Våldtäkten drabbar också de anhöriga. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våldtäkten drabbar också de anhöriga. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg"

Transkript

1 Våldtäkten drabbar också de anhöriga En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg

2 Våldtäkten drabbar också de anhöriga 1977 startades en mottagning för våldtagna kvinnor på RFSU kliniken i Stockholm. Det var den första i sitt slag i Sverige. Av arbetet med offren lärde vi oss snart att det inte sällan fanns personer i kvinnans omgivning som också drabbades av problem till följd av våldtäkten. Det kunde vara partnern, föräldrar, syskon eller väninnor som på olika sätt kände sig illa till mods och otillräckliga. Våldtäkten kunde också framkalla skuldkänslor. Det var uppenbart att många anhöriga behövde professionellt krisstöd och att det underlättade för offret att kunna avbörda sig ansvaret för sina närmaste. Sammanfattningsvis kan sägas att mottagningen genererade en bred kunskap om innebörden av våldtäktsbrottet ur offrets, gärningsmannens, anhörigas och faktiskt även rådgivarens perspektiv. Våldtäkt är en handling som väcker starka känslor. Erfarenheterna från RFSU har dokumenterats rikligt och på flera språk i böcker, manualer och facktidskrifter (se litteraturförteckning, sidan 10). I och med att omhändertagandet av våldtäktsoffer under 1980-talet alltmer blev en fråga för institutioner i samhällets regi, främst kvinnoklinikerna, upphörde i princip mottagningen på RFSU. Att offentliga kliniker skulle svara för vården av våldtagna kvinnor hade också länge varit RFSU: s strävan. Det var inte en uppgift som huvudsakligen skulle ligga på kvinnohusen, kvinnojourerna eller andra frivilligorganisationer. På RFSU pågår alltjämt en terapeutisk verksamhet för offer som har särskilt svårt att få hjälp på annat håll, vilket kan vara fallet för till exempel en del våldtagna män. Mottagningen anlitas dock mest av anhöriga till våldtäktsoffer. Sedan våren 2001 finns också ett etablerat samarbete med Teamet för Våldtagna Kvinnor, det vill säga Kriscentrum för kvinnor och Alla Kvinnors Hus som består i att Teamet hänvisar personer i den våldtagna kvinnans omgivning som behöver hjälp till RFSU. Så sker också i ökande omfattning från den relativt nyöppnade (år 2005) Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset. Mellan 2001 och 2005 togs 56 anhöriga emot på RFSU-kliniken. Av dessa var 27 män och 29 kvinnor. Sammanlagt gjorde de 168 besök, 20 personer kom parvis som föräldrar och samtal med syskon ihop med föräldrar har också förekommit. En utvärdering av hur de uppfattat besöken på RFSU och om kontakten inneburit någon förändring i upplevelsen av problemet som de sökte för, görs löpande - precis som av annan terapeutisk verksamhet på kliniken. Oron för anhörigas reaktioner Det är nu min avsikt att mer ingående och mer detaljerat än i tidigare dokumentation beskriva både den våldtagna kvinnans oro för hur personer i hennes närmaste omgivning reagerat och hur dessa i sin tur kan ha påverkats av övergreppet. Det är som om våldtäkten emellanåt drabbar de anhöriga lika hårt som offret vilket får betydelse också för hennes förmåga eller snarare, bristande förmåga, att ta sig igenom krisen och lämna övergreppet bakom sig. Tonvikten kommer att ligga på hur de anhöriga beskrivit sina problem och vad de främst velat ha hjälp med. Erfarenheten visar att kvinnans oro i många fall varit befogad. Många anhöriga vi mött 2

3 på RFSU har inte bara känt sig rådvilla och hjälplösa inför hennes situation utan också fått egna svåra problem som de behövt professionellt stöd för att förstå och reda ut. Partnern. Vill han ha mig? Min erfarenhet är att de flesta kvinnor med fast partner berättat om våldtäkten för honom. Trots att han vanligen visat förståelse och inlevelse i hennes känslor och gjort sitt bästa att stödja henne, har det ändå inte hindrat henne från att fundera kring hur deras samliv ska bli i fortsättningen, i varje fall när den första chocken lagt sig. Samlivet med betoning på sex. Har jag förändrats? Kommer han att tycka det? Tänk om han inte längre känner lust till mig! Sådana tankar kan leda till att hon provar att ha sex kort tid efter övergreppet, inte för att hon egentligen vill utan för att testa om han vill. Eller så gör hon tvärtom, väntar och undviker situationer som kan leda till sex för att slippa bekräftelse på sina farhågor. Att avhålla sig från sex kan givetvis också bero på en rädsla att återuppleva våldtäkten i ett samlag, att se gärningsmannens ansikte framför sig. Han som kränkte och skymfade henne så illa! I rådgivningsarbetet har det känts viktigt att få kvinnan att berätta om sådana tankar. Gör hon det inte spontant, kan man själv fråga om det är något i sexlivet hon funderar över. Visa henne att det går att tala om sådana saker. Dessutom, vilket framgår längre fram i texten, behöver kvinnans oro inte alls vara obefogad. Det finns partners som reagerar på våldtäkten med sexuella otillräcklighetskänslor eller med att tappa lusten för att ha sex. Det understryker betydelsen av att partnern kan ha behov av rådgivning för egen del. Han tar på sig skulden Att pojkvännen nästintill tagit på sig skulden för att kvinnan blev våldtagen är också ett problem vi mött både som rådgivare åt kvinnan och åt partnern. Han kan till exempel ha anklagat sig själv för att han inte följt henne hem från tunnelbanan. Han borde ha handlat på ett annat sätt, tycker han. Hade han gjort det, skulle övergreppet gått att förhindra är underförstått innebörden i hans resonemang. Att det är ett önsketänkande kan bli rådgivarens uppgift att förklara både för kvinnan och pojkvännen. Han hade inte bara velat utan också kunnat rädda henne, tror han. Är partnern alltför upptagen av sina egna känslor är risken stor att kvinnan inte får plats för sina. Följden blir att hon stänger om sig. Pojkvännen har tagit utrymmet. En självförebrående partner blir nästan alltid en extra belastning för kvinnan, vilket är ytterligare ett skäl, utöver att han mår dåligt, till att hålla dörren öppen för rådgivning eller kristerapi åt honom. Ska jag behöva trösta honom? som en kvinna uttryckte det. Det motsatta, det vill säga att kvinnan lägger över ansvaret för att hon blev våldtagen på partnern, förekommer också. Hur svårt han kan ha att värja sig mot sådana anklagelser beskrivs på sidan 5. 3

4 Skylla sig själv Det händer att kvinnan upplever våldtäkten som ett straff för att hon till exempel gått ensam på en fest, för att hon druckit för mycket, för att hon tagit sällskap med en manlig arbetskamrat hem efter julfesten på jobbet, för att hon grälat med partnern, för att hon lämnat honom i vrede samma kväll och många andra skäl. Hon har gjort något som hon förtjänar att straffas för. Hon har sig själv att skylla! Om både kvinnan och hennes partner anklagar inte bara sig själva utan också varandra finns inget utrymme kvar alls för att bearbeta övergreppet och konsekvenserna av det. Ett av många skäl talar för att uppmuntra kvinnan att ventilera sina tankar kring partnern och även andra anhörigas reaktioner på övergreppet. Det kan förhålla sig så att inte bara partnern, utan också väninnor, syskon eller föräldrar tycker att hon varit för oförsiktig, för obetänksam i sitt sätt att röra sig ensam på stan. Lite grann har hon sig själv att skylla. Han kommer inte att förstå Även om de flesta kvinnor berättat om våldtäkten för sin partner, finns dock de som inte velat göra det. Ibland har det berott på en önskan att glömma övergreppet som skedde under semesterresan i utlandet, i varje fall att inte bli påmind om det. Kvinnan föreställer sig hur partnern kan komma att reagera och vill inte utsätta sig för det. Det räcker med vad jag har att bära på själv. Ibland kan det falla sig naturligt att fråga hur hon tror att den framtida relationen med partnern blir om hon inte törs berätta. Litar hon inte på honom? Hur de anhöriga beskriver sina problem Det vanligaste är att den anhöriga vill veta hur han/hon bäst ska kunna stödja den våldtagna. Hur kan jag hjälpa henne i den här situationen? Hur mycket ska jag prata med henne om det? Hon säger nästan ingenting, bara gråter. Jag känner mig så rådvill, har aldrig tänkt att något sånt här skulle inträffa i vår familj. Som nämnts tidigare, plågas en del anhöriga av dåligt samvete för att de inte bidragit till att förhindra övergreppet. Vi skulle förstås ha mött henne vid bussen som ett föräldrapar anklagade sig för. Andra närstående kan behöva hjälp att förstå och komma tillrätta med de svåra känslor som våldtäkten väckt hos dem själva. Det kan vara återkommande mardrömmar, sömnproblem, sexuella svårigheter, bristande koncentration i arbete och studier eller nedstämdhet för att nämna några tillstånd jag mött. Hela vår familj mår dåligt. Vad ska vi ta oss till? Med övergreppet i fokus brukar jag försöka hjälpa dem att så konkret som möjligt formulera sina undringar och sina känslor. Vad är det som är särskilt svårt? Vad skulle få dem att känna sig mindre hjälplösa? Vilken är den mest framträdande känslan? Ibland har det handlat om att förtydliga eller förklara reaktioner hos den våldtagna, att berätta om vilka följdverkningar kvinnor brukar få efter ett övergrepp. Det händer också att jag berättar om drivkrafterna bakom våldtäkt, att det kan handla om vrede, hat, hämndbegär, 4

5 behov av kontroll och oförmåga att klara avvisanden hos gärningsmannen. Offret är oftast ett substitut, en ersättning eller en ställföreträdare, för den som hans känslor antagligen gäller. En person ur hans förflutna. Offret har råkat komma i hans väg. Ibland kan det vara bra att kunna berätta för de anhöriga vad man vet om hur kvinnor prövar att göra motstånd under övergreppet. Många provar flera strategier, både fysiska och verbala. Att försöka prata sig ur situationen är en form av verbalt motstånd som en del kvinnor använder sig av. Jag försökte avleda honom genom att föreslå att jag skulle göra kaffe. Jag sa att jag behövde gå på toaletten. Eller kanske smickrar hon honom: Du som är så snygg kan väl få vilken tjej du vill eller skrämmer honom: När som helst ringer grannen på dörren. Öppnar jag inte kommer hon in med egen nyckel. Om inget hjälper, ger hon upp inför rädslan och hotet att han ska döda henne och övergreppet genomförs. Sannolikt har denna uppgivenhet i många fall hjälpt att rädda henne till livet! För en del anhöriga är denna typ av mer allmän information långt ifrån tillräcklig. Våldtäkten har framkallat mer specifika reaktioner som det gäller att förstå för rådgivaren. Fortsättningsvis ger jag några exempel på vad jag avser. I dessa fall tror jag det får betydelse att offrets och den anhöriges rådgivare inte är samma person. Det är mitt fel att hon blev våldtagen Några gånger har jag mött partners som varit förtvivlade för att den våldtagna kvinnan anklagat dem för att vara upphovet till övergreppet: Jag skulle ha följt henne hem, Om jag inte varit trött, hade jag gått med henne till tunnelbanan, Om jag inte grälat på henne, hade hon stannat hemma med mig är exempel på hur mannen kan ha uttryckt sig. Det vill säga: om de varit tillsammans, hade hon inte blivit våldtagen. Partnern har inte kunnat värja sig eller tillbakavisa kvinnans förebråelser. Det har blivit min uppgift att förklara att de kan bottna i en självkritik hos henne. Hon kan ha tänkt: Jag borde inte ha gått min väg, men eftersom hon inte orkar med några självförebråelser projicerar hon dem på honom i stället. Våldtäkten blir en otrohet Det förekommer också att partnern känner våldtäkten som riktad mot honom. En annan man har legat med hans kvinna. Med sitt förstånd vet han att övergreppet inte är en otrohet men ändå upplever han det så. Våldtäktsmannen blir som en rival och i ett sådant fall reagerar partnern som kvinnan i början av det här avsnittet: Vill hon ha mig? Kommer hon att tända på mig? Det kan bli hans skäl att vilja ha sex snart efter våldtäkten. Hos en del både män och kvinnor kan också finnas en närmast magisk föreställning eller förhoppning om att ett samlag skulle kunna sudda ut våldtäkten. Min sammanfattande erfarenhet är att om den manliga partnerns önskan om sex relativt snart efter våldtäkten sammanfaller med offrets, är det en bra lösning. Om inte, finns risk för att kvinnan känner sig utnyttjad. 5

6 Sexuella svårigheter Det finns också män som sökt hjälp för att de tappat lusten till sex efter våldtäkten som drabbat hans kvinna. Även erektionen kan svikta. Han låter kvinnan ta alla initiativ. Kanske har han också behov av att omedelbart gå upp och tvätta sig efter samlaget. Han kan känna som han behövde tvätta bort gärningsmannen. Oavsett vad kvinnan berättat om våldtäkten kan han ha gjort sig en egen bild av övergreppet. En fantasi som dyker upp på näthinnan och förstör både lust och njutning. Det är som om han blivit fråntagen sin manlighet genom våldtäkten. I rådgivningsarbetet har jag ibland sett filmen han skapat kring övergreppet, sett den tillsammans med honom och hjälpt honom att sätta ord på sina känslor och tankar om vad som hände. Det är inte tillräckligt att enbart lyssna till vad han har att berätta. Han måste känna att man är med honom. Han räcker inte till Några unga män jag mött har känt att förväntningarna och kraven på dem varit mer än de orkat med. Flickan har insisterat på att partnern ständigt ska finnas vid hennes sida. Han ska ringa polisen varje dag och höra hur långt utredningen avancerat, han ska stanna hemma från jobbet, vara med henne, möta henne och så vidare. Ställer han inte upp som hon vill och förväntar sig, förstår han inte eller bryr sig inte. Det kan ha varit en kvinna som saknat stödjande hemförhållanden. Hon kan också ha hotat med att ta livet av sig. Jag har bara dig. Jag tänker inte blanda in skolsyster i det här. Mina föräldrar har nog med sina egna problem. Mannen kan bli indragen i ett plågsamt spel som han inte vet hur han ska dra sig ur. En man jag mötte låste in sig på toaletten som en sorts försvar mot flickvännens angrepp. Det verkade som hon inte gav sig förrän han började gråta eller bad om förlåtelse. En annan ung man som också föreföll ta emot eller tåla för mycket hade inga andra argument än att han måste sova när flickvännen ansatte honom med anklagelser för att han inte älskade henne tillräckligt. Hjälp att sätta gränser Dessa män, som inte lyckas sätta stopp för kvinnans krav, behöver själva hjälp att sätta gränser för vad de orkar med, att se det som hänt utifrån. Annars kan mannen inte skilja ut sig från flickvännen. Han blir som hopblandad med henne. Detta är ytterligare ett skäl till att han bör ha en rådgivare för egen del, en rådgivare som kan lyssna på honom, svara på hans frågor och hjälpa honom se att flickan måste ha ett nätverk. Han kan inte vara den ende att stötta henne, ansvaret måste fördelas mellan t ex skolhälsopersonal, socialtjänst, sjukhuskurator, eventuell släkting som flickan har förtroende för och så vidare. Lika lite som partnern kan en ung väninna vara flickans enda förtrogna. Kanske orkar hon se blåmärken och höra om alla hotfulla detaljer som offret utsatts för den närmaste tiden efter övergreppet men den dag kommer när hon inte förmår delta mera. Detta är givetvis ett 6

7 av många skäl till att den våldtagna behöver en professionell rådgivare. Anhöriga räcker inte till allt hur gärna de än vill. Och lika viktigt är det att rådgivaren inser att hon också behövs för att avlasta de anhöriga, inte minst kompisar och pojkvänner. Kan jag göra slut? Några unga män har funderat kring om de kan göra slut med flickvännen? Kanske har förhållandet knakat i fogarna innan hon blev våldtagen. Vågar man göra slut nu när hon mår så dåligt? Är jag verkligen rätt person att hjälpa henne? Jag som tvivlar så på att det kan hålla mellan oss? Kan jag lita på henne? Det finns också partners som börjat undra över om de kan lita på sin flickvän i framtiden? Det kan ha framkommit att hon chattat med andra män på Internet under en period när han själv varit bortrest. Han har börjat förstå att hon är en flicka som tar risker eller kanske har en tendens att dricka för mycket alkohol på fester. Själv är han inte typen som egentligen gillar för mycket festande. Han börjar förstå att de är rätt olika, han och flickvännen. I hans planer har ingått giftermål och att skaffa barn. Men vågar han det nu? Våldtäkten har aktiverat oro och tvivel hos honom. Vrede och grubbel Våldtäkten kan också framkalla starka känslor av vrede eller få den anhörige att fastna i grubblerier. På RFSU har vi mött män som i praktiken tagit lagen i egna händer och gett sig ut på stan för att jaga gärningsmannen och därtill haft ett vapen med sig, till exempel en kniv. Det säger sig självt att en sådan ilska kan förstärka den rädsla kvinnan redan förut känner och ge henne ångest. Till det kommer att hon genom partnerns, pappans eller broderns beteende inte får utlopp för sin vrede mot gärningsmannen. Det utrymmet tar den anhörige. Hans reaktion kan bli som en upprepning av våldtäkten och kan dessutom väcka skuldkänslor hos henne. Det blir hennes fel att han är ur balans! För att lugna honom kanske hon därför börjar bagatellisera övergreppet det var inte så farligt. Att förminska innebörden av övergreppet kan hon också komma att göra, om partnern blir så illa berörd att de inte kan tala om vad som hänt. Han sitter bara och stirrar in i teven och säger inte ett ord! Ibland blir följden att båda skärmar av sig och begraver sina känslor. I ett fall jag minns, ledde dock partnerns synbara likgiltighet till det motsatta: Kvinnan blev rasande och fick därigenom indirekt utlopp för den vrede hon bar på efter övergreppet. I det här sammanhanget vill jag också berätta om en pappa som reagerade med sådan ilska över att dottern blivit utsatt för en gruppvåldtäkt att han ville döda männen. I detalj ville han veta hur de såg ut, vad de hette, var de bodde och så vidare. Ingenting kunde lugna honom. Hans hustru, flickans mamma, gjorde sitt bästa att lugna honom men utan framgång. Den utsatta flickan reagerade med att tappa minnet! I de fortsatta polisförhören kunde hon inte erinra sig hur männen såg ut, bara att de var flera och var övergreppet skedde. Det troliga är att hennes minnesförlust var en reaktion på pappans beteende. 7

8 Om gärningsmannen har en annan kulturell bakgrund, är till exempel färgad, kan det leda till att partnern eller annan anhörig bara ser sådana män på stan. De kan berätta om vilken vrede som väcks inom dem och hur de måste vända sig bort, dra ner mössan i pannan eller helt enkelt gå åt motsatt håll då de möter en färgad man på gatan. Men det behöver faktiskt inte förhålla sig så att gärningsmannen har något speciellt utseende för att den anhörige ska se en våldtäktsman i alla män, till exempel i en viss ålder, som de möter på stan. Den som reagerar så känner sig personligen träffad av våldtäkten. Därför är det viktigt att han får tala med en rådgivare som kan hjälpa honom att sortera sina känslor och förstå sin sårbarhet. Om föräldrarna tänker olika Självklart kan våldtäkten beröra andra anhöriga lika hårt som partnern, särskilt föräldrarna till en ung tonårsflicka. En del föräldrar jag mött har känt sig skuldmedvetna och otillräckliga för att de inte vetat mer om vad dottern gjort på sin fritid, för att de inte tagit hand om henne bättre, uppmärksammat henne. Andra föräldrar kan ha känt tvärtom. De har både bett och varnat och förbjudit men flickan har ändå handlat efter eget huvud och utsatt sig kan de tycka. Det finns också flickor som inte velat berätta om våldtäkten hemma av skälet att föräldrarna kommer att hindra dem att gå ut om de får veta vad som skett. Ibland kan föräldrarna sinsemellan reagera olika. Den ena tycker kanske att flickan gott kan gå i skolan eller till arbetet medan den andra menar att hon behöver skyddas från andra och därför bör få vara hemma en tid. Det kan också förhålla sig så att den ena föräldern känner sig utanför. Flickan har anförtrott sig till den ena av dem och rådgivarens uppgift kan därför bli att hjälpa föräldrarna att hålla ihop, att inte komma i konflikt och att se vad var och en av dem kan göra för att stödja dottern. Syskon, väninnor, arbetskamrater Syskon, väninnor och arbetskamrater är andra personer i kvinnans omgivning som kan vara ett bra stöd för henne men också fara illa om de får för mycket ansvar. Om kvinnan haft sällskap med en väninna då hon blev våldtagen, kan problem uppstå i deras relation efteråt. Väninnan kanske klarade sig eller övergav henne. Väninnorna kan ha haft olika uppfattning om hur de skulle tillbringa kvällen. Den ena gav efter för den andra. En av dem eller båda blev våldtagna. Det är lätt att en brytning i vänskapen uppstår om situationen inte går att reda ut. En väninna eller arbetskamrat eller syster kan känna som en plikt att umgås med den våldtagna kompisen. Jag tycker att jag måste göra något med henne på nyårsafton, ta med henne ut bland mina vänner. Man kan inte lämna henne ensam efter det här en sån kväll. Det finns också väninnor som själva avstått från att gå ut och roa sig om den våldtagna sitter hemma och deppar. Det är lojalitetshandlingar som kan vara lovvärda i sig men som, om de pågår en lång tid, inte alltid befrämjar en sund vänskap. 8

9 Precis som partners kan det också finnas vänner eller arbetskamrater som i efterhand känner skuld för att de inte kollat när kvinnan lämnade festen: Vi borde ha sett till att hon kom hem på ett juste sätt. Hon är ju ny i stan. En kvinna berättade att hennes bror inte ville sluta med att tvinga fram ett signalement på gärningsmannen. Han ville hämnas det hon utsatts för något som till slut blev pressande för henne och också gav henne dåligt samvete. Hon kände sig generad inför polisen för att hon så totalt lät sig styras av brodern. Att få henne att glömma Att alltför snabbt och ivrigt arbeta för att den våldtagna ska glömma övergreppet genom att förströ henne kan också äventyra förtroendet. Sitt inte hemma och se allt i svart, vi går ut istället. Beställ en resa till ett varmt och soligt ställe så du får avkoppling och kan glömma det hemska du varit med om! är exempel på välmenande uppmaningar som kan komma för tidigt och få kvinnan att känna att det inte finns utrymme för henne att bearbeta det svåra hon varit med om. Omgivningen orkar inte höra. Och så kan det förstås förhålla sig men den våldtagna måste ha sin tid. Målet är ju att hon ska kunna lämna övergreppet bakom sig men efter den kränkning hon utsatts för är hon känsligare än vanligt. I själva verket orkar hon knappt med sig själv. Att skaffa sig avkoppling kan bli ännu ett krav. Sammanfattning Min avsikt har varit att ge exempel på hur drabbade den våldtagna kvinnans anhöriga kan känna sig på grund av det som hänt henne. Att detta stundom försvårar läkningsprocessen för kvinnan är givet. Att ge dem det krisstöd de så väl behöver kommer därför också att avlasta offret. Som rådgivare får man vara beredd på att härbärgera skilda känslor av sorg, vrede, hjälplöshet och kanske vanmakt. Många anhöriga har vittnat om hur befriade de känt sig av att få större förståelse för sina egna reaktioner. Det har gett dem tillbaka kontrollen över tillvaron. Marianne Göthberg Stockholm i augusti 2006 Bearbetning: Eva Hedlund 9

10 Litteraturförteckning Hedlund, Eva och Göthberg, Marianne, Rape and sexual abuse a guide to victim care, Reports on sexuality and reproduction 6, RFSU, Fransk översättning, Viols et agressions sexuelles guide pour l accompagnement des victimes, RFSU/ IPPF, Hedlund, Eva, De dolda offren bakom sexualbrott, Insikten, 4/00. Hedlund, Eva och Göthberg, Marianne, Rape - a guide to victim care, RFSU, PDF, Hedlund, Eva och Göthberg Marianne, Våldtagen. En handbok i att möta utsatta kvinnor, RFSU, PDF, I litteraturförteckningarna på de två sistnämnda framgår även RFSU:s dokumentation om gärningsmän. Mer material finns på 10

11 RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning Box Stockholm E-post:

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr. 553 Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Eva Lindholm Abstract År 2008 anmäldes 1375 våldtäkter

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Förövarpsykolog, ROS och IDAP Vem är förövaren och hur arbetar Kriminalvården för att förhindra återfall i brott?

Förövarpsykolog, ROS och IDAP Vem är förövaren och hur arbetar Kriminalvården för att förhindra återfall i brott? Förövarpsykolog, ROS och IDAP Vem är förövaren och hur arbetar Kriminalvården för att förhindra återfall i brott? Hanna Harnesk Leg Psykolog Kriminalvården Sårbara rättigheter Brottsoffersluss Vem är förövaren?

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Drogpolicy och Beredskapsplan

Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy Selånger FK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar

Läs mer

Bra att veta om sexuella övergrepp

Bra att veta om sexuella övergrepp Bra att veta om sexuella övergrepp Lätt Svenska Förklaring av ord och begrepp Utsätta Göra något mot en person som den personen inte vill. Om sexuella övergrepp Utsatt Vara med om något som du inte vill.

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN FÖRA BARNEN PÅ TAL BEARDSLEES FAMILJEINTERVENTION Heljä Pihkala 15/11 2012 BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN TVÅ METODER MED SAMMA GRUNDANTAGANDE: ÖPPEN KOMMUNIKATION OM FÖRÄLDERNS SJUKDOM/MISSBRUK

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Undersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Den här undersökningen handlar om hur män är våldsamma mot kvinnor med funktionsnedsättning. Kvinnorna har svarat på frågor om och hur mycket

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS BENTE BRATLUND Sidan 1 Hur kunde han? Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lisa är kär i Finn. De har varit ihop i ett halvår nu. En kväll bakar Lisa en chokladkaka, som är det bästa Finn vet. Hon ska gå

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 En krisreaktion känns sällan normal, även om den ofta är det med tanke på de starka påfrestningar man varit utsatt för. Och även om en del av oss reagerar

Läs mer

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad 2016-02-15 Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 En krisreaktion känns sällan normal, även om den ofta är det med tanke på de starka påfrestningar man varit utsatt för vid en allvarlig kris. En del av

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Att komma hem från utlandstjänst är att återgå till det vanliga livet bland människor som inte varit med.

Att komma hem från utlandstjänst är att återgå till det vanliga livet bland människor som inte varit med. Att komma hem från utlandstjänst är att återgå till det vanliga livet bland människor som inte varit med. Det innebär bl a att du behöver återknyta relationer av olika slag. Till din man/hustru, sambo

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Sexuella problem hos unga par. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg

Sexuella problem hos unga par. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg Sexuella problem hos unga par En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg Sexuella problem hos unga par Under de senaste åren har alltfler unga par i åldrarna 20-35 år kontaktat RFSU-kliniken för

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Trauma och återhämtning

Trauma och återhämtning Trauma och återhämtning Teamet för krigs- och tortyrskadade, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne Denna broschyr är för dig som har haft hemska och skrämmande upplevelser t ex i krig eller under flykt.

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Våldsamma möten i psykiatrisk vård. Gunilla Carlsson Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås

Våldsamma möten i psykiatrisk vård. Gunilla Carlsson Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Våldsamma möten i psykiatrisk vård Gunilla Carlsson Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Hot och våld ökat? Förväntan och ansvar Hot och våld som arbetsmiljöproblem Frågeställningar Hur ser

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Vem? 3 Inget storstadsproblem

Läs mer

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott.

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga när de går ensamma hem sent på

Läs mer

Hur ofta är du frånvarande från skolan?

Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur trivs du i skolan? Umgås du med någon i skolan? Berätta! Vad tänker du om dina lärare? När är det svårt respektive lätt att koncentrera sig i skolan? Vilka skolor

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilagan är tänkt som stöd och information för personal vid Högsby Kommuns skolor och förskolor

Läs mer

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? - om tankar, känslor och beteenden. 2012-11-15 Eva Rogemark Kahlström Kurator och leg psykoterapeut Medicinmottagning

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

KORT KJOL. Christina Wahldén

KORT KJOL. Christina Wahldén KORT KJOL Christina Wahldén INTRODUKTION Ta en titt på bokens omslag och titel! Fundera över vad du tror att romanen kan tänkas handla om och vilka frågor som kommer att väckas! Vad tror du att litteraturkritikern

Läs mer

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg?

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1. Jag är mest orolig över att hen inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Det här erbjuder vi Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till dig som är förälder,

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Samtal med barn som far illa och. En tystnadens kultur att aldrig prata om våldet; som om det inte hänt

Samtal med barn som far illa och. En tystnadens kultur att aldrig prata om våldet; som om det inte hänt Samtal med barn som far illa och emotionell hanterbarhet En tystnadens kultur att aldrig prata om våldet; som om det inte hänt Barnkonventionen Barnets rätt att komma till tals I alla frågor som rör dem

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv FÖR BARNENS SKULL Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv Maria.Bangura_Arvidsson@soch.lu.se, id hl Socialhögskolan, l Lunds universitet it t Föreläsningen Familjerätts-

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Alla frågor i den här enkäten gäller perioden mellan den förra enkäten och nu. Vi har tagit emot den förra enkäten av dig den 8 december 2002. Så

Läs mer

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra.

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende Ordförklaring Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande. Alkoholberoende

Läs mer

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage.

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage Intervjuguide Namn: P-nummer: Omständigheter: Partnervåld 1. Allvarligt fysiskt och/eller sexuellt

Läs mer

Anhörigstöd - Efterlevande vuxna

Anhörigstöd - Efterlevande vuxna Godkänt den: 2017-04-18 Ansvarig: Åsa Himmelsköld Gäller för: Region Uppsala Innehåll Innehåll... 1 Efterlevande... 2 Inledning... 2 Rutin för efterlevandestöd... 2 Väntade dödsfall... 3 Avsked... 3 Efter

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Ledsna och oroliga barn och unga. Bedömning och behandling, BUP

Ledsna och oroliga barn och unga. Bedömning och behandling, BUP Ledsna och oroliga barn och unga Bedömning och behandling, BUP Ung Röst 2011, Rädda Barnens enkätundersökning. Närmare 25 000 barn och unga från nästan 100 kommuner har svarat. 92 % av flickorna respektive

Läs mer

Till dig. som varit med om en allvarlig händelse

Till dig. som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse När man varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka olika reaktioner man kan förvänta sig och som

Läs mer