R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare"

Transkript

1 Nr 5 September 2006 Ett ri k t i g t h u n d g ö ra Sid 14 R Ö S TA PÅ SÖNDAG! Vi väljer mellan två helt skilda samhällen... Jan Sundberg ordförande Kommunal Väst L e d a re sid 2 Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare Högeralliansen är förklädd! Göran Johansson Kommunstyrelsens ordförande Göteborg Sid 5 Göran Persson statsminister Sid 3 Synen på trygghet - den stora skillnaden! Wanja Lundby-Wedin LO-ordförande Sid 8 Kommunalare vinner på s-styre! Ingela Bergendahl regionråd Västra Götalandsregionen Rösta - och rö(s)ta med hjärtat! Sid 4 Sid 13 Ylva Thörn förbundsordförande Kommunal MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET AVDELNING VÄST

2 LEDARE September 2006 Två olika samhällen - du avgör på söndag! alet den 17 september handlar om ör ett tag sedan slog det mig när jag vilket samhälle vi vill ha. Ska vi fort- att utveckla och slå vakt om vår Fdär stod arbetarparti. Inte såg en av moderaternas valaffischer att Vsätta arbetareparti. gemensamt finansierade välfärd? Eller ska vi ha ett samhälle där den starke kan ta för sig på den svages bekostnad? Är det arbetslösheten vi ska angripa eller den arbetslöse? Behöver vi trygghet i arbetslivet för att utvecklas eller gör vi det bättre under hotet av piskan enligt mottot hungriga vargar jagar bäst? Sveriges ekonomi växer nu snabbt och är mycket stark. Tillväxten är rekordhög. Antalet människor i jobb ökar allt snabbare. Arbetslösheten sjunker. Både staten och de flesta landsting och kommuner har överskott i sin ekonomi. För första gången på åtskilliga år finns utrymme för reformer och offensiva satsningar. Det finns pengar att använda men hur ska de användas? Och framför allt vem ska de komma tillgodo? Detta är valets stora fråga. Och det är här som det framför allt skiljer sig mellan socialdemokraterna och högeralliansen. S ocialdemokraterna vill till exempel satsa på en omfattande tandvårdsreform. Det gör man eftersom man vet att många låginkomsttagare inte har råd att gå till tandläkaren. I förra veckan kom besked om att regeringen avsätter pengar för nya heltidstjänster inom äldreomsorgen. Högeralliansen vill satsa skattepengar på hushållsnära tjänster. Den som har råd att anlita en städerska ska få göra skatteavdrag för detta. Skattebetalarna ska alltså subventionera städning i privata hem. De vill också ta bort kostnaderna för alla som skadas i trafikolyckor från den allmänna sjukvården. Den kostnaden ska täckas av privata trafikförsäkringar som kommer att innebära mer än en fördubbling av den nuvarande trafikförsäkringen. Socialdemokraterna vill förbättra a-kassan. Taket för ersättningen ska höjas så att fler ska kunna få 80 procent av sin tidigare inkomst om de ställs utan jobb. Socialdemokraterna kommer nästa år att införa en lag om rätt till heltidsarbete. Högeralliansen vill sänka ersättningen i a- kassan och tvinga arbetslösa att ta jobb som i praktiken ligger på hälften av den tidigare lönen. Samtidigt vill de tredubbla egenavgiften till a-kassan och slopa avdragsrätten i deklarationen. Där ryker den utlovade lappen i skattesänkning på ett bräde! Bara dessa få exempel visar med all tydlighet skillnaden mellan det samhälle som socialdemokraterna vill ha och det samhälle som högeralliansen vill ha. S ocialdemokraternas ekonomiska politik har varit framgångsrik. När man tog över efter den borgerliga regeringen 1994 var ekonomisk ruin en korrekt beskrivning. Under de fyra borgerliga åren sedan valet 1990 hade nära jobb försvunnit. Den öppna arbetslösheten låg på drygt 8 procent. För att klara sina finanser tvingades staten låna över 180 miljarder. Det motsvarar kronor per svensk, ung som gammal. Det var ett tungt saneringsarbete som väntade den nya s-regeringen när den tog över Vi fick alla betala ett högst pris, men det fanns inga genvägar. Saneringen lyckades och nu har vi ett överskott i ekonomin. Den traditionella socialdemokratiska tillväxtekonomin har varit effektiv. I valdebatten beskylls regeringen för att inte göra något åt arbetslösheten. Men det är precis vad man har gjort, på det mest effektiva sättet. Man har fått fart på ekonomin. Och nu kommer jobben. Prognoserna pekar på att vi redan innan årsskiftet är nere på 4-procentsmålet. Att avbryta den här politiken när vi nu äntligen kan börja skörda frukterna efter många tuffa år, ser i alla fall jag, som en katastrof för Sveriges löntagare. M oderaterna kallar sig numera för ett arbetarparti. Därmed tror de att de ska kunna lura löntagarna. I förra valet talade de öppet om sitt systemskifte. Det var inget för väljarna och moderaterna backade rejält. Men egentligen är det ingen skillnad på årets politik, den är bara inlindad i skickliga reklammakares tomma floskler. L åt mig återkomma till a-kassan. Bakom de kraftiga sänkningarna både i ersättning och tiden för försäkringen döljer sig långt mer långtgående försämringar för löntagarna. Om vi skulle få en borgerlig regering sänks ersättningen efter 300 dagar till 65 procent. Samtidigt ska den arbetslöse tvingas ta ett erbjudet jobb för 80 procent av den 65-procentiga arbetslöshetserättningen. Detta motsvarar cirka hälften av den ursprungliga lönen. För en genomsnittlig kommunalare skulle det innebära under kronor i månaden före skatt! Skulle du kunna leva på den lönen? Men det skulle inte bara drabba den som varit arbetslös. Det skulle också sänka hela lönenivån på arbetsmarknaden. För vilken arbetsgivare vill betala en normallön när han kan anställa för kronor i månaden. Risken är uppenbar för att vi skulle tvingas till drastiska lönesänkningar för att få behålla våra jobb. Det saknades alltså ett e. Det är onekligen skillnad på att vara ett parti för arbetare eller ett arbetarparti. Den enda tolkning jag kan göra av moderaternas arbetarparti är att det är ett parti som vill att vi ska arbeta, men utan trygghet på arbetsmarknaden och till en betydligt lägre lönenivå än i dag, För mig är valet den 17 september enkelt. Jag satsar på en politik som visat sig framgångsrik och som låter alla vara med och dela på framgången. För att tala fotbollstermer; det är osmart att byta ut ett vinnande lag. Allra helst som alternativet är en löntagarfientlig högerallians. O vanstående funderingar och slutsatser är mina egna. Du röstar naturligtvis utifrån dina funderingar och slutsatser. Men oavsett till vilken slutsats du kommer gå och rösta! Det är en demokratisk rättighet. Och en skyldighet! I många länder är människor beredda att offra sina liv för att åstadkomma demokratiska val Jan Sundberg, ordförande Kommunal Väst M a u d e rat e rn a I Frankrike blev det upplopp och kravaller när ungdomar ställdes utan rättigheter på arbetsmarknaden. Tydligen inget som oroar centerledaren Maud Olofsson som vill slopa anställningsskyddet för ungdomar under 26 år. När det riktiga högerpartiet försöker klä sig i fårakläder och kallar sig arbetarparti ikläder sig centerledaren istället rollen som äkta högerspöke. Trollar med knäna Genom att sänka ersättningen i a-kassan till en nivå som inte går att försörja sig på påstår högeralliansen att man ska skapa nya jobb. Men varför blir det nya arbetstillfällen genom att arbetslösa kanske tvingas gå från hus och hem? Det skulle i så fall vara för fastighetsmäklarna Jämlikhet á la fp? Vårdnadsbidrag går tvärs med kvinnors frihetsfundament att skapa yrkesidentitet, att tjäna egna pengar och att sörja för sitt eget uppehälle. Kritiken mot folkpartiets kovändning om kvinnofällan vårdnadsbidrag är hård. Vem som har skrivit ovanstående rader? De två folkpartiriksdagsledamöterna Carl Hamilton och Birgitta Ohlsson, nyligen i en debattartikel! En gång i tiden var folkpartiet ett socialliberalt parti som slog vakt om jämlikheten. Tack för heltid! I över ett år har Kommunal Västs ledarsida i varje nummer påminnt regeringen om att infria löftet om rätten till heltider. Nu har det kommit. 1 juli nästa år ska vi få en lag om rätt till helt i d s t j ä n s t e r. Så vida inte olyckan skulle vara framme och vi får en högerregering. Men vi utgår från att valet går vägen och framför ett stort tack till s-regeringen även om de dröjde med beskedet. Men bättre sent än aldrig. E x t ra pengar I såväl Göteborg som i Västra Götalandsregionen har det under de senaste åren blivit mera pengar i lönekuvertet för stora delar av Kommunals medlemsgrupper än vad de centrala avtalen gett. Detta tack vare att de socialdemokratiska majoriteterna avsatt särskilda pengar för just Kommunals lågavlönade grupper. I såväl Göteborg som i regionen har högern protesterat. Minns i september Minns du vad som hände i Sverige i början av 90- talet? Vi hade borgerlig regering, vilket resulterade i massarbetslöshet, rekordstora budgetunderskott, massiva nedskärningar och nästan färre jobb. Mera om hur det såg ut i Sverige 1994 när socialdemokraterna kom tillbaka och vad som har hänt därefter kan du läsa på sidan 20. B i l f ö r s ä k ri n g e n - en klassfråga De borgerliga partiernas krav på att lägga över sjukvårdkostnaderna för trafikolyckor till bilförsäkringen har av någon märklig anledning kommit i skymundan i valdebatten. Trots att det skulle innebära ett gigantiskt dråpslag mot framför allt alla lågavlönade, liksom mot den generella gemensamt finansierade välfärden. För att beskriva hur förslaget slår mot den enskilde följer här två exempel som räknats fram av försäkringsbolaget Folksam: För en 54-årig kvinna, boende i villa i Göteborg, som äger en Volvo V års modell och kör högst 1500 mil per höjs trafikförsäkringen från till kronor. För en 25-årig man, boende i lägenhet i Göteborg, som äger en Saab årsmodell 1995 och kör högst mil höjs trafikförsäkringen från till kronor. Det handlar alltså om mer än 100 procents premiehöjning i båda fallen. För mc-ägare kan höjningen bli 200 till 300 procent! För många låginkomsttagare skulle höjningen innebära att de inte längre har råd att bil. Likaså är risken uppenbar för att betydligt fler bilister än i dag skulle strunta i att teckna den obligatoriska trafikförsäkringen. Från de borgerliga partierna motiverar man förändringen med att man ska spara pengar för att kunna genomföra skattesänkningar. Det verkliga syftet är naturligtvis ett led i högeralliansens systemskifte. Från gemensamt finansierad välfärd till ett privatiserat samhälle där den som har råd kan köpa den bästa servicen. Som alltid i ett sådant systemskifte är det de med lägst inkomster som drabbas. Redaktion och annonser: Vegagatan 27, Göteborg. Telefon: Fax: e-post: Ansvarig utgivare: Jan Sundberg. Redaktion: Carina Hult, Stig Andersson, Sölvi Brädefors och Eddie Backman (layout). Tryck: Adargo Press AB. 2

3 G ö ran Persson skriver b rev till dig 3

4 INGELA BERGENDA H L Ingela Bergendahl är kommunalaren, före detta arbetsterapibiträdet och mentalskötaren, som sedan 2000 varit ytterst ansvarig för Västra Götalandsregionens anställda. Efter höstens val lämnar hon posten som regionråd och ordförande i personalutskottet. Efter åtskilliga år som fackligt aktiv i Kommunal blev hon heltidspolitiker och regionråd när regionen bildades Vad har du då som regionråd åstadkommit för dina gamla kollegor inom Kommunal? -Det är framför allt fyra områden som jag är relativt nöjd med. Problemet med ofrivilliga deltider är i det närmaste löst. Regionen har i dag en stark ekonomi vilket naturligtvis gynnar våra anställda. När det gäller kommunalarnas löner är vi på rätt väg, vilket också gäller de höga sjukskrivningstalen. -Även om Kommunals yrkesgrupper ligger mig varmt om hjärtat så måste jag som ansvarig för personalfrågor se till alla anställdas intressen. Om vi börjar med rätten till heltid. När Kommunal Väst intervjuade dig och personaldirektören Lena Larsson 2001 trodde ni att problemet med ofrivilliga deltider skulle vara löst om ett par år. Hur har ni klarat det? -Av regionens anställda 4 är det i dag cirka 700 kvar som vill gå upp i arbetstid, men som ännu inte av olika skäl kunnat göra detta. Hälften har fått erbjudande om önskad tjänstgöringsgrad, men av olika skäl tackat nej. Det är alltså väldigt få ofrivilliga deltider kvar. -Det här har inte varit en enkel förändring, det har på många håll i organisationen funnits ett starkt motstånd där man framför allt hänvisat till schemaproblem. Men vi har från den politiska ledningen varit mycket tydliga och till slut har det gett resultat. Viktigt med rätt till heltid -För mig är rätten till heltid en mycket viktig fråga. Jag vet från mina 35 år i vården hur omöjligt det varit för många arbetskamrater att försörja sig på en deltidslön. Du säger att lönerna är ett annat område du är nöjd med. Men inte kan du väl mena att kommunalarnas löner i regionen är bra? -Nej, det tycker jag inte. Men vad jag säger är att utvecklingen under de senaste åren är positiv. Vi har haft ett klart trendbrott. I förra avtalsrörelsen gjorde vi en politisk markering och avsatte betydligt mer pengar utöver det centrala avtalet till i stort sett samtliga Kommunals grupper. Och nu har vi avsatt 150 miljoner utöver ordinarie löneutrymme för att rätta till de löner som enligt vårt befattnings- och arbetsvärderingssystem (BAS) ligger fel. Den extra satsningen på kommunalarna i förra avtalsrörelsen var din idé. Men det fick du hård kritik för. -Ja, det blev starka reaktioner milt uttryckt. Kritiken från andra regioner och från Landstingsförbundet, liksom från politiska motståndare var hård. Man menade att det var ett oförsvarligt sätt att trissa upp lönerna för kommunalarna. Kritiken var extra hård eftersom jag sitter med som arbetsgivarrepresentant i Landstingsförbundets förhandlingsdelegation. Men jag var mycket tydlig där om att det centrala avtalet först skulle träffas och vara klart. Att vi sedan kunde klara att göra den extra höjningen berodde på regionens starka ekonomi. För mig handlade det både om att få upp de låga lönerna och att skapa löner som möjliggör nyrekrytering av personal. Socialdemokreterna har tydligt markerat i sina politiska program att vi ska satsa på de lågavlönade grupperna. Jag gjorde bara vad vi säger i i våra program. Nöjd med ekonomin Du tar också upp regionens ekonomi som något du är nöjd med. -Sedan vi tog över tillsammans med centern och folkpartiet år 2000 har vi vänt det stora underskottet på 2 miljarder till ett överskott på 1,2 miljarder under åren God ekonomi och tydlig politisk ledning är den bästa grunden för en framgångsrik personalpolitik. - Därmed finns förutsättningarna för att såväl ge invånarna i regionen en bra service som att förbättra villkoren för regionens anställda. Att socialdemokraterna samarbetar med centern och folkpartiet är ganska unikt. Hur fungerar det? -Det har fungerat utmärkt. När den borgerliga majoriteten misslyckades tog vi och även centern och folkpartiet vårt ansvar. Och tittar man på hur regionen har utvecklats så har det varit framgångsrikt. Vi har alla haft regionens bästa för ögonen och ibland fått lägga partiprogrammen åt sidan, men jag tycker ändå inte att vi fått göra några större partipolitiska uppoffringar. Att det gått så bra beror nog mera på att personkemin har fungerat, vi har helt enkelt haft lätt för att komma överens. Om det inte blir några större förskjutningar i valmanskåren efter höstens regionval tror jag att samarbetet kommer att fortsätta. Sjukskrivningstalen tar du upp som det fjärde området som du är nöjd med? -Nej, jag är inte nöjd med sjukskrivingstalen. Men liksom med lönerna så har vi lyckats vända en negativ trend. Under 2005 har sjukskrivningarna minskat med i snitt 1,1 kalenderdag, vilket motsvarar 138 årsarbetare. Och det ser ut som om minskningen fortsätter. -Vi har också satsat mycket hårt för att på olika sätt komma åt ohälsan, både med olika friskvårdsatsningar och på rehabilitering för den September ko m m u n a l a ren som styrt ö ver anställda Efter valet lämnar Ingela Bergendahl posten som regionråd och ordförande i personalutskottet. Nu vill hon lämna plats för yngre krafter. som redan drabbats. Det arbetet kommer att fortsätta. -Ett oerhört glädjande faktum är att vi kan se en positiv utveckling framför allt bland kvinnor över 50 år. Där finns en tydlig minskning av sjukskrivningarna och betydligt fler än tidigare kommer tillbaka i arbete. Det låter som om du är ganska nöjd, finns det inga problem kvar att lösa? -Jo, det finns det verkligen. Jag sitter definitivt inte nöjd, det finns många utmaningar kvar. Men vad jag säger är att utvecklingen har varit positiv på flera viktiga områden. Tar vi till exempel tim- och visstidsanställningarna så måste de ner rejält. Av samtliga våra anställda är 6 procent timanställda och 9 procent visstidsanställda. I jämförelse med många kommuner och även andra regioner ligger vi ganska väl till, men det är ändå alldeles för höga tal. Att få ner dessa är vår nästa stora utmaning. -Visstidsanställningarna kan vi nog aldrig få bort helt och hållet. Det behövs ju till exempel vikarier vid studie- och barnledighet, men jag är övertygad om att vi kan få ner den här typen av anställningar ganska rejält, -När det gäller timanställningar ska de bort. Det är inte människovärdigt att jobba under sådana förhållanden. Ta bara en sådan sak som att det nästan är omöjligt att få ett lån eller ett hyresavtal om du inte har en riktig anställning. Här måste vi bli ännu tydligare och om det behövs peka med hela handen så att timanställningarna försvinner från våra olika verksamheter. -En annan fråga som jag arbetat mycket med är undersköterskors och mentalskötares yrkesroller i framtiden i regionen, här har vi flera utmaningar att lösa under den närmaste tiden. Nu lämnar du regionpolitiken, men det är väl inte dags att gå i pension ännu? -Jag fyller 57 och känner att jag fortfarande har en del att ge. Men när det gäller regionen så är min personliga uppfattning att det måste ges plats för alla yngre socialdemokreter som väntar på att få ta ett större ansvar för regionpolitiken. Vi har inte minst många duktiga unga tjejer i partiet. -Vad som händer efter valet vet jag inte. Men kanske har man plats inom kommunpolitiken i Göteborg för en gammal klok tant på någon post. Sedan har jag ju kvar min anställning i primärvården. -Det viktigaste är att socialdemokraterna gör ett bra val och får fortsätta forma personalpolitiken utifrån socialdemokratiska värder i n g a r. Det vinner kommunalarna på i längden. Stig Andersson

5 Göran Johansson i valrörelsens centrum Blåvitt mot Elfsborg ja, det blir en spännande match säger socialdemokraternas Göran Johansson när vi träffar honom en sen eftermiddag mitt i valrörelsen. I Görans tjänsterum hänger en IFK-vimpel, och han funderar högt om vilken betydelse konstgräset kan ha för Elfsborgs framgångar. Men det är inte fotboll vi kommit för att diskutera utan en annan kraftmätning, valet den 17 september. Göran Johansson har kastat sig in i valrörelsen med stor iver, deltar i möten och valdebatter och träffar dagligen många göteborg a r e. Mycket är gjort, mer finns kvar att göra är budskapet som pryder förstasidan på socialdemokraternas valtidning. Det går bra för Göteb o rg, och pengar finns till att bland mycket annat förbättra de äldres trygghet och ungdomarnas utveckling. Äldreboendet byggs ut, det blir fler heltidsanställda i äldreomsorgen samt en fixartjänst för alla över 67. Fler förskoleplatser och anställda, 1000 nya lägenheter för ungdomar samt ökad framkomlighet för funktionshindrade är andra förbättringar för göteborg a r n a. Extra satsningar görs på skolor med elever från många kulturer. Alla ungdomar ska ha rätt till utbildning, arbete eller praktik. Mot socialdemokraterna står borgarna som vill ta bort skattepengar från den gemensamma välfärden och göra det sämre på olika sätt för de allra flesta göteborgarna. I valrörelsens dagliga rök och damm kan det ändå vara svårt att urskilja de stora och långsiktiga, ideologiska skillnaderna mellan socialdemokraterna och de borgerliga. Detta i synnerhet som moderaterna numera kallar sig arbetarparti och säger sig älska både arbetsrätt och kollektivavtal. Så hur ligger det egentligen till? Vad innebär valutgången lokalt i Göteborg och på riksplanet? Göran Johansson: - Jag tror det ligger till så här. Man kan aldrig montera ner ett välfärdssamhälle om det fungerar. Först måste man ha taskig ekonomi vilket Thatcher tillämpade. Svenskarna står till procent bakom detta välfärdssamhälle oavsett hur man röstar. Där är vi lite unika. Det var därför Bo Lundgren åkte på en sån stjärnsmäll förra gången eftersom moderaterna då körde öppet med systemskiftet. - Det verkliga systemskiftet väntar borgarna med att avslöja, menar Göran Johansson, som gör sin sista valrörelse som kandidat till ordförandeposten i kommunstyrelsen. B o rg a rna håller igen - Därför driver alliansen en valrörelse där de inte flaggar för så stora ändringar i början. Borgarna håller igen. Symboliken är rätt tydlig när man tänker på sagan om Rödluvan och Va rgen. Så länge vargen var varg kom han aldrig åt Rödluvan. Så tog han på sig mormors k l ä d e r, Rödluvan blev lurad och åkte fast, Men det innebar ju inte att vargen blivit mormor. Det var bara ett sätt att få Rödluvan till sig... Förklädd allians - Det är alltså en förklädd högerallians som möter väljarna idag. B o rgarna vill genomföra en del skattesänkningar och kommer med vissa grejor som inte retar folkflertalet alltför mycket. Resten, det vill säga det verkliga systemskiftet väntar man med. Ändå kan de första ansatserna vara illa nog, och Göran Johansson är orolig för vad ett maktskifte skulle betyda för vanligt folks boende. - Vi vill ha balans mellan privat, kommunalt och kooperativt i centrala Göteborg. Men nu säger borgarna att alla som vill ska få omvandla sin lägenhet till bostadsrätt. Det innebär att allmännyttan försvinner från centrala stan. Moderaten Hallberg har till och med sagt att allmännyttan inte ska få bygga i premiumlägen. - Det gäng som kan och får köpa loss blir naturligtvis lyckliga. Men när de i sin tur säljer, ja då blir segregationen permanent. Utsålda hyresrätter går dessutom inte att ta tillbaka, sålt är sålt. Detta är mycket allvarligt, för ska Göteborg vara en stad för alla som vi vill, ja då måste det även gälla centrum! Göran tar upp ett område som direkt berör de kommunanställda. Moderaterna vill ha ett system som innebär att kommunen ska godkänna en privat leverantör av tjänster genom ackreditering. Det kan t ex gälla skolan och äldreomsorgen. Frågan blir då var personalen kommer att vara organiserad, hur många timanställda som ingår, om det ingår någon personalpolitik, hur det blir med kompetensutvecklingen. Med andra ord slår man sönder ganska mycket. - En annan fråga är vem som ska stå för tomgångskostnaderna. Går något snett hos de privata blir det vi som får ta över. Någon måste ju garantera utbudet. Det innebär att vi för säkerhets skull måste hålla en viss extra volym och då bli vår kostnad lite högre. - Då kan borgarna säga titta vad dyr den offentliga verksamheten är. Därmed har systemskiftet börjat, man använder ackrediteringen för att ändra folks syn på offentlig sekt o r. Så det hela är skickligt genomtänkt... Göran Johanson har också noterat den borgerliga alliansens språkbruk. Ordet allians är något positivt. När man gifter sig bildar man allians för en god framtid. Det ligger samverkan och solidaritet i begreppet allians. - Men lägg märke till vad borgarna kallar oss som samverkar på vänsterkanten, jo kartellen. Ett ord med negativ klang, karteller är förbjudna. Detta språkbruk är naturligtvis inte en tillfällighet. Genom att använda begreppen som de gör försöker de göra sken av att ta avstånd från systemskiftet. Följdfrågan är om de verkligen har ändrat sin ideologi i grunden eller om de måste uppträda som de gör med tanke på grundinställningen hos folk. För mig är det uppenbart att högeralliansen går i mormors kläder! Glöm inte Bildt-åre n Göran Johansson hoppas att tillräckligt många väljare har minnen från Bildt-åren för att se förklädnaden. Problemet är ungdomarna som inte var med den gången. - För en del unga väljarna kan det verka lite häftigt att rösta borgerligt, de har ingen referens. Och det beror främst på att vardagssamtalet om politik blivit tunnare och ytligare. För att kunna möta alliansen och näringslivets TIMBRO måste vi få tillbaka ett mycket bredare gäng i arbetarrörelsen som tar till sig, lär och förstår. Det går inte att skapa ett folkrörelseparti på klyschor eller flygblad. Något bredare måste finnas under. Vi har helt enkelt varit slarviga och trott att det hela går av sig självt. - Samtidigt är våra motståndare slipade och har media till sitt förfogande. Därför är årets val görtufft. Skulle dom vinna nu och hantera politiken på ett skickligare sätt än tidigare men med samma mål, ja då är det kört för oss för många år framöver. Årets valrörelse blir den sista som Göran Johansson driver som kandidat till ordförande i kommunstyrelsen. Visst tycker han fortfarande att det är roligt i politiken, men åren går och han har varit med ända sedan Vinner vi valet, ja då kommer jag att fortsätta. Men nästa valrörelse i Göteborg ska ledas av någon annan. Jag vill inte att någon ska gå in så direkt som jag gjorde, efterträdaren måste få en chans att bli inskolad. - Jag har haft det intressant och stimulerande men i början tillbringade jag varje helg och många kvällar här. Sånt ställer ingen upp på längre! Konstgräset ja, vi avrundar med att återvända till fotbollen. Visst borde IFK ha en bra chans på hemmaplan mot Elfsborg där det dessutom inte är konstgräs? (Det blev 1-1). Per Hellstrand/Stig Andersson 5

6 - mitt i en fra m t i d s b ra n s c h Camping är inget för nostalgiker. Tält av konstfiber och mikrovågsugn har ersatt droppande bomullsväv och stormkök. Men varje regel har undantag. Campingen är det vanligaste boendet för turisten. Men också mer ovanliga gäster söker billigt boende och en camping är inte vad den alltid varit. När Annelie Blom dukar fram sin frukostbuffé på Lisebergsbyn Kärralund, tänker hon inte på att hon arbetar i en av Sveriges strategiska framtidsbranscher. Med tio års erfarenhet av arbete på camping är Annelie Blom säker på sin sak. - Campingen är inte på utdöende, tvärtom. Camping är ett billigare alternativ än hotell och mysigare, det är därför det blir allt mer populärt. Men campingen utvecklas och idag har man med sig ett helt hem i husvagnen eller husbilen. Dessutom finns här spisar, duschar och microvågsugnar. Annelie är en av 13 helårsanställda på Lisebergsbyn Kärralund som ligger nedanför det populära fritidsområdet Skatås i östra Göteborg. Med camping menar Annelie hela den by som förutom av tält består av husvagnar, husbilar, stugor, hotellrum, vandrarhem och konferensanläggning. Tidigare hette 6 området Kärralunds camping. Annelie är ansvarig för konferenser och campingens frukostbuffé. Hennes arbetsuppgifter är ett av många tecken på campingen håller på att ömsa skinn. - Det har inte låg status att campa längre. Att köra omkring med husbilar kostar ju faktiskt pengar och det är medelklassen som har råd med det. Och vi har många affärsmän som föredrar att bo här med eget kök än att bo på hotell i flera veckor, säger Annelie. Campingen ökar i Sverige och står idag för lika många gästnätter som hotellen i Sverige. Med drygt 16 miljoner gästnätter, främst med husvagn, är det utan konkurrens den vanligaste boendeformen för tur i s t e r. Därmed är camping en av de viktigaste bitarna i den expanderande besöksnäringen som omfattar hotell, restaurang och turism. Besöksnäringen utnämndes nyligen av regeringen till en strategisk framtidsbransch bredvid forskning inom medicin och miljöteknik. Sandra Marrero, kommunalare, hjälper Mats Persson, kommunalare från Simrishamn i receptionen. Göteborg har fyra campingplatser och alla ägs av Liseberg Gäst AB. Det är ett dotterbolag till Liseberg s AB som i sin tur är dotterbolag till G ö t e b o rgs Kommunala förvaltning AB, ägt av Göteborgs stad. Den typiska besökaren under försommaren är en svensk skolelev med sin klass, sommarsäsongen en svensk barnfamilj och i augusti tyskar. Profilen har länge varit familjeinriktad och på besökare som stannar en eller två nätter. Men för evenemangs- och turiststaden Göteborg är det uttalade målet att få turisterna att stanna ännu en natt, upptäcka staden och omgivningen och turister ska besöka staden året runt. L i s e b e rgs Gäst AB samarbetar därför tätt med flera andra kommunala bolag som Got Event och Universeum om olika typer av paketresor och riktar in sig på konferens- och affärsresemarknaden hade Lisebergsbyn Kärralund därför god beläggning både sommarsäsongen och vintersäsongen. Här bodde många av de utländska byggnadsarbetare som byggde Götatunneln, här bodde under EM i friidrott många funktionärer. Anställda som tillbringar längre tider i Göteborg föredrar eget hushåll framför hotellrum, förklarar Annelie. Nya arbetsförhållande Det innebär en ny arbetssituation för de 13 tillsvidareanställda på boendeanläggningen. Att stiga in i den nybyggda receptionen är som att stiga in i vilken hotellvestibul som helst. Sandra Marrero, receptionist, bär kavaj och scarf. Hennes uppgift sommartid är att informera, boka och ge service till de boende. 850 besökare på en dag är toppnoteringen denna sommar. - Då är det högt tryck! Du ska kunna svara på allting, varför elen inte funkar i stugan, information om Göteborg eller varför inte solen skiner. Vi har ett otroligt viktigt jobb, som turist gör det stor skillnad om du möts av ett leende eller inte. En sur min gör att du kanske inte vågar ställa dina frågor och så kanske du inte kommer tillbaka. Vi står maximalt en timme här ute, sedan växlar vi till sittande arbete vid telefonen, det är bra. Vintertid har Sandra samma uppgifter samt säljer paketresor, ansvarar för datafrågor och nyckelkortsystem. Att utbilda säsongsanställda ingår också i hennes arbetsuppgifter. Ett femtiotal sådana, mest campingvärdar, utökar arbetsstyrkan under månaderna juni till augusti. De stöttar de övriga anställda i sina arbetsuppgifter, förutom receptionen också vaktmästarna med enkla reparationer och trädgårdsarbete och lokalvårdarna med sina arbetsuppgifter. Att få en hektisk vardag att fungera med femtio tillfälliga arbetskamrater ställer krav på den tillsvidareanställda personalen. - Vi får vara lite stöttepelare, men man vänjer sig. Jag har arbetat här sedan Hela jobbet går ut på att hjälpa och ge service. Om man inte gillar det kan man inte jobba här! Också Annelie Blom betonar vikten av servicekänsla. Att erbjuda god service till mat- och konferensgäster innehåller en stor portion improvisationsförmåga och omväxling. Hennes arbetsdagar börjar 06.00, men hon gillar sitt jobb. - En grupp kan ha bokat enbart frukost, men blir plötsligt sugen på lunch.ingen dag är den andra lik. Det är stor variation och jag får påverka mycket själv. Man får inte dra benen efter sig, men jag gillar att jobba undan och har inga problem med att stiga upp tidigt. T i l l s v i d a re t j ä n s t e r viktig fråga C a m p i n g v ä r d a r, vaktmästare, receptionister, nattvärdar och konferens- och frukostansvariga går under Kommunals kollektivavtal. Sedan 2006 tillämpas individuell lönesättning och lönespannet ligger mellan kro- Besöksnäringens grovarbetare börjar arbeta för att servera stadens gäster frukost. Annelie Blom ansvarar för konferenser och frukost på Lisebergsbyn Kärralund. Här tillsammans med Jonas Ljungberg, huvudskyddsombud och styrelsemedlem i Kommunals sektion 10.

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 7 / 2005 Felaktiga lönebidrag Djur- och Natursektionen i Stockholms län har flera fall där arbetsförmedlare placerat personer

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 5

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 5 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Conny värnar hyresrätten sidan 5 nr. 6 2006 Bilaga: Valextra Ledaren Löftena gäller inte dig Det är mycket som står på spel för oss kommunalare i årets val.vad

Läs mer

MTmedlemstidningen. Dags för årets ToMTe - jakt. nr. 9 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 4-5. sid 3.

MTmedlemstidningen. Dags för årets ToMTe - jakt. nr. 9 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 4-5. sid 3. MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunens och Landstingets bolag TioHundra vacklar Kommunal oroliga för vården i Norrtälje sidan 4-5 sid 3. nr. 9 2007 Dags för årets ToMTe - jakt Ledaren

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

Får kvinnor tjäna pengar på barn? Om vinst och kapitalism i förskolan Carolin Dahlman

Får kvinnor tjäna pengar på barn? Om vinst och kapitalism i förskolan Carolin Dahlman Får kvinnor tjäna pengar på barn? Om vinst och kapitalism i förskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2003

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Jag gillar att jobba strategiskt

Jag gillar att jobba strategiskt Anneli är styrkeledare på Ekerö brandförsvar Jag gillar att jobba strategiskt sidan 4 På förskolan Kokalite har alla rätt till heltid sidan6 Debatten om RUT-avdragen går högt.på Hemfrid är de anställda

Läs mer