Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen"

Transkript

1 Råvaran blir byggsats Gör plats för ny skog Black Box i Sverige Lekfullt skapande i trä affärer och skog från holmen-koncernen Nummer lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Tema / Vindkraften möter nya utmaningar Eldriven / Nya skotaren El-Forest sparar miljön Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London

2 Ledare Innehåll björn kvick Hållbarhet vår gren i tiokampen Jag brukar likna vår konkurrenssituation med en tiokamp. Även om målsättningen är att Iggesund Paperboard vinner alla enskilda grenar så lyckas vi inte alltid med det, men när slutsammanräkningen görs ska vi stå som segrare. En av grenarna har med tiden blivit hållbarhet. Det är ingen tvekan om att det finns affärer som vi inte skulle ha haft om vi inte hade kunnat dokumentera hur väl vi sköter oss i omvärldsarbetet. Många av våra kunder kräver att vi ska kunna dokumentera att våra bruknings- och produktionsmetoder är sunda, och man vill även ha handfasta bevis. Ett sådant och dessutom ett formellt kvitto på att vi lyckats med detta är att för några månader sedan utsågs hållbarhetsredovisningen i Holmens årsredovisning 2010 till Sveriges bästa av FAR, branschorganisationen för svenska revisorer och rådgivare inom Iggesund paperboard, där vi säljer 99 procent av produktionen utanför Sverige, är kundfokuseringen helig. Vi har under mycket lång tid successivt arbetat med att få våra kunder att besöka oss. Detta har utvecklats till en mycket viktig affärsingrediens. Ett besök inleds som regel på vår plantskola och går sedan vidare med praktiska visningar av vår skogliga planering, skogsvårdsåtgärder och skogsproduktion. Därpå följer besök vid Iggesundskombinatet med sågverk samt massa- och kartongproduktion. Kunderna kan med egna ögon se vad vi gör och hur vi arbetar i alla hänseenden längs hela vidareförädlingskedjan. Det känns fint att ett avspänt samtal över en kopp kaffe i en skogsglänta kan ge starkare intryck än all världens masskommunikation. Björn Kvick, affärsområdeschef Iggesund Paperboard 3 / Holmen deltar i hållbarhetsstafett i OS 4/ 3 myter om papper 4 / Här tar biobränslepannan form 5 / El-Forest drar mindre diesel 6 / Holmens elbalans 7 / Hyvlat virke öppnar för bygghandeln 8 / Lämna plats för nya träd 11 / Skogen en smart pensionsförsäkring 12 / Skogen ska arbeta 14 / Nya vindar blåser för kraftverken 20 / Gallra vägen för framtidsbiotoper 22 / En lekplats för arkitekter 23 / Vi behöver en Skogsjesus 24 / Orienteringens skönhet holmen magasin är Holmen-koncernens tidning för aktieägare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Utkommer fyra gånger per år. Hemsida: E-post: Telefon: Adress: Box 5407, Stockholm Ansvarig utgivare: Ingela Carlsson Redaktör: Klara Ledin Höglund Formgivare: Dan Nilsson Produktion: Spoon Publishing, Omslagsfoto: Magnus Liam Karlsson Tryck: Intellecta Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror samt bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och den höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling. Holmen Paper Holmen Paper är en av Europas ledande tillverkare av tryckpapper med bruk i Hallstavik och Braviken i Sverige samt Madrid i Spanien. Iggesund Paperboard Iggesund Paperboard tillverkar kartongprodukter i Iggesund i Sverige och Workington i England. Produktfamiljerna är Invercote och Incada. Holmen Timber Vid sågverket i Iggesund produceras snickerivirke i furu och vid Bravikens Sågverk konstruktions virke i gran. Holmen Skog Holmen Skog köper virke och utför skogsvårdsuppdrag samt sköter Holmen-koncernens egna skogar bestående av hektar produktiv skogsmark. Holmen Energi Holmen Energi ansvarar för koncernens energitillgångar och energiförsörjning. Inom affärsområdet bedrivs utvecklingsprojekt kopplade till energiområdet. Här finns praktiska verktyg för bland andra aktieägare och skogsägare. 2 holmen magasin 2 / 2012

3 nyheter Bioplast / Holmen deltar i hållbarhetsstafett under olympiska spelen i London Iggesund Paperboard levererar komposterbar cateringkartong till OS i London i sommar. Ur de bioplastbelagda muggarna och trågen kommer troligtvis Isinbayeva, Federer och de andra stjärnorna att äta och dricka. I sommar tänds den olympiska elden. Löparstjärnan Usain Bolt blir en av många som nyttjar catering i sommar. FOTO ap/scanpix Att anordna ett olympiskt spel är en lysande möjlighet för en stad att visa upp sig från sin bästa sida. Under några veckor i sommar kommer all världens strålkastare och kamerablixtar att riktas mot OS i London. Man räknar med fyra miljarder tv-tittare under evenemangets gång. Med den uppmärksamheten kommer ett ansvar: arrangören måste anstränga sig maximalt för att evenemanget inte ska tära mer på jordens resurser än nödvändigt. London-OS ska bli det första Zero Waste Games, där allt som konsumeras ska vara återvinningsbart. Det innebär bland annat att arrangörerna har en ambitiös plan för komposterbara cateringmaterial, och Iggesund Paperboard har tagit hem uppdraget att leverera cateringkartong belagd med bioplast till en av de största cateringaktörerna under OS. Det är en både viktig och rolig order för oss. Man får anstränga sig lite för att få en sådan här order. Det blir en chans att visa upp vår produkt och en chans för hela branschen att visa att avfallskedjan fungerar, säger Jonas Adler, kommersiellt ansvarig för bioplastbelagda produkter på Iggesund. Kartongen som cateringtrågen och -muggarna tillverkas av är alltså belagd med en bioplast, som gör den tålig mot vätskor som salladsdressing och läsk. Bioplasten är inte stärkelsebaserad utan en nedbrytbar polyester som produceras med oljor från växtriket. Att belägga kartong med bioplast är en relativt ny process för Iggesund Paperboard och görs vid anläggningen i Strömsbruk. Därifrån kommer två order på sammanlagt 75 ton att gå i väg till förädlare i Italien och England. Där trycks, stansas och reses kartongen till färdiga cateringförpackningar. Komposterbarhet är en del av EU:s så kallade avfallshierarki, som talar om åt vilket håll man inom unionen vill styra avfallsmängder och -hantering. I första hand ska man återanvända samma produkt flera gånger. Men när det inte det är möjligt, som i fallet cateringtråg för att de blir smutsiga och diskning använder för mycket resurser, ska man återvinna eller kompostera materialet. OS-satsningen på komposterbart avfall blir en av de största hittills inom EU. Den blir därmed en bra möjlighet för alla inblandade parter att dra viktiga lärdomar. FOTO getty images LONDON-OS: ZERO WASTE GAMES Sommar-OS i London är, enligt arrangörerna, det första som haft hållbarhet som ledstjärna redan från början. Hållbarhet är integrerat i hela vårt tänkande från hur vi planerar, bygger och arbetar, till hur vi spelar, umgås och reser. Helt enkelt: i allt vi gör skriver de själva. De kallar sitt OS för Zero Waste Games och ska minimera avfallsmängden och se till att inget avfall går direkt från OS-områdena till soptippen. Minst 70 procent av avfallet ska återanvändas, återvinnas eller komposteras. OS 2012 ska visa att avfallsminimering och återvinning är smart av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Uppskattningsvis 14 miljoner måltider kommer att serveras till besökarna på London-OS. olympiska spelen i mat Detta ska idrottare, funktionärer och press äta i OS-byn i London under evenemanget: limpor bröd 232 ton potatis 82 ton skaldjur 31 ton kyckling 100 ton kött liter mjölk 19 ton ägg 21 ton ost 330 ton frukt och grönsaker Källa: LOGOC holmen magasin 2 /

4 Nyheter / I korthet Här tar den nya biobränslepannan i Workington form. Massor av timmer lagras i Iggesund. Snölagring räddar stormskadat virke När sågverken inte hinner med att såga allt talltimmer kan det konserveras under snö och bark. Holmens sågverk i Iggesund är största mottagaren av talltimmer från det mest utsatta Dagmarområdet. Därför har Holmen anlagt en tillfällig lagringsplats utanför Ljusdal där timret konserveras fram till i sommar. Det är mycket viktigt att allt stormskadat virke tas till vara och forslas ur skogen innan skadeinsekterna svärmar till våren. Något som är moget, verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad med små marginaler men ändå alltid levererar avkastning. Det måste bli ett skogsbolag. Jag skulle nog säga Holmen! CE-standard erkänd i Japan För första gången har en CEstandard för träprodukter erkänts i Japan. Det innebär en förenkling för svenska sågverk av exporten av konstruktionsvirke till Japan. Skogsindustrierna har genom European Wood arbetat för att underlätta exporten av 木 Japanska tecknet för träd. Skidskytten Björn Ferry om vad han skulle vara om han vore en aktie, i Veckans Affärer. träprodukter till Japan. Godkännandet av CE-märkta produkter för konstruktionsvirke är ett genombrott i vårt arbete med att harmonisera standarder mellan Europa och Japan, säger Jan Söderlind, direktör för internationella programmet på Skogsindustrierna och ordförande i European Wood. Byggandet går enligt plan En 43 meter hög huskropp reser sig nu över bruket i Workington i norra England. Iggesund Paperboards nya biobränslepanna är under uppbyggnad och tas i bruk om ett år. Att bygga en biobränslepanna för en kartongfabrik gör man inte över en natt. Iggesund Paperboard har planerat biobränslepannan i Workington i flera år, och nu är den på gång. Byggandet går enligt plan. Huskroppen är uppe och den ska nu fyllas med själva pannan, som mest består av rör. Sedan ska 3 myter / papper Allt papper kan tillverkas av returfibrer 1 Visserligen återanvänds 69 procent av allt papper och kartong som konsumeras i Europa. Men det är inte tillräckligt för att säkerställa tillgången på råvara. En pappersfiber kan användas 5 7 gånger innan den blir till biobränsle. Därför är färska fibrer en förutsättning för att säkra fortsatt papperstillgång, men också för att åstadkomma kvaliteter som inte går att tillverka av returfibrer. turbinen lyftas på plats i sommar, berättar Kjell Bergström, strategiskt ansvarig i Workington. För att hålla de närboende informerade har man bjudit in Workingtonborna till samrådsmöten genom hela processen. De har varit oroliga för att bullernivån ska stiga. Vi har tagit in en av världens bästa bullerexperter från Göteborg som har hjälpt oss bygga på ett sätt så att bullernivån inte höjs. Överlag är människor här positiva till investeringen som ju innebär arbetstillfällen både direkt och indirekt personer kommer att behövas för driften av biobräns- Tillverkning av papper förstör miljön 2 All industriell verksamhet påverkar miljön. Förutom att följa lagar och regler arbetar skogsindustrin aktivt med energifrågor. I dag är Holmen 30 procent självförsörjande i fråga om förnybar el (vattenkraft, vindkraft och biobränsle) och jobbar ständigt med energieffektiviseringar. Arbetet har mer än halverat oljeförbrukningen vid Holmens bruk sedan lepannan. Dessutom innebär det möjligheter för skogsägare och bönder i närheten att sälja flis och ved. Transporter av flis ger också arbete, inte minst i den närbelägna hamnen som Iggesund Paperboard kommer att använda sig av ännu mer framöver. En sådan här stor investering gör man bara om man satsar långsiktigt. Vi förnyar och förbättrar bruket, säger Kjell Bergström. Biobränslepannan ska ge all el och ånga som behövs för att driva fabriken. När biobränslepannan tas i drift blir bruket i Workington koldioxidneutralt. l Elektronisk kommunikation är mer miljövänlig 3 Internet lämnar också tydliga miljöspår. På Youtube visas dagligen 2 miljarder filmklipp som varje dag genererar ton koldioxid. Serverhallar runtom i världen står för 2 procent av jordens koldioxidutsläpp, lika mycket som hela flygtrafiken. En hemmadator bidrar med 2 procent av hushållets årliga koldioxidutsläpp. Den post ett hushåll får utgör endast 0,1 procent. FOTO holmen 4 holmen magasin 2 / 2012

5 Hallå där / Jan Åhlund El-Forest drar mindre diesel Elhybridskotaren El-Forest har nu varit i drift några veckor hur går testkörningen? Den första tiden har varit en kombination av inkörning och utbildning. Reaktionerna från förarna är positiva. Maskinen går mjukt tack vare en aktiv dämpning av hjulen, sikten är god och att köra i djup snö har gått bra. Hur fungerar en eldriven skotare? Den drivs av en liten dieselmotor som via en generator omvandlar och fördelar elenergi till en elmotor som sitter i varje hjul. När effektbehovet är lågt, till exempel vid körning med tom last, laddas batterierna och den energin kan användas vid mer energikrävande moment, som att köra med full last. Vilka är de största fördelarna med en eldriven skotare? Den första prototypen vi testade minskade dieselförbrukningen med 30 procent. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och att vi sänker våra produktionskostnader. Vi ser också att det blir mindre markskador, eftersom varje hjul drivs individuellt. Dessutom är El-Forest något tystare än en vanlig skotare, vilket påverkar arbetsmiljön positivt. Vad är nästa steg? Nu ska vi köra skotaren under ett år i Västerbotten då ser vi hur den klarar sträng kyla och mycket snö. Om vi blir nöjda med testet kommer vi sannolikt att köpa fler. Vad händer inom teknikområdet i övrigt, inom Holmen Skog? År 2013 hoppas vi få testa den första slutavverkningsdrivaren på marknaden, en kombinerad skördare och skotare. Vi ska också fullt ut införa flerträdshantering i år en teknik som innebär att man upparbetar flera träd samtidigt. Vi hoppas också på tillstånd från Transportstyrelsen för att kunna köra med förlängda timmerbilar för ökad transporteffektivitet. l Jan Åhlund har fått positiva reaktioner på elhybdridskotaren El- Forest i drift. jan åhlund Ålder: 45 år. Titel: Chef för Stab Skogsbruk på Holmen Skog. Aktuell: Följer noga resultaten av hybridskotaren El-Forest. Karriär inom Holmen: Produktionsledare i Norsjö, distriktschef i Bredbyn samt skogsteknisk chef på centrala staben. FOTO per ågren Nystart för Holmens Museum Holmens Museum är återinvigt efter ett års ombyggnad. Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson och Holmens VD och koncernchef Magnus Hall närvarade och tillverkade det nygamla museets första handpapper. Holmens och Norrköpings historia hör ihop, och det är viktigt att visa vad som hänt genom århundraden och att vi har förändrats hela tiden. Holmen dominerade länge centrala Norrköping och därför är det viktigt att vårt museum finns här, sa Magnus Hall i sitt invigningstal. Hjärtat i museet är handpapperstillverkning och besökarna får prova på att göra eget papper. Den egna handpapperstillverkningen blir till uppskattade julkort och brevpapper som finns till försäljning i museet. Den nya och moderna utställningen gör nedslag i Holmens historia med fokus på papperstillverkningen. Här berättas om grundandet av Holmen, industrilandskapets framväxt, om arbetet och villkoren på bruket samt den industriella utvecklingen av papperstillverkning. Magnus Hall, Holmens VD och koncernchef, och Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland, återinvigde Holmens Museum. FOTO jonna widell holmen magasin 2 /

6 Nyheter / I korthet Ny hemsida om skyddad skog 2011 presenterade Skogsindustrierna mål och utfall för biologisk mångfald i skogen genom rapporten Levande skogar. Nu tas nästa steg när webbplatsen se lanseras tillsammans med Holmen och resten av Sveriges största skogsägare. På blir information om skyddade skogsområden lättillgänglig för alla. Genom att förbättra informationen om vårt arbete med exempelvis frivilliga avsättningar skapar vi större förståelse för det svenska naturvårdsarbetet som sker på frivillig väg, säger Marie S Arwidson, vd Skogsindustrierna. 31 minuter, så lång tid ägnar en genomsnittsläsare åt varje nummer av Holmen Magasin. Det visar en nyligen genomförd läsarundersökning, där det även framkom att tre av fyra har läst samtliga nummer sedan Holmen Magasin kom ut för första gången i maj Efter att ha läst tidningen har 35 procent av skogsägarna rekommenderat Holmen som affärspartner och 43 procent av aktieägarna rekommenderat Holmen som aktieinnehav. Holmen Magasin tackar för förtroendet! Statistik / Holmens elbalans Holmen strävar hela tiden efter en ökad elbalans i sin verksamhet. Redan i dag balanseras en del av den el som konsumeras vid Holmens olika bruk och sågverk till upp av egen elproduktion vid de hel- och delägda vattenkraftverken samt den mottrycksproduktion som finns vid bruken. Ständiga energieffektiviseringar bidrar GWh framtida vindkraft vattenkraft mottrycksproduktion vid bruken Produktion likaså till att förbättra balansen. I grafiken nedan visas Holmens elbalans inklusive effekten av de nya panninvesteringarna, som gör bruken i Iggesund och Workington självförsörjande i fråga om el. Holmen arbetar även aktivt för att lönsamt kunna bygga vindkraft på egna marker. tryckpapper sågade trävaror kartong Konsumtion Ny lagringsmetod för torv Holmen Energi testar just nu en ny metod för att lagra torv. För att skydda den fuktkänsliga torven, har man bytt ut de klassiska skyddsdukarna av plast mot dukar som andas genom att släppa ut men inte in någon fukt. En utvärdering av försöken kommer att ske under sommaren. Ola Salo, klädd i papper. gillar just nu Papper sätter trenden Bea Szenfeld är en av Sveriges främsta modeskapare, som har gjort sig känd för sina spännande kreationer i papper. Bland annat bar den isländska sångerskan Björk en av Bea Szenfelds papperskreationer när hon tog emot Polarpriset Till Grammisgalan, som sändes i SVT i våras, skapade Bea Szenfeld scenkläderna till Ola Salo, som ledde galan klädd i papper. Mer virke på transporten Projektet ETT (En Trave Till) handlar om ett försök med större timmerbilar som kan lasta mer. Det har visat sig att både transportkostnader och miljöpåverkan har kunnat minskas rejält med de större bilarna. Nu går projektet in i en ny fas, DETT (Demonstration-En- Trave-Till), där Holmen Skog kommer att medverka med några demonstrationsbilar. Fler kvinnor i Holmens koncernledning Ingegerd Engquist är ny HR-direktör inom Holmen sedan april. Hon efterträder Thommy Haglund, som går i pension. Som HR-direktör ingår hon i Holmens koncernledning och rapporterar till VD/ koncernchefen. 6 holmen magasin 2 / 2012

7 Produktnytt / Hyvlat virke öppnar för bygghandeln Sverige är idag den enskilt största marknaden för Bravikens Sågverk. Hittills har leveranserna dominerats av ohyvlade varor. Nu ska också det hyvlade granvirket, som är en storsäljare på exportmarknaderna, introduceras på den svenska byggmarknaden. Två tum fyra är förmodligen världens mest förekommande träprodukt. Alla stora sågverk har den på sitt program och majoriteten erbjuder den också som hyvlad. Inom detta produktområde tillhör Holmens nya sågverk i Braviken en av de allra mest kostnadseffektiva producenterna. Det gäller inte bara Två tum fyra, utan allt konstruktionsvirke av gran. En del av den hyvlade produktionen går till storkunder inom trä- och byggindustrin men den större delen vänder sig till de stora bygghandelskedjorna i länder som Storbritannien, Frankrike och Holland. Nu ska Holmen Timber bygga upp en position även på den svenska marknaden. Den marknaden servas i dag i viss utsträckning av små hyvlerier och andra nischade företag med utmärkta kundkontakter och distributionssystem. Holmen Timbers strategi är därför att samarbeta med ett par av dessa företag. Första steget togs i mars 2012 då Holmen Timber inledde leveranser av hyvlade och hållfastsorterade byggreglar till Munktorps Träförädling, som bland andra har bygghandelskedjan Optimera som kund. På detta sätt når vi en marknad som vi betraktar som strategiskt viktig. På så sätt blir dessutom våra produkter mer synliga för våra svenska skogsägare, säger Peter Andersson, försäljningschef Gran Skandinavien, Holmen Timber. l Hyvlade byggreglar finns i stora travar hos Munktorps Träförädling. Nu blir vi en mer komplett leverantör Med Holmen Timbers basprodukter i vårt sortiment kan vi erbjuda ännu bättre service till våra bygghandelskunder, säger Johan Wigelius, ägare till Munktorps Träförädling AB. Munktorps Träförädling, som har sin verksamhet i Köping, är en liten men mycket framgångsrik trävaruleverantör med bygghandeln som sin största kundkategori. Företaget är uppbyggt kring ett eget specialhyvleri för paneler och andra bearbetade produkter, men fungerar också som återförsäljare. Med ett dussintal anställda är Munktorps Trä för litet för att i egen regi hyvla byggreglar och liknande basvaror ett sortiment som man alltså nu köper från Holmen Timber. Johan Wigelius framhåller att detta samarbete är långsiktigt. Inledningsvis testar man konceptet i liten skala, men hans bedömning är att Bravikens Sågverk kommer att bli en mycket stor leverantör till landets bygghandel. Hans förhoppning är att samarbetet ska utvidgas. Munktorps Trä levererar också specialprodukter till landets hustillverkare. Kan vi i framtiden erbjuda dem reglar och annat konstruktionsvirke från Holmen Timber handlar det om betydande volymer, säger Johan Wigelius. Johan Wigelius, ägare till Munktorps Träförädling, tror på ett långsiktigt samarbete. FOTO mats erlandsson holmen magasin 2 /

8 Skogsbruk / lämna plats Tidpunkten för slutavverkningen är avgörande för att få ut ett maximalt värde av sin skog. Därför är det viktigt att inte låta den gamla skogen stå i vägen för den nya. Genom att avverka i rätt tid kan man ge plats för skog som växer snabbare, säger Björn Elfving, professor emeritus i skogsproduktion vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. text / Ulrika Nybäck illustration / stefan lindblad 8 holmen magasin 2 / 2012

9 för nya träd D en optimala tidpunkten för en slutavverkning påverkas bland annat av det geografiska läget och hur bördig jorden är. De flesta svenska skogsföretag anser att den bästa tiden för avverkning av gran och tall i norra Sverige är när träden är år gamla. I södra Sverige är en bra tid för avverkning vid års ålder. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, anser att man kan vänta lite längre men båda parter är ense om att det finns risker med att vänta för länge. Risken för vindskador ökar rejält när träden blir högre, och när de faller kan skadeinsekter massförökas och öka skadorna på skogen. För gran ökar också rötförekomsten med åldern. För gran på bördig mark är det därför extra riskabelt att dröja med avverkningen, förklarar Björn Elfving. Risken för vindskador ökar rejält när träden blir högre, och när de faller kan skadeinsekter massförökas. Men många djurarter i skogen är beroende av äldre träd, stubbar och nedfallna grenar för att överleva. Därför är alla skogsägare skyldiga, enligt skogsvårdslagen, att vid en slutavverkning bevara ett visst antal äldre träd. Det finns fler djurarter i den äldre skogen, men skogsområden med olika ålder gynnar olika arter. Det är ju alltid viktigt att spara exempelvis högstubbar och evighetsträd vid en slutavverkning, så att mångfalden av arter kan bevaras. Min erfarenhet är att svenska skogsbrukare följer lagen och visar god hänsyn, säger Björn Elfving. Ett av de mest effektiva sätten att öka värdet på sin skog fram till slutavverkningen är att satsa på förädlade plantor från fröplantager. Dagens förädlade plantor ökar tillväxten i skogen med procent. Studier som Skogsforsk genomfört visar att morgondagens plantor kan ge upp till 25 procent större tillväxt. Skogsägarens ekonomi blir bättre när träden växer snabbare och kan holmen magasin 2 /

10 Skogsbruk / Slutavverkning avverkas efter kortare tid. Man kan också välja att ta ut den ökade tillväxten som större träd eller fler träd per hektar, säger Johan Sonesson, som är forskare vid Skogforsk och har arbetat med förädling av plantor under tio år. Han betonar att en god kvalitet på plantorna även ger lägre kostnader för skogsvård och på sikt ökade intäkter per kubikmeter. Beräkningar visar att skogen ger en stabil avkastning runt 3 4 procent, om den sköts på rätt sätt. När skogen blir äldre sjunker avkastningen till 2 3 procent. Från förräntningssynpunkt finns det också en poäng med att inte låta skogen stå allt för länge. De träd som växer sig för grova kan vara svåra för sågverken att hantera. Det brukar kallas att virket är övergrovt. För att få bästa möjliga avkastning på sin skog vid en slutavverkning gäller det att ha en strategi för sitt skogsbruk och helst en skogsbrukssplan. Att aktivt vårda sin skog genom bland annat röjning och gallring gör att skogen blir värdefullare. En engagerad skogsägare får helt enkelt ut ett högre värde av sin skog, säger Björn Elfving. Behöver du hjälp med slutavverkning? Läs mer på Ett effektivt sätt att öka värdet på sin skog fram till slutavverkningen är att satsa på förädlade plantor. Experten / Jonas Eriksson Inte värt att vänta för länge Att sköta sin skog genom att röja, gallra och gödsla skapar högsta möjliga värde inför en slutavverkning. Men det finns faror med att låta skogen bli för gammal. Att vänta för länge med att avverka ökar riskerna för angrepp av röta, stormfällda träd och skadedjur. Det är tveksamt om man ska ta den risken med tanke på att tillväxten i äldre skog är låg, säger Jonas Eriksson, sektionschef Produktion på Holmen Skog i Örnsköldsvik. Han fortsätter: Skogsmarkens produktionsförmåga tas till vara på ett bättre sätt genom att man avverkar gammal skog och planterar nya förädlade plan- Skaffa en skogsbruksplan. Att noga planera 1 och sköta skogen ger träd som växer snabbt och hög kvalitet på virket. 10 holmen magasin 2 / 2012 Avverka i tid. Tillväxten 2 avtar i äldre skog samtidigt som risken för stormfällning, röta och skadeinsekter ökar. Övergrovt virke är också svårt att sälja till sågverket. Rotrötebehandla vid behov. tor som växer snabbare. Holmen Skog anser att den optimala tidpunkten för slutavverkning för gran och tall är när träden är runt år i norra Sverige och runt år i södra Sverige. Till den skogsägare som vill ge sina träd en extra skjuts före avverkning, har Jonas Eriksson ett konkret tips: Volymen i beståndet ökar med uppemot 15 kubikmeter fast mått under bark per hektar för den skogsägare som gödslar sin skog innan slutavverkning. Kostnaden för gödslingen får man tillbaka med råge. 5 tips så får du ut mest värde vid en slutavverkning Ge skogen en 3 extraskjuts före slutavverkning genom att gödsla. Gödslingen bör ske senast tio år innan slutavverkningen för att gödselmedlet ska ge full effekt. För att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk gör Holmen Skog vart tionde år en omfattande inventering av sitt skogsinnehav. Under åren mättes omkring provytor i olika delar av landet. Under inventeringen mäts bland annat höjd och diameter på stammarna, för att veta hur mycket skogen växer och hur mycket företaget kan avverka framöver. Holmens skogar växer cirka 15 procent bättre i dag än vad de gjorde för tio år sedan. Det beror på bättre skogsskötsel och en högre andel förädlade plantor, men också på att vi nu har en större andel medelålders skogar med hög tillväxt, säger Jonas Eriksson. l Plantera förädlade 4 plantor. Dessa plantor ger en tillväxt som är procent högre än oförädlade plantor. För att få ut mesta 5 möjliga värde av skogen och för att vara säker på att rätt hänsyn till miljön visas anlita en kunnig och certifierad entreprenör.

11 Skogsbruk / Driva eget Text / Ulrika Nybäck Att äga skog ger intäkter under lång tid när den sköts på rätt sätt. Stellan Bäckman, skogsekonom på Skogens Hus i Örnsköldsvik, ger sina fem bästa tips. Aktivt skogsbruk en bra pensionsförsäkring 1/Skog ger god tillväxt Att äga skog som en del i sitt pensionssparande har visat sig ge god avkastning. De senaste 50 åren har skogen i Sverige haft en värdeökning på cirka åtta procent per år i snitt fördelat på tre procent virkesförsäljning och fem procent i värdeökning av marken (siffror från Skogforsk). 2/Skatta när det passar dig När du äger skog i olika åldrar kan du styra dina intäkter och utgifter över tid. Den som planerar för skatten och skötseln av skogen kan till exempel använda sina skogslikvider (intäkterna från avverkad skog) för att gå i pension lite tidigare. Det kan vara klokt att ta fram en skatteplan för skogen som sträcker sig minst fem år framåt i tiden. Då kan du bland annat balansera utgifter för röjning mot intäkter från en gallring eller en avverkning och samtidigt titta på värdeökningen på skogen över tid. Det är väl investerade pengar att få hjälp att skapa en plan för detta. Att sätta allt på ett kort och vänta med all avverkning till sin pensionering är riskfyllt. 3/Påverka avkastningen Genom att sköta skogen på bästa sätt påverkar skogsägaren sin framtida pension. Den som satsar på förädlade plantor med hög tillväxt och på att röja, gallra och gödsla sin skog, kan vänta sig en god avkastning. En välskött skogsfastighet går alltid lättare att sälja, om det skulle bli aktuellt. 4/Fördela riskerna Beräkningar visar att skogen ger en stabil avkastning på runt fyra procent per år, om den sköts på rätt sätt. Ett bra sätt att sprida risken är att fördela avverkningarna över tiden. Att sätta allt på ett kort och vänta med all avverkning till sin pensionering är riskfyllt. Halva värdet kan exempelvis försvinna vid en storm. 5/Pension till nästa generation Många skogsägare ser gärna att barnen fortsätter att förvalta skogen. I Sverige är det få skogsfastigheter som säljs på den öppna marknaden, cirka 80 procent av den privatägda skogen överlåts inom familjen. Med rätt skötsel och planering kan barnen fortsätta förvalta skogen så den ger inkomster och en pensionsförsäkring för egen del och för kommande generationer. holmen magasin 2 /

12 Skogsbruk /Porträttet text / gunilla schönning foto / oskar kullander Redan som treåring blev Karin Savilahti skogsägare. Skogen gick i arv från farfar och Karin hoppas att hennes barn och barnbarn ska vilja ta över en dag. Skogen ska skötas aktivt F rån början ägde hon skogen tillsammans med sina syskon. När de skiftade arvet fick Karin 250 hektar skog med tillhörande ängar, sjöar, öar och hus flyttade hon och hennes man Arne till Västergården i Kottebo, sydväst om Linköping. Här är deras barn uppväxta. Från början var huset en sommarbostad. Jag är den första i släkten som bor här året om, berättar Karin. Hon har en stark känsla för skogen, även om hon delegerar det praktiska arbetet till sin man, som gör det mesta utom att slutavverka. Själv håller hon i administration och ekonomi och Holmen har tagit fram en skogsbruksplan som hon tycker är ett bra verktyg. Karin är mycket ute i skogen, hon undersöker vindfällen och ser hur nya plantor klarar sig. Men hon kan också njuta av skogen; hon löptränar där flera gånger i veckan, plockar bär, fotograferar och fiskar. Hon har förstås sina favoritställen, en särskild glänta eller en bergknalle med utsikt över den sjö med öar som tillhör fastigheten. Jag älskar känslan av att gå i min egen skog, att följa vad som händer, se landskapet som öppnar sig mot en sjö. Hennes bakgrund som förskollärare och beteendevetare går utmärkt att kombinera med karin savilahti Ålder: 64. Bostad: Västergården i Kottebo, drygt fem mil sydväst om Linköping. Skog: 250 hektar med tillhörande åkrar och ängar som arrenderas ut till en hästgård. Trädslag: 80 procent barr, mest gran. Ambitionen är att öka lövinslaget. 25 hektar är frivilligt avsatt för naturvård. skogsintresset. Hon berättar om stormarna Gudrun och Per som tvingade fram avverkningar i förtid och glesade ut skogen, och att hon föredrar Holmens större plantor som klarar sig bättre på hyggena. I år ska Holmen få gallra på några skiften där förra vinterns blötsnö gav en del toppbrott, säger hon och fortsätter: Vi strävar efter att ha ett produktivt skogsbruk och har lärt oss en del genom åren. 12 holmen magasin 2 / 2012

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering.

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering. 3 2010 Läs mer på www.sveaskog.se satsning med flyt Daniel Hellström är fiskeentreprenör med en framgångsrik turistverksamhet. För ett år sedan tog han steget och arrenderade sex sjöar i Malingsbo-Kloten

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012 Rosor av trä Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen 1 Ledaren Positiv utveckling är bra också som diskussionsunderlag Skogen är, ekonomiskt sett, Sveriges mot

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

I ömsesidig samverkan

I ömsesidig samverkan EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2012 Mångfald mål och motto för miljöministern Skogsägarnas skatteparadis Entreprenörerna och sågverket: I ömsesidig samverkan 1 Ledaren Du och din skog en viktig del av

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

Läs mer på www.sveaskog.se

Läs mer på www.sveaskog.se 2 2012 Läs mer på www.sveaskog.se skog åt alla Nu kan alla bli skogsägare. Nya regler gör att privatpersoner kan köpa skog av Sveaskog, oavsett var i landet man bor. För Åsa Fjällström har skogen gjort

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007 PLUS värde för dig Obbola investerar för framtiden Dags för förädling av contorta Hög efterfrågan på virke Ledaren Med PLUS vill vi vinna förtroendet att få komma tillbaka

Läs mer

SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR.

SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR. 2 2014 Läs mer på www.sveaskog.se Skogen är en pusselbit för att minska utsläppen av koldioxid. Mats Pertoft (MP) Ge skogens omloppstid en chans. Johan Hultberg (M) En skogsstrategi bör utgå från näringslivets

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

PÅ FRAMKANT KAN TJANA BRA

PÅ FRAMKANT KAN TJANA BRA Nr 4 2012 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK SKOGFORSK TESTAR STORA BRISTER I AVVERKNINGS- PLANERINGEN "DROPPENS" PAPPA: ENTREPRENÖR & INNOVATÖR ULF SANDSTRÖM, SMF: FÖRMYNDERIET HINDRAR UTVECKLINGEN TEMA

Läs mer

Nr 2 2012 +5 000. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 2 2012 +5 000. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 2 2012 +5 000 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1270E & 1470E Tier3 eller IT4? Du väljer! Under våren säljer vi skördarna 1270E och 1470E parallellt i både Tier3-

Läs mer

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 5 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Christina Karlsson Göran Persson John Deeres nya uppgraderade E-skördare: Så mycket mer än renare avgaser! 1270E och 1470E

Läs mer

Sikens Glittrande guld

Sikens Glittrande guld EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2011 Skogens hjältar Sikens Glittrande guld Djungelns lag råder för sågverken Flerträdshantering vinner terräng 1 Ledaren Gör skogen till en bättre miljö för gaseller! Vårt

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

drabbar skogsindustrin

drabbar skogsindustrin EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2015 Upp till kamp mot granbarkborrar ILLA SKÖTT JÄRNVÄG drabbar skogsindustrin Skogsvinge nu ännu bättre Bland tropiska smådjur i Umeå LEDAREN Satsa på låghastighetsbanorna!

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

leila hämtar ny kraft i naturen

leila hämtar ny kraft i naturen 3 2011 Läs mer på www.sveaskog.se leila hämtar ny kraft i naturen Stjärnkocken Leila Lindholm älskar New York och London. Men det är i den svenska naturen som hon får ny energi. porträttet, sidorna 21

Läs mer

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008 Nr 2 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ung på cirkel Dansk dröm UNGA FÖRETAGARE De startade eget redan i skolan Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan

Läs mer