Gröna trådar. Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna trådar. Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder"

Transkript

1 Gröna trådar Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder

2 text Christin Holm, Sveriges Konsumenter, 2010 grafisk form och illustration Caroline Andersson,

3 Innehållsförteckning Inledning 5 Syfte 6 Metod 6 Bakgrund 8 Miljöeffekter av textiltillverkningen 9 Marknadsföring av kläder 10 Att marknadsföra ett företags miljöarbete 10 Miljömärkning av kläder 11 Konsumenter och hållbarhet 12 Klädföretag och miljöprofilerade kläder 13 H&M 14 Indiska 14 KappAhl 14 Lindex 14 Polarn O. Pyret 15 Åhléns 15 Butiksbesöken 16 H&M 17 Indiska 19 KappAhl 20 Lindex 22 Polarn O. Pyret 23 Åhléns 25 Slutsatser 27 Sveriges Konsumenters krav på klädföretagen 31 Specifika rekommendationer till de granskade företagen 32 Vad kan du som konsument göra? 34 Guide: Märkningar på textilier 35

4 Organisationen bildades 1992 och har sedan dess representerat konsumenterna i olika sammanhang, i Sverige och internationellt. Vi är en partipolitiskt obunden, ideell paraplyorganisation med närmare trettio medlemsorganisationer plus enskila medlemmar. Vi ger ut tidningen Råd & Rön, Sveriges enda renodlade konsumenttidning sedan mer än femtio år. Till oss hör också Konsument- Centrum, som bedriver konsumentvägledning i Stockholmsområdet på uppdrag av olika stadsdelsnämnder och kommuner. Projektet Gröna trådar är finansierat av Konsumentverket, som dock inte tar ställning till rapportens innehåll.

5 Gröna trådar Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder Inledning De svenska hushållen väljer att lägga allt större andel av sin inkomst på kläder och skor. Mellan 1998 och 2008 ökade konsumtionen av dessa produkter med hela 60 procent 1. Vi köpte kläder och skor för mer än 72 miljarder i Sverige och försäljningen fortsätter att öka. När det gäller livsmedel pågår ett stort arbete för att ställa om produktionen i en hållbar riktning även om det är långt kvar att gå. När det gäller kläder och textilier, som hushållen också lägger stora pengar på, sker inte alls lika tydliga framsteg. Ekosortimenten är oftast ganska små. Det pratas en hel del om socialt ansvartagande men det synliga resultatet för konsumenterna är hittills relativt litet. Tidigare studier om klädbranschens miljöansvar har visat att klädkedjorna inte ser någon efterfrågan från kunderna på miljömässiga och etiskt bättre alternativ. Många av butikskedjorna tycker att detta gör det svårt att motivera erbjudanden av hållbara alternativ och därmed lägga om utbudet. 3 För att som konsument göra medvetna val krävs dock att korrekt information finns att tillgå. Undersökningar har visat att många konsumenter vare sig vet vilken miljöpåverkan kläder har eller vilka alternativ som finns. I en uppsats från Handelshögskolan i Göteborg frågade studenterna därför hur kan kunderna efterfråga något som de 1 Konsumtionsrapporten konsumtionen Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan Göteborgs Universitet CFK, Konsumtionsrapporten Den blinda klädimporten rapport, SwedWatch Gröna trådar 5

6 inte ens vet existerar? 4. En följdfråga till detta är vem som i så fall bär ansvaret för att informera om existensen av plagg med mindre miljöpåverkan. I Sveriges Konsumenters rapport har sex stora klädkedjor granskats gör de det lätt för konsumenterna att göra mer hållbara klädval i butiken? Från resultatet av granskningen kan vi konstatera att klädbutikerna sällan använder sig av etablerade certifieringssystem med märkningar och symboler som konsumenterna känner igen. Därtill är kunskapen om de miljöprofilerade plaggen låg hos de butiksanställda. Utvecklingen går för långsamt och företagen måste bli bättre på att informera och framför allt visa konsumenten att miljöanpassade alternativ finns. Genom att företagen följer rekommendationerna i denna rapport är vår förhoppning av konsumenterna lättare ska kunna hitta de dessa alternativi samband med rapporten lanserade Sveriges Konsumenter tillsammans med sin medlemsorganistion sidan Gröna trådar, NU! på Facebook. Nätverket kräver mer schyssta kläder för människor och miljö och hade efter en dryg vecka redan fått över 400 anhängare. Om du vill veta mer om vad du kan göra som konsument, titta efter bra märkningar att hålla utkik efter i vår märkesguide längst bak i rapporten. Syfte Syftet med denna granskning är att kartlägga hur de största butikskedjorna framhäver sitt miljöprofilerade sortiment och hur detta marknadsförs och exponeras för konsumenten. Vi har också velat uppmuntra företag inom klädbranschen att informera och göra det lätt för konsumenterna att välja miljöanpassade alternativ i butikerna. Granskningen har skett genom butiksbesök, intervjuer med butikspersonal och intervjuer med företagets miljöchefer. Metod Som konsumentorganisation var det viktigt för oss att titta på hur man som konsument bemöts i klädbutikerna. Informeras det om miljöprofilerade alternativ och vilka kunskaper har butikspersonalen? Och hur lätt är det egentligen att hitta de mer miljöanpassade kläderna i butikerna? Är det miljöprofilerade utbudet något som framhävs av företagen eller förpassas det längst in i ett hörn? Kan man i så fall förvänta sig att konsumenterna ska efterfråga dessa alternativ, om denne inte ens vet att de finns? Urval För att försöka besvara dessa frågor besöktes 24 butiker i tre olika städer. Vårt val av butikskedjor baserades på tre kriterier: 6 Gröna trådar 4 Kan man efterfråga något man inte vet existerar? En studie om miljömärkta kläder Anna Nilsson, Josefine Odqvist, Handelshögskolan Göteborg

7 Vi valde de största kedjorna eftersom de oftast finns på många platser över hela landet och når många svenska konsumenter. Kedjorna skulle ha egna butiker på flertalet medelstora orter. De måste i sina butiker erbjuda ett utbud av miljöprofilerade kläder. Avgränsning På grund av tids- och resursbegränsningar i projektet var vissa avgränsningar nödvändiga att göras. De sökta medlen minskades rejält i förhållande till ansökan vilket gjorde att flera tänkta parametrar fick uteslutas ur granskningen. Vi valde att endast titta på kläder och inte textiler i allmänhet, trots att flera av de granskade företagen även har hemtextiler i sitt sortiment. Det finns en rad andra faktorer som bör tas i beaktande om man önskar avgöra om ett företag tar sitt ansvar på ett mer allmänt plan än om de enbart erbjuder miljömärkta kläder. Om man vill avgöra hur stort övergripande miljöansvar företaget tar måste man naturligtvis titta på fler faktorer än de som tas upp i denna studie. Bland annat på hur företaget arbetar med produktionskedjan då det gäller hela deras sortiment, alltså konventionella plagg såväl som de miljöprofilerade. Vissa klädkedjor satsar också på miljöförbättringar av sin verksamhet genom att till exempel ha shoppingkassar i återvunnen polyester, energisnål belysning i butikerna eller ett engagemang i andra miljöfrämjande åtgärder. Att erbjuda mer miljöanpassade plagg är bara en av de åtgärder som ett företag i klädbranschen kan vidta. Att erbjuda konsumenten reella miljöanpassade alternativ är, trots att det endast är en del av pusslet, en viktig pusselbit. Genom att ge konsumenten möjlighet att göra aktiva val och samtidigt informera om detta kan man även på ett sätt utbilda konsumenterna. Vi ser även att detta i förlängningen kan ge mer medvetna konsumenter och mer ansvarstagande företag. Företag som uppfyllt ett eller två av våra kriterier skulle ha kunnat ingå i den här studien, men har valts bort på grund av att de inte, eller i mycket begränsad utsträckning, erbjuder miljöprofilerade kläder. Dessa butiker är Dressman, JC och flertalet sportbutiker. Begreppet miljöprofilerad används för att så brett som möjligt täcka det utbud som på något sätt kan kallas ett mer hållbart alternativ sett ur en miljösynvinkel och även framhävs som detta av företaget. Vi kommer att kalla dessa miljöprofilerade plagg för märkta eller miljömärkta. Vare sig företagen använder sig av etiketter eller kända symboler är plaggen märkta för konsumenten som miljöpassande alternativ. Jämförelser butikskedjor emellan är svårt att göra och det är inte heller syftet med denna granskning. Då utbudet är olika i små och stora butiker, samtidigt som företagen skiljer sig åt i val av märkningar, avdelningar, utbud, profil med mera, kan detta inte ses som en jämförande undersökning. Detta utesluter inte att vissa butikers metoder för att informera konsumenter är bättre än andra. Gröna trådar 7

8 Bomullsplagg är väldigt vattenintensiva produkter. För att framställa en t-shirt krävs mellan liter vatten. Bakgrund Det har sedan tidigt 1600-tal tillverkats kläder industriellt i Sverige. Stora mängder vatten används vid tillverkningen, likaså kemikalier för beredning, blekning och färgning. Dessa typer av processer har stora miljömässiga konsekvenser och fram till mitten av 60-talet fanns få regleringar för att skydda miljön. Stora områden i Stockholm och Borås, där betydande delar av tillverkningen bedrevs, har drabbats av negativa konsekvenser genom förorenade markområden. Idag är det en mycket liten andel av de kläder vi köper som produceras i Sverige 5. En majoritet kommer istället från låglöneländer, som i sin tur har ärvt den miljöstörande industrin. Att hanteringen av kläder kunde vara ett miljöproblem uppmärksammades under 90-talet då det rapporterades om hur anställda i klädbutiker påverkades av kemikalierna i kläderna. Under denna tid innehöll hälften av alla importerade kläder kemikalier som var skadliga för människan. Debatten då handlade främst om hälsoriskerna för användaren och inte om riskerna för dem som tillverkar och arbetar med kemikalierna. Många klädföretag har på senare år efter påtryckningar börjat arbeta mer med leverantörerna och med uppförandekoder. 8 Gröna trådar 5 Miljöpolitik och styrmedel. Fallstudie: Kläder. Annika Carlsson-Kanyama och Anna-Lisa Lindén

9 Miljöeffekter av textiltillverkningen Tillverkningsprocessen innebär många olika steg med flera mellanhänder innan plagget når slutanvändaren. För ett bomullsplagg börjar processen med att man skördar bomullen och i flera steg behandlar den för att den ska kunna spinnas till trådar. Sedan ska tråden vävas eller stickas till ett tygstycke, här behandlas den även med starkt frätande ämnen. Tyget måste sen blekas för att kunna färgas, en process som är mycket skadlig för de som utför den och för närmiljön. Plagget kan sedan komma att sys i flera olika länder och i vissa fall följer ännu en process för att t ex skapa mönstertryck eller annan utsmyckning, innan plagget slutligen transporteras till försäljningsstället i Sverige 6. För att framställa kläder gjorda av bomull krävs mellan liter vatten per kilo produkt 7. För en t-shirt krävs från ca liter vatten 8 upp emot liter. Bomullsplagg är därmed väldigt vattenintensiva produkter. Förutom att vara direkt hälso- och miljöfarligt har många av de kemikalier som används i klädtillverkningen en lång nedbrytningstid, vilket gör att de stannar kvar i miljön under en lång tid. Förorenade vattendrag och markområden påverkar den biologiska mångfalden och kan få stora konsekvenser för växt- och djurliv samt för människor bosatta i fabrikernas närhet. Ökade kostnader för tillverkarna, som till exempel kan uppkomma genom olika krav från köparna, skickas ofta nedåt i produktionskedjan, för att inte öka priserna för dem som köper in kläder. Detta får till följd att marginalerna blir mycket små för de mest miljöbelastande delarna i produktionen, vilka inte har råd att investera i mer miljövänlig teknik 9. I konventionella bomullsodlingar förekommer det genommodifierad bomull, GMObomull. Även om riskerna är oklara med GMO-bomull, menar vissa att den bland annat kan skada den biologiska mångfalden. Kläderna vi har på oss är belastade med stor miljöpåverkan under tillverkningsprocessen. Denna kan påverka både oss som användare, men även dem som tillverkar våra kläder och miljön. Kläder som är miljömärkta har mindre miljöpåverkan, miljömärkningen visar att plagget har uppfyllt vissa krav. Olika krav gäller för olika märken och dessa kan vara mer eller mindre långtgående. Från att man endast ställer krav på råvaran, bomullen och att den har odlats ekologisk, utan bekämpningsmedel och konstgödning till att allt från bomullsodlingen till transporten till butik har genomförts under goda arbetsförhållanden med hårda miljökrav. Jämför miljömärkningarna med hjälp av märkningsguiden längst bak i denna rapport. 6 Från tråd till tröja, Rena Kläder. 7 The Impact of Cotton on Freshwater Resources and Ecosystems, WWF, The Water Footprint of Cotton Consumption, UNESCO IHE, Institute for water education., Textilier med ett smutsigt förflutet. Maria Engwall, SwedWatch Gröna trådar 9

10 Marknadsföring av kläder I alla typer av butiker kan ansvariga påverka våra val genom hur de placerar sina produkter. Enligt marknadsföringsteorier finns mer eller mindre attraktiva platser för varor och man kan optimera försäljningen av varor genom att få det att se extra billigt ut, projicera varor mot en blå vägg eller påverka kunderna genom andra sinnen såsom hörsel och lukt, något som används i allt högre grad inom livsmedelsindustrin. I klädbutiker satsas det ofta på riktade kampanjer för att framhäva nya kollektioner eller säsongsbetonade plagg, även om modeindustrin har gått från en säsongsbetonad produktion till att numera dagligen hänga ut nya plagg i butikerna. Klädbutikernas skyltfönster ska locka in kunderna till att gå kundvarvet och därmed exponeras för varorna på olika hängare, provdockor, väggar och bord. På samma sätt som i livsmedelsbutikerna placeras även produkter som konsumenten kan tänkas impulsköpa vid kassan. Konsumentens köpbeteende är naturligtvis inte det samma i klädbutiker och i livsmedelsbutiker. Detta beror till viss del på att livsmedelsbutiker har kommit längre. Man kan idag i de flesta butiker stå framför mjölkkylen och antingen välja den ekologiska eller den konventionella mjölken. Samma valmöjlighet har du knappast som konsument i en klädbutik idag. Enligt marknadsföringens många principer kan man direkt i butik på olika sätt framhäva vissa produkter framför andra genom placering, pris etc. På samma sätt kan man i teorin framhäva produkter som har ett mervärde genom att ha tillverkats med mindre miljöpåverkan. Choice editing eller valpåverkan kan användas av företag eller statlig verksamhet för att påverka konsumentens val i en av samhället eller företaget önskad riktning. Ett exempel på detta är att EU har beslutat att fasa ut glödlampor till förmån för lågenergilampor. Därmed tar man bort ett miljöbelastande alternativ för konsumenten som måste välja lågenergialternativ. Den globala konsumentrörelsen har länge talat om Choice editing i livsmedelshandeln då handlarna genom att ta bort eller göra det svårare/dyrare att köpa de mest miljöbelastande produkterna får konsumenterna att välja produkter som är bättre för miljön. Genom att framhäva produkter med mindre miljöbelastning kan företagen styra konsumenten mot bättre val och en högre efterfrågan. Att marknadsföra ett företags miljöarbete 10 Gröna trådar Företag tar mer eller mindre ansvar för sin verksamhets miljöpåverkan. De som tar ansvar kan göra det dels för att det helt enkelt är det rätta att göra, men många gånger vill man även profilera sig utåt mot kunder som ett företag som tar sitt etiska och miljömässiga ansvar. Många företag vill framhäva sina insatser och därmed skapa goda associationer till sitt varumärke. Detta sker ibland genom kampanjer som marknadsför företaget på ett miljömässigt fördelaktigt sätt. I och med att många företags verksamhet ofta innebär stora miljöbelastningar är det inte helt enkelt att kommunicera det som de faktiskt gör. Att framställa sitt företag som en miljökämpe för att man på huvudkontoret pantar burkar, när tillverk-

11 ningen förorenar sjöar i tillverkningsländerna är ett exempel, om än fiktivt och extremt, på att det krävs en helhet för att företag ska kunna miljöprofileras på ett trovärdigt sätt. Man kan till exempel ifrågasätta om en fyrhjulsdriven jeep bör marknadsföras som ett grönt alternativ. Även om bilen i fråga drar mindre bensin så är en bil alltid en miljöbelastning. Miljövänlig är ett exempel på begrepp som under har använts flitigt av diverse företag i sin marknadsföring. Enligt praxis från marknadsdomstolen får begreppet endast användas i marknadsföring om produkten förbättrar miljön eller inte påverkar den alls 10. Miljömärkning av kläder Under 1990-talet introducerades miljömärkta kläder. På senare år har dessa blivit vanligare, även om det fortfarande är en mycket liten andel miljömärkta kläder som säljs jämfört med konventionella. Inom livsmedelsbranschen har miljöanpassning och -märkningar varit mer förekommande än inom klädbranschen. Klädtillverkarna menar att just märkning av kläder är svårare än märkning av andra typer av varor. Detta menar de beror på korta produktcykler, då licenserna för att miljömärka produkter är knutna till just den varan. Därtill byts leverantörer ofta från säsong till säsong. Det finns olika typer av märkningar som alla bygger på olika urvalsprinciper eller kriterier och processer. Märkning där kriterierna som ska uppfyllas kontrolleras av en oberoende tredjepart, ett certifieringsorgan. Denna typ av märkningar kommuniceras på två sätt: 1. Vissa certifieringsorgan använder sig av en logotyp som man kan hitta på plaggen. Exempel på denna typ av märkning är Svanen, eller Bra miljöval. 2. Andra certifieringsorgan använder sig inte av logotyper. Istället kan företagen själva välja att visa att plagget är certifierat, t ex genom etiketter direkt på plagget, designade av företaget själva. En annan typ av märkning är den där företaget självt väljer att kalla vissa plagg t ex Eko eller Gröna plagg, utan att ha en tredjepart som certifierar kriterierna. I de fallen sätter företaget upp egna kriterier. Detta kritiseras av dem som menar att det inte är möjligt att granska sin egen verksamhet, utan att det behövs en oberoende part för att man som utomstående ska kunna lita på vad som lovas. Märkningarna som är certifierade av en tredjepart utformas oftast inte enbart för kläder utan för textilier i allmänhet. Vissa certifierar endast bomullen för att den odlas ekologiskt och då kan denna bomull användas i en rad sammanhang. I och med klädproduktionen- och konsumtionens internationella karaktär är de internationellt kända miljömärkningarna de mest gångbara. Miljömärkningen GOTS är ett exempel på detta. Du kan läsa mer om GOTS och andra märkningar längst bak i denna rapport. 10 För mer information se boken Egna miljöuttalanden, Rätt eller fel, av My Laurell och Lars Jonsson. Gröna trådar 11

12 Konsumenter och hållbarhet Under 2007 drev Sveriges Konsumenter tillsammans med andra nordiska konsumentorganisationer ett projekt om mode och ansvar med hjälp av Nordiska ministerrådet. Då fokuserades det mest på sociala aspekter i tillverkningen av kläder men även miljöaspekter beaktades. Utgångspunkten var en enkätundersökning som genomfördes i de nordiska länderna där konsumenter fick svara på frågor om kläder och val i butik. Undersökningen visade att ca 50 procent av de tillfrågade ansåg att det var viktigt att de informerades om etiska aspekter när de handlade kläder, textilier och skor. Cirka 90 procent var positiva till att informeras om detta genom etiska märkningar och mellan 50 och 60 procent sade sig vara villiga att betala mer för en vara om de visste att den var schysst tillverkad 11. Dessa siffror visade att många konsumenter bryr sig om hur varorna de köper tillverkas, vissa kan till och med tänka sig att betala mer om de vet att varan är tillverkad under goda förhållanden för arbetare och miljö. Dessa siffror kan ha ändrats under de senaste åren, därtill har konsumenterna blivit mer och mer miljömedvetna i och med de senaste årens debatt. Flera undersökningar har visat att det råder en viss diskrepans mellan vad konsumenter säger att de ska göra och vad de gör, mellan attityd och beteende. Men för att förstå konsumenternas beteenden måste man även titta på en rad andra faktorer som inte bara gäller motivationen, det vill säga attityder och sociala normer. Det faktorer som också har en stor påverkan på köpbeslutet är förmågan (vanor, kunskap osv) och möjlighet (köpsituation) som spelar roll i köpbeslutet 12. När det gäller klädkonsumtion, som tas upp i denna rapport, kan företagen göra mycket för att påverka konsumenter när det gäller kunskap och möjligheter till att göra mer medvetna val. Detta gäller särskilt i att visa för konsumenterna vilket mervärde de får genom att köpa produkterna. Att varan är ett miljöanpassat alternativ måste särskilt kommuniceras om plagget är dyrare än konventionellt framställda plagg, vilket miljömärkta varor ibland kan vara. Alla människor måste under en dag ta en rad beslut. Som konsument i Sverige gäller detta särskilt i dagligvaruhandeln eller när man handlar i andra butiker eller på nätet. Därför måste man ha förståelse för att alla konsumenter inte aktivt söker information som ibland behövs för att tolka olika märkningar, innehållsförteckningar samt plocka fram den information som man inhämtat om företaget eller produkten. Företagen och beslutsfattare har ett stort ansvar för att lotsa samhället i en mer hållbar riktning. I detta ingår att ge konsumenten möjligheten att göra goda val. 12 Gröna trådar 11 Mode under ansvar. Etisk konsumtion av kläder, textilier och skor. Sveriges Konsumenter, Nordiska ministerrådet, Rapporten finns att ladda ner via 12 Konsumtionsrapporten 2008, CFK, Handelshögskolan Göteborgs universitet

13 Klädföretag och miljöprofilerade kläder Många klädföretag har idag inte miljömärkta kläder i sitt sortiment. I denna studie av marknadsföring av miljömärkta kläder har vi granskat de största klädföretagen, men uteslutit de klädkedjor som inte har några miljömärkta kläder i sitt sortiment. De butiker som besökt måste även ha egna butiker på flera medelstora orter i landet. De butikskedjor som valts ut på grundval av dessa kriterier är Hennes & Mauritz, Lindex, KappAhl, Åhléns, Indiska Magasinet, Polarn O. Pyret. Nedan följer en kort beskrivning av företagen. Det är med ett visst mått av besvikelse vi ser på flera av de andra stora klädföretagen. När urvalet gjordes uppdagades det att många butiker inte har något utbud överhuvudtaget av miljöprofilerade varor. Företag som Dressman, JC och vissa sportbutiker valdes därför bort. Att inte erbjuda det sortimentet är under all kritik. Särskilt gällde detta butiker som vänder sig främst till män eller har större herravdelningar, som fick uteslutas. Hennes & Mauritz och KappAhl är de enda företagen med herravdelning i denna granskning. Gröna trådar 13

14 H&M Hennes & Mauritz, hädanefter kallat H&M, är ett svenskt börsnoterat klädföretag med butiker i 37 länder, varav 161 butiker i Sverige var omsättningen ca 118 miljarder kronor. Företaget äger även företaget Fabric Scandinavia som driver butikskedjorna Monki och Weekday och COS. H&M har avdelningar för dam, barn, dam och herr. De säljer även kosmetika och har olika avdelningar inom dam som t ex till ungdom. Företaget har en e-butik. H&M har använt ekologisk bomull sedan 2004 då den blandades ut med konventionellt producerad bomull i vissa barnkläder. Sedan 2007 finns plagg i ekologisk bomull på alla H&M:s avdelningar. Vissa innehåller en mix av 50 % konventionell och 50 % ekologisk. Alla plagg som innehåller ekologisk bomull är märkta med etiketten organic cotton. Bomullen är certifierad av Control Union eller IMO använde H&M ton ekologisk bomull 13. Indiska Indiska Magasinet, hädanefter kallat Indiska, har idag 87 butiker i Sverige, Norge och Finland och har en omsättning på ca 1 miljard kronor. Indiskas butiker har kläder för dam, men är även stora på heminredning. Företaget har inte någon e-butik. Indiska har ett sortiment av plagg i ekologisk bomull 14. Även om det inte framgår av någon skriftlig information har de även plagg som kan gå under begreppet miljöprofilerade då dessa är gjorda av återvunnet material. KappAhl KappAhl har en omsättning på ca 5 miljarder kronor och har närmare 350 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen varav 153 butiker i Sverige. KappAhl har avdelningar för barn, herr och dam. Företaget har inte någon e-butik. Miljö och hälsomärkningar har de arbetat med sedan De märkningar man idag kan hitta i butiken är Oeko-Tex Standard 100, EU-blomman, Organic Cotton och Organic Linen har ca 11 miljoner av deras plagg någon av dessa märkningar. 15 Lindex Lindex är en del av den finska koncernen Stockmann och har 406 butiker varav 203 i Sverige. Under 2009 omsatte företaget 655,1 miljoner euro (ca 60 miljarder kronor). 14 Gröna trådar 13 Informationen hämtad från och mailkontakt med Karolina Dubowiez, H&M 14 Informationen hämtad från 15 Information har hämtats från

15 Sedan 2007 har alla avdelningar på Lindex ett utbud av ekologiska produkter och företaget producerade under 2009 över en miljon ekologiska plagg. Under 2010 ska denna siffra öka till en och en halv miljon. Lindex säljer kläder till dam och barn. I Lindex butiker finns endast Lindex egna klädmärken och i vissa butiker även en avdelning för kosmetika. Företaget har en e-butik. Produkter med certifierad ekologisk bomull är märkta med etiketten organic cotton by Lindex. Ekologisk bomull kan blandas med syntetmaterial för att få stretch. Men ekologisk bomull blandas aldrig med traditionell bomull i Lindex plagg 16. Polarn O. Pyret Polarn O. Pyret har en omsättning på ca 431 miljoner kronor och ägs av koncernen RNB Retail and brands. Polarn O. Pyret har 50 butiker i Sverige, säljer främst barnkläder och men har även ett mindre utbud av mammakläder. RNB äger även koncepten JC Jeans & Clothes och Brothers and Sisters. Polarn O.Pyret har en e-butik, samt en avdelning på sin webbsida där begagnade Polarn O.Pyret-kläder kan säljas och köpas. Polarn O.Pyret använder sig av miljömärkningen Svanen. De har även en egen symbol som kallas Eco, men alla Eco-märkta plagg är även Svanenmärkta 17. Åhléns Åhléns varuhus ingår i Åhlénsgruppen som 2009 omsatte 6,2 miljarder kronor. I Sverige finns 77 Åhlénsvaruhus, som är i fokus i denna undersökning, men i Åhlénsgruppen ingår även Kicks, Lagerhaus och butiker i Finland och Norge. Åhléns varuhus erbjuder barn- och damkläder av egna märken. De säljer även externa märken, dessa ingår dock inte i denna studie. Förutom mode säljs även heminredning och kosmetika, böcker och musik. Deras stora varuhus Åhléns City har flertalet andra klädmärken och andra avdelningar som alltså inte tas upp i denna studie. Företaget har inte någon e-butik. Inom Åhléns egna märken finns visst utbud av plagg i ekologisk bomull Information hämtad från och 17 Information har hämtats från och 18 Information har hämtats från Gröna trådar 15

16 Butiksbesöken Under perioden 19 april 12 maj 2010 genomförde Sveriges Konsumenter fyra butiksbesök i var och en av de sex butikskedjorna. Totalt gjordes 24 besök förlagda till Norrköping, Sundsvall, Stockholm city och förorter till Stockholm. Besöken genomfördes av projektledaren. Webbsidor För att se vilken information som konsumenter möts av granskades först företagens webbplatser som också är en del av företagets ansikte utåt. Där kontrollerades det om man som besökare lätt kunde hitta information om företagets miljöarbete och om det fanns fördjupad information om deras miljöprofilerade utbud. Frågor till butikspersonalen I butikerna fick en eller flera butiksanställda svara på frågor om butikens miljöprofilerade plagg. Syftet var dels att se vilka kunskaper som butikspersonalen hade om alternativen som fanns, dels att se hur de upplevde prisskillnader och intresset bland konsumenterna för miljöprofilerade kläder. Utbud För att kunna se hur butikerna exponerade sina produkter var det även viktigt att titta på i vilken utsträckning miljöprofilerade kläder fanns. Det var särskilt intressant att se på skillnader mellan olika avdelningar, dam, herr och barn, men även om man som konsument kunde uppfatta att det fanns reella alternativ i olika produktgrupper. För att få en så systematisk genomgång som möjligt har vi tittat på specifika produktgrupper på butikens olika avdelningar, nämligen om det fanns alternativt utbud för t-shirt/top, långärmad tröja, byxor och underkläder. 16 Gröna trådar Exponering För att konsumenterna ska kunna göra medvetna val krävs att de uppmärksammar de val som finns. Företagen har möjlighet att i butik lyfta fram varor som man vill uppmärksamma genom att placera dessa på attraktiva platser i butiken. Med attraktiva platser menar vi skyltfönster, podium, butikens väggar, eller bord eller nära gångarna. Exponeringen gäller inte bara placeringen utan kan även vara mer eller mindre lätta att hitta beroende på hur man väljer att märka ut de miljöprofilerade plaggen och genom eventuell skyltning av plaggen.

17 H&M Utbud H&M har ett stort utbud av miljöprofilerade kläder jämfört med andra butiker, de butiker som besöktes är även oftast större och har ett bredare utbud än andra i granskningen. Det miljöprofilerade utbudet gäller främst ekologisk bomull, organic cotton 19. Ibland blandas ekologisk bomull med hälften konventionell bomull, då framgår det på etiketten att det är en organic cotton blend. I mindre skala kan man även hitta plagg i återvunnen polyester och tencel (tillverkarens namn på lyocell 20 ). Alla avdelningar har ett stort utbud med flera alternativ inom alla produktgrupper som vi granskade. H&M:s mål är att all bomull i deras sortiment 2020 ska komma från hållbara källor som tar hänsyn till människa och miljö och har mindre miljöpåverkan än den traditionella bomullen 21. Den enda miljömärkning av mer universell karaktär som visas genom en logotyp är EU-blomman som man kan hitta på några få babyplagg. Information och kunskap På webbplatsen finns det mycket information om H&M:s miljöarbete och informationen är lätt att hitta för konsumenten. Där framgår även vilket certifieringsorgan som certifierar deras ekologiska bomull. Det finns ganska mycket information om ekologisk bomull, men då det gäller de andra materialen så beskrivs de endast med några få rader. Det är illa då de på etiketterna till de miljöprofilerade plaggen specifikt hänvisar till denna sida för mer information. Den butikspersonal som vi talade med i olika butiker kan oftast mycket lite om vad de olika märkningarna och etiketterna står för. Många vill hänvisa till butikscheferna som i sin tur vill hänvisa till huvudkontoret. Två av dem som intervjuades var butikschefer. De visade sig nästan ha ännu mindre kunskap än expediterna om det miljöprofilerade utbudet. En var till och med så osäker att han vägrade svara på fler frågor, utan hänvisade till huvudkontoret. En anställd i en av H&M butikerna som besöktes svarade mycket utförligt och korrekt på våra frågor. Exponering H&M använder sig av mestadels av gröna etiketter för att märka deras hållbara material som de själva benämner dem. Etiketterna gör det lätt att känna igen de alternativ som finns, men ibland skiljer sig etiketterna helt åt i utseende mellan olika avdelningar. De framhäver ofta de miljömärkta kläderna på attraktiva platser i butikerna, så som på väggar, bord och hängare som är placerade så att kunderna lätt lägger märke till dem. Under butiksbesöken var det däremot endast ett fåtal plagg som framhävdes i skyltföns- 19 Under 2009 användes ca ton ekologisk bomull i H&M:s produkter, enligt Frågeformulär från H&M, Karolina Dubowicz, 21 maj Lycocell tillverkas av cellulosa till fibrer i en process med mindre miljöbelastning än andra fibrer. 21 Frågeformulär från H&M, Karolina Dubowicz, 21 maj 2010 Gröna trådar 17

18 ter. Vid de tillfällen då plaggen var skyltade stod det oftast att det var ekologisk bomull. Men detta verkar inte vara standardiserat inom butikskedjan. Ibland saknas den informationen och ibland kan den skrivas som organic cotton, eller ekologisk bomull, vilket kan vara förvirrande. En butikschef berättar att hela butikskedjan planerar att sluta skriva ut materialet då det finns så mycket nu att det inte är någon idé att skylta det. De miljöprofilerade plaggen hänger inte tillsammans i butiken, men i deras e-butik kan man sortera ut kläder med organic cotton. Sveriges Konsumenters kommentar H&M har ett stort utbud, vilket man kan förvänta sig av en så stor klädkedja som dessutom profilerar sig för att arbeta långtgående med att minska miljöbelastningen av sin verksamhet. Det är även intressant att man börjar använda sig av andra material än bomull. De använder sig dock inte av något certifieringssystem som hanterar hela livscykelkedjan och som konsumenterna kan känna igen genom välkända symboler. Undantaget är EU-blommans märkning på några få babyplagg. Deras ekologiska material är certifierade av antingen Control Union eller IMO och de återvunna materialen är certifierade av Control Union. Dessa kan ses som pålitliga tredje parter som garanterar att bomullen är ekologiskt odlad 22. Detta betyder dock inte att tillverkningen är mer miljöanpassad genom den fortsatta produktionscykeln utan behandlas då som H&M:s övriga plagg. H&M:s plagg i hållbara material märks med etiketter som skiljer sig åt något, men merparten är lätta att känna igen genom den gröna etiketten som sitter på plaggen. Designen är densamma för plagg i olika material, och det framgår vilket material plagget är gjort i. Det är positivt att det är lätt för konsumenterna att känna igen de olika alternativen. Man kan dock ifrågasätta att H&M även märker plagg som endast består till 50% av ekologisk bomull. Vad gäller framhävandet av plaggen bör detta förenklas genom tydliga, konsekventa skyltar i de fall då man väljer att skylta miljöprofilerade plagg. Enligt H&M kommer man att börja använda samma gröna etikett på alla avdelningar inom en snar framtid 23. Den främsta kritiken mot H&M är butikspersonalens låga kunskaper. När butikscheferna inte heller har information om produkterna i de butiker som de ansvarar för är det inte så konstigt att deras anställda i sin tur inte heller kan ge den informationen till kunden. Frågorna som ställdes var inte av sådant slag att man som konsument ska behöva kontakta huvudkontoret för att få svar. Det ställdes även frågor om huruvida de upplever att kunderna efterfrågar miljöanpassade plagg, något som de som möter konsumenterna varje dag borde svara på, snarare än huvudkontoret. Det bör tilläggas att H&M hade en stor kampanj för en vårkollektion i hållbara materialkallad The Garden Collection. Denna kampanj genomfördes dock innan rapportens butiksbesök genomfördes. 18 Gröna trådar 22 ibid 23 ibid

19 Indiska Utbud I Indiskas butiker kan man hitta ett fåtal plagg i ekologisk bomull, dessutom har de några plagg som de kallar remake/recycled där de i den senaste kollektionen använder överblivna spilltyger till nya plagg. Cirka 4,9 % av Indiskas plagg är i ekologisk bomull 24. Till skillnad mot andra butikskedjor satsar man på att göra miljöprofilerade modebetonade säsongsplagg snarare än att satsa på basplagg, även om det händer. Etik- och miljöansvarig på Indiska, Renée Andersson, berättar att de anstränger sig för att få ett vinnarplagg med hög modefaktor inom det ekologiska sortimentet. Hon menar att ingen köper ett ekologiskt plagg bara för att vara snäll mot miljön 25. Information och kunskap Indiskas webbplats ger endast lite information om den ekologiska kollektionen och ingen information alls om remake/recycle-kollektionen. Informationen som finns verkar inte heller vara aktuell. Vid intervjuerna har butikspersonalen i Indiskas butiker inte verkat särskilt kunniga om de miljöprofilerade plaggen. Oftast nämner de inte de återvunna plaggen som svar på frågan om vilka miljöanpassade plagg som säljs. De anställda verkar däremot ha mycket kunskap om Indiskas sociala ansvarstagande, om detta finns även mer information i form av en broschyr i butikerna. Enligt Renée Andersson får alla fast anställda inom Indiska gå en kurs i hållbar utveckling. Under denna heldagsutbildning är det mycket som ska informeras om och visst kan det vara svårt för deltagarna att komma ihåg allt. Informationen om de miljömärkta kollektionerna är bara en liten del av all information 26. Exponering Plaggen i ekologisk bomull är märkta med en beige etikett. Deras kollektion av remake/ recycle plagg är märkta med en liten svart etikett. Denna etikett har samma utseende som deras andra återvunna produkter på heminredningen. Generellt sett så framhävs inte de miljöprofilerade kläderna på attraktiva platser i butik och ingen av de butiker vi besöker har exponerat plaggen i något skyltfönster. Indiska använder sig sällan av skyltar i butikerna. När de gör det skriver de aldrig om det är ett miljöprofilerat plagg. Sveriges Konsumenters kommentar Indiska har ett litet men växande sortiment av miljöprofilerade plagg. Det är tyvärr nästan så att man tror att de försöker gömma de miljöprofilerade plaggen eftersom de framhävs dåligt i butikerna. Under de sista butiksbesöken verkade det dock som om de hade 24 Kompletterande siffror från Renée Andersson, etik- och miljöansvarig Indiska, 22 juni Renée Andersson, etik- och miljöansvarig Indiska, 10 maj Renée Andersson, etik- och miljöansvarig Indiska, 10 maj 2010 Gröna trådar 19

20 fått in ett större antal plagg av denna typ. Då var det flera plagg med miljöprofil som hängde på väggarna. Generellt är dessa fortfarande svåra att hitta. Kombinationen av dålig exponering och etiketter som inte står ut gör det svårt att hitta dessa alternativ. Till och med de butiksanställda har svårt att hänvisa till alternativen vilket naturligtvis är än mer problematiskt. Renée Andersson talar om svårigheten i att utbilda de anställda, då utbildningen berör många andra frågor. Detta är ingen ursäkt, de anställda måste naturligtvis ha kunskaper om de varor de säljer 27. Något som kan ses som positivt är att Indiska har valt att använda sig av återvunna tyger. Att ta till vara på sådant som annars skulle kunna gått förlorat är naturligtvis bra ur miljösynpunkt och visar på ett nytt tänk. Deras remake/recycle produkter är dock inte certifierade av en tredje part. Att man inte väljer att framhäva dessa plagg som oftast har en hög modefaktor är synd. Indiska har en bit att gå innan konsumenterna får upp ögonen för deras miljöprofilerade alternativ. KappAhl Utbud Enlig KappAhl är % av deras sortiment miljömärkt 28. KappAhl säljer plagg i ekologisk bomull och har plagg märkta med EU-blomman och hälsomärkningen Oeko-Tex. Oeko-Texmärket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem. På KappAhls damavdelning finns ett utbud av basplagg märkta med EU-blomman. På herravdelningen finns även ett fåtal plagg märkta med EUblomman. Det gäller endast tröjor och alltså inte några byxor eller underkläder. Plagg märkta med Oeko-Tex hänger desto tätare på alla avdelningar, dock mest på barn- och damavdelningen. Plagg i ekologisk bomull finns endast på damavdelningen. Den ekologiska bomullen är certifierad av Control Union. Ann-Marie Heinonen och Eva Kindgren, som är ansvariga för miljöfrågor inom Kapp- Ahl, menar att det har varit självklart för dem att erbjuda Oeko-Tex-märkta varor, då deras kunder verkar vara mest bekymrade över kemikaliehalterna i kläder. Information och kunskap KappAhl har bra information på sin webbplats om sitt miljöarbete. De miljöprofilerade alternativen nämns endast flyktigt tillsammans med övrig information. På KappAhls webbplats och i KappAhls butiker finns en broschyr, Mode Miljö Moral, Den innehåller information om företagets miljöarbete och om märkningarna EU-blomman och Oeko- Tex. Kapp Ahls ekologiska plagg tas inte upp, inte heller hur man ska känna igen dessa. 20 Gröna trådar 27 Renée Andersson, etik- och miljöansvarig Indiska, 10 maj Intervju med Ann-Marie Heinonen Director Sustainability & CSR och Eva Kindgren, CSR and Quality Manager Production, KappAhl, 20 maj 2010

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön.

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Istället kan man köpa kläder av ekologisk bomull och då kan man

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo

Läs mer

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo ecowear Fyll

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Att göra en ekorecension:

Att göra en ekorecension: Att göra en ekorecension: Handledning för de som recenserar i Medveten Konsumtions Ekoguide Av Susanna Elfors, Medveten Konsumtion Juni 2010 Att vara ekorecensent Letar du efter schysst producerade skor,

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Bra Miljöval Textil Information om märkning

Bra Miljöval Textil Information om märkning Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bra Miljöval Textil Information om märkning 2012-04-01 Denna information om märkning av textila produkter är tillsammans med Bra Miljöval Förlaga Användning av märket

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT Inriktning mot organisation VT 2006 KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT MAN INTE VET EXISTERAR? En studie om miljömärkta kläder Magisteruppsats Författare: Anna Nilsson 790510 Josefin Odqvist 800731 Handledare: Gill

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Mode, miljö och moral snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Vi tar ansvar! Varje dag och i varje del av KappAhl tar vi ansvar för samhället vi verkar i, och skapar möjligheter för en hållbar framtid.

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K A A R B E T S P A P P E R Konsumentguide Använd kläderna Använd huvudet Skona miljön! Rostra Kommunikation v/ David

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör:

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör: Jeansens pris Deltagare: 3-15 personer Tid: Ca 20 min Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och Rena Kläders bok

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

ETT VARUMÄRKE FRÅN LIBERIX WWW.LIBERIX.SE

ETT VARUMÄRKE FRÅN LIBERIX WWW.LIBERIX.SE ETT VARUMÄRKE FRÅN LIBERIX WWW.LIBERIX.SE LASSE ÅBERG Lasse Åberg är kanske mest känd för den stora publiken som Trazan eller Stig Helmer. Men är i grunden grafisk formgivare och illustratör, med en mängd

Läs mer

COTTOVER COLLECTION CERES-0201

COTTOVER COLLECTION CERES-0201 COTTOVER COLLECTION PEOPLE AND PLANET Våra kläder är effektiva budbärare och säger något om vilka vi är. Därför ska du välja profilkläder med omsorg. Det du väljer att ha närmast kroppen har en avgörande

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

H&M bakgrund. H&M:s arbete i etik- och miljöfrågor. Bomullsodling

H&M bakgrund. H&M:s arbete i etik- och miljöfrågor. Bomullsodling H&M bakgrund Den svenska modekedjan Hennes & Mauritz grundades i Västerås 1947 utav Erling Persson. Företaget säljer mode för dam, herr, ungdom och barn och affärsidén går ut på att erbjuda mode och kvalitet

Läs mer

september 2014 Av Yang Hua

september 2014 Av Yang Hua september 2014 Av Yang Hua Vi hoppa vårt arbete med leverantörer om ansvarsfull vattenanvändning och andra hållbara utmaningar kommer vara ett av de tillvägagångsätt som bidrar till en grön omvandling

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Karl Östvall Juni 2012 1 Sammanfattning Ett effektivt sätt att stödja miljöanpassade lösningar på är att välja produkter med miljömedveten inriktning

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2013

Conscious Actions Höjdpunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HÖJDPUNKTER 2013 VÄLKOMMEN Conscious Actions Höjdpunkter 2013 På H&M har vi gett oss själva utmaningen att göra hållbart mode för våra kunder. Vi vill hjälpa människor att uttrycka sin

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Dags för en Miljövecka?

Dags för en Miljövecka? Till dig som är miljöansvarig Dags för en Miljövecka? Smaka vår ekologiska paj! Hur Svanlig är du? Vinn en matkasse! Här kommer inspirationen och materialet som enkelt tar er från ord till handling! Öppna

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

CONSCIOUS* ACTIONS. * Detta kallar vi allt arbete vi gör för att erbjuda dig ett mer hållbart mode, både i dag och i morgon

CONSCIOUS* ACTIONS. * Detta kallar vi allt arbete vi gör för att erbjuda dig ett mer hållbart mode, både i dag och i morgon CONCIOU* ACTION HÖJDPUNKTER 2011 * Detta kallar vi allt arbete vi gör för att erbjuda dig ett mer hållbart mode, både i dag och i morgon VÄLKOMMEN TILL CONCIOU* ACTION HÖJDPUNKTER 2011 Hållbar utveckling

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Vad händer sen med våra kläder? Enkätundersökning. April 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Vad händer sen med våra kläder? Enkätundersökning. April 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Vad händer sen med våra kläder? Enkätundersökning April 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hotell & Restaurang 2014/2015

Hotell & Restaurang 2014/2015 Hotell & Restaurang 2014/2015 2 Krister Dahl, Olympic Champion 1996, 2000, 2004, 20123 I gastronomins tjänst sedan 1943 - - 4 5 1049 650 100% BOMULL KOCKROCK C44-60 - Kval 650: 000 vit N Årets Kock - en

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Växjös lilla gröna. Växjös lilla gröna 1

Växjös lilla gröna. Växjös lilla gröna 1 Växjös lilla gröna En guide för dig som vill hitta ekologiskt, Fairtrade och second hand i Växjö. När du handlar som miljömedveten konsument gör du skillnad! Här hittar du butiker, restauranger och andra

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Innehåll: 4 5 OM MY ONLY 6 7 SÄKERHET & TESTER 8 11 BODIES 12 13 ZIPJACKOR & KAPPOR 14 15 KJOLAR & TUNIKOR 16 17 T-SHIRTS 18 LÅNGÄRMADE T-SHIRTS

Innehåll: 4 5 OM MY ONLY 6 7 SÄKERHET & TESTER 8 11 BODIES 12 13 ZIPJACKOR & KAPPOR 14 15 KJOLAR & TUNIKOR 16 17 T-SHIRTS 18 LÅNGÄRMADE T-SHIRTS BASKOLLEKTION Innehåll: 4 5 OM MY ONLY 6 7 SÄKERHET & TESTER 8 11 BODIES 12 13 ZIPJACKOR & KAPPOR 14 15 KJOLAR & TUNIKOR 16 17 T-SHIRTS 18 LÅNGÄRMADE T-SHIRTS 19 BYXOR 20 TIGHTS & PYJAMASER 21 SHORTS &

Läs mer

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet!

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet! Pälsfria listan Din guide för det lokala arbetet! Djurens Rätt arbetar centralt med att få klädföretag att ansluta sig till Pälsfria listan. Även enskilda lokala butiker landet runt är väldigt välkomna

Läs mer

mode med omtanke Om klädindustrins negativa effekter

mode med omtanke Om klädindustrins negativa effekter et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever mode med omtanke Om klädindustrins negativa effekter 1 Mode med omtanke Funderat någon gång över klädindustrins negativa effekter och hur du som konsument kan

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

PRODUKT KATALOG 2015

PRODUKT KATALOG 2015 PRODUKTKATALOG 2015 FLAGGA Flagga -Utomhus stor. Svanen Neutral. Flagga i stickad polyester. Dubbelsöm med låsta hörn samt kantband med plastkrokar. Storlek: 240x150cm. Pris: 270,00/st Artnr 923336 Generell

Läs mer

Hållbart Mode. Schyssta kläder. Ett utbildningsmaterial från Stilmedveten & Sveriges Konsumenter

Hållbart Mode. Schyssta kläder. Ett utbildningsmaterial från Stilmedveten & Sveriges Konsumenter Hållbart Mode Schyssta kläder Ett utbildningsmaterial från Stilmedveten & Sveriges Konsumenter Schyssta kläder I sömnadsfabriken Syfte med Lektionen Temat handlar om att få förståelse för hur arbetsförhållandena

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Miljöchefer upplever mindre stöd från VD

Miljöchefer upplever mindre stöd från VD Miljöchefer upplever mindre stöd från VD Framtidens kund Staples arbete Staples arbete Staples arbete Staples arbete Summering av EcoEasy-katalogen: 1.500 artiklar Tredjepartscertifierade Socialt ansvarstagande

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Kristina Tamm Hallström Handelshögskolan/ Stockholm Centre for Organizational Research (Score) Stockholm Centrum för forskning

Läs mer

Sveriges grönaste varumärke

Sveriges grönaste varumärke SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE Sveriges grönaste varumärke 2 11 11 SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 11 Om undersökningen Sveriges grönaste varumärke är en återkommande undersökning som årligen genomförs av varumärkesbyrån

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa Tryckt & Klart Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa kunders behov av profilerade yrkeskläder.

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling - Utbildning med syfte att integrera socialt ansvarstagande och miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen för industrin Distansutbildning på 1 år 210 Yrkeshögskolepoäng

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION 2015 VÄLKOMMEN! Denna handbok ger dig kommunikationsriktlinjer för användning av logotyperna för Fairtrade City och Fairtrade region. Logotyperna

Läs mer

Hållbart Mode. Konsumentmakt. Ett utbildningsmaterial från Stilmedveten & Sveriges Konsumenter

Hållbart Mode. Konsumentmakt. Ett utbildningsmaterial från Stilmedveten & Sveriges Konsumenter Hållbart Mode Konsumentmakt Ett utbildningsmaterial från Stilmedveten & Sveriges Konsumenter Konsumentmakt Kritisk konsument Syfte med Lektionen Temat handlar om konsumentmakt och hållbarhet, hur vi kan

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer