsaker: Sockerbetor: Grönsaker: Frukt och bär: kr/ha Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: kr/ha Ersättning per djurenhet: kr/ha åkermark 800 kr/ha Frukt och bär: kr/ha Övriga grödor: Ersättning per djurenhet: kr/ha åkermark 800 kr/ha Frukt och bär: kr/ha Övriga grödor: Ersättning per djurenhet: kr/ha åkermark 800 kr/ha Frukt och bär: kr/ha Övriga grödor: Ersättning per djurenhet: kr/ha åkermark 800 kr/ha 8

9 Åtgärd Region tackar nej till 2012 med startår 2012 eller 2013 som Kretsloppsinriktad produktion Spannmål: Proteingrödor: Spånadslin: Foderbetor: Oljeväxter: Oljelin: Bruna bönor: Konservärtor: Frövall: Potatis: Sockerbetor: Grönsaker: Frukt och bär: kr/ha Spannmål: Proteingrödor: Spånadslin: Foderbetor: Oljeväxter: Oljelin: Bruna bönor: Konservärtor: Frövall: Potatis: Sockerbetor: Grönsaker: Frukt och bär: kr/ha Spannmål: Proteingrödor: Spånadslin: Foderbetor: Oljeväxter: Oljelin: Bruna bönor: Konservärtor: Frövall: Potatis: Sockerbetor: Grönsaker: Frukt och bär: kr/ha Spannmål: Proteingrödor: Spånadslin: Foderbetor: Oljeväxter: Oljelin: Bruna bönor: Konservärtor: Frövall: Potatis: Sockerbetor: Grönsaker: Frukt och bär: kr/ha 9

10 Kretsloppsinriktad produktion forts... Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: Ersättning per djurenhet: 800 kr/ha åkermark 400 kr/ha Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: Ersättning per djurenhet: 800 kr/ha åkermark 400 kr/ha Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: Ersättning per djurenhet: 800 kr/ha åkermark 400 kr/ha Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: Ersättning per djurenhet: 800 kr/ha åkermark 400 kr/ha 3. Åtgärder för ett hållbart utnyttjande av skogsmark Åtgärd Region Ersättningsnivå Åtgärder för att bevara och utveckla skogens biologiska mångfald Röja, rensa, märka uppstig/vandringsled/stenmur Uppsättning av stängsel för att gynna lövskogsmiljöer Återställa mindre flottled Målklassning: Högst 75 kr/ha Manuella eller maskinella insatser inklusive material: Högst kr/ha 975 kr/100 m kr/100 m kr/100 m 10

11 Åtgärd Region Ersättningsnivå Hamling, 310 kr/träd frihuggning av naturvärdesträd Skapa död ved 80 kr/träd Täppa igen dike 950 kr/dikespropp Frihugga och rensa kr/objekt kulturmiljö från träd och ris Restaurera skoglig kr/objekt kulturmiljöbyggnad Skapa 780 kr/objekt utblick/sikthuggni ng Naturvårdsbränning, >30% av virkesvolymen kvar kr/objekt kr/ha 11

12 4. Regionalt prioriterade ersättningar Åtgärd Regionala skötselinsatser Komplement till miljöersättning för er och slåtterängar Regionala markklasser Mosaiker och andra gräsfattiga marker: kr/ha Restaurering av slåtterängar och er: kr/ha Regionala kompletterande insatser Särskild skötsel av fäbodbete: kr/ha Bränning: 800 kr/ha Särskild höhantering på slåtterängar: kr/ha Bete och slåtter på svårtillgängliga platser: kr/ha med startår från och med 2010 som 12

13 Åtgärd Komplement till miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet Särskild skötsel av landskapselement/ Skötsel av landskapselement med särskilda värden: med startår från och med 2010 som 12 kr/10 m: öppet dike, renar mellan åkerskiften, jordvall, gropvall, brukningsväg, stenmurar, trägärdesgårdar, läplantering 116 kr/10 m: fägata med stenmur eller trägärdesgård 120 kr/st: odlingsrösen och stentippar, fornlämningslokaler, byggnadsgrunder, brunnar, källor, alléer, solitärträd, hamlade pilar som ingår i rader eller häckar, hamlade träd 13

14 Åtgärd Komplement till miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet Miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark eller för att minska växtnäringsförluster från åkermark 360 kr/st: småvatten, åkerholmar, överloppsbyggnader, liten svårbrukad åker under 0,1 ha Röjning av stigar till samevisten: 1,80 kr/m Bevarande av hotade åkerogräs: kr/ha Bevarande av hotade åkerogräs: kr/ha med startår från och med 2010 som Bevarande av hotade åkerogräs: kr/ha 14

15 Åtgärd Mångfaldsträda: 500 kr/ha Mångfaldsträda: Stödområde 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar och Hallands län: kr/ha med startår från och med 2010 som Mångfaldsträda: Stödområde 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar och Hallands län: kr/ha Stödområde 9 i Västra Götalands och Östergötlands län: Stödområde 9 i Västra Götalands och Östergötlands län: Obärgad spannmålsskörd: kr/ha Skyddszon på erosionsbenägen mark: kr/ha Övriga landet: kr/ha Obärgad spannmålsskörd: kr/ha Skyddszon på erosionsbenägen mark: kr/ha Övriga landet: kr/ha Obärgad spannmålsskörd: kr/ha Skyddszon på erosionsbenägen mark: kr/ha 15

16 Åtgärd Miljöinvesteringar Miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader Anläggning och restaurering av våtmarker: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Ersättningen får dock i särskilt motiverade fall uppgå till högst 100 procent av de stödberät-tigande kostnaderna. med startår från och med 2010 som I Östergötland, Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Gotland, och Västra Götalands län får ersättningen inte överstiga kr/ha. I övriga landet får ersättningen inte överstiga kr/ha. 16

17 Åtgärd Restaurering av er och slåtterängar: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna Markförbättrande insatser i renskötselområdet: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna Specialinsatser för landskapets naturoch kulturvärden: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna med startår från och med 2010 som 17

18 Åtgärd Miljöinvestering enligt fast ersättning Fosforavskiljande damm: Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Ersättningen får dock i särskilt motiverade fall uppgå till högst 100 procent av de stödberät-tigande kostnaderna. Ersättningen får inte överstiga kr/ha. Restaurering av överloppsbyggnad samt byggnader vid samevisten: kr/byggnad Återuppbyggnad av trägärdesgård: 270 kr/m Restaurering och återskapande av stenmur: 320 kr/m med startår från och med 2010 som 18

19 Åtgärd Restaurering och återskapande av alléer: kr/träd Restaurering av bevarandevärda eller svårbrukade åkermarker: kr/ha Förstärkning av våtmarkers effekt: 900 kr/ha Reglerbar dränering: kr/brunn, dock högst 1,5 brunnar/ha Rovdjursavvisande stängsel: 50 kr/löpmeter 5. Djurens välbefinnande Åtgärd Region Ersättning för kr/sugga extra djuromsorg för suggor med startår från och med 2010 som 19

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2012:539 Utkom från trycket den 31 juli 2012 utfärdad den 19 juli 2012. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2010:86 Utkom från trycket den 2 mars 2010 utfärdad den 11 februari 2010. Regeringen

Läs mer

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och miljöinvesteringar Linda Qvarnemark, Miljöersättningsenheten

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk Teoridel Utförs i skolan Som förberedelse inför besöket på Fredriksdal och för att kunna redovisa resultaten av din uppgift för klassen, bör du

Läs mer

Landsbygdsprogrammet för skogens alla värden

Landsbygdsprogrammet för skogens alla värden -Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Skogens Mångfald och Ädellöv idag - Förslag Nya stöd 2014-2020 Landsbygdsprogrammet för skogens alla värden Sånga-Säby 10-11 nov. 2010 Stöd för att bevara och utveckla skogens

Läs mer

Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet

Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet Ersättning lämnas för skötsel av åkermarkens värdefulla lämningar och miljöer (landskapselement) som vittnar om den äldre

Läs mer

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET?

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? LARS-ERIK LUNDKVIST, LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund INNEHÅLL Investeringar Betesmark Vall EKO Skyddszon, fånggröda, vårplöjning

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet Promemoria 2010 09 23 Jordbruksdepartementet Enheten för landsbygdens tillväxt kansliråd Ulrika Askling Telefon 08-405 31 85 Mobil 070-650 48 33 Telefax 08-405 49 72 Förslag till ändring av Sveriges landsbygdsprogram

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark Landsbygdsprogrammet Flera förändringar för Ett rikt odlingslandskap Miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer försvinner Utvald miljö försvinner Men vissa delar blir nationella Andra tas bort: Restaurering

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Missade att meddela att ni är varmt välkomna på Jordbruksverkets miljömålsseminarium den 10-11 november i Stockholm. Mer information

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

Stöd för miljövänligt jordbruk 2004

Stöd för miljövänligt jordbruk 2004 Stöd för miljövänligt jordbruk 2004 Läs detta om du vill ha ersättning för att du vårdar Sveriges odlingslandskap odlar med miljövänliga metoder EU-INFORMATION F R Å N J O R D B R U K S V E R K E T INNEHÅLL

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Temagrupp 2

Åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Temagrupp 2 Åtgärder som gynnar biologisk mångfald Temagrupp 2 Foton: J. Dänhardt Juliana Dänhardt, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet Presentation av utvärderingsrapport II: Åtgärder för bättre

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:33 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

Läs mer

Nyheter inför SAM 2012

Nyheter inför SAM 2012 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nyheter inför SAM 2012 Nr 1 2012 Landsbygden Den största nyheten inför SAM ansökan

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning 1. Läs om de miljöinvesteringar du kan ansöka om inom ditt län. Informationen hittar du på länsstyrelsens webbplats

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Klicka här för att ändra format Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Vad är ett rikt odlingslandskap? Resultat av äldre tiders markanvändning Landskap med många livsmiljöer

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 113 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Miljömålet Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Framåt i miljömålsarbetet

Framåt i miljömålsarbetet Framåt i miljömålsarbetet Johan Wallander, Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt

Läs mer

Jordbruksmark Jordbruksblock Betesmark och slåtterängar, grundläggande krav Betesmark Slåtteräng Så här ska definitionen tolkas: Betesmark

Jordbruksmark Jordbruksblock Betesmark och slåtterängar, grundläggande krav Betesmark Slåtteräng Så här ska definitionen tolkas: Betesmark Jordbruksmark är mark som lantbrukaren huvudsakligen använder till jordbruksverksamhet. Jordbruksverksamhet innebär produktion av jordbruksprodukter eller skötsel för att bevara marken som jordbruksmark.

Läs mer

144 9 Stödåtgärder från medlemsstaterna och upptar ungefär hälften av EU:s totala budget. I tabell 9.1 ges en sammanfattning av utbetalade direktstöd

144 9 Stödåtgärder från medlemsstaterna och upptar ungefär hälften av EU:s totala budget. I tabell 9.1 ges en sammanfattning av utbetalade direktstöd 9 Stödåtgärder 143 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Varför fånggrödor? Fånggrödor och miljömålen. Slutsatser efter års forskning och försök. Varför fånggrödor?

Varför fånggrödor? Fånggrödor och miljömålen. Slutsatser efter års forskning och försök. Varför fånggrödor? Varför fånggrödor? Fånggrödor och miljömålen 1970-talet t markstruktur och mullhalt Stina Olofsson, Jordbruksverket, 2008-09-1609 1980-talet kväveförsörjning i ekologisk odling 1990-talet Minskat läckage

Läs mer

Viktigt att tänka på när det gäller kulturmiljöstöd!

Viktigt att tänka på när det gäller kulturmiljöstöd! Viktigt att tänka på när det gäller kulturmiljöstöd! En text med tips och råd gällande miljöersättningar för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright:

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

144 av de enskilda medlemsländerna, men måste godkännas av kommissionen. Jordbrukspolitiken finansieras av tullar, införselavgifter, producentavgifter

144 av de enskilda medlemsländerna, men måste godkännas av kommissionen. Jordbrukspolitiken finansieras av tullar, införselavgifter, producentavgifter 143 I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till företag verksamma inom förädling

Läs mer

Lantbruksnytt. Dina miljöinsatser är viktiga - sök ersättning för ditt arbete. Mars En tidning för dig på landsbygden

Lantbruksnytt. Dina miljöinsatser är viktiga - sök ersättning för ditt arbete. Mars En tidning för dig på landsbygden Lantbruksnytt En tidning för dig på landsbygden Mars 2016 Dina miljöinsatser är viktiga - sök ersättning för ditt arbete Utveckla Stödmöjligheter på företaget landsbygden med ekologiskt Magnus Andersson

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 153 I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till företag verksamma inom förädling

Läs mer

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 153 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

RIKTGIVANDE STÖDNIVÅER ÅR 2015

RIKTGIVANDE STÖDNIVÅER ÅR 2015 KONVENTIONELL ODLING EU direktstöd Kompensations-ersättning Miljöersättning Sammanlagt Sammanlagt Förgröningsstöd Bidrag för balanserad användning av näringsämnen, 1) ca ca jordbruks- Växtodlings- Husdjurs-

Läs mer

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 9. Promemoria. Landsbygdsdepartementet

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 9. Promemoria. Landsbygdsdepartementet Promemoria Landsbygdsdepartementet Förslag till ändring av Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2007-2013 Medlemsstat: Sverige Programändring nr. 9 2 1. GODKÄNT PROGRAM:... 4 2. RÄTTSLIG GRUND FÖR NOTIFIERING:...

Läs mer

DIAGRAM 1 Areal ekologiskt odlad mark i Malmö. Källa: KRAV, SCB och Jordbruksverket.

DIAGRAM 1 Areal ekologiskt odlad mark i Malmö. Källa: KRAV, SCB och Jordbruksverket. Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapet har danats av generationers arbete med åkerbruk och djurhållning. Dess stora kulturella och biologiska värden härhör från äldre tiders jordbruk vars skötselmetoder

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2017 Ingemar Henningsson 0706628403 HIR Skåne Tillbakablick på 2016 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd (kurs 9,62) 70% oktober, 20% December resten Juni 17? Nya miljöstöd sena utbetalningar

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Myndigheter med ansvar för biologisk mångfald Naturvårdsverket, övergripande ansvar Länsstyrelserna, 21 stycken Kommuner, 290 stycken Jordbruksverket,

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet.

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet. Förgröningsstödet Sammanfattning av förgröningsstödet Det är tre villkor som ska uppfyllas: 1. Lantbrukare ska odla minst tre grödor på sin åkermark. Den största grödan får utgöra maximalt 75 % av arealen

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Helsäd, höstkorn Höstkorn Höstkorn, malt 2 Korn (vår) Helsäd, vårkorn Vårkorn, foder Vårkorn, foder m ins

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2016 Ingemar Henningsson 070-6628403 HIR Skåne Tillbaka blick på 2015 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd det mesta under December (kurs 9,41) Gamla Miljöstöd delbetalning början

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

8 Råg 9 Majs 10 Bovete 11 Spannmålsförsök Råg Råg, helsäd biogas Råg, hybrid Råg, utsäde Majs, CCM Majs, ensilage Majs, ensilage biogas Majs, mogen sk

8 Råg 9 Majs 10 Bovete 11 Spannmålsförsök Råg Råg, helsäd biogas Råg, hybrid Råg, utsäde Majs, CCM Majs, ensilage Majs, ensilage biogas Majs, mogen sk SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2015 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Vårkorn, foder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2015:406 Utkom från trycket den 26 juni 2015 Utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Gemensamma

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 127 I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till företag verksamma inom förädling

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 131 I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till företag verksamma inom förädling

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 1(9) Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 29-30 maj 2013 Lägesrapport per den 31 mars 2013 Highlights Totalt utbetalt 28 378 mnkr sedan programstart 654 mnkr utbetalt 2013 Q1 86 procent

Läs mer

Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturreservat 2011

Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturreservat 2011 Rapport från Riksantikvarieämbetet Sammanställning av olika Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturreservat 2011 Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturreservat 2011 2 Text och bilder: Fabian

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

4 Miljöersättningar och projektstöd inom Insatsområde I

4 Miljöersättningar och projektstöd inom Insatsområde I 4 Miljöersättningar och projektstöd inom Insatsområde I Sammanfattning Utredningen anser att miljöersättningarna och projektstöden sammantaget har fungerat i huvudsak tillfredsställande. Därigenom har

Läs mer

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd Dnr: 4.1.16-11746/17 2017-10-12 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar,

Läs mer