Ringhals Tidning. En informationstidning från Ringhals AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ringhals Tidning. En informationstidning från Ringhals AB"

Transkript

1 Nyheter, fakta och fördjupning på Vill du läsa mer om Ringhals? Välkommen att besöka vår hemsida, Där publicerar vi nyheter om driften och verksamheten och du kan ta del av fakta och fördjupning. På hemsidan kan du också ställa frågor till våra informatörer och göra en intresseanmälan för studiebesök på Ringhals. Räkna med Ringhals kan 160 nya gymnasieelever på PS-skolan i Varberg göra. Vid terminsstarten sponsrades natur- och teknikeleverna med varsin kalkylator att använda i skolarbetet. Sidan 11 Ringhals Tidning Nr En informationstidning från Ringhals AB Agneta för kärnkraftens talan i världen "Kärnkraften behövs för miljön och människors hälsa, för samhällets ekonomi och för stabiliteten i elförsörjningen." Möt Agneta Rising, ledare för den globala organisationen World Nuclear Association, som trivs i de internationella sammanhangen men alltid längtar hem till den halländska naturen. Sidan 6 Vad är bäst för miljön? Går det att säga vilken elproduktionsmetod som är bäst för miljön? Ja, i Vatten falls livscykelanalyser är det möjligt att jämföra olika metoders miljöpåverkan i form av resursförbrukning och utsläpp. Sidan 7 Tim Nilsson, Meccon, i ett rör till huvudkylsystemet för Ringhals 3, som under årets revisionsavställning försetts med ny invändig gummibeläggning för att skyddas mot det salta havsvattnet. Ringhals rekryterar mest i regionen Att köra kärnkraftverk är populärt. När Ringhals annonserade ut 28 tjänster som processoperatörer sökte 390 personer. Varje år rekryterar Ringhals cirka 100 nya medarbetare. Sidan 8-9 Vi jobbar på Ringhals! På Ringhals arbetar cirka 1600 anställda och omkring 1000 årsarbeten köps in från konsulter och entreprenörer. Möt tre av ringhalsarna här i Ringhals Tidning. Underhåll och modernisering Vid de årliga revisionerna sker tusenmilaservice och besiktning av kärnkraftverket. Reaktorerna får nytt bränsle och man gör underhåll, säkerhetshöjande moderniseringar och myndighetskrävda tester. I år är det Ringhals 3 som haft flest revisionsjobb inplanerade och en avställningstid på cirka tre månader. Övriga reaktorer har haft kortare översynsperioder, omkring en månad vardera. Ringhals Tidning berättar om På jakt efter energitjuvar Sidan 10 Vad ger dig energi? Läs mer på sidan 6-7 några av alla spännande jobb som har gjorts för att göra reaktorerna redo dels inför vinterns elproduktion, dels för ytterligare många års säker drift. Sidan 4-5

2 2 Ringhals Tidning en informationstidning från Ringhals AB Nu ljusnar det höstmörkret till trots! Vad händer efter särskild tillsyn? I juni kom beskedet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att Ringhals inte längre står under särskild tillsyn. Myndigheten anser att Ringhals nu har stabil och god fart i sitt förbättringsarbete och därför behövs inte särskilda villkor för driften. Den ljusnande framtid är vår! Kanske en konstig sak att påstå just som vi är på väg in i höst- och vintermörkret. Men jag tror att det är så. Efter ett antal besvärliga år med stora moderniseringsombyggnader på Ringhals, diverse tekniska problem och därmed relativt låg årsproduktion, är vi nu på väg tillbaka och kanske till och med förbi. Potentialen finns att producera mer än någonsin tidigare, även om det återstår några stora arbeten de närmast kommande åren. I början av september hade Ringhals fyra reaktorer redan producerat lika mycket el 2013 som vi gjorde på hela året för ett par år sedan. Våra revisioner (översynsperioder) har hittills gått väldigt bra. Tre av fyra är klara och genomförda enligt planerna (Ringhals 2 hade några dagar kvar till återstart när detta skrevs). Ringhals 3, som i år har en förlängd avställning, kommer tillbaka på nät i månadsskiftet oktober november. Det innebär att Ringhals är rustat att köra för fullt under den kommande vintern. Säkerheten har förbättrats de senaste åren. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beslöt i juni att ta bort de särskilda villkor för drift som vi har haft sedan Det innebär att myndigheten nu anser att vi har ett gott säkerhetsarbete. Men vi låter oss inte nöja med det. Varje dag året runt arbetar vi med att bli ännu säkrare. De senaste tio åren har vi lagt ner många miljarder på att bygga om och modernisera efter nya krav och med ny teknik. Vi har också tagit tillvara erfarenheter från vår egen och andras verksamhet, vilket har gjort att personalen ökar sin kompetens. Man kan med fog påstå att Ringhals idag är ett säkrare kärnkraftverk än det någonsin varit och strävan fortsätter mot att bli ett av världens bästa kärnkraftverk. Sommaren i år var en av de soligaste på länge. Trots strandvädret var det många som utnyttjade möjligheten att besöka Ringhals och vår utställning. Under vinterhalvåret håller vi öppet varje vardag och vill du komma hit, till exempel tillsammans med din förening eller ditt företag, går det bra att boka ett studiebesök. Energiförsörjning är intimt kopplad till miljö och välstånd. Ju fler som har insikt och kunskaper om detta faktum och vilka förutsättningar som finns, desto bättre beslut kommer vi att få om framtidens energiförsörjning. Passa på att informera dig, du med! Jag önskar dig en stunds intressant läsning. Gösta Larsen Kommunikationschef Att särskild tillsyn upphävts ser jag som ett kvitto på att myndigheten litar på att vi bedriver ett gott säkerhetsarbete, säger Anders Jerregård, driftchef på Ringhals 1. Vi var många som blev glada när beskedet kom. Skönt och välförtjänt efter fyra års hårt arbete. Det var 2009 som SSM gav Ringhals Anders Jerregård ett föreläggande om särskilda villkor för drift. Flera av de områden som SSM kritiserade var identifierade i Ringhals eget säkerhetsarbete och åtgärder pågick. Dock medförde beslutet från SSM att ytterligare åtgärder sjösattes för att komma tillrätta med bristerna och det har successivt gett resultat. Innan beskedet slutligen kom har SSM i sina halvårskommentarer betonat att man sett en god utveckling men att man också ville se att den goda trenden höll i sig. Även om den särskilda tillsynen nu har upphävts fortsätter arbetet på Ringhals i oförminskad takt med att ytterligare förbättra säkerheten, såväl inom teknikområdet som när det gäller arbetssätt och rutiner. Skillnaden är att mängden rapporter till SSM kring exempelvis återstarter, internrevisioner och tillfälliga instruktioner kan minskas. En rutin som Ringhals självmant valt att behålla, även efter att tillsynsperioden upphört, är säkerhetsgranskningen av beslut om återstart efter en avställning. Vi fortsätter att arbeta vidare med säkerhetsfrågorna från den nivå vi uppnått, säger Anders Jerregård. Det är viktigt att inse att förbättringsarbete aldrig tar slut och att varje dag fordrar ny energi. Vi har gjort vår läxa och jobbar nu vidare med uppföljning och ständig förbättring. Ringhals Tidning Ringhals Tidning distribueras till hushåll i Varberg, Falkenberg, Mark och Kungsbacka. Upplaga: exemplar Ringhals Tidning produceras av Ringhals kommunikationsavdelning Ansvarig utgivare: Gösta Larsen Redaktör: Yvonne Jonsson Skribenter: Yvonne Jonsson, Elin Jigenheim, Marie Strannabjer, Jan Söderlind JS Media Foto: Annika Adler Örnborg, Börje Försäter Hallandsbild, Jan Söderlind JS Media Grafisk produktion och layout: Samuel Linde Don't Blink Tryck: Eskils tryckeri, Borås oktober Papper: Arctic volume Ringhals Tidning uppfyller miljökrav enligt ISO och är producerad enligt Svanen-kriterier. Välkommen med tips och synpunkter: Skicka namn och adress till oss om du vill prenumerera. Ringhals AB Väröbacka

3 Ringhals Tidning en informationstidning från Ringhals AB 3 Vi jobbar på Ringhals Här finns hög medvetenhet om säkerheten En turbinventil förbereds och lyfts upp på testbänken av Stefan Duerlund och Jonas Jullesson. Ventiler till tusen Text: Yvonne Jonsson Foto: Börje Försäter På ett kärnkraftverk finns många ventiler av alla de slag och storlekar. Häng med till Ringhals ventilverkstad där säkerhetsventilerna provas och servas. Det kan räcka att en enda liten ventil någonstans i elproduktions processen är otät för att man ska besluta att ta reaktorn ur drift. Så det gäller att utnyttja de inplanerade driftstoppen för att testa ventilerna och se till att de fungerar som de ska. I ventilverkstan, som är gemensam för de fyra reaktorerna, servas de cirka 2000 säkerhetsventilerna som finns på kraftverket. Fabrikat, utseende och placering kan variera men gemensamt för säkerhetsventilerna är att de skyddar trycksatta system mot övertryck. De minsta säkerhetsventilerna är bara några centimeter långa och de största som en fullvuxen person, berättar Stefan Duerlund som jobbat med Ringhals ventiler i 37 år. Årets arbetstoppar i ventilverkstan infaller under revisionsavställningarna. Då utökas arbetsstyrkan från fyra till åtta personer, och ett stort antal säkerhetsventiler ska gås igenom och provas så de är redo för ytterligare en driftsäsong i anläggningen. Bland annat testar och servar man de stora säkerhetsventilerna på ångledningarna. Ringhals närmaste grannar vet att det kan låta en hel del i omgivningen när man testar att dessa ventiler öppnar vid rätt ångtryck. Därför görs de testerna i möjligaste mån under dagtid. De testerna sker förstås på plats ute i anläggningen men de flesta andra säkerhetsventilerna demonterar vi och transporterar hit till ventilverkstan för kontroll och eventuell injustering, säger Stefan. Ventilerna provas med bestämda intervall, beroende på bland annat myndighetskrav. Varje ventil är försedd med ett unikt nummer och testresultaten dokumenteras och arkiveras. Om man ska vara nogräknad finns det inte bara en utan två verkstäder för säkerhetsventiler. En verkstad där de ventiler hanteras som kommer från utrymmen på kärnkraftverket där radioaktivitet kan förekomma, så kallat kontrollerat område, och en verkstad för övriga, inaktiva, ventiler. Utrustningen i de båda ventilverkstäderna är likvärdig. I en provbänk görs funktionskontroll för säkerhetsventilerna, där man kontrollerar att ventilerna är täta och öppningstrycket det rätta. Som högst 325 bar och som lägst någon tiondels bar, beroende på vilken typ av säkerhetsventil det rör sig om. Till hjälp för att avgöra öppningstrycket har man manometer, mikrofon och slaglängdsmätare. Ett knep är att använda såpvatten när såphinnan som man satt över ventilöppningen brister är ventilen öppen. Jag trivs jättebra med jobbet och vi är ett bra gäng, säger Stefan. Jag har varit här hela mitt yrkesliv och vet nog det mesta om säkerhetsventiler, men det finns ändå hela tiden nya saker att lära sig och utveckla. Vi har också mycket samarbete med leverantörer och kontakter med andra kärnkraftverk, säger han. För några år sedan jobbade Stefan en period i Tyskland och var då utlånad från Ringhals till företaget Areva. Ett kul jobb, som gick ut på att bygga om tryckhållarens säkerhetsventiler för Ringhals 4. Så jag kan snacka om både ventiler och fotboll på tyska, säger han leende. # Lilla ventilskolan Ventiler används för att reglera flöden av gas eller vätska. En säkerhetsventil är en ventil med en fjäder. Om trycket når det ventilen konstruerats för, eller ställts in på, öppnas ventilen och släpper ut övertrycket. Carin Sylvander kvalitetsingenjör Jag jobbar med Ringhals säkerhetskultur. Genom att förstå vad som påverkar och vad som motiverar män niskor kan vi bli bättre på att skapa förutsättningar för ett säkert arbete. Jag arbetar främst med kärnsäkerhetskulturen och där är kommunikation, ifrågasättande och beslutsfattande viktiga områden. Jag har jobbat på Ringhals i fem år och trivs bra. Jag sökte till Ringhals för att jag ville arbeta med kombinationen av människor och teknik. Mitt jobb är intressant och utmanande. Det bästa är att jag bidrar till att utveckla säkerheten och att jag har kontakt med organisationens alla delar.

4 4 Ringhals Tidning en informationstidning från Ringhals AB Revision på Ringhals tusenmilaservice på kärnkraftverket Text: Yvonne Jonsson Foto: Börje Försäter När Ringhals står stilla och inte producerar någon el, det är då det är som mest att göra. Här är ett axplock av allt som pågått under årets revisionsavställningar. Varje år tas reaktorerna ur drift för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts ungefär en femtedel av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo att köra ytterligare en driftsäsong. Arbetet pågår i skift dygnet runt och man har i förväg noga planerat de aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter producera el. Oftast varar produktionsstoppet omkring en månad, men ibland behövs längre avställningstider för att inplanerade moderniseringsåtgärder ska hinnas med. Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Ringhals som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet. Revisionerna planeras i möjligaste mån så att de ska infalla under sommarhalvåret, då elbehovet är lägre. R2 Vattenfalls reaktorer redo för vintern Vintern 2012 till 2013 hade Vattenfalls reaktorer i Ringhals och Forsmark en hög tillgänglighet: Ringhals 96 procent och Forsmark 98 procent. Mot bakgrund av hög tillgänglighet i vintras har Vattenfall naturligtvis höga ambitioner för kommande vintersäsong, säger Torbjörn Wahlborg, chef för affärsenheten Kärnkraft inom Vattenfall. Revisionerna i Forsmark är avslutade för i år och planen är att Ringhals revisioner är avslutade i slutet av oktober. Vattenfall genomför för närvarande det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes och de kommande åren fortsätter vi investera miljarder i säkerhetshöjande åtgärder och moderniseringar, säger Torbjörn Wahlborg. R1 Ny transformator i gammal kostym. Förra sommaren gick en av huvudtransformatorerna sönder på Ringhals 2 och en reservtransformator togs i bruk. Till årets revision är den renoverade transformatorn tillbaka på Ringhals i skick som ny från ABB:s serviceverkstad. En ny transformator har byggts upp i den befintliga transformatorlådan. Installationsarbetet beräknades till 17 dygn och samtidigt byttes magnetiseringstransformatorer. R4 Dykjobb som förhindrar virvelbildning. Anders Olsson från Dyk&Båt klättrar ner genom manluckan till borvattentanken på Ringhals 4. Under revisionen monterades en brytare på botten av tanken, vars uppgift är att förhindra att vattenvirvlar bildas vid snabb avtappning. Det är ett jobb där det ställs extra höga renhetskrav och montaget har övats i förväg för att prova fram rätt verktyg och teknik. Bättre och snabbare överblick. Henrik Johansson och Jerry Brorson, elektriker från Midroc, demonterar kontrolltavlor i kontrollrum 1. Tavlorna ersätts av nya som placeras mer centralt i kontrollrummet för att operatörerna snabbare och mer samlat ska få överblick över den information de behöver vid en driftstörning.

5 Ringhals Tidning en informationstidning från Ringhals AB 5 Modernisering för mångårig drift Dagens reaktorer är säkrare nu än när de en gång byggdes. Dels tack vare att man tagit till sig internationella erfarenheter och lärdomar, dels genom de stegvis ökande säkerhetskraven som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ställer på alla svenska kärnkraftverk. Grunden ligger i de politiska beslut som togs 1997 om att inte avveckla kärnkraften till 2010, som tidigare sagts. Det innebar krav på säkerhetshöjande moderniseringar, eftersom reaktorerna kommer att vara i drift under en längre tid än vad de ursprungligen konstruerades och säkerhetsanalyserades för. Till exempel har utrustning blivit föråldrad och reservdelar kan vara svåra att få tag i. Ringhals har jobbat med moderniseringarna en lång rad av år. Sedan 2002 har i genomsnitt 5 miljoner kronor varje dag investerats i åtgärder som gjort Ringhals säkrare, effektivare och mer långlivat. Säkerhetsuppgraderingarna fortsätter även om de riktigt stora moderniseringsprojekten är avslutade. Under 2015 ska arbetet vara klart så att Ringhals lever upp till i princip samma säkerhetskrav som ställs på nya reaktorer. R3 Bränslebyte på Ringhals 3. Varje år byts ungefär en femtedel av uranbränslet i reaktorn ut. Jordbävningssäkert. Analyser har gjorts av hur väl byggnader och utrustning på Ringhals tål jordbävning. Det har bland annat inneburit att man under de senaste årens revisioner bytt ut reläer mot dokumenterat jordbävningstålig utrustning och förankrat ställverksskåp i golvet. På Ringhals 3 byttes i år innertaket i kontrollrummet. En tillfällig arbetsplattform sattes upp ovanför operatörernas arbetsstationer medan jobbet pågick. Vatten för kylning från fler håll. Ett av de större säkerhetshöjande arbetena under revisionen på Ringhals 3 har RH/SPprojektet svarat för. Två säkerhetsrelaterade system har byggts ihop för att förstärka kylningen av härden under så kallad avställningsdrift, då reaktorn inte producerar el. Sex pumpar istället för två kan pumpa runt vatten till reaktorn. Ny betong i sumpar och schakt. Betongarbetena i pumpsumparna för hjälpkylvattensystemet har varit styrande för revisionslängden på Ringhals 3, och jobben har gått mycket bra. Gammal betong har tagits bort genom vattenbilning och därefter sker armering innan ett nytt yttre betonglager sprutas på. Här ses Mats Lundgren, Svevia, och Sten Jonsson, Skanska, i ett ventilationsschakt.

6 6 Ringhals Tidning en informationstidning från Ringhals AB Agneta tröttnar aldrig på att förklara och försvara kärnkraften Text: Yvonne Jonsson Foto: Annika Örnborg Hon har kontoret i London och hela världen som arbetsfält. Men det är i huset på Bua strand, några kilometer från Ringhals, som Agneta Rising kopplar av och umgås med familjen. Agneta Rising är verkställande direktör för den globala kärnkraftsorganisationen World Nuclear Association. Hon tillträdde posten i januari 2013 efter att dessförinnan jobbat 32 år inom Vattenfall, varav de tio senaste åren som koncernens miljöchef. Även om hon jobbat med koncernövergripande frågor har Agneta under alla år haft en fast punkt på Ringhals. Miljön väger tungt Hennes meritlista är imponerande liksom det stora engagemanget för de frågor hon tror på. Jag vill lyfta fram kärnkraftens betydelse för samhället och för människors välfärd och hälsa, säger Agneta. Kärnkraften behövs för miljön, ekonomin och för stabiliteten i elförsörjningen. Miljödata för kärnkraften är mycket goda. Inte minst står sig kärnkraftens utsläpp av växthusgaser väl, till och med i jämförelse med energislag som vattenkraft, vindkraft och biomassa. Kunskap motverkar myter Men det gäller också att förstå kärnkraften att inte vara orolig och rädd i onödan, anser hon. Kunskap och fakta är vägen till detta. Skaffar man sig kunskapen, om exempelvis strålningsfrågor och avfallshantering, kan man också bedöma riskerna, förstå och vidta åtgärder mot dem. Myter sprider sig fortare än fakta. De är svåra att bemöta. De är värre än datavirus och när de upprepas blir de till sanningar, säger Agneta, som är utbildad radiofysiker och i många år jobbat som specialist på kärnkraftens miljöfrågor. I Ryssland har man nyligen lagstiftat mot att sprida osanningar om kärnkraftsolyckor i media och på sociala medier, efter att man haft problem med falsk ryktesspridning om påhittade olyckor vilket skapat masshysteri. Hot om fängelsestraff är nog inte den väg man skulle välja att gå i det svenska samhället, säger Agneta. Istället måste var och en av oss bygga upp en egen medvetenhet, så att man inte okritiskt sväljer allt som serveras i det ständiga nyhetsflödet. Hennes drivkraft att sprida kunskap för att motverka oro för kärnkraften bidrog till att hon för 20 år sedan var med och grundade WiN, Women in Nuclear. Organisationen arbetar för att sprida kunskap om strålning och radioaktivitet främst till kvinnor och har idag medlemmar i över 90 länder. Det stora perspektivet Agneta trivs i de internationella sammanhangen. Hon är en efterfrågad föreläsare och tillbringar en hel del av sin tid på resande fot. Många frågar efter information om energisystemet i Sverige, om vår kombination av vattenkraft och kärnkraft. Vi betraktas av många som ett föregångsland inom miljöhänsyn, helhetsperspektiv och avfallshantering. Det tycker jag vi svenskar ska vara stolta över. World Nuclear Association är en organisation med en omfattande faktabank om kärnkraftens alla aspekter och ett väl utbyggt internationellt nätverk genom 16 arbetsgrupper. Kärnkraften har två svårigheter att övervinna, menar Agneta. Dels finansieringen, där kärnkraften i många länder tyngs av extra pålagor och inte får ekonomiskt erkännande för sina klimatfördelar. Dels allmänhetens förtroende, där det också ser olika ut i olika länder. WNA:s uppgift är att bistå sina medlemsorganisationer med stöd och råd i ett globalt perspektiv. I energidebatten glömmer man ofta bort att världen är väldigt stor, att förutsättningarna och förhållandena är olika. Hållbara energisystem ser inte likadana ut i alla länder. Man kan diskutera vilket kraftslag som är bäst. Svaret är att vi behöver alla kilowattimmarna eftersom den farligaste kilowattimmen är den som inte produceras. Nästan en fjärdedel av jordens befolkning saknar elektricitet. Det är också i dessa områden som människor utsätts för störst negativ hälsopåverkan. El möjliggör sjukvård, läskunnighet och rent vatten samt tar över tunga arbetsmoment och frigör tid. Det är en lyx att ha en bra miljö med ren luft och rent vatten, betonar hon. Vi som lever i ett modernt samhälle borde tänka lite mer på det. Att inte ta så mycket för givet och istället se mer globalt på problemen. Jag har alltid haft en tro på människors förmåga att gemensamt åstadkomma förbättringar. Växer i Asien Kärnkraften är på frammarsch inte minst i Asien, där Kina är det land som driver utvecklingen mest. Av 69 reaktorer som just nu byggs runt Frågat på stan Text och foto: Jan Söderlind Vad ger dig energi? Jana Nilsson kommunalråd, Varberg När man blir riktigt engagerad i något får jag upp adrenalinet, då trivs jag. Även nya upplevelser kan ge en kraft som man kan leva på länge. Liksom mötet med människor och diskussion om viktiga saker, det fyller helt klart på energiförrådet. Gerd Alvarson förskollärare, Lindberg Att vara med goa vänner och motionera. Ett fynd på rean kan också göra mig energisk och på gott humör. Men framförallt är det nog enkla saker som att plocka blommor eller bara njuta vid havet... Marcus Anderberg studerande på industriprogrammet, Varberg Musik, att spela gitarr. För mig är det punk som gäller. Att ha många kompisar som man kan umgås med är också viktigt för att må bra. Och att sova ger mig väldigt mycket energi... Sara Gustavsson trädgårdsmästare och torghandlare, Varberg Träning, min familj, trädgården. Att vara ute i naturen och friska luften gör mig också alert. Överraskningar, exempelvis en oväntad present, kan göra att man blir väldigt uppåt...

7 Ringhals Tidning en informationstidning från Ringhals AB 7 om i världen finns 28 i Kina. Flera nya kärnkraftsländer är på gång: Turkiet, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Iran, Polen, Vitryssland och Vietnam. Två tredjedelar av jordens befolkning bor i länder som använder kärnkraft, varav hälften bygger ny kärnkraft eller överväger att göra det. I Sverige och i många andra länder är det lång väg att gå för att kunna bygga nytt, konstaterar Agneta. Satsningen måste ses på mycket lång sikt och investerarna tvekar när det riskerar att bli svårt att få tillbaka pengarna inom rimlig tid. Men förr eller senare är man tvungen att ta ett beslut om ny stabil och leveranssäker elproduktion för att ersätta dagens reaktorer. Borta bra Agneta har funnit sig väl till rätta i den engelska huvudstaden, där hon numera bor. London är en lätt stad att flytta till, engelsmännen är trevliga och språket har man ju redan med sig. Ända sedan jag slutade skolan har jag drömt om att bo så nära att jag kan gå eller cykla till jobbet. Nu äntligen kan jag det och till på köpet i en världsstad som London! Det är roligt att bo i London, men jag ser alltid fram emot att komma hem till den fina naturen i Halland. Bua strand och huset där är samlingsplatsen för familjen på sommarhalvåret. Det är ofta där vi träffas allihop numera. Samma frågor, ny arena Redan 1987 hade Ringhals Tidning en artikel om Agneta Rising. Hon WNA är en global branschorganisation med 190 medlemmar världen över. Organisationen företräder kärnkraftbolag inom alla verksamhetsområden, från urangruvor till bränsletillverkare och företag var då tvåbarnsmamma och jobbade med strålningsfrågor för Vattenfall. Så här sa hon i intervjun: Jag förstår verkligen de som är oroliga. Det enda botemedlet är kunskap och vi som arbetar med kärnkraft har varit tysta alldeles för länge. Vi har också varit väldigt dåliga på att förklara för dem som inte är tekniker. Här har vi kvinnor inom kärnkraften en stor uppgift. Sedan dess har 26 år gått och citatet känns lika aktuellt då som nu. Agneta Rising har åstadkommit en hel del men uppenbarligen finns mer att göra. Tröttnar du aldrig på att försvara kärnkraften? Nej, det gör jag inte. Jag vill vara med och påverka utvecklingen framåt och under överskådlig tid behövs kärnkraften. # Om Agneta Rising Aktuell som: Verkställande direktör för World Nuclear Association, WNA Bor: I London, Kungsbacka och i sommarhus nära Ringhals Ålder: 59 år Familj: Man i Kungsbacka, son i Göteborg, dotter i Berlin, dotter och barnbarn på 5 och 2 år i Jönköping Brinner för: Att sprida kunskap om kärnkraften som bygger, driver eller river kärnkraftverk. WNA sammanställer och sprider information inom kärnkraftsområdet, fungerar som remissinstans och jobbar i medlemmarnas intresse bland annat med att utveckla kärnkraftens lönsamhet. Organisationen har funnits i 38 år och har sitt huvudkontor i London. g CO 2 e/kwh Kärnkraft Kärnkraft Vattenkraft I livscykelanalysen jämförs miljöpåverkan Text: Yvonne Jonsson Källa: Vattenfalls LCA 15 Går det att säga vilken elproduktionsmetod som är bäst för miljön? Ja, i Vattenfalls livscykelanalyser (LCA) är det möjligt att jämföra olika metoders miljöpåverkan i form av resursförbrukning och utsläpp. Vad är en livscykelanalys? En livscykelanalys är ett verktyg för att få insyn i och bedöma miljöprestandan för olika verksamheter. Vattenfall har använt livscykelanalyser sedan 1993 och har gjort analyser för näst intill hela sin elproduktion i de nordiska länderna, däribland Ringhals produktion. Genom att ange utsläppen per genererad kilowattimme kan olika kraftslag jämföras oberoende av den mängd el anläggningarna producerar. Vad är det som analyseras? Hela livscykeln räknas in: från bygget av kraftverket, bränsleproduktionen samt drift och underhåll, inklusive normala driftstörningar, till rivning och hantering av restprodukter. I alla livscykelfaser ingår tillverkning av råmaterial, komponenter, kemikalier och bränslen samt transporter och avfallshantering. Utsläpp av växthusgaser 9 Vattenkraft Vindkraft 15 Vindkraft 15 Biomassa 15 Biomassa 100 Biomassa KVV Halm 503 Naturgas KVV Vad används livscykelanalyserna till? Genom analyserna får man information om elens miljöegenskaper och kan jämföra miljöpåverkan från olika produktionssätt, något man exempelvis som elkund kanske är intresserad av att veta. Vattenfall har också stor nytta av analyserna i sitt eget miljöarbete man får till exempel svar på var investerade pengar gör störst nytta för miljön. Man bör komma ihåg att kraftslagen har olika funktion i elproduktionssystemet och därför inte kan ersätta varandra fullt ut. Vad visar analyserna? Genom analyserna kan man få fram mycket information. Här är några slutsatser i sammandrag: Utsläppen från byggfasen dominerar miljöpåverkan för de kraftslag som inte använder bränsle utan 636 Torv KVV 781 Kol KVV Bränsle Drift Infrastruktur Hantering av radioaktivt avfall Reservkraft Olja Reservkraft Gasturbin Diagrammet visar utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) för de olika kraftslagen uttryckt i gram per genererad kilowattimme el. Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och biomassa (träflis) har de lägsta utsläppsvärdena och visas därför i förstorad skala i det mindre diagrammet. i stället nyttjar en flödande energikälla (vattenkraft och vindkraft). För förbränningskraftverken (biomassa, kol, olja, naturgas) dominerar utsläppen från driften, följt av produktionen av bränslet. För kärnkraften är det produktionen av uranbränslet som dominerar miljöpåverkan. Rivningsfasen ger en förhållandevis liten påverkan för alla kraftslag, bland annat eftersom metaller och betong kan återvinnas. Hur ser det ut för kärnkraften? Kärnkraften har låga koldioxidutsläpp över hela livscykeln. Den största miljöbelastningen uppstår vid framställningen av bränslet över hälften av utsläppen till luft under livscykeln uppstår då. Bränsleproduktionen innefattar transporter, uranbrytning, konvertering, anrikning och bränsletillverkning som sker i anläggningar spridda över världen. Vid drift av kärnkraftverket är det främst testkörningen av reservkraftdieslar, kemikalietillverkning och transporter av radioaktivt avfall som bidrar till utsläppen. Vilka kraftslag har lägst utsläpp? Kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är de produktionstekniker som har minst utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Ta en titt på diagrammet här ovanför. Håkan Bjärsdal journalist, Tvååker/Göteborg Kärlek. En god relation ger mig mest energi. Göra musik ihop med andra där helheten blir större än en själv är också fantastiskt. Och så träning förstås en löprunda eller ett styrkepass härligt... Ingrid Alm f d sjukgymnast, Varberg God sömn utan dånande maskiner nere på gatan. Samvaro med trevliga människor kan ge mig mycket energi. Liksom att vara ute i naturen, det är en outsinlig energikälla som det bara är att ösa ur... Reena Sahota studerande, Göteborg Att umgås och prata med kompisar. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad får man energi av. Liksom att göra det man själv vill; läsa en bok, titta på TV eller bara slappa... Rolf Johansson pensionerad marinofficer, Varberg Motion och att äta bra mat utan gifter. Att paddla, cykla eller spela badminton ger mig mycket energi. Och när det kommer till mat försöker jag alltid köpa ekologisk sådan, fast det kan även bli någon varmkorv då och då. Vad släpper ut mest? Gasturbiner och oljekondenskraftverk orsakar de största utsläppen. Tack vare att de huvudsakligen används för reservkraft, då elbehovet är mycket stort, tas de sällan i bruk. Var kan man få veta mer? På Vattenfalls hemsida kan du söka mer information om livscykelanalyser.

Vad kostar energin? TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001

Vad kostar energin? TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001 TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001 I dag saknar två miljarder människor tillgång till el, med allt vad det innebär. Naturligtvis är det då rätt att producera el med alla medel som står till buds. Men det ställer

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

JACOBS STEGE. testa dig själv Är du av rätta virket? SID 21. Vinn resa till kärnkraftverk! Återanvända kärnavfall? Javisst! SID 8

JACOBS STEGE. testa dig själv Är du av rätta virket? SID 21. Vinn resa till kärnkraftverk! Återanvända kärnavfall? Javisst! SID 8 ALLT OM NUMMER 1/2012 Laddad med möjligheter EXKLUSIV INTERVJU MED PERCY BARNEVIK DÄRFÖR VILL HAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN SID 11 Psst! Läs mer om utbildning, jobb och forskning på www.svenskkarnkraft.se Återanvända

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

RACHEL MOHLIN. humor som drivkraft. Energi Klimatsmarta och ekologiskt hållbara vardagsval TEMA #3 / 2014

RACHEL MOHLIN. humor som drivkraft. Energi Klimatsmarta och ekologiskt hållbara vardagsval TEMA #3 / 2014 EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN #3 / 2014 TEMA Energi Klimatsmarta och ekologiskt hållbara vardagsval RACHEL MOHLIN humor som drivkraft INBLICK: I Långhult odlar man grannrelationerna

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

på OKG på OKG Ny ledningscentral i Oskarshamn Ny ledningscentral i Oskarshamn Mångfald och jämställdhet Mångfald och jämställdhet

på OKG på OKG Ny ledningscentral i Oskarshamn Ny ledningscentral i Oskarshamn Mångfald och jämställdhet Mångfald och jämställdhet #3: MAJ 2014 Mångfald och jämställdhet på OKG Mångfald och jämställdhet på OKG KRO den sista administrativa barriären Vad är projekt Milk O3? KRO den sista administrativa barriären Vad är projekt Milk

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Vindkraft? inte. om grannarna får bestämma TEMA: VIND

Vindkraft? inte. om grannarna får bestämma TEMA: VIND Nr. 3 oktober 2001 TEMA: VIND Per Botvid i Barsebäcks hamn vill gärna behålla utsikten över Sundet. Vindkraft? inte Henrik går en runda på hemmabanan i Barsebäck. Sving i spelet Henrik Stenson är Barsebäcks

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk

Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk #3: MAJ 2015 Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå Operapedia O2s egna uppslagsverk Psykosocial arbetsmiljö på agendan! RA3-15 nu kör vi! Säkerhet i framkant på OKG 1 När livet tar en oväntad vändning

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Inblick. Globala möjligheter Jonas Tallroth och Linda Kärreby berättar att fler ska få chansen att jobba utomlands.

Inblick. Globala möjligheter Jonas Tallroth och Linda Kärreby berättar att fler ska få chansen att jobba utomlands. 6 13 Inblick En tidning för anställda inom ABB i Sverige Ledarskap Fyra tips för att bli en bättre ledare. Mångfald På HVDC finns medarbetare med rötter från 44 länder. Globala möjligheter Jonas Tallroth

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 En informationstidning för anställda vid Bosch Rexroth i Mellansel 05 2011 drives news Färgstark medarbetare visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 2 Drives

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Kärnkraftsrallare kompetensförstärkning i Barsebäck

Kärnkraftsrallare kompetensförstärkning i Barsebäck Nr. 2 juni 2004 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK Barsebäcks informatör Maria Swartling-Jung intervjuas av dansk TV. Barsebäck möter danskarna på bortaplan Måndagen den 24 maj reste

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Kontakt. ny mark. Bryter. Peter Lysvret. Swedbank Arena växer fram stor uppslutning på automationsdagen

Kontakt. ny mark. Bryter. Peter Lysvret. Swedbank Arena växer fram stor uppslutning på automationsdagen Kontakt Nr 2 2011 Nyheter från Midroc Electro AB Peter Lysvret Bryter ny mark TEMA: Vinnande Team Sagan om hur Midroc och Bang fann varandra Framtiden steg för steg Swedbank Arena växer fram stor uppslutning

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer