Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium"

Transkript

1 Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret

2 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13 Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet Särskilda varianter estet...14 Samhällsvetenskapsprogrammet...15 Natur- eller Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom...17 Teknikprogrammet...18 Fotboll på Danderyds Gymnasium...19 Språk på Danderyds Gymnasium...20 Gymnasiesärskolan...21 Poängplaner...22 Ledning och administration...35 Studievägledarna har ordet...36 Öppet hus på Danderyds Gymnasium inför valet till gymnasieskolan Ambition Engagemang Gemenskap Tisdag 25/ Information i aulan kl & Torsdag 29/ Information i aulan kl Danderyds Gymnasium, Rinkebyvägen 4 tel

3 Välkommen till Danderyds Gymnasium! Hur kan stämningen vara så fin och trevlig med så många människor på samma plats? Svaret är förmodligen att om man väljer att gå på Danderyds Gymnasium vill man träffa många människor och får man det - då trivs man! Danderyds Gymnasium Vi utbildar dig för Sverige, Europa och Världen Skolan handlar om lärande och på Dagy har vi tydliga mål för vad vi vill med vår verksamhet. Vi vill att du ska lyckas. Du som lämnar Dagy ska ha landets bästa möjligheter att lyckas i högre studier. Det innebär att Dagys studenter ska ha de finaste studieresultaten mätt i betygsgenomsnitt och högskolebehörighet. För att lyckas med det måste du må bra, trivas och känna dig trygg. Många stora gymnasieskolor har delats upp i mindre enheter. Skälet har varit att skapa trygghet och en bättre lärandemiljö. Någon sådan diskussion har aldrig ägt rum på Dagy. Anledningen är att skolan fungerar mycket bra som en stor helhet. Dagy har kunnat utnyttja den stora skolans fördelar. Exempel på fina utfall som kan kopplas till skolans storlek, historia och ansamling av kompetens är en sverigeledande roll inom internationalisering, utbildningen av Sveriges skarpaste matematiker på gymnasienivå och driften och nyttjandet av svensk gymnasieskolas kanske mest omfångsrika och kvalitativa idrottsfaciliteter. Med vår kunskap och med våra resurser är det vårt jobb att bana väg för dig att lyckas. Varmt välkommen! Anders Boman Gymnasiechef på Danderyds Gymnasium 3

4 Skolan med bredd, djup och spets Danderyds Gymnasium (Dagy) ligger 8 km norr om Stockholms centrum, i en naturskön miljö med betande hästar framför skolan. Vi har en stor idrottsplats, fotbollsplan, fotbollstält för vintern, tennisbanor och på vintern åker eleverna längdskidor utanför skolan samt långfärdsskridskor på bland annat Ekebysjön. Dessutom har vi rymliga idrottshallar och ett skolgym. Dagy har också en stor och välutrustad aula, där vi bl.a. firar höst-våravslutningar, studenten, Lucia och där elevrådet arrangerar den årliga talangjakten bland eleverna. Våra klassrum är fräscha och vi har också en miniaula med plats för 100 personer för gemensamma föreläsningar och samlingar. Alla klassrum är digitaliserade, trådlöst internet finns på hela skolan och varje elev är utrustad med en personlig bärbar dator. Danderyds gymnasium har en ekonomi i balans och vi sätter elevens lärande i fokus och allt ev. överskott återinvesteras i skolan för elevens bästa. Ledningsorganisation Det finns tre rektorer på Dagy. Rektor har ett helhetsansvar för dig och din utbildning och rektorskapet är fördelat utifrån program. Detta gör att det blir kortare och snabbare vägar till beslut. Vinsterna blir att vi, i högre grad, kan fokusera på de pedagogiska kärnprocesserna i verksamheten. Vi har en administrativ chef med ansvar för IT/Data, servicegrupp och elevadministration. Det övergripande ansvaret har gymnasiechefen som dessutom är rektor för Gymnasiesärskolan (se kontaktlista sidan 35). Motivation och resultat Grundläggande för allt lärande är intresse och motivation. Vi arbetar hårt för att atmosfären ska präglas av ett intresse för lärande och en sådan atmosfär smittar av sig på den enskilde eleven. Danderyds Gymnasium är en attraktiv skola med många sökande. Vi erbjuder endast högskoleförberedande program som innehåller både bredd, djup och spets. Våra elever är studiemotiverade och når mycket goda resultat. De flesta fortsätter till universitet och högskola. En tydlig målsättning hos oss är att våra elever kommer att känna ett kunskapsmässigt försprång i framtida högre studier. 4

5 Välutbildade och behöriga medarbetare Att knyta till sig duktiga lärare och övriga medarbetare är kanske det viktigaste för att en skola ska lyckas. Lärarna på Dagy är välutbildade, uppskattade och har ett oerhört starkt engagemang för att du som elev ska lyckas med dina studier på allra bästa sätt. Under 2014 har även 16 lärare utsetts till så kallade förstelärare och 2 lärare till lektorer. På så sätt kan skolan lyfta skickliga pedagoger och än mer dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår lärarkår. Vi har också ett starkt elevhälsoteam som arbetar hälsoförebyggande och som ger stöttning vid behov. Våra fyra studie- och yrkesvägledare är väl insatta i de nya tillträdesreglerna till högre utbildning. De kan ge dig och dina föräldrar tillfälle att enskilt diskutera dina möjligheter till vidare studier i både Sverige, Europa och övriga världen. I ett allt mer komplicerat utbildningssystem och med en ökad mångfald och tillgänglighet av utbildningar, uppmuntrar vi ett föräldraengagemang kring dessa frågor. Skolans vision och målsättningar Ambition, engagemang och gemenskap genomsyrar verksamheten på Danderyds gymnasium. Tillsammans arbetar vi i en anda av glädje, ansvarstagade och kreativitet. Det gör att studerande och medarbetare både vill och kan lämna positiva avtryck i såväl vår skola som i vår omvärld. Genom en god lärande miljö, aktivt arbete med hållbar utveckling och ett vetenskapligt förhållningssätt skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande. Våra mål är att dina år som elev hos oss blir utvecklande och för dig framåt. Att du når studieresultat som gör att du vill och kan fortsätta studera på högskola och universitet i Sverige, i Europa och i resten av världen. men resultaten hänger på dig! Hos oss på Danderyds gymnasium har du mycket goda möjligheter till att få en givande gymnasietid. Vi kommer att ställa höga krav på dig som elev vad gäller stort eget ansvar, att du är studiemotiverad, att du gör dina läxor och andra uppgifter, att du har god närvaro och att du passar tider. Det hänger på dig! Men samtidigt ska vi från Dagys sida göra allt för att du ska lyckas. Duktiga medarbetare, behöriga lärare, bra lokaler, en ekonomi i balans, en personlig mentor betyder mycket för att du ska nå goda resultat. Vi ger dig verktyg och kunskap i en trygg och kreativ miljö, men det är bara du själv som genom hårt arbete kan göra jobbet! Danderyds gymnasium når mycket goda kun- 5

6 skapsresultat och den feedback vi får från olika universitet, samt från före detta elever, är att elever från Dagy är väl rustade för högre studier. Undervisningen Vi bygger våra lektioner på att du som elev är aktiv, nyfiken och frågvis. Detta i en undervisningssituation som är trygg och som uppmuntrar till kreativitet. Föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner, inbjudna externa gäster samt studiebesök på museer, mässor och utställningar är viktiga inslag i det vardagliga skolarbetet. De personliga datorerna såväl som det välutrustade skolbiblioteket används flitigt för informationssökning och annat självständigt arbete. På Dagy har vi en heltidsanställd skolbibliotekarie som bl.a. kan hjälpa till med källkritik och övrigt som du kan nyttja i vårt bibliotek. Vi har också ett väl utvecklat samarbete med bl.a. Stockholms universitet och med näringslivet inom våra olika program. Studiestöd och vikten av studieteknik Dagy arrangerar också stödundervisning i vissa centrala ämnen såsom matematik. Utöver ämneslärarnas allmänna och riktade stödverksamhet har vi specialpedagoger i matematik, engelska och svenska som särskilt arbetar med dig som har dyslexi eller dyskalkyli. Vi satsar också på obligatorisk studieteknik för alla elever, då det är viktigt att hitta en struktur för dina studier som passar just för dig. Vår erfarenhet är att rätt studieteknik många gånger är nyckeln till framgång och vi ger även individuellt stöd vid behov. Under innevarande läsår provar vi även att stötta skolans föräldrar med föreläsningar inom studieteknik på kvällstid. Språk och internationalisering På Danderyds Gymnasium förbereder vi dig för studier och arbetsliv för framtiden. Vår värld blir allt mer internationaliserad och vi vill ge dig goda förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt ta del av denna utveckling. Vi satsar därför mycket på internationalisering och språk. Språket är nyckeln till att du ska kunna utforska världen. Vi erbjuder ett rikt språkutbud med kurser i franska, spanska, tyska, italienska, japanska och kinesiska. Ett viktigt mål är internationella kontakter och erfarenheter av något slag för alla elever. Detta sker t ex via digitala kontakter, utbytesresor och genom att internationella gäster besöker skolan. På skolan sker också många spännande projekt kring globala frågor. Vi har skolutbyten, ut- 6

7 landspraktik och fältstudieresor till många länder, framförallt i Europa, men även till andra delar av världen. Vi har även fått externa stipendiemedel från Universitetsoch högskolerådet för samarbeten med skolor och företag i olika länder. Genom samarbete med ett stort nätverk av företag ger vi elever på ekonomiprogrammet med internationell profil möjlighet att göra praktik på företag i London. Eleverna på juridikinriktningen gör en studieresa om EU och mänskliga rättigheter till Bryssel och Strasbourg. Eleverna som läser internationell profil på samhällsvetenskapsprogrammet kommer att ha ett utbyte med Tanzania och en grupp elever på naturvetenskapliga programmet kommer inom en specialiseringskurs göra fältstudier i Kenya. Vilka utbyten som pågår under dina tre år på Dagy återstår att se men som dessa exempel visar har vi höga ambitioner på området. Danderyds gymnasium ingår även i ett stort europeiskt skolnätverk, Europroject, med skolor från ca 20 länder som verkat sedan slutet av 80-talet. Lärare och elever från skolorna träffas årligen för att samarbeta och utbyta idéer kring olika utbildningsfrågor. Ett prioriterat område är matematik. Som ett led i detta organiserade Danderyds gymnasium under 2014 en minikonferens med lärare och elever från flera Europeiska länder där även Skolverket medverkade. Konferensen blev en succé. Elevdemokrati Dagy har ett aktivt elevråd och vi satsar ännu mer på elevinflytande och elevdemokrati under läsåret Genom klassråd, programråd och elevkåren kan du påverka undervisningen och skolan. Elevkåren arbetar för att skapa gemenskap och en god skolanda. Vid nyrekrytering av till exempel chefer är elever alltid inbjudna att delta i processen. Skolledningen träffar elevkåren vid regelbundna tillfällen för att elevernas röst ska få genomslagskraft. Elevernas synpunkter är väldigt viktiga för att utveckla skolan, så vill du engagera dig ta chansen! Årliga temadagar, teaterföreställningar, konserter och idrottstävlingar mm. ordnas under året. Har du som elev en idé till att starta en elevförening ta kontakt med vår elevkonsulent eller skolledningen så stöttar vi dig. Vi har också lärare som arbetar tillsammans med eleverna kring elevdemokrati, trivsel och trygghet. 7

8 Elevkåren har ordet - Vi vill att du som elev ska få en så bra och rolig tid på skolan som möjligt! Detta innebär bl.a. att vi för vidare dina åsikter till skolledningen och att vi försöker se till att du trivs och känner dig trygg på skolan. Ett sätt att få dig som elev att ha det kul under skoltiden, träffa nya kompisar och för att stärka skolandan är att arrangera olika typer av evenemang. Några exempel på vad vi arrangerar är julklappsjakt, temadagar och vänskapsmatcher mot andra skolor. Elevkåren består av elever som jobbar för att alla elever ska trivas och känna gemenskap. Vi hoppas att du vill dela gemenskapen med oss. Välkommen till DAGY! Med vänlig hälsning, Jonas, Ordförande Datorn som pedagogiskt verktyg Sedan ht-2013 har alla elever på Danderyds Gymnasium fått låna en personlig bärbar dator med lämpliga, skolanpassade program. Vi vill verkligen betona att det är en dator i pedagogikens tjänst. Genom detta kommer vi snabbt kunna följa med vad som händer ute i världen under en samhällskunskapslektion, genomföra en Skypekonferens med vår vänskola i Sydafrika i engelska, kritiskt analysera källmaterial om franska revolutionen i historia på Wikipedia, direkt skriva en labrapport i datorn under en kemilaboration eller göra läxan med hjälp av datorn då alltfler förlag också erbjuder digitala läromedel. Detta ger enorma utvecklingsmöjligheter för ett entreprenöriellt lärande, men det kommer att se olika ut för olika klasser, program och ämnen. Samtidigt vidareutbildas våra lärare i hur de och eleverna kan använda datorn som ett effektivt och pedagogiskt verktyg. Även våra elever kommer att få utbildning under året. Vad gör jag med min ansökan? Grundskolans studievägledare informerar dig om hur ansökan går till! Läs mer på 8

9 Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Samtidigt förbereds du för ett framtida arbetsliv som blir allt mer internationaliserat och för att kunna bli en framgångsrik entreprenör. Ekonomiprogrammet På Ekonomiprogrammet studerar du svenska och internationella företags roll i samhällsutvecklingen ur olika perspektiv och förutsättningar för företagande. Arbetsformer och metodik bidrar till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Du kommer att analysera och värdera information samt att argumentera för dina slutsatser utifrån ekonomiska, samhällsvetenskapliga och juridiska frågeställningar. Din språkliga förmåga kommer att utvecklas och du får använda modern teknik som redskap för informationssökning, kommunikation och att kreativt skapa nya typer av framställningar. Du kommer att göra studiebesök, lyssna på intressanta föreläsningar och arbeta med olika case kopplade till företag. Du får kontakter med företag och praktisk erfarenhet av att starta och driva företag genom Ung Företagsamhet, UF. Ekonomiprogrammet på Danderyds Gymnasium ger dig behörighet och en bra grund för framgångsrika högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och samhällsvetenskapliga områden. Inriktning ekonomi Utöver företagsekonomi ingår här bland annat entreprenörskap och matematik 3. Utbildningen kommer att utveckla din kreativitet och din förmåga till hur du ska kunna omsätta idéer i praktisk handling. Vi har ett nära samarbete med näringsliv och högskolor i form av inbjudna föreläsare, studiebesök och utbyten. Du möts av engagerade lärare som arbetar med ämnesintegrerade projekt. Fördjupningar inom ekonomiinriktningen Internationell ekonomi: Vill du vara förberedd för att arbeta utanför Sverige efter studierna? I en globaliserad värld är kommunikation och kunskap om ekonomiska drivkrafter allt viktigare. Här ingår kurserna Internationell ekonomi och Engelska 7, vilka ger dig en god förståelse för internationella ekonomiska samband och förbereder för vidare studier såväl i Sverige som utomlands. Den praktikperiod som våra elever de senaste åren genomfört i London har gett dem arbetslivserfarenhet och nya värdefulla nätverk. Global ekonomi: Hur kan företag arbeta med miljö och etiska frågor för att bidra till ett hållbart samhälle? På den Jacob utanför Ernst & Young under hans Londonpraktik Foto: Daniel Brändström 9

10 här fördjupningen kopplas politik och hållbar utveckling ihop med internationell ekonomi. I FN-rollspel får eleverna möjlighet att förstå problematiken och resonera kring fördelning av världens resurser. I dagsläget samarbetar vi med en skola i Shanghai, med vidare planer för framtida utbyte för att du som elev ska få internationella erfarenheter och ökad förståelse för globala frågor. Kreativ marknadsföring: Är du intresserad av form, text och bild? Vill du utveckla din förmåga att strategiskt kommunicera med omvärlden? Strategisk kommunikation är ett sätt att arbeta med effektiva uttryckssätt genom olika medier vilket är nödvändigt för att beröra i en snabbt föränderlig miljö. Att nå dit kräver teoretiskt så väl som praktisk tillämpning, något som inriktningen Kreativ Marknadsföring erbjuder genom kurser och samarbete med näringsliv. Inriktning Juridik Inriktningen ger dig kunskap om de regler och ramar som behövs för att människor och företag ska kunna existera och samverka i ett demokratiskt samhälle. Du lär dig om det svenska rättssystemet och om hur gällande lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Kurserna belyser även svensk rätts förhållande till EU-rätt och Europarätt. I slutet av utbildningen får du under en unik studieresa möjlighet att på plats besöka olika institutioner i Strasbourg/Bryssel för att öka förståelsen för EU och för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. En kombination av ekonomi- och juridikkunskaper ger dig förutsättningar att lösa problem utifrån olika perspektiv och utvecklar din kritiska och analyserande förmåga. Du får även arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla din förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor. Inriktningen omfattar förutom den på ekonomiprogrammet obligatoriska kursen privatjuridik även de juridiska kurserna affärsjuridik samt rätten och samhället. I inriktningen ingår även kurser i filosofi och psykologi, vilka ger dig förutsättningar att identifiera och diskutera juridiska och ekonomiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Hos oss ger inriktningen dig full behörighet till fortsatta ekonomistudier på universitet, eftersom kursen Matematik 3 är obligatorisk. Dessutom ingår Företagsekonomi 2 och Moderna språk. 10

11 En examen från det naturvetenskapliga programmet på Danderyds Gymnasium är ett kvitto på en kvalitetsutbildning som ger dig skjuts rakt in i fortsatta studier och yrkesliv! Vi erbjuder tre inriktningar inom det naturvetenskapliga programmet; Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle. Utbildningarna vänder sig till dig som vill utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt och få en plattform för fortsatta studier och yrkesliv. För att förbereda dig för detta får du på det naturvetenskapliga programmet arbeta med laborationer, fältarbete och undersökande arbetsmetoder. Vi har nyrenoverade laborationssalar och klassrum försedda med teknik som en modern undervisning kräver. Vi anordnar studiebesök och ser till att du får möta forskare och experter verksamma vid olika högskolor och arbetsplatser. Vårt mål är att utbildningen ska stimulera dig till kreativitet, nyfikenhet och analytiskt tänkande. Vi deltar också i den forskarskola som anordnas av Stockholms Universitet. Varje år deltar elever från Danderyds Gymnasium med framgång i internationella olympiader inom matematik, kemi, biologi, fysik och programmering. Natur vetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap ger fördjupade kurser inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inom denna inriktning erbjuder vi två programfördjupningar: Internationell Den internationella programfördjupningen vänder sig till dig som vill kombinera språk och naturvetenskap. I fördjupningen ingår kursen engelska 7 samt fler poäng i moderna språk. Att kunna uttrycka sig på olika språk blir allt viktigare i vår globaliserade värld. För att förbereda dig inför högskolestudier, sker vissa inslag i undervisningen på engelska. Vi varvar traditionell undervisning med ämnesövergripande projekt. Exempel på projekt har varit analys av skolundervisning i världen och vad globaliseringen innebär för oss och andra länder. Inom programmet finns upparbetade internationella kontakter. Med fokus på naturvetenskap har tidigare utbyten skett med Spanien. Skolan har nyligen blivit en certifierad FN-skola och även fått en utbildad EU-ambassadör. 11

12 Natur Denna programfördjupning vänder sig till dig som vill kombinera naturvetenskap med kurser i filosofi och psykologi. Vetenskapsteorier belyses såväl från ett naturvetenskapligt, filosofiskt som ett humanistiskt perspektiv. I den naturvetenskapliga specialiseringskursen får du utforska mer om hur hjärnan och kroppen fungerar. Kursen, som bygger vidare på gymnasiekurserna i kemi, fysik och biologi, läses parallellt med kursen i psykologi. Genom föreläsningar, studiebesök, givna sjukdomsfall, mordgåtor och experimentella försök befäster du dina kunskaper. I denna inriktning övar du upp din problemlösningsförmåga och blir väl förberedd inför vidare studier. Inriktning Naturvetenskap och samhälle Idrott och hälsa Inom inriktning Naturvetenskap och samhälle erbjuder vi en programfördjupning med fokus på människors fysiska och psykiska hälsa. Programfördjupningen heter Idrott och hälsa och har skapats för att garantera dig kurser med fysisk aktivitet under alla dina tre år på gymnasiet. För ökad behörighet till högskolan kan du till exempel läsa Matematik 4 och Fysik 2 inom ditt individuella val. Särskild variant estet Danderyds Gymnasium har fått beviljat från Skolverket att erbjuda en särskild variant av Naturvetenskapsprogrammet. Denna inriktning ger dig möjlighet att kombinera dina naturvetenskapliga studier med utveckling av kunskaper och färdigheter inom något estetiskt ämne. Du kan välja mellan inrikningarna Bild och formgivning, Musik samt Teater. Fördjupningspaketet är designat för att ge samma typ av behörighet som den naturvetenskapliga inriktningen. För mer information, se Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet - Särskilda varianter estet, sidan 14. Klockdjur. Foto: Anna Foberg Naturvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom, se sidan

13 Hur tycker Du att det har varit i matematik och naturvetenskap på högstadiet? Tycker du att det gått för långsamt? Har du fått de utmanande och stimulerande uppgifter du velat ha för att bli ännu bättre? Vill du fördjupa dig inom matematik? Då ska du söka till vår Spetsutbildning Matematikgymnasiet. Den är nationellt erkänd och har funnits på Danderyds Gymnasium i snart 30 år. Det finns 20 stycken gymnasieutbildningar i Sverige som har blivit utsedda av Skolverket att bedriva spetsutbildning. Fyra av dessa är inriktade på matematik. Vår spetsutbildning är den enda i Stockholms län. Matematikgymnasiet är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet. Du läser matematikkurser parallellt och i snabbare takt. I programmet ingår 700 p matematik, fördelade på Matematik 1-5 och två kurser i Matematik-specialisering. Exempel Alla kurser på problem är väl inarbetade som du och vi har ett utvecklat kommer samarbete att med lära Stockholms dig lösa under Universitet. Du får en bättre utbildningen helhetsbild av matematik som ämne. Du får tillfälle att öva kreativt tänkande och möjlighet att bli en bra problemlösare. Hur många fyrsiffriga positiva Våra kurser inom Matematik-specialisering heltal delbara med 9 består är inte av bara utvidgning och fördjupning utan vi tar även upp ämnesområden och perspektiv som sällan berörs inom de van- fyra olika udda siffror? liga matematikkurserna. Utbildningen ger dig ett stort försprång vid fortsatta Vilken studier inom är entalssiffran matematikkrävande i områden. kvoten? Vi erbjuder dig en stimulerande miljö med likasinnade elever. Flera av våra elever når årligen framgångar 2 i både nationella och internationella Är talet matematik- 2020och programmeringstävlingar Du som söker denna ett utbildning heltal? kallas 2020 till en 2010 heldag för antagningsprov där vi testar dina baskunskaper och din problemlösningsförmåga Hur i matematik. många nollor Resultaten slutar talet på dessa prov samt dina betyg från åk 9 ligger till grund för antagningen på? Låt a och b vara de korta sidorna i en rätvinklig triangel. d är diametern hos den inskrivna cirkeln och D är diametern hos den omskrivna cirkeln. Vad är d + D? Spetsutbildning Matematikgymnasiet Riksrekryterande Exempel på problem som du kommer att lära dig lösa under utbildningen Hur många fyrsiffriga positiva heltal delbara med 9 består av fyra olika udda siffror? Vilken är entalssiffran i kvoten? Är talet ett heltal? Hur många nollor slutar talet på? Låt a och b vara de korta sidorna i en rätvinklig triangel. d är diametern hos den inskrivna cirkeln och D är diametern hos den 13 omskrivna cirkeln. Vad är d + D?

14 Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet Särskilda varianter estet Här finns en möjlighet för dig som vill kombinera antingen en naturvetenskaplig eller en samhällsvetenskaplig utbildning med en estetisk inriktning. Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en god grund inför vidare akademiska studier, samtidigt som du får utöva ditt estetiska intresse och utveckla din kreativitet. Utöver den naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga basen, innehåller utbildningarna ett estetiskt grundpaket fördelat över tre år. Studierna i bild, musik och teater görs i grupper som består av elever från både N och S vilket ger dig kontakter som sträcker sig över programmen. Alla som söker nedanstående inriktningar, kommer att bjudas in till ett antagningsprov under vårterminen. Antagningsprovet värderas med en tredjedel och betyget två tredjedelar. Vi sätter provpoäng 160, 240, 320. Elevens betyg minskas med en tredjedel och ersätts med en tredjedel av den erhållna provpoängen. Inriktning Bild och formgivning I inriktningen ligger fokus på det fria konstnärliga skapandet i olika tekniker och material, såväl traditionella som samtida. Du får öva upp ditt kreativa tänkande och har möjlighet att utveckla ditt eget uttryck. Vi jobbar med egna utställningar och utnyttjar möjligheten att ta del av Stockholms aktuella konstscen för att få nya intryck. Inriktning Musik Musikundervisningen strävar efter att stimulera samspel, samarbetsförmåga och att utveckla din kreativitet och självkänsla. Genom konserter och musikprojekt får du möjlighet att i små grupper spela och sjunga pop, visor, blues, rock, musikal och jazz. Kören är ett viktigt inslag i skolans musiktraditioner. Du får också en gedigen flerårig enskild undervisning på ditt huvudinstrument eller som sångare. Inriktning Teater I vår teaterstudio arbetar vi med improvisationer och teknikövningar med syfte att utveckla din förmåga att spela teater och att kommunicera med publiken. Samtidigt som du har roligt utvecklar du scenvana, kreativitet och samarbetsförmåga. Med både allvar och humor prövar vi roller och situationer för att få gamla och nya texter att leva inför publik. Genom att ta del av Stockholms rika teaterliv hittar vi förebilder och får inspiration. 14

15 Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger kunskaper inom ett brett område. Utbildningen behandlar samhällsförhållanden och om samspelet mellan individ och samhälle. Vi tar upp frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö samt hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Samhällsvetenskap Internationell Internationell politik, rika och fattiga länder, bistånd, krig och konflikter, fredsprojekt, globala frågor och organisationer. Låter det intressant? Inriktning samhällsvetenskap internationell innebär att du läser fördjupningskurser såsom internationella relationer, samhällskunskap 3, moderna språk i två år samt engelska 7 inom ramen för programmet. Det finns även möjlighet att läsa mer engelska i årskurs 3 och du kan få förbereda dig inför CAE/TO- EFL-prov. Du behöver alltså inte använda timmar från det individuella valet för engelska 7 om du väljer att läsa den här inriktningen. Kursen ingår redan i programmet. Genom debatter och diskussioner utforskar vi globala frågor under dina tre år på DAGY. Du får jobba med en blandning av undersökande projekt, både lärarledda och drivna av dig som elev. Du kommer även möta en mängd fördjupningar där det finns stort utrymme för att välja ämnesområden. Vi arbetar med källkritik och ger dig redskap att hantera tekniska arbetsverktyg. Du blir väl förberedd för högre studier. Under din studietid kommer du att få vara med i ett större FN-rollspel, möta olika internationella organisationer, göra studiebesök och delta i diskussioner på bland annat Nobelmuseet. Inom ramen för dessa genomför vi för närvarande en studie- och bildningsresa till Tanzania. Efter gymnasiet kan du gå vidare till högskolestudier och kanske välja att studera internationella relationer, statsvetenskap eller varför inte juridik eller psykologi? Inriktningen samhällsvetenskap internationell ger dig en bred bas inför kommande högskolestudier. Inriktning Medier, information och kommunikation Media formar vår världsbild. Utbildningen väcker nyfikenhet och ger kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla 15

16 budskap på ett intresseväckande sätt. Din kreativitet och kommunikation är grunden och vi ger dig verktygen: fotografering blogg, skoltidning, bok webb ljud och rörliga bilder kreativa produktioner, med kritiskt öga, inom allt från webb, reklam och information till nyheter och mycket mer. Du får studera journalistik, information och reklam samt praktiskt pröva textens, bildens och fotots kommunikativa möjligheter. Vi gör många studiebesök och tar del av inspirerande föreläsningar av olika medieaktörer. Med en grundläggande behörighet till högskolan har du en bra grund inför framtiden.som är här NU! Inriktning Beteendevetenskap Samprogrammet med inriktning beteendevetenskap ger dig kunskaper om hur människor utvecklas och påverkas i olika miljöer och sammanhang. Vi studerar kurser som sociologi, pedagogiskt ledarskap, människors miljöer, lärande och organisation samt kommunikation. I dessa kurser berör vi områden som t.ex. mänskliga rättigheter, jämställdhet, likabehandling och hur olika människors levnadssätt kan påverka m.m. Undervisningen syftar till att träna och vidareutveckla dina förmågor både teoretiskt och praktiskt, genom olika former av friluftsliv t.ex. paddling och vandringsturer. Detta är programmet för dig som vill lära dig mer om människors utveckling och hur du kan påverka din omgivning. Särskild variant estet Särskild variant estet ger dig möjlighet att kombinera högskoleförberedande samhällsvetenskapliga studier med utveckling av kunskaper och färdigheter inom något estetiskt ämne. Du kan välja mellan inriktningarna bild och formgivning, musik samt teater. För mer information, se Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet - Särskilda varianter estet, sidan

17 På Danderyds gymnasium har du möjlighet att gå en mindre klass där alla har Aspergers syndrom. Du följer det Naturvetenskapliga eller Samhällsvetenskapliga programmet och har möjlighet att ta del av skolans övriga aktiviteter. Idag pågår verksamheten med en klass i varje årskurs. Du kommer att på olika sätt att förberedas för kommande studier och yrkesval. Du får en mentor som hjälper dig med studieplanen. Alla har tillgång till en egen bärbar dator. Du har tillgång till klassrummet både före och efter själva undervisningen. Klassrummet är givetvis öppet på raster och under lunchen. Vi gör olika studiebesök och dessutom en skolresa. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och små klasser (8-9 elever) i en lugn arbetsmiljö. Lärarna är kompetenta och erfarna och många har jobbat i programmet i många år. I gruppen utvecklas eleverna socialt och kommunikativt med ökade insikter och självförtroende som mål. Natur- eller Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Om du är intresserad av att söka hit så ska du först kontakta oss. Du får sedan komma hit och träffa oss och bekanta dig med skolan. Ansökan sker därefter på vanligt vis genom Rektor: Eva Griffith. Tel: E-post Inriktningsansvarig: Bo Melander. Tel: E-post: Lärare: Ulrika Arvidsson. Tel: E-post: Outi Joelsson. Tel: E-post: Kontakta skolan för mer information om du är intresserad. Inspektionsrapport från Skolverket :3380 Inspektörerna bedömer att innehåll och organisering av undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen är av mycket god kvalitet och att arbetssätt och arbetsformer bidrar till en god inlärningssituation för eleverna

18 Teknikprogrammet Inriktning Design och produktutveckling Teknikprogrammet på Danderyds Gymnasium är en kvalitetsutbildning som förbereder dig väl för framtida högskolestudier och yrkesliv. Danderyds Gymnasium erbjuder en utbildningsväg inom teknikprogrammet. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ett arbetssätt inom teknik och naturvetenskap, där du får träna dig att tänka nytt utifrån framtidens behov av teknik och design. Du får en god plattform för fortsatta högskolestudier. Inriktningen ger dig möjlighet att söka civilingenjörsutbildningar och förbereder särskilt väl för en högskoleutbildning inom industridesign, produktutveckling eller arkitektur. Utbildningen kommer att utveckla dina kunskaper inom matematik, fysik och kemi med fokus på tekniska processer. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med matematiken i centrum. Matematiken är verktyget i såväl allmänna naturvetenskapliga ämnen som fysik och kemi, men även teknikspecifika ämnen som CAD, konstruktion och teknik. Vi satsar på ett entreprenöriellt lärande genom ett projektorienterat och ämnesövergripande arbetssätt. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla idéer, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. På Teknikprogrammet utvecklar du din problemlösningsförmåga samt att skapa produkter ur ett kundperspektiv. Du får arbeta med modern datautrustning och laborationer och undersökande arbetsmetoder är centralt i utbildningen. Vi arbetar med datorstyrd laborationsutrustning i både kemi och fysik. Vi har en ny designstudio som är utrustad med professionella CAD-stationer och en 3D skrivare med kapacitet önskvärd teknik för att arbeta med modern produktutveckling. Inriktning Design och produktutveckling Inriktningen vänder sig till dig som vill kombinera teknik med form och design. Vår ambition är att arbeta med verklighetsanknutna uppdrag i samarbete med företag. Under vårterminen 2014 har vi genomfört ett samarbete med Trafikförvaltningen och Team Tejbrant AB. Med fördjupade kunskaper i form, konstruktion, design och 3Dprogram har våra elever tagit fram förslag på bussväderskydd. 18

19 Nationell Idrottsutbildning Fotboll Danderyds Gymnasium är godkänt av både skolverket och Stockholms fotbollsförbund att bedriva Nationell Idrottsutbildning inom fotboll. Nationell idrottsutbildning fotboll är till för dig som vill satsa på en framtid som fotbollsspelare och utbildningen ges med en tydlig elitidrottskaraktär. Undervisningen erbjuder dig möjligheten att utveckla dina fotbollsmässiga förmågor samtidigt som du läser ett högskoleförberedande program. Vi följer Svenska Fotbollsförbundets studieplan för fotboll i gymnasieskolan. En förutsättning för att läsa NIU fotboll är eleven anses vara kvalificerad att gå utbildningen då det finns ett begränsat antal platser. (Skicka in din ansökan så att den är hos Danderyds gymnasium senast 1/12) Vidare krävs att eleven har betyg för att komma in på ett program kombinerbart med NIU. Fotboll på Danderyds Gymnasium Specialidrott fotboll består av 400p där följande kurser ingår: Idrottsspecialisering 1...(100p) Tränings- och tävlingslära 1...(100p) Idrottsspecialisering 2...(100p) Tränings- och tävlingslära 2...(100p) 200 poäng tas från elevens individuella val och 200 poäng tas från programfördjupningen. Huvudmomenten i utbildningen är: Individuella fotbollsfärdigheter Metodik i anfalls- och försvarsträning Idrottspsykologi Ledarskap Träningslära och näringslära Idrottsskadebehandling Frågor? Kontakta ansvarig för NIU fotboll: Daniel Kalles-Pettersson. Tel: E-post: Varför välja Danderyds Gymnasium? Fotboll på schemat på förmiddagstid under hela gymnasiet. Välutbildade instruktörer med såväl GIH-examen, egna erfarenheter av elitnivå samt kvalificerande utbildningar inom SvFF. Stockholms bästa träningsförutsättningar med naturgräs höst-vår och konstgräs inomhus i RM-hallen vintertid. Båda planerna ligger på skolans område. Här kan du kombinera fotbollsinriktningen med följande program och inriktningar: Ekonomiprogrammet: inriktning Ekonomi fördjupning internationell Ekonomiprogrammet: inriktning Ekonomi fördjupning kreativ marknadsföring Naturvetenskapsprogrammet: inriktning natur Naturvetenskapsprogrammet: inriktning naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet: inriktning beteendevetenskap 19

20 Språk på Danderyds Gymnasium Meritpoäng Vi vill göra dig uppmärksam på att du får meritpoäng för kurs 3 och 4 i moderna språk. Kurs 3 ger 0,5 meritpoäng och kurs 4 ger 1,0 meritpoäng. Mer information om meritpoäng finns på Högskoleverkets hemsida eller på under rubriken Till dig som går i nian. Tyskt språkdiplom På Danderyds gymnasium erbjuds alla elever som läser tyska 4 att pröva för det tyska språkdiplomet Deutsches Sprachdiplom. Denna möjlighet finns på endast 14 skolor i Sverige. Diplomkurs i Engelska Elever med tillräckliga förkunskaper har möjlighet att läsa kursen Engelska 7 (åk 3) med diplominriktning. I kursen, som är unik för Danderyds gymnasium, förbereds du inför språkdiplomen CAE och TOEFL. Därigenom öppnas möjligheter för dig att studera i hela den engelskspråkiga världen. I samband med ditt gymnasieval gör du även ett språkval. Beroende på program läser du antingen 100 eller 200 poäng moderna språk (gäller ej TE). Varje kurs motsvarar 100 poäng och läses under ett läsår. Språkval årskurs 1 Inom ramen för språkvalet har du möjlighet att antingen fortsätta läsa det språk som du läst från årskurs 6 eller påbörja ett nytt språk. Om du vill fortsätta med ditt språk väljer du kurs 3 i det aktuella språket. Önskar du däremot börja med ett helt nytt språk väljer du kurs 1. Danderyds gymnasium erbjuder följande språk inom ramen för språkvalet: Moderna språk 1 Franska 1 Italienska 1 Japanska 1 Kinesiska (mandarin) 1 Spanska 1 Tyska 1 Moderna språk 3 Franska 3 Kinesiska (mandarin) 3 Spanska 3 Tyska 3 Individuellt val årskurs 1 Har du läst ytterligare ett språk på högstadiet (elevens val) och önskar fortsätta med det, väljer du det språket som individuellt val (moderna språk 2). Följande kurser erbjuds som individuellt val*: Franska 2 Kinesiska (mandarin) 2 Spanska 2 Tyska 2 *Kurser inom det individuella valet startas under förutsättning att det finns tillräckligt många sökande. 20

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T 2015/16 SPYKEN AUG/ SEPT Välkommen Välkomstdagar med grillkväll på gården och teambuldingaktiviteter för de nya ettorna SEPT Ven-resa NA1orna NA1orna åker på exkursion till Ven OKT 24 FN-dagen SA-programmet

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor TIBBLE STUDENT 2016 7 Program 15 inriktningar LEDAREN En skola för Din framtid! I juni 2016 tar Du studenten och får gymnasieexamen. Alla människor vill lyckas, det är vår övertygelse. Redan här och nu

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00 Öppet hus 4 dec & 3 feb kl 18.00 Student 2018 vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens vå r v ision Vår skola utmärks av öppenhet, respekt och förtroende Lärandet uppfattas som meningsfullt Kompetens,

Läs mer

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet!

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! MAGASIN UTGIVET AV KARLBERGSGYMNASIET ÅMÅL 2014/15 HUR SÖKER JAG? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? LÄS MER PÅ PROGRAMSIDORNA PROGRAM & PROFILER vi erbjuder dig

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN. Katedralskolan 2010/11

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN. Katedralskolan 2010/11 KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN Katedralskolan 2010/11 Katedralskolan modern sedan 1000-talet Känner du till det allra minsta om Katte blir du kanske förvånad nu. Katedralskolans starkaste tradition är nämligen

Läs mer

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad 2 Nacka gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad Ekonomiprogrammet 8 Ekonomi 9 Juridik NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014 El- och energiprogrammet 10 Dator- och kommunikationsteknik

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer