Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(66) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Johan Groth Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 2(66) Bilaga: Dagordning 27. Formalia Beslut: Ratificering av Per Capsulam-beslut Styrdokument: Eventgruppen Rapport: Hitta Rapport: Statistikrapport Rapport: Ekonomi februari Rapport: Upphandlingar som berör styrelseledamöter Beslut: Antagningsförfarande Onlineföreningar Beslut: Konsekvenser av 31 i stadgan Diskussion: Samarbeten Beslut: Motiveringssystem Beslut: Distriktsutredningen Beslut: Projektplan: LevelUp Beslut: Mera mervärden Beslut: Projektplan: Kommunsatsningen Beslut: Styrdokument: Träffbidrag Beslut: Policy för e-post Beslut: Kansliets stöd till distrikten Beslut: Tjänstepension för arvoderade Beslut: Sverok på IRC... 65

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 3(66) 27. Formalia Mötet beslutade att 1... Fastställa röstlängden Förklara mötet beslutsmässigt Välja mötesfunktionärer Fastställa adjungeringar Fastställa dagordningen Anta nya medlemsföreningar Gå igenom beslut Verkställande utskott Ratificera PC-beslut Gå igenom årsplaneringen Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2). Bilaga: Antagna föreningar

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 4(66) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Rebecka Prentell, förbundsordförande Tobias Landén, vice ordförande (två frågor). Johan Groth, förbundssekreterare Andreas Hallqvist, ledamot Anna Malmer, ledamot Cia Jildenhed, ledamot Elis Örjes, ledamot. Jocke Tang, ledamot Lloyd Baltz, ledamot Mark Kesper, ledamot Mats Johansson, ledamot. Frånvarande Inga.

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 5(66) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Rebecka Prentell, förbundsordförande Mötessekreterare Christer Pettersson, kanslichef Justerare Johan Groth, förbundssekreterare

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 6(66) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Peter Sahlin, valberedningen, gäst Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 7(66) Bilaga: Antagna föreningar Av Cecilia Bergfasth, kansliadministratör Rad.. Namn... Sätesort... Län... Distrikt 1... Erepublik Skåne... Helsingborg... Skåne län... Sverok SKuD 2... TEH WARRiORS... Kristianstad... Skåne län... Sverok SKuD 3... This isn't Sparta... Lund... Skåne län... Sverok SKuD 4... D-Säk... Lund... Skåne län... Sverok SKuD 5... Lajvgillet... Malmö... Skåne län... Sverok SKuD 6... WWC (White Wolves Clan)... Malmö... Skåne län... Sverok SKuD 7... Conludium... Malmö... Skåne län... Sverok SKuD 8... Gränslandet Österlen... Simrishamn... Skåne län... Sverok SKuD 9... Keita-Gaming... Hedemora... Dalarnas län... Sverok GävleDala Elit-LAN... Ludvika... Dalarnas län... Sverok GävleDala ShoKeki... Gävle... Gävleborgs län... Sverok GävleDala Västerås Paintballförening - THE ROCK. Västerås... Västmanlands län... Sverok Mälardalen ÖHUS (Östersunds historiska ungdomssällskap)... Östersund... Jämtlands län... Sverok Nedre Norrland The Swedish Creepers... Östersund... Jämtlands län... Sverok Nedre Norrland Tordön Spel... Östersund... Jämtlands län... Sverok Nedre Norrland Arvidsjaur/Moskosel Paintballförening... Arvidsjaur... Norrbottens län... Sverok Norrbotten LADGAT... Haninge... Stockholms län... Sverok Stockholm Gänget... Nacka... Stockholms län... Sverok Stockholm Infinityzone... Norrtälje... Stockholms län... Sverok Stockholm Spel och Teori... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Ultimate Robot Showdown Alliance... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm BM (Blog Mash)... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Peoples' Republic of Boardgames... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Vikinglan... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Puzzles... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Team EDGE... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Berättelsefrämjandet... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Stockholms LAN Förening... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Big Screen Gaming... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Team Infensus... Vaxholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Drakens Fjäll... Knivsta... Uppsala län... Sverok Svealand I Fina Farmaceuters Sällskap... Uppsala... Uppsala län... Sverok Svealand DTF (De tofslösas förening)... Uppsala... Uppsala län... Sverok Svealand SeGa (The Settlers of Gaming)... Örebro... Örebro län... Sverok Svealand SCHTEK (Socialt Censurerade Herrar Troende på Efterlivet och Kalle)... Kungsbacka... Hallands län... Sverok Väst Ale Warhammer Klubb... Ale... Västra Götalands län... Sverok Väst Hesten Gaming... Alingsås... Västra Götalands län... Sverok Väst LC (Ludus Conventus)... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Hyperion... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Warp Spiders... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Kaffetåget... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst SORD... Mark... Västra Götalands län... Sverok Väst

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 8(66) Donkeykong... Töreboda... Västra Götalands län... Sverok Väst U.S.A.F (Uddevalla Soft Air Förbund)... Uddevalla... Västra Götalands län... Sverok Väst TVspel i Västerbotten... Umeå... Västerbottens län... Sverok Västerbotten Lair of the Nerdballers... Umeå... Västerbottens län... Sverok Västerbotten Team property... Linköping... Östergötlands län... Sverok Östergötland BÄST (Bättre Än SämsT)... Linköping... Östergötlands län... Sverok Östergötland

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 9(66) 28. Beslut: Ratificering av Per Capsulambeslut Styrdokument: Eventgruppen Handlingar i ärendet Styrdokument: Eventgruppen Mötet beslutade ratificera att 1... fastställa Styrdokument: Eventgruppen.

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 10(66) Styrdokument: Eventgruppen Syfte Eventgruppen ska i nära samarbete med Sveroks kommunikatör ansvara för planering och genomförande av konkreta insatser inom ramen för förbundets marknadsföring. Den generella inriktningen på Sveroks marknadsföring ligger i att lyfta fram spel som organiserad verksamhet; av unga för unga. Eventgruppen utför sitt uppdrag dels genom medverkan i konkreta evenemang, dels som stöd till distrikt och föreningar när det gäller deras medverkan i evenemang. Under 2012 ligger ett särskilt fokus på att stödja förbundets satsningar inom e-sportområdet och vad gäller mer strategisk påverkan i politiska frågor. Mål Eventgruppen ska under året medverka i 1. Dreamhack Winter där fokus ska ligga på att dels visa att e-sporten är en central del av Sveroks verksamhet, dels informera om de olika satsningar Sverok gör på e-sporten under året 2. Almedalsveckan där fokus ligger på att via seminarier och relaterade aktiviteter stärka Sveroks varumärke och roll som Sveriges största ungdomsförbund Eventgruppen ska även medverka i 1. Medeltidsveckan där fokus ska ligga på att lyfta fram Sverok och förbundets verksamhet genom att utnyttja de goda kontakter och det goda renommé som Eventgruppen skapat under åren 2. minst ett mulitkonvent (t.ex. Närcon eller Uppcon) där fokus ska ligga på att visa Sveroks bredd och hur olika verksamhetsgrenar kan samverka med varandra Utöver detta ska Eventgruppen stödja distrikten så att dessa i sin tur kan och vill presentera Sverok på lokala evenemang som t.ex. konvent bistå Förbundsstyrelsen vid konferenser och seminarier som t.ex. Demokratidagarna etablera inledande kontakter med aktörer som t.ex. videogameslive.com för att utröna hur framtida samarbeten kan komma att utformas. Budget medverkan Dreamhack Winter kr medverkan Almedalsveckan kr medverkan Medeltidsveckan kr medverkan multikonvent kr stöjda distrikt och föreningar (avser i första hand resor) kr övriga insatser kr Totalt: kr Notera att resor etc. belastar respektive aktivitet. Angivna budgetposter avser Eventgruppens del i ett evenemang. Organisering Eventgruppen har höga ambitioner vad gäller att ge ett kompetent och professionellt intryck. God kommunikationsförmåga och känsla för representation är önskvärt bland de som engagerar sig i gruppen. Till gruppen hör ett nätverk om ca 20 personer ( gruntgruppen ) som hjälper till praktiskt men som inte har eget planeringsansvar.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 11(66) 29. Rapport: Hitta 2.0 Av Andreas Ekeroot, projektledare Hitta 2.0. Översikt Projektet startades på initiativ av Sveroks förbundsordförande och förbundssekreterare som såg en möjlighet att inkludera Norges och Danmarks spelorganisationer i webbtjänsten hitta.sverok.se för att visa att det finns en stor och levande spelhobby i Norden och främja och inspirera till samarbete samt utbyte av spelare länderna emellan. Till exempel visa spelare i Norge att Gothcon finns och att visa spelare i Sverige att Fastaval finns. Förarbetet gjordes under våren 2011 och projektet drog igång på riktigt den 1 juli Andreas Ekeroot anställdes som projektledare och Wilhelm Raab som utvecklare. David Gustavsson var beställare för projektet under förarbetet och byttes ut mot Tobias Landén när genomförandefasen började. Planen var att anställa ytterligare en utvecklare för att bli färdig med projektet under sommaren 2011, men ingen som uppfyllde kvalifikationerna hittades. Det gjorde att projektet försenades och inte blev färdigt till den 31 oktober 2011 som först var planerat. Hitta 2.0 gick online den 23 januari 2012, efter åtskilliga förseningar men inom budget. Den 15 februari 2012 lämnades ansvaret för systemet över till Sveroks kansli. Hitta 2.0 kom i och med detta att hanteras som ett centralt verksamhetssystem enligt Sveroks förvaltningsmodell. Uppfyllande av projektmålen 1. Fler språkpaket. Verktyget ska översättas till norska, danska och finska för att öka tillgängligheten. a. Hitta 2.0 har språkpaket för svenska, norska och danska. Översättningarna gjordes av tids- och resursskäl med hjälp av Google Translate. Finska prioriterades bort eftersom det inte varit möjligt att etablera kontakt med någon finsk samarbetsorganisation. b. Det går lätt att skapa nya språkpaket och ändra i befintliga. 2. Utveckling av koppling till de norska och danska spelorganisationernas föreningsregister så att även deras föreningar finns med på sidan. 3. Ett gränssnitt (API) utvecklades, så att de norska och danska spelorganisationerna kan utveckla kopplingarna för anslutning av sina föreningsregister till Hitta Öppen registrering. Systemet ska byggas om så att registreringen inte främst utgår från Sveroks medlemsregister, utan att spelare över hela Norden kan lägga in aktiviteter och spelföreningar. 5. Alla föreningar som är anslutna till en organisation som Sverok samarbetar med kan lätt lägga upp sina träffar på Hitta Spridning. Vi vill göra det enkelt att mata ut data efter olika sökkriterier, till andra hemsidor och kalendarier. 7. Det finns flera gränssnitt som kan användas för att automatiskt exportera data enligt olika sökkriterier från Hitta 2.0 och man kan därför plocka ut den information man är intresserad av och låta resten vara. 8. Användarvänlighet. Verktyget är idag i en första utvecklingsversion och inte riktigt anpassat för användning på bred front. Hela systemet ska göras lättare att använda och mer tillgängligt för fler användare. a. Systemet är betydligt mycket mer användarvänligt och lättare att hantera nu än det var förut. Hyperion och Bifrost skickade in ansökan tillsammans med Sverok, men hade inte samma goda förutsättningar att delta i utvecklingsarbetet, så systemet utvecklades av Sverok och i november 2011 skulle det presenteras för de andra organisationerna under ett Skype-möte, men varken Bifrost eller Hyperion svarade på inbjudningarna, så mötet ställdes in och energin lades på att göra färdigt Hitta 2.0. Framtiden Sveroks förbundsstyrelse beslutade den 10 december 2011 att Hitta 2.0 är ett affärskritiskt system och därför kommer det att underhållas och förvaltas av Sveroks kansli. Det finns därför mycket goda förutsättningar att systemet utvecklas av Sverok och att det hålls online och fortsätter skapa möjligheter att hitta andra spelare i Norden. Under året kommer Sveroks förbundsstyrelse att fortsätta att uppmuntra Bifrost och Hyperion att börja exportera sin förenings- och verksamhetsdata till systemet.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 12(66) 30. Rapport: Statistikrapport Av Emma Ström, föreningsutvecklare, med hjälp av Johan Söderberg, systemutvecklare På uppdrag av förbundsstyrelsen har data samlats in och sammanställts inför styrelsemötet mars Den hittills efterfrågade statistiken med specifikationer ser ut som följer: 1) antalet föreningar per den 31 december vs år, tabell och linjediagram 2) antalet föreningar per månad vs år, linjediagram 3) antalet nyregistrerade och avregisterade föreningar per år, tabell 4) antalet nyregistrerade och avregistrerade föreningar per månad, diagram 5) antal föreningar i var och en av följande grupper: 0-10, 11-50, , , medlemmar, stapeldiagram med en stapel i varje kategori per år 6) antal föreningar inom varje verksamhetsgren, stapeldiagram med en stapel i varje kategori per år 7) antalet medlemmar per den 31 december vs. år, tabell och linjediagram 8) vårt statsbidrag i kronor per år vs år, samt procentdelar av det totala statsbidraget som utgår till Sveriges ungdomsorganisationer, tabell och linjegraf 9) sammanställning grundbidrag och medlemsbidrag vs. år, tabell 10) antal träffar och unika besökare på webbplatsens olika delar vs år, linjediagram 11) antal användare på wiki, hitta och forum vs år, linjediagram Forumstatistik har under 2011 inte gått att få fram på grund av att någon sådan funktion inte finns implementerad i forumet. Om styrelsen anser att forumstatistik bör komma med i rapporten framledes, kan det vara lämpligt att skriva in det i forumgruppens arbetsbeskrivning för 2012, så att det inte tappas bort eller faller mellan stolar. Insamling av data har skett främst via statsbidragsansökningar och databasen. Den senare har dock vissa begränsningar som gör att äldre års siffror påverkas då föreningar tas bort idag, vilket har inneburit att 2010 och 2011 års siffror kan användas direkt ur databasen medan allt äldre behöver kontrolleras via statsbidragsansökningar eller gamla statistikrapporter. Detta har gjort att parametrar för framtagna data från äldre dagar inte alltid är kända. Data som är årsknuten i presentationen kan visas i sin helhet först då rapportering för statsbidragen skett, vilket innebär från och med 1 september varje påföljande år. I den här statistikrapporten är därför 2011 inte komplett. Istället har ackumulerade data angivits, vilka kommer att uppdateras löpande, och är att betrakta som referenspunkter relativt tidigare års totalsummor ( hur ligger vi till jämfört med tidigare år? ) snarare än avslutade data. Ackumuleringsdatumet för den här rapporten var Då ackumulerade data dock bedömdes vara missvisande i rapporten för och under året, kommer samma rutin inte att användas för En månadsvis jämförelse för föreningsantal har lagts till som komplement. Ingen månadsvis jämförelse över medlemsantalet görs, då de största hoppen skulle bli när de största föreningarna rapporterade, vilket varierar per år och inte egentligen har med jämförelsens syfte att göra.

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 13(66) Innehållsförteckning Antal föreningar Antal medlemmar Ny- och avregistrerade föreningar Föreningsstorlek Verksamheter Statsbidrag Föreningsbidrag Träffar på hemsidan Träffar på wiki, hitta och forum... 27

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 14(66) Antal föreningar Antal föreningar baseras på det totala antal föreningar som minst rapporterat medlemmar oavsett åldersgrupp. Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet. Istället har en redovisning per månad inkluderats från och med 2011 för att visa på trender under bidragsårets gång (notera att bidragsåret går från 1 jan till 31 aug året därpå). Tidigare år i grafen för totalt antal föreningar per år anger föreningar som rapporterats som verksamma senast 31 december för respektive verksamhetsår (även om rapporteringen i sig skedde senare). År Antal förenin gar År Antal förenin gar ack

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 15(66) Den högre ingångssiffran för antal föreningar vid de första månaderna för 2012 än samma månader 2011 förmodas bero på att online- och återregistrering av medlemmar tagit fart och annonserats runt årsskiftet. Ett smidigare sätt att få in medlemmarna för året har varit önskat av många föreningar och de som hört av sig och fått instruktioner i återregistreringsfunktionen har varit mycket nöjda. Ytterligare något som kan ha gett lite effekt är att året öppnades tidigare 2012 än det gjorde 2011.

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 16(66) Antal medlemmar Totalt antal medlemmar baseras på det totala antalet rapporterade medlemmar oavsett åldersgrupp, ur föreningar godkända för statsbidrag. Bidragsgrundande medlemmar är det antal medlemmar som rapporterats i åldersgruppen 7-25 år resp 6-25 år ur samma föreningar. Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av medlemsantalet i förbundet. Tidigare år anger antal angivna medlemmar 31 december för respektive verksamhetsår (även om rapporteringen i sig skedde senare).

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 17(66) År Totalt Medlemsantal i förbundet Bidragsberättigande (antal) Bidragsberättigande (%) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ack %

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 18(66) Ny- och avregistrerade föreningar Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var , dvs de sista föreningarna för 2011 hade hunnit antas och siffran redovisad är den slutliga. Föreningar som riksmötet beslutade skulle avregistreras på grund av inaktivitet avregistrerades i februari och ger därför en stor skillnad i data jämfört med tidigare rapport. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte årsvis, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet. Månadsvis redovisas dock 2012 för färdiga månader. Tidigare år anger antal ny- och avregistrerade föreningar 31 december för respektive verksamhetsår. Per år Per år Nyregistrerade Avregistrerade Ökn/Minskn

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 19(66) Per månad Dessa siffror redovisas från och med 2010, då tidigare data saknas. Notera att siffrorna per månad är ackumulerade, dvs totalsumman av alla föreningar som ny- eller avregistrerats vid respektive månadsslut. En siffra som kan verka avvikande är siffran för nyantagna föreningar i januari, då nyantagning av föreningar startar vid olika tidpunkter i början av året, beroende på arbetsbelastning på kansliet. Anledningen till att antalet avregistrerade föreningar per månad gör ett stort hopp under första kvartalet är att riksmötesbeslutade avregistreringar från föregående år utförs under denna tid. En annan notering kring avregistreringar är att föreningar som hunnit rapportera något för innevarande år när de avregistreras, får avregistreringsdatum 01/01 nästkommande år oavsett när under året de avregistreras, varför statistik per månad kan vara missvisande. Detta på grund av att de tack vare sin rapportering ska komma med i statsbidragsansökan ändå. Per månad Nyregistrerade Avregistrerade Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 20(66)

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 21(66) Föreningsstorlek Föreningsstorlek avser här föreningars medlemsantal. Föreningarna har delats in i fem nivåer (0-10, 11-50, , , 1001+) med avseende på medlemsantal, och redovisas per verksamhetsår. Siffror har gått att spåra tillbaka till 2008, genom specifika sökningar i databasen. Siffrorna för 2008 och 2009 som togs fram ur databasen ger ett totalt antal föreningar som är något högre än de totalantal som anges ovan under rubriken Antal föreningar. Detta härrör från den minsta gruppen, 0-10 medlemmar per förening, då åren i fråga innebar rapportering via Midas och därmed en del strul. Då många föreningar lyckades rapportera en eller två personer innan det kraschade blev antalet småföreningar högre än vad som verkligen var fallet. I grafen nedan är detta korrigerat för genom att överskottet föreningar har tagits bort från den minsta storleksgruppen för 2008 resp. 2009, och totalantalet stämmer med det angivna i avsnittet Antal föreningar. Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av förenings- och medlemsantalet i förbundet.

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 22(66) Verksamheter I redovisade verksamhetsgrenar ingår enbart föreningar som i databasen godkänt har rapporterat verksamhet och kryssat i vilken/vilka verksamheter de sysslar med. Därför stämmer inte totalantalet föreningar under den här rubriken med det totala antalet föreningar som angivits i avsnittet Antal föreningar. Ökade eller minskade siffror kan därför också delvis bero på att fler eller färre föreningar har kryssat i verksamheter. Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 är Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 23(66) Statsbidrag Statsbidraget beror dels på den totala budgeterade summan bidrag till ungdomsförbund som staten sätter, och dels på antal godkända föreningar (föreningar med minst fem medlemmar) samt medlemsantal i åldrarna Från och med 2011 måste föreningarna ha minst 60% medlemmar i den ålderskategorin för att vara bidragsgrundande. För respektive år statsbidraget betalas ut baseras summan på underlag för förbundet två år tidigare. För att få statsbidrag år X skickas alltså ansökan in år X-1, vilken innehåller uppgifter för år X-2. I tabellen nedan gäller statsbidragssiffrorna och medlemssiffrorna det år de står listade på, dvs ingen förskjutning i medlemssiffror gentemot statsbidrag är gjord enligt tvåårsregeln ovan. Detta för att man direkt ska se vilken summa som ska fördelas på vilket faktiskt medlemsantal. Kolumnerna för andelen statsbidrag, medlemmar och föreningar är resultat relativt de totala siffror som Ungdomsstyrelsen angav i redovisningen för vilka som beviljades bidrag och hur mycket. År Totalt statsbidrag Sveroks statsbidrag Andel statsbidrag kr kr 4,1% Andel medlemmar Andel föreningar kr kr 4,5% 3,1% 11,2% kr kr 8,7% 7,6% 17,0% kr kr 9,1% 10,5% 19,9% kr kr 10,6% 14,9% 22,4% kr kr 8,7% 14,7% 18,5% kr kr 7,9% 13,1% 15,8% kr kr 7,7% 14,6% 11,5% kr kr 7,8% 16,6% 10,2% kr kr 9,0% 19,6% 9,9% kr kr 10,3% 25,3% 10,5%

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 24(66) Föreningsbidrag Föreningar får bidrag baserat på de krav som gäller för statsbidraget. Ett verksamhetsbidrag betalas ut för att föreningen har verksamhet och ett medlemsbidrag betalas ut med avseende på antal bidragsgrundande medlemmar i föreningen. Från och med 2010 införs två nivåer för bidragen, där den högre nivån går ut till föreningar som har en medlemsavgift om minst 50 kr/medlem. År Verksamhetsbidrag Medlemsbidrag kr 40 kr kr 40 kr kr 40 kr kr 40 kr kr 80 kr kr 100 kr kr 80 kr kr 80 kr kr/2000 kr 75 kr kr/1000 kr 40 kr/20 kr kr/1000 kr 60 kr/30 kr

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 25(66) Träffar på hemsidan Data för trafiken på hemsidans olika delar har gått att ta ut via konto på Google Analytics. I samband med lansering av den nya hemsidan startades kontot på Google Analytics 22 juli 2009, varför det året i graferna nedan representeras av andra halvåret Under sommaren 2010, närmare bestämt 25 juni försvann Google Analytics-koden från hemsidan i samband med underhåll, vilket inte upptäcktes förrän 12 augusti representeras därför av tiden januari - 25 juni samt 12 augusti december. Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av förenings- och medlemsantalet i förbundet. Hemsidans olika delar har tolkats som de huvudrubriker som visas i den gula menyn upptill på samt startsidan. Startsidan redovisas av tydlighetsskäl i en egen graf, medan övriga hemsidesdelar redovisas i två grafer där unika och totala träffar anges.

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 26(66)

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 27(66) Träffar på wiki, hitta och forum Wikin startades 10 oktober 2010 och Hitta 25 april 2010, varför data endast gått att få fram sedan dess. Forumet har fortfarande ingen koppling till Google Analytics. Endast färdigpasserade kvartal redovisas. Anledningen till att antalet träffar på wikin under första kvartalet 2011 är så höga är inte fastställda, men en god gissning är att redigeringsarbetet tog ordentlig fart på wikin i mars 2011.

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 28(66) 31. Rapport: Ekonomi februari 2012 Av Jenny Petersson, ekonomichef, och Anna Netzell, ekonomiadministratör Resultatrapport per Budgetpost

29 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 29(66) Balansrapport

30 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 30(66)

31 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 31(66) Kommentarer till Resultatrapporten Den här resultatrapporten visar det totala utfallet för januari och februari jämfört med budgeten på respektive budgetpost. Statsbidragen periodiseras med ett lika stort belopp varje månad. I slutet av året kommer det totalt ha kommit in 21,4 miljoner kronor. Två av våra längre placeringar löpte ut under februari och gav en del avkastning, vilket är positivt och syns på budgetposten Räntor & Utdelningar. Vi har ännu inte haft möjlighet att fördela personalkostnaderna på respektive budgetpost som personalen arbetar med, vilket gör att resultatet på en del budgetposter blir missvisande. Vi hoppas på att kunna lösa detta innan sommaren och då kommer givetvis också bokföringen bli justerad, så att det blir lättare att göra en budgetuppföljning. Kommentarer till Balansrapporten Maskiner och inventarier består bland annat av de möbler, datorer, inpasseringssystem och liknande som till största andel finns på kansliet i Linköping. Andelar i koncernföretag består av ägandet i Sverok Admin AB. Kundfordringar består av en del fakturerade summor till bland annat distrikt och arbetsgrupper som ännu ej har blivit betalda. Fordran statsbidrag är det belopp som Ungdomsstyrelsen ännu inte har betalat ut, men som Sverok har fått beviljat. Fordran övriga bidrag är som Sverok ska få från Folkbildningsrådet när VoteIts slutredovisning är färdig. Prel.resultat är 2011 års beräknade resultat. Bokslutet blir helt avslutat i dagarna och då kommer den posten att försvinna. De kortfristiga placeringarna består av olika fonder och obligationer som Sverok har placerat sitt kapital i. Ju längre året går desto mer kommer vi äta av dessa pengar, men förhoppningen är att de under tiden ska ge en bra avkastning genom att vi har placerat dem. Leverantörsskulder är fakturor som Sverok ska betala men som ännu inte har dragits från vårt konto eftersom de inte har haft förfallodag än. Upplupen särskild löneskatt är en personalkostnad som betalas in en gång per år till Skatteverket och består av skatter för personalens pensionspremier. Föreningsskuld på ca 5000 är vad som är kvar av förra årets träffbidragsbudget ( ). Upplupna semesterlöner är lönekostnaden för personalens semesterdagar som de ej ännu har tagit ut. Förutbetalda statsbidrag består av den summa som ska periodiseras resten av året, dvs. 10 månader. Övriga interimsskulder består av kostnader för bland annat partnerskap i Ideell Arena för 2011, som ännu ej har fakturerats från deras sida.

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 3/2014 MÖTESDATUM: 2014-03-29--30 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-01-18--19 Vid protokollet, Justeras, Johan Groth Mötessekreterare Alexander Hallberg

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(63) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-10-28 Föregående möte: 2006-09-30--10-01 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03 (Föregående möte var 2004-07-24--25) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-04-30--05-01 Föregående möte: 2005-04-08--10 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor PROTOKOLL Sida 1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-09-30 69 Rapporter Sveroks IT-verksamhet Riksmötet Distriktsarbetet Operation Frispel Grafisk linje Ordföranderapport Nationell Spelvecka

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer