COOLTAB cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok"

Transkript

1 COOLTAB cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1

2 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets underhåll 6 Skapa ett Google-konto 6 Användning av pekskärmen 6 Tabletin konfigurointi 6 Ansluta till internet via Wi-Fi (trådlöst nätwerk) 7 Ansluta till internet via 3G Dongle (USB-Modem) 7 Grundläggande användning 7 Slå tabletten på / av 7 Låsa / låsa upp pekskärmen och knapparna 7 Användning av meddelandepanelen 8 Lägga till applikationer på startskärmen 8 Lägga till Widgets på startskärmen 8 Flytta objekt på startskärmen 8 Skapa mappar på startskärmen 8 Ta bort objekt från startskärmen 8 Öppna program 8 Nyligen använda program 8 Multikörning 8 Hantering av program 8 Systeminställningar 9 Trådlös dataöverföring och nätwerk 9 Tablettens ljudinställningar 10 Tablettens skärm 10 Apparatens förvaring 10 Batteri 10 Applikationer 11 Personligt, konton och synkronisering 11 Personligt, positioneringstjänster 11 Personligt, säkerhet 11 Personligt, språk och inmatning 12 Personligt, säkerhetskopiering och återställning 12 System: datum och tid 13 System: tillgänglighet 13 System: utvecklingsalternativ 13 Tablett 13 Förinstallerade program 13 Adobe reader 13 Aldiko 14 Webbläsare 14 Kalkylator 14 Kalender 14 Kamera 15 Klocka 15 Välja dokument 15 Nedladdningar 15 E-post 15 Filhanteraren 15 Galleri 16 Hi-Q MP3 Recorder 16 Kartor 16 Musik 16 Anslut tabletten med en dator 17 2

3 Felsökning 17 3G Dongle (USB-Modem). Denna tablett stöder följande 3G Donglar 18 Tekniska data 18 Håll dina personliga och viktiga data säkra 19 Säkerhetsinstruktioner 19 Nationella begränsningar 20 Försäkran om överstämmelse 21 Upphovsrättsskyddat material 21 Slutanvänd utrustning 22 Bäste kund Grattis till ditt köp av denna Lenco produkt. Kvalitet och användbarhet är vår högsta prioritet. För att säkerställa maximal njutning har vi använt de bästa material och komponenter för produktens tillverkning. Läs alla säkerhetsföreskrifter och begränsningar noga innan du använder tabletten. Obs! Denna handbok är tryckt före utvecklingen av produkten. om du vill förbättra funtionernas användbarhet, använd produktens egenskaper i stället för manualen. I sådana fall motsvarar manualen in te helt de faktiska produktegenskaperna. Lenco ansvarar inte för indirekta förluster. Kartongens innehåll Denna tablett har monterats med stor omsorg. Om någon del av komponenter saknas, kontakta din återförsäljare. Kontrollera att följande delar finns med: 1 x Tablett 1 x Nätadapter 1 x USB-kabel 1 x USB-kabel för mottagning 1 x Snabbstartsguide 3

4 Tablettens kontroller Kamera A Volymknapp B SD-kort C Volymknapp + D Likspänningsanslutning (5V) A C D E F G B E F G USB-port Hörsursuttag Strömbrytare (ON/OFF) Volymknapp +: höjer ljudvolymen. Volymknapp : sänker ljudvolymen. Mikro-SD-port: Sätt in SD-minneskortet i denna port. Likspänningsanslutning (5V): anslut nätadaptern här för laddning av det interna batteriet. Reset-knapp: Tryck på denna knapp om tablettens funktioner låser sig. Yryck på Reset-knappen med något spetsigt föremål, som t.ex. pappersklämmare. USB-port: Anslut en USB-kabel till porten för att skapa en förbindelse mellan tabletten och datorn. ON/OFF-knapp: Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder för att slå strömmen på eller av. Du kan ställa tabletten i vänteläge med ett kort tryck på knappen. Om tabletten är i vänteläge, tryck kort på knappen för att slå på strömmen. 4

5 Startkärm 1. Tillbaka-ikon: tryck på ikonen för att återgå till föregående skärm. 2. Hem-ikon: tryck på ikonen för att återgåt till startskärmen (programmet fortsätter att köras i bakgrunden). 3. Multifunktion-ikon: tryck på denna ikon för att markera alla program på skärmen som är aktiva. Öppna önskat program genom att trycka på det. 4. Alternativ-ikon: tryck på ikonen för att öppna alternativen för skärmen eller programmet. 5. Klocka-ikon: visar aktuell tid. 6. Batteristatus: denna indikator visar hur mycket ström som finns kvar innan batteriet bör laddas. Om laddaren är ansluten, visar indikatorn också laddningen. 7. Programmeny-ikon: tryck på ikonen för att öppna programmenyn (app). 8. Röstkontroll-ikon: använd ikonen för att aktivera röststyrningen. 9. Google-sökning: tryck på denna ikon för att öppna Google-sökning. Denna tablett har flera startskärmar. Sätt pekfingret på skärmen och håll det där. Flytta sedan fingret åt vänster eller höger för att gå till nästa eller föregående skärm. Att starta Var användes tabletten Lämna aldrig tabletten i direkt solljus eller annat starkt ljus. Skärmens visning är behagligt i mjukt ljus. Se alltid till att inget direkt solljus träffar skärmen. Placera tabletten på ett stabilt underlag för att förhindra den från att falla nör den inte används. Förvara tabletten så att ingenting kan falla på den, eftersom en tung vikt kan skada den eller bryta skärmen. Förhindra små föremål från att hamna i omhöljets ventilationseller andra öppningar. Ladda batteriet Viktigt: Den nya tablettens batteri är inte fulladdat. Ladda batteriet minst 8 timmar innan du använder tabletten för den första gången. Om batteriet inte ät fulladdat före första användningen, kan batteriets livslängd förkortas. Anslut nätadaptern till vägguttaget innan du ansluter laddkabeln till tabletten. : symbolen tänds på skärmen när du startar laddningen. När batteriet är fulladdat är symbolen enligt följande: 5

6 Tabletten kan användas under laddning. Detta förlänger dock laddningstiden och förkortar batteriets bruksålder. Obs! Du kan också använda USB-kabeln för att ladda batteriet. Laddningen kräver då längre tid. Obs! Om batteriet är helt urladdat fungerar tabletten inte under laddningens första 30 minuter. Batteriets skötsel Observera nedanstående råd för att maximera batteriets livslängd: Använd tabletten minst en gång i veckan. Ladda batteriet regelbundet. Låt inte batteriets ström vara låg under en lång tid. Håll tabletten på avstånd från värme-genererande källor. Skapa ett Google-konto Du måste ha ett Google-konto om du vill använda tablettens online-applikationer, ladda ner program etc. Skapa ett Google-konto på Användning av pekskärmsfunktion Välj ett objekt genom att peka på skärmen. Öppna sedan det valda programmet genom att peka på det två gånger. Tryck och håll fingret på skärmen för att öppna extra alternativ. När du redan är i app-menyn, håll fingret på applikationen. Tabletten skapar då en genväg till startskärmen. För att navigera i menyn, fytta pekfingret snabbt upp, ner, åt vänster eller höger. Peka på önskat objekt och dra det till en ny plats. Tablettens konfigurering Viktig anmärkning: Kontrollera innan du konfigurerar, att det finns en internet-anslutning. Sätt på strömmen till tabletten Sätt på strömmen genom att hålla strömknappen nedtryckt 5 sekunder. Vänta tills tabletten har startat. Det kan ta några minuter. Öppna sedan startskärmen genom att flytta cirkeln till lås-ikonen. 6

7 Anslutning till internet via Wi-Fi (trådlöst nätwerk) Öppna systeminställningarna genom att trycka på options ikonen och välj systems settings i menyn. Gå nyt till WIRELESS & NETWORKS-menyn, peka på Wi-FI och håll fingret nedtryckt. Flytta sedan fingret åt göger så att löparen ändras till ON. Tabletten börjar nu skanna efter nätverk. Välj din åtkomstpunkt. Agne lösenordet (om det behövs). Välj ansluta. Om du har ett dolt nätverk, välj ADD NETWORK och följ instruktionerna på skärmen. Anslutning till internet via 3G Dongle (USB-Modem) Viktig anmärkning: Denna tablett stöder inta varje 3G Dongle. Kontrollera kompabilitetslistan för 3G Dongle. Installera SIM-kortet i 3G Dongle. Anslut USB-mottsgningskabeln till Dongle. Öppna systeminställningarna genom att peka på options ikonen och välj systems settings i menyn. Markera mer... Välj mobilnät. Sätt på mobidata. För att göra detta, markera kryssrutan bakom data enabled. Nu kan du konfigurera Dongle. Obs! Denna handbok beskriver inte donglens inställning, eftersom detta beror på operatören och den ansutna Donglens typ eller märke. Symbolen visas på skärmen när tabletten är ansluten till ett 3G-nät. Om ikonen är grå, betydet det att Dongle skannar i nätverket (den är inte ansluten). Symbolen visas på skärmen under dataöverföring. Grundläggande åtgärder Ström på/av Tryck på strömbrytaren i 5 sekunder för att använda tabletten. När tabletten har startat (det tar några minuter), öppna startskärmen genom att flytta cirkeln ovanpå låset. Du kan stänga av tabletten genom att trycka på strömknappen i 5 sekunder när LCD-bakgrundsljuset lyser (det spelar ingen roll, om skärmen är låst eller inte). Bekräfta att du vill stänga av tabletten eller avbryta kommandot. Tryck på strömbrytaren när bakgrundsbelysningen lyser, tryck på strömbrytaren för att växla till vänteläge. När skärmen är svart, tryck på strömbrytaren för att aktivera tabletten från vänteläge. Låsa/låsa upp pekskärmen och knapparna När tabletten inte används under en viss tid, kommer enheten att växla till vänteläget automatisk. Genom att trycka på ON/OFF-knappen växlar tabletten automatisk till vänteläge. För att låsa upp skärmen, tryck på ON/OFF-knappen och flytta llåset inom cirkeln till det öppnade låset. 7

8 Användning av meddelandepanelen Peka på tidssymbolen i meddelandepanelens nedre högra hörn för att öppna panelen. Peka på meddelandepanelen för att få snabb tillgång till de mest användbara inställningarna. Lägga till applikationer till startskärmen Öppna app-menyn, peka på ett program och ta inte bort fingret innan det har kopierats till startskärmen. Lägga till Widgets till startskärmen Widgets är små program på startskärmar dom visar användbara funktioner och information. Utför följande åtgärder för att lägga till widgetar till startskärmen. Öppna programmenyn. Tryck på Widgets-fliken. Tryck och håll fingret på en widget för att skapa en genväg på startskärmen. Flytta objekt på startskärmen Tryck på en ikon och håll fingret nedtryckt för att flytta ikonen. När du flyttar den åt höger eller vänster sida av startskärmen, visas ikonen på näste eller föregående skärm. Flytta ikonen till den mapp där du vill spara den. Skapa mappar på startskärmen Flytta applikationen på toppen av det andra programmet. Tabletten skapar nu en mapp på startskärmen som innehåller båda programmen. Ta bort ett objekt från startskärmen Tryck på ett objekt och håll fingret på det. Ta bort objektet genom att flytta det till X remove. Öppna program Tryck på ett program på startskärmen för att öppna det eller välj apps-menyn och klicka sedan på programmet. Du kan ladda ner program från app store eller via internet för att förbättra funktionaliteten i din tablett. Nyligen använda program Välj ikonen för att visa listan över nyligen använda program. Välj ett program för att öppna det. Multikörning Du kan köra olika program samtidigt, så det är möjligt att göra mer än en uppgift på samma gång. Detta kallas för multikörning. Välj när du arbetar i ett program och öppna sedan en annan applikation. Hantera program Välj först options ikonen och sedan manage apps i det nedre högra hörnet av skärmen för att öppna programverktyget. Den nedladdade fiken visar de program som du har installerat på tabletten. Fliken onsd card visar de på SD-kortet installerade programmen. Fliken running visar de program som nu körs (se kapitel multikörning). Varje löpande program använder en viss mängd processor- och minneskapasitet. För att hålla hastigheten konstant på tabletten, öppna endast de program du verkligen behöver. Fliken all visar alla program oavsett placering. När du klickar på en av följande flikar: downloaded, SD card eller all, visas programinformationen med följande alternativ: Force stop : dett alternativ dödar applikationen. alternativet är användbart när applikationen är i gång, men inte efter detta. Uninstall : detta alternativ tar bort programmet från tabletten. Disable : tar bort programmet. Med denna funktion är det möjligt att stänga applikationer som t.ex. tangentbord, internet webbläsare etc. Funktionen gäller endast för förinstallerade applikationer. Clear data : detta alternativ raderar alla data som lagrats i applikationer som, konton/lösenord, filer, databaser och inställningar. 8

9 Move to SD card : detta alternativ ökar det inre minnet, eftersom applikationen lagras på SD-kortet. Om inget SD-kort är isatt, kan applikationen inte användas. Clear cache : raderar det inre cache-minnet som t.ex. sparade webbsidor på internet-webbläsare. Launch by default : alternativet väljer standardapplikationen. Till exempel: om du har installerat två foton och vill använda A-fotot i stället för B, välj A som lanseras då som standard. I fliken running visas följande alternativ: Stop : detta alternativ stoppar programmet. Det sparar minne och processorkapasitet, eftersom applikationen inte kommer att vara tillgänglig för multikörning längre tills den startas om. Report : om det uppstår något fel under användningen av programmet, välj detta alternativ för att skicka en rapport till skaparen, vilket möjliggör problemets analysering. Systeminställningar Tryck på options ikonen på startskärmen och sedan på systems setting för att öppna systemiställningarna. Trådlös dataöverföring och nätwerk Wi-Fi (trådlöst nätwerk) Flytta Wi-Fi-baren till off inställningen för att avaktivera Wi-Fi-antennen. Flytta Wi-Fi-baren till on inställningen för att aktivera Wi-Fi-antennen. Antennen börjar söka efter nätwerk automatiskt. Alla tillgängliga Wi-Fi-nätwerk visas när Wi-Fi-antennen är aktiverad. Peka på nätet du vill ansluta. Nätwerk med lås kräver ett lösenord. Inställningen connected, om du är ansluten till ett nätwerk. Tryck på scan i skärmens högra övre hörn för att uppdatera webb-listan. Tryck på add network för att manuellt lägga till ett nätverk (dolda nätverk) etc.). Fråga nätverksadministratören för önskad information om nätverksinställningar. Tryck på options för att öppna de avancerade inställningarna. Data usage, mobile data Här kan du aktivera eller inaktivera mobildata som fungerar via 3G Dongle (USB-Modem). Obs: detta är endast för mobildata via 3G Dongle så dessa inställningar påverkar inte Wi-Fi. Flytta mobildatabaren till off för att avaktivera mobildata. Flytta mobildatabaren till on för att aktivera mobildata. Data usage, Set mobile data limit Markera kryssrutan för att ställa in en gräns för mobildata. Det är nyttigt att ha en datagräns för 3G Dongle (USB-Modem). Data usage, Data usage cycle Här kan du ställa in dagen för en ny datagräns. Ställ cykeln på 15, om du vill ha en ny datagräns månadens varje femtonde dag. Data usage, the data graph Följ instruktionerna nedan för att föstå hur en datagräns fungerar. Obs: detta exempel bygget på en 1GB datagräns månatligen, börjande från månadens första dag. Flytta den första vertikala linjen till början av diagrammet för att täcka hela månaden. För att ställa in en varning när 80% av data har använts, flytta den horisontella linjen till 819MB 80% 1 GB). Vi vill inte korsa gränser för 1GB så den röda horisontella linjen är satt på 1.0GB. Obs! Du kan ställa in gränserna även manuellt genom att trycka på siffror. 9

10 More..., airplane mode! Airplane-läge är tillgängligt på denna tablett. Vid användningen avbryts många av tabletten signalöverförande funktioner - vilket hindrar tabletten att skicka eller ta emot data, men tillåter samtidigt användingen av andra funktioner som inte kräver signalöverföring (t. ex. spel, inbyggd kamera, MP3-spelare). Sätt ett märke i kryssrutan för att aktivera airplane-läget. More..., VPN! Virtual Private Network (VPN) är ett privat datornätverk som ansluter fjärrkontrollen och andra nätverk (och ofta geografiskt separerade) främst genom offentliga kommunikationsinfrastukturer som internet. Kontakta din administratör för att installera en VPN-anslutning. More..., mobile networks! Här kan du ställa in din 3G Dongle (USB-Modem). Läs instruktionerna för 3G Dongle för att lära hur man gör inställningarna i tabletten. More.., 3G support information! Peka på ikonen för att visa en lista över de 3G Donglar som stöds. TABLETTENS LJUDINSTÄLLNINGAR Volume limit: merkera den här kryssrutan för att begränsa den maximala ljudvolymen. Funktionen minimerar risken för hörselskada. Varning: Långvarande exponering för höga ljud kan leda till tillfällig eller permanent hörselskada. Volumes: peka på denna ikon för att öppna ljudmixrn. Här kan du ange den utgående volymen per källa. Ringtones & notification: möjliggör inställning av ringsignal och meddelandets ton. Tryck på ringtone & notifications. Välj sedan önskad ton i listan och klicka på OK för inställning. System touch sounds: när du sätter ett märke i kryssrutan hör du en ljudsignal varje gång när du pekar på skärmen. System, screen lock sound: när du har satt ett märke i kryssrutan hör du en ljudsignal varje gång du låser/låser upp skärmen. TABLETTENS SKÄRM Brightness: möjliggör inställning av skärmens ljusstyrka. Ju mer ljusstyrka du lägger till, desto tydligare blir skärmen. Högre ljusstyrka använder dock mer batterikraft. Flytta reglaget åt vänster för att sänka ljusstyrkan och åt höger för att öka den. När den önskade nivån är inställd, tryck på OK för bekräftelse. Wallpaper: ställer in bakgrundsbilden för startskärmen. Det finns tre alternativ. Live wallpapers: dessa är variabla bakgrundet, såsom en fisk som simmar i vatten. Super-HD player: dessa är förinställda bakgrundsbilder med hög upplösning. Wallpapers: dessa är förinställda bakgrunder. Device, storage Ilmaisee muistitiedot. Käytettävissä on joitakin muistinhallintaominaisuuksia, kuten erase SD card (pyyhi SD-kortti). Auto-rotate screen: om kryssrutan är markerad, kommer skärmen att svänga i vågled alltid när du vänder tabletten. Sleep: genom att aktivera sleep funktionen, ställs tabletten i sömnläge och skärmen slocknar efter en förinställd tidsperiod. Font size: ställer i teckenstorlek. Välj normal för normal teckenstorlek. 10

11 Accelerometer coordinate system: accelerometern registerar plötsliga rörelser. Vissa program och många spel använder denna egenskap. Välj default coordinate system, om du vill använda egenskapen i alla program. Välj special coordinate system, om du vill använda egenskapen endast för att spela. Screen adaption: när denna egenskap aktiveras, anpassas skärmen automatiskt enligt tablettens storlek. Vissa progran syns på fel sätt, om egenskapen har avaktiverats. Device, storage Detta visar minnesinformation. Vissa minnesegenskaper är tillgängliga: som n erase SD card (radera SD-kort). Device, battery Visar batteristatus. Device apps Här kan du hantera de applikationer som installerats och körs. Fliken downloaded visar de på tabletten installerade applikationerna. Fliken on SD card visar programmen som är installerade på SD-kortet. Fliken running visar de applikationer som körs (se stycket multikörning ). Varje löpande applikation använder mycket processoreffekt och minneskapasitet. Ju färre program är öppna, desto snabbare är tabletten. Fliken all visar alla applikationer oberoende av var de befinner sig. När du klickar på en applikation i en av följande flikar: downloaded, on SD card eller all, kommer applikationen samt följande alternativ att visas: Force stop : tvingar programmet att stänga. Detta är användbart när en applikation är igång, men fungerar inte längre. Uninstall : detta alternativ tar bort applikationen från tabletten. Disable : Det här alternativet inaktiverar en app. Med denna funktion är det möjligt att inaktivera program som tangentbordet, webbläsare etc. Funktionen är tillgänglig endast för de förinstallerade programmen. Clear data alternativet raderar alla data som lagrats i applikationen: accounts/passwords, files, databases and settings (konton, lösenord, filer, databaser och inställningar). Move to SD card : det här alternativet rensar det inre minnet eftersom programmet flyttas till SDkortet. Applikationen kaninte användas om inget SD-kort finns i kortöppnigen. Clear cache : alternativet tömmer cache-minnet, t.ex. lagrade webbplatser på internetläsare. Launch by default : alternativet kan användas för att välja ett standardprogram för vissa åtgärder. Till exempel, om du har installerat två foton och vill använda fotot A i stället för B, välj A som lanseras som standard efter detta. I fliken running visas följande alternativ: Stop : detta alternativ stoppar appen. Applikationen är inte tillgänglig för multikörning innan du har startat den på nytt. Detta sparar minne och processorkapasitet. Report : om det uppstår något fel under användningen av programmet, väljer du detta alternativ för att skicka en rapport till skaparen för att analysera problemet. PERSONAL, ACCOUNT & SYNC Visar din kontoinformation. Om du har valt sync all information och trycker t.ex. på din agenda, kan du synkronisera kontakter och e-post med ditt online-konto, dator, smartphone osv. Obs: varje enhet stöder inte synkroneringsfunktionen. Aktivera synkroneringsfunktionen genom att flytta balken till skärmens övre högra hörn. Genom att trycka på add account kan du lägga till extra konton på tabletten. PERSONAL, LOCAL SERVICES Här kan du ställa in lokaliseringstjänster. Tjänsterna aktiveras genom att sätta ett kryss i rutan. Eftersom utformningen av denna skärm beror på de installerade apparna, ignorerar denna bruksanvisning detta ämne. Samtliga lokaliseringstjänster ingår med en beskrivning av deras krav och funktioner. PERSONAL, SECURITY Screen lock: ställer det föredragna sättet att låsa upp skärmen. None : du behöver inte låsa upp skärmen. Move to set as default : dra låset till det öppnade hänglåset för att öppna upp skärmen. 11

12 VIKTIGT! Nedan nämda skyddsmetoder kan inte tas bort eller ogöras, om du inte har access-koder längre. När du skyddar din tablett med en av nedan nämda metoder och glömmer eller tappar bort mönstret, PIN-koden eller lösenordet, är det omöjligt att låsa upp tabletten. Mönster: rita ett mönster för att låsa upp skärmen. PIN: ange en kod (minst 4 tecken). Lösenord: ange ett lösenord som innehåller minst 4 tecken. Owner info: skärmen visar ägarens information, om tabletten är låst. Encrypt tablet: Ställer datakryptering. När krypteringen är inställd, behövs krypteringskoden för att få tillgång till och använda data. Utan denna kod kan tabletten inte användas. VIKTIGT! Nedan nämda skyddsmetoder kan ite tas bort eller ogöras, om du har glömt eller tappat bort krypteringens öppningskod. För att starta krypteringsprogrammet, anslut tabletten till strömkällan. Batteriet bör vara fulladdat för detta. Passwords: när alternativet make passwords visible är aktivt, visas alla lösenord efter att de har angetts. Skrivtecknen är synliga endast kort, om detta alternativ är avstängt. Device administrators: om det finns fler aktiva konton på tabletten, kan du ställa in rättigheterna per användare. Se accounts & sync för ytterlig information. Unknown sources: denna funktion äe inaktiv som standard. En del av marknadens program kan inte installeras, om denna funktion är inaktiv. Då det är möjligt att installera endast Google-lisenserad programvara i tabletten. Aktivera denna funktion om du vill installer programvara från andrta utvecklare. Obs! Var försiktig när du installerar programvara från andra utvecklare, se alltid till att du kan lita på utvecklaren. Trusted credentials: visar alla certifikat som är betrodda av dig eller Android. Install from SD card: installerar alla referenser som finns lagrade på ett SD-kort (t.ex. exporterade referenser från en annan enhet). Clear credentials: tar bort alla referenser och börjar bygga databas. Använd den här funktionen, om tabletten innehåller en oönskad referens och du vet inte vilken det är. PERSONAL, LANGUAGE & INPUT Language: ställer språket på din tablett. Välj önskat språk ocj bekräfta det genom att peka. Spelling correction: markera kryssrutan för automatisk stavningskorrigering och personlig ordlista. Här kan du kontrollera och hantera din personliga ordlista. Default: ställer in tangentbordet som standard. Android keyboard: öppna inställningen för att ställa in extra alternativ. Kryssrutan baseras på funktionsbeskrivningar. Google speech-to-text: markera kryssrutan för att aktivera funktionen. Öppna inställningen fär att ställa in extra alternativ. Alla alternativ baseras på egenskapsbeskrivningar. Japanese IME: öppnar inställningsläget för extra alternativ. Kryssrutan baseras på beskrivning av funktionerna. Chinese: öppnar inställningsläget för extra alternativ.kryssrutan baseras på beskrivning av funktionerna. Voice search: ställer ljudinställningarna. Pointer speed: justerarpekarens hastighet. Dra reglaget åt vänster för att minska pekarhastigheten eller till höger för att öka den. Tryck på OK för bekräftelse. 12

13 PERSONAL: BACKUP & RESET Back up my data: markera kryssrutan om du vill säkerhetskopiera alla app, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Googles servrar. Backup account: visar vilka uppgifter finns i back up-kontot. Automatic restore: markera kryssrutan för att återställa säkerhetskopierade inställningar och data när du installerar en app. Factory data reset: peka på denna ikon för att göra en fabriksdataåterställning. VIKTIGT! Alla data kommer att förloras när fabriksdatat återställes. SYSTEM: DATE & TIME Automatic date & time: markera kryssrutan när du vill använda tid och datum som tillhandahålles av nät- eller tjänsteleverantören. Automatic time zone: markera kryssrutan för att använda tidszonen som bestäms av nät- eller tjänsteleverantören. Set date: ställ in datum genom att peka på set. Set time: ställ in klocktid genom att peka på set. Select time zone: ställer in tidszonen. Peka på tidszonen du vill ställa in. Use 24-hour format: sätt ett kryss i rutan om du vill använda 24-timmars klocka. Select date format: ställer in datumformatet. Peka på formatet du vill ställa in. SYSTEM: ACCESSIBILITY Large text: markera kryssrutan för att förstora fonten. Auto-rotate screen: när kryssrutan är markerad, roterar skärmen när du vänder tabletten. Speak passwords: tabletten uttalar de inmatade orden när denna kryssruta är markerad. Touch & hold delay: välj denna peka och håll inställning, om du har svårigheter i att följa skrivhastigheten. Install web scripts: tillåter eller tillåter inte användaren att installera webb-skripter. SYSTEM: DEVELOPER OPTIONS Denna funktion är mycket avancerad, varför vi har valt att inte beskriva den i denna bruksanvisning. Användare som inte förstår funktionen inte bör använda den. VIKTIGT! Garantin på alla aspekter med undantag hårdvaran, upphör om denna funktion används. SYSTEM: ABOUT TABLET Här visas all information om tabletten, dvs. vilken programversion är installerad etc. FÖRINSTÄLLDA APPS Alla förinställda apps hittas i apps-menyn. Öppna apps-menyn för att kontrollera dem. Obs! En del av programmen kräver en Internet-anslutning för att fungera eller för att låta alla funktioner i ett program fungera. Viktigt! Denna bruksanvisning har skrivits före produktutvecklingen, så det är möjligt att vissa program fungerar annorlunda än den här handboken beskriver. De kan vara av en senare version, ersätta av en annan version eller iknte ens installerade. 13

14 Adobe reader Öppnar pdf-filer. Fliken recently viewed visar de nyligen tittade filerna och fliken PDF-fliken visar alla pdf-filer som äer lagrade på tabletten. Peka på en fil för att öppna den. Aldiko Aldiko är en E-book-läsare. Du ser alla böcker som är installerade i hyllan. Peka på huset i Aldiko menyns övre vänstra hörn för att öppna Aldiko hem-menyn. Öppna E-Book store genom att peka på köpkortet. I biblioteket kan u välja önskad bok genom att peka på den. Du kan öppna andra alternativ genom att peka på alternativsikonen. Progress bar : dra balken för att söka efter en viss punkt i boken. go to : välj denna ikon för att gå till innehållsförteckningen, eller för att gå till ett bokmärke. I detta meny kan du också lägga till bokmärken. Day / night : användes för att aktivera/inaktivera nattläget. Settings : öppnar avancerade E-Book-inställningar som, teckenstorlek och ljusstyrka. More : delar boken eller öppnar hjälpmenyn. BROWSER Använd denna app för Internet-sökning. Nummer Funktion Öppnar en ny flik. Stänger nuvarande flik. Gå tillbaka till föregående eller nästa webblats i webbläsarens historia. Ladda sidan på nytt. Ändras till ett X, om sidan inte kan laddas. Ange webbadress eller sökord. Alternativen för webbläsaren. Visar favoriter, historia och sparade sidor. Aktiverar URL-fältet. Sparar den aktuella webbsidan som favorit. Följande alternativ är tillgångliga för surfning. Du kan zooma genom att sätta ett finger av varje hand på skärmen. Bilden minskar genom att flytta fingrarna mot varandra och förstoras genom att flytta fingrarna bort från varandra. Ny incognito flik i webbläsarens alternativmeny. Webbinformationen sparas inte när du använder incognito fliken. Obs! Nerladdade filer lagras i tablettens interna minne. CALCULATOR Du kan använda tabletten också som en kalkylator. CALENDAR Denna funktion låter dig skriva in alla dina möten. Logga in via ditt Google-konto för en automatiserad synkronering med alla dina andra enheter. 14

15 Obs! Se systemets inställning för Sync-konfiguration. CAMERA Tagning av bilder Peka på för att ta bilder. Alla bilder sparas automatiskt. Peka på den lilla bilden i skärmens övre högra hörn för att kunna titta på önskad bild. Flytta O mot + märket för att zooma in. Flytta O mot märket för att zooma ut. Tryck på de tre balkarna efter märket för att öppna kamerainställningarna. Spela in video Tryck på symbolen för att växla till videoläge. Tryck på symbolen för att starta inspelningen. Tryck på symbolen för att stoppa inspelningen. Alla videoklipp sparas automatiskt. Tryck på den lilla bilden i övre högra hörnet för att se videoklippet. Fytta O mot + märket för att zooma in. Flytta O mot märket för tt zooma ut. Tryck på de tre balkarna efter märket för att öppna kamerainställningarna. CLOCK (Klocka) Klockan är idealisk för att visa tiden eller för att ställa en väckning (eller annat larm). Tryck på clock för att visa klockan på startskärmen. Peka på set alarm för att ställa in ett alarm. DOCUMENTS TO GO Med denna app kan du se många olika dokumenttyper samt e-postbilagor, som kan lagras på tabletten. DOWNLOADS (Nerladdningar) Möjliggör kontrollering och hantering av alla nerladdade filer. Peka på en fil för att se alternativen, t.ex. install app tai move to another folder. (e-post) Den förinstallerade e-posten stöder AMTP och POP3 e-postkonton. Eftersom konfigurationenm av denna app beror på din e-postleverantör, beskrivs dess installering inte i handboken. Om du behöver hjälp med att konfigurera ditt e-postkonto, kontakta din administratör eller tjänsteleverantör. Ingående post Gå till inkorgen och öppna önskad e-post genom att peka på den. Du kan öppna en bilaga genom att peka på open eller lagra den på SD-kort genom att peka på save. Peka på reply eller reply to all, om du vill svara. Skriv sedan meddelandet du vill skicka. Klicka på send, om du vill skicka meddelandet omedelbart eller på drafts, om du vill spara det. Klicka på delete, om du vill radera e-postmeddelandet. Skriva ett nytt e-postmeddelande Välj inkorgen, tryck på meny-knappen ---> write. Tryck på send to och ange mottagarens e-postadress. Skriv önskat ämne på poismeddelendets rubrikrad. Tryck på write option för att skriva ditt personliga meddelande. Tryck på menyknappen ---> peka på send. 15

16 File manager (Filhantering) Med filhanterar-appen kan du hantera alla filer på din tablett. Välj önskat alternativ genom att peka på skärmen. Peka två gånger för att öppna en app. Tryck och håll fingret på skärmen för att öppna extra alternativ. Filernas hanteringsoptioner finns på övre balken. Peka på ikonen för att gå till föregående mapp. Peka på ikonen för att visa alla filer och mappar på det interna minnet. Peka på ikonen för att visa alla filer och mappar på SD-kortet. Peka på ikonen för att visa alla filer och mappar på USB-stickan. Peka på ikonen för att visa alla bilder. Peka på ikonen för att bearbeta information eller för att säkerhetskopiera alla installerade program. Peka på ikonen för att lägga till, ta bort, kopiera eller flytta filer till eller från en mapp. GALLERY Öppna denna app för att titta på alla dina bilder och filmer. Peka på ett object för att visa det. Använd fingrarna för att zoma in eller ut genom att placera 2 fingrar på skärmen och flytta dem mot varandra eller bort från varandra. I det övre vänstra hörnet kan du titta på och sortera filer påföljande sätt: Album, Locations, Date, People tai tags. I det övre högra hörnet kan du peka på kameraikonen för att växla kamera. Peka på optionsikonen för extra alternativ. HI-Q MP3 RECORDER Med denna app kan tabletten användas som ljudinspelare. När du startar appen, kontrollerar den automatiskt om den inbyggda mikrofonen fungerar. Om den gör det, tryck på continue för att fortsätta till inspelningsläge. Inspelningen startat genom att trycka på och stoppas genom att trycka på. Tryck på symbolen för att välja en lista med alla inspelade filer. Öppna inspelningsmenyn genom att trycka på. Alla inställningar har en beskrivning av vad de gör och hur de fungerar. Därför finns ingen beskrivning i denna manual. 16

17 MAPS Med denna app kan du besöka hela världen med din tablett. Flytta snabbt uppåt, nedåt, ät vänster eller höger för att bäddra genom kartor. Tryck två gånger på en plats för att zooma in på den punkten. Du kan också använa fingarna för att zooma in genom att placera 2 fingrar på skärmen och flytta dem mot varandra eller bort från varandra. MUSIC Med denna app kan du spela all din musik som lagrats på tabletten. Sortera låtarna genom artister, album, låttitel eller spellista. Peka på now playing för att välja musikens funktionsknappar. Följande funktioner är tillgängliga: Display: visar spellista. Shuffle: när ikonen är aktiv spelas låtarna i slumpmässig ordning. Repetering: när funktionen är aktiv, repeterar tabletten en låt, spellistan eller alla låtar på tabletten. Föregående: Tryck på denna ikon för att återvända till föregående låt. Håll nedtryckt nytt för att starta snabbsökning bakåt. Paus: Tryck på denna ikon för att stoppa spelningen. Peka på nytt för att fortsätta spelningen. Nästa: Tryck på denna ikon för att gå till följande låt. Håll nedtryckt nytt för att starta snabbsökning framåt. The music sub-menu Tryck på musiklåten och håll den nedtryckt för att öppna hjälpmenyn. Tryck på play för att spela en låt, tryck på delete för att radera låten eller tryck på search för att utföra en bakgrundssökjning om låten på Internet, antigen i music app eller YouTube. Add songs to a playlist Tryck på musiklåten och håll den nedtryckt för arr öppna hjälpmenyn. Tryck sedan på add to playlist för att öppna spellistans hjälpmeny. Välj current playlist, om du vill tillsätta någon låt till spelllistan som är i användning. Välj new för att skapa en ny spellista eller välj en av de redan existerande spellistorna. ANSLUT TABLETTEN MED EN DATOR Anslut tabletten till en dator via den medföljande USB-kabeln. Tabletten är av plug & play-typ, så inga drivrutiner behöver installeras. Vänta tills datorn har installerat drivrutinerna och aktivera USB-stickan genom att peka på skärmen. Tabletten är nu redo att överföra filer. Felsökning Problem Tabletten visar nät- eller tjänstefelmeddelanden. Pekskärmen svarar långsamt eller felaktigt. Tablettens funktioner låses eller den har allvarliga fel. Lösning Du kan förlora mottagningen när du vitas på ett område där sig- nalerna är svaga eller mottagningen dålig. Flytta dig till ett annat område och försök på nytt. Du kan ite komma åt vissa alternativ utan ett abonnemang. Kontakta din operatör för mer information. Ta bort alla skydd från pekskärmen. Skyddslock kan hindra tablet- ten från att känna igen gjorda inmatningar. Använd inga lock på din tablett. Se till att dina händer är rena och torra när du använder pekskärmen. Starta tabletten på nytt för att ta bort tillfälliga programvarufel. Om tabletten funktioner låses kan du behöva stänga program eller återställa den för att återfå funktionaliteten. Om tabletten fungerar, men programmet är fruset, stäng programmet med uppgiftshanteraren. Om tabletten fungerar felaktigt, håll strömknappen nedtryckt ca. 10 sekuntia. Om felet kvarstår, utför återställning av fabriksdata på följande sätt: Välj Settings ----> Back up and reset ----> Factory data reset ----> Reset device ----> Erase everything. 17

18 Tabletten är varm vid beröring. Skärmen visar ett felmeddelande när du startar kameran. Skärmen visar ett felmeddelande när du öppnar musikfiler. En anslutning fastställs inte när du ansluter tabletten till en dator. När du använder program som kräver mer kraft eller använder tabletten för en längre tid, kan tabletten kännas varm. Detta är normalt och bör inte påverka tabletten livslängd eller prestanda. Ladda batteriet. Rensa minnet genom att överföra filer till en dator eller genom att radera filer från tabletten. Starta om tabletten. Om du fortfarande hat problem med kameran efter det du har utfört ovan nämda råd, kontakta kundservicen. Säkra dig att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management).om filen är DRM-skyddad, se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen. Säkerställ också att tabletten stöder filtypen. Se till att USB-kabeln du använder är kompetibel med din tablett. Kontrollera att du har rätta drivrutiner installerade och uppdaterade på din dator. Om du är en Windows XP-användare, se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller senare installerat på din dator. 3G Donglar. Denna tablett stöder följande 3G Donglar WCDMA: HuaWei E230 HuaWei E176G HuaWei E160E HuaWei E182G CDMA2000/EVDO: HuaWei E150 HuaWei EC1261 HuaWei EC122 HuaWei EC156 HuaWei EC1270 ZTE AC580 ZTE AC2736 ZTE AC2746 HuaWei E1782 HuaWei E1750 HuaWei UMG1691 ZTE MF633BP-1 ZTE MF633 ZTE MF637U 18

19 Tekniska egenskaper Näyttö Operativt system Suoritin Minne Anslutningar Trådlöst nätwerk Kamera Ljud Batteri G-sensor Minnessticka Videoformat Audioformat Bildformat Multispråk Dimensioner Enhetsvikt Omhöljets material Certifikat Storlek 7 Bildförhållande 16:9 Resolution 800 x 480 Pekskärm Bakgrundsbelyst Android 4.0 Allwinner A13, 1.2GHz Intern Expanderbart (via SD-kortplats) Internt minne tillgängligt för app installation RAM High speed USB 2.0 Mikro SD-kortläsare (upp till 32GB) Uttag för 3.5 mm stereohörlurar Likströmsanslutning (DC in) Wi-Fi Etu Inbyggd högtalare Hörlursuttag 2800 mah LI-Polymer Laddningsbart Kapasitiv Område 180 ~ 250 cd m2 Typisk 215 cd m2 4GB (flash) On, enintään 32GB 1.2GB 512MB DDR B/G/N 0.3 MP 1 watt RMS Ja Drifttid +/- 4 timmar (surfning på internet) Laddningstid n. 3 timmar Ja Flash 11.1 ja HTML 5 AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV (upp til 1080p HD) MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC JPEG, BMP, GIF, PNG Tyska, franska spanska,holländska, ungerska, tjeckiska, danska, norska, svenska, portugisiska, italienska, finska, rumänska, grekiska, ryska, polska, hebreiska, arabiska, ukrainska, japanska, koreanska 191,6 x 116,3 x 11 mm 335 g Plast CE, RoHS Håll dina personliga och viktiga data säkra När du använder din tablett, kom ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga data. Lenco är inte ansvarig för förlust av data. När du vill kassera din tablett, säkerhetskopiera alla data och återställ sedan den för att hindra missbruk av din personliga information. Läs noga igenom alla rättigheter för skärmen innan du nerladdar program. Var särskilt försiktig med program, vilka kräver en stor del personlig information. Kontrollera dina konton regelbundet för missbruk eller ej godkänd användning. Om du hittar recken på missbruk av din personliga information, kontakta din tjänsteleverantör för att ta bort eller ändra kontoinformationen. Om tabletten försvinner eller blir stulen, ändra lösenord på dina konton för att skydda din personliga information. Undvik att använda program från okända källor och lås din tablett med ett mönster, lösenord eller PINkod. 19

20 Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner - läs noga innan användning Varnings Fara för elstöt Öppna inte VARNING: för att undvika elstötar, ta inte bort lock eller skruvar. Enheten innehåller inga delar som användaren sjäv kan underhålla. Lämna alla serviceåtgärder åt en kvalificerad yrkesman. Symbolen visar att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i bruksanvisningen. Symbolen visar att tabletten innehåller en farlig spänning som utgör en risk för elstötar eller personskador. Kom ihåg dessa instruktioner: Använd inte tabletten nära vatten. Rengör tabletten endast med en lätt fuktad trasa. Täck inte över eller blockera ventilationsöppningar. Om du placerar tabletten på en hylla, lämna minst 5 cm rum runt hela tabletten. Installera tabletten enligt den medfljande bruksanvisningen. Trampa inte på nätsladden eller lämna den i kläm. Var särskilt försiktig nära kontakter och strömsladdens utförselställe. Placera inga tunga föremål på nätsladden, vilket kan skada den. Förvara tabletten utom räckhåll för små barn! Nätsladden kan orsaka en allvarlig skada. Koppa tabletten loss från elnätet under ett åskväder eller om du inte använder den under en längre tid. Håll tabletten borta från värmekällor som värme-element, värmare, spisar, ljus och andra värmealstrande produkter. Undvika att använda tabletten nära starka magnefält. ESD kan störa normal användning av tabletten. Återställ tabletten i ett sådant fall och starta om enligt bruksanvisningens instruktioner. Vid filöverföring, gå till väga varsamt och använd den i en statiskt fri miljö. Varning! Sätt aldrig ett objekt i produktens ventlationsöppningar. Enheten innehåller högspänning och objektet kan orsaka elstöt och/eller kortslutning. Häll inte heller vatten eller annanvätska på produkten. Använd inte tabletten på fuktiga platser, som badrum, ångande kök eller nära simbassänger. Använd inte tabletten på platser var det kan uppstå kondensation. Denna tablett har tllverkats enligt alla gällande säkerhetsföreskrifter. Följande säkerhetstips skyddar användarna faror som ingår i vårdlös användning. Även om tabletten är tillverkad med störstsomsorh och kontrolleras flera gånger innan den lämnar fabriken, är det fortfarande möjligt att problem kan uppstå, som med alla elektriska apparater. Om du upptäcker rök, hög värme eller andra oväntade fenomen, dra ut stickkontakten ur eluttaget omedelbart. Tabletten bör vara väl ventilerad hela tiden! Tabletten kan anslutas endast till en strömkälla som anges på specifikationsetiketten. Kontakta försäljaren eller det lokala elbolaget om du inte är säker på vilken typ av ström användes i ditt hem. Elttaget bör installeras nära utrustningen och vara lätt åkomligt. Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka brand elle elektriska stötar. Tabletter avklass 1 skall anslutas huvudsakligen till ett jordat eluttag. Håll strömsladden borta från gnagare. Gnagare njuter av att bita strömsladdar. Fatta alltid tag i stickproppen när du kopplar loss strömsladden. Dra aldig direkt i sladden- detta kan osaka kortslutning. 20

COOLTAB-72. 18 cm Internet Tablet med Android 4.2. Handbok

COOLTAB-72. 18 cm Internet Tablet med Android 4.2. Handbok COOLTAB-72 18 cm Internet Tablet med Android 4.2 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

7" Capacitive Android Tablet Tablet 729LE

7 Capacitive Android Tablet Tablet 729LE 7" Capacitive Android Tablet Tablet 729LE Lathund Hurtig start guide Hurtig brugervejleduing Pikakäyttöopas Quick Start Guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning XEMIO-200 MP3/WMA-spelare Bruksanvisning 1 EGENSKAPER Elegant utseende och lätt att använda MP1, MP2, MP3 och WMA-sammanpassande Multi-Code-spelare Driver-fritt skivsystem - du kan hantera dina filer direkt

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur kopierar

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL 1 2 1. EN ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN Knapparnas placering 1. Strömbrytare 2. VOL+ 3. VOL- 4. Hörlursuttag 5. USB kontaktdon 3 2. KOMMA IGÅNG 2.1 INSTALLATION AV KORT Stäng av enheten

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 3. Art.nr Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 3. Art.nr Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 3 Art.nr 706450 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom igång 4 2.1 Paketets innehåll 4 2.2 Översikt över kameran 5 3 Installation 6 3.1 Installation av hårdvara 6 3.2 Installation av App 6 3.3 Användning

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare,

Läs mer

10.1" Capacitive Android Tablet Tablet 1032DC

10.1 Capacitive Android Tablet Tablet 1032DC 10.1" Capacitive Android Tablet Tablet 1032DC Lathund Hurtig start guide Hurtig brugervejleduing Pikakäyttöopas Quick Start Guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

Två sätt att uppgradera din ipad

Två sätt att uppgradera din ipad Två sätt att uppgradera din ipad Välj antingen Expressbyte eller Normalt byte Användarbehov Expressbyte Normalt byte P&G-applikationer och e-post överförs automatiskt till ny ipad Icke-P&G-applikationer

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

emöten & elärande Studentguide Adobe Acrobat Connect Pro Meeting För Mittuniversitetet www.wezupport.se

emöten & elärande Studentguide Adobe Acrobat Connect Pro Meeting För Mittuniversitetet www.wezupport.se emöten & elärande Studentguide Adobe Acrobat Connect Pro Meeting För Mittuniversitetet 2 Innehåll 1. Viktig information... 3 2. Utrustning... 3 2.1. Dator... 3 2.2. Internet... 3 2.3. Krav för bra ljud...

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0 IdeaTab A3000 Snabbstartsguide v1.0 Välkommen Frontkamera Volymknapp Läs den här guiden noga innan du börjar använda din IdeaTab. Guiden ger dig tips för hur du ställer in och använder din IdeaTab. Informationen

Läs mer