COOLTAB cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok"

Transkript

1 COOLTAB cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1

2 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets underhåll 6 Skapa ett Google-konto 6 Användning av pekskärmen 6 Tabletin konfigurointi 6 Ansluta till internet via Wi-Fi (trådlöst nätwerk) 7 Ansluta till internet via 3G Dongle (USB-Modem) 7 Grundläggande användning 7 Slå tabletten på / av 7 Låsa / låsa upp pekskärmen och knapparna 7 Användning av meddelandepanelen 8 Lägga till applikationer på startskärmen 8 Lägga till Widgets på startskärmen 8 Flytta objekt på startskärmen 8 Skapa mappar på startskärmen 8 Ta bort objekt från startskärmen 8 Öppna program 8 Nyligen använda program 8 Multikörning 8 Hantering av program 8 Systeminställningar 9 Trådlös dataöverföring och nätwerk 9 Tablettens ljudinställningar 10 Tablettens skärm 10 Apparatens förvaring 10 Batteri 10 Applikationer 11 Personligt, konton och synkronisering 11 Personligt, positioneringstjänster 11 Personligt, säkerhet 11 Personligt, språk och inmatning 12 Personligt, säkerhetskopiering och återställning 12 System: datum och tid 13 System: tillgänglighet 13 System: utvecklingsalternativ 13 Tablett 13 Förinstallerade program 13 Adobe reader 13 Aldiko 14 Webbläsare 14 Kalkylator 14 Kalender 14 Kamera 15 Klocka 15 Välja dokument 15 Nedladdningar 15 E-post 15 Filhanteraren 15 Galleri 16 Hi-Q MP3 Recorder 16 Kartor 16 Musik 16 Anslut tabletten med en dator 17 2

3 Felsökning 17 3G Dongle (USB-Modem). Denna tablett stöder följande 3G Donglar 18 Tekniska data 18 Håll dina personliga och viktiga data säkra 19 Säkerhetsinstruktioner 19 Nationella begränsningar 20 Försäkran om överstämmelse 21 Upphovsrättsskyddat material 21 Slutanvänd utrustning 22 Bäste kund Grattis till ditt köp av denna Lenco produkt. Kvalitet och användbarhet är vår högsta prioritet. För att säkerställa maximal njutning har vi använt de bästa material och komponenter för produktens tillverkning. Läs alla säkerhetsföreskrifter och begränsningar noga innan du använder tabletten. Obs! Denna handbok är tryckt före utvecklingen av produkten. om du vill förbättra funtionernas användbarhet, använd produktens egenskaper i stället för manualen. I sådana fall motsvarar manualen in te helt de faktiska produktegenskaperna. Lenco ansvarar inte för indirekta förluster. Kartongens innehåll Denna tablett har monterats med stor omsorg. Om någon del av komponenter saknas, kontakta din återförsäljare. Kontrollera att följande delar finns med: 1 x Tablett 1 x Nätadapter 1 x USB-kabel 1 x USB-kabel för mottagning 1 x Snabbstartsguide 3

4 Tablettens kontroller Kamera A Volymknapp B SD-kort C Volymknapp + D Likspänningsanslutning (5V) A C D E F G B E F G USB-port Hörsursuttag Strömbrytare (ON/OFF) Volymknapp +: höjer ljudvolymen. Volymknapp : sänker ljudvolymen. Mikro-SD-port: Sätt in SD-minneskortet i denna port. Likspänningsanslutning (5V): anslut nätadaptern här för laddning av det interna batteriet. Reset-knapp: Tryck på denna knapp om tablettens funktioner låser sig. Yryck på Reset-knappen med något spetsigt föremål, som t.ex. pappersklämmare. USB-port: Anslut en USB-kabel till porten för att skapa en förbindelse mellan tabletten och datorn. ON/OFF-knapp: Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder för att slå strömmen på eller av. Du kan ställa tabletten i vänteläge med ett kort tryck på knappen. Om tabletten är i vänteläge, tryck kort på knappen för att slå på strömmen. 4

5 Startkärm 1. Tillbaka-ikon: tryck på ikonen för att återgå till föregående skärm. 2. Hem-ikon: tryck på ikonen för att återgåt till startskärmen (programmet fortsätter att köras i bakgrunden). 3. Multifunktion-ikon: tryck på denna ikon för att markera alla program på skärmen som är aktiva. Öppna önskat program genom att trycka på det. 4. Alternativ-ikon: tryck på ikonen för att öppna alternativen för skärmen eller programmet. 5. Klocka-ikon: visar aktuell tid. 6. Batteristatus: denna indikator visar hur mycket ström som finns kvar innan batteriet bör laddas. Om laddaren är ansluten, visar indikatorn också laddningen. 7. Programmeny-ikon: tryck på ikonen för att öppna programmenyn (app). 8. Röstkontroll-ikon: använd ikonen för att aktivera röststyrningen. 9. Google-sökning: tryck på denna ikon för att öppna Google-sökning. Denna tablett har flera startskärmar. Sätt pekfingret på skärmen och håll det där. Flytta sedan fingret åt vänster eller höger för att gå till nästa eller föregående skärm. Att starta Var användes tabletten Lämna aldrig tabletten i direkt solljus eller annat starkt ljus. Skärmens visning är behagligt i mjukt ljus. Se alltid till att inget direkt solljus träffar skärmen. Placera tabletten på ett stabilt underlag för att förhindra den från att falla nör den inte används. Förvara tabletten så att ingenting kan falla på den, eftersom en tung vikt kan skada den eller bryta skärmen. Förhindra små föremål från att hamna i omhöljets ventilationseller andra öppningar. Ladda batteriet Viktigt: Den nya tablettens batteri är inte fulladdat. Ladda batteriet minst 8 timmar innan du använder tabletten för den första gången. Om batteriet inte ät fulladdat före första användningen, kan batteriets livslängd förkortas. Anslut nätadaptern till vägguttaget innan du ansluter laddkabeln till tabletten. : symbolen tänds på skärmen när du startar laddningen. När batteriet är fulladdat är symbolen enligt följande: 5

6 Tabletten kan användas under laddning. Detta förlänger dock laddningstiden och förkortar batteriets bruksålder. Obs! Du kan också använda USB-kabeln för att ladda batteriet. Laddningen kräver då längre tid. Obs! Om batteriet är helt urladdat fungerar tabletten inte under laddningens första 30 minuter. Batteriets skötsel Observera nedanstående råd för att maximera batteriets livslängd: Använd tabletten minst en gång i veckan. Ladda batteriet regelbundet. Låt inte batteriets ström vara låg under en lång tid. Håll tabletten på avstånd från värme-genererande källor. Skapa ett Google-konto Du måste ha ett Google-konto om du vill använda tablettens online-applikationer, ladda ner program etc. Skapa ett Google-konto på Användning av pekskärmsfunktion Välj ett objekt genom att peka på skärmen. Öppna sedan det valda programmet genom att peka på det två gånger. Tryck och håll fingret på skärmen för att öppna extra alternativ. När du redan är i app-menyn, håll fingret på applikationen. Tabletten skapar då en genväg till startskärmen. För att navigera i menyn, fytta pekfingret snabbt upp, ner, åt vänster eller höger. Peka på önskat objekt och dra det till en ny plats. Tablettens konfigurering Viktig anmärkning: Kontrollera innan du konfigurerar, att det finns en internet-anslutning. Sätt på strömmen till tabletten Sätt på strömmen genom att hålla strömknappen nedtryckt 5 sekunder. Vänta tills tabletten har startat. Det kan ta några minuter. Öppna sedan startskärmen genom att flytta cirkeln till lås-ikonen. 6

7 Anslutning till internet via Wi-Fi (trådlöst nätwerk) Öppna systeminställningarna genom att trycka på options ikonen och välj systems settings i menyn. Gå nyt till WIRELESS & NETWORKS-menyn, peka på Wi-FI och håll fingret nedtryckt. Flytta sedan fingret åt göger så att löparen ändras till ON. Tabletten börjar nu skanna efter nätverk. Välj din åtkomstpunkt. Agne lösenordet (om det behövs). Välj ansluta. Om du har ett dolt nätverk, välj ADD NETWORK och följ instruktionerna på skärmen. Anslutning till internet via 3G Dongle (USB-Modem) Viktig anmärkning: Denna tablett stöder inta varje 3G Dongle. Kontrollera kompabilitetslistan för 3G Dongle. Installera SIM-kortet i 3G Dongle. Anslut USB-mottsgningskabeln till Dongle. Öppna systeminställningarna genom att peka på options ikonen och välj systems settings i menyn. Markera mer... Välj mobilnät. Sätt på mobidata. För att göra detta, markera kryssrutan bakom data enabled. Nu kan du konfigurera Dongle. Obs! Denna handbok beskriver inte donglens inställning, eftersom detta beror på operatören och den ansutna Donglens typ eller märke. Symbolen visas på skärmen när tabletten är ansluten till ett 3G-nät. Om ikonen är grå, betydet det att Dongle skannar i nätverket (den är inte ansluten). Symbolen visas på skärmen under dataöverföring. Grundläggande åtgärder Ström på/av Tryck på strömbrytaren i 5 sekunder för att använda tabletten. När tabletten har startat (det tar några minuter), öppna startskärmen genom att flytta cirkeln ovanpå låset. Du kan stänga av tabletten genom att trycka på strömknappen i 5 sekunder när LCD-bakgrundsljuset lyser (det spelar ingen roll, om skärmen är låst eller inte). Bekräfta att du vill stänga av tabletten eller avbryta kommandot. Tryck på strömbrytaren när bakgrundsbelysningen lyser, tryck på strömbrytaren för att växla till vänteläge. När skärmen är svart, tryck på strömbrytaren för att aktivera tabletten från vänteläge. Låsa/låsa upp pekskärmen och knapparna När tabletten inte används under en viss tid, kommer enheten att växla till vänteläget automatisk. Genom att trycka på ON/OFF-knappen växlar tabletten automatisk till vänteläge. För att låsa upp skärmen, tryck på ON/OFF-knappen och flytta llåset inom cirkeln till det öppnade låset. 7

8 Användning av meddelandepanelen Peka på tidssymbolen i meddelandepanelens nedre högra hörn för att öppna panelen. Peka på meddelandepanelen för att få snabb tillgång till de mest användbara inställningarna. Lägga till applikationer till startskärmen Öppna app-menyn, peka på ett program och ta inte bort fingret innan det har kopierats till startskärmen. Lägga till Widgets till startskärmen Widgets är små program på startskärmar dom visar användbara funktioner och information. Utför följande åtgärder för att lägga till widgetar till startskärmen. Öppna programmenyn. Tryck på Widgets-fliken. Tryck och håll fingret på en widget för att skapa en genväg på startskärmen. Flytta objekt på startskärmen Tryck på en ikon och håll fingret nedtryckt för att flytta ikonen. När du flyttar den åt höger eller vänster sida av startskärmen, visas ikonen på näste eller föregående skärm. Flytta ikonen till den mapp där du vill spara den. Skapa mappar på startskärmen Flytta applikationen på toppen av det andra programmet. Tabletten skapar nu en mapp på startskärmen som innehåller båda programmen. Ta bort ett objekt från startskärmen Tryck på ett objekt och håll fingret på det. Ta bort objektet genom att flytta det till X remove. Öppna program Tryck på ett program på startskärmen för att öppna det eller välj apps-menyn och klicka sedan på programmet. Du kan ladda ner program från app store eller via internet för att förbättra funktionaliteten i din tablett. Nyligen använda program Välj ikonen för att visa listan över nyligen använda program. Välj ett program för att öppna det. Multikörning Du kan köra olika program samtidigt, så det är möjligt att göra mer än en uppgift på samma gång. Detta kallas för multikörning. Välj när du arbetar i ett program och öppna sedan en annan applikation. Hantera program Välj först options ikonen och sedan manage apps i det nedre högra hörnet av skärmen för att öppna programverktyget. Den nedladdade fiken visar de program som du har installerat på tabletten. Fliken onsd card visar de på SD-kortet installerade programmen. Fliken running visar de program som nu körs (se kapitel multikörning). Varje löpande program använder en viss mängd processor- och minneskapasitet. För att hålla hastigheten konstant på tabletten, öppna endast de program du verkligen behöver. Fliken all visar alla program oavsett placering. När du klickar på en av följande flikar: downloaded, SD card eller all, visas programinformationen med följande alternativ: Force stop : dett alternativ dödar applikationen. alternativet är användbart när applikationen är i gång, men inte efter detta. Uninstall : detta alternativ tar bort programmet från tabletten. Disable : tar bort programmet. Med denna funktion är det möjligt att stänga applikationer som t.ex. tangentbord, internet webbläsare etc. Funktionen gäller endast för förinstallerade applikationer. Clear data : detta alternativ raderar alla data som lagrats i applikationer som, konton/lösenord, filer, databaser och inställningar. 8

9 Move to SD card : detta alternativ ökar det inre minnet, eftersom applikationen lagras på SD-kortet. Om inget SD-kort är isatt, kan applikationen inte användas. Clear cache : raderar det inre cache-minnet som t.ex. sparade webbsidor på internet-webbläsare. Launch by default : alternativet väljer standardapplikationen. Till exempel: om du har installerat två foton och vill använda A-fotot i stället för B, välj A som lanseras då som standard. I fliken running visas följande alternativ: Stop : detta alternativ stoppar programmet. Det sparar minne och processorkapasitet, eftersom applikationen inte kommer att vara tillgänglig för multikörning längre tills den startas om. Report : om det uppstår något fel under användningen av programmet, välj detta alternativ för att skicka en rapport till skaparen, vilket möjliggör problemets analysering. Systeminställningar Tryck på options ikonen på startskärmen och sedan på systems setting för att öppna systemiställningarna. Trådlös dataöverföring och nätwerk Wi-Fi (trådlöst nätwerk) Flytta Wi-Fi-baren till off inställningen för att avaktivera Wi-Fi-antennen. Flytta Wi-Fi-baren till on inställningen för att aktivera Wi-Fi-antennen. Antennen börjar söka efter nätwerk automatiskt. Alla tillgängliga Wi-Fi-nätwerk visas när Wi-Fi-antennen är aktiverad. Peka på nätet du vill ansluta. Nätwerk med lås kräver ett lösenord. Inställningen connected, om du är ansluten till ett nätwerk. Tryck på scan i skärmens högra övre hörn för att uppdatera webb-listan. Tryck på add network för att manuellt lägga till ett nätverk (dolda nätverk) etc.). Fråga nätverksadministratören för önskad information om nätverksinställningar. Tryck på options för att öppna de avancerade inställningarna. Data usage, mobile data Här kan du aktivera eller inaktivera mobildata som fungerar via 3G Dongle (USB-Modem). Obs: detta är endast för mobildata via 3G Dongle så dessa inställningar påverkar inte Wi-Fi. Flytta mobildatabaren till off för att avaktivera mobildata. Flytta mobildatabaren till on för att aktivera mobildata. Data usage, Set mobile data limit Markera kryssrutan för att ställa in en gräns för mobildata. Det är nyttigt att ha en datagräns för 3G Dongle (USB-Modem). Data usage, Data usage cycle Här kan du ställa in dagen för en ny datagräns. Ställ cykeln på 15, om du vill ha en ny datagräns månadens varje femtonde dag. Data usage, the data graph Följ instruktionerna nedan för att föstå hur en datagräns fungerar. Obs: detta exempel bygget på en 1GB datagräns månatligen, börjande från månadens första dag. Flytta den första vertikala linjen till början av diagrammet för att täcka hela månaden. För att ställa in en varning när 80% av data har använts, flytta den horisontella linjen till 819MB 80% 1 GB). Vi vill inte korsa gränser för 1GB så den röda horisontella linjen är satt på 1.0GB. Obs! Du kan ställa in gränserna även manuellt genom att trycka på siffror. 9

10 More..., airplane mode! Airplane-läge är tillgängligt på denna tablett. Vid användningen avbryts många av tabletten signalöverförande funktioner - vilket hindrar tabletten att skicka eller ta emot data, men tillåter samtidigt användingen av andra funktioner som inte kräver signalöverföring (t. ex. spel, inbyggd kamera, MP3-spelare). Sätt ett märke i kryssrutan för att aktivera airplane-läget. More..., VPN! Virtual Private Network (VPN) är ett privat datornätverk som ansluter fjärrkontrollen och andra nätverk (och ofta geografiskt separerade) främst genom offentliga kommunikationsinfrastukturer som internet. Kontakta din administratör för att installera en VPN-anslutning. More..., mobile networks! Här kan du ställa in din 3G Dongle (USB-Modem). Läs instruktionerna för 3G Dongle för att lära hur man gör inställningarna i tabletten. More.., 3G support information! Peka på ikonen för att visa en lista över de 3G Donglar som stöds. TABLETTENS LJUDINSTÄLLNINGAR Volume limit: merkera den här kryssrutan för att begränsa den maximala ljudvolymen. Funktionen minimerar risken för hörselskada. Varning: Långvarande exponering för höga ljud kan leda till tillfällig eller permanent hörselskada. Volumes: peka på denna ikon för att öppna ljudmixrn. Här kan du ange den utgående volymen per källa. Ringtones & notification: möjliggör inställning av ringsignal och meddelandets ton. Tryck på ringtone & notifications. Välj sedan önskad ton i listan och klicka på OK för inställning. System touch sounds: när du sätter ett märke i kryssrutan hör du en ljudsignal varje gång när du pekar på skärmen. System, screen lock sound: när du har satt ett märke i kryssrutan hör du en ljudsignal varje gång du låser/låser upp skärmen. TABLETTENS SKÄRM Brightness: möjliggör inställning av skärmens ljusstyrka. Ju mer ljusstyrka du lägger till, desto tydligare blir skärmen. Högre ljusstyrka använder dock mer batterikraft. Flytta reglaget åt vänster för att sänka ljusstyrkan och åt höger för att öka den. När den önskade nivån är inställd, tryck på OK för bekräftelse. Wallpaper: ställer in bakgrundsbilden för startskärmen. Det finns tre alternativ. Live wallpapers: dessa är variabla bakgrundet, såsom en fisk som simmar i vatten. Super-HD player: dessa är förinställda bakgrundsbilder med hög upplösning. Wallpapers: dessa är förinställda bakgrunder. Device, storage Ilmaisee muistitiedot. Käytettävissä on joitakin muistinhallintaominaisuuksia, kuten erase SD card (pyyhi SD-kortti). Auto-rotate screen: om kryssrutan är markerad, kommer skärmen att svänga i vågled alltid när du vänder tabletten. Sleep: genom att aktivera sleep funktionen, ställs tabletten i sömnläge och skärmen slocknar efter en förinställd tidsperiod. Font size: ställer i teckenstorlek. Välj normal för normal teckenstorlek. 10

11 Accelerometer coordinate system: accelerometern registerar plötsliga rörelser. Vissa program och många spel använder denna egenskap. Välj default coordinate system, om du vill använda egenskapen i alla program. Välj special coordinate system, om du vill använda egenskapen endast för att spela. Screen adaption: när denna egenskap aktiveras, anpassas skärmen automatiskt enligt tablettens storlek. Vissa progran syns på fel sätt, om egenskapen har avaktiverats. Device, storage Detta visar minnesinformation. Vissa minnesegenskaper är tillgängliga: som n erase SD card (radera SD-kort). Device, battery Visar batteristatus. Device apps Här kan du hantera de applikationer som installerats och körs. Fliken downloaded visar de på tabletten installerade applikationerna. Fliken on SD card visar programmen som är installerade på SD-kortet. Fliken running visar de applikationer som körs (se stycket multikörning ). Varje löpande applikation använder mycket processoreffekt och minneskapasitet. Ju färre program är öppna, desto snabbare är tabletten. Fliken all visar alla applikationer oberoende av var de befinner sig. När du klickar på en applikation i en av följande flikar: downloaded, on SD card eller all, kommer applikationen samt följande alternativ att visas: Force stop : tvingar programmet att stänga. Detta är användbart när en applikation är igång, men fungerar inte längre. Uninstall : detta alternativ tar bort applikationen från tabletten. Disable : Det här alternativet inaktiverar en app. Med denna funktion är det möjligt att inaktivera program som tangentbordet, webbläsare etc. Funktionen är tillgänglig endast för de förinstallerade programmen. Clear data alternativet raderar alla data som lagrats i applikationen: accounts/passwords, files, databases and settings (konton, lösenord, filer, databaser och inställningar). Move to SD card : det här alternativet rensar det inre minnet eftersom programmet flyttas till SDkortet. Applikationen kaninte användas om inget SD-kort finns i kortöppnigen. Clear cache : alternativet tömmer cache-minnet, t.ex. lagrade webbplatser på internetläsare. Launch by default : alternativet kan användas för att välja ett standardprogram för vissa åtgärder. Till exempel, om du har installerat två foton och vill använda fotot A i stället för B, välj A som lanseras som standard efter detta. I fliken running visas följande alternativ: Stop : detta alternativ stoppar appen. Applikationen är inte tillgänglig för multikörning innan du har startat den på nytt. Detta sparar minne och processorkapasitet. Report : om det uppstår något fel under användningen av programmet, väljer du detta alternativ för att skicka en rapport till skaparen för att analysera problemet. PERSONAL, ACCOUNT & SYNC Visar din kontoinformation. Om du har valt sync all information och trycker t.ex. på din agenda, kan du synkronisera kontakter och e-post med ditt online-konto, dator, smartphone osv. Obs: varje enhet stöder inte synkroneringsfunktionen. Aktivera synkroneringsfunktionen genom att flytta balken till skärmens övre högra hörn. Genom att trycka på add account kan du lägga till extra konton på tabletten. PERSONAL, LOCAL SERVICES Här kan du ställa in lokaliseringstjänster. Tjänsterna aktiveras genom att sätta ett kryss i rutan. Eftersom utformningen av denna skärm beror på de installerade apparna, ignorerar denna bruksanvisning detta ämne. Samtliga lokaliseringstjänster ingår med en beskrivning av deras krav och funktioner. PERSONAL, SECURITY Screen lock: ställer det föredragna sättet att låsa upp skärmen. None : du behöver inte låsa upp skärmen. Move to set as default : dra låset till det öppnade hänglåset för att öppna upp skärmen. 11

12 VIKTIGT! Nedan nämda skyddsmetoder kan inte tas bort eller ogöras, om du inte har access-koder längre. När du skyddar din tablett med en av nedan nämda metoder och glömmer eller tappar bort mönstret, PIN-koden eller lösenordet, är det omöjligt att låsa upp tabletten. Mönster: rita ett mönster för att låsa upp skärmen. PIN: ange en kod (minst 4 tecken). Lösenord: ange ett lösenord som innehåller minst 4 tecken. Owner info: skärmen visar ägarens information, om tabletten är låst. Encrypt tablet: Ställer datakryptering. När krypteringen är inställd, behövs krypteringskoden för att få tillgång till och använda data. Utan denna kod kan tabletten inte användas. VIKTIGT! Nedan nämda skyddsmetoder kan ite tas bort eller ogöras, om du har glömt eller tappat bort krypteringens öppningskod. För att starta krypteringsprogrammet, anslut tabletten till strömkällan. Batteriet bör vara fulladdat för detta. Passwords: när alternativet make passwords visible är aktivt, visas alla lösenord efter att de har angetts. Skrivtecknen är synliga endast kort, om detta alternativ är avstängt. Device administrators: om det finns fler aktiva konton på tabletten, kan du ställa in rättigheterna per användare. Se accounts & sync för ytterlig information. Unknown sources: denna funktion äe inaktiv som standard. En del av marknadens program kan inte installeras, om denna funktion är inaktiv. Då det är möjligt att installera endast Google-lisenserad programvara i tabletten. Aktivera denna funktion om du vill installer programvara från andrta utvecklare. Obs! Var försiktig när du installerar programvara från andra utvecklare, se alltid till att du kan lita på utvecklaren. Trusted credentials: visar alla certifikat som är betrodda av dig eller Android. Install from SD card: installerar alla referenser som finns lagrade på ett SD-kort (t.ex. exporterade referenser från en annan enhet). Clear credentials: tar bort alla referenser och börjar bygga databas. Använd den här funktionen, om tabletten innehåller en oönskad referens och du vet inte vilken det är. PERSONAL, LANGUAGE & INPUT Language: ställer språket på din tablett. Välj önskat språk ocj bekräfta det genom att peka. Spelling correction: markera kryssrutan för automatisk stavningskorrigering och personlig ordlista. Här kan du kontrollera och hantera din personliga ordlista. Default: ställer in tangentbordet som standard. Android keyboard: öppna inställningen för att ställa in extra alternativ. Kryssrutan baseras på funktionsbeskrivningar. Google speech-to-text: markera kryssrutan för att aktivera funktionen. Öppna inställningen fär att ställa in extra alternativ. Alla alternativ baseras på egenskapsbeskrivningar. Japanese IME: öppnar inställningsläget för extra alternativ. Kryssrutan baseras på beskrivning av funktionerna. Chinese: öppnar inställningsläget för extra alternativ.kryssrutan baseras på beskrivning av funktionerna. Voice search: ställer ljudinställningarna. Pointer speed: justerarpekarens hastighet. Dra reglaget åt vänster för att minska pekarhastigheten eller till höger för att öka den. Tryck på OK för bekräftelse. 12

13 PERSONAL: BACKUP & RESET Back up my data: markera kryssrutan om du vill säkerhetskopiera alla app, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Googles servrar. Backup account: visar vilka uppgifter finns i back up-kontot. Automatic restore: markera kryssrutan för att återställa säkerhetskopierade inställningar och data när du installerar en app. Factory data reset: peka på denna ikon för att göra en fabriksdataåterställning. VIKTIGT! Alla data kommer att förloras när fabriksdatat återställes. SYSTEM: DATE & TIME Automatic date & time: markera kryssrutan när du vill använda tid och datum som tillhandahålles av nät- eller tjänsteleverantören. Automatic time zone: markera kryssrutan för att använda tidszonen som bestäms av nät- eller tjänsteleverantören. Set date: ställ in datum genom att peka på set. Set time: ställ in klocktid genom att peka på set. Select time zone: ställer in tidszonen. Peka på tidszonen du vill ställa in. Use 24-hour format: sätt ett kryss i rutan om du vill använda 24-timmars klocka. Select date format: ställer in datumformatet. Peka på formatet du vill ställa in. SYSTEM: ACCESSIBILITY Large text: markera kryssrutan för att förstora fonten. Auto-rotate screen: när kryssrutan är markerad, roterar skärmen när du vänder tabletten. Speak passwords: tabletten uttalar de inmatade orden när denna kryssruta är markerad. Touch & hold delay: välj denna peka och håll inställning, om du har svårigheter i att följa skrivhastigheten. Install web scripts: tillåter eller tillåter inte användaren att installera webb-skripter. SYSTEM: DEVELOPER OPTIONS Denna funktion är mycket avancerad, varför vi har valt att inte beskriva den i denna bruksanvisning. Användare som inte förstår funktionen inte bör använda den. VIKTIGT! Garantin på alla aspekter med undantag hårdvaran, upphör om denna funktion används. SYSTEM: ABOUT TABLET Här visas all information om tabletten, dvs. vilken programversion är installerad etc. FÖRINSTÄLLDA APPS Alla förinställda apps hittas i apps-menyn. Öppna apps-menyn för att kontrollera dem. Obs! En del av programmen kräver en Internet-anslutning för att fungera eller för att låta alla funktioner i ett program fungera. Viktigt! Denna bruksanvisning har skrivits före produktutvecklingen, så det är möjligt att vissa program fungerar annorlunda än den här handboken beskriver. De kan vara av en senare version, ersätta av en annan version eller iknte ens installerade. 13

14 Adobe reader Öppnar pdf-filer. Fliken recently viewed visar de nyligen tittade filerna och fliken PDF-fliken visar alla pdf-filer som äer lagrade på tabletten. Peka på en fil för att öppna den. Aldiko Aldiko är en E-book-läsare. Du ser alla böcker som är installerade i hyllan. Peka på huset i Aldiko menyns övre vänstra hörn för att öppna Aldiko hem-menyn. Öppna E-Book store genom att peka på köpkortet. I biblioteket kan u välja önskad bok genom att peka på den. Du kan öppna andra alternativ genom att peka på alternativsikonen. Progress bar : dra balken för att söka efter en viss punkt i boken. go to : välj denna ikon för att gå till innehållsförteckningen, eller för att gå till ett bokmärke. I detta meny kan du också lägga till bokmärken. Day / night : användes för att aktivera/inaktivera nattläget. Settings : öppnar avancerade E-Book-inställningar som, teckenstorlek och ljusstyrka. More : delar boken eller öppnar hjälpmenyn. BROWSER Använd denna app för Internet-sökning. Nummer Funktion Öppnar en ny flik. Stänger nuvarande flik. Gå tillbaka till föregående eller nästa webblats i webbläsarens historia. Ladda sidan på nytt. Ändras till ett X, om sidan inte kan laddas. Ange webbadress eller sökord. Alternativen för webbläsaren. Visar favoriter, historia och sparade sidor. Aktiverar URL-fältet. Sparar den aktuella webbsidan som favorit. Följande alternativ är tillgångliga för surfning. Du kan zooma genom att sätta ett finger av varje hand på skärmen. Bilden minskar genom att flytta fingrarna mot varandra och förstoras genom att flytta fingrarna bort från varandra. Ny incognito flik i webbläsarens alternativmeny. Webbinformationen sparas inte när du använder incognito fliken. Obs! Nerladdade filer lagras i tablettens interna minne. CALCULATOR Du kan använda tabletten också som en kalkylator. CALENDAR Denna funktion låter dig skriva in alla dina möten. Logga in via ditt Google-konto för en automatiserad synkronering med alla dina andra enheter. 14

15 Obs! Se systemets inställning för Sync-konfiguration. CAMERA Tagning av bilder Peka på för att ta bilder. Alla bilder sparas automatiskt. Peka på den lilla bilden i skärmens övre högra hörn för att kunna titta på önskad bild. Flytta O mot + märket för att zooma in. Flytta O mot märket för att zooma ut. Tryck på de tre balkarna efter märket för att öppna kamerainställningarna. Spela in video Tryck på symbolen för att växla till videoläge. Tryck på symbolen för att starta inspelningen. Tryck på symbolen för att stoppa inspelningen. Alla videoklipp sparas automatiskt. Tryck på den lilla bilden i övre högra hörnet för att se videoklippet. Fytta O mot + märket för att zooma in. Flytta O mot märket för tt zooma ut. Tryck på de tre balkarna efter märket för att öppna kamerainställningarna. CLOCK (Klocka) Klockan är idealisk för att visa tiden eller för att ställa en väckning (eller annat larm). Tryck på clock för att visa klockan på startskärmen. Peka på set alarm för att ställa in ett alarm. DOCUMENTS TO GO Med denna app kan du se många olika dokumenttyper samt e-postbilagor, som kan lagras på tabletten. DOWNLOADS (Nerladdningar) Möjliggör kontrollering och hantering av alla nerladdade filer. Peka på en fil för att se alternativen, t.ex. install app tai move to another folder. (e-post) Den förinstallerade e-posten stöder AMTP och POP3 e-postkonton. Eftersom konfigurationenm av denna app beror på din e-postleverantör, beskrivs dess installering inte i handboken. Om du behöver hjälp med att konfigurera ditt e-postkonto, kontakta din administratör eller tjänsteleverantör. Ingående post Gå till inkorgen och öppna önskad e-post genom att peka på den. Du kan öppna en bilaga genom att peka på open eller lagra den på SD-kort genom att peka på save. Peka på reply eller reply to all, om du vill svara. Skriv sedan meddelandet du vill skicka. Klicka på send, om du vill skicka meddelandet omedelbart eller på drafts, om du vill spara det. Klicka på delete, om du vill radera e-postmeddelandet. Skriva ett nytt e-postmeddelande Välj inkorgen, tryck på meny-knappen ---> write. Tryck på send to och ange mottagarens e-postadress. Skriv önskat ämne på poismeddelendets rubrikrad. Tryck på write option för att skriva ditt personliga meddelande. Tryck på menyknappen ---> peka på send. 15

16 File manager (Filhantering) Med filhanterar-appen kan du hantera alla filer på din tablett. Välj önskat alternativ genom att peka på skärmen. Peka två gånger för att öppna en app. Tryck och håll fingret på skärmen för att öppna extra alternativ. Filernas hanteringsoptioner finns på övre balken. Peka på ikonen för att gå till föregående mapp. Peka på ikonen för att visa alla filer och mappar på det interna minnet. Peka på ikonen för att visa alla filer och mappar på SD-kortet. Peka på ikonen för att visa alla filer och mappar på USB-stickan. Peka på ikonen för att visa alla bilder. Peka på ikonen för att bearbeta information eller för att säkerhetskopiera alla installerade program. Peka på ikonen för att lägga till, ta bort, kopiera eller flytta filer till eller från en mapp. GALLERY Öppna denna app för att titta på alla dina bilder och filmer. Peka på ett object för att visa det. Använd fingrarna för att zoma in eller ut genom att placera 2 fingrar på skärmen och flytta dem mot varandra eller bort från varandra. I det övre vänstra hörnet kan du titta på och sortera filer påföljande sätt: Album, Locations, Date, People tai tags. I det övre högra hörnet kan du peka på kameraikonen för att växla kamera. Peka på optionsikonen för extra alternativ. HI-Q MP3 RECORDER Med denna app kan tabletten användas som ljudinspelare. När du startar appen, kontrollerar den automatiskt om den inbyggda mikrofonen fungerar. Om den gör det, tryck på continue för att fortsätta till inspelningsläge. Inspelningen startat genom att trycka på och stoppas genom att trycka på. Tryck på symbolen för att välja en lista med alla inspelade filer. Öppna inspelningsmenyn genom att trycka på. Alla inställningar har en beskrivning av vad de gör och hur de fungerar. Därför finns ingen beskrivning i denna manual. 16

17 MAPS Med denna app kan du besöka hela världen med din tablett. Flytta snabbt uppåt, nedåt, ät vänster eller höger för att bäddra genom kartor. Tryck två gånger på en plats för att zooma in på den punkten. Du kan också använa fingarna för att zooma in genom att placera 2 fingrar på skärmen och flytta dem mot varandra eller bort från varandra. MUSIC Med denna app kan du spela all din musik som lagrats på tabletten. Sortera låtarna genom artister, album, låttitel eller spellista. Peka på now playing för att välja musikens funktionsknappar. Följande funktioner är tillgängliga: Display: visar spellista. Shuffle: när ikonen är aktiv spelas låtarna i slumpmässig ordning. Repetering: när funktionen är aktiv, repeterar tabletten en låt, spellistan eller alla låtar på tabletten. Föregående: Tryck på denna ikon för att återvända till föregående låt. Håll nedtryckt nytt för att starta snabbsökning bakåt. Paus: Tryck på denna ikon för att stoppa spelningen. Peka på nytt för att fortsätta spelningen. Nästa: Tryck på denna ikon för att gå till följande låt. Håll nedtryckt nytt för att starta snabbsökning framåt. The music sub-menu Tryck på musiklåten och håll den nedtryckt för att öppna hjälpmenyn. Tryck på play för att spela en låt, tryck på delete för att radera låten eller tryck på search för att utföra en bakgrundssökjning om låten på Internet, antigen i music app eller YouTube. Add songs to a playlist Tryck på musiklåten och håll den nedtryckt för arr öppna hjälpmenyn. Tryck sedan på add to playlist för att öppna spellistans hjälpmeny. Välj current playlist, om du vill tillsätta någon låt till spelllistan som är i användning. Välj new för att skapa en ny spellista eller välj en av de redan existerande spellistorna. ANSLUT TABLETTEN MED EN DATOR Anslut tabletten till en dator via den medföljande USB-kabeln. Tabletten är av plug & play-typ, så inga drivrutiner behöver installeras. Vänta tills datorn har installerat drivrutinerna och aktivera USB-stickan genom att peka på skärmen. Tabletten är nu redo att överföra filer. Felsökning Problem Tabletten visar nät- eller tjänstefelmeddelanden. Pekskärmen svarar långsamt eller felaktigt. Tablettens funktioner låses eller den har allvarliga fel. Lösning Du kan förlora mottagningen när du vitas på ett område där sig- nalerna är svaga eller mottagningen dålig. Flytta dig till ett annat område och försök på nytt. Du kan ite komma åt vissa alternativ utan ett abonnemang. Kontakta din operatör för mer information. Ta bort alla skydd från pekskärmen. Skyddslock kan hindra tablet- ten från att känna igen gjorda inmatningar. Använd inga lock på din tablett. Se till att dina händer är rena och torra när du använder pekskärmen. Starta tabletten på nytt för att ta bort tillfälliga programvarufel. Om tabletten funktioner låses kan du behöva stänga program eller återställa den för att återfå funktionaliteten. Om tabletten fungerar, men programmet är fruset, stäng programmet med uppgiftshanteraren. Om tabletten fungerar felaktigt, håll strömknappen nedtryckt ca. 10 sekuntia. Om felet kvarstår, utför återställning av fabriksdata på följande sätt: Välj Settings ----> Back up and reset ----> Factory data reset ----> Reset device ----> Erase everything. 17

18 Tabletten är varm vid beröring. Skärmen visar ett felmeddelande när du startar kameran. Skärmen visar ett felmeddelande när du öppnar musikfiler. En anslutning fastställs inte när du ansluter tabletten till en dator. När du använder program som kräver mer kraft eller använder tabletten för en längre tid, kan tabletten kännas varm. Detta är normalt och bör inte påverka tabletten livslängd eller prestanda. Ladda batteriet. Rensa minnet genom att överföra filer till en dator eller genom att radera filer från tabletten. Starta om tabletten. Om du fortfarande hat problem med kameran efter det du har utfört ovan nämda råd, kontakta kundservicen. Säkra dig att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management).om filen är DRM-skyddad, se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen. Säkerställ också att tabletten stöder filtypen. Se till att USB-kabeln du använder är kompetibel med din tablett. Kontrollera att du har rätta drivrutiner installerade och uppdaterade på din dator. Om du är en Windows XP-användare, se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller senare installerat på din dator. 3G Donglar. Denna tablett stöder följande 3G Donglar WCDMA: HuaWei E230 HuaWei E176G HuaWei E160E HuaWei E182G CDMA2000/EVDO: HuaWei E150 HuaWei EC1261 HuaWei EC122 HuaWei EC156 HuaWei EC1270 ZTE AC580 ZTE AC2736 ZTE AC2746 HuaWei E1782 HuaWei E1750 HuaWei UMG1691 ZTE MF633BP-1 ZTE MF633 ZTE MF637U 18

19 Tekniska egenskaper Näyttö Operativt system Suoritin Minne Anslutningar Trådlöst nätwerk Kamera Ljud Batteri G-sensor Minnessticka Videoformat Audioformat Bildformat Multispråk Dimensioner Enhetsvikt Omhöljets material Certifikat Storlek 7 Bildförhållande 16:9 Resolution 800 x 480 Pekskärm Bakgrundsbelyst Android 4.0 Allwinner A13, 1.2GHz Intern Expanderbart (via SD-kortplats) Internt minne tillgängligt för app installation RAM High speed USB 2.0 Mikro SD-kortläsare (upp till 32GB) Uttag för 3.5 mm stereohörlurar Likströmsanslutning (DC in) Wi-Fi Etu Inbyggd högtalare Hörlursuttag 2800 mah LI-Polymer Laddningsbart Kapasitiv Område 180 ~ 250 cd m2 Typisk 215 cd m2 4GB (flash) On, enintään 32GB 1.2GB 512MB DDR B/G/N 0.3 MP 1 watt RMS Ja Drifttid +/- 4 timmar (surfning på internet) Laddningstid n. 3 timmar Ja Flash 11.1 ja HTML 5 AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV (upp til 1080p HD) MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC JPEG, BMP, GIF, PNG Tyska, franska spanska,holländska, ungerska, tjeckiska, danska, norska, svenska, portugisiska, italienska, finska, rumänska, grekiska, ryska, polska, hebreiska, arabiska, ukrainska, japanska, koreanska 191,6 x 116,3 x 11 mm 335 g Plast CE, RoHS Håll dina personliga och viktiga data säkra När du använder din tablett, kom ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga data. Lenco är inte ansvarig för förlust av data. När du vill kassera din tablett, säkerhetskopiera alla data och återställ sedan den för att hindra missbruk av din personliga information. Läs noga igenom alla rättigheter för skärmen innan du nerladdar program. Var särskilt försiktig med program, vilka kräver en stor del personlig information. Kontrollera dina konton regelbundet för missbruk eller ej godkänd användning. Om du hittar recken på missbruk av din personliga information, kontakta din tjänsteleverantör för att ta bort eller ändra kontoinformationen. Om tabletten försvinner eller blir stulen, ändra lösenord på dina konton för att skydda din personliga information. Undvik att använda program från okända källor och lås din tablett med ett mönster, lösenord eller PINkod. 19

20 Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner - läs noga innan användning Varnings Fara för elstöt Öppna inte VARNING: för att undvika elstötar, ta inte bort lock eller skruvar. Enheten innehåller inga delar som användaren sjäv kan underhålla. Lämna alla serviceåtgärder åt en kvalificerad yrkesman. Symbolen visar att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i bruksanvisningen. Symbolen visar att tabletten innehåller en farlig spänning som utgör en risk för elstötar eller personskador. Kom ihåg dessa instruktioner: Använd inte tabletten nära vatten. Rengör tabletten endast med en lätt fuktad trasa. Täck inte över eller blockera ventilationsöppningar. Om du placerar tabletten på en hylla, lämna minst 5 cm rum runt hela tabletten. Installera tabletten enligt den medfljande bruksanvisningen. Trampa inte på nätsladden eller lämna den i kläm. Var särskilt försiktig nära kontakter och strömsladdens utförselställe. Placera inga tunga föremål på nätsladden, vilket kan skada den. Förvara tabletten utom räckhåll för små barn! Nätsladden kan orsaka en allvarlig skada. Koppa tabletten loss från elnätet under ett åskväder eller om du inte använder den under en längre tid. Håll tabletten borta från värmekällor som värme-element, värmare, spisar, ljus och andra värmealstrande produkter. Undvika att använda tabletten nära starka magnefält. ESD kan störa normal användning av tabletten. Återställ tabletten i ett sådant fall och starta om enligt bruksanvisningens instruktioner. Vid filöverföring, gå till väga varsamt och använd den i en statiskt fri miljö. Varning! Sätt aldrig ett objekt i produktens ventlationsöppningar. Enheten innehåller högspänning och objektet kan orsaka elstöt och/eller kortslutning. Häll inte heller vatten eller annanvätska på produkten. Använd inte tabletten på fuktiga platser, som badrum, ångande kök eller nära simbassänger. Använd inte tabletten på platser var det kan uppstå kondensation. Denna tablett har tllverkats enligt alla gällande säkerhetsföreskrifter. Följande säkerhetstips skyddar användarna faror som ingår i vårdlös användning. Även om tabletten är tillverkad med störstsomsorh och kontrolleras flera gånger innan den lämnar fabriken, är det fortfarande möjligt att problem kan uppstå, som med alla elektriska apparater. Om du upptäcker rök, hög värme eller andra oväntade fenomen, dra ut stickkontakten ur eluttaget omedelbart. Tabletten bör vara väl ventilerad hela tiden! Tabletten kan anslutas endast till en strömkälla som anges på specifikationsetiketten. Kontakta försäljaren eller det lokala elbolaget om du inte är säker på vilken typ av ström användes i ditt hem. Elttaget bör installeras nära utrustningen och vara lätt åkomligt. Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka brand elle elektriska stötar. Tabletter avklass 1 skall anslutas huvudsakligen till ett jordat eluttag. Håll strömsladden borta från gnagare. Gnagare njuter av att bita strömsladdar. Fatta alltid tag i stickproppen när du kopplar loss strömsladden. Dra aldig direkt i sladden- detta kan osaka kortslutning. 20

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Regleringsmodell: T06G Regleringstyp: T06G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT!

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: I överblick 9 Översikt 10 Knappar 12 Mikro-SIM-kortsfack 13 Hemskärmen 17 Multi-Touch-skärm 18 Tangentbord på skärmen 25 Kapitel 2: Komma

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken Denna handbok är LoiLoScope EX, LoiLoScope AX och LoiLoScope FX. Var vänlig bekräfta det program du använder. Du kan också visa användarhandboken för LoiLoScope EX/AX/FX

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer