Slutrapport för projektet. Teaterskolan och musikalen i Eksjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet. Teaterskolan och musikalen i Eksjö 2006-2007"

Transkript

1 Slutrapport för projektet Teaterskolan och musikalen i Eksjö T v: amatörerna börjar en teaterskola februari T h: femton månader senare står de på scenen.

2 1. SAMMANFATTNING ETT PROJEKT ÖVER OCH UNDER FÖRVÄNTAN FÖRORD PROJEKTETS BAKGRUND PROJEKTETS GENOMFÖRANDE DELTAGARREKRYTERING TEATERSKOLAN OCH FOLKBILDNINGSPEDAGOGIKEN Grunden (cirka 90 timmar) samarbete och improvisation Repetitionsarbetet (cirka 120 timmar) dans, sång och rörelse Föreställningarna (cirka 120 timmar) ANSTÄLLNINGAR Professionella skådespelare Kompetenser skådespelare, snickare, sömmerskor, scenograf med mera Orkester MUSIKALPRODUKTIONEN MARKNADSFÖRING PREMIÄREN, DE 36 FÖRESTÄLLNINGARNA OCH AVSLUTNINGEN MÅLUPPFYLLELSE KVALITATIVT UPPSTÄLLDA MÅL Att utveckla ungdomar med hjälp av teater, musik och dans Att öka förståelsen mellan olika generationer och öka integrationen i samhället Att stärka det egna självförtroendet hos arbetslösa och långtidssjukskrivna Att utbilda personer och skapa kunnande för framtiden Att utveckla besöksnäringen i kommunen Att skapa arbetstillfällen Att lyfta fram företagandet i länet på ett positivt sätt Att öka samarbetet mellan kommuner Visa att det går att göra en stor satsning i en liten stad OLIVER! OCH FOLKBILDNINGEN RESULTATMÄTNING KVANTITATIVT MEDVERKANDE PUBLIK ANSTÄLLNINGAR IDEELLT ARBETE EKONOMI BUDGET OCH AVVIKELSER Politiska förändringar Utebliven sponsring Förseningar, sjukskrivningar med mera Avslag på ansökningar Den ekonomiska risken i relation till uppnådda mål och resultat MERVÄRDEN FÖR KOMMUNEN OCH REGIONEN FÖR DE MEDVERKANDE FÖR ABF SAMARBETEN KOMMUN, LANDSTING OCH REGION SMÅLANDS MUSIK OCH TEATER ASTRID LINDGRENS HEMBYGD SPARBANKSSTIFTELSEN ALFA ÖVRIGA FINANSIÄRER OCH SPONSORER LÄRDOMAR OCH ERFARENHETER FRAMTIDEN VAD HÄNDER EFTER OLIVER?

3 11. EKONOMISK REDOGÖRELSE SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER RESULTATRAPPORT SLUTORD

4 1. Sammanfattning ett projekt över och under förväntan Musikalen Oliver! är ett av de största kulturprojektet som någonsin har genomförts i Jönköpings län och regionen - projektet har engagerat närmare 200 personer, 40 anställningar, besökare och en budget på över sju miljoner kronor. Förmodligen har det aldrig tidigare hänt att barn och ungdomar erbjudits en 15 månader lång, kostnadsfri scenutbildning med professionella ledare. 135 amatörer i alla åldrar, från hela Jönköpings län, har träffats två till tre gånger i veckan under nästan ett och ett halvt år. Det 18 månader långa projektet inleddes hösten 2005, då initiativtagaren och blivande regissören Gunnar Forsell presenterade idén för ABF Jönköpings län. Efter förstudier och undersökningar beslöt ABF att genomföra projektet i sin helhet. Efter samtal med Cameron Mackintosh i London fick ABF de professionella rättigheterna. ABF bestämde tidigt att alla som ville skulle få vara med alla 135, som det skulle visa sig. Efter teaterskolan genomfördes premiären den 15 april 2007 och de följande 35 föreställningarna. Musikalen fick överväldigande recensioner. Av nio uppställda mål har sju uppfyllts mycket bra. Bland annat har ungdomar fått chansen att utvecklas, arbetslösa och långtidssjukskrivna har fått en chans att komma tillbaka och många personer har fått utbildning för framtiden. Däremot lyckades inte försöken att samarbeta med näringslivet i form av kultursponsring. Vidare blev publiken mindre än beräknat, vilket också innebar lägre intäkter besökare är en succé i en liten kommun men i jämförelse med målsättningen är det motsatsen till en succé. Ingenting tyder dock på att publiken uteblev för att musikalen skulle ha för låg kvalité. Sammanfattningsvis har Oliver! inneburit många fördelar för de medverkande, för ABF och för kommunen och regionen. Ekonomiskt och biljettförsäljningsmässigt var Oliver! långt under förväntan innehållsmässigt var Oliver! långt över förväntan. 3

5 2. Förord Ingenting är omöjligt. Det är lärdomen av musikalen Oliver! Många undrade om det var möjligt att genomföra ett så stort projekt i en så liten stad. En och annan gång har projektledningen och producenten också undrat. Svaret är både ja och nej. Satsningen var för stor och staden var för liten för att Oliver! skulle lyckas ekonomiskt. Vi tycker att vi gjorde rätt när vi satsade på folkbildningsprojektet Oliver!. Om andra tycker att det var fel att riskera offentliga medel på denna typ av satsning respekterar vi detta. Den ekonomiska förlusten måste dock sättas i relation till den innehållsmässiga vinsten. ABF har vidare använt sparat kapital och därmed aldrig riskerat den ordinarie verksamheten. Det kan låta motsägelsefullt, men avslutningen på Oliver!, som för de medverkande kännetecknades av tårar, var för oss ett bevis på att Oliver! var en succé. Hundratals människor har vuxit under projektets gång, vilket hela tiden har varit vårt mål. Tillsammans har alla åstadkommit något unikt. Hundratrettiofem människor har fått en femton månader lång scenutbildning och tusentals människor från hela Sverige har tagit del av resultatet. Alla kulturprojekt är berg- och dalbanor, från dag till dag ändras förutsättningarna. Något försvinner och något annat kommer till. Det är detta som har gjort Oliver! så roligt och intressant att arbeta med varje dag har inneburit nya utmaningar. Vi vet att detta projekt har förändrat livet för hundratals människor. Många har fått en ny tro på sig själva och andra. Och vi har gjort allt detta tillsammans. Därför är vi stolta över Oliver!. Jönköping september 2007 Styrelsen för ABF Jönköpings län projektets huvudman och producent 4

6 3. Projektets bakgrund Idén bakom musikalen Oliver! föddes någon gång Gunnar Forsell, som tidigare regisserat flera amatörteaterspel i Jönköpings län, började planera en stor musikal. En musikal med över 100 amatörer tillsammans med professionella medarbetare, en musikal som skulle arrangeras av flera gemensamma intressen i länet kommuner, näringsliv, föreningsliv. Studieförbundet ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, har länge arbetat med amatörteater. Barn och ungdomar lär sig grundläggande dramatik i ABF:s studiecirklar. ABF har också sedan några år tillbaka samarbetat med professionella aktörer, däribland Smålands Musik och Teater, för att utveckla verksamheten. Oftast har ABF arrangerat mindre teaterspel, där barn och ungdomar spelat för föräldrar och vänner. ABF har också varit medarrangör vid flera lokala spel, som bland annat Mellan Eld och Eld i Eksjö. Hösten 2005 presenterade Gunnar Forsell sin idé för ABF Jönköpings län. ABF insåg genast att projektet innebar stora möjligheter att utveckla folkbildningsverksamheten i länet och att projektets syften och mål överensstämde med ABF:s idéprogram. ABF Jönköpings län ställde sig frågan om det fanns resurser för att genomföra en så stor musikal den största satsningen inom hela ABForganisationen i landet sedan starten Styrelsen bedömde att genomföra en förstudie, i syfte att undersöka möjligheterna. Oktober 2005 inledde Gunnar Forsell förstudien tillsammans med ABF. Gunnar och ABF besökte flera potentiella samarbetsparter, som till exempel Eksjö kommun och Smålands Musik och Teater. ABF skickade ett flertal ansökningar till olika lokala och nationella samarbetsparter, fonder, bidragsgivare med mera. Samtidigt skickades information till skolor, kulturskolor med mera i stora delar av Småland. Regissören kontaktade Cameron Mackintosh i London och ansökte om de professionella rättigheterna. Ansökan godkändes och ABF Jönköpings län fick som licenstagande producent ett antal krav att uppfylla, bland annat avseende musiken, marknadsföringen med mera. Januari 2006 diskuterade ABF:s styrelse återigen projektet. Fanns det möjlighet att genomföra projektet med premiär i april 2007? Förstudien tydde på att det fanns vissa möjligheter. Styrelsen beslöt att avvakta ytterligare tre månader med det definitiva beslutet, för att undersöka fler möjligheter. ABF annonserade och informerade igen och bjöd in till en första träff i Eksjö. I slutet av januari hölls den första träffen. Cirka 75 amatörer kom till träffen. Efter ytterligare annonsering i pressen och andra rekryteringsinsatser var antalet amatörer uppe i 135. Efter några avhopp var det till slut 135 amatörer i alla åldrar från stora delar av Jönköpings län som ville vara med. Ett av projektets syften var att alla som ville skulle få vara med. Alla bjöds in att börja teaterskolan. Samtidigt inledde ABF ett samarbete med AMC Arbetsmarknadscenter i Eksjö. Genom AMC skulle arbetslösa och sjukskrivna få en chans att komma tillbaka, genom att arbeta med Oliver!. I mars var tiden inne för ABF:s styrelse att fatta beslut. Nu fanns samarbetsparter och amatörer. Dock fanns det fortfarande vissa ekonomiska osäkerheter. Styrelsen bedömde projektet från flera perspektiv. ABF Jönköpings län skulle kunna finansiera ett underskott med eget kapital. Chansen skulle inte komma åter att samarbeta med 135 teaterintresserade människor i alla åldrar och göra den största satsningen i ABF:s historia. 5

7 Styrelsen beslöt att genomföra projektet i sin helhet, medveten om samtliga ekonomiska risker. Musikalen skulle ha premiär i april I nästa avsnitt följer en detaljerad beskrivning av arbetet som följde: teaterskolan, anställningarna, musikalproduktion, marknadsföringen och föreställningarna. 6

8 4. Projektets genomförande Detta avsnitt innehåller en detaljerad beskrivning av projektets genomförande, från deltagarrekrytering till premiär och avslutning. 4.1 Deltagarrekrytering I januari 2006 spred ABF information om den kommande storsatsningen. Affischer skickades till skolor, kulturskolor, föreningar och många andra. ABF annonserade i pressen. Till den första träffen i slutet på januari kom cirka 75 amatörer. Efter mötet spreds ryktet och fler och fler anmälde sig, både ungdomar och pensionärer. Hela familjer anmälde sig. ABF:s målsättning var hela tiden att alla som ville skulle få vara med. I februari efter olika former av ytterligare rekryteringsinsatser hade135 amatörer bestämt sig för att vara med i Oliver!. Syftet var som sagt att alla som ville skulle få vara med. När ABF:s styrelse hade fattat beslutet att genomföra projektet (läs mer om detta i avsnitt 3) anställdes regissör och regiassistenter för att snabbt komma igång med verksamheten. Gunnar Forsell, som anlitades som projektledare, producent och regissör, organiserade arbetet med hjälp av två assistenter, Sara Hagström och Villmar Björkman. Den femton månader långa utbildning som följde beskrivs nedan i detalj. 4.2 Teaterskolan och folkbildningspedagogiken Den femton månader långa teaterskolan i Oliver! är unik. Förmodligen har det aldrig tidigare hänt att barn och ungdomar erbjudits en 15 månader lång, kostnadsfri scenutbildning med professionella ledare. 7

9 Barnen lärde sig att ta ansvar och visa hänsyn till de andra medverkande - teaterskolan byggde med andra ord på demokrati. Detta skiljer Oliver! från andra musikaler, som bygger på att de medverkande tillgodogör sig verktyg för att göra egen karriär inom branschen. Här följer en detaljerad beskrivning av utbildningens tre delar Grunden (cirka 90 timmar) samarbete och improvisation Under februari till juni 2006 har de medverkande under två kvällar i veckan (måndagar och fredagar) arbetat med olika typer av teaterövningar. Det var bland annat samarbets-, improvisations- och textövningar. Dessutom arbetade de medverkande under tiden en hel del med så kallad teatersport. Grupperna har med avsikt varit blandade - det vill säga barn, ungdomar och vuxna i samma grupp. Främsta skälet för detta var att de yngsta skulle känna trygghet i gruppen. Utmärkande för teatern är just att alla kan, och skall, arbeta tillsammans för att nå målet, det vill säga föreställningen. I gruppen har det också varit medverkande från samma familj far, mor och barn som ville dela upplevelsen. Målet med denna grundläggande del av utbildningen var att skapa gemenskap i gruppen Repetitionsarbetet (cirka 120 timmar) dans, sång och rörelse Efter den grundläggande teaterskolan började de medverkande att repetera efter manus under hösten Innan sommaruppehållet delades rollerna ut. Alla amatörer fick en roll och en karaktär. Alla roller, inklusive professionella skådespelare, hade ersättare som skulle kunna medverka vid eventuell sjukdom eller andra hinder. En och annan blev besviken över att de inte fick ledande roller. Men detta var amatörerna medvetna om - de ledande rollerna skulle gå till professionella skådespelare. Repetitionerna hölls på AMC. Den 12 augusti 2006 träffades alla amatörer och proffs för en kollationeringsläsning. De medverkande fick nu äntligen träffa varandra och höra hur alla lät. Repetitionerna startade sedan måndagen den 14 augusti Det innebar i första skedet en genomläsning av manus. Analysarbete, textinlärning, sånginlärning samt dans var stående inslag i repetitionsarbetet. Därefter startade arbetet med de 13 olika scenerna. De medverkande gick noggrant igenom scen för scen och skapade en grovstruktur. Samtidigt startade också arbetet med instudering av sångerna. Ju längre tiden gick ju petigare blev De medverkande i arbetet med scenerna. När de närmade sig februari och mars 2007 återstod bara finjusteringar. Redan på hösten innan startade också arbetet med koreografi. Detta intensifierades under de första månaderna I mars flyttade allt repetitionsarbete till ishallen. Från och med januari 2007 var de professionella skådespelarna med i utbildningen. Detta medförde ytterligare en dimension. Amatörerna fick förebilder i sitt arbete med rollgestaltning. De medverkande har under denna period lärt sig hur arbetet på en teater fungerar. Enda skillnaden är att på en teater med anställda skådespelare tar hela processen cirka 6 till 8 veckor. De medverkande hade i Oliver! lika många månader till förfogande. De arbetade under två kvällar i veckan samt ett veckoslut i månaden. Vid sluter av repetitionsperioden blev arbetet mer intensivt då allt skulle slutrepeteras med musiker på plats. Amatörerna växte hela tiden med sin uppgift och blev bättre och bättre, säkrare och säkrare. De som arbetade med amatörerna var regissör, två regiassistenter, scripta, sufflös samt 8

10 repetitionspianist. Vissa helger användes till dans med besök av koreografen från Stockholm. Mot slutet av repetitionsperioden blev det mer dans, sång och rörelse Föreställningarna (cirka 120 timmar) Från och med den 15 april till den 3 juni 2007 var det föreställningsperiod. Antalet föreställningar var 36. Utbildningen gick in i ytterligare en fas. För alla medverkande: proffs, amatörer, musiker och teknisk personal gällde det att skaffa sig rutiner inför föreställningarna. Alla skulle vara på plats i tid. Alla skulle se till att de saker var och en ansvarade för fanns på plats. En del av förberedelserna var de dagliga samlingarna där alla gick igenom aktuella händelser. Därefter var det uppvärmning och uppsjungning för samtliga medverkande. Dessa uppvärmningar leddes ofta av någon av de professionella skådespelarna. Många av de medverkande kom direkt från arbete eller skola - samling och uppvärmning var ett sätt att förbereda gruppen inför föreställningen. 4.3 Anställningar För att genomföra en musikal av Olivers storlek var det nödvändigt att anställa ett flertal personer. Dessa rekryterades på olika sätt: skådespelare genom annonsering och auditions, lokala konstnärer och kompetenser genom referenser och vitsord från tidigare arbeten Professionella skådespelare Medan amatörerna lärde sig teater skulle ABF också anlita ett antal professionella skådespelare för de bärande rollerna. ABF annonserade efter skådespelare på bland annat Stage Pool. Närmare 300 skådespelare anmälde sitt intresse. Genom auditions och intervjuer började Gunnar Forsell och de andra att sålla. En av de viktigaste frågorna var skådespelarnas syn på amatörer. Endast skådespelare som var beredda på att samarbeta och hjälpa amatörer anlitades. Detta bedömdes som viktigt för att uppnå projektets syfte de professionella skådespelarna skulle samverka med och utveckla verksamheten tillsammans med amatörerna. Följande skådespelare anlitades slutligen Magnus Borén Stockholm Fagin Johanna Tibblin Stockholm Nancy David Lunqvist Göteborg Bill Sykes Halva spelperioden Pierre Tavelin Stockholm Bill Sykes Resterande spelperioden Veronica Sinclarie Malmö Änkan Corney Jan-Erik Emretsson Göteborg Mr Bumble Fredrik Wagner New York Jönköping Räven Villmar Björkman Nässjö Mr Brownlow Leif Fransson Nässjö Mr Sowberry Skådespelarna repeterade med regissör vardagar kl Måndagar och onsdagar övade de tillsammans med amatörerna. 9

11 4.3.2 Kompetenser skådespelare, snickare, sömmerskor, scenograf med mera Sammanlagt har närmare 40 personer varit anställda i projektet. Under tiden anlitades efter hand följande kompetenser: 8 professionella skådespelare (anställda från januari 2007) 15 professionella musiker (lön per föreställning) 3 sömmerskor (via AMC Eksjö) 3 snickare (via AMC Eksjö) 2 marknadsförare (via AMC Eksjö) Scenograf Peter Gadh Koreograf Simon Bengtsson Kapellmästare Anders Ekdahl Kostymör Birgitte Gylling Maskör Kaj Grönberg Ljud/ljus-ansvariga - Ljudbolaget Från producentens sida har flera personer arbetat många timmar i projektet, bland annat: Kulturansvarig Ekonomi- och personalchef Ekonomiassistenter Studieadministratörer IT-ansvarig Smålands Musik och Teater ansvarade för teknisk rådgivning. För kortare arbeten har många företag anlitats i regionen, som exempelvis Ordförrådet och Z- print för marknadsföring, Företagscatering för servering med flera Orkester Cameron Mackintosh i London krävde bland annat att producenten skulle anlita en orkester. Detta visade sig vara problematiskt, på grund av olika missförstånd och brist på professionella musiker inom vissa instrument. Smålands Musik och Teater bedömde att de inte hade möjlighet att ställa sina musiker till förfogande. Projektledningen undersökte därför andra alternativ. Kontakter togs med olika orkestrar i regionen och även i Stockholm. Musikerna från Stockholm visade sig vara intresserade, men detta alternativ var för kostsamt för producenten. Istället gick en förfrågan ut till musiklärare och andra musiker i länet. Även musiker från Göteborg anlitades för att komplettera orkestern. Då det rörde sig om 36 föreställningar anlitades också ett flertal vikarier. Till slut, bara några dagar före premiär, var orkestern fulltalig och repetitionerna kunde börja. 10

12 4.4 Musikalproduktionen Medan de medverkande lärde sig dramatik i teaterskolan, arbetade ABF också med musikalproduktionen. En lokal anskaffades i Eksjö där snickare och sömmerskor började arbeta. Alla rekryterades via AMC som tidigare nämnts var ett av syftena med produktionen att ge långtidssjukskrivna, arbetslösa och funktionshindrade en möjlighet att prova något nytt och möta nya människor. Samtidigt har detta inneburit konsekvenser i produktionen i form av förseningar, kostnadsökningar med mera. En projektledningsgrupp träffades varannan vecka inledningsvis, senare varje vecka. Vid dessa produktionsmöten planerades verksamheten och arbetsuppgifter och ansvar fördelades. Projektledningen har under projektet bjudit in massmedia för att bevaka projektet. Den lokala mediala bevakningen var god, medan nationella medier inte visade något intresse. Under produktionen höll producenten vidare löpande kontakt med olika intressenter: Cameron Mackintosh (manusrättigheter) Josef Weinberger (musikrättigheter och noter), Ticnet (biljettförsäljning) med flera, för att projektet skulle utvecklas i överensstämmelse med alla regler. Under projektet gjordes vidare omfattande inköp av scenmaterial, trä till scengolv, tyger till kostymer, symaskiner, tvättmaskiner, rekvisita med mera. Några företag valde att sponsra projektet genom att skänka material. Med tiden utvecklades lokalen på Såggatan i Eksjö till en musikalfabrik. Ett flertal repetitioner hölls också i denna lokal. 11

13 4.5 Marknadsföring Parallellt med teaterskolan och musikalproduktionen arbetade ledningen med marknadsföringen. Målet var att erbjuda många medverkande en utbildning, men också att erbjuda många besökare en kulturupplevelse. Tusentals besökare skulle lockas till ishallen. Genom AMC anställdes ett flertal personer att arbeta med marknadsföringsuppgifter: hemsidekonstruktion, kontakt med bussbolag, kontakt med större företag i länet för biljettköp och sponsring, information till föreningsliv, skolor, personalklubbar med mera. Marknadsföringen kostade närmare kronor i form av affischer, handaffischer, annonser, banderoller, offentliga framträdanden på gator och torg, brev med mera. Marknadsföringen har pågått under hela projekttiden, fram till sista föreställningen. Nationella och lokala media bjöds in till pressträffar. Projektet har exponerats ibland annat i TV4, SVT, Smålandstidningen, Tranåsposten, Vetlandatidningen, Jönköpingsposten, Höglandet Nu, Jönköping Nu, Vimmerby tidning, Sveriges Radio med flera. Biljetterna släpptes den första december 2006, för att erbjuda biljetter som julklappar. Nästa steg i projektet var premiären och föreställningarna. 4.6 Premiären, de 36 föreställningarna och avslutningen Premiären föregicks av mycket arbete för hela projektledningen. Cirka en månad före premiär drabbades delar av projektledningen av sjukdom. Detta innebar att producenten ABF fick tillsätta ytterligare egen personal i arbetet. Det var bråda dagar: isen skulle smältas, ett scengolv på 25 x 30 meter skulle läggas, en 8 meter hög scen skulle byggas, teknik, ljud och ljus skulle installeras, gäster skulle bjudas till premiären och så vidare. Ishallen byggdes om och förvandlades till en teatersalong med svarta tygstycken som skärmade av scenen. 12

14 Efter ett fullsatt genrep den 13 april var det nästan fullsatt premiär den 15 april. Recensionerna var utan undantag mycket positiva. Musikalen beskrevs bland annat som en konstnärlig fullträff av världsklass. Besökarantalet varierade mellan föreställningarna, allt från intima föreställningar med 100 besökare till fullsatta storföreställningar. Musikalen spelades onsdag till och med söndag, alltså fem dagar i veckan. Onsdagar och torsdagar var det oftast mindre publik. Producenten ville ändå att de medverkande skulle få prova på att vara professionell skådespelare och spela flera dagar i veckan. Den 3 juni spelades Oliver! för 36:e och sista gången. Detta avsnitt har beskrivit projektets genomförande. I nästa avsnitt beskrivs hur detta genomförande motsvarat de uppställda målen. Sedan följer en beskrivningen av resultat och mervärden. 13

15 5. Måluppfyllelse kvalitativt I föregående avsnitt beskrevs projektets genomförande. Detta avsnitt ställer genomförandet i relation till de kvalitativa mål som sattes i oktober I nästa avsnitt beskrivs de kvantitativa resultaten. 5.1 Uppställda mål Nio övergripande projektmål presenterades för samarbetsparter och finansiärer i slutet av Nedan listas dessa nio mål bredvid en beskrivning av måluppfyllelsen Att utveckla ungdomar med hjälp av teater, musik och dans Av ungdomarnas uttalanden efter musikalen att döma, har de medverkande genomgått en förändring. Flera har fått nya vänner genom en umgängesform som skiljer sig från till exempel skolor eller idrottsföreningar. De medverkande har upplevt en gemenskap som har inkluderat alla medverkande, oavsett ålder - det har exempelvis inte bildats grupperingar inom ensemblen. Vidare har teaterskolan haft som syfte att utbildningen ska grundas på demokrati, ansvar och hänsyn (se avsnitt 4.2). Alla ungdomar har lärt sig att de måste ta hand om varandra hela ensemblen måste lyckas, inte bara individen, för att musikalen ska bli framgångsrik. Detta skiljer ABF:s musikalskola från andra, där målet är individuell framgång och verktyg för den egna karriären. Flera ungdomar har berättat att de för första gången funnit en gemenskap, då de inte upplever att de passar inom idrott, kyrka eller annat föreningsliv. Några ungdomar har också tidigare haft problem med mobbing och ett icke självvalt utanförskap. Oliver! nådde många ungdomar som annars inte hittar ett sammanhang. 14

16 De medverkande ungdomarna säger att de varit med om något de aldrig kommer att glömma. Flera säger att de vill fortsätta med ett nytt, liknande projekt. Målet med musikalen har vidare varit att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under en längre period, vilket också har uppfyllts Att öka förståelsen mellan olika generationer och öka integrationen i samhället Åldern på de medverkande i musikalen har varierat mellan 7 år och 75 år. Några av de medverkande hade annan etnisk bakgrund. Flera av de medverkande ungdomarna har tidigare identifierat sig med subkulturer som inte ryms inom det ordinarie föreningslivet eller idrottsrörelsen. Dessa har under 15 månader lärt sig dramatik tillsammans. Genom att arbeta mot ett gemensamt mål har skillnader mellan generationer och kulturer övervunnits. Genom musikalen har de medverkande förstått att teaterintresset och samvaron skapar förståelse för olikheter. Tack vare vuxna ideella insatser och professionell medverkan har alla ungdomar genom projektet haft förebilder ständigt närvarande Att stärka det egna självförtroendet hos arbetslösa och långtidssjukskrivna Ett prioriterat syfte med musikalen har varit att ge människor utanför arbetsmarknaden en chans att komma tillbaka. Projektledningen har konsekvent anlitat arbetslösa och långtidssjukskrivna, bland annat genom AMC i Eksjö. Genom att samarbeta mot ett gemensamt mål har självförtroendet stärkts. Arbetslösa och sjukskrivna har övervunnit alla hinder, också under perioder av mycket arbete och ibland stress. Som exempel finns en arbetslös ung man, som med arbetsmarknadsstöd började i musikalen med marknadsföring och hemsidekonstruktion. Efter några månader bestämde han sig för att söka till en utbildning. Han blev antagen och lämnade musikalen. Han säger sig nu veta vad han ska göra och arbeta med - detta efter flera års utanförskap. En amatör i ensemblen har vidare antagits till en scenskola och bytt yrke Att utbilda personer och skapa kunnande för framtiden Musikalen Oliver! har i först hand varit ett utbildningsprojekt, i andra hand ett musikalproduktionsprojekt. Närmare 135 människor har fått en 15 månader lång utbildning. (Läs mer om teaterskolan under 4.2). Dessutom har flera av de medverkande fått extra utbildningar i bland annat dans, mask, makeup med mera. Alla medverkande har tillgodogjort sig olika kunskaper för framtiden. Alla medverkande har fått ett diplom och möjlighet att använda projektet som referens för framtiden. 15

17 Alla anställda har tillgodogjort sig kunskaper för framtiden, exempelvis regiassistenter, sufflöser och alla andra som har hjälpt till att organisera projektet. Samtidigt har ABF Jönköpings län och de andra arrangörerna tillgodogjort sig mycket kunskaper inom olika områden, som musikalproduktion, marknadsföring med mera Att utveckla besöksnäringen i kommunen Ett mål med musikalen har varit att locka publik från närliggande kommuner, men också från hela landet. Tidigt utvecklades ett när samarbete med Hotell Högland och Eksjö stadshotell. Tillsammans med dessa har musikalen marknadsförts via nationella mässor bland annat. Hotellen har erbjudit konferenspaket med musikal och övernattning. Målet har varit att sätta kommunen på kulturkartan. Detta har till stor del uppfyllts. Ett flertal bussresor har arrangerats till musikalen, bland annat från Stockholm och Gotland Att skapa arbetstillfällen Närmare 40 personer har anställts i projektet. Projektet har skapat arbetstillfällen i synnerhet för personer verksamma inom kultursektorn, såsom scenografer och maskörer från länet. Dessutom har ett flertal arbetslösa och sjukskrivna fått en chans att komma tillbaka. Vidare har flera olika företag anlitats i samband med produktionen. Alla dessa arbetstillfällen beskrivs närmare under Att lyfta fram företagandet i länet på ett positivt sätt Målet ursprungligen var att samla alla krafter i kommunen och regionen inför en stor satsning. Många krafter ställde upp, dock inte företag och näringsliv i förväntad omfattning. Några lokala företag valde att sponsra musikalen med större belopp och exponera sin verksamhet för 16

18 publiken i ishallen. Ytterligare ett flertal företag sponsrade med mindre belopp eller material och exponerades på hemsidan Läs mer om kultursponsringen och dess misslyckande i avsnitt 8.6. Detta mål är inte uppfyllt Att öka samarbetet mellan kommuner En målsättning från producenterna var också att flera kommuner skulle samverka, bland annat genom gemensamma marknadsföringsinsatser. Projektet har dock inte betraktats som en regional satsning i första hand, utan som en kommunal eller lokal uppsättning. Detta trots att de medverkande kom från stora delar av länet och publiken från hela landet. Av olika anledningar har det inte framgått att musikalen på många sätt var den största kultursatsningen i regionen någonsin Visa att det går att göra en stor satsning i en liten stad Det sista och nionde målet anses vara i hög grad uppfyllt. Trots pessimister och kanske realister - och tack vare optimister och kanske idealister - visade producenten att denna stora satsning var möjlig i en liten stad. Ett mål var att visa att stora musikaler inte bara kan göras i stora städer. Även landsbygd och glesbygd kan göra stora satsningar och skapa ett kulturutbud som motsvarar storstädernas. Målet har annorlunda uttryckt varit att stärka den lokala och regionala sammanhållningen och självförtroendet. ABF Jönköpings län har genom Oliver! visat att ingenting är omöjligt, inte ens i en liten kommun med cirka invånare. Alla mål, utom nummer sju och åtta, anses därmed vara uppfyllda. 5.2 Oliver! och folkbildningen Varför valde ABF Jönköpings län, ett studieförbund, att producera en stormusikal? Faller produktionen av en miljonmusikal inom folkbildningens verksamhetsområde? ABF arbetar, i likhet med alla studieförbund, efter centrala styrdokument, i huvudsak folkbildningspropositionen och idéprogrammet. Vad säger dessa dokument, kortfattat, om kultursatsningar? Ur folkbildningspropositionen: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att dess organisationer kan vara en lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen. Ur idéprogrammet: ABFs kulturverksamhet har två dimensioner. Den ena är att ge människor förutsättningar för eget skapande som gör dem till aktörer i stället för enbart konsumenter. Den andra är att låta människor ta del av det redan skapade. I båda dessa dimensioner finns utrymme för ett möte mellan professionalism och folkbildning. I det mötet växer nya kulturyttringar fram. Det kan åstadkomma kreativa möten mellan konstnärer och de som tar del av kulturen och konsten. Därför måste kulturen, precis som folkbildningen och demokratin, ha ett egenvärde och vara fri och självständig. Båda dessa skrivelser överensstämmer med Oliver!. Projektet har samlat många krafter som tillsammans varit en drivkraft för folklig kultur, lokalt och regionalt. 17

19 Projektet har i hög grad kännetecknats av ett möte mellan professionalism och folkbildning, då flera professionella yrkesutövare har anlitas. De medverkande har lärt sig dramatik, makeup, mask med mera i studiecirklar. Cirka 135 personer har deltagit i en 15 månader lång scenutbildning. Alla medverkande har varit med fritt och frivilligt, enligt folkbildningens grunder. Projektet har byggt på amatörernas egen skaparförmåga och inlärning samt präglats av demokrati och samarbete. I sammanhanget kan det vara relevant att jämföra med scenariot om ABF hade köpt in en färdigproducerad föreställning av Oliver!, med enbart professionella skådespelare. Då hade det inte funnits inslag av skaparkraft och inlärning - bara artistbokning. Samtidigt har cirka personer tagit del av det skapade. Samtidigt har projektet nått många av folkbildningens målgrupper, som arbetslösa, sjukskrivna och ungdomar. Oliver! kan därför i hög grad beskrivas som ett folkbildningsprojekt. 18

20 6. Resultatmätning kvantitativt Hur har projektet lyckats kvantitativt? I detta avsnitt presenteras projektresultatet i siffror. 6.1 Medverkande 135 amatörer i alla åldrar har varit med genom hela projektet, vilket motsvarar målsättningen. 6.2 Publik Genom Ticnets nationella bokningssystem har 8143 personer köpt biljett. På grund av långa väntetider (över en halvtimme vid telefonbokning) och andra problem valde många att inte köpa biljett genom Ticnet. Förmodligen hade publiksiffran varit högre med ett fungerade bokningssysten. Vidare var inte alla ATG-ombud införstådda med vilken service de kunde erbjuda. Cirka 850 personer har köpt biljett vid dörren. Då målet med projektet varit att nå en stor och bred publik, har producenten skapat flera specialerbjudanden, i första hand till skolor och personalklubbar i regionen. Nyckelpersoner har också erbjudits fribiljetter. Följande personer har sett musikalen genom specialerbjudanden: 226 gymnasieelever i Eksjö 167 högstadieelever i Eksjö 116 gymnasieelever från Tranås 20 lärare från Aneby 4 från Kulturkooperativet 150 från personalklubb Eksjö 38 från personalklubb Nässjö 72 från ett företag som valde att bjuda alla anställda 661 övriga Totalt 954 personer har sett Oliver!, utöver de som köpt biljett hos Ticnet. Utöver dessa besöktes generalrepetitionen av cirka 600 personer från regionens föreningsliv. Sammanfattnings har cirka människor tittat på musikalen. Av dessa köpte cirka 2000 programblad. Målsättningen med besökare har med andra ord inte uppnåtts. Ingenting tyder dock på att publiken uteblev för att musikalen skulle ha för låg kvalité. Det finns ingen tidigare motsvarighet till Oliver!, det vill säga en stor satsning i en liten stad därför var biljettförsäljningen också svårt att prognostisera utifrån tidigare erfarenheter i branschen. 6.3 Anställningar Närmare 40 personer har anställts i projektet: 8 professionella skådespelare (anställda från januari 2007) 15 professionella musiker (lön per föreställning) 19

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

ATT PRODUCERA TEATER. en introduktion av Marcus Frennemark

ATT PRODUCERA TEATER. en introduktion av Marcus Frennemark ATT PRODUCERA TEATER en introduktion av Marcus Frennemark innehåll Att producera teater s 3. Amatörreater ett och annat att tänka på! Hitta en grupp människor! s 4. Dags för föreställning Om författaren:

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang!

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 24 25 MAJ 2014 Uppsalatidningen sponsrar Kulturernas Karneval för att det är ett lokalt arrangemang med en positiv atmosfär runt

Läs mer

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011 SFD 2011 Louis De Geer 26-28 augusti 2011 1 Sveriges släktforskarförbund samlar årligen sina 170 föreningar * till info- och beslutsmöte samt släktforskarmöte = kongress * Nu den 25:e i ordningen = JUBILEUMs-

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte 081111 klockan 19:00

Protokoll, Styrelsemöte 081111 klockan 19:00 Protokoll, Styrelsemöte 081111 klockan 19:00 Närvarande: Micael Staflin, Åsa Ekholm, Katarina Aroseus, Janek Koba, Josephine Eriksson, Micael Hilén Närvarande utan rösträtt: Richard Forsberg 1 Mötet öppnas

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer