I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade"

Transkript

1 HE 20 SM 0301 Inkomster och bidrag 2001 Individuppgifter Income and allowances I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade Den sammanräknade förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet) var år kronor (medelbelopp för personer 20 år och äldre som var folkbokförda i Sverige ). Det innebar en ökning med 2,1 procent, räknat i fasta priser, mellan 2000 och Medelinkomsten för män är markant högre än för kvinnor, kronor mot kronor. Beloppet för kvinnor var därmed 68,7 procent av beloppet för män. År 1991 var motsvarande andel 65,2 procent. Inkomstskillnaden kan till stor del förklaras av att kvinnor i genomsnitt har kortare arbetstid och lägre lön. Mellan åren 2000 och 2001 ökade den sammanräknade förvärvsinkomsten procentuellt något mer för kvinnor än för män, 2,5 procent mot 1,8 procent. Räknat i kronor ökade dock skillnaden mellan könen med 300 kronor. Kraftigt minskade inkomster av kapital Inkomsttagarna (20 år och äldre) hade 2001 överskott av kapital på totalt 90 miljarder. Det var nästan 40 procent mindre än rekordåret 2000 och en tillbakagång till nivån Hans Heggemann, SCB, tfn , Håkan Schultz, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie HE Hushållens ekonomi. Utkom den 16 maj Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 HE 20 SM 0301 Innehåll Statistiken med kommentarer 3 Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade 3 Kraftigt minskade inkomster av kapital 4 Pensionerna ökade med knappt en procent 5 Tabeller 6 1. Sammanräknad förvärvsinkomst år Andelen personer efter inkomst och kön 6 2. Över- och underskott av kapital år Antalet inkomsttagare efter belopp på över-/underskott och kön 7 3. Pensioner år Pensionärer, 65 år och däröver, fördelade efter kön, ålder, pensionens storlek samt summa förvärvs- och kapitalinkomst 8 Diagram 9 1. Sammanräknad förvärvsinkomst år Medelvärden efter ålder och kön för den folkbokförda befolkningen Sammanräknad förvärvsinkomst Årlig utveckling i fasta priser efter kön. 9 Kartor Sammanräknad förvärvsinkomst år Medelvärden i kommunerna för den folkbokförda befolkningen Överskott av kapital år Medelvärden i kommunerna för den folkbokförda befolkningen, 20 år och äldre, Pension år Medelvärden i kommunerna för den folkbokförda befolkningen, 65 år och äldre, Fakta om statistiken 13 Detta omfattar statistiken 13 Definitioner och förklaringar 13 Så görs statistiken 14 Statistikens tillförlitlighet 15 Bra att veta 15 Annan statistik 15 In English 16 Summary 16 List of tables 16 List of terms 16

3 SCB 3 HE 20 SM 0301 Statistiken med kommentarer Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade Den sammanräknade förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet) var år kronor (medelbelopp för personer 20 år och äldre som var folkbokförda i Sverige ). Det innebar en ökning med 2,1 procent, räknat i fasta priser, mellan 2000 och Medelinkomsten för män är markant högre än för kvinnor, kronor mot kronor. Beloppet för kvinnor var därmed 68,7 procent av beloppet för män. År 1991 var motsvarande andel 65,2 procent. Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor kan till stor del förklaras av att kvinnor i genomsnitt har kortare arbetstid och lägre lön. Mellan åren 2000 och 2001 ökade den sammanräknade förvärvsinkomsten procentuellt något mer för kvinnor än för män, 2,5 procent mot 1,8 procent. Räknat i kronor ökade dock skillnaden mellan könen, men bara med 300 kronor. Mellan åren 1999 och 2000 var ökningen i procent större för män än för kvinnor och skillnaden räknat i kronor ökade med hela kronor. Mellan åren 1996 och 2001 ökade medelinkomsten med 18,8 procent. Ökningen var större för kvinnor än för män; 19,5 procent mot 18,2 procent personer (28 procent) hade mindre än kronor i sammanräknad förvärvsinkomst; av dem (3 procent) hade 0 kronor personer (8 procent) hade mer än kronor, (3 procent) personer mer än kronor och personer (0,3 procent) mer än kronor. Högst sammanräknad förvärvsinkomst 2001 hade åldersgruppen år; män kronor och kvinnor kronor. I åldrarna år var beloppen kronor respektive kronor och för ålderspensionärer kronor respektive kronor. (Se även diagram på sidan 9.) Av kommunerna hade Danderyd högst medelvärde ( kronor), följt av Lidingö. Höginkomstkommunerna finns främst i Stor-Stockholm. Borgholm hade lägst medelvärde ( kronor), följt av Årjäng. (Se även karta på sidan 10.) Kommunerna med de högsta medelvärdena ligger på en markant högre nivå än övriga kommuner. I Danderyd låg medelvärdet mer än dubbelt så högt som i nästan hälften av Sveriges kommuner. Sammanräknad förvärvsinkomst Kommunerna med högst respektive lägst medelvärde. Medelvärde i riket = kronor Högst medelvärde Belopp Lägst medelvärde belopp Danderyd Dorotea Lidingö Berg Täby Bjurholm Sollentuna Eda Nacka Högsby Ekerö Pajala Vaxholm Övertorneå Lomma Haparanda Vellinge Årjäng Salem Borgholm För samtliga kommuner, se SCB:s hemsida 7,6 procent hade mer än kronor i sammanräknad förvärvsinkomst. Störst var andelen i Danderyd (29 procent), följt av Täby. I 32 av kommunerna var andelen större än 10 procent. I hälften av kommunerna hade mindre än 4

4 SCB 4 HE 20 SM 0301 procent en sammanräknad förvärvsinkomst över kronor och i kommunen med minst andel, Dorotea, var det endast 1,2 procent. Av länen hade Stockholms län störst ökning (2,9 procent i fasta priser) av medelinkomsten mellan åren 2000 och 2001, följt av Uppsala län. Minst ökning hade Gävleborgs län (0,9 procent). Också mellan åren 1996 och 2001 var ökningen av medelinkomsten störst i Stockholms län (23,7 procent), följt av Uppsala län. Minst ökning hade Norrbottens län (12,5 procent). Eftersom medelinkomsten redan tidigare var markant högst i Stockholms län har inkomstskillnaden mellan detta län och övriga län ökat. Av kommunerna hade Strängnäs störst ökning (3,9 procent) mellan åren 2000 och 2001, följt av Nacka. Sämst utveckling hade Bengtsfors (-0,8 procent), följt av Sandviken. Danderyd hade störst ökning (32,9 procent) mellan åren 1996 och 2001, följt av Sundbyberg och ytterligare sju kommuner i Stor-Stockholm. Minst ökning hade Bengtsfors (9,2 procent), följt av Jokkmokk. Kraftigt minskade inkomster av kapital Inkomsttagarna (20 år och äldre) hade 2001 överskott av inkomst av kapital på totalt 90 miljarder kronor. Det var 40 procent mindre än år 2000, räknat i fasta priser. Antalet med överskott 2001 var 2,5 miljoner; cirka färre än Medelbeloppet 2001 för dem med överskott var kronor (män kronor och kvinnor kronor). 3,6 miljoner personer hade underskott av inkomst av kapital, ungefär fler än 2000, på i medeltal kronor. Drygt personer hade varken överskott eller underskott av kapital. Kapitalinkomsterna ökade kraftigt under 90-talets sista år och nådde en topp år Detta berodde främst på att realisationsvinsterna ökade markant. Orsaken till den kraftiga ökningen av realisationsvinster var främst börsens kraftiga uppgång under och 1990-talet. Trots den stora minskningen i inkomst av kapital under 2001 var det totala beloppet ändå högre än 1998 och tidigare år. Bland dem med överskott var medelbeloppet bland män störst i åldrarna år ( kronor) och bland kvinnor i åldrarna år ( kronor). I åldrarna år var medelbeloppen kronor respektive kronor och bland personer som har fyllt 70 år var beloppen kronor respektive kronor. Personer med hög sammanräknad förvärvsinkomst hade i medeltal högre inkomst av kapital än dem med låg sammanräknad förvärvsinkomst. Bland dem med överskott 2001 hade de med sammanräknad förvärvsinkomst i intervallet kronor i medeltal kronor i kapitalinkomst; i intervallet kronor var beloppet kronor, i intervallet kronor var beloppet kronor och för personer med en sammanräknad förvärvsinkomst på över en miljon kronor var medelbeloppet drygt 1,6 miljoner kronor. 7,4 procent hade år 2001 överskott på minst kronor. Bland kommunerna var andelen störst i Danderyd (19 procent), följt av Lidingö. Minst var andelen i Jokkmokk (4 procent), följt av Kiruna.

5 SCB 5 HE 20 SM 0301 Inkomst av kapital Kommunerna där störst respektive minst andel av befolkningen (20 år och äldre) hade minst kronor i överskott av inkomst av kapital. Andel i riket = 7,4 procent Störst andel procent Minst andel procent 5 Danderyd 19 Grums 5 Lidingö 15 Älvsbyn 5 Båstad 13 Älvkarleby 5 Perstorp 12 Lilla Edet 4 Bjurholm 12 Timrå 4 Täby 12 Haparanda 4 Sävsjö 12 Surahammar 4 Leksand 11 Botkyrka 4 Ydre 11 Kiruna 4 Lomma 11 Jokkmokk 4 För samtliga kommuner, se SCB:s hemsida Pensionerna ökade med knappt en procent Pensionen för folkpensionärer 65 år och äldre var 2001 i medeltal kronor; för män kronor och för kvinnor kronor. Det var, räknat i fasta priser, 0,7 procent mer än 2000 och nästan 11 procent mer än Antalet som enbart har folkpension minskade från till ( kvinnor och män) mellan 1996 och (Av dessa var kvinnor och män under 75 år.) Medelbeloppet för gruppen med enbart folkpension var kronor, vilket räknat i fasta priser var 2 procent mindre än Antalet med folkpension och ATP men inga andra former av tilläggspensioner minskade också mellan 1996 och 2001; från till ( kvinnor och män). Medelbeloppet för denna grupp ökade under perioden med drygt 13 procent till kronor. Antalet som förutom folkpension och ATP också har någon form av tilläggspension ökade från år 1996 till nästan ( kvinnor och män) I denna grupp ökade medelbeloppet med drygt 6 procent till kronor mellan 1996 och 2001.

6 SCB 6 HE 20 SM 0301 Tabeller 1. Sammanräknad förvärvsinkomst 1) år ). Andelen personer efter inkomst och kön 1. Total income from employment and business Individuals by income and sex. Sammanräknad förvärvsinkomst Kvinnor och män Kvinnor Män 20 år år 20 år år 20 år år Antal därav i procent 0 kr 3,4 4,2 3,3 4,2 3,4 4,2 1 kr 19,9 tkr 2,2 2,8 2,4 3,0 2,0 2,5 20,0 39,9 2,2 2,6 2,4 3,0 1,9 2,3 40,0 59,9 5,0 2,3 7,5 2,5 2,5 2,0 60,0 79,9 5,1 3,6 7,1 4,3 3,1 3,0 80,0 99,9 4,6 3,2 6,5 4,1 2,7 2,3 100,0 119,9 5,5 3,9 7,2 5,3 3,8 2,7 120,0 139,9 6,9 5,0 8,1 6,9 5,8 3,1 140,0 159,9 7,8 6,8 8,8 9,2 6,8 4,5 160,0 179,9 7,7 7,6 8,8 10,1 6,4 5,1 180,0 199,9 8,1 8,8 8,9 10,8 7,2 6,8 200,0 219,9 7,7 8,9 7,5 9,4 7,9 8,3 220,0 239,9 6,7 8,0 5,6 7,0 7,9 8,9 240,0 259,9 5,6 6,8 4,1 5,2 7,2 8,3 260,0 279,9 4,5 5,5 3,1 3,9 6,1 7,0 280,0 299,9 3,4 4,2 2,3 2,9 4,6 5,4 300,0 339,9 4,4 5,3 2,6 3,3 6,3 7,2 340,0 399,9 3,5 4,2 1,8 2,3 5,3 6,1 400,0 499,9 2,7 3,3 1,2 1,5 4,4 5,0 500,0 599,9 1,2 1,5 0,4 0,5 2,0 2,4 600,0 799,9 0,9 1,1 0,3 0,3 1,6 1,8 800,0 999,9 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 0, ,0 tkr 0,3 0,4 0,1 0,1 0,6 0,7 Medelvärde 1, tkr 3) 194,0 210,5 158,7 175,8 231,0 244,3 Medelvärde 2, tkr 4) 200,9 219,7 164,1 183,5 239,3 254,8 Summa inkomster, mkr ) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. 2) De som var 20 år och äldre och var folkbokförda i riket ) Medelvärden beräknade för samtliga. 4) Medelvärden beräknade för dem som har inkomst.

7 SCB 7 HE 20 SM Över- och underskott av kapital år ). Antalet inkomsttagare efter belopp på över-/underskott och kön 2. Deficit and surplus of capital Income-earners by groups of income from capital and sex. Överskott och underskott av kapital Kvinnor och män Kvinnor Män Samtliga år Samtliga år Samtliga år Överskott av kapital ,0 tkr ,0 999, ,0 499, ,0 399, ,0 339, ,0 299, ,0 259, ,0 219, ,0 179, ,0 139, ,0 99, ,0 79, ,0 59, ,0 39, kr 19,9 tkr Medelöverskott, tkr 2) 36,1 42,3 23,0 24,7 53,2 63,0 Summa överskott, mkr kronor Underskott av kapital kr 19,9 tkr ,0 39, ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 139, ,0 179, ,0 219, ,0 259, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, ,0 tkr Medelunderskott, tkr 3) 16,4 16,9 13,0 13,5 19,4 19,9 Summa underskott, mkr ) De som var 20 år och äldre och var folkbokförda i riket ) Medelvärden är beräknade för dem som har överskott av kapitalinkomst.o 3) Medelvärden är beräknade för dem som har underskott av kapitalinkomst.

8 SCB 8 HE 20 SM Pensioner år Pensionärer, 65 år och däröver, fördelade efter kön, ålder, pensionens 1) storlek samt summa förvärvs- och kapitalinkomst 2) 3. Pensions Pensioners, 65 years or older, by sex, age, average pension and total earned and capital income Kön Ålder Totalt antal folkpensionärer Pension, medelbelopp, tkr Summa förvärvs- och kapitalinkomst, medelbelopp, tkr Andelen (procent) personer i inkomstklasser efter summa förvärvs- och kapitalinkomst, tkr 1 kr 79, , , ,9 320 Summa kvinnor ,1 155,7 23,1 44,1 21,6 5,9 5,4 och män 65 år därav år ,2 189,8 12,7 39,5 28,6 10,0 9, år ,6 162,7 18,2 45,6 24,6 6,0 5, år ,6 146,8 23,6 47,1 20,9 4,5 4, år ,7 133,7 31,1 46,5 15,3 3,7 3,5 90 år ,8 104,2 56,9 32,1 6,3 2,3 2,3 Kvinnor 65 år ,8 123,2 34,9 45,8 13,4 3,3 2,6 därav år ,6 148,7 19,9 49,0 20,8 6,1 4, år ,6 128,8 28,9 49,8 15,3 3,3 2, år ,9 117,5 36,2 47,1 12,2 2,5 2, år ,8 109,5 43,9 43,2 9,0 2,0 1,8 90 år ,3 91,5 66,4 26,0 4,7 1,3 1,5 Män 65 år ,6 199,7 7,1 41,7 32,5 9,4 9,3 därav år ,5 234,5 4,8 29,1 37,1 14,2 14, år ,9 203,0 5,4 40,7 35,8 9,2 8, år ,1 185,3 6,9 47,1 32,3 7,2 6, år ,1 174,7 9,3 51,9 26,0 6,5 6,3 90 år ,1 140,8 29,6 49,8 10,8 5,1 4,7 1) Folkpension, privata pensionsförmåner samt ATP, ITP/STP och statlig/kommunal tjänstepension. 2) Summa förvärvs- och kapitalinkomst består av inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott).

9 SCB 9 HE 20 SM 0301 Diagram 1. Sammanräknad förvärvsinkomst år Medelvärden efter ålder och kön för den folkbokförda befolkningen Total income from employment and business 2001 by age and sex. Average values (SEK) Kronor Kv innor Män Sammanräknad förvärvsinkomst Årlig utveckling i fasta priser efter kön. Total income from employment and business Annual change in fixed prices, by sex. Ålder Procent Kv innor Män År

10 SCB 10 HE 20 SM 0301 Kartor 1. Sammanräknad förvärvsinkomst år Medelvärden i kommunerna för den folkbokförda befolkningen (Medelvärde i riket = kronor) Total income from employment and business Average values for municipalities. Average values (SEK) Medelvärde (antal kommuner) kr till kr (70) kr till kr (85) kr till kr (88) kr till kr (46) Stor-Göteborg Stor-Stockholm Stor-Malmö

11 SCB 11 HE 20 SM Överskott av kapital år Medelvärden i kommunerna för den folkbokförda befolkningen, 20 år och äldre, (Medelvärde i riket = kronor) Surplus of capital Average values for municipalities. Average values SEK. Medelvärde (antal kommuner) kr till kr (49) kr till kr (63) kr till kr (114) kr till kr (63) Stor-Göteborg Stor-Stockholm Stor-Malmö

12 SCB 12 HE 20 SM Pension år Medelvärden i kommunerna för den folkbokförda befolkningen, 65 år och äldre, (Medelvärde i riket = kronor) Pension Average values for municipalities. Average values SEK. Medelvärde (antal kommuner) kr till kr (61) kr till kr (66) kr till kr (112) kr till kr (50) Stor-Göteborg Stor-Stockholm Stor-Malmö

13 SCB 13 HE 20 SM 0301 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken i detta statistiska meddelande bygger på den totalräknade inkomststatistiken, IoF, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning. Statistiken presenteras i två Statistiska meddelande (SM) två gånger per år, HE 20 (Inkomster och skatter) och HE 22 (Taxering och skatter). Definitioner och förklaringar Sammanräknad förvärvsinkomst Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomst av tjänst I inkomst av tjänst ingick 2001: Lön, dvs. kontant bruttolön, arvode och skattepliktiga förmåner, t.ex. värde av bilförmån och fri kost. Vidare ingick sjuklön, ersättning från försäkringskassa, arbetslöshetskassa, vuxenutbildningsnämnd, delpension och livränta från arbetsskadeförsäkring. Traktamentsersättning utöver schablon, bilersättning över 16 kronor per mil och reseersättning för resor mellan bostad och arbetsplats behandlades också som lön. Vidare ingick kostnadsersättningar, t.ex. för telefon och arbetsmaterial, omkostnad vid vård i familjedaghem och andra ersättningar som inte inräknades i den pensionsgrundande inkomsten. Kostnadsersättningar enligt schablon eller som motsvarades av gjorda utlägg deklarerades ej. Avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats fick göras för den del som översteg kronor om arbetsplatsen var belägen minst 2 km från bostaden. Avdrag erhölls för resor med allmänt kommunikationsmedel. För att få avdrag för resor med bil krävdes dels att avståndet var minst 5 km, dels att tidsvinsten uppgick till minst 2 timmar vid bilresa i stället för med allmänna kommunikationsmedel. Avdraget för bilkostnader var 16 kronor per mil. Avdrag för kostnader vid tjänsteresor kan ha förekommit då merkostnaden för alla förrättningar inom Sverige under året översteg utbetalat traktamente. Om egen bil användes i tjänsten utan att ersättning utgick härför kan avdrag ha erhållits med 16 kronor per mil. Även andra resekostnader för vilka ersättning ej erhölls kan återfinnas här. Avdrag för kostnader vid dubbel bosättning kan ha erhållits om anställning på annan ort gällde en kortare tid eller bedrevs på flera olika platser. Detsamma gällde om arbetet var tidsbegränsat till sin natur eller var av sådan art att en fast anknytning till bostadsorten krävdes eller om det av annat skäl inte kunde begäras att man skulle ha bosatt sig på arbetsorten. Avdrag kan också ha erhållits i de fall arbete tagits på annan ort och familjen på grund av svårigheter att skaffa lämplig bostad, makes förvärvsarbete eller liknande, inte hade möjlighet att genast flytta till den nya orten. Avdrag för övriga kostnader som representation, facklitteratur, arbetsverktyg, idrottsutövning, avgift till arbetslöshetsförsäkring, skyddskläder samt mätningsoch granskningsavgifter fick göras för den del som översteg kronor. Allmän pension/tjänstepension utgjordes av folkpension, pensionstillskott, allmän tilläggspension (ATP) och tjänstepension. Med folkpension och tilläggspension avsågs ålderspension, pensionstillskott, förtidspension, sjukbidrag, omställningspension, särskild efterlevandepension, änkepension, hustrutillägg och skattepliktig del av barnpension. Skattefritt belopp var 40 procent av ett

14 SCB 14 HE 20 SM 0301 prisbasbelopp om pensionen utgick efter en förälder och 80 procent om den utgick efter båda föräldrarna. Ej pensionsgrundande ersättning avsåg t.ex. utbetalning från vinstandelsstiftelse eller ersättning till idrottsutövare under vissa villkor. Dessutom kunde royaltyinkomster återfinnas här om royaltyn var ärvd och ursprungligen hänfördes till inkomst av tjänst. Periodiskt understöd eller därmed jämförbar periodisk utbetalning beskattades i den mån givaren var berättigad till avdrag för understödet. Underhållsbidrag (och bidragsförskott) till barn redovisades ej, varken i barnets eller i vårdnadshavarens deklaration. Överskott av hobbyverksamhet var skattepliktig som inkomst av tjänst. För att skattereglerna om hobbyverksamhet skulle vara tillämpliga krävdes att verksamheten bedrevs varaktigt och självständigt. Det som skiljde hobby från näringsverksamhet var avsaknaden av vinstintresse. I princip var alla hobbyinkomster skattepliktiga och alla utgifter, som var att anse som kostnader för intäkterna förvärvande, avdragsgilla. Hade hobbyverksamheten lämnat överskott skulle egenavgifter alternativt särskild löneskatt betalas. Ersättningar från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag. De särskilda beskattningsreglerna för fåmansföretag syftar till att förhindra inte avsedda skatteförmåner genom sådana transaktioner mellan företaget och dess ägare som inte kan sägas vara motiverade i verksamheten, t.ex. köp och försäljning av näringsfrämmande egendom, felaktig prissättning vid köp och försäljning av egendom mellan ägare och fåmansföretag. Sådana förmåner och ersättningar beskattades som inkomst av tjänst i en särskild intäktspost. Inkomsten medförde varken uttag av socialavgifter och löneskatt eller rätt till schablonavdrag och grundavdrag. Inkomst av näringsverksamhet Inkomst av yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet anses som inkomst av näringsverksamhet om inkomsten inte räknas in under inkomstslagen kapital och tjänst. Innehav av näringsfastighet, dvs. fastighet som inte utgör privatbostad, hänförs till näringsverksamhet. De flesta intäkter och kostnader som har direkt samband med verksamheten är skattepliktiga respektive avdragsgilla. En verksamhet är aktiv om man i inte oväsentlig omfattning (minst ca 500 timmar) har arbetat i verksamheten eller att verksamheten huvudsakligen har bedrivits med egen arbetsinsats. Verksamheter som är aktiv näringsverksamhet bildar tillsammans en förvärvskälla, även om verksamheterna är av helt olika slag. Om man inte har varit aktiv i verksamheten är det fråga om passiv näringsverksamhet. Varje verksamhet som är passiv bildar en särskild förvärvskälla. Övriga inkomstbegrepp Inkomst av kapital är bl.a. ränta på tillgodohavanden och andra fordringar, skuldränta, uthyrning av bostad och vinst eller förlust vid försäljning av aktier och fastigheter. Summa förvärvs- och kapitalinkomst är summan av inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott). Övriga definitioner Ålder avser uppnådd ålder Så görs statistiken Uppgifterna hämtas från Riksskatteverkets deklarationsmaterial som består av taxeringsuppgifter och kontrolluppgifter samt från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB).

15 SCB 15 HE 20 SM 0301 Statistikens tillförlitlighet Eftersom inkomst- och förmögenhetsstatistiken bygger på administrativa register och är totalräknad får den en mycket hög precision i sina beloppsberäkningar. Bra att veta Under senare år har bl.a. följande förändringar berört inkomststatistiken: Inkomståret 2001 Prisbasbeloppet uppgår till kronor. Avdrag för resor med bil höjdes till 16 kronor/mil. Inkomståret 2000 Prisbasbeloppet uppgår till kronor. Inkomståret 1999 Basbelopp kallas numera Prisbasbelopp och uppgår till kronor. Tillfällig skattereduktion infördes. Skatten reduceras med kronor för inkomster mellan och kronor. Därefter minskar reduktionen med 1,2 procent av inkomsten däröver och upphör helt vid kronor. Inkomståret 1998 Sjuk- och föräldraförsäkringen höjdes från 75 till 80 procent av inkomsten. Egenavgifterna höjdes med en procentenhet till 6,95 procent. Avdrag för resor till och från arbetet medges för den del av kostnaden som överstiger kronor. Avdraget för resor med bil höjdes från 13 kronor/mil till 15 kronor/mil. Inkomståret 1997 Allmän egenavgift höjdes till 5,95 procent. Nya regler för förmånsbeskattning av tjänstebil infördes. Beskattning av allemansfonder höjdes till 30 procent. Arbetslöshetsersättningen höjdes till 80 procent. Inkomståret 1996 Ersättningsnivån vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet sänktes till 75 procent av inkomsten. Allmän egenavgift höjdes till 4,95 procent. Möjlighet att kvitta underskott av nystartad näringsverksamhet mot inkomst av tjänst återinfördes. Annan statistik Vid SCB finns två statistikprodukter som belyser inkomstförhållanden för individer och familjer i riket. Den ena är den totalräknade inkomststatistiken vars uppgifter detta Statistiska meddelande bygger på. Den andra är inkomstfördelningsundersökningen, HEK, som baseras på ett urval av befolkningen. HEK används främst för att belysa allmänna inkomstfördelningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, boendepolitiska frågor och socialpolitiska frågor. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

16 SCB 16 HE 20 SM 0301 In English Summary Total income from employment and business increased 2.1 per cent on average in constant prices between 2000 and 2001, to SEK Men s total income from employment and business is considerably higher than women s, on average SEK as compared to SEK for women. The difference can largely be explained by the fact that women have shorter working hours than men. Between 2000 and 2001 total income from employment and business increased more in percentage terms for women than for men (2.5 per cent versus 1.8 per cent). In actual money terms, however, the income gap between the sexes increased by SEK 300. List of tables 1. Total income from employment and business Individuals by income and sex Deficit and surplus of capital Income-earners by groups of income from capital and sex Pensions Pensioners, 65 years or older, by sex, age, average pension and total earned and capital income 8 List of terms antal arbetsinkomst avdrag befolkning därav ej pensionsgrundande ersättning en inkomst av kapital inkomst av näringsverksamhet inkomst av tjänst inkomstslag inkomstsummor inkomsttagare kapitalinkomst kapitalutgift kommun kostnadsersättningar kvinnor kön medelbelopp medelinkomst medelvärden median (värde) minst män pension resor till och från arbetet riket number of income from work deduction population of which non pension entitled one income from capital income from business income from employment type of income income amounts income-earners capital income capital expenditure municipality compensations for expenses women sex average amount average income average values median at least men pension commuting expenses the country, Sweden

17 SCB 17 HE 20 SM 0301 sammanräknad förvärvsinkomst samtliga summa summa förvärvs- och kapitalinkomst totalt två utan ålder äldre över överskott övriga kostnader övrigt total income from employment and business all, total amount total earned and capital income total two without age older over surplus other costs other, remaining

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor HE 22 SM 0501 Korrigerad version Skatter och taxerade inkomster 2003 Individ- och taxeringshushållsuppgifter Taxes and taxable income 2003 I korta drag Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor Den

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Större del av inkomsten stannar hos familjerna INKOMSTER. S 2008:4 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Större del av inkomsten stannar hos familjerna INKOMSTER. S 2008:4 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X INKOMSTER Familjeinkomster 1998 2006 S 2008:4 Bo Karlsson 2008-03-20 Tel: 508 35 030 Större del av inkomsten stannar hos familjerna Både den sammanräknade förvärvsinkomsten,

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:683 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 46 2 mom.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter; SFS 1998:679 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Egenföretagare och allmän pension

Egenföretagare och allmän pension 1 (19) PM Analysavdelningen Cédric Perriard Egenföretagare och allmän pension Denna promemoria innehåller statistik om egenföretagare. Som egenföretagare räknas personer som har haft inkomst av näringsverksamhet,

Läs mer

i december 2003 och 2004

i december 2003 och 2004 25:5 Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och

Läs mer

Statistiska centralbyrån i Örebro december Berndt Öhman Avdelningschef. Leif Johansson Enhetschef

Statistiska centralbyrån i Örebro december Berndt Öhman Avdelningschef. Leif Johansson Enhetschef De äldres ekonomiska välfärd Förord Förord Det har skett stora ekonomiska förändringar under 1990-talet och in på 2000-talet som har påverkat både de offentliga finanserna och befolkningens privatekonomi.

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

2007:5. Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 ISSN 1652-9863

2007:5. Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 ISSN 1652-9863 2007:5 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 Utgivare:

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Hushållens ekonomiska standard Den ekonomiska standarden, (medianvärdet för den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, räknat i fasta priser) har ökat varje år sedan

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar JO 42 SM 1001 Jordbrukarhushållens inkomster 2008 Incomes of agricultural households 2008 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2008 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1 2001 Dags att deklarera på Särskild självdeklaration 1 Deklarera på Särskild självdeklaration 1... 2 3 Nyheter... 3 Så fyller du i blanketten... 4 20 Avdrag... 6 7 Näringsverksamhet... 17 19 Skattebesked

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Hushållens ekonomi Household fi nances

Hushållens ekonomi Household fi nances Hushållens ekonomi Household fi nances Hushållens ekonomi Household finances 345 374 Hushållens ekonomi Household finances 350 375 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens i olika åldrar 994 och 2003

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Inkomstrapport 2015 individer och hushåll

Inkomstrapport 2015 individer och hushåll EKONOMISK VÄLFÄRDSSTATISTIK 217:1 Inkomstrapport 215 individer och hushåll EKONOMISK VÄLFÄRDSSTATISTIK 217:1 Inkomstrapport 215 individer och hushåll Statistiska centralbyrån 217 Ekonomisk välfärdsstatistik

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 1 Ekonomiska resurser för

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2008 års taxering * I detta meddelande finns information

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2009. S 2011:06 2011-05-30 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2009. S 2011:06 2011-05-30 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2009 S 2011:06 2011-05-30 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Del 2. Inkomster och levnadsstandard

Del 2. Inkomster och levnadsstandard Del 2 Inkomster och levnadsstandard 29 30 Inkomstfördelningen Kapitel 2 Inkomstfördelningen 1975-2002 Av Kjell Jansson, SCB/BV/EV Åsa Karlsson, SCB/BV/EV Petter Lundberg, SCB/BV/EV Sammanfattning Sedan

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (11) PM 2016-12-15 Analysavdelningen Kristin Kirs Kommenterad statistik - pensionsrätt för barnår Pensionsmyndigheten har bland annat i uppdrag av regeringen att följa hur pensionssystemet fungerar för

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1998:677 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008 S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Enskilda näringsidkare en inkomstöversikt

Enskilda näringsidkare en inkomstöversikt Enskilda näringsidkare en inkomstöversikt 2003 Statistik ur SCB:s Företagsregister och Individdatabas (FRIDA) Befolknings- och välfärdsstatistik Enskilda näringsidkare en inkomstöversikt 2003 Statistik

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer