Elkraften i vårt framtida samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elkraften i vårt framtida samhälle"

Transkript

1 Elkraftbranschen år 2010 Gothia Power Symposium Västerås Elkraften i vårt framtida samhälle Michel Chamia President, CIGRE

2 Elkraftens långa resa Elektron = grekiska för bärnsten Thales från Miletos ( BC) Lång inkubationstid! Banbrytande upptäckter & teorier fr talet till slutet av 1800-talet A. Volta ( ); A M Ampère ( ); G S Ohm ( ); J C Maxwell ( ), H R Hertz ( ), mfl T A Edison uppfann glödlampan Därmed låg vägen öppen för att på bred front ersätta äldre belysningsformer (gas och fotogen) med elektricitet

3 Elkraftens långa resa : Elkraftsystemens tillblivelse Elkraften blir en väsentlig faktor i samhällets industriella och ekonomiska utveckling 1920-våra dagar:elkraftbranschens tillväxt & utbredning Regional nationell internationell global

4 Elkraftens långa resa -3 Fram till våra dagar har elkraften påverkat och förändrat samhället på många positiva sätt: Ökad bekvämlighet: belysning, rinnande vatten, värme & kyla, hushållsapparater, hemelektronik, datorer, telekommunikation, mm. Bättre hälsa: Automatisering av farliga arbetsmoment, medicinsk elektronik, säkrare diagnos- och operationsmetoder, mm. Ekonomisk utveckling Nya produkter, nya typer av företag, nytt arbetsmönster, mm. Mot slutet av 1980-talet börjar miljöaspekter förändra samhällets syn på energiförsörjningen

5 Ett ömsesidigt beroende Dagens samhälle är beroende av en säker och pålitlig tillgång till energi och elkraft i synnerhet. Elkraftens utveckling är starkt beroende av samhällets värderingar vad gäller energiförsörjning och användning. Statens/myndigheternas roll som policy utformare / policy polis och garant för medborgarnas hälsa och säkerhet nu och i framtiden befrämjare av ekonomisk utveckling och sysselsättning

6 Ett ömsesidigt beroende -2 Nationella aspirationer v/s globala mål Utvecklingsländers legitima behov av välstånd Ett intrikat beroende, länder emellan, ställer krav på nya samarbetsformer och nya politiska lösningar. EUs miljöpolicy v/s andra länders syn på detta område

7 Miljöpåverkan CO2 ett globalt problem Internationell uppslutning? EUs mål 2020: En tid av osäkerhet 20% reduktion av växthusgaser 20% andel förnybar energi Investering i generering, överföring & distribution + Planering på europeisk nivå?

8 Hur är CO2-utsläppen fördelade? En tid av osäkerhet - 2 Energiförsörjnings problemet: Ekonomiska effekter industriell omställning finansiell turbulens Politiska effekter sysselsättning, etc krav på lättnader Tekniska möjligheter Källa: OICA, Organisation Internationale des Constructeurs d Automobiles

9 Klimatförändrings frågan: En tid av osäkerhet - 3 Våra politiska processer är huvudsakligen inriktade på val av kollektiva investeringar som berör nuvarande generation. Klarar ej av att hantera långsiktiga problem (nästa generationer) Samhället behöver experimentera med nya sätt att teckna den politiska framtiden!

10 Globala/regionala prognoser - 1 6,5 3,

11 Globala/regionala prognoser Quad Btu = ~10 18 J

12 Globala/regionala prognoser - 3 = 1000 TWh Totaltillväxt: 2,7% per år

13 Globala/regionala prognoser - 4 = 1000 TWh 40/60 % 51/49 %

14 Globala/regionala prognoser - 5 Inom de närmaste 25 åren behöver EU investera: 900 miljarder i elproduktionsanläggningar 200 miljarder i infrastruktur för naturgas 3100 TWh 5700 TWh Kärnkraft= 6% per år Naturgas= 4,2% per år

15 Drivkrafter för förändring Bransch interna Vilka medel står till buds? Innovation och teknisk utveckling, kundvärde, behov av förnyelse, kapacitetsbehov, ekonomiska överväganden, mm. Bransch externa Politiska beslut, myndighetskrav, opinionstryck, samhälleliga trender (livsstil, värderingar), mm

16 Vilka medel står till buds? - 2 Kort sikt Fördel: Tillgänglig teknologi utnyttjas= kort anloppssträcka Svårighet: Kostsamma omställningar inom industri/handel Effektivisering i elanvändarledet Industriella processer Trippelvinst: företagsekonomisk, samhällsekonomisk och miljömässig

17 Vilka medel står till buds? - 2 Kort sikt Fördel rdel: : Tillgänglig teknologi utnyttjas= kort anloppssträcka Svårighet righet: : Kostsamma omställningar inom industri/handel Effektivisering i elanvändarledet Industriella processer Trippelvinst: företagsekonomisk, samhällsekonomisk och miljömässig Reducering av stand-by och kraftförsörjnings förluster EU räknar med att spara 9 TWh om året genom miljökrav på ett 30-tal områden: externa nätaggregat, digitala TV-boxar, mm. Servercentraler förbrukade ca 1,5% av USAs elkonsumtionen år 2006 (motsvarar ca 55 TWh)

18 Vilka medel står till buds? - 2 Kort sikt Fördel rdel: : Tillgänglig teknologi utnyttjas= kort anloppssträcka Svårighet righet: : Kostsamma omställningar inom industri/handel Effektivisering i elanvändarledet Industriella processer Trippelvinst: företagsekonomisk, samhällsekonomisk och miljömässig Reducering av stand stand-by by och kraftförs rsörjnings rjnings förluster EU räknar med att spara 9 TWh om året genom miljökrav på ett 30--tal områden: externa nätaggregat, digitala TV--boxar, mm. Servercentraler förbrukade ca 1,5% av USAs elkonsumtionen år r 2006 Byggnader Värme, kyla, belysning

19 Vilka medel står till buds? - 3 ~ 500J/USD BNP 100 % 47 %

20 Vilka medel står till buds? - 4 Okonventionella lösningar Exempel: Helsingborgs stad sänker spänningen i gatlyktor Energiförbrukningen sjönk med 20% Erikssons nya radiomast drivs av vindkraft Lysdioder ersätter lysrör

21 Kort-medellång sikt Vilka medel står till buds? - 5 Renare produktion med fossila bränslen Lagring av CO2 i jorden (Vattenfall, E.On, EdF m.fl.) (Se t.ex Elforskrapport 08:58, G. Hovsenius, september 2008) EU: Regler för försöksprojekt för upptagning och lagring av koldioxid

22 Vilka medel står till buds? - 5 Kort-medellång sikt Renare produktion med fossila bränsle Lagring av CO2 i jorden (Vattenfall, E.On, EdF m.fl.) (Se t.ex Elforskrapport 08:58, G. Hovsenius, september 2008) EU: Regler för r förs rsöksprojekt för r upptagning och lagring av koldioxid Förnyelsebara energikällor Vind-, våg- solkraft Vattenfall: Förvärv av Thanet Offshore Wind, samarbete med ScottishPower Renewables (6000MW havsbaserad vindkraft) Saltkraftverk: osmoseffekt som utjämnar salthalten Statkraft bygger första anläggning i Hurum, Norge. (1MW netto per m3/s). Världs potential: 1600 TWh om året!

23 Vilka medel står till buds? - 6 Förändring av transportsektorn ca. 600 miljoner personbilar rullar på världens vägar USA: ca 137 miljoner, Sverige ca 4 miljoner World-wide Yearly Production Statistics Produktionsstatistik År 2007 (miljoner) Bilar: 53,049 Övr. fordon: 20,103 Totalt: 73,153 Millions Passenger cars Commercial vehicles Total Year Källa: OICA

24 Vilka medel står till buds? - 7 Av de ca 73 miljoner bilar/fordon som tillverkades år 2007 drivs: 50 miljoner med bensin 18 miljoner med diesel 5 miljoner med alternativa bränslen (huvudsakligen etanol) Några tusen elbilar Tillverkningsprognos år 2015: 91 miljoner bilar/fordon 55 miljoner med bensin 24 miljoner med diesel 12 miljoner på alternativa bränslen 3 miljoner hybrid bilar elbilar

25 Zenn Motor Co Vilka medel står till buds? - 8 Elbilar ElBil AS ZENN (CA) 5-6 kwh, Blybatterier Räckvidd: ~55 km Pris (SEK): Kewet Buddy (NO) 8-10 kwh blybatterier kwh Li-jon batterier Räckvidd: ~ km Pris (SEK): Star Lab SAp Girasole (IT) Räckvidd: ~120 km Pris (SEK): Think Global Think City (NO) 28 kwh Sodium batterier alt. Li-jon Räckvidd: ~180 km Pris (SEK):

26 Vilka medel står till buds? - 9 Elbilar utnyttjar en redan etablerad energi infrastruktur (med rimliga förstärkningar!) samhällsekonomiskt! Batteriutvecklingen är avgörande för elbilarnas marknadsgenombrott! Livslängd, kostnad, arbetstemperatur/åldring, vikt/volym, mm. Under tiden: Elhybrider? Spinn-off: energilagring i elkraftsystem Utjämning av intermittent elproduktion (t.ex. vindkraft) Snabb reglering av industriella processer (t.ex. ljusbågsugnar)

27 Vad behövs för att säkra elbranschens utveckling? Stabila och tydliga spelregler Energipolicy Skattepolicy Juridiska ramar Planeringspolicy Stabilitet på finansmarknaderna Minskad byråkrati Innovationsvänligt klimat

28 Energieffektivt Medvetna konsumenter Nya lösningar i hemmet på vägen Vårt framtida samhälle inom industri- och servicesektorn Ekonomiskt välmående, tack vare investeringar i infrastrukturer för elproduktion elöverföring och distribution elanvändning

29 Vårt framtida samhälle Elbranschen har ett gyllene tillfälle att ta initiativet!

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit att ge underlag för en bred diskussion

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A.

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A. Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Arbetsmaterial Observera! Detta är ett arbetsmaterial om rådets scenarier

Läs mer

Investerare i en ny klimatekonomi

Investerare i en ny klimatekonomi USD CHF CO 2 SEK GBP NOK EUR JPY RUB CNY Investerare i en ny klimatekonomi Innehåll 5 Förord 7 Finanssektorns bidrag till den nya klimatekonomin 9 Koldioxidsnål infrastruktur och energi passar institutionella

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät?

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Rapport om rådets framtidsscenarier Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Innehåll 1 Bakgrund... 5 2 Organisation, arbetsformer och process... 7 3 Rådets

Läs mer

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... Inledning... Vaxholm... Vaxholms vision/framtidsbild... Mål... Avgränsning... Vaxholms stad... Geografi, befolkningsutveckling,

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Kompetens ger resultat

Kompetens ger resultat Kompetens ger resultat Årsöversikt 29 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår

Läs mer

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Sveriges energianvändning 2011 1 TWh (Terawatt-timme) = 1 miljard kwh (kilowatt-timmar) År 2011 kom 61 TWh elenergi från Sveriges 10 kärnreaktorer. Finns det

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning Hållbara Energisystem Hösten 2008 Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning TWh 500 Använd Energi i Sverige 1970-2030 450 400 350 300 250 200 150 100 SNF 2008 Azar nr 1 Scenario

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

Bästa stämmodeltagare,

Bästa stämmodeltagare, VD:s anförande Årsstämma i Vattenfall AB 27 april 2015 Bästa stämmodeltagare, Efter mitt tillträde som VD för Vattenfall i oktober 2014 var det viktigt att förstå Vattenfalls utmaningar och våra kunders

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle)

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle) Västra Götaland Regional RES-e karta: Elektricitet från förnybar energi (RES-e) Region Västra Götaland Antal invånare 1 521 895 Storlek (i km²) 24,000 Residensstad Vänersborg Kort beskrivning: Västra Götaland

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer