Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet"

Transkript

1 Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin 5; Beteendevetenskaplig metod, utredning och praktikfall, 20p Umeå universitet, ht 2003 Handledare: Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen

2 Denna rapport syftar till att se om det finns intresse hos konsumenter att, på annan plats än i butiken, utforska en klädbutiks hela sortiment och, ur detta, kombinera olika kläder likt ett virtuellt provrum. Resultatet visar att det finns ett antal problem med denna typ av tjänst via Internet, och det kommer krävas en beteendeförändring från såväl konsument som handlare för att en implementation skall vara möjlig. Rapporten visar att det även finns en positiv attityd till sagda tjänst, och morgondagens och dess framtida teknik gör att implementering är möjlig. Trevlig läsning

3 TU TU UT UT Innehållsförteckning TUSyfteUT...1 TUTeori och tidigare forskningut...1 TUIT-användningUT...1 Marknadsföring...3 TUMetodUT...4 TURespondenterUT...4 TUTillvägagångssättUT...5 TUMetoddiskussionUT...5 TUResultatUT...6 TUKöpbeteendeUT...6 TUInternetanvändningUT...7 TUTjänstenUT...8 TUDiskussionUT...10 Tjänstens utformning...12 TUReferenserUT...15 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

4 TP PT Siffrorna PT Det Internet och mobiltelefonin har gjort sina intåg i våra vardagsliv och är idag två viktiga kanaler till nytta och nöje. Kanalerna ger tillgång till en uppsjö av möjligheter och tjänster som både avlastar oss i våra vardagliga nyttoärenden, men även ger oss underhållning och tidsfördriv. Ärenden som tidigare gjordes i butiken nere på stan görs idag över Internet. Det finns bland annat möjlighet att boka en resa eller betala räkningarna över nätet. Denna förskjutning är pågående och omfattar allt fler produkter och tjänster. Tillgängligheten har blivit en viktig del i vårt stressade samhälle. Detta arbete inleddes med ett önskemål från CDT (Center for distance spanning technology) om hur man kan utveckla relationen handlare och köpare. Projektet avser därför att testa om kunderna är redo att prova kläder över Internet hos butiker som man tidigare besökte personligen. Det är inte meningen att tjänsten ska ersätta det fysiska besöket, det ska endast vare ett alternativ som ska göra det möjligt för kunden att komma åt butikens utbud när det av någon anledning inte är möjligt att besöka den. Genom en personlig profil, unik för varje individ, ska tjänsten också ge ett mervärde för kunden genom att handlaren får kunskap om kundens behov. Med hjälp av den kunskapen kan riktad reklam skickas till konsumentens mobil. Frågan är om kunderna skulle anse detta användbart, är det möjligt att förändra sättet vi handlar kläder på? Syfte För det första att undersöka om det finns intresse hos konsumenter att, på annan plats än i butiken, utforska en klädbutiks hela sortiment och, ur detta, kombinera olika kläder likt ett provrum. För det andra få en förståelse för hur en sådan tjänst skulle kunna vara utformad. Teori och tidigare forskning IT-användning Att kombinera och se kläder över nätet anser vi vara en aktivitet som hamnar under informationssökning. IT-kommissionen definierar informationssökning med att man söker information och tar del av nyheter via Internet. Informationssökning är det näst största användningsområdet för Internet (SOU 2002:24). Hela 25 % av befolkningen sökte information på nätet under en normal dag och 15 % av dessa 1 (vana Internetanvändare) säger att de söker information om konsumentvaror/tjänster.tp motsvarar 5 % av den totala befolkningen. Siffrorna visar att det är förhållandevis få som i dagsläget besöker butiker på nätet. Undersökningen tar också upp varför IT används, och här anses att all användning föregås av ett motiv. IT-kommissionen nämner i sin rapport följande fyra drivkrafter: Livsstil nya livsmönster som att det till exempel möjliggör distans- eller hemarbete. Individen kan bosätta sig där det inte tidigare var möjligt osv. Nytta spara tid och pengar, kunna göra ärenden när som helst. Underhållning ha roligt! Social drivkraft underlättar kontakter 1 är i dagens läge dock sannolikt underskattade av två skäl. För det första avser undersökningen inte bara den vuxna befolkningen då så pass unga personer som nio år (9-79) är inkluderades i undersökningen. För det andra är undersökningen tre år gammal och det finns inget som talar för att användandet inte har fortsatt att öka 1

5 I rapporten konstateras att de två första motiven (nytta och livsstil) främst ligger bakom användningen av informationsteknik i arbetssituationen och de två senare i högre grad kännetecknar hemmaanvändningen. Det har forskats mycket kring handel och människors beteenden i butik. Handlare söker ständigt nya sätt att närma sig kunden, få konkurrensfördelar och tjäna mer pengar. Indirekt innebär det att problem försöker identifieras och lösas för att ge kunden en upplevelse av "rätt vara till rätt pris". Markham (1998) menar att många konsumenter anser att det generella handlandet är obehagligt, en rutinsyssla (han använder engelskans chore, vilket bättre beskriver vad han menar), även om det är en uppfattning som håller på att förändras. Den dagliga shoppingen av vardagsvaror ska vara så upplagd, att den trivsamma erfarenheten av att göra det på en vald plats, medför att det uppfattas som ett tillfälligt avbrott istället för ett nödvändigt måste. Markham nämner fyra problemområden, där förbättringar kan göras för att skapa behagligare shopping: Att ta sig till affären och, om man har bil, att hitta en parkeringsplats. Att ta reda på om butiken har den produkt som man söker. Tiden det tar från det att produkten som söks hittas till det att man lämnar butiken med den i handen. Till sist, problemet att få med sig produkten till bilen eller dylikt och transportera den hem. Underhill (2000) menar att den vardagliga shoppingen, såsom mat och andra förbrukningsartiklar som Markham talar om, lätt skulle undvikas om företagen kunde kombinera Internet med sina butiker. Man skulle då kunna beställa vanliga förbrukningsvaror, de som anses tråkiga att handla, innan man åker till butiken och sedan bara handla de varor som är roliga att handla. Därefter hämtas de varor man beställt, som står färdigpackade i kassan, och betalar för allt. Man skulle då ta bort de tråkiga elementen av shopping. Vid köp av kläder blir fallet dock lite annorlunda enligt en studie som Markham (1998) refererar till i sin bok. Undersökningen visade att när mode och passform är viktigt handlar man gärna i egen person, även om det innebär att det är obekvämt. Man åker längre och besöker fler butiker varje resa när man letar efter kläder och skor än vid någon annan typ av shoppingkategori. De fyra ovan nämnda problemen kvarstår dock, även om de inte anses vara av samma obehagsnivå vid klädhandel. Markham föreslår en mängd idéer som skulle kunna förenkla handlandet, dock kvarstår frågan om kunderna är villiga att välja andra alternativ. Underhill (2000) skriver vidare att en del av problemen kan minskas genom att butikskedjorna samarbetar med sig själva i större utsträckning än vad de gör idag. Många butikskedjor har både butiker och postorder men problemet med dessa är att de inte fungerar på samma sätt. Underhill menar att det skulle vara möjligt att köpa saker på postorder och sedan lämna tillbaka dem i butiken eller varför inte beställa på Internet och prova i butiken? Detta skulle även innebära att en katalog över butikens sortiment kan beställas hem så att det alltid, oberoende av öppettider, går att se vad butiken erbjuder. Köpet förbereds då redan i hemmet och mycket tid sparas i butiken. Underhill menar att e-post och Internet ger stora möjligheter för butiker att erbjuda sina kunder nya tjänster: 2

6 Gränslöst sortiment: Butiker som verkar primärt över Internet behöver inga fysiska lager. Detta gör det möjligt för exempelvis bokhandlare att ha flera miljoner titlar i sitt register. Beställer man en bok skickas den från respektive förlag till bokhandlaren som senare skickar den till dig. I stället för ett enda stort lager så har man ett nätverk av små. Prisjämförelser: I stället för att köra mellan olika butiker för att jämföra priser kan detta göras snabbt och enkelt i det egna hemmet. Det finns till och med tjänster utvecklade för detta ändamål. Bekvämt: Det är bekvämt att handla på Internet. Man behöver inte ens lämna sitt eget hem utan kan shoppa 24 timmar om dygnet vilken dag som helst på året. Hastighet: Det går snabbt att handla på Internet. Då allt sker i det egna hemmet uppstår inga köer eller tidsödande resor till butiken. Allt är samlat under samma tak, eller i samma dator. Information: Internet erbjuder information som inte går att hitta någon annanstans. Detta ger en möjlighet att ta reda på mycket mer om de produkter som är av intresse och man får en bättre grund att stå på än vad man skulle ha fått i en butik. Det finns dock vissa saker som är svåra att utföra på Internet, saker som har att göra med att Internet är virtuellt och främst upplevs med vår syn och vår hörsel. Underhill skriver att det först är genom synen och sedan genom känseln vi väljer ut de produkter vi köper. Det andra steget, att ta upp objektet och känna på det är omöjligt att fullborda genom Internet. Det spelar ingen roll om det är en bok eller ett klädesplagg menar Underhill. Så fort vi tar i ett objekt i en butik knyts ett emotionellt band mellan personen och produkten. Ges det inte möjlighet att känna och ta på produkten är det svårt att bedöma dess kvalitet. Vidare skriver han att det finns tre ting som inte kan åstadkommas med shopping på Internet: den första är som sagt att vi inte kan ta på produkten, den andra att vi inte omedelbart efter köp får produkten i vår ägo utan måste vänta några dagar på att den levereras vi vill ha omedelbar tillfredställelse och den tredje är att det faktiskt är socialt att shoppa. Genom att handla umgås vi med andra människor, någonting som ofta går förlorat om handeln sker i det egna hemmet. Marknadsföring Dagens samhälle är tekniskt sett enklare för vår generation än vad det var för tidigare generationer, eftersom mycket av dagens slitgöra görs av maskiner (Godin, 1999). Men av många orsaker känner vi oss idag mer jäktade än vad våra föräldrar gjorde. Och det blir bara värre för varje dag som går. Att det är så här förklarar Godin med att det ställs mer och mer krav på vår uppmärksamhet. Vi har redan alltför många möjligheter med att fylla vår tid med att göra, titta på och använda saker och varje dag öppnas ännu fler möjligheter för oss. Hur skall man då få en tjänst att användas eller ens uppmärksammas av kunderna? En möjlighet är att fokusera mer på kunden än vad som tidigare gjorts. Att en dialog förs med konsumenten, det vill säga en form av interaktivitet mellan handlare och köpare, där köparen ger sitt tillstånd till handlaren att medverka i säljprocessen. Detta fenomen kallar Godin för "inköp vid godkännande". Att lära känna sina kunders behov och önskemål genom kommunikation gör handlaren medveten om när reklam och nyheter kan skickas från företaget. Reklamen skulle då kunna baseras på dina tidigare inköp, och på det sättet, göra dig uppmärksam på exempelvis en ny tröja eller ett nytt par byxor som kommit till i sortimentet. Detta är grundtanken bakom något som Godin kallar för permission marketing. Godin menar att den interaktiva tekniken medför att konsumenten kan få tillgång till sortimentet mycket snabbare och enklare än tidigare och att handlaren binder konsumenten till 3

7 sig genom att skapa en lojalitetskänsla som konsumenten inte vill bryta. Den viktigaste punkten är att man måste få konsumenten att känna sig bekräftad av företaget. För att denna lojalitet mot respektive företag skall infinna sig, krävs att kunden kan och vill skapa en kontakt med företaget, och genom den kontakten skapa en identitet gentemot densamme. I dagens samhälle skickas enorma massutskick ut till varje hushåll dagligen. Är gensvaret 2 % (Godin, 1999) anses resultatet vara lysande. Motsvarande siffra för riktad reklam är 36 %, i vissa fall ända upp till 60 % gensvar. Ponera att alla företag i framtiden skulle börja med riktad reklam, skulle alla företag då nå ut till konsumenten på detta sätt och få samma fantastiska gensvar? Det kan vi i dagsläget inte svara på, men det absolut viktigaste för att denna typ av marknadsföring skall fungera och verka är att den för konsumenten är förväntad, det vill säga konsumenten bestämmer själv om den vill vara med i eventuell loggfil eller databas. Tjänsten skall även vara personlig, det är konsumentens personliga inställningar som gäller och inget annat. Till sist skall marknadsföringen vara relevant, det vill säga konsumenten ska bara få reklam som är i direkt linje med vad den anmält sig till. Metod Till den empiriska insamlingen valde projektgruppen att arbeta med halvstrukturerad intervju (bilaga 1), då vi ansåg att det skulle passa syftet med rapporten bättre, än vad till exempel enkätform skulle ha gjort. Eftersom syftet var explorativt, att få fram förståelse och känslor om sagda fenomen, visade det sig att vi gjorde rätt bedömning i val av insamlingsform. Då det var tre olika intervjuare som samlade in empirin föredrogs halvstrukturerad framför en ostrukturerad intervjuform. Det ger även en högre grad av tillförlitlighet och möjligheter för andra forskare att upprepa undersökningen. Under intervjun hade dock intervjuaren möjlighet att utveckla följdfrågorna, beroende på hur respondenten svarade. Pilotintervjuer gjordes för att testa om relevanta fakta framkom, men även för att se om något kunde förbättras eller om någonting var ofullständigt i intervjuunderlaget. Tre pilotintervjuer gjordes, en för var och en i gruppen, så att samtliga fick en känsla för frågorna. Detta för att intervjuerna skulle fortlöpa så smidigt som möjligt. En informationstext (bilaga 2), där undersökningen skildrades, lades upp under en dryg vecka på CDT`s (Center for distance spanning technology) hemsida, som heter testplats Botnia, (HTwww.testplats.comTH) och under denna tid kunde individerna anmäla sig till sagda projekt. Vid anmälningstillfället svarade respondenterna på frågor angående kön, ålder och boendesituation. Frågorna underlättade urvalet av respondenter, då två olika målgrupper söktes. Respondenter Intervjupersonerna var så kallade testpiloter som anmält sitt intresse att delta i undersökningen via testplats Botnias hemsida. Till denna är ca 4000 frivilliga personer anslutna, som sedan själva väljer om de vill vara med i respektive undersökning eller inte. Testpiloterna får inte betalt för arbetet de utför eller för den tid det tar att vara delaktig i undersökningen, istället används ett bonussystem för att få individerna att ställa upp. Varje testpilot samlar poäng som erhålls efter genomförda tester, vilka efterhand byts mot biobiljetter, presentcheckar eller annat dylikt. Även produkter som mobiltelefoner lottas ut. Att respondenterna får ersättning bör tas i beaktande. Risken finns att inställningen till respektive projekt blir alltför vinklat i positiv benämning, att feedbacken från respondenterna 4

8 blir mer positiv än vad den annars skulle ha varit. För att hålla respondenternas inställning så neutral som möjligt borde ingen ersättning tillfalla respektive respondent. Vi ämnade undersöka åsikterna hos två målgrupper. Den ena bestående av ungdomar (18-30 år) som bor i eget hushåll, utan barn. Den andra bestående av föräldrar (helst personen som ansvarar för de flesta klädinköpen i hushållet) med hemmaboende barn. Totalt 14 stycken. En jämn fördelning mellan kvinnor och män söktes. Anledningen till denna uppdelning är att försöka få en så bred urvalsgrupp som möjligt, då vi tror det finns skillnader beroende på vilken ålder man har. Unga människor handlar på annat sätt än vad vuxna gör, och vi tror det har betydelse för vem som kommer att använda sig utav vår tjänst. Detsamma gäller om det är en man eller kvinna. Frågan om hur många barn som fanns i hushållet ställdes, då även detta kan påverka hur och vad man handlar, vilket skulle kunna ändra inställningen till och användningen av vår tjänst. Målet var att försöka ta reda på så många åsikter som möjligt för att bättre beskriva underlag och åsikter till den tjänst vi har tänkt oss. Tillvägagångssätt Intervjuerna gjordes via telefon, och med respondentens medgivande spelades intervjun in på band. Transkribering skedde i direkt anslutning till intervjun, varefter bandet raderades. Varje intervju startade med frågor om ålder, kön och hur många hemmaboende barn personen har. Detta för att säkerställa att individens identitet stämde överens med de uppgifter vi fått från testplats Botnia och även för att fastställa att personen faktiskt tillhörde den grupp vi ämnade undersöka. När samtliga intervjuer transkriberats analyserades de för att finna relevanta kategoriurval, vilket gjordes med utgångspunkt från syftet. Vi frågade oss själva vilka kategorier som bäst besvarade forskningsfrågorna och sammanfattade det som ansågs relevant. De valda kategorierna är i stort baserade på intervjufrågor. Några frågor har slagits samman medan andra tagits bort, då de var irrelevanta för syftet. En matris (bilaga 3) skapades av kategorierna och de intervjuades individuella svar testades genom jämförelse mellan rådata och data i matrisen. När information sammanfattas finns det alltid en risk att viktig information går förlorad. När så var fallet omarbetades kategoriindelningen så att den innefattade förlorad data. Nästa led blev att analysera matrisen, försöka finna mönster och företeelser för vad respondenterna faktiskt svarade. Metoddiskussion Samtliga av respondenterna är dagliga Internetanvändare. Vi tror att dessa människor är intresserade av att testa nya tekniska lösningar och är intresserade av Internet i stort, annars hade de inte anmält sig till testplats Botnia. Om så är fallet skulle detta innebära att urvalet är något snedvridet, vilket i sin tur skulle innebära att vårt resultat skiljer sig något från vad "verkligheten" skulle säga. Dock eftersträvar vi inte procentenheter om hur många som sade si eller så, utan en känsla känslan och förståelse om vår tjänst. Detta är en kvalitativ undersökning av explorativ synvinkel där vi försöker finna åsikter snarare än specifika antal. För att lyckas med att få fram denna känsla ansåg vi, att det var viktigt att tala med var och en av intervjupersonerna. Det går även att diskutera om det var relevant att fråga hur många barn intervjupersonerna hade men då vi ville få en så bred urvalsgrupp som möjligt tyckte vi det 5

9 var viktigt att ta med både de med och de utan barn. De olika situationerna kanske inte påverkar användandet av tjänsten nämnvärt. Fördelarna med kvalitativ datainsamling passade vårt syfte bättre än vad kvantitativ datainsamling skulle ha gjort. Under själva planeringen ansåg vi att frågorna som användes var till belåtenhet. De som inte var det (vilket vi uppmärksammade under testintervjun) byttes snabbt ut och ersattes med nya och mer specificerade frågor. Senare under sammanställningen insåg vi att frågorna borde vara ställda på ett mer rakt och konkret sätt. Svaren vi fick var diffusa, mycket på grund av att frågorna inte var specifika nog. Detta ledde till att resultatet blev svårtolkat. Vi ställer oss även kritiska till hur vi agerade som intervjuledare. Det är väldigt svårt att inte ställa ledande frågor och därmed leda in respondenten på våra tankar. Tanken var att de skulle få tänka själva hur de ville att en eventuell framtida tjänst skulle fungera. Vi ville att respondenterna skulle vara kreativa, för att vi sedan skulle sammanställa alla åsikter till en konkret lösning. I efterhand kan sägas att vi inte var kapabla att hålla oss helt objektiva under intervjuerna. Det kan ha varit så att intervjuarens sätt att fråga och förtydliga färgat respondentens sätt att tänka, vilket kan ha påverka resultatet. Resultat Resultatet är grupperat i tre delar. Den första delen har att göra med de intervjuades köpbeteenden och den andra behandlar deras Internetanvändning. Slutligen redovisas de olika åsikter respondenterna hade om möjligheten om att se och kombinera kläder över Internet. Köpbeteende Av intervjuerna framkom att de flesta går till butiker för att handla kläder. De få som handlade på andra sätt gjorde detta genom postorder. Det var vanligt, bland de yngre, att man tyckte att det var roligt att handla kläder. Men det fanns också de som tyckte det motsatta, att det vara mindre roligt, att kläder handlades enbart när det var nödvändigt. Några av dem som tyckte att det var roligt berättade att det också kan vara ett tidsfördriv, något som är trevligt och som man gärna gör tillsammans med goda vänner, att det sociala är lika viktigt som själva handlandet. En vanlig åsikt är att upplägget på butiken är viktigt. Det är oftast i butiken som kläder man är intresserad av upptäcks. Hur kläderna hängs och hur det skyltas verkar vara kritiska punkter för att hitta kläderna som söks. det brukar oftast vara att man går till butiken och så hittar man dem (kläderna), bara man går igenom o strosar och tittar, så hittar man. (man, 22 år, utan barn) För att finna kläder används också andra medium, men då är sällan syftet att söka efter kläder, det sker snarare i förbifarten. Tillexempel upptäcks kläder via annonser i tidningar och på Internet. Även människor i ens omgivning tjänar till stor del som inspirationskälla. Det är främst om man ser att vi påverkas alla av varandra och så, det är klart jag hade nog inte gått och köpt ett plagg som jag visste att jag hade sett en annan som hade. Om vi tar de här skrynkelskjortorna som kom i våras och var väldigt inne, det vet du också va. Själv hade jag inte gått och köpt en sån för jag undra vad det där var för skit, men sen så såg jag att andra människor hade ett sånt plagg så får man en liten annan uppfattning om det själv också. Omvärlden påverkar ju. (man 23 år, utan barn) Av intervjuerna framkom också att man gärna går i affärer även när man inte tänkt köpa något eller inte har pengar. Det tycks finnas en del problem i samband med att handla kläder, men dessa var ofta individuella åsikter. Det mest generella problemet var svårigheten med att hitta 6

10 storlekar som passade. Andra svårigheter som nämndes var: gillar inte provhytterna, för mycket folk i kö till provhytterna, svårt att få hjälp och att det tar för mycket tid. På frågan om det tog tid att handla svarade en kvinna (23 år, utan barn): Det tar tid, men det är trevlig tid, man går med kompisar eller, ja med familjen, på stan och den tiden unnar man sig gärna då. En man (23 år, utan barn) svarade: Har man avsatt en tid för det så får det ta den tid det tar, det är ingen fara tycker jag En avvikande åsikt till de ovanstående framkom också och det var en kvinna (22 år, utan barn) som svarade följande på frågan om det tog tid att handla: Nej, jag ger det inte så mycket tid det är för långt att åka in till stan. Internetanvändning Alla respondenter använder Internet. Nästan alla föredrar också en tjänst på Internet framför dess motsvarighet i verkligheten". Två faktorer spelar roll då man inte föredrar Internet, det är dels bristen på personlig service (kontakt ansikte mot ansikte) och tillfällen då man gärna vill se det objekt som handlas, tillexempel vid kläd- och bilköp. Man får bättre koll om man får vara där själv och snacka och kolla och så. Om jag vill veta någonting är det lättare att prata med en expedit på en gång i stället för att måsta e-posta och allt. Så säger en man (32 år, med barn) som föredrog verkligheten i första hand. En kvinna (42 år, med barn) säger: Därför att när jag gör affärer vill jag se den jag talar med. Internet är för opersonligt Det hade nog varit bra för dom som är bekväma med Internet. Men som jag sade tidigare vill jag ha kontakt med försäljaren. Det får man inte här. Vanliga argument hos dem som föredrar Internettjänsten är att det är bekvämt och snabbt. Några nämnde tillgängligheten och en person nämnde att hon använder både Internet och den mer traditionella fysiska butiksbesöket. Internet blir i det fallet en slags uppslagsbok där information söks om exempelvis priser på en teknisk produkt och affären blir det stället man går till för att handla själva produkten. Ett liknande beteende återkommer hos fler respondenter. En man (23 år, inga barn) sa: Det är lätt att kolla upp på nätet hemifrån. Man får litet koll innan man går ut och köper. En annan man (23 år, inga barn) sa: Det beror helt på vad det gäller för tjänst, om det gäller att man ska typ beställa, skaffa ett abonnemang, boka resor eller dylikt, då gör jag det hellre via nätet eftersom det är så pass enklare. Men när det gäller att köpa typ kläder eller en bil. Jag skulle aldrig få för mig att plocka ihop en bil på nätet så att det kommer hem i brevlådan, då vill man gärna göra det live om man säger så. På frågan om hur det kommer sig, fortsätter han: Det är givetvis en osäkerhet, det är mest en vanesak. För några år sedan vågade man inte betala räkningar via nätet och så men det går ju bra idag. Men just när det gäller prylar vill man gärna känna och ta på dem, däremot mobiltelefoner kan jag handla via nätet, jag känner till den kvaliteten ändå. Men att köpa skor och 7

11 kläder och sånt är det lite problem med eftersom alla small inte är small och alla large inte är large, därför handlar jag hellre i butik om man säger så. Nära hälften av de intervjuade säger att de besöker butikers hemsidor, butiker som de också besöker när de är på stan. Hemsidan används då till att söka erbjudanden, nyheter, priser och sortiment, samt att se öppettider. Besöken i butiken är dock något som sker mycket oftare än besöket på respektive affärs hemsida, och det trots att det var vanligt att man använde Internet dagligen. Det fanns också de som aldrig hade besökt dessa sidor, några för att de inte kände till att de fanns och några på grund av att de inte såg någon nytta med dem. Tjänsten Inställningarna till tjänsten vi föreslog var positiva. Ha dock i åtanke att de svarande själva anmält sig själva till att pröva och kommentera ny teknik, vilket medför att det mycket väl kunde ha blivit ett annat utslag om andra testpersoner hade valts. Bland de svarande var det vanligt att man kunde tänka sig att använda tjänsten och de såg också flertal fördelar med den, men även en del nackdelar, vilket framkommer i svaren nedan. Eftersom frågorna var ställda så att respondenten själv fick ge några olika exempel på hur tjänsten skulle kunna se ut, fick vi några olika bilder av tjänsten, även om mycket var lika dem emellan. Hälften av de intervjuade tyckte att det genom tjänsten skulle vara möjligt att få en uppfattning om storlekar och vad som passar den enskilda. Vidare tyckte några av dessa att en virtuell docka, som man kan klä och jämföra kläderna på, skulle vara bra. Övriga nämnde inget konkret om hur man kunde lösa det faktum att det inte går att se eller prova kläderna. Bland de intervjuade var det en vanlig åsikt att man gärna ville prova kläderna på sig själv innan köp, vilket medför att de ändå skulle gå ner till butiken oavsett om det via tjänsten gick att få en storleksuppfattning. Det var endast ett par stycken som kunde tänka sig att köpa direkt från Internetsidan. En person svarade följande på frågan om hon (23år, utan barn) kunde tänka sig att också handla genom tjänsten: Ja om man hittar någonting, vad som är fördelen då är om det inte finns i stan där man bor, så betyder det att ingen annan i stan har det, då får man vara lite speciell, så att, i och med att det finns på Internet kan det locka fler köpare än om det bara finns i affärerna. Samma person sa också: Det skulle vara positivt på sådant sätt att man kan, få en bättre överblick, om man bara ser ett par byxor vet man inte om det är samma nyans som tröjan och sånt där, då kan man lättare se om de passar ihop ordentligt. Och så är det lite småhäftigt också. Då kanske man blir lite sådär att man tittar mera, att eftersom man kan prova igenom olika kombinationer mera, så gör man det. Att kombinera kläder med varandra tyckte de flesta av de intervjuade var bra och intressant. En person nämnde också att det skulle vara användbart om man kunde se hur kläderna såg ut i olika miljöer, detta för att lättare få en bättre känsla för kläderna och för att se hur det fungerade med de olika färgerna man valt på kläderna. Andra fördelar med tjänsten som respondenter nämnde var: att de trodde att tjänsten skulle ge en bra sortimentöversikt, att man i sitt eget hem kan förbereda sina köp innan man beger sig till butiken. Sedan när man väl besöker butiken går det snabbare att hitta det man letar efter. En kvinna föreslog (42 år, med barn): Kanske kan man få dem att lägga undan kläder till nästa dag, det tycker jag hade varit bra kanske om man också kunde beställa kläder som dom inte har i butiken, och så kan man komma in efter ett par dagar och prova 8

12 Några tyckte även att det skulle vara ett roligt tidsfördriv att titta på olika kläder och jämföra dem med varandra. Slutligen sågs möjligheten att jämföra olika klädesbutikers sortiment vad gäller pris och utseende. De gav inte bara god översikt över den enskilda butiken utan över många olika butiker, vilket förutsätter att andra butiker erbjuder liknande möjligheter. Negativa sidor var främst bristen på fysisk kontakt med kläderna. Det ansågs viktigt att kunna känna kvalitén samt att kunna prova på den egna kroppen för att se hur det passade. Tyvärr är det ju så att man går miste om en del saker på Internet. Jag vill känna på saker när jag är ute och handlar och det kan man inte vid en dator, ett par byxor tillexempel skulle jag aldrig köpa. (man 32 år, med barn) Man ville även kunna tala med en försäljare, ansikte mot ansikte, för hjälp och råd. Dessa argument nämnde den person som inte kunde se sig använda tjänsten själv samt de som endast kunde tänka sig att använda tjänsten när de hade bråttom, när det inte var möjligt att ta sig till den fysiska butiken. Andra nackdelar var att det skulle vara svårt att få en sådan tjänst att fungera effektivt, att det praktiskt skulle bli svårt att genomföra, samt att det skulle vara besvärligt att få folk uppmärksammade på den. En person trodde att man inte skulle komma ifrån det fysiska besöket hur man än utformade tjänsten. En äldre kvinna, som handlade på postorder verkade dock kunna tänka sig att handla direkt, hon tyckte inte om att prova kläder i butik, utan föredrog att göra det i hemmet. Att kunna kombinera kläder över nätet tyckte hon därför skulle vara en bra ide. Även en yngre kvinna hade samma åsikt, dock handlade hon sina kläder i butik. Av de personer som var positivt inställda till tjänsten tyckte de flesta att hemmet var den plats där åtkomligheten till tjänsten skulle vara mest användbar. Några ansåg, eftersom tjänsten kommer att ligger på nätet, att de kunde tänka sig att använda tjänsten när de befann sig i andra miljöer, tillexempel på skolan eller vid en ledig stund på arbetet. En person tyckte det kunde ha varit bra om tjänsten var åtkomlig även i affären, det hade gjort det möjligt att snabbt få överblick över sortimentet, men vanligare var åsikten att det verkade onödigt att ha en dator med en sådan tjänst i butiken. Hälften av de intervjuade kunde tänka sig att man kunde ha tjänsten i sin mobiltelefon, även om det kanske inte var möjligt idag. Det fanns också de som inte kunde se någon nytta med att tjänsten fanns i mobiltelefonen. En kvinna (38 år, med barn) svarade på frågan om hon kunde tänka sig använda tjänsten i butiken: I själva affären? Nej det vet jag inte. Är jag där så tittar jag hellre direkt på kläderna än i datorn. Främst tänkte de intervjuade sig att man skulle använda den i samband med att man tänkt handla sig något, dvs. innan man tog sig in till stan, men några tyckte även det kunde vara roligt och besöka tjänsten när det fanns tid, i form av ett tidsfördriv. En person (man, 22 år, utan barn) sade: Kanske när man är på stan, på bibblan eller något annat ställe som har Internet. Om butiken själv hade en dator där man kunde kolla på kläderna se över sortimentet alltså, det vore bra. Att informationen om användandet av tjänsten skulle lagras i en personlig profil ansågs som positivt, de såg möjligheter med det. En person ansåg att det fanns en risk för att informationen kunde missbrukas om det också fanns möjlighet att se var personen befinner sig via mobilen vilket ger butiken en möjlighet att skicka direktreklam när personen befinner sig i närheten av butiken. 9

13 På frågan om de kunde tänka sig direktreklam till mobiltelefonen, baserat på den profil de skapat, var svaren splittrade. Så länge det används för att sända reklam är det dåligt. Man får nog med reklam som det är. Att också få reklam till mobilen vore för mycket. (Man 32 år, med barn) Varför inte, det skulle vara bra. Kan tänka mig att få reklamen när som helst och skulle det vara mycket är det bara att radera. (Kvinna 49 år, med barn) Det var många beror på svar. Är reklamen relevant frågades och ett återkommande svar var att det går bra bara det inte blir för mycket. Andra tyckte det var positivt och såg det som en hjälp. Förutsättningar var att reklamen var riktad och intressant. Reklamen fick dock inte skickas ut för ofta, någon gång i månaden ansågs vara lagom. Bland dem som tyckte reklam var bra ansågs det också bra om det fanns en möjlighet att stänga av reklamen och att det kunde vara intressant om man kunde välja att få reklam endast när man befann sig i butiken eller i närheten. Diskussion Syftet med den här studien var att ta reda på om det fanns ett intresse i att se och kombinera kläder virtuellt på annan plats än i butiken. Resultatet visade att det råder en positiv inställning till tjänsten, där yngre människor i regel var mer positiva än äldre. Vi tror det beror på att unga är mer vana med teknik och lättare kan tänka sig en beteendeförändring där tekniken blir mediet. Det visade sig inte finnas någon skillnad mellan könen. Det är viktigt att ha i åtanke att respondenterna som svarade på intervjun var vana Internetanvändare och därmed förmodligen mer positiva till Internettjänster än andra. Genom att ställa frågor om handlande och Internetanvändning, försökte vi samtidigt utforska om det i respondenternas vanor fanns företeelser som talade för eller emot tjänsten. Det är svårt att fråga respondenterna vad de har för åsikter och idéer med en tjänst som ännu inte finns, och därmed inte heller går att prova. Detta försvårade även arbetet med att beskriva möjligheter och begränsningar med sagda tjänst. Men genom att fråga om hur klädinköp gick till, samt hur Internet utnyttjades, framkom en grov bild angående beteende vid handlande och Internetanvändning. Det finns en mängd hinder i vägen för den nya tjänsten. Av resultatet och genomgången litteratur, som verifierar vårt resultat, verkar det vara väldigt få som besöker butikers hemsidor. Inte ens om ett närstående inköp är nära besöks respektive butiks hemsida. Positivt är att det finns en benägenhet att använda tjänster på nätet framför tjänster i verkligheten, under förutsättningen att de är bra som tillexempel bankernas betaltjänster som används i hög utsträckning. Detta talar för att det skulle finnas möjlighet att få människor att besöka butikers hemsidor om det fanns en anledning att besöka den samme. Ett annat stort problem är att många vill känna på klädesplagget före köp, vilket i dagsläget är omöjligt över Internet, det är helt enkelt svårt att skapa sig en bild och uppfattning om plagget. Resultatet visar ändå att det finns ett intresse för tjänsten, och intervjupersonerna har även lite idéer om hur den skulle kunna utformas. För att tjänsten ska kunna fungera måste det till mer än bara möjligheten att se och kombinera kläder. Vi trodde att tjänsten i sig skulle ge kunden en överblick som inte var möjlig annars, vi trodde nämligen att det var ett problem att hitta kläder som individen trivdes i. Det fanns visserligen problem åt detta håll, men av en annan 10

14 art, det vill säga, en del av respondenterna ansåg att det var svårt att hitta rätt storlekar. Det är alltså tveksamt att tjänsten i sig skulle vara särskilt användbar i det avseende vi tänkt oss då vi ständigt återkommer till det fakta att konsumenten gärna vill prova plagget, innan beslut om köp tas. Det frågades också om intresset att ha en profil i anslutning till användandet av tjänsten. Det verkar vara något som många skulle tycka vara bra, till och med en fördel. Att butiken intresserar sig för vad den enskilde kunden handlar och i viss mån låter kunden påverka butikens sortiment sågs som ett plus. Iden med profilen är att man ska kunna skicka riktade erbjudanden till kunden, och i det fallet var respondenterna positiva. Vi valde att benämna dessa erbjudanden för riktad reklam i våra frågor, men kanske skulle vi ha benämnt det annorlunda, som till exempel erbjudanden baserade på vad du är intresserad av, eftersom det är tanken. Reklam har fått en negativ klang, i synnerhet när det förekommer så frekvent i vår vardag och inte är något som är riktad till enskilda individer. Speciellt de som inte har ett modeintresse skulle nog kunna vara intresserade att få kort koncis information om mode och förslag på klädinköp som skulle passa kläder de redan handlat i butiken. Så länge det används för att sända reklam är det dåligt. Man får nog med reklam som det är. Att också få reklam till mobilen vore för mycket. Att reklamen kallas för något annat skulle kunna ge ett mer positivt resultat, den skulle kunna kallas för shoppingassistent tillexempel, eftersom den kommer med förslag på vad som ska handlas. Kanske att erbjudanden till viss del kommer först efter en förfrågan av kunden. Att kunna stänga av och på reklamen och erbjuda olika lösningar för när och hur man mottar densamme är nog nödvändigt, om man ska få det att fungera. Kunderna är väldigt olika vilket inte minst visade sig av att våra respondenter svarade så pass olika på denna fråga under intervjun. Det verkar också som att de skulle kunna variera från dag till dag. Biten med riktade erbjudanden till kunderna måste därför i hög utsträckning ske på kundens villkor. Den personliga profilen blir här ett sätt att försiktigt närma sig kunden, det gäller att försöka få så mycket information som möjligt om kunden för att veta vad denne vill ha. Godin (1999) menar att det är fysiskt omöjligt att uppmärksamma allt som marknadsförarna vill att vi skall lägga märke till. Gör en snabb rannsakan av dig själv och fundera på hur mycket tid du dagligen läser reklam eller blir påverkad av den, antingen positivt eller negativt. Överallt där vi befinner oss i samhället finns medium som påverkar oss vare sig vi vill det eller ej. Desto mer reklam vi blir bombarderade med, bokstavligt talat, desto mer faller vi in i någon form av brus, det vill säga vi ser det reklamen säger men filtrerar bort det lika snabbt igen. För att åskådliggöra vad vi menar använder vi oss av ett citat. "Tänk dig att du kommer till en tom flygplats tidigt en morgon. Det finns nästan inga andra där när du vandrar bort mot ditt flygplan i maklig takt. Plötsligt kommer någon fram till dig och frågar: Ursäkta, men kan ni säga hur man kommer till Gate sju? Det är väl knappast troligt att du har hoppats eller väntat dig att någon skulle komma och ställa denna fråga, men eftersom han ser trevlig ut och du har gott om tid så avbryter du dina tankar och visar honom till rätta / /Ett tredje scenario är ännu värre. Hur skulle det kännas om det var den fjärde, tionde, hundrade personen som ställde samma fråga? Förr eller senare måste man ju börja tränga undan avbrotten. Förr eller senare blir allt ett bakgrundsbrus som du filtrerar bort." Godin -1999:24 11

15 Problemet med Internet är att där redan finns en enorm mängd med tjänster som i praktiken skall hjälpa konsumenten, men som i verkligheten kanske snarare stjälper den samme. Godin (1999) hänvisar till forskning där sökmotorn Alta Vista sattes under granskning. Det visade sig att sökmotorn tog fram drygt 900 miljoner sidor i månaden. Som vi nämnt i teoridelen, söker 25 % av befolkningen dagligen information med hjälp av Internet. Det blir förbluffande sällan någon besöker respektive hemsida. Att då bygga en traditionell tjänst som en ordinär hemsida är att hjälplöst skjuta sidan och tjänsten i sank. Uppenbart finns det alldeles för mycket av det så kallade bruset som tjänsten riskerar att hamna i. Att få konsumenten att känna förtroende och därmed få dem att vilja använda tjänsten är idag ett av våra största problem. Dagens marknadsförare har hamnat i någon form av moment 22. "Ju mer de satsar, desto sämre fungerar det. Ju sämre det fungerar, desto mer satsar de" Godin :34 Vi blir tvungna att helt enkelt tänka i nya banor för att nå fram till individen. Det är uppenbart att den traditionella marknadsföringen inte fungerar längre. Respondenterna såg inga större problem i att bli loggade i någon form av databas. Detta ger möjligheter att kunna binda konsumenten till företaget. Det kan vara allt från riktade erbjudanden, till enbart en specifik person, till att bjuda in respektive anmäld person på VIP-kväll. Det blir då inte ett massutskick till alla medlemmar utan varje individ får information om vad som skulle kunna tilltala denne. Tjänsten innebär en större möjlighet att sätta individen i centrum. Givetvis kostar denna typ av riktad marknadsföring både tid och pengar att installera. Men vi är helt övertygade om att detta kommer att betala tillbaka sig med god marginal under de närmsta åren. Om konsumenten känner en lojalitetskänsla mot respektive företag skall det mycket till innan den individen väljer att besöka och eventuellt spendera sina pengar hos konkurrenter. Tjänstens utformning Tanken med tjänsten är att den skall fungera som ett komplement till den riktiga butiken. Den skall med andra ord ha exakt samma sortiment som butiken, ha samma köpevillkor etc. Vidare innebär detta att man skall kunna se och kombinera kläder på Internet och senare hämta upp kläderna i butiken, antingen färdigpackade och klara för avhämtning eller klara för att provas. En respondent nämnde ytterligare tänkbara funktioner för tjänsten: Kanske kan man få dem att lägga undan kläder till nästa dag, det tycker jag hade varit bra kanske om man också kunde beställa kläder som dom inte har i butiken, och så kan man komma in efter ett par dagar och prova Att det finns fler kläder på nätet än i butiken innebär att affären inte behöver ta in tveksamma plagg i onödan. För att ta tjänsten ett steg vidare, skulle det kunna vara möjligt att boka en tid i ett provrum så att man slipper vänta när man kommer till butiken. Att vidare ge kunden information om hur mycket folk det är i butiken och om det finns lediga parkeringsplatser kan underlätta till ett beslut om när butiken ska besökas. Markham (1998) nämner två problem som skulle underlättas om konsumenten får ovan nämnda information, att ta sig till butiken och där hitta parkeringsplats, samt att hitta det plagg som söks. Vidare förenklas och minskas tiden det tar att gå på stan, man behöver inte längre gå in i en affär enbart för att se vad som finns. Kanske att besöket kan undvikas för 12

16 dem som har långt till staden. Visserligen kan detta anses vara en nackdel för affären då impulsköp är vanliga och om människor väljer att stanna hemma kanske försäljningen minskar. Vi tror dock att om kunden vid upprepade tillfällen ej hittar något kommer kunden inte tillbaka, att det inte är värt besväret, vilket undviks nu. Visserligen garanterar inte heller Internettjänsten att man hittar något men besväret och tidsåtgången är betydligt mindre. Vi anser att det är viktigt att tjänsten på hemsidan använder sig av samma färger och utseende som butiken för att de inte skall förekomma några missförstånd om vilken butik man kommit till. Det är viktigt att kunden känner igen sig på hemsidan, den ska vara så lik ett vanligt besök i butiken som möjligt. Det skapar en överlappning mellan affär och Internet som gör sidan lättare att använda. Exempel är att ha samma uppdelning av kläder som butiken har, dvs. en mansavdelning, en kvinnoavdelning, en för barn etc., samt att kalla den platsen där man kan se och kombinera kläder för provrum. Tjänsten måste vara användbar för att den ska användas. I en rapport skriven av ITkommissionen (SOU 2002:24) anges bland annat två motiv till att använda Internet: Livsstil - nya livsmönster som inte tidigare var möjliga Nytta - spara tid och pengar, kunna göra ärenden när som helst Behöver kunden inte åka in till stan för att titta på kläder spelar det mindre roll var bostaden är belägen. Nej, jag ger det inte så mycket tid det är för långt att åka in till stan. Kan shoppingen förberedas hemifrån blir det också lättare att kombinera klädköpet med andra resor in till staden, besöket i affären behöver inte ta så lång tid och en resa med målet att handla kläder undviks. Förhoppningsvis ser användaren en nytta, att det spar tid. Vi diskuterade att använda oss av en docka som modell, vilket många respondenter såg som praktiskt, men många anser att plagget måste provas före köp iallafall, vilket gör att den dockan tappar lite av sin funktion. Det innebär också att man måste använda sig av avancerad teknik vid programmeringen, vilket ledde till beslutet att använda en enklare metod. På sidan skall det gå att se kläderna uppställda, ungefär som de sitter på kroppen, alltså hattar och kepsar överst, sedan tröjor under och sist byxor och skor. Detta blir en slags docka fast kläderna ligger var för sig (se bilaga 4). På så sätt blir det enklare för personalen i butiken att ta bilder av nya kläder och lägga in på sidan. Enligt Norman (1990) är användbarhet en av de främsta förutsättningarna för att folk ska använda en tjänst och det gäller både de som är kunder och den personal som uppdaterar den. Hela butikens sortiment skall vara åtkomligt samt alla storlekar som varje plagg har. Det skall stå pris och annan information, så som tvättråd och vad plagget är gjort av för material. Tjänsten kartlägger vilka plagg man klickar på och sparar dessa data i form av en profil. Tjänsten vet då ungefär vilka sorts plagg du är intresserad av och kan tipsa om nya, liknande kläder när de kommer in. Det skulle också kunna vara möjligt att upplysa kunden om när det finns plagg i butiken som passar bra till de kläder han/hon redan köpt. Vidare skall profilen kunna användas för att skicka riktad reklam, en slags shoppingassistent, till kundens mobil, med erbjudanden som är baserade på kundens smak. Att kunna beställa förslag, som passar den enskilda individen, vore säkert intressant för de respondenter som inte vill ha reklam till mobilen. 13

17 En dialog skapas med konsumenten, en form av interaktivitet mellan handlare och köpare där köparen ger sitt tillstånd för handlaren att medverka i säljprocessen. Den interaktiva tekniken medför att konsumenten kan få tillgång till sortimentet mycket snabbare och enklare än tidigare och att handlaren "binder" konsumenten till sig genom att skapa en lojalitetskänsla som konsumenten inte vill bryta (Godin, 1999). Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns ett intresse i en tjänst där kläder kan ses och kombineras på nätet och för en profil som hjälper kunden att hitta kläder som är intressanta. Vidare anser de flesta av de intervjuade att relevant reklam till mobilen är bra, men det vore bättre att tänka i termen shoppingassistent. Då blir erbjudandena inte längre reklam, istället blir det en hjälp, där kunden bestämmer premisserna. För att tjänsten ska fungera måste det dock finnas något mer än bara möjligheten att se och kombinera kläderna, tjänsten måste integreras i butikens verksamhet fullt ut och alternativ måste erbjudas som underlättar handeln i butiken. Ett hinder är att användandet av Internettjänsten tillsammans med mobilen som shoppingassistent innebär en beteendeförändring hos kunden och att förändra beteenden tar tid. Vidare borde konceptet prövas i en enkätundersökning, för att se om åsikter som framkom hos respondenterna är representativa för konsumenter och då speciellt också de som inte är vana Internetanvändare. 14

18 Referenser Godin, Seth (1999). Permission Marketing: Turning Strangers into Friends, and Friends into Customers. Simon & Schuster, Inc. Översättning: Svenska Förlaget liv & ledarskap ab (2000) Underhill, Paco (2000). Why we buy, the science of shopping. Texere publishing limited: London Norman, Donald (1990). Things that make us smart. Perseus Books: Cambridge Markham, Julian E. (1998). The future of shopping. Macmillan: Basingstoke 15

19 Bilaga 1 Intervjufrågor Underlag till Intervjufrågor Får vi ringa hem till dig? Går det bra om vi spelar in intervjun? Vilken tid blir bra? Vi är tre studenter som läser Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot ITmiljöer på Umeå universitet. Tillsammans med testplats Botnia undersöker vi underlaget för en tjänst som innebär att man kan se och kombinera kläder på annan plats än i butiken. Under intervjun kommer jag att fråga lite kort om er datorvana och hur det går till när du handlar kläder. Till sist kommer vi att diskutera hur tjänsten skulle kunna se ut och fungera. Intervjun kommer att ta ungefär min, tänk på att svara så utförligt som möjligt och ta Er gärna tid till att tänka igenom frågorna innan du svarar Försäkra oss om att kontrollfrågorna är riktiga - Stämmer det att du är född. - Stämmer det att du.är förälder inte är förälder o (om de har barn) Hur många? Har du några frågor innan vi påbörjar intervjun? Köpbeteende - Tycker du det är roligt att handla kläder? - Handlar du kläder ofta? - Var? - Vad krävs för att du skall upptäcka ett plagg som du senare köper? - Upplever du några problem när du handlar kläder? o Upplever du några problem med att hitta kläder? o Upplever du att det tar tid? Nu till lite frågor om din datorvana Datorvana - Använder du Internet? - Hur ofta använder du Internet? - Om en tjänst finns både på Internet och i verkligheten o Vilken föredrar du att använda? - Besöker du hemsidor som tillhör klädbutiker i stan? Vad gör du på dessa sidor (isf.)? Här tänker vi oss att vi i samråd med den personen vi intervjuar ska försöka få dem att bygga upp den tjänsten vi har beskrivit i syftet, därav första frågan. Går detta trögt så ämnar vi beskriva lite mer utförligt för personen hur vi har tänkt oss tjänsten. Tjänsten - Tänk dig en tjänst på din klädesbutiks hemsida där du kan se och kombinera olika kläder. o Kan du försöka beskriva hur du tänker dig tjänsten?

20 o Vad tycker du om en sådan tjänst? Positivt? Negativt? - När skulle du använda tjänsten? - Var vill du använda tjänsten? o Skulle det vara praktiskt att ha tjänsten i din mobiltelefon? - Tänk dig att ditt användande av tjänsten registreras och kartläggs för att kunna erbjuda dig riktad reklam till din mobiltelefon. o Vad tycker du om att bli registrerad och kartlagd? o Vad tycker du om att få riktad reklam till din mobiltelefon? Om du endast får reklamen när du går in i affären? Förändrar det din inställning om du kan stänga av/på reklamen? Är det något du skulle vilja tillägga? Hur tyckte du frågorna kändes? Om det skulle visa sig att vi behöver komplettera med ytterligare uppgifter, går det bra att återkomma till dig då? Tack för din medverkan!

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Kandidatuppsats i informatik Thesis work in informatics REPORT NO. 2008:026 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Hur företag kan utnyttja

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

- Faktorer som påverkar konsumentens köpbeslutsprocess -

- Faktorer som påverkar konsumentens köpbeslutsprocess - Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, C-Uppsats 10p Maj 2006 - Faktorer som påverkar konsumentens köpbeslutsprocess - Thomas Gullberg Eric Henningsson Christoffer

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Utbildning och användandet av personlig försäljning

Utbildning och användandet av personlig försäljning Högskoleexamen i Butikschefsutbildningen med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan 2013-05-30 Rapportnr. 2013.9.8 Utbildning och användandet av personlig försäljning och En undersökning om hur

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Rasmus Svendsen Handledare: Malin Mattson, Psykologi III, 15 POÄNG, 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN TALKIN' 'BOUT

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

Att försäkra nöjdhet

Att försäkra nöjdhet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats HT 2006 Handledare: Susanne Åberg Att försäkra nöjdhet En studie av kundmötet på Länsförsäkringar Uppsalas hemsida Karin Holmstrand

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer