Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB"

Transkript

1 Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Vicicom AB Sida 1

2 Innehåll Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar... 3 Bakgrund... 3 Utredningsdirektiv... 3 Generella kommentarer till Energibolagets utredningsrapport... 4 Sammanfattning av investeringsanalys... 6 Kommentarer per utredningsdirektiv... 7 TeliaSonera alternativet... 9 Utveckling mot beslut Vicicom AB Sida 2

3 Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar Vicicom är ett konsultbolag inom öppna bredbandslösningar som stödjer kommuner, energibolag, fastighets- & bostadsbolag, teleoperatörer och integratörer med kompetens vid planering, uppbyggnad och vidareutveckling av bredbandsnät. Tillsammans med våra uppdragsgivare skräddarsyr vi lösningar som ger största möjliga nytta utifrån verksamhetens förutsättningar. Vicicoms konsulter har lång erfarenhet i branschen. Många av våra konsulter har tidigare jobbat med utveckling och förvaltning av stora kommunikationsnät. Vicicoms verksamhet är indelad i fem affärsområden, där varje affärsområde har sin specialistkompetens och tjänsteerbjudande. Vicicom har uppdragsgivare i hela Sverige och växer snabbt internationellt. Vicicom AB är helt leverantörsoberoende. Bakgrund Förslag har under december 2012 presenterats Kristinehamns kommunalfullmäktige att teckna ett nytt samarbetsavtal med TeliaSonera (Tjänsteskrivelse, Förslag till samarbetsavtal, Presentation i Kommunstyrelsens Arbetsutskott samt Kommunstyrelse). Kommunstyrelsen återremitterade i januari ärendet med uppdraget att jämföra olika alternativ till lösning avseende fiberutbyggnaden. Kommunstyrelsen gav Kristinehamn Energi i uppdrag att utreda detta. Kommunledningsförvaltningen (Kommunchef och IT-chef) tog fram utredningsdirektiv enligt nedan. En utredningsrapport presenterades av Energibolaget för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 19 januari Denna utredningsrapport kommer att behandlas på Kommunstyrelsen sammanträde 5 mars Vicicom AB har erhållit uppdraget att analysera Energibolagets utredningsrapport. Uppdragsdefinitionen är att genomföra en objektiv analys av rapporten samt stämma av innehållet mot de utredningsdirektiv som presenterats Energibolaget. Utöver detta har Vicicom också fått frågan om hur stor investering som skulle krävas för att etablera ett Stadsnät i egen regi som når 90% av alla hushåll i tätorten/tätorterna med fiber till hemmet. Utredningsdirektiv Följande utredningsdirektiv presenterades för Kristinehamns Energi: Kristinehamn Energi ska belysa om ett eget Stadsnät kan ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare och byalag samt kommunens egen verksamhet i tätorten och landsbygden en likvärdig lösning som TeliaSonera alternativet. Utredningen ska jämföra/belysa egen regi alternativet jämfört med TeliaSonera alternativet avseende: Vicicom AB Sida 3

4 Kostnader och affärsvillkor för anslutning till fibernätet för olika kundgrupper (ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, byalag samt kommunens egen verksamhet). Utbud av tjänster och priser (engångskostnader årliga kostnader). Realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 i tätorten där fastighetsägare, företagare och kommunens egen verksamhet under Q/ : Djurgården, Strand, Södermalm och Picassoområdet. Realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 på landsbygden Rudskogaområdet och Ölme-området i nära samverkan med byalag/ekonomiska föreningar. Vilka möjligheter och begräsningar finns för att ikläda sig rollen som ägare av ett Stadsnät o Belysa lagstiftningens möjligheter/begräsningar. o Redovisa under vilka förutsättningar kan Kristinehamn Energi äga, driva och utveckla ett Stadsnät. Beskriva affärskonceptet där Kristinehamn Energi ikläder sig rollen Stadsnätägare. Utredningen ska beskriva på vilket sätt nedanstående uppgifter ska lösas för att leva upp till ett Öppet nät. Ägare av Stadsnätet: Organisation för att sälja och teckna avtal med enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, och byalag Tjänsteleverantör: Organisation för att teckna avtal med olika tjänsteleverantörer med syfte att skapa ett brett urval av tjänster i fibernätet Nätägare: Organisation för att planera, äga och underhålla hela fiberinfrastrukturen, Redovisa en affärskalkyl för hela Stadsnätskonceptet o Marknadsbedömning för tätort och landsbygd. o Investerings- och lönsamhetskalkyl baserat på egen finansiering inom Energibolaget, dvs. egen upplåning och ej ägartillskott. Generella kommentarer till Energibolagets utredningsrapport Vår uppfattning är att Kristinehamns Energi ABs (KEAB) utredningsrapport inte motsvarar förväntad informationsnivå utifrån de direktiv som stipulerats. Delvis kan detta förklaras med den korta tid som Energibolaget haft till sitt förfogande. Rapporten är därför mer att betrakta som en första intresseanmälan från Energibolagets sida, än en genomarbetad utredningsrapport. Rapporten i dess nuvarande form kan inte betraktas som ett beslutsunderlag för Kommunstyrelsen. Till KEABs försvar ska dock nämnas att det utredningsdirektiv som Kommunstyrelsen ålagt KEAB, att jämföra/belysa egen regi alternativet jämfört med TeliaSonera alternativet i princip är en omöjlig uppgift då TeliaSonera alternativet saknar substans. TeliaSonera alternativet saknar information om: Priser på såväl tjänster som anslutningar. Hur och var och till vilka nätet kommer att byggas. När kommer utbyggnaden att ske? Vicicom AB Sida 4

5 Utöver avsaknaden av ovanstående föreligger i princip inga som helst förpliktelser från TeliaSoneras sida. Man kan säga att det enda man vet med säkerhet om man tecknar presenterat intentionsavtal med TeliaSoneras, är att man begränsar konkurrenssituationen. För att kunna genomföra den jämförande analys som kommunstyrelsen vill se behöver man därför gå längre i sina förhandlingar med TeliaSonera. Om det är så att man ska ge bort marknaden till en aktör så måste man ställa motkrav i form av utbyggnadsplaner, utbyggnadstakt m.m. (hur, var, när och till vilka). Utöver detta bör man ställa krav på prissättningen. Hur mycket kommer tjänsterna att kosta? Hur mycket kommer anslutningarna att kosta? Utan denna form av motkrav sitter TeliaSonera på alla trumf. Dels behöver man inte ha särskilt bråttom då man fortfarande tjänar bra med pengar på befintliga ADSL-kunder, dels att ett samarbetsavtal med kommunen innebär att konkurerande företag drar öronen åt sig. Vicicom delar dock den grundläggande slutsatsen i KEABs rapport, dvs. att Kristinehamns medborgare på sikt gynnas, om det är möjligt att etablera en öppen fiberinfrastruktur i kommunal regi. Denna infrastruktur skall sedan erbjudas till marknadens aktörer på marknadsmässiga villkor. Kommunen kan då via sitt ägande säkra konkurrenssituationen genom återkommande upphandlingar av leverantörer samt erbjuda alla aktörer access på lika villkor. Fördelarna torde inte bara bli ekonomiska, utan även omfatta ett utökat tjänsteurval för medborgarna. En förutsättning för detta är naturligtvis att det finns tillräckligt med kapital under en etableringsfas. Det är svårt att följa tankebanorna bakom rapporttexten då detaljerad informationsredovisning och kalkyler i princip helt saknas. Ett grundproblem är att rapporten inte tydligt beskriver och definierar vad Energibolaget skall leverera i ett Öppet Stadsnät. Detta medför osäkerhet och oklarhet kring debitering, betalningsströmmar mm. Vid en utbyggnad skall KEAB ta rollen som Passiv Nätägare med ansvar för kanalisation och fiber. Samtidigt förutsätter man leverans av tjänster, inkluderar mediaboxar mm. Man har utan vidare analys bestämt att en KO skall sköta aktiv utrustning samt anslutning av tjänsteleverantörer. Diskussioner med KO har påbörjats. Vicicoms erfarenhet är att många nätägare/stadsnät är missnöjda med dagens KO-upplägg och undersöker alternativa lösningar. Vicicom har bland annat genomfört en utredning åt Karlstad, Örebro, Lindesberg, Degerfors, Karlskoga, Kumla och Dala Energi för att utreda alternativen då dessa nät är missnöjda med dagens situation. Innan man går till beslut bör man därför överväga de fördelar och nackdelar som finns med att anlita en extern KO. Utöver detta bör man prata med de Stadsnät som är missnöjda med dagens upplägg för att ta reda på hur de tänker göra i framtiden. Man skriver vidare att en utbyggnad av Etapp 1 förutsätter att KEAB levererar tjänster till ca 30 företag. Vilka tjänster omfattas? Hur skall de produceras? Dessutom skall man, tillsammans med KO, vara delaktig i marknadsföring och försäljning. Vad innebär detta delansvar i resursbehov, kostnader, ansvar mm? KEAB villkorar också fortsatt utbyggnad med att kommunala fastigheter samt kommunala fastighetsbolag skall vara en del i en långsiktig lösning. Detta torde inte vara något problem om KEAB erbjuder marknadsmässiga villkor. Frågan blir bara hur ser dessa villkor ut och hur påverkar det kalkylen. Vicicom AB Sida 5

6 Utöver detta har Kristinehamnsbostäder investerat i egen fiberbaserad infrastruktur i sitt områdessammanbindande nät. Kristinehamnsbostäder har tecknat avtal med ITUX som agerar KO under kommande fem års period. Hur har man tänkt att affären mellan Kristinehamnsbostäder och KEAB ska se ut sedan? Finns det en samstämmighet mellan Kristinehamnsbostäder och KEAB avseende framtiden? Dessutom har Kristinehamnsbostäder investerat i egen kanalisation och fiber som skulle kunna samutnyttjas av KEAB. Hur har man tänkt kring detta? Sammanfattning av investeringsanalys Om KEAB väljer att etablera ett Stadsnät i egen regi så är Vicicoms bedömning att investeringen i form av passivt nät och noder kommer att landa på drygt 100 Mkr. Analysen är ett estimat utifrån vad liknande satsningar har kostat i andra kommuner (främst Södertälje och Botkyrka kommun). Kalkylen har sedan skalats ned för att passa in på Kristinehamns kommun. Det ska dock sägas att osäkerheten i en sådan analys är stor då lokala förhållanden är viktiga i form av avstånd mellan byggnader, befintlig kanalisation och fiber m.m. I de ovanstående 100 Mkr är inte fastighetsnät till glesbygd medräknat. 100 Mkr kan tyckas vara en hög kostnad men man bör ta i beaktande att Svenska Stadsnätsföreningen rekommenderar en avskrivningstid på år på den här typen av investeringar. Med en avskrivningstid på 30 år blir den årliga kostnaden 3,33 Mkr/år. Utslaget per ansluten kund per månad blir kostnaden 27 kr/månad. Stadsnätet skulle då exempelvis kunna ta ut en nätavgift på t.ex. 30kr/månad (att jämföra med dagens nätavgifter, t.ex. TeliaSoneras nätavgift för xdsl på 145kr/månad). Om man förutsätter att de kunder som har en anslutning också köper en tjänst får Stadsnätet en intäkt från KO:n (om man väljer den affärsmodellen) på mellan kr/månad. Med ovanstående resonemang skulle Stadsnätet göra en vinst på mellan kr/månad. Nu är detta en mycket grov förenkling av verkligheten. I verkligheten kommer (till en början) hälften att köpa en tjänst. Utöver detta har Stadsnätet kostnader i form av personal, marknadsföring och sälj, drift och underhåll m.m. För att få en rättvisande bild av vad en investering av detta slag skulle innebära behöver man därför ställa upp alla kända fakta för att se vad det mest troliga ekonomiska scenario skulle bli. Som vi ser situationen så står Kristinehamns kommun inför tre alternativ: Det på lång sikt mest fördelaktiga valet är att etablera en fiberbaserad infrastruktur i egen regi. Detta innebär att kommunens innevånare kommer att få fler tjänster till ett lägre pris då man kontinuerligt kan konkurrensutsätta leverantörerna som skall få tillgång att leverera sina tjänster i nätet. Alternativet kräver dock investeringskapital. Storleken på kapitalbehovet är beroende på utbyggnadens omfattning och tidplan. Om detta alternativ ej är genomförbart finns möjligheten att bjuda in marknadens aktörer (TeliaSonera, Open Universe, itux m.fl.) för att få alternativ till ovannämnda. Dessa erbjuds då att etablera en fiberinfrastruktur i Kristinehamns kommun mot att man erhåller ett marknadsmonopol. TeliaSonera har redan aviserat att man vill etablera ett sådant samarbete med kommunen. Det tredje och sämsta alternativet är att inte göra någonting alls. Detta kommer att innebära att kommunen halkar efter i konkurrenskraft, man blir hänvisad till gamla tekniker för stora delar av Vicicom AB Sida 6

7 befolkningen och ur ett kommunikationsperspektiv kommer priviligierade områden att skapas utefter bl.a. innevånarkoncentration/lokal köpkraft. Kommentarer per utredningsdirektiv Kristinehamn Energi ska belysa om ett eget Stadsnät kan ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare och byalag samt kommunens egen verksamhet i tätorten och landsbygden en likvärdig lösning som TeliaSonera alternativet. Utredningen ska jämföra/belysa egen regi alternativet jämfört med TeliaSonera alternativet avseende: Kostnader och affärsvillkor för anslutning till fibernätet för olika kundgrupper (ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, byalag samt kommunens egen verksamhet). Rapporten hänvisar till generella marknadspriser och exempelpriser utan att redogöra för bakomliggande parametarar som t.ex. avskrivningsregler. KEAB redogör för ett tänkt stamnät. Hur skall lokal anslutning ske? Är valet KO lösning helt utredd? Flera nätägare tittar idag på en lösning med s.k. driftspartner, bl.a. en av de referenser som rapporten lyfter fram. Skillnader i erbjudande till olika privat respektive företagskunder? Utbud av tjänster och priser (engångskostnader årliga kostnader). Rapporten presenterar generellt tjänster som KO idag normalt levererar, generella prisspann för dessa tjänster samt cirka priser för anslutningar av privatkunder samt företag. Realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 i tätorten där fastighetsägare, företagare och kommunens egen verksamhet under Q/ : Djurgården, Strand, Södermalm och Picassoområdet. Etapp 1 definieras i rapporten att omfatta Drevsta, Höje och Djurgården. Motivet för detta är att man då kan hålla ned initialkostnaderna för den första etappen genom att utnyttja befintlig kanalisation, placera huvudnoden i egna lokaler etc. Strand, Södermalm och Picassoområdet omnämns ej. - Innebär detta att investeringskostnaderna förväntas bli högre för eventuell vidare utbyggnad? - Varför bara kostnadsuppskattning för Etapp 1? - Hur skall Byanät, villaområden och enskilda företag och fastigheter anslutas? Vicicom AB Sida 7

8 - Vad händer om Energibolagets villkor inte uppfylls (leverans av tjänster till ca 30 företag, anslutning av kommunala fastigheter och verksamheter inom 5 år)? - Redundans innan full utbyggnad? Tillvägagångssättet som KEAB har använt för att skapa den övergripande nätplanen är ovanligt. Vanligtvis sker den övergripande nätplaneringen på följande sätt. 1. Inventering av egen befintlig kanalisation och fiber. Vad kan vi använda av det vi redan har? 2. Inventering av andra nätägares kanalisation och fiber. Vilka sträckor är intressanta för oss? Inledande förhandlingar med befintliga kanalisations- nätägare för att se om det är ekonomist mer gynnsamt att köpa/hyra. 3. Inventering av de primära kunderna. Ska kommunens alla arbetsställen anslutas? Markera var de ligger på kartan. Ska allmännyttans fastigheter anslutas? Markera dem på kartan. 4. Inventering av sekundära kundgrupper. När de primära kunderna är anslutna, vilka är då mest troligt att vi kommer att ansluta? Markera dessa på kartan. 5. Gruppera villor och samfälligheter i kluster och skapa anslutningspunkter till dessa. 6. Inventering av egna befintliga lokaler för nodutrymmen. 7. Inventering av externa utrymmen för nodutrymmen med påföljande förhandling/diskussion med fastighetsägare. 8. Inventering av markutrymmen för placering av externa noder. Främsta anledningen till ovanstående uppbyggnad av nätplaneringen är att man vill bygga en grundstruktur som utgår från befintliga nät/kanalisationer kombinerat med befintliga kunder för att minimera de initiala investeringskostnaderna. Realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 på landsbygden Rudskogaområdet och Ölme-området i nära samverkan med byalag/ekonomiska föreningar. Ingen plan presenteras. Vilka möjligheter och begräsningar finns för att ikläda sig rollen som ägare av ett Stadsnät o Belysa lagstiftningens möjligheter/begräsningar. Ingen analys/information presenteras o Redovisa under vilka förutsättningar kan Kristinehamn Energi äga, driva och utveckla ett Stadsnät. Ingen genomarbetad plan presenteras. Vicicom AB Sida 8

9 Beskriva affärskonceptet där Kristinehamn Energi ikläder sig rollen Stadsnätägare. Utredningen ska beskriva på vilket sätt nedanstående uppgifter ska lösas för att leva upp till ett Öppet nät. Svepande beskrivningar. Ingen mer djuplodande analys är inkluderad. Ägare av Stadsnätet: Organisation för att sälja och teckna avtal med enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, och byalag. Ingen organisation eller numerär presenteras. Tjänsteleverantör: Organisation för att teckna avtal med olika tjänsteleverantörer med syfte att skapa ett brett urval av tjänster i fibernätet. Ingen organisation eller numerär presenteras. Nätägare: Organisation för att planera, äga och underhålla hela fiberinfrastrukturen. Ingen organisation eller numerär presenteras. Serviceorganisation? Åtgärdstider vid t.ex. avgrävning? Anslutningsförfarande? Dokumentationssystem? Transmissionsalternativ? Redovisa en affärskalkyl för hela Stadsnätskonceptet o Marknadsbedömning för tätort och landsbygd. Inget underlag presenteras. o Investerings- och lönsamhetskalkyl baserat på egen finansiering inom Energibolaget, dvs. egen upplåning och ej ägartillskott. En enkel investeringskalkyl presenteras för Etapp 1, där etappens omfattning ej överensstämmer med ställt direktiv (se ovan). Affärslösning? Intäkter från uthyrning, svartfiber? Storlek på förväntad kick-back från KO? Rimligheten i att drift- och underhållskostnader klaras på 500k/år (ungefärlig kostnad för 1 anställd)? Vilka intäkter/anslutningsavgifter bygger upp summan 2,3Mkr? Bygger kalkylen på att intäkter från samtliga kommunala anslutningar skall balansera kostnad för Etapp 1? Hur blir då kalkylen för Etapp 2, 3 osv? I investeringssumman ingår s.k. mediaboxar. Vad menas med en mediabox i detta sammanhang? TeliaSonera alternativet TeliaSonera har tillsammans med sitt dotterbolag Skanova presenterat ett förslag till samarbetsavtal. Avtalets utformning och innehåll påminner om tidigare utfästelser som gjorts av TeliaSonera gentemot Kristinehamns kommun, men som aldrig genomförts. Detta avtal innehåller heller inga Vicicom AB Sida 9

10 utfästelser, som i juridisk mening säkerställer en utbyggnad och ett engagemang från TeliaSoneras sida. Avtalet säger att TeliaSonera avser att erbjuda fastighetsägare för villor och flerfamiljshus anslutning till tjänsten Öppen fiber. TeliaSonera kommer under 2013 att påbörja marknadsbearbetningen av fastighetsägare i Kristinehamns tätort genom en s.k. villafiber-kampanj. TeliaSonera (TS) är idag i princip den enda aktören som åtar sig att bygga kompletta lösningar på lite mindre orter. TS är en mycket kompetent leverantör vars varumärke borgar för stabila tjänster med hög kvalitet. Man bör dock komma ihåg att utbyggnaden tillsammans med de tjänster som sedan presenteras, erbjuds till marknadsmässiga villkor. TeliaSonera bygger inte fiberinfrastruktur för den goda sakens skull, utan pga att de vet att den som äger infrastrukturen också till stor del styr tjänsternas prissättning och att det på sikt är ekonomiskt fördelaktigt att äga den. De konkurrerande varumärken som presenteras i TeliaSoneras Öppet Nät portal får betala för att finnas med som alternativ. Där TS bygger fiberinfrastruktur skapas i praktiken en ny monopolsituation för mycket lång tid framöver. Om man äger sin egen infrastruktur kan man erbjuda flexiblare lösningar samt konkurrensutsätta leverantörerna på ett helt annat sätt. Investering i fiberinfrastruktur kräver dock kapital. Om detta kapital inte finns att tillgå, är en utbyggnad via TS att föredra jämfört med att inte göra någonting. Utveckling mot beslut KEAB och/eller Kristinehamns kommun bör genomföra en mer noggrann och djuplodande analys innan man går till beslut. Kommunstyrelsens förslag att genomföra en jämförelse mellan att låta TeliaSonera hantera utbyggnaden kontra att låta KEAB sköta detta är i grunden rätt. Regeringen har satt upp ett mål (se skrivelsen It i människans tjänst en digital agenda för Sverige ) att 90% av Sveriges hushåll bör ha tillgång till 100 Mbit/s till år Om Kristinehamns kommun har samma intentioner, och man likställer 100 Mbit/s med fiber, så innebär det stora investeringar i ny infrastruktur. Vicicom har genomfört liknande etableringar i andra kommuner och de viktigaste erfarenheterna därifrån är: Oavsett vem som ska bygga och äga fibernätet så måste man ta ett helhetsgrepp om infrastrukturen. De två enskilt största kunderna i en kommun är oftast det allmännyttiga bostadsbolaget och den kommunala förvaltningen. Om man ska få ekonomi i nätetableringen måste man lägga dessa två kunder som en bas för affären. Att bortse från detta kommer att leda till att man får ett Stadsnät utan någon större spridning, då anslutningskostnaderna blir så höga pga att man inte har en större kundbas att sprida investeringarna på, eller så kommer man få ett Stadsnät som är mycket olönsamt/kostsamt. Vicicom har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner att bygga Stadsnät. Utifrån den erfarenheten har ett estimat för etableringen i Kristinehamn tagits fram. Då Vicicom har begränsade kunskaper om de lokala förhållanden så måste siffrorna tas med en nypa salt. Det ska dock sägas att de lokala förhållandena inte skiljer sig så mycket från en kommun till en annan. I Vicicoms erfarenhetssiffror finns ingen egen kanalisation medräknad. Kostnaden för att bygga ett stamnät som är förberett för hela tätorten och som ansluter till ca 8-10 noder borde hamna på mellan 5-7 Mkr. Utöver detta tillkommer nodkostnad på mellan tkr/st vilket ger en kostnad för noderna på mellan 3,2-5 Mkr. Sammanlagt borde stamnät inkl. noder hamna på mellan 8-12 Mkr. Vicicom AB Sida 10

11 Kostnaden för att bygga accessnät från områdesnoderna fram till anslutningsnoder i allmännyttans bestånd bedöms kosta mellan kr/hushåll. Med 1280 hushåll i allmännyttan ger detta en investering på mellan 4-8 Mkr. Kostnaden för att bygga accessnät från områdesnoderna till de kommunala arbetsställena brukar ligga på ca kr/st. Antalet kommunala arbetsställen är okänt för Vicicom men vi uppskattar att antalet uppgår till 60 st. Kostnaden för att ansluta dessa uppgår då till ca 9 Mkr. Med ovanstående grund lagd har man ett bra stamnät (för när man anslutit enligt ovan så har man förberett med kanalisation för den övriga marknaden) för att kunna ansluta den övriga marknaden. Nedanstående tabell visar en prognos vad det skulle kosta att ansluta den övriga marknaden (90%) från befintligt stamnät. Antal hushåll, 90% Kostnad accessnät, 90% Kostnad fastighetsnät, 90% BRF:er Privata HR Samfälligheter Villor Företag Summa Fördelningen av boendeform utgår ej från de verkliga förhållandena i Kristinehamn utan från en jämförelse med annan kommun då vi inte haft tillgång till statistik från Kristinehamn. Antalet företag är här lite drygt hälften av vad KEAB har fått fram, vår bedömning är att man måste räkna med ett mindre antal företag då flera av företagen bedriver sin verksamhet från hemmet och inte har behov av någon företagsanslutning. En mycket grov beräkning skulle därför peka på investeringar i passivt nät på Mkr för att ansluta alla kommunala arbetsställen, hela allmännyttan, 90% av alla flerbostadshus, 90% av alla villakluster (där ett villakluster består av ca 100 villor), 90% av alla samfällighetskluster (där ett samfällighetskluster består av ca 100 villor/radhus) och 90% av alla företag. Sen måste man bestämma sig för vem som ska ta investeringen i fastighetsnät. Tittar man på hur konkurrenssituationen ser ut så bygger Telia, Bredbandsbolaget och ComHem ofta fastighetsnäten i flerbostadshusen mot att de får exklusiv nyttjanderätt i 5-10 år. Ska man konkurrera på marknadsmässiga villkor bör man därför räkna med att man måste ta även denna kostnad. Då tillkommer ca 17 Mkr. Utöver detta måste man ta ställning till om man ska ta kostnaden för att bygga fastighetsnät till villor, samfälligheter och företag. Ofta bygger man upp denna affär så att man påbörjar byggnation först när man fått in 50% av anslutningsavtal i ett kluster. Här kan man sedan ta ut en anslutningsavgift på mellan kr per villa/samfällighet/företag. På sikt bör man därför räkna med att ta även investeringar i fastighetsnät för villor/samfälligheter/företag. Vicicom AB Sida 11

12 Totalsumman för etablering av det passiva nätet för att nå 90 % av alla hushåll och företag i Kristinehamns kommun (inkl. fastighetsnät 1 ) uppgår då till Mkr. Kostnaden för aktivt nät (om man väljer att själv bedriva KO-verksamhet) brukar hamna kring 1500 kr/hushåll (det är dock avgörande hur många hushåll som är anslutna då stamnätet brukar kosta mellan 1,5-2 Mkr). Ju fler hushåll som kan bära denna kostnad desto bättre). Investering i aktivt nät med hushåll och företag på den övriga marknaden plus 1280 hushåll i allmännyttan plus 60 arbetsställen i den kommunala förvaltningen ger totalt anslutningar á 1500 kr/st, ger en totalsumma för det aktiva nätet på ca 15,5 Mkr. Ovanstående ekonomiska resonemang, dess trubbighet till trots, ger en ungefärlig bild av det totala investeringsbehovet. Sen kan det finnas (och det vet vi) befintliga nät och kanalisationer som gör att investeringsbehovet minskar. Men denna kanalisation berör stamnätet som är den minsta delen av investeringen. Detta innebär att man oavsett befintlig kanalisation eller inte kommer hamna på en investering som överstiger 100 Mkr för att etablera ett fibernät till 90 % av alla hushåll i Kristinehamns kommun. Med detta sagt bör man göra en ordentlig analys av vilket alternativ som är det bästa. Om man väljer att gå på TeliaSonera spåret så slipper man förvisso ta investeringen själv. Men då får man räkna med att hushållen får betala desto mer för tjänster/anslutningar, TeliaSonera ska ju ha tillbaka sina investeringar på ett eller annat sätt. Väljer man att bygga i egen regi så måste man säkerställa finansiering och prismodeller/affärsmodeller för att räkna hem affären över en investeringshorisont på år som är den normala avskrivningstiden för passivt nät (detsamma gäller för aktivt nät med en avskrivningstid på 5-7 år). 1 Ej fastighetsnät till allmännyttan och den kommunala förvaltningen Vicicom AB Sida 12

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät 2015-11-25 1. Bakgrund och syfte Bakgrund Det finns många Byanät som redan är klara och befinner sig i en förvaltningsfas

Läs mer

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2013-05-14 Ks/2012:207 010 Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

1. Byalaget har genomfört en förstudie med marknadsundersökning.

1. Byalaget har genomfört en förstudie med marknadsundersökning. Sida 1 av 1 Scenarier för byanät Inledning Detta scenario avser att beskriva förutsättningarna för de exempel på avtal som har tagits fram för att stödja ekonomiska föreningar vid realisering av lokala

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14)

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) 1 2011-05-31 Till PTS Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) Övergripande synpunkter SABO som intresseorganisation för de ca 300 kommunala bostadsföretagen

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 1 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 2 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

WORKSHOP 8. SSNfs strategi Stadsnät är Sveriges ledande fiberinfrastruktur!

WORKSHOP 8. SSNfs strategi Stadsnät är Sveriges ledande fiberinfrastruktur! WORKSHOP 8 SSNfs strategi Stadsnät är Sveriges ledande fiberinfrastruktur! Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org Målbild I regeringens bredbandsstrategi anges att år

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

D R I F T S A V T A L

D R I F T S A V T A L D R I F T S A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: och Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970,

Läs mer

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Välkomna Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Närvarolista upprättas för representerade fastigheter. Information från Wexnet, Mats Bildh Information från arbetsgruppens

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Fiber till Sverige med Telia. Mats Rydin

Fiber till Sverige med Telia. Mats Rydin Fiber till Sverige med Telia Mats Rydin 1 4 November 2015 4 November 2015 2 Stabilt fibernät skapar konkurrensfördelar för Sveriges mjölkbönder 28% av all svenskproducerad mjölk kommer från uppkopplade

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Hej! Välkomna till Länghem Landsbygd Fiber Årsmöte 2014

Hej! Välkomna till Länghem Landsbygd Fiber Årsmöte 2014 Hej! Välkomna till Länghem Landsbygd Fiber Årsmöte 2014 Länghem Landsbygd Fiber - Information om projektet - Agenda Presentation Bredband via fiber, hur fungerar det Tätorten Kostar det något? Tjänster,

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

Samverkansavtal IT-infrastruktur i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2013-205

Samverkansavtal IT-infrastruktur i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2013-205 Beslutsförslag 2013-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Samverkansavtal IT-infrastruktur i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2013-205 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Remissvar Statens bredbandsinfrastruktur som resurs

Remissvar Statens bredbandsinfrastruktur som resurs Handläggare: 2016-05-16 Remissvar Camilla Jönsson Remissinstans nr 58 08-21 49 31 Camilla.jonsson@ssnf.org Regeringskansliet Dnr: N20016/00194/ITP n.registrator@regeringskansliet.se n.remisser@regeringskansliet.se

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12

Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12 Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12 Detta dokument beskriver de grundläggande förutsättningarna för SäKom AB, företagets affärsidé och den affärsmodell som SäKom kommer att tillämpa för att nå framgång.

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber En presentation av projektet. Uppdaterad: 2014-05-20

Länghem Landsbygd Fiber En presentation av projektet. Uppdaterad: 2014-05-20 Länghem Landsbygd Fiber En presentation av projektet Uppdaterad: 2014-05-20 Agenda Föreningen Bredband via fiber, hur fungerar det Tjänster, utbud och kostnader Tidplan Frågor Länghem Landsbygd Fiber Ekonomisk

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer