sid. 9 Skattebjörnen tar en tredjedel av soppåsens pris sid. 8 Mindre avfall från köket sid.8 Avfallsrådgivarna till er tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sid. 9 Skattebjörnen tar en tredjedel av soppåsens pris sid. 8 Mindre avfall från köket sid.8 Avfallsrådgivarna till er tjänst"

Transkript

1 Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll. Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2010 sid. 9 Skattebjörnen tar en tredjedel av soppåsens pris sid. 8 Mindre avfall från köket sid.8 Avfallsrådgivarna till er tjänst s.5 Projekt Cirkulera! gjorde en guide för husrivning Även Helsingfors scarfen får ett nytt liv vid Globe Hope sid. 6-7 Spara mittuppslaget Information om avfallshanteringen i Västnyland Jos haluat lukea lehden suomeksi, käännä ympäri!

2 2 1/2010 Vanda avfallskraftverks tidtabell håller Rosk n Roll och alla dess delägarkommuner är med om att leverera avfall till det kommande avfallskraftverket i Vanda. Verket byggs i Långmossebergen invid korsningen mellan ring III och Borgåleden. Kraftverket fick miljötillstånd i slutet av år 2009, men det har överklagats. Tillståndet gav dock rätt att påbörja verksamheten oberoende av besvärsprocessen. Vanda Energi har låtit förstå att byggnadsarbetena påbörjas under år Detta betyder att verket vore färdigt år 2014, helt enligt den ursprungliga tidtabellen. Vanda Energi har påbörjat en ny miljökonsekvensbedömning (MKB), eftersom man vill att kraftverket också kan ta emot små mängder problemavfall såsom impregnerat trä och avfall som uppstår i samband med oljeolyckor. Dessutom vill man säkerställa att t.ex. slaktade fåglar i samband Avfallsnämnden, vad är det? Västra Nylands avfallsnämnd är en gemensam nämnd för sju kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Nummis-Pusula, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna. Nämnden gör upp avfallshanteringsbestämmelser, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och med fågelinfluensa kan tas emot. MKB behövs eftersom dessa avfall inte fanns med i den MKB som HRM gjorde i sinom tid och MKB är en förutsättning för miljötillstånd. Rosk n Roll kommer att Avfallsnämnden tipsar Avfallsombud Hanna Huttunen under år 2011 precisera de allmänna planer som gjorts gällande avfallstransporter till Vanda samt förbehandling på Munka av vissa avfallsslag. Visavi tranporterna torde man komma till en lösning där det blandavfall avfallshanteringsbestämmelserna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsnämnden övervakar att dess beslut följs och avfallshanteringen fungerar. Avfallsombudet fungerar som Västra Nylands avfallsnämnds kontaktperson och tjänsteman. Avfallsombudets kontor ligger i Lojo i kontorsutrymmena på Munka avfallscentral. Kontakta avfallsombudet då du vill: ha ett tillfälligt avbrott i tömningarna av sopkärlet (www.roskaraati. fi) grunda / upplösa en avfallssam- manslutning (www.roskaraati.fi) göra en anmärkning gällande avgifterna eller Västra Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, Lojo) Roskrådet på webben Västra Nylands avfallsnämnds har sin webbplats på adressen Här hittar man bl.a. färska mötesdokument, avfallshanteringsbestämmelser samt en ikraftvarande avfallstaxa. På Roskrådets webbplats kan man som samlas in med packande bilar körs som sådant till Vanda. En del av detta avfall kommer troligtvis att omlastas på Munka avfallscentral i stora container och en del närmast huvudstadsregionen kunde eventuellt köras direkt med packande bilar till Vanda. Avfall från handel, industri och byggnadsverksamhet torde dock kräva sortering på Munka. Denna skulle grovt sagt omfatta sortering i tre: avfall till materialåtervinning, avfall till energiåtervinning i Vanda samt avfall som måste deponeras på soptipp. Problemavfall plockas förstås bort. En verksamhetsmodell i enlighet med vår strategi och mission närmar sig alltså. Den påverkar i detta skede våra hushåll mycket lite, men för oss på Rosk n Rolls kontor är den nya tiden redan starkt närvarande. Stig Lönnqvist, verkställande direktör även göra ett tillfälligt avbrott i tömningen av sitt sopkärl samt grunda / uppdatera en avfallssammanslutning genom att fylla i en elektronisk blankett. Hushåll som producerar små mängder avfall Västra Nylands avfallsnämnd beslöt den , att hushåll med 1-2 personer som producerar små mängder avfall, kan ansöka om en längre tömningsintervall för sitt sopkärl än de som anges i avfallshanteringsbestämmelserna. Tömningsintervallen kan som längst vara 6-8 veckor och den beviljas för en tidsperiod på två år. Beslutet gäller inte fritidsbostäder. Förutsättningarna för att en längre tömningsintervall skall kunna beviljas är att fastigheten har en värmeisolerad kompostor, allt återvinningsbart avfall förs till en ekopunkt, sopkärlets volym är högst 240 liter, högst 60 liter blandavfall produceras per månad och inget avfall bränns. Vid tätorter kan en förlängd tömningsintervall endast beviljas under vintertid ( ) och i sådana fall att detta inte medför några olägenheter för grannar eller miljön. Västra Nylands avfallsnämnd tar emot skriftliga ansökningar gällande förlängda tömningsintervaller. Grunda en avfallssammanslutning Ett av de tre alternativ som fastigheten har för att ordna sin avfallshantering är att grunda eller ansluta sig till en avfallssammanslutning. Närbelägna fastigheter och olika samfund kan grunda en sammanslutning och använda ett gemensamt sopkärl genom ett ömsesidigt avtal. Ofta är detta alternativ både behändigt och förmånligt. Den nya guiden, Grunda en avfallssammanslutning finns att läsa på Rosk n Rolls webbplats fi/pa_svenska/servicetjanster/radgivning/guider_och_broschyrer/ Uppgifter gällande avfallssammanslutningar meddelas på webbplatsen i Lojo och Karislojo meddelas dessa uppgifter till myndigheten som ansvarar för avfallshanteringen. Kompostera och förläng Den som komposterar sitt bioavfall på den egna tomten kan ansöka om en förlängd tömningsintervall för sitt sopkärl. För att en fyra veckors tömningsintervall skall kunna beviljas bör fastigheten använda en värmeisolerad och skadedjurstät kompostor. I Lojo och Karislojo skall en anmälan gällande kompostering göras till den myndighet som ansvarar för avfallshanteringen. I de övriga kommunerna på Rosk n Rolls område görs denna anmälan till avfallsombudet per e-post eller per telefon Utgivare: Rosk n Roll Oy Ab, Mukabacken 51, Lojo t , och Västra Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, Lojo, t Redaktion: Stig Lönnqvist, Hanna Huttunen, Kaisa Mäkelä, Linda Wendén, Thomas Söderström Ombrytning: Kaisa Mäkelä Fotografier: Rosk n Roll Oy Ab:s bildarkiv, om inte annat nämnts. Rolle-täckningar: Tuija Tamminen Tryckeri: Suomen lehtiyhtymä Oy, 2010

3 1/ Avfall borde betraktas som material Globe Hope förlänger materialets väg till soptippen Enligt lagen är det fråga om stöld då en pryl eller sak tas (dyks) från ett sopkärl eller ett avfallsflak eftersom avfallsinnehavaren äger sitt avfall. Samma gäller det avfall som hämtats till en sopstation, det är inte tillåtet att ta med sig prylar även om dessa kan verka vara hela och användningsdugliga. Det här är då sannerligen meningslöst utbrister Seija Lukkala som är verkställande direktör för företaget Globe Hope som tillverkar ekologiska designprodukter av återvunnet material. Det är lätt att förstå denna reaktion eftersom grundfilosofin för företaget som Lukkala grundat ligger i att betrakta bortslängt material som material för nya produkter, inte som avfall. Troligen kommer man i framtiden att gräma sig över att mängder både bra och användbart material förts till soptippen. Man bör inse att det finns möjligheter till business i återanvändningen av material påpekar Lukkala. Lukkala har dessutom lagt märke till att det råder en brist på råmaterial i branschen och tycker därför att flödet av material borde styras om så att materialen i stället för att hamna på soptippen kunde återanvändas. Enligt henne borde man med samhällets stöd trygga tillgången på avfallsmaterial och därtill samarbeta med industrin och de företag som samlar in avfall. Lukkala har sett små projekt med produktutvecklingen som utgångspunkt födas kring återvinningen av Globe Hopes filosofi har även tryckts på väggen i företagets utrymmen i Nummela. material, tyvärr har dock marknadsföring, tillgången på material och logistik helt glömts bort. Ett bra brand ger mer intresse för återvunnet material Seija Lukkala grundade Globe Hope år 2003 efter att hon i några år funderat på affärsidén. Det hela fick sin början i att hon tröttnade på allt slösande av material. Då man tillverkade produkter började processen alltid på nytt, materialen som redan fanns utnyttjades sällan eller aldrig. I synnerhet i modebusinessen fanns det många orsaker till att materialen blev outnyttjade. Jag bestämde mig för att detta var något man måste göra något åt. Mitt kunnande ger mig möjligheten att tillverka kvalitativa designprodukter av återvunnet material. Redan från början stod det klart för Lukkala att man inte klarar sig långt utan en bra image och ett bra brand. Nu har Globe Hope och de produkter man tillverkar fått status som ett bra brand. Denna stil har även tagits av flera andra företag eftersom värderingar och ideologi anses som viktiga. Därtill blir företagen hela tiden mer ansvarsfulla och mänskorna vill idag konsumera på ett etiskt och ekologiskt sätt. I början tillverkade företaget bara kläder men snabbt blev accessoarerna viktigare. Sedan kom kökstextiler och inredningsprodukter med i sortimentet. Nu tillverkar Globe Hope även skor och skapar kompletta inredningar för sina kunder. Seija Lukkala visar upp en kass som tillverkats av en banderoll. Det senaste draget var köpet av återvinningsdesignföretaget Secco Oy:s verksamhet. Genom Secco-produkterna hör nu även hårda material, såsom återvunna kretskort och tangenter från datorer, bildäck och lpskivor, till Globe Hopes sortiment. Smycken, plagg och inredningsprodukter som tillverkats av dessa material fortsätter som en del av Globe Hopes brand. En processbeskrivning över verksamheten kommer att vara följande stora steg. Processbeskrivningen gör det möjligt att i andra länder fungera enligt Globe Hope konseptet. Tillsvidare tillverkas Globe Hope produkterna i Finland och Estland men produkterna säljs på olika håll i Europa samt i Japan och Amerika. I framtiden kanske produkterna tillverkas närmare marknaderna och av lokala material. Det här skulle öka intresset för produkterna och underlätta logistiken. Största delen av Globe Hopes omsättning kommer från företagssamarbeten. Allt fler företag vill i dag som en del av imagen ha produkter som tillverkats av material som de tagit ur bruk eller som blivit över vid egna processer. I synnerhet de företag som gör miljömedvetna val vill att valen skall synas utåt. Mer och mer kontaktar företagen Globe Hope direkt. Sedan funderar man tillsammans på vad man kunde tillverka av t.ex. reklambanderoller, arbetskläder eller andra textiler som ligger och skräpar i förråden. Med ett dylikt samarbete föds även nya ideér och produkter. Ta till exempel de här reklambanderollerna, vi kanske tillverkar företagsgåvor, pärmar till serviceböcker eller kassar av dem säger Lukkala och visar upp reklambanderoller som det står Toyota på. Behoven skall styra konsumtionen, inte behagen Seija Lukkala berättar att hon märkt en väldig ändring i attityderna. I början var det få som tyckte att verksamheten hon bedrev var av betydelse, men med ett ihärdigt arbete har hon skapat ett fungerande företag. Arbetet som gjorts under de gågna 10 åren har varit utmanande; vi har varit tvungna att göra allt själv eftersom det inte fanns förebilder. Det går inte att neka att det var problematiskt i början då vi ville vara trovärdiga och ha ett cool brand samtidigt som avståndet till vårt mål verkade vara långt. Även sådana som i början förringade min affärsidé har senare tagit kontakt, avslöjar Lukkala. Numera får Lukkala och hennes Globe Hope mycket sällan utstå kritik eller tvivel. När det hela tiden kommer mer mänskor som tycker att företaget är bra sporrar det en att fortsätta. De hårdaste kritikerna kan påstå att Globe Hope producerar prylar för marknaden, precis så som de konventionella företagen. Vi vill inte skapa någon ny efterfrågan utan erbjuda alternativ. För den som ämnar köpa till exempel en väska kan vi erbjuda ett mer miljövänligt alternativ än en väska som tillverkats på jungfruliga material. En ny produkt bör ha en funktion, vi tillverkar inga onödigheter. Enligt Lukkala strävar Globe Hope att även med sin prissättning vara ett realistiskt alternativ. Det är inte alltid som produkter tillverkade på återvunnet material prismässigt lockar kunden. På Globe Hope skapar man inte heller någon ny efterfrågan med annonsering. Det enda man annonserar i de lokala tidningarna är öppethållningstiderna för fabriksbutiken i Nummela. Globe Hope är ett intressant företag även som arbetsgivare. Även om det inte finns något utbildningsprogram inom tillverkning och marknadsföring av produkter gjorda på återvunnet material, har det funnits en jämn ström av personer som vill jobba på företaget. Globe Hope har också varit en inspirerande och lärorik arbetsplats för många som studerar formgivning. För tillfället har Globe Hope 14 anställda varav två jobbar i den nyligen öppnade affären i glaspalatset och resten i Nummela. Det skulle vara bra om mänskor i en större grad funderade på varifrån produkten kommer och hur dess livscykel ser ut före man gör sitt köpbeslut. Seija Lukkala önskar även att vi konsumenter övervägde om de prylar vi köper är viktiga och om det faktiskt finns behov för allt det vi skaffar? Mänskan kan inte mer skilja på behag och behov.

4 4 1/2010 Soppolisen övervakade och informerade Vid ekopunkterna tas den mängd återvinningsbart avfall emot som ryms i kärlen. Däremot hör inte skrymmande avfall, farligt avfall eller el- och elektronikskrot hemma vid ekopunkterna. Soppåsen intresserar skattebjörnen Gamla kylskåp, fönsterglas och soppåsar som fåglarna rivit sönder; en allt för vanlig syn vid flera ekopunkter och sopterminaler. Missbruket upprör de flesta som använder mottagningsplatserna på rätt sätt. Rosk n Roll har installerat övervakningskameror vid mottagningsplatserna och dessutom önskar man få in tips om missbruk. För att minska problemen har en Soppolis under tre somrar patrullerat vid både ekopunkter och sopterminaler. Soppolisen har gett råd gällande användningen av mottagningsplatser, utrett rätten att använda servicen samt anmält eventuella olovliga användningar till avfallsombudet. I somras var det Stefan Allén som patrullerade som soppolis i Västnyland. Bara sådant avfall som hör hemma i kärlen får läggas i dem, ingenting får lämnas bredvid kärlen. Endast sådana som betalat en årsavgift för användningen av sopterminalerna får använda kärlen för blandavfall vid dessa. En betald ekoavgift ger hushållet rätten att använda servicen vid ekopunkterna, inte sopterminalerna. Visste du att du betalar skatt för varje soppåse som körs till deponin? Syftet med denna avfallsskatt är att styra avfallet till en återvinning samt uppmuntra oss att producera mindre mängder avfall. Skatten gäller således sådant avfall som kunde återvinnas men som transporteras till deponin. I fjol betalade den offentliga avfallshanteringen uppskattningsvis cirka 50 miljoner euro i avfallsskatter. Förutom avfallsskatten tillkommer även en mervärdesomsättningsskatt. Hushållens avfallsavgifter består till en tredjedel av skatter. För varje avfallskilo betalar invånaren i samband med avfallsavgiften cirka 6 cent skatt, sammanlagt ungefär 18 euro per invånare och år. År 2009 producerade varje finländare cirka 500 kilo avfall varav hälften var deponiavfall som beskattas. Det är enbart kommunernas deponier som beskattats samtidigt som de privata deponierna skattefritt kunnat deponera liknande avfall. Denna orättvisa beskattning korrigeras i den nya avfallskattelagen. Avfallsskatten höjs år 2011 och denna höjning medför även en höjning av Rosk n Rolls avgifter. Under 39 sommardagar övervakade soppolisen ekopunkterna och sopterminalerna. Under dessa dagar registrerades 530 användare som fick med sig både information och vägledning. Enligt soppolisens undersökning besöker majoriteten av användarna ekopunkterna och sopterminalerna ett par gånger per månad. Både ekopunkterna och sopterminalerna är till enbart för avfall från hushållen, det är en orsak till att soppolisen anser det som bekymrande att även större butiker, byggföretag och restauranger Roskis som web- eller traditionell tidning? Ge din åsikt och delta i utlottningen Mitt första besök vid ett lopptorg gjorde jag för tio år sen och minns detta besök mer än väl eftersom jag hittade en superfin väska som jag använder än idag, säger använder dessa mottagningsplatser. Avfallsombudet tog emot sammanlagt 190 fall som väckt soppolisens misstankar om ett missbruk av mottagningsplatserna. Vissa av de misstänkta fick en utredningsbegäran hemskickad och ett tiotal av dessa fick en missbruksavgift efter att utredningarna behandlats av avfallsombudet. Den vanligaste orsaken till en utskickad missbruksavgift var att kunden hämtat blandavfall till en sopterminal som man inte haft rätt att använda. Allén skrev ner allt det han under sommaren såg och hörde i Soppolisens blog på Rosk n Rolls webbplats. Förutom sina egna iakttagelser antecknade han även den respons han tog emot av kunderna. Den respons man fick används för att utveckla nätverket av ekopunkter och sopterminaler. Soppolisen kommer möjligtvis att patrullera även under kommande somrar. Soppolisen kan även utföra förfrågningar som hjälper oss att utveckla vår verksamhet, säger Rosk n Rolls servicechef Marko Printz. Karin Lindroos som skrivit boken Loppisfynd. Karin Lindroos, självutnämnd lopptorgsspecialist anser att hon är en materialist. Hon gillar att köpa kläder och accessoarer. Vid lopptorgen kan även en materialist konsumera ekologiskt och blir man inte alltför förtjust i allt det som finns till salu, fylls inte heller skåp och knutar av prylar. På ett lopptorg kan man skaffa, men även sälja skatter det kan man kalla återvinning. Karin Lindroos som är Webbtips Testa vilken typ av konsument du är (på finska) (på finska) Kolla var de närmaste ekopunkterna finns (på finska) Vill du veta hur avfallshanteringen ordnas i kommunen där ni har stugan? Mindre avfall med en e-faktura Nu kan du få din avfallsfaktura och ekoavgift av Rosk n Roll som en e-faktura direkt till din nätbank. E-fakturan som utvecklats av bankerna ger kunden möjligheten till en trygg mottagning och betalning av fakturor. E-fakturan producerar inget avfall. Gör så här: 1. Gör ett avtal gällande e-faktureringen i din egen nätbank. 2. Välj Rosk n Roll Oy Ab i förteckningen över fakturerare i din nätbank. 3. Skriv in referensnumret från Rosk n Rolls faktura i fältet för fakturerarens identifieringsuppgifter. 4. Rosk n Roll får ett meddelande gällande ibruktagandet av e-fakturan. 5. I fortsättningen skickar Rosk n Roll fakturorna till e-fakturaadressen i din nätbank och därmed uteblir pappersfakturorna. Om du har ett direktdebiteringsavtal med Rosk n Roll bör detta avtal först upphävas. Då du får e-fakturan av Rosk n Roll, öppna även bilagorna eftersom de ofta innehåller aktuella meddelanden. Värför använda e-faktura? kunden behöver inte skriva in uppgifterna på fakturan ett snabbt sätt att betala fakturor: godkänn fakturan genom ett tryck fakturorna arkiveras i din nätbank ta emot och betala fakturan var och när som helst fakturan debiteras inte från ditt konto utan ditt godkännande du kan välja en automatisk betalning av fakturan du kan spara fakturan på din egen dator eller ta kopior av fakturan om du så önskar kan du få ett meddelande om en ny faktura på din nätbank En handbok för jakten på lopptorgsskatter hemma från Karis jobbar som freelancer med mode och mat. Hon skriver, designar och fotograferar artiklar för tidningar och webben. Dessutom skriver hon tillsammans med sin man en matblog på Hufvudstadsbladets webbtidning. De senaste sex åren har hon varit bosatt i Helsingfors. Jag går aldrig på lopptorg i Helsingfors säger hon lite överraskande. Och motiverar detta med att priserna på lopptorgen i Helsingfors är fullkomligt oskäliga. Enligt henne finns de bästa lopptorgen i mindre städer. Själv besöker hon ofta lopptorgen i Karis, Ekenäs och Salo. Boken Loppisfynd Ideér & inspiration berättar om skattjakter och lopptorgsfynd. I Iisalmi och Imatra, svarar Karin Lindroos på frågan var man hittar landets bästa lopptorg. Ge ditt eget lopptorgstips på webbplatsen och vinn Karin Lindroos nyss utkomna bok

5 1/ Ät tallriken tom! Varje finländare slänger årligen bort mellan kilo ätbar mat. Ur ekonomiskt Att minska uppkomsten av avfall, även bioavfall, hör till våra skyldigheter. Mindre komposterbart blir det då tallriken äts tom. För bioavfallet är en kompostering på den egna gården den bästa behandlingen. Beställ guider och anvisningar för bl.a. kompostering och byggandet av en kompostor via Rosk n Rolls rådgivning. Minska mängden bioavfall med små åtgärder: planera veckans meny på förnand skriv alltid en köplista köp bara de produkter du behöver köp en mindre mängd råvaror som lätt förskäms följ med bäst före datumet på dina livsmedelsprodukter laga inte mera mat än det behövs tag endast den mängd mat på tallriken som du vet att du orkar äta njut av maten och ät tallriken tom Återvinning är årets tema i Vanjärvi skola i Vichtis. Temat återspeglas i all verksamhet från skolans och förskolans undervisning till byalagets fritidsverksamheter. Som ett konkret exempel har varje klass fått ett kärl för returpapper. Då barnen tvättar händerna påminner jag dem om att en pappershandduk räcker, man behöver inte en hel bunt med papper anger barnträdgårdsläraren Maria Meriläinen som en av de praktiska åtgärderna. Klassläraren Liisa Hjelt-Silén berättar att eleverna i skolan själv började diskutera om återvinning och miljövänlighet. Eleverna kan vara mycket duktiga på sortering och de kräver ofta detsamma av andra. Eleverna i Vanjärvi skola odlar grönsaker i ett eget grönsaksland. Av skörden får hela byn njuta av då man firar skördefest på hösten. Nästa sommar kan det perspektiv uppgår svinnet från hela livsmedelskedjan till uppemot två miljoner euro per år. Det finns således skäl att nu t.ex. då vi firar Europa minskar avfallet veckan den , fundera på de mängder bioavfall vi producerar. Finlands avfallsverksförening är med i projektet Foodspill som drivs av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi. Syftet med detta projekt som startade under början av år 2010, är att ta reda på hur stort matsvinnet är, vad som orsakar svinnet, eventuella miljökonsekvenser samt vad man kan göra för att minska på svinnet. Projektchefen, äldre forskaren Juha-Matti Katajajuuri från MTT, uppskattar att ett mindre svinn även minskade behovet för matproduktion som i sin tur skulle resultera i mindre utsläpp från förbrukad mat. År 2007 undersökte SAD (nuvarande Helsingforsregionens miljötjänster, HRM) hur mycket ätbara livsmedel barnfamiljer i huvudstadsregionen slänger bort. Enligt YTV:s undersökning slängs det mest grönsaker, kötträtter, gröt, bröd och potatis i kärlet för bioavfall. Undersökningen Cirkulera! delar ut avfallsinformation för byggarna Har du ett bra recept för en rätt som gjorts av matrester som du annars hade slängt? Skicka receptet till adressen Rosk n Roll, Receptdragning, Munkabacken 51, Lojo, eller Alla som skickat sitt recept deltar i utlottningen av ett upplevelsepresentkort värt 25 euro. De bästa recepten publiceras på webbplatsen bekräftar även att bioavfallsmängderna skulle minska med 14 % om alla åt sin tallrik tom. Eftersom maten står för nästan en tredjedel av hushållens miljöbelastning, är en minskning av svinnet både en viktig och rätt så lätt miljögärning för konsumenten. Då bioavfall hamnar på deponin bildas det metan som är en klimatvärmande växthusgas. I Västnyland samlas bioavfallet in separat från fastigheter med Vanjärvi skola prövade på den förnyade Sopstigen Avfallsrådgivarna Thomas Söderström och Linda Wendén (till vänster) samlar in respons gällande sopstigen av eleverna från Vanjärvi skola. Uppgifterna vid sopstigen erbjuder en funderare för såväl barn som vuxna. egna bioavfallet som donerad kompostor, man komposterat i en användas för att ge näring åt grönsakslandet. Ett besök hos Rosk n Roll, och närmare sagt Munka avfallscentral som ligger i Lojo, ingick i årets tema. Både förskolelever och 1-6 klassister vandrade i små grupper och löste uppgifterna på sopstigen. Till slut avnjöt eleverna sin matsäck vid Rosk n Rolls vindskydd. Gruppen på 48 personer från Vanjärvi skola är en av de 20 grupper som i år besökt Munka avfallscentral. Rosk n mer än 5 bostäder. Bioavfallet behandlas sedan genom rötning. Även den separata insamlingen åstadkommer utsläpp av växthusgaser. Enligt en livscykelanalys som Rosk n Roll låtit utföra är energiutvinningen ett bra alternativ för behandling av bioavfall år 2014 då avfallskraftverket i Vanda står färdigbyggt. En mer omfattande insamling av bioavfall för inte med sig några fördelar med tanke på miljön. Rolls rådgivare har under årets lopp fungerat som värd för uppemot 400 gäster. Avfallsrådgivningen, som finansieras med ekoavgiften, är en lagenlig uppgift som sköts av det kommunala avfallshanteringsbolaget. På beställning besöker avfallsrådgivaren daghem, skolor eller företag och berättar om avfallshanteringen. Rosk'n Rolls rådgivning Västnyländska fastighetsägare och små rivningsföretag har fått en ny Guide för husrivning. När byggnaderna blir gamla, kan det vara dags för en grundreparation eller t.o.m. en rivning av byggnaden. Vid dylika arbeten uppkommer det ofta stora mängder diverse avfall och gamla byggnadsdelar som blivit onödiga. Miljövänliga arbetsmetoder och en väl planerad och utförd avfallshantering sparar fastighetsägarens pen-gar och gör det möjligt att återanvända byggmaterial och -delar. Guiden har gjorts i samband med byggavfallsprojektet Cirkulera! vars syfte är att främja en saklig hantering och återanvändning av sådant avfall som uppkommer vid bygg- och rivningsarbeten. Cirkulera! är de fyra västnyländska kommunernas, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö, avfallsbolagen Rosk n Rolls och Lassila & Tikanojas samt Yrkeshögskolan Novias gemensamma informationsprojekt. Projektet pågår under åren Syftet är att med hjälp av evenemang som ordnas och samarbete samt information som publiceras inom ramen för projektet lära byggarna att hantera byggavfallet på ett korrekt sätt - och vilken nytta detta för med sig. Inom ramen för projekt Cirkulera! publicerar man informationsmaterial och ordnar seminarier som är avgiftsfria och öppna för alla intresserade. Nästa seminarium ordnas den Projekt Cirkulera har alltså nu producerat sin första guide, Guide för husrivning som är riktad till fastighetsägare och småföretagare i rivningsbranschen. Guiden ger råd om val av entreprenörer, hur man ansöker om lov och så innehåller den förstås information om olika avfallsslag och återvinningsmöjligheter. Guiden innehåller också ekonomisk information gällande sorteringen av avfall. Kalkylerna bekräftar att det lönar sig att arrangera avfallshanteringen på ett korrekt sätt. Eftersom avfallsmaterial ofta uppkommer i stora mängder är det med tanke på miljö- och ekonomi lönsamt att satsa både på sorteringen samt på yrkeskickliga rivningsentreprenörer. Grundrenoverare kan också hitta nyttig information från husrivningsguiden. Guiden erbjuder information om gamla byggnadsdelar och återvinning samt om farliga ämnen och identifieringen av dessa. Guiden finns även i elektronisk form på kommunernas och Rosk n Rolls webbsidor. Mera information om projekt Cirkulera!: web.novia.fi/cirkulera.

6 6 1/2010 Ota talteen! Lajittelu sujuvaksi - Återvinn smidigt Biojäte Ruuantähteet, hedelmien ja vihannesten kuoret, kalanperkeet, kahvin- ja teenporot, talouspaperi, pilaantuneet elintarvikkeet kompostoriin tai biojäteastiaan (maksullinen) Bioavfall Matrester, frukt- och grönsaksskal, fiskrens, kaffe- och tesump, hushållspapper, förskämda livsmedel kompostorn eller bioavfallskärlet (avgiftsbelagd) Rosk n Roll palveluksessasi Hangon jäteasema Suursuo, puh Jäteasemaa hoitaa Sabina Poutiainen Ky talvella : ma, ti, ke 10-17, la suljettu kesällä : ma, ti, ke 10-17, la 9-12 Inkoon jäteasema (Arokotka) Inkoon Rannikkotie 1393, puh Jäteasemaa hoitaa Ralf Nyman Öb ti, to 13-18, la 9-12 Karjaan jäteasema Furusvedintie, puh Jäteasemaa hoitaa Ralf Nyman Öb ma, ke, pe 13-18, la 9-12 Karjalohjan jäteasema Sammatintie 330, puh Jäteasemaa hoitaa Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy talvella : la 9-12 kesällä : ke 16-18, la 9-12 Karkkilan jäteasema, Pitkälä Puhdistamontie, puh Jäteasemaa hoitaa Eino Helenius Ky talvella : ma, ke 15-18, la 9-12 kesällä : ma, ke 15-19, la 9-12 Munkkaan jätekeskus, Lohja Munkkaanmäki 51, puh Jäteasemaa hoitaa Rosk n Roll Oy Ab ma 7-19, ti-pe 7-18, la 9-12 Pusulan jäteasema Murrontie 17, puh Jäteasemaa hoitaa Jukka Juvankoski ky ti, to 16-19, la 9-12 Tammisaaren jäteasema, Horsbäck Insinöörintie 6, puh Jäteasemaa hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj talvella : ma, ke 11-18, ti, to, pe 11-16, la suljettu kesällä : ma, ke 11-18, ti, to, pe 11-16, la 9-12 Vihdin jäteasema, Koivissilta Kumpunotkolantie, puh Jäteasemaa hoitaa Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy ti, ke, pe 12-18, la 9-12 Laskutus , laskutiedustelut Rosk n Rollin maksumuistutuspalvelu on ulkoistettu Lindorff Oy:lle. Haravointijäte Puiden ja pensaiden lehdet, kasvimaan ja kukkapenkkien perkuujätteet kompostoriin tai jäteasemalle (maksuton, jos ei sisällä risuja ja oksia) Keräyskartonki Puhdas, kuiva pahvi ja kartonki kuten maito- ja mehupurkit, muro-, keksi- ja munapakkaukset, jauhopussit, sixpackit, wc- ja talouspapereiden hylsyt, pahvilaatikot tietyt ekopisteet ja jäteasemat (maksuton) katso Keräyspaperi Sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset ja kirjekuoret (myös ikkunalliset), kirjoitus-, monistus-, uusio- ja värjätty paperi paperinkeräysastiaan (maksuton) katso Kyllästetty puu Vihreä tai ruskea kyllästetty puu esim. puutarhakalusteet, laiturit ja aidantolpat. Poista suuret metalliset ym. osat. vastaanottopaikat, katso (< 1 m 3 erä on maksuton) Käsitelty puu, puulevyt Maalatut, lakatut ja liimatut laudat ja levyt kuten kova- ja lastulevyt, vanerit, filmivanerit, melamiini- ja tuulensuojalevyt, laminaattilevyt, puiset huonekalut, haltex-levyt Käsittelemätön puu Raakalauta, kuormalavat polta tuli pesässä tai jäteasemalle (maksuton) (ei saa sisältää muovia) Metalli Alumiinifoliot ja -vuoat, säilyketölkit, kattilat, tyhjät, kuivat maalipurkit ym. ekopisteeseen, jäteasemalle (maksuton) Polkupyörät, kottikärryt, kiukaat jäteasemalle (maksuton) Rosk n Rollin palvelunumerot arkisin klo Kuljetus jätteenkuljetukset, eko- ja jätepisteet, biojätteen keräys jätehuoltoon liittyminen, sen lopetus tai lyhytaikainen keskeytys jäteastian tyhjennysvälin tai tyypin muutos jäteastian vuokraus Neuvonta lajitteluohjeet kompostointineuvonta jätteiden vastaanottopalvelut maksuttomien neuvontatilaisuuksien ja oppaiden tilaus Krattningsavfall Löv från träd och buskar, rensavfall från trädgårdsland och blomrabatter kompostorn eller sopstationen (tas emot avgiftsfritt om det inte innehåller ris och kvistar) Returkartong Ren och torr papp och kartong såsom mjölkoch saftburkar, fling- och kexpaket, äggkartonger mjölpåsar och omslag från sixpackar, hushålls- och WC-pappershylsor, papplådor vissa ekopunkter (avgiftsfri) se Returpapper Dags- och veckotidningar, reklamblad och kuvert (även med fönster), skriv-, kopierings- och färgat papper samt återvunnet papper insamlingskärl för papper (avgiftsfri) se Kyllästetty puu Vihreä tai ruskea kyllästetty puu esim. puutarhakalusteet, laiturit ja aidantolpat. Poista suuret metalliset ym. osat. vastaanottopaikat, katso (< 1 m 3 erä on maksuton) Behandlat trä, träskivor Målade, lackade och limmade bräder samt skivor: kovalevy -skivor, spånskiva, faner, filmfaner, melamin- och vindskyddsskivor, laminatskivor, trämöbler, haltexskivor Obehandlat trä Omålade bräder, lastpallar bränn i en eldstad eller till sopstationen (avgiftsfri) (får inte innehålla plast) Metall Aluminiumfolie och -former, konservburkar, kastruller, tomma, torra och öppna målburkar till ekopunkten, sopstationen (avgiftsfri) Cyklar, skottkärror, bastuugnar till sopstationen (avgiftsfri) Vaarallisten ongelmajätteiden vastaanottopaikat Vastaanottopaikat on tarkoitettu kotitalouksien pienille määrille vaarallisia jätteitä. Kaikki jäteasemat vastaanottavat vaarallisia ongelmajätteitä. Jos ongelmajätteesi ovat Hanko/Hangö TB-huolto, Asematori 1/ Stationstorget 1 Inkoo/Ingå Inkoon kirkonkylän pienvenesatama/ Ingå kyrkby småbåtshamn (avain Delta cafésta/ nyckeln från Delta café) Rantatie/ Strandvägen Karjalohja/Karislojo Neste-huoltamo, Keskustie 57 peräisin yrityksestä tai niitä on paljon, vie ne jäteasemalle. Pyydä ongelmajätekaapin tai -kontin avain henkilökunnalta, vaarallisia ongelmajätteitä ei saa koskaan jättää taivasalle! Karkkila/Högfors Shell Karkkila, Porintie 875 Lohja/Lojo Shell Virkkala, Virkkalantie 5 Shell Virkby, Virkbyvägen 5 Shell Mäntynummi, Mäntynummentie 46 Shell Tallbacka, Tallbackavägen 46 S-Market Sammatti, Lönnrotintie 12/ Lönnrotsvägen 12

7 1/ Lajittelu sujuvaksi - Återvinn smidigt Vaarallinen jäte Jäteöljyt, akut, loisteputket, energiansäästölamput, maalit, liimat, lakat vastaanottopisteeseen, jäteasemalle tai Joonas-autoon (kotitaloudet, maksuton). jäteasemalle (yritykset, maksullinen) Paristot niitä myyviin liikkeisiin Pakkauslasi Lasipullot ja -tölkit ekopisteeseen (maksuton) (poista korkit ja kannet, etiketit saavat jäädä). Pantilliset palautuspullot (maksuton) kauppaan tai Alkoon. Rakennusjäte Villat, purut, kaakelit, kipsilevyt, rakennusmuovit ja -paperit, muoviputket, styroksi, eristeet, tapetit, muovimatot, haltex-levyt, pinkopahvit, posliiniset WC-istuimet jne. Renkaat vastaanottopisteisiin, katso (vanteettomat maksutta) Risut ja oksat Puiden oksat, marja- ja koristepensaiden oksat, pensasaitojen ja puuvartisten perennojen leikkuutähteet, orapihlajat ja ruusut haketa itse tai vie jäteasemalle (maksuton jos ei sisällä haravointijätettä) Sekajäte Muovit, styroksi, likainen paperi ja pahvi, tuhka (jäähdytetty ja tiivis pakkaus), vaipat, hehkulamput, sulakkeet jne. kodin jäteastiaan (maksullinen) Huonekalut, ikkunalasit, peilit, patjat Sähkö- ja elektroniikka romu Kaikki kodin sähkölaitteet kuten jääkaapit, pakastimet, televisiot, tietokoneet, liedet ja pesukoneet, radiot, kahvinkeittimet vastaanottopisteisiin (maksuton) katso jäteasemalle (maksuton) Vaatteet Puhtaat ja ehjät vaatteet ja kengät UFF-laatikoihin, kirpputoreille (maksuton) katso tai Lumput (maksullinen) kodin roska-astiaan ja jäteasemalle Mottagningsplatser för farligt problemavfall Mottagningsplatserna är avsedda för små mängder farligt problemavfall från hushåll. Om problemavfallet kommer från företagsverksamhet eller om du har Rådgivning sorteringsanvisningar komposteringsrådgivning uppgifter om mottagning av avfall beställning av avgiftsfria rådgivningstillfällen och broschyrer Nummi-Pusula/Nummis-Pusula Esso Saukkola, Valtatie 1/ Sammatintie Rasepori/ Raseborg Tammisaari ABC Ekenäs, Rautatienkatu 3/ Järnvägsgatan 3 Neste Österby, Tenholantie 2/kantatie 25; Tenalavägen 2/riksväg 25 Skåldö fiskebod, Sommarö stora mängder, använd då sopstationernas service. Kom ihåg att be om nyckeln av personalen, farligt problemavfall får aldrig lämnas under bar himmel! Siuntio/Sjundeå Teboil Vesterby Lappersintie 48/ Lappersvägen 48 ABC Pikkala, Kantatie 51/Stamväg 51 Vihti/Vichtis Neste Siippoo, Vanha Porintie 1371 ABC Nummela, Asematie 2 Farligt avfall Spilloljor, ackumulatorer, lysrör, energisparlampor, målfärger, lim och lack till mottagningsplatsen, sopstationen eller problemavfallsbilen Jonas (hushåll, avgiftsfri) till sopstationen (företag, avgiftsbelagd) Batterier samlas in där de säljs Förpackningsglas Glasflaskor och burkar. till ekopunkten (avgiftsfri) (ta bort korkarna och locken, etiketterna får bli kvar). Pantförsedda flaskor till butiken eller Alko (avgiftsfri) Byggnadsavfall Isoleringsull, sågspån, kakel, gipsskivor, byggnadsplast, plaströr, styrox, isoleringmaterial, tapeter, plastmattor, haltexskivor, spännpapp, WC-stolar osv. Bildäck mottagningsplatser, (däck utan fälgar avgiftsfritt ) se Ris och kvistar Kvistar från träd, bär- och prydnadsbuskar. Klipprester från häckar och från perenner, hagtorn och rosor flisa själv eller för till sopstationen (avgiftsfri, om det inte innehåller krattningsavfall) Blandavfall Plast, styrox, smutsigt papper och papp, aska (kall och tätt packad), blöjor, glödlampor, säkringar, lump o.s.v. lägg i hemmets sopkärl (avgiftsbelagd) Möbler, fönsterglas, speglar, madrasser Elektronikskrot Alla hemmets elapparater såsom kylskåp, frysar, televisioner, datorer, spisar och tvättmaskiner, radioapparater, kaffekokare mottagningspunkter, (avgiftsfri) se till sopstationen (avgiftsfri) Kläder Rena och hela kläder och skor (avgiftsfri) UFF:s insamlingslådor och loppmarknader, se eller Lump (avgiftsbelagd) hemmets sopkärl och sopstationen Rosk n Rolls servicenummer vardagar kl Transport soptransport, ekopunkter, sopterminaler och insamling av bioavfall anslutning till avfallshanteringen, avslutning av avfallshanteringen, uppsägning och avbrott i tömningarna ändring av tömningsintervall eller kärlstorlek uthyrning av sopkärl Ta tillvara! Rosk n Roll till din tjänst Ekenäs sopstation, Horsbäck Ingenjörsvägen, tfn Sopstationen sköts av Lassila & Tikanoja Oyj på vintern : mån, ons 11-18, tis, tors, fre 11-16, lör stängt på sommaren : mån, ons, 11-18, tis, tor, fre 11-16, lör 9-12 Hangö sopstation Stormossen, tfn Sopstationen sköts av Sabina Poutiainen Kb på vintern : mån, tis, ons 10-17, lör stängt på sommaren : mån, tis, ons 10-17, lör 9-12 Högfors sopstation, Pitkälä Puhdistamontie, tfn Sopstationen sköts av Eino Helenius Ky på vintern : mån, ons 15-18, lör 9-12 på sommaren : mån, ons 15-19, lör 9-12 Ingå sopstation, Stäppörnen Ingå kustvägen 1393, tfn Sopstationen sköts av Ralf Nyman Öb tis, tors 13-18, lör 9-12 Karis sopstation Furusvedsvägen, tfn Sopstationen sköts av Ralf Nyman Öb mån, ons, fre 13-18, lör 9-12 Karislojo sopstation Sammatintie 330, tfn Sopstationen sköts av Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy på vintern : lör 9-12 på sommaren : ons 16-18, lör 9-12 Munka avfallscentral, Lojo Munkabacken 51, tfn Sopstationen sköts av Rosk n Roll Oy Ab mån 7-19, tis-fre 7-18, lör 9-12 Pusula sopstation Murrontie 17, tfn Sopstationen sköts av Jukka Juvankoski Ky tis, tors 16-19, lör 9-12 Vichtis sopstation, Koivissilta Kumpunotkolantie, tfn Sopstationen sköts av Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy tis, ons, fre 12-18, lör 9-12 Fakturering , förfrågningar om fakturor Indrivningen av avfallsavgifter sköts av Lindorff Oy.

ROSKIS HEMMETS AVFALLSGUIDE ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ TILLVARA!

ROSKIS HEMMETS AVFALLSGUIDE ICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO RASEBORG SJUNDEÅ VICHTIS HANGÖ HÖGFORS INGÅ LOJO O RASEBORG SJUNDEÅ TILLVARA! LUETKO SUOMEKSI? KÄÄNNÄ! IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Länsi-Uudellamaalla. Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll i västra Nyland. TILLVARA! UPPSLAGET TA MITT-

Läs mer

Barn som sorterar = vår framtid s.7

Barn som sorterar = vår framtid s.7 Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll 2 n 2012 Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti Barn som sorterar = vår framtid s.7 kauhava ansluter sig till ekorosk s. 3 varför sorterar vi vårt

Läs mer

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC?

Också gårdar kan spara genom att sortera VI GER MER IGEN. Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell. Vad då för PVC? Spara sorteringsguiden och Yrjös tidtabell VI GER MER IGEN Vad då för PVC? ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2009 Också gårdar kan spara genom att sortera Var sak har sin plats på avfallsstationen

Läs mer

VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall

VI GER MER IGEN. Familjen Teräntö sorterar metallavfall VI GER Information about waste disposal in English is available at www.tsj.fi MER IGEN PARGAS ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 1/2012 Skärgårdens avfallsservice förnyas Gemensam avfallsnämnd förbereds

Läs mer

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 0 VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 D A TIDT T BELLEN Ö 200 TIDTABELLEN FÖR MILJÖBILEN YRJÖ 2008 2009 0 08 8 200 9 www.tsj.fi Finsk avfallsservice är främmande för invandrare

Läs mer

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo 2014-08-07 Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo Naturskyddsförening har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför arbetet med

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Företagen vinner på förkortad livslängd

Företagen vinner på förkortad livslängd Vi kallar det för Boomerangeffekten Boomerang satsar på återvinning av sina plagg och vill gärna att deras kunder ska bli lika engagerade. På Boomerang erbjuds kunderna rabatt på nya kollektioner då de

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall Årsberättelse 2005 2 INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt s.3 2 Basuppgifter om bolaget s.4 3 Insamling av avfall s.7 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall s.10 5 Miljöskydd och kontroll s.15

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Energiåtervinning lönar sig Gasen i botten för biogasbussen

Energiåtervinning lönar sig Gasen i botten för biogasbussen SYSAV 2.13 sysavstipendiater brinner för avfall nobina: Energiåtervinning lönar sig Gasen i botten för biogasbussen ett steg i taget På den välbesökta Sysavdagen togs besökarna stegvis upp för avfallstrappan.

Läs mer

Elektronisk fakturering i mikroföretag

Elektronisk fakturering i mikroföretag Elektronisk fakturering i mikroföretag Mario Kronman Examensarbete Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2013 Examensarbete Författare: Mario Kronman Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5 Lärarhandledning Inledning Denna lärarhandledning har tagits fram av på initiativ av Sala kommun och medarbetare från SHE, VafabMiljö och Heby kommun. Myndigheten

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Går i land med miljöarbetet

Går i land med miljöarbetet SYSAV En tidning om avfall och miljöarbete från sysav 2.12 Maria Wetterstrand vill gärna provocera Sysav belönade studenter Simrishamns varv: Går i land med miljöarbetet på experimentstadiet På den välbesökta

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer