BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla."

Transkript

1 Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke Nyström (MP) , Bengt Nilsson (S) tj ers Marie Bergman (S) tj ers Rolf Andersson (M) tj ers Lennart Olsson (C) tj ers Övriga närvarande Utses att justera Förvaltningschef Klas Lundgren Tillförordnad förvaltningschef Håkan Eriksson Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin Miljöinspektör Linnea Mothander, 133, Stadsarkitekt Hans-Anders Kempe 140 Carina Hansson, sekreterare Lena Hallin (S) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret , kl Underskrifter Håkan Lundberg, ordförande Carina Hansson, sekreterare Lena Hallin, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Paragraf Carina Hansson

2 120 Mötets öppnande Ordföranden gör upprop vilka ledamöter och ersättare som är närvarande samt vilka som är tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. Handlingar till dagens sammanträde har utsänts elektroniskt till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och nämnden beslutar därmed att sammanträdet är behörigt utlyst.

3 121 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Lena Hallin (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret , kl

4 122 Delegationer Beslut beslutar: Delegationerna läggs till handlingarna Ärenden Miljö Stavre 6:9 och 9:10 föreläggande gällande anmälan enligt miljöbalken (1998:808), lagring och flisning av skogsråvaror (NM 11/11). Yttrande över mål M vid mark- och miljödomstolen i Östersund, tillstånd till täktverksamhet, Öden 1:5 och 2:3 (NM 12/11). Norrberge 1:60 tillstånd till camping i Indalsälvens delta (NM 14/11). Högen 1:1, 2:2 begäran om kompletteringar till miljörapport, Merlo biobränsleterminal (NM 15/11). Vivstamon 1:26 begäran om kompletteringar till miljörappor, Artboard AB (NM 16/11). Tillståndsbevis Deltaträffen Bushmen Riders MC (NM 17/11). Vivstamon 1:56, Timrå Hydraulic AB, inspektion av verksamheten samt beslut om timavgift (AN 15/11). Vivstamon 1:77, Timrå trafikcenter AB, inspektion av verksamheten samt beslut om timavgift (AN 16/11). Vivstamon 1:24, Tirab, föreläggande om försiktighetsåtgärder samt beslut om timavgift (AN 17/11). Öppom 3:7 begäran om kompletteringar av årsrapport för år 2010, Timrå Vatten AB, Mellbergs avloppsreningsanläggning (LM 3/11).

5 Beslut om registrering, Vivsta 13:19, Vivstavarvstjärns camping (MN 18/11). Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Timråland, restaurang Porter Caféet, mobil anläggning (MN 19/11). Laggarberg 3:7 anmälan om installation av anordning för bergvärme (ME 1/11). Lunde 1:27 beslut om installation av anordning för bergvärme (ME 2/11). Yttrande över ansökan om tillstånd för offentlig tillställning (ME 3/11). Yttrande över anmälan om tillstånd för offentlig tillställning (ME 4/11). Söråker 30:15 beslut om undersökning och redovisning av uppgifter, Timrå AB (ME 5/11). Vivstavarv 1:90 beslut om åtgärder av vattentemperatur och redovisning av uppgifter, IFH Properties Timrå AB (ME 6/11). Bergeforsen 1:149 beslut om åtgärder och undersökning av vattenskada samt redovisning av uppgifter, Timråbo AB (ME 7/11). Yttrande över ansökan om tillstånd för offentlig tillställning (ME 8/11). Bäräng 1:29 tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 23/11). Rolandsbacke 2:22 anmälan om installation av anordning för bergvärme (TÖ 24/11). Bergeforsen 1:76 anmälan om installation av anordning för bergvärme (TÖ 25/11). Åkerö 2:3 tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 26/11). Strand 6:8 tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 27/11). Holmö 2:14 tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 28/11). Skilsåker 6:35 tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 29/11). Märrgård 1:43 tillstånd att ansluta vattentoalett till gemensam befintlig avloppsanläggning, Märrgård 1:35 (TÖ 30/11). Bredsjöbygden 1:77 anmälan om installation av anordning för bergvärme (TÖ 31/11). Bängling 2:13 anmälan om installation av anordning för bergvärme (TÖ 32/11).

6 Fagervik 2:84 beslut om ändring av sophämtningsintervall samt bekräftelse på anmälan om kompostering av hushållsavfall (TÖ 33/11). Skäggsta 1:25 föreläggande att åtgärda bristande enskild avloppsanläggning (TÖ 34/11). Norrkrånge 2:5 tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 35/11). Tuna 3:9 anmälan om installation av anordning för bergvärme (TÖ 36/11). Strand 4:70 anmälan om installation av anordning för bergvärme (TÖ 37/11). Strand 4:25 anmälan om installation av anordning för bergvärme (TÖ 38/11). Öde 2:18 tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 39/11). Bygg Vivstamon 1:45 Nordins Traktorer & Svets Tillbyggnad D 23/11 Kabelvägen 6 verkstad Timrå Fröland 4:9 M-Fast Produktutveckl. AB Nybyggnad av D 24/11 Övre Raholmsvägen 26 industri- och Ankarsvik kontorslokaler Vivstavarv 1:33 Trafikverket Rivningsanmälan D 25/11 Box 417 bostadshus Gävle Skyttberg 35:24 Gabrielsson Ing-Mari o Leif Tillbyggnad D 26/11 Skyttbergsvägen 16 bostadshus Timrå med balkong Vivsta 1:10 Norrlands Hall & Kapell AB Tillfälligt uppförande D 27/11 Kabelvägen 14 av evenemangshall Timrå Söråker 30:19 Hallgren, Yngve Gustaf Montering kamin och D 28/11 Terrassvägen 10 skorsten inklusive Söråker takstege Vivstamon 1:40 Timrå Vatten AB Tillbyggnad av K 5/11 Box 189 vattenreservoar Sundsvall

7 Fagervik 1:38 Rubensson Johan Emil Tillbyggnad bostadshus K 6/11 Gammelgatan 26 med inglasad altan samt Fagervik installation av eldstad Söråker 7:1 Svedin Hans Olof Tillbyggnad av K 7/11 Båthamnsgatan 15 A förråd Söråker Forsmon 1:87 Ciuksys Mindaugas Tillbyggnad K 8/11 Långvägen 33 bostadshus Bergeforsen Vivsta 13:1 Timrå Församling Temporär skylt K 9/11 Box Timrå Bergeforsen 1:65 Åkerlund Bengt Åke Tillbyggnad av K 10/11 Kålrotsgatan 27 bostadshus med Bergeforsen inglasning av altan Björkom 1:21 Enqvist Karin Elisabeth Nybyggnad bastustuga K 11/11 Flogstavägen 110 samt eldstad Uppsala Mellerstbyn 3:1 och 22:1 Sedin Karin Förhandsbesked, Å 22/11 Frölandsbodarna 34 avstyckning av tre Timrå fritidshustomter Söråker 5:26 Tykosson Claes Göran Tillbyggnad av Å 23/11 Duvedsvägen 6 garage Söråker Bergeforsen 2:100 Wedin Karl-Henric Tillbyggnad av Å 24/11 Triangelvägen 77 garage Bergeforsen Rigsta 5:8 Moberg Mats Linus Tillbyggnad bostadshus Å 25/11 Rigstaborgsvägen 7 med inglasad altan Söråker Torsboda 5:24 Högberg Ann och Stig Tillbyggnad bostadshus Å 26/11 Torsboda 132 A med pannrum Söråker Söråker 2:173 Östbyn Öystein Tillbyggnad bostadshus Å 27/11 Nypongränd 7 med inglasad altan Söråker

8 Mällby 1:69 Björck Gunnar Sigurd Tillbyggnad Å 28/11 Kungsvägen 127 lgh 1201 fritidshus, inglasat Timrå uterum Edsgården 1:39 Karlsson Kenneth Olov Inglasad altan Å 29/11 Måsvägen Timrå Stavre 1:67 Trafikverket Rivningsanmälan, Å 30/11 Box 417 campingstugor Gävle Norrberge 3:27 Nyberg Sven Börje Bygganmälan, eldstad Å 31/11 Öringsgränd 3 med rökkanal Sörberge Bostadsanpassningar Skyttberg 35:13 N 1/11 Sörberge 2:366 N 2/11 Norrberge 1:21 E 1/11 Tallnäs 1:121 E 2/11 Vivsta 4:88 E 3/11 Högland 4:11 E 4/11 Sörberge 2:366 E 5/11 Vivsta 28:3 D 66/11 Fröland 20:22 D 67/11 Stavre 1:60 D 68/11 Borttagning av trösklar samt nivåskillnader Stödhandtag på balkongen Ersättning av trösklar med täckplåt. Borttagning av samtliga trösklar Uppsättning av stödhandtag. Montering av kilar vid trösklar. Åtgärdande av plåtkil Återtagande av WC Top-Matic Installation dörröppnare på hiss Breddning av dörr m.m. Bergeforsen 2:70 Nivåskillnad m.m.

9 D 69/11 Ava 3:19 D 70/11 Vivsta 4:89 D 71/11 Tallnäs 1:113 D 72/11 Strand 5:130 D 73/11 Tallnäs 1:104 D 74/11 Tallnäs 1:113 D 75/11 Ytterå 1:32 D 76/11 Fröland 2:57 D 77/11 Vivstavarv 1:81 D 78/11 Yytterå 1 :32 D 79/11 Tallnäs 1:121 D 80/11 Öppom 3:9 D 81/11 Tallnäs 7:3 D 82/11 Vivsta 31:3 D 83/11 Vivsta 29:3 D 84/11 Höjning av köksbänk m.m. Installation dörröppnare Flytt av elrullstolsgarage m.m. Återtagande av WC Top-matic Installation spistimer Installation av duschkabin Nivåutjämning entrén, hall och korridor Borttagning av trösklar samt nivåutjämning Nivåutjämning mellan mark och trappavsats Breddning av dörr m.m Ramp eller Hiss och nivåutjämning Installation Svan Bidetté R3 Borttagning av duschplats som ersätts med stång duschdraperi m.m. Installation trapphiss Borttagning av timer. Sörberge 1:444 Installation spistimer

10 D 85/11 Vivsta 29:1 D 86/11 Tallnäs 1:104 D 87/11 Vivsta 8:1 D 88/11 Sörberge 2:366 D 89/11 Fagervik 1:149 D 90/11 Fagervik 1:92 D 91/11 Breddning av badrumsdörr och installation av spisvakt samt nivåskillnader Borttagning av badkar m.m. Montering av elektrisk dörröppnare på ytterdörren samt på hissdörren Rep. av hiss Montering av jordat uttag m.m. Borttagning av bef. duschkabin ersätts med vikbara duschväggar m.m. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2011

11 123 Anmälningar Beslut beslutar: Anmälningarna läggs till handlingarna Ärenden Information Ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Rundbackens kraftverk i Laxsjöån, Ljustorps socken, Timrå. Information - Klagomål på tilstånd att gräva pålad brygga på Åstön 2:28. Tomtkölista. Kommunstyrelsens beslut Ansökan om tilläggsanslag bostadsanpassning. Kommunstyrelsens beslut Redovisning av personalläget per den 30 april Kommunstyrelsens beslut Uppdrag periodiseringar. Kommunfullmäktiges beslut Energi, strategi för energieffektivisering, komplettering till det redan antagna Energi- och klimatprogram strategi Kommunfullmäktiges beslut Taxa, revidering av avgift för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktiges beslut Taxa, revidering av avgift för tillsyn enligt tobakslagen. Kommunfullmäktiges beslut Taxa, ny plan- och bygglovtaxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.

12 Kommunfullmäktiges beslut Tertialrapport 2011 med prognos för kommunen och kommunala bolag/kommunalförbund. Information Släntavverkning i älvkant vid Färjevägen. Länsstyrelsens beslut Strandskyddsdispens på fastigheterna Mellerstbyn 3:1 och 22:1. Länsstyrelsens beslut Upphävande av detaljplan vid Rockagatan. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2011

13 124 Ekonomirapport/Personal/Internkontroll Beslut beslutar: Nämnden lägger informationen till handlingarna Budget Tillförordnad förvaltningschef Håkan Eriksson redovisar budgetläget. Periodrapport föreligger. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, juni och juli Personal Tillförordnad förvaltningschef Håkan Eriksson informerar om att den nya förvaltningschefen Klas Lundgren började på förvaltningen den 1 augusti. Byggnadsinspektör Mattias Högberg kommer tillbaka från föräldrarledighet den 1 september och då är det åter full styrka på byggsidan. Stadsarkitekten Hans-Erik Åslin går i pension vid årsskiftet 2011/2012. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2011

14 125 Kurser Beslut beslutar: Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att utse någon representant från nämndens beredningsutskott att delta den första dagen vid Livsmedelsverkets konferens Livsmedelsverket inbjuder till konferens Kontrolluppdraget, att ansvara för och utföra livsmedelskontroll. Protokollsutdrag till: Förvaltningschefen Akt Exp / 2011

15 126 Förvaltningschefens verksamhetsrapport Beslut beslutar: Nämnden godkänner verksamhetsrapporten Tillförordnad förvaltningschef Nina Martens har sammanfattat verksamhetsrapporten. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit nämndsärenden. Det ger i sin tur nämnden information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. Förvaltningens Samhällsenhet arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen vidare med det utskov med vattenintag som Bergeforsens kraft AB vill uppföra. Trafikverket har nu tagit fram en förstudie för ny dragning av väg 331 över den planerade vattenvägen. Kommunstyrelsen har yttrat sig över förstudien. I yttrandet framförs kraven på att gångtunnel under järnvägen och förlängning av gång- och cykelväg ska ingå. Arbetet sker i enlighet med upprättat avtal mellan Bergeforsens kraft AB och Timrå kommun. Miljö- och byggkontoret kommer tillsammans med näringslivskontoret att lämna in en ansökan till kommunstyrelsen om att få delta i SAMT - projektet tillsammans med Sundsvalls kommun Sundsvall håller i projektet som ska EU-finansieras. Syftet med projektet SAMT- hållbar affärsutveckling är att öka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse genom hållbar affärsutveckling. Projektet ska bland annat erbjuda små- och medelstora företag att delta i ett hållbart affärsutvecklingsprogram. Inom Fagerviksprojektet är entreprenad nr 5 tilldelad Svevia. Vi ska tillsammans skapa en god livsmiljö i kommunen. Arbetet med VA-planen fortskrider. I samarbete med en studerande på Umeå Universitet har en enkät

16 skickats till ägare av fritidshus i Unnviken för att få svar på deras intresse för utbyggnader och standardhöjningar av deras fastigheter. Under sommaren har miljöenheten tagit badvattenprover på kommunens badplatser med gott resultat. Vi arbetar vidare med ett antal ärenden som rör olägenheter i bostäder och skolor. Under hösten fortsätter arbetet med att inventera Vivsta industriområde. Vår nye chef Klas Lundgren, tillträdde den 1 augusti. Klas kommer formellt att ta över den 1 september. Fram till dess är Håkan Eriksson tf. Det ekonomiska läget för miljö- och byggnadsnämnden redovisas i ekonomirapporten. Tillämpningen av ny PBL innebär ett omfattande arbete med att ta fram nya mallar och blanketter. Vissa nya blanketter har redan lagts ut på hemsidan. Översyn pågår av resterande och generellt sett ska kommunen försöka använda sig av de kommungemensamma blanketter som SKL Kommentus tar fram. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag till en ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken och även förslag till nya lokala hälsoskyddsföreskrifter. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2011

17 127 Dnr 2011/00597 Budget och verksamhetsplanering för miljö- och byggnadsnämnden Beslut beslutar: Nämnden godkänner budget- och verksamhetsplaneringen för miljö- och byggnadsnämnden , med vissa justeringar i ekonomiavsnittet, och överlämnar den till kommunledningskontoret för vidare hantering i budgetberedningen Tillförordnande förvaltningschef Nina Martens har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner budget- och verksamhetsplan för och överlämnar den till kommunledningskontoret för vidare hantering i budgetberedningen. Kommunfullmäktige har gett miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att besluta om verksamhetsplan och budget för 2012 (KF ). På miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 juni 2011 gav nämnden förvaltningschefen i uppdrag att sammanställa en verksamhetsplan för perioden utifrån de riktlinjer som arbetades fram under nämndens verksamhetsplanering samma dag. Av nämnden fastställda handlingar ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 24 augusti Protokollsutdrag till: Kommunledningskontoret Exp / 2011

18 128 Dnr 2011/01029 Beslutsattestanter miljö- och byggkontoret år 2011, reviderad Beslut beslutar: a) att anta beslutsattestanter enligt bifogad lista b) att delegera till förvaltningschefen att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna beloppsnivåer. c) att uppdra till förvaltningschefen att tillse att attestlistan signeras av samtliga beslutsattestanter Tillförordnande förvaltningschef Nina Martens har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår nämnden besluta: a. att anta beslutsattestanter enligt bifogad lista b. att delegera till förvaltningschefen att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna beloppsnivåer. c. att uppdra till förvaltningschefen att tillse att attestlistan signeras av samtliga beslutsattestanter. Nämnden ska årligen fastställa beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde. Till årets attestlistor har förts beloppsnivåer enligt kommunstyrelsens beslut Förvaltningschefen bör ha högsta attestnivån motsvarande 250 basbelopp, med ledningsgruppen som ersättare. I övrigt är det endast bostadsanpassningshandläggarna som bör ha beslutsattesträtt för bostadsanpassningsärenden för mindre anpassningar och upp till 3 basbelopp. Eftersom det kan föreligga skäl för vissa avvikelser vid beslutsattest av fakturor bör även nämnden delegera till förvaltningschefen rätten att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna beloppsnivåer. Med anledning av att ny förvaltningschef tillträder revideras listan över beslutsattestanter i enlighet med bilaga. Protokollsutdrag till: Förvaltningschefen Kommunledningskontoret Maria Pedersen Exp / 2011

19 129 Dnr 2011/00886 Tertialrapport 2011 uppdrag att vidta åtgärder för att hålla budgetramen Beslut beslutar: Nämnden uppdrar till förvaltningen att i rapport redovisa åtgärder för att budgetramen ska hållas för år Tillförordnande förvaltningschef Nina Martens har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut Miljö- och byggförvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i rapport redovisa åtgärder för att budgetramen ska hållas för år Vid tertialrapporten 2011 framkom att miljö- och byggnadsnämnden exklusive bostadsanpassningen prognostiserar ett underskott på 0,2 mkr. Nämnden har tidigare redovisat att den noga ska pröva kostnader för att finansiera ett befarat intäktsbortfall. Nu uppmanas miljö- och byggnadsnämnden att vidta åtgärder för att hålla budgetramen. Protokollsutdrag till: Kommunledningskontoret Miljö- och byggkontoret Exp / 2011

20 Kommunstyrelsen 130 Dnr 2010/01881 Ansökan om tilläggsanslag bostadsanpassning, uppdrag att redovisa planering av anslag 2011 KS dnr 2011:123 Beslut beslutar: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bevaka utvecklingen avseende behovet av tilläggsanslag för bostadsanpassning. Om budgeten riskerar att överskridas ska förvaltningen redovisa hur anslaget för bostadsanpassningsåtgärder planeras nyttjas under Tillförordnande förvaltningschef Nina Martens har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bevaka utvecklingen avseende behovet av tilläggsanslag för bostadsanpassning. Om budgeten riskerar att överskridas ska förvaltningen redovisa hur anslaget för bostadsanpassningsåtgärder planeras nyttjas under har fått i uppdrag att redovisa för KS hur anslaget för bostadsanpassningsåtgärder planeras att nyttjas under Bakgrunden är ett avslag från KS där nämnden begärt tilläggsanslag för ett enskilt ärende på grund av att den totala budgeten kommer att överskridas i och med detta ärende. Det aktuella ärendet har dragit ut på tiden och det är i nuläget osäkert hur stora kostnaderna blir och när i tid de uppkommer. I och med detta har riskerna för att budgeten överskrids minskat. Förvaltningens förslag är att utvecklingen av kostnaderna för bostadsanpassningen i stort bevakas. Om budgeten riskerar att överskridas ska förvaltningen redovisa hur anslaget för bostadsanpassningsåtgärder planeras nyttjas under Vid behov begärs tilläggsanslag totalt för bostadsanpassningen.

21 s tidigare behandling ansökte hos KS om ett tilläggsanslag på 787 tkr för att täcka kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder i ett enskilt ärende. KS beslutade , 189 att avslå ansökan med hänvisning att tilläggsanlaget gällde för att täcka kostnaderna för enskilt ärende. Protokollsutdrag till: Kommunstyrelsen Miljö- och byggkontoret Exp / 2011

22 131 Sammanträdesdagar och nämndens nya organisation Beslut beslutar: Nämnden beslutar att nämndens sammanträdesdagar flyttas fram en dag från måndagar till tisdagar, samma vecka enligt ordinarie tidsplan, under resten av Nämnden beslutar att ändra tillbaka till den gamla sammanträdesordningen från och med nästkommande sammanträde Sammanträdesdagar Ordföranden föreslår att nämndens sammanträdesdagar flyttas fram en dag från måndagar till tisdagar, samma vecka enligt ordinarie tidsplan, under resten av Nämndens nya organisation Diskussion om nämndens nya organisation och sammanträdesordning. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2011

23 132 Dnr 2011/01025 Leasing av tjänstebil Beslut beslutar: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna ett leasingavtal för en ny tjänstebil. Under tiden fram till att det nya avtalet är klart förlängs leasingavtalet för Ford Focus PRN Tillförordnande förvaltningschef Nina Martens har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna ett leasingavtal för en ny tjänstebil. Under tiden fram till att det nya avtalet är klart förlängs leasingavtalet för Ford Focus PRN 063. Leasingavtalet för Ford Focus PRN 063 löper ut Förvaltningens önskemål är att teckna ett leasingavtal för en ny tjänstebil. Avtalet ska tecknas i enlighet med kommunledningskontorets vägledande råd och bestämmelser om leasing av tjänstefordon och den del i förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor som rör trafiksäkerhet. Förklaring av ärendet Förvaltningen har tillgång till tre tjänstebilar. Två är leasade och en ägs av förvaltningen. Timrå kommun medger att förvaltningarna leasar bilar då transportbehovet överstiger mil/år. Miljö- och byggförvaltningen kör idag strax under mil per år med sina tre fordon. Vi bedömer att transportbehovet kommer att öka i och med de nya kraven i PBL att byggnadsinspektörerna ska göra platsbesök på byggena. I första hand väljer förvaltningen att åka kollektivt och att samåka när så är möjligt. Tjänsteresor i egen bil företas endast i undantagsfall. Trafiksäkerhetskrav vid myndigheters inköp och leasing av bilar (utdrag ur förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar)

24 Alkolås De bilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska i största möjliga utsträckning vara utrustade med alkolås. Myndigheterna ska sträva efter att minst 75 procent av de bilar som en myndighet äger eller leasar ska vara utrustade med alkolås från och med den 1 januari Krockskydd De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara av en typ som: 1. har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt tidigare protokoll i det europeiska krockprovningsprogrammet (Euro NCAP): - Frontal impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3, - Side impact testing protocol version 4.1 eller 4.2, - Pole Side impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3, - Assessment protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3, - Seat belt reminder assessment protocol version 1.2, 2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt 1, 3. har fått minst 31,5 poäng vid provning av skydd för vuxna åkande vid bedömning enligt det senare Euro NCAP:s Assessment Protocol Overall Rating version 5.0, fått minst 2 poäng för pisksnärtskydd och har bilbältespåminnare på förarplatsen och främre sittplatsen, eller 4. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockegenskaper enligt kraven i 3. De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara av en typ som: 1. har fått minst 14 poäng för fotgängarskydd vid provning enligt Euro NCAP Pedestrian Protocol version 5.1, eller 2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 14 poäng vid provning enligt 1. Antisladdsystem De personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara utrustade med antisladdsystem. Protokollsutdrag till: Miljö- och byggkontoret Mikael Jonsson Exp / 2011

25 133 Dnr 2009/00029, 2009/00030, 2009/00031 Fröland 1:13, Duved 1:62 föreläggande om komplettering av åtgärdsplaner för avloppsreningsverken i Timrå kommun Beslut beslutar: Nämnden förelägger Timrå Vatten AB, organisationsnummer att inarbeta följande kompletteringar i åtgärdsplanen för Näs, Söråker och Sandarna avloppsreningsverk, Fröland 1:13 och Duved 1:62: Timrå Vatten AB ska senast den 16 september 2011 i åtgärdsplanen: 1. Fylla på med de uppgifter om larm, pe (personekvivalenter), recipientkänslighet med mera som saknas i beskrivningen av pumpstationerna. De tre minipumpstationerna för Sandarnas avrinningsområde ska också beskrivas. 2. Rangordna vilka problemområden (geografiskt) bolaget anser viktigast att åtgärda med avseende på bräddning. Som underlag för denna rangordning ska bland annat antalet pe uppströms och recipientens känslighet ingå. Motiven till rangordningen ska redovisas i åtgärdsplanen. 3. Redovisa vilka åtgärder (projekt/avsatta pengar) bolaget avser att vidta för att åtgärda identifierade problemområden enligt punkt 2 ovan, samt vilka åtgärder (projekt/avsatta pengar) bolaget avser vidta för att åtgärda de problemområden bolaget identifierat med avseende på tillskottsvatten. Motivering till valda åtgärder ska redovisas i åtgärdsplanen. 4. Tydliggöra vilka åtgärder som är övriga åtgärder (ej de som redovisas under punkt 3) i åtgärdsplanen, samt motivering till varför dessa åtgärder prioriteras (till exempel samordningsprojekt). De utredningar som utförs med anledning av åtgärdsplanen ska (del-)redovisas årligen, i samband med inlämnandet av den årliga miljörapporten Miljöinspektör Linnea Mothander har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden förelägger Timrå Vatten AB, organisationsnummer att inarbeta följande

26 kompletteringar i åtgärdsplanen för Näs, Söråker och Sandarna avloppsreningsverk, Fröland 1:13 och Duved 1:62: Timrå Vatten AB ska senast den 16 september 2011 i åtgärdsplanen: 1. Fylla på med de uppgifter om larm, pe (personekvivalenter), recipientkänslighet med mera som saknas i beskrivningen av pumpstationerna. De tre minipumpstationerna för Sandarnas avrinningsområde ska också beskrivas. 2. Rangordna vilka problemområden (geografiskt) bolaget anser viktigast att åtgärda med avseende på bräddning. Som underlag för denna rangordning ska bland annat antalet pe uppströms och recipientens känslighet ingå. Motiven till rangordningen ska redovisas i åtgärdsplanen. 3. Redovisa vilka åtgärder (projekt/avsatta pengar) bolaget avser att vidta för att åtgärda identifierade problemområden enligt punkt 2 ovan, samt vilka åtgärder (projekt/avsatta pengar) bolaget avser vidta för att åtgärda de problemområden bolaget identifierat med avseende på tillskottsvatten. Motivering till valda åtgärder ska redovisas i åtgärdsplanen. 4. Tydliggöra vilka åtgärder som är övriga åtgärder (ej de som redovisas under punkt 3) i åtgärdsplanen, samt motivering till varför dessa åtgärder prioriteras (till exempel samordningsprojekt). De utredningar som utförs med anledning av åtgärdsplanen ska (del-)redovisas årligen, i samband med inlämnandet av den årliga miljörapporten. I de flesta ledningsnät till avloppsreningsverk finns det ett stort behov av åtgärder för att minska inläckage av ovidkommande vatten (så kallat tillskottsvatten) till ledningsnätet och utläckage eller bräddning av otillräckligt renat avloppsvatten från ledningsnätet. Detta leder till att VA-huvudmannen måste prioritera mellan olika åtgärder och mellan olika områden. Dessa prioriteringar redovisas för tillsynsmyndigheten i form av en åtgärdsplan för ledningsnätet. Åtgärdsplan 2008 och 2011 Timrå Vatten AB har lämnat in en åtgärdsplan som beskriver ledningsnäten för de olika avloppsreningsverken. Beskrivningen är uppdelad både områdesvis vad det gäller till exempel markförhållanden och ålder på ledningsnätet, samt på de olika pumpstationerna, där till exempel recipientens känslighet för bräddningar och larmövervakning beskrivs. I beskrivningen har det dock för vissa pumpstationer fallit bort uppgifter om till exempel larm eller recipientens känslighet. Av åtgärdsplanen framgår att mängden tillskottsvatten per ledningslängd är nästan dubbelt så stor för Söråkers som för Näs medan Sandarna endast har en fjärdedel så mycket tillskottsvatten som Näs, se textruta (inkopierat från åtgärdsplanen):

27 För att beskriva nederbördens inverkan på flödet i avloppssystemen används nyckeltalen utspädningsgrad (USG) och tillskottsvattenflöde per ledningslängd (LDM). Begreppen finns beskrivna i Naturvårdsverkets nyckeltalsrapport (SNV 4480). o USG (utspädningsgrad) definieras som den totala mängden flöde per medelspillvattenflöde. USG=2 betyder att halva mängden är spillvatten. o LDM (tillskottsvattenflöde per ledningslängd) definieras som den totala mängden tillskottsvatten per dygn och meter kommunal självfallsledning. Flöde (Mm 3 ) Spillvatten (Mm 3 ) Ledningslängd (km) USG LDM Näs 1,67 0, ,10 22,2 Söråker 0,706 0,165 38,7 4,28 38,3 Sandarna 0,209 0,157 29,4 1,34 4,92 Totalt 2,58 1, ,32 22,8 Tabell: Nyckeltal för ledningsnäten För bedömning av spillvattenmängden har använts 200 l/p,d vilket är ett är ett normalt värde. Troligtvis är spillvattenmängden mindre än så för Sandarna. Ett lägre värde på spillvattenmängden ger högre siffror för USG och LDM l/p,d har tidigare använts generellt, men i de nya allmänna råden för enskilda avlopp (NFS 2006:7) som kom 2006 så används 170 l/p,d. Timrå Vatten anger i åtgärdsplanen att dräneringsvatten kopplat till avloppsvattenledningarna troligen utgör den största delen av tillskottsvattnet, men att det juridiskt sett kan vara svårt att kräva av fastighetsägarna att de kopplar bort dräneringsvattnet. Utöver detta består tillskottsvattnet av läckvatten (dricksvatten som läcker ut och in i avloppsledningarna) samt vatten från nederbörd (regn- och smältvatten). Prioriteringar Timrå Vatten redovisar följande prioriteringar i åtgärdsplanen: o Timrå Vatten avser att vänta med åtgärder för att minska inläckaget för Sandarnas avloppsreningsverk och istället fokusera åtgärderna till Söråker och Näs eftersom tillskottsvattenmängderna där är mycket större. o De pumpstationer inom Näs avrinningsområde som har längst bräddningstider har i fallande ordning: 1. Stora Vivstavarv (P19) 2. Östrandsviken (P12) 3. Hamsta (P4) 4. Laggarberg (P3) Timrå Vatten anser att den största nyttan skulle åtgärder för att minska tillskottsvattnet till Östrands pumpstation göra (dit bland annat avloppsvattnet från Laggarberg (P3 och P4) och Lilla bandsjön leds). o När det gäller avloppsvattenledningar har Timrå Vattens prioritering länge varit att i första hand minimera antalet källaröversvämningar och andra olägenheter och i andra hand att minska tillskottsvattnet. I Åtgärdsplanen utvecklas

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 14.00-16.50 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE 2009-01-26 Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 17.15. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer