PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige"

Transkript

1 PROGRAM I samarbete med FSGS Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

2 Innehållsförteckning 2 Sponsorer 3 Välkommen 4 Arrangörer och kommitté 4 Hedersföreläsare Översiktsprogram 6 Onsdag 4 maj 7 Torsdag 5 maj 8 Fredag 6 maj 9 Praktiska upplysningar 0 Utställning Vetenskapligt program 3 Onsdag 4 maj 4 Torsdag 5 maj 8 Fredag 6 maj 20 Satellitsymposier Abstracts 23 Fria föredrag 27 Posters 37 Författarindex SPONSORER Svenska Gastrodagarna 205 vill framföra sitt tack till följande sponsorer för deras generösa bidrag. Huvudsponsorer 2 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

3 Välkommen till SVENSKA GASTRODAGARNA 205 Akademiska sjukhuset i Uppsala har glädjen att bjuda in till Svenska Gastrodagarna maj 205. Mötet arrangeras på Uppsala Konsert & Kongress av Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) i samarbete med Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS) och Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP). Svenska Gastrodagarna är Sveriges största vetenskapliga kongress för gastroenterologi och hepatologi och vänder sig till både medicinska, kirurgiska och pediatriska specialiteter. I år bjuder vi på på ett mycket spännande program som innefattar såväl breda översiktsföreläsningar som djupdykningar i aktuella ämnen. Vi vill slå ett särskilt slag för postersessionerna och de muntliga abstraktsessionerna. Missa inte chansen att ta del av all den forskning som bedrivs i Sverige och bidra med Din egen kunskap i de interaktiva sessionerna! Gastrodagarna är inte bara årets viktigaste händelse för svensk gastroenterologi ur vetenskaplig synvinkel. Det sociala programmet är en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och lära känna människor som arbetar inom vårt fält samt, sist men inte minst, ha riktigt kul! Välkommen till Svenska Gastrodagarna i Uppsala! Bästa hälsningar, Mari Thörn och hela den lokala organisationskommittén i samarbete med styrelsen för SGF UPPSALA MAJ 3

4 ARRANGÖRER Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Svensk Gastroenterologisk Förening i samarbete med Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS) och Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP). Lokal organisationskommitté Mari Thörn Michael Wagner Per Hellström Helgi Birgisson Fredrik Rorsman Inger Gustafsson Catarina Lövgren Ulrika Dovner Ansvarig Postgraduatekurs Fredrik Rorsman Per Sangfelt Vetenskaplig sekreterare SGF Björn Lindkvist FSGS Susanna Jäghult, ordförande SEGP Ingrid Karström, ordförande HEDERSFÖRELÄSARE Rajiv Jalan Professor Rajiv Jalan utbildade sig till läkare vid Nil Ratan Sircar Medical College, Kolkata, Indien. Han flyttade sedermera till Storbritannien där han genomförde sin specialisttjänstgöring i medicinsk gastro-enterologi och hepatologi och disputerade med en avhandling om patofysiologin vid leverencefalopati. Professor Jalan är för närvarande verksam som chef för Liver Failure Group vid University College of London. Fokus för hans forskning är den molekylära patogenesen vid leversvikt. Studierna har lett till att acute-on-chronic liver failure (ACLF) har identifierats som en ny klinisk entitet. Professor Jalan är också huvudredaktör för Journal of Hepatology. 4 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

5 Iris Dotan Iris Dotan är medicinsk gastroenterolog och chef för Inflammatory Bowel Diesease Center vid Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel. Det var också i Tel Aviv som Dr Dotan påbörjade sin forskarkarriär och disputerade vid Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University. Efter disputationen följde postdoktoral forskningsvistelse i New York vid Immunobiology Center, Mount Sinai Medical Center där dr Dotan fördjupade sig i forskning kring intestinala epitelceller. I sin nuvarande position som kliniker och forskare fokuserar Dr Dotan sitt arbete på behandling och uppföljning av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, såväl före som efter kirurgi. Genom sin forskning har dr Dotran förbättrat vår förståelse för hur epitelceller och lymfocyter i tarmmukosan interagerar och hur serologiska markörer kan användas för att monitorera sjukdomsaktivitet och behandling vid Crohn s sjukdom. I sin föreläsning kommer dr Dotan att beskriva hur nyvunna kunskaper om mukosaimmunologi och biologiska läkemedel kan användas för att monitorera sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt vid inflammatorisk tarmsjukdom. Paul Fockens Paul Fockens (MD, PhD, FASGE) är professor och chef för Kliniken för Gastroenterologi och Hepatologi på AMC (Academic Medical Center), Amsterdam. Han är vidare förre ordföranden i ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) och representerar endoskopi i UEG council rådet för strategisk utveckling. Professor Fockens forskning, som renderat i över 300 vetenskapliga publikationer, är såväl klinisk som mer grundläggande i sin natur och omfattar avancerad diagnostisk och terapeutisk endoskopi. Forkningsfokus riktas mot kolorektal neoplasi, cystiska pankreaslesioner och achalasi (POEM). Professor Fockens är en erkänt duktig och mycket uppskattad undervisare och anordnar inom ramarna för European Postgraduate Gastro-Surgical School, sedan 9 år tillbaka kurs i EUS och sedan 9 år tillbaka Amsterdam Live Endoscopy, vilken årligen attraherar över 500 deltagare. UPPSALA MAJ 5

6 Översiktsprogram ONSDAG 27 MAJ Välkommen till Svenska Gastrodagarna 205 Stora salen :00-2:00 Högtidsföreläsning Ulrika Bromée Acute on chronic liver failure: A clinically and pathophysiologically distinct entity Prof Rajiv Jalan, London, England Stora salen 2:00-3:00 Lunch 3: Kort tarm komplikationer och behandlingar Eosinofil esofagit/ enterit Portal hypertension Vilken roll har HVP? När ska vi ta ställning till TIPS? Stora Salen Sal B :30 Postervandring/sessions Anala komplikationer till Crohn s sjukdom Stora Salen Forum GIMIICum - Bench to bedside Genomics and proteomics in IBD Sal B Kaffe och utställning Sal C Endokrina tumörer i mag-tarmkanalen en översikt Sal C Satellitsymposium Shire Individen i centrum - personcentrerat omhändertagande av patienter med kronisk magtarmsjukdom Sal B Årsmöte SGF Årsmöte FSGS Årsmöte SEGP Stora Salen Sal B Sal C 7.30 Välkomstmingel Uppsala Konsert och Kongress 6 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

7 Översiktsprogram TORSDAG 28 MAJ 7: Satellitsymposium AbbVie Sal C Fria föredrag Stora Salen Fekal microbiotisk transplantation FMT Sal B PSC- vad nytt? Sal C 9: Kaffe och utställning :45 IBD-nya läkemedel. Hur verkar de och hur ska vi använda dem? Stora Salen SCREESCO Screening of Swedish Colons. Svenska colon screeningen - första årets erfarenheter. Sal B Anal inkontinens-utredning och behandling. Vilken roll har Bio-feedback? Sal C Hedersföreläsning Bengt Ihre State of the art monitoring of patients with inflammatory bowel disease Prof Iris Dotan, Tel Aviv, Israel Stora salen Lunch (inkl ST lunch med case samt årsmöte SYG) Leverencephalopathi diagnostik och behandling Stora Salen Skoperande sjuksköterskor en kartläggning, Praktisk omvårdnad vid endoskopi Sal B Postervandring/sessions Mag-tarmfonden Stora salen Kaffe och Utställning Ovanliga diagnoser som orsak till magtarmproblem Sal C Satellitsymposium Takeda Förändrat fokus vid IBD? - erfarenheter ett år efter introduktionen av en tarmselektiv integrinhämmare. Sal B 9.00 Gastromiddagen Uppsala slott UPPSALA MAJ 7

8 Översiktsprogram FREDAG 29 MAJ Nätverksgruppen för tarmsvikt K3/K Fria föredrag Vad nytt på IBSfronten? Aktuellt läge. Presentation av den nya kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi Stora Salen Sal B Kaffe och utställning Endoskopisk behandling av strikturer i magtarmkanalen Den komplicerade buksmärte-patienten. Moderator Sal C Alkoholhepatit Stora Salen Sal B Sal C Hedersföreläsning Bárány Pancreatic endoscopy 205 Prof Paul Fockens, Amsterdam, Nederländerna Stora salen Lunch World Digestive Health Day session, Barrett s esofagus Hepatit-C behandling nya farmaka. Vad behöver en gastroenterolog veta? Hur använder vi kvalitetsregister och andra beslutsunderlag för att vässa IBD-vården? Stora salen Sal B Sal C Endoskopi-quiz med mentometer Stora salen Avslutande ord - Ordförande SGF Stora salen 8 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

9 När konventionell behandling inte räcker HUMIRA adalimumab Den enda självadministrerade TNF-hämmaren med indikation för både måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC) HUMIRA, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroid antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte har svarat på eller som har en kontraindikation till eller som är intoleranta mot andra systembehandlingar. Svår kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller är olämpliga kandidater för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi, en kortikosteroid och en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. HUMIRA finns som injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna/spruta, 40 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SEHUG5025 UPPSALA MAJ AbbVie AB, Box 523, 7 29 Solna. Tel:

10 PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Kongresscenter Uppsala Konsert & Kongress Vaksala Torg Uppsala Registrering Registreringsdisken är öppen följande tider: Onsdag 27 maj Torsdag 28 maj Fredag 29 maj Namnskylt Din namnskylt är personlig och ger dig tillträde till föreläsningar, utställning och välkomstmingel. Av säkerhetsskäl ber vi dig att alltid bära din namnskylt under mötet. Måltider Kaffe och lunch ingår i deltagaravgiften och serveras dagligen. Välkomstmingel Välkomstminglet äger rum onsdagen 27 maj på Uppsala Konsert & Kongress och ingår för de som har föranmält sig. Vi serverar en mingeltallrik med dryck. Gastromiddagen Gastromiddagen arrangeras torsdagen 28 maj på Uppsala slott, uppfört med start år 744. Välkommen till en trevlig kväll i denna fransk-klassicistiska byggnad med middag och underhållning med efterföljande dans. Om du inte är anmäld till middagen hör efter vid registeringdisken om det finns platser kvar. 0 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

11 KARTA Uppsala Konsert & Kongress Vaksala Torg Best Western Hotel Svava Bangårdsgatan Clarion Hotel Gillet Dragarbrunnsgatan Hotel Uppsala Kungsgatan Scandic Uplandia Dragarbrunnsgatan Park inn by Radisson Storgatan Radisson Blu Hotel Stationsgatan UPPSALA MAJ

12 UTSTÄLLNING Utställningen äger rum i Uppsala Konsert & Kongress, Sal D och är öppen: Onsdag 27 maj Torsdag 28 maj Fredag 29 maj Abbott Scandinavia AB 9 AbbVie 2 Adcare AB 24 Almirall Nordic 7 Baxter Medical AB 7 Bayer AB 37 Boston Scientific Nordic AB 32 Calpro AS 9 CCS Healthcare AB Cook Medical/ Cook Sweden AB 42 Electra-Box Diagnostica AB 4 Endonova AB 36 Ferring Läkemedel AB 38 Genetic Analysis AS 8 Getinge Sverige AB 30 Gothia Medical AB 29 Hospira Nordic AB 22 KARL STORZ Endoskop 33 Kungshusen Medicinska AB 4 Meda AB 0 Medtronic AB 23 MSD Neovitalis ApS 25 Norgine Sverige AB 2 NPS Pharma Sweden AB 20 Olympus Sverige AB 4 Olympus Sverige AB 26 Orion Diagnostica Oy / Sverige 34 Otsuka Pharma Scandinavia 40 Pharmacosweden 3 Santax Medico AB 8 Shire 3 Swiberg 43 SYG 45 SynMed Medicinteknik AB 3 Takeda Pharma AB 6 Techno Medica AB 35 Tillotts Pharma 2 UEG 44 Wieslab AB 39 Vifor Pharma Nordiska AB 5 Vingmed AB 6 2 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

13 6. Takeda Pharma AB Entré 5. Vifor Pharma Nordiska AB 4. Olympus Sverige AB 43. Swiberg 7. Baxter Medical AB 0. Meda AB. CCS Healthcare AB 8. Genetic Analysis AS 9. Calpro AS 2. Norgine Sverige AB 3. SynMed Medicinteknik AB 4. Kungshusen Medicinska AB 42. Cook Medical/ Cook Sweden AB 3. Shire. MSD 2. AbbVie Entré 9. Abbott 20. NPS Pharma 8. Santax Medico AB 2. Tilotts Pharma 7. Almirall Nordic 22. Hospira Nordic AB 6. Vingmed 23. Medtronic AB 4. Electra-Box Diagnostica AB 44. UEG 40. Otsuka Pharma Scandinavia 26. Olympus Sverige AB 29. Gothia Medical AB 25. Neovitalis Aps 30. Getinge Sverige AB 24. Adcare AB 3. Pharmaco sweden 39. Wieslab AB 33. Karl Storz Endoskop 34. Orion 32. Boston Scientific Nordic AB 35. Thecno Medica AB 45. SYG 38. Ferring Läkemedel AB 37. Bayer AB 36. Endonova AB scen Plan 2 Uppsala konsert och kongress UPPSALA MAJ 3

14 ONSDAG 27 MAJ Välkommen till Svenska Gastrodagarna 205 Stora salen Wilhelm Graf Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé Stora salen Acute on chronic liver failure: A clinically and pathophysiologically distinct entity Moderator: Stergios Kechagias Prof Rajiv Jalan, London, England Lunch och utställning Kort tarm komplikationer och behandling Stora Salen Moderator: Helgi Birgisson, Uppsala Intestinal failure; Infectious and hepatic complications and potential new treatments Palle Bekker Jeppesen, Köpenhamn Tunntarmstransplantation som behandling för kort tarm-syndrom Gustaf Herlenius, Göteborg Eosinofil esofagit/enterit Sal B Moderator Marie Carlson, Uppsala En allergisk sjukdom? Hur ska man utreda och behandla? Marie Carlson, Uppsala Christer Jansson, Uppsala, Mogens Bove, Göteborg Portal hypertension Sal C Moderator: Fredrik Rorsman Vilken roll har HVPG? När ska vi ta ställning till TIPS? Fredrik Rorsman, Uppsala Rickard Nyman, Uppsala Postervandring Foajén, plan Anala komplikationer till Crohn s sjukdom Stora Salen Moderator: Jonas Bengtsson Göteborg Anatomi och kirurgisk behandling Wilhelm Graf, Uppsala Epidemiologi och medicinsk behandling Anders Rönnblom, Uppsala 4 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

15 Forum GIMIICum Bench to bedside Sal B Genomics and proteomics in IBD Moderatorer: från seniorkursen i forskarskolan Forum GIMMICum Ass Prof Mauro D Amato, KI Ass Prof Jochen Schwenk, Human Protein Atlas, SciLife Endokrina tumörer i Sal C mag-tarmkanalen, en översikt Moderator: Mari Thörn, Uppsala Staffan Welin, Uppsala Kaffe och utställning Satellitsymposium Shire Sal B Årsmöten SGF FSGS SEGP 7.30 Välkomstmingel Uppsala Konsert & Kongress Stora Salen Sal B Sal C TORSDAG 28 MAJ Satellitsymposium AbbVie Sal C Fria föredrag MP0, MP03-07, MP7 Stora Salen Moderatorer: Marie Carlson, Uppsala Björn Lindkvist, Göteborg Fekal mikrobiotisk transplantation FMT Sal B Moderator: Per Hellström Uppsala Bakteriekulturer: Beredning krav, applikation Peter Benno, Stockholm Behandling Cl Difficile resultat och erfarenheter Torbjörn Norén, Örebro Behandling av IBS Robert Jan Brummer, Örebro UPPSALA MAJ 5

16 För vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit STYRKA SOM HÅLLER,2 torsdag fredag lördag söndag måndag tisdag onsdag GAST sep 204 Simponi - den första och enda subkutana TNF-hämmaren med dosering var fjärde vecka* För kontinuerlig klinisk effekt vid behandling av ulcerös kolit,2 Simponi (golimumab) är en TNF-hämmare, 50 mg och 00 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och förfylld spruta, Rx, SPC 204/06. Ingår i förmånen. Doseringen varierar för de olika indikationsområdena. Indikationer: Simponi används hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande läkemedel varit otillräckligt för följande inflammatoriska sjukdomar; måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (även MTX-naiva med svår aktiv, progredierande RA); aktiv och progredierande psoriasisartrit; svår aktiv ankyloserande spondylit; samt måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller andra svåra infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Övrigt: Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Simponi påbörjas samt följas noggrant avseende infektion efter insatt behandling. Risk för att utveckla lymfom eller andra maligniteter hos patienter behandlade med TNFhämmande medel kan inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer för hudcancer. Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta i min 6 månader efter avslutad behandling. För fullständig information vid förskrivning samt priser och förpackningar se *Efter induktionsbehandling vecka 0 och 2.. SIMPONI SPC okt 203, Humira SPC sep 203, 2. I underhållsstudien bedömdes patienternas sjukdomsaktivitet för ulcerös kolit med partiell Mayo-poäng var 4:e vecka för att kontrollera om deras effekt kvarstod över tid (ev. uteblivet behandlingssvar bekräftades med endoskopi). Primär endpoint: 47,0% av de patienter som behandlades med SIMPONI 50 mg och 49,7% av de patienter som behandlades med SIMPONI 00 mg uppvisade ett kontinuerligt kliniskt svar vid varje bedömning fram till vecka 54 jämfört med 3,2% av de som endast fick induktionsbehandling (p = 0,0 resp p < 0,00). Sandborn W J et al, Gastroenterology. 203 Jun 4. Epub. SIMPONI registered trademark of Johnson & Johnson PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

17 PSC vad nytt Sal C Moderator: Fredrik Rorsman, Uppsala Nyheter inom diagnostik och behandling Annika Bergquist, Stockholm Karouk Said, Stockholm Fredrik Rorsman, Uppsala Kaffe och utställning IBD nya läkemedel. Hur verkar de och Stora Salen hur skall vi använda dem? Moderator: Mari Thörn, Uppsala Immunologisk bakgrund Ola Winquist, Stockholm Nya läkemedel Var står vi idag? Jonas Halfvarsson, Örebro SCREESCO, Screening of Swedish Colons Sal B Svenska colon screeningen Första årets erfarenheter Moderator: Gabriele Wurm-Johansson, Stockholm Rolf Hultcrantz, Stockholm Eva Berglund, Stockholm Jessica Filipsson, Stockholm Johannes Blom, Stockholm Anal inkontinens utredning och behandling Sal C Moderator: Helene Siillin, Uppsala Vilken roll har Biofeedback vid kolorektala funktionsrubbningar? Ann-Chatrin Sonesson, Uppsala Birgitta Lindberg, Uppsala Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre Stora Salen State of the art monitoring of patients with inflammatory bowel disease Moderator: Björn Lindkvist, Göteborg Prof. Iris Dotan, Tel Aviv, Israel Lunch (inkl. ST lunch med case samt årsmöte SYG) UPPSALA MAJ 7

18 Leverencephalopathi, diagnostik och Stora Salen behandling Moderator: Stergios Kechagias, Linköping Diagnostik och terapi Staffan Wahlin, Stockholm Strukturerad uppföljning i öppenvård F Schiodt, Köpenhamn Skoperande sjuksköterskor Sal B Moderator: Ingrid Karström, Kristianstad Sköterskor som endoskopister- en utvärdering Stefan Spinnell, Luleå Praktisk omvårdnad vid endoskopi Ruth Svedlund, Gävle Ovanliga diagnoser som orsak till Sal C mag-tarmproblem Moderator: Anders Rönnblom Fallbeskrivningar och diagnostiska principer Anders Rönnblom, Uppsala Hereditär amyloidos och andra ovanliga diagnoser Jonas Wixner, Umeå Postervandring Foajén, plan Mag-Tarmfonden Stora salen Kaffe och utställning Satellitsymposium Takeda Sal B 9.00 Gastromiddagen Uppsala Slott 8 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

19 FREDAG 29 MAJ Uppstartsmöte för Nätverket för tarmsvikt Sal K3/K4 Ingvar Bosaeus, Göteborg och Per Hellström, Uppsala Fria föredrag MP02, MP-MP6 Stora Salen Moderatorer: Stergios Kechagias Linköping Björn Lindkvist, Göteborg Vad nytt på IBS fronten? Aktuellt läge. Sal B Moderator: Bodil Ohlsson, Malmö Tandem talk: Magnus Simrén, Göteborg Hans Törnblom, Göteborg Hur vet vi att vi har kompetenta Sal C sjuksköterskor? Moderator: Ann Tornberg, Lund Presentation av den nya kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi. Marie Andersson, Borås Susanna Jäghult, Stockholm Kaffe och utställning Endoskopisk behandling av strikturer i Stora Salen mag-tarmkanalen Moderator: Michael Wagner, Uppsala Översiktligt om endoskopisk strikturbehandling samt behandling av esofagusstrikturer Erik Johnsson, Göteborg Strikturer i tunntarm och colon Ervin Toth, Malmö Den komplicerade buksmärtepatienten Sal B Moderator: Björn Lindkvist, Göteborg Endometrios som differentialdiagnos vid kronisk buksmärta Matts Olovsson, Uppsala Farmakologisk behandling av kronisk buksmärta Hans Törnblom, Göteborg Alkoholhepatit Sal C Moderator: Fredrik Rorsman, Uppsala Inga-Lill Friis Liby, Göteborg UPPSALA MAJ 9

20 Hedersföreläsning till minne av Franz Bárány Stora salen Pancreatic endoscopy 205 Moderator: Urban Arnelo Prof Paul Fockens, Amsterdam, The Netherlands Lunch och utställning World Digestive Health Day session; Stora Salen Barrett s esofagus Moderatorer: Björn Lindkvist, Göteborg Urban Arnelo, Stockholm Screening and surveillance Hanns-Ulrich Marschall, Göteborg Endoskopisk behandling Francisco Silva, Stockholm Kirurgisk behandling Magnus Nilsson, Stockholm Hepatit-C behandling nya farmaka Sal B Vad behöver en gastroenterolog veta? Moderator: Per Sangfelt, Uppsala Soo Aleman, Stockholm Hur använder vi kvalitetsregister och andra Sal C beslutsunderlag för att vässa IBD-vården? Moderatorer: Marie Carlson, Uppsala Mari Thörn, Uppsala. Swibreg Pär Myrelid, Linköping Susanna Jäghult, Stockholm Olof Grip, Lund 2. IBD 2020 Hans Strid, Göteborg Endoskopi-quiz med mentometer Stora salen Michael Wagner och Anders Edebo Avslutande ord Ordförande SGF Stora salen Wilhelm Graf 20 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

21 Mezavant 2 tabletter räcker (mesalazin) vid underhållsbehandling för att bevara remission hos patienter med lindrig till måttlig, aktiv ulcerös kolit. Patienterna tar 2 tabletter Mezavant gång per dag vid underhållsbehandling av lindrig till måttlig aktiv ulcerös kolit. 40,5 % av patienterna uppnår klinisk OCH endoskopisk remission vecka 8. 2 * 76,5 % är fortfarande skovfria efter 6 månaders behandling. 3 BEVARA REMISSION,2,4,5* FÅ TABLETTER 6 ALLTID EN GÅNG DAGLIGEN SE/CPROM/MEZ/4/0005() 09/204 LINDH & PARTNERS Mezavant är indicerat för induktion av klinisk och endoskopisk remission hos patienter med lindrig till måttlig, aktiv ulcerös kolit. Underhållsbehandling för att bevara remission. Läs produktresumén för Mezavant innan läkemedlet förskrivs, särskilt beträffande överkänslighet mot salicylater (inklusive mesalazin), allergi mot sulfasalazin, nedsatt njur- och/eller leverfunktion, kronisk nedsatt lungfunktion, tillstånd som predisponerar för utvecklingen av myo- eller perikardit, akut intoleranssyndrom, misstänkta bloddyskrasier, interferens med laboratorietester och interaktioner med andra läkemedel. Det rekommenderas att alla patienter får genomgå en bedömning av njurfunktionen innan terapin inleds och minst två gånger per år medan behandlingen pågår. Vanliga biverkningar som rapporterats för Mezavant : huvudvärk, hypertoni, uppsvälld buk, buksmärta, kolit, diarré, dyspepsi, kräkning, flatulens, illamående, avvikande levervärden, klåda, utslag, artralgi, ryggsmärta, asteni, utmattning och feber. Mezavant (mesalazin) 200 mg enterodepottabletter,, (F). Aminosalicylsyra och liknande medel, ATC-kod: A07E CO2. Indikation: För induktion av klinisk och endoskopisk remission hos patienter med lindrig till måttlig, aktiv ulcerös kolit. Underhållsbehandling för att bevara remission. Kontraindikationer: Anamnes med överkänslighet mot salicylater (inklusive mesalazin) eller mot något hjälpämne i Mezavant. Allvarligt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/,73 m²) och/eller allvarligt nedsatt leverfunktion. Texten är baserad på produktresumé: För ytterligare information och priser se Referenser:. Mezavant Produktresumé 08/ Kamm MA et al. Gastroenterology 2007; 32: Kane SV et al. Inflamm Bowel Dis 202; 8: Lichtenstein GR et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: Kamm MA et al. Gut 2008; 57: Iacucci M et al. Can J Gastroenterol 200; 24: * Definierat som en UC-DAI -poäng på med en poäng på 0 för rektalblödning och avföringsfrekvens och en kombinerad Physician s Global Assessment, (PGA) och sigmoideoskopipoäng på, utan slemhinneskörhet och en minskning av sigmoideoskopipoäng med en poäng eller fler från baslinjen; Skov definieras som 4 tarmtömningar/ dag över patientens normala frekvens och skall associeras med trängningar, buksmärta eller rektal blödning. EN GÅNG DAGLIGEN UPPSALA MAJ 2 Shire Nordic Regional Office, Svärdvägen D, Danderyd, Tel , Enterodepottabletter

22 SATELLITSYMPOSIER Shire Onsdag 27 maj , Sal B Individen i centrum - personcentrerat omhändertagande av patienter med kronisk magtarmsjukdom Moderator/talare: Henrik Hjortswang, US Linköping Talare: Katarina Pihl Lesnovska, US Linköping Bodil Ohlsson, SUS Malmö Under symposiet behandlas bland annat frågorna: Hur upplevs livskvalitet hos patienter med kronisk förstoppning och med IBD, vilken skillnad finns mellan patientgrupperna? Vilka strategier kan vi använda för att uppnå bästa möjliga hälsa hos dessa patienter? Vilka möjligheter finns från vårdgivarens respektive patientens perspektiv att förbättra livskvaliteten genom personcentrering, bemötande, utredning, behandling, uppföljning och egenvård? AbbVie Torsdag 28 maj , Sal C Välmonitorerade personer med IBD är framtiden - Nu lanseras en ny vårdplan och en möjlighet till hembaserad monitorering. Var med från början! Moderator: Prof. Stefan Lindgren, Lunds Universitet, SUS Malmö Talare: Prof. Stefan Lindgren, Lunds Universitet, SUS Malmö Niklas Sundler, ansvarig Telia Healthcare, Telia Sofie Marton, Mag- och tarmförbundet Kaffe och smörgås står framdukat utanför lokalen från kl PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

23 Takeda Torsdag 28 maj , Sal B Förändrat fokus vid IBD? - erfarenheter ett år efter introduktionen av en tarmselektiv integrinhämmare. Moderator/talare: Jonas Halfvarson Överläkare, Docent, Med Klin. Sekt för Gastroenterologi, Universitetssjukhuset Örebro Talare: Jan Marsal Leg.läk., Med.Dr, SUS Lund Charlotte Höög Överläkare, Med.Dr, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Välkomna till ett interaktivt symposium baserat på patientfall. Utifrån det gångna årets erfarenheter av en ny klass läkemedel inom IBD, tarmselektiva integrinhämmare, kommer vi att diskutera erfarenheter så här långt och hur framtiden kan se ut. Frågor som ställs är: - Vilken roll har tarmselektiva integrinhämmare vid behandling av IBD? - Hur optimerar vi behandlingen av IBD-patienter? - Hur följer vi upp IBD-behandling i Sverige? SCENPRESENTATION NPS Pharma Sweden Torsdag 28 maj , Scenen i utställningen ShortBowel Syndrome: clinical implications of Revestive Dr. Ulrike Von Arnim, senior consultant gastroenterologist, University Hospital of Magdeburg GASTRODAGARNA 206 Svenska Gastrodagarna är ett årligt möte. Vi önskar ert varmt välkomna till nästa års möte som äger rum i Visby -3 maj. Boka in datumen redan nu! Varmt välkomna till Gastrodagarna 206! SVENSKA GASTRODAGARNA Visby -3 maj 206 UPPSALA MAJ 23

24 ABSTRAKT Samtliga abstrakt finns publicerade i sin helhet i Gastrokuriren nr 2 som finns i kongressväskan. (*=presenterande författare) FRIA FÖREDRAG TORSDAG Funktionella mag-tarmsjukdomar MP-0 Gastrointestinala symtom hos kvinnor med endometrios B. Ohlsson,*, M. Ek, B. Roth, M. Bengtsson 2, P. Ekström 3, L. Valentin 3 Internmedicinska kliniken, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, 2 Malmö Högskola, 3 Gynekologiska kliniken, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Malmö, Sverige Inflammatoriska tarmsjukdomar MP-03 Aktiv farmakologisk behandling kan påverka sjukdomsförloppet av Crohns sjukdom under de första 5 åren efter diagnos (ICURE) D. Sjöberg,*, M. Thörn 2, U. Karlbom 3, H. Tanghöj 4, T. Holmström 5, A. Rönnblom 2 Medicinkliniken Falun-Ludvika, Falu lasarett, Falun, 2 Institutionen för de medicinska vetenskaperna, 3 Institutionen för de kirurgiska vetenskaperna, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 4 Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Sverige, 5 Medicinkliniken, Sjukhuset i Mariehamn, Mariehamn, Finland MP-04 Farmakologisk behandling baserad på monitorering av fekalt kalprotektin hos patienter med ulcerös kolit: En prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie. A. Lasson,*, L. Öhman 2, P.-O. Stotzer 3, S. Isaksson 2, O. Überbacher 4, K.-A. Ung 5, H. Strid 3 Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, 2 Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, 3 Medicinkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg, 4 Medicinkliniken, Hallands Sjukhus, Varberg, 5 Medicinkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset, Mölndal, Sverige 24 PROGRAM SVENSKA GASTRODAGARNA 205

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige PROGRAM I samarbete med FSGS Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige Innehållsförteckning 2 Sponsorer 3 Välkommen 4 Arrangörer och kommitté Översiktsprogram 5 Onsdag 4 maj 6 Torsdag

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 200 Volym 5 LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2010 Volym 15

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2010 Volym 15 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology

gastrokuriren Gastrokuriren 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Gastrokuriren Tidskrift

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 4 nummer per år. ansvarig

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Temanummer om endoskopi Nummer 1 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Temanummer om endoskopi Nummer 1 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2013 Volym 18 Temanummer om endoskopi LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2007 Volym 12 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 5 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren ordföranden har ordet Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med

Läs mer

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011 bkn_111_2_cover.qxd:bkn 3/15/11 3:02 PM Page 1 nr.2/2011 Tema Gastroenterologi Tarmtransplantation ny möjlighet för barn med tarmsvikt Celiaki från raritet till folksjukdom Amning fritt eller på bestämda

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 4 nummer per år. ansvarig

Läs mer

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon Välj väg för långsiktig effekt 1-8 Neutraliserande antikroppar

Läs mer

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon Innehåll 5/2012 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk

Läs mer

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014 Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia Innehåll 4/2014 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2008 Volym 13 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2009 Volym 14 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

Genreglerande DNA-element. Vilka grupper ska screenas för ärftlig pankreascancer? Onkologdietister I FRAMKANT

Genreglerande DNA-element. Vilka grupper ska screenas för ärftlig pankreascancer? Onkologdietister I FRAMKANT POST-ASCO 2013: REFERAT från årets kongress Onkologdietister I FRAMKANT Vilka grupper ska screenas för ärftlig pankreascancer? Genreglerande DNA-element nr 5-13 FÖREBYGG SKELETTKOMPLIKATIONER HOS PATIENTER

Läs mer

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2014-05 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

CANCERVÅRDEN. Inför Onkologidagarna. Extranummer. Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna. Sjuksköterskor i Cancervård

CANCERVÅRDEN. Inför Onkologidagarna. Extranummer. Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna. Sjuksköterskor i Cancervård RAPPORT // CILLA WÄNDEL Från EONS-9 i Istanbul, sid 11. RAPPORT // MARIA ROOS Från sjuksköterskedagarna, sid 6. Extranummer Inför Onkologidagarna Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna Sjuksköterskor

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2011 Volym 16 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk

Läs mer

LUNG & ALLERGI FORUM. Tema: LUNGCANCER. Nr 4 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi

LUNG & ALLERGI FORUM. Tema: LUNGCANCER. Nr 4 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi LUNG & ALLERGI FORUM Nr 4 2013 Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi Tema: LUNGCANCER Allergidagen 2013 Sabina Rak symposium Referat från ERS Barcelona World

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Tandläkarbesök behövs

Tandläkarbesök behövs NR. 4.2011 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Casemetod stärker omvårdnadssituationer Kirurgisk teknik räddar djupt liggande blodaccess Tandläkarbesök behövs

Läs mer

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Från cell till samhälle 2014 DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Innehåll Förord Anders Hamsten rektor 4 Professorer Francesco Cosentino professor i klinisk kardiovaskulär

Läs mer

Program & Abstrakt. Svenskt Cardiovaskulärt Vårmöte

Program & Abstrakt. Svenskt Cardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstrakt Svenskt Cardiovaskulärt Vårmöte GÖTEBORG 26 28 APRIL 2001 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk förening för Klinisk fysiologi,

Läs mer