BILAGA 3: KULTURSYSTEMETS IT-BEHOV - EN UNDERSÖKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 3: KULTURSYSTEMETS IT-BEHOV - EN UNDERSÖKNING"

Transkript

1 BILAGA 3: KULTURSYSTEMETS IT-BEHOV - EN UNDERSÖKNING IT Enkät svarsresultat Den 11 november 2008 skickades en IT enkät ut till 146 e-post adresser. Av dessa studsade 5. Av 141 svarade så 50 st. Det ger en 34 % svarsprocent. IT-behov representerade i trakten enligt svar i rapporten: Behovet av en lokal webbportal Fråga: Saknar du en gemensam webbportal för Bottnafjorden och aktiviteterna där? Svar:31 Ja, 10 Nej och 5 var osäkra, övriga svarade inte alls. Viktigaste funktioner lokal webbportal: Enligt inkomna svar är de viktigaste funktionerna de som gör lokal information tillgänglig för alla särskilt utomstående och fjärranknutna. Ett evenemangs kalendarium som var och en kan uppdatera själv toppar listan. Ett självuppdaterbart konstnärs / användarregister med möjlighet för självpresentation och ett on line bokningssystem för gemensam utrustning är också av stort intresse bland de svarande. Se nedan för resultat. Övriga förslag med 2 eller mindre röster: On-line Poll (Interaktiv undersökningsenkät) för effektiv demokrati, On -line spel för kultursnobbar, System av hemsidor med kultur och bildningsvärde, Begagnad marknad (e-bay local) och Bil-samåknings-samordnings sida. 1

2 Lokal datakunskap och datavana Vilka förutsättningar finns lokalt för att använda sig av ett webbbaserat informationssystem? 3 frågor konstruerades för att försöka få en uppfattning om generell datavana/ datakunskap. Fråga: Hur ofta är man på Internet? Fråga: Till vad använder man Internet? 2

3 Fråga: Vilka datakunskaper besitter man generellt: Sammanfattning lokal datakompetens: Mail & Internet Samtliga svarande har mail och de flesta (mer än 40) klarar sig fint på mail och internet och många sköter sina bankärenden via internet. Så många som 47 använder sig av internet mer än en gång i veckan. Ett 20 tal hade erfarenhet av att skapa användarkonto på internet (konton/profilsidor där man kan last upp bilder och information om sig själv eller annat av intresse typ Facebook, Myspace, KC-Västs medlemssidor eller bloggar) Datakunskaper generellt 19 uppgav att de löser problem när de uppstår medan 30 kan lite grand, så att de klarar sig. 43 har dock baskunskaper om filhantering och av att transportera dokument, filer, bilder mm. in och ut från dator. 6 dataexperter klarar av att plocka isär och sätta ihop sin egen dator. Kreativ datakompetens. Under hälften av de svarande uppgav kunskaper inom mer avancerad bildhantering och layout som Photoshop, InDesign och liknande. Endast 5 av de svarande hade kunskaper för att göra egna webbsidor. Slutsatser: Bland de svarande finns en hög procent av internet och datakompetenta. Att använda sig av Internet för att effektivisera både demokrati, information och administration av kultursystemet genom olika användarkonton, självuppdaterbara sidor, kalendarium o.s.v. borde inte vara något problem. Det är dock viktigt att satsa på introduktionskurser av de informationssystem man tänker ta i bruk för att effektivisera och underlätta användning. Det finns en attraktion men också ett motstånd mot att sitta vid datorn. Vad som lyser med sin frånvaro är kunskap om grafisk produktion, layout & postproduktion av foto och bild som tex produktion för tryck, skapa bildpresentationer, webbsidor etc. Om man skall satsa på en mediaverkstad måste man också satsa på utbildning. Mellan uppgav att det hade behov för utbildning i grundläggande bild & webbredigering. 3

4 Lokalt behov av tjänster / kompetens Att veta vilka behov som finns lokalt när det gäller tjänster eller kompetenser kan vara av intresse eftersom dessa med fördel kan samorganiseras eller förmedlas via en mediaverkstad samt annonseras och administreras via en lokal webbportal i regi av tex. kulturkontoret. Diagrammet får tala för sig själv: Tjänster som marknadsförare, revisor med specialkunskap om konst och kultur, Presskontakt, Jobb förmedlare, Coach / manager samt en IT kunnig på en armlängds avstånd, ligger högt i kurs och vittnar om ett behov av hjälp att stärka sin professionalitet och attraktivitet inom konst & kultur, på arbetsmarknaden och som egen företagare i näringslivet. Fråga: Vilken/ vilka tjänster, personer, funktioner saknar du i din närmiljö? Lokalt behov av IT utrustning / teknisk utrustning 28, mer än hälften, svarade att de saknade utrustning helt eller delvis. Men även de personer som svarade Nej på denna fråga angav som oftast flera utrustningsönskemål i den efterföljande. Tyder på att det finns ett utvecklingsbehov på det digitala området och kanske att man ser nya möjligheter för egen del om det finns en mediaverkstad som tillhandahåller mer avancerad utrustning än vad man själv har råd eller mod - att satsa på. 4

5 Behov av utrustning en önskelista Störst behov förutom Internetuppkoppling, ett beohov som kanske kommer att byggas bort i takt med att man skaffar bredband, har trakten av kopierings och tryckmöjligheter när det gäller mindre upplagor, trycksaker i samband med egna utställningar, evenemang och festivaler. Därefter kommer utrustning, back-up utrustning för samaktiviteter, utrustning för framförandet av film och bildpresentationer, program för att skapa dessa och främst professionell fotoutrustning för att dokumentera konstverk och aktiviteter av olika slag. Medieverkstans topp 10 lista (mellan svarande) Internet bredbandsuppkoppling Kopieringsmaskin A3 - affischer Skrivare, Scanner av bättre kvalitet desktop publishing/ trycksaker Utrustning Musik och scenframförande (Ljus och ljud) Utrustning för Bild&Filmframvisning (videoprojektor, DVD spelare m.m.) Dataprogram för Text & Bildredigering, presentation, webb Foto utrustning systemkamera, stativ m.m. Behovsinventering utrustning mediaverkstad : Hela listan: 5

6 Ekonomisk insats vilja när det gäller medlemskap i en mediaverkstad På frågan om vad man kunde tänka sig att betala i medlemskap per år för tillgång till en mediaverkstad som innehöll den utrustning man hade angivit svarade 11 st 1000 kr och 7st 500 kr. Förutom de 9 som inte ville betala något (8 av dem inte intresserade av mediaverkstad som utgångsläge) fördelade sig resten jämt mellan kr i månaden. Ekonomisk insatsvilja motsvarades som regel av kravet på utrustning. Hur mycket är man villig att betala i medlemskap / år för lokal mediaverkstad: Djupintervjuer en sammanfattning KKV-B Ingemar Hognert, koordinator Från organisationens sida ses tillgång till en mediaverkstad i närområdet som positivt. KKV-B har haft tankar på en dataverkstad men det finns inga resurser eller intresserade som orkat ta tag i utveckling av en sådan. Digital produktion ligger inte innanför KKV-B medlemmars expertis eller kunnande - men skulle vara intressant för många medlemmar och särskilt då utställande medlemmar som har behov för trycksaker m.m. i samband med bl.a. KKV's sommarutställningar. Man är däremot positiva till att ha en mediaverkstad på området men f.n. finns inte resurser att driva eller serva något sådant. Lika bra att någon annan tar tag i det, en egen förening tex. avslutar Ingemar Hognert. Utrustning per idag: 2 mkt. gamla och icke fungerande datorer men bredband och trådlöst Internet för medlemmar. En laminator och en skrivare. Svartvit Kopieringsmaskin A4 och färgskrivare för kontoret finns. A4 kopiering kostar 2 kr kopian även för medlemmar Utrustningsbehov: Allt inom Bildredigering & layout (dokumentation, produktion av trycksaker mm) samt presentationsutrustning är av stort intresse. Tjänstebehov: man saknar möjligen en utställningssamordnare sommartid, galleri värd, och främst en försäljningsansvarig en konstsäljare. Man saknar också en tjänst som kan hantera ansökningar för projekt och, en pressansvarig och en marknadsförare möjligtvis i en och samma person. Bil och en vettig möteslokal mindre möten och seminarier kunde också vara av intresse för KKV-B och dess medlemmar. 6

7 Gerlesborgsskolan Jesper Eng, kultursamordn. och Håkan Carlbrand - Bild och datasamordn. Skolan har en egen dataverkstad som sköts av ca 2 personer där Håkan Carlbrand undervisar och assisterar elever och programvara medan man har en extern tekniker som kommer in och sköter hårdvara och helas skolans nätverk. Skolans behov av en extern/lokal mediaverkstad är därför i nuläget minimalt men i samband med elevarbeten inom video och animation kunde det i vissa perioder finnas ett behov/intresse. Möjligtvis också när det gäller storutskrift större än A3 och möjligheten att kunna låna videoprojektor för elevarbeten mm eftersom kyrkans projektorer inte får tas ut ur rummet. Utrustning per idag: 4 arbetsstationer (3 MAC, 1 PC) med all nödvändig programvara (bild & film), 3 mindre arbetsstationer för Internet samt bredband. Flera scanners och 1-2 skrivare, (Scanners: Epson; 1290, 1400, 6700, 3200 Printer: Konica minolta Magicolor 5430). I aulan / kyrkan finns 2 projektorer (fasta), 2 videokameror och 2 Digitala systemkameror till utlån, Inköpsföreningen Lena Falkheden, ordf. Är organiserad genom en mängd olika arbetsgrupper och drivs medels ideell insats. Varje medlem bidrar med 4 timmar i månaden inom mer eller mindre valfri aktivitet. Inköpsföreningen skulle kunna ha glädje av mediaverkstad, särskilt om den låg i anslutning till butiken så att medlemmar kunde kombinera butik och dataärenden. Annars har föreningen främst behov av en lokal året om, en webb ansvarig/utvecklare samt en affischör för specifika evenemang de två senare kan kan ev lösas med hjälp av frivillig medlemsinsats. Om man har ett behov av administration, kommunikation och organisation via webb kunde Lena Falkheden inte svara på per idag. Möjligt att den formen av verktyg inte appellerar till brukarna. Det bör göras en separat undersökning inom inköpsföreningen för att utröna om detta hade varit av intresse. Utrustningsbehov tillgång till Internet, Kopieringsmaskin A4 och A3, Scanner, utrustning för presentation av bild och film för seminarier, utrustning musikuppföranden samt ev. också videoutrustning för dokumentation av olika aktiviteter och arrangemang. Bottna Hembygdsförening Kjell Hansson, ordf. Startade redan 1927 och håller till i Hembygdsgården: Bottna Sockenstuga en f.d. skola. Här man det mesta av nödvändig teknisk utrustning, något som man investerade i tillsammans med en egen hemsida i samband med Bottna Svenneby framtid projektet. Intresset och behovet för en mediaverkstad lokalt är f.n. marginellt. Föreningen hyr själva ut en del av sin ljudanläggning i samband med att man hyr lokalen i Bottna Sockenstuga. Hemsidan fungerar fint med medlemsinsats - men de var svårt att få in material trots flera data och webbkunniga med tid att uppdatera ifall det kommer in något. Utrustning: Filmduk, tillgång videoprojektor vid behov, Ljudanläggning för musikuppförande och 3 fas ström i lokalen., TV, DVD/videospelare, scanner, tillgång kopieringsmaskin på Gerlesborgsskolan 1 kr kopian. Använder sig också av Nordbloms tryckeri Uttryckslabbet Anette Junebro och Eva Dahl Anette Junebro tillsammans med Lotta Brusk drev redan 1999 igenom ansökan om medieverkstad men trots kvalificerad ansökan gick turen den gången till annan ort. Sedan dess har Uttryckslabbet skaffat sig den mesta utrustning själv men saknar i perioder en ljudisolerad replokal. Idag hyr man i Hamburgsunds Folkets hus, för en 1700 i månaden. Det rör sig om perioder av 1-3 veckor av gången då man helst vill ha lokalen helt för sig själv åtminstone slippa flytta ut rekvisita och utrustning (ljus/ljud) 7

8 Utrustning: Utrustning för scenframförande: Ljus, Ljusrigg, ljudanlägg, ljud och ljusmixer, mikrofoner, scendraperier. Junebor har arbetat med webbdesign och innehar egen datautrustning för avancerad bildredigering. Utrustningsbehov : fokuserar på videodokumentation och produktion, videopresentation samt ljudproduktion och backup/extra utrustning sceniskt framförande Tjänstebehov: handlar främst om en producent, marknadsförare och pressansvarig av Utryckslabbets föreställningar/workshops. Centrum för scenisk rörelse Gunilla Rahm är en ideell förening med ca 20 medlemmar med ambition att fungera som mötesplats och plattform för utövande av och utveckling av fysisk teater genom att anordna kurser, workshops, seminarier och festivaler. Har ingen fast lokal men har i perioder hyrt spegelsalen i Hamburgsunds Folkets Hus. Har behov av lokal med backup/extra utrustning för sceniskt framförande och utrustning och tjänster i samband med marknadsföring av olika evenemang. Utrustningsbehov : Jämför med Uttryckslabbet. Bottna Kulturfestival Bottna kulturfestival har anordnats för tredje gången i 2008 och är en aktivitet som växer för vart år. Det är ett tillfälle för traktens kulturaktörer att samordna sommarens säsongsstart med vernissager, filmvisningar, seminarier, konserter och andra publika aktiviteter. Festivalen kan ses som en samlad marknadsföringssatsning och kulturinsprutning både för besökande och de som skapar festivalen. Bottna Kulturfestival förening bildades hösten 2008 och Bottna Kulturfestival är en lokal aktivitet som om någon kräver ett stor marknadsföringsuppbåd och utrustning för bild, musik, film under en del av året. Utrustningsbehov : Dataprogram och utrustning för produktion av av Affischer, flyers, pressmeddelanden, program, skyltar, webbinnehåll till webbsida, Utrustning scenframförande, utrustning film och bildpresentation m.m. Kopieringsmaskin A3 och A4. Kvirr - Karl Erik Karlsson, ordf. Kvirr står för Konst Vandring I RanRike och arrangerar en årlig konstvandring bestående av samlingsutställning och ateljéutställning med över 40 deltagande konstnärer. Styrelsen har enligt deras ordförande inget behov av utrustning för sin samordnande verksamhet. Botnik Studios Emil Olofsson Emil Olofsson, Cecilia Gärde och Michael Johansson driver galleri/utställningslokal/café Botnik Studios med nyöppnad paviljong sommaren Man håller sommaröppet och bjuder in konstnärer till grupputställningar(space off) och andra happenings. Deltar i Bottna Kulturfestival. Som utställningsvärdar och arrangörer av diverse publika arrangemang har de ett relativt oöversiktligt behov av diverse teknisk och digital utrustning. Utrustningsbehov : jämför med Bottna Kulturfestival Insamlat och sammanställt av Ingrid Lindberg Hunnebostrand

Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg. en förstudie

Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg. en förstudie Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg en förstudie prioriterade alternativ till lokalisering av kulturkontoret efter lokaliseringsutredning av Conny Jerer (se s. 15 19) Grafik och research: Ingrid

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Enkät om dator och internetanvändning inom SPF:s medlemsföreningar hösten vintern 2010.

Enkät om dator och internetanvändning inom SPF:s medlemsföreningar hösten vintern 2010. Enkät om dator och internetanvändning inom SPF:s medlemsföreningar hösten vintern 2010. Motivet till denna enkät var att kartlägga hur stort intresse det finns av datorer bland med pensionärer, samt att

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Musikens Hus i Stockholm

Musikens Hus i Stockholm Musikens Hus i Stockholm Projektbeskrivning av Musikens hus i Stockholm 1. Projektidé mötesplats, resurscentrum & arena Syftet är att skapa ett Musikens hus i Stockholm, samt att hitta finansiering till

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

Utredning MediaCenter

Utredning MediaCenter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2014-12-04 Sida 152 (166) 98 Utredning MediaCenter Under Förbundsfullmäktiges sammanträde 2015-04-24, 10, under rubriken Kommunernas avgifter år 2015 lämnade

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Handlingar till mote 10 2007-09-25 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp 102 51 50 %

Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp 102 51 50 % IT-Studieförbund 8/21/2003 1:56:31 PM Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens IT-testgrupp 102 51 50 % 1. Studieförbundsavdelning Antal svarande 50 Antal ej svar 1 2. Enkätbesvarare

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer