Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?"

Transkript

1 Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal

2

3 Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Uppskattningsvis 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Det är bra. Kollektivavtalet innebär nämligen att du kan känna dig trygg både under ditt arbetsliv och när det är dags att gå i pension. Att tio procent saknar kollektivavtal kan tyckas lite. Men faktum är att det mot svarar närmare en halv miljon individer. Inom vissa branscher är det mer undantag än regel att arbetsgivaren har kollektivavtal. Bland de medarbetare som saknar kollektiv avtal finns många i så kallade nya branscher. Ett exempel är PR-branschen. Där ser det riktigt illa ut. Den undersökning Jusek gjort bland Sveriges 60 största PR-byråer visar att nio av tio byråer saknar kollektivavtal. Av de arbetsgivare som inte har ett kollektivavtal erbjuder vissa arbetsgivare en del av de förmåner som finns inom kollektivavtalen. I PRbranschen är det till exempel vanligt att erbjuda tjänste pension. Men såväl tjänstepension som andra försäkringar som inte är kollektivavtalade ställer höga kunskapskrav på både arbetsgivaren och med arbetaren. De måste ha koll på vad de olika försäkringarna inne håller, vad de kostar och vilket skydd de egentligen ger. Vad många inte vet är att avgifterna till de kollektivavtalade tjänstepensionerna är lägre och att villkoren är bättre än för alla andra tjänstepensionslösningar. Konsekvensen av att inte ha kollektivavtal blir oftast mindre pengar i pension för med arbetaren och dyrare premier för företagen. En halv miljon saknar kollektivavtal Jusek värnar om kollektivavtalen. Vi vet att kollek tivavtalen är viktiga för goda villkor i arbetslivet och en tryggad ålderdom. När alla på arbetsplatsen slipper undra över vad som gäller blir det mer tid att lägga på verksamheten. Det gäller både arbetsgivare och medarbetare. Så visst kan man fundera över varför PR-byråerna så sällan väljer att teckna kollektivavtal och vad det beror på. Vana, fördomar eller oförstånd? Men den här rapporten skrivs inte i första hand för att förmå alla PR-byråer att teckna kollektivavtal. Den skrivs för att du som arbetsgivare inom PR-branschen ska ha ett underlag när du funderar kring vilka villkor du erbjuder dina med arbetare. Och för att du som jobbar på en PR-byrå ska se vikten av att vara aktiv och se över vad din arbetsgivare erbjuder om du inte omfattas av kollektiv avtal. Annars riskerar du dina möjligheter till det liv du drömmer om som pensionär, eller att inte ha råd att vara föräldraledig så länge som du hade velat. Magnus Hedberg Magnus Hedberg Samhällspolitisk chef Jusek 3

4 Kollektivavtal mer undantag än regel i PR-branschen Juseks undersökning bland de 60 största PRbyråerna i Sverige visar att endast tio procent har kollektiv avtal eller hängavtal. 1 Knappt en tredjedel av byråernas vd:ar uppger att de övervägt eller överväger att teckna kollektivavtal och drygt hälften har räknat på vad det skulle innebära ekonomiskt för byrån. Har ni kollektivavtal/hängavtal? Vill PR-konsulterna inte ha kollektivavtal? Det i särklass vanligaste svaret på varför PRbyråerna inte har kollektivavtal är att det inte efterfrågas av de anställda. Hela 80 procent av vd:arna anger detta som ett skäl till varför de inte har kollektivavtal. Det kan jämföras med att drygt hälften svarar att de inte har kollektivavtal för att de villkor de erbjuder är så bra att de inte anser det nödvändigt. Nej Ja Varför har ni inte kollektivavtal/hängavtal? 80% 44% 52% 52% 28% 28% Det efterfrågas inte av de anställda 80% Vi erbjuder så bra villkor att vi inte anser det nödvändigt 52% Kollektivavtal begränsar våra möjligheter att sätta individuella löner 52% Det är inte kutym i branschen 44% Byrån är för liten 28% Det är för dyrt 28% Frågan medgav flera svar. Är det dyrt med kollektivavtal? En del arbetsgivare har svarat att de tycker att det är dyrt att ha kollektivavtal. Att teckna själva av talet kostar ingenting. Det som kostar är ett eventuellt medlemskap i ett arbetsgivarförbund samt de villkor arbetsgivaren åtar sig genom av talet. Som arbetsgivare kan du också teckna ett avtal utan att vara medlem i ett arbetsgivarförbund, ett så kallat hängavtal, men eftersom medlemskapet också ger försäkringsrabatter blir kollektivavtalet oftast billigare totalt sett för en förbundsansluten arbetsgivare. Administrationen kring de villkor du erbjuder dina medarbetare om du inte har kollektivavtal kan kosta en hel del. Dessutom kan det kosta mycket att erbjuda lika bra villkor som kollektivavtal. En individuell tjänstepensions lösning kan till exempel kosta kronor mer per anställd och år om den ska motsvara den kollektivavtalade tjänstepensionen. Visst kostar kollektivavtal, men det ger också tillbaka. Det är ett bra sätt att locka till dig kompetent personal, vårda den och behålla den. 4

5 Individuell lönesättning möjlig med kollektivavtal Att kollektivavtal är ett hinder för individuell lönesättning är fel. Många kollektivavtal är dessutom så kallade sifferlösa avtal. Det ger både arbetsgivare och medarbetare stort ansvar för lönebildningen på arbetsplatsen, samtidigt som facket finns med och garanterar en bra och fungerande process. Jusek tycker att lön ska sättas i dialog mellan chef och medarbetare och baseras på ansvar, prestation och resultat. Det förutsätter individuella och differentierade löner och ger som resultat att medarbetarna får ett ökat incitament att vara delaktiga i och utveckla verksamheten. Det här skulle få byråerna att teckna avtal Vi frågade också PR-byråerna vad som skulle få dem att teckna kollektivavtal. Också här rör det vanligaste svaret medarbetarnas inställning till kollektivavtal. 56 procent uppger att de skulle teckna kollektivavtal om de anställda krävde det. Det näst vanligaste skälet är om uppdragsgivare skulle kräva det. Fler än hälften skulle teckna kollektivavtal om de anställda krävde det Det här är ett kollektivavtal På en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal har representanter för arbetsgivaren och de anställda gemensamt kommit överens om vilka regler som ska gälla genom ett skriftligt avtal. Avtalet reglerar anställningsvillkor och övriga förhållandena på arbetsplatsen, till exempel medbestämmande och extra semesterdagar. Kollektivavtalet anger vad som minst ska gälla på arbetsplatsen, om arbetsgivaren och medarbetaren vill komma överens om ännu bättre individuella villkor går det med andra ord utmärkt. Kort och gott innebär kollektivavtal färdiga spelregler för arbetsgivarna och tydliga villkor för dem som arbetar där. Den som arbetar på en arbetsplats som saknar kollektiv avtal har bara de förmåner som han eller hon själv förhandlat fram eller som regleras i lag. Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de bestämmelser om: vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen, som exempelvis arbetsprestation, ansvar och svårighetsgrad och hur lönesättningsprocessen ska gå till hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom extra semesterdagar utöver de lagstadgade fem veckorna stöd vid omorganisation och nedskärningar ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid att du ska ha inflytande över ditt arbete, arbets miljön och vilka tider du jobbar kompetensutveckling 5

6 Håll koll på din pension. Vad många inte vet är att avgifterna till de kollektivavtalade tjänstepensionerna är lägre än alla andra tjänstepensioner. Tjänstepensionen har stor betydelse för framtiden Kollektivavtalen innebär färdiga spelregler för arbetsgivarna och tydliga villkor för dem som arbetar där. Men att kollektivavtalen också säker ställer att du som medarbetare får en bra till varo som pensionär, känner inte alla till. Många ser tjänstepensionen som något skilt från kollektivavtalen. Tjänstepensionen utgör minst en fjärdedel av den totala pensionen Eventuellt privat sparande Vad är tjänstepension? Uttryckt slarvigt innebär tjänstepension att din arbetsgivare varje månad gör premieinbetalningar till en pensionsförsäkring som du kan börja ta av när du går i pension. För många kommer tjänstepensionen att stå för omkring en fjärdedel eller mer av den totala pensionen. Det handlar med andra ord om mycket pengar som påtagligt kan påverka din levnadsstandard som pensionär. Den som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har tjänstepension. Men en arbetsgivare kan Premiepension Inkomstpension Tjänstepension Allmän pension 6

7 också teckna individuella tjänstepensionslösningar. Antingen för enskilda medarbetare, eller för hela arbetsplatsen. Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal är du garanterad en bra tjänstepension. Låga avgifter ingår i kollektivavtalspaketet och summan blir mer pension för pengarna. Men arbetar du på en arbetsplats utan kollektivavtal finns risken att din arbetsgivare inte avsätter några pengar alls till din pension, eller att den försäkringslösning arbetsgivaren valt är mindre förmånlig för dig som till slut ska ta del av den där påsen pensionspengar. Både avgifter och villkor kan skilja rejält mellan olika tjänstepensionslösningar. Juseks undersökning visar att hela 80 procent av PR-byråerna erbjuder alla anställda tjänstepension. Endast åtta procent erbjuder inte tjänstepension alls och tolv procent erbjuder tjänste pension till de anställda som själva för handlat fram den som en del av sina anställningsvillkor. Du tjänar en kvarts miljon på kollektivavtalad tjänstepension Oavsett om du har en kollektivavtalad eller ickekollektivavtalad tjänstepension är det viktigt att veta hur mycket den är värd. För dig som varken har kollektivavtal eller någon annan form av tjänste pensionslösning är svaret enkelt: du får precis den summa som lagen säger. Inte en krona mer. För dig som har tjänstepension finns två svar. Det ena är mer förmånligt än det andra, se exemplet nedan. Vad beror skillnaderna på? Trots att summan som arbetsgivaren avsatt i exemplet är densamma och att avkastningen har skattats lika blir det stor skillnad i pensions kapital vid 65-års ålder. Drygt en kvarts miljon för att vara exakt. I räkneexemplet beror skillnaderna uteslutande på att avgifterna varierar i de olika systemen. En annan vanlig kostnadsskillnad är att en individuell tjänstepensionslösning ofta innehåller provisioner till försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare. Fler fördelar med kollektivavtalad tjänstepension Kollektivavtalsgarantin ger dig alltid rätt till tjänstepension och andra kollektivavtalade försäkringar även om din arbetsgivare har slarvat med inbetalningarna för din räkning. Kollektivavtalad tjänstepension innebär alltid könsneutrala livslängdsantaganden. De kvinnor som har individuell tjänstepension riskerar att få en lägre summa varje år än sina manliga kollegor eftersom kvinnorna förväntas leva längre. Detta trots att de haft samma lön och att arbetsgivaren betalt in lika mycket till försäkringen Tjänstepensionskapital med kollektivavtal Tjänstepensionskapital utan kollektivavtal Totalt tjänstepensionskapital vid 65-års ålder Det skiljer kronor 2 mellan tjänstepension via kollektivavtalet och tjänstepension utan. 7

8 Ingen föräldralön i PR-branschen Ett jämnare uttag av föräldraledigheten brukar anges som en avgörande faktor för att Sveriges arbetsliv ska bli mer jämställt och Juseks undersökningar visar att detta är en viktig fråga för många unga. Möjligheten att kombinera familjeliv och arbete på schysta villkor värderas högt. 3 Receptet stavas föräldralön. Vad är föräldralön? De allra flesta kollektivavtal garanterar att du kan få föräldralön när du är föräldraledig. Föräldra lön innebär att arbetsgivaren kompletterar föräldra penningen från Försäkringskassan så att din ersättning under ledigheten motsvarar 90 procent av din lön. Bestämmelserna kring villkoren för att kunna få föräldralön och hur länge du kan få föräldra lön varierar mellan olika kollektivavtal. Det här skulle få byråerna att erbjuda föräldralön Företag som inte har kollektivavtal kan naturligtvis också erbjuda föräldralön, men ändå visar undersökningen att inte en enda PR-byrå utan kollektivavtal erbjuder alla anställda Föräldralön bidrar till ett mer jämställt arbetsliv löneutfyllnad vid föräldraledighet. En mycket liten andel, fyra procent, svarade att de erbjuder löneutfyllnad vid föräldraledighet till de anställda som själva förhandlat fram det som en del av sina anställningsvillkor. Den främsta anledningen till att de kollektivavtals lösa byråerna inte heller erbjuder föräldralön är att de tycker att det är för dyrt, vilket hälften av vd:arna svarade. Det näst vanligaste svaret är att det inte efterfrågas av de anställda och att byrån erbjuder så bra övriga villkor att man inte anser det nödvändigt. Kostnaden var också det vanligaste svaret när vi ställde frågan om vad som skulle kunna få byrån att erbjuda samtliga anställda löneutfyllnad vid föräldraledighet. Knappt hälften av byråerna svarade att vi fick råd, 38 procent att det gav konkurrensfördelar och 33 procent att de anställda kräver det. Vad betyder det för PR-branschen? Föräldralönen lyser med andra ord näst intill helt med sin frånvaro inom PR-branschen. Det betyder inte bara att småbarnsföräldrarna på PRbyråer generellt har sämre förutsättningar att vara föräldralediga i den omfattning de önskar och att de tvingas leva på mindre än de flesta andra småbarnsföräldrar under sin föräldraledighet. Det betyder också att PR-byråerna äventyrar sin framtida kompetensförsörjning. I förlängningen riskerar en hel bransch att väljas bort av unga. Småbarnsföräldrars effektivitet ska heller inte underskattas. Det här ger kollektivavtalet i föräldralön PR-konsulten Konrad jobbar sedan fem år på en byrå som har kollektivavtal. Han är 32 år och tjänar kronor per månad. Han är föräldraledig i nio månader. Kollektivavtalet ger honom föräldralön i sex månader med kronor per månad. Det blir totalt drygt kronor totalt under föräldraledigheten. 8

9 Vinsterna med kollektivavtal Vilka är de främsta skälen till att teckna kollektivavtal enligt de tio procent av byråerna som erbjuder kollektivavtal? De vanligaste skälen att ha kollektivavtal 100% 67% Ett antal av Juseks kollektivavtal är så kallade siffer lösa avtal, vilka ger stort utrymme för dig som individ att påverka din lön, samtidigt som vi finns med och garanterar en bra och fungerande process. Kollektivavtalen innehåller också bestämmelser kring arbetstid, hur mycket arbetsgivaren ska bidra med vid föräldraledighet eller sjukdom, extra semesterdagar, försäkringar och kompetensutveckling. Listan skulle kunna göras mycket längre. Kort sagt är det värt mycket, både i trygghet, men också i rena pengar att välja en arbetsgivare som har kollektivavtal. 67% 33% 67% 33% Det innebär viktiga förmåner för de anställda som tjänstepension, försäkringar etcetera 100% Det ger bra vägledning och skapar enkelhet och tydlighet 67% Kollektivavtal/hängavtal ger byrån mer fördelaktiga tjänstpensionslösningar 67% Det gör oss till en attraktiv arbetsgivare när vi ska rekrytera/behålla personal 67% Det efterfrågas av de anställda 33% Det ger fördelar vid konkurrens om uppdrag 33% Frågan medgav flera svar. Vinsterna för dig som arbetstagare Kollektivavtal betyder att de flesta villkoren på arbetsplatsen redan är färdigförhandlade och dessutom på en bra nivå. För dig som ska jobba där innebär det trygghet och en försäkran om att någon redan tänkt över vilka olika situationer som kan uppstå under ett arbetsliv och hur dina arbetsvillkor behöver se ut för att hela vägen från den första skälvande arbetsdagen till den sista ska bli bra. Du slipper helt enkelt att oroa dig. Kollektivavtal innehåller alltid minimivillkor, så vill du erbjuda något mer till dina medarbetare, utöver det som redan är avtalat, så går det utmärkt. 9

10 Vinsterna för dig som arbetsgivare För dig som arbetsgivare betyder kollektivavtal att du spar tid och slipper krångel. Du behöver inte börja om vid varje ny anställning och du kan vara säker på att du erbjuder dina med arbetare schysta villkor. Det gör dig till en modern och attraktiv arbetsgivare. Och faktum är att kollektiv avtalet skapar en grundtrygghet också för dig som är arbetsgivare. När alla på arbetsplatsen slipper undra över vad som gäller blir det mer tid att lägga på verksamheten. Det gäller både dig och dina medarbetare. Sammantaget ger kollektivavtalet vinster för både arbetsgivare och medarbetare. Så visst är det väl lite konstigt att så få PR-byråer tecknar kollektivavtal och att de uppger att de anställda inte efterfrågar det? För dig som arbetar på en arbetsplats som saknar kollektivavtal gäller bara de förmåner som du själv förhandlat fram eller som regleras i lag. 10

11 Om undersökningen Jusek har frågat vd eller motsvarande för Sveriges 60 största PR-byråer om deras inställning till kollektiv avtal. Undersökningen genomfördes under april och maj Först skickades en enkät ut via mejl, denna följdes sedan upp med telefonintervjuer. Den samman tagna svarsfrekvensen är 50 procent. Byråerna i undersökningen har 7 med arbetare eller fler och en omsättning om minst fem miljoner. Resultatet har dessutom rensats från byråer som uppgav att andelen delägare eller motsvarande på byrån var större än 40 procent av det totala antalet personer som arbetar på byrån. Fotnötter 1 Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället för kollektivavtal teckna ett så kallat hängavtal med de anställdas fackliga organisation. Hängavtalet innebär att du och den fackliga organisationen är överens om att följa de avtal som gäller inom den aktuella branschen. 2 Beräkningarna är utförda av PTK och visar skillnaderna i tjänstepensionskapital vid 65-års ålder för en PR-konsult som arbetat med kollektivavtal och därmed omfattas av ITP 1, och en PR-konsult som har en tjänstepensionslösning utan kollektivavtal. Till grund för beräkningarna har lönestatistik som fångar in gruppen PR-konsulter från SCB använts. Ingånglönen har enligt SCB-statistiken satts till kronor per månad för en 27-årig PR-konsult. Lönen har sedan räknats upp med 3 procent årligen. För att exemplen ska vara jämförbara har samma premieinbetalning använts. Administrationskostnad 1 procent till Collectum eller annan administratör är avdragen från premien. Avkastningen i exemplet har beräknats till 5,5 procent före inflation. Representativa avgifter har används för respektive tjänstepensionslösning. För ITP som upphandlas kollektivt innebär det 0,13 procent trad (ickevalet) och 0,39 procent fond (snittet). För en tjänstepension på den öppna marknaden innebär det snittavgifter för trad 0,65 procent och fond 0,86 procent. Tjänstepensionskapitalet redovisas efter avkastningsskatt och avgifter. 3 Juseks arbetsmarknadsundersökning

12 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, Stockholm Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg Tel E-post Fotoskrift AB ex JustNu Östermalm

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm Din lön GillSans Trygga studier Light 35/36 GillSans studielivspolitiska Light 24/26 ställningstaganden Dags att förbättra studenternas Gill Sans Regular situation 16/17, cirkelns storlek 48x48 mm Dags

Läs mer

Kollektivavtal utan avkall på #9/07

Kollektivavtal utan avkall på #9/07 #9/07»Avtalet ger tydligare och bättre förutsättningar för en starkare koppling mellan individens insatser och hennes eller hans lön. Edel Karlsson Håål ordförande Saco-s ledare nästa uppslag» Kollektivavtal

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Förtroendearbetstid. en vägledning. Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Förtroendearbetstid. en vägledning. Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare samhällsvetare Förtroendearbetstid en vägledning Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Vad är förtroendearbetstid? I det statliga avtalet ALFA 1 finns bestämmelser

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Många studenter arbetar gratis Kompetens ska värderas även i pengar Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför arbetslivet.

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer