PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige"

Transkript

1 PROGRAM I samarbete med FSGS Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

2 Innehållsförteckning 2 Sponsorer 3 Välkommen 4 Arrangörer och kommitté 4 Hedersföreläsare Översiktsprogram 6 Onsdag 4 maj 7 Torsdag 5 maj 8 Fredag 6 maj 9 Praktiska upplysningar 0 Utställning Vetenskapligt program 3 Onsdag 4 maj 4 Torsdag 5 maj 8 Fredag 6 maj 20 Satellitsymposier Abstracts 23 Fria föredrag 27 Posters 37 Författarindex SPONSORER Svenska Gastrodagarna 205 vill framföra sitt tack till följande sponsorer för deras generösa bidrag. Huvudsponsorer 2 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

3 Välkommen till SVENSKA GASTRODAGARNA 205 Akademiska sjukhuset i Uppsala har glädjen att bjuda in till Svenska Gastrodagarna maj 205. Mötet arrangeras på Uppsala Konsert & Kongress av Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) i samarbete med Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS) och Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP). Svenska Gastrodagarna är Sveriges största vetenskapliga kongress för gastroenterologi och hepatologi och vänder sig till både medicinska, kirurgiska och pediatriska specialiteter. I år bjuder vi på på ett mycket spännande program som innefattar såväl breda översiktsföreläsningar som djupdykningar i aktuella ämnen. Vi vill slå ett särskilt slag för postersessionerna och de muntliga abstraktsessionerna. Missa inte chansen att ta del av all den forskning som bedrivs i Sverige och bidra med Din egen kunskap i de interaktiva sessionerna! Gastrodagarna är inte bara årets viktigaste händelse för svensk gastroenterologi ur vetenskaplig synvinkel. Det sociala programmet är en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och lära känna människor som arbetar inom vårt fält samt, sist men inte minst, ha riktigt kul! Välkommen till Svenska Gastrodagarna i Uppsala! Bästa hälsningar, Mari Thörn och hela den lokala organisationskommittén i samarbete med styrelsen för SGF UPPSALA MAJ 3

4 ARRANGÖRER Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Svensk Gastroenterologisk Förening i samarbete med Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS) och Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP). Lokal organisationskommitté Mari Thörn Michael Wagner Per Hellström Helgi Birgisson Fredrik Rorsman Inger Gustafsson Catarina Lövgren Ulrika Dovner Ansvarig Postgraduatekurs Fredrik Rorsman Per Sangfelt Vetenskaplig sekreterare SGF Björn Lindkvist FSGS Susanna Jäghult, ordförande SEGP Ingrid Karström, ordförande HEDERSFÖRELÄSARE Rajiv Jalan Professor Rajiv Jalan utbildade sig till läkare vid Nil Ratan Sircar Medical College, Kolkata, Indien. Han flyttade sedermera till Storbritannien där han genomförde sin specialisttjänstgöring i medicinsk gastro-enterologi och hepatologi och disputerade med en avhandling om patofysiologin vid leverencefalopati. Professor Jalan är för närvarande verksam som chef för Liver Failure Group vid University College of London. Fokus för hans forskning är den molekylära patogenesen vid leversvikt. Studierna har lett till att acute-on-chronic liver failure (ACLF) har identifierats som en ny klinisk entitet. Professor Jalan är också huvudredaktör för Journal of Hepatology. 4 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

5 Iris Dotan Iris Dotan är medicinsk gastroenterolog och chef för Inflammatory Bowel Diesease Center vid Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel. Det var också i Tel Aviv som Dr Dotan påbörjade sin forskarkarriär och disputerade vid Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University. Efter disputationen följde postdoktoral forskningsvistelse i New York vid Immunobiology Center, Mount Sinai Medical Center där dr Dotan fördjupade sig i forskning kring intestinala epitelceller. I sin nuvarande position som kliniker och forskare fokuserar Dr Dotan sitt arbete på behandling och uppföljning av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, såväl före som efter kirurgi. Genom sin forskning har dr Dotran förbättrat vår förståelse för hur epitelceller och lymfocyter i tarmmukosan interagerar och hur serologiska markörer kan användas för att monitorera sjukdomsaktivitet och behandling vid Crohn s sjukdom. I sin föreläsning kommer dr Dotan att beskriva hur nyvunna kunskaper om mukosaimmunologi och biologiska läkemedel kan användas för att monitorera sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt vid inflammatorisk tarmsjukdom. Paul Fockens Paul Fockens (MD, PhD, FASGE) är professor och chef för Kliniken för Gastroenterologi och Hepatologi på AMC (Academic Medical Center), Amsterdam. Han är vidare förre ordföranden i ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) och representerar endoskopi i UEG council rådet för strategisk utveckling. Professor Fockens forskning, som renderat i över 300 vetenskapliga publikationer, är såväl klinisk som mer grundläggande i sin natur och omfattar avancerad diagnostisk och terapeutisk endoskopi. Forkningsfokus riktas mot kolorektal neoplasi, cystiska pankreaslesioner och achalasi (POEM). Professor Fockens är en erkänt duktig och mycket uppskattad undervisare och anordnar inom ramarna för European Postgraduate Gastro-Surgical School, sedan 9 år tillbaka kurs i EUS och sedan 9 år tillbaka Amsterdam Live Endoscopy, vilken årligen attraherar över 500 deltagare. UPPSALA MAJ 5

6 Översiktsprogram ONSDAG 27 MAJ Välkommen till Svenska Gastrodagarna 205 Stora salen :00-2:00 Högtidsföreläsning Ulrika Bromée Acute on chronic liver failure: A clinically and pathophysiologically distinct entity Prof Rajiv Jalan, London, England Stora salen 2:00-3:00 Lunch 3: Kort tarm komplikationer och behandlingar Eosinofil esofagit/ enterit Portal hypertension Vilken roll har HVP? När ska vi ta ställning till TIPS? Stora Salen Sal B :30 Postervandring/sessions Anala komplikationer till Crohn s sjukdom Stora Salen Forum GIMIICum - Bench to bedside Genomics and proteomics in IBD Sal B Kaffe och utställning Sal C Endokrina tumörer i mag-tarmkanalen en översikt Sal C Satellitsymposium Shire Individen i centrum - personcentrerat omhändertagande av patienter med kronisk magtarmsjukdom Sal B Årsmöte SGF Årsmöte FSGS Årsmöte SEGP Stora Salen Sal B Sal C 7.30 Välkomstmingel Uppsala Konsert och Kongress 6 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

7 Översiktsprogram TORSDAG 28 MAJ 7: Satellitsymposium AbbVie Sal C Fria föredrag Stora Salen Fekal microbiotisk transplantation FMT Sal B PSC- vad nytt? Sal C 9: Kaffe och utställning :45 IBD-nya läkemedel. Hur verkar de och hur ska vi använda dem? Stora Salen SCREESCO Screening of Swedish Colons. Svenska colon screeningen - första årets erfarenheter. Sal B Anal inkontinens-utredning och behandling. Vilken roll har Bio-feedback? Sal C Hedersföreläsning Bengt Ihre State of the art monitoring of patients with inflammatory bowel disease Prof Iris Dotan, Tel Aviv, Israel Stora salen Lunch (inkl ST lunch med case samt årsmöte SYG) Leverencephalopathi diagnostik och behandling Stora Salen Skoperande sjuksköterskor en kartläggning, Praktisk omvårdnad vid endoskopi Sal B Postervandring/sessions Mag-tarmfonden Stora salen Kaffe och Utställning Ovanliga diagnoser som orsak till magtarmproblem Sal C Satellitsymposium Takeda Förändrat fokus vid IBD? - erfarenheter ett år efter introduktionen av en tarmselektiv integrinhämmare. Sal B 9.00 Gastromiddagen Uppsala slott UPPSALA MAJ 7

8 Översiktsprogram FREDAG 29 MAJ Nätverksgruppen för tarmsvikt K3/K Fria föredrag Vad nytt på IBSfronten? Aktuellt läge. Presentation av den nya kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi Stora Salen Sal B Kaffe och utställning Endoskopisk behandling av strikturer i magtarmkanalen Den komplicerade buksmärte-patienten. Moderator Sal C Alkoholhepatit Stora Salen Sal B Sal C Hedersföreläsning Bárány Pancreatic endoscopy 205 Prof Paul Fockens, Amsterdam, Nederländerna Stora salen Lunch World Digestive Health Day session, Barrett s esofagus Hepatit-C behandling nya farmaka. Vad behöver en gastroenterolog veta? Hur använder vi kvalitetsregister och andra beslutsunderlag för att vässa IBD-vården? Stora salen Sal B Sal C Endoskopi-quiz med mentometer Stora salen Avslutande ord - Ordförande SGF Stora salen 8 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

9 När konventionell behandling inte räcker HUMIRA adalimumab Den enda självadministrerade TNF-hämmaren med indikation för både måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC) HUMIRA, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroid antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte har svarat på eller som har en kontraindikation till eller som är intoleranta mot andra systembehandlingar. Svår kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller är olämpliga kandidater för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi, en kortikosteroid och en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. HUMIRA finns som injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna/spruta, 40 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SEHUG5025 UPPSALA MAJ AbbVie AB, Box 523, 7 29 Solna. Tel:

10 PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Kongresscenter Uppsala Konsert & Kongress Vaksala Torg Uppsala Registrering Registreringsdisken är öppen följande tider: Onsdag 27 maj Torsdag 28 maj Fredag 29 maj Namnskylt Din namnskylt är personlig och ger dig tillträde till föreläsningar, utställning och välkomstmingel. Av säkerhetsskäl ber vi dig att alltid bära din namnskylt under mötet. Måltider Kaffe och lunch ingår i deltagaravgiften och serveras dagligen. Välkomstmingel Välkomstminglet äger rum onsdagen 27 maj på Uppsala Konsert & Kongress och ingår för de som har föranmält sig. Vi serverar en mingeltallrik med dryck. Gastromiddagen Gastromiddagen arrangeras torsdagen 28 maj på Uppsala slott, uppfört med start år 744. Välkommen till en trevlig kväll i denna fransk-klassicistiska byggnad med middag och underhållning med efterföljande dans. Om du inte är anmäld till middagen hör efter vid registeringdisken om det finns platser kvar. 0 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

11 KARTA Uppsala Konsert & Kongress Vaksala Torg Best Western Hotel Svava Bangårdsgatan Clarion Hotel Gillet Dragarbrunnsgatan Hotel Uppsala Kungsgatan Scandic Uplandia Dragarbrunnsgatan Park inn by Radisson Storgatan Radisson Blu Hotel Stationsgatan UPPSALA MAJ

12 UTSTÄLLNING Utställningen äger rum i Uppsala Konsert & Kongress, Sal D och är öppen: Onsdag 27 maj Torsdag 28 maj Fredag 29 maj Abbott Scandinavia AB 9 AbbVie 2 Adcare AB 24 Almirall Nordic 7 Baxter Medical AB 7 Bayer AB 37 Boston Scientific Nordic AB 32 Calpro AS 9 CCS Healthcare AB Cook Medical/ Cook Sweden AB 42 Electra-Box Diagnostica AB 4 Endonova AB 36 Ferring Läkemedel AB 38 Genetic Analysis AS 8 Getinge Sverige AB 30 Gothia Medical AB 29 Hospira Nordic AB 22 KARL STORZ Endoskop 33 Kungshusen Medicinska AB 4 Meda AB 0 Medtronic AB 23 MSD Neovitalis ApS 25 Norgine Sverige AB 2 NPS Pharma Sweden AB 20 Olympus Sverige AB 4 Olympus Sverige AB 26 Orion Diagnostica Oy / Sverige 34 Otsuka Pharma Scandinavia 40 Pharmacosweden 3 Santax Medico AB 8 Shire 3 Swiberg 43 SYG 45 SynMed Medicinteknik AB 3 Takeda Pharma AB 6 Techno Medica AB 35 Tillotts Pharma 2 UEG 44 Wieslab AB 39 Vifor Pharma Nordiska AB 5 Vingmed AB 6 2 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

13 6. Takeda Pharma AB Entré 5. Vifor Pharma Nordiska AB 4. Olympus Sverige AB 43. Swiberg 7. Baxter Medical AB 0. Meda AB. CCS Healthcare AB 8. Genetic Analysis AS 9. Calpro AS 2. Norgine Sverige AB 3. SynMed Medicinteknik AB 4. Kungshusen Medicinska AB 42. Cook Medical/ Cook Sweden AB 3. Shire. MSD 2. AbbVie Entré 9. Abbott 20. NPS Pharma 8. Santax Medico AB 2. Tilotts Pharma 7. Almirall Nordic 22. Hospira Nordic AB 6. Vingmed 23. Medtronic AB 4. Electra-Box Diagnostica AB 44. UEG 40. Otsuka Pharma Scandinavia 26. Olympus Sverige AB 29. Gothia Medical AB 25. Neovitalis Aps 30. Getinge Sverige AB 24. Adcare AB 3. Pharmaco sweden 39. Wieslab AB 33. Karl Storz Endoskop 34. Orion 32. Boston Scientific Nordic AB 35. Thecno Medica AB 45. SYG 38. Ferring Läkemedel AB 37. Bayer AB 36. Endonova AB scen Plan 2 Uppsala konsert och kongress UPPSALA MAJ 3

14 ONSDAG 27 MAJ Välkommen till Svenska Gastrodagarna 205 Stora salen Wilhelm Graf Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé Stora salen Acute on chronic liver failure: A clinically and pathophysiologically distinct entity Moderator: Stergios Kechagias Prof Rajiv Jalan, London, England Lunch och utställning Kort tarm komplikationer och behandling Stora Salen Moderator: Helgi Birgisson, Uppsala Intestinal failure; Infectious and hepatic complications and potential new treatments Palle Bekker Jeppesen, Köpenhamn Tunntarmstransplantation som behandling för kort tarm-syndrom Gustaf Herlenius, Göteborg Eosinofil esofagit/enterit Sal B Moderator Marie Carlson, Uppsala En allergisk sjukdom? Hur ska man utreda och behandla? Marie Carlson, Uppsala Christer Jansson, Uppsala, Mogens Bove, Göteborg Portal hypertension Sal C Moderator: Fredrik Rorsman Vilken roll har HVPG? När ska vi ta ställning till TIPS? Fredrik Rorsman, Uppsala Rickard Nyman, Uppsala Postervandring Foajén, plan Anala komplikationer till Crohn s sjukdom Stora Salen Moderator: Jonas Bengtsson Göteborg Anatomi och kirurgisk behandling Wilhelm Graf, Uppsala Epidemiologi och medicinsk behandling Anders Rönnblom, Uppsala 4 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

15 Forum GIMIICum Bench to bedside Sal B Genomics and proteomics in IBD Moderatorer: från seniorkursen i forskarskolan Forum GIMMICum Ass Prof Mauro D Amato, KI Ass Prof Jochen Schwenk, Human Protein Atlas, SciLife Endokrina tumörer i Sal C mag-tarmkanalen, en översikt Moderator: Mari Thörn, Uppsala Staffan Welin, Uppsala Kaffe och utställning Satellitsymposium Shire Sal B Årsmöten SGF FSGS SEGP 7.30 Välkomstmingel Uppsala Konsert & Kongress Stora Salen Sal B Sal C TORSDAG 28 MAJ Satellitsymposium AbbVie Sal C Fria föredrag MP0, MP03-07, MP7 Stora Salen Moderatorer: Marie Carlson, Uppsala Björn Lindkvist, Göteborg Fekal mikrobiotisk transplantation FMT Sal B Moderator: Per Hellström Uppsala Bakteriekulturer: Beredning krav, applikation Peter Benno, Stockholm Behandling Cl Difficile resultat och erfarenheter Torbjörn Norén, Örebro Behandling av IBS Robert Jan Brummer, Örebro UPPSALA MAJ 5

16 För vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit STYRKA SOM HÅLLER,2 torsdag fredag lördag söndag måndag tisdag onsdag GAST sep 204 Simponi - den första och enda subkutana TNF-hämmaren med dosering var fjärde vecka* För kontinuerlig klinisk effekt vid behandling av ulcerös kolit,2 Simponi (golimumab) är en TNF-hämmare, 50 mg och 00 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och förfylld spruta, Rx, SPC 204/06. Ingår i förmånen. Doseringen varierar för de olika indikationsområdena. Indikationer: Simponi används hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande läkemedel varit otillräckligt för följande inflammatoriska sjukdomar; måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (även MTX-naiva med svår aktiv, progredierande RA); aktiv och progredierande psoriasisartrit; svår aktiv ankyloserande spondylit; samt måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller andra svåra infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Övrigt: Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Simponi påbörjas samt följas noggrant avseende infektion efter insatt behandling. Risk för att utveckla lymfom eller andra maligniteter hos patienter behandlade med TNFhämmande medel kan inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer för hudcancer. Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta i min 6 månader efter avslutad behandling. För fullständig information vid förskrivning samt priser och förpackningar se *Efter induktionsbehandling vecka 0 och 2.. SIMPONI SPC okt 203, Humira SPC sep 203, 2. I underhållsstudien bedömdes patienternas sjukdomsaktivitet för ulcerös kolit med partiell Mayo-poäng var 4:e vecka för att kontrollera om deras effekt kvarstod över tid (ev. uteblivet behandlingssvar bekräftades med endoskopi). Primär endpoint: 47,0% av de patienter som behandlades med SIMPONI 50 mg och 49,7% av de patienter som behandlades med SIMPONI 00 mg uppvisade ett kontinuerligt kliniskt svar vid varje bedömning fram till vecka 54 jämfört med 3,2% av de som endast fick induktionsbehandling (p = 0,0 resp p < 0,00). Sandborn W J et al, Gastroenterology. 203 Jun 4. Epub. SIMPONI registered trademark of Johnson & Johnson PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

17 PSC vad nytt Sal C Moderator: Fredrik Rorsman, Uppsala Nyheter inom diagnostik och behandling Annika Bergquist, Stockholm Karouk Said, Stockholm Fredrik Rorsman, Uppsala Kaffe och utställning IBD nya läkemedel. Hur verkar de och Stora Salen hur skall vi använda dem? Moderator: Mari Thörn, Uppsala Immunologisk bakgrund Ola Winquist, Stockholm Nya läkemedel Var står vi idag? Jonas Halfvarsson, Örebro SCREESCO, Screening of Swedish Colons Sal B Svenska colon screeningen Första årets erfarenheter Moderator: Gabriele Wurm-Johansson, Stockholm Rolf Hultcrantz, Stockholm Eva Berglund, Stockholm Jessica Filipsson, Stockholm Johannes Blom, Stockholm Anal inkontinens utredning och behandling Sal C Moderator: Helene Siillin, Uppsala Vilken roll har Biofeedback vid kolorektala funktionsrubbningar? Ann-Chatrin Sonesson, Uppsala Birgitta Lindberg, Uppsala Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre Stora Salen State of the art monitoring of patients with inflammatory bowel disease Moderator: Björn Lindkvist, Göteborg Prof. Iris Dotan, Tel Aviv, Israel Lunch (inkl. ST lunch med case samt årsmöte SYG) UPPSALA MAJ 7

18 Leverencephalopathi, diagnostik och Stora Salen behandling Moderator: Stergios Kechagias, Linköping Diagnostik och terapi Staffan Wahlin, Stockholm Strukturerad uppföljning i öppenvård F Schiodt, Köpenhamn Skoperande sjuksköterskor Sal B Moderator: Ingrid Karström, Kristianstad Sköterskor som endoskopister- en utvärdering Stefan Spinnell, Luleå Praktisk omvårdnad vid endoskopi Ruth Svedlund, Gävle Ovanliga diagnoser som orsak till Sal C mag-tarmproblem Moderator: Anders Rönnblom Fallbeskrivningar och diagnostiska principer Anders Rönnblom, Uppsala Hereditär amyloidos och andra ovanliga diagnoser Jonas Wixner, Umeå Postervandring Foajén, plan Mag-Tarmfonden Stora salen Kaffe och utställning Satellitsymposium Takeda Sal B 9.00 Gastromiddagen Uppsala Slott 8 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

19 FREDAG 29 MAJ Uppstartsmöte för Nätverket för tarmsvikt Sal K3/K4 Ingvar Bosaeus, Göteborg och Per Hellström, Uppsala Fria föredrag MP02, MP-MP6 Stora Salen Moderatorer: Stergios Kechagias Linköping Björn Lindkvist, Göteborg Vad nytt på IBS fronten? Aktuellt läge. Sal B Moderator: Bodil Ohlsson, Malmö Tandem talk: Magnus Simrén, Göteborg Hans Törnblom, Göteborg Hur vet vi att vi har kompetenta Sal C sjuksköterskor? Moderator: Ann Tornberg, Lund Presentation av den nya kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi. Marie Andersson, Borås Susanna Jäghult, Stockholm Kaffe och utställning Endoskopisk behandling av strikturer i Stora Salen mag-tarmkanalen Moderator: Michael Wagner, Uppsala Översiktligt om endoskopisk strikturbehandling samt behandling av esofagusstrikturer Erik Johnsson, Göteborg Strikturer i tunntarm och colon Ervin Toth, Malmö Den komplicerade buksmärtepatienten Sal B Moderator: Björn Lindkvist, Göteborg Endometrios som differentialdiagnos vid kronisk buksmärta Matts Olovsson, Uppsala Farmakologisk behandling av kronisk buksmärta Hans Törnblom, Göteborg Alkoholhepatit Sal C Moderator: Fredrik Rorsman, Uppsala Inga-Lill Friis Liby, Göteborg UPPSALA MAJ 9

20 Hedersföreläsning till minne av Franz Bárány Stora salen Pancreatic endoscopy 205 Moderator: Urban Arnelo Prof Paul Fockens, Amsterdam, The Netherlands Lunch och utställning World Digestive Health Day session; Stora Salen Barrett s esofagus Moderatorer: Björn Lindkvist, Göteborg Urban Arnelo, Stockholm Screening and surveillance Hanns-Ulrich Marschall, Göteborg Endoskopisk behandling Francisco Silva, Stockholm Kirurgisk behandling Magnus Nilsson, Stockholm Hepatit-C behandling nya farmaka Sal B Vad behöver en gastroenterolog veta? Moderator: Per Sangfelt, Uppsala Soo Aleman, Stockholm Hur använder vi kvalitetsregister och andra Sal C beslutsunderlag för att vässa IBD-vården? Moderatorer: Marie Carlson, Uppsala Mari Thörn, Uppsala. Swibreg Pär Myrelid, Linköping Susanna Jäghult, Stockholm Olof Grip, Lund 2. IBD 2020 Hans Strid, Göteborg Endoskopi-quiz med mentometer Stora salen Michael Wagner och Anders Edebo Avslutande ord Ordförande SGF Stora salen Wilhelm Graf 20 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

21 Mezavant 2 tabletter räcker (mesalazin) vid underhållsbehandling för att bevara remission hos patienter med lindrig till måttlig, aktiv ulcerös kolit. Patienterna tar 2 tabletter Mezavant gång per dag vid underhållsbehandling av lindrig till måttlig aktiv ulcerös kolit. 40,5 % av patienterna uppnår klinisk OCH endoskopisk remission vecka 8. 2 * 76,5 % är fortfarande skovfria efter 6 månaders behandling. 3 BEVARA REMISSION,2,4,5* FÅ TABLETTER 6 ALLTID EN GÅNG DAGLIGEN SE/CPROM/MEZ/4/0005() 09/204 LINDH & PARTNERS Mezavant är indicerat för induktion av klinisk och endoskopisk remission hos patienter med lindrig till måttlig, aktiv ulcerös kolit. Underhållsbehandling för att bevara remission. Läs produktresumén för Mezavant innan läkemedlet förskrivs, särskilt beträffande överkänslighet mot salicylater (inklusive mesalazin), allergi mot sulfasalazin, nedsatt njur- och/eller leverfunktion, kronisk nedsatt lungfunktion, tillstånd som predisponerar för utvecklingen av myo- eller perikardit, akut intoleranssyndrom, misstänkta bloddyskrasier, interferens med laboratorietester och interaktioner med andra läkemedel. Det rekommenderas att alla patienter får genomgå en bedömning av njurfunktionen innan terapin inleds och minst två gånger per år medan behandlingen pågår. Vanliga biverkningar som rapporterats för Mezavant : huvudvärk, hypertoni, uppsvälld buk, buksmärta, kolit, diarré, dyspepsi, kräkning, flatulens, illamående, avvikande levervärden, klåda, utslag, artralgi, ryggsmärta, asteni, utmattning och feber. Mezavant (mesalazin) 200 mg enterodepottabletter,, (F). Aminosalicylsyra och liknande medel, ATC-kod: A07E CO2. Indikation: För induktion av klinisk och endoskopisk remission hos patienter med lindrig till måttlig, aktiv ulcerös kolit. Underhållsbehandling för att bevara remission. Kontraindikationer: Anamnes med överkänslighet mot salicylater (inklusive mesalazin) eller mot något hjälpämne i Mezavant. Allvarligt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/,73 m²) och/eller allvarligt nedsatt leverfunktion. Texten är baserad på produktresumé: För ytterligare information och priser se Referenser:. Mezavant Produktresumé 08/ Kamm MA et al. Gastroenterology 2007; 32: Kane SV et al. Inflamm Bowel Dis 202; 8: Lichtenstein GR et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: Kamm MA et al. Gut 2008; 57: Iacucci M et al. Can J Gastroenterol 200; 24: * Definierat som en UC-DAI -poäng på med en poäng på 0 för rektalblödning och avföringsfrekvens och en kombinerad Physician s Global Assessment, (PGA) och sigmoideoskopipoäng på, utan slemhinneskörhet och en minskning av sigmoideoskopipoäng med en poäng eller fler från baslinjen; Skov definieras som 4 tarmtömningar/ dag över patientens normala frekvens och skall associeras med trängningar, buksmärta eller rektal blödning. EN GÅNG DAGLIGEN UPPSALA MAJ 2 Shire Nordic Regional Office, Svärdvägen D, Danderyd, Tel , Enterodepottabletter

22 SATELLITSYMPOSIER Shire Onsdag 27 maj , Sal B Individen i centrum - personcentrerat omhändertagande av patienter med kronisk magtarmsjukdom Moderator/talare: Henrik Hjortswang, US Linköping Talare: Katarina Pihl Lesnovska, US Linköping Bodil Ohlsson, SUS Malmö Under symposiet behandlas bland annat frågorna: Hur upplevs livskvalitet hos patienter med kronisk förstoppning och med IBD, vilken skillnad finns mellan patientgrupperna? Vilka strategier kan vi använda för att uppnå bästa möjliga hälsa hos dessa patienter? Vilka möjligheter finns från vårdgivarens respektive patientens perspektiv att förbättra livskvaliteten genom personcentrering, bemötande, utredning, behandling, uppföljning och egenvård? AbbVie Torsdag 28 maj , Sal C Välmonitorerade personer med IBD är framtiden - Nu lanseras en ny vårdplan och en möjlighet till hembaserad monitorering. Var med från början! Moderator: Prof. Stefan Lindgren, Lunds Universitet, SUS Malmö Talare: Prof. Stefan Lindgren, Lunds Universitet, SUS Malmö Niklas Sundler, ansvarig Telia Healthcare, Telia Sofie Marton, Mag- och tarmförbundet Kaffe och smörgås står framdukat utanför lokalen från kl PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

23 Takeda Torsdag 28 maj , Sal B Förändrat fokus vid IBD? - erfarenheter ett år efter introduktionen av en tarmselektiv integrinhämmare. Moderator/talare: Jonas Halfvarson Överläkare, Docent, Med Klin. Sekt för Gastroenterologi, Universitetssjukhuset Örebro Talare: Jan Marsal Leg.läk., Med.Dr, SUS Lund Charlotte Höög Överläkare, Med.Dr, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Välkomna till ett interaktivt symposium baserat på patientfall. Utifrån det gångna årets erfarenheter av en ny klass läkemedel inom IBD, tarmselektiva integrinhämmare, kommer vi att diskutera erfarenheter så här långt och hur framtiden kan se ut. Frågor som ställs är: - Vilken roll har tarmselektiva integrinhämmare vid behandling av IBD? - Hur optimerar vi behandlingen av IBD-patienter? - Hur följer vi upp IBD-behandling i Sverige? SCENPRESENTATION NPS Pharma Sweden Torsdag 28 maj , Scenen i utställningen ShortBowel Syndrome: clinical implications of Revestive Dr. Ulrike Von Arnim, senior consultant gastroenterologist, University Hospital of Magdeburg GASTRODAGARNA 206 Svenska Gastrodagarna är ett årligt möte. Vi önskar ert varmt välkomna till nästa års möte som äger rum i Visby -3 maj. Boka in datumen redan nu! Varmt välkomna till Gastrodagarna 206! SVENSKA GASTRODAGARNA Visby -3 maj 206 UPPSALA MAJ 23

24 ABSTRAKT Samtliga abstrakt finns publicerade i sin helhet i Gastrokuriren nr 2 som finns i kongressväskan. (*=presenterande författare) FRIA FÖREDRAG TORSDAG Funktionella mag-tarmsjukdomar MP-0 Gastrointestinala symtom hos kvinnor med endometrios B. Ohlsson,*, M. Ek, B. Roth, M. Bengtsson 2, P. Ekström 3, L. Valentin 3 Internmedicinska kliniken, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, 2 Malmö Högskola, 3 Gynekologiska kliniken, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Malmö, Sverige Inflammatoriska tarmsjukdomar MP-03 Aktiv farmakologisk behandling kan påverka sjukdomsförloppet av Crohns sjukdom under de första 5 åren efter diagnos (ICURE) D. Sjöberg,*, M. Thörn 2, U. Karlbom 3, H. Tanghöj 4, T. Holmström 5, A. Rönnblom 2 Medicinkliniken Falun-Ludvika, Falu lasarett, Falun, 2 Institutionen för de medicinska vetenskaperna, 3 Institutionen för de kirurgiska vetenskaperna, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 4 Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Sverige, 5 Medicinkliniken, Sjukhuset i Mariehamn, Mariehamn, Finland MP-04 Farmakologisk behandling baserad på monitorering av fekalt kalprotektin hos patienter med ulcerös kolit: En prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie. A. Lasson,*, L. Öhman 2, P.-O. Stotzer 3, S. Isaksson 2, O. Überbacher 4, K.-A. Ung 5, H. Strid 3 Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, 2 Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, 3 Medicinkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg, 4 Medicinkliniken, Hallands Sjukhus, Varberg, 5 Medicinkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset, Mölndal, Sverige 24 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården?

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Pär Myrelid Registerhållare SWIBREG 2014-08-29 Nationellt kvalitetsregister med syftet att öka kunskapen om och förbättra vården av inflammatorisk

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-42227 Fastställandedatum: 2012-04-24 Upprättare: Marie-Louise S Lång Sverin Giltigt t.o.m.: 2014-04-24 Fastställare: Åsa Celander Medicinsk gastroenterologi

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi Differentialdiagnostik - utredning behandling Uppsala universitet bjuder in till utbildning 30 september 3 oktober 2014 i Uppsala

Läs mer

Mag- & tarmsjukdomar 2011

Mag- & tarmsjukdomar 2011 Gå 4 betala för 3! Mag- & tarmsjukdomar 2011 Uppdatera dina kunskaper och ta del av de senaste forskningsrönen! IBD uppdatera dig om det senaste kring inflammatorisk tarmsjukdom! Levertransplantationer

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 Gastrokuriren BJÖRN HAR ORDET TIDSKRIFT FÖR: Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel Läkarens namn Telefon E-post Informera

Läs mer

Gastroenterologi HT 2015

Gastroenterologi HT 2015 Gastroenterologi HT 2015 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Kontaktperson Daniel Klintman Stud 5-8, första veckan inom slutenvård

Läs mer

Gastroenterologi HT 2014

Gastroenterologi HT 2014 Gastroenterologi HT 2014 * Enligt separat schema Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård*

Läs mer

Gastroenterologi VT 2014

Gastroenterologi VT 2014 Gastroenterologi VT 2014 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård gastro-avdelningen Byte i

Läs mer

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman Barnallergologi-sektionens höstmöte, Linköping 2011-09 09-15 Överläkare, Medicine doktor Barn och Ungdomsmedicinska kliniken/ Centrum för Klinisk Forskning Centrallasarettet, Västerås Karolinska Institutet,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Dags att gå vidare. Svar på vanliga frågor Till dig som behandlas med Resolor. (prukaloprid)

Dags att gå vidare. Svar på vanliga frågor Till dig som behandlas med Resolor. (prukaloprid) Dags att gå vidare Svar på vanliga frågor Till dig som behandlas med Resolor (prukaloprid) Vad är kronisk förstoppning? Förstoppning innebär i allmänhet att man har färre tarmtömningar än normalt eller

Läs mer

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017 Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Februari 2017 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Fotograf: Herman Hamnqvist Den diabetessjuke

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Hur kan man skilja IBS från IBD? Anders Gustavsson Gastrosektionen Medicinkliniken Centralsjukhuset Karlstad

Hur kan man skilja IBS från IBD? Anders Gustavsson Gastrosektionen Medicinkliniken Centralsjukhuset Karlstad Hur kan man skilja IBS från IBD? Anders Gustavsson Gastrosektionen Medicinkliniken Centralsjukhuset Karlstad Hur kan man skilja IBS från IBD? IBS vs ulcerös kolit IBS vs Crohns sjukdom IBS vs mikroskopisk

Läs mer

Framtidens IBD-Vård. Annika Bergquist Verksamhetschef, professor Gastrocentrum Karolinska

Framtidens IBD-Vård. Annika Bergquist Verksamhetschef, professor Gastrocentrum Karolinska Framtidens IBD-Vård Annika Bergquist Verksamhetschef, professor Gastrocentrum Karolinska Resan vården måste göra Jag är lärare inte patient Den mobila generationen nya förväntningar Ny teknik kommer att

Läs mer

ÅRSRAPPORT SWIBREG 2013-09-01

ÅRSRAPPORT SWIBREG 2013-09-01 ÅRSRAPPORT SWIBREG 2013-09-01 STYRGRUPP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pär Myrelid (Ordf.) Jonas F. Ludvigsson (Sekr.) Hans Strid (Utbildningsansvarig) Mattias Block Susanna Jäghult Henrik Hjortswang Jonas Halfvarsson

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening Svensk Kirurgisk Förening Remissvar: Kursämnen under ST Vi tycker att det färdiga förslaget ser bra ut. Vi har bara några synpunkter. För det första har vi harmoniserat kursen "basal endoskopi" så att

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor.

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. FERRING PHARMACEUTICALS PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. VAD ÄR CORTIMENT1? Cortiment innehåller budesonid. Budesonid

Läs mer

carina.andren@karolinska.se 1 P2I Patient Provider Information P2I Care Ett forskningsnätverk SRQ Svensk reumatologis kvalitetsregister P2I Care Arbetar med utvecklings- och forskningsprojekt med gemensamt

Läs mer

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi Differentialdiagnostik - utredning - behandling Uppsala universitet bjuder in till utbildning 29 september - 2 oktober 2015 i Uppsala Vissa

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi Nationella riktlinjer Svensk Gastroenterologisk Förening & SFAM

Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi Nationella riktlinjer Svensk Gastroenterologisk Förening & SFAM Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi Nationella riktlinjer Svensk Gastroenterologisk Förening & SFAM Lars Agréus, DL Öregrund, Professor allmänmedicin KI

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2015. Användning av infliximab-biosimilarer vid inflammatorisk tarmsjukdom

SGF Nationella Riktlinjer 2015. Användning av infliximab-biosimilarer vid inflammatorisk tarmsjukdom SGF Nationella Riktlinjer 2015 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Användning av infliximab-biosimilarer vid inflammatorisk tarmsjukdom 2015-08-31 Kontaktperson: Michael Eberhardson,

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pentasa 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller 1 g mesalazin (5-aminosalicylsyra). Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige PROGRAM I samarbete med FSGS Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige Innehållsförteckning 2 Sponsorer 3 Välkommen 4 Arrangörer och kommitté Översiktsprogram 5 Onsdag 4 maj 6 Torsdag

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har av din läkare just fått veta att du troligen har ulcerös kolit. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Studentvald kurs: Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning, en integrerad kurs i klinisk medicin och kirurgi VT2015

Studentvald kurs: Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning, en integrerad kurs i klinisk medicin och kirurgi VT2015 4 maj 5 maj Sal ÖNH föreläsningssal plan 2 KS Solna 8.30-09.15 Kursupprop 8.30 /Backman 6 maj Sal ÖNH föreläsningssal plan 2 KS Solna till kl 15.30 Visceral perception Ernst Brodin, fysiolog, prof 7 maj

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017 Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017 Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens Nationella

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014 Kursens beteckning: Målgrupp: Kurs i basal endoskopi Blivande medicinska vuxen- och barngastroenterologer och kirurger som börjat eller avser börja utbildning inom gastrointestinal endoskopi Tidpunkt:

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2012

SGF Nationella Riktlinjer 2012 SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare hos patienter som genomgår endoskopi

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome

Irritable Bowel Syndrome Irritable Bowel Syndrome Jenny Gunnarsson, Gastroenterolog Hallands sjukhus Kungsbacka Gottskär 2011-11-15 Bildmaterial ur IBS-irriterande för patient och doktor, M.Simrén Funktionella mag-tarm sjukdomar

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07 1(5) PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Jan-Erik Broman, psykiatri Greta Edelstam, obstetrik

Läs mer

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar Barn i primärvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Sachsska Barnsjukhuset Natalia Ballardini Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lena Grahnquist Vårdcentralen Mariefred Carina

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017 Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017 Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens Nationella

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

RMR IBS (Irritable Bowel Syndrome)

RMR IBS (Irritable Bowel Syndrome) (Irritable Bowel Syndrome) Överläkare Anders Lasson, Södra Älvsborgs sjukhus Terapigrupp Mage-tarm 1 IBS - diagnos IBS är en diagnos baserad på diagnoskriterier, där följande ska vara uppfyllt: Återkommande

Läs mer

Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter. Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017

Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter. Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017 Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017 Gastroesofageal refluxsjukdom Patogenes: GERD Ökad exponering av esofagus slemhinna för surt ventrikelinnehåll. Vanligt >15%

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21477 su/med 2015-05-01 2. Remicade, Remsima och Inflectra (infliximab) - Behandling

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21477 su/med 2015-05-01 2. Remicade, Remsima och Inflectra (infliximab) - Behandling Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21477 su/med 2015-05-01 2 Innehållsansvarig: Hans Strid, Överläkare, Medicinklinik (hanst) Godkänd av: Maria Telemo Taube, Verksamhetschef, Verksamhetsledning

Läs mer

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå?

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? B Porto betalt När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? Enbrel (etanercept),, F, ATC-kod: LO04AB01 injektionsvätska i förfylld spruta, pulver och vätska till injektion i styrkorna: 10 mg, 25

Läs mer

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne savdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg 136 Region Skåne ansvarig Tf. Medicinsk direktör Rita Jedlert ssamordnare Marie Sverud 136

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Huvudtema för årets möte: GI endoskopi som en del av multidisciplinärt närmade till benigna strikturer i mag-tarmkanalen.

Huvudtema för årets möte: GI endoskopi som en del av multidisciplinärt närmade till benigna strikturer i mag-tarmkanalen. 30. SADE kursen i avanserad endoskopi hålls i Göteborg den 17-18 January 2013 Huvudtema för årets möte: GI endoskopi som en del av multidisciplinärt närmade till benigna strikturer i mag-tarmkanalen. Nordiskt

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi

Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi SS under internmedicinkursen INNEHÅLL En veckas verksamhetsförlagd utbildning Gruppundervisning Auskultation på endoskopienhet och mottagning Principschema

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledningstal av Professor Åsa Engström i

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

Förstoppning. Kontaktpersoner

Förstoppning. Kontaktpersoner Förstoppning Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården Kontaktpersoner

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1+2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-27

PROTOKOLL Avdelning 1+2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-27 1 PROTOKOLL Avdelning 1+2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-27 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har just fått veta att du troligen har Crohns sjukdom. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom som du

Läs mer

Delegationernas sammantagna bedömning är att resan till USA uppfyllde syftet.

Delegationernas sammantagna bedömning är att resan till USA uppfyllde syftet. Stockholm 2016-10-20 Dnr 1987 2015/16 Socialutskottet beslutade den 22 mars 2016 att hösten 2016 genomföra en resa till sydvästra USA med syftet att studera framför allt hälso- och sjukvård, socialtjänst,

Läs mer

Birkeaulan 2 (plan 5, Huddinge sjukhus) Gemensam Introduktion. Mona Bergqvist/ Kristina Gottberg 09.30-10.00. Introduktion patofysiologi

Birkeaulan 2 (plan 5, Huddinge sjukhus) Gemensam Introduktion. Mona Bergqvist/ Kristina Gottberg 09.30-10.00. Introduktion patofysiologi Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 20:e nationella fortbildningsmöte. SFAIs. Intensivvårdsmöte 20-ÅRS JUBILEUM

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 20:e nationella fortbildningsmöte. SFAIs. Intensivvårdsmöte 20-ÅRS JUBILEUM Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 20:e nationella fortbildningsmöte. SFAIs Intensivvårdsmöte 20-ÅRS JUBILEUM 16 18 november 2016, Sigtuna Välkomna! 12:00 LUNCH 13:00 Inledning

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 6/2015

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 6/2015 Protokoll nr 6/2015 1 (5) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 6/2015 Sammanträdesdatum: 2015-06-11 Tid: 10.00 16.30 Plats: Ordförande: Ledamöter: Föredragande:

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Medicinska mag- och tarmsjukdomar PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Medicinska mag- och tarmsjukdomar PDF ladda ner Medicinska mag- och tarmsjukdomar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. En efterlängtad bok, den första i sitt slag på svenska om medicinska mag tarmsjukdomar. En stor del av landets främsta

Läs mer

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Medicinkliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Anemi Funktionell definition: Otillräcklig

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 7/2016

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 7/2016 Protokoll nr 7/2016 1 (5) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 7/2016 Sammanträdesdatum: 2016-08-25 Tid: 10.00 16.00 Plats: Ordförande: TLV, Fleminggatan 7,

Läs mer

Inflectra för ulcerös kolit

Inflectra för ulcerös kolit Inflectra för ulcerös kolit Viktig information för att du ska komma igång med din behandling Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra. Introduktion När du påbörjar

Läs mer

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet CELIAKI Var står vi idag? Anneli Ivarsson Docent & Barnläkare BARNVECKAN I JÖNKÖPING 2010 Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet The

Läs mer

Gränssnitt medicinsk gastroenterologi/ hepatologi - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Gränssnitt medicinsk gastroenterologi/ hepatologi - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-42227 Fastställandedatum: 2012-04-24 Giltigt t.o.m.: 2017-04-24 Upprättare: Jerker P Wiksten Fastställare: Åsa Celander Gränssnitt medicinsk gastroenterologi/

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome. Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi

IBS Irritable Bowel Syndrome. Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi IBS Irritable Bowel Syndrome Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi Farliga sjukdomar coolt Vanliga sjukdomar inte så coolt Vanliga sjukdomar inte så coolt Disposition

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2016 volym 21

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2016 volym 21 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2016 volym 21 Gastrokuriren BJÖRN HAR ORDET TIDSKRIFT FÖR: Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer

Läs mer