3. Projektläget, lägesrapporter och ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Projektläget, lägesrapporter och ekonomi"

Transkript

1 Protokoll EFFSYS 2 styrelsemöte 16, Plats: SVEP, Rosenlundsgatan 40, Stockholm Närvarande: Eric Granryd (EG), EFFSYS 2, ordförande Erik Björk (EB), EFFSYS 2, programsekreterare Ronny Bergens (RB), Fastighetsägarna Stockholm (Ersättare för Per Forsling) Monica Axell (MA), SP Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten Jörgen Rogstam (JR), IUC Signhild Gehlin (SG), VVS Tekniska Föreningen och Tidningen Energi & Miljö Martin Forsén (MF), SVEP Adam Fjaestad (AF), Swegon Björn Palm (BP), KTH Per Jonasson (PJ), KYS Bengt Hanell (BH), Elforsk (Ersättare för Monika Adsten) Emina Pasic (EP), Energimyndigheten (Medverkar på mötet för att informera om internationell forskning) Kristina Landfors (KL), K-Konsult (medverkar i punkt 5) Frånvarande: Per Fahlén (PF), CTH Ulf Hägglund (UH), ICA Monika Adsten (MAd), Elforsk (ersättare deltar) Beate Karlsson (BK), TESAB Per Forsling (PF), Fastighetsägarna Stockholm (ersättare deltar) 1. Formalia Mötet öppnades av EG kl. 10:00 Inga synpunkter på föregående protokoll 2. Sammanfattning av E-post beslut Inga beslut under perioden 3. Projektläget, lägesrapporter och ekonomi P5 Projektet avviker från ekonomisk plan. BP ska hjälpa till att få in motfinansiering P9 MF: projektet börjar ta fart och det finns intresse från industrin P16 MA: Projektet är igång, har bemannats. Riggning pågår. P17 AF: Projektet saknar bemanningsresurser och företaget (Thermia) vill dra sig ur. AF kan tänka sig att driva projektet vidare utan företagets hjälp men med resurser från EU och region Värmland. 1

2 MF: Om drivkraften och entusiasmen saknas hos företaget att driva projektet vidare så måste projektet avslutas. MA: Projektet kan eventuellt passa in i ett IEA annex om värmepumpar och solpaneler. JR: Bättre marginalnytta för pengarna om de används till avslutade projekt där det finns befintliga riggar och kunskaper PJ: Det vore bra med ett officiellt statement från företaget om anledningen till varför företaget vill avsluta projektet. Styrelsen bestämmer att under förutsättning att företaget (Thermia) bekräftar att man vill dra sig ur projektet använda de outnyttjade pengarna till en ny utlysning (se under punkten övrigt). Den korta tiden som återstår av programmet (ca 6 mån) gör att andra möjligheter inte är realistiska. Styrelsen förväntar sig också en slutrapport från projektet. P19 Slutrapporten under granskning. Slutrapporten godkänns. JR: Projektet kommer att drivas vidare med pengar från KYS P23 BP: Ett par möten har hållits där innehållet specificerats. Möte är planerat i januari med IVT och NIBE. 4. Information om läget beträffande de fyra branschdoktoranderna som planeras till nästa forskningsprogram BP leder en task force där MA, JR och PF ingår, där syftet är att finna finansiering för de i nästa program planerade branschdoktoranderna. BP: Kontakter har tagits med styrelsemedlemmarna SG (VVS branschen), MF (SVEP), RB (ELFORSK)och PJ (KYS) BP: SVEP saknar egna medel men ingående företag ska kontaktas bl.a. NIBE och IVT PJ: KYS är från årsskiftet en stiftelse med medel att dela ut till kvalificerade forskningsprojekt BP: Företagen vill ha ett befintligt projekt att finansiera d.v.s. inte utlova finansiering till en doktorand utan att veta vad den ska göra. BP: RB och PF ska ha ett möte med Fastighetsägarna om frågan men är pessimistiska om utfallet. BH: ELFORSK saknar egna medel men utesluter inte möjligheten av finansiering från medverkande företag om man kan hitta rätt områden men tror inte att det går att lösa på ett halvår. Lång process. BH: Förslag på intressant område är prestanda på åldrande VP SG: VVS branschen kommer att vara ovana vid frågeställningen. PJ: Svårt att gå via branschorganisationer. Bättre att vända sig till företagen. 2

3 BP: Ämnar delta på branschorganisationers möten för att informera om möjligheten av en bransch doktorand och för att identifiera projektidéer. 5. Syntes och utvärderingsrapporten Kristina Landfors från K-Konsult redogjorde för den utvärdering som företaget utfört av EFFSYS 2. De viktigaste slutsatserna som lyftes fram i rapporten var: Inriktningen på programmet har förändrats mot ökad systemsyn och ökad samverkan mellan forskning och näringsliv, vilket är positivt men det kan även inverka negativt på fördjupad forskning inom området. Målet om informationsspridning är det enda av målen som det är tveksamt om programmet kommer att kunna nå. Ett förslag som har lyfts fram för att underlätta informationsspridningen är att knyta en resurs för informationsspridning till programmet. Finansieringsformerna för programmet med ett krav på 60 % motfinansiering har medfört tung administration och i vissa fall svårigheter att finansiera projekt. Vidare kan kravet på att motfinansiering inte får ske med andra statliga medel ha försvårat samverkan med andra program. Utökad samverkan, både inom programmet och med andra aktörer, är efterfrågat. Ta vara på de fungerande rutiner som ha byggts upp inom nuvarande program för att säkerställa att ett eventuellt nytt program får en snabb och väl fungerande start. BH föreslår att man följer upp resultaten av tidigare program. Viktigt att kunna peka på uppnådda resultat. SG föreslår att pengar avsätts i ett kommande program för att utvärdera faktiska resultat från tidigare program. 6. Fortsättning på EFFSYS 2, inriktning, ramar, aktuellt läge CR: Medel ungefär som dagens program CR: Ska bjuda in Kristina Landfors till Energimyndigheten för att presentera utvärderingen av EFFSYS 2 7. Övrigt IEA och internationella Annex projekt EP: Informerade om pågående projekt inom IEA. Viktigt att samordna i ett nytt program. Viktigt att bygga ett svenskt National Team MA efterlyser ett svenskt National Team som är aktivt. EFFSYS 2 skulle kunna synliggöras internationellt genom detta. BP: Det finns fler internationella projekt än IEA-projekt. 3

4 BP: KTH har bränt sig på tidigare IEA-Annex, där finansiering uteblivit och kostnaden lagts på fakultetsmedel. Efterlyser stöd från energimyndigheten för att kunna arbeta i Annex. BP: Viktigt att SP delar med sig av projekt. MA: Pågående Annex handlar om SPF, fältmätning, sol och värmepumpar, industriella applikationer (startas inom kort) och driftssäkerhet. EG: Föreslår att MA får 10 min på EFFSYS 2 dagen för att informera om IEA Annex. Hur ska pengarna som frigörs med anledning av ett avbrutet projekt användas? Ansökande huvudman i Projekt P17, Thermia, vill avbryta projektet (vilket senare har bekräftats genom mail den 11 december). Därmed frigörs ca en miljon kronor som beviljats men som ännu inte utbetalts. Under förutsättning att företaget bekräftar att man vill avbryta projektet diskuterade styrelsen vad som ska hända med dessa pengar. Extra informationsinsatser MF: Efterlyser informationsspridning i allmänna medier. Ex. pressreleaser genom energimyndigheten betalda PR byråer eller reportrar. BP: Viktigt att skilja på vilken informationsspridning som avses. Vetenskaps- och branschpublikationer saknas inte. Information som vänder sig till beslutsfattare, politiker och allmänheten saknas. PJ: Efterlyser populistiska artiklar av forskarna AF: Föreslår att journalister gör intervjuer med forskarna. MF anser att antalet branschpublikationer är tillräckligt. RB: Vikigt att artiklar ligger på rätt teknisk nivå för att beslutsfattare ska kunna förstå. MA: Det vore bra att kartlägga vilka kanaler som bör användas för respektive projekt CR: Forskarpengar kan användas till informationsspridning. Styrelsen beslutar att avsätta pengar (ca kr) för extra informationsinsatser för att försöka nå ut i mera allmänna medier. Extra utlysning JR: Klokt att använda pengarna till avslutade eller pågående projekt för att få resultat till en låg kostnad. CR: Pengarna bör kunna användas till en förstudie för ett ev. projekt i ett kommande program. BH: Pengarna bör kunna användas till informationsspridning 4

5 Styrelsen beslutar att avsätta pengar för en ny utlysning där marginalnyttan blir stor. EB, EG och CR får mandat att utforma utlysningen. Ca 1 miljon avsätts för denna utlysning. Deadline för ansökningar är den 15 januari. Kommande konferenser BP informerade om en kommande konferens den juni. Mer information på Återrapportering från EXCO möte MA: Värmepumpsprogrammet HPC ska skriva en road map för värmepumpande teknik som ska komma in i Energy Technology Perspective MA håller styrelsen informerad via mail 8. Tid och plats för nästa möte Måndagen den 25:e januari 2010 kl. 13:00-17:00 på Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm Ordföranden tackade Martin Forsén för visad gästfrihet i form av lokal för dagens styrelsemöte och god och närande förtäring. Mötet avslutas ca kl. 15:30 Stockholm Skrivet av Erik Björk Justerat av Eric Granryd 5

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Tid: 9.30-13.30 Plats: Rosenlundsvägen 9, Stockholm Närvarande: Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande Eric Granryd

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30 Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Pär Lindberg, Malin Walhquist och Helena Granborg

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Långholmen konferens Stockholm

Långholmen konferens Stockholm Långholmen konferens Stockholm Minnesanteckningar Träffpunkt- Service Dag 1: den 16 april 2015, (bilaga 1a och 1b inbjudan och program). Plats: Långholmen konferens, Stockholm Deltagare: Totalt 45 personer

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer