Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Media and Communication 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Media and Communication 8"

Transkript

1 Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala Studies in Media and Communication 8

2

3 Att förstå mediekritik Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik Göran Svensson

4 Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårsgatan 10, Uppsala, Friday, 6 February 2015 at 10:15 for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in Swedish. Faculty examiner: Docent Forsman Michael (Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola). Abstract Svensson, G Att förstå mediekritik. Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik (Understanding Media Criticism. Conceptual, empirical and theoretical studies of media criticism in Sweden, ). Uppsala Studies in Media and Communication pp. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN Media criticism is studied as a concept, as critical expression and as a force for social change. The concept of media criticism is developed in relation to different forms of critical practice, theory about criticism and critique and as a part of theories about media accountability. Media criticism as a force of social change is approached by exploring concepts for the analysis of social and cultural forms of media criticism. Four kinds of media texts published in Sweden between 1998 and 2013 were analysed to investigate critical expression: television columns, reflective books on journalism written by journalists, debate articles and letters to the editor. They were studied in terms of how they address actors, content and forms of critique and responsiveness. The methodology used was reflexive interpretation mainly driven by insight, but also with an emancipative intention. Qualitative text analysis was the major method used, combined with quantitative content analysis. The concept of media criticism is developed on three levels as normative and institutional, focused on established norms and values, norm shaping and formative, focused on establishing new norms and values and openness and practice, making it possible for many people to contribute to critique. Media criticism can further be specified in three dimensions comprising its intentions, the object of critique and the process of critique. Taken together they establish different forms of criticality in which a communicative intention is seen as essential. The dissertation shows that media criticism should be given a more independent role in relation to the media accountability frame. Critical cultures and practices should be analysed in their relations to accountability cultures and practices. The concepts of institution, formative and formation were used for analysing the social and cultural forms of media criticism, where institutions are understood as the stable forms of media criticism, formatives as the changeable forms and formations as the combination of the two. Criticism and critical practice potentially have an important role to play for change in the media, journalism and society by addressing issues in an open and reflexive way. The approach to media criticism developed in the dissertation is termed critical institutionalism and aims to bridge the gap between critical social science, the sociology of critique and institutional analysis as applied in media studies. Keywords: journalism, media, critique, criticism, media criticism, media accountability, critical social science, sociology of critique, critical theory, institutional theory, media ethics Göran Svensson, Department of Informatics and Media, Media and Communication Studies, Kyrkogårdsg. 10, Uppsala University, SE Uppsala, Sweden. Göran Svensson 2015 ISSN ISBN urn:nbn:se:uu:diva (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva ) Distributor: Uppsala University Library, Box 510, SE Uppsala, Sweden.

5 Information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. - The girl from the bus/ Frank Zappa

6

7 Innehållsförteckning Förord Kapitel 1: Inledning Kritiköverflöd och ansvarsunderskott Syfte och problemställning Översikt av avhandlingen Motivering Medierna och media Journalistik och journalisterna Avgränsning och inriktning Kapitel 2: Kritik och sätten att vara kritisk på Kritisk praktik och kritiskhet Vad innebär det att vara kritiker och kritisk? Institutioner på kulturproduktionens fält Litteraturens fält Litteraturkritikens problemsektor dagskritiken Estetisk/kulturell kritik och dess definierande drag Kritikerns position och institutionella sammanhang Teori och kritik litteratur, samhälle, medier Kritik som förhållningssätt, förmåga och handling Kritik av medier, press, journalistik och tv Mediekritikbegreppet i tidigare forskning Framväxten av tv-kritik Mediekritik och kritikens fem former En ram för empirisk analys av kritik av medier och journalistik Mediekritikens komplexa konturer Kapitel 3: Ansvar, ansvarighet och normativa förväntningar Att ha ansvar, ta ansvar och att ställas till svars Ansvar och ansvarighet Kritik, ansvar och respons Kritik och ansvar Kritik och respons Normativa teorier och förväntningar på medier och journalistik Frihetlighet, socialt ansvar och demokratiskt deltagande Svenska medienormer och det svenska mediesystemet Medieansvarighet under 2010-talet... 94

8 Kapitel 4: Mediekritikens varaktiga och föränderliga sociala former Det ansvarscentrerade synsättet Den kritiska sociologin och journalistikens fält Med den kritiska förmågan i fokus Institutioner i gammalt, samtida och nytt ljus Kritikens institutioner, formativer och formationer Kritik och institution ett nödvändigt samband Kapitel 5: Metod, design och studier av medietexter Vägval Metodval Textval Allmänna överväganden det texter som studeras Andra relevanta studier texter och praktiker Urval av och tillgång till material Konkretion av empiriskt material Överväganden kring metod och dokumentation av sökning Analysval Presentationsval Kapitel 6: Dagskritiken av medierna tv-krönikan Inledning TV-krönikan material, skribenter, sammanhang och genre Materialet Skribenterna, sammanhanget och genren Innehåll, kritik och ansvar Vad handlar texterna om? Vilka problem behandlas? Hur behandlas frågor om ansvar? Respons, kommunikation och relation med omvärld Respons och kommunikation med vem och hur? Hur utvecklas responsen? Analys Relationerna kritik, ansvar och respons Nyheter, journalistik och journalister i krönikorna På vilket sätt är krönikörerna kritiska? Sammanfattning Kapitel 7: De självgranskande journalisterna Inledning Fyra böcker om journalistik och medier Genre och sammanhang Reflektionens innehåll Huvudproblem och vägen in i problematiken Reflektionens teman och kritik

9 7.2.3 Sättet att föra fram kritiken uttryck och form Ansvar och ansvarighet Ansvarsdiskurser i de analyserade texterna Skribenternas bidrag till ansvarsdiskurser Position på fält och relation till omvärld Vem talar de med? Var talar de ifrån skribentens plats på journalistikens fält Epilog 10-talets reflektioner Sammanfattning Kapitel 8: Debatt i dagspress och på nätet Inledning Material och metod Material Metod Debattmaterialet analys Vem kommer till tals? Vad debatterar skribenterna? Hur tas frågor om ansvar upp? Hur behandlas frågor om ansvarighet? Sammanfattning Kapitel 9: Insändare i dagspress Inledning Insändaren material, skribenter, sammanhang och genre Materialet Skribenter, sammanhang och genre Skribenter, teman och kritik Skribenter kopplade till texter Texternas teman Texternas aktörer Vilken kritik förs fram och vilka problem behandlas? Kritikens uttrycksformer Skribenter som bara ger kritik Ansvar och ansvarighet Hur behandlas frågor om ansvar? Implicit ansvar och kritik Ansvarighet Förslag och respons Förs det dialog och med vem förs dialogen? Reaktioner och förslag till åtgärder i insändarna Kritik och förslag Kritik, ansvar och förslag Kritik av två typer Sammanfattning

10 Kapitel 10: Mediekritik som begrepp, uttryck och kraft för förändring Inledning Mediekritikens uttryck sammanfattning och slutsatser Kritikens aktörer och deras positioner Kritikens innehåll och uttryck Ansvar och ansvarighet Respons och samtal Normupprätthållande och normförändrande kritik Ansvarsöverflöd och kritikunderskott Kritikens varaktiga, föränderliga och samlade former Introduktion Vad är stabilt och etablerat? Vad är föränderligt? Och vad för slags samlade former skapas? Kritik som kraft för förändring av medier och journalistik Begreppet mediekritik en avslutande bestämning Från kritiska texter till kritisk praktik Framtida forskning Summary in English Referenser Bilaga Bilaga Bilaga

11 Figurer Figur 6.1: Krönikörernas kritiska val och potential Tabeller Tabell 8.1: Typer av skribenter i debattexter Tabell 8.2: Teman i debattexter Tabell 8.3: Ansvarsbehandling i debattexter Tabell 9.1: Fokusering och valens i insändare Tabell 9.2: Inställning till medier/journalistik i insändare Tabell 9.3: Inställning till journalistik/journalister i insändare Tabell 9.4: Aktörer i insändare Tabell 9.5: Grupper av kritiska påståenden i insändare Tabell 9.6: Rubriker i normförändrande insändare

12

13 Förord Min väg till forskning om mediekritik tog vägen över journalistiken. Efter en akademisk journalistutbildning arbetade jag som journalist i några år på 1980-talet. Ett kritiskt förhållningssätt till journalistiken kom till uttryck redan under utbildningen. Vid ett studiebesök på Aftonbladet på tidigt 80-tal sågade jag allt vad tidningen representerade inför studiekamrater och redaktionell chef på tidningen (som måste ha undrat varför jag ville utbilda mig till journalist). Alla unga och hungriga journalister ska vara kritiska, det hör till rollen, och att vara kritisk mot kvällstidningsjournalistik var ingen ovanlig position, då som nu. Under tiden som radio- och tidningsjournalist upplevde jag kritik främst i form av den redaktionella kritiken, som vanligtvis var lam och begränsad av att vissa sanningar inte kunde sägas och att dagens arbete låg på lur och väntade. Lyssnarna och läsarna var sällan synliga eller närvarande och en tydlig distans fanns mellan redaktion och publik. Idag har den distansen minskat markant. I en ambition att bli en bättre journalist genom att lära mer om samhället började jag parallellt med arbetet som journalist läsa sociologi. Dessa studier gav inte en biljett till vidare journalistiskt arbete men till doktorandstudier i sociologi. Under många år har jag sedan varit verksam som lärare i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet. I denna roll har det kritiska förhållningssättet till medier och journalistik och betydelsen av kritisk teori varit väsentligt. I forskningssammanhang har jag dock varit aktiv i en nordisk forskargrupp som vill riva ned murar mellan forskare och journalister. Den förhoppningen finns kvar hos mig. Jag vill också få fler att bli intresserade av frågor om mediekritik. Många har gett mig stöd i arbetet med avhandlingen och jag tackar er alla stort! Min handledare docent Peder Hård af Segerstad är den som mest bidragit till att utveckla mitt arbete. Professor Christian Fuchs gav mig också avgörande stöd för att kunna slutföra avhandlingsarbetet. Torbjörn von Krogh har på senare år varit en berikande forskningspartner och var även den som gav viktig och konstruktiv kritik vid slutseminariet. I slutfasen har även professor Mats Edenius handledning varit betydelsefull för att lyfta fram det som är bärande i arbetet. Jag vill också tacka alla kollegor inom MKV i Uppsala som jag haft förmånen att arbeta med och som bidragit till att utveckla mitt arbete under fyra decennier. Tack också till alla kollegor på Sociologiska institutionen, Informationsvetenskap, Informatik och media 13

14 och Ekonomikum för många år av spännande arbete tillsammans. Och tack till doktorandvänner för alla avhandlingsfester som jag fått vara med om! Ett särskilt tack riktas till Anders Larsson för många år av musikaliska upplevelser som gjort mitt vardagsliv så mycket rikare. Mest av allt vill jag tacka min familj, min fru Birgitta och min dotter Andréa. Utan ert tålamod hade det inte blivit någon avhandling och det är hög tid för er att få göra det numera förbjudna och utropa: Äntligen! Jag hoppas att avhandlingen ska nå ut och läsas av många, och min förhoppning är att den ska uppfattas som en vindlande text som kan leda vidare till långa och många samtal om mediekritik, även på oanade platser. Kanske ses och hörs vi där? Uppsala, december 2014 Göran Svensson 14

15 Kapitel 1: Inledning 1.1 Kritiköverflöd och ansvarsunderskott Medier kan beskrivas, analyseras, tolkas och värderas i medier. På liknande sätt kan journalistik beskrivas, analyseras, tolkas och värderas i journalistikens former. Att medier får medial uppmärksamhet och att journalistik blir journalistik är väsentligt eftersom de båda är viktiga inslag i vardagen och i det sociala livet. När sådan publicitet utgör en fördjupande reflektion över verksamheten kan den också sägas vara kritik i klassisk mening. Genom analys, tolkning och värdering fördjupas kunskaperna om journalistikens och mediernas värld. Medierna och journalistiken blir på detta sätt ett forum för kritik av och dialog om sina egna villkor, prestationer, vägval och utvecklingsmöjligheter. En diskussion om ansvar, ansvarstagande och former för ansvarstagande kan också utvecklas i anslutning till kritiken. Det är inte alltid som världen utanför tycker att medierna eller journalistiken lever upp till de förväntningar och krav som ställs på dem. Genom att ge uttryck för sådana kritiska uppfattningar ges namn åt ett problem. I ett andra steg utpekas någon som ansvarig för detta problem. I ett tredje steg reses ett anspråk genom att frågan eller kritiken riktas till den som kan hållas ansvarig. Är denne då beredd att lyssna, att svara, att ta till sig av kritiken och att ändra sitt sätt att handla? Kritik av medier och journalistik har funnits så länge som det funnits medier och journalistik (Jagmohan och Bounds 2008). När nya medier växer fram och hittar sina nya former är också kritiken en ständig följeslagare. Kring det nya mediet eller medieformen knyts ofta både starka förhoppningar och stark oro (Svensson 1998). Dagspressen, kvällspressen och journalistiken har också en lång historia av kritik (Krogh 2006). Under 1960-talet fördes en intensiv debatt om mediernas makt och påverkan (Krogh 2012a, 71-93), vilket bland annat resulterade i att allmänhetens pressombudsman skapades. Vid slutet av 1980-talet togs också en rad initiativ till att granska medier och journalistik, särskilt av intressen inom näringsliv och intresseorganisationer (Krogh 2012b, 13-21). Denna granskning kompletterades vid millennieskiftet med flera andra kritiska uttryck. En serie böcker om medier och journalistik publicerades, facktidskrifter av olika slag kom ut, och på bokmässan i Göteborg 2000 hölls en Medietribunal där medierna ställdes till svars (Krogh 2012b, 21-33). Kritiken av medierna och journalistiken fanns också i ökande utsträckning i medierna själva. Motsvarande utveckling 15

16 av en journalistik om journalistik skedde också i andra västländer (Fengler et al. 2014). På detta sätt blev medier och journalistik en betydelsefull arena för kritik av sina egna villkor och sätt att verka. Genom medie- och journalistikforskning, svensk och internationell, har vi också tillgång till en växande kunskap om villkoren för medierna och deras verkningar, kunskaper som mycket ofta har kritiska implikationer. Förhållandet medier och samhälle är en nyckelfråga i medieforskningen och kritiska studier av hur ekonomi och politik formar medieutveckling och medielandskap utgör en huvudfåra i den Europeiska medieforskningen under den senare delen av 1900-talet (Mosco 2009; Boyd-Barrett 2002). Mediernas politiska roll och deras bidrag till en fungerande demokrati utgör också ett av de mest väsentliga forskningsområdena, såväl i Sverige som internationellt (Strömbäck 2004; Fenton 2010; Esser och Strömbäck 2014). Under de senaste två decennierna har det inom medieforskningen dock skett en kantring mot ekonomiska och tekniska perspektiv som sätter betydelsen av att bidra till teknisk förnyelse och ekonomiskt värdeskapande i fokus. Även journalistikforskningen präglas av den omvandling av mediesystemen som sker i samband med globalisering, digitalisering och avreglering (Peters och Broersma 2013; Singer et al. 2011). I fokus för forskningen står de villkor och processer som förändrar journalistiken och som utmanar och förändrar den roll som journalistiken har för samhälle och politik. Den medievetenskapliga forskningen om mediekritik är inte omfattande. För det första finns det ingen enighet kring vad mediekritik är vare sig som begrepp eller praktik. För det andra så har forskningen om kritik av medier och journalistik inte bedrivits på ett samlat sätt utan den står att finna i flera olika discipliner och traditioner. En av dessa utgör forskning om dagspressens och etermediernas kulturkritiska verksamhet dess recensioner och analyser av kultur (Rydén 1987; Arping och Jansson 2008). I anslutningen till denna har teorier om kritik och dagskritik växt fram (Sörbom 1986b). En annan utgörs av en ständigt pågående debatt i dagspress om dagspressens och massmediernas villkor och verkan (Marzolf 1991). Ytterligare en handlar om tv-kritik och dess journalistiska och akademiska former (Rixon 2011). En fjärde utgörs av den vittförgrenade forskningen om massmedier, medier och journalistik med kritiska implikationer. Forskarna Berry och Theobald har identifierat en radikal tradition i forskningen (Berry och Theobald 2006). En femte utgörs av den forskning om mediernas ansvar (media accountability) som utvecklats i främst Europa under de senaste två decennierna (Eberwein et al. 2011; Fengler et al. 2014). Kritiken av medier och journalistik är ständigt närvarande och kan ha mer eller mindre framträdande roll i olika tidsskeden och kontexter. Men frågan är vad vi egentligen vet om olika former av och sammanhang för kritik av journalistik och medier? På vilket sätt formas kritiken och hur kan vi förstå dess betydelse? Och vilken roll spelar kritik som kommer inifrån eller uti- 16

17 från medierna och journalistiken? Det behövs därför ytterligare kunskap om mediekritikens uttryck, former och villkor och en vidgad diskussion av företeelsen och begreppet mediekritik som genom studier av dess komplexitet kan bidra till fördjupad förståelse. Mediernas sätt att själva hantera kritik och de krav på svar och ansvar som ställs utifrån utgör en spännande värld att utforska. Å ena sidan är journalister och medier en yrkesgrupp och en verksamhet som genom sin offentlighet och synlighet lätt kan göras till föremål för kritik. Sådan kritik framförs särskilt i samband med större mediehändelser. Bevakningen efter mordet på Anna Lindh, olika slags affärer eller drev är sådana tillfällen då omfattande kritik förs fram. I samband med dessa händelser brukar också ansvariga mediechefer uttala sig för att försvara eller förklara redaktioners handlande. Här kan också kritiska frågor väckas. Chefer och journalister är beredda att lyssna, diskutera och att vara självkritiska. Å andra sidan kommer det en morgondag som ställer krav på nya nyheter, nya nyhetsprogram och nya publiceringar. Återigen finns den överhängande faran att det blir som förra gången med samma felsteg och samma brister. Det är då det är dags för en ny debatt om bristande etik, bristande professionalitet eller bristande kvalitet. Idag finns det flera organisationer, instrument och aktiviteter som verkar för att medier och journalister ska agera etiskt försvarbart och göra arbete av god kvalitet. Granskare, individuella eller organisationsanknutna, kompletterar mediernas egna organisationer (Krogh 2012b). Kritik och försök till ansvarsutkrävande förekommer, men frågan är om denna förekomst av kritik, självkritik och självreglering kan föra medierna till det mål som de själva och olika aktörer i omvärlden önskar? Frågan är om kritik, debatt och bekännelse inte istället blir ännu ett varv i en ständigt upprepande cykel av läpparnas bekännelse och att allt sedan går tillbaka till business as usual. Att bli kritiserad kan ofta uppfattas som något negativt och hotande och många journalister är tveksamma till värdet av kritik utifrån (Fengler et al. 2014; Krogh 2014). För att kritiken ska kunna tas emot måste den vara anpassad till mediernas krav på vad som är relevant kritik. En svensk mediechef har definierat mediekritik som den kritik som medier och journalister inte behöver beakta, på grund av dess bristande kvalitet och relevans (Mattsson 2012). När mediekritik uppfattas som en avvikande, marginaliserad och ibland helt exkluderad uppfattning om medier och journalistik så finns det anledning till särskild uppmärksamhet. Ur både ett liberalt och ett radikalt normativt perspektiv så förtjänar kritiken att beaktas, framförallt om vi anlägger ett demokrati- eller samhällsperspektiv. Där studien tar sin start, i slutet av 1990-talet, växer kritiken mot medier och journalistik och det går att tala om ett överskott av kritik och ett underskott av ansvar och ansvarighet. Många vill föra fram sin kritik, men det 17

18 finns få och ineffektiva former för att kanalisera sådan kritik och att omvandla den till ansvarstagande och ansvarigt handlande. 1.2 Syfte och problemställning Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra till större kunskap om mediekritik som begrepp, kritiskt uttryck och kraft för förändring. Det sker genom en analys av begreppet mediekritik, analys av medietexter som ger uttryck för kritik av medier eller journalistik samt utveckling av begrepp för att analysera kritikens institutionella former och dess bidrag till förändring av medier, journalistik och samhälle. Avhandlingen har tre frågeställningar: a) Vad menas med mediekritik och hur kan den sättas i relation till andra former av kritik och till frågor om mediers ansvar och ansvarighet? b) Hur ser mediekritikens texter ut och hur kommer kritik, ansvar och respons till uttryck i dem? c) Hur kan mediekritikens institutionella former och dess bidrag till förändring analyseras samhällsteoretiskt? Genom den första frågeställningen problematiseras begreppet mediekritik och en bredare definition och användning av begreppet mediekritik utvecklas. Här relateras mediekritik till kritik i vidare bemärkelse och till frågor om ansvar och medieansvarighet. Genom den andra frågeställningen undersöks mediekritiska texter och hur kritik uttrycks i olika institutionella sammanhang. Här görs en serie analyser av svenska medietexter i skarvarna kring 00-tal och 10-tal. Genom den tredje frågeställningen utvecklas begrepp för analys av mediekritikens mer bestående och föränderliga institutionella former och dess bidrag till förändring under den begreppsliga ramen kritisk institutionalism. 1.3 Översikt av avhandlingen Inledningskapitlet innehåller en kort diskussion och ett försök till definition av medier och journalistik och vad dessa definitioner får för betydelse för hur vi kan uppfatta mediekritik. Förståelsen av mediekritik utvecklas i avhandlingens andra kapitel genom att den sätts i relation till andra former av kritik. Kulturkritik i form av litteraturkritik och konstkritik, teori om kritik/kritisk teori och kritik som en förmåga utgör här tre jämförelsepunkter för en analytisk beskrivning av begreppet mediekritik. Kritikens inbäddning i skilda institutionella sammanhang uppmärksammas och den position som kritikern har på ett socialt handlingsfält och relationer till andra fält berörs. Kritik som ett verktyg för att påverka och till och med styra medier och journalistik presenteras i kapitlet om ansvar och ansvarighet. Särskild vikt 18

19 läggs vid olika instrument för att få medier och journalister att ta ansvar och att hållas ansvariga. Kritiken ses i förhållande till det som kallas för mediers ansvarighet (Krogh 2008c, 2012a) eller media accountability (se kap. 3). I denna begreppsgenomgång väcks också frågan om kritikens koppling till ett värderande moment. Kritik förutsätter kriterier som är relaterade till något slags värde. Normativ medieteori och normativa inslag i mediepraktiker behandlas och det svenska normativa medielandskapet beskrivs översiktligt. Begrepp för att studera och analysera mediekritikens mer varaktiga och föränderliga former utvecklas i kapitel fyra genom att kombinera kritisk sociologi, kritikens sociologi och institutionell teori. Här presenteras begreppen kritiska formativer, institutioner och formationer. I metodkapitlet presenteras och motiveras avhandlingens val av metod, material och analysform. Här diskuteras dels den teoretiska och begreppsliga analysen och dels urval, bearbetningen och analys av medietexter. I kapitlet sex till nio analyseras fyra olika typer av medietexter och hur dessa kommer att ge ram för kritik. Genom att studera hur tv-krönikörer, självreflekterande journalister, debattörer och insändarskribenter formulerar sig kartläggs det kritiska uttrycket i dessa fyra institutionella sammanhang. Tre frågor är av särskilt intresse vid analysen av detta material: vad för slags kritik förs fram och hur sker det, hur behandlas ansvarsfrågan samt leder kritiken till någon form av respons eller förändring. I kapitel åtta ligger fokus enbart på ansvarsfrågan. Det empiriska studiet av kritik i svenska medietexter bidrar också till att belysa avhandlingens tredje fråga: mediekritikens stabila och föränderliga former och dess bidrag till förändring institutionell och samhällelig. I slutanalysen knyts begreppsbildning, formeringen av olika kritiker och institutionernas roll samman för att slutsatser om kritiken och den kritiska praktikens bidrag till förändring i relationen mellan medier och omvärld skall kunna dras. Kritikens kraft att förändra inte bara journalistik och medier utan även samhälle och kultur analyseras och diskuteras. Allra sist lämnas ett bidrag till hur definitionen av begreppet mediekritik kan utvecklas. 1.4 Motivering Kritik av och debatt om medier är ett ämnesområde som har hög relevans, såväl utomvetenskapligt som inomvetenskapligt. Den har stor betydelse för yrkesutövare inom medierna och för mediebranschen som helhet. Vilket ansvar har medier och journalistik i förhållande till medborgarna? Och vilka möjligheter finns för medborgare att få medierna att också leva upp till detta ansvar att bära ansvaret för taget ansvar. Forskning om mediekritik har utvecklats i nära anknytning till frågor om mediers ansvar och ansvarighet såväl inom svensk (Krogh 2012a) som 19

20 internationell forskning (Eberwein et al. 2011; Fengler et al. 2014). Kritikbegreppets tillämpning och betydelse för medier och massmedier är dock fortfarande en i stora drag outredd fråga. von Krogh (2012, s 13-15) visar på det stora behovet av ytterligare forskning. Kunskap om kritik och kritikernas roller är av stor betydelse för yrkesutövare inom medierna och för mediebranschen. Ansvarsutkrävande och redovisningsansvar framstår som allt viktigare för både privat och offentligt reglerade medieorganisationer, dels för att kunna hävda sig i den ekonomiska konkurrensen och dels för att kunna svara upp mot de krav på insyn och ansvarstagande som ställs på medierna av intressegrupper, individer och samhälle. Men vilken är kritikens roll i dessa sammanhang? Vi lever också i en tid då alla kan uppfattas vara kritiker och journalister (Anderberg 2009; Wadbring et al. 2010). Vad får det för betydelse för hur mediekritiken kommer att utvecklas och uppfattas? Kritiken i medierna och kritiken från mediernas omvärld handlar bland annat om att bidra till att formulera hur medier och journalister har ansvar, tar ansvar och kan hållas ansvariga för det som de gör. På ett allmänt plan handlar det om att påverka och styra medier och journalistik. Det är en påverkan som kan ha till syfte att göra skillnad inte bara i det enskilda fallet eller prestationen. Kritiken eller anspråken kan också handla om att påverka rutiniserade handlingar och processer eller de strukturella villkoren för medier och journalistik. Medier och journalistik styrs i stor utsträckning av ekonomi, politik och teknik. Rättsliga, sociala och kulturella faktorer är vidare betydelsefulla för att forma villkoren för verksamheten. Den roll som kritik har för att bidra till stabilitet och förändring har inte tillräckligt uppmärksammats i studier av det samtida medielandskapet. von Krogh pekar på den viktiga roll som mediekritik har i relation till medieansvar och styrning av medier (Krogh 2012a, 19). Kunskap om mediekritik, begreppet, dess uttryck och institutionella sammanhang kan bidra med fördjupad kunskap som är relevant för yrkesutövare, bransch, medieanvändare och medborgare samtidigt som forskningen inom området ges en tydligare definition när olika sätt att närma sig mediekritik relateras till varandra. 1.5 Medierna och media Vad betyder det när det i olika sammanhang talas eller skrivs om medierna? Ett sätt att förstå detta är att sätta likhetstecken mellan medier och journalistik. Medierna är framförallt journalistiken och det som har relevans för journalistiken. Medierna betyder i denna mening nyhets- och aktualitetsjournalistiken som den framträder i press, tidskrifter, television och radio 20

Reklamiskjournalistik, finns det?

Reklamiskjournalistik, finns det? Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 2015-05-29 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation www.jmg.gu.se Reklamiskjournalistik, finns det? En kvalitativ studie om uppfattningar

Läs mer

Alternativ television

Alternativ television Alternativ television Till pappa Örebro Studies in Media and Communication 15 Södertörn Doctoral Dissertations 71 LINUS ANDERSSON Alternativ television Former av kritik i konstnärlig TV-produktion Linus

Läs mer

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:104 ISSN 1404-0891 Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av

Läs mer

Abstract Angela Nilsson: Gatekeeping in conjunction with staff recruitment

Abstract Angela Nilsson: Gatekeeping in conjunction with staff recruitment Abstract Angela Nilsson: Gatekeeping in conjunction with staff recruitment This dissertation is about the selection process taking place in connection with the recruitment of staff. My interest in this

Läs mer

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:16 ISSN 1654-0247 Den goda läsningen En problematisering av begreppet

Läs mer

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg DOKTORSAVHANDLING Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter Lena Forsberg Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem?

Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem? Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem? - En textanalys av gymnasieskolors broschyrer Maria-Eva Bernengo och Kajsa Venström Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

D-UPPSATS. De nya journalisterna

D-UPPSATS. De nya journalisterna D-UPPSATS 2008:117 De nya journalisterna En kvalitativ undersökning av hur dagens journalistutbildningar står sig i förhållande till de svenska tidningsredaktionerna Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Diskriminering är mångfaldens mörka sida: En studie utifrån samtal med sex mångfaldskonsulter

Diskriminering är mångfaldens mörka sida: En studie utifrån samtal med sex mångfaldskonsulter Diskriminering är mångfaldens mörka sida: En studie utifrån samtal med sex mångfaldskonsulter Stockholms Universitet Pedagogiska Institutionen VT 2009 Masterutbildning i Intersektionalitetsstudier Författare:

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Från orsak till verkan

Från orsak till verkan Från orsak till verkan 1 Språk och litteraturcentrum, Lunds Universitet Filmvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Michael Krona, 2009 Tryck och distribution: Media-Tryck, Lund Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi?

INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi? INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi? forskning i fokus nr 28 Claes Nilholm serien forskning i fokus vid myndigheten för skolutveckling Är en skriftserie som etablerats

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång

De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6

Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6 Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6 Gunilla Sandberg På väg in i skolan Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande Dissertation presented at Uppsala University

Läs mer

En virtuell bokcirkel blir mer en del utav vardagen En kvalitativ studie av virtuella bokcirklar

En virtuell bokcirkel blir mer en del utav vardagen En kvalitativ studie av virtuella bokcirklar MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:109 ISSN 1654-0247 En virtuell bokcirkel blir mer en del utav vardagen

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort Tidigare licentiatuppsatser i musikpedagogik Bengt Ahlbeck: Musikdirektör Anders Sidner. Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870. Stockholm 1998. Sophie A.Ch. Lilja: Musikundervisningen

Läs mer

Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. bernt gustavsson. skolverket

Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. bernt gustavsson. skolverket Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap bernt gustavsson skolverket M beställningsadress: fritzes kundservice 106 47 stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-postadress:

Läs mer

Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala Studies in Media and Communication 3

Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala Studies in Media and Communication 3 Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala Studies in Media and Communication 3 PERNILLA SEVERSON En gökunge i public service-boet? Publikens roll i digitaliseringen av marksänd television Avhandling för

Läs mer

Att ha och inte ha En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek

Att ha och inte ha En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:116 Att ha och inte ha En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier

Läs mer

Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av

Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av kommunikatörens yrkesroll Sara Andersson Agnes Petersén C-uppsats 15 hp Handledare Ann-Sophie Naumann Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Läs mer

Ett udda par. Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi

Ett udda par. Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi Ett udda par - Integrerad Marknadskommunikation och det postmoderna samhället Joakim Johansson Magisterprogrammet

Läs mer

Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg?

Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 248 Lisa Asp-Onsjö Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun GÖTEBORGS UNIVERSITET ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS Åtgärdsprogram -

Läs mer