Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll"

Transkript

1 Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

2 Innehåll Sammanfattning Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna ut skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare...5 Så slår pensionärsskatten...7 Genomsnittlig pension kronor...7 Hög pension kronor Låg pension kronor...11 Stora inkomstskillnader bland pensionärerna...12 Ökat inkomstgap mellan pensionärer och löntagare...15 Löne- och pensionsutveckling Jämn utveckling av den disponibla inkomsten? Skattesänkningar i fem steg Jobbskatteavdraget sänkt skatt på arbetsinkomster...17 Förhöjda grundavdrag, sänkt skatt för pensionärer...17 I debatten: bromsen och Persson Omkring 8 miljarder kronor att avskaffa pensionärsskatten Fakta om pensionärsgruppen...20 Fakta om pensionen Allmän pension Tjänstepension Privat pension Övrigt Fakta om balanseringen i pensionssystemet bromsen Tre olika faktorer bestämmer inkomstpensionerna Referenser...24

3 Sammanfattning I denna rapport granskas den så kallade pensionärsskattens omfattning för landets cirka 1,9 miljoner ålderspensionärer. Pensionärsskatten är skillnaden mellan skatt på pension och skatt på arbete vid likartade inkomstlägen. Före 2007 beskattades inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete utifrån samma skattetabell. Denna likformighet var rimlig då pensionens olika delar bör betraktas som uppskjuten lön. Införandet av det första jobbskatteavdraget som syftade till att göra det mer lönsamt att arbeta skapade dock en situation där likformigheten i skatteuttaget upphörde. Sedan dess har fem jobbskatteavdrag införts. Även skatten för pensionärer har reducerats i flera steg, genom förhöjda grundavdrag. Rapporten visar dels hur stor pensionärsskatten i dagsläget är, dels den sammanlagda extraskatt som har betalats av pensionärer sedan Samtliga beräkningar sker utifrån olika inkomstlägen låg pension, genomsnittlig pension och hög pension. Våra beräkningar visar att en genomsnittspensionär under 2014 betalar kronor mer i skatt än om denne haft motsvarande inkomst från aktivt arbete. Från 2007 uppgår den totala extraskatt som pensionären har betalat till kronor. För ett pensionärshushåll med genomsnittlig pension uppgår således pensionärsskatten till över kronor under perioden Att pensionärer betalar högre skatt än de som fortfarande arbetar är sett ur ett internationellt perspektiv ovanligt. Mer brukligt är att belasta pensionen med en lägre skattesats för att på så sätt kompensera för det inkomstbortfall som oftast uppstår när den enskilde går i pension. I Sverige är pensionssystemet dessutom konstruerat så att inkomstbortfallet förstärks av en sämre real utveckling. Sedan 2006 har pensionerna minskat med 3,9 procent i reala termer samtidigt som reallönerna har ökat med 15,8 procent. Sammantaget: Skattebetalarna anser att det finns starka principiella skäl för att avskaffa den extra skatt som belastar landets pensionärer. En sådan reform skulle kosta ca 8 miljarder kronor men stimulerar samtidigt den inhemska efterfrågan. Lägre skatt för landets pensionärer skulle dessutom stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och på så sätt bidra till att bygga upp en buffert och en egen välfärd. Extraskatt (pensionärsskatt) för olika pensionärshushåll Sammanboende par med genomsnittspension Sammanboende par med låg pension Sammanboende par med hög pension Sammanboende med låg och genomsnittspension Sammanboende med hög och låg pension Sammanboende med hög och genomsnittspension Ensamstående med genomsnittspension Ensamstående med låg pension Ensamstående med hög pension kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor *Givet oförändrad inkomst under perioden och löpande priser. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 3

4 Avskaffa pensionärsskatten Skattebetalarna anser att den så kallade pensionärsskatten den högre skatt som belastar en pensionär i jämförelse med en förvärvsarbetare med motsvarande inkomst bör avskaffas. Detta av flera skäl. För det första är det principiellt felaktigt att beskatta inkomster olika beroende på när i tid de plockas ut. Det strider mot den likformighetsprincip som i övrigt kännetecknar skattesystemet. Att pension ska betraktas som uppskjuten lön är rimligt, även om pensionsinkomster består av olika delar. Den inkomstpension som vi har rätt till som äldre finansieras av de då yrkesverksamma, men består av inkomstgrundande pensionsrätter, en sorts skuldbrev från staten till oss, som vi får del av som pensionärer. Premiepension och tjänstepension är mer uppenbart uppskjuten lön vi avstår från en lön men tvingas genom politiska beslut eller kollektivavtal att spara denna lönedel inom ramen för dessa system. För det andra kompliceras vårt skattesystem ytterligare av skilda skattesatser. Samma skattesats på pensionsinkomst och löneinkomst vore ett viktigt steg mot ett enklare skattesystem. För det tredje har pensionärerna haft en betydligt sämre utveckling av sina pensionsinkomster än arbetstagarnas löner. Det förklaras bland annat av balanseringen inom pensionssystemet. Det medför att pensionärsskatten blir en ännu större pålaga för gruppen och att de ekonomiska skillnaderna mellan löntagare och pensionärer ökar ytterligare. Den årliga kostnaden för att likställa beskattningen kan grovt beräknas till omkring åtta miljarder kronor. Detta med hänsyn tagen till det förhöjda grundavdraget för pensionsinkomster. Därutöver uppkommer ytterligare en kostnad för eventuella korrigeringar med hänsyn till bland annat fördelningsprofiler. Skattebetalarna arbetar mot skatter som är skadliga för drivkrafter för företagande och arbete i vårt samhälle. Men vi anser att det är lika viktigt att människor får möjlighet att ha pengar kvar när alla räkningar är betalda. Alla ska kunna ha möjlighet att bygga upp en buffert och en egen välfärd. Lägre skatt på pensionsinkomster stärker pensionärernas ofta ansträngda privatekonomi samtidigt som den inhemska efterfrågan stimuleras. Det finns utrymme inom offentlig sektor att få mer valuta av våra skattepengar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vård, skola och omsorg. Vi menar att det är möjligt att både förbättra välfärdens kärna och sänka skatter. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 4

5 Jämna ut skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare Sverige har i dag 1,9 miljoner ålderspensionärer (65 år eller äldre). Den ekonomiska övergången från arbete till pension blir för de allra flesta mycket kännbar. Sedan införandet av jobbskatteavdraget 2007 diskrimineras pensionären med en pensionsinkomst över kronor i månaden genom en hårdare beskattning än en löntagare med samma inkomst. Pensionärsskatten: Den extra skatt som ålderspensionärer betalar varje månad jämfört med en löntagare med samma inkomst. Tidigare har beskattningen mellan olika grupper varit likställd. Men sedan jobbskatteavdragets införande 2007 har vi gått från en generell skattekolumn till sex olika med en separat pensionärskolumn. Sverige är nu det enda landet där pensionärer beskattas hårdare än löntagare, enligt en undersökning från PRO. De har jämfört beskattningen i 15 EU-länder samt Norge, USA och Australien. I många av de jämförda länderna var skatten dessutom lägre för pensionärer än för löntagare. Samtidigt som regeringen genomfört jobbskatteavdraget i fem steg har även pensionärsgruppen fått skattelättnader. Det har skett genom förhöjda grundavdrag, i lika många steg, och bidragit till lägre skatt jämfört med Reallönerna har ökat medan pensionerna sänkts Balanseringen i pensionssystemet (den så kallade bromsen) har slagit till och sänkt pensionerna tre gånger sedan Men att pensionerna halkat efter lönerna beror också på den så kallade tillväxtnormen som innebär att pensionerna räknas upp med inkomstindex minus 1,6 procentenheter under goda år. Pensionssystemets grundtanke är att det ska vara hållbart över tid och generationer. Sedan 2006 har pensionerna tappat ca en femtedel i köpkraft i förhållande till lönerna. I nominella termer har lönerna ökat med 27,9 procent och pensionerna med 6,2 procent. Sett till den reala utvecklingen har pensionerna dock minskat med 3,9 procent samtidigt som lönerna ökat med 15,8 procent. Pensionärernas skatt har sänkts men större sänkningar för löntagarna De förhöjda grundavdragen, från och med 2009, i fem steg för pensionärerna har resulterat i sänkta skatter jämfört med För en pensionär med genomsnittspension i våra exempel, kronor, har skatten sänkts med totalt kronor. Dock har den samtidigt sänkts med drygt kronor för en löntagare med samma inkomst. Löntagaren har därmed fått en dubbelt så hög skattesänkning. Trots detta betalar pensionärer högre skatt än löntagare med samma inkomst. Totalt sett handlar det årligen om drygt kronor mer i skatt för en genomsnittspensionär. Detta i en situation där pensionerna också haft en sämre utveckling än lönerna. Det gör pensionärsskatten ännu mer olycklig och bidrar till att öka de ekonomiska klyftorna mellan pensionärer och de som arbetar. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 5

6 Pensionärerna en stor och viktig grupp Drygt var fjärde väljare i höstens val är 65 år eller äldre. Det är en grupp som kan göra skillnad. En nyligen presenterad Sifo-undersökning från pensionärsorganisationerna (januari 2014) visar att 39 procent av pensionärerna, personer, skulle kunna byta parti beroende på vilket ställningstagande partierna gör i pensionsfrågan. Var fjärde väljare vid valet 2014 är 65 år eller äldre Diagram 1. Åldersfördelning bland de röstberättigade. Bland pensionärsorganisationen SPF:s medlemmar anser 31 procent att mer resurser till äldreomsorgen är den viktigaste valfrågan. Tätt följt av 28 procent som anser att den viktigaste frågan är lika skatt för pensionärer och löntagare. 65 år och äldre. Under 65 år. Källa: SCB. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 6

7 Så slår pensionärsskatten Genomsnittlig pension kronor En pensionär som är medelinkomsttagare 1 har under perioden haft en inkomst på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Det kan sättas i relation till att en tapetserare och städare, som tillhör de yrkesgrupper med lägst inkomst, har en medelinkomst på strax över kronor i månaden. Om vi utgår ifrån att denna inkomst kommer från tidigare utfört arbete så kan vi räkna på effekten av den så kallade pensionärsskatten, som uppstått på grund av att jobbskatteavdraget gynnar löntagare framför pensionärer. Därtill förenklar vi och utgår ifrån en oförändrad inkomst i löpande priser under perioden. Detta för att tydligt kunna visa den rena effekten av pensionärsskatten kronor i extraskatt 2014 och totalt kronor sedan 2007 Under 2014 kommer pensionären med en genomsnittlig pension, enligt vårt exempel, att betala en samlad skatt på kronor. Det ska jämföras med kronor för den som är anställd med samma inkomst. Pensionären betalar därmed kronor mer i skatt Mellan 2007 och 2014 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor. Till pensionärens nackdel. Tabell 1. Beskattning av en pensionär och en anställd med kronor i månaden. (Per år, kronor) Pensionär Anställd Pensionär betalar mer Pensionärspar betalar mer Total skatt Skattelättnad jämfört med Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. 1) Medelinkomsttagaren befinner sig i mitten av inkomstfördelningen (p50-p50) för åldersgruppen (SCB:s inkomstfördelning). Därefter ser vi till medelinkomsten i detta inkomstintervall. Det finns olika uppgifter om genomsnittlig pension som figurerar i debatten kronor i vårt exempel överensstämmer väl med snittet för perioden med hänsyn till följsamhetsindexeringen baserat på snittinkomsten kronor år Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 7

8 Diagram 2. Årlig skatt vid en inkomst på kronor i månaden, för en pensionär och en löntagare. Skillnaden är den s k pensionärsskatten Pensionär Anställd Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Ett pensionärshushåll, där båda individer har en genomsnittlig pension, har förlorat kronor i högre skatt jämfört med om de arbetat. Sänkt skatt med kronor men den som arbetar har fått dubbelt så stor sänkning Under perioden har pensionären i vårt exempel dock fått en sänkt skatt med totalt kronor tack vare de förhöjda grundavdragen och jämfört med en oförändrad skattenivå sedan Den anställde har samtidigt fått en sänkning med totalt kronor. Jämfört med 2006 har skatten för pensionären 2014 sänkts med kronor på årsbasis och med kronor för den som jobbar. Inkomstutveckling och beskattning I våra beräkningar har vi förenklat genom att räkna i löpande priser och oförändrade inkomster. Detta har vi gjort för att tydliggöra skillnaden för om pensionären haft samma skatt som en löntagare. Sedan 2006 har dock både pensions- och löneinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en månadsinkomst på kronor år 2006 för båda grupper med hänsyn till den utveckling som varit för löner och pensioner till 2014 skulle pensionären i dag haft en månadsinkomst på kronor 2014 och löntagaren en lön på kronor. Netto efter skatt har löntagaren då fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och pensionärsskatten. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 8

9 Hög pension kronor En pensionär som är höginkomsttagare 2 har under perioden haft en inkomst på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Det är en inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt ( kr/mån) och motsvarar en genomsnittlig lön för en gymnasielärare i yrkesämnen kronor i extraskatt 2014 och totalt kronor sedan 2007 från tidigare arbete, betalar kronor i skatt under Det kan jämföras med kronor som en anställd med samma inkomst betalar. Pensionären betalar kronor mer i skatt under Mellan 2007 och 2014 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor. Således har pensionären betalat betydligt mer i skatt än den som arbetat till samma inkomst. Beräkningar i enlighet med tidigare ger att en pensionär med hög pension, som har inkomster Tabell 2. Beskattning av en pensionär och en anställd med kronor i månaden (Per år, kronor) Pensionär Anställd Pensionär betalar mer Pensionärspar betalar mer Total skatt Skattelättnad jämfört med Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. 2) Med höginkomsttagare avser vi de personer över 65 år vars inkomster uppskattas vara högre än ca 90 procent och lägre än 10 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 90. SCB:s inkomstfördelning. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 9

10 Diagram 3. Årlig skatt vid en inkomst på kronor i månaden, för en pensionär och en löntagare skillnaden är den sk pensionärsskatten Pensionär. Anställd. Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Ett pensionärshushåll, där båda individer har en hög pension, har förlorat kronor i högre skatt jämfört med om de arbetat. Sänkt skatt med kronor men den som arbetar har fått dubbelt så stor sänkning Under perioden har pensionären med hög inkomst fått en skattesänkning med totalt kronor tack vare de förhöjda grundavdragen jämfört med om skattenivån legat kvar på 2006 års nivå. Men jobbskatteavdragen har samtidigt sänkt skatten med totalt kronor för den som arbetar. Inkomstutveckling och beskattning Sedan 2006 har dock både pensions- och arbetsinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en månadsinkomst på kronor år 2006 för båda grupper med hänsyn till den utveckling som varit för löner och pensioner fram till 2014 skulle pensionären i dag haft en månadsinkomst på kronor 2014 och löntagaren en lön på kronor. Netto efter skatt har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med efter skatt, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och pensionärsskatten. Jämfört med 2006 har skatten för pensionären 2014 sänkts med kronor på årsbasis och med kronor för löntagaren. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 10

11 Låg pension kronor En pensionär som är låginkomsttagare 3 har under perioden haft en inkomst på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Det motsvarar lönen för en halvtidsarbetande barnskötare kronor i extraskatt 2014 och totalt kronor sedan 2007 inkomster från tidigare arbete, betalar kronor i skatt under Det kan jämföras med kronor som en anställd med samma inkomst betalar, en skillnad på kronor. Mellan 2007 och 2014 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor, till pensionärens nackdel. Beräkningar i enlighet med våra tidigare exempel ger att en pensionär med låg pension, som har Tabell 3. Beskattning av en pensionär och en anställd med kronor i månaden. (Per år, kronor) Pensionär Anställd Pensionär betalar mer Pensionärspar betalar mer Total skatt Skattelättnad jämfört med Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. 3) Med låginkomsttagare avser vi de personer över 65 år vars inkomster uppskattas vara högre än ca 10 procent och lägre än 90 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 10 (SCB:s inkomstfördelning). (Full grantipension, statligt finansierat grundskydd inom den allmänna pensionen, 2014 för en ogift uppgår till kronor i månaden och till kronor för en gift person. Det finns ett gediget regelverk kring storleken på garantipensionen och hur man är berättigad till den). Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 11

12 Diagram 4. Årlig skatt vid en inkomst på kronor i månaden, för en pensionär och en löntagare skillnaden är den sk pensionärsskatten Pensionär. Anställd. Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Ett pensionärshushåll, där båda individer har en låg pension, har förlorat kronor i högre skatt jämfört med om de jobbat. Sänkt skatt med kronor men den som arbetar har fått dubbelt så stor sänkning Under perioden har pensionären med låg inkomst fått en skattesänkning med totalt kronor tack vare de förhöjda grundavdragen. Men jobbskatteavdragen har samtidigt sänkt skatten med totalt kronor för den som förvärvsarbetar. Jämfört med 2006 har skatten 2014 för pensionären sänkts med kronor på årsbasis och med kronor för den som arbetar. Inkomstutveckling och beskattning Sedan 2006 har dock både pensions- och arbetsinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en månadsinkomst på kronor år 2006 för båda grupper med hänsyn till den utveckling som varit för löner och pensioner till 2014 skulle pensionären i dag haft en månadsinkomst på kronor 2014 och löntagaren en lön på kronor. Netto efter skatt har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med efter skatt, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och pensionärsskatten. Stora inkomstskillnader bland pensionärerna Det finns stora inkomstskillnader bland Sveriges pensionärer. Det förklaras av olika nivåer på tidigare arbetsinkomster och antal arbetsår. Fördelningen mellan allmän pension (och premiepension), tjänstepension och privat pensionssparande har också stor betydelse tillsammans med pensionärens ålder. Detta avspeglas i medelinkomsten för de som är över 65 år. Högst medelinkomst (SCB 2011) uppvisar åldersintervallet år med kronor ( kr/mån) att jämföra med kronor för gruppen över 85 år ( kr/mån) och genomsnittet för dem över 65 år, kronor ( kr/mån). Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 12

13 Tabell 4. Medelinkomst 2011 för olika åldersgrupper, 65 år och äldre. (Kronor) Per månad Per år 65 år år år år år år Källa: SCB. Högre pensioner i åldersgruppen 65 år till 69 år Generellt ligger pensionerna högre i åldersgruppen år. Detta beror bl a på att nya pensionärer med högre arbetsinkomster kommer in i gruppen än de som lämnar, men det är också en konsekvens av att olika pensionsersättningar inom tjänstepensionen och andra delar ofta trappas av med tiden. Beskattningen av en pensionär och en anställd med kronor i månaden (medelinkomsten i gruppen 2011) visar på en högre skatt på kronor för pensionären under perioden På årbasis betalar pensionären kronor mer i skatt under 2014 än den som arbetar till samma lön. Sedan 2006 har dock pensionärens skatt sänkts med totalt kronor, medan arbetstagaren har fått en sänkning med kronor. Högsta pensionerna i gruppen år, kronor Höginkomsttagarna 4 i gruppen år har en årsinkomst på ca kronor och kronor i månaden. Det är strax över brytpunkten för statlig inkomstskatt, kronor i månaden och motsvarar en genomsnittslön för en banktjänsteman. I enlighet med våra tidigare beräkningar betalar dessa kronor i skatt 2014, vilket kan jämföras med kronor för den som arbetar med samma inkomst. Pensionären betalar kronor mer i skatt Mellan 2007 och 2014 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor. Således har pensionären betalat betydligt mer i skatt än den som arbetat till samma inkomst. Sänkt skatt med kronor och kronor för den som arbetar Under perioden har pensionären, år, med hög inkomst fått en skattesänkning med totalt kronor tack vare de höjda grundavdragen. Men jobbskatteavdragen har samtidigt sänkt skatten med totalt kronor för den som förvärvsarbetar. Jämfört med 2006 har skatten för pensionären sänkts 2014 med kronor på årsbasis och med kronor för löntagaren. 4) Med höginkomsttagare avser vi de personer år vars inkomster uppskattas vara högre än ca 90 procent och lägre än 10 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 90. SCB inkomstfördelningen. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 13

14 Tabell 5. Beskattning av en pensionär och en anställd med kronor i månaden. (Per år, kronor) Pensionär Anställd Pensionär betalar mer Pensionärspar betalar mer Total skatt Skattelättnad jämfört med Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 14

15 Ökat inkomstgap mellan pensionärer och löntagare Löne- och pensionsutveckling Pensionerna halkar efter Under perioden har pensionerna ökat i långsammare takt än lönerna. Förändringar av inkomstpensionen mellan två år bygger i huvudsak på förändringar i inkomst för dem som arbetar och betalar in pensionsavgifter och på följsamhetsindexeringen i pensionssystemet. Normala år i ekonomin baseras den allmänna pensionen på detta index som i sin tur utgår från inkomstindex minus 1,6 procentenheter. Det innebär att en individs pension över tid kommer att minska i förhållande till dem som fortfarande arbetar och tjänar in till sin pension. Samtidigt får vi från pensionsstarten lite mer än vad vi egentligen skulle ha haft. Tittar vi på inkomstutvecklingen under perioden för löntagare enligt inkomstindex så har inkomsterna i snitt ökat med 27,9 procent sedan Under samma period uppvisar pensionerna (allmänna pensionen och tilläggspensionen) en ökning med 6,2 procent. Ser vi till den reala utvecklingen har lönerna ökat med 15,8 procent samtidigt som pensionerna minskat med 3,9 procent. Det innebär att pensionerna förlorat nästan en femtedel i köpkraft i förhållande till lönerna. Samtidigt som löntagaren betalt allt mindre i skatt har de också haft en snabbare och mer gynnsam löneutveckling. Det bidrar till att skillnaderna mellan löntagarnas standard och pensionärernas växer snabbt. För att illustrera detta utgår vi i diagram 5 ifrån kronor i löne- och pensionsinkomst år 2006 lägger till utvecklingen fram till Då ser vi att månadsinkomsten för löntagaren ökat till kronor i månaden och pensionen till kronor. Diagram 5. Utveckling av månadsinkomst på kronor för en pensionär respektive arbetstagare, , löpande priser Genomsnittlig pension. Genomsnittlig lön. Real utveckling. Källa: Egna beräkningar och SCB. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 15

16 Den som jobbar har netto fått kronor mer att röra sig med Går vi in i skattetabell 32 för respektive år har löntagaren sedan 2006 tjänat kronor och betalt kronor i skatt. Motsvarande för pensionären är kronor och kronor i skatt. Således har löntagaren fått kronor i högre inkomst under perioden och samtidigt betalt kronor mindre i skatt. Det innebär netto ca kronor mer än pensionären att röra sig med. Skillnad mellan genomsnittspension och genomsnittsinkomst I diagram 6 visas hur medelinkomsten för arbetstagare och pensionärer utvecklats i löpande priser sedan En pensionsinkomst på kronor i månaden har ökat till kronor 2014 och en löneinkomst på kronor har ökat till kronor. Realt blir motsvarande ca kronor respektive kronor. Jämn utveckling av den disponibla inkomsten? Pensionsmyndigheten har räknat fram den disponibla inkomsten för 2012 och 2013 baserat på prognoser. Disponibel inkomst är summan av de skattepliktiga inkomsterna (löner och bidrag) och skattefria bidrag, minus skatt och övriga negativa transfereringar. Beräkningarna visar att de äldre, 65 år och äldre, har haft samma utveckling av den disponibla inkomsten som de i förvärvsaktiv ålder, år. Båda gruppers disponibla inkomst har ökat med 16 procent sedan 2006 (medianinkomst i fasta priser (2013 års priser)). När det gäller ålderspensionärerna som grupp ökar den ekonomiska standarden såväl absolut som i förhållande till andra grupper. Det beror framför allt på att nytillkomna pensionärer med bättre inkomster kommer in i systemet än de som faller ifrån. Gruppen ålderspensionärer blir ekonomiskt allt starkare. Samtidigt som de enskilda individerna överlag fått en real försämring de senaste åren genom sänkt inkomstpension och högre skatt än löntagarna. Diagram 6. Medelinkomst per månad före skatt, , löpande priser Genomsnittlig pension. Real utveckling. Genomsnittlig lön. Real utveckling Källa: Egna beräkningar och SCB. Anm. Medelinkomst 2006: arbetstagaren kr/mån och pensionären kr/mån. Förenklat beräkningarna så att även tjänstepensionsdelen beräknas efter samma princip som den allmänna pensionen. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 16

17 Skattesänkningar i fem steg Jobskatteavdraget sänkt skatt på arbetsinkomster Bakgrunden till jobbskatteavdraget var ett vallöfte regeringen, att öka skillnaden i inkomst efter skatt mellan dem som arbetar och dem som får sina inkomster från transfereringar, exempelvis arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer och studenter. Detta har blivit en central del av regeringens ekonomiska politik för att öka sysselsättningen. Avsikten är att öka incitamenten för dem som står utanför arbetsmarknaden att söka lediga arbeten, för att i förlängningen öka sysselsättningen. Skattesänkningen är utformad som en skattereduktion och inte som ett avdrag. Reduktionen minskar den skatt som ska betalas på lön (formellt inkomst av anställning) och aktiv näringsverksamhet i stället för att ha konstruktionen som ett avdrag som minskar skatten med en procentuell andel eller ett fast belopp givet vissa omständigheter. Skatten på pension och ersättningar från socialförsäkringar såsom sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa minskas dock inte. Reduktionen är proportionell mot prisbasbelopp, kommunalskattesats och inkomsten, i två olika skikt. Storleken på jobbskatteavdraget påverkas av inkomstens storlek och kommunalskatten i inkomsttagarens hemkommun. Jobbskatteavdraget har utformats i fem steg och infördes 2007, 2008, 2009, 2010 och Det första steget var det största och finansierades bland annat genom en höjning av egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen, slopat avdrag för medlemsavgifter i facklig organisation och a-kassa samt förändrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen. Det femte steget innebär att löntagarnas skatt sänkts med 89 miljarder kronor på årsbasis jämfört med Förhöjda grundavdrag, sänkt skatt för pensionärer Kritiken mot att pensionärerna hamnat vid sidan av jobbskatteavdraget har bemötts med extra grundavdrag 5 för personer fyllda 65 år infördes det första grundavdraget för pensionärer. Det är utformat på ett sådant sätt att särskilt de med låga pensioner skall tjäna på det. Ytterligare steg med höjt grundavdrag för pensionärer infördes 2010, 2011, 2013 och För personer som arbetar efter att de fyllt 65 år beräknas jobbskatteavdraget enligt regler som är mer förmånliga än vad som gäller för dem som arbetar och inte fyllt 65 år. I och med det femte steget kommer skatten för pensionärer att ha sänkts med 16,5 miljarder kronor de senaste sex åren. I debatten: bromsen och Persson I år sänks pensionerna med 2,7 procent för att balanseringen, den så kallade bromsen, i pensionssystemet slår till. Plånbokseffekterna av de sänkta pensionerna dämpas av skattesänkningen på 2,5 miljarder kronor för pensionärer. Garantipensionerna sänks med 0,2 procent och tjänstepensionen är i stort oförändrad. Bromsen innebär, i korthet, att pensionerna sänks när den svenska ekonomin går dåligt och intäkterna blir för små. Bromsen slog första gången till 2010 (sedan 2011 och 2014) och bedöms kosta en genomsnittlig pensionär 5) Grundavdrag är i praktiken den lägsta gräns där en inkomsttagare i Sverige börjar betala inkomstskatt. Säsongsarbetare, ungdomar och andra med mycket låga inkomster betalar i Sverige ingen skatt alls, liksom i de flesta andra länder. Rent tekniskt är skattesystemet utformat så att grundavdraget görs från bruttoinkomsten vid skatteberäkningen. Blir resultatet noll eller lägre så blir skattedebiteringen noll. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 17

18 Tabell 6. Skatteförändringar på lön och pension (År som ändringen trädde i kraft och storlek) År Skattesänkning (lön) Förhöjt grundavdrag (pension) 2007 Jobbskatteavdrag, steg 1 (ca 40 mdkr) 2008 Jobbskatteavdrag, steg 2 (10,7 mdkr) 2009 Jobbskatteavdrag, steg 3 (15 mdkr) Höjt grundavdrag, steg 1 (1,8 mdkr) 2010 Jobbskatteavdrag, steg 4 (10 mdkr) Höjt grundavdrag, steg 2 (3,5 mdkr) 2011 Höjt grundavdrag, steg 3 (7,5 mdkr) Höjt grundavdrag, steg 4 (1,15 mdkr) 2014 Jobbskatteavdrag, steg 5 (12 mdkr) Höjt grundavdrag, steg 5 (2,5 mdkr) Källa: Regeringens budgetpropositioner kronor i minskad pension enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten. Totat rör det sig om 75 miljarder kronor, sedan kompensation för höjd garantipension och bostadstillägg räknats bort. Snuvade Persson pensionärerna på 258 miljarder? I debatten om pensionssystemet och bromsen nämns ofta Göran Persson. Detta då den socialdemokratiska regeringen i tre steg under åren tagit totalt 258 miljarder kronor från AP-fonderna. Sveriges pensionärsorganisationer anför ofta att bromsen inte behövt slå till med sänkta pensioner som följd om dessa pengar varit kvar. Men överföringen skedde efter ett gemensamt beslut av de fem partierna i pensionsgruppen för att renodla pensionssystemet. Överföringen får AP-fonderna på 258 miljarder kronor gjordes för att kompensera staten för de kostnadsposter (t ex sjukersättning, garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningstillägg) som den tog över ansvaret för både ekonomiskt och praktiskt. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 18

19 Omkring 8 miljarder kronor att avskaffa pensionärsskatten Statsfinansiellt är det fullt möjligt att jämställa pensionsinkomster med förvärvsinkomster. Det beror till stor del på att de redan genomförda eller aviserade skattesänkningarna tagit oss mer än halvvägs till likställd skatt på pensionsinkomster. Totalt skulle ett likställande av förvärvs- och pensionsinkomst innebära ett årligt intäktsbortfall på omkring 7,5 till 8,5 miljarder kronor för staten när redan genomförda skattesänkningar räknas in. En sådan reform skulle kunna ske under en två- eller treårsperiod beroende av tillgängligt reformutrymme. Dock finns det, i praktiken, vissa svårigheter att genomföra lika skatt för pensionärer. Det beror på att regeringens skattesänkningar riktade mot pensionärer främst varit utformade som utökade grundavdrag, och därför relativt sett gynnat låginkomsttagare ännu mer än jobbskatteavdraget för förvärvsarbetande. Det kommer därför att vara svårt att helt likställa pensionsinkomster med löneinkomster, eftersom det inte är önskvärt att höja skatten för de pensionärer som har lägst inkomster. En viss fördyring av reformen är därför nödvändig, genom att delar av det utökade grundavdraget bibehålls. Exakt hur stor del av det utökade grundavdraget som måste behållas för att fördelningsprofilen på reformen ska vara acceptabel måste därför utredas. Fördyringen kommer dock troligtvis att vara av begränsad storlek, särskilt med tanke på att behovet av till exempel statligt bostadstillägg (som till större delen går till ålderspensionärer) minskar i och med sänkningen av skatten för pensionärer med låg inkomst. Det finns starka principiella skäl för att avskaffa den extra skatt som belastar landets pensionärer. En sådan reform kostar, men stimulerar samtidigt den inhemska efterfrågan. Lägre skatt för landets pensionärer skulle dessutom stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och på så sätt bidra till en ökning av den egna välfärden. När det gäller finansieringen av ett avskaffande finns det utrymme inom offentlig sektor att få mer valuta av våra skattepengar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vård, skola och omsorg. Det är möjligt att både förbättra välfärdens kärna och sänka skatter. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 19

20 Fakta om pensionärsgruppen Pensionärerna är inte en homogen grupp. Det finns en stor spridning i gruppen både när det gäller ekonomi och hälsa. Det finns pensionärer som knappt har råd med mat för dagen eller till sitt boende. Men det finns också pensionärer som lever livet med guldkant. Första november uppgick antalet ålderspensionärer i Sverige till ca 1,9 miljoner, det vill säga de i befolkningen som är 65 år eller äldre och inte förvärvsarbetar. Denna grupp utgör nära en femtedel av Sveriges befolkning. Men sett till antal röstberättigade uppgår åldersgruppen 65 år eller äldre till 26 procent, dvs var fjärde väljare. Tittar vi i Pensionsmyndighetens statistik uppgår antalet pensionärer till nära 2,1 miljoner personer. Detta beror bland annat på att man kan börja ta ut sin allmänna pension från 61 års ålder. Pensionen kan tas ut i hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels omfattning. Inkomstpension och premiepensionen kan tas ut vid olika tidpunkter. För dem som är berättigade till garantipension betalas den ut först vid 65 års ålder. Pensionens nivå beror till stor del på arbetsinkomsterna tidigare i livet. Bristen på ekonomisk jämställdhet för pensionärer är därför ett resultat av situationen på arbetsmarknaden under deras förvärvsaktiva period. Att kvinnor generellt har lägre pensioner förklaras främst av att de förvärvsarbetat i mindre omfattning och till lägre lön än män tidigare i livet. Pensionerna har ökat trendmässigt för såväl kvinnor som män sedan Det som ofta leder till en högre pension är att ha arbetat heltid, vara högutbildad och att ha en bra avtalspension. Tabell 7. Sveriges befolkning, äldre än 65 år. (Antal) Ålder 2013 (1/11) 0 64 år år år år år år Totalt Källa: SCB. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 20

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tiosperspektiv Innehåll gentemot löntagarna... 3 Pensionärernas beskattning... 8 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna PENSIONS- BLUFFEN Regeringen vilseleder om pensionerna Rapporten är skriven av Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, tel: 08 701 67 16 och publiceras 2008 09 16 2 3 Regeringens retorik : Göran Hägglund

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta Att fortsätta att arbeta istället för att ta ut pension innebär att den enskilde betalar totalt lägre skatt än om pension skulle betalas ut. Anledningen är att förvärvsarbete generellt ger lägre skatt

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Pensionerna efter pensioneringen

Pensionerna efter pensioneringen Pensionerna efter pensioneringen Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi September 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? 3 Hur fungerar systemet? 3 Pension med

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt Tagit ut enbart PP Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad från och med

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och övriga förmåner inom socialförsäkringen för dig som är pensionär. Du kan

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Missgynnar pensionssystemet kvinnor? 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år Kronor per månad Kronor per månad 40 000 35 000 30 000 25 000 20 40000

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 2005:4 Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 0283-0965 Inledning och sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för budgetår 2005 fått följande

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM PM59100 PM59009 2.1 1.0 2 (12) Sammanfattning De allmänna pensionsfonderna (utom den Sjunde AP-fonden) är tillsammans en buffertfond i ett så kallat fördelningssystem. Tidigare ingick de i ATP-systemet,

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

Vad blev det för pension?

Vad blev det för pension? Håkan Svärdman 08-772 71 62 0708-31 53 62 hakan.svardman@folksam.se Datum Sid 1(7) Välfärdsrapport: Vad blev det för pension? En jämförelse mellan pension och slutlön Sid 2(8) Facit på prognos Nyligen

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

Sysselsättning och pensionssystemet

Sysselsättning och pensionssystemet 1 (5) PM -06-13 Pensionsutvecklingsavdelningen Tommy Lowen 010-454 20 50 Sysselsättning och pensionssystemet Hur påverkas inkomstpensionssystemet av att sysselsättningsgraden ökar? Sysselsättningsgraden

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Swedbank. Vad vet du om din pension?

Swedbank. Vad vet du om din pension? Vad vet du om din pension? 2 Vad vet du om din pension? Vi vet att vi lever allt längre. Allt fler kommer att få uppleva gratulationer från kungaparet på sin hundrasdag. Kvinnor lever redan idag längre

Läs mer