Från Värmland till Höganäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från Värmland till Höganäs"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne För snart fem år sedan gjorde jag min första arbetsdag här på Höganäs AB. Min kunskap om orten Höganäs var ytterst sparsam; jag hade passerat några gånger på väg till Mölle eller Krapperups slott. Men som inflyttad till Skåne och Helsingborg stod Höganäs en bit ner på min att-göra-lista, efter Malmö, Lund, Köpenhamn, Ängelholms stränder, Tyskland och Kullahalvöns spets. Nu vet jag bättre. Även om jag fortfarande bor i Helsingborg uppskattar jag att komma till Höganäs varje arbetsdag och känna doften från havet, hämta sushi till lunch och göra ärenden. Här finns allt man kan behöva inom räckhåll. Likadant känner Fredrik Nilsson som du kan läsa om i detta nummer av insikt. Han är min kollega och en av många som gjort företaget och kommunen Höganäs till sin nya hemvist. Apropå lokal anknytning, den här gången kan du också läsa en av få intervjuer som Jenny Lindén Urnes har gett på sista tiden. Jenny och hennes Lindéngruppen är nyblivna hälftenägare av Höganäs. Här berättar hon om sin syn på företaget. Vad gäller vårt nya miljötillstånd går vi i väntans tider. Snart hoppas vi få besked att ansökan är komplett så att den kan gå ut på remiss. Då får du möjlighet att lämna in dina synpunkter. Vi återkommer när det är dags! Ulrika Rask-Lindholm Kommunikationschef, Höganäskoncernen Från Värmland till Höganäs För 15 år sedan flyttade Fredrik Nilsson och Maria Edesgård till Höganäs. I dag är Fredrik chef för Distaloyverket och familjen trivs bra i bygden. Här är det nära till allt havet, jobbet och skolan. SIDAN 6 Efter komplettering är det dags för miljöansökans remissrunda SIDAN 2 Höganäs ägare Jenny Lindén Urnes i en exklusiv intervju SIDAN 3

2 Processen med miljöansökan går vidare DETTA HÄNDER MED MILJÖANSÖKAN 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan. Höganäs AB:s miljöansökan är nu ute på en kompletteringsrunda hos några av de tyngre instanser som berörs. När den är klar börjar den viktiga yttrandetiden då myndigheter och privatpersoner som påverkas av processen, får lov att tycka till. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON EFTER TRE ÅRS FÖRBEREDELSER lämnades Höganäs AB:s miljöansökan in till mark- och miljödomstolen i Växjö den 18 oktober Nu har ansökan skickats ut på en kompletteringsrunda till de tunga remissinstanserna. De har fått frågan om de anser att något behöver kompletteras i ansökan för att den ska kunna hanteras, eller om den ur deras perspektiv är komplett. Hittills har Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket svarat att de inte önskar några kompletteringar av ansökan. Efter kompletteringsrundan kommer mark Samråd med länsstyrelsen, kommun och andra intressenter Ansökan skickas till mark- och miljödomstolen. Remissrunda Eventuell komplettering av ansökan. och miljödomstolen att meddela att ärendet är i gång. Då börjar en yttrandetid då alla som berörs myndigheter och privatpersoner har möjlighet att tycka till. Vårt önskemål är naturligtvis att den här processen ska komma i gång så snart som möjligt, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. Alla yttranden skickas till mark- och miljödomstolen och Höganäs AB får därmed möjlighet att löpande svara på alla eventuella yttranden som kommer in. Under yttrandetiden kan parterna justera Miljöansökan i korthet Tillverkning av komponenter och elektriska artiklar Med förnyat miljötillstånd får Höganäs AB möjlighet att utöka sin verksamhet med lätt montering på plats i Höganäs. Det gäller främst tillverkning av komponenter och elektriska artiklar, baserade på Höganäs metallpulver. Forskning och utveckling stannar kvar i Höganäs Utvecklingen av nya processer och produkter stannar kvar vid Höganäs utvecklingsavdelning. Miljöhänsyn och efterlevnad av gällande regler Miljöansökan innebär att Höganäs etablerar rätt nivåer för alla delar av verksamheten för att kunna leva upp till gällande miljöregler. Höganäs utvecklas på orten Ett förnyat miljötillstånd innebär att Höganäs finns kvar och utvecklas på orten. Ökad produktion och utbyggnad av hamnen En genomgång av framtida transportlösningar har visat att hamnen är ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. Framöver vill Höganäs kunna skeppa färdigt metallpulver till kunder i främst Asien Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten. 2014/ 2015 Huvudförhandling i markoch miljödomstolen Beslut meddelas. och komplettera sina krav och åtaganden och förhoppningsvis nå samsyn i de viktiga frågorna. Yttrandetiden är en viktig förberedelse som underlättar mark- och miljödomstolens slutliga prövning, säger Anders Bergman. ARBETET MED HÖGANÄS miljöansökan startade Ansökan ska leda till att Höganäs får ett förnyat miljötillstånd, vilket är nödvändigt för att företaget ska kunna utvecklas och ta fram nya produkter. Ett förnyat tillstånd innebär bland annat att företaget i framtiden kan exportera färdigt metallpulver från företagets egen industrihamn. I miljöansökan ingår också forskning, utveckling och tillverkning av färdiga komponenter på orten. Höganäs AB:s miljöansökan kan du ta del av på flera sätt. Formellt kan den begäras ut av mark- och miljödomstolen. Enklast är dock att läsa eller ladda ner den via Höganäs AB:s webbplats, m Höganäs ägare Jenny Lindén Urnes: Vi hör hemma här I mitten av oktober blev Höganäs än en gång ett privatägt bolag. Bakom köpet stod Lindéngruppen och FAM. Insikt har fått en intervju med Lindéngruppens ägare och styrelseordförande möt Jenny Lindén Urnes. TEXT GÖRREL ESPELUND FOTO ANDERS ANDERSSON VI TRÄFFAS PÅ LINDÉNGRUPPENS tillfälliga kontor i Viken. Jenny Lindén Urnes bjuder på kaffe och säger att hon är glad över att Lindéngruppen och dess partnerbolag FAM kunde köpa ut Höganäs från börsen i höstas. Vi har länge drömt om det. Vi tycker att privat ägarskap är mer effektivt och gillar inte den kortsiktighet som präglar börsen. För ett bolag vars verksamhet till sin natur innebär långsiktig produktutveckling och investeringar, är det lättare att arbeta med detta perspektiv i en onoterad miljö, säger Jenny. Men för att kunna köpa ut Höganäs behövde Lindéngruppen en likasinnad partner. Valet föll på FAM, som ägs av Wallenbergstiftelserna. Jenny talar om Höganäs som ett spännande innovationsbolag med kunniga medarbetare. Men hon har också ett personligt förhållande till bolaget. Det var under hennes far Ulf G. Lindéns ledning som grunden lades för det globala spetsteknologiföretag som Höganäs är i dag. Jenny beskriver sig som lojal, bestämd, engagerad och värdedriven. Hon har ett starkt engagemang i sociala frågor och i frågor som rör miljö och hållbarhet. Att minimera vår påverkan på miljön är en av de största utmaningarna för oss alla. Därför är jag stolt över att hållbarhetsfrågor ligger högt på agendan i alla bolag vi äger. Företag kan vara en mycket positiv förändringskraft i samhället. JENNY FÖDDES I GÖTEBORG, men växte upp i Stockholm fram till att hon 1984 flyttade till England med sin mamma. Hon har en Bachelor of Arts i filosofi från University of London och det var under studierna som hon träffade Erik Urnes, som hon senare gifte sig med. Erik är i dag VD för Lindéngruppen. När jag växte upp var det inte givet vad min framtida roll skulle vara, men jag gick in i ColArts styrelse 1994 medan jag fortfarande pluggade. Jag gick sen in i flera av våra dotterbolags styrelser samtidigt som jag jobbade med samtida konst i London. Jag insåg att företagande ytterst handlar om spännande möjligheter och människor och att det var detta jag ville arbeta med. Efter åren i London flyttade Jenny och hennes familj tillbaka till Sverige 2008 för att vara närmare Lindéngruppens svenska affärsintressen. Vi är i full gång med att renovera Lindéngruppens huvudkontor i Höganäs. Det är en annan fördel med att vara ett familjeföretag, vi kan vara där vi vill och vi kände att det är här vi hör hemma. m Jenny Lindén Urnes Född: Familj: Gift med Erik Urnes, tillsammans har de en 12-årig dotter. Hobby: Hästar, med fokus på dressyr, en hobby Jenny delar med sin dotter. Bor: Helsingborg. Fakta Lindéngruppen: Lindéngruppen är ett familjeföretag där tonvikten ligger på att äga och utveckla globala industriföretag med ledande positioner på sina marknader. De tre kärnföretagen i gruppen är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppen grundades av Ulf G Lindén på mitten av 1980-talet och ägs i dag av hans dotter, Jenny Lindén Urnes. Bland de icke-vinstdrivande engagemangen märks Färgfabriken i Stockholm, en plattform och mötesplats för konst, arkitektur och samhällsutveckling. Lindéngruppen är också engagerad i flera projekt för att motverka utanförskap bland unga, både lokalt i Helsingborg (genom exempelvis Jag Kan!) och i Sydafrika där Lindéngruppen sponsrar en Star for Life-skola nära Beckers fabrik utanför Johannesburg. 2 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 3

3 Nytt färdigvarulager minskar bullret Mer om färdigvarulagret: Färdigvarulagret består i dag av fyra byggnader. I anslutning till utlastningsområdet ligger den största lagerbyggnaden. Det nya färdigvarulagret motsvarar kvadratmeter med en kapacitet om ton och ska ligga i anslutning till den befintliga lagerbyggnaden. Satsningen minskar antalet interntransporter med 85 procent. Befintligt färdigvarulager med utlastning Pulververket När tjälen går ur jorden hoppas Höganäs AB kunna påbörja bygget av det nya färdigvarulagret. En satsning som innebär färre interntransporter, mindre buller och minskat dieselutsläpp. TEXT CAROLINE SÄFSTRAND ILLUSTRATION GRIAB Ny byggnad med entré mot Distaloyverket Richard Molin LAGRET PÅ DRYGT kvadratmeter kommer att ligga i direkt anslutning till det befintliga Pulverlagret. Det innebär att den gamla plastfabriken 1,6 kilometer bort, som varken är avsedd eller anpassad för lagerhållning, inte längre behövs. Detta är positivt för närområdet som nu slipper buller och utsläpp från transporterna mellan den gamla plastfabriken och lagret. Vi har årligen flyttat cirka ton på denna sträcka, säger Richard Molin, chef för inköp och logistik. Satsningen på ett nytt färdigvarulager bottnar i en förväntad försäljningsökning av främst järnpulver till Asien. En ökad försäljning kommer att ställa stora krav på förbättrad logistik och infrastruktur. I dag körs i genomsnitt 40 containrar per dag mellan Höganäs AB och Helsingborgs hamn via väg 111. Om framtidsscenariot blir verklighet skulle antalet transporter fördubblas. VI BEHÖVDE HITTA en lösning som är hållbar för företaget, de boende och miljön. Det alternativ vi arbetar utifrån nu är att 2020 använda vår industrihamn i Höganäs för att transportera containrar till norra Europa och där lasta om dem på oceantrafik mot Asien. Redan i dag använder vi vår lokala hamn för att ta in järnmalm, säger Richard Molin. Färdigvarulagret ska effektivisera materialhanteringen och är det första steget av tre för att nå hamnvisionen. Med det nya lagret sparar man tid och pengar, får en säkrare arbetsmiljö och bygger bort den flaskhals som begränsat produktionen. Dessutom innebär lagret en reducering av interntransporter med 85 procent, vilket minskar koldioxidutsläpp och buller. Det andra steget blir att bygga ut containerdepån med fler lastportar för att klara de planerade volymerna, och det tredje steget handlar om att förbereda hamnen i Höganäs för fler transporter. FÖR EN TID SEDAN BJÖDS de närboende in till ett öppet samråd för att diskutera planerna. Ett 60-tal personer kom och Richard Molins uppfattning är att de flesta är positiva. Man tycker det är kul att det går bra för oss och uppskattar att vi behåller produktionen här, i stället för att flytta den utomlands. Samtidigt finns det en oro över ökade transporter. Under mötet fick vi en chans att stilla denna oro genom att berätta om de fördelar som färdigvarulagret och hamnplanerna innebär. Om allt går som planerat läggs ett förslag på hamnplanerna fram till styrelsen om ett par år. Men först ska färdigvarulagret byggas och förhoppningsvis vara i drift redan till sommaren. m KORT & GOTT Demokratiska Republiken Kongo Höganäs antar policy för konfliktfria mineraler Mineraler som utvunnits i konflikthärdar, eller under omständigheter som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, har länge varit ett problem. Detta gäller främst Centralafrika och länder så som Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda, Uganda och Zambia. På Höganäs har man nu tagit fram en ny policy för att undvika att så kallade konfliktmineraler hamnar i företagets produktion. Främst handlar det om tenn och volfram. Våra kunder har efterfrågat intyg som bevisar att våra produkter och de råvaror vi använder inte kommer från något konfliktområde. Därför har vi tagit fram en ny policy och ett antal garantidokument för leverantörer och kunder, säger Niklas Lång, Höganäs chefsjurist. EU väntas instifta regler om konfliktmineraler under Svampverket sparar energi Höganäs arbetar för att sänka energiförbrukningen i alla fabriker runt om i världen. En lyckad energiåtgärd är installationen av omriktardrift på Svampverket. Projektet har löpt under fyra år och har blivit extra lönsamt tack vare stigande elpriser. Det började med installationen av omriktardrift på rökgasfläktarna och nu håller man på att göra samma sak på förbränningsluftsidan. Trots stora investeringar i nya fläktar, motorer och omriktare har projektet resulterat i en besparing på cirka kronor per år. Lageroperatörer får nytt pausrum och ny mötesplats Lageroperatörerna på Höganäs har fått ett nytt, inglasat pausrum med uppkopplade arbetsstationer och gott kaffe. Vi vill att truckförarna kommer ut ur trucken och inte fastnar i samma arbetsställning under långa perioder. Trucken ska ses som ett arbetsredskap, inte ett arbetsrum, säger Martin Glifberg, chef för utlastningen. Den gamla kaffebryggaren har bytts ut mot en bra kaffemaskin, och här finns åtkomst till intranätet och andra arbetsverktyg. Pausrummet har också blivit en naturlig mötesplats där man kan umgås med sina kollegor en stund. 3D-PRINTING FÖR FRAMTIDENS GLASÖGON Glasögonbågar som delvis tillverkas med 3D-printing? Det är en framtidsmöjlighet för Digital Metal ett uvecklingsområde inom Höganäs. Efter två års samarbete med en av Europas ledande glasögontillverkare, är det nu dags att ta nästa steg i utvecklingsarbetet. Vår samarbetspartner har utvärderat vår teknik och det finns ingen annan som kan leverera något liknande. Det handlar i första hand om ytkvalitet och detaljrikedom på bitarna, säger Hans Kimblad, teknisk försäljningschef för Digital Metal. Tanken är att glas-ögontillverkaren, någon gång runt 2015, ska kunna sätta upp egen produktion med hjälp av Höganäs teknik. 3D-printing är ett annat namn för addditiv tillverkning, som betyder att fasta tredimensionella föremål byggs upp skikt för skikt. Det finns inga gränser för hur komplexa former en komponent kan få. Det är en enorm möjlighet för oss och skulle bevisa att tekniken fungerar bra också för serietillverkning, säger Hans Kimblad. Läs mer om Digital Metal på 4 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 5

4 Hallå där... Emelie Bylin, truckförare på utlastningen När sökte du sommarjobb på Höganäs första gången? Det var sommaren 2010 då jag fick jobb på Svampverket mycket tack vare min låtsaspappa som jobbade här. Från värmländska skogar till skånsk kust jobbmöjligheter lockade till Höganäs När Fredrik Nilsson blev erbjuden jobbet som teknisk kundserviceingenjör på Höganäs AB var det inte mycket att tveka på. I dag är det 15 år sedan flyttlasset gick från Värmland och numera är han chef för Distaloyverket med ett hundratal anställda. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON SLUTET AV 1990-TALET. Fredrik Nilsson och Maria Edesgård bor i Värmland och har precis blivit färdiga med sina högskoleutbildningar. De bestämmer att den som får arbete i en region där den andre också har goda jobbutsikter, vinner. Jag hade läst en magisterexamen i materialfysik i Borlänge och sökte jobb runtom i Sverige, bland annat på Höganäs AB, säger Fredrik Nilsson. Jag kände till verksamheten sedan tidigare, tack vare en kurs i pulvermetallurgi. När jag fick meddelande om att jag var hjärtligt välkommen att börja jobba här var det inte mycket att tveka på. I DAG, 15 ÅR SENARE, är han chef för Distaloyverket och bor i en villa i Strandbaden med hustrun Maria, som ansvarar för fjärrvärmeproduktionen på Höganäs Energi, och sonen Åke, 6 år. Först bosatte vi oss i Helsingborg, men hamnade i en lägenhet som låg vid en genomfartsled i södra Helsingborg. Vi flyttade in på en söndag och sa upp kontraktet på måndagen. Tre månader senare flyttade vi till Höganäs. Från början var Fredrik Nilsson anställd som teknisk kundserviceingenjör. Några år senare internrekryterades han som chef för pilotproduktionen, och numera basar han för Distaloyverket som tillverkar Höganäs sortiment av legerade järnpulver, kundspecifika blandningar och diverse tillsatsmaterial. Det bästa med det här jobbet är att få prestera genom andra, att få mina medarbetare och våra produkter att växa genom olika val där jag har varit delaktig, säger han. Fredrik Nilsson Ålder: Fyller 38 i år. Familj: Hustrun Maria Edesgård och 6-årige sonen Åke. Bor: Strandbaden utanför Höganäs. Gör: Chef för Distaloyverket, Höganäs AB. Fredrik Nilsson flyttade med sin fru Maria Edsgård till Höganäs för 15 år sedan. Nu bor familjen i Strandbaden och trivs utmärkt. Det kunde dock ha slutat helt annorlunda. Fredrik Nilsson är uppvuxen i Karlskoga där han under tonåren var en hängiven simmare så hängiven att han inte hade tid över till att studera. Studieresultaten var så dåliga att jag inte ens fick börja årskurs två på gymnasiet. Efter diverse överläggningar inom familjen hamnade jag på Bergsskolan i Filipstad, på internat. Där fanns som tur var ingen passande simklubb, skrattar Fredrik Nilsson. Bergsskolan i Filipstad har funnits sedan 1830 och är känd för att utbilda högskoleingenjörer och högskoletekniker inom berg och metall. Här läste Fredrik Nilsson in tekniska gymnasieprogrammet och fick efter avslutad utbildning med sig en kandidatexamen i materialteknik. I dag bor familjen havsnära, har bara några minuters resa till både jobb och skola och kan på det stora taget inte tänka sig ett bättre ställe att bo på. DET KÄNNS SOM att vi bor på landet samtidigt som vi har nära till allt Ängelholm, Helsingborg, Köpenhamn och Tyskland. Dessutom har jobbet gett mig goda utvecklingsmöjligheter och det är en av anledningarna till att jag trivs så bra. m SÅ SÖKER DU JOBB PÅ HÖGANÄS AB Ett normalår har Höganäs AB behov av omkring hundra ferieanställningar från mitten av juni till mitten av augusti. Feriearbetarna är vår stora rekryteringsbas för underhåll och produktion och för många är det vägen in till en anställning hos oss, säger Erik Juelsson vid HR-avdelningen. För att kunna söka feriearbete på Höganäs krävs det att man är studerande och att man har fyllt 18 år. Fyll i ansökningsformuläret som du hittar på under fliken Career Student information. Här kan man även söka till andra tjänster inom företaget. Dessutom kan den som är intresserad av att jobba hos oss registrera sitt cv via hemsidan, säger Erik Juelsson. Varför sökte du sommarjobb på Höganäs? Höganäs har gott rykte, det är en bra arbetsplats. Och det är nog därför jag har fastnat. Våra arbetsförhållanden är bra och jag trivs med arbetskamraterna. Vilka krav ställdes för att du skulle få sommarjobb? Att jag hade fyllt 18 år och var studerande på gymnasiet. Hur kom det sig att du stannade kvar efter sommarjobbet? Efter första sommaren fick jag inte fortsatt anställning direkt, det gick ett halvår innan jag blev erbjuden jobb igen. Sedan tog det ungefär två år innan jag förra året blev fast anställd. Vad är det bästa med att jobba på Höganäs? Jag blev jätteglad när jag blev erbjuden fortsatt anställning, mest för att jag känner många som jobbar här och för att arbetsgivaren är så mån om sina anställda. Jag mår bra när jag är på Höganäs! Vilka råd kan du ge den som söker sommarjobb på Höganäs i år? Försök att utnyttja dina kontakter. Och var inte rädd för att ta i! Det är en mansdominerad arbetsplats och därför är det bra att ha lite skinn på näsan om man är tjej. 6 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 7

5 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS Flygklubben firar 75 år I år fyller Nordvästra Skånes Flygklubb 75 år och detta kommer att firas i sommar. Till flygplatsen i Höganäs planeras en mini-flygdag med några av de gamla plan som klubben ägt. HISTORIEN BÖRJAR egentligen ute på flygfältet på Berga, och då hette klubben Hälsingborgs Flygklubb. Först i slutet av 1940-talet, när en flygplats i Höganäs började anläggas, flyttade verksamheten. Och klubben bytte namn. Bakom initiativet stod Höganäs före detta VD, Per Egon Gummesson. Han var själv flygintresserad och utbildad pilot. Flygplatsen i Höganäs invigdes 1950 och tillhörde Höganäs AB i ett decennium, sedan tog kommunen över flygfältet. I dag arrenderar klubben marken och driver verksamheten i stort sett med ideellt arbete. Men flygplatsen användes flitigt under 1980-talet av Höganäs AB, det var före Öresundsbron och innan det fanns helikopterverksamhet i Helsingborg. Ett lokalt taxiflygbolag flög så gott som dagligen Höganäsanställda till och från Kastrup, säger Åke Karlsson, flygklubbens ordförande. I dag har klubben 165 medlemmar, men flygningar till Kastrup är sällsynta. Däremot driver klubben en flygskola som utexaminerar mellan fem och tio piloter varje år. Flera av dem går sedan vidare till privata flygbolag. Det finns ingen flygklubb i Skåne med lika omfattande flygskoleverksamhet som oss, säger Åke Karlsson. Höganäs flygplats fyller också en viktig samhällsfunktion, bland annat kan samtliga räddningsinstanser så som ambulans- och polishelikoptrar landa här för att tanka. Vi har egentligen aldrig stängt, oavsett tid på dygnet finns det alltid någon från klubben som kan komma och hjälpa till. Det är vi stolta över, säger Björn Haase, biproduktansvarig på Höganäs AB och en av företagets flygentusiaster. Läs mer: Stawfordksa Sällskapets rapport finns här: HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Vad gör Höganäs till en attraktiv kommun att bo i? Bengt Tufvesson, Höganäs Jag har bott i Höganäs i nästan hela mitt liv och gillar somrarna allra bäst, då är det bra här! Vintern är också bra, man kan gå till badhuset eller träna på Friskis & Svettis. Anita Andersson, Höganäs Havet och stranden. Naturen överlag, det är det som är grejen. Ett tag bodde jag i Ljungbyhed i inlandet. Där fanns det insjöar, men jag längtade hela tiden tillbaka till havet och Höganäs. Anna-Birgit och Hasse Johansson, Höganäs Sommaren är fantastisk. Det finns många trevliga butiker och är inte längre någon håla som det var förr. Vi har bott här i 80 år och tycker att det är en trevlig liten stad. Johan Kempe, Höganäs Jag flyttade hit med min mamma för ungefär ett år sedan så jag är hyfsat nyinflyttad. Jag trivs bra, speciellt eftersom det är så nära till allt. insikt ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB NUMMER 1/2014 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Spoon, Göteborg, Projektledare: Görrel Espelund Tryck: Elanders, Falköping. Höganäs AB Mars HOGSE

Tre års förberedelser har burit frukt

Tre års förberedelser har burit frukt #3 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, Sedan några år tillbaka är Asien den största marknaden för de metallpulver vi producerar här i Höganäs. Trots den

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande.

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Vår nya koncerntidning

Vår nya koncerntidning Steel! Vi vann SSABcupen SID 21 TIDNINGEN FÖR OSS I SSAB n NR 1 DECEMBER 2007 Vår nya koncerntidning n Möt dina 13 000 arbetskamrater från hela världen! 2007 utgör en milstolpe i SSABs historia. Förvärvet

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden fyller 50 år. Några av de första som flyttade in i de nya radhusen på Snickarstigen var Britt Stadener, Kerstin och Lars-Göran Alfredson.

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Vår framtid En bit av en bättre framtid skapas när en produkt eller process utvecklas med miljö- och energipåverkan i fokus Planerad utökning

Läs mer

Fabriksbesök i världen för ny vd

Fabriksbesök i världen för ny vd #3 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Dina synpunkter är viktiga När framtida miljöutmaningar diskuteras, såsom hur vi människor ska leva för att inte utarma jordens

Läs mer

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost Assistansia AB Svarspost Kundnummer 20471619 708 00 Örebro Frankeras ej. Assistansia AB betalar portot. Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för funktionshindrade. Det är kundernas önskemål som

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA Case #16:1 Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA ATRIUM LJUNGBERG Under de fem år Atea haft

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015 Vi tänkte egentligen skriva det här brevet i förra veckan men bestämde oss för att vänta då vi till slut vågar berätta om ett helt fantastiskt

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ingenjörer med innovationer på schemat

Ingenjörer med innovationer på schemat Sten Fåhré-stipendiater Ingenjörer med innovationer på schemat Publicerad: 2012-04-23 10:51 Det krävs tre års högskolestudier för att kunna arbeta som utvecklingsingenjör. Tre år där stor del av studierna

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR www.etgsverige.se 9 av 10 får jobb efter examen ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR Vi utbildar framtidens elektriker SPÄNNANDE, UTVECKLANDE OCH KREATIVT FOTO: PETTER ELNERUD FOTO: PETTER ELNERUD VARFÖR

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar.

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar. Sammanfattning Höganäs ser närmast att tillverkning av induktorer och komponenter till elektriska motorer inom områdena kraftdistribution och elektriska drivsystem etableras. Tillverkning i liten skala

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Digital kundservice i Sverige Rapport 2016

Digital kundservice i Sverige Rapport 2016 Digital kundservice i Sverige Rapport 2016 Sammanfattning Vi har fått svar från 100 svenska företag och organisationer. Den genomsnittliga kundserviceorganisationen har idag 4 digitala kontaktvägar. E-post

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i april. I detta nummer läser vi om organisationsförändringar i ledningsfunktionen i IBAB. Bolagets årsberättelse är klar och det intressanta arbetet med att öka tillgänglighet

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer