Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?"

Transkript

1 Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal

2

3 Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Uppskattningsvis 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Det är bra. Kollektivavtalet innebär nämligen att du kan känna dig trygg både under ditt arbetsliv och när det är dags att gå i pension. Att tio procent saknar kollektivavtal kan tyckas lite. Men faktum är att det mot svarar närmare en halv miljon individer. Inom vissa branscher är det mer undantag än regel att arbetsgivaren har kollektivavtal. Bland de medarbetare som saknar kollektiv avtal finns många i så kallade nya branscher. Ett exempel är PR-branschen. Där ser det riktigt illa ut. Den undersökning Jusek gjort bland Sveriges 60 största PR-byråer visar att nio av tio byråer saknar kollektivavtal. Av de arbetsgivare som inte har ett kollektivavtal erbjuder vissa arbetsgivare en del av de förmåner som finns inom kollektivavtalen. I PRbranschen är det till exempel vanligt att erbjuda tjänste pension. Men såväl tjänstepension som andra försäkringar som inte är kollektivavtalade ställer höga kunskapskrav på både arbetsgivaren och med arbetaren. De måste ha koll på vad de olika försäkringarna inne håller, vad de kostar och vilket skydd de egentligen ger. Vad många inte vet är att avgifterna till de kollektivavtalade tjänstepensionerna är lägre och att villkoren är bättre än för alla andra tjänstepensionslösningar. Konsekvensen av att inte ha kollektivavtal blir oftast mindre pengar i pension för med arbetaren och dyrare premier för företagen. En halv miljon saknar kollektivavtal Jusek värnar om kollektivavtalen. Vi vet att kollek tivavtalen är viktiga för goda villkor i arbetslivet och en tryggad ålderdom. När alla på arbetsplatsen slipper undra över vad som gäller blir det mer tid att lägga på verksamheten. Det gäller både arbetsgivare och medarbetare. Så visst kan man fundera över varför PR-byråerna så sällan väljer att teckna kollektivavtal och vad det beror på. Vana, fördomar eller oförstånd? Men den här rapporten skrivs inte i första hand för att förmå alla PR-byråer att teckna kollektivavtal. Den skrivs för att du som arbetsgivare inom PR-branschen ska ha ett underlag när du funderar kring vilka villkor du erbjuder dina med arbetare. Och för att du som jobbar på en PR-byrå ska se vikten av att vara aktiv och se över vad din arbetsgivare erbjuder om du inte omfattas av kollektiv avtal. Annars riskerar du dina möjligheter till det liv du drömmer om som pensionär, eller att inte ha råd att vara föräldraledig så länge som du hade velat. Magnus Hedberg Magnus Hedberg Samhällspolitisk chef Jusek 3

4 Kollektivavtal mer undantag än regel i PR-branschen Juseks undersökning bland de 60 största PRbyråerna i Sverige visar att endast tio procent har kollektiv avtal eller hängavtal. 1 Knappt en tredjedel av byråernas vd:ar uppger att de övervägt eller överväger att teckna kollektivavtal och drygt hälften har räknat på vad det skulle innebära ekonomiskt för byrån. Har ni kollektivavtal/hängavtal? Vill PR-konsulterna inte ha kollektivavtal? Det i särklass vanligaste svaret på varför PRbyråerna inte har kollektivavtal är att det inte efterfrågas av de anställda. Hela 80 procent av vd:arna anger detta som ett skäl till varför de inte har kollektivavtal. Det kan jämföras med att drygt hälften svarar att de inte har kollektivavtal för att de villkor de erbjuder är så bra att de inte anser det nödvändigt. Nej Ja Varför har ni inte kollektivavtal/hängavtal? 80% 44% 52% 52% 28% 28% Det efterfrågas inte av de anställda 80% Vi erbjuder så bra villkor att vi inte anser det nödvändigt 52% Kollektivavtal begränsar våra möjligheter att sätta individuella löner 52% Det är inte kutym i branschen 44% Byrån är för liten 28% Det är för dyrt 28% Frågan medgav flera svar. Är det dyrt med kollektivavtal? En del arbetsgivare har svarat att de tycker att det är dyrt att ha kollektivavtal. Att teckna själva av talet kostar ingenting. Det som kostar är ett eventuellt medlemskap i ett arbetsgivarförbund samt de villkor arbetsgivaren åtar sig genom av talet. Som arbetsgivare kan du också teckna ett avtal utan att vara medlem i ett arbetsgivarförbund, ett så kallat hängavtal, men eftersom medlemskapet också ger försäkringsrabatter blir kollektivavtalet oftast billigare totalt sett för en förbundsansluten arbetsgivare. Administrationen kring de villkor du erbjuder dina medarbetare om du inte har kollektivavtal kan kosta en hel del. Dessutom kan det kosta mycket att erbjuda lika bra villkor som kollektivavtal. En individuell tjänstepensions lösning kan till exempel kosta kronor mer per anställd och år om den ska motsvara den kollektivavtalade tjänstepensionen. Visst kostar kollektivavtal, men det ger också tillbaka. Det är ett bra sätt att locka till dig kompetent personal, vårda den och behålla den. 4

5 Individuell lönesättning möjlig med kollektivavtal Att kollektivavtal är ett hinder för individuell lönesättning är fel. Många kollektivavtal är dessutom så kallade sifferlösa avtal. Det ger både arbetsgivare och medarbetare stort ansvar för lönebildningen på arbetsplatsen, samtidigt som facket finns med och garanterar en bra och fungerande process. Jusek tycker att lön ska sättas i dialog mellan chef och medarbetare och baseras på ansvar, prestation och resultat. Det förutsätter individuella och differentierade löner och ger som resultat att medarbetarna får ett ökat incitament att vara delaktiga i och utveckla verksamheten. Det här skulle få byråerna att teckna avtal Vi frågade också PR-byråerna vad som skulle få dem att teckna kollektivavtal. Också här rör det vanligaste svaret medarbetarnas inställning till kollektivavtal. 56 procent uppger att de skulle teckna kollektivavtal om de anställda krävde det. Det näst vanligaste skälet är om uppdragsgivare skulle kräva det. Fler än hälften skulle teckna kollektivavtal om de anställda krävde det Det här är ett kollektivavtal På en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal har representanter för arbetsgivaren och de anställda gemensamt kommit överens om vilka regler som ska gälla genom ett skriftligt avtal. Avtalet reglerar anställningsvillkor och övriga förhållandena på arbetsplatsen, till exempel medbestämmande och extra semesterdagar. Kollektivavtalet anger vad som minst ska gälla på arbetsplatsen, om arbetsgivaren och medarbetaren vill komma överens om ännu bättre individuella villkor går det med andra ord utmärkt. Kort och gott innebär kollektivavtal färdiga spelregler för arbetsgivarna och tydliga villkor för dem som arbetar där. Den som arbetar på en arbetsplats som saknar kollektiv avtal har bara de förmåner som han eller hon själv förhandlat fram eller som regleras i lag. Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de bestämmelser om: vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen, som exempelvis arbetsprestation, ansvar och svårighetsgrad och hur lönesättningsprocessen ska gå till hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom extra semesterdagar utöver de lagstadgade fem veckorna stöd vid omorganisation och nedskärningar ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid att du ska ha inflytande över ditt arbete, arbets miljön och vilka tider du jobbar kompetensutveckling 5

6 Håll koll på din pension. Vad många inte vet är att avgifterna till de kollektivavtalade tjänstepensionerna är lägre än alla andra tjänstepensioner. Tjänstepensionen har stor betydelse för framtiden Kollektivavtalen innebär färdiga spelregler för arbetsgivarna och tydliga villkor för dem som arbetar där. Men att kollektivavtalen också säker ställer att du som medarbetare får en bra till varo som pensionär, känner inte alla till. Många ser tjänstepensionen som något skilt från kollektivavtalen. Tjänstepensionen utgör minst en fjärdedel av den totala pensionen Eventuellt privat sparande Vad är tjänstepension? Uttryckt slarvigt innebär tjänstepension att din arbetsgivare varje månad gör premieinbetalningar till en pensionsförsäkring som du kan börja ta av när du går i pension. För många kommer tjänstepensionen att stå för omkring en fjärdedel eller mer av den totala pensionen. Det handlar med andra ord om mycket pengar som påtagligt kan påverka din levnadsstandard som pensionär. Den som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har tjänstepension. Men en arbetsgivare kan Premiepension Inkomstpension Tjänstepension Allmän pension 6

7 också teckna individuella tjänstepensionslösningar. Antingen för enskilda medarbetare, eller för hela arbetsplatsen. Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal är du garanterad en bra tjänstepension. Låga avgifter ingår i kollektivavtalspaketet och summan blir mer pension för pengarna. Men arbetar du på en arbetsplats utan kollektivavtal finns risken att din arbetsgivare inte avsätter några pengar alls till din pension, eller att den försäkringslösning arbetsgivaren valt är mindre förmånlig för dig som till slut ska ta del av den där påsen pensionspengar. Både avgifter och villkor kan skilja rejält mellan olika tjänstepensionslösningar. Juseks undersökning visar att hela 80 procent av PR-byråerna erbjuder alla anställda tjänstepension. Endast åtta procent erbjuder inte tjänstepension alls och tolv procent erbjuder tjänste pension till de anställda som själva för handlat fram den som en del av sina anställningsvillkor. Du tjänar en kvarts miljon på kollektivavtalad tjänstepension Oavsett om du har en kollektivavtalad eller ickekollektivavtalad tjänstepension är det viktigt att veta hur mycket den är värd. För dig som varken har kollektivavtal eller någon annan form av tjänste pensionslösning är svaret enkelt: du får precis den summa som lagen säger. Inte en krona mer. För dig som har tjänstepension finns två svar. Det ena är mer förmånligt än det andra, se exemplet nedan. Vad beror skillnaderna på? Trots att summan som arbetsgivaren avsatt i exemplet är densamma och att avkastningen har skattats lika blir det stor skillnad i pensions kapital vid 65-års ålder. Drygt en kvarts miljon för att vara exakt. I räkneexemplet beror skillnaderna uteslutande på att avgifterna varierar i de olika systemen. En annan vanlig kostnadsskillnad är att en individuell tjänstepensionslösning ofta innehåller provisioner till försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare. Fler fördelar med kollektivavtalad tjänstepension Kollektivavtalsgarantin ger dig alltid rätt till tjänstepension och andra kollektivavtalade försäkringar även om din arbetsgivare har slarvat med inbetalningarna för din räkning. Kollektivavtalad tjänstepension innebär alltid könsneutrala livslängdsantaganden. De kvinnor som har individuell tjänstepension riskerar att få en lägre summa varje år än sina manliga kollegor eftersom kvinnorna förväntas leva längre. Detta trots att de haft samma lön och att arbetsgivaren betalt in lika mycket till försäkringen Tjänstepensionskapital med kollektivavtal Tjänstepensionskapital utan kollektivavtal Totalt tjänstepensionskapital vid 65-års ålder Det skiljer kronor 2 mellan tjänstepension via kollektivavtalet och tjänstepension utan. 7

8 Ingen föräldralön i PR-branschen Ett jämnare uttag av föräldraledigheten brukar anges som en avgörande faktor för att Sveriges arbetsliv ska bli mer jämställt och Juseks undersökningar visar att detta är en viktig fråga för många unga. Möjligheten att kombinera familjeliv och arbete på schysta villkor värderas högt. 3 Receptet stavas föräldralön. Vad är föräldralön? De allra flesta kollektivavtal garanterar att du kan få föräldralön när du är föräldraledig. Föräldra lön innebär att arbetsgivaren kompletterar föräldra penningen från Försäkringskassan så att din ersättning under ledigheten motsvarar 90 procent av din lön. Bestämmelserna kring villkoren för att kunna få föräldralön och hur länge du kan få föräldra lön varierar mellan olika kollektivavtal. Det här skulle få byråerna att erbjuda föräldralön Företag som inte har kollektivavtal kan naturligtvis också erbjuda föräldralön, men ändå visar undersökningen att inte en enda PR-byrå utan kollektivavtal erbjuder alla anställda Föräldralön bidrar till ett mer jämställt arbetsliv löneutfyllnad vid föräldraledighet. En mycket liten andel, fyra procent, svarade att de erbjuder löneutfyllnad vid föräldraledighet till de anställda som själva förhandlat fram det som en del av sina anställningsvillkor. Den främsta anledningen till att de kollektivavtals lösa byråerna inte heller erbjuder föräldralön är att de tycker att det är för dyrt, vilket hälften av vd:arna svarade. Det näst vanligaste svaret är att det inte efterfrågas av de anställda och att byrån erbjuder så bra övriga villkor att man inte anser det nödvändigt. Kostnaden var också det vanligaste svaret när vi ställde frågan om vad som skulle kunna få byrån att erbjuda samtliga anställda löneutfyllnad vid föräldraledighet. Knappt hälften av byråerna svarade att vi fick råd, 38 procent att det gav konkurrensfördelar och 33 procent att de anställda kräver det. Vad betyder det för PR-branschen? Föräldralönen lyser med andra ord näst intill helt med sin frånvaro inom PR-branschen. Det betyder inte bara att småbarnsföräldrarna på PRbyråer generellt har sämre förutsättningar att vara föräldralediga i den omfattning de önskar och att de tvingas leva på mindre än de flesta andra småbarnsföräldrar under sin föräldraledighet. Det betyder också att PR-byråerna äventyrar sin framtida kompetensförsörjning. I förlängningen riskerar en hel bransch att väljas bort av unga. Småbarnsföräldrars effektivitet ska heller inte underskattas. Det här ger kollektivavtalet i föräldralön PR-konsulten Konrad jobbar sedan fem år på en byrå som har kollektivavtal. Han är 32 år och tjänar kronor per månad. Han är föräldraledig i nio månader. Kollektivavtalet ger honom föräldralön i sex månader med kronor per månad. Det blir totalt drygt kronor totalt under föräldraledigheten. 8

9 Vinsterna med kollektivavtal Vilka är de främsta skälen till att teckna kollektivavtal enligt de tio procent av byråerna som erbjuder kollektivavtal? De vanligaste skälen att ha kollektivavtal 100% 67% Ett antal av Juseks kollektivavtal är så kallade siffer lösa avtal, vilka ger stort utrymme för dig som individ att påverka din lön, samtidigt som vi finns med och garanterar en bra och fungerande process. Kollektivavtalen innehåller också bestämmelser kring arbetstid, hur mycket arbetsgivaren ska bidra med vid föräldraledighet eller sjukdom, extra semesterdagar, försäkringar och kompetensutveckling. Listan skulle kunna göras mycket längre. Kort sagt är det värt mycket, både i trygghet, men också i rena pengar att välja en arbetsgivare som har kollektivavtal. 67% 33% 67% 33% Det innebär viktiga förmåner för de anställda som tjänstepension, försäkringar etcetera 100% Det ger bra vägledning och skapar enkelhet och tydlighet 67% Kollektivavtal/hängavtal ger byrån mer fördelaktiga tjänstpensionslösningar 67% Det gör oss till en attraktiv arbetsgivare när vi ska rekrytera/behålla personal 67% Det efterfrågas av de anställda 33% Det ger fördelar vid konkurrens om uppdrag 33% Frågan medgav flera svar. Vinsterna för dig som arbetstagare Kollektivavtal betyder att de flesta villkoren på arbetsplatsen redan är färdigförhandlade och dessutom på en bra nivå. För dig som ska jobba där innebär det trygghet och en försäkran om att någon redan tänkt över vilka olika situationer som kan uppstå under ett arbetsliv och hur dina arbetsvillkor behöver se ut för att hela vägen från den första skälvande arbetsdagen till den sista ska bli bra. Du slipper helt enkelt att oroa dig. Kollektivavtal innehåller alltid minimivillkor, så vill du erbjuda något mer till dina medarbetare, utöver det som redan är avtalat, så går det utmärkt. 9

10 Vinsterna för dig som arbetsgivare För dig som arbetsgivare betyder kollektivavtal att du spar tid och slipper krångel. Du behöver inte börja om vid varje ny anställning och du kan vara säker på att du erbjuder dina med arbetare schysta villkor. Det gör dig till en modern och attraktiv arbetsgivare. Och faktum är att kollektiv avtalet skapar en grundtrygghet också för dig som är arbetsgivare. När alla på arbetsplatsen slipper undra över vad som gäller blir det mer tid att lägga på verksamheten. Det gäller både dig och dina medarbetare. Sammantaget ger kollektivavtalet vinster för både arbetsgivare och medarbetare. Så visst är det väl lite konstigt att så få PR-byråer tecknar kollektivavtal och att de uppger att de anställda inte efterfrågar det? För dig som arbetar på en arbetsplats som saknar kollektivavtal gäller bara de förmåner som du själv förhandlat fram eller som regleras i lag. 10

11 Om undersökningen Jusek har frågat vd eller motsvarande för Sveriges 60 största PR-byråer om deras inställning till kollektiv avtal. Undersökningen genomfördes under april och maj Först skickades en enkät ut via mejl, denna följdes sedan upp med telefonintervjuer. Den samman tagna svarsfrekvensen är 50 procent. Byråerna i undersökningen har 7 med arbetare eller fler och en omsättning om minst fem miljoner. Resultatet har dessutom rensats från byråer som uppgav att andelen delägare eller motsvarande på byrån var större än 40 procent av det totala antalet personer som arbetar på byrån. Fotnötter 1 Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället för kollektivavtal teckna ett så kallat hängavtal med de anställdas fackliga organisation. Hängavtalet innebär att du och den fackliga organisationen är överens om att följa de avtal som gäller inom den aktuella branschen. 2 Beräkningarna är utförda av PTK och visar skillnaderna i tjänstepensionskapital vid 65-års ålder för en PR-konsult som arbetat med kollektivavtal och därmed omfattas av ITP 1, och en PR-konsult som har en tjänstepensionslösning utan kollektivavtal. Till grund för beräkningarna har lönestatistik som fångar in gruppen PR-konsulter från SCB använts. Ingånglönen har enligt SCB-statistiken satts till kronor per månad för en 27-årig PR-konsult. Lönen har sedan räknats upp med 3 procent årligen. För att exemplen ska vara jämförbara har samma premieinbetalning använts. Administrationskostnad 1 procent till Collectum eller annan administratör är avdragen från premien. Avkastningen i exemplet har beräknats till 5,5 procent före inflation. Representativa avgifter har används för respektive tjänstepensionslösning. För ITP som upphandlas kollektivt innebär det 0,13 procent trad (ickevalet) och 0,39 procent fond (snittet). För en tjänstepension på den öppna marknaden innebär det snittavgifter för trad 0,65 procent och fond 0,86 procent. Tjänstepensionskapitalet redovisas efter avkastningsskatt och avgifter. 3 Juseks arbetsmarknadsundersökning

12 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, Stockholm Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg Tel E-post Fotoskrift AB ex JustNu Östermalm

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION

TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION Blev det inte mer än så här? Min Pension: www.minpension.se Konsumenternas Försäkringsbyrå: www.bankforsakring.konsumenternas.se Pensionsmyndigheten: www.pensionsmyndigheten.se KPA9415 13-03 Annika Creutzer

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Hög tid för en modern arbetsmarknad Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Innehållsförteckning Lönesättning i takt

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer