travel MQ sustainability report 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "travel MQ sustainability report 2010/2011"

Transkript

1 travel report MQ sustainability report 2010/2011

2 REdovisningens syfte & mål Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent beskrivning av MQs arbete med hållbarhetsfrågor. Målet är att dessa intressenter ska få en förståelse för och kunskap om MQs hållbarhetsarbete. MQ hoppas att den som läser redovisningen ska uppfatta den som trovärdig och ödmjuk samt se MQs vilja att på ett äkta och ärligt sätt ta sig an hållbarhetsfrågorna. korta fakta om MQ Med drygt femtio år på marknaden har MQ etablerat sig som en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom att erbjuda en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad. Butikskedjan omfattar i dagsläget 113 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. Det ska ske med fortsatt lönsam tillväxt genom fler och större butiker i Sverige, samt genom expansion till nya geografiska marknader, med butiksöppningar i Norge som ett första steg, och långsiktigt Skandinavien som marknad. MQ har en kundklubb med omkring lojala kunder, som tillsammans representerar närmare hälften av MQs årliga försäljning. Målgruppen är kvinnor och män, i mental ålder år. Omsättningen för 2010/2011 uppgick till 1,5 miljarder SEK med en rörelsemarginal på 8,1 procent. Medelantalet heltidsmedarbetare under perioden uppgick till 657 jämfört med 634 samma tidpunkt föregående år. Huvudkontoret ligger i Göteborg och MQ har dessutom egna produktionskontor i Shanghai och Dhaka. MQ-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm. årets händelser Här är ett axplock av de viktigaste händelserna som rör hållbarhet under räkenskapsåret 2010/2011. Ett partnerskapsprogram för leverantörer startas. Samarbete med Barncancerfonden inleds och efter drygt två månader har MQ redan lyckats samla in kr. MQ blir medlemmar i Better Cotton Iniative för att aktivt verka för hållbar bomullsodling. MQ inleder branschsamarbete med Lindex och KappAhl för hållbar bomullsodling. MQ fick priset som Årets nykomling 2011 och hamnade på 48:e plats i Universums företagsbarometer. MQ hamnade utifrån denna mätning även på 6:e plats avseende mångfald. MQs csr-organisation MQs CSR-organisation tar fram förslag och underlag för strategier och mål. CSR-chefen är medlem i ledningsgruppen och samtliga medarbetare i CSR-teamet arbetar dagligen med hållbarhetsfrågor.

3 Mats Gärdsell name / namn 3 message / meddelande Förra året kom vår första hållbarhetsredovisning. Bakom den låg ett gediget grundarbete med att dra upp resplanen för att göra oss till ett bolag som förstår och utvecklas hållbart på alla nivåer. Arbetet omfattar allt från produktionen av våra produkter och arbetsförhållanden för de människor som tillverkar dem, till hur vi ständigt vill utvecklas för att fortsätta vara en bra arbetsgivare. Vi har sedan länge jobbat för att skapa en arbetsplats som våra medarbetare kan känna sig stolta över att vara en del av. Resultaten i våra egna medarbetarundersökningar och Universums företagsbarometer visar att vi är på god väg. I slutändan ska satsningarna resultera i att vi kan erbjuda våra kunder ett hållbart mode. vd MQ Retail AB Som ny vd är jag stolt över att se att MQ etablerat mycket trovärdigt och inspirerande hållbarhetsarbete. Det är ett angeläget för MQ och för hela branschen. title / titel VDn har ordet Under året har vi arbetat fram ett partnerprogram för våra allra viktigaste leverantörer som vi vill stärka banden med. Långsiktigt genomgripande förändringar kräver att vi värdesätter och satsar på långsiktiga, förtroendebyggande relationer med våra leverantörer. Detta tror vi kommer att underlätta och stärka vårt revisionsarbete. För att kunna utveckla partnerprogrammet har vi nyligen genomfört en leverantörsundersökning. Den visar hur vi uppfattas som köpare och samarbetspartner. De utfrågade leverantörerna tycker att MQs höga kvalitet är det största bidraget till deras verksamhet, men också våra hållbara material, modegraden och vårt arbete för förbättrade arbetsvillkor värderas högt. Glädjande nog upplever dessa leverantörer, precis som vi själva, att det finns tydliga affärsnyttor med arbetet med förbättrade arbetsvillkor. Några exempel är effektivare produktionsprocesser och ökad kundlojalitet. Ett annat huvudspår i vårt arbete för mer hållbart mode är vårt medlemskap i Better Cotton Iniative (BCI) samt vårt arbete för goda arbetsvillkor i leverantörsledet genom Business Social Compliance Initiative (BSCI). Vi verkar aktivt för att utveckla branschstandarden för båda dessa initiativ. Fortfarande återstår mycket, men vi har siktet inställt på att vara med och skapa en långsiktig och modern klädindustri som är transparent och som vi kan vara stolta över! I grunden älskar vi kläder, och vi ser fram emot att tillsammans med våra kunder fortsätta vår resa mot ett ännu bättre mode. Innehåll Inledning sid. 2 vdn har ordet sid. 3 mq gör kunden framgångsrik sid. 4 mqs viktiga intressenter sid 6 Urban commitments sid 7 urban commitment #1 sid. 8 urban commitment #2 sid. 18 urban commitment #3 sid. 22

4 4 mq gör kunden framgångsrik På MQ älskar man mode, har passion för det man gör och tar ansvar för sitt arbete. Hållbarhetsarbetet ska skapa mervärden för kunderna, uppskattas av medarbetarna och locka leverantörerna. MQs vision är att bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. En sådan position både uppmuntrar och förpliktigar. För att nå visionen ska MQ inte nöja sig med nöjda kunder utan alltid sträva efter att ha kunder som älskar MQ. Hundratals miljoner människor försörjs av bomullsoch textilindustrin. Dessa människors arbets- och livsmiljö kan ständigt förbättras om köpande företag ställer såväl krav på hur textilier och kläder produceras samtidigt som man skapar rätt förutsättningar för de producerande företagen att leva upp till ställda krav. Hållbarhetsutmaningarna är många och för att kunna åstadkomma skillnad krävs det att alla parter samarbetar. MQ tycker att frågorna är angelägna och arbetet för en hållbar textilindustri är viktig för såväl miljön och lönsamheten. För att MQ ska lyckas i arbetet med att göra kunden framgångsrik krävs det ambitioner även på hållbarhetsområdet. Konsumtionsfrågan står ständigt i centrum och MQ har, med kvalitet som ledstjärna, en unik möjlighet att skapa trovärdighet hos kunderna och utmana sina konkurrenter. Målsättningen för MQ är tydlig fler kunder med mode och kvalitet för ögonen leder till ökad försäljning och ökade marknadsandelar. MQ har, med kvalitet och mode som ledstjärna, en unik möjlighet att skapa trovärdighet hos kunderna och utmana sina konkurrenter.

5 5

6 6 Mqs viktiga intressenter Intervju Johan Olsson Verksamhetsledare på Medveten Konsumtion MQs intressentrelationer är långsiktiga. Vare sig det handlar om medarbetare, leverantörer, ägare eller kunder. För MQ handlar affärer och affärsrelationer om att hålla löften, leverera vad som är överenskommet och att nå mål. Leverantörer MQ har de senaste åren etablerat kontor i Shanghai och i Dhaka. Genom kontoren har MQ en direkt relation med leverantörerna utan mellanhänder. Kontoren svarar sammanlagt för 80% av MQs ordervärde. MQs nya partnerprogram (se sidan 9) skapar förutsättningar för en ökad förståelse för varandra genom ett närmare samarbete. Denna förståelse och långsiktighet gör det möjligt att samarbeta med förbättringar inom exempelvis arbetsvillkor, arbetsmiljö och kvalitet. Medarbetare För att MQ ska nå sina målsättningar är det helt avgörande att ha medarbetare med rätt kompetens och rätt inställning till sitt jobb, kunden och MQ. Därför är MQs målsättning att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. I det årliga Indexet för Nöjda Medarbetare (NMI) får MQ som helhet mycket bra resultat för fjärde året i rad (läs mer på sidan 19). Det är MQs övertygelse att ett hållbart MQ bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som tillsammans med en attraktiv arbetsplats skapar stolthet hos medarbetarna. Kunder Ledande värde för MQ är Vi gör kunden framgångsrik. Det är kanske också den ledstjärna som avspeglar sig i MQs kundklubb med sina medlemmar. En kundklubb som visar sin lojalitet i handling genom att under 2010/2011 stå för 47 procent av MQs totala försäljning. Ägare För MQs ägare är avkastning på investerat kapital avgörande för hur nöjd man är med MQ som företag. MQs bedömning är att dess affärsidé med en integration av hållbarhetsaspekter för både riskminimering och affärsutveckling gör företaget mer attraktivt som investering. Det sänder en signal om att MQ vill vara ett ansvarstagande företag med stort riskmedvetande som samtidigt ser långsiktigt goda affärsmöjligheter i en hållbar utveckling av verksamheten. Ideella organisationer MQ har på eget initiativ kontaktat organisationer kritiska till hur klädindustrin fungerar. MQs syfte med dessa möten var att närma sig organisationerna, samt identifiera vad de tycker att MQ bör prioritera i sitt hållbarhetsarbete och ta upp i sin hållbarhetsredovisning. MQ har under 2011 haft dialog med Världsnaturfonden (WWF), Naturskyddsföreningen, nätverket Rena Kläder, Fair Trade Center, Medveten Konsumtion och Sveriges Konsumenter. Vilka problem/ utmaningar ser du som mest angelägna för branschen just nu (för hur man kan underlätta för konsumenterna att göra etiska köpbeslut)? Jag anser att det mest angelägna är att man använder de verktyg och den kunskap man redan har för att påverka konsumenter att välja mer hållbara produkter. Alla större butikskedjor lägger stora summor på att försöka lista ut hur man får konsumenter att välja det man vill och att köpa mer. Det kan handla om allt från placering i butik, erbjudanden via kundklubbar, provision till butikspersonalen om de säljer rätt sortiment och dylikt. Vilka lösningar skulle du helst vilja att MQ fokuserade på i framtiden (för hur man kan underlätta för konsumenterna att göra etiska köpbeslut)? Först och främst måste man ta in en större andel hållbart sortiment. Sedan måste man tydligt lyfta fram det i butiken. MQ har en stor kundklubb och jag gissar att man regelbundet gör utskick till medlemmarna. Här har man en enorm möjlighet att påverka genom att i varje utskick skriva något om miljö och/eller rättvisa.

7 our commitments commitment #1 Ansvarsfull produktion MQs första åtagande handlar om att skapa en hållbar produktion hela vägen från framställningen av råvaror till att kläderna slutligen hamnar i butik. Det handlar om att utveckla utbudet av hållbara material/produkter. MQ stöttar leverantörernas arbete med att begränsa sin egen kemikalieanvändning och att hushålla med naturresurser som till exempel vatten. Det handlar om att säkerställa att produkterna tillverkas under tillåtna, säkra och rättvisa arbetsförhållanden. Dessutom ska koldioxidutsläppen successivt minska genom att transportera varorna på ett klokt sätt. commitment #2 engagerade medarbetare MQs andra åtagande handlar om att MQ ska vara en attraktiv arbetsplats. Det innebär att medarbetarna ska känna engagemang, glädje och ansvar för sitt arbete men också att butikerna och arbetsplatserna är snygga och hållbara. Passionerade och stolta medarbetare är en förutsättning för att MQ ska kunna nå sin vision. commitment #3 medvetna kunder MQs tredje åtagande handlar om MQs kunder. MQ vill kunna erbjuda ett hållbart mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt. Kläder som kunden kan använda, kombinera och älska igen. Dessutom kan kunden bidra till att skona miljön genom att sköta sina plagg på ett smart sätt, som också får dem att hålla längre. Tre vägar mot ett hållbart MQ MQs resa mot hållbarhet är påbörjad och med en resplan bestående av tre åtaganden, eller commitments, kan vi både skapa en bättre värld och kläder att älska om och om igen. MQ kommer inte kunna nå hela vägen fram till hållbarhet på en gång eftersom företaget är en del av ett i många delar ohållbart samhälle. Resan mot ett hållbart MQ har många delmål och leverantörer, medarbetare och kunderna måste vara med på resan för att MQ ska kunna lyckas. MQ är väl medvetna om att resan är full av utmaningar men också att det är en spännande och nödvändig väg som valts.

8 commitment #1 Ansvarsfull produktion Mq stärker sina leverantörsrelationer MQ äger inga fabriker utan produktionen sker hos utvalda leverantörer. Därför är långsiktiga leverantörsrelationer helt avgörande för förbättrade arbetsvillkor, stärkt lönsamhet och god kvalitet. Konkret handlar MQs ansvar i produktionen om att kvalitetssäkra produkterna, utveckla sortimentet med hållbara material, säkerställa att produkterna tillverkas under säkra och rättvisa förhållanden samt transportera produkterna på ett koldioxidsmart sätt. Produktionen av MQs kläder sker både i Europa och i Asien. MQ har inköpskontor och egen personal i Shanghai och i Dhaka. Oavsett var produktionen förläggs arbetar MQ för att säkerställa en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och sociala förhållanden för de människor som tillverkar produkterna. MQ säljer också varor från andra varumärken 1. Flera av dessa varumärken arbetar precis som MQ aktivt för att säkerställa att deras produkter tillverkas under goda arbetsförhållanden. MQ adresserar de problem som finns i produktionsledet genom att arbeta fokuserat med Fördjupade leverantörsrelationer MQs leverantörsundersökning Förbättrade arbetsvillkor i den globala leverantörskedjan Vässad inköpsprocess Globala och lokala samarbeten Vägen mot hållbara material Transporter Kemikaliearbetet MQs leverantörskedja MQ placerar order till en leverantör. I de flesta fall har leverantören egna fabriker där de producerar MQs produkter men i vissa fall lägger de ut delar av eller hela produktionen till ytterligare en underleverantör (subcontractor). Här följer några definitioner: Leverantör: Det företag som MQ direkt gör affärer med, undertecknar avtal med och placerar order till. Fabrik: Den enhet där produktionen av MQs produkter sker. Alla fabriker måste genomgå intern eller extern revison innan produktion kan ske i fabriken. Produktionsenhet (subcontractor): Produktionsenheten är en extern leverantör med egna fabriker som utses av MQs leverantör att helt eller delvis ta över tillverkningen av MQs produkter. Alla produktionsenheter måste genomgå intern eller extern revison innan produktion kan ske i fabriken Underleverantör (subsupplier): Detta är leverantörer som levererar varor till MQs leverantörer såsom tyg, garn och knappar. MQ har ingen direkt relation med dessa leverantörer. Hemarbetare: MQ tillåter endast hemarbete när arbetet kräver en särskild skicklighet och kan betraktas som hantverk. 1 MQs externa varumärken är: Björn Borg, Bondelid, Calvin Klein, Diesel, Dobber, Fred Parry, G-star, InWear, Levi s, Lyle & Scott, Maison Scotch, Mango, Peak Performance, Savvy Citizen, Scotch & Soda.

9 9 Fördjupade leverantörsrelationer Intervju Harry Meng Partnerleverantör till MQ Det långsiktiga målet för MQ är att etablera långsiktiga relationer och partnerskap med ett begränsat antal huvudleverantörer. MQ har därför infört fyra olika leverantörsnivåer. Partnerleverantörer är de leverantörer MQ vill bygga långsiktiga relationer med, och dessa skall stå för en betydande del av MQs ordervärde. Partnerleverantörer står för 55% av ordervärdet 2010/2011. MQ vill öka samarbetet med dessa, med fokus på bland annat kvalitet och arbetsvillkor och har som målsättning att partnerleverantör, 2011/2012, svarar för ca 70% av ordervärdet. leverantörer Antal leverantörer Antal fabriker Antal Partnerleverantörer Partnerleverantörers andel av ordervärde 2010/11 mål 2011/12 MQs leverantörsnivåer Partnerleverantör Dessa leverantörer är de leverantörer MQ ser som avgörande för långsiktig framgång. MQ arbetar aktivt med dessa leverantörer för att bygga djupare relationer och förståelse genom dialog och utbildning inom olika områden såsom arbetsvillkor, miljö och kvalitet. Fördelar som partnerleverantör har: Prioriterade vid orderläggning. Har MQs utlovade engagemang i fråga om inköp och kompetensöverföring. Kapacitetsbokning, dvs preliminär orderläggning. Effektivare arbetsprocesser då ömsesidigt förtroende gör det möjligt att minska mängden kontrollmoment. Urvalskriterier för att bli partnerleverantör är en hög poäng (12) på leverantörsutvärdering och ett högt ordervärde % % För att ta reda på hur MQs partnerleverantörer upplever samarbetet avseende aspekter som inköp, design och uppförandekodskrav så har MQ genomfört en leverantörsenkät. Resultaten från enkäten redovisas på nästa sida. Den ger ett mycket bra underlag för att bygga långsiktigt hållbara och finansiellt starka relationer. MQ har sedan förra året minskat antalet leverantörer och fabriker och arbetar idag med 74 leverantörer (2010: 85 st) och 97 fabriker (2010: 120 st), vilket är en minskning på fabriksnivå med 19%. Kärnleverantör (Core) Dessa är viktiga leverantörer som får inköpsorder på regelbunden basis. Utvecklingsleverantör (Develop) Utvecklingleverantör är ofta nya leverantörer som har potential att bli kärnleverantör eller partnerleverantörer. Fasa ut-leverantören Beslut har fattats om att leverantören ska fasas ut inom maximalt 6 månader. Leverantörsutvärdering Lerverantörerna utvärderas två gånger per år enligt fyra kriterier: Produktkvalitet Efterlevnad av uppförandekod Bruttomarginal Leveransprecision Varje kriterium ges lika stor vikt. As you know MQ has selected you as a partner supplier. Why do you like to work with MQ? MQ give us reasonable prices and lead time, and they also have very good designs and quality. Last year, MQ was one of the few buyers who increased their order quantity. What are the challenges you are facing? Some of our challenges include: Lack of workers, especially lack of skilled workers. The cost of labour has risen very quickly, and workers are demanding more. Working time is still a challenge for us. How do you change your business to meet these challenges? It s been a real challenge to control working time, but we have managed to make some progress through a combination of different efforts: We have started to use automatic knitting machines instead of manual ones, which means we can run the machines for 24 hours over three shifts. We have started to use different work shifts for the linking department to ensure that workers have one day off at weekends. We secured government approval for flexible working time, which means we can work more hours during peak season and fewer at other times.

10 10 MQs Leverantörsundersökning I slutet av räkenskapsåret 2011 gick MQ ut med en leverantörsenkät till sina viktigaste leverantörer 1. Resultaten visar med tydlighet att MQ är en attraktiv köpare bland sina viktigaste leverantörerna. Det som är särskilt attraktivt är just MQs höga kvalitet vilket man uppger vara MQs främsta bidrag till verksamheten. Men även modet, de hållbara materialen och MQs uppförandekodskompetens värderas högt. Överlag sammanfattas detta i att MQ som kund är något man ofta kan stoltsera med. En annan bild som blir ganska tydlig från den närmare 30 frågor stora enkäten är att MQ bidrar på ett tydligt sätt till leverantörernas framgångar både avseende lönsamhet och förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö (81,3% anser att uppförandekodsarbetet leder till någon av dessa framgångar). Till exempel nämner leverantörerna att försäljningen underlättas och produktionseffektiviteten ökar genom ett gediget arbete med arbetsvillkor och arbetsmiljö. Överlag så finns fler indikationer på att MQs inköpsbeteende underlättar leverantörernas arbete med uppförandekodskrav. Exempel på goda Sedan 2007 är MQ medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, ett affärsdrivet initiativ för företag som är fast beslutna att förbättra arbetsvillkor i den globala leverantörskedjan. BSCI enar över 700 företag kring en gemensam uppförandekod och stöttar dem i arbetet mot en etisk leverantörskedja genom att erbjuda ett utvecklingsorienteratsystem. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och inköpsbeteenden enligt leverantörerna: MQ begär inte för krävande ledtider (81,3% anser det). MQ betalar sina fakturor i tid (100% anser det). Enligt en majoritet av leverantörernas svar är inte ens kontraprovsändringar grund för större uttag av övertid (endast 12,5% anser det). Här finns det dock anledning att fundera både en och två gånger kring resultatet då övertidsproblematiken är ett av de områden som är svårast att komma till rätta med. Hitraten 2 på MQs ordrar är överlag hög. För de flesta över 50%. Och för var femte leverantör mellan 80 och 100%. MQs ambition är att för samltiga av de viktigaste leverantörerna hamna i spannet %. Överlag är leverantörerna väldigt nöjda med MQs personal. Samtliga personalkategorier får med beröm godkänt av leverantörerna (snittet är som lägst 5,67 av 6 möjliga på samtliga personalkategorier.) På förbättringssidan är det framför allt ordervolymerna som man önskade att MQ kunde öka. Förbättrade arbetsvillkor i den globala leverantörskedjan International Labour Organizations, ILOs kärnkonventioner. Den omfattar bland annat följande centrala områden: Lagar och förordningar, förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete, förbud mot diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid, övertid, samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På kan du läsa själva uppförandekoden. BSCI stöttar företagen genom att erbjuda tre delar: 1. Kontrollera efterlevnad av socialt ansvar i leverantörskedjor BSCI tillhandahåller praktiska verktyg för implementering av uppförandekoden och kontroll av förbättringar av arbetsförhållanden i leverantörskedjan. Oberoende externa revisionsföretag utför BSCI revisioner och för att optimera processen återfinns revisionsresultaten i en gemensam databas. 1 Den typiska respondenten är en merchandiser från Kina eller Bangladesh. 50% av de svarande leverantörerna har MQ som en ganska liten kund motsvarande 1 5% av produktionskapaciteten. De övriga 50% ligger i spannet 6 20% av produktionskapaciteten. 2 Andelen erhållna ordrar i % av givna offerter. Intervju Steven Ma MQ Social compliance Manager (Asia) What are the major challenges in China? Based on the audit result and my personal experiences, the major challenge is meeting the legal requirement on working time and compensation. The main reasons for this in my opinion are factories with poor production plans; this leads to poor efficiency and long working times. Another reason is the piece-rate salary system, which encourages suppliers to only record the piece of output instead of keeping proper working time records. What has improved? More suppliers are aware of Code of Conduct issues and it s more common to see factories with a Code of Conduct manager. More workers are aware of their legal rights and there are improvements on fire safety and overall working conditions in factories. How can MQ improve? It s very important to train suppliers. We will therefore work more closely with our partner supplier, supporting and training them and their workers in different areas. We should increase the involvement of MQs staff in the implementation of our Code of Conduct. We already require buyers to bring up Code of Conduct issues during their supplier visits. This has been a great help in my work, so I think we should focus even more on this. I also want to increase cooperation between other companies to create capacity-building programs for our suppliers.

11 11 2. Stärka BSCIs deltagare och leverantörer BSCI erbjuder kapacitetshöjande insatser för såväl medlemsföretag som leverantörer. Insatsernas inriktning sätts utifrån landets problemområden som identifierats i revisionerna. 3. Intressentdialog För att hitta hållbara lösningar på politiska, ekonomiska och kulturella problem har BSCI utvecklat en aktiv dialog regeringar, fackföreningar, NGOs, företagssammanslutningar, inköpare och leverantörer. Bland annat anordnar BSCI så kallade runda bordet samtal i både Kina och Bangladesh där också MQs lokala representanter deltar. Revisionsarbetet Genom externa ackrediterade revisionsföretag och MQs egna revisioner utvärderar MQ hur väl fabriken möter de krav som ställs i MQs uppförandekod. Fabriken bedöms enligt en skala från 0 2. Nivå 0 innebär att fabriken inte klarat av att uppfylla hälften av alla krav och/eller inte klarat en kritisk fråga. Nivå 1 innebär att fabriken uppfyller minst hälften av alla krav och alla kritiska frågor. Nivå 2 innebär att fabriken inte har några eller endast mindre avvikelser av uppförandekoden. Alla Nivå 2-leverantörer uppmuntras att gå vidare med en SA8000-certifiering. antal revisioner Antal förstagångsrevisioner 2010/ / MQ har uppnått. Vidare skall MQ som medlem i BSCI till 2013 säkerställa att 1/3 av de kontrollerade fabrikerna ska uppnå nivå 1 eller 2 och slutligen att 2/3 skall nå nivå 1 eller 2 till Detta är en början men det är inte tillräckligt. Målsättningarna nedan beskriver MQs ambitioner framöver. MQ ska till exempel genom egna besök eller externa revisioner ha kontrollerat samtliga fabriker där MQ har produktion till utgången av 2012/2013. Se mål och resultat nedan. målsättning revisioner Andel fabriker som når nivå 1 eller 2 2 Andel kontrollerade fabriker 2010/ /10 64% (mål 66%) 66% 94% (mål 100%) mål 2012/13 Revisionsresultat interna och externa revisioner Mål 2014/15 75% 85% 84% 100% 100% Alla fabriker 100% 4% 5% SA % 44% 41% Nivå 2 60% Nivå 1 40% 16% 20% Nivå 0 20% 0% 36% 34% 2010/ /10 Antal uppföljningsrevisioner Antal åtgärdsplansevisioner Som medlem i BSCI har MQ haft som åtagande att till 2010 utföra externa revisioner av fabriker motsvarande 70 procent av ordervärdet, ett mål som Revisionsresultat samtliga FABriker 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ledningssystem Andel fabriker som når nivå 1 eller 2 är 64% vilket är i linje med den målsättning på 66% som MQ har satt för 2010/2011. Förbättringarna ligger inom områden som Hälsa & hygien, Arbetsmiljö, Hälsa & säkerhet samt Ledningssystem. Områden med ökade problem är arbetstid, löner Inga avvikelser från kraven Förbättringar behövs Avvikelser från kraven Inte tillämplig 1% 1% 1% 3% 10% 6% 7% 22% 12% 35% 33% 29% 90% 100% 93% 100% 99% 31% 60% 4% 93% 78% 4% 66% 66% 61% 88% Dokumentation Arbetstid Löner & ersättning Barnarbete Tvångsarbete Facklig anslutning Diskriminering Arbetsförhållanden 65% 4% 36% Hälsa & hygien Arbetsmiljö, hälsa & säkerhet Bostäder Miljö Fabrikerna får efter varje inspektion en åtgärdsplan som beskriver vad fabriken behöver förbättra och en tidsbegränsning på maximalt 12 månader sätts för varje åtgärd. Innan det är dags för en ny inspektion samarbetar MQ med sina fabriker för att hjälpa dem att förbättra sig.

12 12 och dokumentation. Delvis förklaras denna ökning med att MQ under året gjort fler åtgärdsplansrevisoner där fokus just varit på dokumentation, arbetstid och löner vilket lett till att MQ nu kommit närmare en sann bild av dessa problem. Delvis är det också dessa tre områden som utgör en väsentlig del av den problematik som MQ och andra kravställande köpare brottas med. Den problematik som beskrivs ovan är ofta intimt sammankopplad med följande utmaningar: Avsaknad av ledningssystem hos leverantörerna vilket leder till instabil implementering av kraven i uppförandekoden Svårigheter att få se den verkliga bilden vid revisioner. Att flytta ägandeskapet av implementering av uppförandekoden till leverantörerna. MQ ser att det kommer bli en utmaning att nästa år nå målet där 75% av de reviderade fabrikerna når nivå 1 eller 2 inom primärområdena arbetstid, löner samt dokumentation. Arbetstid och löner är starkt kopplade till landets utveckling och arbetarnas rätt till facklig organisation och kollektiva förhandlingar. Detta är frågor som MQ inte löser på egen hand utan här krävs samarbete inom BSCI, med andra företag i branschen, intresseorganisationer, landets regering, myndigheter med flera. Detta för att hitta gemensamma lösningar för att långsiktigt minska övertiden och säkerställa att minimilöner går att leva på. Vilja att förbättras Att arbeta för förbättrade arbetsvillkor i en fabrik i utvecklingsländer är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod och det viktiga är att kunna se ständiga förbättringar. Att bygga förtroende via partnerskap skapar ärlighet och öppenhet mellan MQ och leverantören. MQs egna revisorer arbetar aktivt med att stötta och utbilda MQs leverantörer när de är på plats i fabriken. Givetvis finns det beteenden som MQ överhuvudtaget inte kan acceptera. Mot den bakgrunden jobbar MQ med en så kallad Critical Violation Policy där det framgår vad som inte kan tolereras avseende kränkningar av mänskliga rättigheter. MQ har valt ut ett antal frågor ur revisionsformuläret som MQ anser mer kritiska. Dessa fungerar som grund för att besluta om MQ skall starta upp samarbete eller om MQ skall avsluta befintligt samarbete. MQ arbetar tillsammans med leverantören fram en detaljerad åtgärdsplan för hur leverantören skall förbättra sig. Kompetensutveckling För att tackla de utmaningar som finns i arbetet med att förbättra arbetsvillkoren hos leverantören krävs kompetensutveckling. Via medlemskap i BSCI har MQ tillgång till ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som under året genomfört 61 kompetensutvecklingstillfällen i 16 länder. Som medlem i BSCIs arbetsgrupp för utveckling av BSCIs kompetensutvecklingsprogram har MQ möjligheten att direkt påverka utformningen av dessa insatser. Då MQ anser att kompetensutveckling är avgörande för att få till en förbättring har MQ beslutat sig för att även bygga upp ett internt kompetensutvecklingsprogram. MQ har valt att initialt fokusera detta program på arbetsmiljö, hälsa och säkerhet då fabrikerna saknar stabila system för varaktiga förändringar inom dessa uppförandekodsområden. I Bangladesh har MQ under året som gått deltagit i ett branschprojekt för att ta fram filmer kring brandsäkerhet. Målet med projektet är att minska risken för brandolyckor genom att utbilda chefer och anställda vid fabrikerna om hur man bäst säkerställer god brandsäkerhet. Två filmer har skapats varav den ena riktar sig till ledningen på fabriken och den andra till fabriksarbetarna. Filmerna kommer att lanseras hösten 2011 och MQ kommer därefter säkerställa att samtliga MQs leverantörer i Bangladesh implementerar de idéer som visas på sina fabriker med stöd av MQs lokala personal. Utbildning och information För att lyckas med att förbättra arbetsvillkoren krävs att MQs arbete är integrerat med design-, inköp- och produktionsavdelningarna. MQ har därför kontinuerliga utbildningar och informationsmöten om MQs uppförandekodsarbete och alla nyanställda på design och inköp för en utbildning i MQs hållbarhetsarbete. MQs policies MQ har policies för: Djurrätt Förbud mot sandblästring Läs mer på

13 Som produktchef med inköpsansvar har jag en unik möjlighet att i våra förhandlingar lyfta fram vårt Uppförande kod-arbete och peka på förbättringsåtgärder hos respektive leverantör, detta som en integrerad del av affärsuppgörelsen. Jenny Henriksson Produktchef Vässad inköpsprocess Design- och inköpsprocessen är kritisk för att åstadkomma resultat inom samtliga områden som uppförandekoden täcker. Här fortsätter MQs arbete med att effektivisera arbetet på ett sätt som både sparar pengar och tid för MQ och leverantörerna. Flera åtgärder har under året genomförts för att optimera design och inköpsarbetet: Omfördelning av internt ansvar med syftet att samla det kommersiella ansvaret hos produktchefer som nu fått fullt mandat att styra orderläggning utifrån de satta kriterier för leverantörskategorisering som beskrivits på sidan 9. Införandet av ett nytt planeringssystem som håller ihop design- och inköpsarbetet. Införandet av en intern planeringskalender som säkerställer tidsplanen för de olika stegen i design och inköpsarbetet leder till minskade kostnader för MQ och skapar förutsättningar för leverantörerna att planera sin produktion i god tid och på det sättet undvika oplanerat övertidsarbete. Under verksamhetsåret 2011/2012 är målet att reducera antalet prover med 50% vilket kommer leda till färre kurirtransporter för både MQ och MQs leverantörer. Som ett led i att integrera uppförandekodsarbetet i affärsverksamheten har produktchefer under året adresserat de mest kritiska bristerna gentemot uppförandekoden hos leverantörerna som de besökt. Detta är nytt för året då det tidigare bara varit MQs egna revisorer och BSCI-anlitade revisorer som adresserat brister i leverantörens arbete med MQs uppförandekod. Genom denna förändring i produktchefernas affärssamtal med leverantören skapas tyngd och en enighet från MQ som visar på vikten av frågorna.

14 14 Globala & lokala samarbeten Inom MQ finns en insikt om behovet av samarbete för att åstadkomma förändring. Inom CSR- och hållbarhetssfären finns det många oväntade samarbeten mellan både konkurrerande företag samt företag och intresseorganisationer. Dessa har kommit till för att lösa de ofta komplexa frågor som företagen brottas med. Det är också därför detta är ett huvudspår för MQ i att nå framgång kring tillåtna, säkra och rättvisa förhållanden och förbättrad miljö. MQ är bland annat medlemmar och deltar aktivt i: Better Cotton Initiative (BCI) Textile Exchange Kemikaliegruppen Sweden Textile Water Initiative (STWI) Djurens Rätt Buyers Forum Bangladesh Shanghai Corporation Social Responsibility Association Business Social Compliance Initiative (BSCI) Vägen mot hållbara material MQ anser att kläder som är värda att älska säsong efter säsong skapas av material som är skonsamma mot allas vår värld. Textilbranschens stora miljöutmaningar är att det går åt mycket vatten och kemikalier för att producera textilier, framför allt bomull. För att kunna leva upp till åtagandet om en ansvarsfull produktion har MQ valt tre vägar framåt: Minska andelen bomull (på lång sikt). Öka andelen hållbar bomull (ekologisk bomull i kombination med Better Cotton-bomull 1 ). Öka andelen hållbara material. På lång sikt vill MQ minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för mer hållbara material. På kort sikt har målet om en snabb minskning av andelen bomull övergivits. Den ohållbart odlade bomullen är och förblir en prioriterad frågeställning och det är därför MQ har gått med i BCI. Bomull odlad enligt BCIs principer gör det möjligt att arbeta proaktivt för en hållbart odlad bomull. MQ vidhåller dock sin vision om att förändra sin materialmix av traditionella material med en tydlig målsättning mot att öka andelen hållbara material. Textile Exchange och Better Cotton Initiative MQ har blivit medlemmar i Textile Exhange och BCI under det gångna året. Detta gör MQ eftersom att det är så viktigt att kunderna ska kunna känna trygghet i att de hållbara materialen är äkta. Certifieringsprocessen är central avseende både de ekologiska och de återvunna materialen för att konsumenten skall kunna känna förtroende för produkterna. Material avseende ekologisk bomull samt återvunna material verifieras genom certifiering av enskild fabrik (Scoop certificate) samt genom varje enskild order via ett så kallat Transaction certificate. Dessa certifikat säkerställer ursprunget av fibern samt att den producerande fabriken uppfyller kriterier för produktion av ekologisk bomull eller återvunna material. För återvunnen polyester verifieras även ursprungsfibern tillbaks till tillverkaren av den återvunna fibern för att säkerställa att dess ursprung är korrekt. MQ i unikt samarbete för hållbar bomullsodling. De svenska modekedjorna MQ, KappAhl och Lindex har inlett ett unikt samarbete för att på- Ekologisk bomull Ekologisk bomull har mindre negativ miljöpåverkan än annan bomull. I odlingsprocessen används bara naturligt gödsel, säden är obehandlad, den odlas med växelbruk och inga bekämpningsmedel används. Odlaren har en näringsrik jord och ogräs tas bort för hand. När bomullen skördas används två principer; vänta in frosten eller minska bevattningen. Detta gör denna bomull mer skonsam för naturen. Idag utgör endast ekologiskt odlad bomull 1 procent av världens totala bomullsproduktion. andel hållbara material 1 Hållbar bomull kraftig ökning pga implementering av BCI 2010/ /10 mål 2011/12 mål 2012/13 mål 2013/14 mål 2014/15 Andel hållbar bomull 2 4% 2% 1% 8% 11% 15% 23% 2% 3% 6% 8% Andel hållbara material (exkl. bomull) N/A Total andel hållbara material 6% 10% 14% 21% 31% 1 Nya mål satta avseende hållbara material. 2 MQ har under året gått in i ett aktivt arbete avseende Better Cotton Inititive (BCI) så från och med nu blir BCI en integrerad del av andelen hållbar bomull.

15 15 skynda utvecklingen av bomullsodling som är bättre för miljön och för människorna som odlar den. Tillsammans kan företagen verka för att utvecklingen går fortare och åt rätt håll. Bomull är den viktigaste råvaran och odlingen påverkar många människor. Alla tre företagen är medlemmar i den världsomfattande intresseorganisationen Better Cotton Initiative, BCI. I medlemskapet ingår att driva ett projekt för att stimulera utvecklingen och Cotton Connect har valts som samarbetspartner. I det gemensamma projektet kommer man att implementera BCIs utvecklingsprogram och projektet kommer genomföras i provinsen Gujarat i Indien. Målet är utbilda bönderna i provinsen och öka tillgången på hållbart odlad bomull. Better Cotton Iniative Better Cotton Initiative (BCI) är en intresseorganisation som sedan 2005 har arbetat med organisationer från hela bomullsleveranskedjan och berörda intressenter för att underlätta en lösning för den traditionella bomullssektorn. BCI utbildar bomullsodlare i hållbar odling, dvs hur man odlar bomull med mindre vatten, kemikalier och gödningsmedel men arbetar också med att höja den sociala standarden för bomullsodlarna. Syftet är att främja mätbara förbättringar i de centrala miljömässiga och sociala effekterna av bomullsodling världen över för att göra det mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. BCI:s mål är att: Minska användandet av insektsmedel, gödningsmedel och vatten. ökad kunskap om jord och biologisk mångfald. Förbättrad arbetssituation för bomullsodlarna. ökad information och kunskap mellan odlare. Tillsammans med andra branschkollegor har MQ genom sitt medlemskap i BCI hittills bidragit till en mer hållbar bomull från bomullsodlare. Det är medlemmarna som driver BCI så därför medverkar MQ i olika medlems- och arbetsmöten samt undersökningar.

16 16 Transporter * Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Att minska användningen av fossila bränslen är därför en av MQs viktigaste målsättningar. För att minska koldioxidutsläppen ser MQ över hur produkterna fraktas. MQ lägger därför om så att fler transporter från Asien sker med båt istället för flyg. År 2010/2011 minskades flyguppdragen med 39% och CO 2 utsläppen per produkt med 23% beräknat på MQs utrikesfrakter. Koldioxidutsläpp, utrikestransporter MQs egna varumärken BÅT LAND FLYG Flygtransport, ton CO 2 Båttransport, ton CO 2 Landtransport, ton CO 2 Totalt, ton CO 2 Kontroll över flygtransporterna Ett annat sätt att få kontroll på flygtransporterna är att grundligt ifrågasätta varje flygtransport. Därför krävs ett godkännande från antingen MQs VD, Design- och Inköpschef eller Sourcing- & Logistikchef för varje transport som ska ske med flyg. 2010/ / förändring 2011 mot % -14% -44% % Det är mycket glädjande att våra ansträngningar avseende ett tydligare och mer planerat inköpsarbete nu även har gett en tydlig miljöeffekt genom minskade CO 2 -utsläpp. Peter karlsson Sourcing- & Logistikchef co 2 -utsläpp per produkt CO 2 kg/produkt 2010/ /10 förändring 2011 mot ,28 0,36-23% Mål 2011/12 Mål 2012/13 Mål 2014/15 0,26 0,24 0,22 Kemikaliearbetet MQ har ett ansvar tillsammans med sina leverantörer att se till att produkterna inte innehåller några förbjudna, ohälsosamma eller miljöskadliga kemikalier. MQs leverantörer förbinder sig att följa kemikalierestriktionerna och se till att produkterna inte innehåller några otillåtna ämnen eller överskrider några gränsvärden. Det är också viktigt för MQ att förhindra skadliga miljö- och hälsoeffekter för dem som arbetar i produktionen. Trygghet för alla som kommer i kontakt med plagget är absolut grundläggande. MQs kemikalierestriktioner har satts samman utifrån EU-lagstiftningen, EU-förordningen REACH samt Textilimportörernas kemikalielista. För att säkerställa att leverantörerna följer MQs krav görs stickprovskontroller och därutöver en kartläggning över hela produktsortimenten. Utifrån denna kartläggning väljs vissa produktgrupper där extra stickprovskontroller görs. Hur MQ agerar om utfallet på något test inte blir godkänt kan variera från fall till fall. Vanligast förs en dialog med leverantören där man tillsammans försöker se var i processen ämnet kan ha använts eller uppkommit och hur man tillsammans kan förhindra det i framtiden. Om produkten nått försäljningsledet kan den behöva tas bort ur butik om det finns hälsorelaterade risker förknippade med användning av plagget. MQ är medlemmar i Kemikaliegruppen Textil, en kunskapsplattform som organiseras av Swerea IVF. Syftet är att bygga kunskap och nätverk för att motverka förekomsten av farliga ämnen. * Ny upphandling av inrikesfrakter har gjorts under året vilket medför att CO 2 -utsläppen avseende inrikesfrakter kommer att redovisas och målsättas i nästa hållbarhetsredovisning. Avsaknad av CO 2 -data från tjänstereseleverantören gör också att det inte går att redovisa tjänstresornas CO 2 -avtryck.

17 17

18 commitment #2 engagerade medarbetare framgång med nöjdare medarbetare Att vilja ha engagerade medarbetare är en självklarhet. En stark företagskultur, rätt kompetens och ett tydligt ledarskap är viktiga byggklossar för framgång. HR vision MQs andra åtagande handlar om medarbetarna. För att uppnå ett hållbart MQ är engagerade medarbetare, som känner delaktighet i MQs affärsmål och trivs på sitt jobb, ett absolut måste. Därför har MQ som mål att: Bygga en stark företagskultur som är självklar för chefer och medarbetare Säkerställa att MQ har en stark modedriven organisation med rätt kompetens som utstrålar självförtroende och energi. Med andra ord: Rätt man på rätt plats som gör rätt sak. Att med ett tydligt och starkt ledarskap säkerställa en stabil och effektiv organisation med låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro och högt Nöjd Medarbetar-Index (NMI) Ett hållbart MQ bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och har hållbara arbetsplatser med en god arbetsmiljö som ser till både medarbetarnas och miljöns bästa. Centrala områden för att skapa en god arbetsmiljö är trygghet, delaktighet, utveckling och hälsa. MQs grund för etik Det är viktigt för MQ att i alla sammanhang agera ansvarsfullt och ha tydliga etiska riktlinjer för den dagliga verksamheten. MQs policy för affärsetik utgår från värderingen att MQ ska drivas både med lönsamhet och god etik. MQ tar ansvar för att i hela sin verksamhet och i alla relationer följa högt ställda krav på affärsmoral. Därför är ansvarstagandet en fråga för såväl ledningsgruppen som för den enskilde medarbetaren. Ingen inom MQ får utnyttja sin ställning för personlig vinning på företagets, leverantörers eller kunders bekostnad. Medarbetares förhållande till kunder, leverantörer och andra samarbetspartners ska vara helt affärsmässiga. Nöjda medarbetare blir ännu nöjdare Årets NMI nådde det högt ställda målet på förbättring och bedöms som mycket bra internt i företaget. Fortsatta fokusområden för MQ är att bli ännu bättre på utveckling, kommunikation och ett gott ledarskap. Varje chef har till uppgift att ta fram förbättringsförslag tillsammans med sina medarbetare utifrån sin avdelnings/arbetsplats resultat. Vår målsättning är att skapa en attraktiv arbetsplats med en modedriven organisation som har självförtroende och energi. Catarina Olvenmark, HR- & CSR-Chef

19 19 Sammanställning, Nöjd Medarbetar-Index* 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,6 4,8 5,0 Trivsel * MQs NMI mäts i medarbetarundersökningar där frågorna bland annat handlar om hur medarbetarna trivs, samt vilka krav och förväntningar de har på företaget. NMI-index löper från 1 till 6 där 6 är högsta värdet. NMI mäts en gång om året. 2010: Totalsvarsfrekvens 94%, varav butikschef 99%, HK 99%, butikspersonal 88%, Shanghai: 84%, Dhaka: 100%. Personalomsättning och sjukfrånvaro Personalomsättning och sjukfrånvaro 2010/ /10 Personalomsättning 15% (mål 15%) 16% Fokusområden Bygga en stark företagskultur Att skapa en stark företagskultur är avgörande för MQs framgång. MQs ambition är att skapa ett tydligt ledar- och medarbetarskap med ett gemensamt förhållningssätt som stärker identiteten. Ledarskap MQ fortsätter att lägga ett stort fokus på ledarskapet i organisationen eftersom det finns en övertygelse om att ett starkt och tydligt ledarskap är förutsättning för att kunna nå MQs vision, uppfylla målsättningar och skapa god lönsamhet. MQ fortsätter därför sin satsning på ledarutveckling på alla chefsnivåer. För att kunna ge bra support till nya chefer fortsätter till exempel MQ utveckla utbildningen Ny som chef. LEDARSKAP; NÖJD MEDARBETAR-INDEX (Max: 6,0) Ledarskap 5,0 5,1 5,1 Motivation Sjukfrånvaro 4,6 Ledarskap 4,7 4,7 4,3 4,5 Kommunikation 2010/ / /09 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5 Trygghet 4,8 2009: Totalsvarsfrekvens 80%, varav butikschef 97%, HK 85,4%, butikspersonal 66%. 2008: Totaltsvarsfrekvens 78%, varav butikschefer 89%, HK 82%, butikspersonal 68%. Glädjande nog nåddes satta mål för såväl personalomsättning och sjukfrånvaro. Både personalomsättning och sjukfrånvaro fortsätter vara markant bättre än branschgenomsnittet. MQ är övertygad om att handlingsplanerna som är satta utifrån fokusområdena ska ge en än mer positiv effekt på såväl personalomsättning och sjukfrånvaro. Utveckling För MQ är det viktigt att satsa på att medarbetare utvecklas i sitt arbete och att medarbetares individuella utveckling går hand i hand med företagets utvecklingsbehov. Ambitionen är alltid att det ska finnas möjlighet att utvecklas inom företaget. MQ arbetar för att öka rörligheten och skapa intern tillväxt i företaget. Resultatet i år avseende intern rekrytering är fortfarande mycket bra. Nedgången från förra årets toppnotering har sin förklaring i de delvis höga siffrorna från tidigare år, dvs möjligheten till internrekrytering är goda men inte obegränsade. intern rekrytering till chefstjänst ,4 4,4 Utveckling ,5 mål Mål 2012/ /15 branschen 13% 3,8% (mål 3,8%) 3,9% 3,5% 3,0% 5,35% *Branschsiffrorna är 2009 års statistik från Svenskt Näringsliv och avser detaljhandeln , ,3 5, ,0 5,1 5,3 10% ,8 4,8 4,9 Jämställdhet Efterlevnad av kärnvärden Totalt medelvärde ,8% 2014 Intervju Tony Petersen Facklig representant Unionen Vad anser du vara styrkan med MQs personalarbete? MQ ser positivt på sin personal. Om det någon gång uppstår problem ser man till att lösa det på ett bra sätt. Till exempel tar man sitt rehabansvar på ett mycket bra sätt, vid sjukskrivningar så gör man upp bra fungerande planer för att den anställde ska kunna ta sig tillbaka. På motsvarande vis ser vi att MQ även tar hand om sin personal vid omorganiseringar. MQ är schyssta mot arbetstagarna och ger dem bra förutsättningar att komma vidare i arbetslivet. Hur kan MQs personalarbete utvecklas ytterligare? I sin roll som arbetsgivare agerar MQ mycket bra. Organiseringsgraden på huvudkontoret är dock ganska låg, men MQ håller dörrarna öppna för representanter från Unionen. Jag har själv varit där och pratat med de anställda. Båda parter skulle vinna på att fler av de anställda går med i facket.

20 20 All medarbetarutveckling utgår med utvecklingssamtalen som bas. Målsättningen att alla medarbetare ska ha ett utvecklingssamtal per år är självklar. Utvecklingsplanen sätts samman utifrån det utvecklingsbehov som kommer med det årliga utvecklingssamtalet. Utvecklingsplanen är kopplad till medarbetarens målsättningar som i sin tur har en tydlig koppling till företagets affärsplan. Procent av anställda som haft utvecklingssamtal Jämställdhet På MQ upplevs jämställdheten som väldigt god vilket också bekräftas av Universums mångfaldsundersökning som ni kan läsa om här bredvid. jämställdhet; NÖJD MEDARBETAR-INDEX (max: 6,0) Jämställdhet 2010/ / / /09 5,4 5,3 5,4 Jämställdhet, andel Chef HK 1 (kvinna/man) Totalt HK 1 (kvinna/man) Butikschef (kvinna/man) Totalt Butik (kvinna/man) Ledningsgrupp (kvinna/man) 2009/10 98% 79% 2010/11 62/38% 70/30% 78/22% 83/17% 50/50% lönefördelning, andel 2010/ /10 Lön (kvinna/man) HK 1 Total (kvinna/man) HK 1 Lön (kvinna/man) Butik Total (kvinna/man) Butik 64/36% 70/30% 83/17% 83/17% 61/39% 71/29% 82/18% 82/18% Mål 2012/13 <10% 0% Ambitionen är att skapa en attraktiv arbetsplats där kompetens är avgörande för olika befattningar. MQ mäter jämställdhet såsom att fördelningen mellan kvinnor och män är densamma på chefspositioner som på medarbetarnivå. Då medarbetarna/teamen också ska spegla MQs kunder är det viktigt det finns både kvinnor och män representerade bland medarbetarna. Därför bör fördelningen mellan kvinnor och män aldrig överstiga 80% kvinnor. En policy för ökad jämställdhet togs fram Självklart finns en nolltollerans kring diskriminering. Målsättningen är given; löneskillnaden mellan kvinnor och män som har likvärdig position och erfarenhet ska vara noll procent till Hållbara arbetsplatser Ett hållbart MQ innebär bland annat hållbara arbetsplatser och god arbetsmiljö. Med hållbara arbetsplatser menas slutmålet för MQs interna miljöarbete. MQs ambition är att miljödiplomera samtliga arbetsplatser till Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem på arbetsplatsen och ett alternativ till ISO Diplomeringen innebär att MQ aktivt arbetar med förbättringsåtgärder som främjar miljön. Arbetet har nyligen påbörjats och i augusti 2010 blev huvudkontoret som första arbetsplats miljödiplomerat. Det innebär bland annat att huvudkontoret har el från förnybara energikällor och att personalen där aktivt arbetar med att minska sin elanvändning. Källsortering och dubbelsidiga utskrifter är exempel på andra självklara åtgärder som nu genomförts på huvudkontoret. MQs miljögrupp arbetar med att säkerställa att miljöarbetet ständigt förbättras i hela verksamheten. I samband med miljödiplomeringen får alla medarbetare genomgå en miljöutbildning. MQ ingick för första gången i Universums Företagsbarometer som mäter attraktiviteten hos ekonomistudenter runt om på Sveriges universitet. MQ fick priset som Årets nykomling 2011 och hamnade på 48:e plats. MQ hamnade utifrån denna mätning även på 6:e plats avseende mångfald. MQs arbetsmiljöarbete Varje år genomför MQ en kartläggning av arbetsmiljön på alla arbetsplatser inom företaget (butik Sverige/Norge, HK, Dhaka och Shanghai). Resultaten på jämförbara enheter visar en avsevärd förbättring inom områdena Brand & Säkerhet vilket också varit fokusområden under 2010/11. Ett annat område som har prioriterats under året är Ergonomi där förbättringar har skett men resultatet visar att det krävs ett fortsatt fokus under kommande år. Arbetsmiljö, riskbedömning* 2011/ /09 Totalt Tjänsteresor 12% 14% MQ har som målsättning att minska koldioxidutsläppen vid tjänsteresor. Resor mellanstockholm och Göteborg ska göras med tåg. Från och med 2010 ska nya tjänstebilar vara miljöklassade. Andelen personer i företaget med bilförmån är 2% (räknat på alla anställda). Av de tjänstebilar som finns i företag är 50% miljöklassade. Förra året var siffran 40%. Målsättningen 2015 är 85% miljöbilar. Intervju Rosis Ehrenpohl Butikschef MQ Hur upplever du mångfalden på MQ? Mångfald går som en röd tråd genom MQ. I mitt team på 18 personer, finns en mängd olika nationaliteter, en balans mellan män och kvinnor och ett stort åldersspann. Här talas förutom svenska, även arabiska, persiska, franska och spanska. Språkkunskaperna som det mångkulturella teamet för med sig, blir en extra service gentemot kunderna, som ofta är turister. Vår yngsta medarbetare är 18 år och vår äldsta 78 år. Ambition är att medarbetarna ska spegla kunderna. Oavsett ålder ska man kunna känna sig hemma i butiken och få klädråd av någon man kan känna igen sig i. Hur tänker du kring mångfald och kompetens? Jag tänker likadant som en fotbollstränare. Ska vi vinna måste vi se till att ha det bästa laget. Du kan inte bara ha grymma säljare i ditt lag, du måste även ha människor som kan IT, som är duktiga på skrädderi eller styling. Det är de olika delarna som skapar helheten. * Riskbedömningen ovan ska läsas som att ju lägre %-sats desto färre arbetmiljöproblem att åtgärda. 1 HK= Huvudkontoret

Sustainability Report 2011/2012

Sustainability Report 2011/2012 Sustainability Report 2011/2012 Syfte och mål MQ publicerar årligen en hållbarhetsredovisning med syfte att ge företagets intressenter en transparant redovisning av arbetet med dessa frågor. Målet är att

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

och mål Syfte MQ publicerar årligen en hållbarhetsredovisning att ge företagets intressenter en transparent redovisning av arbetet med dessa frågor.

och mål Syfte MQ publicerar årligen en hållbarhetsredovisning att ge företagets intressenter en transparent redovisning av arbetet med dessa frågor. Sustainability Report 2012/2013 Syfte och mål MQ publicerar årligen en hållbarhetsredovisning med syfte att ge företagets intressenter en transparent redovisning av arbetet med dessa frågor. Målet är att

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

PRESSMATERIAL BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR NOVEMBER 2015. KONTAKT: press.sto@ikea.com

PRESSMATERIAL BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR NOVEMBER 2015. KONTAKT: press.sto@ikea.com PH131811 IKEA PRESSMATERIAL/ 1 Inter IKEA Systems B.V. 2015 PRESSMATERIAL BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR NOVEMBER 2015. KONTAKT: press.sto@ikea.com IKEA PRESSMATERIAL/ 2 PE419561 Credit to Vingaland

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp,

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, Vårt arbete för en mer hållbar natursten I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, inspektera och utveckla. Allt för att komma

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer