VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA"

Transkript

1 NR 1, MARS 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, VAD HÄNDER INOM EUROKODER? Enklare att elda miljöanpassat DESIGN OCH STANDARDISERING I SYMBIOS ANDERS NYBERG, PROJEKTLEDARE PÅ BABYBJÖRN: VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA

2 LEDARE Vad har design och standarder gemensamt? Design är på allas läppar just nu. Det beror säkert på satsningen Designåret 2005 som pågår runt om i landet. Design handlar ju om allt från tandborstar och verktyg till kläder och bilar. En del design tycker vi om och annan design tilltalar oss mindre, det är högst personligt. Vad har då design och standardisering gemensamt? Jo, båda är något som du och jag berörs av varje dag som konsument och privatperson, även om vi kanske inte tänker på det. Det finns överallt runt omkring oss. Mest kanske vi tänker på det när det är dåligt utfört, när något inte fungerar och krånglar till livet för oss. När det är väl genomtänkt tar vi det för givet och tycker det är självklart. I det här numret handlar mycket om design och standardisering och huruvida dessa båda går bra att förena. Till sist vill jag påminna om SIS Årsmöte som blir den 19 april i Stockholm. En separat kallelse kommer att skickas ut som vanligt, men boka gärna dagen redan nu. Jag kan lova ett intressant och trevligt program! LARS FLINK, VD SIS SIS STANDARD MAGAZINE INNEHÅLL SIS STANDARD MAGAZINE NR 1, MARS 2005 ÅRGÅNG 5 NOTISER OCH SIS I MEDIA NOTISER OCH BOKTIPS VAD HÄNDER INOM EUROKODER? 40-ÅRING SOM ALDRIG VÄXER UPP ENKLARE ATT ELDA MILJÖANPASSAT DESIGN OCH STANDARDER I SYMBIOS FÖRUTFATTAD MENING GAV KREATIV FRIHET MARKNADEN SÄTTER STANDARDER SIS-KURS GER NYA MILJÖPROJEKT GRUNDEN TILL VARIATION HETER STANDARD SIS MEDLEM FRÅGAN OCH KURSKALENDARIUM SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE PRIS: 60 kr. exkl. moms, 240 kr./år ADRESS: Stockholm BESÖKSADRESS: Sankt Paulsgatan 6 TELEFON: ANSVARIG UTGIVARE: Olle Axenborg REDAKTÖR: Lovisa Krebs REDAKTION OCH PRENUMERATIONSSERVICE: PRESSKONTAKT: Victoria Jonsson MEDARBETARE I DETTA NUMMER: Pamela Collin, Lena Lidberg, Annelie Kjellberg, Sten Sture Skaldeman, Annika Suhajek DESIGN: Semester Design PRODUKTION: POE REPRO: Bildrepro TRYCK: Alloffset DISTRIBUTION: OnTime SIS STANDARD MAGAZINE ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. ANVÄNDNING AV STANDARDER syftar till att göra varor och tjänster enklare och säkrare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom bl.a. bygg, hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster, ledningssystem och miljö. SIS VERKSAMHETER BEDRIVS i en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor samt i två aktiebolag: SIS Forum och SIS Förlag. SIS omsätter cirka 200 miljoner kronor och har 155 anställda. 2 SIS STANDARD MAGAZINE MARS 2005

3 Produktutvckling glöms bort i miljöarbetet FÖRETAG ÄR DÅLIGA PÅ att integrera produktutveckling i sina miljöledningssystem. Det visar en kommande rapport från Naturvårdsverket. Miljöledningssystemet ISO är en väsentlig del av många företags frivilliga miljöarbete, men produktutvecklingsprocessen saknas ofta helt i företagens miljöledningssystem. Rapporten är gjord av Richard Almgren, Jonas Ammenberg och Olof Hjelm vid Linköpings Universitet. Många inköpare och produktutvecklare har kvar en gammaldags syn som innebär att miljöarbete är ett sätt att undvika miljöpåverkan från utsläpp, säger Richard Almgren. Källa: Miljö & Utveckling KRAFTIG ÖKNING AV ISO CERTIFIERINGAR ANTALET ISO CERTIFIERINGAR fortsätter att öka fanns det mer än certifierade företag och organisationer världen över, vilket är en ökning med 34 procent sedan förra årets mätning. Även i Sverige är tillväxten hög och i ett europeiskt perspektiv ligger Sverige på fjärde plats. I Europa finns nära hälften av alla certifierade företag och organisationer i världen, 48 procent och i Asien 36 procent. I Sverige ökade antalet certifieringar från 2730 i december 2002 till 3404 ett år senare. Sverige ligger därmed på sjunde plats i världen. Topp sju är Japan, Kina, Storbritannien, Spanien, Tyskland, USA och Sverige. Källa: Miljö & Utveckling NOTISER Målet nödvändigt för att nå resultat ATT SÄTTA MÅL ÄR KANSKE DEN viktigaste delen i ett ledningssystem. Utan mål har man inget att arbeta mot. Verksamhetens mål driver företaget framåt. Mål skapar intresse, engagemang och kämparglöd. Enligt Håkan Dybner, projektledare på SIS, samanfattar kvalitetsramsan Smart mycket klokheter när det gäller hur en verksamhets mål bör formuleras. Det står för specifika, mätbara, accepterade, realisitiska och tidssatta mål. Ett mål som uppfyller alla dessa kriterier är ett riktigt idealmål. Det är bättre att koncentrera sig på några få och viktiga mål istället för att försöka göra allt samtidigt, säger Håkan Dybner. Samtidigt får målen inte vara så stora att individen inte själv kan påverka måluppfyllelsen, då finns det risk att man inte ens försöker. Källa: KvalitetsMagasinet SIS i media I början av 2005 blev en standard för storlekar på kläder klar som både radio, tv och tidningar uppmärksammade. I samband med jul- och nyårshelgerna skrev några tidningar om nya fyrverkeristandarder och om ett nytt projekt som ska leda fram till säkrare ljus. Under hela 2004 har SIS stadigt ökat sin uppmärksamhet i media. Alla fyrverkerier som säljs i Europa kommer i fortsättningen att testas på samma sätt i enlighet med helt nya standarder, som just blivit klara. I Sverige har vi redan hårda bestämmelser, men med tanke på den öppna gränshandeln är detta viktigt, säger Stig Pettersson på SIS, Swedish Standards Institute. METRO Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, där SIS ingår, blev före jul överens om reformen. Nu har SIS publicerat den som svensk standard. Det innebär bland annat att svenska klädstorlekar växer. NERIKES ALLEHANDA Du ska få samma storlek, oavsett om du handlar i Sverige eller i exempelvis Italien, säger Reidun Löwendahl, projektledare på SIS, till TT. PITEÅTIDNINGEN Om några år ska ljusen till jul vara säkrare. Ett nytt europeiskt projekt ska jobba fram gemensamma standarder för bland annat varnings- och säkerhetssymboler för brinnande ljus och ta beslut om vilka krav på säkerhet som ska ställas på ljusen när de brinner. SIS är svensk representant i projektet. GÖTEBORGSPOSTEN Om du tycker att din nya skjorta är för stor behöver det inte betyda att du blivit mindre. Small, medium och large har nämligen fått nya mått. Tillsammans med Swedish Standards Institute, SIS, har flera stora klädkedjor arbetat fram en enhtlig standard för storlekar. ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA Brukar du köpa kläder utomlands eller på postorder och ilskna till när din vanliga storlek inte passar? Nu växer storlekarna, när en ny europeisk standard för small, medium och large sjösätts. Du ska få samma storlek, oavsett om du handlar i Sverige eller i Italien, säger Reidun Löwendahl, projektledare på Swedish Standards Institute (SIS). DAGENS INDUSTRI MARS 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 3

4 NOTISER Säkrare leksaker och barnmöbler DEN SÅ KALLADE BARNSÄKERHETSBIBELN släpptes nyligen i en reviderad version. Boken vänder sig till alla yrkeskategorier som behöver kunskap om barnsäkerhet, säger Stig Håkansson, produktsäkerhetsdirektör på Konsumentverket. Han är ordförande i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN:s projektgrupp för barnomsorgsprodukter kom gruppens första riktlinjer för barnsäkerhet. Nu har en reviderad version tagits fram, Child use and care articles Safety guidelines. Boken är tänkt som en vägledning för bland annat produktutvecklare, tillverkare, tekniska experter, inköpare och forskare. Syftet är att bidra till säkrare leksaker, lekredskap, barnmöbler och andra produkter för barn upp till fyra år. Vi tar bland annat upp data om barns utveckling och olika mekaniska, kemiska och termiska risker. Det handlar om att undvika till exempel brännskador och kläm- och skärskador. Vårt arbete har pågått sedan början av 90-talet. Det är väldigt omfattande och unikt i världen, konstaterar Stig Håkansson. FOTNOT: Boken finns att köpa via SIS Förlag. Lena Lidberg Skapa nya affärer med SR SE SR SOM EN INVESTERING OCH INTE en kostnad. Det rådet ger Catarina Munck af Rosenschöld. Med rätt strategi blir Social Responsibility, socialt ansvarstagande lönsamt. Företag kan komma i kontakt med nya kunder och marknader och upptäcka annorlunda sätt att göra affärer på. Catarina Munck af Rosenschöld är vice ordförande i det internationella ISO-projektet inom SR. Det som gör det så spännande är att företag idag har möjlighet att bedriva socialt ansvarstagande på olika sätt och med olika samarbetspartners. Jag tror också att företag kan motivera sina anställda genom att visa att de gör en bra insats för samhället. På kort sikt tolkas många aktiviteter inom området troligen som kostnader. Men på lång sikt tror jag definitivt det är lönsamt om man är strategisk. Att inte jobba med SR kan bli dyrt både på kort och lång sikt, exempelvis om företaget blir uthängt i media för att ha barnarbete i leverantörskedjan eller för att använda resurser på ett slösaktigt sätt. Källa: Dagens Miljö ALLT STÅL PÅ ETT STÄLLE MED NY STANDARD DEN NYA STANDARDEN för konstruktionsstål släpps på svenska i april Det handlar om en genomgripande revidering, där ett antal befintliga standarder slås samman i ett gemensamt dokument. Samtidigt minskas floran av stålsorter. Därmed är grunden lagd för den CE-märkning av konstruktionsstål som väntas bli klar i höst. Det blir också en viss reduktion av antalet stålsorter. Det underlättar när man ska välja stål och det underlättar för grossister när de ska lagerlägga stålsorter. Livet blir enklare för dem som tillverkar, handlar och bygger med stål. Det säger Måns Sjölander, projektledare på SIS. Bertil Hagstad, Nordcert, sysslar med certifiering av bland annat stålprodukter. En viktig del i det arbetet är att bestyrka produkternas egenskaper. Tidigare har vi haft ett antal olika standarder för konstruktionsstål, säger Bertil Hagstad. De har funnits utspridda i olika handböcker, nu får vi dem samlade på ett ställe. Det är en klar fördel. CE-märkningen innebär att vi får gemensamma regler för hela Europa och det kan självklart påverka behovet av certifiering. SSAB i Borlänge tillverkar tunnplåt, huvudsakligen i högre hållfasthetsklasser. De har redan idag mer exakta processer än vad standarden föreskriver. Det är man tvungen att ha för att klara konkurrensen. Den nu aktuella standarden gäller stål i enklare kvaliteter. Därför har den bara begränsad betydelse för SSAB i Borlänge. Vi kommer självklart att garantera att våra varumärken uppfyller standardens krav. Det säger José Puente Cabrero, produktutvecklare på SSAB. Sten Sture Skaldeman Boktips från SIS Förlag Beställ på eller via kundtjänst: MATERIALNYCKELN 2004 Materialnyckeln är ett utmärkt verktyg för att göra översättningar mellan nya och gamla beteckningar för metallegeringar och metallprodukter på den svenska marknaden. Under de senaste åren har så gott som all unik nationell metallstandard avvecklats och ersatts av Europastandard. Det innebär att gamla beteckningar har ersatts av nya beteckningar. Denna nya utgåva innehåller även beteckningar för en del kinesiska stål. PRIS: KRONOR ATT INTEGRERA LEDNINGSSYSTEM Denna helt omarbetade handbok beskriver hur du kan bygga upp ett integrerat system, ett verksamhetssystem, som innehåller alla väsentliga funktioner från ledning via ekonomi, marknadsföring till produktion och distribution, där även dina medarbetare och andra intressenter omfattas. PRIS: 590 KRONOR FÖRÄNDRINGAR I NYA ISO I den här boken presenterar vi alla förändringar som har införts i den nya standarden för miljöledningssystem, ISO 14001:2004. Skillnaden mellan den nya och gamla standarden redovisas i detalj tillsammans med en vägledning om vad man bör uppmärksamma för att kunna utnyttja den nya standarden. PRIS: 590 KRONOR 4 SIS STANDARD MAGAZINE MARS 2005

5 VAD HÄNDER INOM EUROKODER? Eurokoder är benämningen på en samling standarder som innehåller beräkningsregler för dimensionering av bärverk till byggnader och anläggningar. Eurokoderna kommer att bli en del av konstruktörernas vardag och de kommer också att påverka många andra aktörer inom byggsektorn. Elisabeth Helsing är expert på Boverket och ordförande i SIS projekt för Eurokoder. Här svarar hon på några vanliga frågor om Eurokoder. Text: Annika Suhajek Vad händer inom området Eurokoder? Det händer mycket just nu. Det är en riktig ketchupeffekt. En del av de 60 Eurokoderna har redan kommit, några kommer ut nu och resten kommer att komma inom ett par år. Vilka standarder är på gång? De stora grundläggande materialdelarna är de som är på gång nu; betong, stål, trä. De mer specificerade kommer längre fram. Hur mottas Eurokoderna i Sverige? Det är en stor mängd standarder som ska införas, men samtidigt är de betydligt mer detaljerade och heltäckande än de regler vi har idag. Vi får också en del udda konstruktionsregler på köpet där vi idag inte har några beräkningsregler alls, som exempelvis silos och master. Det medför givetvis också att det blir en annan prisbild. Vilka är berörda? Alla som har med projektering av bärande konstruktioner i byggnadsverk som exempelvis hus, broar, silor och master är berörda. När kommer Eurokoderna att vara helt införda? Det finns en frivillig överenskommelse inom EU att fem år efter att den sista Eurokoden kommer från CEN så ska motstridiga standarder eller regler upphävas. År 2011 skulle jag säga är den tidpunkt vi har att gå efter. Om cirka två år bör alla standarder finnas och de kan på allvar börja användas när de viktigaste delarna kommit ut och de nationella tillämpningsreglerna har blivit klara. Kan man använda sig av Eurokoderna redan idag? I praktiken är det knappast möjligt. Dels beror det på att Eurokoderna hänger ihop sinsemellan och alla är ju inte klara. Dels I Sverige kommer de nuvarande beräkningsreglerna att ersättas helt av de nya Eurokoderna, säger Elisabeth Helsing. beror det på att det tar lite tid (tillåtet max två år) att få de nationella tillämpningsreglerna klara. Hur informerar Boverket om de nya standarderna? Vi svarar på allmänna frågor och försöker gå ut med information genom att skriva artiklar. På Boverkets egen hemsida står det inte mycket om Eurokoder, så SIS hemsida om Eurokoder är den bästa och mest utförliga informationskällan. Det elektroniska nyhetsbrevet, EurokodNytt, som SIS ger ut är också ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om vad som är på gång. På vilket område har man kommit längst i Europa? Det finns en tidplan hos CEN som bestämmer i vilken ordning Eurokoderna ska färdigställas och vi tar dessa allteftersom de kommer. Först kom de allmänna beräkningsreglerna och lastdelarna, sedan huvuddelarna för de olika materialen och sist mer specifika delar. I första skedet kommer delarna för byggnader och i nästa skede kommer broar. Hur ser det ut i övriga Europa vad gäller Eurokodernas införande? Inget land ligger före något annat, men tidigare öststater som inte har haft några egna regler har varit snabba. I länder som Italien och Spanien är beräkningsreglerna lagar vilket gör det komplicerat. Vissa länder har sagt att de även efter övergångstiden ska köra parallella regler. Men i Sverige kommer de nuvarande beräkningsreglerna att ersättas helt av de nya. Ser du att det kommer att bli ett problem när vissa länder kommer att använda parallella regler? Det kan bli ett problem om man börjar favorisera en nationell regel men så länge kraven är samma i båda systemen så blir det nog inga problem. Eurokoderna tas ju fram för att vi ska få ett gemensamt språk att uttrycka kraven på, och att det ska bli lättare att utbyta projekteringstjänster med andra länder. FAKTA LÄS MER OM EUROKODER på eurokoder.se. Där kan du även anmäla dig för att prenumerera på SIS EurokodNytt, ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SIS. MARS 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 5

6

7 40-ÅRING SOM ALDRIG VÄXER UPP I över 40 år har BabyBjörn AB utvecklat och sålt produkter för barn. Det som började som ett litet familjeföretag har i dag vuxit till ett bolag som exporterar bärselar och andra varor till 25 länder. Att våra produkter är säkra ska vara en självklarhet för kunderna. Och för att nå det målet är standarder ett av våra hjälpmedel, säger Anders Nyberg, projektledare på BabyBjörns utvecklingsavdelning. Text: Lena Lidberg Foto: Anders Erlandsson

8 Redan när vi vet vilken produkt eller produktgrupp som vi ska utveckla tar vi reda på vilka standarder som finns inom området, säger Anders Nyberg. Foto: BabyBjörn AB ÅRET VAR 1961 när Björn Jakobson grundade företaget BabyBjörn. Inriktningen var att ta fram och utveckla innovativa produkter för barn upp till tre år. Företagets mest kända produkter är bärselarna, som snabbt blev omtalade både i Sverige och utomlands. Björn Jakobsons fru, Lillemor Jakobson, var först ut med att göra bärselar som passar föräldrarnas kläder och har sedan dess ofta kallats babybranschens Dior. ANDERS NYBERG är utbildad civilingenjör vid Lunds tekniska högskola. Han började på Baby- Björn direkt efter sin examen FÖDD: 1972 i Uppsala. FAMILJ: Gift med Emma. Sonen Hugo, född i december BOR: I lägenhet i Vasastan i Stockholm. FRITID: Umgås med familjen. Gillar även att segla och åka skidor. UTÖVER SATSNINGARNA på design finns också tre andra ledord som företaget brukar framhålla: säkerhet, kvalitet och funktion. Vi har bland annat en miljöpolicy som säger att vi ska erbjuda barn och föräldrar produkter där barnets välbefinnande sätts i främsta rummet. Dessutom har vi en materialpolicy som säger att vi ska arbeta för att eliminera innehållet av hälso- eller miljöskadliga substanser i de material som vi använder, berättar Anders Nyberg, projektledare på BabyBjörns utvecklingsavdelning. Han arbetar på företagets huvudkontor i Danderyd norr om Stockholm och ansvarar för att följa utvecklingsprojekten från idé till färdig produkt, en process som ofta tar flera års tid. JOBBET PÅ BABYBJÖRN är hans första efter det att han blev klar med sin civilingenjörsutbildning Jag ville jobba med konsumentprodukter av det slag där funktionen står i fokus. Det får jag chans att göra här, säger han. Anders Nyberg håller bland annat kontakt med industridesigners, medicinsk expertis och oberoende testinstitut. Han är också den person på Baby- Björn som håller sig uppdaterad om standarder och standardiseringsarbete. Redan när vi vet vilken produkt eller produktgrupp som vi ska utveckla tar vi reda på vilka standarder eller standardförslag som finns inom området. Sedan sker en avstämning under hela utvecklingsprocessen. Standarder är ett hjälpmedel för oss när vi vill göra en säkerhetsmässig bedömning av produkterna, förklarar Anders Nyberg. När en ny produkt är framtagen sker omfattande tester av prototypen. Men BabyBjörn genomför också löpande produkttester, baserade på tillgänglig produktstandard. Företaget har inget eget labb, utan samarbetar med externa testinstitut. 8 SIS STANDARD MAGAZINE MARS 2005

9 FAKTA BABYBJÖRN GRUNDADES 1961 av Björn Jakobson. Huvudkontoret finns i Danderyd norr om Stockholm, medan kvalitetskontroll, orderhantering, paketering och kundservice ligger i Lanna, Småland. VERKSAMHET: Utvecklar och säljer produkter för barn upp till tre år. I sortimentet finns bland annat bärselar, matstolar, tallrikar och skedar. FINNS: Exporterar produkter till 25 länder. ÄGARE: Företaget ägs av familjen Jakobson. Foto: BabyBjörn AB OMSÄTTNING: Cirka 260 miljoner kronor. ANSTÄLLDA: Cirka 60 Innan en produkt lanseras prövas den av ett antal familjer som får använda produkten i sin vardag. Att fånga upp kommentarer från kunder är ett led i BabyBjörns förbättringsarbete. HEMSIDA: Innan en produkt lanseras prövas den också av ett antal testfamiljer, som får använda produkten i sin vardag. Över huvud taget är vi noga med att fånga upp kommentarer från våra kunder. Det är ett led i vårt förbättringsarbete. BABYBJÖRN UTGÅR FRAMFÖR ALLT från europeiska och amerikanska standarder. USA är företagets enskilt största marknad. Tidigare har det inom vårt område funnits flera olika standarder i Europa, men nu blir det allt vanligare med gemensamma europeiska standarder. Det ser vi som en stor fördel, säger Anders Nyberg. De senaste åren har han varit engagerad i flera standardiseringsprojekt, både på svensk och europeisk nivå. Bland annat ingår han i en europeisk grupp som arbetar med att ta fram en standard för bärselar. Där har vi tagit en mycket aktiv del. Genom projektet träffar vi andra tillverkare, tekniska experter och representanter för konsumentverk i europeiska länder. Affärsmässigt sett är de företag som deltar konkurrenter, men när det gäller frågor som dessa delar vi viktiga erfarenheter. Utgångspunkten är hela tiden att undvika att barn far illa. Genom att ta fram en bra standard kan vi eliminera olika säkerhetsrisker hos en viss produkt eller produktgrupp, förklarar Anders Nyberg. Själv är han en förespråkare för förhållandevis breda standarder som ger utrymme för innovationer. Nya, tekniska lösningar kan i förlängningen bidra till ännu bättre och säkrare produkter. Det som jag saknar i Europa är bra skadestatistik. USA är ett föredöme inom detta område, men även Sverige och andra europeiska länder borde bli bättre på att sammanställa uppgifter som visar om en viss produkt orsakar en viss typ av skador. Med skadestatistik som underlag skulle även standarderna kunna bli mer träffsäkra, säger Anders Nyberg. I de fall där det inte finns produktstandarder att tillgå använder sig BabyBjörn av egna tester och av den barnsäkerhetsbibel som CEN och SIS har arbetat fram. För oss ligger det också nära till hands att ta hjälp av standarder som berör närliggande produktgrupper, till exempel leksaker, säger Anders Nyberg. För mer information om projektet Barnartiklar, hör av dig till Louise Herrmann, projektledare SIS, HUR GÖR DU FÖR ATT LYCKAS I PROJEKTARBETET? Här är några punkter som Anders Nyberg tycker är viktiga för att nå framgång i standardiseringsprojekt: Fokusera arbetet på de delar där det finns reella problem att lösa. Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter och ta del av andras. Den färdiga standarden bör inte vara för snäv och detaljerad det måste även finnas utrymme för innovationer och nya lösningar. Saknas det produktstandarder inom ett visst område? Glöm inte att ta del av de standarder som finns inom närliggande områden! MARS 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 9

10 NU BLIR DET ENKLARE ATT ELDA MILJÖANPASSAT Nu fastställs i snabb takt nya europeiska standarder för biobränslen och återvunna bränslen. De nya reglerna gör livet enklare för dem som tillverkar, använder eller analyserar sådana bränslen. Riskerna minskar också för miljöfarliga utsläpp. Text: Sten Sture Skaldeman BIOBRÄNSLEN OCH ÅTERVUNNA bränslen, s.k. returbränslen, räknas som miljöanpassade, förnybara energikällor. Med det menas att de är koldioxidneutrala, eftersom det kol som bränslet innehåller tidigare har hämtats ur atmosfären. Inom EU vill man gärna få fart på användningen av bio- och returbränslen och därför har det nu pågående standardiseringsarbetet hög prioritet. BIOBRÄNSLEN OCH ÅTERVUNNA bränslen kommer från många olika källor och det är ofta svårt att veta vad bränslet har för egenskaper. Man måste känna till värmevärde, eldningsegenskaper och vilket avfall som förbränningen ger. Framförallt måste man kunna lita på de värden som anges. Det här arbetet underlättas om köpare och säljare talar samma språk och använder sig av analysmetoder som ger samma värden. Det säger Lennart Ryk, bränslechef på Söderenergi. De nya standarderna ger oss ett sådant gemensamt språk. FAKTA Söderenergi är ett av Sveriges största värmeverk och en stor användare av biobränslen och returbränslen. Lennart Ryk är starkt engagerad i standardiseringen av returbränslen och ingår i en av arbetsgrupperna för återvunna bränslen inom CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen. Söderenergi importerar en hel del av bränslet. Tidigare har vi skrivit in vad som gäller enligt svensk standard i avtalen. Det blir mycket enklare när vi nu får gemensamma standarder i hela Europa, säger Lennart Ryk. DE NYA STANDARDERNA för biobränslen och returbränslen drivs inom två parallella CENprojekt. Sverige och SIS spelar en aktiv roll när det gäller biobränslen. Arbetet med återvunna bränslen leds från Finland. Saybolt Sweden AB är ett oberoende svenskt kontrollföretag för provning och analys av bland annat bränslen. Vi medverkar som en oberoende part EU VILL ÖKA ANDELEN fasta biobränslen, som till exempel pellets och flis, för att därmed minska utsläppen av koldioxid. Det kommer att leda till ökad handel mellan länderna i EU och därför krävs gemensamma standarder. SVENSKA STANDARDER för fasta biobränslen kommer så småningom att ersättas av ENstandarder. Sedan år 2000 pågår ett projekt inom CEN för framtagning av 30 nya standarder på området. Parallellt skrivs också standarder om för fasta återvunna bränslen. FÖR FLYTANDE OCH GASFORMIGA bränslen pågår en satsning för att stödja användandet av alternativa bränslen. Sverige ligger långt framme och flera standarder för alternativa drivmedel har tagits fram de senaste åren. Förra året bestämdes att ett europeiskt standardiseringsarbete för alternativa drivmedel ska starta. Även ett svenskt projekt för att ta fram en standard för bioetanol pågår. Mer information: Lars Sjöberg, projektledare SIS, eller sis.se, projekt Fasta biobränslen. Det blir mycket enklare när vi nu får gemensamma standarder i Europa, säger Lennart Ryk. vid köp och försäljning av bränsleprodukter, berättar Jan Alsin, laboratoriechef på Saybolt. Vårt uppdrag är att analysera och fastställa kvalitén på den produkt som affären gäller. Vi är beroende av specifikationer för hur arbetet ska bedrivas. Annars klarar vi inte vårt arbete som oberoende kontrollföretag. Saybolt arbetar huvudsakligen med analys av flytande bränslen och i den gruppen ingår många biobränslen. Biobränslen är ett vitt begrepp och omfattar mycket mer än flis och energiskog, förklarar Jan Alsin. Sverige tar in stora mängder vegetabiliska fettsyror, till exempel rapsolja och kokosnötsolja. Tallolja som behandlas till tallbeck är ett annat vanligt bränsle. I NORDEN HAR VI GOD erfarenhet av biobränslen och återvunna bränslen. Det nu pågående arbetet innebär att Europa slagit in på samma väg. Standardiseringen drivs av starka ekonomiska argument. Köparen vet vad han får när han köper en standardiserad produkt och säljaren får bättre underlag för prissättning. Affären blir enklare att genomföra och det underlättar för alla parter. Till detta kommer miljöfördelarna. För varje bränsle får vi nu specifikationer med ett antal analysmetoder för till exempel askhalt, stoft och metallhalt. Med standardiserade analysmetoder minskar riskerna för miljöfarliga utsläpp, avslutar Jan Alsin. 10 SIS STANDARD MAGAZINE MARS 2005

11 Hej! Hi! Eftersom svenska ännu inte har blivit den internationella språkstandarden, Since Swedish has not yet become the international language standard, har vi nu en engelsk upplaga, there is now an English edition, av vår svenska broschyr, som på ett enkelt sätt förklarar vad standarder är för något. of our Swedish brochure, that, in an easy-to-understand manner, explains what standards are. Beställ den på eller ring Order it at or give us a call

12 Design och standard I år firas Designåret 2005 i Sverige 365 dagar då design ska belysas ur alla aspekter. För design genomsyrar hela samhället. Men det gör även standarder. Frågan är hur de fungerar ihop? Text: Annelie Kjellberg Foto: Anette Tamm Standarder är sällan så styrande som folk tror. Det handlar mer om hur man förhåller sig till dem. De finns ju av flera anledningar: bättre säkerhet, funktion och bättre arbetsmiljö för slutanvändaren, säger Oskar Juhlin och Hans Himbert på Ergonomidesign. 12 SIS STANDARD MAGAZINE MARS 2005

13 isering i symbios STÄDER, VÄGAR, HUS, möbler, konst, tal, text, kurser allt formges, designas. Kärt barn har många namn och yrkestitlarna varierar med inriktningen. Det gör också ramarna för formgivningen. Allt från godtycke till normer och standarder styr. En produktdesigner, till exempel, måste väl styras rätt hårt av standarder? Både ja och nej. Det handlar mer om hur man förhåller sig till standarder. De finns ju av flera anledningar: bättre säkerhet, funktion eller bättre arbetsmiljö för slutanvändaren. Men de är sällan så styrande som folk tror, säger Oskar Juhlin, produktdesigner på Ergonomidesign, företaget som bland mycket annat varit med och utvecklat produkter för BabyBjörn. KOLLEGAN HANS HIMBERT nickar instämmande och säger att det gäller att se standarden som en grundplan, som utgångspunkten i det fortsatta idéarbetet: Man måste kunna se vilken funktion standarden fyller. Ibland säger den bara att produkten ska ha en bra yta för att enkelt kunna lossa. Inte särskilt styrt. Oavsett formulering, gäller det att se bakom standarderna. Där finns både flexibilitet och möjligheter. VISSERLIGEN HAR DE BÅDA kommit i kontakt med standarder som de undrat över hur de uppkommit. Skaftet på ett verktyg för den tyska marknaden var till exempel tvunget att ha en viss längd, något som de ansåg skulle försämra verktygets funktion. Antagligen en standard som kommit till utifrån verktygslådans längd, för vissa mått är inte alltid logiska. En del standarder finns mer av hävd, utifrån hur man arbetade förr i tiden. Men arbetssätt utvecklas och ibland hänger standarderna inte med, säger Oskar. DETTA HAR INTE hindrat Hans och Oskar. Snarare har det främjat ett kreativt nytänkande som i sin tur lett till att den slutliga lösningen patenterats. Andra gånger har de helt enkelt frångått standarden om den ändå varit verkningslös. Ibland har de kontaktat SIS för att framföra synpunkter på en standard. Materialval och tillverkningsmetoder förändras också. Standarder får inte vara för snäva och måste efterhand revideras för att bidra till utvecklingen av nya produkter. Där kan vi vara med och påverka, säger Hans. MEN OM STANDARDER INTE hämmar den kreativa processen, finns det istället kulturella konventioner som gör det. Ett exempel är verktygsmarknaden i USA som skiljer sig från den europeiska. Där ska hantverkarens verktyg vara stora, tunga och gedigna. För en så pass stor marknad får man anpassa sig helt enkelt, även om man naturligtvis alltid prioriterar att vinna kriget på väggen, säger Hans. KRIGET PÅ VÄGGEN, ja. Hur en produkt känns i handen, på ryggen, i maggropen avgör oftast om det blir köp eller inte. Men för att komma i närheten av slutanvändarens känselspröt måste den först och främst vara iögonfallande i butiken. Att en produkt uppfyller standardiseringskraven är absolut en konkurrensfördel, även om det idag oftast är en självklarhet om du arbetar med kvalitetsprodukter. I praktiken är det därför kombinationen design med funktion som säljer, säger Oskar. ERGONOMIDESIGN, tillsammans med uppdragsgivaren, tar ofta också initiativet till en hårdare linje än standarden själv förespråkar. Standarder för barnsäkerhet är ett exempel. Generellt sett är säkerhetsstandarder mest styrande i produktutvecklingen. De gör att vissa produkter hålls borta från marknaden. Kan vi bidra där är det bara bra, säger Hans. FAKTA Generellt sett är säkerhetsstandarder mest styrande i produktutvecklingen. De gör att vissa produkter hålls borta från marknaden och det är bra, säger Hans Himbert. FAKTA ERGONOMIDESIGN grundades 1969 och arbetar med industridesign. 35 anställda varav 27 är industridesigners, ingenjörer och ergonomer. Mer information, DESIGNÅRET 2005 ÄR EN DEL i regeringens satsning i enlighet med förslaget Design som utvecklingskraft inom näringsliv och offentlig verksamhet, framtaget av Svensk Form och Svid, Stiftelsen Svensk Industridesign. Året syftar till att så många som möjligt ska utveckla sin användning av, intresse för och kunskap om design. Över 700 projekt genomförs under året och i kalendariet på uppdateras ständigt de pågående projekten. Mer information, MARS 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 13

14 FÖRUTFATTAD MENING GAV KREATIV FRIHET Mia Korpi ville utmana sig själv i det avslutande examensarbetet vid Högskolan för Design & Konsthantverk. Därför valde hon att göra en barnstol i enlighet med standarder. Hon hoppades på hinder att ta sig runt, men blev besviken. Text: Annelie Kjellberg Foto: Mia Korpi, Lovisa Krebs JA, JAG BLEV NÄSTAN LITE BESVIKEN. Jag gillar att klura, att lösa problem och hitta möjligheter. Jag ville ha svårigheter samtidigt som jag ville göra något funktionellt och säkerhetsanpassat för användaren. Då tänkte jag onekligen: standarder. En förutfattad mening från min sida visade det sig, säger Mia Korpi. Det går att göra minst lika moderna och häftiga saker med standarder som bas, plus att produkten blir mycket bättre, säger Mia Korpi. DET ÄR HON SÄKERT INTE ensam om att tro. I förstudien till examensarbetet kom det fram att standarder inte alls var så styrande som hon hade hoppats. Mia hade önskat sig tydliga avgränsningar och förordningar, men istället fann hon ett ramverk som gav henne stor kreativ frihet. Kanske var det till och med friheten jag var rädd för. Istället blev det hela en annan slags utmaning där standarderna utgjorde plattformen för mitt fortsatta arbete. Utifrån dem gjorde jag funktionsanalys på de saker som måste uppfyllas och sedan var det bara att sätta igång med designprocessen. Inte för att det är helt enkelt att designa en barnstol. I alla fall inte med Mias ambition om att skapa en som skiljer sig från de gängse på marknaden. Hon saknade en praktisk, annorlunda och snygg barnstol i kombinerade material. PROTOTYPEN SOM HON TAGIT fram har metallben som bildar stora trekanter sett från sidan och som löper under det formpressade träskalet som utgör sitsen. Själva sitsdelen är i frame foam, ett material som känns lite kompaktare än skumgummi om man petar i det med fingret från sidan, men som uppifrån känns både stunsigt hårt och sittvänligt. Sitsens bygel är också i formpressat trä, medan fotstödet är i metall och sammanbinder de båda trekantsformade benen framtill. Formen på sittdelen är som ett klot som skurits ut för att sitta i. Bolligt men ändå med raka linjer. Jag ville komma ifrån hur barnstolar ser ut idag. Det var svårt, men det finns mycket intressanta former hos vuxenmöbler så jag inspirerades därifrån. Formuttrycket känns modernt retro och så gillar jag materialkombinationen, säger Mia. VAD DET SKA BLI AV barnstolen vet inte Mia ännu. Hon vill gärna utveckla den mer prototypen är trots allt resultatet av ett examensarbete gjort på bara tio veckor med research, rapportskrivande, modellbyggande och prototyp inkluderat. Det har varit jätteroligt och utvecklande att jobba med denna typ av produkt. Min främsta upptäckt är att standarder inte innebär något som helst hinder. Man ska bara vara medveten om dem och ha dem i bakhuvudet när man jobbar, tidigt i processen. Och det går att göra minst lika moderna och häftiga saker med standarder som bas. Plus att produkten blir mycket bättre. Särskilt ur säkerhetssynpunkt. Så jag kan bara rekommendera det. Var inte rädd för att designa produkter som kräver standarder! FAKTA MIA KORPI ÅLDER: fyller 30 i år FAMILJ: sambo BOR: i Dalby utanför Lund AKTUELL FÖR: designat och tillverkat en barnstol i trä och metall enligt standarder BAKGRUND: kanditatexamen i möbelformgivning-möbelsnickeri vid HDK Steneby, Högskolan för Design & Konsthantverk, som ligger i Dals Långed; ettårig konsthantverkslinje inriktning trä- och metall vid Grimslöv Folkhögskola; tvåårig träteknisk linje samt ettårig påbyggnadslinje i möbeloch inredningssnickeri vid Fågelviksgymnasiet, Tibro. 14 SIS STANDARD MAGAZINE MARS 2005

15 Det är marknaden som själv sätter standarder Man måste kunna kompromissa och förstå att man inte kan vinna alla krig. Det säger Lillemor Wettergren, ordförande i den tekniska kommitté som arbetar med att ta fram en Europastandard för facköversättningar. Text: Pamela Collin DAGLIDAGS ANSVARAR Lillemor Wettergren för kontrolläsning vid Tekniktext i Göteborg, ett företag som sysslar med översättning av teknisk dokumentation och som ingår i Comtext Group, branschledande i Norden. Som ordförande för ett svenskt standardiseringsprojekt representerar hon Sverige på europanivå. Den svenska gruppen omfattar cirka tio översättningsföretag, både stora och små samt SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) som representerar cirka 700 företag i branschen. Vad ska en kund egentligen kunna förvänta sig av ett översättningsföretag? Och hur ser kundens krav ut i förhållande till det leverantören kan lova? Ur dessa frågor uppstod marknadens behov av att standardisera översättning av facktexter, förklarar Lillemor Wettergren och fortsätter: En standard att certifiera sig mot och som man kan luta sig mot skulle öka förståelsen hos bägge parter för vad som är rimligt. Hur har då arbetet i grupperna fungerat? Är det svårt att komma överens? I den europeiska gruppen visar sig kulturskillnaderna tydligt. Det ger många och livliga diskussioner. I Sverige vill vi gärna formulera oss kort och koncist. Det som vi formulerar i fem meningar blir lätt en sida bland de sydeuropeiska delegaterna, som är mer mångordiga. Lillemor berättar att hon inte tidigare hållit på med standardiseringsarbete, men väl med kvalitetsledningssystem. Tekniktext var nämligen bland de första företagen i branschen som ISO-certifierades. Genom det standardiseringsarbete jag nu deltar i har jag fått nya erfarenheter, bland annat i hur det går till att ta fram en standard. Gradvis har jag fått allt större insikt i att det är marknaden som faktiskt själv sätter standarder, påpekar Lillemor Wettergren. Hur vill du beskriva din ordföranderoll? De flesta förlitar sig på att man som ordförande drar det tunga lasset. Att vara väl förberedd och påläst är nödvändigt för att få gehör, inte minst på europeisk nivå. Folk tar inte till sig argument muntligen och plötsligt. Man måste ha argumenten satta på pränt. Vid möten i den svenska referensgruppen diskuterar vi de olika deltagarnas argument, enas och beslutar. Kommentarer sammanställs och skickas sedan till det europeiska sekretariatet. Sedan finputsar vi den svenska ståndpunkten, som den svenska delegationen tar med sig till de europeiska mötena, berättar Lillemor. Förbereder man sig väl hemma ger det bra resultat på europeisk nivå. Där har vi tvådagarsmöten ett par gånger om året då personer från hela Europa närvarar runt ett bord. Då gäller det att vara påläst. Vi har lyckats hävda oss och fått igenom mycket, trots att Sverige är ett litet land, poängterar Lillemor. Har du några råd att förmedla till andra som funderar på att bli ordförande? Man ska vara medveten om vad det är man tar på sig och vad som förväntas av en. Man ska ta egna initiativ och se till att säkra ett bra samarbete med projektledaren på SIS. Det måste vara ett fungerande teamwork mellan en ordförande och standardiseringsorganet. Samarbetet med Kerstin Söderberg på SIS har fungerat ypperligt. Dessutom ska man känna ett stort engagemang, säger Lillemor och låter väldigt entusiastisk. Förbereder man sig väl ger det bra resultat, säger Lillemor Wettergren. FAKTA LILLEMOR WETTERGREN har tidigare bl.a. arbetat som översättare från engelska, tyska och franska till svenska på Göteborgs-Posten samt med översättning och kulturanpassning till den svenska skolan av multimedialt utbildningssystem för utbildningsförvaltningen i Göteborg. FÖDD: 1945 FAMILJ: tre barn, 29, 27 och 25 år (alla utflugna) BOR: Lägenhet i Göteborg FRITID: spelar gärna tennis Mer infomation: Kerstin Söderberg, projektledare SIS, eller sis.se, projekt Facköversättningar. MARS 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 15

16 SIS-kurs inspirerar till nya miljöprojekt I november 2004 anordnade SIS Forum en Sida-finansierad miljöutbildning i Kenya. Utbildningen var en uppföljning av tidigare miljökurser som hållits i Sverige mellan 1998 och Det är fantastiskt att se vilka positiva effekter det blir av miljö- och hållbarhetstänkande, även på ganska kort tid, säger Folke Hermanson Snickars, kursledare från SIS Forum. Text: Lovisa Krebs Foto: Helena Imhäuser DET VAR 28 DELTAGARE FRÅN 15 olika länder som hade samlats i Nairobi. Målet med kursen, som varade i nio dagar, var att följa upp hur det gått för deltagarna i deras respektive miljöprojekt, men även gå igenom nyheter i ISO och prata om långsiktig hållbarhet och socialt ansvarstagande. Vi gjorde flera studiebesök, bland annat på energiföretaget KenGens Geothermal Power Project i Olkaria och mjölkproducenten Brookside Dairy Ltd., säger Helena Imhäuser, projektledare för utbildningen. Energiföretaget var intressant därför att det är Kenyas första jordvärmebaserade elproducent. Företaget har ett föredömligt miljöprogram och arbetar parallellt med sin energiutvinning på att odla trädplantor och blommor. BROOKSIDE DAIRY ÄR EN högteknologisk livsmedelsindustri som tillverkar mjölkprodukter. De bidrar till såväl folkhälsa och småskaligt jordbruk genom att den lille bondens mjölk kan tas om hand genom många uppsamlingsstationer runt om i landet. Mwangi John Ngugi, Brooksides miljöchef, redogjorde för hur Brookside arbetar med att införa ett miljöledningssystem enligt ISO Båda besöken var väldigt uppskattade bland deltagarna, som konkret fick se hur företagen arbetar med miljö- och hälsofrågor. Ett uppskattat inslag på kursen var också när vi alla fick plantera varsitt träd. Trädplanteringen är ett led i företagets miljöprogram, fortsätter Helena. MÅNGA AV DELTAGARNA presenterade projekt som de hade startat eller genomfört efter utbildningen i Sverige. Till exempel Ravi de Silva från hotellkedjan Aitken Spence Hotel Managements, Sri Lanka, som etablerat ett miljöledningssystem för Kandalama Hotel. Företaget har därigenom fått ett flertal internationella miljöutmärkelser, Några av deltagarna på kursen planterar träd vid studiebesöket på Brookside Dairy. Trädplanteringen är ett led i företagets miljöprogram. t.ex. Green Globe 21 redan 1999, som första hotell i Asien. Erfarenheterna kommer nu att tas tillvara av hotellkedjan för samtliga hotell i Sri Lanka och Maldiverna. Gemensamma framgångsfaktorer som vi kunde konstatera hos de företag och organisationer som hade åstadkommit mycket sedan kursen i Sverige, var satsning på utbildning och engagerade chefer, säger Folke Hermanson Snickars. NÄSTA STEG FÖR DELTAGARNA är att fortsätta driva sina projekt och att skapa och bibehålla sina nätverk. En bra hjälp för detta är SIS och ISO:s gemensamma IT-plattform Livelink, som används som ett medel för att kommunicera och dela information och idéer efter seminariet. FAKTA SIS FORUM GENOMFÖRDE UNDER ÅREN en årlig utbildning i miljökunskap för personer från företag, myndigheter och organisationer i utvecklingsländer. Syftet med utbildningen, som var Sida-finansierad var: att kunna hantera problem och möjligheter till förbättrad miljöprestanda i ett utvecklingsland att kunna arbeta med ledningssystem för miljö och arbeta med ständig förbättring att skapa nya nätverk och utbyta erfarenheter. Kursen i Kenya i november 2004 var en uppföljning och öppen för tidigare deltagare i miljöutbildningen i Sverige. Mer information om kurser, titta på sis.se, utbildningar och konsulttjänster. 16 SIS STANDARD MAGAZINE MARS 2005

17 GRUNDEN TILL VARIATION HETER STANDARD Annika von Schéele blev invald i SIS styrelse våren SIS Standard Magazine fick en pratstund med henne om hur hon ser på SIS och standardiseringens roll. Text: Lovisa Krebs Foto: Renato Tan Hur ser du på SIS och SIS arbete? Som relativt ny i styrelsen är jag positivt överraskad. Det är bra att svensk kompetens inom standardisering nu finns samlad under ett tak. Värdet av standardisering är svårt att kommunicera, därför är det bra med en tydlig partner i samarbetet med Europa och övriga världen. Många har en felaktig uppfattning att det är tråkigt. Istället är det tvärtom! Utifrån vissa ramar och regler ges en oändlig möjlighet till kreativitet och variation. Vad ser du som din viktigaste uppgift i SIS styrelse? Jag har en bakgrund inom samhällsplanering och byggande. Utifrån de perspektiven är jag intresserad av likheter och olikheter runt om i världen och hur olika kulturer ser på boende och byggande. På det området kan jag bidra med kunskap. Även Sverige kan bjuda på kunskap inom detta område till övriga världen. Vilka områden är särskilt viktiga för SIS? Grundläggande värden som miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Social Responsibility blir ett viktigt område framöver. När det gäller dessa mjuka frågor är det viktigt att anpassa språkbruket och prata om riktlinjer och överenskommelser. Vad tror du om framtiden inom standardisering? Det finns krafter både för och emot standardisering. Jag tror och hoppas att krafterna för är starkast. Det gör det möjligt för en ökad mångfald och underlättar även för små och medelstora företag. Det bidrar till öppenhet i samhället. Vad skulle du personligen vilja se standardiserat? Det vet jag inte på rak arm. Istället vill jag peka på två utmärkta produkter som är standardiserade och just därför ger möjlighet till variation i det oändliga; tegelstenen och skiftnyckeln. Vad har du för erfarenhet av standardisering sedan tidigare? Inom byggnadsprojektering har standarder funnits länge. Modultänket finns överallt. Andra exempel är planbeteckningar och symboler på kartor som är en förutsättning för kommunikation inom byggsektorn. Jag tror att de flesta människor har erfarenhet av standarder i sin vardag fast de kanske inte tänker på det! Tegelstenen är ett bra exempel på en standardiserad produkt som ger möjlighet till variation i det oändliga, säger Annika von Schéele. FAKTA ANNIKA VON SCHÉELE FÖDD: Stockholm FAMILJ: Gift och fyra vuxna barn FRITID: Sova, stadspromenader med min man om vi inte vandrar i skogen, träffa familj och vänner och så är det ju längtan efter konst i olika former. UTBILDNING: Arkitekt, doktor och docent i bebyggelseanalys, jubileumsprofessor i arkitektur på Chalmers. ARBETEN: Är nu divisionschef på Boverket. Har tidigare arbetat för både privat, kommunal och statlig arbetsgivare. Har även haft egen verksamhet, bland annat som byggherre. SIS årsmöte STANDARDERS ROLL FÖR UTVECKLING, ANSVAR OCH LÖNSAMHET Boka redan nu tisdagen den 19 april för SIS årsmöte, separat kallelse skickas ut som vanligt. Standarders roll för utveckling, ansvar och lönsamhet är temat för vårt seminarium. SIS inbjuder till årsmöte och en späckad eftermiddag med intressanta föredrag under temat. Svenskt Näringsliv är medarrangör och vi håller till i Almegasalen, Blasieholmen i centrala Stockholm. VÄL MÖTT DEN 19 APRIL! MARS 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 17

18 SIS MEDLEM Arbetet kommer att gå lättare och snabbare för min del Det säger Kerstin Ölander, programchef för Nordic Standardization Programme, NSP, på STFI-Packforsk till SIS Standard Magazine. Hon gick endagskursen Ordföranderollen i ISO och CEN-kommittéer som SIS Forum arrangerade i november. Text: Lovisa Krebs Varför deltog du i Workshopen Ordföranderollen i ISO- och CEN-kommittéer? Jag är ordförande i två ISO-arbetsgrupper och deltar som expert i en CEN-kommitté. Jag leder även ett standardiseringsprogram för massa- och pappersindustrin i Finland, Norge och Sverige. Inom NSP finns ett uttalat mål att vi ska vara aktiva i ISOs arbete. Som ansvarig inom NSP stöttar jag även andra ordföranden i deras arbete med ISO. Vilka förväntningar hade du på kursen? Att få reda på var jag hittar direktiv och information från ISO och CEN. Även att få utbyta erfarenheter med andra ordföranden som arbetar inom andra verksamhetsområden. Jag ville få veta hur de löser problem som kan uppstå i arbetsgrupper t.ex. på grund av språkproblem. Det som handlade om elektroniska hjälpmedel och hur jag hittar direktiv och mallar på hemsidorna var mest givande, tycker Kerstin Ölander. Vad fick du ut av dagen? Jag är mycket nöjd med dagen! En del kände jag till innan men det mesta var intressant och nyttigt. Jag fick lära mig mycket om CEN som jag inte visste tidigare. Det fungerar annorlunda där jämfört med inom ISO, vars procedurer jag kan bättre. Vad var mest givande? Det som handlade om elektroniska hjälpmedel dvs. hur jag hittar uppdaterade direktiv och mallar på respektive organisations hemsida och på Livelink. På vilket sätt kommer du att ha nytta av de nya kunskaperna? Det administrativa arbetet kommer att gå mycket snabbare och lättare för min del nu. Jag kommer också bättre kunna se till att alla i min arbetsgrupp kommer till tals, oavsett språk. Om du skulle gå någon mer kurs hos SIS Forum, vad skulle du vilja att den handlade om? Hur jag använder mallar från ISO och CEN och hur jag lägger in dokument och uppdaterar på Livelink. Hur länge har du varit engagerad i standardiseringsarbetet? Inom SCAN-test, som är industrins egna standardiserade provningsmetoder, sedan De senaste fem åren har det blivit mer inom ISO och CEN. Handeln har blivit mer internationell och nu har vi inom SCAN-test sagt att vi i första hand ska använda internationella standarder i samband med handel. Skulle du rekommendera andra att gå på denna workshop? Ja, en kollega ska gå nästa kurs i vår. Kommer du att ha utbyte med några av deltagarna efter kursen? Ja, några kommer jag säkert att ha kontakt och bolla idéer med. Ensam på kammaren behöver man bollplank som komplement till ens egna tekniska kunnande. När det gäller hjälp med ISO-login så ställer SIS alltid upp på ett föredömligt sätt. FAKTA SEDAN NÅGRA ÅR TILLBAKA har ett arbete pågått för att utbilda och vidareutveckla aktiva inom standardiseringen. Syftet är att säkerställa svenska intressenters inflytande i internationell standardisering och upprätthålla det goda rykte Sverige har i ISO och CEN. SIS FORUM GENOMFÖR under våren 2005 flera olika kurser inom standardisering i en satsning som SIS gör med stöd från Sveriges Standardiseringsråd, SSR, för att stärka det svenska deltagandet i internationell standardisering. Intresset för vårens utbildningstillfällen, Arbeta effektivt med CEN och ISO samt Ordföranderollen i ISOoch CEN-kommittéer, är mycket stort vilket tyder på att utbildningarna verkligen är uppskattade. UNDER ÅRET PLANERAS dessutom en ny utbildning för dig som är intresserad av att veta mer om hur standardiseringsprocessen går till och hur man kan påverka standardiseringsarbetet: Standardisering möjligheterna, utmaningarna och resultaten. Denna utbildning är en introduktionskurs och ger bl.a. svar på frågan: Hur fungerar det med standardisering och vilken är nyttan? Utbildningen riktar sig huvudsakligen till SIS medlemmar som ännu inte är projektdeltagare. Vill du veta mer om någon av utbildningarna är du välkommen med din intresseanmälan till SIS Forum: Ange namn, företag eller organisation och vilken kurs du är intresserad av. För mer information: Helena Imhäuser, tfn: , 18 SIS STANDARD MAGAZINE MARS 2005

19 NYA MEDLEMMAR DEC FEB 2005 ABB AB AcandoFronec Akademiska Hus AB Areaberäkning - Bostadsrätter, Lokaler & Fastigheter i Sverige ASFT Industries AB Aspen Petroleum AB Atlas Copco AB BZB Caresystems AB Cancerfonden Dafo Brand AB Delsbo Candle AB Duro Sweden AB ECO-Boråstapeter AB Ecpat Sverige Finansiell ID-Teknik AB FMT Konsult Halfen-Deha AB HIFAB Development AB Högskolan på Gotland IKEA Group INDEA AB Johns Manville AB Kappa Kraftliner AB Kvalitetsutveckling NH AB Liljeholmens Stearinfabriks AB Moderna Museet Optimum Biometric Labs AB OYERE-INTERNATIONELL Procordia Food AB Pronimic AB RespectEurope of Sweden AB Sandvik AB Sapa Profiler AB Scanrotor AB SIF Social Venture Network Sweden Svenska Spel Swelite AB Tekis AB T-Trac AB Utrikesdepartementet Frågor & Svar om SIS? Finansieras standardiseringsarbetet likadant oavsett område? Ja, finansieringsformen är densamma oavsett område. Däremot kan kostnaden för att ta fram en standard variera. Kostnaden delas av de företag, myndigheter och organsiationer som deltar i arbetet. När standarden är fastställd och klar publiceras och trycks den. Försäljningen av standarden och eventuella handböcker påbörjas och vinsten förs tillbaka och bidrar till fortsatt standardiseringsverksamhet inom området. EVA ALBÅGE NORDBERG, BITRÄDANDE STANDARDISERINGSCHEF, SIS NYA ANSIKTEN Nya ordföranden ELENORE KANTER är ny vice ordförande för Socialt ansvarstagande, TK 478. Elenore Kanter har en pol. mag. i statsvetenskap och arbetar som departemenstssekreterare vid UD i Stockholm, enheten för internationell handelspolitik. PETER UTGENANNT, civilingenjör och teknologie doktor, har valts till ny ordförande för Självkompakterande betong, SIS TK 190/AG 3. Peter Utgenannt är sektionschef på Byggnadsmaterialsektionen vid enheten för Bygg & Mekanik på SP i Borås. IVAR RÖNNBÄCK, överdirektör vid Räddningsverket i Karlstad, är ny ordförande för Styrgruppen Brand och Räddningstjänsten, SIS TK 360. JAN SJÖGREN är ny ordförande i Styrgruppen för Personlig skyddsutrustning för sport och fritid, SIS TK 381. Jan Sjögren är agronom och civilekonom och arbetar som enhetschef på Konsumentverket i Stockholm. GÖRAN SPETZ är ny ordförande för Gummi, SIS TK 154. Göran Spetz har den engelska examen "Licentiateship of the Institution of the Rubber Industry". Sedan 1989 driver han det egna företaget Elastocon som i Borås utvecklar och tillverkar provningsinstrument för gummi- och plastmaterial. Tidigare har han arbetat som chefskemist på Firestone, Sverige och som chef för gummisektionen på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. ESKIL NILSSON är ny ordförande för Lantbrukssprutor, SIS TK 224. Eskil Nilsson är lantmästare med specialitet på säker hantering av bekämpningsmedel och sprutteknik. Han arbetar som konsult i lantbrukets miljöfrågor vid Visavi God Lantmannased AB i Vellinge. SÖREN PALMÉR är ny ordförande för Trädgårdsmaskiner, SIS TK 230. Sören Palmér är Product Validation Manager vid GGP Sweden AB i Tranås. Sören Palmér har arbetat i 30 år på Stiga i Tranås, numera GGP. Den största delen av tiden har han varit på utvecklingsavdelningen. Sören Palmér är nu chef för utvecklingslaboratoriet och ansvarar för certifiering, produkt- och komponentvalidering, tekniska trycksaker samt för produktsäkerhetsfrågor. ULF LUNDELL är ny ordförande för Rostfria stål, TK 135. Ulf Lundell är bergsingenjör och ansvarig för standardisering och materialgodkännanden inom Sandvik Materials Technology i Sandviken. MARS 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 19

20 Går design och standarder att kombinera? CHRISTIAN SIMMONS, TEKN. LIC., SIM- MONS AKUSTIK & UTVECKLING AB, MÖLNDAL God design är alltid god funktion. Standarder är en del i utvecklingsprocessen. Det finns ingen motsättning mellan design och funktionsbaserade standarder, men en dimensionsbaserad standard kan naturligtvis vara begränsande om det står att en komponent måste ha ett visst mått eller väga just 5 kg. BIRGIT ÖSTMAN, FORSKNINGSLEDARE PÅ SP TRÄTEK, STOCKHOLM Javisst, det finns inte någon motsättning mellan design och standarder. Standarder kan till och med underlätta för designers genom att de får tillgång till vedertagna sätt att mäta viktiga funktioner eller egenskaper hos designade produkter. Standarder kan även bli till nytta för att så småningom kvalitetssäkra produktionen. GUNNAR BERGSTRÖM, SEKTIONSCHEF BYGG OCH MEKA- NIK, SVERIGES PROVNINGS- OCH FORSKNINGSINSTI- TUT, GÖTEBORG Det går, men det krävs att man är insatt i vilka standarder som finns och vilka möjligheter det ger. Problemet ligger på konstruktionsstadiet. Man hamnar lätt på lösningar som inte är standardiserade om man inte vet något om design. Det gäller alltså att komma in tidigt i processen och ha skaffat sig kunskaperna. AGNETA ODÉN, KVALITETSCHEF, NOBEL BIOCARE AB, PROCERA, HÄGERSTEN Ja, det tycker jag. Jag anser att det är viktigt med standardisering inom många områden. Man förknippar inte design med standardisering. För att design skall bli tydligare i standardiseringsarbetet behövs medarbetare med kompetens inom detta område. Kurskalendarium SIS Forum INFORMATIONSHANTERING Skriv begripligt innehåll och form i effektiva texter, 2 dagar Under dessa två dagar lär du dig hur du skall uttrycka dig för att göra dina texter effektiva, begripliga och lättlästa samt vilka regler och standarder som finns för att utforma och hantera dokument APRIL I STOCKHOLM BYGG Informationsseminarium: Mätning och terrängmodeller i anläggningsprojekt, 1/2 dag Vi ger dig en översiktlig presentaion av tre nya tekniska specifikationer för krav på konsult- och entreprenadarbeten. Dessutom presenteras luftburen skanningsteknik för modellers framställning. Specifikationerna kommer att ligga till grund för Ban- och Vägverkets kommande upphandlingar. 27 APRIL I STOCKHOLM Areamätning av bostäder och lokaler, 1 dag För dig som arbetar med fastighetstaxering, bygglov, fastighetsförvaltning, byggnadsprojektering, köp och försäljning av bostäder och lokaler och vill lära dig att använda standarden Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler, SS APRIL I STOCKHOLM LEDNINGSSYSTEM Offensiv revision, 2 dagar Utbildning för verksamma interna revisorer med en tids erfarenhet som behöver inspiration och nya infallsvinklar. En mer offensiv revision ger tydliga förbättringseffekter i verksamheten APRIL I STOCKHOLM Skapa ett miljöledningssystem, kurs 2 dagar Kurs för dig som vill ha en djupare kunskap i miljöledning som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. Kursen behandlar uppbyggnad av ett miljöledningssystem APRIL I STOCKHOLM Intern revision med arbetsmiljö, 1 dag Kurs för dig som ska bli internrevisor av ledningssystem för arbetsmiljö och som behöver en allmän kunskap om arbetsmiljöaspekter och en inblick i lagstiftningen kring arbetsmiljö. 21 APRIL I STOCKHOLM Vidareutveckla kvalitetsledningen, workshop 1 dag Workshop för dig som vill driva på vidareutvecklingen av verksamhetens kvalitetsledningssystem med fokus på ökad kundnytta, stärkt marknadsposition, effektivisering och större engagemang. 21 APRIL I STOCKHOLM Ledningens genomgång, workshop 1 dag För dig som vill utveckla Ledningens genomgång och göra det till det viktiga instrument för ständig förbättring som det är tänkt att vara. 26 APRIL I STOCKHOLM Arbetsmiljö i ett ledningssystem, 2 dagar En utbildning för dig som vill ha fördjupad kunskap i ledningssystem för arbetsmiljö som uppfyller kraven i AFS 2001:1 och OHSAS APRIL I STOCKHOLM ISO 9001 för inköpare, 1 dag För dig som behöver veta vad ISO 9001:2000 är och hur den tillämpas när den används som krav på leverantörer. Kursen fokuserar på ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. 28 APRIL I STOCKHOLM Integrera ledningssystem, 1 dag Ger grunden till hur du praktiskt skapar ett samordnat eller integrerat ledningssystem för i huvudsak kvalitet och miljö, men också för informationssäkerhet och arbetsmiljö. 19 MAJ I STOCKHOLM Skapa ett kvalitetsledningssystem, 3 dagar Kurs för dig som behöver en djupare förståelse för kvalitetsledning och ISO Kursen behandlar bl. a. kartläggning av verksamheten och hur du bygger upp ett kvalitetsledningssystem MAJ I STOCKHOLM Mer information om SIS Forums utbildningar och konsulttjänster får du på eller om du ringer SIS STANDARD MAGAZINE MARS 2005

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning!

TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning! NR 2, JUNI 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE Påverka morgondagens energianvändning! Alla vill ta Socialt Ansvar SÄKRARE BYGGNADER MED

Läs mer

ÖKAR TILLVÄXTEN MED EFFEKTIVA METODER. Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. INGA-LISA JOHANSSON VD Daloc:

ÖKAR TILLVÄXTEN MED EFFEKTIVA METODER. Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. INGA-LISA JOHANSSON VD Daloc: NR 2, JUNI 2007 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing GODA RÅD FÖR EN LYCKAD PRESENTATION

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema Innovation Standard Magazine Nr 4 December 2014 Pris 65 kr Magnus Karlsson arbetar med innovations ledningssystem,

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen I KARRIÄREN / I LIVET NR 5 MAJ 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Hon banar väg för andra Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer