Sämre service hotar småföretagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sämre service hotar småföretagen"

Transkript

1 Mars 2010 Sämre service hotar småföretagen

2 Innehåll Bakgrund... 3 Undersökning om lokal service... 3 Policydiskussion... 8 Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi har som uppgift att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare företagare vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och närmare 300 lokala nätverk och mötesplatser

3 Bakgrund Att starta och driva ett företag förutsätter en viss grundläggande tillgång på lokal service. Dit kan bl.a. räknas postdistribution, bankkontor och livsmedelsbutik. I landets mer glest befolkade delar är de kommersiella förutsättningarna för stora delar av denna service betydligt sämre än i tätorterna. Utvecklingen går också åt fel håll vilket oroar många småföretagare runtom i landet. När servicen utarmas så försämras förutsättningarna att bedriva verksamhet på landsbygden avsevärt. Utan goda förutsättningar för företagande äventyras i förlängningen hela ortens överlevnad. Undersökning om lokal service Företagarna har nyligen genomfört en webbaserad undersökning bland våra medlemsföretag om lokal service. Över 2400 företagare har svarat på undersökningen, vilket visar på ett stort engagemang för frågor rörande lokal service på landsbygden. Frågorna gällde hur viktig tillgången på viss lokal service var för företagarens verksamhet på orten. Den service vi frågade om var bankkontor, bensinmackar, bredbandstillgång, kollektivtrafik, livsmedelsbutik, polis- och rättsväsende, postdistribution, sjukvård och skola/omsorg. Resultaten visar att företagarna ser god bredbandstillgång, postdistribution och bensinmackar som de tre viktigaste serviceområdena (diagram 1, 2 och 3). Hela 97 procent svarar att bredband är mycket viktigt eller viktigt för deras verksamhet på orten. 95 procent anser att postdistribution är mycket viktigt eller vikigt, och motsvarande andel för bensinmackar är 80 procent.

4 Diagram 1: Vikten av bredbandstillgång för företagets verksamhet på orten 14% 2% 1% 0% 83% Diagram 2: Vikten av postdistribution för företagets verksamhet på orten 4% 1% 0% 26% 69%

5 Diagram 3: Vikten av bensinmack för företagets verksamhet på orten 6% 0% 14% 48% 32% I jämförelse med de övriga alternativen anser de tillfrågade företagen att kollektivtrafik, polis/rättsväsende och skola/omsorg är mindre viktigt för deras verksamhet på orten (diagram 4, 5 och 6). Kollektivtrafik anses viktigt eller mycket viktigt av 59 procent av de tillfrågade. Polis och rättsväsende är viktigt eller mycket viktigt för 63 procent, skola och sjukvård för 65 procent. Diagram 4: Vikten av kollektivtrafik för företagets verksamhet på orten 15% 1% 27% 26% 31%

6 Diagram 5: Vikten av polis och rättsväsende för företagets verksamhet på orten 10% 1% 28% 26% 35% Diagram 6: Vikten av skola och omsorg för företagets verksamhet på orten 16% 1% 18% 39% 26%

7 Hur viktig en viss typ av service anses vara kan delvis bero på verksamhetens geografiska läge (diagram 7). Av undersökningen framgår att god bredbandstillgång och postdistribution är de två frågor man är mest ense om vikten av, vare sig man bedriver sin verksamhet i kommunens centralort eller på landsbygden. Bredbandstillång är mycket viktigt för 84 procent av företagarna i centralorten och 83 procent av företagarna på landsbygden. Postdistribution är mycket viktigt för 70 procent av centralortsföretagarna och 71 procent av landsbygdsföretagarna. De största åsiktsskillnaderna mellan företagare på landsbygden och i staden rör serviceområdena polis/rättsväsende och bankkontor. Av företagarna med verksamhet i kommunens centralort ansåg 35 procent att polis/rättsväsende är mycket viktigt för deras företagande, medan enbart 18 procent av de med verksamhet på landbygden tycker likadant. För bankkontor ger samma jämförelse siffrorna 35 procent i centralort respektive 22 procent på landsbygd. Diagram 7: Verksamhetens geografiska läge och betydelsen av en viss service Företag i kommunens centralort som anser en viss service mycket viktig Företag på landsbygden som anser en viss service mycket viktig 84% 83% 70% 71% 35% 35% 18% 22% Bredbandstillgång Postdistribution Polis/rättsväsende Bankkontor

8 Policydiskussion Att starta och driva ett företag kräver i regel också viss tillgång på lokal service. För detta har våra politiker ett ansvar. Det är de som sätter ramarna för företagande i landet. I takt med att vi lämnar stadskärnan bakom oss märker vi dock hur den politiska viljan i många fall falnar betydligt. I landets mer glest bebyggda delar är utveckling dessvärre klart illavarslande. Mackdöden är ett sådant exempel. Sedan 2006 har nästan en femtedel (571 stycken) av landets bensinmackar försvunnit (diagram 8). Delvis är det en fråga om en oundviklig strukturrationalisering. Många nedläggningar har dock snarare tvingats fram genom orimliga bördor i miljöbalken och den s.k. pumplagen. En långsiktig lösning, som gör det möjligt att sälja verksamheten till rimliga villkor, krävs för att säkra tillgången på tankställen över landet. Initialt bör det sista steget i pumplagen ses över. Det måste också vara möjligt att få dispens från pumplagen. På längre sikt skulle till exempel en fungerande fondlösning, där medel öronmärktes för framtida saneringskostnader, vara en tänkbar lösning. Ett annat fall är postdistributionen i landet. Senast den 1 januari 2013 ska Postens 337 företagscenter runt om i landet ha lagts ned. Beslutet om nedläggning berör långt ifrån enbart ledning och anställda på Posten. Nedläggningen riskerar också att slå hårt mot Sveriges alla småföretagare. Många företagare är oroade. Kommer lokala postombud kunna täcka upp i företagscentrens frånvaro? I första hand ska marknaden i konkurrens tillgodose samhällets behov av postdistribution. Men utvecklingen förefaller tyvärr att gå i motsatt rikting. En lösning kan vara att Post- och Telestyrelsen måste ålägga en postdistributör att täcka upp på de håll där servicen utarmas. Med rätt förutsättningarna kan småföretagarna över hela landet växa och bli fler. Men om företag och arbetstillfällen ska kunna leva kvar så måste politikerna visa handlingskraft och trygga tillgången på lokal service i hela landet. Diagram 8: Antalet bensinstationer i Sverige, Singelanläggningar Servicestationer Bensinstationer Automatstationer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Perspektiv på landsbygdsföretagande. Landsbygdsföretagarnas villkor och verklighet

Perspektiv på landsbygdsföretagande. Landsbygdsföretagarnas villkor och verklighet Perspektiv på landsbygdsföretagande Landsbygdsföretagarnas villkor och verklighet Rapport Från företagarna Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod... 2 Definitioner... 3 Landsbygder och landsbygdsföretag

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Inför en KRAV-märkning av småföretagsregler

Inför en KRAV-märkning av småföretagsregler Rapport från Företagarna februari 2011 9 övergripande förslag... 2 2 förslag för enklare redovisning och revision... 4 10 förslag för enklare momsregler... 4 10 förslag för enklare skatteregler... 7 Förslag

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Räddad från nedläggning vid generationsskifte - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Sammanfattning Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att många svenska företagare planerade att pensionera

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Livskraftig utveckling i hela Sverige

Livskraftig utveckling i hela Sverige Livskraftig utveckling i hela Sverige Sverigedemokratisk Ungdoms politik för regional utveckling och infrastruktur Sverige är ett vidsträckt land. Ett land bestående av fjällvärld, slätter, skog och kust.

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Rapport: 2012 Mobilens år!

Rapport: 2012 Mobilens år! 1 (9) Rapport: 2012 Mobilens år! Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN... 1 MOBILWEBB... 1 NULÄGE... 2 PLANER FÖR 2012... 3 PROGNOS - 2012 ÄR MOBILENS ÅR!... 6 ATT TÄNKA PÅ!... 7 OM WEB SERVICE AWARD... 9 KONTAKT...

Läs mer

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad Exempel från Nacka Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer