Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium"

Transkript

1 Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret

2 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13 Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet Särskilda varianter estet...14 Samhällsvetenskapsprogrammet...15 Natur- eller Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom...17 Teknikprogrammet...18 Fotboll på Danderyds Gymnasium...19 Språk på Danderyds Gymnasium...20 Gymnasiesärskolan...21 Poängplaner...22 Ledning och administration...35 Studievägledarna har ordet...36 Öppet hus på Danderyds Gymnasium inför valet till gymnasieskolan Ambition Engagemang Gemenskap Tisdag 25/ Information i aulan kl & Torsdag 29/ Information i aulan kl Danderyds Gymnasium, Rinkebyvägen 4 tel

3 Välkommen till Danderyds Gymnasium! Hur kan stämningen vara så fin och trevlig med så många människor på samma plats? Svaret är förmodligen att om man väljer att gå på Danderyds Gymnasium vill man träffa många människor och får man det - då trivs man! Danderyds Gymnasium Vi utbildar dig för Sverige, Europa och Världen Skolan handlar om lärande och på Dagy har vi tydliga mål för vad vi vill med vår verksamhet. Vi vill att du ska lyckas. Du som lämnar Dagy ska ha landets bästa möjligheter att lyckas i högre studier. Det innebär att Dagys studenter ska ha de finaste studieresultaten mätt i betygsgenomsnitt och högskolebehörighet. För att lyckas med det måste du må bra, trivas och känna dig trygg. Många stora gymnasieskolor har delats upp i mindre enheter. Skälet har varit att skapa trygghet och en bättre lärandemiljö. Någon sådan diskussion har aldrig ägt rum på Dagy. Anledningen är att skolan fungerar mycket bra som en stor helhet. Dagy har kunnat utnyttja den stora skolans fördelar. Exempel på fina utfall som kan kopplas till skolans storlek, historia och ansamling av kompetens är en sverigeledande roll inom internationalisering, utbildningen av Sveriges skarpaste matematiker på gymnasienivå och driften och nyttjandet av svensk gymnasieskolas kanske mest omfångsrika och kvalitativa idrottsfaciliteter. Med vår kunskap och med våra resurser är det vårt jobb att bana väg för dig att lyckas. Varmt välkommen! Anders Boman Gymnasiechef på Danderyds Gymnasium 3

4 Skolan med bredd, djup och spets Danderyds Gymnasium (Dagy) ligger 8 km norr om Stockholms centrum, i en naturskön miljö med betande hästar framför skolan. Vi har en stor idrottsplats, fotbollsplan, fotbollstält för vintern, tennisbanor och på vintern åker eleverna längdskidor utanför skolan samt långfärdsskridskor på bland annat Ekebysjön. Dessutom har vi rymliga idrottshallar och ett skolgym. Dagy har också en stor och välutrustad aula, där vi bl.a. firar höst-våravslutningar, studenten, Lucia och där elevrådet arrangerar den årliga talangjakten bland eleverna. Våra klassrum är fräscha och vi har också en miniaula med plats för 100 personer för gemensamma föreläsningar och samlingar. Alla klassrum är digitaliserade, trådlöst internet finns på hela skolan och varje elev är utrustad med en personlig bärbar dator. Danderyds gymnasium har en ekonomi i balans och vi sätter elevens lärande i fokus och allt ev. överskott återinvesteras i skolan för elevens bästa. Ledningsorganisation Det finns tre rektorer på Dagy. Rektor har ett helhetsansvar för dig och din utbildning och rektorskapet är fördelat utifrån program. Detta gör att det blir kortare och snabbare vägar till beslut. Vinsterna blir att vi, i högre grad, kan fokusera på de pedagogiska kärnprocesserna i verksamheten. Vi har en administrativ chef med ansvar för IT/Data, servicegrupp och elevadministration. Det övergripande ansvaret har gymnasiechefen som dessutom är rektor för Gymnasiesärskolan (se kontaktlista sidan 35). Motivation och resultat Grundläggande för allt lärande är intresse och motivation. Vi arbetar hårt för att atmosfären ska präglas av ett intresse för lärande och en sådan atmosfär smittar av sig på den enskilde eleven. Danderyds Gymnasium är en attraktiv skola med många sökande. Vi erbjuder endast högskoleförberedande program som innehåller både bredd, djup och spets. Våra elever är studiemotiverade och når mycket goda resultat. De flesta fortsätter till universitet och högskola. En tydlig målsättning hos oss är att våra elever kommer att känna ett kunskapsmässigt försprång i framtida högre studier. 4

5 Välutbildade och behöriga medarbetare Att knyta till sig duktiga lärare och övriga medarbetare är kanske det viktigaste för att en skola ska lyckas. Lärarna på Dagy är välutbildade, uppskattade och har ett oerhört starkt engagemang för att du som elev ska lyckas med dina studier på allra bästa sätt. Under 2014 har även 16 lärare utsetts till så kallade förstelärare och 2 lärare till lektorer. På så sätt kan skolan lyfta skickliga pedagoger och än mer dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår lärarkår. Vi har också ett starkt elevhälsoteam som arbetar hälsoförebyggande och som ger stöttning vid behov. Våra fyra studie- och yrkesvägledare är väl insatta i de nya tillträdesreglerna till högre utbildning. De kan ge dig och dina föräldrar tillfälle att enskilt diskutera dina möjligheter till vidare studier i både Sverige, Europa och övriga världen. I ett allt mer komplicerat utbildningssystem och med en ökad mångfald och tillgänglighet av utbildningar, uppmuntrar vi ett föräldraengagemang kring dessa frågor. Skolans vision och målsättningar Ambition, engagemang och gemenskap genomsyrar verksamheten på Danderyds gymnasium. Tillsammans arbetar vi i en anda av glädje, ansvarstagade och kreativitet. Det gör att studerande och medarbetare både vill och kan lämna positiva avtryck i såväl vår skola som i vår omvärld. Genom en god lärande miljö, aktivt arbete med hållbar utveckling och ett vetenskapligt förhållningssätt skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande. Våra mål är att dina år som elev hos oss blir utvecklande och för dig framåt. Att du når studieresultat som gör att du vill och kan fortsätta studera på högskola och universitet i Sverige, i Europa och i resten av världen. men resultaten hänger på dig! Hos oss på Danderyds gymnasium har du mycket goda möjligheter till att få en givande gymnasietid. Vi kommer att ställa höga krav på dig som elev vad gäller stort eget ansvar, att du är studiemotiverad, att du gör dina läxor och andra uppgifter, att du har god närvaro och att du passar tider. Det hänger på dig! Men samtidigt ska vi från Dagys sida göra allt för att du ska lyckas. Duktiga medarbetare, behöriga lärare, bra lokaler, en ekonomi i balans, en personlig mentor betyder mycket för att du ska nå goda resultat. Vi ger dig verktyg och kunskap i en trygg och kreativ miljö, men det är bara du själv som genom hårt arbete kan göra jobbet! Danderyds gymnasium når mycket goda kun- 5

6 skapsresultat och den feedback vi får från olika universitet, samt från före detta elever, är att elever från Dagy är väl rustade för högre studier. Undervisningen Vi bygger våra lektioner på att du som elev är aktiv, nyfiken och frågvis. Detta i en undervisningssituation som är trygg och som uppmuntrar till kreativitet. Föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner, inbjudna externa gäster samt studiebesök på museer, mässor och utställningar är viktiga inslag i det vardagliga skolarbetet. De personliga datorerna såväl som det välutrustade skolbiblioteket används flitigt för informationssökning och annat självständigt arbete. På Dagy har vi en heltidsanställd skolbibliotekarie som bl.a. kan hjälpa till med källkritik och övrigt som du kan nyttja i vårt bibliotek. Vi har också ett väl utvecklat samarbete med bl.a. Stockholms universitet och med näringslivet inom våra olika program. Studiestöd och vikten av studieteknik Dagy arrangerar också stödundervisning i vissa centrala ämnen såsom matematik. Utöver ämneslärarnas allmänna och riktade stödverksamhet har vi specialpedagoger i matematik, engelska och svenska som särskilt arbetar med dig som har dyslexi eller dyskalkyli. Vi satsar också på obligatorisk studieteknik för alla elever, då det är viktigt att hitta en struktur för dina studier som passar just för dig. Vår erfarenhet är att rätt studieteknik många gånger är nyckeln till framgång och vi ger även individuellt stöd vid behov. Under innevarande läsår provar vi även att stötta skolans föräldrar med föreläsningar inom studieteknik på kvällstid. Språk och internationalisering På Danderyds Gymnasium förbereder vi dig för studier och arbetsliv för framtiden. Vår värld blir allt mer internationaliserad och vi vill ge dig goda förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt ta del av denna utveckling. Vi satsar därför mycket på internationalisering och språk. Språket är nyckeln till att du ska kunna utforska världen. Vi erbjuder ett rikt språkutbud med kurser i franska, spanska, tyska, italienska, japanska och kinesiska. Ett viktigt mål är internationella kontakter och erfarenheter av något slag för alla elever. Detta sker t ex via digitala kontakter, utbytesresor och genom att internationella gäster besöker skolan. På skolan sker också många spännande projekt kring globala frågor. Vi har skolutbyten, ut- 6

7 landspraktik och fältstudieresor till många länder, framförallt i Europa, men även till andra delar av världen. Vi har även fått externa stipendiemedel från Universitetsoch högskolerådet för samarbeten med skolor och företag i olika länder. Genom samarbete med ett stort nätverk av företag ger vi elever på ekonomiprogrammet med internationell profil möjlighet att göra praktik på företag i London. Eleverna på juridikinriktningen gör en studieresa om EU och mänskliga rättigheter till Bryssel och Strasbourg. Eleverna som läser internationell profil på samhällsvetenskapsprogrammet kommer att ha ett utbyte med Tanzania och en grupp elever på naturvetenskapliga programmet kommer inom en specialiseringskurs göra fältstudier i Kenya. Vilka utbyten som pågår under dina tre år på Dagy återstår att se men som dessa exempel visar har vi höga ambitioner på området. Danderyds gymnasium ingår även i ett stort europeiskt skolnätverk, Europroject, med skolor från ca 20 länder som verkat sedan slutet av 80-talet. Lärare och elever från skolorna träffas årligen för att samarbeta och utbyta idéer kring olika utbildningsfrågor. Ett prioriterat område är matematik. Som ett led i detta organiserade Danderyds gymnasium under 2014 en minikonferens med lärare och elever från flera Europeiska länder där även Skolverket medverkade. Konferensen blev en succé. Elevdemokrati Dagy har ett aktivt elevråd och vi satsar ännu mer på elevinflytande och elevdemokrati under läsåret Genom klassråd, programråd och elevkåren kan du påverka undervisningen och skolan. Elevkåren arbetar för att skapa gemenskap och en god skolanda. Vid nyrekrytering av till exempel chefer är elever alltid inbjudna att delta i processen. Skolledningen träffar elevkåren vid regelbundna tillfällen för att elevernas röst ska få genomslagskraft. Elevernas synpunkter är väldigt viktiga för att utveckla skolan, så vill du engagera dig ta chansen! Årliga temadagar, teaterföreställningar, konserter och idrottstävlingar mm. ordnas under året. Har du som elev en idé till att starta en elevförening ta kontakt med vår elevkonsulent eller skolledningen så stöttar vi dig. Vi har också lärare som arbetar tillsammans med eleverna kring elevdemokrati, trivsel och trygghet. 7

8 Elevkåren har ordet - Vi vill att du som elev ska få en så bra och rolig tid på skolan som möjligt! Detta innebär bl.a. att vi för vidare dina åsikter till skolledningen och att vi försöker se till att du trivs och känner dig trygg på skolan. Ett sätt att få dig som elev att ha det kul under skoltiden, träffa nya kompisar och för att stärka skolandan är att arrangera olika typer av evenemang. Några exempel på vad vi arrangerar är julklappsjakt, temadagar och vänskapsmatcher mot andra skolor. Elevkåren består av elever som jobbar för att alla elever ska trivas och känna gemenskap. Vi hoppas att du vill dela gemenskapen med oss. Välkommen till DAGY! Med vänlig hälsning, Jonas, Ordförande Datorn som pedagogiskt verktyg Sedan ht-2013 har alla elever på Danderyds Gymnasium fått låna en personlig bärbar dator med lämpliga, skolanpassade program. Vi vill verkligen betona att det är en dator i pedagogikens tjänst. Genom detta kommer vi snabbt kunna följa med vad som händer ute i världen under en samhällskunskapslektion, genomföra en Skypekonferens med vår vänskola i Sydafrika i engelska, kritiskt analysera källmaterial om franska revolutionen i historia på Wikipedia, direkt skriva en labrapport i datorn under en kemilaboration eller göra läxan med hjälp av datorn då alltfler förlag också erbjuder digitala läromedel. Detta ger enorma utvecklingsmöjligheter för ett entreprenöriellt lärande, men det kommer att se olika ut för olika klasser, program och ämnen. Samtidigt vidareutbildas våra lärare i hur de och eleverna kan använda datorn som ett effektivt och pedagogiskt verktyg. Även våra elever kommer att få utbildning under året. Vad gör jag med min ansökan? Grundskolans studievägledare informerar dig om hur ansökan går till! Läs mer på 8

9 Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Samtidigt förbereds du för ett framtida arbetsliv som blir allt mer internationaliserat och för att kunna bli en framgångsrik entreprenör. Ekonomiprogrammet På Ekonomiprogrammet studerar du svenska och internationella företags roll i samhällsutvecklingen ur olika perspektiv och förutsättningar för företagande. Arbetsformer och metodik bidrar till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Du kommer att analysera och värdera information samt att argumentera för dina slutsatser utifrån ekonomiska, samhällsvetenskapliga och juridiska frågeställningar. Din språkliga förmåga kommer att utvecklas och du får använda modern teknik som redskap för informationssökning, kommunikation och att kreativt skapa nya typer av framställningar. Du kommer att göra studiebesök, lyssna på intressanta föreläsningar och arbeta med olika case kopplade till företag. Du får kontakter med företag och praktisk erfarenhet av att starta och driva företag genom Ung Företagsamhet, UF. Ekonomiprogrammet på Danderyds Gymnasium ger dig behörighet och en bra grund för framgångsrika högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och samhällsvetenskapliga områden. Inriktning ekonomi Utöver företagsekonomi ingår här bland annat entreprenörskap och matematik 3. Utbildningen kommer att utveckla din kreativitet och din förmåga till hur du ska kunna omsätta idéer i praktisk handling. Vi har ett nära samarbete med näringsliv och högskolor i form av inbjudna föreläsare, studiebesök och utbyten. Du möts av engagerade lärare som arbetar med ämnesintegrerade projekt. Fördjupningar inom ekonomiinriktningen Internationell ekonomi: Vill du vara förberedd för att arbeta utanför Sverige efter studierna? I en globaliserad värld är kommunikation och kunskap om ekonomiska drivkrafter allt viktigare. Här ingår kurserna Internationell ekonomi och Engelska 7, vilka ger dig en god förståelse för internationella ekonomiska samband och förbereder för vidare studier såväl i Sverige som utomlands. Den praktikperiod som våra elever de senaste åren genomfört i London har gett dem arbetslivserfarenhet och nya värdefulla nätverk. Global ekonomi: Hur kan företag arbeta med miljö och etiska frågor för att bidra till ett hållbart samhälle? På den Jacob utanför Ernst & Young under hans Londonpraktik Foto: Daniel Brändström 9

10 här fördjupningen kopplas politik och hållbar utveckling ihop med internationell ekonomi. I FN-rollspel får eleverna möjlighet att förstå problematiken och resonera kring fördelning av världens resurser. I dagsläget samarbetar vi med en skola i Shanghai, med vidare planer för framtida utbyte för att du som elev ska få internationella erfarenheter och ökad förståelse för globala frågor. Kreativ marknadsföring: Är du intresserad av form, text och bild? Vill du utveckla din förmåga att strategiskt kommunicera med omvärlden? Strategisk kommunikation är ett sätt att arbeta med effektiva uttryckssätt genom olika medier vilket är nödvändigt för att beröra i en snabbt föränderlig miljö. Att nå dit kräver teoretiskt så väl som praktisk tillämpning, något som inriktningen Kreativ Marknadsföring erbjuder genom kurser och samarbete med näringsliv. Inriktning Juridik Inriktningen ger dig kunskap om de regler och ramar som behövs för att människor och företag ska kunna existera och samverka i ett demokratiskt samhälle. Du lär dig om det svenska rättssystemet och om hur gällande lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Kurserna belyser även svensk rätts förhållande till EU-rätt och Europarätt. I slutet av utbildningen får du under en unik studieresa möjlighet att på plats besöka olika institutioner i Strasbourg/Bryssel för att öka förståelsen för EU och för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. En kombination av ekonomi- och juridikkunskaper ger dig förutsättningar att lösa problem utifrån olika perspektiv och utvecklar din kritiska och analyserande förmåga. Du får även arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla din förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor. Inriktningen omfattar förutom den på ekonomiprogrammet obligatoriska kursen privatjuridik även de juridiska kurserna affärsjuridik samt rätten och samhället. I inriktningen ingår även kurser i filosofi och psykologi, vilka ger dig förutsättningar att identifiera och diskutera juridiska och ekonomiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Hos oss ger inriktningen dig full behörighet till fortsatta ekonomistudier på universitet, eftersom kursen Matematik 3 är obligatorisk. Dessutom ingår Företagsekonomi 2 och Moderna språk. 10

11 En examen från det naturvetenskapliga programmet på Danderyds Gymnasium är ett kvitto på en kvalitetsutbildning som ger dig skjuts rakt in i fortsatta studier och yrkesliv! Vi erbjuder tre inriktningar inom det naturvetenskapliga programmet; Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle. Utbildningarna vänder sig till dig som vill utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt och få en plattform för fortsatta studier och yrkesliv. För att förbereda dig för detta får du på det naturvetenskapliga programmet arbeta med laborationer, fältarbete och undersökande arbetsmetoder. Vi har nyrenoverade laborationssalar och klassrum försedda med teknik som en modern undervisning kräver. Vi anordnar studiebesök och ser till att du får möta forskare och experter verksamma vid olika högskolor och arbetsplatser. Vårt mål är att utbildningen ska stimulera dig till kreativitet, nyfikenhet och analytiskt tänkande. Vi deltar också i den forskarskola som anordnas av Stockholms Universitet. Varje år deltar elever från Danderyds Gymnasium med framgång i internationella olympiader inom matematik, kemi, biologi, fysik och programmering. Natur vetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap ger fördjupade kurser inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inom denna inriktning erbjuder vi två programfördjupningar: Internationell Den internationella programfördjupningen vänder sig till dig som vill kombinera språk och naturvetenskap. I fördjupningen ingår kursen engelska 7 samt fler poäng i moderna språk. Att kunna uttrycka sig på olika språk blir allt viktigare i vår globaliserade värld. För att förbereda dig inför högskolestudier, sker vissa inslag i undervisningen på engelska. Vi varvar traditionell undervisning med ämnesövergripande projekt. Exempel på projekt har varit analys av skolundervisning i världen och vad globaliseringen innebär för oss och andra länder. Inom programmet finns upparbetade internationella kontakter. Med fokus på naturvetenskap har tidigare utbyten skett med Spanien. Skolan har nyligen blivit en certifierad FN-skola och även fått en utbildad EU-ambassadör. 11

12 Natur Denna programfördjupning vänder sig till dig som vill kombinera naturvetenskap med kurser i filosofi och psykologi. Vetenskapsteorier belyses såväl från ett naturvetenskapligt, filosofiskt som ett humanistiskt perspektiv. I den naturvetenskapliga specialiseringskursen får du utforska mer om hur hjärnan och kroppen fungerar. Kursen, som bygger vidare på gymnasiekurserna i kemi, fysik och biologi, läses parallellt med kursen i psykologi. Genom föreläsningar, studiebesök, givna sjukdomsfall, mordgåtor och experimentella försök befäster du dina kunskaper. I denna inriktning övar du upp din problemlösningsförmåga och blir väl förberedd inför vidare studier. Inriktning Naturvetenskap och samhälle Idrott och hälsa Inom inriktning Naturvetenskap och samhälle erbjuder vi en programfördjupning med fokus på människors fysiska och psykiska hälsa. Programfördjupningen heter Idrott och hälsa och har skapats för att garantera dig kurser med fysisk aktivitet under alla dina tre år på gymnasiet. För ökad behörighet till högskolan kan du till exempel läsa Matematik 4 och Fysik 2 inom ditt individuella val. Särskild variant estet Danderyds Gymnasium har fått beviljat från Skolverket att erbjuda en särskild variant av Naturvetenskapsprogrammet. Denna inriktning ger dig möjlighet att kombinera dina naturvetenskapliga studier med utveckling av kunskaper och färdigheter inom något estetiskt ämne. Du kan välja mellan inrikningarna Bild och formgivning, Musik samt Teater. Fördjupningspaketet är designat för att ge samma typ av behörighet som den naturvetenskapliga inriktningen. För mer information, se Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet - Särskilda varianter estet, sidan 14. Klockdjur. Foto: Anna Foberg Naturvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom, se sidan

13 Hur tycker Du att det har varit i matematik och naturvetenskap på högstadiet? Tycker du att det gått för långsamt? Har du fått de utmanande och stimulerande uppgifter du velat ha för att bli ännu bättre? Vill du fördjupa dig inom matematik? Då ska du söka till vår Spetsutbildning Matematikgymnasiet. Den är nationellt erkänd och har funnits på Danderyds Gymnasium i snart 30 år. Det finns 20 stycken gymnasieutbildningar i Sverige som har blivit utsedda av Skolverket att bedriva spetsutbildning. Fyra av dessa är inriktade på matematik. Vår spetsutbildning är den enda i Stockholms län. Matematikgymnasiet är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet. Du läser matematikkurser parallellt och i snabbare takt. I programmet ingår 700 p matematik, fördelade på Matematik 1-5 och två kurser i Matematik-specialisering. Exempel Alla kurser på problem är väl inarbetade som du och vi har ett utvecklat kommer samarbete att med lära Stockholms dig lösa under Universitet. Du får en bättre utbildningen helhetsbild av matematik som ämne. Du får tillfälle att öva kreativt tänkande och möjlighet att bli en bra problemlösare. Hur många fyrsiffriga positiva Våra kurser inom Matematik-specialisering heltal delbara med 9 består är inte av bara utvidgning och fördjupning utan vi tar även upp ämnesområden och perspektiv som sällan berörs inom de van- fyra olika udda siffror? liga matematikkurserna. Utbildningen ger dig ett stort försprång vid fortsatta Vilken studier inom är entalssiffran matematikkrävande i områden. kvoten? Vi erbjuder dig en stimulerande miljö med likasinnade elever. Flera av våra elever når årligen framgångar 2 i både nationella och internationella Är talet matematik- 2020och programmeringstävlingar Du som söker denna ett utbildning heltal? kallas 2020 till en 2010 heldag för antagningsprov där vi testar dina baskunskaper och din problemlösningsförmåga Hur i matematik. många nollor Resultaten slutar talet på dessa prov samt dina betyg från åk 9 ligger till grund för antagningen på? Låt a och b vara de korta sidorna i en rätvinklig triangel. d är diametern hos den inskrivna cirkeln och D är diametern hos den omskrivna cirkeln. Vad är d + D? Spetsutbildning Matematikgymnasiet Riksrekryterande Exempel på problem som du kommer att lära dig lösa under utbildningen Hur många fyrsiffriga positiva heltal delbara med 9 består av fyra olika udda siffror? Vilken är entalssiffran i kvoten? Är talet ett heltal? Hur många nollor slutar talet på? Låt a och b vara de korta sidorna i en rätvinklig triangel. d är diametern hos den inskrivna cirkeln och D är diametern hos den 13 omskrivna cirkeln. Vad är d + D?

14 Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet Särskilda varianter estet Här finns en möjlighet för dig som vill kombinera antingen en naturvetenskaplig eller en samhällsvetenskaplig utbildning med en estetisk inriktning. Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en god grund inför vidare akademiska studier, samtidigt som du får utöva ditt estetiska intresse och utveckla din kreativitet. Utöver den naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga basen, innehåller utbildningarna ett estetiskt grundpaket fördelat över tre år. Studierna i bild, musik och teater görs i grupper som består av elever från både N och S vilket ger dig kontakter som sträcker sig över programmen. Alla som söker nedanstående inriktningar, kommer att bjudas in till ett antagningsprov under vårterminen. Antagningsprovet värderas med en tredjedel och betyget två tredjedelar. Vi sätter provpoäng 160, 240, 320. Elevens betyg minskas med en tredjedel och ersätts med en tredjedel av den erhållna provpoängen. Inriktning Bild och formgivning I inriktningen ligger fokus på det fria konstnärliga skapandet i olika tekniker och material, såväl traditionella som samtida. Du får öva upp ditt kreativa tänkande och har möjlighet att utveckla ditt eget uttryck. Vi jobbar med egna utställningar och utnyttjar möjligheten att ta del av Stockholms aktuella konstscen för att få nya intryck. Inriktning Musik Musikundervisningen strävar efter att stimulera samspel, samarbetsförmåga och att utveckla din kreativitet och självkänsla. Genom konserter och musikprojekt får du möjlighet att i små grupper spela och sjunga pop, visor, blues, rock, musikal och jazz. Kören är ett viktigt inslag i skolans musiktraditioner. Du får också en gedigen flerårig enskild undervisning på ditt huvudinstrument eller som sångare. Inriktning Teater I vår teaterstudio arbetar vi med improvisationer och teknikövningar med syfte att utveckla din förmåga att spela teater och att kommunicera med publiken. Samtidigt som du har roligt utvecklar du scenvana, kreativitet och samarbetsförmåga. Med både allvar och humor prövar vi roller och situationer för att få gamla och nya texter att leva inför publik. Genom att ta del av Stockholms rika teaterliv hittar vi förebilder och får inspiration. 14

15 Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger kunskaper inom ett brett område. Utbildningen behandlar samhällsförhållanden och om samspelet mellan individ och samhälle. Vi tar upp frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö samt hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Samhällsvetenskap Internationell Internationell politik, rika och fattiga länder, bistånd, krig och konflikter, fredsprojekt, globala frågor och organisationer. Låter det intressant? Inriktning samhällsvetenskap internationell innebär att du läser fördjupningskurser såsom internationella relationer, samhällskunskap 3, moderna språk i två år samt engelska 7 inom ramen för programmet. Det finns även möjlighet att läsa mer engelska i årskurs 3 och du kan få förbereda dig inför CAE/TO- EFL-prov. Du behöver alltså inte använda timmar från det individuella valet för engelska 7 om du väljer att läsa den här inriktningen. Kursen ingår redan i programmet. Genom debatter och diskussioner utforskar vi globala frågor under dina tre år på DAGY. Du får jobba med en blandning av undersökande projekt, både lärarledda och drivna av dig som elev. Du kommer även möta en mängd fördjupningar där det finns stort utrymme för att välja ämnesområden. Vi arbetar med källkritik och ger dig redskap att hantera tekniska arbetsverktyg. Du blir väl förberedd för högre studier. Under din studietid kommer du att få vara med i ett större FN-rollspel, möta olika internationella organisationer, göra studiebesök och delta i diskussioner på bland annat Nobelmuseet. Inom ramen för dessa genomför vi för närvarande en studie- och bildningsresa till Tanzania. Efter gymnasiet kan du gå vidare till högskolestudier och kanske välja att studera internationella relationer, statsvetenskap eller varför inte juridik eller psykologi? Inriktningen samhällsvetenskap internationell ger dig en bred bas inför kommande högskolestudier. Inriktning Medier, information och kommunikation Media formar vår världsbild. Utbildningen väcker nyfikenhet och ger kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla 15

16 budskap på ett intresseväckande sätt. Din kreativitet och kommunikation är grunden och vi ger dig verktygen: fotografering blogg, skoltidning, bok webb ljud och rörliga bilder kreativa produktioner, med kritiskt öga, inom allt från webb, reklam och information till nyheter och mycket mer. Du får studera journalistik, information och reklam samt praktiskt pröva textens, bildens och fotots kommunikativa möjligheter. Vi gör många studiebesök och tar del av inspirerande föreläsningar av olika medieaktörer. Med en grundläggande behörighet till högskolan har du en bra grund inför framtiden.som är här NU! Inriktning Beteendevetenskap Samprogrammet med inriktning beteendevetenskap ger dig kunskaper om hur människor utvecklas och påverkas i olika miljöer och sammanhang. Vi studerar kurser som sociologi, pedagogiskt ledarskap, människors miljöer, lärande och organisation samt kommunikation. I dessa kurser berör vi områden som t.ex. mänskliga rättigheter, jämställdhet, likabehandling och hur olika människors levnadssätt kan påverka m.m. Undervisningen syftar till att träna och vidareutveckla dina förmågor både teoretiskt och praktiskt, genom olika former av friluftsliv t.ex. paddling och vandringsturer. Detta är programmet för dig som vill lära dig mer om människors utveckling och hur du kan påverka din omgivning. Särskild variant estet Särskild variant estet ger dig möjlighet att kombinera högskoleförberedande samhällsvetenskapliga studier med utveckling av kunskaper och färdigheter inom något estetiskt ämne. Du kan välja mellan inriktningarna bild och formgivning, musik samt teater. För mer information, se Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet - Särskilda varianter estet, sidan

17 På Danderyds gymnasium har du möjlighet att gå en mindre klass där alla har Aspergers syndrom. Du följer det Naturvetenskapliga eller Samhällsvetenskapliga programmet och har möjlighet att ta del av skolans övriga aktiviteter. Idag pågår verksamheten med en klass i varje årskurs. Du kommer att på olika sätt att förberedas för kommande studier och yrkesval. Du får en mentor som hjälper dig med studieplanen. Alla har tillgång till en egen bärbar dator. Du har tillgång till klassrummet både före och efter själva undervisningen. Klassrummet är givetvis öppet på raster och under lunchen. Vi gör olika studiebesök och dessutom en skolresa. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och små klasser (8-9 elever) i en lugn arbetsmiljö. Lärarna är kompetenta och erfarna och många har jobbat i programmet i många år. I gruppen utvecklas eleverna socialt och kommunikativt med ökade insikter och självförtroende som mål. Natur- eller Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Om du är intresserad av att söka hit så ska du först kontakta oss. Du får sedan komma hit och träffa oss och bekanta dig med skolan. Ansökan sker därefter på vanligt vis genom Rektor: Eva Griffith. Tel: E-post Inriktningsansvarig: Bo Melander. Tel: E-post: Lärare: Ulrika Arvidsson. Tel: E-post: Outi Joelsson. Tel: E-post: Kontakta skolan för mer information om du är intresserad. Inspektionsrapport från Skolverket :3380 Inspektörerna bedömer att innehåll och organisering av undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen är av mycket god kvalitet och att arbetssätt och arbetsformer bidrar till en god inlärningssituation för eleverna

18 Teknikprogrammet Inriktning Design och produktutveckling Teknikprogrammet på Danderyds Gymnasium är en kvalitetsutbildning som förbereder dig väl för framtida högskolestudier och yrkesliv. Danderyds Gymnasium erbjuder en utbildningsväg inom teknikprogrammet. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ett arbetssätt inom teknik och naturvetenskap, där du får träna dig att tänka nytt utifrån framtidens behov av teknik och design. Du får en god plattform för fortsatta högskolestudier. Inriktningen ger dig möjlighet att söka civilingenjörsutbildningar och förbereder särskilt väl för en högskoleutbildning inom industridesign, produktutveckling eller arkitektur. Utbildningen kommer att utveckla dina kunskaper inom matematik, fysik och kemi med fokus på tekniska processer. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med matematiken i centrum. Matematiken är verktyget i såväl allmänna naturvetenskapliga ämnen som fysik och kemi, men även teknikspecifika ämnen som CAD, konstruktion och teknik. Vi satsar på ett entreprenöriellt lärande genom ett projektorienterat och ämnesövergripande arbetssätt. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla idéer, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. På Teknikprogrammet utvecklar du din problemlösningsförmåga samt att skapa produkter ur ett kundperspektiv. Du får arbeta med modern datautrustning och laborationer och undersökande arbetsmetoder är centralt i utbildningen. Vi arbetar med datorstyrd laborationsutrustning i både kemi och fysik. Vi har en ny designstudio som är utrustad med professionella CAD-stationer och en 3D skrivare med kapacitet önskvärd teknik för att arbeta med modern produktutveckling. Inriktning Design och produktutveckling Inriktningen vänder sig till dig som vill kombinera teknik med form och design. Vår ambition är att arbeta med verklighetsanknutna uppdrag i samarbete med företag. Under vårterminen 2014 har vi genomfört ett samarbete med Trafikförvaltningen och Team Tejbrant AB. Med fördjupade kunskaper i form, konstruktion, design och 3Dprogram har våra elever tagit fram förslag på bussväderskydd. 18

19 Nationell Idrottsutbildning Fotboll Danderyds Gymnasium är godkänt av både skolverket och Stockholms fotbollsförbund att bedriva Nationell Idrottsutbildning inom fotboll. Nationell idrottsutbildning fotboll är till för dig som vill satsa på en framtid som fotbollsspelare och utbildningen ges med en tydlig elitidrottskaraktär. Undervisningen erbjuder dig möjligheten att utveckla dina fotbollsmässiga förmågor samtidigt som du läser ett högskoleförberedande program. Vi följer Svenska Fotbollsförbundets studieplan för fotboll i gymnasieskolan. En förutsättning för att läsa NIU fotboll är eleven anses vara kvalificerad att gå utbildningen då det finns ett begränsat antal platser. (Skicka in din ansökan så att den är hos Danderyds gymnasium senast 1/12) Vidare krävs att eleven har betyg för att komma in på ett program kombinerbart med NIU. Fotboll på Danderyds Gymnasium Specialidrott fotboll består av 400p där följande kurser ingår: Idrottsspecialisering 1...(100p) Tränings- och tävlingslära 1...(100p) Idrottsspecialisering 2...(100p) Tränings- och tävlingslära 2...(100p) 200 poäng tas från elevens individuella val och 200 poäng tas från programfördjupningen. Huvudmomenten i utbildningen är: Individuella fotbollsfärdigheter Metodik i anfalls- och försvarsträning Idrottspsykologi Ledarskap Träningslära och näringslära Idrottsskadebehandling Frågor? Kontakta ansvarig för NIU fotboll: Daniel Kalles-Pettersson. Tel: E-post: Varför välja Danderyds Gymnasium? Fotboll på schemat på förmiddagstid under hela gymnasiet. Välutbildade instruktörer med såväl GIH-examen, egna erfarenheter av elitnivå samt kvalificerande utbildningar inom SvFF. Stockholms bästa träningsförutsättningar med naturgräs höst-vår och konstgräs inomhus i RM-hallen vintertid. Båda planerna ligger på skolans område. Här kan du kombinera fotbollsinriktningen med följande program och inriktningar: Ekonomiprogrammet: inriktning Ekonomi fördjupning internationell Ekonomiprogrammet: inriktning Ekonomi fördjupning kreativ marknadsföring Naturvetenskapsprogrammet: inriktning natur Naturvetenskapsprogrammet: inriktning naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet: inriktning beteendevetenskap 19

20 Språk på Danderyds Gymnasium Meritpoäng Vi vill göra dig uppmärksam på att du får meritpoäng för kurs 3 och 4 i moderna språk. Kurs 3 ger 0,5 meritpoäng och kurs 4 ger 1,0 meritpoäng. Mer information om meritpoäng finns på Högskoleverkets hemsida eller på under rubriken Till dig som går i nian. Tyskt språkdiplom På Danderyds gymnasium erbjuds alla elever som läser tyska 4 att pröva för det tyska språkdiplomet Deutsches Sprachdiplom. Denna möjlighet finns på endast 14 skolor i Sverige. Diplomkurs i Engelska Elever med tillräckliga förkunskaper har möjlighet att läsa kursen Engelska 7 (åk 3) med diplominriktning. I kursen, som är unik för Danderyds gymnasium, förbereds du inför språkdiplomen CAE och TOEFL. Därigenom öppnas möjligheter för dig att studera i hela den engelskspråkiga världen. I samband med ditt gymnasieval gör du även ett språkval. Beroende på program läser du antingen 100 eller 200 poäng moderna språk (gäller ej TE). Varje kurs motsvarar 100 poäng och läses under ett läsår. Språkval årskurs 1 Inom ramen för språkvalet har du möjlighet att antingen fortsätta läsa det språk som du läst från årskurs 6 eller påbörja ett nytt språk. Om du vill fortsätta med ditt språk väljer du kurs 3 i det aktuella språket. Önskar du däremot börja med ett helt nytt språk väljer du kurs 1. Danderyds gymnasium erbjuder följande språk inom ramen för språkvalet: Moderna språk 1 Franska 1 Italienska 1 Japanska 1 Kinesiska (mandarin) 1 Spanska 1 Tyska 1 Moderna språk 3 Franska 3 Kinesiska (mandarin) 3 Spanska 3 Tyska 3 Individuellt val årskurs 1 Har du läst ytterligare ett språk på högstadiet (elevens val) och önskar fortsätta med det, väljer du det språket som individuellt val (moderna språk 2). Följande kurser erbjuds som individuellt val*: Franska 2 Kinesiska (mandarin) 2 Spanska 2 Tyska 2 *Kurser inom det individuella valet startas under förutsättning att det finns tillräckligt många sökande. 20

Danderyds Gymnasium. Vi utbildar dig för Sverige Europa och Världen

Danderyds Gymnasium. Vi utbildar dig för Sverige Europa och Världen Läsåret 2013-2014 Danderyds Gymnasium Vi utbildar dig för Sverige Europa och Världen Elevens lärande är alltid i fokus för oss på Dagy och för att du som elev ska nå allra bästa kunskapsresultat, erbjuder

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN NATIONELL IDROTTSUTBILDNING Med stockholms bästa förutsättningar! Nationell Idrottsutbildning Fotboll Danderyds Gymnasium är godkänt av både skolverket och Stockholms fotbollsförbund

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig skola där alla är trevliga mot varandra och det är en positiv

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Välkommen till Danderyds Gymnasium!

Välkommen till Danderyds Gymnasium! Välkommen till Danderyds Gymnasium! Mångfald Bredd Djup Spets Våra utbildningar TEKNIKPROGRAMMET Design och produktutveckling Informations- och medieteknik NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Spetsutbildning Matematikgymnasiet

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN NATIONELL IDROTTSUTBILDNING Med stockholms bästa förutsättningar! Nationell Idrottsutbildning Fotboll Danderyds Gymnasium är godkänt av både skolverket och Stockholms fotbollsförbund

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15 Spyken Läsåret 2013/2014 Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Totalt 176 elever 82 elever 360

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Roligare att lära lättare att lyckas!

Roligare att lära lättare att lyckas! Roligare att lära lättare att lyckas! Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Under vår tid här har vi ofrivilligt, och många gånger omedvetet, ständigt ställts inför nya utmaningar, och

Läs mer

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl MALMÖ Öppet hus 30 jan kl. 18.00-20.00 Välkommen till Hermods Gymnasium Vår vision lyder: Skolan där varje elev kan lyckas! Vad betyder det då att lyckas? Ja, det varierar självklart utifrån vilka förutsättningar,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag skulle säga att det bästa med PB är undervisningen och lärarna. En annan sak som är bra är att det är en avslappnad miljö. Alla får

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap Programstruktur Beteendevetenskap är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet Poängplaner Spånga Gymnasium Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet 2013-2016 Inriktningsprofil Djurkunskap Preliminär poängplan 2013-2016 Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA KURS Ht Vt Ht Vt Ht Vt poäng timmar GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och musik och samhälle Nyhet! PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också

Läs mer

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014 Välkomna Informationskväll 24 september 2014 Ingrid Crabo, biträdande rektor Jan Liljegren, rektor En månad sedan... Upprop - album ...18 augusti 2014 Upprop - album Uppropet 9.00 Upprop - album Resan

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet SPYKEN 2017/18

Naturvetenskapsprogrammet SPYKEN 2017/18 Naturvetenskapsprogrammet SPYKEN 2017/18 SPYKEN 2017/2018 Estetiska programmet 280 elever Humanistiska programmet 90 elever Naturvetenskapsprogrammet 370 elever Samhällsvetenskapsprogrammet 370 elever

Läs mer

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som byggts upp under

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet www.hvitfeldtska.se Naturvetenskapsprogrammet med både bredd och spets Naturvetenskapsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet ger dig en spännande och stimulerande utbildning som

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan VÄRMDÖ GYMNASIUM vid Gullmarsplan PROGRAMKATALOG 2016-2017 2500:- EK NA SA TE ES Ekonomiprogrammet Marknadsföring och Juridik s. 7 Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och Forskning-Journalistik s.

Läs mer

RIG RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD SNOWBOARD EK. EKONOMIPROGRAMMET Inriktning: ekonomi ANTAL PLATSER/ÅR SNOWBOARD: 5 BEHÖRIGHETSKRAV

RIG RIKSIDROTTSGYMNASIET SNOWBOARD SNOWBOARD EK. EKONOMIPROGRAMMET Inriktning: ekonomi ANTAL PLATSER/ÅR SNOWBOARD: 5 BEHÖRIGHETSKRAV RIKSIDROTTSGYMNASIET EK EKONOMIPROGRAMMET Inriktning: ekonomi ANTAL PLATSER/ÅR : 5 FÖR DIG SOM satsar på en internationell karriär på elitnivå inom snowboard. Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation Media, information & kommunikation är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet Välkomna till Nacka gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi & Samhälle Rektor Helen Bejmar Agenda Nacka gymnasium Mål för SA-programmet Uppläggning Inriktningar - Beteendevetenskap - Medier, information

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET

S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET RUSTAD INFÖR FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet får du arbeta med den senaste mjuk- och hårdvaran inom allt från programmering och nätverksteknik till animation och

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och samhälle PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också en kompis som skulle

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande sprogrammet Inriktningar och samhälle Skolan har en härlig stämning och sköna elever. NA valde jag för att man kan göra vad man vill efter utbildningen. Man får mycket kunskap om allt

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

Kunskap förändrar 2011

Kunskap förändrar 2011 Kunskap förändrar 2011 Estetiskt program med inriktningen Bild och Form (designprofil) Estetiskt program med inriktningarna Dans, Musik och Teater (musikalprofil) Liten skola med personlig atmosfär Folkuniversitetets

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer