Progressiv kommunikation i praktiken Framgångsrika projekt, engagerande berättelser och tydliga budskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Progressiv kommunikation i praktiken Framgångsrika projekt, engagerande berättelser och tydliga budskap"

Transkript

1 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU), det vill säga Utrikes departementet, Svenska institutet, Invest in Sweden Agency, Exportrådet, Näringsdepartementet och VisitSweden, har tagit fram en gemensam varumärkesplattform för Sverigebilden. Den ska ligga till grund för en uppdaterad och mer kraftfull presentation av Sverige utomlands, och vara ett stöd i våra olika verksamheter. Plattformen är dessutom en naturlig utgångspunkt för ett närmare samarbete med andra svenska aktörer som riktar sig mot omvärlden. Den här guiden handlar om hur vi praktiskt kan arbeta med vår gemensamma Sverigebildsplattform. Ett antal framgångsrika praktikfall visar hur man kan tänka när man utformar progressiv kommunikation. Guiden ger också inspiration i form av exempel på engagerande berättelser och tydliga budskap. Vi hoppas att guiden ska ge konkret hjälp i ditt arbete med att representera och främja Sverige internationellt. Guiden ingår i en serie broschyrer som också inkluderar en övergripande guide till Sverigebildsplattformen samt en bilaga som steg för steg beskriver hur det praktiskt går till att skapa kommunikation om Sverige med utgångspunkt i den gemensamma plattformen. Du hittar alla dessa skrifter på 1

2 Progressiv kommunikation i praktiken Framgångsrika projekt, engagerande berättelser och tydliga budskap 1

3 2 Tänk om det fanns en manual för progressiv kommunikation Tänk om det var så enkelt. Precis som när man monterar en möbel: 1: Skruva fast ben a på skiva b. Nej, det är för mycket beteendemönster, psykologi, känslor, värder ingar och andra svårförutsägbara faktorer som påverkar en kommunikationsprocess, så manualen skulle behöva skrivas om för varje aktivitet. Inte minst när möbeln är något så komplext som bilden av ett land. Men den här broschyren är det näst bästa: En liten verktygslåda med goda exempel, berättelser och budskap, som du kan låta dig inspireras av när du ska utforma aktiviteter och kommunikation. Och de har några saker gemensamt som bidragit till att de blivit framgångsrika, så checklistan med nyttiga tips på sista sidan är på ett sätt en sorts manual. Alla exempel utgår från den varumärkesplattform för Sverigebilden som lanserades i september Den finns beskriven i ett par broschyrer som du kan hitta på och sammanfattas dess utom på sidorna 4 6 i denna broschyr. Nyckelbegreppet i plattformen är progressiv. Men vad är egentligen progressiv kommunikation? Och hur kan man omsätta det i praktiken, så att de önskade associationerna verkligen uppstår? Nu, när plattformen använts en tid, börjar det samlas allt fler exempel på hur det kan se ut när de olika NSU-organisationerna arbetar med platt formen. Ibland har aktiviteten lett till direkta resultat. Som när Exportrådet hjälper svenska företag att sälja hållbar stadsplanering (sidan 8). Eller när Svenska institutet bidrar till intresset för svensk indiepop i Brasilien (sidan 13). Men vad exemplen framför allt visar, är hur man steg för steg kan öka varumärket Sveriges attraktionsvärde över tid. Och ju mer värdefullt vårt varumärke är, desto större chans att andra lyssnar på oss och släpper in oss. På lång sikt kan vi så skapa efterfrågan och intresse för alla svenska erbjudanden, som produkter, tjänster, innovationer, utbildningar, musik, politiska ställningstaganden

4 Innehåll En plattform för en tydlig Sverigebild 4 Finländska modebloggare 7 SymbioCity 8 Virtu-Real 9 Eco Chic 11 Visitsweden.com 12 Invasão Sueca 13 Att låta berättelser göra jobbet 14 Thelma & Friends 17 Budskap som tydliggör plattformen 18 Young Leaders Visitors Program 25 Cellflix 26 Expo Zaragoza 27 Gör så här

5 4 En plattform för en tydlig Sverigebild Organisationerna i Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) arbetar alla med att presentera och representera Sverige utomlands. Om Sverige väcker omedelbara, relevanta och intressanta associationer blir det lättare för svensk internationell politik att få genomslag, för svenska företag att göra affärer, för svensk kultur att nå spridning. Men exakt vilka associationer ska Sverige väcka? Inom kommunikationsvetenskap vet man att det är lättare att skapa bilder hos människor om man väljer ut några få, trovärdiga huvudbudskap och tillsammans håller sig till dem över en längre tid. Därför utvecklade NSU under en gemensam varumärkesplattform för Sverige, som lanserades i september Ett varumärke är mycket mer än bara en logotyp och lite PR. Mycket av det svenska är inte ens fysiska platser, produkter eller företeelser utan saker som värderingar, livsstil och tänkesätt. Hur de uppfattas av dem vi vänder oss till blir vårt varumärke; det svenska är summan av våra handlingar och vår kommunikation. Att utveckla förtroende är ett långsiktigt arbete och resultatet av varumärkesarbetet varierar. Det kan vara intresse för en aktivitet vi ordnar. Det kan vara att människor ändrar sin uppfattning om Sverige. Eller det kan vara något så konkret som en försäljningsökning. Men själva arbetet med att bygga ett varumärke tar aldrig slut, för ju starkare varumärket blir, desto bättre resultat på sikt. Ett varumärke är allt vi säger och allt vi gör alla vi som representerar Sverige i olika hörn av världen. Vi kan tillsammans påverka bilden genom att lyfta fram det som är mest intressant i berättelsen om Sverige. Därför är det viktigt att vi är överens om vad det är för något, och det är det som varumärkesplattformen för Sverigebilden sammanfattar.

6 PLATTFORMEN Varumärkesplattformen ligger till grund för bilden av Sverige som ett progressivt land, som kännetecknas av fyra kärnvärden Nytänkande, Öppenhet, Omtänksamhet och Äkthet. Låt oss först titta på vad de står för, innan vi i resten av broschyren ger några exempel på hur man kan omsätta dem i praktiken. ÖPPENHET Progressiv NYTÄNKANDE PROGRESSIV OMTÄNKSAMHET ÄKTHET I mitten av plattformen ligger det sammanfattande begreppet Progressiv. Det är den position som Sverige försöker ta i männi s kors medvetande, i relation till andra länders positioner. Det är inget som vi i första hand säger om oss själva, utan det är vad vi vill att andra ska känna när de tänker på Sverige i olika sammanhang. Med progressiv menar vi att Sverige är ett utvecklingsinriktat land som utgår ifrån människors behov och miljöns villkor. På ett övergripande plan handlar progressivitet om att ha en tro på framtiden och en vilja att steg för steg göra världen till en lite bättre plats. Det handlar om att tro på människors skaparkraft och förmåga att ta ansvar för sina liv, och att samarbeta utifrån en öppenhet mot omvärlden och framtiden. Det finns fyra karaktärsdrag som är särskilt viktiga för att förklara vad vi menar med progressivitet, och vi kan använda dem när vi utformar aktiviteter och kommunikation. Vi kallar dem för våra kärnvärden: Nytänkande, Öppenhet, Omtänksamhet och Äkthet. Extra spännande kan det bli genom att kombinera dem med varandra på ett medvetet sätt. Å ena sidan Nytänkande och Öppenhet, som representerar energi och drivkraft, å andra sidan Äkthet och Omtänksamhet, som drar mot lugn och eftertanke. Bryt dem mot varandra så skapas en sorts fantasieggande spänst, en utmanande balans som är en väsentlig del av den progressiva Sverigebilden. 5

7 Nytänkande Öppenhet Omtänksamhet Äkthet 6 Nytänkande är att se saker ur ett nytt perspektiv. Se möjligheter och lösningar och tro på en bättre framtid. Sverige har teknisk innovationsförmåga, världsledande forskning och trendkänslighet. Men också banbrytande design, mode och populärkultur. Vad företeelser Kunskapsintensivt näringsliv och samhälle Pappaledighet, sambolag och samkönade äktenskap Banbrytande design, mode och populärkultur Stark uppfinningstradition Hur tonläge Fantasifullt och visionärt Innovativt och utforskande Samtida och framåtblickande Inspirerande och överraskande Modigt Öppenhet är att bejaka den fria tanken och olikheter mellan människor, kulturer och livsstilar. Att ge utrymme för individers idéer och åsikter betraktas som viktigt, liksom fysiskt utrymme att röra sig fritt utan hinder i exempelvis naturen. Svenskar är ett resande folk med intresse för omvärlden. Vad företeelser Internationellt näringsliv och trendkänslig testmarknad Ett öppensinnat och resande folk Folkbildnings- och föreningstradition Offentlighetsprincip och allemansrätt Hur tonläge Inbjudande och interaktivt Lyhört och nyfiket Enkelt och tydligt Tillgängligt och transparent Utåtriktat Omtänksamhet är att värna om varje individ. Säkerhet och trygghet samt att respektera och inkludera alla människor är centralt, liksom att känna empati och dela med sig till de svagaste. Jämlikhetssträvanden och medbestämmande såväl som engagemang i miljöfrågor är exempel på detta. Vad företeelser Jämställdhetssträvanden och medbestämmande Ombudsmannasystemet Ett brett och djupgående miljöengagemang Livslångt lärande för alla Internationellt engagemang med aktivt bistånds- och fredsarbete Hur tonläge Inkluderande och respektfullt Personligt Varmt och tryggt Relevant och berörande Ödmjukt Äkthet är att vara naturlig och okonstlad. Det uttrycker sig i pålitlighet, ärlighet och att vara informell: rak, enkel och tydlig. Att stå för sina värderingar och sin bakgrund. Sverige präglas av ett högt förtroende mellan människor. Svenskar är lediga i sin stil och har en stark kvalitetstradition. Äkthet syftar också på vår nära relation till natur och årstider. Vad företeelser Stark kvalitetstradition Levande traditioner och kulturarv Informell stil och pålitlighet i affärer Nära relation till natur och årstider; norra Europas sista vildmark Hög etik inom livsmedel och djurhållning Hur tonläge Humor och självdistans Ärligt och trovärdigt Informellt och personligt Historiskt förankrat och svenskt Enkelt och naturligt

8 Finländska modebloggare: Gå dit målgruppen går Mode handlar om det som är nytt. Nytt är också att modescenen sedan många år tillhör de områden där Sverige finns med i framkant. Och då avses inte bara H&M. Som garant för fortsatt förnyelse bubblar ett flertal internationellt uppmärksammade designer och modemärken, och efter dem kommer en hel generation av kreativa klädskapare. Just modebranschen har också flyttat en stor del av sin trendrapportering till de nya, digitala medierna. För de mest engagerade klädshopparna är det inte bara papperstidningar som är den stora inspirationskällan utan också inflytelserika bloggar. Så när VisitSweden ville nå ett målgruppssegment i Finland med betoning på shoppingsugna unga tjejer valde man att gå via modebloggarna. Medievalet stärktes vidare av det faktum att finländarna anser att internet är den viktigaste informationskanalen när de letar efter information och inspiration till en resa. Aktiviteten utformades som en resa till Stockholm för Finlands ledande modebloggare, för att låta dem sprida information om Sverige som resmål. Programförklaringen var Resan, vistelsen och affärerna är en upplevelse! I de flesta blogginlägg kunde man sedan läsa olika versioner av detta budskap 59 inlägg med sammanlagt kommentarer, som både levandegjorde resmålet och nämnde sponsorerna på ett naturligt och positivt sätt. Arbetssättet kan definitivt återanvändas och spridas, säger VisitSwedens projektledare och PR Manager Johanna Poutiainen. Men för många mun-till-mun -aktiviteter kan snabbt försämra trovärdigheten i bloggarnas rekommendationer, så jag skulle inte genomföra precis samma aktivitet en gång till på den finska marknaden. Nej, för då vore det inte nytt. Och det är nytt som skapar surr. Kontaktperson Johanna Poutiainen, VisitSweden Medverkande VisitSweden Länk Joonas Halla, marknadsföringsstudent vid Tammerfors universitet, skrev 2009 en D-uppsats om denna bloggresa som finns på uta.fi/pdf/gradu03600.pdf 7

9 8 SymbioCity: Stad på export Sveriges spetskompetens inom hållbar stadsplanering paketeras av Exportrådet till ett säljbart koncept. Solen glittrar i vattenspegeln från Hammarby sjö. En liten kanal rinner plaskande ut i den vassbeväxta strandkanten. Stora handelsfartyg som just gått igenom Hammarby sluss möter ett myller av små fritidsbåtar längs kajerna. Runt omkring reser sig en hypermodern stadsdel för stockholmare en nydanande arkitektur där glas och sten möter trä och växter, och husen är byggda med miljöanpassade material och energieffektiva metoder. Under markytan döljer sig ett automatiskt avfallshanteringssystem, fjärrvärme från avfallsförbränningen, fjärrkyla från vattenreningen, varmvatten och el från solenergi, och biogas från hushållens avlopp och avfall. Till och med den plaskande lilla kanalen och vassen i strandkanten har en funktion utöver trivseln, som ett system för att samla upp och rena dagvattnet från hela området. Kan man exportera Hammarby Sjöstad? Ja, i en värld där växande megastäder utgör ett ökande miljöhot finns det en stor efterfrågan på idéer om bättre fungerande stadsmiljöer. Och Sverige har länge legat i framkant inom miljöanpassad byggnadsteknik och demokratisk stadsbyggnad. Faktum är att liknande beskrivningar går att göra för såväl Västra Hamnen i Malmö som Gårdsten i Göteborg. Eller något av de många andra områden som de senaste åren växt fram i Sverige utifrån en idé om mänskligt fokus, social gemenskap, hållbara ekosystem och en självklar resurseffektivisering som i många andra samhällen uppfattas som unik. Nu har man förpackat de gemensamma nämnarna från dessa lyckade exempel i ett koncept. Sverige har ett stort antal företag som utvecklat olika tekniker, processer och projekt inom miljöanpassad stadsplanering och byggteknik. Men på världsmarknaden är konkurrensen knivskarp. Genom att gå före med ett koncept som visar upp vår kompetens kan företagen haka på med sin egen marknadsföring, vilket ökar i dag finns SymbioCity-konceptet i städer från Ryssland till Kina chanserna att skapa affärer. Samtidigt kan en sådan paketering visa upp Sverige som ett föregångsland inom hållbar industriell utveckling och samhällsbyggande och därmed påverka svensk export och våra internationella relationer. Därför inledde Exportrådet i 2007 ett projekt där i dag över 700 entreprenörer, underleverantörer och konsulter presenterar sin kompetens under ett gemensamt paraply, för att visa hur stadsplanering kan drivas i nära samarbete med intressenterna. Lägg till det en kompetens inom hållbarhets lösningar med miljöteknik i den absoluta framkanten, så finns alla ingredienser i den progressiva Sverigebilden. Projektet behövde ett namn som kunde marknadsföras. Sym är grekiska för med och biosis betyder liv. Samliv en relation som ger två organismer ett mervärde. SymbioCity fick bli namnet och Sustainability by Sweden den förklarande beskrivningen, som kopplar namnet till Sverige. SymbioCity har blivit uppskattat och väckt intresse, och allt fler aktörer vill använda materialet i sin försäljning. Idén om Staden har utvecklats ända sedan människan började överge sin nomadiska livsstil som jägare och samlare för över tio tusen år sedan. Ändå är kanske behovet av nya tankar större i dag än det någonsin varit. Kontaktperson Håkan Dahlfors, Exportrådet Medverkande Exportrådet Länk

10 Att ta med sig från SymbioCity Ett koncept baserat på nytänkande lösningar av ett angeläget världsproblem som det är lätt att få uppmärksamhet kring. Viktiga beståndsdelar är omtänksamma värderingar som effektivisering av gemensamma tillgångar, medborgarmakt och social gemenskap. Svenska värderingar runt öppenhet utnyttjades i ett nära samarbete mellan branschledande företag. Ett fokus på miljö, hållbarhet och utveckling i balans gör exemplet progressivt. Virtu-Real: Det är inte bara vad du säger, det är också hur Vill man profilera sig som nytänkande måste man våga vara först med det senaste. Mot den bakgrunden var det helt rätt att Sverige 2007 med Second House of Sweden blev en av världens första ambassader i den virtuella världen Second Life. Och därför var det, hur science fiction-artat det än låter, en naturlig utveckling när Svenska institutet i början av 2008 kopplade ihop den verkliga och den virtuella världen med hjälp av en kombination av virtuell arkitektur, fysiska objekt och avancerad IT. Den svensk-japanska arkitektduon studio un/real fick i uppdrag att kombinera de båda Houses of Sweden på ett lekfullt sätt. Det resulterade i en installation där besökare till det fysiska House of Sweden i Washington kunde gå in i ett rum där en projektion på en glasvägg lät rummet fortsätta in i Second Lifes virtuella Second House of Sweden. I projektionen kunde man se Second Life-invånarna, i form av avatarer, i realtid när de besökte installationen i den virtuella världen. På motsvarande sätt kunde avatarerna se de fysiska besökarna. Videoströmmarna mellan de båda världarna skapade en upplevelse av att faktiskt besöka den andra världen och en telefon gjorde det möjligt att tala med den som lyfte luren på andra sidan. Installationen var en del av en utställning som lyfte fram svensk teknik och innovation, och hela trovärdigheten låg i att använda den allra senaste tekniken. Att bara berätta om innovation hade inte alls gett samma effekt. Efter att inledningsvis ha visats på ambassaden i Washington kunde nya besökare senare uppleva en vidareutvecklad installation på Sveriges ambassad i Tokyo. Kontaktperson Karl Peterson, Svenska institutet Medverkande Svenska institutet, ambassaderna i Washington och Tokyo Länk Hammarby Sjöstad inspirerar till hållbar stadsplanering. 9

11 Att ta med sig från Eco Chic Temat runt hållbar utveckling gjorde utställningen progressiv. Trots att intresset för hållbarhetsfrågor ökar i världen diskuteras inte mode och hållbar utveckling så ofta, vilket innebar att utställningen stod för nytänkande. Att ta ställning för vår planet och människorna som bor på den är omtänksamt. Det blir ibland klichéartat och förväntat, men den här utställningen behandlade i stället frågorna på ett spännande och inspirerande sätt. 10 Modeskaparen Camilla Norrback gillar ekolyx.

12 Eco Chic: Senaste mode inom hållbar utveckling Svenska institutet visar ekologiskt mode för att peka på behovet av att tänka på miljön när vi producerar och köper kläder. I dag är det många som undviker besprutad mat eller livsmedel producerade under orätt visa förhållanden. Men hur många avstår från att köpa en skjorta på grund av att kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter leder till uppskattningsvis dödsfall varje år? Och när du köper ett par nya jeans, tänker du på att det för tillverkningen gått åt vatten motsvarande en persons årsförbrukning i en värld där en miljard människor saknar tillgång till rent vatten? Som en del av aktiviteterna runt Sveriges EU-ordförandeskap 2009 tog Svenska institutet initiativ till en utställning med svenska modeskapare som strävar mot en ökad miljömässig och etisk anpassning. Och märken som Nudie, Camilla Norrback och Julian Red visar att det går alldeles utmärkt utan att behöva ge avkall på sverige ligger långt fram inom hållbar utveckling och vi har många framgångsrika designer som skapar ekologiska kläder med hög modegrad modegraden. Dem Collective är banbrytande, men också Righteous Fashion, Pia Anjou och Zion är 100 procent gröna. Eco Chic Towards Sustainable Swedish Fashion invigdes i Belgrad i november 2008 för vidare turné till Minsk, Kiev, Riga, Istanbul och Berlin. Syftet med utställningen var att påverka människors attityder och konsumtionsmönster, och på många av dessa ställen var det första gången som frågan om ekologiskt mode diskuterades brett. En viktig målgrupp var designstudenter människor som verkligen har makt att påverka hur framtidens kläder ska skapas. Om man redan i designprocessen tar med ekologiska aspekter kan man minska upp till 90 procent av klädernas miljöpåverkan. I Minsk ordnades därför en workshop med omgjorda secondhandkläder där de bästa kreationerna visades tillsammans med utställningen; i Riga arrangerades ett heldagsseminarium med studenter och branschfolk. I Belgrad premiärvisades utställningen i skyltfönstren till ett varuhus på parad gatan Knez Mihajlova, en av stadens mest besökta gågator. Guidade visningar ordnades på gatan framför skyltfönstren, och personer beräknas ha passerat under de två veckor utställningen visades. Tillsammans med den serbiska organisatören Kulturni Front lyckades man verkligen väcka intresse för mode och hållbar utveckling. Eco Chic fick ett brett genomslag i serbisk media. Bland annat var två av de största TV-kanalerna på plats vid invigningen, och på bästa sändningstid sändes ett entimmesprogram om ekologisk design där utställningen nämndes som exempel. Eco Chic är ett exempel på hur det kan uppstå en lockande spänning när man kombinerar två olika områden, mode och miljötänkande, som ligger rätt i tiden. Genom att visa upp detta på ett nytt sätt är det möjligt att få ett brett genomslag och nå en målgrupp. Kontaktperson Anna Maria Bernitz, Svenska institutet Medverkande Svenska institutet, ambassaderna i Belgrad, Minsk, Kiev, Riga, Istanbul och Berlin Länk 11

13 12 Visitsweden.com: I händerna på användarna VisitSweden effektiviserar marknadsföring och försäljning med hjälp av användargenererat innehåll. Föreställ dig att du ska marknadsföra något, säg en ny bergochdalbana på ett nöjesfält. Och så gör du inga annonser, inga utomhus affischer, inga internetbannrar. I stället skapar du en sida på din webbsajt där användarna själva berättar vad de tycker. En del älskar din bergochdalbana: Så snabb, så intensiv! Jag hade tårar i ögonen och hela kroppen var full av adrenalin. Men andra tycker den är usel: Nu för tiden krävs det mer än att den bara går upp och ned ett par gånger. Själv har du ingen som helst kontroll över vad som skrivs. För den som tror på marknadsekonomi är det en perfekt illustration av teorin att bra produkter får goda vitsord och blomstrar, dåliga produkter uppmärksammas på sina svagheter och tvingas utvecklas eller dö. Och så ser det ut i den nya medievärlden. Sedan länge har varenda webbshop anvärdarbetyg och -kommentarer, och alla tidningar på nätet har kommentarsfunktioner till artiklarna. Ändå var vi den första turistorganisation i världen som vågade ta steget full ut, säger Maria Ziv på VisitSweden, organisationen som har till uppgift att marknadsföra Sverige som resmål. Vi visste från våra analyser att den globala resenären gör sin research på internet och att rekommendationer från vänner och bekanta är mycket mer trovärdiga och värdefulla än traditionell marknadsföring. VisitSwedens nya webbplats lanserades 2008, och där finns bland annat en integrering med en annan webbplats, communityofsweden.com. Den bygger helt på användargenererat innehåll där Sverigeintress erade resenärer kan inspirera varandra. I mitten av 2009 var vi uppe i över medlemmar, och hade haft över besök från 208 länder. Besökarna stannar längre och tittar på fler sidor än på vanliga webbplatser, berättar Maria Ziv. vi ville tillhandahålla en mötesplats på webben där Sverigeintresserade resenärer kunde inspirera varandra Hela webbplatsen är ett exempel på hur man kan skapa djupare kontakter. Men communityn är inte den enda lyckade funktionen på VisitSwedens nya webbplats. Stort utrymme ges till inspiration via bilder och bildspel. Man har också skapat möjlighet att klicka direkt från ett drygt hundratal upplevelser på en interaktiv karta till en onlinebokning. Nu snabbspolar vi bakåt till den 12 november En förväntansfull skara befann sig på Sturecompagniet i Stockholm. Den ledande branschtidningen Internetworld skulle dela ut årets priser för Sveriges bästa webbplatser. Så öppnades kuvertet framme på scenen: Och det stora priset för bästa sajt 2008 alla kategorier, går till VisitSweden! I juryns motivering stod bland annat att läsa: Kommentarer och forum är en självklarhet och aktiviteten är hög. Ett system där besökaren ger tummen upp till bra innehåll säkerställer att det bästa materialet kan lyftas fram. VisitSweden kryllar av små smarta lösningar som gör besöket till en ren fröjd. Troligen är sajten unik i sitt slag i världen. Det var en skön bekräftelse på att vi hade gjort rätt, säger Maria Ziv. Man måste förstå att målgruppen redan snackar om ens varumärke, vare sig man vill eller inte. Bättre då att bli delaktig! Kontaktperson Maria Ziv, VisitSweden Medverkande VisitSweden Länk communityofsweden.com

14 Att ta med sig från Visitsweden.com Genom att våga vara nytänkande kan man bli först. Inget användarinnehåll censureras en illustration av öppenhet, liksom att allt innehåll är tillgängligt utan inloggning, och på engelska, så att alla kan läsa allas inlägg. Mängder av användbara funktioner i navigeringen visar på omtänksamhet mot användarna. Invasão Sueca: Samba, karnevaler och svensk indiepop? PR-arbetet, där bland annat brasilianska musik - journalister bjudits in till Sverige, har gett gott resultat. För varje år som Invasão Sueca har genomförts har publiciteten ökat. Svensk popmusik har hamnat på omslaget till båda kulturdelarna i São Paulos två största dagstidningar, och 2007 blev Invasão Sueca framröstat som årets bästa musik evenemang i en av dessa. Vad exemplet visar är hur effektivt det kan vara att våga rikta in sig på en strategiskt viktig målgrupp. Att försöka göra något för alla hade nog inte gett alls samma resultat. Här sattes Sverige och svensk musik på kartan med hjälp av begränsade resurser, som ändå gav stort genomslag i media. Svenska institutet arbetar med att öka kännedomen om Sverige i länder där den är låg. Ett sådant land är Brasilien, och 2006 bestämde man sig för att genomföra en aktivitet där. Men i stället för att satsa på något stort och brett, som riskerade att bara försvinna i bruset, valde man att nischa in sig på en opinionsbildande yngre målgrupp. Eftersom svensk indiepop är stark där, så skapade Svenska institutet musiksatsningen Invasão Sueca. Nyckeln till framgång var att välja rätt partner i Brasilien, för att träffa exakt rätt på den lokala musikscenen. Via den person i den svenska musikbranschen med bäst koll på Brasilien fick Svenska institutet kontakt med en arrangör och tidning, Coquetel Molotov, som hade kunskap om och trovärdighet hos den här speciella publiken. Tillsammans Kontaktperson skapade man en genomtänkt kommunika- Åsa Lundmark, Svenska institutet tionsprofil, med webbplats, promotionmaterial och Medverkande annonser i de rätta medierna. Svenska institutet, ambassaden i Brasilia, generalkonsulatet i São Paulo. Konceptet har varit en turné med ett mer välkänt band och två mindre kända, som har spelat på festivaler, rockklubbar och konsertlokaler med fokus Länkar på São Paulo. Akter som Jens Lekman, El Perro Del invasaosueca.uol.com.br Mar, José Gonzàlez, Hello Saferide och Peter Bjorn And På VisitSwedens community John har deltagit. I princip alla spelningar har varit får användarna säga vad de tycker. utsålda, och 2008 bloggade artisterna på Sweden.se 13

15 Att låta berättelser göra jobbet (gärna oväntat!); man kan torka handsvett och tårar och resa sig från läsfåtöljen eller videosoffan. Du kan faktiskt göra samma sak för att levandegöra Sverigebudskap, men det måste förstås vara mycket kortare. Och till skillnad från skönlitterära fantasier är den mest trovärdiga Sverigeberättelsen inte påhittad utan autentisk den beskriver något som verkligen har hänt. Dessutom bör den handla om någon utomstående, allra helst någon som målgruppen kan identifiera sig med eller har som förebild. 14 En bra berättelse vandrar själv från mun till mun. Det låter som ett effektivt sätt att sprida budskap, eller hur? Det har till och med ett namn: storytelling, historieberättande. Men det är inte vilket berättande som helst, utan det ska levandegöra och exemplifiera just det man önskar få sagt, i vårt fall de budskap som ligger i varumärkesplattformen för Sverigebilden. Och, det är klart, berättelsen måste vara tillräckligt bra för att någon ska vilja återberätta den. För att åstadkomma det finns det några knep. I korthet handlar det om att dramatisera utan att överdriva, så att torra fakta blir en bra historia. Några berömda exempel på framgångsrik storytelling är hur Apple en gång startade i ett garage i Kalifornien, hur Ikea växte ur Ingvar Kamprads småländska entreprenörtalang och hur Nike utvecklades av hängivna löpare och tränare. Det som förenar de flesta sådana bevingade berättelser är en klassisk modell för att skapa spänning som alla de största bok- och filmsuccéerna byggt på. Först handlar det om att skapa en förväntning på att något ska ske. Sedan för man in en så kallad konflikt något som hindrar att det förväntade kan ske. Går det att bygga upp en överraskande vändning någonstans blir det mer engagerande och minnesvärt. Och slutligen, efter diverse förvecklingar och ibland hård kamp, löser det sig på något sätt Hur får man en berättelse att berättas? Storyn kan sedan förmedlas såväl muntligt som i olika texter, och föras vidare av journalister, bloggare och opinionsbildare, men även i privata samtal och i forum på nätet. I dag är till exempel YouTube en kanal som används mycket för storytelling. För att en story ska få fäste är det viktigt att själv använda den ofta, speciellt i början. En story ger ingen större effekt om den förblir en engångsanekdot, utan det är när den återkommer av sig själv på fler och fler ställen som det blir som mest effektivt. För att visa vad som menas kan vi översätta dessa tumregler till några konkreta exempel på berättelser. Här har de en längd som passar i just det här sammanhanget, i en broschyr med begränsat utrymme. Tänk på att anpassa omfattningen till det aktuella sammanhanget ibland ska det vara kortare, ibland finns det intresse för att berätta något längre (fast överskatta inte målgruppens intresse, det här är nog en ganska lagom längd för de flesta sammanhang).

16 Klassisk dramaturgi Överraskande vändning Det här är ett exempel som verkligen utnyttjar Hollywood-dramaturgins mall förväntning konflikt upplösning: Susanna Wallgren jobbar med internationella mediekontakter, men driver också en enskild firma. Under 2008 var det väldigt mycket att göra, vilket är bra om man driver en verksamhet. Men för att få betala rätt skatt behövde hon skicka in en blankett till Skatteverket. När sista dagen började närma sig hamnade hon i en extra hektisk arbetsperiod; arbetet tornade upp sig och när det till slut var sista dagen för att skicka in blanketten så hann hon helt enkelt inte få tag på en blankett och fylla i den. I stället rev hon i alla hast av en lapp och skrev för hand: Hej Skatteverket! Tyvärr hinner jag inte ansöka om ändrad preliminärskatt i dag. Jag lovar att göra det i nästa vecka, när jag hunnit printa ut blanketten från nätet. Ring gärna om ni har frågor! Innerst inne trodde hon inte riktigt på att det skulle gå att kommunicera på det sättet med en myndighet och inte vilken myndighet som helst, utan självaste Skatteverket! Så döm om hennes förvåning när hon redan ett par dagar senare fick ett svar där de bekräftade att de hade fått hennes anmälan om ändrat skatteunderlag och att det var ordnat. Inga blanketter behövde skickas in. Precis som i Hollywood, således: Mot alla odds, ett lyckligt slut Men vad säger egentligen denna story, som är relevant för Sverigebilden? Jo, att till och med myndigheter i Sverige kan vara öppna och otvungna, ha nära till fiffiga och pragmatiska lösningar och vara omtänksamma och smidiga att ha att göra med. Men genom att bevisa det med en story ur verkliga livet blir det mer trovärdigt än om vi själva hade sagt det rakt upp och ned. Sedan tar vi ett exempel på hur man kan bygga in en överraskande vändning i dramaturgin för att göra den extra effektiv: Våren 2009 besökte den italienske författaren Sandro Veronesi Stockholm. Det var i april då vårsolen tittade fram och lockade man ur huse för att njuta av den efterlängtade värmen. Veronesi hade några timmar ledigt mitt på dagen och bestämde sig för att gå en långpromenad och titta på stan. Han styrde sina steg mot Odenplan och fortsatte sedan in i Vasaparken. Han drog sig till minnes att Sverige har ett av Europas högsta födelsetal, till skillnad från Italien som har det lägsta. Och mycket riktigt på håll såg han en park full av barn och barnvagnar, och Veronesi drog den italienska slutsatsen: Där det finns barn finns det mammor. Men när han kom närmare visade det sig att parken i stället var full av pappor unga, glada pappor som lekte med, jagade eller vyssade sina barn. Fäderna satt tillsammans på parkbänkarna, drack kaffe och åt smörgås och pratade och skrattade samtidigt som de höll ett öga på sina telningar i sandlådan. Faktum är, att han inte såg en enda kvinna förrän han redan var på väg därifrån. Då mötte han en kvinna som med mycket bestämd min var på väg in i parken för att rasta sin hund Så olikt Italien, tänkte Veronesi. I Italien är det mammorna som vaktar barn och männen som rastar hundarna. I Sverige är det tydligen tvärtom. Den här storyn kan användas för att på ett mer levande sätt fokusera på den svenska jämställdheten och därigenom skvallra lite om en öppen, tolerant och omtänksam inställning till familj och barn. Det som gör den extra effektiv är hur den först bygger upp en förväntan som sedan överraskande vänds i sin raka motsats. 15

17 Någon som målgruppen kan identifiera sig med Spänst mellan kärnvärdena 16 Människor bedömer inte bara berättelsen, utan också dem som berättelsen handlar om. Delar man deras referensramar eller på andra sätt kan identifiera sig med dem, så har man lättare att ta till sig budskapet. Den här storyn, som skulle kunna passa näringslivet, handlar om företagsledare. Svenska institutet anordnar varje år en ledarskapsutbildning för framtidens ledare och chefer i Baltikum och Östeuropa. Häromåret satt några deltagare över en kopp kaffe och diskuterade om det egentligen finns några skillnader längre mellan ledarskap i olika länder, i ett företagsklimat där stora multinationella företag tar mer och mer plats. Finns det verkligen något typiskt svenskt som deltagarna kan få med sig från utbildningen någon managementmodell, ledarskapstrend eller så? Då skiner den ryske deltagaren upp, höjer sin kaffekopp och säger: Fika! Den lettiske chefen stämmer snabbt in och berättar att hon de senaste två månaderna byggt om köket i företagets lokaler så att personalen har plats att sitta ned. Relationen står i fokus för de flesta svenska chefer och just fikat är en tydlig institution på många svenska arbetsplatser. Detta var inte något som tagits upp på en lektion, utan något som de själva upptäckt när de arbetat tillsammans med svenska chefer. Fikat, menade både letten och ryssen, ger en närmare och personlig kontakt mellan chef och anställd, och skapar ett klimat där nya idéer lättare blir till. Genom att låta människor ur målgrupp ens egna led berätta om en svensk ledarskapsfilosofi med öppenhet, omtänksamhet och äkthet i centrum, blir det lättare att tolka än om samma sak framförts av någon med andra referensramar. Till sist en målsättning som vi har med budskapen kring Sverigebilden: Varje story ska förmedla grundpositionen Progressiv. Som varumärkesplattformen är uppbyggd sker det genom att skapa en speciell spänning mellan kärnvärdena å ena sidan Nytänkande och Öppenhet och å andra sidan Omtänksamhet och Äkthet (se vidare avsnittet om varumärkesplattformen). Här är ett exempel på en berättelse som använder det som vi kallar spänst : Karin Stenmar jobbade som värd på jazzklubben Nefertiti i Göteborg. En gång behövde hon femtio t-shirts med tryck till klubben. Leverantören skulle ha 9,90 kronor per styck, inklusive tryck. Karin reagerade tvärt: Till det priset kunde de inte ha producerats med hänsyn till människor och miljö. Men Karin hade svårt att hitta några acceptabla alternativ på marknaden. När hon diskuterade det med en studiekamrat, Annika Axelsson, som arbetade som forskningsassistent i Sri Lanka och hade ett brett nätverk genom sitt arbete för en hållbar utveckling, bestämde de sig för att starta en egen tillverkning. Men de hittade ingen fabrik som motsvarade de krav de hade på arbetsvillkor, så de beslöt att starta en egen fabrik. Efter stora efterforskningar mötte de en lankes som under 23 år varit chef för en textilfabrik men nyss förlorat sitt arbete för att hon protesterat mot arbetsvillkoren. Tillsammans startade de tillverkning med ekologisk och rättvisemärkt bomull i norra Sri Lanka. I dag har företaget Dem Collective kontor i Göteborg och Stockholm, verksamheter i Sri Lanka och Indien och ett samarbetsprojekt i Egypten. Plaggen säljs i ett fyrtiotal butiker i Sverige samt i New York och Tyskland. Och de får många lovord inte bara för att de är producerade på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, utan också för att kollek - tionerna är väldesignade och håller en hög kvalitet. Den här storyn lyckas med konststycket att beröra samtliga fyra kärnvärden: Nytänkande: Det handlar om kläder med högsta modegrad. Omtänksamhet: Företaget visar omsorg om miljön och de anställda. Öppenhet: Utan tvekan sökte sig grundarna direkt utomlands och startade fabrik på Sri Lanka. Äkthet: De vill verkligen göra rätt.

18 Det som gör just den här storyn progressiv är framför allt spänningen som uppstår mellan å ena sidan omtänksamheten och äktheten, som många lite fördomsfullt ofta tror innebär ett försiktigt och omodernt förhållningssätt, och å andra sidan det nytänkande och den öppenhet som ligger dels i att arbeta med mode på denna nivå, dels i den affärslösning man skapade. Thelma & Friends: Den bästa reklamen görs alltid av andra När VisitSweden arbetar för att främja resandet till Sverige, gör man det medvetet med relationsskapande metoder som verktyg. Mun till mun - metoden via någon man litar på skapar en större trovärdighet än vanlig reklam. Så när VisitSweden 2008 kontaktades av Thelma, känd bloggare och grundare av en av Italiens största nöjescommunities, pratade man gärna vidare. Thelma planerade en resa genom Europa tillsammans med sex vänner från communityn. Det var en uppföljning av en lyckad USA-resa året innan, som hade följts på nätet med stort intresse. Hennes sajt besöks av många i den prioriterade målgruppen för Sverigebilden, så här fanns stora möjligheter till ömsesidig nytta. Inför resan ordnade Thelma och hennes vänner en fest i Rom med Sverigetema, och de fotograferades på Ikea iförda Sverigetröjor. De filmade sedan under hela resan och lade upp videor varje dag på Stasera och MySpace. De skrev också en utförlig blogg om vad de såg och gjorde under resan, som uppmärksammades i italiensk press och TV. VisitSweden byggde vidare på Thelmas aktiviteter i andra kanaler och med en tävling som engagerande ett tusental deltagare. VisitSweden framhåller arbetssättet som ett exempel på hur bra det kan gå om man vågar lita på någon som har stor trovärdighet i exakt den eftersträvade målgruppen. Kontaktperson Karin Melin, VisitSweden Medverkande VisitSweden Länk 2008.friendstour.org 17

19 Budskap som tydliggör plattformen En plattform är inte ett budskap. För att nå fram och beröra är det viktigt att kunna omsätta den i tydlig, enkel och emotionell kommunikation. Det är inte meningen att vi hela tiden ska tala om Sveriges position eller kärn värden i klartext. Meningen är snarare att vi ska kommunicera budskap som skapar uppfattningen att Sverige är allt detta. Budskap som översätter plattformen till kommunikation som når fram. Hur kan vi då överföra plattformen till tydliga kommunikativa budskap om Sverige inom våra olika verksamhetsområden och till de olika målgrupper som vi siktar på att nå inom dessa? På följande sidor presenterar vi några exempel. Observera att dessa enbart är fiktiva budskap. Meningen är att de främst ska tjäna som inspiration för dig att utveckla egna tydliga och inspirerande budskap som är relevanta inom ditt specifika sammanhang. 18

20 Sweden: Urban nature Sweden: Embracing new ideas Sweden: Natural playground Sweden: Inspiring innovation TURISM INVESTERINGAR Sweden: Where creativity plays Sweden: Shaping the future Sweden: Imagination at work KULTUR EXPORT Sweden: Designed for life TALANG POLITIK Sweden: Where knowledge grows Sweden: Partnering for progress Sweden: Challenge yourself Sweden: State of the future Några exempel på fiktiva progressiva budskap som på ett enkelt sätt fångar och tydliggör plattformens huvudinnebörd. 19

Sverigebilden 2.0 Vägen till en uppdaterad Sverigebild

Sverigebilden 2.0 Vägen till en uppdaterad Sverigebild Hej! Den här guiden handlar om vårt gemensamma arbete med Sverigebilden och om dess betydelse för Sveriges samarbete med omvärlden. Vår förhoppning är att guiden ska ge svar på dina frågor och vara till

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Fler svenska upplevelser till världen.

Fler svenska upplevelser till världen. Fler svenska upplevelser till världen. Foto: Elliot Elliot/Johnér Positionsteman för att attrahera internationella besökare till Sverige. Många vill besöka Sverige Utgångsläget Norge Finland USA 41,3 16,4

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

STRATEGI FÖR SVERIGEBILDEN

STRATEGI FÖR SVERIGEBILDEN STRATEGI FÖR SVERIGEBILDEN 02 03 ALLT SOM GÖRS OCH SÄGS Vi människor använder lika mycket hjärta som hjärna. Inte bara när vi fattar beslut om bagateller, som vilken kaffebar vi ska gå till för den dagliga

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Sverigekatalogen 2010

Sverigekatalogen 2010 Sverigekatalogen 2010 Kungligt romantiskt i Sverigekatalogen 2010 Nästa sommars kungliga bröllop kommer att ge oss en enorm uppmärksamhet internationellt. Det ska vi att dra nytta av! Sverigekatalogernas

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser Ett mänskligt system kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT INDIVIDUELLT Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser KOLLEKTIVT Strukturer, system produkter, utrustning

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation!

Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation! Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation! www.uidfuturemap.se 080609 1 I vilken slags värld vill vi leva och arbeta? Kvaliteter

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer