Från Värmland till Höganäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från Värmland till Höganäs"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne För snart fem år sedan gjorde jag min första arbetsdag här på Höganäs AB. Min kunskap om orten Höganäs var ytterst sparsam; jag hade passerat några gånger på väg till Mölle eller Krapperups slott. Men som inflyttad till Skåne och Helsingborg stod Höganäs en bit ner på min att-göra-lista, efter Malmö, Lund, Köpenhamn, Ängelholms stränder, Tyskland och Kullahalvöns spets. Nu vet jag bättre. Även om jag fortfarande bor i Helsingborg uppskattar jag att komma till Höganäs varje arbetsdag och känna doften från havet, hämta sushi till lunch och göra ärenden. Här finns allt man kan behöva inom räckhåll. Likadant känner Fredrik Nilsson som du kan läsa om i detta nummer av insikt. Han är min kollega och en av många som gjort företaget och kommunen Höganäs till sin nya hemvist. Apropå lokal anknytning, den här gången kan du också läsa en av få intervjuer som Jenny Lindén Urnes har gett på sista tiden. Jenny och hennes Lindéngruppen är nyblivna hälftenägare av Höganäs. Här berättar hon om sin syn på företaget. Vad gäller vårt nya miljötillstånd går vi i väntans tider. Snart hoppas vi få besked att ansökan är komplett så att den kan gå ut på remiss. Då får du möjlighet att lämna in dina synpunkter. Vi återkommer när det är dags! Ulrika Rask-Lindholm Kommunikationschef, Höganäskoncernen Från Värmland till Höganäs För 15 år sedan flyttade Fredrik Nilsson och Maria Edesgård till Höganäs. I dag är Fredrik chef för Distaloyverket och familjen trivs bra i bygden. Här är det nära till allt havet, jobbet och skolan. SIDAN 6 Efter komplettering är det dags för miljöansökans remissrunda SIDAN 2 Höganäs ägare Jenny Lindén Urnes i en exklusiv intervju SIDAN 3

2 Processen med miljöansökan går vidare DETTA HÄNDER MED MILJÖANSÖKAN 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan. Höganäs AB:s miljöansökan är nu ute på en kompletteringsrunda hos några av de tyngre instanser som berörs. När den är klar börjar den viktiga yttrandetiden då myndigheter och privatpersoner som påverkas av processen, får lov att tycka till. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON EFTER TRE ÅRS FÖRBEREDELSER lämnades Höganäs AB:s miljöansökan in till mark- och miljödomstolen i Växjö den 18 oktober Nu har ansökan skickats ut på en kompletteringsrunda till de tunga remissinstanserna. De har fått frågan om de anser att något behöver kompletteras i ansökan för att den ska kunna hanteras, eller om den ur deras perspektiv är komplett. Hittills har Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket svarat att de inte önskar några kompletteringar av ansökan. Efter kompletteringsrundan kommer mark Samråd med länsstyrelsen, kommun och andra intressenter Ansökan skickas till mark- och miljödomstolen. Remissrunda Eventuell komplettering av ansökan. och miljödomstolen att meddela att ärendet är i gång. Då börjar en yttrandetid då alla som berörs myndigheter och privatpersoner har möjlighet att tycka till. Vårt önskemål är naturligtvis att den här processen ska komma i gång så snart som möjligt, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. Alla yttranden skickas till mark- och miljödomstolen och Höganäs AB får därmed möjlighet att löpande svara på alla eventuella yttranden som kommer in. Under yttrandetiden kan parterna justera Miljöansökan i korthet Tillverkning av komponenter och elektriska artiklar Med förnyat miljötillstånd får Höganäs AB möjlighet att utöka sin verksamhet med lätt montering på plats i Höganäs. Det gäller främst tillverkning av komponenter och elektriska artiklar, baserade på Höganäs metallpulver. Forskning och utveckling stannar kvar i Höganäs Utvecklingen av nya processer och produkter stannar kvar vid Höganäs utvecklingsavdelning. Miljöhänsyn och efterlevnad av gällande regler Miljöansökan innebär att Höganäs etablerar rätt nivåer för alla delar av verksamheten för att kunna leva upp till gällande miljöregler. Höganäs utvecklas på orten Ett förnyat miljötillstånd innebär att Höganäs finns kvar och utvecklas på orten. Ökad produktion och utbyggnad av hamnen En genomgång av framtida transportlösningar har visat att hamnen är ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. Framöver vill Höganäs kunna skeppa färdigt metallpulver till kunder i främst Asien Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten. 2014/ 2015 Huvudförhandling i markoch miljödomstolen Beslut meddelas. och komplettera sina krav och åtaganden och förhoppningsvis nå samsyn i de viktiga frågorna. Yttrandetiden är en viktig förberedelse som underlättar mark- och miljödomstolens slutliga prövning, säger Anders Bergman. ARBETET MED HÖGANÄS miljöansökan startade Ansökan ska leda till att Höganäs får ett förnyat miljötillstånd, vilket är nödvändigt för att företaget ska kunna utvecklas och ta fram nya produkter. Ett förnyat tillstånd innebär bland annat att företaget i framtiden kan exportera färdigt metallpulver från företagets egen industrihamn. I miljöansökan ingår också forskning, utveckling och tillverkning av färdiga komponenter på orten. Höganäs AB:s miljöansökan kan du ta del av på flera sätt. Formellt kan den begäras ut av mark- och miljödomstolen. Enklast är dock att läsa eller ladda ner den via Höganäs AB:s webbplats, m Höganäs ägare Jenny Lindén Urnes: Vi hör hemma här I mitten av oktober blev Höganäs än en gång ett privatägt bolag. Bakom köpet stod Lindéngruppen och FAM. Insikt har fått en intervju med Lindéngruppens ägare och styrelseordförande möt Jenny Lindén Urnes. TEXT GÖRREL ESPELUND FOTO ANDERS ANDERSSON VI TRÄFFAS PÅ LINDÉNGRUPPENS tillfälliga kontor i Viken. Jenny Lindén Urnes bjuder på kaffe och säger att hon är glad över att Lindéngruppen och dess partnerbolag FAM kunde köpa ut Höganäs från börsen i höstas. Vi har länge drömt om det. Vi tycker att privat ägarskap är mer effektivt och gillar inte den kortsiktighet som präglar börsen. För ett bolag vars verksamhet till sin natur innebär långsiktig produktutveckling och investeringar, är det lättare att arbeta med detta perspektiv i en onoterad miljö, säger Jenny. Men för att kunna köpa ut Höganäs behövde Lindéngruppen en likasinnad partner. Valet föll på FAM, som ägs av Wallenbergstiftelserna. Jenny talar om Höganäs som ett spännande innovationsbolag med kunniga medarbetare. Men hon har också ett personligt förhållande till bolaget. Det var under hennes far Ulf G. Lindéns ledning som grunden lades för det globala spetsteknologiföretag som Höganäs är i dag. Jenny beskriver sig som lojal, bestämd, engagerad och värdedriven. Hon har ett starkt engagemang i sociala frågor och i frågor som rör miljö och hållbarhet. Att minimera vår påverkan på miljön är en av de största utmaningarna för oss alla. Därför är jag stolt över att hållbarhetsfrågor ligger högt på agendan i alla bolag vi äger. Företag kan vara en mycket positiv förändringskraft i samhället. JENNY FÖDDES I GÖTEBORG, men växte upp i Stockholm fram till att hon 1984 flyttade till England med sin mamma. Hon har en Bachelor of Arts i filosofi från University of London och det var under studierna som hon träffade Erik Urnes, som hon senare gifte sig med. Erik är i dag VD för Lindéngruppen. När jag växte upp var det inte givet vad min framtida roll skulle vara, men jag gick in i ColArts styrelse 1994 medan jag fortfarande pluggade. Jag gick sen in i flera av våra dotterbolags styrelser samtidigt som jag jobbade med samtida konst i London. Jag insåg att företagande ytterst handlar om spännande möjligheter och människor och att det var detta jag ville arbeta med. Efter åren i London flyttade Jenny och hennes familj tillbaka till Sverige 2008 för att vara närmare Lindéngruppens svenska affärsintressen. Vi är i full gång med att renovera Lindéngruppens huvudkontor i Höganäs. Det är en annan fördel med att vara ett familjeföretag, vi kan vara där vi vill och vi kände att det är här vi hör hemma. m Jenny Lindén Urnes Född: Familj: Gift med Erik Urnes, tillsammans har de en 12-årig dotter. Hobby: Hästar, med fokus på dressyr, en hobby Jenny delar med sin dotter. Bor: Helsingborg. Fakta Lindéngruppen: Lindéngruppen är ett familjeföretag där tonvikten ligger på att äga och utveckla globala industriföretag med ledande positioner på sina marknader. De tre kärnföretagen i gruppen är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppen grundades av Ulf G Lindén på mitten av 1980-talet och ägs i dag av hans dotter, Jenny Lindén Urnes. Bland de icke-vinstdrivande engagemangen märks Färgfabriken i Stockholm, en plattform och mötesplats för konst, arkitektur och samhällsutveckling. Lindéngruppen är också engagerad i flera projekt för att motverka utanförskap bland unga, både lokalt i Helsingborg (genom exempelvis Jag Kan!) och i Sydafrika där Lindéngruppen sponsrar en Star for Life-skola nära Beckers fabrik utanför Johannesburg. 2 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 3

3 Nytt färdigvarulager minskar bullret Mer om färdigvarulagret: Färdigvarulagret består i dag av fyra byggnader. I anslutning till utlastningsområdet ligger den största lagerbyggnaden. Det nya färdigvarulagret motsvarar kvadratmeter med en kapacitet om ton och ska ligga i anslutning till den befintliga lagerbyggnaden. Satsningen minskar antalet interntransporter med 85 procent. Befintligt färdigvarulager med utlastning Pulververket När tjälen går ur jorden hoppas Höganäs AB kunna påbörja bygget av det nya färdigvarulagret. En satsning som innebär färre interntransporter, mindre buller och minskat dieselutsläpp. TEXT CAROLINE SÄFSTRAND ILLUSTRATION GRIAB Ny byggnad med entré mot Distaloyverket Richard Molin LAGRET PÅ DRYGT kvadratmeter kommer att ligga i direkt anslutning till det befintliga Pulverlagret. Det innebär att den gamla plastfabriken 1,6 kilometer bort, som varken är avsedd eller anpassad för lagerhållning, inte längre behövs. Detta är positivt för närområdet som nu slipper buller och utsläpp från transporterna mellan den gamla plastfabriken och lagret. Vi har årligen flyttat cirka ton på denna sträcka, säger Richard Molin, chef för inköp och logistik. Satsningen på ett nytt färdigvarulager bottnar i en förväntad försäljningsökning av främst järnpulver till Asien. En ökad försäljning kommer att ställa stora krav på förbättrad logistik och infrastruktur. I dag körs i genomsnitt 40 containrar per dag mellan Höganäs AB och Helsingborgs hamn via väg 111. Om framtidsscenariot blir verklighet skulle antalet transporter fördubblas. VI BEHÖVDE HITTA en lösning som är hållbar för företaget, de boende och miljön. Det alternativ vi arbetar utifrån nu är att 2020 använda vår industrihamn i Höganäs för att transportera containrar till norra Europa och där lasta om dem på oceantrafik mot Asien. Redan i dag använder vi vår lokala hamn för att ta in järnmalm, säger Richard Molin. Färdigvarulagret ska effektivisera materialhanteringen och är det första steget av tre för att nå hamnvisionen. Med det nya lagret sparar man tid och pengar, får en säkrare arbetsmiljö och bygger bort den flaskhals som begränsat produktionen. Dessutom innebär lagret en reducering av interntransporter med 85 procent, vilket minskar koldioxidutsläpp och buller. Det andra steget blir att bygga ut containerdepån med fler lastportar för att klara de planerade volymerna, och det tredje steget handlar om att förbereda hamnen i Höganäs för fler transporter. FÖR EN TID SEDAN BJÖDS de närboende in till ett öppet samråd för att diskutera planerna. Ett 60-tal personer kom och Richard Molins uppfattning är att de flesta är positiva. Man tycker det är kul att det går bra för oss och uppskattar att vi behåller produktionen här, i stället för att flytta den utomlands. Samtidigt finns det en oro över ökade transporter. Under mötet fick vi en chans att stilla denna oro genom att berätta om de fördelar som färdigvarulagret och hamnplanerna innebär. Om allt går som planerat läggs ett förslag på hamnplanerna fram till styrelsen om ett par år. Men först ska färdigvarulagret byggas och förhoppningsvis vara i drift redan till sommaren. m KORT & GOTT Demokratiska Republiken Kongo Höganäs antar policy för konfliktfria mineraler Mineraler som utvunnits i konflikthärdar, eller under omständigheter som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, har länge varit ett problem. Detta gäller främst Centralafrika och länder så som Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda, Uganda och Zambia. På Höganäs har man nu tagit fram en ny policy för att undvika att så kallade konfliktmineraler hamnar i företagets produktion. Främst handlar det om tenn och volfram. Våra kunder har efterfrågat intyg som bevisar att våra produkter och de råvaror vi använder inte kommer från något konfliktområde. Därför har vi tagit fram en ny policy och ett antal garantidokument för leverantörer och kunder, säger Niklas Lång, Höganäs chefsjurist. EU väntas instifta regler om konfliktmineraler under Svampverket sparar energi Höganäs arbetar för att sänka energiförbrukningen i alla fabriker runt om i världen. En lyckad energiåtgärd är installationen av omriktardrift på Svampverket. Projektet har löpt under fyra år och har blivit extra lönsamt tack vare stigande elpriser. Det började med installationen av omriktardrift på rökgasfläktarna och nu håller man på att göra samma sak på förbränningsluftsidan. Trots stora investeringar i nya fläktar, motorer och omriktare har projektet resulterat i en besparing på cirka kronor per år. Lageroperatörer får nytt pausrum och ny mötesplats Lageroperatörerna på Höganäs har fått ett nytt, inglasat pausrum med uppkopplade arbetsstationer och gott kaffe. Vi vill att truckförarna kommer ut ur trucken och inte fastnar i samma arbetsställning under långa perioder. Trucken ska ses som ett arbetsredskap, inte ett arbetsrum, säger Martin Glifberg, chef för utlastningen. Den gamla kaffebryggaren har bytts ut mot en bra kaffemaskin, och här finns åtkomst till intranätet och andra arbetsverktyg. Pausrummet har också blivit en naturlig mötesplats där man kan umgås med sina kollegor en stund. 3D-PRINTING FÖR FRAMTIDENS GLASÖGON Glasögonbågar som delvis tillverkas med 3D-printing? Det är en framtidsmöjlighet för Digital Metal ett uvecklingsområde inom Höganäs. Efter två års samarbete med en av Europas ledande glasögontillverkare, är det nu dags att ta nästa steg i utvecklingsarbetet. Vår samarbetspartner har utvärderat vår teknik och det finns ingen annan som kan leverera något liknande. Det handlar i första hand om ytkvalitet och detaljrikedom på bitarna, säger Hans Kimblad, teknisk försäljningschef för Digital Metal. Tanken är att glas-ögontillverkaren, någon gång runt 2015, ska kunna sätta upp egen produktion med hjälp av Höganäs teknik. 3D-printing är ett annat namn för addditiv tillverkning, som betyder att fasta tredimensionella föremål byggs upp skikt för skikt. Det finns inga gränser för hur komplexa former en komponent kan få. Det är en enorm möjlighet för oss och skulle bevisa att tekniken fungerar bra också för serietillverkning, säger Hans Kimblad. Läs mer om Digital Metal på 4 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 5

4 Hallå där... Emelie Bylin, truckförare på utlastningen När sökte du sommarjobb på Höganäs första gången? Det var sommaren 2010 då jag fick jobb på Svampverket mycket tack vare min låtsaspappa som jobbade här. Från värmländska skogar till skånsk kust jobbmöjligheter lockade till Höganäs När Fredrik Nilsson blev erbjuden jobbet som teknisk kundserviceingenjör på Höganäs AB var det inte mycket att tveka på. I dag är det 15 år sedan flyttlasset gick från Värmland och numera är han chef för Distaloyverket med ett hundratal anställda. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON SLUTET AV 1990-TALET. Fredrik Nilsson och Maria Edesgård bor i Värmland och har precis blivit färdiga med sina högskoleutbildningar. De bestämmer att den som får arbete i en region där den andre också har goda jobbutsikter, vinner. Jag hade läst en magisterexamen i materialfysik i Borlänge och sökte jobb runtom i Sverige, bland annat på Höganäs AB, säger Fredrik Nilsson. Jag kände till verksamheten sedan tidigare, tack vare en kurs i pulvermetallurgi. När jag fick meddelande om att jag var hjärtligt välkommen att börja jobba här var det inte mycket att tveka på. I DAG, 15 ÅR SENARE, är han chef för Distaloyverket och bor i en villa i Strandbaden med hustrun Maria, som ansvarar för fjärrvärmeproduktionen på Höganäs Energi, och sonen Åke, 6 år. Först bosatte vi oss i Helsingborg, men hamnade i en lägenhet som låg vid en genomfartsled i södra Helsingborg. Vi flyttade in på en söndag och sa upp kontraktet på måndagen. Tre månader senare flyttade vi till Höganäs. Från början var Fredrik Nilsson anställd som teknisk kundserviceingenjör. Några år senare internrekryterades han som chef för pilotproduktionen, och numera basar han för Distaloyverket som tillverkar Höganäs sortiment av legerade järnpulver, kundspecifika blandningar och diverse tillsatsmaterial. Det bästa med det här jobbet är att få prestera genom andra, att få mina medarbetare och våra produkter att växa genom olika val där jag har varit delaktig, säger han. Fredrik Nilsson Ålder: Fyller 38 i år. Familj: Hustrun Maria Edesgård och 6-årige sonen Åke. Bor: Strandbaden utanför Höganäs. Gör: Chef för Distaloyverket, Höganäs AB. Fredrik Nilsson flyttade med sin fru Maria Edsgård till Höganäs för 15 år sedan. Nu bor familjen i Strandbaden och trivs utmärkt. Det kunde dock ha slutat helt annorlunda. Fredrik Nilsson är uppvuxen i Karlskoga där han under tonåren var en hängiven simmare så hängiven att han inte hade tid över till att studera. Studieresultaten var så dåliga att jag inte ens fick börja årskurs två på gymnasiet. Efter diverse överläggningar inom familjen hamnade jag på Bergsskolan i Filipstad, på internat. Där fanns som tur var ingen passande simklubb, skrattar Fredrik Nilsson. Bergsskolan i Filipstad har funnits sedan 1830 och är känd för att utbilda högskoleingenjörer och högskoletekniker inom berg och metall. Här läste Fredrik Nilsson in tekniska gymnasieprogrammet och fick efter avslutad utbildning med sig en kandidatexamen i materialteknik. I dag bor familjen havsnära, har bara några minuters resa till både jobb och skola och kan på det stora taget inte tänka sig ett bättre ställe att bo på. DET KÄNNS SOM att vi bor på landet samtidigt som vi har nära till allt Ängelholm, Helsingborg, Köpenhamn och Tyskland. Dessutom har jobbet gett mig goda utvecklingsmöjligheter och det är en av anledningarna till att jag trivs så bra. m SÅ SÖKER DU JOBB PÅ HÖGANÄS AB Ett normalår har Höganäs AB behov av omkring hundra ferieanställningar från mitten av juni till mitten av augusti. Feriearbetarna är vår stora rekryteringsbas för underhåll och produktion och för många är det vägen in till en anställning hos oss, säger Erik Juelsson vid HR-avdelningen. För att kunna söka feriearbete på Höganäs krävs det att man är studerande och att man har fyllt 18 år. Fyll i ansökningsformuläret som du hittar på under fliken Career Student information. Här kan man även söka till andra tjänster inom företaget. Dessutom kan den som är intresserad av att jobba hos oss registrera sitt cv via hemsidan, säger Erik Juelsson. Varför sökte du sommarjobb på Höganäs? Höganäs har gott rykte, det är en bra arbetsplats. Och det är nog därför jag har fastnat. Våra arbetsförhållanden är bra och jag trivs med arbetskamraterna. Vilka krav ställdes för att du skulle få sommarjobb? Att jag hade fyllt 18 år och var studerande på gymnasiet. Hur kom det sig att du stannade kvar efter sommarjobbet? Efter första sommaren fick jag inte fortsatt anställning direkt, det gick ett halvår innan jag blev erbjuden jobb igen. Sedan tog det ungefär två år innan jag förra året blev fast anställd. Vad är det bästa med att jobba på Höganäs? Jag blev jätteglad när jag blev erbjuden fortsatt anställning, mest för att jag känner många som jobbar här och för att arbetsgivaren är så mån om sina anställda. Jag mår bra när jag är på Höganäs! Vilka råd kan du ge den som söker sommarjobb på Höganäs i år? Försök att utnyttja dina kontakter. Och var inte rädd för att ta i! Det är en mansdominerad arbetsplats och därför är det bra att ha lite skinn på näsan om man är tjej. 6 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 7

5 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS Flygklubben firar 75 år I år fyller Nordvästra Skånes Flygklubb 75 år och detta kommer att firas i sommar. Till flygplatsen i Höganäs planeras en mini-flygdag med några av de gamla plan som klubben ägt. HISTORIEN BÖRJAR egentligen ute på flygfältet på Berga, och då hette klubben Hälsingborgs Flygklubb. Först i slutet av 1940-talet, när en flygplats i Höganäs började anläggas, flyttade verksamheten. Och klubben bytte namn. Bakom initiativet stod Höganäs före detta VD, Per Egon Gummesson. Han var själv flygintresserad och utbildad pilot. Flygplatsen i Höganäs invigdes 1950 och tillhörde Höganäs AB i ett decennium, sedan tog kommunen över flygfältet. I dag arrenderar klubben marken och driver verksamheten i stort sett med ideellt arbete. Men flygplatsen användes flitigt under 1980-talet av Höganäs AB, det var före Öresundsbron och innan det fanns helikopterverksamhet i Helsingborg. Ett lokalt taxiflygbolag flög så gott som dagligen Höganäsanställda till och från Kastrup, säger Åke Karlsson, flygklubbens ordförande. I dag har klubben 165 medlemmar, men flygningar till Kastrup är sällsynta. Däremot driver klubben en flygskola som utexaminerar mellan fem och tio piloter varje år. Flera av dem går sedan vidare till privata flygbolag. Det finns ingen flygklubb i Skåne med lika omfattande flygskoleverksamhet som oss, säger Åke Karlsson. Höganäs flygplats fyller också en viktig samhällsfunktion, bland annat kan samtliga räddningsinstanser så som ambulans- och polishelikoptrar landa här för att tanka. Vi har egentligen aldrig stängt, oavsett tid på dygnet finns det alltid någon från klubben som kan komma och hjälpa till. Det är vi stolta över, säger Björn Haase, biproduktansvarig på Höganäs AB och en av företagets flygentusiaster. Läs mer: Stawfordksa Sällskapets rapport finns här: HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Vad gör Höganäs till en attraktiv kommun att bo i? Bengt Tufvesson, Höganäs Jag har bott i Höganäs i nästan hela mitt liv och gillar somrarna allra bäst, då är det bra här! Vintern är också bra, man kan gå till badhuset eller träna på Friskis & Svettis. Anita Andersson, Höganäs Havet och stranden. Naturen överlag, det är det som är grejen. Ett tag bodde jag i Ljungbyhed i inlandet. Där fanns det insjöar, men jag längtade hela tiden tillbaka till havet och Höganäs. Anna-Birgit och Hasse Johansson, Höganäs Sommaren är fantastisk. Det finns många trevliga butiker och är inte längre någon håla som det var förr. Vi har bott här i 80 år och tycker att det är en trevlig liten stad. Johan Kempe, Höganäs Jag flyttade hit med min mamma för ungefär ett år sedan så jag är hyfsat nyinflyttad. Jag trivs bra, speciellt eftersom det är så nära till allt. insikt ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB NUMMER 1/2014 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Spoon, Göteborg, Projektledare: Görrel Espelund Tryck: Elanders, Falköping. Höganäs AB Mars HOGSE

Tre års förberedelser har burit frukt

Tre års förberedelser har burit frukt #3 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, Sedan några år tillbaka är Asien den största marknaden för de metallpulver vi producerar här i Höganäs. Trots den

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Vår framtid En bit av en bättre framtid skapas när en produkt eller process utvecklas med miljö- och energipåverkan i fokus Planerad utökning

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

1 Logistik och transportlösningar idag

1 Logistik och transportlösningar idag Sammanfattning Ungefär 300 000 ton järn- metall pulver tillverkades av Höganäs Sweden AB under 2012. Volymen av färdigställda material bedöms öka successivt till en produktion om cirka 570 000 ton per

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Sjöräddningen kastar loss

Sjöräddningen kastar loss #2 2012 Ett nyhetsbrev för dig som bor i Höganäs från Höganäs AB krönika Vem vill inte bo i Höganäs? Nu när körsbärsträden står i full blom är vårt Höganäs som vackrast. Detta är en bra tid att ta hit

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Ett ekonomiskt och klimatsmart vattenkoncept. Skapa och servera kolsyrat eller stilla vatten av naturens bästa råvara: Ditt eget vatten

Ett ekonomiskt och klimatsmart vattenkoncept. Skapa och servera kolsyrat eller stilla vatten av naturens bästa råvara: Ditt eget vatten Ett ekonomiskt och klimatsmart vattenkoncept Skapa och servera kolsyrat eller stilla vatten av naturens bästa råvara: Ditt eget vatten Enkelt och lönsamt HTVÅO är ett ekonomiskt och miljösmart vattenkoncept

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Tjäna pengar på din blogg

Tjäna pengar på din blogg Köp och ladda ner den kompletta e-boken Tjäna pengar på din blogg Den kompletta e-boken är på 65 sidor, fullmatade med inspiration, konkreta tips, förslag och idéer. Boken kostar 179 kr, men håll utkik

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

På vilket sätt präglar ditt intresse

På vilket sätt präglar ditt intresse Text: Erik Laquist Bild: Felix Gerlach Felix Gerlach: Född 1984 och uppvuxen i Malmö, där han är bosatt även i dag. Utbildning: Fotoskolan i Gamleby, Reklam och magasin, 2004 2006. Karriär: Blandade frilansuppdrag

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland #2 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Trevlig sommar! För någon månad sedan hade Höganäs några Stockholmsfamiljer på studiebesök i produktionen och i vårt utvecklingscenter.

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Förbättrad närmiljö viktigt för Höganäs

Förbättrad närmiljö viktigt för Höganäs #4 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne I det här numret av Insikt ägnar vi vår miljöansökan lite mindre utrymme än tidigare. Det beror på att mark- och miljödomstolen

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland. Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.se Halland Alingsås Göteborg Borås Jönköping Kungsbacka Varberg Falkenberg

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se Estetik och kvalitet med ansvar för helheten www.cchoganas.se Vi älskar kakel och klinker! Visst är det härligt att vara förälskad! Den där pirrande känslan som är så speciell. Men det finaste är när

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer