Från Värmland till Höganäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från Värmland till Höganäs"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne För snart fem år sedan gjorde jag min första arbetsdag här på Höganäs AB. Min kunskap om orten Höganäs var ytterst sparsam; jag hade passerat några gånger på väg till Mölle eller Krapperups slott. Men som inflyttad till Skåne och Helsingborg stod Höganäs en bit ner på min att-göra-lista, efter Malmö, Lund, Köpenhamn, Ängelholms stränder, Tyskland och Kullahalvöns spets. Nu vet jag bättre. Även om jag fortfarande bor i Helsingborg uppskattar jag att komma till Höganäs varje arbetsdag och känna doften från havet, hämta sushi till lunch och göra ärenden. Här finns allt man kan behöva inom räckhåll. Likadant känner Fredrik Nilsson som du kan läsa om i detta nummer av insikt. Han är min kollega och en av många som gjort företaget och kommunen Höganäs till sin nya hemvist. Apropå lokal anknytning, den här gången kan du också läsa en av få intervjuer som Jenny Lindén Urnes har gett på sista tiden. Jenny och hennes Lindéngruppen är nyblivna hälftenägare av Höganäs. Här berättar hon om sin syn på företaget. Vad gäller vårt nya miljötillstånd går vi i väntans tider. Snart hoppas vi få besked att ansökan är komplett så att den kan gå ut på remiss. Då får du möjlighet att lämna in dina synpunkter. Vi återkommer när det är dags! Ulrika Rask-Lindholm Kommunikationschef, Höganäskoncernen Från Värmland till Höganäs För 15 år sedan flyttade Fredrik Nilsson och Maria Edesgård till Höganäs. I dag är Fredrik chef för Distaloyverket och familjen trivs bra i bygden. Här är det nära till allt havet, jobbet och skolan. SIDAN 6 Efter komplettering är det dags för miljöansökans remissrunda SIDAN 2 Höganäs ägare Jenny Lindén Urnes i en exklusiv intervju SIDAN 3

2 Processen med miljöansökan går vidare DETTA HÄNDER MED MILJÖANSÖKAN 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan. Höganäs AB:s miljöansökan är nu ute på en kompletteringsrunda hos några av de tyngre instanser som berörs. När den är klar börjar den viktiga yttrandetiden då myndigheter och privatpersoner som påverkas av processen, får lov att tycka till. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON EFTER TRE ÅRS FÖRBEREDELSER lämnades Höganäs AB:s miljöansökan in till mark- och miljödomstolen i Växjö den 18 oktober Nu har ansökan skickats ut på en kompletteringsrunda till de tunga remissinstanserna. De har fått frågan om de anser att något behöver kompletteras i ansökan för att den ska kunna hanteras, eller om den ur deras perspektiv är komplett. Hittills har Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket svarat att de inte önskar några kompletteringar av ansökan. Efter kompletteringsrundan kommer mark Samråd med länsstyrelsen, kommun och andra intressenter Ansökan skickas till mark- och miljödomstolen. Remissrunda Eventuell komplettering av ansökan. och miljödomstolen att meddela att ärendet är i gång. Då börjar en yttrandetid då alla som berörs myndigheter och privatpersoner har möjlighet att tycka till. Vårt önskemål är naturligtvis att den här processen ska komma i gång så snart som möjligt, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. Alla yttranden skickas till mark- och miljödomstolen och Höganäs AB får därmed möjlighet att löpande svara på alla eventuella yttranden som kommer in. Under yttrandetiden kan parterna justera Miljöansökan i korthet Tillverkning av komponenter och elektriska artiklar Med förnyat miljötillstånd får Höganäs AB möjlighet att utöka sin verksamhet med lätt montering på plats i Höganäs. Det gäller främst tillverkning av komponenter och elektriska artiklar, baserade på Höganäs metallpulver. Forskning och utveckling stannar kvar i Höganäs Utvecklingen av nya processer och produkter stannar kvar vid Höganäs utvecklingsavdelning. Miljöhänsyn och efterlevnad av gällande regler Miljöansökan innebär att Höganäs etablerar rätt nivåer för alla delar av verksamheten för att kunna leva upp till gällande miljöregler. Höganäs utvecklas på orten Ett förnyat miljötillstånd innebär att Höganäs finns kvar och utvecklas på orten. Ökad produktion och utbyggnad av hamnen En genomgång av framtida transportlösningar har visat att hamnen är ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. Framöver vill Höganäs kunna skeppa färdigt metallpulver till kunder i främst Asien Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten. 2014/ 2015 Huvudförhandling i markoch miljödomstolen Beslut meddelas. och komplettera sina krav och åtaganden och förhoppningsvis nå samsyn i de viktiga frågorna. Yttrandetiden är en viktig förberedelse som underlättar mark- och miljödomstolens slutliga prövning, säger Anders Bergman. ARBETET MED HÖGANÄS miljöansökan startade Ansökan ska leda till att Höganäs får ett förnyat miljötillstånd, vilket är nödvändigt för att företaget ska kunna utvecklas och ta fram nya produkter. Ett förnyat tillstånd innebär bland annat att företaget i framtiden kan exportera färdigt metallpulver från företagets egen industrihamn. I miljöansökan ingår också forskning, utveckling och tillverkning av färdiga komponenter på orten. Höganäs AB:s miljöansökan kan du ta del av på flera sätt. Formellt kan den begäras ut av mark- och miljödomstolen. Enklast är dock att läsa eller ladda ner den via Höganäs AB:s webbplats, m Höganäs ägare Jenny Lindén Urnes: Vi hör hemma här I mitten av oktober blev Höganäs än en gång ett privatägt bolag. Bakom köpet stod Lindéngruppen och FAM. Insikt har fått en intervju med Lindéngruppens ägare och styrelseordförande möt Jenny Lindén Urnes. TEXT GÖRREL ESPELUND FOTO ANDERS ANDERSSON VI TRÄFFAS PÅ LINDÉNGRUPPENS tillfälliga kontor i Viken. Jenny Lindén Urnes bjuder på kaffe och säger att hon är glad över att Lindéngruppen och dess partnerbolag FAM kunde köpa ut Höganäs från börsen i höstas. Vi har länge drömt om det. Vi tycker att privat ägarskap är mer effektivt och gillar inte den kortsiktighet som präglar börsen. För ett bolag vars verksamhet till sin natur innebär långsiktig produktutveckling och investeringar, är det lättare att arbeta med detta perspektiv i en onoterad miljö, säger Jenny. Men för att kunna köpa ut Höganäs behövde Lindéngruppen en likasinnad partner. Valet föll på FAM, som ägs av Wallenbergstiftelserna. Jenny talar om Höganäs som ett spännande innovationsbolag med kunniga medarbetare. Men hon har också ett personligt förhållande till bolaget. Det var under hennes far Ulf G. Lindéns ledning som grunden lades för det globala spetsteknologiföretag som Höganäs är i dag. Jenny beskriver sig som lojal, bestämd, engagerad och värdedriven. Hon har ett starkt engagemang i sociala frågor och i frågor som rör miljö och hållbarhet. Att minimera vår påverkan på miljön är en av de största utmaningarna för oss alla. Därför är jag stolt över att hållbarhetsfrågor ligger högt på agendan i alla bolag vi äger. Företag kan vara en mycket positiv förändringskraft i samhället. JENNY FÖDDES I GÖTEBORG, men växte upp i Stockholm fram till att hon 1984 flyttade till England med sin mamma. Hon har en Bachelor of Arts i filosofi från University of London och det var under studierna som hon träffade Erik Urnes, som hon senare gifte sig med. Erik är i dag VD för Lindéngruppen. När jag växte upp var det inte givet vad min framtida roll skulle vara, men jag gick in i ColArts styrelse 1994 medan jag fortfarande pluggade. Jag gick sen in i flera av våra dotterbolags styrelser samtidigt som jag jobbade med samtida konst i London. Jag insåg att företagande ytterst handlar om spännande möjligheter och människor och att det var detta jag ville arbeta med. Efter åren i London flyttade Jenny och hennes familj tillbaka till Sverige 2008 för att vara närmare Lindéngruppens svenska affärsintressen. Vi är i full gång med att renovera Lindéngruppens huvudkontor i Höganäs. Det är en annan fördel med att vara ett familjeföretag, vi kan vara där vi vill och vi kände att det är här vi hör hemma. m Jenny Lindén Urnes Född: Familj: Gift med Erik Urnes, tillsammans har de en 12-årig dotter. Hobby: Hästar, med fokus på dressyr, en hobby Jenny delar med sin dotter. Bor: Helsingborg. Fakta Lindéngruppen: Lindéngruppen är ett familjeföretag där tonvikten ligger på att äga och utveckla globala industriföretag med ledande positioner på sina marknader. De tre kärnföretagen i gruppen är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppen grundades av Ulf G Lindén på mitten av 1980-talet och ägs i dag av hans dotter, Jenny Lindén Urnes. Bland de icke-vinstdrivande engagemangen märks Färgfabriken i Stockholm, en plattform och mötesplats för konst, arkitektur och samhällsutveckling. Lindéngruppen är också engagerad i flera projekt för att motverka utanförskap bland unga, både lokalt i Helsingborg (genom exempelvis Jag Kan!) och i Sydafrika där Lindéngruppen sponsrar en Star for Life-skola nära Beckers fabrik utanför Johannesburg. 2 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 3

3 Nytt färdigvarulager minskar bullret Mer om färdigvarulagret: Färdigvarulagret består i dag av fyra byggnader. I anslutning till utlastningsområdet ligger den största lagerbyggnaden. Det nya färdigvarulagret motsvarar kvadratmeter med en kapacitet om ton och ska ligga i anslutning till den befintliga lagerbyggnaden. Satsningen minskar antalet interntransporter med 85 procent. Befintligt färdigvarulager med utlastning Pulververket När tjälen går ur jorden hoppas Höganäs AB kunna påbörja bygget av det nya färdigvarulagret. En satsning som innebär färre interntransporter, mindre buller och minskat dieselutsläpp. TEXT CAROLINE SÄFSTRAND ILLUSTRATION GRIAB Ny byggnad med entré mot Distaloyverket Richard Molin LAGRET PÅ DRYGT kvadratmeter kommer att ligga i direkt anslutning till det befintliga Pulverlagret. Det innebär att den gamla plastfabriken 1,6 kilometer bort, som varken är avsedd eller anpassad för lagerhållning, inte längre behövs. Detta är positivt för närområdet som nu slipper buller och utsläpp från transporterna mellan den gamla plastfabriken och lagret. Vi har årligen flyttat cirka ton på denna sträcka, säger Richard Molin, chef för inköp och logistik. Satsningen på ett nytt färdigvarulager bottnar i en förväntad försäljningsökning av främst järnpulver till Asien. En ökad försäljning kommer att ställa stora krav på förbättrad logistik och infrastruktur. I dag körs i genomsnitt 40 containrar per dag mellan Höganäs AB och Helsingborgs hamn via väg 111. Om framtidsscenariot blir verklighet skulle antalet transporter fördubblas. VI BEHÖVDE HITTA en lösning som är hållbar för företaget, de boende och miljön. Det alternativ vi arbetar utifrån nu är att 2020 använda vår industrihamn i Höganäs för att transportera containrar till norra Europa och där lasta om dem på oceantrafik mot Asien. Redan i dag använder vi vår lokala hamn för att ta in järnmalm, säger Richard Molin. Färdigvarulagret ska effektivisera materialhanteringen och är det första steget av tre för att nå hamnvisionen. Med det nya lagret sparar man tid och pengar, får en säkrare arbetsmiljö och bygger bort den flaskhals som begränsat produktionen. Dessutom innebär lagret en reducering av interntransporter med 85 procent, vilket minskar koldioxidutsläpp och buller. Det andra steget blir att bygga ut containerdepån med fler lastportar för att klara de planerade volymerna, och det tredje steget handlar om att förbereda hamnen i Höganäs för fler transporter. FÖR EN TID SEDAN BJÖDS de närboende in till ett öppet samråd för att diskutera planerna. Ett 60-tal personer kom och Richard Molins uppfattning är att de flesta är positiva. Man tycker det är kul att det går bra för oss och uppskattar att vi behåller produktionen här, i stället för att flytta den utomlands. Samtidigt finns det en oro över ökade transporter. Under mötet fick vi en chans att stilla denna oro genom att berätta om de fördelar som färdigvarulagret och hamnplanerna innebär. Om allt går som planerat läggs ett förslag på hamnplanerna fram till styrelsen om ett par år. Men först ska färdigvarulagret byggas och förhoppningsvis vara i drift redan till sommaren. m KORT & GOTT Demokratiska Republiken Kongo Höganäs antar policy för konfliktfria mineraler Mineraler som utvunnits i konflikthärdar, eller under omständigheter som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, har länge varit ett problem. Detta gäller främst Centralafrika och länder så som Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda, Uganda och Zambia. På Höganäs har man nu tagit fram en ny policy för att undvika att så kallade konfliktmineraler hamnar i företagets produktion. Främst handlar det om tenn och volfram. Våra kunder har efterfrågat intyg som bevisar att våra produkter och de råvaror vi använder inte kommer från något konfliktområde. Därför har vi tagit fram en ny policy och ett antal garantidokument för leverantörer och kunder, säger Niklas Lång, Höganäs chefsjurist. EU väntas instifta regler om konfliktmineraler under Svampverket sparar energi Höganäs arbetar för att sänka energiförbrukningen i alla fabriker runt om i världen. En lyckad energiåtgärd är installationen av omriktardrift på Svampverket. Projektet har löpt under fyra år och har blivit extra lönsamt tack vare stigande elpriser. Det började med installationen av omriktardrift på rökgasfläktarna och nu håller man på att göra samma sak på förbränningsluftsidan. Trots stora investeringar i nya fläktar, motorer och omriktare har projektet resulterat i en besparing på cirka kronor per år. Lageroperatörer får nytt pausrum och ny mötesplats Lageroperatörerna på Höganäs har fått ett nytt, inglasat pausrum med uppkopplade arbetsstationer och gott kaffe. Vi vill att truckförarna kommer ut ur trucken och inte fastnar i samma arbetsställning under långa perioder. Trucken ska ses som ett arbetsredskap, inte ett arbetsrum, säger Martin Glifberg, chef för utlastningen. Den gamla kaffebryggaren har bytts ut mot en bra kaffemaskin, och här finns åtkomst till intranätet och andra arbetsverktyg. Pausrummet har också blivit en naturlig mötesplats där man kan umgås med sina kollegor en stund. 3D-PRINTING FÖR FRAMTIDENS GLASÖGON Glasögonbågar som delvis tillverkas med 3D-printing? Det är en framtidsmöjlighet för Digital Metal ett uvecklingsområde inom Höganäs. Efter två års samarbete med en av Europas ledande glasögontillverkare, är det nu dags att ta nästa steg i utvecklingsarbetet. Vår samarbetspartner har utvärderat vår teknik och det finns ingen annan som kan leverera något liknande. Det handlar i första hand om ytkvalitet och detaljrikedom på bitarna, säger Hans Kimblad, teknisk försäljningschef för Digital Metal. Tanken är att glas-ögontillverkaren, någon gång runt 2015, ska kunna sätta upp egen produktion med hjälp av Höganäs teknik. 3D-printing är ett annat namn för addditiv tillverkning, som betyder att fasta tredimensionella föremål byggs upp skikt för skikt. Det finns inga gränser för hur komplexa former en komponent kan få. Det är en enorm möjlighet för oss och skulle bevisa att tekniken fungerar bra också för serietillverkning, säger Hans Kimblad. Läs mer om Digital Metal på 4 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 5

4 Hallå där... Emelie Bylin, truckförare på utlastningen När sökte du sommarjobb på Höganäs första gången? Det var sommaren 2010 då jag fick jobb på Svampverket mycket tack vare min låtsaspappa som jobbade här. Från värmländska skogar till skånsk kust jobbmöjligheter lockade till Höganäs När Fredrik Nilsson blev erbjuden jobbet som teknisk kundserviceingenjör på Höganäs AB var det inte mycket att tveka på. I dag är det 15 år sedan flyttlasset gick från Värmland och numera är han chef för Distaloyverket med ett hundratal anställda. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON SLUTET AV 1990-TALET. Fredrik Nilsson och Maria Edesgård bor i Värmland och har precis blivit färdiga med sina högskoleutbildningar. De bestämmer att den som får arbete i en region där den andre också har goda jobbutsikter, vinner. Jag hade läst en magisterexamen i materialfysik i Borlänge och sökte jobb runtom i Sverige, bland annat på Höganäs AB, säger Fredrik Nilsson. Jag kände till verksamheten sedan tidigare, tack vare en kurs i pulvermetallurgi. När jag fick meddelande om att jag var hjärtligt välkommen att börja jobba här var det inte mycket att tveka på. I DAG, 15 ÅR SENARE, är han chef för Distaloyverket och bor i en villa i Strandbaden med hustrun Maria, som ansvarar för fjärrvärmeproduktionen på Höganäs Energi, och sonen Åke, 6 år. Först bosatte vi oss i Helsingborg, men hamnade i en lägenhet som låg vid en genomfartsled i södra Helsingborg. Vi flyttade in på en söndag och sa upp kontraktet på måndagen. Tre månader senare flyttade vi till Höganäs. Från början var Fredrik Nilsson anställd som teknisk kundserviceingenjör. Några år senare internrekryterades han som chef för pilotproduktionen, och numera basar han för Distaloyverket som tillverkar Höganäs sortiment av legerade järnpulver, kundspecifika blandningar och diverse tillsatsmaterial. Det bästa med det här jobbet är att få prestera genom andra, att få mina medarbetare och våra produkter att växa genom olika val där jag har varit delaktig, säger han. Fredrik Nilsson Ålder: Fyller 38 i år. Familj: Hustrun Maria Edesgård och 6-årige sonen Åke. Bor: Strandbaden utanför Höganäs. Gör: Chef för Distaloyverket, Höganäs AB. Fredrik Nilsson flyttade med sin fru Maria Edsgård till Höganäs för 15 år sedan. Nu bor familjen i Strandbaden och trivs utmärkt. Det kunde dock ha slutat helt annorlunda. Fredrik Nilsson är uppvuxen i Karlskoga där han under tonåren var en hängiven simmare så hängiven att han inte hade tid över till att studera. Studieresultaten var så dåliga att jag inte ens fick börja årskurs två på gymnasiet. Efter diverse överläggningar inom familjen hamnade jag på Bergsskolan i Filipstad, på internat. Där fanns som tur var ingen passande simklubb, skrattar Fredrik Nilsson. Bergsskolan i Filipstad har funnits sedan 1830 och är känd för att utbilda högskoleingenjörer och högskoletekniker inom berg och metall. Här läste Fredrik Nilsson in tekniska gymnasieprogrammet och fick efter avslutad utbildning med sig en kandidatexamen i materialteknik. I dag bor familjen havsnära, har bara några minuters resa till både jobb och skola och kan på det stora taget inte tänka sig ett bättre ställe att bo på. DET KÄNNS SOM att vi bor på landet samtidigt som vi har nära till allt Ängelholm, Helsingborg, Köpenhamn och Tyskland. Dessutom har jobbet gett mig goda utvecklingsmöjligheter och det är en av anledningarna till att jag trivs så bra. m SÅ SÖKER DU JOBB PÅ HÖGANÄS AB Ett normalår har Höganäs AB behov av omkring hundra ferieanställningar från mitten av juni till mitten av augusti. Feriearbetarna är vår stora rekryteringsbas för underhåll och produktion och för många är det vägen in till en anställning hos oss, säger Erik Juelsson vid HR-avdelningen. För att kunna söka feriearbete på Höganäs krävs det att man är studerande och att man har fyllt 18 år. Fyll i ansökningsformuläret som du hittar på under fliken Career Student information. Här kan man även söka till andra tjänster inom företaget. Dessutom kan den som är intresserad av att jobba hos oss registrera sitt cv via hemsidan, säger Erik Juelsson. Varför sökte du sommarjobb på Höganäs? Höganäs har gott rykte, det är en bra arbetsplats. Och det är nog därför jag har fastnat. Våra arbetsförhållanden är bra och jag trivs med arbetskamraterna. Vilka krav ställdes för att du skulle få sommarjobb? Att jag hade fyllt 18 år och var studerande på gymnasiet. Hur kom det sig att du stannade kvar efter sommarjobbet? Efter första sommaren fick jag inte fortsatt anställning direkt, det gick ett halvår innan jag blev erbjuden jobb igen. Sedan tog det ungefär två år innan jag förra året blev fast anställd. Vad är det bästa med att jobba på Höganäs? Jag blev jätteglad när jag blev erbjuden fortsatt anställning, mest för att jag känner många som jobbar här och för att arbetsgivaren är så mån om sina anställda. Jag mår bra när jag är på Höganäs! Vilka råd kan du ge den som söker sommarjobb på Höganäs i år? Försök att utnyttja dina kontakter. Och var inte rädd för att ta i! Det är en mansdominerad arbetsplats och därför är det bra att ha lite skinn på näsan om man är tjej. 6 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 HÖGANÄS INSIKT #1/2014 7

5 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS Flygklubben firar 75 år I år fyller Nordvästra Skånes Flygklubb 75 år och detta kommer att firas i sommar. Till flygplatsen i Höganäs planeras en mini-flygdag med några av de gamla plan som klubben ägt. HISTORIEN BÖRJAR egentligen ute på flygfältet på Berga, och då hette klubben Hälsingborgs Flygklubb. Först i slutet av 1940-talet, när en flygplats i Höganäs började anläggas, flyttade verksamheten. Och klubben bytte namn. Bakom initiativet stod Höganäs före detta VD, Per Egon Gummesson. Han var själv flygintresserad och utbildad pilot. Flygplatsen i Höganäs invigdes 1950 och tillhörde Höganäs AB i ett decennium, sedan tog kommunen över flygfältet. I dag arrenderar klubben marken och driver verksamheten i stort sett med ideellt arbete. Men flygplatsen användes flitigt under 1980-talet av Höganäs AB, det var före Öresundsbron och innan det fanns helikopterverksamhet i Helsingborg. Ett lokalt taxiflygbolag flög så gott som dagligen Höganäsanställda till och från Kastrup, säger Åke Karlsson, flygklubbens ordförande. I dag har klubben 165 medlemmar, men flygningar till Kastrup är sällsynta. Däremot driver klubben en flygskola som utexaminerar mellan fem och tio piloter varje år. Flera av dem går sedan vidare till privata flygbolag. Det finns ingen flygklubb i Skåne med lika omfattande flygskoleverksamhet som oss, säger Åke Karlsson. Höganäs flygplats fyller också en viktig samhällsfunktion, bland annat kan samtliga räddningsinstanser så som ambulans- och polishelikoptrar landa här för att tanka. Vi har egentligen aldrig stängt, oavsett tid på dygnet finns det alltid någon från klubben som kan komma och hjälpa till. Det är vi stolta över, säger Björn Haase, biproduktansvarig på Höganäs AB och en av företagets flygentusiaster. Läs mer: Stawfordksa Sällskapets rapport finns här: HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Vad gör Höganäs till en attraktiv kommun att bo i? Bengt Tufvesson, Höganäs Jag har bott i Höganäs i nästan hela mitt liv och gillar somrarna allra bäst, då är det bra här! Vintern är också bra, man kan gå till badhuset eller träna på Friskis & Svettis. Anita Andersson, Höganäs Havet och stranden. Naturen överlag, det är det som är grejen. Ett tag bodde jag i Ljungbyhed i inlandet. Där fanns det insjöar, men jag längtade hela tiden tillbaka till havet och Höganäs. Anna-Birgit och Hasse Johansson, Höganäs Sommaren är fantastisk. Det finns många trevliga butiker och är inte längre någon håla som det var förr. Vi har bott här i 80 år och tycker att det är en trevlig liten stad. Johan Kempe, Höganäs Jag flyttade hit med min mamma för ungefär ett år sedan så jag är hyfsat nyinflyttad. Jag trivs bra, speciellt eftersom det är så nära till allt. insikt ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB NUMMER 1/2014 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Spoon, Göteborg, Projektledare: Görrel Espelund Tryck: Elanders, Falköping. Höganäs AB Mars HOGSE

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland #2 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Trevlig sommar! För någon månad sedan hade Höganäs några Stockholmsfamiljer på studiebesök i produktionen och i vårt utvecklingscenter.

Läs mer

Hur går en samrådsprocess till?

Hur går en samrådsprocess till? #1 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! Vi i Sverige kan till stor del tacka vår starka exportindustri för vår höga levnadsstandard. Höganäs AB är en del

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank.

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank. HÅLLBAR! AFFÄRSTIPS, ANALYSER & REPORTAGE Tibros entreprenörer inreder hela världen Aktieutdelning som hjälper barn Hon säljer våra succéförfattare INSIKT Ett magasin från Carnegie Privatbank. VÅREN 2013

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

Framtidens bränsle i våra tankar

Framtidens bränsle i våra tankar Hälsa som livsstil Framtidens bränsle i våra tankar Trycket i våra tankar och värmeväxlare är ofta extremt högt. Precis lika höga är kraven på tillverkning. Det handlar om att hitta smarta lösningar till

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

PENGAR I TJUST GULDLÄGE. Andreas Drufva från Västervik ska förvalta bankens rekordgåva.

PENGAR I TJUST GULDLÄGE. Andreas Drufva från Västervik ska förvalta bankens rekordgåva. PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2012 MILJÖTÄNK VID LÅN TILL VA-ANSLUTNINGAR Banken tog VisFestivalen TILL ny nivå med Timbuktu GÖR EN TRYGGHETSKOLL

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00.

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Monthly Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Niklas blir intervjuad i sin roll som huvudskyddsombud. Det är ingen enkel uppgift att få en mikrofon

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Livets bra och dåliga stunder. Hanna J: Tankarna om det jag gått igenom kommer alltid. Krönika: Våga prioritera rätt

Livets bra och dåliga stunder. Hanna J: Tankarna om det jag gått igenom kommer alltid. Krönika: Våga prioritera rätt Lajf Livets bra och dåliga stunder Hanna J: ankarna om det jag gått igenom kommer alltid finnas kvar Krönika: Våga prioritera rätt Unga mår allt sämre idag onja M: blev gravid vid tretton års ålder L a

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9.

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9. Lagerbladet O S K A R S H A M N 2 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Mervärden mer än bara pengar Sid 4 9 Avslut och nystart Sid 14 Inget kärnbränsle

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer