sid. 9 Skattebjörnen tar en tredjedel av soppåsens pris sid. 8 Mindre avfall från köket sid.8 Avfallsrådgivarna till er tjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sid. 9 Skattebjörnen tar en tredjedel av soppåsens pris sid. 8 Mindre avfall från köket sid.8 Avfallsrådgivarna till er tjänst"

Transkript

1 Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll. Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2010 sid. 9 Skattebjörnen tar en tredjedel av soppåsens pris sid. 8 Mindre avfall från köket sid.8 Avfallsrådgivarna till er tjänst s.5 Projekt Cirkulera! gjorde en guide för husrivning Även Helsingfors scarfen får ett nytt liv vid Globe Hope sid. 6-7 Spara mittuppslaget Information om avfallshanteringen i Västnyland Jos haluat lukea lehden suomeksi, käännä ympäri!

2 2 1/2010 Vanda avfallskraftverks tidtabell håller Rosk n Roll och alla dess delägarkommuner är med om att leverera avfall till det kommande avfallskraftverket i Vanda. Verket byggs i Långmossebergen invid korsningen mellan ring III och Borgåleden. Kraftverket fick miljötillstånd i slutet av år 2009, men det har överklagats. Tillståndet gav dock rätt att påbörja verksamheten oberoende av besvärsprocessen. Vanda Energi har låtit förstå att byggnadsarbetena påbörjas under år Detta betyder att verket vore färdigt år 2014, helt enligt den ursprungliga tidtabellen. Vanda Energi har påbörjat en ny miljökonsekvensbedömning (MKB), eftersom man vill att kraftverket också kan ta emot små mängder problemavfall såsom impregnerat trä och avfall som uppstår i samband med oljeolyckor. Dessutom vill man säkerställa att t.ex. slaktade fåglar i samband Avfallsnämnden, vad är det? Västra Nylands avfallsnämnd är en gemensam nämnd för sju kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Nummis-Pusula, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna. Nämnden gör upp avfallshanteringsbestämmelser, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och med fågelinfluensa kan tas emot. MKB behövs eftersom dessa avfall inte fanns med i den MKB som HRM gjorde i sinom tid och MKB är en förutsättning för miljötillstånd. Rosk n Roll kommer att Avfallsnämnden tipsar Avfallsombud Hanna Huttunen under år 2011 precisera de allmänna planer som gjorts gällande avfallstransporter till Vanda samt förbehandling på Munka av vissa avfallsslag. Visavi tranporterna torde man komma till en lösning där det blandavfall avfallshanteringsbestämmelserna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsnämnden övervakar att dess beslut följs och avfallshanteringen fungerar. Avfallsombudet fungerar som Västra Nylands avfallsnämnds kontaktperson och tjänsteman. Avfallsombudets kontor ligger i Lojo i kontorsutrymmena på Munka avfallscentral. Kontakta avfallsombudet då du vill: ha ett tillfälligt avbrott i tömningarna av sopkärlet ( fi) grunda / upplösa en avfallssam- manslutning ( göra en anmärkning gällande avgifterna eller Västra Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, Lojo) Roskrådet på webben Västra Nylands avfallsnämnds har sin webbplats på adressen Här hittar man bl.a. färska mötesdokument, avfallshanteringsbestämmelser samt en ikraftvarande avfallstaxa. På Roskrådets webbplats kan man som samlas in med packande bilar körs som sådant till Vanda. En del av detta avfall kommer troligtvis att omlastas på Munka avfallscentral i stora container och en del närmast huvudstadsregionen kunde eventuellt köras direkt med packande bilar till Vanda. Avfall från handel, industri och byggnadsverksamhet torde dock kräva sortering på Munka. Denna skulle grovt sagt omfatta sortering i tre: avfall till materialåtervinning, avfall till energiåtervinning i Vanda samt avfall som måste deponeras på soptipp. Problemavfall plockas förstås bort. En verksamhetsmodell i enlighet med vår strategi och mission närmar sig alltså. Den påverkar i detta skede våra hushåll mycket lite, men för oss på Rosk n Rolls kontor är den nya tiden redan starkt närvarande. Stig Lönnqvist, verkställande direktör även göra ett tillfälligt avbrott i tömningen av sitt sopkärl samt grunda / uppdatera en avfallssammanslutning genom att fylla i en elektronisk blankett. Hushåll som producerar små mängder avfall Västra Nylands avfallsnämnd beslöt den , att hushåll med 1-2 personer som producerar små mängder avfall, kan ansöka om en längre tömningsintervall för sitt sopkärl än de som anges i avfallshanteringsbestämmelserna. Tömningsintervallen kan som längst vara 6-8 veckor och den beviljas för en tidsperiod på två år. Beslutet gäller inte fritidsbostäder. Förutsättningarna för att en längre tömningsintervall skall kunna beviljas är att fastigheten har en värmeisolerad kompostor, allt återvinningsbart avfall förs till en ekopunkt, sopkärlets volym är högst 240 liter, högst 60 liter blandavfall produceras per månad och inget avfall bränns. Vid tätorter kan en förlängd tömningsintervall endast beviljas under vintertid ( ) och i sådana fall att detta inte medför några olägenheter för grannar eller miljön. Västra Nylands avfallsnämnd tar emot skriftliga ansökningar gällande förlängda tömningsintervaller. Grunda en avfallssammanslutning Ett av de tre alternativ som fastigheten har för att ordna sin avfallshantering är att grunda eller ansluta sig till en avfallssammanslutning. Närbelägna fastigheter och olika samfund kan grunda en sammanslutning och använda ett gemensamt sopkärl genom ett ömsesidigt avtal. Ofta är detta alternativ både behändigt och förmånligt. Den nya guiden, Grunda en avfallssammanslutning finns att läsa på Rosk n Rolls webbplats fi/pa_svenska/servicetjanster/radgivning/guider_och_broschyrer/ Uppgifter gällande avfallssammanslutningar meddelas på webbplatsen i Lojo och Karislojo meddelas dessa uppgifter till myndigheten som ansvarar för avfallshanteringen. Kompostera och förläng Den som komposterar sitt bioavfall på den egna tomten kan ansöka om en förlängd tömningsintervall för sitt sopkärl. För att en fyra veckors tömningsintervall skall kunna beviljas bör fastigheten använda en värmeisolerad och skadedjurstät kompostor. I Lojo och Karislojo skall en anmälan gällande kompostering göras till den myndighet som ansvarar för avfallshanteringen. I de övriga kommunerna på Rosk n Rolls område görs denna anmälan till avfallsombudet per e-post eller per telefon Utgivare: Rosk n Roll Oy Ab, Mukabacken 51, Lojo t , och Västra Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, Lojo, t Redaktion: Stig Lönnqvist, Hanna Huttunen, Kaisa Mäkelä, Linda Wendén, Thomas Söderström Ombrytning: Kaisa Mäkelä Fotografier: Rosk n Roll Oy Ab:s bildarkiv, om inte annat nämnts. Rolle-täckningar: Tuija Tamminen Tryckeri: Suomen lehtiyhtymä Oy, 2010

3 1/ Avfall borde betraktas som material Globe Hope förlänger materialets väg till soptippen Enligt lagen är det fråga om stöld då en pryl eller sak tas (dyks) från ett sopkärl eller ett avfallsflak eftersom avfallsinnehavaren äger sitt avfall. Samma gäller det avfall som hämtats till en sopstation, det är inte tillåtet att ta med sig prylar även om dessa kan verka vara hela och användningsdugliga. Det här är då sannerligen meningslöst utbrister Seija Lukkala som är verkställande direktör för företaget Globe Hope som tillverkar ekologiska designprodukter av återvunnet material. Det är lätt att förstå denna reaktion eftersom grundfilosofin för företaget som Lukkala grundat ligger i att betrakta bortslängt material som material för nya produkter, inte som avfall. Troligen kommer man i framtiden att gräma sig över att mängder både bra och användbart material förts till soptippen. Man bör inse att det finns möjligheter till business i återanvändningen av material påpekar Lukkala. Lukkala har dessutom lagt märke till att det råder en brist på råmaterial i branschen och tycker därför att flödet av material borde styras om så att materialen i stället för att hamna på soptippen kunde återanvändas. Enligt henne borde man med samhällets stöd trygga tillgången på avfallsmaterial och därtill samarbeta med industrin och de företag som samlar in avfall. Lukkala har sett små projekt med produktutvecklingen som utgångspunkt födas kring återvinningen av Globe Hopes filosofi har även tryckts på väggen i företagets utrymmen i Nummela. material, tyvärr har dock marknadsföring, tillgången på material och logistik helt glömts bort. Ett bra brand ger mer intresse för återvunnet material Seija Lukkala grundade Globe Hope år 2003 efter att hon i några år funderat på affärsidén. Det hela fick sin början i att hon tröttnade på allt slösande av material. Då man tillverkade produkter började processen alltid på nytt, materialen som redan fanns utnyttjades sällan eller aldrig. I synnerhet i modebusinessen fanns det många orsaker till att materialen blev outnyttjade. Jag bestämde mig för att detta var något man måste göra något åt. Mitt kunnande ger mig möjligheten att tillverka kvalitativa designprodukter av återvunnet material. Redan från början stod det klart för Lukkala att man inte klarar sig långt utan en bra image och ett bra brand. Nu har Globe Hope och de produkter man tillverkar fått status som ett bra brand. Denna stil har även tagits av flera andra företag eftersom värderingar och ideologi anses som viktiga. Därtill blir företagen hela tiden mer ansvarsfulla och mänskorna vill idag konsumera på ett etiskt och ekologiskt sätt. I början tillverkade företaget bara kläder men snabbt blev accessoarerna viktigare. Sedan kom kökstextiler och inredningsprodukter med i sortimentet. Nu tillverkar Globe Hope även skor och skapar kompletta inredningar för sina kunder. Seija Lukkala visar upp en kass som tillverkats av en banderoll. Det senaste draget var köpet av återvinningsdesignföretaget Secco Oy:s verksamhet. Genom Secco-produkterna hör nu även hårda material, såsom återvunna kretskort och tangenter från datorer, bildäck och lpskivor, till Globe Hopes sortiment. Smycken, plagg och inredningsprodukter som tillverkats av dessa material fortsätter som en del av Globe Hopes brand. En processbeskrivning över verksamheten kommer att vara följande stora steg. Processbeskrivningen gör det möjligt att i andra länder fungera enligt Globe Hope konseptet. Tillsvidare tillverkas Globe Hope produkterna i Finland och Estland men produkterna säljs på olika håll i Europa samt i Japan och Amerika. I framtiden kanske produkterna tillverkas närmare marknaderna och av lokala material. Det här skulle öka intresset för produkterna och underlätta logistiken. Största delen av Globe Hopes omsättning kommer från företagssamarbeten. Allt fler företag vill i dag som en del av imagen ha produkter som tillverkats av material som de tagit ur bruk eller som blivit över vid egna processer. I synnerhet de företag som gör miljömedvetna val vill att valen skall synas utåt. Mer och mer kontaktar företagen Globe Hope direkt. Sedan funderar man tillsammans på vad man kunde tillverka av t.ex. reklambanderoller, arbetskläder eller andra textiler som ligger och skräpar i förråden. Med ett dylikt samarbete föds även nya ideér och produkter. Ta till exempel de här reklambanderollerna, vi kanske tillverkar företagsgåvor, pärmar till serviceböcker eller kassar av dem säger Lukkala och visar upp reklambanderoller som det står Toyota på. Behoven skall styra konsumtionen, inte behagen Seija Lukkala berättar att hon märkt en väldig ändring i attityderna. I början var det få som tyckte att verksamheten hon bedrev var av betydelse, men med ett ihärdigt arbete har hon skapat ett fungerande företag. Arbetet som gjorts under de gågna 10 åren har varit utmanande; vi har varit tvungna att göra allt själv eftersom det inte fanns förebilder. Det går inte att neka att det var problematiskt i början då vi ville vara trovärdiga och ha ett cool brand samtidigt som avståndet till vårt mål verkade vara långt. Även sådana som i början förringade min affärsidé har senare tagit kontakt, avslöjar Lukkala. Numera får Lukkala och hennes Globe Hope mycket sällan utstå kritik eller tvivel. När det hela tiden kommer mer mänskor som tycker att företaget är bra sporrar det en att fortsätta. De hårdaste kritikerna kan påstå att Globe Hope producerar prylar för marknaden, precis så som de konventionella företagen. Vi vill inte skapa någon ny efterfrågan utan erbjuda alternativ. För den som ämnar köpa till exempel en väska kan vi erbjuda ett mer miljövänligt alternativ än en väska som tillverkats på jungfruliga material. En ny produkt bör ha en funktion, vi tillverkar inga onödigheter. Enligt Lukkala strävar Globe Hope att även med sin prissättning vara ett realistiskt alternativ. Det är inte alltid som produkter tillverkade på återvunnet material prismässigt lockar kunden. På Globe Hope skapar man inte heller någon ny efterfrågan med annonsering. Det enda man annonserar i de lokala tidningarna är öppethållningstiderna för fabriksbutiken i Nummela. Globe Hope är ett intressant företag även som arbetsgivare. Även om det inte finns något utbildningsprogram inom tillverkning och marknadsföring av produkter gjorda på återvunnet material, har det funnits en jämn ström av personer som vill jobba på företaget. Globe Hope har också varit en inspirerande och lärorik arbetsplats för många som studerar formgivning. För tillfället har Globe Hope 14 anställda varav två jobbar i den nyligen öppnade affären i glaspalatset och resten i Nummela. Det skulle vara bra om mänskor i en större grad funderade på varifrån produkten kommer och hur dess livscykel ser ut före man gör sitt köpbeslut. Seija Lukkala önskar även att vi konsumenter övervägde om de prylar vi köper är viktiga och om det faktiskt finns behov för allt det vi skaffar? Mänskan kan inte mer skilja på behag och behov.

4 4 1/2010 Soppolisen övervakade och informerade Vid ekopunkterna tas den mängd återvinningsbart avfall emot som ryms i kärlen. Däremot hör inte skrymmande avfall, farligt avfall eller el- och elektronikskrot hemma vid ekopunkterna. Soppåsen intresserar skattebjörnen Gamla kylskåp, fönsterglas och soppåsar som fåglarna rivit sönder; en allt för vanlig syn vid flera ekopunkter och sopterminaler. Missbruket upprör de flesta som använder mottagningsplatserna på rätt sätt. Rosk n Roll har installerat övervakningskameror vid mottagningsplatserna och dessutom önskar man få in tips om missbruk. För att minska problemen har en Soppolis under tre somrar patrullerat vid både ekopunkter och sopterminaler. Soppolisen har gett råd gällande användningen av mottagningsplatser, utrett rätten att använda servicen samt anmält eventuella olovliga användningar till avfallsombudet. I somras var det Stefan Allén som patrullerade som soppolis i Västnyland. Bara sådant avfall som hör hemma i kärlen får läggas i dem, ingenting får lämnas bredvid kärlen. Endast sådana som betalat en årsavgift för användningen av sopterminalerna får använda kärlen för blandavfall vid dessa. En betald ekoavgift ger hushållet rätten att använda servicen vid ekopunkterna, inte sopterminalerna. Visste du att du betalar skatt för varje soppåse som körs till deponin? Syftet med denna avfallsskatt är att styra avfallet till en återvinning samt uppmuntra oss att producera mindre mängder avfall. Skatten gäller således sådant avfall som kunde återvinnas men som transporteras till deponin. I fjol betalade den offentliga avfallshanteringen uppskattningsvis cirka 50 miljoner euro i avfallsskatter. Förutom avfallsskatten tillkommer även en mervärdesomsättningsskatt. Hushållens avfallsavgifter består till en tredjedel av skatter. För varje avfallskilo betalar invånaren i samband med avfallsavgiften cirka 6 cent skatt, sammanlagt ungefär 18 euro per invånare och år. År 2009 producerade varje finländare cirka 500 kilo avfall varav hälften var deponiavfall som beskattas. Det är enbart kommunernas deponier som beskattats samtidigt som de privata deponierna skattefritt kunnat deponera liknande avfall. Denna orättvisa beskattning korrigeras i den nya avfallskattelagen. Avfallsskatten höjs år 2011 och denna höjning medför även en höjning av Rosk n Rolls avgifter. Under 39 sommardagar övervakade soppolisen ekopunkterna och sopterminalerna. Under dessa dagar registrerades 530 användare som fick med sig både information och vägledning. Enligt soppolisens undersökning besöker majoriteten av användarna ekopunkterna och sopterminalerna ett par gånger per månad. Både ekopunkterna och sopterminalerna är till enbart för avfall från hushållen, det är en orsak till att soppolisen anser det som bekymrande att även större butiker, byggföretag och restauranger Roskis som web- eller traditionell tidning? Ge din åsikt och delta i utlottningen Mitt första besök vid ett lopptorg gjorde jag för tio år sen och minns detta besök mer än väl eftersom jag hittade en superfin väska som jag använder än idag, säger använder dessa mottagningsplatser. Avfallsombudet tog emot sammanlagt 190 fall som väckt soppolisens misstankar om ett missbruk av mottagningsplatserna. Vissa av de misstänkta fick en utredningsbegäran hemskickad och ett tiotal av dessa fick en missbruksavgift efter att utredningarna behandlats av avfallsombudet. Den vanligaste orsaken till en utskickad missbruksavgift var att kunden hämtat blandavfall till en sopterminal som man inte haft rätt att använda. Allén skrev ner allt det han under sommaren såg och hörde i Soppolisens blog på Rosk n Rolls webbplats. Förutom sina egna iakttagelser antecknade han även den respons han tog emot av kunderna. Den respons man fick används för att utveckla nätverket av ekopunkter och sopterminaler. Soppolisen kommer möjligtvis att patrullera även under kommande somrar. Soppolisen kan även utföra förfrågningar som hjälper oss att utveckla vår verksamhet, säger Rosk n Rolls servicechef Marko Printz. Karin Lindroos som skrivit boken Loppisfynd. Karin Lindroos, självutnämnd lopptorgsspecialist anser att hon är en materialist. Hon gillar att köpa kläder och accessoarer. Vid lopptorgen kan även en materialist konsumera ekologiskt och blir man inte alltför förtjust i allt det som finns till salu, fylls inte heller skåp och knutar av prylar. På ett lopptorg kan man skaffa, men även sälja skatter det kan man kalla återvinning. Karin Lindroos som är Webbtips Testa vilken typ av konsument du är (på finska) (på finska) Kolla var de närmaste ekopunkterna finns (på finska) Vill du veta hur avfallshanteringen ordnas i kommunen där ni har stugan? Mindre avfall med en e-faktura Nu kan du få din avfallsfaktura och ekoavgift av Rosk n Roll som en e-faktura direkt till din nätbank. E-fakturan som utvecklats av bankerna ger kunden möjligheten till en trygg mottagning och betalning av fakturor. E-fakturan producerar inget avfall. Gör så här: 1. Gör ett avtal gällande e-faktureringen i din egen nätbank. 2. Välj Rosk n Roll Oy Ab i förteckningen över fakturerare i din nätbank. 3. Skriv in referensnumret från Rosk n Rolls faktura i fältet för fakturerarens identifieringsuppgifter. 4. Rosk n Roll får ett meddelande gällande ibruktagandet av e-fakturan. 5. I fortsättningen skickar Rosk n Roll fakturorna till e-fakturaadressen i din nätbank och därmed uteblir pappersfakturorna. Om du har ett direktdebiteringsavtal med Rosk n Roll bör detta avtal först upphävas. Då du får e-fakturan av Rosk n Roll, öppna även bilagorna eftersom de ofta innehåller aktuella meddelanden. Värför använda e-faktura? kunden behöver inte skriva in uppgifterna på fakturan ett snabbt sätt att betala fakturor: godkänn fakturan genom ett tryck fakturorna arkiveras i din nätbank ta emot och betala fakturan var och när som helst fakturan debiteras inte från ditt konto utan ditt godkännande du kan välja en automatisk betalning av fakturan du kan spara fakturan på din egen dator eller ta kopior av fakturan om du så önskar kan du få ett meddelande om en ny faktura på din nätbank En handbok för jakten på lopptorgsskatter hemma från Karis jobbar som freelancer med mode och mat. Hon skriver, designar och fotograferar artiklar för tidningar och webben. Dessutom skriver hon tillsammans med sin man en matblog på Hufvudstadsbladets webbtidning. De senaste sex åren har hon varit bosatt i Helsingfors. Jag går aldrig på lopptorg i Helsingfors säger hon lite överraskande. Och motiverar detta med att priserna på lopptorgen i Helsingfors är fullkomligt oskäliga. Enligt henne finns de bästa lopptorgen i mindre städer. Själv besöker hon ofta lopptorgen i Karis, Ekenäs och Salo. Boken Loppisfynd Ideér & inspiration berättar om skattjakter och lopptorgsfynd. I Iisalmi och Imatra, svarar Karin Lindroos på frågan var man hittar landets bästa lopptorg. Ge ditt eget lopptorgstips på webbplatsen och vinn Karin Lindroos nyss utkomna bok

5 1/ Ät tallriken tom! Varje finländare slänger årligen bort mellan kilo ätbar mat. Ur ekonomiskt Att minska uppkomsten av avfall, även bioavfall, hör till våra skyldigheter. Mindre komposterbart blir det då tallriken äts tom. För bioavfallet är en kompostering på den egna gården den bästa behandlingen. Beställ guider och anvisningar för bl.a. kompostering och byggandet av en kompostor via Rosk n Rolls rådgivning. Minska mängden bioavfall med små åtgärder: planera veckans meny på förnand skriv alltid en köplista köp bara de produkter du behöver köp en mindre mängd råvaror som lätt förskäms följ med bäst före datumet på dina livsmedelsprodukter laga inte mera mat än det behövs tag endast den mängd mat på tallriken som du vet att du orkar äta njut av maten och ät tallriken tom Återvinning är årets tema i Vanjärvi skola i Vichtis. Temat återspeglas i all verksamhet från skolans och förskolans undervisning till byalagets fritidsverksamheter. Som ett konkret exempel har varje klass fått ett kärl för returpapper. Då barnen tvättar händerna påminner jag dem om att en pappershandduk räcker, man behöver inte en hel bunt med papper anger barnträdgårdsläraren Maria Meriläinen som en av de praktiska åtgärderna. Klassläraren Liisa Hjelt-Silén berättar att eleverna i skolan själv började diskutera om återvinning och miljövänlighet. Eleverna kan vara mycket duktiga på sortering och de kräver ofta detsamma av andra. Eleverna i Vanjärvi skola odlar grönsaker i ett eget grönsaksland. Av skörden får hela byn njuta av då man firar skördefest på hösten. Nästa sommar kan det perspektiv uppgår svinnet från hela livsmedelskedjan till uppemot två miljoner euro per år. Det finns således skäl att nu t.ex. då vi firar Europa minskar avfallet veckan den , fundera på de mängder bioavfall vi producerar. Finlands avfallsverksförening är med i projektet Foodspill som drivs av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi. Syftet med detta projekt som startade under början av år 2010, är att ta reda på hur stort matsvinnet är, vad som orsakar svinnet, eventuella miljökonsekvenser samt vad man kan göra för att minska på svinnet. Projektchefen, äldre forskaren Juha-Matti Katajajuuri från MTT, uppskattar att ett mindre svinn även minskade behovet för matproduktion som i sin tur skulle resultera i mindre utsläpp från förbrukad mat. År 2007 undersökte SAD (nuvarande Helsingforsregionens miljötjänster, HRM) hur mycket ätbara livsmedel barnfamiljer i huvudstadsregionen slänger bort. Enligt YTV:s undersökning slängs det mest grönsaker, kötträtter, gröt, bröd och potatis i kärlet för bioavfall. Undersökningen Cirkulera! delar ut avfallsinformation för byggarna Har du ett bra recept för en rätt som gjorts av matrester som du annars hade slängt? Skicka receptet till adressen Rosk n Roll, Receptdragning, Munkabacken 51, Lojo, eller Alla som skickat sitt recept deltar i utlottningen av ett upplevelsepresentkort värt 25 euro. De bästa recepten publiceras på webbplatsen bekräftar även att bioavfallsmängderna skulle minska med 14 % om alla åt sin tallrik tom. Eftersom maten står för nästan en tredjedel av hushållens miljöbelastning, är en minskning av svinnet både en viktig och rätt så lätt miljögärning för konsumenten. Då bioavfall hamnar på deponin bildas det metan som är en klimatvärmande växthusgas. I Västnyland samlas bioavfallet in separat från fastigheter med Vanjärvi skola prövade på den förnyade Sopstigen Avfallsrådgivarna Thomas Söderström och Linda Wendén (till vänster) samlar in respons gällande sopstigen av eleverna från Vanjärvi skola. Uppgifterna vid sopstigen erbjuder en funderare för såväl barn som vuxna. egna bioavfallet som donerad kompostor, man komposterat i en användas för att ge näring åt grönsakslandet. Ett besök hos Rosk n Roll, och närmare sagt Munka avfallscentral som ligger i Lojo, ingick i årets tema. Både förskolelever och 1-6 klassister vandrade i små grupper och löste uppgifterna på sopstigen. Till slut avnjöt eleverna sin matsäck vid Rosk n Rolls vindskydd. Gruppen på 48 personer från Vanjärvi skola är en av de 20 grupper som i år besökt Munka avfallscentral. Rosk n mer än 5 bostäder. Bioavfallet behandlas sedan genom rötning. Även den separata insamlingen åstadkommer utsläpp av växthusgaser. Enligt en livscykelanalys som Rosk n Roll låtit utföra är energiutvinningen ett bra alternativ för behandling av bioavfall år 2014 då avfallskraftverket i Vanda står färdigbyggt. En mer omfattande insamling av bioavfall för inte med sig några fördelar med tanke på miljön. Rolls rådgivare har under årets lopp fungerat som värd för uppemot 400 gäster. Avfallsrådgivningen, som finansieras med ekoavgiften, är en lagenlig uppgift som sköts av det kommunala avfallshanteringsbolaget. På beställning besöker avfallsrådgivaren daghem, skolor eller företag och berättar om avfallshanteringen. Rosk'n Rolls rådgivning Västnyländska fastighetsägare och små rivningsföretag har fått en ny Guide för husrivning. När byggnaderna blir gamla, kan det vara dags för en grundreparation eller t.o.m. en rivning av byggnaden. Vid dylika arbeten uppkommer det ofta stora mängder diverse avfall och gamla byggnadsdelar som blivit onödiga. Miljövänliga arbetsmetoder och en väl planerad och utförd avfallshantering sparar fastighetsägarens pen-gar och gör det möjligt att återanvända byggmaterial och -delar. Guiden har gjorts i samband med byggavfallsprojektet Cirkulera! vars syfte är att främja en saklig hantering och återanvändning av sådant avfall som uppkommer vid bygg- och rivningsarbeten. Cirkulera! är de fyra västnyländska kommunernas, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö, avfallsbolagen Rosk n Rolls och Lassila & Tikanojas samt Yrkeshögskolan Novias gemensamma informationsprojekt. Projektet pågår under åren Syftet är att med hjälp av evenemang som ordnas och samarbete samt information som publiceras inom ramen för projektet lära byggarna att hantera byggavfallet på ett korrekt sätt - och vilken nytta detta för med sig. Inom ramen för projekt Cirkulera! publicerar man informationsmaterial och ordnar seminarier som är avgiftsfria och öppna för alla intresserade. Nästa seminarium ordnas den Projekt Cirkulera har alltså nu producerat sin första guide, Guide för husrivning som är riktad till fastighetsägare och småföretagare i rivningsbranschen. Guiden ger råd om val av entreprenörer, hur man ansöker om lov och så innehåller den förstås information om olika avfallsslag och återvinningsmöjligheter. Guiden innehåller också ekonomisk information gällande sorteringen av avfall. Kalkylerna bekräftar att det lönar sig att arrangera avfallshanteringen på ett korrekt sätt. Eftersom avfallsmaterial ofta uppkommer i stora mängder är det med tanke på miljö- och ekonomi lönsamt att satsa både på sorteringen samt på yrkeskickliga rivningsentreprenörer. Grundrenoverare kan också hitta nyttig information från husrivningsguiden. Guiden erbjuder information om gamla byggnadsdelar och återvinning samt om farliga ämnen och identifieringen av dessa. Guiden finns även i elektronisk form på kommunernas och Rosk n Rolls webbsidor. Mera information om projekt Cirkulera!: web.novia.fi/cirkulera.

6 6 1/2010 Ota talteen! Lajittelu sujuvaksi - Återvinn smidigt Biojäte Ruuantähteet, hedelmien ja vihannesten kuoret, kalanperkeet, kahvin- ja teenporot, talouspaperi, pilaantuneet elintarvikkeet kompostoriin tai biojäteastiaan (maksullinen) Bioavfall Matrester, frukt- och grönsaksskal, fiskrens, kaffe- och tesump, hushållspapper, förskämda livsmedel kompostorn eller bioavfallskärlet (avgiftsbelagd) Rosk n Roll palveluksessasi Hangon jäteasema Suursuo, puh Jäteasemaa hoitaa Sabina Poutiainen Ky talvella : ma, ti, ke 10-17, la suljettu kesällä : ma, ti, ke 10-17, la 9-12 Inkoon jäteasema (Arokotka) Inkoon Rannikkotie 1393, puh Jäteasemaa hoitaa Ralf Nyman Öb ti, to 13-18, la 9-12 Karjaan jäteasema Furusvedintie, puh Jäteasemaa hoitaa Ralf Nyman Öb ma, ke, pe 13-18, la 9-12 Karjalohjan jäteasema Sammatintie 330, puh Jäteasemaa hoitaa Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy talvella : la 9-12 kesällä : ke 16-18, la 9-12 Karkkilan jäteasema, Pitkälä Puhdistamontie, puh Jäteasemaa hoitaa Eino Helenius Ky talvella : ma, ke 15-18, la 9-12 kesällä : ma, ke 15-19, la 9-12 Munkkaan jätekeskus, Lohja Munkkaanmäki 51, puh Jäteasemaa hoitaa Rosk n Roll Oy Ab ma 7-19, ti-pe 7-18, la 9-12 Pusulan jäteasema Murrontie 17, puh Jäteasemaa hoitaa Jukka Juvankoski ky ti, to 16-19, la 9-12 Tammisaaren jäteasema, Horsbäck Insinöörintie 6, puh Jäteasemaa hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj talvella : ma, ke 11-18, ti, to, pe 11-16, la suljettu kesällä : ma, ke 11-18, ti, to, pe 11-16, la 9-12 Vihdin jäteasema, Koivissilta Kumpunotkolantie, puh Jäteasemaa hoitaa Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy ti, ke, pe 12-18, la 9-12 Laskutus , laskutiedustelut Rosk n Rollin maksumuistutuspalvelu on ulkoistettu Lindorff Oy:lle. Haravointijäte Puiden ja pensaiden lehdet, kasvimaan ja kukkapenkkien perkuujätteet kompostoriin tai jäteasemalle (maksuton, jos ei sisällä risuja ja oksia) Keräyskartonki Puhdas, kuiva pahvi ja kartonki kuten maito- ja mehupurkit, muro-, keksi- ja munapakkaukset, jauhopussit, sixpackit, wc- ja talouspapereiden hylsyt, pahvilaatikot tietyt ekopisteet ja jäteasemat (maksuton) katso Keräyspaperi Sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset ja kirjekuoret (myös ikkunalliset), kirjoitus-, monistus-, uusio- ja värjätty paperi paperinkeräysastiaan (maksuton) katso Kyllästetty puu Vihreä tai ruskea kyllästetty puu esim. puutarhakalusteet, laiturit ja aidantolpat. Poista suuret metalliset ym. osat. vastaanottopaikat, katso (< 1 m 3 erä on maksuton) Käsitelty puu, puulevyt Maalatut, lakatut ja liimatut laudat ja levyt kuten kova- ja lastulevyt, vanerit, filmivanerit, melamiini- ja tuulensuojalevyt, laminaattilevyt, puiset huonekalut, haltex-levyt Käsittelemätön puu Raakalauta, kuormalavat polta tuli pesässä tai jäteasemalle (maksuton) (ei saa sisältää muovia) Metalli Alumiinifoliot ja -vuoat, säilyketölkit, kattilat, tyhjät, kuivat maalipurkit ym. ekopisteeseen, jäteasemalle (maksuton) Polkupyörät, kottikärryt, kiukaat jäteasemalle (maksuton) Rosk n Rollin palvelunumerot arkisin klo Kuljetus jätteenkuljetukset, eko- ja jätepisteet, biojätteen keräys jätehuoltoon liittyminen, sen lopetus tai lyhytaikainen keskeytys jäteastian tyhjennysvälin tai tyypin muutos jäteastian vuokraus Neuvonta lajitteluohjeet kompostointineuvonta jätteiden vastaanottopalvelut maksuttomien neuvontatilaisuuksien ja oppaiden tilaus Krattningsavfall Löv från träd och buskar, rensavfall från trädgårdsland och blomrabatter kompostorn eller sopstationen (tas emot avgiftsfritt om det inte innehåller ris och kvistar) Returkartong Ren och torr papp och kartong såsom mjölkoch saftburkar, fling- och kexpaket, äggkartonger mjölpåsar och omslag från sixpackar, hushålls- och WC-pappershylsor, papplådor vissa ekopunkter (avgiftsfri) se Returpapper Dags- och veckotidningar, reklamblad och kuvert (även med fönster), skriv-, kopierings- och färgat papper samt återvunnet papper insamlingskärl för papper (avgiftsfri) se Kyllästetty puu Vihreä tai ruskea kyllästetty puu esim. puutarhakalusteet, laiturit ja aidantolpat. Poista suuret metalliset ym. osat. vastaanottopaikat, katso (< 1 m 3 erä on maksuton) Behandlat trä, träskivor Målade, lackade och limmade bräder samt skivor: kovalevy -skivor, spånskiva, faner, filmfaner, melamin- och vindskyddsskivor, laminatskivor, trämöbler, haltexskivor Obehandlat trä Omålade bräder, lastpallar bränn i en eldstad eller till sopstationen (avgiftsfri) (får inte innehålla plast) Metall Aluminiumfolie och -former, konservburkar, kastruller, tomma, torra och öppna målburkar till ekopunkten, sopstationen (avgiftsfri) Cyklar, skottkärror, bastuugnar till sopstationen (avgiftsfri) Vaarallisten ongelmajätteiden vastaanottopaikat Vastaanottopaikat on tarkoitettu kotitalouksien pienille määrille vaarallisia jätteitä. Kaikki jäteasemat vastaanottavat vaarallisia ongelmajätteitä. Jos ongelmajätteesi ovat Hanko/Hangö TB-huolto, Asematori 1/ Stationstorget 1 Inkoo/Ingå Inkoon kirkonkylän pienvenesatama/ Ingå kyrkby småbåtshamn (avain Delta cafésta/ nyckeln från Delta café) Rantatie/ Strandvägen Karjalohja/Karislojo Neste-huoltamo, Keskustie 57 peräisin yrityksestä tai niitä on paljon, vie ne jäteasemalle. Pyydä ongelmajätekaapin tai -kontin avain henkilökunnalta, vaarallisia ongelmajätteitä ei saa koskaan jättää taivasalle! Karkkila/Högfors Shell Karkkila, Porintie 875 Lohja/Lojo Shell Virkkala, Virkkalantie 5 Shell Virkby, Virkbyvägen 5 Shell Mäntynummi, Mäntynummentie 46 Shell Tallbacka, Tallbackavägen 46 S-Market Sammatti, Lönnrotintie 12/ Lönnrotsvägen 12

7 1/ Lajittelu sujuvaksi - Återvinn smidigt Vaarallinen jäte Jäteöljyt, akut, loisteputket, energiansäästölamput, maalit, liimat, lakat vastaanottopisteeseen, jäteasemalle tai Joonas-autoon (kotitaloudet, maksuton). jäteasemalle (yritykset, maksullinen) Paristot niitä myyviin liikkeisiin Pakkauslasi Lasipullot ja -tölkit ekopisteeseen (maksuton) (poista korkit ja kannet, etiketit saavat jäädä). Pantilliset palautuspullot (maksuton) kauppaan tai Alkoon. Rakennusjäte Villat, purut, kaakelit, kipsilevyt, rakennusmuovit ja -paperit, muoviputket, styroksi, eristeet, tapetit, muovimatot, haltex-levyt, pinkopahvit, posliiniset WC-istuimet jne. Renkaat vastaanottopisteisiin, katso (vanteettomat maksutta) Risut ja oksat Puiden oksat, marja- ja koristepensaiden oksat, pensasaitojen ja puuvartisten perennojen leikkuutähteet, orapihlajat ja ruusut haketa itse tai vie jäteasemalle (maksuton jos ei sisällä haravointijätettä) Sekajäte Muovit, styroksi, likainen paperi ja pahvi, tuhka (jäähdytetty ja tiivis pakkaus), vaipat, hehkulamput, sulakkeet jne. kodin jäteastiaan (maksullinen) Huonekalut, ikkunalasit, peilit, patjat Sähkö- ja elektroniikka romu Kaikki kodin sähkölaitteet kuten jääkaapit, pakastimet, televisiot, tietokoneet, liedet ja pesukoneet, radiot, kahvinkeittimet vastaanottopisteisiin (maksuton) katso jäteasemalle (maksuton) Vaatteet Puhtaat ja ehjät vaatteet ja kengät UFF-laatikoihin, kirpputoreille (maksuton) katso tai Lumput (maksullinen) kodin roska-astiaan ja jäteasemalle Mottagningsplatser för farligt problemavfall Mottagningsplatserna är avsedda för små mängder farligt problemavfall från hushåll. Om problemavfallet kommer från företagsverksamhet eller om du har Rådgivning sorteringsanvisningar komposteringsrådgivning uppgifter om mottagning av avfall beställning av avgiftsfria rådgivningstillfällen och broschyrer Nummi-Pusula/Nummis-Pusula Esso Saukkola, Valtatie 1/ Sammatintie Rasepori/ Raseborg Tammisaari ABC Ekenäs, Rautatienkatu 3/ Järnvägsgatan 3 Neste Österby, Tenholantie 2/kantatie 25; Tenalavägen 2/riksväg 25 Skåldö fiskebod, Sommarö stora mängder, använd då sopstationernas service. Kom ihåg att be om nyckeln av personalen, farligt problemavfall får aldrig lämnas under bar himmel! Siuntio/Sjundeå Teboil Vesterby Lappersintie 48/ Lappersvägen 48 ABC Pikkala, Kantatie 51/Stamväg 51 Vihti/Vichtis Neste Siippoo, Vanha Porintie 1371 ABC Nummela, Asematie 2 Farligt avfall Spilloljor, ackumulatorer, lysrör, energisparlampor, målfärger, lim och lack till mottagningsplatsen, sopstationen eller problemavfallsbilen Jonas (hushåll, avgiftsfri) till sopstationen (företag, avgiftsbelagd) Batterier samlas in där de säljs Förpackningsglas Glasflaskor och burkar. till ekopunkten (avgiftsfri) (ta bort korkarna och locken, etiketterna får bli kvar). Pantförsedda flaskor till butiken eller Alko (avgiftsfri) Byggnadsavfall Isoleringsull, sågspån, kakel, gipsskivor, byggnadsplast, plaströr, styrox, isoleringmaterial, tapeter, plastmattor, haltexskivor, spännpapp, WC-stolar osv. Bildäck mottagningsplatser, (däck utan fälgar avgiftsfritt ) se Ris och kvistar Kvistar från träd, bär- och prydnadsbuskar. Klipprester från häckar och från perenner, hagtorn och rosor flisa själv eller för till sopstationen (avgiftsfri, om det inte innehåller krattningsavfall) Blandavfall Plast, styrox, smutsigt papper och papp, aska (kall och tätt packad), blöjor, glödlampor, säkringar, lump o.s.v. lägg i hemmets sopkärl (avgiftsbelagd) Möbler, fönsterglas, speglar, madrasser Elektronikskrot Alla hemmets elapparater såsom kylskåp, frysar, televisioner, datorer, spisar och tvättmaskiner, radioapparater, kaffekokare mottagningspunkter, (avgiftsfri) se till sopstationen (avgiftsfri) Kläder Rena och hela kläder och skor (avgiftsfri) UFF:s insamlingslådor och loppmarknader, se eller Lump (avgiftsbelagd) hemmets sopkärl och sopstationen Rosk n Rolls servicenummer vardagar kl Transport soptransport, ekopunkter, sopterminaler och insamling av bioavfall anslutning till avfallshanteringen, avslutning av avfallshanteringen, uppsägning och avbrott i tömningarna ändring av tömningsintervall eller kärlstorlek uthyrning av sopkärl Ta tillvara! Rosk n Roll till din tjänst Ekenäs sopstation, Horsbäck Ingenjörsvägen, tfn Sopstationen sköts av Lassila & Tikanoja Oyj på vintern : mån, ons 11-18, tis, tors, fre 11-16, lör stängt på sommaren : mån, ons, 11-18, tis, tor, fre 11-16, lör 9-12 Hangö sopstation Stormossen, tfn Sopstationen sköts av Sabina Poutiainen Kb på vintern : mån, tis, ons 10-17, lör stängt på sommaren : mån, tis, ons 10-17, lör 9-12 Högfors sopstation, Pitkälä Puhdistamontie, tfn Sopstationen sköts av Eino Helenius Ky på vintern : mån, ons 15-18, lör 9-12 på sommaren : mån, ons 15-19, lör 9-12 Ingå sopstation, Stäppörnen Ingå kustvägen 1393, tfn Sopstationen sköts av Ralf Nyman Öb tis, tors 13-18, lör 9-12 Karis sopstation Furusvedsvägen, tfn Sopstationen sköts av Ralf Nyman Öb mån, ons, fre 13-18, lör 9-12 Karislojo sopstation Sammatintie 330, tfn Sopstationen sköts av Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy på vintern : lör 9-12 på sommaren : ons 16-18, lör 9-12 Munka avfallscentral, Lojo Munkabacken 51, tfn Sopstationen sköts av Rosk n Roll Oy Ab mån 7-19, tis-fre 7-18, lör 9-12 Pusula sopstation Murrontie 17, tfn Sopstationen sköts av Jukka Juvankoski Ky tis, tors 16-19, lör 9-12 Vichtis sopstation, Koivissilta Kumpunotkolantie, tfn Sopstationen sköts av Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy tis, ons, fre 12-18, lör 9-12 Fakturering , förfrågningar om fakturor Indrivningen av avfallsavgifter sköts av Lindorff Oy.

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

ROSKIS HEMMETS AVFALLSGUIDE ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ TILLVARA!

ROSKIS HEMMETS AVFALLSGUIDE ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ TILLVARA! LUETKO SUOMEKSI? KÄÄNNÄ! IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Länsi-Uudellamaalla. Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll i västra Nyland. TILLVARA! UPPSLAGET TA MITT-

Läs mer

Plastbaserat avfall och textilier

Plastbaserat avfall och textilier ENERGIAJÄTTEET = ENERGIAVFALL Jätetynnyrin teksti ENERGIAJÄTE = ENERGIAVFALL Plastbaserat avfall och textilier - Plastförpackningar från livsmedel, t.ex. burkar, påsar, askar, omslag och underlag - Plastprodukter

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) 19 Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av återanvändning i Helsingfors HEL 2015-001175 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

PROTOKOLL mötesdatum

PROTOKOLL mötesdatum Tid och plats: 23.11.2010 kl. 17.31-18.20, Munkabacken 51, Lojo På plats Ronny Avellan ordf. Merja Laaksonen, medlem Eino Hellstén, medlem Sakari Kaskenpalo, ersättare Raseborg Sjundeå Högfors Ingå Hanna

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Guide för husrivning. i Västnyland

Guide för husrivning. i Västnyland Guide för husrivning i Västnyland Då det blir tid att riva det gamla Den här guiden är avsedd för Dig som står i beråd att riva en gammal byggnad i Västnyland. För den byggnad som ska rivas ska det göras

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER

AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER AVFALLSHANTERINGS- BESTÄMMELSER Dessa avfallshanteringsbestämmelser har givits med stöd av avfallslagen 17. Bestämmelserna har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 28.2.2007, 5. Avfallshanteringsbestämmelserna

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Bostäder med en person inskriven 20,00 24,80 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00 47,12 Rad- och

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy Miljöinsatser vid returautomaten Suomen Palautuspakkaus Oy Återvinningen sparar miljön och energi Därför betalas det i Finland pant på nästan alla dryckesförpackningar. Den betalda panten får du tillbaka

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

Sorterings- guide Lemlands kommun

Sorterings- guide Lemlands kommun SAMHÄLLSINFORMATION Sorterings- guide Lemlands kommun Här får du tips om hur du skall källsortera innan du går till Din återvinningsstation. Tänk dig för när du ska slänga avfallet. Det som hamnar i soporna

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 1 SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 FÖRSLAG TILL ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I HUVUDSTADSREGIONEN OCH KYRKSLÄTT HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL De allmänna föreskrifterna

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Allmänt om källsortering

Allmänt om källsortering Allmänt om källsortering Några saker kan vara bra att tänka på när du sorterar: Sortera förpackningen utifrån det material den består mest av. Ett exempel: en juicepaket med aluminiumfilm på insidan sorteras

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Utkast 15.9.2016 AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2017 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Taxan har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2016 0 Innehåll Inledning...

Läs mer

EKOAVGIFTER 01.05.2013

EKOAVGIFTER 01.05.2013 EKOAVGIFTER Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt Välkommen, här får Du kretsloppsinformation Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

DAGBOK FÖR MATSVINN SAKER ATT TÄNKA PÅ NÄR DU FYLLER I DAGBOKEN

DAGBOK FÖR MATSVINN SAKER ATT TÄNKA PÅ NÄR DU FYLLER I DAGBOKEN DAGBOK FÖR MATSVINN Varje dag slängs stora mängder mat, anledningarna är nästan lika många som tillfällen det slängs. För att få bättre koll på vad som slängs i ditt hem har vi skapat den här lilla dagboken

Läs mer

ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013

ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013 ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013 SORTERINGEN AV HEMMETS AVFALL Hör HeMMA i FASTigHeTenS AvFAllSkärl eller FörS Till ÅTervinningSpunkTen METALL sköljda konserv- och metallburkar aluminiumformar och

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2017 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Taxan har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 15.12.2016 26 Innehåll Inledning... 1 1 Definitioner...

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den AVFALLSAVGIFTSTAXA 2014 1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den 19.12.2008. Avfallsavgifterna debiteras samtidigt som

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen!

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Dina matrester blir biogas och biogödsel Av alla sopor du slänger är nästan hälften matrester, det kan vara till exempel potatisskal, fiskben eller kaffesump.

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser.

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd i Tekniska nämnden 2012-12-18 Sida 1 av 7 RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Inledning Finströms kommun har per 1.1.2013 lämnat kommunalförbundet

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

AVFALLSPOLITIK i vår familj. Ta tillvara insamlingsbilarnas. -båtens tidtabeller. Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 2009

AVFALLSPOLITIK i vår familj. Ta tillvara insamlingsbilarnas. -båtens tidtabeller. Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 2009 Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 2009 Ta tillvara insamlingsbilarnas och -båtens tidtabeller AVFALLSPOLITIK i vår familj Funktionella och

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer